Ľavicový extrémizmus ultraliberála a „antifašistu“ Michala Havrana

Publikované 12.05. 2017 o 16:21 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Na Slovensku sa postupne a plazivo šíri nákaza pseudo liberálno-demokratického, stále reálnejšieho fašizmu. V centre pozornosti je ale viac a najmä pravicový extrémizmus, o ľavicovom extrémizme sa mlčí. Na uliciach sa znova postupne objavujú prvé nosorožce (Eugéne Jonesco, Nosorožec, poviedka, ktorá pripomína román Orwell 1984 a román Albert Camus, Mor).
V predošlom článku som v tejto súvislosti zmienil Alenu Krempaskú (IĽP) a reagoval na jej článok v „liberálnom“ neo ľavicovom a neomarxistickom denníku Pravda.
http://blog.hlavnespravy.sk/1497/fundamentalizmus-neomarxistickej-a-krestanofobnej-ideologie-aleny-krempaskej-a-fasizmus-novej-lavice-neomarxistov/
Michal Havran a spol. plus „ľudsko-právne“ mimovládky sú vzájomne na systéme parazitujúce, participujúce a kooperujúce spojené nádoby jedného nadnárodného matrixu.
Osoba z prostredia bratislavo-centristickej, bratislavskej kaviarne, Michal Havran, diktuje Slovensku cez „verejno-právnu“ ale aj inak „slobodnú a nezávislú“ ako všetky „slobodné a nezávislé“ médiá, iba povinne „verejno-právnu“ a preto povinne platenú RTVS, svoje normy správania a hodnoty.
Takzvaná verejnoprávna televízia a rozhlas takými ale boli vždy. Inak by jej existencia sama o sebe aj s povinnými koncesionárskymi poplatkami bola bezzmyselná. Fungovala by podľa princípov slobodnej a neregulovanej samočinnej mediálnej trhovej ekonomiky. Až do momentu konca jej slobody a nezávislosti, ak by prešla do vlastníctva neštátnych subjektov podnikania a biznisu s médiami. RTVS má beztak problém so svojím statusom (komu patrí?) vo vzťahu k štátu a vládnucej moci, ktorá o vplyv a moc nad RTVS usiluje každá. Práve sa rozbieha výberové konanie na post jej generálneho riaditeľa/ky. Hmm…
Verejne prezentované obsahy myslenia redaktora Havrana v RTVS vykazujú znaky verbálneho ľavicového extrémizmu a toho, čo od médií vo vlastníctve požadujú ich vlastníci: Slobodnú a nezávislú propagáciu otvorenej a všestrannej liberálnej demokracie, bez národného aspektu a vzťahu k rodnej dedičnej postati, národnej kultúre a tradíciám.
Národné aspekty slovenskej štátnosti verejne a otvorene zosmiešňuje a odmieta.
Je prívrženec rodovej ideológie a ideológie multikulturalizmu.
Reprezentuje neomarxistickú sociálnu filozofiu a ideológiu, pretavovanú do štátnych verejných politík.
On to popierať nebude. Okrem toho, to nie sú nadávky. Žiadne hate speech ad hominem.
Ani lži. Ale Pravda. Realita.
Ľavicový extrémizmus je reakčnou protiváhou pravicového extrémizmu, a zrejme má ochranu vládnej moci ako jej piata kolóna. Koná samostatne. Jeho softvér má gombík. Stlačíš ho a on ide.
Slovenská vláda mu nekladie prekážky v dobrej viere, že klin sa klinom vybíja a nová ľavica urobí svoju „prácu“ a nadprácu. Zmocňuje sa vlády nad vládou.
Ak sú adorácia Tisa, Slovenského štátu a popieranie holocaustu trestné, takým by malo byť aj popieranie a zhadzovanie zásluh slovenských národných buditeľov 19. storočia (obdobie národných emancipácií), formujúcich národné povedomie Slovákov a ich jedinečnej afirmácie v pestrom slovanskom prostredí, a v boji za samostatnú štátnosť, proti uzurpátorom moci nad Slovenskom v európskom priestore.
Mocnosti a bratia Česi nás podržali v 1918-tom, pred Maďarmi a Rakúskom, len do roku 1938-9. V novembri 1938 sme prišli o južný pás Slovenska (Viedenská arbitráž). Vrátili nám ho dnes nenávidení osloboditelia, Sovieti. V 48-mom nás zasa spojili spoločné záujmy s bratmi Čechmi ale aj Sovietmi. Rozhodlo sa o tom vo februári 1948 v Prahe na Václavskom námestí. Po Veľkom Novembri a strate platnosti víza ruských vojsk po 68-mom a „vďaka nezávislému“ Mečiarovi sme sa na prelome rokov 1992/3 ticho a pokojne rozišli aj s bratmi Čechmi…
Havran dnes čistí a uvoľňuje slovenský autochtónny európsky priestor od podľa neho „zaprdených niktošov Štúra a Vajanského“ pre „obrodenecké“ aktivity Open Society Foundation s navoňaným parfémom „filantropa“ Georga Sorosa a rodu Rockefellerovcov.
Spochybňuje a zosmiešňuje slovenskú štátnosť založenú aj na kultúrnom dedičstve národných buditeľov 19. storočia.
Po vytlačení Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského zaujme miesto v histórii Slovenska jeho novodobý buditeľ a obrodenec Michal Havran.
Toto by si ale mala všimnúť a uvedomiť slovenská vláda, ktorá je čiastočne zdrojovou príčinou extrémizmu zľava aj sprava, ako zlá mediátorka sporov v spoločnosti a zlým vzorom kultúry komunikácie na pôde parlamentu.
Výzvami ústavných činiteľov ukazuje na pravicový extrémizmus. Ľavicový jej uniká zo zorného poľa. Čo na to Smer a (aspoň) Ľuboš Blaha? A čo na to kapitán SNS Tomtom? A Most-Híd a jeho ministerka spravodlivosti? Od mienkotvorných „liberálnych“ médií, ktoré poskytujú priestor pseudo liberálom (SME, Denník N, Pravda) sa korektná mienkotvorná reakcia nedá očakávať.
Michal Havran patrí k ultra ľavicovým fašistom, extrémistom, rovnako ako hnutie ANTIFA, ktoré je karikatúrou deklarovaného boja proti fašizmu, vlka v baránčom rúchu v maske „liberálneho demokrata“. Súčasná pseudo liberálna demokracia sa mení na post liberálno-demokratický ultra ľavicový fašizmus a totalitu genderovej a multikulturalistickej ideológie.
Jeden z jej propagátorov prdí do „svojej“ stoličky vo „verejnoprávnom“ televíznom štúdiu „verejnoprávnej“ RTVS. Jej Rada „liberálno-demokraticky“ nekoná, čím porušuje zákon o RTVS. V priamom prenose naživo a zo záznamu. RTVS tára o slobode a demokracii cez svojho „hovorcu“ slobody a demokracie Michala Havrana. Ak vám „liberálni demokrati“ budú tvrdiť, a robia to radi, že oni sú liberálni demokrati, spozornejte. Ak ale vyslovíte a napíšete iný názor, než prezentujú oni, tak vám „liberálno-demokraticky“ idú po krku. A na fejzbúku vás obmedzia alebo celkom zablokujú. A je po demokracii. Na ich „demokraciu“ fejzbúk softvér nemá. Ani Ján Benčík.
T.G. Masaryk: „Demokraciu by sme už mali, ešte by to chcelo demokratov.“
Originál fejzbúkového statusu na časovej osi Michal Havran z 9. mája 2017, nemôže Rostas zdieľať ani komentovať, len skenovať, lebo Havran si „vyčistil“ svoj priestor pre debatu s Jánom Benčíkom. Ak to Havran zistí, Rostasa úplne  zablokuje.
Michal Havran píše o Rostasovi:  „Rostas si myslí, že ak bol Vajanský a čiastočne aj Štúr antisemitom, tak ním môže byť aj on a celá tá nazi zberba, že to je vlastne oukej, že iba nadväzujú na nejaké tradície a tie ich chránia. Lenže, v 19. storočí mal antisemitizmus už síce za sebou pogromy, no v zásade sa nevymykal z kultúrnych rámcov náboženskej nenávisti. Jej obeťami boli protestanti, valdenskí, albigenskí, v istej miere františkáni, husiti, prenasledovaní a vraždení židia boli počas celého stredoveku iba jednou z nenávidených skupín. Rostas a spol zrejme nechápu, že priemyselné vyvražďovanie európskych židov, Rómov, etc zmenilo náš pohľad na už aj tak ohavný antisemitizmus a urobilo z neho zločin. Prečo Rostas? Lebo Vajanský bol v tejto téme iba zaprdený hlupák zotročený poverami o detských obetiach, no príslušníci NSDAP a SS vlastnými rukami vraždili a vraždili milióny ľudí. Tak preto ty môj jazdec po šírych obzoroch plochej zeme nedokážeš svoj súčasný antisemitizmus zamaskovať, ani vyviniť odkazmi na ešte staršie hlúposti Štúra a Vajanského a nijako ťa to neochráni pred zákonmi. Zarážajúca dialektika idiotov.“
Komunikácia Rostas verzus Havran prebieha bezkontaktne. Rostas odpovedá Havranovi na svojej fb stránke.
Tibor Eliot Rostas (reakcia na Havrana): „10.mája 1848 sa v Liptovskom Mikuláši konala schôdza slovenských patriotov na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom. Bol vyhlásený národný program rovnoprávnosti. Po viac ako 150 rokoch však slovenské povedomie a spoločnosť začínajú opäť rozkladať nenávistné sily pôsobiace na koncesionármi platených miestach. Samotní ľudia z verejno-právnej RTVS dnes verejne hanobia náš národ hanobením jeho najväčších synov. Havran z RTVS publikuje, že Štúr a Vajanský boli zaprdení antisemiti píšuci hlúposti. Aká teda bude naša odpoveď?“
Rostasova reakcia sa nachádza tu (nedopisujú si, nekomunikujú spolu, oni si odkazujú): https://www.facebook.com/tibor.e.rostas?fref=ts
Havranove výroky sú už za čiarou demarkačnej línie. Havran porušuje „minské dohody“. Porušením neexistujúceho prímeria. Vyzýva do boja za slovenskú štátnosť, suverenitu a národnú identitu. Patrí do skupiny paneurópskych euro centristických neomarxistických ultra liberálov, s pracovnou náplňou popieračov slovenskej štátnosti, národnej identity, vlastenectva, patriotizmu a lokálpatriotizmu, ktoré ako štandardné a tradičné ľudské cnosti považuje za nacionalizmus s negatívnymi konotáciami.
Jeho výroky nemožno vnímať len ako produkty slobody slova, majú potenciál trestného činu proti ústave a právnemu poriadku Slovenskej republiky. Ide o útok na podstaty antropológie, slovanstva a základné ľudské práva.
http://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-generalnemu-riaditelovi-rtvs-ziadost-o-spristupnenie-dokumentov-kvoli-havranovym-vyjadreniam-o-sturovi-ci-hurbanovi/1000778
Michalovi Havranovi by asi prospela bezprostredná kontaktná komunikácia s Tiborom E. Rostasom, ktorej sa Havran zjavne vyhýba a stráni. Údajne zo zásady. To nie je zásadovosť ale zbabelosť.
Ak slovenskí ústavní činitelia volajú a vyzývajú na boj proti extrémizmu, mali by si riadne a komplexne ujasniť, proti ktorému. Alebo – proti ktorému skôr?
Takzvaná „verejnoprávna“ RTVS kolaboruje so systémom euro centristického matrixu. Za naše. A na náš účet.
Otázka: Je zákon o koncesionárskych poplatkoch v súlade so spoločenskou objednávkou a vôľou občanov, objednávateľov tejto, akože verejnej služby? A v súlade s Ústavou SR? Nie je prejavom ľudsko-právneho násilia voči občanom, a teda proti ústavný? V rozpore s Listinou základných práv a slobôd? Občan musí? Je povinný? Na základe čoho? V opore o čo? Občan chce? Je RTVS prejav vôle občanov? Nekoná RTVS pod, mimo alebo nad rámec svojich zákonných kompetencií a oprávnení? Hmm…
Existuje autorita, ktorá môže vo veci verejnoprávnosti RTVS vydať nález? Rada RTVS to nie je. Lebo. Teda kto? Berie sa a je RTVS akceptovaný názor občana, koncesionára na uhradenú ale nedodanú alebo neúplnú službu? Za socializmu sme mali aspoň fiktívnu televíznu rubriku: „Nad listami našich milých divákov.“ RTVS ale predvádza mediálny cirkus s voľbou nového generálneho riaditeľa. Humbug.
Poznámka k antisemitizmu (poučenie aj pre bojovníka proti antisemitizmu Havrana):
Židov delíme na veriacich (judaizmus) neutrálnych a svetských sionistov. Judaisti sú v Izraeli protištátne živly, neutrálnym židom je politika šum a fuk. Politiku Izraela smerom dnu a von tvoria politickí sionisti. Nie všetci sú aj veriacimi židmi.
V tomto zmysle odmietnuť globálny antisemitizmus a vrecizmus. Všetci židia nepatria do jedného vreca.
Židia žijúci v diaspore (svet) aj v Izraeli, vnímajú Izrael ako svoje bezpečné útočisko.
Sionizmus ale nie je náboženstvo, je to ideológia a politika, postavená na prísľube Boha, dať ním vyvolenému židovskému národu právo na veľký, mocný a silný pozemský štát Izrael.
Sionisti zhmotňujú a menia túto ideu na realitu.
A o tom, že Palestína ako antický novotvar vznikla na vyprázdnených územiach po vyhnaní židov do diaspory, niet historických ani biblických pochybností. Spor o prvotnosť vajca alebo sliepky je zbytočný. A dnes je len vecou najmä Izraela a Palestíny.
Ale „vyvoleným“ bol aj nemecký národ a árijská germánska rasa (germánska pohanská a náboženská mytológia). Aj Wagner a Nietzsche boli antisemiti a aj germano centristi. Pozrite dielo Richarda Wagnera, Hitlerovho hudobného „boha“. Wagnerova hudba, sama o sebe (an sich) ako hudba, je geniálna. Rovnako ako Mahlerova (žid). Môj hudobný boh. Mnohí židia sa svojím levím podielom zaslúžili o rozvoj vedy, filozofie, umenia a kultúry západnej, svetovej a európskej civilizácie (štatistiky Nobelových cien). Spolu s  kresťanmi dotvárali Európu, jej civilizáciu a hodnotový systém, ktorý reálni (!) antisemiti a kresťanofóbni činovníci z Bruselu likvidujú a nahrádzajú pseudo hodnotami. Na lásku k židovstvu a kresťanstvu sa len hrajú. Lebo tak si praje kapitál (pravica) participujúci s neomarxizmom (nová ľavica). Európskymi „hodnotami“ a ich ochranou na oklamanie davov.
Fakty nepustia. Ale, to sú vraj len konšpirácie. Tvrdenia, že svetovú moc a globalizáciu majú v rukách slobodomurári a ilumináti, je konšpirácia a lož. Nie, praktickú politickú moc majú nimi delegovaní a použití užitoční idioti. To je „výživná strava“ pre Smatana s.r.o. a spol. a „ministerstvá pravdy“. Nad domnelou slobodnou voľbou voličov je vôľa prozreteľnosti. Má v rukách faktor premenných v čase a priestore, ľudský faktor vedomých aj nevedomých procesov v hlavách občanov.
Cesty Ducha Prozreteľnosti sú nevyspytateľné. To je aj pre špičkových a sebavedomých odborníkov na konšpiračné teórie a pravdu nad ich sily a schopnosti. Prozreteľnosťou sú ovládaní aj oni. TÁ sa prejaví sa vo vhodnom čase na vhodnom mieste.
Odkazy na zdroje a príslušenstvo
http://www.hlavnespravy.sk/michal-havran-sa-pustil-slovenskych-dejatelov-stur-bol-antisemita-vajansky-bol-zaprdeny-hlupak/997678
https://www.facebook.com/ZEMAVEK/posts/838785509605775?comment_id=838812969603029&notif_t=share_reply&notif_id=1494487357771000
Matej Šútovec v Denníku N:
https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Marián Tkáč o denníku SME k národným tradíciám a fašizmu:
http://www.hlavnespravy.sk/predseda-matice-slovenskej-marian-tkac-v-pestovani-tradicii-vidia-niektori-naznaky-fasizmu/999738
Osobná poznámka: V prípade Rostas verzus Havran už nejde o demokratickú diskusiu, v rámci slobodnej výmeny názorov, ale o verejné urážky, hatespeech ad homine (osobné) artikulované vo verejnom priestore, kde dotknutým je autochtónny slovenský národ. Použitá cieľová a dotknutá osoba sa nemá možnosť brániť na mieste. Podobný charakter má aj sprofanovaný príbeh „vedeckej konferencie o médiách“ v Trnave.
Michal Havran, redaktor a moderátor svojich Večerí s Havranom má ochranu Rady RTVS vo veci kanibalskej večere, kde pozvanými konzumentmi boli Šimečka a Dobšinský a menu bol Boris Koróni ako ich alternatívna strava. Rovnako je chránený aj Branislav Dobšinský.
Dodávam, že nie som Rostas, teda dotknutá osoba, ani Vajanský alebo Štúr, ani Slovenská republika, len jej občan, ktorého základné ľudské práva sú chránené ústavou a zákonmi, nad dodržiavaním ktorých bdie štát, lebo to je jeho úloha. Za seba, Rostasa, Vajanského, Štúra a Slovenskú republiku, trestné oznámenie podávať nebudem.
Prokuratúra a OČTK sú ale z ústavy a zo zákona povinné a oprávnené konať v mene ochrany slovenskej štátnosti a ľudských práv a slobôd na podnet ale aj bez podnetu.
Ak už po roku, prokuratúra nevydala nález vo veci charakteru ĽSNS, nemala by váhať vo veci Michal Havran a jeho verejných vyhlásení.
Prokuratúra a OČTK (súdy) strácajú kredit, autoritu a dôveru občanov Slovenska.
Ochrana pred extrémizmom má mať rovnaký meter na pravicový aj ľavicový extrémizmus.
Policajný zbor a NAKA disponuje útvarom pre boj proti extrémizmu. Zneškodnila už aj „cikajúcu a hovoriacu bábiku, páliacu ňou pomočený Korán“. Vraj si po ňu prišli dvomi autobusmi.
Bolo by močenie na dielo Vajanského a Štúra a jeho pálenie prejavom slobody slova, názoru a presvedčenia? V potenciálnej možnosti ho naznačujú „zatiaľ“ len verbálne prejavy „liberálneho demokrata“ Michala Havrana a „Vlastenectvo nie je pekná vec“ samozvaného údajného „antifašistu“ Mateja Šútovca v Denníku N a vyjadrenia Ivana Buraja o slovenských národných tradíciách ako „fašistických“ v rovnako „liberálnom“ denníku SME. Tieto vyhlásenia kontrasignujú liberálno „demokratické“ ultra ľavicové „ľudsko-právne“ mimovládky…
Kedy sa čaká výstrel z Aurory pre otvorený a priamy útok neomarxistov proti Matici slovenskej a národno-konzervatívne orientovanej časti SAV a spoločensko-vedným odborom VŠ a nové ideologické a politické čistky, aké v našej socializmom „utláčanej“ spoločnosti prebehli hneď po Veľkom Novembri 1989?
Pán „filozof a teológ“ by sa mal zamyslieť nad sebou a Ježišovou odpoveďou Pilátovi. Aj vy, Michal Havran, ste tu len dočasne, a „nemal by si moc, keby ti nebola daná“. Spytujte si svedomie a robte pokánie. To môžete aj ako ateista a kresťanofób. Ste falošný prorok. Možno vám autoreflexia prospeje. Pozdravujte svojich bratov a sestry (Denník N, SME, Pravda) a spolu stolovníkov v bratislavskej kaviarni a pri „večeri“…
Blahoželám vám k cene za jedinú a preto „najlepšiu verejnoprávnu“ diskusiu z produkcie RTVS Večera s Havranom:
http://zemavek.sk/articles/view/treti-sektor-vyznamenaval-svojich
Pri preberaní ceny ste si podali ruky aj s rovnako „výnimočným“ človekom, označeným za „inštitúciu“, hodnú  „špeciálneho“ ocenenia „za sériu blogov o extrémistoch a konšpirátoroch“ Jánom Levoslavom Benčíkom.

Trestne stíhaný by mal byť Denník SME aj podávateľ trestného oznámenia na šéfredaktora Zem a Vek a autora inkriminovaného článku T.E. Rostasa, Pavel Sibyla, šéf sionistickej Sorosovej nadácie Nadácie Zastavme korupciu, bývalý novinár a redaktor Trendu (pokrvná príbuznosť so SME).
https://www.scribd.com/document/348393402/Trestne-oznamenie-na-T-Rostasa
http://zastavmekorupciu.sk/pages/o-nadacii
http://zemavek.sk/articles/view/stanovisko-rostasa-k-trestnemu-oznameniu
Predmet stíhania: Dôvodné podozrenie z podpory sionizmu.
Trestne stíhaný by mal byť redaktor RTVS Michal Havran pre svoje výroky proti slovenským národovcom Ľudovítovi Štúrovi a Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému: „Štúr bol antisemita a Vajanský zaprdený hlupák.“
Denník N by mal podať vysvetlenie k svojmu logu:


Autor článku: Juraj Režo
Tagy: Teodor Herzl, sionizmus, ľavicový extrémizmus, neomarxizmus, falošní proroci

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

"Zakopávajú mŕtvolu našej demokracie": Fotografia Trumpa s Macronom buráca internetom

Washington 25. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Twitter)   Donald Trump a Emmanuel Macron spolu so svojimi manželkami vysadili strom pred Bielym domom. Internetom kolujú vtipné komentáre k tomuto zadokumentovanému počinu Francúzsky prezident Emmanuel Macron spolu so svojou manželkou Brigit Macronovou prileteli do USA na oficiálnu trojdňovú návštevu. Ako darček americkému páru…

Ústavný súd rozhodoval o odpadoch, platobných pomeroch a odmenách

Košice 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej  na neverejnom zasadnutí pléna 25. apríla 2018 rozhodol v týchto bodoch:  1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2017 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára na začatie konania o…

Vláda navrhuje na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu OS SR Daniela Zmeka

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) navrhol na vymenovanie do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR generálmajora Daniela Zmeka. Vláda návrh v stredu počas rokovania schválila. Súčasnému náčelníkovi GŠ OS SR Milanovi Maximovi uplynie 6. mája štvorročné funkčné obdobie. Zmeko v…

Španielska politička odstúpila po škandále okolo krádeže a magisterského titulu

Madrid 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:Cristina Cifuentes Twitter)   Vplyvná politička zo španielskej vládnej Ľudovej strany (PP) Cristina Cifuentesová v stredu odstúpila z funkcie najvyššej predstaviteľky madridského regiónu, čo spustilo novú krízu v konzervatívnej vláde premiéra Mariana Rajoya. Predsedníčka vlády autonómneho regiónu Madrid oznámila rezignáciu niekoľko hodín po tom, čo ju…

EÚ má opatrenia na rozvoj umelej inteligencie v prospech občanov a ekonomiky

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Európska komisia predložila v stredu sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia (artificial intelligence, AI) slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti. Komisia navrhuje trojstupňový prístup v podobe zvýšenia verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravy na sociálno-ekonomické…

Tisíce ľudí si pripomínajú obete bitky o polostrov Gallipoli

Sydney/Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Rossignol)   Tisíce ľudí z Austrálie, Nového Zélandu, Británie i Turecka sa v stredu zhromaždili na brehoch tureckého polostrova Gallipoli, aby si na spomienkových ceremóniách na úsvite pripomenuli 103. výročie jednej z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny. Austrálske a novozélandské zbory ANZAC tvorili vtedy jadro…

Žiga: Pripravujeme druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku. Po stredajšom zasadnutí vlády to avizoval šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD). Kabinet vzal na stredajšom rokovaní na vedomie Správu o stave podnikateľského prostredia v SR. Konštatuje sa v nej, že v podnikateľskom…

Rusko kritizuje, že na konferencii o Sýrii nie sú predstavitelia Asadovej vlády

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:DW (Türkçe) Twitter)   Je veľkou chybou, že organizátori medzinárodnej konferencie s názvom "Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu" v Bruseli na rokovania o budúcnosti tejto krajiny nepozvali aj zástupcov oficiálnej sýrskej vlády, uviedol v stredu ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov. Organizátori v poradí už…

Pri požiari ropného vrtu v indonézskej provincii Aceh zahynulo najmenej 18 ľudí

Jakarta 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:China Xinhua News Twitter)   Najmenej 18 ľudí v stredu zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď vypukol požiar na ropnom vrte v indonézskej provincii Aceh. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Obyvatelia dediny Pasir Putih vo východnej časti Acehu…

Predpoveď ekonomického inštitútu: Švédsko bude musieť zvýšiť dane, aby boli peniaze na nepracujúcich imigrantov

Štokholm 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Ochoa de Olza)   Mala to byť záchrana pre "starnúcu Európu". Ako sa však ukazuje v čoraz viac krajinách, imigranti z Afriky a Blízkeho východu poväčšine ostávajú na sociálnych dávkach a nie sú žiadnym prínosom pre štátne kasy. Švédsky inštitút pre ekonomický výskum zverejnil analýzu,…

Kto je sudca, ktorý nekompromisne odsúdil malého Alfieho na smrť?

Veľká Británia 25. apríla 2018 (HSP/Foto: facebook)   Nekompromisný sudca Hayden, ktorý nechce Alfieho vidieť živého, je veľkým podporovateľom LGBTI a homosexuálneho rodičovstva a aktivistom za eutanáziu Anthony Hayden, sudca, ktorý tvrdohlavo už mesiace každým pojednávaním odsudzuje malého Alfieho Evansa na smrť, je hlavným podporovateľom homosexuálneho rodičovstva v právnickom svete…

Vedeli ste to? Z USA je do Ruska bližšie ako z Devína do Rače

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Wikipedia)   Ak nám niekto položí otázku, ako ďaleko je z USA do Ruska, tak nejeden z nás si hneď pomyslí, že je to niekoľko tisíc kilometrov. Sme totiž zvyknutí na predstavu, že cesta do USA vedie cez Atlantik. A to je v podstate aj…

SaS: Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy

Bratislava 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy, tvrdí to opozičná SaS na základe svedectva Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda. Štubňa hovoril o prípade, v ktorom mal "výpalné" žiadať Gustáv Palider, ktorý má byť dohodárom Slovenského pozemkového fondu (SPF).…

Vo Francúzsku predstavitelia moslimov vyzvali na spoluprácu proti extrémizmu

Paríž 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Poprední predstavitelia moslimskej komunity vo Francúzsku odmietli v stredu tvrdenia, že Korán je príčinou opätovného nárastu antisemitizmu v krajine. Zároveň vyzvali nemoslimov, aby spolupracovali v boji proti extrémizmu, informovala agentúra AP. Tridsať predstaviteľov mešít a ďalší vysokopostavení moslimovia zverejnili výzvu vo francúzskych novinách…

Najdrahšie obedujú ľudia v Nitre, hlavné mesto nie je na prvej priečke. Vyplýva to z reálnych útrat so stravovacou kartou Ticket restaurant®

Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto:Trumpeter)   Hoci v Nitrianskom kraji je tretia najnižšia priemerná mzda na Slovensku, priemerná útrata za obed sa tu v 4Q minulého roka vyšplhala až na úroveň 6,80 €. Ľudia v Bratislavskom kraji sa naobedovali v priemere takmer až o 1,20 € lacnejšie.  Sumy vychádzajú z…

Banská Bystrica obhájila titul: Bartánus dva zápasy pretrpel: "Som hrdý na toto mužstvo"

Trenčín 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade Dukly Trenčín 5:1 a obhájili titul majstra Slovenska. Pre "baranov" je to druhý titul v histórii klubu. Skóre siedmeho finálového zápasu na Zimnom štadióne Pavla Demitru…

Trump: Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov

Washington 24. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov, vyhlásil v utorok prezident USA Donald Trump. V regióne však chce zanechať "silnú a trvalú stopu". "Uvidíme, čo sa stane, ale chystáme sa prísť domov pomerne skoro," povedal Trump v Bielom dome na spoločnej tlačovej konferencii…

V ČR ČSSD je nejednotná, jej senátori varujú pred vládou s ANO

Praha 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Senátori za českých sociálnych demokratov (ČSSD) sa v stredu ostro postavili proti prípadnej vládnej spolupráci s hnutím ANO premiéra v demisii Andreja Babiša. Predseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) podľa svojich slov dúfa, že vedenie strany rozhodnutie o spolupráci prehodnotí, alebo že o jej…

TopSpeed

Legendárny Climb Dance s Ari Vatanen tu je 30 rokov!

0

Video, kde legenda Ari Vatanen a Peugeot 405 T16 GR spolu tancujú na Pikes Peak som pred rokmi zbožňoval. Čistá technika, bez asistentov, šoférske umenie, jazda doslova a do písmena na hrane... No čumel som ako puk, keď som to prvýkrát videl ako násťročný vďaka internetu. Kto by to povedal, že už je…

Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador budú plug-in hybridy

4

Minule sme priniesli článok o tom, že Lamborghini zachová atmosféricke 10 a 12 valce. Pre značku turbomotory nie sú riešením a ich objemné atmosféry sa lepšie vysporiadajú s metodikou merania spotreby a emisií WLTP. Nezaobídu sa však bez pomoci elektromotora. Nástupcovia Lamborghini Huracan a Aventador tak stále ponúknu V10 a…

Bude nápravnica z uhlíkových vláken aj v "bežných" autách?

2

Aj na poli základných mechanických častí auta dochádza k postupnému vývoju a nasadeniu špičkových materiálov. Jednou z nich je aj nápravnica z uhlíkových vláken, ktorá si už onedlho môže nájsť cestu aj do „bežných“ modelov. Výhody sú nepopierateľné. Nižšia hmotnosť a jednoduchšia konštrukcia. Ford už testuje prototyp v americkom sedane Fusion, u…

Mercedes E s novým motorom a benzíny len AMG

2

Norma Euro 6d-Temp už obmedzila niekoľko motorov, obzvlášť tých zážihových. Výrobcovia musia pre ne vymýšľať umiestnenie filtrov pevných častíc a to nie je očividne vôbec jednoduché. Najnovší cenník Mercedesu triedy E je toho ďalším dôkazom. Do predaja prichádza sedan Mercedes E s novým motorom a zážihové motory si na určitý čas kúpite…

Nové BMW ľadvinky? Možno už čoskoro

13

Už onedlho majú predstaviť koncept BMW iX3, teda prvý elektrický model z rodiny X. Okrem toho, že pôjde o prvý počin pre BMW v oblasti elektrických SUV, je zaujímavá ešte jedna informácia. Nové BMW ľadvinky, ktoré ukázali v prvotnom nadhľade na svojom Twitteri totiž dávajú tušiť odlišný dizajn i rodiny. Alebo BMW hľadá nové cesty pre…

Drag, Drift a Tuning majáles na Slovakia Ringu!

0

1. máj bude už piaty krát synonymom oslavy motošportu a jedinečných vozidiel. Tradičný Power fest sa bude niesť v duchu spojeného eventu, kde si každý milovník rýchlych áut a motocyklov nájde niečo pre seba. Šprinty zaradené do Majstrovstiev SR doplnia medzinárodné preteky v drifte "May Day", statická súťaž Car Fans Cup a zraz Subaru,…

KAMzaKRÁSOU

Súťaž o kyticu kvetov ku Dňu matiek v hodnote 25 €

0

Blíži sa deň, kedy naše maminy budú oslavovať. Presne 13. máj je venovaný Dňu matiek. Vopred sa ospravedlňujeme všetkým otcom, ale práve maminy by mali byť nosené na rukách. Častokrát sa ani zlatom nedá vyvážiť to, čo všetko pre nás robia a čo všetko sú ochotné pre nás obetovať. Sú jednoducho…

Vadia ti chlpy v umývadle? Holenie brady môže vyzerať aj takto!

0

Toto potrebuje každý muž! Alebo každá žena? Podľa vedcov sú muži s bradami lepšími partnermi, ako takzvaní "holobriadkovia". Úsmev na tvári žien však určite nevyčaruje plné umývadlo chlpov po rannom holení nášho partnera. Priznajte sa páni, koľkokrát ste nechali svoje chĺpky len tak ležať v umývadle alebo vo vani a…

Neuveríš: Toto je jedlo spôsobujúce alergiu na slnku!

3

Spálená pokožka alebo nepríjemná alergická reakcia trápi z roka na rok viac a viac ľudí. Väčšina to pokladá za následok globálneho otepľovania či vplyv skleníkového efektu, vďaka ktorým je slnko ostrejšie. Niektorí si naopak myslia, že dôvodom sú látky v našom tele. Tie spôsobujú, že našu pokožku pred spálením neochráni ani opaľovací krém s najvyšším ochranným…

Pokazená práčka: Takto si s ňou poradíš aj bez (hodinového) manžela!

1

Pokazená práčka je postrachom väčšiny žien. Častokrát sa totiž spája s nemalou, neplánovanou, ale nevyhnutnou investíciou do kúpy novej, keďže bez práčky by domácnosť fungovala len ťažko. My však pre teba máme dobrú správu. Nie vždy musíme panikáriť a ťahať manžela z dôležitej porady či zháňať hodinového manžela, keď nám začne práčka „haprovať“.…

Nadbytok testosterónu v tele ženy: Problém, ktorý treba riešiť!

1

Nedávno sme vám priniesli článok o potrebe mužského hormónu testosterónu v ženskom organizme. Hladina tejto látky by sa však mala pohybovať v optimálnom množstve. Nadbytok testosterónu v tele ženy totiž môže spôsobiť viaceré zdravotné komplikácie aj nežiadúce účinky. Mnohé ženy trápi nepravidelná menštruácia. Medzi ďalšie prejavy vysokej hladiny testosterónu zaraďujeme hrubnutie hlasu, zvýšený…

Vieš, čo je acrojoga? Pre toto sa ju určite oplatí vyskúšať!

2

Kto z nás by netúžil lietať? No dobre, nemyslíme tých z vás, ktorí trpia aviofóbiou. A prečo spomíname práve lietanie, keď reč má byť o joge? Ak ťa táto súvislosť zaujíma, čítaj ďalej. Acrojoga, acroyoga alebo akrojoga – viacero názvov, ale význam ten istý. To, čo je acrojoga, na čo je dobrá a prečo sa…

TopDesať

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Vynaliezaví ľudia sa v živote nestratia. Fotografie ako dôkaz

0

Skvelí vynaliezaví ľudia majú stále osobitný postoj k životu a vždy hľadajú spôsoby, ako si ho uľahčiť. Dnes sa síce nebavíme o perfektných vynálezoch, ktoré zlepšia tvoj život, alebo dokonca vyliečia nejakú smrteľnú chorobu. Dnes sa bavíme o obyčajných ľuďoch, ktorí sa rozhodli, že vďaka svojej lenivosti (prípadne zábudlivosti), dodajú…

Slovák natočil podivne uspokojivé video. Sleduj, ako plastelína pohlcuje predmety

0

Internetový ošiaľ podivne uspokojivých videí sa rozrastá každým dňom. Najnovším prírastkom do tejto kategórie videí je špeciálna magnetická plastelína, ktorá postupne pohltí celý magnet. Najzaujímavejšie na tom ale je, že jeho autorom je Slovák. :) "Zaujímam sa o vedu a pred niekoľkými mesiacmi som začal premýšľať o tvorbe zaujímavých vedeckých videí," prezradil o sebe Jakub…

Antistresové fotografie, ktoré ti spríjemnia tvoj ťažký deň

0

V živote sú chvíle, kedy sa zdá, že vesmír sa obrátil proti tebe. Nič sa ti nedarí, šťastie ťa opúšťa, ty trčíš celý deň zavretý v práci, prípadne v škole a nevieš sa dočkať, kedy prekročíš prah svojich dverí, hodíš sa do postele a zaspíš. Nič ťa nebaví, nič sa…

Muži a brada: Z tohto uhla vyzerajú fotky naozaj nechutne

0

Podľa súčasnej populárnej verejnej mienky vyzerajú muži lepšie s fúzmi. No je to naozaj tak? Najnovšia internetová výzva nalieha na mužov s ochlpením tváre, aby sa fotili pri pohľade rovno nahor. Výsledkom je týchto 10 fotografií, podľa ktorých brada nie je príťažlívá zo všetkých uhlov. Ťažko povedať, kto dostal tento nápad. No výsledok je…

Nové miesto na život? Týchto 10 planét sa podobá našej Zemi

0

Premýšľal si niekedy nad tým, či by sme mohli žiť na nejakom inom mieste okrem našej Zemi? S toľkými hviezdnymi sústavami a planétami vo vesmíre je pravdepodobnosť iných obývateľných planét veľmi vysoká. A čo vlastne pojem obývateľná planéta znamená? Väčšinou je to planéta, ktorá sa nachádza v obytnej zóne svojej…