EÚ a EAHÚ alebo Monopoly pre dospelých

„Ak myslíte svoju európsku orientáciu vážne, potom zrejme robíte politické rozhodnutia, ktoré vás k nej približujú. Toto nie je jedno z nich,“  Ide o vyjadrenia nášho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka adresované Srbsku, pred podpisom dohody o zóne voľného obchodu s Euroázijskou ekonomickou úniou EEÚ /alebo Euroázijskou hospodárskou úniou EAHÚ/, ktorá bola podpísaná koncom októbra tohto roku.

Tak, ako v prípade Srbska aj u ostatných krajín, ide o snahu EU a EAHÚ zabezpečiť si vplyv. Je to mocenský boj o kontrolu nad územím, kde sa stretávajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Toto je malý náhľad do témy EU vs EAHÚ.

MONOPOLY – Ukrajina

V roku 2013 prebiehali prípravy na vytvorenie EAHÚ. Zakladajúcimi členmi boli Bielorusko, Rusko, Kazachstan, Arménsko. Vo februári 2013 snahu o pripojenie k colnej únii deklaroval aj Sýrsky minister hospodárstva Muhammad Zafer Mhabbak na rokovaniach s veľvyslancom Bieloruska Olegom Jermolovičom. Ďalšou krajinou bol Tunis, ktorý sa po arabskej jari snažil o oživenie ekonomiky. Pre Tunis bola colná únia potenciálnym obrovským novým trhom, predovšetkým pre poľnohospodárske výrobky.

Členstvo v EAHÚ bolo ponúknuté aj Ukrajine. Ukrajina bola braná ako strategický partner. Nepokoje na Ukrajine sa začali v Novembri 2013. Vo Februári 2014 bol zvrhnutý ukrajinský prezident Viktor Janukovič, ktorý sa zasadzoval za podpísanie dohody o jednotnom ekonomickom priestore s Ruskom. Nové vedenie krajiny túto dohodu nepodpísalo a naopak uzavrelo asociačnú zmluvu s EÚ a vyjadrilo záujem o vstup do EÚ a NATO. Nasledovalo ochladenie vzťahov medzi Moskvou na jednaj strane a Bruselom a Washingtonom na druhej strane.

Podpis zmluvy o vzniku EAHÚ sa datuje na 29.mája 2014 s platnosťou od 1.1.2015 a jej súčasťou boli krajiny Bielorusko, Rusko, Kazachstan a Arménsko a od roku 2015 aj Kirgizsko. V tomto ekonomickom priestore žije cez 180 miliónov obyvateľov a celkové HDP týchto krajín presahuje 4 bilióny dolárov. EAHÚ ponúka členom vzájomné uznávanie obchodných povolení, čím pre podnikateľov nevznikajú ďalšie náklady, znižuje sa daňové zaťaženie, zjednocujú sa technické normy a predpisy, zjednodušujú sa colné postupy.

Súčasťou projektu je aj Euroázijská rozvojová banka so sídlom v Almaty v Kazachstane a členmi sú : Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Rusko. Rokovania o členstve v EAHÚ prebiehajú s Egyptom, Thajskom, Mongolskom, Indiou a so Singapurom už bola dohoda podpísaná. Záujem o spoluprácu prejavili Maďarsko, Izrael, Kambodža, Laos, Pakistan, Peru, Južná Kórea, Sýria, Tunisko, Čile, Japonsko, Indonézia.

MONOPOLY – Srbsko

Tak, ako aj ostatné krajiny aj Srbsko sa snaží o zabezpečenie ekonomického rozvoja a preto pracuje na vstupe do EÚ no zároveň podpísalo dohodu o voľnom obchode s EAHÚ. Od roku 2011 má štatút kandidátskej krajiny do EÚ. Jej členom sa stane pravdepodobne v roku 2025. Európska únia je hlavným hospodárskym partnerom Srbska. Až 67% vývozu a 60% dovozu je z krajín európskej únie

Ešte v roku 2009 sa Srbsko pri podaní prihlášky do EÚ zároveň rozhodlo spolupracovať s Bieloruskom a podpísalo s ním dohodu o voľnom obchode. Vzájomný obchod sa pred popísaním dohody pohyboval na úrovni 10-20 miliónov dolárov. Po desiatich rokoch, počas ktorých sa odstránilo clo z väčšiny tovarov, sa obrat dostal na dnešnú úroveň 200 miliónov dolárov.  Okrem toho má Srbsko podpísané dohody o voľnom obchode so všetkými krajinami bývalej Juhoslávie, ako aj s Albánskom, Rumunskom a Bulharskom. Rokovania o vstupe do Euroázijskej únie začali ešte v roku 2016 a k podpisu dohody prišlo o tri roky neskôr. To znamená, že EAHÚ nemá tak prísne štandardy a podmienky pre vstup nových členov ako EÚ. Teraz po podpise zmluvy s EAHÚ bude Srbsko schopné vyvážať 100% tovaru bez ciel a zostanú len clá na dovoz automobilov. Očakáva sa vývoz 2000 ton cigariet, 400 ton kravského syra, 90 000 litrov vína, neobmedzené množstvo ovčieho a kozieho syra, ako aj brandy. Minulý rok dosiahol obchod Srbska s piatimi členskými krajinami euroázijskej hospodárskej únie 3,4 miliardy dolárov.

Ale v prípade Srbska ide o bezpečnostný problém, keďže spolupráca v ekonomickej oblasti s EAHÚ sa úzko prelína s vojenskou spoluprácou, konkrétne priamo s Ruskom.

Balkánsky priestor okolo Srbska je viac menej uzavretý a vo „vnútrozemí“ EÚ. Zároveň sú Srbsko a Bosna a Hercegovina obklopené členmi NATO /Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko a Čierna Hora/ alebo krajinami, ktoré sa o členstvo usilujú /Macedónsko/. Len pre pripomenutie, pár kilometrov ďalej, na území Kosova sa nachádza druhá najväčšia americká vojenská základňa v Európe – Camp Bondsteel o rozlohe 360-tisíc m2. V auguste 2018 oznámilo NATO, že investuje približne 51 miliónov eur do leteckej základne v Kucove v Albánsku. Na druhej strane sa v septembri 2018 konalo najväčšie vojenské cvičenie Vostok 2018 na ktorom sa okrem Ruských a Čínskych ozbrojených síl zúčastnilo aj Srbsko. Tieto krajiny spolupracujú na dodávkach vojenskej techniky ako MiG-29, plánované sú dodávky systémov S-300 z Bieloruska a bezpilotné lietadlá z Číny. Samozrejme, že cieľom EÚ a NATO je integrácia Srbska do týchto štruktúr, ale vzhľadom na historickú skúsenosť Srbska s bombardovaním z roku 1999 sa odporu Srbska voči NATO nemožno čudovať. Iba asi 3% srbských občanov sú za vstup krajiny do NATO, zatiaľ čo v Albánsku je to 90%. Rovnako ako aj väčšina Macedóncov podporuje členstvo v NATO. Na boj proti ruskej propagande v Macedónsku schválil minulý rok Kongres USA balík 8 miliónov MONOPOLY dolárov.

MONOPOLY – Krajiny východného partnerstva

Krajiny – Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan sú krajinami Východného partnerstva, ktorého cieľom je posilniť politické pridruženie a hospodársku integráciu s Európskou úniou. Bielorusko a Arménsko sú zároveň členmi Euroázijskej hospodárskej únie. Tieto krajiny tvoria pomyselnú hranicu medzi EÚ a EAHÚ.

Ďalším príkladom snahy o integráciu, ako v EÚ tak v EAHÚ je Moldavsko. Na samite Východného partnerstva vo Vilnuse v roku 2013, parafovalo dohodu o pripojení k EÚ. Čo malo za následok ochladenie vzťahov medzi Kišiňovom a Moskvou. Ale v marci 2017 ohlásil Moldavský prezident Igor Dodon na stretnutí s Vladimírom Putinom podpísanie vstupu Moldavska do EAHÚ. V najlepšom období tj. pred referendom na Kryme a uvalením sankcií EÚ, sa do Ruska vyvážala až tretina vinárskej produkcie v hodnote 17 miliónov dolárov. Čo predstavovalo pre Moldavsko značný príjem.

MONOPOLY – East StratCom

Malý nepatrný ťah na hracej ploche urobila EÚ v roku 2015, vo forme zriadenia pracovnej skupiny East StratCom, ktorá pôsobí práve v krajinách Východného partnerstva. Po nahodení do infografiky dostaneme jasnú predstavu, kade sa tiahne „bojová línia“ tejto hry pre dospelých. Oficiálnou úlohou tejto skupiny je monitorovanie médií, analýza dezinformácií a analýza údajov s cieľom získať komplexnejší, pravidelnejší a spoľahlivejší obraz o ruských dezinformačných kampaniach. Navyše bude spolupracovať s inštitúciami EÚ, delegáciami EÚ, vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. Tento boj na poli dezinformácií nás bude od tohto roku stáť 3 milióny MONOPOLY eur.

Od Lisabonu po Vladivostok

Formálne nemôže EÚ krajinám Východného partnerstva zakázať integráciu v EAHÚ. A vzhľadom na to, že samotné krajiny EÚ robia konkrétne kroky pre spojenie s EAHÚ, na to nemá ani morálne právo. Samotné Rusko je po USA, Číne  a Švajčiarsku 4 najväčší obchodný partner EÚ.

Pár príkladov. Už dnes sa hlavné vývozné komodity z Ruska, ropa a zemný plyn obchodujú bez ciel. Nemecko s Ruskom spolupracuje na projekte Nord Stream 2. Investície Nemecka a Francúzka v Rusku lámu rekordy a pohybujú sa rádovo v miliardách. V súčasnosti prebieha harmonizácia noriem výrobkov EÚ a EAHÚ. Podnikateľské kruhy z Nemecka, Francúzka, Talianska, Rakúska a pod. presadzujú zrušenie sankcií a žiadajú podpis obchodnej dohody. Na zjazde CDU v roku 2016 samotná Merkelová prehlásila „Dúfam, že Rusko bude čoraz viac rozvíjať vzťahy s európskym hospodárskym priestorom, čo nakoniec vyústi do spoločného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok“. Maďarsko vyjadrilo záujem o spoluprácu s Euroázijskou rozvojovou bankou a Maďarský minister financií Mihály Varga uviedol, že v roku 2020 bude mať Maďarsko plné členstvo. Spoluprácu s touto bankou riešia aj ostatné európske štáty.

Ďalším faktom je spolupráca európskych krajín s Čínou na projekte novej hodvábnej cesty. Tu sa tiež záujmy EÚ a EAHÚ prelínajú, nakoľko má Čína s EAHÚ od mája 2018 podpísanú dohodu o zóne voľného obchodu.

Na jednej strane je Srbsku ministrom Lajčákom vyčítaný podpis dohody s EAHÚ, na druhej strane sa v Bruseli nedávno uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre vytvorenie jednotného hospodárskeho priestoru od „Lisabonu po Vladivostok“. Pracovná skupina bola vytvorená v Berlíne v novembri 2015 za účelom posilnenia spolupráce medzi EÚ a EAHÚ. Aj napriek všetkým problémom ostáva EÚ aj naďalej hlavným obchodným a investičným partnerom členských štátov EAHÚ. Podiel priamych európskych investícii v krajinách EAHÚ predstavuje 65% z celkových priamych investícií.

V prípade Moldavska ako aj ostatných krajín Východného partnerstva je nereálne žiadať aby sa priklonili len na jednu alebo druhú stranu.  Historické, sociálne a ekonomické väzby na ich susedné krajiny sú príliš silné. Po vstupe Rumunska do EÚ v roku 2007 si až 650 tisíc Moldavcov požiadalo o rumunské občianstvo. Naopak v Rusku ich žije od 700 tisíc do 1 milióna, čo je štvrtina z celkového počtu obyvateľov krajiny.

Krajiny Východného partnerstva by mali byť vnímané ako most medzi EÚ a EAHÚ. Obe strany budú musieť v týchto štátoch nájsť taký bezpečnostný formát, aby sa zmiernilo vyhrotené napätie a zachoval sa rozvoj týchto krajín. A zároveň sa posilnila spolupráca oboch únií. Lebo minimálne v prípade Ukrajiny, je už herná plocha MONOPOLY postriekaná krvou.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Gabriel Dragon

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 19

Celkové hodnotenie: 23.25

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA