VÝSTRAHA najvyššieho stupňa! Desivý vlastizradný volebný program PS/SPOLU nastolenia fašistickej totality a likvidácie slovenskej štátnosti.

Je najvyšší čas biť na poplach! Des a hrôza sálajú z toho, čo na nás chystajú najzločinnejšie sily cez volebný program fašistického dvojbloku strán PS/SPOLU (ESEŤácki progresívci). Nakoniec odhalili svoju podlú a zákernú tvár. Tá veľmi zreteľne preráža na povrch, aj keď ju skrývajú pod rôznymi dômyselnými maskami. Veru, nie nadarmo svoj program príznačne nazvali „Bod zlomu“. Bude to taký zlom, z ktorého sa už Slovensko nikdy nespamätá.

Aby odpútali pozornosť od podstaty svojho volebného programu, zamaskovali sa do množstva prázdnych sľubov, ako všetko zlepšia vo všetkých oblastiach, a taktiež vytvorili svoj vlastný rodovo scitlivený jazyk. Totiž v slovenskom jazyku viaceré podstatné mená v mužskom rode v sebe zahŕňajú obidve pohlavia. Napríklad slová „členovia, občania, účastníci“ sa vzťahujú nielen na mužov, ale aj na ženy. PS/SPOLU však chce byť až také progresívne, že mení pravidlá slovenského jazyka a zavádza do svojich textov povinnosť používania aj ženského rodu. A tak sa celým volebným programom tiahne smiešne a trápne používanie naraz oboch rodov: členovia a členky, funkcionári a funkcionárky, policajti a policajtky, účastníci a účastníčky, politici a političky, novinári a novinárky, odborníci a odborníčky, občania a občianky, diplomati a diplomatky, dôchodcovia a dôchodkyne, podnikatelia a podnikateľky, kontrolóri a kontrolórky, zamestnanci a zamestnankyne, farmári a farmárky, voliči a voličky, atď. Iba v jedinom prípade opomenuli dodržať svoje striktné pravidlo, keď použili na str. 142 iba výraz „nominanti“, a nie „nominanti a nominantky“.

Ak ich ja oprávnene nazvem liberálnymi fašistami, zrejme sa urazia. Asi by som ich mal nazývať liberálni fašisti a liberálne fašistky, progresívni eseťáci a progresívne eseťáčky a nás označovať ako národovci a národovkyne, vlastenci a vlastenky, kresťania a kresťanky. Ale ja radšej zostanem pri pôvodnom, nie novodobom rodovo scitlivenom jazyku.

Kým doteraz si slovenskí oligarchovia či slovenské finančné skupiny ako PENTA kupovali politikov, aby sa dostali k štátnym zákazkám či iným podnikateľským aktivitám (kauza Gorila), spoločnosť ESET zašla oveľa ďalej – vyprodukovala vlastné eseťácke strany PS/SPOLU a Za ľudí, ktoré cez financovanie úplne ovláda a ktoré sú určené na to, aby splnili úlohy najzločineckejšieho krídla mocenských elít – neoconov (deep state, Clintonovci, Obama, Bushovci, Soroš a jeho  mimovládky, tretí sektor a piata kolóna…) usilujúcich o nastolenie globálnej fašistickej totality NWO, ktorým ESET slúži. Je to úplne zrejmé z ich vlastizradného fašistického volebného programu. ESET tým len potvrdzuje  pravdivosť informácií, že pracuje v službách zahraničných tajných služieb, a dokonca nie hocijakých, ale tých, ktoré slúžia globálnym sion-fašistom, voči ktorým sa postavil nielen Putin, ale aj Trump a voči ktorým sa vedie národnooslobodzovací zápas  v USA a v Európe.

Vlastizradné a genocídne zámery maskujú progresívci do veľmi sofistikovaného jazyka, ktorý je nutné dešifrovať, ak sa chceme účinne brániť proti ich diabolskému ZLU. Používajú rovnakú taktiku, akou diabol láka ľudí do svojich sietí predstierajúc dobro, ktorým však maskuje to najdesivejšie zlo. Presne takto je vo volebnom programe PS/SPOLU pod falošnou ponukou zdanlivého dobra zamaskované démonické ZLO a LOŽ. Najzlovestnejšie pasáže tohto programu majú na svedomí dvaja kovaní demagógovia progresívneho liberálneho fašizmu D. Milo a J.Goda, ktorí účelovo šíria atmosféru strachu hlavne cez úplne vágne pojmy „hybridné hrozby“ a „dezinformácie“. J. Goda je známy aj tým, že sa pričinil o stiahnutie pronárodných časopisov z obchodných reťazcov a agresívne napadol súkromné kníhkupectvo za prezentáciu knihy Š. Harabina.

Nuž, pozrime sa bližšie na najdesivejšie pasáže volebného programu PS/SPOLU a odhaľme ich skutočný význam:

 1. Ekologický teror (ekofašizmus)

Pod zámienkou boja proti globálnemu otepľovaniu „pripravia zákon, ktorým vyhlásia stav klimatickej núdze (str. 25) a zavedú progresívnu cirkulačnú emisnú daň z motorových vozidiel (str. 63)“, čo znamená ďalšie ekonomické zotročenie človeka práce.

 1. Inštitucionálne zabezpečenie fašistického teroru

 – Zriadime ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR (str.73):

Ľudské práva – teror zvrátenej ideológie LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu (rozumej islamizácie)

Občianska spoločnosť = vlastizradné tzv. sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky

Obrana demokracie = nastolenie fašistického teroru, sliedenie, špehovanie, prenasledovanie, zatváranie a fyzická likvidácia ideologických a politických odporcov

–  Zriadime centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie (str.75):

Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie = Ústredný výbor fašistického teroru

Hybridné hrozby = vlastenecké strany ako ĽSNS, alternatívne média ako Hlavné správy, Zem a vek a pod. Ich zákaz pod falošnými zámienkami ako extrémizmus, populizmus, hybridné hrozby, dezinformácie. Rozmach sliedenia, špehovania, udavačstva „toxických“ osôb.

Dezinformácie = PRAVDA, hlásaná alternatívnymi médiami. Akceptované budú iba demagogické lži sluhov globálneho fašizmu, akákoľvek opozícia bude umlčaná. Právo na existenciu budú mať len nenávistné a štvavé média ako Sme a Denník N. Dôjde k odstráneniu ústavného práva na slobodu slova a prejavu. Zavedie sa prísna cenzúra.

–  Zriadime fond na podporu demokracie, ktorého prostriedky budú určené na podporu aktivít v oblasti rozvoja demokracie a prístupné pre viacerých aktérov neštátneho sektora (str.84).

Cez tento fond budú financované z našich daní fašistické úderky vlastizradných mimovládnych organizácií (tretí sektor, piata kolóna), presadzujúcich zámery nastolenia fašistickej totality.

–  Presadíme ratifikáciu Istanbulského dohovoru (ID), zákona o životných partnerstvách bez ohľadu na pohlavie

Podstatou ID je pod zámienkou boja proti násiliu na ženách presadiť zvrátenú ideológiu rodovej rovnosti a povinnosť vlády financovať z našich daní aktivity vlastizradných mimovládok v tejto oblasti ich fašistického teroru.

Zvýšime aktivitu spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií či domácich polovojenských jednotiek

Keďže nie je uvedené, že pôjde o SIS, nezostáva nič iné, len predpokladať, že pôjde o zahraničné spravodajské služby, pre ktoré pracuje ESET a ktorých cieľom je nastolenie genocídnej totality globálneho fašizmu NWO. Ako chcú zvýšiť aktivitu týchto špiónskych služieb – tým, že budú vraždiť svojich odporcov a prinášať sakrálne obete ako v prípade Kuciaka?

 1. Odovzdanie všetkých dôležitých právomoci do rúk centrály EÚ, likvidácia slovenskej štátnosti a národnej zvrchovanosti

Podporíme kreatívne inštitucionálne riešenia na prehĺbenie spolupráce s vedením Európskej komisie a s Európskym parlamentom zodpovedajúce záujmu Slovenska na fungujúcom komunitárnom princípe, silných a nezávislých európskych inštitúciách.

Znamená to, že právomocí, ktoré doteraz patrili do rúk slovenského štátu, budú odovzdané do rúk silných centrálnych inštitúcií EÚ pod nadvládou Nemecka a Francúzska.    

– Cieľom je presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4 na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú víziu Európy.

Slovensko ako najslabší článok V4 zradí toto zoskupenie najmä v spoločnom postoji proti navážaniu moslimov a nastoľovaniu teroru zvrátených ideológií LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu. Tzv. spoločná vízia Európy je víziou centristického islamsko-fašistického superštátu (kalifátu). K nemu sa západná Európa približuje míľovými krokmi a naši vlastizradcovia nechcú zostať mimo tohto diania.

– V rámci eurozóny budeme presadzovať bankovú a fiškálnu úniu s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ s politickou zodpovednosťou.

Strata všetkých právomoci Slovenska pri realizácii vlastnej fiškálnej politiky. O všetkých financiách, tvorbe a čerpaní rozpočtu bude rozhodovať Brusel a Slovensko bude len v pozícii nesvojprávnej kolónie vydanej v oblasti fiškálnej politiky úplne na milosť a nemilosť fašistickej centrály EÚ. Vidno, že PS/SPOLU sú v týchto otázkach odovzdávania všetkých právomoci do rúk Bruselu ešte pápežskejší než samotný pápež, t.j. Nemecko a Francúzsko.

 1. Zriadenie vojenských základní USA a NATO na území Slovenska

„Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov“.

Nielenže zavoláme cudzie vojská na naše územie, ale ešte aj z našich daní im vybudujeme infraštruktúru a budeme ich financovať! Tým sa automaticky stávame terčom odvetného atómového úderu, ak NATO a USA zaútočia na Rusko.

 1. Organizovanie prílevu černošských a moslimských nájazdníkov na Slovensko, genocída slovenského národa

„Podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu Dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny žiadateľov o azyl“.

Dublin IV vyžaduje od stredoeurópskych krajín prijímať neobmedzené množstvá migrantov, aby bol nimi zaplavený nielen západ, ale aj stred a východ Európy.

 1. Šialená rusofóbia

„Pri každom bilaterálnom stretnutí pripomenieme neuznanie Krymu a nastolíme tému agresie na východnej Ukrajine ako podmienku zlepšenia obchodných a politických vzťahov“.

Keď sa Rusko začalo odvracať od „vyspelého a civilizovaného“ západu a čoraz viac orientovať na východ, zrazu sa nielen Trump, ale aj Macron a Merkelová v obavách začali ústretovo k nemu otáčať. Len naši progresívni eseťácki fašisti sú zasa pápežskejší ako sám pápež. Tým výrazne škodia obchodným záujmom Slovenska brániac prieniku slovenských firiem na veľmi perspektívne ruské trhy a prenechávajúc ich iným konkurentom.

 1. Zdecimovanie poľnohospodárstva a chovateľstva

Znížime koncentráciu poľnohospodárskej výroby, zavedieme adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy…. Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zameriame sa aj na implementáciu zákazu klietkového chovu, zlepšenie podmienok transportu a humánneho porážania hospodárskych zvierat.

Príklad mitigačného opatrenia:  kravy prdia a grgajú vypúšťajúc metán do ovzdušia, preto treba výrazne obmedziť ich chov. Mitigácia totiž znamená zníženie zdrojov skleníkových plynov. Čo k tomu dodať? Iba to, že debilita progresívcov sa šplhá do nebotyčných výšin!

 

Okrem zmienených sú v programe progresívcov aj ďalšie podlé svinstvá, vnímavý čitateľ ich určite odhalí. Ale aj to, o čom som sa zmienil, plne odhaľuje ich zákernú tvár.

Keď som čítal hanebný, zlovestný, vlastizradný a fašistický program eseťáckych progresívcov PS/SPOLU, oblieval ma studený pot. Čakal som všeličo, ale že to bude až takýto hnus, som nepredpokladal.

Už teraz sa eseťácki progresívci chvália, aký majú skvelý volebný program, ktorý má vyše 200 strán. Tým chcú nalákať zmanipulované ovce do svojho košiara. Predpokladám, že podobný zákerný program môžeme očakávať aj od kiskovcov. Nateraz zločinné, vlastizradné a fašistické eseťácke zoskupenie PS/SPOLU + Za ľudí vykazuje volebné preferencie takmer 25%. Vlastizradnej liberálno-fašistickej pliage, odkedy zinscenovali vraždu Kuciaka aj s pomocou zahraničných spravodajských služieb, sa nesmierne darí, a vyzerá to tak, že vyhrajú aj najbližšie parlamentné voľby vďaka mohutnej predvolebnej kampani financovanej oligarchickou korporáciou ESET a organizovanej zahraničnými agentúrami typu izraelskej agentúry Aaron Shaviv. Ženú Slovensko do záhuby. Uvedomujú si strany SaS, OĽaNO, KDH, akým zločineckým silám budú robiť poskokov? Asi nie, lebo oni nemajú ani len potuchy o globálnej politike a o tom, akú pozíciu v nej zaujímajú zločinecké progresívne liberálno-fašistické strany. Čaputová, Truban, Beblavý a Kiska však veľmi dobre vedia, akému pánovi  (satanovi) slúžia. S podporou zahraničných tajných služieb a ESETu otvorili kauzu Gorila a Threemu s cieľom zlikvidovať nielen Fica a Smer, ale dokonca aj konkurenta Pentu, aby zhabané majetky odovzdali do rúk nadnárodných korporácii! Takí sú teda oni bojovníci proti oligarchom. Domácu oligarchiu chcú odstrániť a nahradiť ju nadnárodnou oligarchiou! Vlastizradcovia najhrubšieho zrna!

Ak by sme žili v demokratickom štáte, zločinné „progresívne“ liberálno-fašistické strany by museli byť zakázané. Žiaľ, sme svedkami situácie, keď moc nad krajinou vehementne preberá liberálno-fašistická mafia, ktorá už ovláda políciu, prokuratúru a zrejme aj súdnictvo. Svedectvom toho je fraška a politický monster proces na pozadí vyšetrovania vraždy Kuciaka s priateľkou, ktorá už prináša kýžené zlovestné plody.

„Spracovaný“ Zoltán Andruskó  (v zmysle, ak nechceš guľu do hlavy, budeš vyhlasovať, čo ti predložíme) je jediný, ktorý „spolupracuje“ s políciou a predstavuje jediný relevantný „dôkazový materiál“. Najprv označil troch vinníkov (prichystaných obetných baránkov), potom po dlhej dobe obvinil aj Kočnera a zasa po istej dobe, že chceli zavraždiť aj dvoch prokurátorov a Lipšica. No a najnovšie vyhlásil, že dvaja ministri Richter a Saková páchali trestnú činnosť. Vyhlásenia Andruskóa sú zdá sa pre políciu a prokuratúru písmom svätým. Koho obviní najbližšie – Haščáka či rovno Fica? O celej tejto fraške a monster procese pod hlavičkou „Kuciak“ v réžii liberálno-fašistickej čvargy podrobne píšem vo svojom článku:

https://blog.hlavnespravy.sk/13771/liberalno-fasisticka-mafia-demonstruje-svoju-moc-a-silny-politicky-tlak-aj-v-suvislosti-s-vykonstruovanym-procesom-vysetrovania-obvinenych-mariana-kocnera-a-spol/

Tento desivý vykonštruovaný proces s krivo obvinenými je predzvesťou budúcich fašistických monster procesov s politickými a ideovými odporcami, ktoré budú obdobou procesov v 50-tých rokoch minulého storočia.

Proti zlovestným silám globálneho fašizmu vystupuje nielen Putin ostro kritizujúc súčasný liberalizmus, ale taktiež Donald Trump v USA. Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa už teraz dialo na Slovensku, keby bola zvíťazila neoconka Clintonová, keď vidíme, čo sa deje aj napriek tomu, že zvíťazil Trump, ktorý odhodlane a húževnato bojuje proti globálnemu fašizmu NWO. Naposledy na pôde VZ OSN zazneli jeho pamätné slová:

“Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí silným nezávislým štátom. Globalizmus vyvíjal enormný tlak na minulých lídrov, čo zapríčinilo, že ignorovali národné záujmy svojich krajín. Tieto časy sa skončili.”

Nech nám tieto slová Trumpa sú povzbudením do odhodlaného boja proti nastupujúcej totalite progresívneho fašizmu na Slovensku. Je najvyšší čas biť na poplach a odhaľovať zločinné zámery zloduchov. Udalosti sa vyvíjajú tak rýchlo, že sa nestačíme čudovať, čoho všetkého sú tí diabli schopní! Už svoje zámery, ktoré s nami majú, ani neskrývajú, lebo sa cítia veľmi silní. Ich nástup k moci veľmi pripomína nástup k moci Hitlera. Keď preberú všetku moc nad Slovenskom, už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Zničia nás bez milosti! Súčasná veľmi vážna situácia nech je obrovskou výstrahou pre všetky vlastenecké sily, aby sa zjednocovali v boji proti nastupujúcej totalite progresívneho liberálneho fašizmu. Tu sa už nehrá o fazuľky, ale o naše bytie či nebytie.  Progresívci svojím zlovestným volebným programom odhalili svoju pravú diabolskú tvár a nechtiac dali nám vlastencom silný tromf do rúk v predvolebnom boji. Je načim ho patrične využiť!

Hrozí tiež veľké nebezpečenstvo falšovania volieb v prospech eseťackych progresívcov spočívajúce v tom, že hlasy nakoniec budú spočítavať programy z dielne ESETu, a tie sú spracované tak, aby z nich vyšli nimi požadované výsledky! Toto je desivá predstava, ale žiaľ veľmi reálna. Oni sú totiž schopní všetkého!

Slováci, hlavy hore! Nebojme sa ich! Dávajme hrdo najavo svoje vlastenectvo! V tomto si berme príklad z USA, kde je patriotizmus priam občianskou povinnosťou. Nedovoľme, aby z našich sŕdc vytrhli lásku k našej vlasti, domovine a bratskému ruskému národu, ktorý je jedinou garanciou záchrany ľudstva pred jeho sebazničením. Zdochýnajúci kôň globálneho fašizmu kope na všetky strany a svoje silné kopance s pomocou eseťáckych progresívcov a vlastizradných mimovládok teraz uštedruje Slovensku. Nedovoľme mu, aby nás zničil ešte pred tým, než definitívne zdochne!

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 87

Celkové hodnotenie: 22.41

Priemerná čítanosť: 5737

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

  0icon

  Kampala 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Bamulanzeki)   Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  Antigénové testy v harmaneckých papierňach ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného. Matovič: Použili testy, ktoré nemajú nič spoločne s testami používanými pri plošnom testovaní

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V harmaneckých papierňach použili na testovanie zamestnancov testy Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou,…

  Naďovi sa nepozdáva, že v diskusných reláciách nebude mať OĽaNO zastúpenie a hovorí o cenzúre. Ticho neostal ani premiér: "Keď médiá pravdu nehľadajú, ale vytvárajú"

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v svojom statuse upozornil na to, že žiaden poslanec z hnutia…

  Matovič si stojí za svojím. Plošné testovanie je podľa neho "mimoriadne efektívne", ukazuje pritom na skúsenosť zo závodu Jaguar. Testovanie detí kvôli vychádzkam nebude

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Opakované testovanie zamestnancov automobilky v Nitre v predchádzajúcich desiatich dňoch potvrdilo, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny…

  Vo Viedni protestovalo proti pandemickým opatreniam zhruba 10.000 ľudí

  0icon

  Viedeň 16. januára 2021 (TASR/TERAZ/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška, skandovali okrem iných aj heslá vyzývajúce rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, aby…

  Týždne to bublalo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)   Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj…

  Škoda nebude sponzorovať MS, ak sa budú konať v Bielorusku

  0icon

  Mladá Boleslav 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovať majstrovstvá sveta v hokeji, pokiaľ sa budú konať…

  Denník SME opäť šíri HOAX o slabosti Putina a nespokojnosti Rusov. Našťastie z Nemecka prichádza „rozbuška“ Navaľnyj

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Navalny instagram account via AP)   Liberálno-korporátny mainstream sa vo svojom zdesení zo slabosti amerického establišmentu a hroziacej občianskej vojny v…

  Australian Open: V karanténe 47 hráčov, aj Stephensová či Kerberová

  0icon

  Melbourne 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Morgan Sette/AAP Image via AP)   Celkovo 47 tenistov a tenistiek muselo v Melbourne pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open…

  TopDesať

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

  0 icon

  Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

  Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

  0 icon

  Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

  Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

  0 icon

  Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

  Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

  0 icon

  Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

  Vo svete IT

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  WhatsApp posúva dátum na prijatie aktualizovaných podmienok. Opäť tak reaguje na mylné informácie

  0 icon

  Chatovacia aplikácia WhatsApp má za sebou naozaj niekoľko výnimočne rušných dní, ktoré spôsobila nečakaná zmena v zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými musia používatelia súhlasiť. Po vystrašení niektorých používateľov tejto aplikácie a po zverejnení kadejakých hoaxov však spoločnosť reagovala pomerne promptne, pričom všetky obavy z narušenia súkromia používateľov vyvrátila v…

  Ktoré Samsung smartfóny majú dostupný Android 11, a pre ktoré sa očakáva, že bude ešte neskôr uvoľnený?

  0 icon

  Android 10 dnes už pomaly nájdeme na všetkých zariadeniach, ktoré ho mali dostať. Ešte v septembri minulého roka, Google oficiálne uvoľnil Android 11 pre širokú verejnosť. V praxi to znamenalo, že výrobcovia smartfónov začali postupne s naberaním BETA testerov, aby začali testovať nový Android, pričom už dnes je oficiálne dostupných…

  Základňa na Mesiaci môže byť pre ľudstvo kľúčová: Tu je niekoľko dôvodov prečo

  0 icon

  Nášmu Mesiacu sa opäť dostáva veľa pozornosti. Nenachádza sa len v hľadáčiku americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá rozbieha svoj program Artemis, ale aj v hľadáčiku súkromných spoločností, ktoré sa chcú venovať ťažbe mesačných zdrojov, alebo postaviť na našej prirodzenej družici trvalú základňu. Trvalá prítomnosť ľudí na Mesiaci však nie je momentálne istá.…

  Vo Windows 10 bola objavená závažná chyba, ktorá dokáže „odpáliť“ disk zariadenia

  0 icon

  Portál bleepingcomputer.com poukazuje na novú zraniteľnosť vo Windows 10, ktorá je z kategórie vážnejších. Podľa zistení Jonasa Lyka, môže zadaním jednoduchého príkazu dôjsť k poškodeniu NTFS.  „V súčasnosti je v systéme NTFS obzvlášť nepríjemná chyba. Spustí sa otvorením špeciálneho vytvoreného mena (pozn. redakcie: príkazu) v ľubovoľnom priečinku, kdekoľvek. Zraniteľnosť sa okamžite…

  Armádny Magazín

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

  0 icon

  Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

  Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

  Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

  Kto vyzbrojuje svet?

  0 icon

  Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA