EÚ a EAHÚ alebo Monopoly pre dospelých

„Ak myslíte svoju európsku orientáciu vážne, potom zrejme robíte politické rozhodnutia, ktoré vás k nej približujú. Toto nie je jedno z nich,“  Ide o vyjadrenia nášho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka adresované Srbsku, pred podpisom dohody o zóne voľného obchodu s Euroázijskou ekonomickou úniou EEÚ /alebo Euroázijskou hospodárskou úniou EAHÚ/, ktorá bola podpísaná koncom októbra tohto roku.

Tak, ako v prípade Srbska aj u ostatných krajín, ide o snahu EU a EAHÚ zabezpečiť si vplyv. Je to mocenský boj o kontrolu nad územím, kde sa stretávajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Toto je malý náhľad do témy EU vs EAHÚ.

MONOPOLY – Ukrajina

V roku 2013 prebiehali prípravy na vytvorenie EAHÚ. Zakladajúcimi členmi boli Bielorusko, Rusko, Kazachstan, Arménsko. Vo februári 2013 snahu o pripojenie k colnej únii deklaroval aj Sýrsky minister hospodárstva Muhammad Zafer Mhabbak na rokovaniach s veľvyslancom Bieloruska Olegom Jermolovičom. Ďalšou krajinou bol Tunis, ktorý sa po arabskej jari snažil o oživenie ekonomiky. Pre Tunis bola colná únia potenciálnym obrovským novým trhom, predovšetkým pre poľnohospodárske výrobky.

Členstvo v EAHÚ bolo ponúknuté aj Ukrajine. Ukrajina bola braná ako strategický partner. Nepokoje na Ukrajine sa začali v Novembri 2013. Vo Februári 2014 bol zvrhnutý ukrajinský prezident Viktor Janukovič, ktorý sa zasadzoval za podpísanie dohody o jednotnom ekonomickom priestore s Ruskom. Nové vedenie krajiny túto dohodu nepodpísalo a naopak uzavrelo asociačnú zmluvu s EÚ a vyjadrilo záujem o vstup do EÚ a NATO. Nasledovalo ochladenie vzťahov medzi Moskvou na jednaj strane a Bruselom a Washingtonom na druhej strane.

Podpis zmluvy o vzniku EAHÚ sa datuje na 29.mája 2014 s platnosťou od 1.1.2015 a jej súčasťou boli krajiny Bielorusko, Rusko, Kazachstan a Arménsko a od roku 2015 aj Kirgizsko. V tomto ekonomickom priestore žije cez 180 miliónov obyvateľov a celkové HDP týchto krajín presahuje 4 bilióny dolárov. EAHÚ ponúka členom vzájomné uznávanie obchodných povolení, čím pre podnikateľov nevznikajú ďalšie náklady, znižuje sa daňové zaťaženie, zjednocujú sa technické normy a predpisy, zjednodušujú sa colné postupy.

Súčasťou projektu je aj Euroázijská rozvojová banka so sídlom v Almaty v Kazachstane a členmi sú : Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Rusko. Rokovania o členstve v EAHÚ prebiehajú s Egyptom, Thajskom, Mongolskom, Indiou a so Singapurom už bola dohoda podpísaná. Záujem o spoluprácu prejavili Maďarsko, Izrael, Kambodža, Laos, Pakistan, Peru, Južná Kórea, Sýria, Tunisko, Čile, Japonsko, Indonézia.

MONOPOLY – Srbsko

Tak, ako aj ostatné krajiny aj Srbsko sa snaží o zabezpečenie ekonomického rozvoja a preto pracuje na vstupe do EÚ no zároveň podpísalo dohodu o voľnom obchode s EAHÚ. Od roku 2011 má štatút kandidátskej krajiny do EÚ. Jej členom sa stane pravdepodobne v roku 2025. Európska únia je hlavným hospodárskym partnerom Srbska. Až 67% vývozu a 60% dovozu je z krajín európskej únie

Ešte v roku 2009 sa Srbsko pri podaní prihlášky do EÚ zároveň rozhodlo spolupracovať s Bieloruskom a podpísalo s ním dohodu o voľnom obchode. Vzájomný obchod sa pred popísaním dohody pohyboval na úrovni 10-20 miliónov dolárov. Po desiatich rokoch, počas ktorých sa odstránilo clo z väčšiny tovarov, sa obrat dostal na dnešnú úroveň 200 miliónov dolárov.  Okrem toho má Srbsko podpísané dohody o voľnom obchode so všetkými krajinami bývalej Juhoslávie, ako aj s Albánskom, Rumunskom a Bulharskom. Rokovania o vstupe do Euroázijskej únie začali ešte v roku 2016 a k podpisu dohody prišlo o tri roky neskôr. To znamená, že EAHÚ nemá tak prísne štandardy a podmienky pre vstup nových členov ako EÚ. Teraz po podpise zmluvy s EAHÚ bude Srbsko schopné vyvážať 100% tovaru bez ciel a zostanú len clá na dovoz automobilov. Očakáva sa vývoz 2000 ton cigariet, 400 ton kravského syra, 90 000 litrov vína, neobmedzené množstvo ovčieho a kozieho syra, ako aj brandy. Minulý rok dosiahol obchod Srbska s piatimi členskými krajinami euroázijskej hospodárskej únie 3,4 miliardy dolárov.

Ale v prípade Srbska ide o bezpečnostný problém, keďže spolupráca v ekonomickej oblasti s EAHÚ sa úzko prelína s vojenskou spoluprácou, konkrétne priamo s Ruskom.

Balkánsky priestor okolo Srbska je viac menej uzavretý a vo „vnútrozemí“ EÚ. Zároveň sú Srbsko a Bosna a Hercegovina obklopené členmi NATO /Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánsko a Čierna Hora/ alebo krajinami, ktoré sa o členstvo usilujú /Macedónsko/. Len pre pripomenutie, pár kilometrov ďalej, na území Kosova sa nachádza druhá najväčšia americká vojenská základňa v Európe – Camp Bondsteel o rozlohe 360-tisíc m2. V auguste 2018 oznámilo NATO, že investuje približne 51 miliónov eur do leteckej základne v Kucove v Albánsku. Na druhej strane sa v septembri 2018 konalo najväčšie vojenské cvičenie Vostok 2018 na ktorom sa okrem Ruských a Čínskych ozbrojených síl zúčastnilo aj Srbsko. Tieto krajiny spolupracujú na dodávkach vojenskej techniky ako MiG-29, plánované sú dodávky systémov S-300 z Bieloruska a bezpilotné lietadlá z Číny. Samozrejme, že cieľom EÚ a NATO je integrácia Srbska do týchto štruktúr, ale vzhľadom na historickú skúsenosť Srbska s bombardovaním z roku 1999 sa odporu Srbska voči NATO nemožno čudovať. Iba asi 3% srbských občanov sú za vstup krajiny do NATO, zatiaľ čo v Albánsku je to 90%. Rovnako ako aj väčšina Macedóncov podporuje členstvo v NATO. Na boj proti ruskej propagande v Macedónsku schválil minulý rok Kongres USA balík 8 miliónov MONOPOLY dolárov.

MONOPOLY – Krajiny východného partnerstva

Krajiny – Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan sú krajinami Východného partnerstva, ktorého cieľom je posilniť politické pridruženie a hospodársku integráciu s Európskou úniou. Bielorusko a Arménsko sú zároveň členmi Euroázijskej hospodárskej únie. Tieto krajiny tvoria pomyselnú hranicu medzi EÚ a EAHÚ.

Ďalším príkladom snahy o integráciu, ako v EÚ tak v EAHÚ je Moldavsko. Na samite Východného partnerstva vo Vilnuse v roku 2013, parafovalo dohodu o pripojení k EÚ. Čo malo za následok ochladenie vzťahov medzi Kišiňovom a Moskvou. Ale v marci 2017 ohlásil Moldavský prezident Igor Dodon na stretnutí s Vladimírom Putinom podpísanie vstupu Moldavska do EAHÚ. V najlepšom období tj. pred referendom na Kryme a uvalením sankcií EÚ, sa do Ruska vyvážala až tretina vinárskej produkcie v hodnote 17 miliónov dolárov. Čo predstavovalo pre Moldavsko značný príjem.

MONOPOLY – East StratCom

Malý nepatrný ťah na hracej ploche urobila EÚ v roku 2015, vo forme zriadenia pracovnej skupiny East StratCom, ktorá pôsobí práve v krajinách Východného partnerstva. Po nahodení do infografiky dostaneme jasnú predstavu, kade sa tiahne „bojová línia“ tejto hry pre dospelých. Oficiálnou úlohou tejto skupiny je monitorovanie médií, analýza dezinformácií a analýza údajov s cieľom získať komplexnejší, pravidelnejší a spoľahlivejší obraz o ruských dezinformačných kampaniach. Navyše bude spolupracovať s inštitúciami EÚ, delegáciami EÚ, vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. Tento boj na poli dezinformácií nás bude od tohto roku stáť 3 milióny MONOPOLY eur.

Od Lisabonu po Vladivostok

Formálne nemôže EÚ krajinám Východného partnerstva zakázať integráciu v EAHÚ. A vzhľadom na to, že samotné krajiny EÚ robia konkrétne kroky pre spojenie s EAHÚ, na to nemá ani morálne právo. Samotné Rusko je po USA, Číne  a Švajčiarsku 4 najväčší obchodný partner EÚ.

Pár príkladov. Už dnes sa hlavné vývozné komodity z Ruska, ropa a zemný plyn obchodujú bez ciel. Nemecko s Ruskom spolupracuje na projekte Nord Stream 2. Investície Nemecka a Francúzka v Rusku lámu rekordy a pohybujú sa rádovo v miliardách. V súčasnosti prebieha harmonizácia noriem výrobkov EÚ a EAHÚ. Podnikateľské kruhy z Nemecka, Francúzka, Talianska, Rakúska a pod. presadzujú zrušenie sankcií a žiadajú podpis obchodnej dohody. Na zjazde CDU v roku 2016 samotná Merkelová prehlásila „Dúfam, že Rusko bude čoraz viac rozvíjať vzťahy s európskym hospodárskym priestorom, čo nakoniec vyústi do spoločného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok“. Maďarsko vyjadrilo záujem o spoluprácu s Euroázijskou rozvojovou bankou a Maďarský minister financií Mihály Varga uviedol, že v roku 2020 bude mať Maďarsko plné členstvo. Spoluprácu s touto bankou riešia aj ostatné európske štáty.

Ďalším faktom je spolupráca európskych krajín s Čínou na projekte novej hodvábnej cesty. Tu sa tiež záujmy EÚ a EAHÚ prelínajú, nakoľko má Čína s EAHÚ od mája 2018 podpísanú dohodu o zóne voľného obchodu.

Na jednej strane je Srbsku ministrom Lajčákom vyčítaný podpis dohody s EAHÚ, na druhej strane sa v Bruseli nedávno uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre vytvorenie jednotného hospodárskeho priestoru od „Lisabonu po Vladivostok“. Pracovná skupina bola vytvorená v Berlíne v novembri 2015 za účelom posilnenia spolupráce medzi EÚ a EAHÚ. Aj napriek všetkým problémom ostáva EÚ aj naďalej hlavným obchodným a investičným partnerom členských štátov EAHÚ. Podiel priamych európskych investícii v krajinách EAHÚ predstavuje 65% z celkových priamych investícií.

V prípade Moldavska ako aj ostatných krajín Východného partnerstva je nereálne žiadať aby sa priklonili len na jednu alebo druhú stranu.  Historické, sociálne a ekonomické väzby na ich susedné krajiny sú príliš silné. Po vstupe Rumunska do EÚ v roku 2007 si až 650 tisíc Moldavcov požiadalo o rumunské občianstvo. Naopak v Rusku ich žije od 700 tisíc do 1 milióna, čo je štvrtina z celkového počtu obyvateľov krajiny.

Krajiny Východného partnerstva by mali byť vnímané ako most medzi EÚ a EAHÚ. Obe strany budú musieť v týchto štátoch nájsť taký bezpečnostný formát, aby sa zmiernilo vyhrotené napätie a zachoval sa rozvoj týchto krajín. A zároveň sa posilnila spolupráca oboch únií. Lebo minimálne v prípade Ukrajiny, je už herná plocha MONOPOLY postriekaná krvou.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Gabriel Dragon

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 12

Celkové hodnotenie: 20.75

Priemerná čítanosť: 760

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Zeman žiada od BIS mená ruských špiónov pôsobiacich v ČR

  0icon

  Praha 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Gruber)   Český prezident Miloš Zeman požaduje od Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) mená ruských špiónov pôsobiacich v Česku, informoval v…

  Ministerstvo obrany: Slovensko bude v oblasti vojenského letectva spolupracovať s Maďarskom

  0icon

  Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/MTI-Lajos Soos)   Slovensko bude v oblasti vojenského letectva spolupracovať aj s Maďarskom. Bilaterálnu dohodu podpísali minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO)…

  Korčok má rokovať s ministrami zahraničných vecí NATO i o rastúcom vplyve Číny

  0icon

  Bratislava 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) má v utorok (1. 12.) a…

  Thajská polícia si v pondelok predvolala lídrov prodemokratického hnutia

  0icon

  Bangkok 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sakchai Lalit)   Thajská polícia si v pondelok predvolala päť hlavných predstaviteľov prodemokratického hnutia, ktorí sú okrem iného obvinení aj z…

  Do výberu generálneho riaditeľa PPA bude priamo zainteresovaná odborná komisia

  0icon

  Bratislava 30. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   K dnešnému dňu končí ako generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tibor Guniš. Vzhľadom na to, že PPA…

  Migrantov z provizórneho tábora na Gran Canarii presťahovali

  0icon

  Gran Canaria 30. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Javier Fergo)   Španielske úrady odstránili väčšiu časť provizórneho utečeneckého tábora na ostrove Gran Canaria, ktorý za posledné tri mesiace…

  Transformácia podniku LESY SR, š.p. a prírode blízke hospodárenie sú súčasťou systémových zmien v rezorte

  0icon

  Bratislava 30. novembra 2020 (HSP/Foto:MPRV SR)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský presadzuje koncepčný prístup k štátnym podnikom a ostatným rezortným organizáciám.…

  Krajský súd potvrdil zamietnutie žaloby voči SPF v kauze Veľký Slavkov

  0icon

  Prešov 30. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Slovenský pozemkový fond (SPF) nemusí zaplatiť spoločnosti Digital Floor Ltd. so sídlom v Londýne takmer 16 miliónov…

  Arcibiskup z Mosulu: Džihádisti infiltrujú kresťanskú Európu a tá len sníva o integrácii

  0icon

  Mosul 30. novembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)   Najib Michael Moussa, katolícky arcibiskup v Mosule nás varuje, keď hovorí, že medzi záplavou sýrskych migrantov, ktorí…

  Kvak: Nároky na množstvo učiva pri dištančnom vzdelávaní sa musia znížiť. Žiakom budú po návrate do školy chýbať aj sociálne zručnosti

  0icon

  Bratislava 30. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:Pixabay, SITA-Branislav Bibel)   Učitelia si musia uvedomiť, že dištančné vzdelávanie sa nerovná prezenčné vzdelávanie. Nároky na množstvo prebraného učiva…

  TopDesať

  Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

  Sirény: Symbol ženského zvádzania a vášne

  0 icon

  V dávnej minulosti sirény vábili spevom námorníkov a požierali ich. Spolovice zvery a spolovice ľudské bytosti zvádzali chlapov a privádzali ich do záhuby. Ich mámivému spevu sa dobrovoľne oddalo mnoho z nich. Tieto morské nymfy boli napoly ženami a napoly vtákmi (nie rybami, ako sa zvykne uvádzať). Aj keď sa básnici nezhodujú na ich počte, uvádza…

  Ktoré sú najviac a najmenej znečistené mestá na svete?

  0 icon

  Ekológia sa v poslednej dobe rieši kdekoľvek okolo nás. Spoločnosť IQ Air sleduje znečistené častice poletujúce vzduchom, ktoré môžu našim dýchacím cestám spôsobiť problémy. Aké sú podľa ich výskumu najviac a najmenej znečistené mestá sveta? Denne vymiera až 100 vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Na hraniciach Rwandy, Ugandy a Zairu…

  Najdlhšie žijúce živočíchy na svete: Niektoré sú staré až 1500 rokov

  0 icon

  V dnešnom príspevku sa pozrieme na najdlhšie žijúce živočíchy na svete. Niektorým číslám možno nebudeš veriť a o to viac ostaneš prekvapený. Ak sa niektorý človek dožije 90 rokov, je to považované za pozoruhodnú dlhovekosť. V živočíšnom svete je však 90 rokov málo. Teda aspoň u niektorých druhov sa tento vek…

  Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

  0 icon

  Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

  Vo svete IT

  Ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Huawei sa za 5 rokov posunul neuveriteľne dopredu

  0 icon

  Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako dlho trvá vyrobiť jeden smartfón? Nuž, ako taký pohľad prináša do tejto témy viceprezident spoločnosti Huawei China Cloud and Computing, Shi Yaohong. Ten počas konferencie Changsha Cyber Security & Intelligent Manufacturing Conference in China prezradil, že jeden smartfón trvá vyrobiť len niekoľko sekúnd. Na…

  Osud legendárneho Volkswagenu Passat vo verzii Sedan je spečatený. Jeho výroba bude údajne čoskoro ukončená

  0 icon

  Nemecká automobilka Volkswagen údaje dospela ku zásadnému rozhodnutiu, ktoré určite zraní viacerých fanúšikov legendárneho modelu  Passat vo verzii sedan.  I keď investícia 1 miliardy eur do bratislavského výrobného závodu naznačovala snahu o vývoj ďalšej generácie notoricky známeho sedanu od Volkswagenu, opak je nakoniec pravdou. Populárny zástupca strednej triedy sa má…

  Xiaomi Mi 11 by mal byť predstavený o niečo skôr ako jeho predchodca

  0 icon

  Populárne smartfóny Mi 10 a Mi 10 Pro od čínskej spoločnosti Xiaomi sa majú tradične dočkať svojho nástupcu už začiatkom budúceho roka. Posledná generácia smartfónov zo série Mi bola svetu predstavená vo februári tohto roku, pričom na minimálne domácom trhu sa začala predávať krátko po jej predstavení. Najnovšia očakávaná generácia…

  Renault spustí prvú továreň v Európe, v ktorej vdýchne nový zmysel života starým automobilom

  0 icon

  Spoločnosť Renault Group oznámila, že vo francúzskom meste Flins, premení svoju existujúcu továreň, na továreň zameranú na cirkulárnu ekonomiku v mobilite. Proces premeny započne v priebehu budúceho roka pričom finalizácia projektu je naplánovaná na rok 2024. Nová továreň bude organizovanou do 4 centier aktivít – Re-Trofit, Re-Energy, Re-Cycle a Re-Start.…

  Projekt spoločnosti Google, „Guideline“, umožňuje nevidiacim bežcom bežať bez asistencie iných osôb

  0 icon

  Zatiaľ čo pre mnohých z nás je spoločnosť Google firmou, ktorá robí všetko preto, aby zvyšovala svoje príjmy, tak na druhej strane robí aj „stratové“ projekty, ktorých cieľom je širšia pomoc. Skvelým príkladom je jeden z najnovších projektov, ktorého cieľom je umožnenie behu ľuďom so zrakovým postihnutým bez toho, aby…

  Armádny Magazín

  Trump chce rozoštvať pred odchodom: Nové útoky na ruské zbrojovky

  0 icon

  USA, 30. november 2020 (AM)  - Moskva má byť potrestaná za vojenskú spoluprácu s Čínou. USA môžu uložiť nové protiruské sankcie ešte pred zmenou administratívy Bieleho domu. Návrh verzie prezidentského zákona je už pripravený. Stanovuje opatrenia proti ministerstvu obrany RF.   Tím Donalda Trumpa navrhuje zaradiť na

  Americký seržant vyrozprával, ako chcel dať lekciu „ruským bastardom“: „Prebral som sa na základni ...“

  0 icon

  USA, 30. november 2020 (AM) - Američan, ktorý slúžil v Kosove, vyrozprával, ako sa jedného dňa s jeho druhmi, pobúrení správaním ruských spojencov, rozhodli dať malú lekciu „ruským bast

  Ako Kim Philby ľahko klamal MI-6

  0 icon

  Veľké Británia, 30. novembra (AM) - „Kim Philby, dvojaký agent, ktorého vlastizrada na prospech ZSSR stále omračuje Britov, sa v roku 1981 nechal počuť, ako ľahko sa dala oklamať MI-6.   Philby, ktorý žil v Moskve od roku 1963 až do smrti v roku 1988 (zomrel vo veku 7

  Sýria : mýtický Bayraktar stiahli z kože, na rade sú sultánove tanky

  0 icon

  Sýria, 30. novembra (AM) - Je čudné vidieť „turecké výdobytky“ v oblasti zbrojenia, ktoré pomohli azerbajdžanskej armáde tak ľahko zvládnuť konflikt v Náhornom Karabachu, končiť v kúdoloch dymu. Cenzúra je tvrdá v lokálnych médiách a preto nie je možné vidieť príliš veľa podobných záberov. Niečo sa predsa len dokáže dostať von,…

  Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

  0 icon

  Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

 • icon FOTO DŇA