• Peter Kohút

  VÝSTRAHA najvyššieho stupňa! Desivý vlastizradný volebný program PS/SPOLU nastolenia fašistickej totality a likvidácie slovenskej štátnosti.

  Publikované 23.10. 2019 o 13:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Je najvyšší čas biť na poplach! Des a hrôza sálajú z toho, čo na nás chystajú najzločinnejšie sily cez volebný program fašistického dvojbloku strán PS/SPOLU (ESEŤácki progresívci). Nakoniec odhalili svoju podlú a zákernú tvár. Tá veľmi zreteľne preráža na povrch, aj keď ju skrývajú pod rôznymi dômyselnými maskami. Veru, nie nadarmo svoj program príznačne nazvali „Bod zlomu“. Bude to taký zlom, z ktorého sa už Slovensko nikdy nespamätá.

  Aby odpútali pozornosť od podstaty svojho volebného programu, zamaskovali sa do množstva prázdnych sľubov, ako všetko zlepšia vo všetkých oblastiach, a taktiež vytvorili svoj vlastný rodovo scitlivený jazyk. Totiž v slovenskom jazyku viaceré podstatné mená v mužskom rode v sebe zahŕňajú obidve pohlavia. Napríklad slová „členovia, občania, účastníci“ sa vzťahujú nielen na mužov, ale aj na ženy. PS/SPOLU však chce byť až také progresívne, že mení pravidlá slovenského jazyka a zavádza do svojich textov povinnosť používania aj ženského rodu. A tak sa celým volebným programom tiahne smiešne a trápne používanie naraz oboch rodov: členovia a členky, funkcionári a funkcionárky, policajti a policajtky, účastníci a účastníčky, politici a političky, novinári a novinárky, odborníci a odborníčky, občania a občianky, diplomati a diplomatky, dôchodcovia a dôchodkyne, podnikatelia a podnikateľky, kontrolóri a kontrolórky, zamestnanci a zamestnankyne, farmári a farmárky, voliči a voličky, atď. Iba v jedinom prípade opomenuli dodržať svoje striktné pravidlo, keď použili na str. 142 iba výraz „nominanti“, a nie „nominanti a nominantky“.

  Ak ich ja oprávnene nazvem liberálnymi fašistami, zrejme sa urazia. Asi by som ich mal nazývať liberálni fašisti a liberálne fašistky, progresívni eseťáci a progresívne eseťáčky a nás označovať ako národovci a národovkyne, vlastenci a vlastenky, kresťania a kresťanky. Ale ja radšej zostanem pri pôvodnom, nie novodobom rodovo scitlivenom jazyku.

  Kým doteraz si slovenskí oligarchovia či slovenské finančné skupiny ako PENTA kupovali politikov, aby sa dostali k štátnym zákazkám či iným podnikateľským aktivitám (kauza Gorila), spoločnosť ESET zašla oveľa ďalej – vyprodukovala vlastné eseťácke strany PS/SPOLU a Za ľudí, ktoré cez financovanie úplne ovláda a ktoré sú určené na to, aby splnili úlohy najzločineckejšieho krídla mocenských elít – neoconov (deep state, Clintonovci, Obama, Bushovci, Soroš a jeho  mimovládky, tretí sektor a piata kolóna…) usilujúcich o nastolenie globálnej fašistickej totality NWO, ktorým ESET slúži. Je to úplne zrejmé z ich vlastizradného fašistického volebného programu. ESET tým len potvrdzuje  pravdivosť informácií, že pracuje v službách zahraničných tajných služieb, a dokonca nie hocijakých, ale tých, ktoré slúžia globálnym sion-fašistom, voči ktorým sa postavil nielen Putin, ale aj Trump a voči ktorým sa vedie národnooslobodzovací zápas  v USA a v Európe.

  Vlastizradné a genocídne zámery maskujú progresívci do veľmi sofistikovaného jazyka, ktorý je nutné dešifrovať, ak sa chceme účinne brániť proti ich diabolskému ZLU. Používajú rovnakú taktiku, akou diabol láka ľudí do svojich sietí predstierajúc dobro, ktorým však maskuje to najdesivejšie zlo. Presne takto je vo volebnom programe PS/SPOLU pod falošnou ponukou zdanlivého dobra zamaskované démonické ZLO a LOŽ. Najzlovestnejšie pasáže tohto programu majú na svedomí dvaja kovaní demagógovia progresívneho liberálneho fašizmu D. Milo a J.Goda, ktorí účelovo šíria atmosféru strachu hlavne cez úplne vágne pojmy „hybridné hrozby“ a „dezinformácie“. J. Goda je známy aj tým, že sa pričinil o stiahnutie pronárodných časopisov z obchodných reťazcov a agresívne napadol súkromné kníhkupectvo za prezentáciu knihy Š. Harabina.

  Nuž, pozrime sa bližšie na najdesivejšie pasáže volebného programu PS/SPOLU a odhaľme ich skutočný význam:

  1. Ekologický teror (ekofašizmus)

  Pod zámienkou boja proti globálnemu otepľovaniu „pripravia zákon, ktorým vyhlásia stav klimatickej núdze (str. 25) a zavedú progresívnu cirkulačnú emisnú daň z motorových vozidiel (str. 63)“, čo znamená ďalšie ekonomické zotročenie človeka práce.

  1. Inštitucionálne zabezpečenie fašistického teroru

   – Zriadime ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR (str.73):

  Ľudské práva – teror zvrátenej ideológie LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu (rozumej islamizácie)

  Občianska spoločnosť = vlastizradné tzv. sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky

  Obrana demokracie = nastolenie fašistického teroru, sliedenie, špehovanie, prenasledovanie, zatváranie a fyzická likvidácia ideologických a politických odporcov

  –  Zriadime centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie (str.75):

  Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie = Ústredný výbor fašistického teroru

  Hybridné hrozby = vlastenecké strany ako ĽSNS, alternatívne média ako Hlavné správy, Zem a vek a pod. Ich zákaz pod falošnými zámienkami ako extrémizmus, populizmus, hybridné hrozby, dezinformácie. Rozmach sliedenia, špehovania, udavačstva „toxických“ osôb.

  Dezinformácie = PRAVDA, hlásaná alternatívnymi médiami. Akceptované budú iba demagogické lži sluhov globálneho fašizmu, akákoľvek opozícia bude umlčaná. Právo na existenciu budú mať len nenávistné a štvavé média ako Sme a Denník N. Dôjde k odstráneniu ústavného práva na slobodu slova a prejavu. Zavedie sa prísna cenzúra.

  –  Zriadime fond na podporu demokracie, ktorého prostriedky budú určené na podporu aktivít v oblasti rozvoja demokracie a prístupné pre viacerých aktérov neštátneho sektora (str.84).

  Cez tento fond budú financované z našich daní fašistické úderky vlastizradných mimovládnych organizácií (tretí sektor, piata kolóna), presadzujúcich zámery nastolenia fašistickej totality.

  –  Presadíme ratifikáciu Istanbulského dohovoru (ID), zákona o životných partnerstvách bez ohľadu na pohlavie

  Podstatou ID je pod zámienkou boja proti násiliu na ženách presadiť zvrátenú ideológiu rodovej rovnosti a povinnosť vlády financovať z našich daní aktivity vlastizradných mimovládok v tejto oblasti ich fašistického teroru.

  Zvýšime aktivitu spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií či domácich polovojenských jednotiek

  Keďže nie je uvedené, že pôjde o SIS, nezostáva nič iné, len predpokladať, že pôjde o zahraničné spravodajské služby, pre ktoré pracuje ESET a ktorých cieľom je nastolenie genocídnej totality globálneho fašizmu NWO. Ako chcú zvýšiť aktivitu týchto špiónskych služieb – tým, že budú vraždiť svojich odporcov a prinášať sakrálne obete ako v prípade Kuciaka?

  1. Odovzdanie všetkých dôležitých právomoci do rúk centrály EÚ, likvidácia slovenskej štátnosti a národnej zvrchovanosti

  Podporíme kreatívne inštitucionálne riešenia na prehĺbenie spolupráce s vedením Európskej komisie a s Európskym parlamentom zodpovedajúce záujmu Slovenska na fungujúcom komunitárnom princípe, silných a nezávislých európskych inštitúciách.

  Znamená to, že právomocí, ktoré doteraz patrili do rúk slovenského štátu, budú odovzdané do rúk silných centrálnych inštitúcií EÚ pod nadvládou Nemecka a Francúzska.    

  – Cieľom je presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4 na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú víziu Európy.

  Slovensko ako najslabší článok V4 zradí toto zoskupenie najmä v spoločnom postoji proti navážaniu moslimov a nastoľovaniu teroru zvrátených ideológií LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu. Tzv. spoločná vízia Európy je víziou centristického islamsko-fašistického superštátu (kalifátu). K nemu sa západná Európa približuje míľovými krokmi a naši vlastizradcovia nechcú zostať mimo tohto diania.

  – V rámci eurozóny budeme presadzovať bankovú a fiškálnu úniu s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ s politickou zodpovednosťou.

  Strata všetkých právomoci Slovenska pri realizácii vlastnej fiškálnej politiky. O všetkých financiách, tvorbe a čerpaní rozpočtu bude rozhodovať Brusel a Slovensko bude len v pozícii nesvojprávnej kolónie vydanej v oblasti fiškálnej politiky úplne na milosť a nemilosť fašistickej centrály EÚ. Vidno, že PS/SPOLU sú v týchto otázkach odovzdávania všetkých právomoci do rúk Bruselu ešte pápežskejší než samotný pápež, t.j. Nemecko a Francúzsko.

  1. Zriadenie vojenských základní USA a NATO na území Slovenska

  „Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov“.

  Nielenže zavoláme cudzie vojská na naše územie, ale ešte aj z našich daní im vybudujeme infraštruktúru a budeme ich financovať! Tým sa automaticky stávame terčom odvetného atómového úderu, ak NATO a USA zaútočia na Rusko.

  1. Organizovanie prílevu černošských a moslimských nájazdníkov na Slovensko, genocída slovenského národa

  „Podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu Dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny žiadateľov o azyl“.

  Dublin IV vyžaduje od stredoeurópskych krajín prijímať neobmedzené množstvá migrantov, aby bol nimi zaplavený nielen západ, ale aj stred a východ Európy.

  1. Šialená rusofóbia

  „Pri každom bilaterálnom stretnutí pripomenieme neuznanie Krymu a nastolíme tému agresie na východnej Ukrajine ako podmienku zlepšenia obchodných a politických vzťahov“.

  Keď sa Rusko začalo odvracať od „vyspelého a civilizovaného“ západu a čoraz viac orientovať na východ, zrazu sa nielen Trump, ale aj Macron a Merkelová v obavách začali ústretovo k nemu otáčať. Len naši progresívni eseťácki fašisti sú zasa pápežskejší ako sám pápež. Tým výrazne škodia obchodným záujmom Slovenska brániac prieniku slovenských firiem na veľmi perspektívne ruské trhy a prenechávajúc ich iným konkurentom.

  1. Zdecimovanie poľnohospodárstva a chovateľstva

  Znížime koncentráciu poľnohospodárskej výroby, zavedieme adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy…. Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zameriame sa aj na implementáciu zákazu klietkového chovu, zlepšenie podmienok transportu a humánneho porážania hospodárskych zvierat.

  Príklad mitigačného opatrenia:  kravy prdia a grgajú vypúšťajúc metán do ovzdušia, preto treba výrazne obmedziť ich chov. Mitigácia totiž znamená zníženie zdrojov skleníkových plynov. Čo k tomu dodať? Iba to, že debilita progresívcov sa šplhá do nebotyčných výšin!

   

  Okrem zmienených sú v programe progresívcov aj ďalšie podlé svinstvá, vnímavý čitateľ ich určite odhalí. Ale aj to, o čom som sa zmienil, plne odhaľuje ich zákernú tvár.

  Keď som čítal hanebný, zlovestný, vlastizradný a fašistický program eseťáckych progresívcov PS/SPOLU, oblieval ma studený pot. Čakal som všeličo, ale že to bude až takýto hnus, som nepredpokladal.

  Už teraz sa eseťácki progresívci chvália, aký majú skvelý volebný program, ktorý má vyše 200 strán. Tým chcú nalákať zmanipulované ovce do svojho košiara. Predpokladám, že podobný zákerný program môžeme očakávať aj od kiskovcov. Nateraz zločinné, vlastizradné a fašistické eseťácke zoskupenie PS/SPOLU + Za ľudí vykazuje volebné preferencie takmer 25%. Vlastizradnej liberálno-fašistickej pliage, odkedy zinscenovali vraždu Kuciaka aj s pomocou zahraničných spravodajských služieb, sa nesmierne darí, a vyzerá to tak, že vyhrajú aj najbližšie parlamentné voľby vďaka mohutnej predvolebnej kampani financovanej oligarchickou korporáciou ESET a organizovanej zahraničnými agentúrami typu izraelskej agentúry Aaron Shaviv. Ženú Slovensko do záhuby. Uvedomujú si strany SaS, OĽaNO, KDH, akým zločineckým silám budú robiť poskokov? Asi nie, lebo oni nemajú ani len potuchy o globálnej politike a o tom, akú pozíciu v nej zaujímajú zločinecké progresívne liberálno-fašistické strany. Čaputová, Truban, Beblavý a Kiska však veľmi dobre vedia, akému pánovi  (satanovi) slúžia. S podporou zahraničných tajných služieb a ESETu otvorili kauzu Gorila a Threemu s cieľom zlikvidovať nielen Fica a Smer, ale dokonca aj konkurenta Pentu, aby zhabané majetky odovzdali do rúk nadnárodných korporácii! Takí sú teda oni bojovníci proti oligarchom. Domácu oligarchiu chcú odstrániť a nahradiť ju nadnárodnou oligarchiou! Vlastizradcovia najhrubšieho zrna!

  Ak by sme žili v demokratickom štáte, zločinné „progresívne“ liberálno-fašistické strany by museli byť zakázané. Žiaľ, sme svedkami situácie, keď moc nad krajinou vehementne preberá liberálno-fašistická mafia, ktorá už ovláda políciu, prokuratúru a zrejme aj súdnictvo. Svedectvom toho je fraška a politický monster proces na pozadí vyšetrovania vraždy Kuciaka s priateľkou, ktorá už prináša kýžené zlovestné plody.

  „Spracovaný“ Zoltán Andruskó  (v zmysle, ak nechceš guľu do hlavy, budeš vyhlasovať, čo ti predložíme) je jediný, ktorý „spolupracuje“ s políciou a predstavuje jediný relevantný „dôkazový materiál“. Najprv označil troch vinníkov (prichystaných obetných baránkov), potom po dlhej dobe obvinil aj Kočnera a zasa po istej dobe, že chceli zavraždiť aj dvoch prokurátorov a Lipšica. No a najnovšie vyhlásil, že dvaja ministri Richter a Saková páchali trestnú činnosť. Vyhlásenia Andruskóa sú zdá sa pre políciu a prokuratúru písmom svätým. Koho obviní najbližšie – Haščáka či rovno Fica? O celej tejto fraške a monster procese pod hlavičkou „Kuciak“ v réžii liberálno-fašistickej čvargy podrobne píšem vo svojom článku:

  https://blog.hlavnespravy.sk/13771/liberalno-fasisticka-mafia-demonstruje-svoju-moc-a-silny-politicky-tlak-aj-v-suvislosti-s-vykonstruovanym-procesom-vysetrovania-obvinenych-mariana-kocnera-a-spol/

  Tento desivý vykonštruovaný proces s krivo obvinenými je predzvesťou budúcich fašistických monster procesov s politickými a ideovými odporcami, ktoré budú obdobou procesov v 50-tých rokoch minulého storočia.

  Proti zlovestným silám globálneho fašizmu vystupuje nielen Putin ostro kritizujúc súčasný liberalizmus, ale taktiež Donald Trump v USA. Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa už teraz dialo na Slovensku, keby bola zvíťazila neoconka Clintonová, keď vidíme, čo sa deje aj napriek tomu, že zvíťazil Trump, ktorý odhodlane a húževnato bojuje proti globálnemu fašizmu NWO. Naposledy na pôde VZ OSN zazneli jeho pamätné slová:

  “Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí silným nezávislým štátom. Globalizmus vyvíjal enormný tlak na minulých lídrov, čo zapríčinilo, že ignorovali národné záujmy svojich krajín. Tieto časy sa skončili.”

  Nech nám tieto slová Trumpa sú povzbudením do odhodlaného boja proti nastupujúcej totalite progresívneho fašizmu na Slovensku. Je najvyšší čas biť na poplach a odhaľovať zločinné zámery zloduchov. Udalosti sa vyvíjajú tak rýchlo, že sa nestačíme čudovať, čoho všetkého sú tí diabli schopní! Už svoje zámery, ktoré s nami majú, ani neskrývajú, lebo sa cítia veľmi silní. Ich nástup k moci veľmi pripomína nástup k moci Hitlera. Keď preberú všetku moc nad Slovenskom, už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Zničia nás bez milosti! Súčasná veľmi vážna situácia nech je obrovskou výstrahou pre všetky vlastenecké sily, aby sa zjednocovali v boji proti nastupujúcej totalite progresívneho liberálneho fašizmu. Tu sa už nehrá o fazuľky, ale o naše bytie či nebytie.  Progresívci svojím zlovestným volebným programom odhalili svoju pravú diabolskú tvár a nechtiac dali nám vlastencom silný tromf do rúk v predvolebnom boji. Je načim ho patrične využiť!

  Hrozí tiež veľké nebezpečenstvo falšovania volieb v prospech eseťackych progresívcov spočívajúce v tom, že hlasy nakoniec budú spočítavať programy z dielne ESETu, a tie sú spracované tak, aby z nich vyšli nimi požadované výsledky! Toto je desivá predstava, ale žiaľ veľmi reálna. Oni sú totiž schopní všetkého!

  Slováci, hlavy hore! Nebojme sa ich! Dávajme hrdo najavo svoje vlastenectvo! V tomto si berme príklad z USA, kde je patriotizmus priam občianskou povinnosťou. Nedovoľme, aby z našich sŕdc vytrhli lásku k našej vlasti, domovine a bratskému ruskému národu, ktorý je jedinou garanciou záchrany ľudstva pred jeho sebazničením. Zdochýnajúci kôň globálneho fašizmu kope na všetky strany a svoje silné kopance s pomocou eseťáckych progresívcov a vlastizradných mimovládok teraz uštedruje Slovensku. Nedovoľme mu, aby nás zničil ešte pred tým, než definitívne zdochne!

  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 83
  Celkové hodnotenie: 22.26
  Priemerná čítanosť: 5586

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V Maďarsku zhabali rúška, ktoré viezol slovenský kamión

  Budapešť 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vyše 100.000 kusov zdravotných ochranných prostriedkov pochybnej kvality a falšovaný tovar rôzneho druhu viezol slovenský kamión, ktorý na maďarskej diaľnici M1 kontrolovali v pondelok príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) Riaditeľstvo NAV Rábsko-mošonsko-šopronskej župy uviedlo, že tovar prevážaný v kamióne zhabali,…

  Afganský prezident podpísal dekrét o prepustení 400 členov Talibanu

  Kábul 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Afganský prezident Ašraf Ghaní podpísal dekrét o prepustení 400 príslušníkov militantného hnutia Taliban odsúdených za závažné trestné činy, oznámil v pondelok prezidentský palác Ich prepustenie v nedeľu odporučilo zhromaždenie afganských politikov a kmeňových vodcov, známe ako Lója džirga. Informovala o tom agentúra DPA.…

  Nemecko si želá účasť Južnej Kórey na summite G7, pozvanie pre Rusko odmieta

  Berlín 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok vyjadril podporu účasti Južnej Kórey na tohtoročnom summite krajín G7. Zároveň dodal, že Rusko by sa na najbližšom stretnutí lídrov tejto skupiny zúčastniť nemalo, píše agentúra DPA "Južná Kórea je jednou z krajín, ktoré sú…

  Libanonský premiér oznámil demisiu vlády, z výbuchu obvinil "skorumpované" vládnuce elity

  Bejrút 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Lebanese Government-Dalati Nohra)   Libanonský premiér Hassán Dijáb oznámil v pondelok demisiu celej svojej vlády v dôsledku protestov, ktoré nasledovali po minulotýždňovom ničivom výbuchu v bejrútskom prístave, píše agentúra AFP Dijáb pripísal zodpovednosť za mohutnú explóziu zo 4. augusta "skorumpovanej" vládnucej elite, ktorá v Libanone vládne…

  Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov, odísť musia už tento týždeň. Bol spáchaný "závažný trestný čin na území iného členského štátu NATO a EÚ"

  Bratislava 10. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov. Pre TASR to potvrdil riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga. Upozornila na to televízia Markíza vo svojom večernom spravodajstve "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že…

  Herec Antonio Banderas má koronavírus, oznámil to v deň svojich 60. narodenín

  New York 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Invision-Richard Shotwell)   Španielsky herec, filmový producent a režisér Antonio Banderas má pozitívny test na koronavírus. Oznámil to v pondelok, v deň svojich 60. narodenín na sociálnej sieti Instagram, píše agentúra AP Podľa vlastných slov svoje okrúhle životné jubileum oslávi v domácej izolácii. "Chcel by…

  NAKA zastavila trestné stíhanie pre status Ľuboša Blahu s červenou hviezdou

  Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zastavil trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý sa na sociálnej sieti chválil fotografiou s červenou hviezdou s kosákom a kladivom. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR…

  Strana Smer-SD chce o situácii vo VSE rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico navrhne do programu najbližšej parlamentnej schôdze bod k aktuálnej situácii vo Východoslovenských elektrárňach (VSE). Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v centrále strany v Bratislave Predseda Národnej rady SR (NR SR) by mal…

  Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci tento rok nebude

  Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave tento rok pre pandémiu nového koronavírusu nebude. Sídlo hlavy štátu si však môžu záujemcovia pozrieť virtuálne. Informuje o tom prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti "Do Prezidentského paláca prichádzajú na deň otvorených dverí každoročne…

  Viac ako 70 percent advokátov malo počas koronakrízy znížené príjmy

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Viac ako 70 percent advokátov malo počas koronakrízy znížené príjmy. Pre takmer 27 percent advokátov zostali príjmy na rovnakej úrovni. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej advokátskej komory (SAK), ktorý bol na vzorke 487 advokátov pomocou dotazníka vykonávaný od 2. do 15. júna 2020. Na…

  Matka vo Švajčiarsku zabila štvorročné dvojičky a spáchala samovraždu

  Utikon 10. augusta (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Keystone-Gian Ehrenzeller)   Neďaleko švajčiarskej obce Uitikon našli Nemku, ktorá zabila svoje štvorročné dvojičky a potom spáchala samovraždu. V pondelok o tom informovali úrady v Zürichu. Všetky tri telá sa nachádzali v aute, ktoré našiel v blízkosti lesa zhruba desať kilometrov západne od Zürichu okoloidúci Na miesto…

  Sudca Truban vysvetľoval rozhodovanie o väzbe pre Norberta B. pred komisiou

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban dnes pred osobitnou komisiou zriadenou Súdnou radou SR vysvetľoval svoj postup pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta B Ako pre médiá uviedol člen komisie a zároveň šéf súdnej rady Ján Mazák, komisia konkrétne riešila otázku,…

  Libanonská vláda odstúpila v súvislosti s výbuchom v Bejrúte

  Bejrút 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thibault Camus)   Libanonská vláda v pondelok odstúpila v súvislosti s minulotýždňovým ničivým výbuchom v hlavnom meste Bejrút. Oznámil to libanonský minister zdravotníctva, ktorého citovala agentúra AP "Celá vláda rezignovala," povedal minister zdravotníctva Hamad Hasan novinárom po pondelkovom zasadnutí vlády. Minister dodal, že premiér Hassán Dijáb…

  Fico si uctil pamiatku obetí banského nešťastia v Handlovej

  Bratislava/Handlová 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária SMER-SD)   Predseda Smeru-SD Robert Fico si v pondelok pri príležitosti 11. výročia výbuchu v handlovskej bani uctil pamiatku obetí najväčšieho banského nešťastia v histórii Slovenska. Zahynulo pri ňom 20 baníkov a banských záchranárov. Pamiatku obetí si uctil v rámci pietnej spomienky Dňa bielych ruží…

  Izraelská vláda sa sporí o rozpočte; Netanjahu jej chce dať poslednú šancu

  Jeruzalem 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Tal Shahar, Yediot Ahronot)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že je ochotný dať "poslednú šancu" vláde národnej jednoty, ktorú vedie spoločne so svojím niekdajším rivalom Bennym Gancom. Koaliční partneri sa už mesiace nevedia dohodnúť na novom štátnom rozpočte, píše agentúra DPA Netanjahuova strana…

  Trinástu penziu za dobrý nápad nepovažuje viac ako štvrtina Slovákov

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zavedenie trinásteho dôchodku aspoň v obmedzenej výške má medzi Slovákmi svojich zástancov, ale aj odporcov. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž vyše 40 percent ľudí na Slovensku považuje zavedenie trinástych penzií v obmedzenej výške za dobrý krok vlády, viac ako štvrtina…

  Šeliga vyzval bieloruské úrady na zastavenie násilia na svojich občanoch

  Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval bieloruské úrady, aby okamžite zastavili násilie a útlak, ktoré páchajú na svojich občanoch. Uviedol to na sociálnej sieti. Podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kmec (nezaradený) skonštatoval, že je veľmi dôležité, aby sa vládna moc,…

  Ak Slovan vyradí Klaksvík, v 2. predkole vycestuje do Bernu

  Nyon 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 2. predkola Ligy majstrov 2020/2021 cez KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov stretnú o postup do ďalšej fázy so švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern. Hrať sa bude na jeden zápas na pôde Bernu. Rozhodol o tom…

  TopDesať

  TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 1. časť

  0 icon

  Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (1. časť)

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý štvordielny článok. V rámci jednotlivých častí sa pozrieme na troch pánov, ktorých práca znamenala dieru do sveta. Predtým, ako sa pozrieme hlbšie do deja je potrebné, aby sme vám priblížili okolnosti daného obdobia. Začneme trochu zo širšia, avšak koniec bude stáť za to. Máte naše slovo.…

  Komu zo slávnych boli tragicky osudné rýchle autá?

  0 icon

  Boli mladí, krásni, talentovaní a davy fanúšikov ich verne milovali a obdivovali. Ich bohatstvo im umožňovalo život v prepychových domoch, navštevovanie luxusných destinácií a riadenie tých najlepších áut. Práve autá vzbudzujúce závisť závratnými číslami svojich tachometrov sa im stali osudné. Kto zo slávnych predčasne zomrel vinou tragickej automobilovej havárie? James…

  Prečo sú niektoré chlpy neobvykle dlhé?

  0 icon

  Toto sa stalo mnohým z nás. Pri prechádzaní rukou po našich krkoch alebo pri dotýkaní sa našich paží zrazu narazíme na smiešne dlhé a tenké biele chlpy, ktoré podľa všetkého narástli cez noc. Ak sa to stalo aj tebe a ty si si myslel, že si jediný zvláštny človek na planéte Zem…

  Tieto historické fotografie zrejme uvidíš po prvýkrát

  0 icon

  Mnoho z nás fascinujú staré historické fotografie. Snažíme sa tak vidieť a pochopiť, že život ktorý žijeme bol niekedy úplne iný a to čo je dnes samozrejmosťou v minulosti ani neexistovalo. Historické fotografie z predchádzajúcich desaťročí nás spájajú s minulosťou a dávajú nám tak príležitosť vidieť veci, ktoré pre nás…

  Vo svete IT

  Astronómovia upozorňujú na narastajúci problém, ktorý im zhoršuje podmienky na prácu

  0 icon

  Dnes je doba satelitových megakonštelácií, ktoré sa v nasledujúcich rokoch rozrastú o stovky, možno tisíce kusov. Astronómovia sa obávajú, že veľké množstvo satelitov na obežnej dráhe Zeme, ovplyvní vývoj vesmírneho priemyslu. Píše o tom portál New York Times. Najväčšiu pozornosť mala donedávna spoločnosť SpaceX, so svojimi satelitmi Starlink. Teraz je…

  Xiaomi Mi 10 Ultra s 16GB RAM sa objavil v populárnom výkonnostnom teste Geekbench

  0 icon

  Očakávaná novinka Mi 10 Ultra od čínskej spoločnosti Xiaomi podľa všetkého splní výkonnostné očakávania väčšiny fanúšikov tejto značky. Ako odhaľuje najnovšie zverejnený výsledok z benchmarkového tetu Geekbench, smartfón Mi 10 Ultra by v aktuálnom rebríčku atakoval vrchné priečky. Xiaomi Mi 10 Ultra je momentálne druhým najvýkonnejším zariadením na trhu Najnovší…

  Qualcomm má ambíciu stať sa hlavným dodávateľom mikročipov pre Huawei. Má to však jeden háčik

  0 icon

  Čínska technologická spoločnosť Huawei len pred niekoľkými dňami oficiálne potvrdila, že neplánuje pokračovať vo vývoji vlastných vlajkových procesorov pre tie najvýkonnejšie smartfóny zo svojho portfólia. Oznámenie ukončenia vývoja vlajkových procesorov Kirin však iba po niekoľkých dňoch vyvolalo reakciu na americkej strane. Qualcomm má ambíciu stať sa dodávateľom pre Huawei Ako…

  Ako sa čo najlepšie starať o úložný priestor vo vašom Android smartfóne

  0 icon

  Smartfóny za posledných pár rokov prešli naozaj zásadnými technologickými zmenami, ktoré posúvajú nie len ich vzhľad a funkčnosť, ale aj využitie na úplne inú úroveň. Pred pár rokmi by zrejme väčšina z nás nepovedala, že dokáže na smartfóne vykonávať takú náročnú prácu, ako na počítači, poprípade, že by namiesto kvalitného…

  Vydavateľstvo ByteDance, stojace za aplikáciou TikTok, žaluje vládu Spojených štátov amerických

  0 icon

  Situácia okolo kontroverznej aplikácie TikTok zrejme nebude taká jednostranná, ako si americký prezident Donald Trump pôvodne myslel. Vydavateľstvo stojace za aplikáciou sa totižto voči nedávnym výkonným príkazom ohradilo a už počas zajtrašieho dňa plánuje zažalovať vládu Spojených štátov amerických. Presné znenie žaloby však zatiaľ známe nie je. ByteDance považuje kroky…

  Armádny Magazín

  Zacharovová: Ukrajinskí politici by so svojou smutnou skúsenosťou s prevratom a kolapsom krajiny nemali Bielorusku radiť

  0 icon

  Rusko, 10. august 2020 (AM) - Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia vyhlásenie ukrajinského vodcu opisuje situáciu nie v Bielorusku, ale na samotnej Ukrajine. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová povedala, že ukrajinskí politici by

  „Najhorší možný scenár pre Európu …“ Skúsený český diplomat varuje pred novým kalifom Islamského štátu

  0 icon

  Sýria, 10.august 2020 ( AM ) - Bývalý český diplomat Jaroslav Bašta v komentári pre Prvnizpravy.cz upozorňuje na problém Islamského štátu,

  Japonsko k bezpodmienečnej kapitulácii neprinútila americká atómová bomba, ale sovietska Červená armáda

  0 icon

  Japonsko/ZSSR, 10. august 2020 (AM) – Pred 75 rokmi, 6. augusta 1945, zhodili Američania na japonské mesto Hirošima atómovú bombu. V dôsledku výbuchu zahynulo bezprostredne 70 tisíc ľ

  Umelá inteligencia sa čoskoro postaví zoči voči pilotovi F-16 v simulovanom leteckom boji

  0 icon

  USA, 10.august 2020 ( AM ) - Šachový veľmajster Gary Kasparov si porovnal schopnosti proti počítaču z IBM Deep Blue už v roku 1997. Zo 6 stretnutí počítač vyhral len 2 x. Zostávajúce hry skončili Patom.   Asi o 20 rokov neskôr, počítač je opäť porovnaný v hre Go s najlepšími hráčmi…

  Rusko chce urýchliť nasadenie svojho bojového robota Su-70 „Ochotnik-B“

  0 icon

  Rusko, 10. august 2020 (AM) - Na jeseň roku 2018 bolo hlásené, že tajný bojový dron [UCAV] Su-70 "Ochotnik-B" vyvinutý spoločnosťou Suchoj dcérskou spoločnosťou skupiny UAC, práve začal svoje pozemné testy. Potvrdili to fotografie vydané o niekoľko týždňov neskôr. Potom, v auguste 2019, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že lieta

  Svetlo sveta

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

  Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

  0 icon

  Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…