• Roman Huťa

  Podobnosti zaniknutých civilizácií

  Publikované 18.08. 2019 o 09:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  O zániku Európskej ríše

   

  Všetko je márnosť, tak sa píše v knihe Kazateľ. Aj tento článok je márnosť, pretože nedokáže zastaviť tok udalostí. Ale predsa..

  Z histórie poznáme mnohé vyspelé civilizácie, ktoré zanikli doslova zo dňa na deň. Z legiend sa dochovali zmienky o Atlantíde, historicky sú zdokumentované civilizácie strednej a južnej Ameriky, Grécko, Rímska ríša, Veľkonočný ostrov, Sumeri a mnohé ďalšie. Historici si lámu hlavu nad príčinami ich zániku. Po dosiahnutí najväčšieho rozkvetu a rozmachu vzápätí implodovali. Zrútili sa sami do seba. Veľkolepé stavby zostali rozostavané, ľudia sa rozutekali, systém zrútil. Ja tvrdím, že príčinou kolapsu bola bohorovnosť sprevádzaná ľudskou hlúposťou. To je tá pravá príčina, ostatné príčiny sú druhotné.

  Dnes sa civilizácia nachádza na úrovni, ktorú nikdy v minulosti nedosiahla. Sme technicky aj vedomostne vyspelí tak, ako nikdy predtým. Môžeme to prehlásiť v globále o ľudstve ako takom. Otázka je, nakoľko vieme tieto schopnosti a vymoženosti využiť pre náš prospech. Hovorme však o našom priestore, priestore Európy, pretože k pochopeniu problému je nám  to najbližšie.

  Dnes opäť budujeme ríšu, tentokrát s názvom európska, na tých istých základoch, ktoré neustáli ďalšiu existenciu predchádzajúcich vyspelých civilizácií. Nepoučili sme sa z histórie, preto opakujeme ročník s tými istými chybami. Nebudeme úspešní. Žijeme vskutku vo fantastickej dobe. Na vlastnej koži zažívame nebývalý rozkvet a blahobyt. Po dosiahnutí kritického bodu budeme pozorovať aj mohutný tresk náhleho zrútenia systému. Máme k tomu všetky predpoklady. Podobnosť so zaniknutými civilizáciami nie je čisto náhodná.

  V súčasnosti sa nachádzame v akomsi medziobdobí hľadania  nového systému. Preto vznikajú stále nové politické strany so zaručeným receptom ako očistiť spoločnosť a navrátiť systému fungovanie. Všetky však stoja na princípoch minulých storočí (alebo tisícročí). Niektoré by rady navrátili časy minulé, iné sa derú k moci zo zištných dôvodov, ďalšie očividne zastupujú cudzie záujmy a niekto chce uchopiť moc pre moc. Málokto si to uvedomuje, ale tadiaľto cesta nevedie. Politické strany už nemajú miesto v budúcom systéme. Vstúpili sme do 3. tisícročia, ktoré prináša úplne iné výzvy. S rastom duchovného uvedomenia sa otvárajú nové možnosti, z ktorých sa časom stane nutnosť. Musíme odhodiť staré systémy a budovať úplne iný, nový svet. Cesta k tejto vízii bude nesmierne tŕnitá. Zažijeme vojny a prírodné kataklizmy.

  Európska ríša je opäť postavená na diktáte silnejších voči slabším. To je spoločný znak so všetkými skolabovanými útvarmi minulosti. Ďalším spoločným znakom je vláda úradníkov platená z daní poplatníkov. Ideológia sprevádzala všetky minulé systémy a štátni zamestnanci jej boli vždy lojálni, aby si udržali istotu dobrého miesta. Neudržia, systém opäť skolabuje náhle. Práve oni sa podieľajú na budovaní systému, ktorý nevyhovuje ani im. Pokým neprejdeme medziobdobím hľadania, môže ešte nastúpiť iná ideológia, ktorej budú zase lojálni. Takto to už ale nebude dlhodobo fungovať. Je tu silné volanie po zmene riadenia spoločnosti. Ak sa dobre pozrieme okolo seba, vidíme kamufláž fungovania systému, ktorý očividne zlyháva. Vznikol paralelný svet občana, žijúceho svojimi problémami a iný svet predstaviteľov systému, ktorým sú problémy občanov cudzie. My však žijeme v skalopevnom presvedčení, že to takto bude naveky. Nebude, všetko sa náhle zmení. Súčasná spoločnosť je nesmierne zraniteľná, nikto to však nechce vidieť a už vôbec nie pripustiť. Zdanie fungovania spoločnosti plátame oceneniami politikov, ktorí vôbec nechápu výzvy doby a na svojich pozíciách sú úplne bezradní. Namiesto riešenia problémov, ktoré skutočne strpčujú každodenný život občana, namiesto výziev, ktoré pred nami stoja, riešia nepodstatné témy. A výzvy každým dňom rastú. Z pochopiteľných dôvodov sa úloha štátu zúžila na výber daní, poplatkov a pokút. Čoraz menej pracujúcich musí živiť rastúci apetít štátu. Mladí sa tlačia k policajtom, hasičom, bacharom, vojakom, odchádzajú do emigrácie, alebo frustrovaní nie sú schopní nájsť uplatnenie. Ďalšie financovanie systému je vážne úskalie. Už dnes platíme polovicu zo svojich príjmov na priamych aj nepriamych daniach. Nestačí. Budeme dávať 80% ? Nachádzame sa v kritickom bode, po jeho prelomení zostanú pyramídy nedostavané a ľudia sa rozpŕchnu s cieľom prežiť. Systém skolabuje.

  Problém mládeže je sud s pušným prachom. Nevenujeme mladým dostatočnú pozornosť. Na prahu dospelosti, kedy majú byť pripravení prevziať zodpovednosť za vlastný život, nie sú. Nie sú ani profesne, ani osobnostne. Nie sú schopní rešpektovať autority, nie sú schopní vydržať 3 dni v zamestnaní, rozvádzajú sa na prahu manželstva… Potrebujeme viac alternatívnych škôl, ktoré vyprodukujú viac alternatívnych adolescentov. Systém produkuje nezrelých ľudí, neschopných niesť bremeno zodpovednosti za seba, za rodinu, za spoločnosť. Nebudem sa teraz zaoberať príčinami. Nech si dá štát urobiť analýzu príčin a následkov z eurofondov. Možno má takých štúdií stohy. Nikam to nepovedie. Funkčnosť systému je zablokovaná. Výsledkom je frustrácia mládeže bez budúcnosti. Nastupujú závislosti, drogy, alkohol, následná degradácia osobnosti. Vášne sa postupne vybíjajú na internete, v skupinách, v uliciach, rastie nenávisť, sebevraždy, negativizmus. Francúzsko už stojí na prahu občianskej vojny. Ale tam si pestujú túto kultúru už o pár desaťročí dlhšie. Situácia je umocnená bezpečnostnými rizikami multikulturalizmu, kde je zdrojov nenávisti viac a vzájomne sa prelínajú. Na elimináciu výnimočnej nespokojnosti so systémom nepomohol ani výnimočný stav. Čo s tým? Politici nechápu výsledky (následky) svojej dlhoročnej práce. Potrebujeme okamžité riešenia, ale také neexistujú. Čo sme kazili desaťročia, nedá sa opraviť zo dňa na deň. Vychovať novú spoločnosť je práca na niekoľko generácií. My sa toho nedožijeme. A nedá sa to urobiť na základoch starého zmýšľania a starých prístupov. Mohli sme naliať 1,6 mld.€ namiesto do lietadiel do práce s mládežou, do mládežníckeho športu, mládežnickej kultúry. Lenže to sa nedá. My vyznávame západné hodnoty. Zaviazali sme sa svojim partnerom, že budeme. Potrebujeme sa odviazať a s úmyslom sebazáchrany kráčať cestou života. Je to o prioritách. Ale pre nás je vojna dôležitá. Bude. Zánik všetkých veľkých ríš sprevádzali vojny. Systém by potreboval zanietených ľudí pracujúcich na spoločných ideách, ktorí by sa mládeži venovali z presvedčenia. Takých je čoraz menej, pretože každého gniavi práve systém. A otázka: o akých ideách je reč? O tých, na ktorých je postavený práve tento systém? Hm.. Možnože sa francúzskym strážcom režimu nakoniec podarí obuškami a slzným plynom vyvolať u mládeže lásku k Únii a Európskej ríši sa uľaví. Ale nie nadlho.

  Ak má Taliansko zarobené na vážny problém, Únia ešte na väčší. 130% verejného dlhu Talianska v pomere k HDP. Takýto veľký dlh je nesplatiteľný. Tento dlh má Taliansko dlho. Problém nastáva teraz, keď Taliani začínajú hovoriť o návrate k líre a Únia sa stala nepriateľom aj v rétorike talianskych politikov. A tí to myslia naozaj vážne. V Taliansku hrozí, že demokraticky vyhrá politická strana, ktorá s predstavami Ríše o demokracii bude mať pramálo spoločného. V záujme zachovania demokracie bude Únia nútená demokratické zmýšľanie v Taliansku poopraviť. Keďže Taliansko stojí pred podobnými problémami ako pred 10 rokmi Grécko, pravdepodobne budú použité jemné nátlakové metódy ako vtedy voči Grécku. Nemýľte si to s vydieraním. Únia očakáva, že potom demokracia zakvitne a bankári budú spokojní, ako po Grécku. Lenže tentokrát to nebude také jednoduché, pretože žiadny štát sa za Talianov nezaručí. Toto riziko žiadny z triezvych politikov už nepodstúpi. Taliani majú potenciál definitívne ukončiť nepodarený projekt Európskeho manželstva. Politici, ktorí tak tlieskali tomuto nevydarenému vzťahu sa budú chvíľu zmietať v smrteľných kŕčoch, ale život pobeží ďalej.

  V ideách ideologickej zvrátenosti sme vyrobili z Ruska strašiaka, aby sme mohli trpieť. Sankcie poškodzujú všetky európske štáty. Kto ich schválil? Vie mi niekto vysvetliť tento rébus? Už som sa tým zaoberal skôr, ale pripomeniem. Sebapoškodzovanie je u ľudí hraničná porucha osobnosti, skôr sa tomu hovorilo psychopatizmus. Vhodná je pomoc psychiatra. Treba si uvedomiť, že spoločnosť je taktiež živý organizmus. No… Paradoxné na tých sankciách je to, že Úniu oslabujú a Rusko posilňujú. Ak európski politici chceli docieliť práve toto, tak tlieskam ich šikovnosti. Treba uznať, že Ríšu vedú skutočne prezieravé a bystré osobnosti. Máme byť na koho právom hrdí. Nakoniec obchodné embargá uvaľovali na seba všetky ríše v histórii. Kam ich to priviedlo, vieme.

  Ríša si vyrába problém za problémom. Dovoz cudzincov je jej vlastná iniciatíva. Obsadia a podrobia nás tak, že si ich sem navozíme. Aké jednoduché. Mňa prostoduchého by to nikdy nenapadlo. Dnes politici opäť oživujú túto tému. Prečo chcú tak vážne ublížiť občanom svojich štátov? Nerozumiem. Multikulturalizmus by mohol byť v poriadku, pokiaľ sa cudzinec začlení do materskej spoločnosti a stotožní sa s jej hodnotami. Cielené navážanie migrantov je samovražda, segregácia katastrofa. Ak spoločnosť dokázala vybudovať istú úroveň sociálneho systému, nemôže sociálne benefity rozdávať komukoľvek. Najmä nie tomu, kto sa na ich tvorbe nepodieľal a ani sa nemieni podieľať. Nehádžte perly sviniam. Spoločnosť treba chrániť pred parazitovaním, inak to povedie k rozbitiu sociálneho systému. Nastupuje rozklad spoločnosti. A netýka sa to len migrantov. Ďalší problém, ktorý si Ríša v tejto súvislosti spôsobila je problém bezpečnostný, ktorý sa ale ešte neprejavil v plnej miere. Tento bude gradovať postupne s nárastom nenávisti medzi rôznymi kultúrami. Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. My sme ich chceli len všetkých spasiť. Takto to nefunguje. Domácu spoločnosť je potreba chrániť. Ale tento problém sa Slovenska nedotkne, má korene v dávnej minulosti, je karmického pôvodu. Ríšu však postaví pred výzvu občianskej vojny.

  Uviedol som niekoľko príkladov. Kde začína ideológia, končí zdravý rozum. Odtiaľto je už len krok k neodvratnému koncu. Zaujímavým javom sprevádzajúcim zaniknuté civilizácie je prekrúcanie dejín. Premenovávanie, vymazávanie mien zvrhnutých a zavrhnutých predchodcov, ktorí boli vyznavačmi odlišnej ideológie. Dnes sa deje úplne to isté. Chce mi niekto tvrdiť, že projekt európskej ríše prežije? Nebuďte naivní, postavte sa realite zoči voči. Tento systém je nereformovateľný. Vznikol účelovo na ovládanie krajín postsovietskeho bloku, vyžadovanie poslušnosti. Vznikol ako predĺžená ruka cudzích záujmov. Od svojho vzniku má symptómy ako historické ríše po stáročiach svojej existencie. Nasledujúcich 10 rokov neprežije. Stále čakám na politika, ktorý predloží novú víziu perspektívnej spoločnosti. Budeme musieť takého najskôr asi vychovať. Divím sa tým súčasným, ktorí spájajú našu budúcnosť s európskym projektom, pretože žiadna budúcnosť tam nie je. Je to moloch určený k záhube. Uvidíme, či zánik Európskej ríše spôsobí aj zánik európskej civilizácie.

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 75
  Celkové hodnotenie: 21.03
  Priemerná čítanosť: 1030

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Svetová rada cirkví protestovala proti premene Hagia Sofie na mešitu

  Ženeva 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Svetová rada cirkví (SRC) so sídlom v Ženeve vyjadrila v sobotu "zármutok a zdesenie" nad tureckým rozhodnutím premeniť bývalý byzantský chrám Hagia Sofia v Istanbule na moslimskú mešitu. Svoje stanovisko tlmočila v liste tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, informovala agentúra AFP SRC, združujúca zhruba…

  Využil korona opatrenia. Lupič v rúšku si z banky odniesol štyri milióny rubľov

  Petrohrad 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Neznámy muž v rúšku vylúpil v sobotu jednu z bánk v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad. S odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej polície o tom informovala agentúra TASS Policajtov z petrohradského kirovského rajónu na miesto privolali okolo 16.50 h miestneho času. Muž so zdravotníckym…

  Rukojemnícka dráma v sídle cirkvi si vyžiadala päť mŕtvych

  Johannesburg 11. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/South African Police Services)   Polícia v Juhoafrickej republike ukončila rukojemnícku drámu v sídle International Pentecostal Holiness Church v meste Zuurbekom. Polícia v sobotu uviedla, že pred budovou našli v aute štyri "zastrelené a zhorené osoby" a v ďalšom vozidle bol mŕtvy strážnik. Šesť osôb utrpelo…

  Kiskovu podporu si váži, Remišová sa bude uchádzať o post predsedníčky strany Za ľudí

  Bratislava 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je vicepremiérkou a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa bude uchádzať o post predsedníčky tejto koaličnej strany. Pre TASR to potvrdila samotná Remišová i štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay, ktorý je mestským predsedom…

  Na pláži v Egypte sa pri záchrane topiaceho chlapca utopilo ďalších 10 ľudí

  Káhira 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Maya Alleruzzo)   Na severe Egypta sa v piatok utopilo 11 ľudí. Tamojšie úrady potvrdili, že prípad sa stal v meste Alexandria, keď sa muž snažil zachrániť topiaceho chlapca, no voda strhla aj jeho. Dvojici sa snažilo pomôcť ďalších deväť osôb, pričom všetci sa utopili. Zatiaľ…

  Bulharský prezident vyzval vládu a generálneho prokurátora k rezignácii

  Sofia 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Magali Girardin)   Bulharský prezident vyzval vládu a generálneho prokurátora k rezignácii. Tento krok vidí ako jediný spôsob, ako upokojiť narastajúce politické napätie, ktoré viedlo k masovým protestom Rumen Radev v sobotu v televízii uviedol, že "Bulhari rôzneho veku a politickej príslušnosti žiadajú obnovu zásad právneho…

  Stovky srbských demonštrantov sa snažili dostať do budovy parlamentu

  Belehrad 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Do budovy srbského parlamentu sa v piatok snažili dostať stovky demonštrantov, proti ktorým polícia zakročila slzným plynom. Demonštranti, ktorí neuposlúchli zákaz zhromažďovania sa na verejných miestach v čase šírenia nového koronavírusu, hádzali do policajtov pred parlamentom fľaše, kamene a petardy, čím chceli už…

  Smer-SD: Minister zahraničia Korčok zlyhal a mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii

  Prešov 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok by mal zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Na sobotňajšej tlačovej besede v Prešove to uviedol predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Reagoval tak na rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi takzvané…

  Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje rezort diplomacie za opodstatnené

  Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Nezaradenie Slovenska medzi bezpečné krajiny pre Spojené kráľovstvo nepovažuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) za opodstatnené. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Slovenská diplomacia už v Londýne aj v Bratislave opakovane intervenovala s cieľom prehodnotiť britský postoj.…

  Minister obrany Jaroslav Naď: Pre Slovensko je prítomnosť amerických vojakov v Európe kriticky dôležitá. "#We are NATO"

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Nový minister obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že pre Slovensko je kriticky dôležité, aby americkí vojaci boli prítomni v Európe Naď sa najnovšie pochválil svojou návštevou v susednom Poľsku, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľska Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú…

  Maďarská vláda pohrozila tímom F1 väzením v prípade porušenia opatrení

  Spielberg 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Maďarská vláda varovala pilotov aj členov tímov F1, že v prípade porušenia striktných koronavírusových opatrení im hrozia pokuty a dokonca aj tresty odňatia slobody. Na okruhu Hungaroring sa na budúci týždeň uskutoční Veľká cena Maďarska, tretie podujatie šampionátu Portál Autosport v sobotu informoval,…

  Polícia obvinila 55-ročného Petra z vraždy v Ružomberku

  Ružomberok 11. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Bratislavský kraj)   Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 55-ročného Petra. Obvinený mal v noci zo štvrtka (9. 7.) na piatok (10. 7.) v rodinnom dome v Ružomberku úmyselne usmrtiť 50-ročného muža. Policajti o tom informujú…

  Rusko a Čína vetovali rezolúciu Nemecka o dodávke humanitárnej pomoci do Sýrie

  Brusel 11. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Rusko a Čína znovu vetovali rezolúciu, ktorú v piatok predstavili Bezpečnostnej rade OSN Belgicko a Nemecko. Témou boli cezhraničné dodávky humanitárnej pomoci do Sýrie Brusel a Berlín navrhovali zachovať dva pohraničné priechody pre dodávky humanitárnej pomoci. Dokument podporilo 13 štátov. Rusko však požiadalo…

  Meteorológovia vydali výstrahu pred povodňami

  Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Na severe Slovenska hrozia povodne z prívalových dažďov, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca, Námestovo a Tvrdošín. „Vzhľadom na očakávané prívalové…

  Cibulková sa pochválila fotografiou svojho novorodeného synčeka a nevyhla sa kritike. Čo sa fanúšikom nepáčilo?

  Praha 11. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalá tenistka a známa Slovenka Dominika Cibulková sa pred nedávnom stala mamičkou. Porodila svojho prvého synčeka Jakuba. Na sociálnej sieti Facebook sa teraz pochválila roztomilou fotografiou, na ktorej sú obaja zachytení. Hoci v komentároch prevládali kladné odozvy, Dominika sa nevyhla ani kritike Dominika…

  Géci : Danko je „hajzlík“, vládni lídri stiahli chvost a neverí svojim vlastným poslancom vo svojej strane, koalícii... To sú postoje nášho premiéra Matoviča

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:PD)   Vláda v posledných dňoch prechádza skúškou morálky a dodržiavania predvolebných sľubov. Géci konštatuje, že premiér Matovič to zjavne vníma inak a nastolil politickú latku, ktorú si nedovolili prekročiť Mečiar, Dzurinda a ani Fico "Premiér Matovič v nedávnej relácii na TV JOJ prezentoval svoj jasný…

  Strana Hlas – sociálna demokracia chce vyzbierať podpisy na registráciu do 10. augusta

  Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas) podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) a bývalého premiéra Petra Pellegriniho chce vyzbierať podpisy potrebné na registráciu na Ministerstve vnútra SR do 10. augusta. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec parlamentu a člen vznikajúcej strany Richard…

  Slovensko muselo sťažovateľom na Európskom súde pre ľudské práva vyplatiť viac ako tri milióny eur

  Bratislava 11. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská republika musela v minulom roku vyplatiť 33 sťažovateľom na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) 3 258 578 eur. Oproti roku 2018 je to o 705 930 eur menej. Z celkovej sumy vyplatili 54 210 eur v rámci zmierov. Vyplýva to zo Správy…

  TopDesat

  Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

  0

  Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

  Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

  0

  Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

  Čínsky faraón Š´-chuang-ti (2.časť)

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie Čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Š´-chuang-tiovi kamenní bojovníci, náhodne nájdení v roku 1974, keď skupina dedinčanov kopala studňu vzdialenú len 1,5 kilometra smerom na východ od pahorka, ktorý údajne ukrýva kráľovskú hrobku, mali slúžiť…

  Skutočný príbeh: Princ Philip mal ťažké detstvo

  0

  Najdlhšie slúžiaci britský monarcha, princ Philip, oslávil tento mesiac 99 rokov. Stále sa usmieva, aj keď v priebehu rokov prišiel o rodinu, zápasil s peniazmi a obetoval veci, ktoré najviac miloval, od svojej kariéry až po priezvisko. Grécke korene a rodinné problémy

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Vo svete IT

  Existuje Planéta 9? Vedci prichádzajú s možným riešením, ako vyriešiť túto hádanku raz a navždy

  0

  Vedci z Harvardskej univerzity a Black Hole Initiative prišli na novú metódu, ako odhaliť potenciálnu čiernu dieru na okraji našej Slnečnej sústavy. Ich cieľom je definitívne vyjasniť záhadu Deviatej planéty. Nová štúdia vyzdvihuje potenciál misie Legacy Survey of Space and Time (pozn. redakcie: LSST), ktorá bude hľadať stopy po akrečných…

  HarmonyOS 2.0: Huawei pravdepodobne už čoskoro posunie svoj operačný systém na novú úroveň

  0

  Spoločnosť Huawei je už viac ako 1 rok v ekonomickom konflikte s americkou vládou. Dôvodom je, že USA označilo Huawei ako bezpečnostnú hrozbu pre krajinu. Spoločnosť Huawei sa samozrejme bráni, že to nie je pravda, pričom žiada, aby boli zverejnené dôkazy, ktoré by potvrdzovali tieto tvrdenie. Doteraz sa tak nestalo.…

  Pozrite sa, ako môžete preniesť text z papiera do digitálnej podoby, aby ste ho mohli následne upravovať

  0

  Spoločnosť Google ešte v priebehu mája tohto roka aktualizovala aplikáciu Google Lens, ktorá je stále populárnejšou. Dôvodom je, že ponúka viacero zaujímavých funkcií, od možnosti vyhľadania informácií o snímanom objekte, cez preklad textu v reálnom čase prostredníctvom kamery smartfónu, až po vyhľadávanie produktov a podobne. Radi by sme však dnes…

  SpaceX plánuje prvý skúšobný let vesmírnej lode Starship už v priebehu budúceho týždňa

  0

  SpaceX plánuje prvý testový let vesmírnej lode Starship už v priebehu nasledujúceho týždňa za podmienky, že testy motorov  Raptor dopadnú úspešne. Upozorňuje na to portál Teslarati. Test motorov Raptor by mal prebehnúť v priebehu úvodu budúceho týždňa. V súčasnosti tím spoločnosti dokončuje inštaláciu motorov Raptor SN27, a následne by sa…

  Huawei potvrdzuje dostupnosť EMUI 10.1 pre 11 modelov smartfónov, ktoré sú dostupné v západnej Európe

  0

  Spoločnosť Huawei prostredníctvom svojich oficiálnych stránok prezrádza zoznam smartfónov, ktoré môžu očakávať aktualizáciu s nadstavbou EMUI 10.1 v západnej Európe. Na zozname je celkovo 11 zariadení. EMUI 10.1 môžete očakávať pre tieto smartfóny Spoločnosť Huawei prezrádza, pre ktoré smartfóny bude postupne uvoľnená aktualizácia prinášajúca nadstavbu EMUI 10.1, pričom v prípade…

  Xiaomi Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Máte ho aj Vy?

  0

  Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámila ďalší veľký úspech. Podľa dát spoločnosti Canalys, Mi Band 4 je najlepšie predávaným fitness náramkom na svete. Spoločnosť Canalys k tomuto záveru došla na základe analýzy dát medzi 3. kvartálom 2019 a 1. kvartálom 2020.  Bohužiaľ však, zatiaľ nespresnila presný počet predaných  kusov…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Gosh Catchy Eyes Drama maskara pre nádherné mihalnice

  0

  Ako dosiahnuť dlhšie, objemnejšie a hlavne krajšie mihalnice, Gosh Catchy Eyes Drama vám poskytne to, po čom ste vždy túžili. Aké táto riasenka je?

  Vyberavosť v jedle u detí: Čo s ňou robiť podľa nových štúdií?

  0

  Ani vaše dieťa nezje všetko, čo mu naložíte na tanier? Vyberavosť v jedle u detí riešia mnohí rodičia, a preto sa ňou zaoberajú aj odborníci. Čo zistili?

  Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Máme pre vás niekoľko tipov!

  0

  Kde sa okúpať na strednom Slovensku? Možností je naozaj veľa. Aquaparky, kúpaliská a nezaostávajú tiež jazerá, rekreačné strediská. A aké sú ceny?

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Nemecko nakupuje nové špionážne lietadlá ako náhradu za zrušený projekt Triton

  0

  Nemecko, 11. júl 2020 (AM) - Nemecká vláda schválila finančné prostriedky vo výške 847 miliónov dolárov na obstaranie troch lietadiel Bombardier Global 6000, ktoré sa použijú na spravodajské, dozorné a prieskumné služby (ISR) - uviedol Scramble Magazine.   Rozhodnutie o kúpe nového lietadla Global 6000 prichádza potom

  „Američania vyhlásili, že sú najchytrejší“: Kedmi odhalil podrobnosti o najväčšom zlyhaní amerických spravodajských služieb

  0

  Izrael, 11. júl 2020 (AM, Vesti) - Izraelský politológ Jakov Kedmi povedal, že najväčšiemu teroristickému činu vo svetovej histórii, ku ktorému došlo 11. septembra 2001 v Spojených štátoch, sa dalo zabrániť, ale zlá koordinácia amerických spravodajských služieb neumožňovala prijať všetky potrebné preventívne opatren

  Srbsko sa pochválilo novými bezpilotnými leteckými prostriedkami Cchaj Chung (Rainbow) CH-92A z Číny

  0

  Srbsko, 11. júl 2020 (AM, warspot) – Srbsko sa pochválilo prvou dodávkou nedávno získaných bezpilotných leteckých prostriedkov (dronov) z Číny. 5. júla 2020 oznámila tlačová služba Ministerstva obrany

  Ruský analytik: Prehliadka na Červenom námestí bola paškvil nie demonštrácia vojenských možností Ruska. Video

  0

  Rusko, 11. júl 2020 (AM) - Ruský analytik V.V.Pjakin vo svojom poslednom komentári ohodnotil vonkajšiu zložku prehliadky na Červenom námestí z pozície demonštrácie vojenských možností Ruska a jeho potenciálu k rozvoju smerom k suverenite.   Pjakin: Z hľadiska teórie riadenia je konanie prehliadky

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…