„Buzeranti“ pochodovali Bratislavou

V sobotu popoludní to vyzeralo, ako keby predstavitelia homosexuálnej komunity zabzučali celé ulice v Starom Meste. Pulzujúci rámus bubnov sprevádzal sprievod, ktorý bol presiaknutý pestrofarebným cirkusom. Bola by to letná atrakcia, keby znovu nešlo iba o politiku. Presadzovanie záujmov liberálnej, nie homosexuálnej menšiny. Liberálna menšina ukázala, že nemá žiadne zábrany a koho všetkého dokáže zneužiť na svoju propagandu.

Slovo „Buzerant“ presne vystihuje anglické slovo “buzzer” – bzučiak. Slovný základ “buzz” znamená bzučať, hučať, hlučať,  rámusiť, signalizovať, upozorňovať. Buzeranti sú exhibicionistickou menšinou v homosexuálnej komunite, sú tou jej časťou, ktorú dnes zneužívajú liberáli, znásobujúc jej krik a pasujúc ju za hlas celej homosexuálnej komunity. Proti väčšinovej heterosexuálnej spoločnosti presadzujú  vlastné záujmy liberálnej lobby pod rúškom presadzovania ľudských práv homosexuálov. Deje sa tak proti záujmom väčšinovej spoločnosti, ale aj proti skutočným záujmom homosexuálnej komunity.  V Bratislave vnímame nárast takýchto aktivít. Za posledných 9 rokov liberáli so svojimi protagonistami, kam patria mimovládne organizácie (MVO), mnohé západné ambasády a korporácie, pre ktorých zamestnancov sa stáva účasť na „Pride“ už očakávanou súčasťou správnej korporátnej kultúry, organizujú za zvuku bubnov pochod, kde sa prezentujú spolu s exhibicionistami v akčných kostýmoch.

Tak vytvorili  turistickú atrakciu leta, ktorá je významným magnetom aj pre tisícky turistov vyznávajúcich bujarú slobodu. Čosi sa konečne deje a preto nečudo, že toto veľkolepé dobre zasponzorované divadlo priťahuje mládež, ktorá je prirodzene zvedavá, ale má tiež prirodzený sklon k rebélii. Mládež je stále viac zneužívaná liberálnymi politikmi. Nimi prezentované individuálne slobody a ciele sa javia byť príťažlivejšie, ako perspektíva šedivej každodennej reality, v ktorej je nútená mládež dnes žiť. Rozhodnúť môže tiež potenciál dobre platenej práce v MVO, v korporácii, alebo perspektíva stáže a zamestnania v zahraničí. Mladí sú dnes vedení vedieť sa čo najlepšie predať a bohužiaľ mnohí to akceptujú.
Logistiku, vodcovstvo a štruktúru pochodu „buzerantov“ zabezpečujú na 100% liberáli, MVO, ambasádori, korporácie  a ako komparz využívajú aj turistov a mládež. Požiadavky davu artikulujú opäť iba starí známi politici (Progresívne Slovensko, Most Híd, SaS).
A kde vlastne pri formulovaní týchto požiadaviek zostali samotní naši homosexuáli? Preto aj píšem “buzeranti” – v  uvodzovkách. Veď vieme, že pochodovali liberáli, mimovládky, zahraničné ambasády a korporácie, davy bujarých turistov a zvedavej a rebelujúcej mládeže a v tomto pestrom dave “buzerantov” by sme mohli pohľadať aj našich homosexuálov.

Faktom je, že my na Slovensku máme ústavou zaručené rovnaké práva pre všetkých občanov, ktorí sú si rovní, a ktorých u nás nedelíme na homosexuálov a heterosexuálov a ani u nás fakt doteraz neexistuje nijaká povinnosť nosiť viditeľné označenie sexuálnej orientácie. Takže vlastne u nás sa pri úradnej komunikácii nikto nestará, kto je akej sexuálnej orientácie a všetci občania využívajú všetky ústavou garantované práva rovnako.

Slovensko je dnes príkladná tolerantná krajina, kde homosexuáli bývajú pravidelne zastúpení medzi elitou dokonca aj medzi najvyššími vládnymi úradníkmi. My nemáme na to žiadne kvóty, ale vychádza to tak prirodzene, že homosexuáli patria na Slovensku k našim najschopnejším ľuďom. Vládni úradníci sa u nás nedelia na homosexuálnych, či heterosexuálnych a ani nerozhodujú pre homosexuálnych a heterosexuálnych občanov odlišne. Všetci vždy pracovali a pracujú spoločne pre všetkých našich občanov rovnako, bez rozdielov podľa sexuálnej orientácie. Ani naša ústava a zákony nedelia občanov podľa sexuálnej orientácie a vylučuje sa, aby bolo možné priznávať homosexuálom viac práv ako heterosexuálom, či naopak. To by bolo porušením princípu rovnosti a tiež musíme dbať o rešpektovanie práv detí, ktoré s právami homosexuálov úzko súvisia.

A napríklad aké práva sú odopierané jednému z našich troch najvyšších ústavných činiteľov, o ktorom sa vie, že je homosexuál? Vďaka svojim vynikajúcim ľudským vlastnostiam si žije život jedného z najváženejších občanov. O jeho pocitoch najlepšie hovorí, že on sám pochody buzerantov svojou prítomnosťou nikdy nepodporil. Veď nie je diskriminovaný v ničom, dokonca spoločnosť na Slovensku je taká férová, že bez problémov bol a je v najvyšších štátnych funkciách, nikto ho nikdy nespochybňoval a už vôbec by to nikoho nenapadlo robiť kvôli homosexuálnej orientácii. Takíto vzácni ľudia, ktorí pracujú pre blaho všetkých, môžu byť najlepšími ambasádormi homosexuálov.

Registrované partnerstvá na Slovensku
Podľa § 115 Občianskeho zákonníka, domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Registráciu osôb, ktoré spolu trvale žijú v spoločnej domácnosti má v kompetencii matrika. Platí to aj pre homosexuálnych partnerov, aj oni sa registráciou na matrike stanú registrovaným partnerstvom a z toho vyplývajú možnosti realizovať všetky právne nároky ako napríklad z hľadiska dedenia majetku, nahliadania do zdravotnej dokumentácie, sprevádzania partnera na lekárske vyšetrenie, atď. Z akého dôvodu tieto právne skutočnosti dnes žiada pani ombudsmanka duplikovane zakotviť v legislatíve špeciálne pre homosexuálov? Ona energicky už roky vykopáva otvorené dvere, preto nikoho neprekvapuje, že aj na pódiách “u buzerantov” pôsobí kontroverzne.

Osvojenie dieťaťa na Slovensku
Náš zákon o rodine umožňuje osvojenie dieťaťa, alebo pestúnsku starostlivosť o dieťa, všetkým manželským párom, ale aj všetkým jednotlivcom rovnako, za podmienky, že preukážu spôsobilosť poskytnúť dieťaťu vhodné výchovné prostredie.

Dať nadpráva homosexuálom a čo deti?
Anna Symington – Maar je žena, ktorá v sobotu v SME prezentovala, že má manželku a dieťa a otvorene sa hlási k svojej sexuálnej orientácii. V rodnom liste má jej syn namiesto matky a otca dve matky. Možné je to však len preto, že majú všetci traja britské občianstvo. Tento „ich“ syn má chromozóm Y, obidve matky majú iba chromozómy X a preto, keď raz vyrastie v muža, sa bude oprávnene pýtať svojich mám, kde sa zobral jeho chromozóm Y, ktorý má v každej svojej bunke a teda, kde je a kto je jeho biologický otec. Na zodpovedanie oprávnených otázok syna ani britské občianstvo nemusí stačiť. Pretože keď vyjde pravda na povrch, tak dieťa môže utrpieť traumu na celý život.  A aký model rodiny si do života má odniesť tento chlapec, čo bude pre neho vzor rodiny? Dve mamy? On muž, sa má stotožniť s koho rolou, s rolou matky? Nikdy nemá mať možnosť odpozorovať a pochopiť aká je úloha muža, otca vo vzťahu k žene a v rodine? To dieťa má aj otca, pretože existuje iba vďaka prírodným zákonitostiam a “príroda má zvysoka na háku sociálne konštrukty, ktoré si nejaké dvojnohé bytosti vymysleli”. Nebudú to mať jednoduché a tá rodina bude potrebovať pomoc.

Mnohí, ktorí žili na liberálnom západe potvrdzujú, že ako to začína nevinne, pod rúškom ochrany utláčaných, tak to môže končiť, že dúhové vlajky sú ešte aj na škôlkach a vašich detí v základnej škole sa cudzí úradníci pýtajú vo veku 9 rokov, či sa im páčia chlapci, či dievčatá. A nedaj boh aby malý povedal, že sa radšej hrá s bábikami, to by vám z neho povinne spravili „transku“ a ešte by to bolo financované zo zdravotnej poisťovne. A keby sa to rodičom nepáčilo tak ich tvrdo potrestajú a deti im odoberú. Toto nie je vymyslené, ale tieto prípady sa dejú už dnes napríklad v Nórsku či v Kanade a aj u nás je snaha liberálov a MVO zaviesť takéto postupy prijatím Istanbulského dohovoru, alebo cestou diktátu z EÚ. EÚ tu vystupuje ako negatívny faktor ohrozujúci ľudské práva detí, aj heterosexuálnych rodičov.

Vo vzťahu k Slovensku a k presvedčeniu ombudsmanky o potrebe meniť legislatívu, aj pani Anna Symington – Maar v SME vypovedala, že sa s diskrimináciou pri výchove dieťaťa na Slovensku nestretla, a potvrdila, že im úrady aj lekári vychádzajú v ústrety a nerobia žiadne ťažkosti. Akceptujú ich status quo dvoch britských manželiek so synom, veď čo sa dá iné najlepšie urobiť v takejto situácii. Samozrejme, všetci v ich okolí musia byť pripravení ich maximálne podporiť a pomôcť prekonať im čo najlepšie všetky peripetie života.

Ohrozenie homosexuálov zdravotnými rizikami
Hlavný faktor ohrozujúci zdravie homosexuálnych mužov je rektálny spôsob pohlavného styku v spojitosti s promiskuitou. Podľa dostupných štatistík v zahraničí 40% homosexuálov mužov uvádza 500 a viac sexuálnych partnerov, 80% z nich boli neznámi ľudia a tiež sa zistilo, že majú v priemere 50 trvalých celoživotných sexuálnych partnerov, s ktorými sa opakovane stretávajú. Aktívny homosexuál máva popri svojich stálych aj stovky náhodných partnerov. Zostáva tu však nádej, že naši homosexuáli sú úplne iní.  Za kratší život homosexuálov zodpovedá vysoký výskyt pohlavných chorôb, ale aj rôzne psychické poruchy. Je pravdou, že takto promiskuitne žijúcich mužov najviac trápi, že im spoločnosť neumožňuje uzavrieť manželstvo a osvojiť si deti? No ak je ich životný štýl promiskuita, aký majú záujem žiť v trvalom zväzku s jedným mužom? Takže môžeme zúžiť celú problematiku na páry homosexuálov, ktoré nežijú promiskuitne, ale v trvalom partnerskom zväzku. Tých na „Pride“ nestretneme, tí odmietajú tento sviatok promiskuity, ktorá vie spoľahlivo zničiť každý vzťah. Koho záujmy vlastne ohrozujú liberáli organizovaním pochodu, ktorý oslavuje promiskuitu ako životný štýl? A pred kým sa dušuje Štefunko, že presadí manželské zväzky a adopcie detí? Zdravotné problémy homosexuálov sú závažné s následkami v psychickej, fyzickej aj v sociálnej oblasti, vyplývajú z ich odlišného spôsobu života a spoločnosť by sa nimi mala seriózne zaoberať a hľadať skutočné riešenia a nie ich zneužívať.

Ohrozenie moslimskými imigrantmi
Sme civilizovaná krajina, ktorá má svoju kultúru a zákony. Preto nesmieme nechať našich  homosexuálov napospas nikomu. Ani napospas nelegálnych moslimských migrantov,  ako sa to deje napríklad v škandinávskych krajinách alebo v Nemecku, Francúzsku, Taliansku či Veľkej Británii. Vyznávame kresťanské hodnoty a homosexuáli sú a vždy boli súčasťou našej tradičnej kresťanskej rodiny. Islam homosexuálov neuznáva, trestá ich väzením, bičovaním, ukameňovaním, alebo iným druhom popravy. Nič také nesmieme dopustiť a životy a práva našich homosexuálov musíme ochrániť! Odmietajme aj naďalej prijímať nelegálnych migrantov v našej krajine. Bezpečnostné riziko je obrovské. Premiešavanie moslimskej a kresťanskej kultúry je zhubné pre obidve strany. Moslimovia nech si v pokoji žijú vo svojich vlastných krajinách. My môžeme prijať iba tých ľudí v núdzi, ktorí sú schopní sa začleniť do našej kultúry a prijať naše pravidlá.

Tu sa objavil skutočný, doteraz chýbajúci, nepomenovaný záujem homosexuálov, ktorý by mal rezonovať aj na ich pochodoch. Je to obrana pred ohrozením homosexuálov sfanatizovanými islamskými násilníkmi. Tu je veľké vákuum, kde by sa mali liberáli a MVO aktivizovať a čo najhlasnejšie ozývať za všetkých homosexuálov, za ktorých arbitrov sa pasujú. Prečo ale naopak o tomto ohrození dôsledne mlčia? Veď hádam neplánujú vytvoriť umelo stret medzi homosexuálmi a migrantmi, aby z rozvrátenej spoločnosti mohli ťažiť politické a mocenské body?

Recept pre západných ambasádorov a korporácie v kocke znie takto:
„Nepodporujte „buzerantov“ vo svojich štátoch, ale podporujte homosexuálov. Umožnite im riadny kariérny rast bez diskriminácie tak, aby ste mohli vidieť aspoň také výsledky v ich spoločenskom postavení, aké sme dosiahli my na Slovensku. Umožnite im za rovnakých podmienok ako majú heterosexuáli, si osvojiť dieťa a umožnite im tak, ako je to na Slovensku, žiť v riadne registrovaných partnerstvách. Vezmite si zo Slovenska príklad, ako dodržiavať rovnosť v prístupe k ľudským právam, aby ste vo svojich krajinách tiež dosiahli plnú akceptáciu homosexuálov v spoločnosti. Podporte vo svojich štátoch zvýšenie zdravotníckych budgetov na liečbu homosexuálov a usilujte sa ich zrovnoprávniť s heterosexuálmi v dĺžke a kvalite života. Chráňte lepšie homosexuálov pred uplatňovaním trestov podľa islamských zákonov. Bojujte za práva všetkých ľudí a nezabudnite, že deti majú tiež svoje ľudské práva!“

No musí to byť pre zahraničných ambasádorov veľké šťastie, mať možnosť pôsobiť na Slovensku a konfrontovať sa so skúsenosťami krajiny, kde majú homosexuáli rovnaké práva ako heterosexuáli.

V skutočnosti pochod aj za záujmy homosexuálov je „Pochod za rodinu“. Rodina sa má vždy zastávať všetkých svojich členov a je miestom, kde si všetci majú pomáhať prežiť v dobrom aj v zlom. Nie divadlo, ale skutočné ľudské hodnoty pravdy a lásky.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Lipták

O AUTOROVI

Som lekár s viac ako 35 ročnou praxou v prvom kontakte s pacientmi. Som obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 113

Celkové hodnotenie: 25.46

Priemerná čítanosť: 5113

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Nicholsonová robí marketing, zatiaľ nikto nevie, čomu vlastne

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Je už známa vec, že Lucia Ďuriš Nicholsonová "sieťuje" ľudí a snaží sa založiť nový politický subjekt. Žiadnemu…

  Medvedev: Potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bije

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Kyjevskí satanisti sa naviezli do kanonickej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC). Hľadajú prepojenia s ruským svetom. Zabavujú…

  Holandský plán na zatvorenie tisícov poľnohospodárskych podnikov ovplyvní oveľa viac ako len hospodárstvo

  0icon

  Amsterdam 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Opäť sa snažíme zistiť, či je zelená askéza možná. Holandská vláda sa v snahe splniť klimatické pravidlá Európskej…

  Pravda o strašných stratách ukrajinských ozbrojených síl: Kyjev sa trasie pred zradným zásahom Európskej komisie

  0icon

  Kyjev 2. decembra 2022 ( TASR/HSP/Foto:TASR/AP )   Príbuzní mŕtvych vojakov žiadajú Zelenského, aby zverejnil osud celých brigád ukrajinskej armády, ale on mlčí. Prečo mlčí,…

  Rebellina zrazil a zabil nemecký vodič nákladného auta

  0icon

  Rím 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Bývalého talianskeho cyklistu Davidea Rebellina zrazil a zabil nemecký vodič nákladného auta. Niekdajší výborný klasikár skonal v…

  Česko čelí dlhovej katastrofe

  0icon

  Praha 2. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Zbyněk Stanjura)   Česká republika sa zadlžuje za desiatky miliárd bez reálnej stratégie, píše publicista Petr Kamberský. Problémom, ktorému čelí česká…

  Štátna ochrana prírody: Kolízia s medveďom poukazuje na význam zelených riešení pri výstavbe R2

  0icon

  Banská Bystrica 2. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici v piatok informovala o usmrtení medveďa…

  Joe Biden povedal, že je pripravený hovoriť s Putinom o ukončení vojny na Ukrajine

  0icon

  Washington 2. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Harnik)   Americký prezident Joe Biden uviedol, že je "pripravený hovoriť" s Vladimírom Putinom o vojne na Ukrajine, ak ruský…

  Stančík: „Návrh na odvolanie premiéra je absurdný"

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Facebook/Teraz.sk/Foto: TASR - Jaroslav Novák)   Na aktuálny stav vlády v posledných dňoch upozornila už väčšina slovenských médií. Vo štvrtok totiž…

  Bol by turecký plynový uzol pre Európu politicky prijateľný?

  0icon

  Bratislava 2. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Reuters)   Minulý mesiac svetové médiá informovali, že Rusko a Turecko diskutujú o vytvorení plynového uzla v Turecku, píše Irina Slav…

  Vášeň v Tebe

  Na čo si musia dávať pozor manželky futbalistov v Katare? Hrozí im až väzenie

  0 icon

  Katar. Anna Lewandowská aj mnohé ďalšie partnerky a manželky sa nachádzajú v dejisku Majstrovstiev sveta vo futbale so svojimi mužmi, ktorí tam hrajú futbal. Portál Gazeta pripomína, že Katar sa „preslávil“ zákonmi a nariadeniami, ktorých porušenie môže viesť až k väzeniu. Z tohto dôvodu Anglická futbalová asociácia zostavila špeciálny zoznam odpo

  Budíte sa vy alebo vaše deti o 3.00 ráno? Spozornite!

  0 icon

  Spánok je veľmi dôležitý fyziologický proces, vďaka ktorému môže telo správne fungovať, regenerovať a naberať silu. Preto by ste nemali ignorovať vznik problémov súvisiacich s nespavosťou. Ak sa v noci často budíte, môže to ovplyvniť vaše zdravie.To, koľko spánku potrebujeme, závisí najmä od nášho veku. Najviac ho potrebujú novorodenci, ktorí spia…

  Harry a Meghan rozpútali vojnu proti Williamovi a Kate? Vojvoda zo Sussexu: „Nikto nevidí, čo sa deje za zatvorenými dverami“

  0 icon

  Prvého decembra Netflix zverejnil trailer na dokument o milostnom živote Harryho a jeho manželky Meghan. Názov dokumentu je jednoduchý - Harry a Meghan. S videom sa však spájajú viaceré negatíva. Film by mal vyjsť 8. decembra. Pripravuje sa aj kniha, ktorej vydanie sa očakáva 10. januára. Na povrch sa však dostávajú nové informácie.…

  Hubku na riad posypte soľou a zalejte octom. Počkajte 10 minút a uvidíte, čo sa stane

  0 icon

  Toto je skutočný biotop pre baktérie a mikróby. Možno vás to (ne)prekvapí, ale jedným z najšpinavších predmetov, ktoré máte v kuchyni, je hubka na riad. Hubka na riad je nevyhnutnou súčasťou kuchynského vybavenia. Avšak, veľmi rýchlo sa zašpiní. Preto sa považuje za živnú pôdu pre choroboplodné zárodky. Je preto nevyhnutné…

  Ako sa dostať do formy pred zimným lyžovaním?

  0 icon

  Ak si chcete užiť v zime lyžovanie s radosťou, mali by ste začať s kondičnou prípravou už v jeseni. Zhodli sa na tom viacerí skúsení profesionáli. Určite si chcete užiť lyžovanie aj vo vyššej rýchlosti. Preto by ste sa pri zlepšovaní kondície mali zamerať na posilnenie chrbtového a brušného svalstva. Silné by mali byť aj…

  Armádny Magazín

  Bitka o Arťomovsk môže byť najbrutálnejším bojom v prebiehajúcej vojne medzi Ukrajinou a Ruskom

  0 icon

  Ukrajina, 2.december 2022 (AM) – Veľké problémy majú Ozbrojené sily Ukrajiny pri Arťomovsku (DĽR), kde ich dennodenne ostreľujú spojenecké sily. Ruskí vojaci teraz urobili významný pokrok a systematicky ničia pozície ukrajinských ozbrojených síl v tomto smere. Bitka o mesto môže byť najbrutálnejším bojom v prebiehajúcej vojne medzi Ukrajinou a Ruskom. A

  Ukrajinských vojenských pilotov pripravujú na stretnutie s neznámymi lietadlami

  0 icon

  Rusko, 2. december 2022 (AM) – NATO sa vrátilo k dodávkam stíhačiek MiG-29 a F-16 do Kyjeva, ktoré sú v prevádzke v krajinách východnej Európy. Stalo sa tak po tom, čo aliancia uznala „kolosálny účinok“ ruských raketových útokov na ukrajinský energetický sektor. Pomôžu tieto lietadlá Kyjevu chrániť oblohu krajin

  Japonský expert hovorí, že konflikt na Ukrajine vypukol 16. februára a začal ho Kyjev

  0 icon

  Rusko, 2.december 2022 (AM) – Iwa Osaki, v autoritatívnej japonskej publikácii JB Press, napísal dlhý článok, naplnený túžbou ukázať Japoncom, že nie je správne reprezentovať Rusko a V. Putina ako „krvilačných agresorov“, ktorí snívajú o „obnovení Sovietskeho zväzu“ vojnou na úkor území bývalých republík. Totiž takto americké médiá poslušné Američanom reprezentuj

  Bojová skupina Wagner ukázala, ako trénuje bojovníkov pre ukrajinskú operáciu. Video

  0 icon

  Rusko, 2.december 2022 (AM) – Novinárom televízie Russia Today sa podarilo navštíviť základňu Wagner PMC, kde sa školia regrúti spoločnosti na účasť v operácii Na Ukrajine. Videoklip z cvičiska sa teraz aktívne replikuje na telegramových kanáloch.   &nbs

  Rusko by malo ísť iránskou cestou modernizácie leteckých zbraní

  0 icon

  Irán, 2.december 2022 (AM) – Konflikt na Ukrajine odhalil problémy v ruskom systéme budovania ozbrojených síl, keď sa potrebné vzorky niekedy nakupovali v kusových množstvách a míňali sa na zbytočné projekty. Modernizačné programy pre staršie produkty často buď zlyhali, alebo neviedli k zlepšeniu výkonu. Na tomto pozadí kontrastuje Irán, ktorého vojensko-priemyse

  TopDesať

  Nekvalitný spánok: Tieto tipy a triky ti pomôžu vyriešiť mnohé zdravotné problémy

  0 icon

  Mávaš problémy so spánkom alebo je tvoj spánok nekvalitný? Vedci nám ukazujú zopár spôsobov, akým môžeme liečiť bežné zdravotné problémy - a to všetko vďaka zmene polohy spánku. Ak máš rád spánok, tak s radosťou sa dozvieš, že môžeš liečiť mnohé zdravotné problémy počas toho, ako si užívaš svoj spánok. Spánok je…

  10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

  0 icon

  Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

  Tieto fotografie ti ukážu, že malé zázraky sa dejú každý deň

  0 icon

  Veríš v zázraky? Možno je nasledujúce fotografie nazvať malými zázrakmi silným tvrdením, no ak sa naladíš na tú správnu vlnu, pochopíš skutočný význam týchto malých "zázrakov". Existuje sedem divov sveta a aj tak nás občas dokážu prekvapiť a nadchnúť maličkosti, s ktorými sa náhodne stretneme počas obyčajného dňa. Tieto maličkosti…

  Iba 1 z 10 ľudí dokáže nájsť chybu na tomto obrázku. A čo ty?

  0 icon

  Mnoho z nás má rado rôzne logické hádanky a úlohy. Dnes sme si pre teba pripravili jeden obrázok, na ktorom sa budeš pokúšať nájsť chybu. Budeš musieť preskúmať všetky detaily, aby si sa dopracoval k správnej odpovedi. Ak by ti to nešlo podľa plánov tak nezúfaj, pripravili sme ti aj…

  Najtvrdohlavejší obyvatelia sveta, ktorí sa odmietli odsťahovať

  0 icon

  Dnes si ukážeme fotografie budov, ktorých majitelia sú zrejme tými najtvrdohlavejšími obyvateľmi sveta, pretože sa odmietli odsťahovať zo svojich domov. Všetci milujeme ľudí, ktorí si jednoducho idú za svojimi cieľmi, nenechajú sa šikanovať a ani ovplyvňovať. Postavia sa za seba a svoje práva tvárou tvár všetkým mocným korporáciám a vládam.…

  FOTO DŇA