• Peter Kohút

  VÝSTRAHA najvyššieho stupňa! Desivý vlastizradný volebný program PS/SPOLU nastolenia fašistickej totality a likvidácie slovenskej štátnosti.

  Publikované 23.10. 2019 o 13:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Je najvyšší čas biť na poplach! Des a hrôza sálajú z toho, čo na nás chystajú najzločinnejšie sily cez volebný program fašistického dvojbloku strán PS/SPOLU (ESEŤácki progresívci). Nakoniec odhalili svoju podlú a zákernú tvár. Tá veľmi zreteľne preráža na povrch, aj keď ju skrývajú pod rôznymi dômyselnými maskami. Veru, nie nadarmo svoj program príznačne nazvali „Bod zlomu“. Bude to taký zlom, z ktorého sa už Slovensko nikdy nespamätá.

  Aby odpútali pozornosť od podstaty svojho volebného programu, zamaskovali sa do množstva prázdnych sľubov, ako všetko zlepšia vo všetkých oblastiach, a taktiež vytvorili svoj vlastný rodovo scitlivený jazyk. Totiž v slovenskom jazyku viaceré podstatné mená v mužskom rode v sebe zahŕňajú obidve pohlavia. Napríklad slová „členovia, občania, účastníci“ sa vzťahujú nielen na mužov, ale aj na ženy. PS/SPOLU však chce byť až také progresívne, že mení pravidlá slovenského jazyka a zavádza do svojich textov povinnosť používania aj ženského rodu. A tak sa celým volebným programom tiahne smiešne a trápne používanie naraz oboch rodov: členovia a členky, funkcionári a funkcionárky, policajti a policajtky, účastníci a účastníčky, politici a političky, novinári a novinárky, odborníci a odborníčky, občania a občianky, diplomati a diplomatky, dôchodcovia a dôchodkyne, podnikatelia a podnikateľky, kontrolóri a kontrolórky, zamestnanci a zamestnankyne, farmári a farmárky, voliči a voličky, atď. Iba v jedinom prípade opomenuli dodržať svoje striktné pravidlo, keď použili na str. 142 iba výraz „nominanti“, a nie „nominanti a nominantky“.

  Ak ich ja oprávnene nazvem liberálnymi fašistami, zrejme sa urazia. Asi by som ich mal nazývať liberálni fašisti a liberálne fašistky, progresívni eseťáci a progresívne eseťáčky a nás označovať ako národovci a národovkyne, vlastenci a vlastenky, kresťania a kresťanky. Ale ja radšej zostanem pri pôvodnom, nie novodobom rodovo scitlivenom jazyku.

  Kým doteraz si slovenskí oligarchovia či slovenské finančné skupiny ako PENTA kupovali politikov, aby sa dostali k štátnym zákazkám či iným podnikateľským aktivitám (kauza Gorila), spoločnosť ESET zašla oveľa ďalej – vyprodukovala vlastné eseťácke strany PS/SPOLU a Za ľudí, ktoré cez financovanie úplne ovláda a ktoré sú určené na to, aby splnili úlohy najzločineckejšieho krídla mocenských elít – neoconov (deep state, Clintonovci, Obama, Bushovci, Soroš a jeho  mimovládky, tretí sektor a piata kolóna…) usilujúcich o nastolenie globálnej fašistickej totality NWO, ktorým ESET slúži. Je to úplne zrejmé z ich vlastizradného fašistického volebného programu. ESET tým len potvrdzuje  pravdivosť informácií, že pracuje v službách zahraničných tajných služieb, a dokonca nie hocijakých, ale tých, ktoré slúžia globálnym sion-fašistom, voči ktorým sa postavil nielen Putin, ale aj Trump a voči ktorým sa vedie národnooslobodzovací zápas  v USA a v Európe.

  Vlastizradné a genocídne zámery maskujú progresívci do veľmi sofistikovaného jazyka, ktorý je nutné dešifrovať, ak sa chceme účinne brániť proti ich diabolskému ZLU. Používajú rovnakú taktiku, akou diabol láka ľudí do svojich sietí predstierajúc dobro, ktorým však maskuje to najdesivejšie zlo. Presne takto je vo volebnom programe PS/SPOLU pod falošnou ponukou zdanlivého dobra zamaskované démonické ZLO a LOŽ. Najzlovestnejšie pasáže tohto programu majú na svedomí dvaja kovaní demagógovia progresívneho liberálneho fašizmu D. Milo a J.Goda, ktorí účelovo šíria atmosféru strachu hlavne cez úplne vágne pojmy „hybridné hrozby“ a „dezinformácie“. J. Goda je známy aj tým, že sa pričinil o stiahnutie pronárodných časopisov z obchodných reťazcov a agresívne napadol súkromné kníhkupectvo za prezentáciu knihy Š. Harabina.

  Nuž, pozrime sa bližšie na najdesivejšie pasáže volebného programu PS/SPOLU a odhaľme ich skutočný význam:

  1. Ekologický teror (ekofašizmus)

  Pod zámienkou boja proti globálnemu otepľovaniu „pripravia zákon, ktorým vyhlásia stav klimatickej núdze (str. 25) a zavedú progresívnu cirkulačnú emisnú daň z motorových vozidiel (str. 63)“, čo znamená ďalšie ekonomické zotročenie človeka práce.

  1. Inštitucionálne zabezpečenie fašistického teroru

   – Zriadime ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR (str.73):

  Ľudské práva – teror zvrátenej ideológie LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu (rozumej islamizácie)

  Občianska spoločnosť = vlastizradné tzv. sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky

  Obrana demokracie = nastolenie fašistického teroru, sliedenie, špehovanie, prenasledovanie, zatváranie a fyzická likvidácia ideologických a politických odporcov

  –  Zriadime centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie (str.75):

  Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie = Ústredný výbor fašistického teroru

  Hybridné hrozby = vlastenecké strany ako ĽSNS, alternatívne média ako Hlavné správy, Zem a vek a pod. Ich zákaz pod falošnými zámienkami ako extrémizmus, populizmus, hybridné hrozby, dezinformácie. Rozmach sliedenia, špehovania, udavačstva „toxických“ osôb.

  Dezinformácie = PRAVDA, hlásaná alternatívnymi médiami. Akceptované budú iba demagogické lži sluhov globálneho fašizmu, akákoľvek opozícia bude umlčaná. Právo na existenciu budú mať len nenávistné a štvavé média ako Sme a Denník N. Dôjde k odstráneniu ústavného práva na slobodu slova a prejavu. Zavedie sa prísna cenzúra.

  –  Zriadime fond na podporu demokracie, ktorého prostriedky budú určené na podporu aktivít v oblasti rozvoja demokracie a prístupné pre viacerých aktérov neštátneho sektora (str.84).

  Cez tento fond budú financované z našich daní fašistické úderky vlastizradných mimovládnych organizácií (tretí sektor, piata kolóna), presadzujúcich zámery nastolenia fašistickej totality.

  –  Presadíme ratifikáciu Istanbulského dohovoru (ID), zákona o životných partnerstvách bez ohľadu na pohlavie

  Podstatou ID je pod zámienkou boja proti násiliu na ženách presadiť zvrátenú ideológiu rodovej rovnosti a povinnosť vlády financovať z našich daní aktivity vlastizradných mimovládok v tejto oblasti ich fašistického teroru.

  Zvýšime aktivitu spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií či domácich polovojenských jednotiek

  Keďže nie je uvedené, že pôjde o SIS, nezostáva nič iné, len predpokladať, že pôjde o zahraničné spravodajské služby, pre ktoré pracuje ESET a ktorých cieľom je nastolenie genocídnej totality globálneho fašizmu NWO. Ako chcú zvýšiť aktivitu týchto špiónskych služieb – tým, že budú vraždiť svojich odporcov a prinášať sakrálne obete ako v prípade Kuciaka?

  1. Odovzdanie všetkých dôležitých právomoci do rúk centrály EÚ, likvidácia slovenskej štátnosti a národnej zvrchovanosti

  Podporíme kreatívne inštitucionálne riešenia na prehĺbenie spolupráce s vedením Európskej komisie a s Európskym parlamentom zodpovedajúce záujmu Slovenska na fungujúcom komunitárnom princípe, silných a nezávislých európskych inštitúciách.

  Znamená to, že právomocí, ktoré doteraz patrili do rúk slovenského štátu, budú odovzdané do rúk silných centrálnych inštitúcií EÚ pod nadvládou Nemecka a Francúzska.    

  – Cieľom je presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4 na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú víziu Európy.

  Slovensko ako najslabší článok V4 zradí toto zoskupenie najmä v spoločnom postoji proti navážaniu moslimov a nastoľovaniu teroru zvrátených ideológií LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu. Tzv. spoločná vízia Európy je víziou centristického islamsko-fašistického superštátu (kalifátu). K nemu sa západná Európa približuje míľovými krokmi a naši vlastizradcovia nechcú zostať mimo tohto diania.

  – V rámci eurozóny budeme presadzovať bankovú a fiškálnu úniu s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ s politickou zodpovednosťou.

  Strata všetkých právomoci Slovenska pri realizácii vlastnej fiškálnej politiky. O všetkých financiách, tvorbe a čerpaní rozpočtu bude rozhodovať Brusel a Slovensko bude len v pozícii nesvojprávnej kolónie vydanej v oblasti fiškálnej politiky úplne na milosť a nemilosť fašistickej centrály EÚ. Vidno, že PS/SPOLU sú v týchto otázkach odovzdávania všetkých právomoci do rúk Bruselu ešte pápežskejší než samotný pápež, t.j. Nemecko a Francúzsko.

  1. Zriadenie vojenských základní USA a NATO na území Slovenska

  „Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov“.

  Nielenže zavoláme cudzie vojská na naše územie, ale ešte aj z našich daní im vybudujeme infraštruktúru a budeme ich financovať! Tým sa automaticky stávame terčom odvetného atómového úderu, ak NATO a USA zaútočia na Rusko.

  1. Organizovanie prílevu černošských a moslimských nájazdníkov na Slovensko, genocída slovenského národa

  „Podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu Dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny žiadateľov o azyl“.

  Dublin IV vyžaduje od stredoeurópskych krajín prijímať neobmedzené množstvá migrantov, aby bol nimi zaplavený nielen západ, ale aj stred a východ Európy.

  1. Šialená rusofóbia

  „Pri každom bilaterálnom stretnutí pripomenieme neuznanie Krymu a nastolíme tému agresie na východnej Ukrajine ako podmienku zlepšenia obchodných a politických vzťahov“.

  Keď sa Rusko začalo odvracať od „vyspelého a civilizovaného“ západu a čoraz viac orientovať na východ, zrazu sa nielen Trump, ale aj Macron a Merkelová v obavách začali ústretovo k nemu otáčať. Len naši progresívni eseťácki fašisti sú zasa pápežskejší ako sám pápež. Tým výrazne škodia obchodným záujmom Slovenska brániac prieniku slovenských firiem na veľmi perspektívne ruské trhy a prenechávajúc ich iným konkurentom.

  1. Zdecimovanie poľnohospodárstva a chovateľstva

  Znížime koncentráciu poľnohospodárskej výroby, zavedieme adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy…. Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zameriame sa aj na implementáciu zákazu klietkového chovu, zlepšenie podmienok transportu a humánneho porážania hospodárskych zvierat.

  Príklad mitigačného opatrenia:  kravy prdia a grgajú vypúšťajúc metán do ovzdušia, preto treba výrazne obmedziť ich chov. Mitigácia totiž znamená zníženie zdrojov skleníkových plynov. Čo k tomu dodať? Iba to, že debilita progresívcov sa šplhá do nebotyčných výšin!

   

  Okrem zmienených sú v programe progresívcov aj ďalšie podlé svinstvá, vnímavý čitateľ ich určite odhalí. Ale aj to, o čom som sa zmienil, plne odhaľuje ich zákernú tvár.

  Keď som čítal hanebný, zlovestný, vlastizradný a fašistický program eseťáckych progresívcov PS/SPOLU, oblieval ma studený pot. Čakal som všeličo, ale že to bude až takýto hnus, som nepredpokladal.

  Už teraz sa eseťácki progresívci chvália, aký majú skvelý volebný program, ktorý má vyše 200 strán. Tým chcú nalákať zmanipulované ovce do svojho košiara. Predpokladám, že podobný zákerný program môžeme očakávať aj od kiskovcov. Nateraz zločinné, vlastizradné a fašistické eseťácke zoskupenie PS/SPOLU + Za ľudí vykazuje volebné preferencie takmer 25%. Vlastizradnej liberálno-fašistickej pliage, odkedy zinscenovali vraždu Kuciaka aj s pomocou zahraničných spravodajských služieb, sa nesmierne darí, a vyzerá to tak, že vyhrajú aj najbližšie parlamentné voľby vďaka mohutnej predvolebnej kampani financovanej oligarchickou korporáciou ESET a organizovanej zahraničnými agentúrami typu izraelskej agentúry Aaron Shaviv. Ženú Slovensko do záhuby. Uvedomujú si strany SaS, OĽaNO, KDH, akým zločineckým silám budú robiť poskokov? Asi nie, lebo oni nemajú ani len potuchy o globálnej politike a o tom, akú pozíciu v nej zaujímajú zločinecké progresívne liberálno-fašistické strany. Čaputová, Truban, Beblavý a Kiska však veľmi dobre vedia, akému pánovi  (satanovi) slúžia. S podporou zahraničných tajných služieb a ESETu otvorili kauzu Gorila a Threemu s cieľom zlikvidovať nielen Fica a Smer, ale dokonca aj konkurenta Pentu, aby zhabané majetky odovzdali do rúk nadnárodných korporácii! Takí sú teda oni bojovníci proti oligarchom. Domácu oligarchiu chcú odstrániť a nahradiť ju nadnárodnou oligarchiou! Vlastizradcovia najhrubšieho zrna!

  Ak by sme žili v demokratickom štáte, zločinné „progresívne“ liberálno-fašistické strany by museli byť zakázané. Žiaľ, sme svedkami situácie, keď moc nad krajinou vehementne preberá liberálno-fašistická mafia, ktorá už ovláda políciu, prokuratúru a zrejme aj súdnictvo. Svedectvom toho je fraška a politický monster proces na pozadí vyšetrovania vraždy Kuciaka s priateľkou, ktorá už prináša kýžené zlovestné plody.

  „Spracovaný“ Zoltán Andruskó  (v zmysle, ak nechceš guľu do hlavy, budeš vyhlasovať, čo ti predložíme) je jediný, ktorý „spolupracuje“ s políciou a predstavuje jediný relevantný „dôkazový materiál“. Najprv označil troch vinníkov (prichystaných obetných baránkov), potom po dlhej dobe obvinil aj Kočnera a zasa po istej dobe, že chceli zavraždiť aj dvoch prokurátorov a Lipšica. No a najnovšie vyhlásil, že dvaja ministri Richter a Saková páchali trestnú činnosť. Vyhlásenia Andruskóa sú zdá sa pre políciu a prokuratúru písmom svätým. Koho obviní najbližšie – Haščáka či rovno Fica? O celej tejto fraške a monster procese pod hlavičkou „Kuciak“ v réžii liberálno-fašistickej čvargy podrobne píšem vo svojom článku:

  https://blog.hlavnespravy.sk/13771/liberalno-fasisticka-mafia-demonstruje-svoju-moc-a-silny-politicky-tlak-aj-v-suvislosti-s-vykonstruovanym-procesom-vysetrovania-obvinenych-mariana-kocnera-a-spol/

  Tento desivý vykonštruovaný proces s krivo obvinenými je predzvesťou budúcich fašistických monster procesov s politickými a ideovými odporcami, ktoré budú obdobou procesov v 50-tých rokoch minulého storočia.

  Proti zlovestným silám globálneho fašizmu vystupuje nielen Putin ostro kritizujúc súčasný liberalizmus, ale taktiež Donald Trump v USA. Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa už teraz dialo na Slovensku, keby bola zvíťazila neoconka Clintonová, keď vidíme, čo sa deje aj napriek tomu, že zvíťazil Trump, ktorý odhodlane a húževnato bojuje proti globálnemu fašizmu NWO. Naposledy na pôde VZ OSN zazneli jeho pamätné slová:

  “Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí silným nezávislým štátom. Globalizmus vyvíjal enormný tlak na minulých lídrov, čo zapríčinilo, že ignorovali národné záujmy svojich krajín. Tieto časy sa skončili.”

  Nech nám tieto slová Trumpa sú povzbudením do odhodlaného boja proti nastupujúcej totalite progresívneho fašizmu na Slovensku. Je najvyšší čas biť na poplach a odhaľovať zločinné zámery zloduchov. Udalosti sa vyvíjajú tak rýchlo, že sa nestačíme čudovať, čoho všetkého sú tí diabli schopní! Už svoje zámery, ktoré s nami majú, ani neskrývajú, lebo sa cítia veľmi silní. Ich nástup k moci veľmi pripomína nástup k moci Hitlera. Keď preberú všetku moc nad Slovenskom, už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Zničia nás bez milosti! Súčasná veľmi vážna situácia nech je obrovskou výstrahou pre všetky vlastenecké sily, aby sa zjednocovali v boji proti nastupujúcej totalite progresívneho liberálneho fašizmu. Tu sa už nehrá o fazuľky, ale o naše bytie či nebytie.  Progresívci svojím zlovestným volebným programom odhalili svoju pravú diabolskú tvár a nechtiac dali nám vlastencom silný tromf do rúk v predvolebnom boji. Je načim ho patrične využiť!

  Hrozí tiež veľké nebezpečenstvo falšovania volieb v prospech eseťackych progresívcov spočívajúce v tom, že hlasy nakoniec budú spočítavať programy z dielne ESETu, a tie sú spracované tak, aby z nich vyšli nimi požadované výsledky! Toto je desivá predstava, ale žiaľ veľmi reálna. Oni sú totiž schopní všetkého!

  Slováci, hlavy hore! Nebojme sa ich! Dávajme hrdo najavo svoje vlastenectvo! V tomto si berme príklad z USA, kde je patriotizmus priam občianskou povinnosťou. Nedovoľme, aby z našich sŕdc vytrhli lásku k našej vlasti, domovine a bratskému ruskému národu, ktorý je jedinou garanciou záchrany ľudstva pred jeho sebazničením. Zdochýnajúci kôň globálneho fašizmu kope na všetky strany a svoje silné kopance s pomocou eseťáckych progresívcov a vlastizradných mimovládok teraz uštedruje Slovensku. Nedovoľme mu, aby nás zničil ešte pred tým, než definitívne zdochne!

  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 71
  Celkové hodnotenie: 20.17
  Priemerná čítanosť: 5104

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Odborník: Trump nariadil vraždu Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred voľbami

  Washington 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mazyar Asadi)   Prezident USA Donald Trump mohol dať rozkaz k likvidácii iránskeho generála Kásima Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred prezidentskými voľbami, vyhlásil v interview pre Sputnik vedúci oddelenia pre šírenie zbraní ženevského Centra pre politiku bezpečnosti Mark Fino "Áno, vnútorné záležitosti hrajú nesporne dôležitú…

  Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam…

  Novým žiadateľom o úver musí už zostať popri splácaní úverov väčšia finančná rezerva

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %. Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí,…

  Norbert Bödör na súde poprel výpoveď Petra Tótha, sledovanie novinárov odmieta

  Pezinok 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s obžalovaným…

  Matovič chce vo Francúzsku demonštrovať pred vilou Počiatka. Živé vysielanie podľa neho znemožňuje "zrejme rušička"

  Cannes 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook I. Matoviča)   Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO v pondelok vycestovali na francúzske pobrežie do mesta Cannes, kde má mať luxusnú vilu exminister financií Ján Počiatek, ktorý vystupuje na kontroverznej video nahrávke z pracovne bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Šéf hnutia Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu priamo pred…

  Ako si bruselská junta strelila do nohy: Modré bannery s reklamou na žlté hviezdy sú odteraz legitímnym terčom

  Bratislava/Brusel 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. V europarlamente vyhlásili národné vlajky za „bannery“, teda čosi ako reklamné letáky. Podpísali tým ortieľ aj pre svoju vlajku s hviezdičkami: odteraz ju budú vlastenci v celej Európe považovať za reklamu a tak…

  Abe: Japonská vláda je odhodlaná ukončiť územný spor s Ruskom

  Tokio 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franck Robichon)   Japonská vláda je odhodlaná dosiahnuť vyriešenie územného problému a podpísanie mierovej zmluvy s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde japonského parlamentu to v pondelok oznámil predseda japonskej vlády Šinzó Abe, píše agentúra TASS Abe dodal, že "dohody dosiahnuté s ruským prezidentom (Vladimirom) Putinom…

  Horolezec prežil približne 300-metrový pád zo Slavkovského štítu

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu…

  Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie…

  Putin: Zdá sa, že v EÚ parlamente viacerí nevedia čítať alebo písať, alebo nemajú oči

  Petersburg 20. januára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Rusko bude 9. mája oslavovať 75. výročie  porážky hitlerovského Nemecka, ktorého hrôzovláda sa ukončila dobytím Berlína Červenou armádou. Vladimír Putin chce teraz sprístupniť  širokej verejnosti archívne dokumenty, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Ruský prezident to…

  Baránek: Táto kampaň je najhoršia, akú som zažil

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot -YouTube)   Politický analytik Ján Baránek pre denník Pravda reagoval na výsledky posledných predvolebných prieskumov. Pripomenul, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok Pokles strany Smer nevidí ako dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend.  Nič ale zatiaľ nie je…

  Harabin ponúka Čaputovej právnu pomoc, keď nevie, ako má vypovedať Istanbulský dohovor

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)   Premiér Pellegrini na základe rozhodnutia parlamentu požiadal prezidentku, aby informovala Radu Európy o tom, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou genderového dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor Čaputová však vyhlásila, že nebude rešpektovať rozhodnutie vlády a parlamentu o vypovedaní Istanbulského dohovoru. Vyjadrila pochybnosti,…

  "Galkovci" z Demokratickej strany zamkli dvere úradu špeciálnej prokuratúry. Žiadajú vyšetrenie viacerých káuz

  Bratislava 19. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:DS)   Predstavitelia Demokratickej strany uzamkli reťazou vstupné dvere na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s postupom prokurátora, ktorý nariadil prepustiť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor strany, pričom jej členovia tiež vyzvali ľudí, aby v…

  V Prešove odohrali benefičný koncert na pomoc obyvateľom z Mukačevskej ulice

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   V Prešove sa uskutočnil benefičný koncert na pomoc obyvateľom, ktorí prišli o bývanie po výbuchu paneláka. Tak ako ľudia, ktorí posielali peniaze na verejný účet zriadený mestom, sa teraz spojili umelci a hudobníci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Výťažok z koncertu pošlú na transparentný…

  Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: "Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka"

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

  Európski vyjednávači sa pripravujú na náročné rokovania o obchode s Britániou

  Brusel 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) už zostávajú len necelé dva týždne. Európski diplomati sa tak pripravujú na ďalšiu fázu, na intenzívne rokovania o budúcich vzťahoch s Londýnom po brexite Brusel si uvedomuje, že ho čakajú nové a tvrdé boje o tzv. dohodu…

  Slovenské zlato: Prečo chcú poslanci silou-mocou mať všetky vajíčka v jednom košíku?

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Lefteris Pitarakis)   Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začína už v utorok, sa má opäť hlasovať o presune slovenského zlata, ktoré je všetko uložené v Londýnskej Bank of England. Koncom roka tento návrh nepodporil dostatočný počet poslancov. Budú sa tentoraz už riadiť sedliackym rozumom?…

  Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred poľadovicou a smogom

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele hmla. Na horách a postupne miestami aj v nižších polohách zmenšovanie oblačnosti. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje na ojedinele sneženie alebo mrholenie. Meteorológovia varujú pred poľadovicou, ktorá predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské…

  TopDesat

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

  0

  V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

  Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

  0

  Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

  Vo svete IT

  Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

  0

  Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

  Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

  0

  Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

  Vedci objavili relatívne blízko nás dve planéty, ktoré by mohli byť vhodné na život

  0

  Vedci objavili pri neďalekej hviezde 5 exoplanét, z ktorých dve by mohli byť obývateľné super-Zeme (pozn. redakcie: planéty väčšie ako Zem, zároveň však menšie ako Neptún). Jedná sa o perfektných kandidátov na štúdium života mimo našej Slnečnej sústavy. Dve planéty nesú názov GJ 180 d a GJ 229A c. Jedna…

  Za aplikácie a hry sú ochotnejší viac platiť používatelia iPhone telefónov, ako Android zariadení

  0

  Za software v podobe aplikácií a hier v smartfóne platí stále viac a viac používateľov. Nasvedčujú tomu dáta spoločnosť Sensor Tower. Spoločnosť pár dní dozadu uverejnila správu, ktorá odhaľuje, že celosvetovo sme v minulom roku minuli na software v našich smartfónoch viac ako 140  miliárd dolárov. Ochotní sú platiť hlavne…

  SpaceX má za sebou úspešný testovací let modulu Crew Dragon. Bude môcť prepravovať astronautov na obežnú dráhu

  0

  Vesmírna spoločnosť SpaceX dnes, 19. januára úspešne demonštrovala núdzový, záchranný systém rakety Crew Dragon. Po tomto teste je pripravená prevážať amerických astronautov na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ráno vyštartovala z Kennedyho vesmírneho centra. Po 84 sekundách sa modul oddelil od nosnej rakety a spustili sa motory SuperDraco, ktoré sa nachádzajú…

  Xiaomi Mi 10 by mohol byť predstavený v rovnaký deň, ako plánuje predstaviť nové zariadenia aj Samsung

  0

  Xiaomi Mi 10 je smartfónom, ktorý je z kategórie najočakávanejších tohto roku. Ide to totiž o nadchádzajúcu vlajkovú loď jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete. V posledných dňoch sme sa mohli dozvedieť o zariadení viacero informácií pričom niektoré z nich boli z dôveryhodnejších, a iné zas z menej dôveryhodnejších…

  TopSpeed

  Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

  0

  V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

  To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

  0

  Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

  Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

  4

  Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

  Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

  1

  Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

  Ceny elektromobilov napriek sľubom rastú. Niekde je problém

  13

  Všetko malo byť inak, napriek tomu sa sľuby a realita rozchádzajú. Ceny elektromobilov neustále stúpajú, ich ponuka v USA a Európe nezodpovedá dopytu a z elektromobility robíme namiesto praktickej a ekologickej dopravy skôr prestížnu záležitosť. Podľa organizácie JATO Dynamics za to môžu automobilky aj samotné vlády. Riešením by mohlo byť načúvanie reálnym spotrebiteľom.

  Nechá BMW trojvalec len pre najmenšie modely?

  1

  BMW aktualizuje svoju modelovú ponuku nielen rozšírením motorov smerom „nahor“, ale aj dole. Základná ponuka pre BMW 3 sa rozšíri o nový základný zážihový motor vo verzii 318i. Avšak tí znalejší vedia, že BMW týmto názvom označovalo v minulej generácii trojvalec. V tej súčasnej G20 však BMW trojvalec nečakajte. Aj BMW 318i bude…

  KAMzaKRÁSOU

  Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

  3

  Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

  Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

  2

  Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

  3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

  2

  Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

  Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

  1

  Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

  Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

  3

  Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

  Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

  6

  Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

  Svetlo sveta

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

  0

  Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

  Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

  0

  Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

  Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

  0

  Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

  Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

  0

  Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých…

  Armádny Magazín

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

  Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

  0

  Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

  Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

  0

  Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

  Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

  0

  Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

  Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

  0

  Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámero

  Tvoja Svadba

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

  0

  Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

  Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

  0

  Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

  Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

  0

  Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

  Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

  0

  Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

  Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

  0

  Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

  Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

  0

  Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

  Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

  0

  Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?