VÝSTRAHA najvyššieho stupňa! Desivý vlastizradný volebný program PS/SPOLU nastolenia fašistickej totality a likvidácie slovenskej štátnosti.

Je najvyšší čas biť na poplach! Des a hrôza sálajú z toho, čo na nás chystajú najzločinnejšie sily cez volebný program fašistického dvojbloku strán PS/SPOLU (ESEŤácki progresívci). Nakoniec odhalili svoju podlú a zákernú tvár. Tá veľmi zreteľne preráža na povrch, aj keď ju skrývajú pod rôznymi dômyselnými maskami. Veru, nie nadarmo svoj program príznačne nazvali „Bod zlomu“. Bude to taký zlom, z ktorého sa už Slovensko nikdy nespamätá.

Aby odpútali pozornosť od podstaty svojho volebného programu, zamaskovali sa do množstva prázdnych sľubov, ako všetko zlepšia vo všetkých oblastiach, a taktiež vytvorili svoj vlastný rodovo scitlivený jazyk. Totiž v slovenskom jazyku viaceré podstatné mená v mužskom rode v sebe zahŕňajú obidve pohlavia. Napríklad slová „členovia, občania, účastníci“ sa vzťahujú nielen na mužov, ale aj na ženy. PS/SPOLU však chce byť až také progresívne, že mení pravidlá slovenského jazyka a zavádza do svojich textov povinnosť používania aj ženského rodu. A tak sa celým volebným programom tiahne smiešne a trápne používanie naraz oboch rodov: členovia a členky, funkcionári a funkcionárky, policajti a policajtky, účastníci a účastníčky, politici a političky, novinári a novinárky, odborníci a odborníčky, občania a občianky, diplomati a diplomatky, dôchodcovia a dôchodkyne, podnikatelia a podnikateľky, kontrolóri a kontrolórky, zamestnanci a zamestnankyne, farmári a farmárky, voliči a voličky, atď. Iba v jedinom prípade opomenuli dodržať svoje striktné pravidlo, keď použili na str. 142 iba výraz „nominanti“, a nie „nominanti a nominantky“.

Ak ich ja oprávnene nazvem liberálnymi fašistami, zrejme sa urazia. Asi by som ich mal nazývať liberálni fašisti a liberálne fašistky, progresívni eseťáci a progresívne eseťáčky a nás označovať ako národovci a národovkyne, vlastenci a vlastenky, kresťania a kresťanky. Ale ja radšej zostanem pri pôvodnom, nie novodobom rodovo scitlivenom jazyku.

Kým doteraz si slovenskí oligarchovia či slovenské finančné skupiny ako PENTA kupovali politikov, aby sa dostali k štátnym zákazkám či iným podnikateľským aktivitám (kauza Gorila), spoločnosť ESET zašla oveľa ďalej – vyprodukovala vlastné eseťácke strany PS/SPOLU a Za ľudí, ktoré cez financovanie úplne ovláda a ktoré sú určené na to, aby splnili úlohy najzločineckejšieho krídla mocenských elít – neoconov (deep state, Clintonovci, Obama, Bushovci, Soroš a jeho  mimovládky, tretí sektor a piata kolóna…) usilujúcich o nastolenie globálnej fašistickej totality NWO, ktorým ESET slúži. Je to úplne zrejmé z ich vlastizradného fašistického volebného programu. ESET tým len potvrdzuje  pravdivosť informácií, že pracuje v službách zahraničných tajných služieb, a dokonca nie hocijakých, ale tých, ktoré slúžia globálnym sion-fašistom, voči ktorým sa postavil nielen Putin, ale aj Trump a voči ktorým sa vedie národnooslobodzovací zápas  v USA a v Európe.

Vlastizradné a genocídne zámery maskujú progresívci do veľmi sofistikovaného jazyka, ktorý je nutné dešifrovať, ak sa chceme účinne brániť proti ich diabolskému ZLU. Používajú rovnakú taktiku, akou diabol láka ľudí do svojich sietí predstierajúc dobro, ktorým však maskuje to najdesivejšie zlo. Presne takto je vo volebnom programe PS/SPOLU pod falošnou ponukou zdanlivého dobra zamaskované démonické ZLO a LOŽ. Najzlovestnejšie pasáže tohto programu majú na svedomí dvaja kovaní demagógovia progresívneho liberálneho fašizmu D. Milo a J.Goda, ktorí účelovo šíria atmosféru strachu hlavne cez úplne vágne pojmy „hybridné hrozby“ a „dezinformácie“. J. Goda je známy aj tým, že sa pričinil o stiahnutie pronárodných časopisov z obchodných reťazcov a agresívne napadol súkromné kníhkupectvo za prezentáciu knihy Š. Harabina.

Nuž, pozrime sa bližšie na najdesivejšie pasáže volebného programu PS/SPOLU a odhaľme ich skutočný význam:

 1. Ekologický teror (ekofašizmus)

Pod zámienkou boja proti globálnemu otepľovaniu „pripravia zákon, ktorým vyhlásia stav klimatickej núdze (str. 25) a zavedú progresívnu cirkulačnú emisnú daň z motorových vozidiel (str. 63)“, čo znamená ďalšie ekonomické zotročenie človeka práce.

 1. Inštitucionálne zabezpečenie fašistického teroru

 – Zriadime ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR (str.73):

Ľudské práva – teror zvrátenej ideológie LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu (rozumej islamizácie)

Občianska spoločnosť = vlastizradné tzv. sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky

Obrana demokracie = nastolenie fašistického teroru, sliedenie, špehovanie, prenasledovanie, zatváranie a fyzická likvidácia ideologických a politických odporcov

–  Zriadime centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie (str.75):

Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie = Ústredný výbor fašistického teroru

Hybridné hrozby = vlastenecké strany ako ĽSNS, alternatívne média ako Hlavné správy, Zem a vek a pod. Ich zákaz pod falošnými zámienkami ako extrémizmus, populizmus, hybridné hrozby, dezinformácie. Rozmach sliedenia, špehovania, udavačstva „toxických“ osôb.

Dezinformácie = PRAVDA, hlásaná alternatívnymi médiami. Akceptované budú iba demagogické lži sluhov globálneho fašizmu, akákoľvek opozícia bude umlčaná. Právo na existenciu budú mať len nenávistné a štvavé média ako Sme a Denník N. Dôjde k odstráneniu ústavného práva na slobodu slova a prejavu. Zavedie sa prísna cenzúra.

–  Zriadime fond na podporu demokracie, ktorého prostriedky budú určené na podporu aktivít v oblasti rozvoja demokracie a prístupné pre viacerých aktérov neštátneho sektora (str.84).

Cez tento fond budú financované z našich daní fašistické úderky vlastizradných mimovládnych organizácií (tretí sektor, piata kolóna), presadzujúcich zámery nastolenia fašistickej totality.

–  Presadíme ratifikáciu Istanbulského dohovoru (ID), zákona o životných partnerstvách bez ohľadu na pohlavie

Podstatou ID je pod zámienkou boja proti násiliu na ženách presadiť zvrátenú ideológiu rodovej rovnosti a povinnosť vlády financovať z našich daní aktivity vlastizradných mimovládok v tejto oblasti ich fašistického teroru.

Zvýšime aktivitu spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií či domácich polovojenských jednotiek

Keďže nie je uvedené, že pôjde o SIS, nezostáva nič iné, len predpokladať, že pôjde o zahraničné spravodajské služby, pre ktoré pracuje ESET a ktorých cieľom je nastolenie genocídnej totality globálneho fašizmu NWO. Ako chcú zvýšiť aktivitu týchto špiónskych služieb – tým, že budú vraždiť svojich odporcov a prinášať sakrálne obete ako v prípade Kuciaka?

 1. Odovzdanie všetkých dôležitých právomoci do rúk centrály EÚ, likvidácia slovenskej štátnosti a národnej zvrchovanosti

Podporíme kreatívne inštitucionálne riešenia na prehĺbenie spolupráce s vedením Európskej komisie a s Európskym parlamentom zodpovedajúce záujmu Slovenska na fungujúcom komunitárnom princípe, silných a nezávislých európskych inštitúciách.

Znamená to, že právomocí, ktoré doteraz patrili do rúk slovenského štátu, budú odovzdané do rúk silných centrálnych inštitúcií EÚ pod nadvládou Nemecka a Francúzska.    

– Cieľom je presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4 na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú víziu Európy.

Slovensko ako najslabší článok V4 zradí toto zoskupenie najmä v spoločnom postoji proti navážaniu moslimov a nastoľovaniu teroru zvrátených ideológií LGBTI, gender, feminizmu a multikulturalizmu. Tzv. spoločná vízia Európy je víziou centristického islamsko-fašistického superštátu (kalifátu). K nemu sa západná Európa približuje míľovými krokmi a naši vlastizradcovia nechcú zostať mimo tohto diania.

– V rámci eurozóny budeme presadzovať bankovú a fiškálnu úniu s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ s politickou zodpovednosťou.

Strata všetkých právomoci Slovenska pri realizácii vlastnej fiškálnej politiky. O všetkých financiách, tvorbe a čerpaní rozpočtu bude rozhodovať Brusel a Slovensko bude len v pozícii nesvojprávnej kolónie vydanej v oblasti fiškálnej politiky úplne na milosť a nemilosť fašistickej centrály EÚ. Vidno, že PS/SPOLU sú v týchto otázkach odovzdávania všetkých právomoci do rúk Bruselu ešte pápežskejší než samotný pápež, t.j. Nemecko a Francúzsko.

 1. Zriadenie vojenských základní USA a NATO na území Slovenska

„Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov“.

Nielenže zavoláme cudzie vojská na naše územie, ale ešte aj z našich daní im vybudujeme infraštruktúru a budeme ich financovať! Tým sa automaticky stávame terčom odvetného atómového úderu, ak NATO a USA zaútočia na Rusko.

 1. Organizovanie prílevu černošských a moslimských nájazdníkov na Slovensko, genocída slovenského národa

„Podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu Dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny žiadateľov o azyl“.

Dublin IV vyžaduje od stredoeurópskych krajín prijímať neobmedzené množstvá migrantov, aby bol nimi zaplavený nielen západ, ale aj stred a východ Európy.

 1. Šialená rusofóbia

„Pri každom bilaterálnom stretnutí pripomenieme neuznanie Krymu a nastolíme tému agresie na východnej Ukrajine ako podmienku zlepšenia obchodných a politických vzťahov“.

Keď sa Rusko začalo odvracať od „vyspelého a civilizovaného“ západu a čoraz viac orientovať na východ, zrazu sa nielen Trump, ale aj Macron a Merkelová v obavách začali ústretovo k nemu otáčať. Len naši progresívni eseťácki fašisti sú zasa pápežskejší ako sám pápež. Tým výrazne škodia obchodným záujmom Slovenska brániac prieniku slovenských firiem na veľmi perspektívne ruské trhy a prenechávajúc ich iným konkurentom.

 1. Zdecimovanie poľnohospodárstva a chovateľstva

Znížime koncentráciu poľnohospodárskej výroby, zavedieme adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy…. Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zameriame sa aj na implementáciu zákazu klietkového chovu, zlepšenie podmienok transportu a humánneho porážania hospodárskych zvierat.

Príklad mitigačného opatrenia:  kravy prdia a grgajú vypúšťajúc metán do ovzdušia, preto treba výrazne obmedziť ich chov. Mitigácia totiž znamená zníženie zdrojov skleníkových plynov. Čo k tomu dodať? Iba to, že debilita progresívcov sa šplhá do nebotyčných výšin!

 

Okrem zmienených sú v programe progresívcov aj ďalšie podlé svinstvá, vnímavý čitateľ ich určite odhalí. Ale aj to, o čom som sa zmienil, plne odhaľuje ich zákernú tvár.

Keď som čítal hanebný, zlovestný, vlastizradný a fašistický program eseťáckych progresívcov PS/SPOLU, oblieval ma studený pot. Čakal som všeličo, ale že to bude až takýto hnus, som nepredpokladal.

Už teraz sa eseťácki progresívci chvália, aký majú skvelý volebný program, ktorý má vyše 200 strán. Tým chcú nalákať zmanipulované ovce do svojho košiara. Predpokladám, že podobný zákerný program môžeme očakávať aj od kiskovcov. Nateraz zločinné, vlastizradné a fašistické eseťácke zoskupenie PS/SPOLU + Za ľudí vykazuje volebné preferencie takmer 25%. Vlastizradnej liberálno-fašistickej pliage, odkedy zinscenovali vraždu Kuciaka aj s pomocou zahraničných spravodajských služieb, sa nesmierne darí, a vyzerá to tak, že vyhrajú aj najbližšie parlamentné voľby vďaka mohutnej predvolebnej kampani financovanej oligarchickou korporáciou ESET a organizovanej zahraničnými agentúrami typu izraelskej agentúry Aaron Shaviv. Ženú Slovensko do záhuby. Uvedomujú si strany SaS, OĽaNO, KDH, akým zločineckým silám budú robiť poskokov? Asi nie, lebo oni nemajú ani len potuchy o globálnej politike a o tom, akú pozíciu v nej zaujímajú zločinecké progresívne liberálno-fašistické strany. Čaputová, Truban, Beblavý a Kiska však veľmi dobre vedia, akému pánovi  (satanovi) slúžia. S podporou zahraničných tajných služieb a ESETu otvorili kauzu Gorila a Threemu s cieľom zlikvidovať nielen Fica a Smer, ale dokonca aj konkurenta Pentu, aby zhabané majetky odovzdali do rúk nadnárodných korporácii! Takí sú teda oni bojovníci proti oligarchom. Domácu oligarchiu chcú odstrániť a nahradiť ju nadnárodnou oligarchiou! Vlastizradcovia najhrubšieho zrna!

Ak by sme žili v demokratickom štáte, zločinné „progresívne“ liberálno-fašistické strany by museli byť zakázané. Žiaľ, sme svedkami situácie, keď moc nad krajinou vehementne preberá liberálno-fašistická mafia, ktorá už ovláda políciu, prokuratúru a zrejme aj súdnictvo. Svedectvom toho je fraška a politický monster proces na pozadí vyšetrovania vraždy Kuciaka s priateľkou, ktorá už prináša kýžené zlovestné plody.

„Spracovaný“ Zoltán Andruskó  (v zmysle, ak nechceš guľu do hlavy, budeš vyhlasovať, čo ti predložíme) je jediný, ktorý „spolupracuje“ s políciou a predstavuje jediný relevantný „dôkazový materiál“. Najprv označil troch vinníkov (prichystaných obetných baránkov), potom po dlhej dobe obvinil aj Kočnera a zasa po istej dobe, že chceli zavraždiť aj dvoch prokurátorov a Lipšica. No a najnovšie vyhlásil, že dvaja ministri Richter a Saková páchali trestnú činnosť. Vyhlásenia Andruskóa sú zdá sa pre políciu a prokuratúru písmom svätým. Koho obviní najbližšie – Haščáka či rovno Fica? O celej tejto fraške a monster procese pod hlavičkou „Kuciak“ v réžii liberálno-fašistickej čvargy podrobne píšem vo svojom článku:

https://blog.hlavnespravy.sk/13771/liberalno-fasisticka-mafia-demonstruje-svoju-moc-a-silny-politicky-tlak-aj-v-suvislosti-s-vykonstruovanym-procesom-vysetrovania-obvinenych-mariana-kocnera-a-spol/

Tento desivý vykonštruovaný proces s krivo obvinenými je predzvesťou budúcich fašistických monster procesov s politickými a ideovými odporcami, ktoré budú obdobou procesov v 50-tých rokoch minulého storočia.

Proti zlovestným silám globálneho fašizmu vystupuje nielen Putin ostro kritizujúc súčasný liberalizmus, ale taktiež Donald Trump v USA. Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa už teraz dialo na Slovensku, keby bola zvíťazila neoconka Clintonová, keď vidíme, čo sa deje aj napriek tomu, že zvíťazil Trump, ktorý odhodlane a húževnato bojuje proti globálnemu fašizmu NWO. Naposledy na pôde VZ OSN zazneli jeho pamätné slová:

“Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí silným nezávislým štátom. Globalizmus vyvíjal enormný tlak na minulých lídrov, čo zapríčinilo, že ignorovali národné záujmy svojich krajín. Tieto časy sa skončili.”

Nech nám tieto slová Trumpa sú povzbudením do odhodlaného boja proti nastupujúcej totalite progresívneho fašizmu na Slovensku. Je najvyšší čas biť na poplach a odhaľovať zločinné zámery zloduchov. Udalosti sa vyvíjajú tak rýchlo, že sa nestačíme čudovať, čoho všetkého sú tí diabli schopní! Už svoje zámery, ktoré s nami majú, ani neskrývajú, lebo sa cítia veľmi silní. Ich nástup k moci veľmi pripomína nástup k moci Hitlera. Keď preberú všetku moc nad Slovenskom, už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Zničia nás bez milosti! Súčasná veľmi vážna situácia nech je obrovskou výstrahou pre všetky vlastenecké sily, aby sa zjednocovali v boji proti nastupujúcej totalite progresívneho liberálneho fašizmu. Tu sa už nehrá o fazuľky, ale o naše bytie či nebytie.  Progresívci svojím zlovestným volebným programom odhalili svoju pravú diabolskú tvár a nechtiac dali nám vlastencom silný tromf do rúk v predvolebnom boji. Je načim ho patrične využiť!

Hrozí tiež veľké nebezpečenstvo falšovania volieb v prospech eseťackych progresívcov spočívajúce v tom, že hlasy nakoniec budú spočítavať programy z dielne ESETu, a tie sú spracované tak, aby z nich vyšli nimi požadované výsledky! Toto je desivá predstava, ale žiaľ veľmi reálna. Oni sú totiž schopní všetkého!

Slováci, hlavy hore! Nebojme sa ich! Dávajme hrdo najavo svoje vlastenectvo! V tomto si berme príklad z USA, kde je patriotizmus priam občianskou povinnosťou. Nedovoľme, aby z našich sŕdc vytrhli lásku k našej vlasti, domovine a bratskému ruskému národu, ktorý je jedinou garanciou záchrany ľudstva pred jeho sebazničením. Zdochýnajúci kôň globálneho fašizmu kope na všetky strany a svoje silné kopance s pomocou eseťáckych progresívcov a vlastizradných mimovládok teraz uštedruje Slovensku. Nedovoľme mu, aby nás zničil ešte pred tým, než definitívne zdochne!

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5833

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Beňuš vo finále C1 piaty, triumfoval 16-ročný Hočevar

  0icon

  Tacen 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák) Aktualizované 19. mája 2024 o 14:36 Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš obsadil piate miesto vo finále C1…

  Matúš Šutaj Eštok na poslednú chvíľu neprišiel do diskusie TV Markíza

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes sa mala v komerčnej televízii Markíza uskutočniť debata Na telo, ktorej hosťami mali byť minister vnútra Matúš…

  Nové správy o premiérovi Ficovi po dnešnom konzíliu lekárov

  0icon

  Banská Bystrica 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa) Aktualizované 19. mája 2024 o 12:11 Premiér Robert Fico (Smer-SD) je momentálne mimo ohrozenia života. Jeho…

  Pellegrini: Na okrúhly stôl zrejme ešte nedozrel čas. Vyjadrila sa aj prezidentka

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 19. mája 2024 o 14:16 Ukazuje sa, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. Uviedol…

  "Zákon o RTVS musí byť okamžite schválený. Hneď v utorok!“

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Bezprecedentný atentát na predsedu vlády Roberta Fica pravdepodobne akceleruje snahy vládnej koalície reformovať verejnoprávnu vysielaciu službu RTVS. Vyplýva…

  Proti Lotyšom bez zmien vo formáciách, súperovi "ide o všetko"

  0icon

  Ostrava 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na nedeľný zápas proti Lotyšsku (od 20.20 h) bez zmien v zložení formácií. Slováci sa…

  Znepokojujúce? Rozhodnutie Francúzska o Rusku vyvolalo na Západe rozruch

  0icon

  Paríž 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Rozhodnutie Francúzska pozvať Rusko na ceremóniu pri príležitosti 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii znepokojilo jeho spojencov, píše…

  Ministra Šutaja Eštoka vytočila tlačovka Matoviča: "Odteraz je pre mňa OĽaNO extrémistická skupina ľudí"

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Sobotné mediálne vystúpenie lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča bolo podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) opakom upokojenia…

  Danko v TA3: Je falošné hovoriť, že stretnutie v utorok by zmierilo spoločnosť

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (TASR/HSP/Foto:Screenshot TA3)   Predseda SNS Andrej Danko očakával, že utorkový okrúhly stôl lídrov politických strán nebude. Podľa neho nie je priestor…

  Výhražné správy pokračujú. Strach o život má ďalší poslanec Hlasu

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Facebook)   Nedávno sme informovali, že boli zaznamenané vyhrážky smrťou ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi z Hlasu-SD a v tejto súvislosti…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Pavel Jacz

  Peter Haršáni

  Marek Brna

  Erik Majercak

  Gustáv Murín

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA