Víkendový PUČ v Smere, kontra revolúcia myslenia a blížiace sa apokalyptické Dianie na Zemi.

Predseda Smeru SD, odišiel z víkendového jubilejného straníckeho snemu úmyselne, teda celkom zámerne a dôvodne, na protest najnovšieho vývoja vo vnútri strany, pretože stratil podporu od svojich spolustraníkov už do takej miery, že liberálne krídlo Smeru, s prevahou prevalcovalo to vlastenecké, čo Róbert Fico nechce a ani nebude tolerovať, lebo vie, čo takéto nasmerovanie Smeru pre Slovensko, znamená vo svojich dôsledkoch!

Ich stratégia do blížiacich sa volieb je jasná:

Uzavrieť spojenectvo s liberálne orientovanými stranami. Zároveň posilniť a podporovať v kampani M. Kotlebu a jeho ĽSNS, aby odobral hlasy pánovi Harabinovi, ktorý by sa podľa najnovšieho vývoja situácie ani nemal dostať do parlamentu!

Týmito politickými machináciami chcú natoľko zneistiť vlasteneckých voličov, ktorí v konečnom dôsledku budú voliť radšej Kotlebu, ako Harabina, lebo u Kotlebu pôjde vlastenecký volič „na istotu“!

Sofistikovaná stratégia, s ktorou p. Harabin nemohol ani vo sne počítať, pretože predpokladal, že Fico si svoju pozíciu v Smere minimálne do volieb udrží.

Fico v Smere však nadobro skončil, lídrom Smeru je predsa už pomerne dávno niekto iný, len Róbert Fico si to akosi nechcel doteraz ešte pripustiť. No sobotný snem tejto strany ukázal v celej svojej nahote, ako veci v skutočnosti stoja!

Zároveň Kotleba, sa na základe týchto nových okolností do parlamentu s prehľadom dostane a aj keby mal 10, či 12% voličských hlasov /a možno i viac/, tak s ním ani za týchto okolností nikto rokovať nebude, čím bude opäť na ďalšie 4 roky Kotleba izolovaný a odstavený a vlastenecké hlasy, ktoré ho podporia vo voľbách, budú dlhodobo zakonzervované, doslova ako „bravčové vo vlastnej šťave“, ktorému prejde samozrejme aj záručná doba!

Vlastenci budú takto nadobro odsunutí na prázdnu koľaj a úplne odstavení od možnosti čokoľvek zmeniť na Slovensku.

Kotleba sa teraz bude cítiť ako rybár, bude za týchto okolností, celkom úspešne chytať do svojich sietí, prevažnú väčšinu vlasteneckých hlasov po celom Slovensku s tým, že ich všetkých, sústredením okolo seba, nadobro izoluje a zabetónuje od možnosti, dosiahnuť aspoň minimálne zmeny na Slovensku, vedúce k celkovému ozdraveniu spoločnosti!

Sledujte dianie ako i to, ako bude M. Kotleba v týchto voľbách „velebený“, uprednostňovaný a predhadzovaný verejnosti ako človek, ktorého treba voliť! Už aj mainstream bude podporovať Kotlebovu ĽSNS!

Týmto „zabijú“ dve muchy jednou ranou a hrozba z vlasteneckého tábora bude tak pre slniečkársku lobby, nadobro eliminovaná!

No a samozrejme, tým, že odstavili aj vlastenecké krídlo v Smere, už prebehnutými dohodami liberálov z opozície, s liberálmi zo Smeru, si napríklad taký Šefčovič, alebo Lajčák, už dnes „mastia pupky“, od tohto ich úžasného víťazstva, lebo už im nič nebude potom stáť v ceste k tomu, aby si napr. NATO, urobilo vo veľmi krátkom čase, zo Slovenska strelnicu, namierenú proti Rusku, alebo, aby si Európska únia mohla na Slovensku uplatniť svoje „práva“, napr. ohľadom migrácie, alebo v plnohodnotnom nástupe zvrátenej LGBT ideológie v našom regióne, ako i podobných šialeností!

Vážení, kto si DNES naivne myslí, že p. Harabin či M. Kotleba proti tejto presile, za ktorou stoja miliardy eur, resp. dolárov a samozrejme aj mocou posadnuté „hlavy“ oligarchov, ako aj ich zvrhlé plány typu NWO, kto si teda myslí, že takí, v ich očiach panáci, ako Harabin alebo Kotleba, proti nim uspejú, je tak naivný, že snáď nejestvuje na Zemi pojmoslovie, ktoré by toľkú naivitu, vystihlo správne a čo najtrefnejšie!

Je totiž už málo pravdepodobné, že by Róbert Fico „povstal z popola“, ako bájny vták Fénix a vzal si späť to, o čo sa svojou nerozvážnosťou sám pripravil!

NIKDY nemal opustiť premiérske kreslo a slniečkári mohli tancovať na námestiach kľudne doteraz! Mal odpratať Kaliňáka, Gašpara a Lajčáka! To, že Lajčák zostal a odišiel Fico zo svojej pozície, sa mu stalo napokon osudným!

Za tejto situácie, je len jediná možnosť, ako sa veci môžu zvrátiť v prospech Dobra!

JEDINÁ MOŽNOSŤ, no tá nespočíva v „revolúcii ulice“, ako podaktorí, zatiaľ na sieťach, už „vykrikujú do sveta“, ale v tejto mimoriadne závažnej situácii, pomôže jedine REVOLÚCIA MYSLENIA!

Slováci, vlastenci a všetci ľudia s dobrým srdcom, uvedomte si v plnej vážnosti, v akej situácii sa dnes nachádzame:

Stojíme všetci voči veľkej presile, voči presile tak zákernej a tak sofistikovanej a držiacej celosvetovú pozemskú moc zatiaľ vo svojich ohyzdných rukách, že len naše individuálne úsilie, po dosiahnutí znovuzrodenia zdravého vedomia človeka, sa dokáže nielenže účinne postaviť voči tomto zlu, ale takto dokážeme aj bezpečne prejsť vážnym celosvetovým Dianím, ktoré je pred nami!

Poriadok s týmito kreatúrami zla na Zemi, totiž dokáže urobiť jedine a výhradne už len zásah „Vyššej moci“, ktorý sa s hukotom burácajúcej a tej najdesivejšej búrky, nezadržateľne blíži k tejto Zemi!

Človeka v tomto Dianí zachráni jedine „príslušnosť k Dobru“ a nie k takej, či onakej politickej strane, hoci z principiálnych dôvodov, bude potrebné v blížiacich sa voľbách /ak aj prebehnú/, voliť vlastenecké strany a predovšetkým stranu p. Harabina, pretože má najlepšie zostavený program a skrze schopnosti a znalosti sudcu Harabina, i najväčšiu šancu, aby sa táto strana dostala do rozhodovacích právomocí štátu, ALE, práve z vyššie pomenovaných skutočností, sa tak nestane a preto liberálne sily zla na Zemi urobia a aj urobili maximum pre to, aby stranu Vlasť, s p. Harabinom, takto sofistikovane, až zákerne odstavili!

Vlastenci, tu už nepôjde len o záchranu národa, ale predovšetkým o záchranu jednotlivcov, presne podľa biblického:

„Čiňte pokánie, pretože sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské!“

Zostáva nám už len málo času, k tejto našej nevyhnutnej vnútornej premene, v tomto znovuzrodení sa na duchu a jedine človek, v ktorom zahorí neuhasiteľná túžba po poznani skutočnej Pravdy o svete, ako i o všetkých súvislostiach nášho bytia, má reálnu šancu, že prejde týmto „besnením doby“ bez ujmy, do novej, Bohom zasľúbenej doby na Zemi!

Vzchopte sa preto ešte v poslednej chvíli všetci, komu ešte záleží na osude svojom, osude svojej rodiny, ako i na osude zdravej časti nášho národa i celej Zeme!

„Odvážne vpred, je Bohu milé!“

Motto:

Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

Sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

„Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

Poznámka pre všetkých čitateľov:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

https://blog.hlavnespravy.sk/15359/varovanie-urcene-nielen-pre-obyvatelov-slovenska/

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 92

Celkové hodnotenie: 5.64

Priemerná čítanosť: 5655

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muža, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi a dvom poslancom, vzal súd do väzby

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Obvineného, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi vnútra a dvom poslancom Národnej rady SR, vzal súd do väzby pre…

  Verstappen vyhral VC Emilia Romagna pred Norrisom a Leclercom

  0icon

  Imola 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni) Aktualizované 19. mája 2024 o 19:45 Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Emilia Romagna seriálu formuly 1.…

  Blanár odmietol umiestnenie nemeckých rakiet na Slovensku

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa vyjadril k nápadu nemeckých predstaviteľov na rozmiestnenie rakiet na území Slovenska,…

  Vo veku 78 zomrel podnikateľ Jozef Majský

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Informáciu o úmrtí Jozefa Majského v nedeľu potvrdil jeho syn Jozef Majský ml. Známy veľkopodnikateľ čelil stíhaniu za…

  Zverev druhýkrát víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme

  0icon

  Rím 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.…

  Chcú rozložiť naše hodnoty a zničiť Slovensko

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Toto napísal v komentári Peter Bárdy z Aktualít: „To, čomu sme čelili pred sto rokmi, je tu opäť. A…

  Andrej Danko mal byť aktérom incidentu na čerpacej stanici v deň atentátu na Fica

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Médiá v uplynulých dňoch priniesli správy o incidente podpredsedu NR SR a šéfa SNS Andreja Danka na čerpacej…

  Muž, ktorý pred nemocnicou kričal a schvaľoval atentát, dostal tri mesiace

  0icon

  Banská Bystrica 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov odsúdil v nedeľu Okresný súd v…

  Martikán s medailou po troch rokoch, získal bronz v 3xC1

  0icon

  Tacen 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenskí vodní slalomári získali v nedeľu na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal…

  Matúš Šutaj Eštok na poslednú chvíľu neprišiel do diskusie TV Markíza

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes sa mala v komerčnej televízii Markíza uskutočniť debata Na telo, ktorej hosťami mali byť minister vnútra Matúš…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Pavel Jacz

  Peter Haršáni

  Marek Brna

  Erik Majercak

  Gustáv Murín

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA