„NA STRÁŽ!“ – minulosťou ZAŠPINENÝ pozdrav, vťahovaný do doby, do ktorej absolútne nepatrí. Článok pre všetkých, ktorí vo veci nemajú jasno.

Diskutér: „Pozdrav „Na stráž!“ vo mne vzbudzuje odpor z dôvodov mnohým dobre známych. Počiatky vzniku tohto pozdravu sú mi známe, ale i tak mám averziu k tomuto pozdravu…“

Odpoveď: „Tento pozdrav je v skutku nezmyselný prežitok z pohľadu súčasnosti.

Na stráž čoho máme byť pripravený? Na stráženie čoho a koho poukazuje dnes tento pozdrav? Nepoukazuje náhodou na typ manipulácie a propagandy, ktorá má za úlohu sfanatizovať určitú skupinu obyvateľstva?

Jedná sa o zámer a zjavnú manipuláciu na jednej strane a na strane druhej je tento počin podobný tomu, ako keby sme v dnešnej dobe začali hovoriť predštúrovskou slovenčinou.

Zamyslime sa preto nad skutočnými zámermi tých, ktorí niečo takéto vťahujú do dnešnej doby a nad bezmyšlienkovitosťou tých, ktorí niečo takéto papagájujú a používajú!

Svedčí to  žiaľ aj o nechápavosti ľudí, ktorí niečo tak patetické a mimo realitu vytiahli do dnešnej doby, s ktorou absolútne nesúvisí. Je v tom naivita, dokonca hlúposť a neschopnosť chápať realitu života v jej súvislostiach.

Proti totalite systému máme bojovať zbraňami akceptovateľnými v dnešnej dobe, akceptovateľnými a zrozumiteľnými.

Nežiť teda minulosťou, ale využiť zdravé, slušné, normálne, no zároveň vysoko efektívne možnosti prítomnosti a nie vyťahovať tak staré a sprofanované veci z dôb, ktoré sú už dávno za nami.

Veď je to len na smiech a možno i do plaču nad toľkou zadubenosťou Slovákov. O slepej stádovitosti a fanatizme tak, ako to vidíme napr. u mnohých voličov v ĽSNS, ani nehovoriac.

Ľudia, začnite už konečne normálne premýšľať a normálne konať!….

Reakcia: „Tentoraz s Vami nemôžem súhlasiť, pretože podľa vašej logiky by sme mali aktualizovať aj hymnu…„

Odpoveď: „Porovnávať hymnu, teda jej hlboký a nadčasový duchovný odkaz pre Slovensko, s pozdravom, patriacim do špecifickej doby v našej minulosti, je nemožné. To ako keby ste slnko porovnávali s mesiacom. Pozdrav „Na stráž!“ je v našom regióne do veľkej miery zašpinený, zdehonestovaný a túto skutočnosť z „pamäti národa“ nevymažete.

Zabúda sa však na vývoj, kŕčovito sa tu lipne na starých heslách a poučkách, ale doba sa zmenila.

V minulosti boli naši predkovia kreatívni a tým aj bdelí, teda tvorili, boli v pohybe. Oni vytvárali tie tradície, ktoré tu dnes máme a my len opakujeme ako také papagáje a nič netvoríme a tak to jediné, čo má zaujať verejnosť, je vyťahovanie vecí, ktoré do našej, tejto doby, absolútne nepatria.

Mentálne sme zdegenerovali, preto sa pohybujeme v takýchto strnulých húštinách myslenia. Hrabeme sa v minulosti, hádame sa, čo ako bolo a potenciál dnešnej doby nám uniká medzi prsty.

O týchto nezmysloch, o tomto spiatočníctve – nemyslí sa tým teda len pozdrav „Na stráž!“ – bude ešte popísané, aby sa tí, ktorí majú v sebe ešte schopnosť zdravo premýšľať a tým sa aj vyvíjať, mohli dostatočne jasne zorientovať.

Celkom na záver – rozumný a duchom bdelý človek, sa pridŕža iného, oveľa obsažnejšieho a skutočne nadčasového hesla „Odvážne vpred, je Bohu milé!“

Toto je aj jediná možná cesta, pre dnešnú dobu nielen u nás, na Slovensku…“

Reakcia: „Mne išlo len o poukázanie na to, ako boli a sú dehonestované odkazy predkov, či už v našom, či medzinárodnom meradle. No a iste mi uznáte, že bez poznania minulosti sme odsúdení si ju prežiť znovu…“

Odpoveď: „Dehonestovanie minulosti a jej prekrúcanie, má skutočne neblahý vplyv na vývoj v spoločnosti. Očisťovanie tejto našej minulosti však nie je vyhradené pre túto dobu!

Chýba nám k tomu ČAS a skutočné POZNANIE.

Žijeme v dobe, keď už NEMÁME ČAS doslova sa utápať v tomto oživovaní minulého, čím nám uniká prítomnosť s jej nezmerným potenciálom mnohé zmeniť, doslova „pomedzi prsty“. Dnes prebiehajú na Zemi prípravy na udalosti tak kardinálneho významu, o ktorých takmer nikto ani len netuší a ani nemôže tušiť, lebo plytvá drahocenným časom, silou a energiou, z dnešného pohľadu doslova na zbytočnostiach.

To ako keby vážne chorý človek, ktorému medicínsky zostáva max. rok života, trval na tom, že ešte musí stihnúť dokončiť si napr. rozbehnuté vysokoškolské vzdelanie, namiesto toho, aby urýchlene a zo všetkých síl hľadal možnosti a spôsoby, ako svoju chorobu potlačiť a svoj stav zvrátiť, pretože každá choroba sa vyliečiť dá. I tá najťažšia!

Zhrnuté a podčiarknuté – nemáme už na nič iné čas, len na to, ako sa konečne prebudiť z tohto duchovného spánku a urýchlene začať pracovať na záchrane svojej i sveta!“

Reakcia: „Ja si zasa myslím, že každý, kto používa tento pozdrav, symboly z tohto obdobia a oslavuje I. Slovenskú republiku, sa sám degraduje na bezcharakterného človeka, nemajúceho žiadnu úctu k obetiam II. svetovej vojny…“

Odpoveď: „Nezabúdajme na to povestné „vylievanie vaničky aj s dieťaťom“. Veci treba posudzovať objektívne, čím sa vyhneme všetkým manipuláciám, napríklad aj s našou minulosťou a históriou.

Predovšetkým netreba opomenúť fakt, že na históriu sa máme možnosť DNES dívať komplexne, lebo tie udalosti vnímame ako celok od začiatku až po ich zavŕšenie. Vieme, ako začali a ako skončili, v našom príkladne napríklad udalosti II svetovej vojny.

No my sa dnes doslova hráme na premúdrelých, než objektívnych a spravodlivých.

My dnes vidíme, ako sa veci okolo tohto zverstva rodili, ako prebiehali a ako skončili. Ale ponorme sa do tej doby v jej začiatku.

Nikto nevedel, ako sa veci budú vyvíjať a tobôž nie ľudia na Slovensku. Nebol internet, televízia, rádiá, printové médiá boli len vo veľkých mestách, nebola teda informovanosť a neboli tie vedomosti, ktoré máme dnes v komplexnom nazeraní na tú dobu.

Bola to doba plná očakávaní a zmien a nikto nevedel dopredu, napríklad v druhej polovici tridsiatych rokov minulého storočia, akým smerom sa budú udalosti vo svete vyvíjať a komu sa dá veriť a komu nie.

Ľuďom i vtedy chýbalo skutočné Poznanie o živote, aby si mohli utvoriť o dobe, v ktorej žijú, zdravý úsudok a podľa toho sa aj zachovať.

Veď si to prenesme do prítomnosti. Dnes je doba vykresľovaná tisícorakým spôsobom a vôbec nevieme, ku ktorému smerovaniu a úsiliu sa máme pridať, hoci tzv. vlastenectvo na nás máva svojimi chápadlami z každej strany.

Vy sama sa chcete dnes tak isto nejako rozhodnúť, alebo sa rozhodujete, resp. ste sa už rozhodli, no niekto v budúcnosti i Vás môže súdiť za to, prečo ste sa rozhodli takto a že ste sa rozhodli špatne, lebo ten pozorovateľ budúcnosti bude mať ucelené informácie o dnešku, ale i o tom, čo sa udeje za 5 rokov či o desať.

Môžete sa rozhodnúť špatne napr. v tom zmysle, že to, alebo koho ste sa rozhodli podporovať dnes, sa môže v blízkej dobe zvrhnúť na niečo scestné a tým pádom viac spoločensky škodlivé, ako pomáhajúce a tak i toto Vaše rozhodnutie bude automaticky a z povahy veci samej v budúcnosti – rovnako neobjektívnymi ľuďmi – hádzané do „jedného vreca zla“.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým?

Preto neposudzujme veci a udalosti z minulosti tak jednostranne a neobjektívne. Ešte dnes žije pomerne veľké množstvo veľmi starých ľudí na Slovensku, ktorí v dobe, o ktorej píšeme, žili nezávisle na sebe, chodili na stredné či vysoké školy, ktorí sa dnes nepoznajú a nepoznali sa ani vtedy, ale ktorí svorne vypovedajú, že doba, o ktorej tu je reč, Slovensku, teda ľuďom, žijúcim v ňom, mimoriadne priala, bol rozkvet a vývoj.

To, že vtedajší politici urobili aj chyby, to áno, no kto je bez chyby?

Má nás predsa upokojiť fakt, že sa nikto nemôže vyhnúť následkom svojich pochybení. Preto nesúďme a nebuďme jednostranní, lebo ak budeme, zaraďujeme sa tým medzi nástroje zla na Zemi a toto asi nijaký normálny človek nechce…“

Reakcia: „Tento pozdrav vznikol a používal sa desaťročia pred samotným vznikom Slovenského štátu, či Hlinkovej gardy, ktorá navyše tento pozdrav používala v upravenej podobe. Démonizovanie, či kriminalizácia slovného spojenia „Na stráž!” preto nemôže vo svetle faktov obstáť…“

Odpoveď:Démonizovanie a kriminalizácia tohoto pozdravu by bolo skutočne už za čiarou. Nič to však nemení na skutočnosti, že pri triezvom pohľade na používanie tohoto pozdravu DNES, nám nemôže „vyjsť iný výsledok“, ako je podrobne popísaný vyššie.

Zdraviť sa takýmto pozdravom dnes, je teda poriadne „pristrihnuté za vlasy“, patetické, až smiešne. Veď je to práve aj tento pozdrav, ktorý je nedávnymi historickými udalosťami v našom regióne sprofanovaný a doslova zašpinený tak, ako sa o tom vecne píše v článku.

Máme byť BDELÍ a máme BRÁNIŤ SLOBODU DUCHA a tým aj pozemskú slobodu.

Ale bdelosťou brániť a nie vyťahovať v určitom papagájovaní veci zjavne patriace do našej minulosti, ktoré samozrejme môžu byť patrične zušľachtené v budúcnosti, korešpondujúc tak zdravý spoločenský vývoj.

Ak nerešpektujeme tento zdravý vývoj, tak nám nezostáva nič iné, len papagájovať prvky z minulosti, lebo vo svojej strnulosti na viac nemáme!

Tiež neopomenuteľnou časťou blogu je aj fakt, stojaci za obsahom nasledujúceho citátu:

„Nepoukazuje /tento pozdrav/ náhodou na typ manipulácie a propagandy, ktorá má za úlohu sfanatizovať určitú skupinu obyvateľstva?“

Práve poukázanie na tieto rozvetvujúce sa skutočnosti, je autorovým zámerom.

Nech sa zdraví kto ako chce, ale dáva tým len vizitku o sebe, či sa vyvíja, alebo sa vo svojom nemiestnom spiatočníctve degraduje na človeka, ktorý sa dá ľahko manipulovať, až sfanatizovať…pekný deň

Ešte jeden hodiaci sa citát z blogu: „Zamyslime sa preto nad skutočnými zámermi tých, ktorí niečo takéto vťahujú do dnešnej doby a nad bezmyšlienkovitosťou tých, ktorí niečo takéto papagájujú a používajú!

Svedčí to žiaľ aj o nechápavosti ľudí, ktorí niečo tak patetické a mimo realitu vytiahli do dnešnej doby, s ktorou absolútne nesúvisí. Je v tom naivita, dokonca hlúposť a neschopnosť chápať realitu života v jej súvislostiach.

Proti totalite systému máme bojovať zbraňami akceptovateľnými v dnešnej dobe, akceptovateľnými a zrozumiteľnými.

Nežiť teda minulosťou, ale využiť zdravé, slušné, normálne, no zároveň vysoko efektívne možnosti prítomnosti a nie vyťahovať tak staré a sprofanované veci z dôb, ktoré sú už dávno za nami…“

/pokračovanie … v ďalších aktuálnych témach/

 

K diskutujúcim: 

 

Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem!

P.S. Žiadam všetkých diskutérov, aby komunikovali ako ľudia a nie ako „stredovekí primáti“, ako to vidieť v ostatných diskusiách tu, i po sieťach…zároveň plná podpora a česť všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Ďakujem!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5380

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

  0icon

  Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania…

  Alexander Biró: Zadržanie Dušana Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale…

  Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

  0icon

  Rím 27. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov Zimná turistická…

  Andrej Martin nenašiel pochopenie u nikoho. Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, vraví

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať…

  Poslanci neodobrili správy generálneho aj špeciálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2019

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch…

  Analytici: Problémom šírenia covid-19 nie sú školy, ako sa prezentuje. Problémom môžu byť po krajine pendlujúci nerezidenti

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Koronavírus sa na Slovensku šíri naďalej aj napriek mnohým opatreniam. Jedným z nich sú aj zatvorené školy.…

  Mladá Judita už pozná rozsudok za vraždu spolužiaka Tomáša

  0icon

  Žilina 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Okresný súd (OS) v Žiline vymeral v piatok 17-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest…

  Košičan predával grafickú kartu, poslal drevenú dosku

  0icon

  Bratislava/Prievidza 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Obvineniam zo zločinu podvodu čelí 22-ročný Košičan. Mladý muž cez internet predával grafickú kartu, ani jeden z kupujúcich…

  Mikulec povedal svoje k rokovaniu koaličných lídrov v nemocnici. Riaditeľa odvolávať nebude a posiela tvrdý odkaz "drzému" Richardovi Rašimu

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prostredníctvom sociálnej sieti informoval o tom, že sa stretol s vedením Nemocnice svätého…

  Sulík s Krajniakom sa zhodli : Polícia by mala dodatočne udeliť pokuty účastníkom protestu 17. novembra za nenosenie rúšok

  0icon

  Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa zhodli, že polícia by mala…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA