• Peter Lipták

  „Buzeranti“ pochodovali Bratislavou

  Publikované 23.07. 2019 o 04:18 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  V sobotu popoludní to vyzeralo, ako keby predstavitelia homosexuálnej komunity zabzučali celé ulice v Starom Meste. Pulzujúci rámus bubnov sprevádzal sprievod, ktorý bol presiaknutý pestrofarebným cirkusom. Bola by to letná atrakcia, keby znovu nešlo iba o politiku. Presadzovanie záujmov liberálnej, nie homosexuálnej menšiny. Liberálna menšina ukázala, že nemá žiadne zábrany a koho všetkého dokáže zneužiť na svoju propagandu.

  Slovo „Buzerant“ presne vystihuje anglické slovo „buzzer“ – bzučiak. Slovný základ „buzz“ znamená bzučať, hučať, hlučať,  rámusiť, signalizovať, upozorňovať. Buzeranti sú exhibicionistickou menšinou v homosexuálnej komunite, sú tou jej časťou, ktorú dnes zneužívajú liberáli, znásobujúc jej krik a pasujúc ju za hlas celej homosexuálnej komunity. Proti väčšinovej heterosexuálnej spoločnosti presadzujú  vlastné záujmy liberálnej lobby pod rúškom presadzovania ľudských práv homosexuálov. Deje sa tak proti záujmom väčšinovej spoločnosti, ale aj proti skutočným záujmom homosexuálnej komunity.  V Bratislave vnímame nárast takýchto aktivít. Za posledných 9 rokov liberáli so svojimi protagonistami, kam patria mimovládne organizácie (MVO), mnohé západné ambasády a korporácie, pre ktorých zamestnancov sa stáva účasť na „Pride“ už očakávanou súčasťou správnej korporátnej kultúry, organizujú za zvuku bubnov pochod, kde sa prezentujú spolu s exhibicionistami v akčných kostýmoch.

  Tak vytvorili  turistickú atrakciu leta, ktorá je významným magnetom aj pre tisícky turistov vyznávajúcich bujarú slobodu. Čosi sa konečne deje a preto nečudo, že toto veľkolepé dobre zasponzorované divadlo priťahuje mládež, ktorá je prirodzene zvedavá, ale má tiež prirodzený sklon k rebélii. Mládež je stále viac zneužívaná liberálnymi politikmi. Nimi prezentované individuálne slobody a ciele sa javia byť príťažlivejšie, ako perspektíva šedivej každodennej reality, v ktorej je nútená mládež dnes žiť. Rozhodnúť môže tiež potenciál dobre platenej práce v MVO, v korporácii, alebo perspektíva stáže a zamestnania v zahraničí. Mladí sú dnes vedení vedieť sa čo najlepšie predať a bohužiaľ mnohí to akceptujú.
  Logistiku, vodcovstvo a štruktúru pochodu „buzerantov“ zabezpečujú na 100% liberáli, MVO, ambasádori, korporácie  a ako komparz využívajú aj turistov a mládež. Požiadavky davu artikulujú opäť iba starí známi politici (Progresívne Slovensko, Most Híd, SaS).
  A kde vlastne pri formulovaní týchto požiadaviek zostali samotní naši homosexuáli? Preto aj píšem „buzeranti“ – v  uvodzovkách. Veď vieme, že pochodovali liberáli, mimovládky, zahraničné ambasády a korporácie, davy bujarých turistov a zvedavej a rebelujúcej mládeže a v tomto pestrom dave „buzerantov“ by sme mohli pohľadať aj našich homosexuálov.

  Faktom je, že my na Slovensku máme ústavou zaručené rovnaké práva pre všetkých občanov, ktorí sú si rovní, a ktorých u nás nedelíme na homosexuálov a heterosexuálov a ani u nás fakt doteraz neexistuje nijaká povinnosť nosiť viditeľné označenie sexuálnej orientácie. Takže vlastne u nás sa pri úradnej komunikácii nikto nestará, kto je akej sexuálnej orientácie a všetci občania využívajú všetky ústavou garantované práva rovnako.

  Slovensko je dnes príkladná tolerantná krajina, kde homosexuáli bývajú pravidelne zastúpení medzi elitou dokonca aj medzi najvyššími vládnymi úradníkmi. My nemáme na to žiadne kvóty, ale vychádza to tak prirodzene, že homosexuáli patria na Slovensku k našim najschopnejším ľuďom. Vládni úradníci sa u nás nedelia na homosexuálnych, či heterosexuálnych a ani nerozhodujú pre homosexuálnych a heterosexuálnych občanov odlišne. Všetci vždy pracovali a pracujú spoločne pre všetkých našich občanov rovnako, bez rozdielov podľa sexuálnej orientácie. Ani naša ústava a zákony nedelia občanov podľa sexuálnej orientácie a vylučuje sa, aby bolo možné priznávať homosexuálom viac práv ako heterosexuálom, či naopak. To by bolo porušením princípu rovnosti a tiež musíme dbať o rešpektovanie práv detí, ktoré s právami homosexuálov úzko súvisia.

  A napríklad aké práva sú odopierané jednému z našich troch najvyšších ústavných činiteľov, o ktorom sa vie, že je homosexuál? Vďaka svojim vynikajúcim ľudským vlastnostiam si žije život jedného z najváženejších občanov. O jeho pocitoch najlepšie hovorí, že on sám pochody buzerantov svojou prítomnosťou nikdy nepodporil. Veď nie je diskriminovaný v ničom, dokonca spoločnosť na Slovensku je taká férová, že bez problémov bol a je v najvyšších štátnych funkciách, nikto ho nikdy nespochybňoval a už vôbec by to nikoho nenapadlo robiť kvôli homosexuálnej orientácii. Takíto vzácni ľudia, ktorí pracujú pre blaho všetkých, môžu byť najlepšími ambasádormi homosexuálov.

  Registrované partnerstvá na Slovensku
  Podľa § 115 Občianskeho zákonníka, domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Registráciu osôb, ktoré spolu trvale žijú v spoločnej domácnosti má v kompetencii matrika. Platí to aj pre homosexuálnych partnerov, aj oni sa registráciou na matrike stanú registrovaným partnerstvom a z toho vyplývajú možnosti realizovať všetky právne nároky ako napríklad z hľadiska dedenia majetku, nahliadania do zdravotnej dokumentácie, sprevádzania partnera na lekárske vyšetrenie, atď. Z akého dôvodu tieto právne skutočnosti dnes žiada pani ombudsmanka duplikovane zakotviť v legislatíve špeciálne pre homosexuálov? Ona energicky už roky vykopáva otvorené dvere, preto nikoho neprekvapuje, že aj na pódiách „u buzerantov“ pôsobí kontroverzne.

  Osvojenie dieťaťa na Slovensku
  Náš zákon o rodine umožňuje osvojenie dieťaťa, alebo pestúnsku starostlivosť o dieťa, všetkým manželským párom, ale aj všetkým jednotlivcom rovnako, za podmienky, že preukážu spôsobilosť poskytnúť dieťaťu vhodné výchovné prostredie.

  Dať nadpráva homosexuálom a čo deti?
  Anna Symington – Maar je žena, ktorá v sobotu v SME prezentovala, že má manželku a dieťa a otvorene sa hlási k svojej sexuálnej orientácii. V rodnom liste má jej syn namiesto matky a otca dve matky. Možné je to však len preto, že majú všetci traja britské občianstvo. Tento „ich“ syn má chromozóm Y, obidve matky majú iba chromozómy X a preto, keď raz vyrastie v muža, sa bude oprávnene pýtať svojich mám, kde sa zobral jeho chromozóm Y, ktorý má v každej svojej bunke a teda, kde je a kto je jeho biologický otec. Na zodpovedanie oprávnených otázok syna ani britské občianstvo nemusí stačiť. Pretože keď vyjde pravda na povrch, tak dieťa môže utrpieť traumu na celý život.  A aký model rodiny si do života má odniesť tento chlapec, čo bude pre neho vzor rodiny? Dve mamy? On muž, sa má stotožniť s koho rolou, s rolou matky? Nikdy nemá mať možnosť odpozorovať a pochopiť aká je úloha muža, otca vo vzťahu k žene a v rodine? To dieťa má aj otca, pretože existuje iba vďaka prírodným zákonitostiam a „príroda má zvysoka na háku sociálne konštrukty, ktoré si nejaké dvojnohé bytosti vymysleli“. Nebudú to mať jednoduché a tá rodina bude potrebovať pomoc.

  Mnohí, ktorí žili na liberálnom západe potvrdzujú, že ako to začína nevinne, pod rúškom ochrany utláčaných, tak to môže končiť, že dúhové vlajky sú ešte aj na škôlkach a vašich detí v základnej škole sa cudzí úradníci pýtajú vo veku 9 rokov, či sa im páčia chlapci, či dievčatá. A nedaj boh aby malý povedal, že sa radšej hrá s bábikami, to by vám z neho povinne spravili „transku“ a ešte by to bolo financované zo zdravotnej poisťovne. A keby sa to rodičom nepáčilo tak ich tvrdo potrestajú a deti im odoberú. Toto nie je vymyslené, ale tieto prípady sa dejú už dnes napríklad v Nórsku či v Kanade a aj u nás je snaha liberálov a MVO zaviesť takéto postupy prijatím Istanbulského dohovoru, alebo cestou diktátu z EÚ. EÚ tu vystupuje ako negatívny faktor ohrozujúci ľudské práva detí, aj heterosexuálnych rodičov.

  Vo vzťahu k Slovensku a k presvedčeniu ombudsmanky o potrebe meniť legislatívu, aj pani Anna Symington – Maar v SME vypovedala, že sa s diskrimináciou pri výchove dieťaťa na Slovensku nestretla, a potvrdila, že im úrady aj lekári vychádzajú v ústrety a nerobia žiadne ťažkosti. Akceptujú ich status quo dvoch britských manželiek so synom, veď čo sa dá iné najlepšie urobiť v takejto situácii. Samozrejme, všetci v ich okolí musia byť pripravení ich maximálne podporiť a pomôcť prekonať im čo najlepšie všetky peripetie života.

  Ohrozenie homosexuálov zdravotnými rizikami
  Hlavný faktor ohrozujúci zdravie homosexuálnych mužov je rektálny spôsob pohlavného styku v spojitosti s promiskuitou. Podľa dostupných štatistík v zahraničí 40% homosexuálov mužov uvádza 500 a viac sexuálnych partnerov, 80% z nich boli neznámi ľudia a tiež sa zistilo, že majú v priemere 50 trvalých celoživotných sexuálnych partnerov, s ktorými sa opakovane stretávajú. Aktívny homosexuál máva popri svojich stálych aj stovky náhodných partnerov. Zostáva tu však nádej, že naši homosexuáli sú úplne iní.  Za kratší život homosexuálov zodpovedá vysoký výskyt pohlavných chorôb, ale aj rôzne psychické poruchy. Je pravdou, že takto promiskuitne žijúcich mužov najviac trápi, že im spoločnosť neumožňuje uzavrieť manželstvo a osvojiť si deti? No ak je ich životný štýl promiskuita, aký majú záujem žiť v trvalom zväzku s jedným mužom? Takže môžeme zúžiť celú problematiku na páry homosexuálov, ktoré nežijú promiskuitne, ale v trvalom partnerskom zväzku. Tých na „Pride“ nestretneme, tí odmietajú tento sviatok promiskuity, ktorá vie spoľahlivo zničiť každý vzťah. Koho záujmy vlastne ohrozujú liberáli organizovaním pochodu, ktorý oslavuje promiskuitu ako životný štýl? A pred kým sa dušuje Štefunko, že presadí manželské zväzky a adopcie detí? Zdravotné problémy homosexuálov sú závažné s následkami v psychickej, fyzickej aj v sociálnej oblasti, vyplývajú z ich odlišného spôsobu života a spoločnosť by sa nimi mala seriózne zaoberať a hľadať skutočné riešenia a nie ich zneužívať.

  Ohrozenie moslimskými imigrantmi
  Sme civilizovaná krajina, ktorá má svoju kultúru a zákony. Preto nesmieme nechať našich  homosexuálov napospas nikomu. Ani napospas nelegálnych moslimských migrantov,  ako sa to deje napríklad v škandinávskych krajinách alebo v Nemecku, Francúzsku, Taliansku či Veľkej Británii. Vyznávame kresťanské hodnoty a homosexuáli sú a vždy boli súčasťou našej tradičnej kresťanskej rodiny. Islam homosexuálov neuznáva, trestá ich väzením, bičovaním, ukameňovaním, alebo iným druhom popravy. Nič také nesmieme dopustiť a životy a práva našich homosexuálov musíme ochrániť! Odmietajme aj naďalej prijímať nelegálnych migrantov v našej krajine. Bezpečnostné riziko je obrovské. Premiešavanie moslimskej a kresťanskej kultúry je zhubné pre obidve strany. Moslimovia nech si v pokoji žijú vo svojich vlastných krajinách. My môžeme prijať iba tých ľudí v núdzi, ktorí sú schopní sa začleniť do našej kultúry a prijať naše pravidlá.

  Tu sa objavil skutočný, doteraz chýbajúci, nepomenovaný záujem homosexuálov, ktorý by mal rezonovať aj na ich pochodoch. Je to obrana pred ohrozením homosexuálov sfanatizovanými islamskými násilníkmi. Tu je veľké vákuum, kde by sa mali liberáli a MVO aktivizovať a čo najhlasnejšie ozývať za všetkých homosexuálov, za ktorých arbitrov sa pasujú. Prečo ale naopak o tomto ohrození dôsledne mlčia? Veď hádam neplánujú vytvoriť umelo stret medzi homosexuálmi a migrantmi, aby z rozvrátenej spoločnosti mohli ťažiť politické a mocenské body?

  Recept pre západných ambasádorov a korporácie v kocke znie takto:
  „Nepodporujte „buzerantov“ vo svojich štátoch, ale podporujte homosexuálov. Umožnite im riadny kariérny rast bez diskriminácie tak, aby ste mohli vidieť aspoň také výsledky v ich spoločenskom postavení, aké sme dosiahli my na Slovensku. Umožnite im za rovnakých podmienok ako majú heterosexuáli, si osvojiť dieťa a umožnite im tak, ako je to na Slovensku, žiť v riadne registrovaných partnerstvách. Vezmite si zo Slovenska príklad, ako dodržiavať rovnosť v prístupe k ľudským právam, aby ste vo svojich krajinách tiež dosiahli plnú akceptáciu homosexuálov v spoločnosti. Podporte vo svojich štátoch zvýšenie zdravotníckych budgetov na liečbu homosexuálov a usilujte sa ich zrovnoprávniť s heterosexuálmi v dĺžke a kvalite života. Chráňte lepšie homosexuálov pred uplatňovaním trestov podľa islamských zákonov. Bojujte za práva všetkých ľudí a nezabudnite, že deti majú tiež svoje ľudské práva!“

  No musí to byť pre zahraničných ambasádorov veľké šťastie, mať možnosť pôsobiť na Slovensku a konfrontovať sa so skúsenosťami krajiny, kde majú homosexuáli rovnaké práva ako heterosexuáli.

  V skutočnosti pochod aj za záujmy homosexuálov je „Pochod za rodinu“. Rodina sa má vždy zastávať všetkých svojich členov a je miestom, kde si všetci majú pomáhať prežiť v dobrom aj v zlom. Nie divadlo, ale skutočné ľudské hodnoty pravdy a lásky.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 30
  Celkové hodnotenie: 24.39
  Priemerná čítanosť: 3827

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Fortuna liga: Nitra po prehre s Pohroním posledná, DAC bojuje o 2. miesto

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul zvíťazil domáci FC DAC 1904 Dunajská Streda nad MŠK Žilina 2:0 a udržal si šancu na druhé miesto. Na Žilinu stráca tím zo Žitného ostrova už len jeden bod, na budúcu…

  Messi sa už údajne rozhodol. Ešte rok potiahne a potom Barcelonu opustí, píšu Španieli

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Joan Monfort)   Po predvlaňajšom, pre mnohých pôvodne nepredstaviteľnom prestupe Cristiana Ronalda zo španielskeho Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín, by sa mohol udiať nečakaný transfer aj v podaní druhého z dvoch najväčších velikánov svetovej futbalovej scény ostatných rokov - Argentínčana Lionela Messiho Ako referujú viaceré…

  Poľský prezident chce ústavný zákaz adopcií detí pármi rovnakého pohlavia

  Varšava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, v sobotu vyhlásil, že chce, aby ústava výslovne zakazovala adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. V pondelok plánuje navrhnúť zmenu v ústave "V poľskej ústave by sa malo výslovne uviesť, že nikomu v partnerstve…

  Za kritiku Číny zo strany syna brazílskeho prezidenta, vypla Čínou vlastnená vodárenská spoločnosť vodu v Sao Paule

  Sao Paulo 4. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Čínske investície sa môžu ľahko zvrhnúť na nástroj vydierania. Presvedčiť sa o tom mohla Brazília, člen zoskupenia BRICS, keď Čínu kritizoval syn brazílského prezidenta Bolsonara, Eduardo. Čínske nediplomatické vyhrážky, „že ak sme nepriatelia, tak teda budeme tí najviac sofistikovaní nepriatelia“, sa naplnili čoskoro,…

  Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

  V Turecko v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku zadržali tri osoby

  Istanbul 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-IHA via AP)   Turecké úrady hlásia troch zadržaných v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku, ku ktorému došlo v piatok na severozápade Turecka. V sobotu o tom informovala agentúra AP Podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu bol zadržaný manažér a dvaja zamestnanci, ktorí vykonávali dozor.…

  Baziliku Sagrada Família znova otvorili, zatiaľ iba pre zdravotníkov

  Barcelona 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Ikonická bazilika Sagrada Família v španielskom meste Barcelona v sobotu po takmer štyroch mesiacoch znova otvorila svoje  brány pre limitovaný počet návštevníkov, ktorých však zatiaľ tvoria exkluzívne zdravotnícki pracovníci. Zatvorenie chrámu si vyžiadala pandémia koronavírusového ochorenia Covid-19 Bazilika, ktorej projektantom je španielsky architekt Antoni…

  Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel v okrese Rožňava

  Košice 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-KR PZ Košice)   Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel, ku ktorej došlo v piatok (3. 7.) popoludní v okrese Rožňava. TASR o tom v sobotu informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jaroslav Ličák "Tridsaťštyriročná vodička z Rožňavy viedla osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan…

  Zadržaní migranti na východe Slovenska sú zo Sýrie a Palestíny

  Prešov 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Migranti, ktorých polícia zadržala v piatok (3. 7.) v Bardejovskej Novej Vsi a pri Giraltovciach, sú zo Sýrie a Palestíny. Medzi 29 ľuďmi bolo aj šesť maloletých vo veku od 9 do 17 rokov. Polícia o tom informovala v sobotu na sociálnej…

  Minister zdravotníctva Krajčí dohliadal na voľby v Rusku a neskritizoval ich. Teraz čelí kritike médií a liberálov

  Bratislava/Moskva 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Koncom tohto týždňa prišli slovenské médiá a opoziční mimoparlamentní politici z Progresívneho Slovenska a Spolu-OD s ďalším údajným škandálom, tento raz v hlavnej úlohe s ministrom zdravotníctva za OĽaNO - Marekom Krajčím. Na ministra Mareka Krajčího za vzniesla kritika za to, že v…

  Kužmová po triumfe nad Martincovou: "Skvele mi fungoval servis"

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni priateľského stretnutia fedcupových tímov s Českom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila slovenská jednotka Viktória Kužmová, ktorá zvíťazila nad Terezou Martincovou 7:6 (6), 4:6, 6:3 Od úvodných minút boli…

  Líder strany Socialisti.sk Bekmatov zhodnotil sto dní vlády Igora Matoviča: 2% HDP na zbrojenie, zrušenie bankového odvodu, zabudnuté predvolebné sľuby

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Publicista Artur Bekmatov, ktorý nedávno prebral vedenie ľavicovej strany Socialisti.sk po politológovi Eduardovi Chmelárovi v komentári ku prvým trom mesiacom vlády strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí nenachádza príliš veľa pozitív. Sľubovaná zmena a očista sa podľa neho zatiaľ nekoná. "Systém našich…

  Česko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Gombos zdolal Rosola

  Praha 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenskí tenisti hrajú po prvom dni priateľského stretnutia daviscupových tímov v Prahe s Českom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre slovenské farby sa zaslúžil Norbert Gombos, ktorý zdolal českú dvojku Lukáša Rosola hladko 6:3, 6:2. V úvodnej dvojhre zvíťazil Jiří Veselý nad Lukášom Kleinom 7:5,…

  Poľský prezident obvinil nemeckého vlastníka novín zo zasahovania do volieb

  Varšava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Poľský prezident Andrzej Duda v piatok naznačil, že sa Nemecko pokúša zasahovať do prezidentských volieb v Poľsku. Duda to vyhlásil po tom, čo poľský bulvárny denník Fakt, ktorý má nemeckého majiteľa, informoval o milosti udelenej mužovi odsúdenému za pedofíliu. Informovala o tom agentúra…

  Médiá: USA poslali útočné skupiny lietadlových lodí do Juhočínskeho mora, kde prebiehajú čínske vojenské cvičenia

  Juhočínske more 4. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Bullit Marquez)   Americké lietadlové lode Ronald Reagan a Nimitz spolu so sprievodnými loďami boli poslané do Juhočínskeho mora k rozsiahlym námorným cvičením, uviedlo vydanie the Wall Street Journal Konštatuje, že lode boli vyslané s tým, aby "dali Číne jednoznačný signál, že USA nesúhlasia s…

  Kollára prišli na bratislavské námestie vyzvať na odstúpenie z čela parlamentu asi dve stovky protestujúcich

  Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zhruba dve stovky ľudí dnes prišli vyzvať na Námestie SNP v Bratislave Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z postu predsedu parlamentu. Dôvodom je jeho kauza odkopírovanej diplomovej práce. V rukách držali transparenty s nápismi ako „Matovič chráni podvodníkov“, „Podvodníci vypadnite“ či „Preč…

  Holandská ministerka plánuje neuvádzať pohlavie na občianskych preukazoch

  Haag 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Holandsku sa na občianskych preukazoch v nasledujúcich rokoch nebude uvádzať pohlavie ich držiteľov, pretože ide o "nepotrebnú informáciu", citovala v sobotu ministerku školstva a kultúry Ingrid van Engelshovenovú agentúra AFP Ministerka to uviedla v liste adresovanom holandskému parlamentu. Malo by sa tak stať…

  Kéry pripomenul Matovičovi a Sulíkovi slávnostné odnímanie titulu Andreja Danka. "Smer-SD je na rozdiel od vás konzistentný," odkazuje

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD na sociálnej sieti zareagoval na nedávne vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča, že politický tlak na odchod Borisa Kollára z pozície šéfa parlamentu je tlakom na pád novej vlády zmeny. Kéry tiež zopakoval, že Smer podobne ako to…

  TopDesat

  Ako je možné, že sa naše oči pohybujú v dokonalej synchronizácii?

  0

  Keď sa zameriaš na nejaký objekt alebo len tak pozeráš do blba, zrejme ti ani nedôjde na um, že tvoje oči pracujú synchronizovane ako vtáčie krídla. Je to vďaka spolupráci neurónov a svalov. Ako väčšina zvierat, aj ľudia majú dve oči, a to z dvoch veľmi dobrých dôvodov. Prvý je,…

  Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

  0

  Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

  Blesk dlhý 700 kilometrov nad Brazíliou je najväčší v histórii

  0

  Epický blesk bol dosť dlhý na to, aby ho mohli vidieť ľudia na Gerlachovskom štíte a zároveň turisti na chorvátskej pláži. Teda, keby sa takýto zjav vyskytol na našom území. Počas Halloweenu v roku 2018 sa obloha nad Brazíliou otvorila pre prírodné divadlo. Atmosférou nad južným cípom krajiny sa prehnal…

  Homér: Tajomstvom opradené mýty

  0

  Homér, ktorý žil v 9. storočí pred našim letopočtom, bol grécky epický básnik, najvýznamnejší spisovateľ všetkých čias. Jeho menu a dielu sa dostalo veľkej slávy a počas mnohých storočí bol inšpiráciou pre rôzne mýty, príbehy a legendy, pričom nestratili nič zo svojej pôvodnej sily. Stále je však o tejto legende mnoho opradených tajomstiev a pochybností. Grécko-rímska…

  Chyby, ktoré robia muži pri letnom obliekaní

  0

  Leto je skvelý čas na experimentovanie so štýlom a vyskúšanie nových módnych kombinácií. Muži však niekedy zanedbajú drobné detaily, ktoré ničia celý ich vzhľad. Dĺžka tvojich šortiek, štýl košele a dokonca aj ponožiek sú zdanlivo malé, ale dôležité prvky akéhokoľvek oblečenia, ktoré musíš mať v poriadku, ak chceš vyzerať bez námahy elegantne.…

  TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

  0

  Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

  Vo svete IT

  Hviezda vo vzdialenej galaxii zmizla bez stopy. Vedci prichádzajú s možným vysvetlením

  0

  Veľké hviezdy umierajú pri veľkých explóziách, ktoré sa nazývajú supernovy. Keď hviezde dôjde vodík, jadro hviezdy sa pod náporom stlačí a vo vnútri vzniká čoraz väčší tlak a teplota. Vtedy dochádza k fúzii ťažkých prvkov, pri poslednej snahe hviezdy, ubrániť sa kolapsu. Najprv to bude uhlík, neskôr kremík a potom železo. Každý krok generuje viac…

  Hubblov ďalekohľad zachytil fotografiu galaxia NGC 2775, ktorá je od nás vzdialená 67-miliónov svetelných rokov

  0

  Vesmír je fascinujúce miesto, ktoré je bezpochyby rozmanitým. Posledné týždne môžeme byť svedkami viacerých dychberúcich záberov, ktoré odfotili jednotlivé ďalekohľady, či satelity, ktoré letia naprieč vesmírom. Len pred niekoľkými dňami sme mohli vidieť fotografiu, ktorá zachytávala galaxiu známu ako NGC 5907 z jej profilu. Samotnú fotografiu, ktorá na prvý pohľad…

  Xiaomi zvažuje výrobu kompaktných modelov smartfónov

  0

  V súčasnosti na trhu s mobilnými zariadeniami nájdeme prevažne zariadenia s väčšími obrazovkami, pričom takzvané kompaktné zariadenia sa pomaly, ale isto vytrácajú. A to aj napriek tomu, že stále existuje značná časť používateľov, ktorí by uprednostnili zariadenia s menším displejom. Na túto medzeru na trhu nedávno zareagovala spoločnosť Apple, ktorá…

  Google pracuje na verzii prehliadača Chrome pre Android zariadenia, ktorá tu mala byť už dávno

  0

  Hoci Android už dlhé roky podporuje 64-bitovú architektúru, s ktorou prišiel po prvýkrát s verziou 5.0 (Lollipop), tak aj napriek tomu, spoločnosť Google prehliadač Chrome doteraz udržovala na 32-bitovej architektúre. To sa však v týchto dňoch mení, zatiaľ však len vo vývojárskych verziách prehliadača. Prichádza 64-bitová architektúra Najnovšia verzia prehliadača…

  High-tech rukavica dokáže preložiť posunkovú reč do hovoreného slova s takmer 99 percent presnosťou

  0

  Technológie napredujú každým dňom dopredu, pričom je priam už nemožné aktívne sledovať všetky inovácie. Jednou z najnovších technológií, ktorá určite stoji za povšimnutie, je high-tech rukavice, za ktorou stoja výskumníci z UCLA (University of California, Los Angeles).  Na tému upozorňuje portál  engadget.com. Pre väčšinu z nás je hovorené slovo samozrejmosťou,…

  Apple môže prísť o miliardy. Pozastavuje tisíckam čínskych vývojárov možnosť aktualizácií ich hier

  0

  Spoločnosť Apple, ktorá je známou hlavne vďaka svojim iPhone zariadeniam, ktoré sú populárnymi vo viacerých regiónoch sveta, pozastavila možnosti aktualizácie hier v čínskom App Store pre tisíce vývojárov. Dôvodom je, že im chýbajú potrebné licencie od čínskej vlády. Na tému upozorňuje portál engadget.com. Za pozastavením aktualizácií má stať rastúci tlak…

  KAMzaKRÁSOU

  Naj(ne)užitočnejšie rady, aké si kedy počula: Zasmej sa s nami!

  0

  Naj(ne)užitočnejšie rady, ktoré vymysleli ľudia v snahe uľahčiť si život sú skôr na smiech ako na úžitok. Neveríte? Presvedčte sa s nami a uveríte.

  Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

  0

  Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

  Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

  0

  Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

  Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

  0

  Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

  TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

  0

  Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

  Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

  0

  Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

  Svetlo sveta

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

  0

  Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

  Armádny Magazín

  S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

  0

  Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

  Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

  0

  Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

  India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

  0

  India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

  Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

  0

  Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

  Unijný zákaz olova v mokradiach

  0

  Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

  V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

  0

  Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

  Tvoja Svadba

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

  0

  Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

  Tvoje Zdravie

  Poznáte írsky mach? Zistite, prečo ho privítať aj vo svojej kuchyni!

  0

  Írsky mach je druh červenej riasy s latinským pomenovaním Chondrus crispus. Táto riasa sa hojne vyskytuje najmä pozdĺž skál a útesov v pobrežných oblastiach Atlantického oceána, či už v Severnej Amerike alebo aj v Európe. Tu vo veľkom množstve rastie hlavne v moriach okolo Írska, na základe čoho dostala riasa i svoje pomenovanie.…

  Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

  0

  Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

  Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

  0

  Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

  Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

  TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

  0

  Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!