• Odumierania politiky ako veci verejnej. Bola súčasťou tohto procesu aj voľba prezidenta SR ?

  Publikované 14.05. 2019 o 15:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  I.

  V článku, ktorý má dve časti, budem písať o politickom boji. Budem písať o tom, proti akému zlu je potrebné bojovať a to najmä z úrovne prezidentského úradu a teda z úrovne ústavných činiteľov, ale aj z úrovne nás, občanov SR. Nepôjde o boj proti akýmkoľvek marginálnym prejavom zla, ale o tom najzložitejšom, najväčšom, najrafinovanejšom zle, ktoré sa do nášho štátu a do celej Európy „zavrtáva“, ktoré do každej spoločnosti preniká, formuje svojich prisluhovačov pre rôzne spoločenské a politické role a ktoré svoje ciele dosahuje cez ten najefektívnejší nástroj, ktorý sa podarilo „zostrojiť“ a ktorý je priebojnejším a výkonnejším nástrojom ako je vojenská sila – je to samotná EÚ so svojim právnym, inštitucionálnym, finančným a personálnym systémom vrátane lobistického zázemia.

  Kandidátka na funkciu prezidenta SR pred voľbou prezidenta zlo nepomenovala. V článku sa zmieňujem o tom, koho prezidentka SR môže považovať za šíriteľov zla. Z jej pohľadu a z pohľadu ľudí rovnako zmýšľajúcich, zlo predstavujú tí občania SR, ktorí sú zástancami národno-štátnych záujmov SR a chápu, že s fungovaním EÚ je potrebné niečo robiť: buď ju reformovať v prospech členských štátov alebo z nej vystúpiť a vybudovať si novú medzinárodnú organizáciu, cez ktorú nikto nebude presadzovať ambície byť mocným super štátom v Európe a vo svete.

  Dôležité je a bude, v existenciu ktorého zla veria či budú veriť občania SR ako národ. Ako sa v tom vyznať ?

  Národno-štátne záujmy sú predmetom Ústavy SR, ktorá je základným zákonom našej spoločnosti. Z Ústavy SR vyplývajú úlohy a poslanie pre politikov a aj občanov – presadzovať a brániť národno-štátne záujmy slovenského národa. Z toho vyplýva, že vlastenecké sily nemôžeme pokladať za zlo, s ktorým sa treba raz a navždy vyporiadať. Toto je najchmúrnejšia pozícia politiky vládnej moci, pretože je očividné, že naša vládna moc a politické štruktúry ( až na výnimky ) s povinnosťou, ktorá vychádza z Ústavy SR, nepracujú. Pri každom spoločenskom podujatí, na ktorom zaznievajú príhovory politikov, sa vyzýva bojovať proti extrémistom, populistom a fašistom z radov občanov. Ako keby práve my, občania, sme chceli zničiť svoj štát, zapredať rôznym záujmom ( nadnárodných štruktúr ) náš slovenský národ.

  Vlastenecké sily neohrozujú iné členské štáty EÚ v ich existencií, nepodporujú likvidáciu Európy masovou migráciou, nevykrikujú, že musia vzniknúť Spojené štáty európske a že národné štáty sa majú vzdať svojej štátnej suverenity, neveria tomu, že môže existovať nejaká pozitívna strata suverenity. Ak vlastenecké sily nepredstavujú v nadväznosti na našu Ústavu žiadne zlo, prečo je potom potrebné, aby naši ústavní činitelia a ďalší politici „pracovali“ s takýmto pojmovým označením ?

  Deje sa to preto, aby bolo možné predstaviteľov národno-štátnych záujmov odpratať zatiaľ ešte „demokratickým spôsobom“ z cesty, po ktorej si vykračuje už dlhšiu dobu to hlavné, najväčšie zlo. Globalizácií sveta nesmie nikto stať v ceste. Ani žiadna štátna moc národného štátu. Naši politici skladajú sľub na našu Ústavu, ale neustále vysielajú signály a praktiky o svojej vernosti nadnárodným štruktúram, ktoré disponujú ohromnou mocou. Aj preto má E. Chmelár pravdu, keď zdôraznil, že zúfalo potrebujeme štátnikov, ktorí sa nezľaknú nátlaku akejkoľvek moci. A ja si dovolím k tomu dodať, že nemôže sa zľaknúť taký štátnik, ktorý je verný svojmu národu, ktorý sa radí so svojimi občanmi a svoje zásadné rozhodnutia robí nie iba s koaličnými partnermi, ale s vedomím a súhlasom občanov !

  Žiaľ, výsledok voľby prezidenta SR ani zďaleka nesplnil tento sen E. Chmelára a nakoniec aj potrebu našej spoločnosti, slovenského národa. Ako je to možné poznať, keď Zuzana Čaputová ešte ani neprevzala prezidentský úrad ?

  Prezradili sa tí páni politici a ich pomocníci, ktorí si vymysleli hesla ako „Poďme bojovať proti zlu !“ či “Potrebujeme prezidenta ako je Zuzana Čaputová, ktorá sa postaví zlu.“

  Takéto vyhlásenia by boli úplne v poriadku, bolo by možné ich akceptovať, keby ich nositelia vedeli pomenovať, čo ( kto ) predstavuje najväčšie zlo, proti ktorému je potrebné bojovať. Toto zlo nedokázali pomenovať celkom objektívne a nestranne. A ak predsa len chcú bojovať proti zlu, tak sa veľmi snažia zavadzať občanov. Obrancovia národno-štátnych záujmov nemôžu byť označovaní ako zlo, proti ktorému treba bojovať, pretože na strane obrancov je Ústava SR.

  Tí, ktoré chcú bojovať proti obrancom národno-štátnych záujmov, vedome a vopred svojou podporou kandidátke na funkciu prezidenta SR Zuzane Čaputovej určili poslanie bojovať proti takému „zlu“, ktoré je jasne v súlade s Ústavou SR. Tu sa skrýva choroba politiky ľudí, ktorí ju robia. Ako je možné ( aj s logického hľadiska ) taký nezmysel vyprodukovať a ešte aj verejne hlásať ? Je to možné, pretože chápanie pravdy, demokracie, štátu či národa sme si dali nepozorovane a kus po kúsku otočiť do polohy „postavené na hlavu.“

  Na položenú otázku je možné odpovedať slovami MUDr. Ivana Davida, CSc., kandidáta č. 1 do Európskeho parlamentu za českú stranu SPD ( Sloboda a priama demokracia ). Ten sa v svojom videu ( viď server novarepublika.cz ) okrem iného vyjadril aj takto: „Hlavný politický boj sa preniesol na úplne iné bojisko – na druhú frontu. Ide o zachovanie štátov, národov a demokracie vôbec. Niekto to nazýva bojom globalistov s lokalistami. Ide o snahu nadnárodných koncernov podmaniť si pomocou rôznych projektov štáty a o reakciu vlastencov na túto snahu. EÚ je jedným z takýchto projektov. Z Bruselu sa zavádzajú pravidla vyhovujúce nadnárodným koncernom a ich spojencom. Cieľom tejto snahy globalistov v EÚ je vykorenený euroobčan necítiaci lojalitu k žiadnemu štátu a žiadnemu národu, ktorý je ľahko ovládateľný, pretože je celkom opustený. Globalisti ovládajú štátny aparát väčšiny štátov, väčšinu zdrojov, väčšinu médií a tým i veľkú časť verejnej mienky. Lenže akcia prináša reakciu a formuje sa Aliancia vlasteneckých síl …Medzi globalistami a vlastencami vedie hlavná politická fronta dnešnej doby.“

  Toto môže slúžiť ako odpoveď na vyššie položenú otázku. Môžeme si teda každý osobne uvedomiť, o čo išlo vo voľbe prezidenta SR a ktorá strana politického frontu vyšla z volieb víťazne. A na základe tohto víťazstva si globalisti dovoľujú v rozpore s Ústavou SR legalizovať ich boj proti vlasteneckým silám, pretože tieto sily sú „ ZLO“.

  Keďže 75 % občanov – voličov tejto politike neuverilo, pre vlastenecké sily to predstavuje signál, že je potrebné hlavný politický boj zintenzívniť a snažiť sa podvodné úsilie globalistov odhaľovať. U nás, v Slovenskej republike, sa do čela globalistov vlastnou „inauguračnou technikou“ zaradilo Progresívne Slovensko a už nám masíruje naše hlavy, že sa chystá prevziať moc. Lenže o skutočnom osude Slovenskej republiky nesmú rozhodovať politici ako naši zástupcovia, ale my, občania, ako základ štátnej moci. Politici by si mali od občanov pýtať dovolenie, či im bude umožnené, aby namiesto národno-štátnych záujmov bránili jednotnú Európu aj s Bruselom.

  Všimnime si, čo zásadného sa doteraz dialo vo svete a deje sa to aj v rámci Európy pod vedením Bruselu, teda hlavne Nemecka a Francúzska.

  John Pilger, austrálsky dokumentarista v jednom svojom videu si dovolil pripomenúť, že na Západe vieme veľa hovoriť o zločinoch iných, ale o tých vlastných skoro nič. Chyba jedno dôležité slovo, ktoré by sa malo používať. Je to slovo „impérium“. Existencia amerického impéria bola zriedka priznávaná, ktorého arogancia hovorí jasnou rečou: žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojných štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. John Pilger pripomenul, že od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí. Prečo to spomínam ?

  Pretože nejde iba o americké impérium a pretože to, čo robilo americké impérium, to sa teraz deje aj národným štátom v demokratickom kapitalizme – v Európe a to pod vedením EÚ. Dovolím si zdôrazniť, že aj v tomto prípade platí tá istá arogancia predstaviteľov nadnárodnej moci: žiadny členský štát EÚ nemá nárok ísť po vlastnej ceste, rozhodovať si po svojom, uplatňovať svoju vlastnú štátnu moc, pretože takáto cesta sa nemôže zhodovať so záujmami súdržnej, jednotnej a homogénnej Európy, ktorá jediná ( ! ) je schopná zaistiť občanom slobodu a prosperitu. Poznámka: zatiaľ západná propaganda svojim „láskavým“ prístupom k verejnosti vôbec nemá záujem pripomenúť, ako v slobode a prosperite žije grécky ľud, proti ktorému sa spojili tri nadnárodné štruktúry proti jednému.

  Kde sa robí politika pre naplnenie záujmov súdržnej, jednotnej a homogénnej Európy ? Členské štáty sú povinné rešpektovať politiku Berlína, Bruselu a Paríža, ktorá sa stáva politikou donucovania k zjednoteniu a k podriadeniu sa EÚ, pričom na otázky demokracie sa neprihliada. Zlo Bruselu, Berlína a Paríža, zlo EÚ sa ukazuje v tom, že existujú samozvaní nadnárodní mocnári a mandaríni, ktorí sú nezvratne presvedčení, že im patrí akási základná idea o jednotnej Európe, že im patrí ozajstná moc a že ich záujmom sa musí podriadiť každý národ. Dnes sa už vyžaduje, aby každá vláda zvolená na základe parlamentných volieb a každý prezident mali vôľu spolupracovať s Bruselom, rešpektovať EÚ a všetky zákony, ktoré na upevnenie nadnárodnej moci nad členskými štátmi sú schvaľované nelegitímnymi inštitúciami EÚ pre potreby nelegitímnej nadnárodnej súdnej moci.

  II.

  Nie je to divné správanie, keď pred voľbou prezidenta SR nám „najpokrokovejšie“ sily SR v rámci svojho mediálneho a marketingového obrazu si dovolili predviesť pred občanmi – voličmi mimoriadne trápnu výzvu: „Poďme bojovať proti zlu !“ A na čelo tohto boja postavili kandidátku Zuzanu Čaputovú. Záhadou ostalo, proti akému zlu máme bojovať.

  Potrebujeme prezidenta ako je Zuzana Čaputová, ktorá sa postaví zlu.“ Povedal to súčasný prezident SR Andrej Kiska, podľa ktorého nová prezidentka bude hájiť politiku, ktorá vráti dôveru ľudí v štát a dôveru ľudí v spravodlivosť. Je tu teda úloha pomenovať zlo, ktoré ohrozuje bez rozdielu všetkých občanov SR a ktoré bude možné určitým spôsobom pod vedením prezidentky SR eliminovať. Ak spojíme reč Andreja Kisku a Ivety Radičovej, tak si máme podľa nich zapamätať, že v prezidentských voľbách vyhrala politika slušnosti a vysokej kultúry. Možno. Určite vak nevyhrala politika ako vec verejná.

  Aj Iveta Radičová sa už naučila vypúšťať poriadne dymové clony, aby dezorientovala občanov, ktorým pripomína, že vyhral typ politiky, ktorá odmieta agresivitu, útoky, vulgarizmy, že ide o politiku riešení a o politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy SR. Politika riešení si však vyžaduje spoluúčasť občanov SR a aj od nich záleží, ako pomenovať hlavné výzvy SR, ak sa už takáto súvislosť uviedla. Ivan Štefunka si zase myslí, že Zuzana Čaputová zvíťazila nad nenávisťou. Novozvolená prezidentka okrem iného povedala aj toto: „Povýšme spoluprácu nad boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“

  Vie sa občan – volič vysomariť z toho, aké hodnoty novozvolenú prezidentku SR a ľudí, ktorých som menovite spomínal, spojili ? Môže ísť len o hodnoty, ktoré sa dajú  pochopiť z reči A. Kisku, I. Radičovej, I. Štefunka či samotnej prezidentky. Lenže všetko sú to len všeobecné keci, nič jasného, konkrétneho. Žiadny volič sa nemal o čo v skutočnosti oprieť, pretože nikoho nezaujíma, aké názory má volič, čo požaduje, aká politika sa má robiť. My, občania – voliči, sme sa v predvolebnom období k skutočnej politike nedostali, ani nepriblížili, pretože v tomto smere tu panovalo a panuje úplné bezvládie, v ktorom bol dôležitý iba mediálny a marketingový obraz politiky, ktorým kandidáti na prezidenta SR a samotní občania boli efektívnym spôsobom od seba izolovaní.

  Napriek mnohým a zásadným nedostatkom v uplatňovaní demokracie u nás, súčasný prezident SR veľmi optimistický zdôraznil: „Sme na dobrej ceste. Potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v štát. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby bola aj nová vláda slušná a spravodlivá.“ Prečo dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska neustále spomína, že je potrebné vrátiť dôveru ľudí v štát, keď za celé volebné obdobie nedokázal predložiť spoločnosti – občanom SR žiadne zásadné návrhy, ako tú dôveru obnoviť ? A je možné dostatočne účinne obnoviť dôveru v štát, ktorého ústavní činitelia postupne popodpisovali prenos mnohých kompetencií do Bruselu ( ako akt reprezentovania SR ) a ktorého zákonodarný zbor dodatočnou novelou Ústavy SR ( za vlády Mikuláša Dzurindu ) urobil neslýchanú vec- povýšil nadnárodnú tvorbu vôle ( koho a v prospech koho ? ) nad svoju vlastnú – vnútroštátnu tvorbu vôle ( viď § 7 ods. 2 novely Ústavy SR z februára 2001 ) ?

  Stotožňujem sa s názorom, ktorý napísal Rafael Rafaj, predseda Inštitútu národnej politiky: „Národ je jediný hegemón. A jediný suverén, ktorý môže dať súhlas na zmeny v ústave, sú občania Slovenskej republiky vo všeobecnom hlasovaní.“

  Ako majú občania dôverovať štátu, ktorého volení predstavitelia nedali občanom šancu vyjadriť sa k takýmto aktom a rozhodnúť o nich ? Ako majú občania dôverovať štátu, keď samotný štát rezignoval aj na dôslednú prípravu prezidentských volieb a jeho úlohy boli suplované mediálnou sférou a marketingovými ťahmi aj za pomoci izraelskej agentúry ?

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Je to obdobie, keď vec verejná má byť v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi. Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

  Nič z toho sa nerobí. Prečo je to tak ? Nemáme v radoch občanov a v radoch verejnej správy dostatok schopných ľudí, ktorí dokážu organizovať voľby v prospech občanov a celej spoločnosti ? Máme dostatok schopných ľudí, ale verejná správa nemá k dispozícií tú správnu ideu ( myšlienku ), ktorá všetkých zainteresovaných bude zjednocovať k výberu kandidátov a k voľbám ako k veci verejnej, pretože samotný zákon o voľbe prezidenta SR duchu skutočnej demokracie už veľmi nezodpovedá.

  Súčasný prezident SR ani v prípade prípravy prezidentských volieb neurobil nič zásadného, čo by mohlo aktivizovať občanov SR, ale robil všetko k podpore úsilia súkromných spoločnosti o dosiahnutie úspechu. Ako je možné úspešne bojovať proti korupcií, ak ani prezident SR nie je iniciátorom nového zákona o voľbách do NR SR, ktorý by zabezpečil kvalitnejší výber zástupcov občanov a občanom samotným by umožnil mať na výber poslancov väčší vplyv a kontrolu ich práce. Ako je možné bojovať proti korupcií, ak obsadzovanie štátnych pozícií sa rieši v straníckych sekretariátoch koaličného zoskupenia.

  Kto odhalí, komu sa podarilo dostať na dobrú cestu ? Dá sa veriť tomu, že na dobrú cestu sme sa dostali tým, že sme si zvolili Zuzanu Čaputovú za prezidentku SR? Z postoja Andreja Kisku vyplýva, že tak, ako je slušná a spravodlivá Zuzana Čaputová, tak ON zabezpečí, aby aj nová vláda, ktorá bude ustanovená po parlamentných voľbách, bola slušná a spravodlivá.

  Prezident SR Andrej Kiska už dlhšiu dobu hovorí, že je potrebné vrátiť dôveru ľudí v štát. Túto svoju mantru iba opakuje, ale do dnešného dňa nepredložil občanom SR žiadny komplexný návrh, ako je to možné zrealizovať. Ak sa u občanov má obnoviť dôvera v ich štát, potom funkcia prezidenta SR je tá najlepšia politická pozícia, cez ktorú majú občania možnosť presadiť zásadné zmeny k lepšiemu.

  Ak by bol prezident SR skutočne prezidentom všetkých občanov a mal by tu schopnosť pochopiť a uznať, že občania sa majú aktívne podieľať na správe vecí verejných, potom jeho povinnosťou by bolo nielen komplexný návrh opatrení na posilnenie dôvery občanov v štát a štátnu moc pripraviť, ale aj takýto dokument predložiť na otvorenú celospoločenskú diskusiu. Lenže nič takého v schopnostiach a v morálnych postojoch prezidenta SR nebolo odhalené.

  Prezident SR pokladá EÚ za vynikajúci projekt a, žiaľ, doteraz si v rámci jej fungovania nevšimol žiadne zásadné problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve existencie nášho štátu, ktorý bol založený v prospech slovenského národa, jeho občanov a ktorý nemôže dobre fungovať, ak bude zbavený svojej integrity, zvrchovanosti a suverenity. Podobne prezident SR postupuje v prípade nášho členstva v NATO. Čo sme to za ľudia ( politici ), že naše členstvo v NATO spájame s našou povinnosťou stotožniť sa so všetkými praktikami NATO vo svete. Rusko vidíme ako svojho nepriateľa, ktorého budeme ( neviem akými prostriedkami ) odstrašovať, aj keď o mierovej spolupráci s Ruskom ani neuvažujeme. A zase je to téma, ktorá sa netýka iba výlučne politikov, ale je to téma, ktorá sa týka všetkých občanov, ktorým sa odmieta právo kompetentne do zahraničnej politiky zasahovať. Je možné predpokladať, že novozvolená prezidentka SR nebude v šľapajach Andreja Kisku pokračovať ?

  Z tohto dôvodu môžem tvrdiť, že po prezidentských voľbách, na rozdiel od Andreja Kisku, nie sme na dobrej ceste. Či A. Kiska, či I. Radičová, či Z. Čaputová alebo I. Štefunko a niektorí ďalší „bojovníci“ za lepšie Slovensko, do politiky vniesli iba bezobsažné frázy, čo vôbec neukazuje na ich vlastnosť mať v úcte občanov – voličov a pokladať ich za základ štátnej moci, či za základ ich politických funkcií. Bezobsažnými frázami iba deformujú politiku ako veci verejné na politiku rôznych skupín, ktoré sú naviazané na nadnárodné spoločnosti a štruktúry.

  Zaujímavý pohľad na prezidentské voľby v SR priniesol server protiproud. cz. z 9.4.2019. Citujem: „Ešte pre ôsmimi mesiacmi málokto na Slovensku vedel, kto je Zuzana Čaputová – a dnes je prezidentkou krajiny. Žena neprijímaná katolíkmi, komunistami ani nacionalitami, podľa rôznych pozorovateľov a komentátorov figúrka oligarchov, buddhistka, ekoteroristka, Sorosova agentka a lesbička dostala 58,4 % hlasov z toho mála voličov, ktorí sa dostavili k urnám. Jedným razom si tak Slováci zvolili gayparadu, manželstvá deviantov, adopciu deti pederasty, potraty, sebevraždy, dvere dokorán otvorené migrantom, podporu členstva Slovenska v EÚ a v NATO a orientáciu na Demokratickú stranu USA. Zbláznili sa azda Slováci ? Nie, len sú unavení z domácich politikov a ľahostajne podľahli úspešnej mediálnej masáži izraelskej agentúry „Shaviv Strategy and Compaigns.“

  Zdá sa, že práve tieto záležitosti politiky uvedené v citáte prispeli k tomu, aby dosluhujúci prezident SR mohol konštatovať, že sme na správnej ceste. Novozvolená prezidentka SR preto mohla jasne vyhlásiť okrem iného aj toto: „Povýšme spoluprácu nad boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“ Dá sa vyjsť v rámci SR v ústrety tomuto vyhláseniu či výzve prezidentky SR ?

  Najskôr nie ! Dôvod je jednoduchý, pretože celková účasť zo všetkých oprávnených voličov dosiahla úroveň 41,79 % a samotnú prezidentku volilo len 23,91% hlasov. Nad takýmto výsledkom prezidentských volieb sa nedá jednoducho iba mávnuť rukou a povedať si, že život ide ďalej a nakoniec je to problém voličov. Politika je, má byť a má ostať vecou verejnou a preto sa týka všetkých občanov SR. Dovolím si tvrdiť, že výsledky prezidentských volieb v SR sú dokonalým odrazom kvality politiky a politikov, sú výsledkom takých „politických“ procesov, ktoré do popredia pretlačili zámer organizovať prípravu a priebeh prezidentských volieb ako záležitosť odborníkov a financmajstrov zaoberajúcich sa mediálnym a marketingovým priestorom.

  V tomto „politickom“ priestore neexistuje žiadny skutočný záujem hovoriť o politike ako o veci verejnej a teda dovoliť niekomu, aby občanom bolo umožnené spolupodieľať sa na formovaní politiky, ktorú bude mať za povinnosť presadzovať aj prezidentka SR. Ak napríklad 24% občanov bude podporovať novozvolenú prezidentku SR v jej politike, tak ako bude možné zvládať 76% občanov – voličov, aby sa pridali či boli lojálni k hodnotám, ktoré bude presadzovať ? Vychádza mi iba jedna odpoveď: pri dnešných praktikách bude pokračovať mediálno – marketingové „ohlupovanie“ občanov SR !

  Takéto „ohlupovanie“ občanov si vyžaduje neustále masírovanie ich vedomia hodnotou slušnosti, ktorá aj podľa A. Kisku symbolizuje práve Zuzana Čaputová. A takéto „ohlupovanie“ si vyžaduje, aby občania uverili výzve povýšiť spoluprácu nad boje, ako radí nová prezidentka SR. Lenže radí nám dobre ?

  Zoberme si slovné spojenie „povýšiť spoluprácu nad boje“. Čo sa tým myslí ? Pojem „spolupráca“ je pomerne jasným pojmom a preto nie je potrebné k nemu napísať niečo viacej. Pojem „boj“ si však vyžaduje spresnenie. V demokratickej spoločnosti pojem „boj“ sa má ( a môže ) používať vo význame „politický boj“. Je možné predpokladať, že aj Zuzana Čaputová, ak použila pojem „boj“, mala na myslí iba vo význame „politický boj“ a nič iné ! Ak vetu Zuzany Čaputovej trochu „rozbalíme“, tak nám vlastne povedala toto: „Povýšme spoluprácu nad politické boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“

  Pri takomto „rozbalení“ jej výzvy je potrebné si všimnúť, v čom sa skrýva „ohlupovanie“ občanov. Že máme spolupracovať na tom, aké sú jej hodnoty, ale nemáme sa usilovať viesť politické boje !!! To je najzákladnejšia a zrejme vedomá chyba v politike a pre politiku, pretože politika nie je rozhodovaním o vecných, odborných otázkach, ale stretávaním sa názorov a presvedčení a hlavne zápasom o získanie súhlasu a väčšiny.

  Politický boj sa zo skutočnej politiky nemôže odstrániť, je samozrejmou súčasťou politického konania a správania sa politikov ( a aj občanov ). Keď povie žena a ešte k tomu prezidentka SR, že máme spolupracovať a zanechať boje, na prvý pohľad to vyzerá tak slušne a nevinne, že sa dá tomu aj uveriť. Lenže práve v tom sa skrýva zámer mediálneho a marketingového „ohlupovania“ občanov.

  Musím povedať, že ma mrzí, ak prezidentka SR sa takýmto spôsobom postavila k občanom, hoci v skutočnosti má byť na ich čele a zo svojej prezidentskej pozície politický boj múdro usmerňovať či ovplyvňovať, pretože skutočná politika sa dotýka ľudí ( občanov ) v ich záujmoch, názoroch, presvedčeniach. Politika je teda konfliktné jednanie, ktorému sa nemôžeme vyhýbať a nemá to robiť ani prezidentka SR.

  Pod vedením Andreja Kisku sa v politike či v mediálnej a marketingovej sfére robí to, čo sa nesmie robiť. V skutočnosti sa máme držať pravidlá, že v každodennom sociálnom spolužití je treba sa vyhýbať konfliktom, ale pre oblasť politiky toto pravidlo neplatí. Pod vedením Andreja Kisku sa nám, občanom, neustále vnucuje predstava porušenia uvedeného pravidlá v politike, pretože sme neustále masírovaní potrebami slušnosti. Keď Andrej Kiska vyhlasuje, že spraví všetko, čo je v jeho silách, aby nová vláda bola okrem iného slušná, tak je to zase len o tom, že ani vláda nesmie dovoliť občanom, aby sa politické konanie v spoločnosti realizovalo na spôsob efektívneho politického boja, aby sa politika brala ako konfliktné konanie.

  Cez politiku slušného Slovenska a slušnosti v politike je nám, občanom SR, znemožňované vstupovať do určitých politických konfliktov a pomáhať riešiť ich. Celkom okato sa cez mediálnu sféru a niektorých politikov presadzuje predstava, že mier v spoločnosti môže existovať len za situácie, že všetci budeme slušní a budeme počúvať názory a riešenia tých správnych ľudí. Keďže politika je v každom prípade zápasom o získanie súhlasu a väčšiny, tak v každom prípade sa v spoločnosti majú vytvárať podmienky pre politický boj a politické riešenie konfliktov. Od prezidenta SR majú občania očakávať, že im jasne ozrejmí, kto sa má pokladať za súčasť politickej sily, ktorá prináša mier v spoločnosti.

  Občanom musí byť jasné, že mier v spoločnosti neohrozuje ten človek ( či skupina ), ktorý ( ktorá ) vstupuje do konfliktu, ale najskôr ten, kto znemožňuje druhým vstupovať do konfliktu, pretože iné možnosti či alternatíva vraj neexistujú. Príklad: vládna moc aj s podporou určitej časti opozície nedovolí občanom či skupinám politikov vstúpiť do konfliktov, ktoré súvisia s fungovaním EÚ a NATO a členstvom v týchto štruktúrach.

  Prezidentka SR je presvedčená, že prezidentskými voľbami sa ( IM ) podarilo prekročiť hrádzu medzi konzervatívnym a liberálnym. V skutočnosti k tomu vôbec nedošlo, pretože táto hrádza bola obídená, keďže politický boj nebol ( nestal sa ) tým hlavným prostriedkom hľadania vhodného kandidáta s vhodným programom.

  Cez politiku slušnosti a výzvam k zámene politického boja určitou spoluprácou, sa z hľadiska politickej etiky má zabezpečiť určitá deštrukcia morálnych kvalít ( cnosti ) potrebných pre politiku a samotnú spoločnosť ( ako politická múdrosť, politická statočnosť, spravodlivosť ako cnosť, umiernenosť v užívaní moci ). Nateraz si dovolím spomenúť politickú statočnosť. Práve schopnosť vstupovať do konfliktov patrí k politickej statočnosti.

  Spoločnosť potrebuje dostatok občianskej odvahy a tá je základom politického konania. V dnešnej dobe ešte viac platí, že je potrebná občianska odvaha slobodne hovoriť, kritizovať, mať svoje názory, zasadzovať sa za svoje práva aj proti tým, ktorí majú moc. V živote prichádzajú chvíle, keď je potrebné odolávať tlaku názorov, rôznych skupín ( a najmä politických či mimovládnych ), dokázať postaviť sa proti ich konformite, obhajovať vlastné názory a pozície.

  Z hľadiska politickej etiky je potrebné jednoznačne u politikov a občanov podporovať formovanie politickej statočnosti. Občianska odvaha je potrebná pre spoluúčasť na verejnom živote. Takže cez „politiku“ slušnosti, ktorú presadzuje dosluhujúci prezident SR a ktorou začína novozvolená prezidentka SR, sa nedajú vytvárať podmienky, aby politika ďalej fungovala ako vec verejná ! Skôr ako s „politikou“ slušnosti prezident SR a vládna koalícia zaviedli do svojho „programového uspávania“ občanov politiku boja proti extrémizmu a antisemitizmu. Táto politika priamo pomáha deformovať to, čo politická etika od občana v demokratickom právnom štáte požaduje: politickú statočnosť v jej aktívnej či pasívnej forme.

  Už je potrebné celkom jasne povedať, že kto vstúpi do politiky, musí mať schopnosť viesť konflikty, vstupovať do stretov, ktoré sú motivované rôznymi záujmami a presvedčeniami. Politická etika má za to, že iba v konkurencií záujmov a názorov je možné nachádzať obecné dobro a preto potrebujeme politický boj ako vzájomné spory a strety, ako zápasy o stúpencov a väčšinu. Tento politický boj sa v skutočnosti nedá ničím iným efektívnym nahradiť: pohodlím súkromia, tézami o mierumilovnosti, výzvami k slušnosti, obviňovaním z extrémizmu a podobne. Záver k tomuto je jasný: Ak prezidentka SR nepochopí podstatu politického boja, potom nedokáže pochopiť ani zmysel demokratických inštitúcií v spoločnosti.

  V dnešnej dobe je už úplne čitateľné, že EÚ predstavuje inštitúciu ( štát ) s veľkým deficitom demokracie. A nielen to. V konečnom dôsledku ide o zlikvidovanie národných štátov a ustanovenie EÚ ako super štátu. Dovolím si citovať Petra Saka z jeho článku „Kompetencie politikov a ľudí.“ Citujem: „Systém funguje jednosmerne. Z Bruselu sa valia na európske národy príkazy, zákazy, zákony, zásadné strategické rozhodnutia pre ďalšiu existenciu jednotlivých národov, ale v opačnom smere je cesta uzatvorená.“

  Ďalší citát od autora článku: „Jednosmernosť bruselského politického systému a vylúčenie občanov Európy z politických procesov a nahradenie autentickej demokracie virtuálnou či tieňovou hrou pomocou inštitútu a inštitúcií, na ktorých sa občania podieľajú, ale ktoré nemajú žiadny reálny význam ( napríklad bruselský parlament ) vytvárajú obdobný stav a následné procesy. Európsky politický systém osifikuje ( kostnatie – poznámka D.H. ) a odcudzuje sa ďalším systémom a občanom, ktorí ho tvoria. Medzi Bruselom a Európanmi a európskymi národmi narastá disonancia.“

  Táto jednosmernosť pomáha vylučovať občanov členských štátov EÚ z politických procesov. EÚ je veľkou hrozbou pre národné štáty a ich občanov, hoci časť z nich pod vplyvom silnej indoktrinácie podlieha výzvam, že takto fungujúcu je potrebné zo všetkých síl brániť. Naša vládna moc nemôže a nesmie otvorene deklarovať, že EÚ je hrozbou pre SR, pretože sama v tomto komplote – plánovanej likvidácie národných štátov – figuruje. V každom prípade je tu spor o charakter EÚ, spor o tom, ako by mala fungovať EÚ, aby vyhovovala požiadavkám členských štátov a jej občanom. Práve vedomé a plánované vylúčenie občanov členských štátov z politických procesov bolo a je organizované preto, aby EÚ bola postupne zrealizovaná podľa predstáv nositeľov konceptuálnej moci, medzi ktorých patrí aj skupina s fašistickými koreňmi. Nejde však o politickú stranu ĽS – NS, pretože tá sa na budovaní EÚ ako super štátu nepodieľa.

  Koniec I. časti

  Dušan Hirjak

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Salvini povedal, že pomohol polícii nájsť neonacistické zbrane

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ANSA-Maurizio Brambatti)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v utorok povedal, že dal polícii počiatočný tip, na základe ktorého zhabala neonacistickú propagandu a rôzne zbrane vrátane rakety vzduch-vzduch. Informovala o tom agentúra DPA "Som šťastný, že som bol užitočný pri nájdení rakety," povedal Salvini, ktorý je…

  Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa spolu s turistami vykúpal v červených plavkách v Čiernom mori

  Praha 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot-Youtube)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vykúpal v červených plavkách v Čiernom mori v ukrajinskej Odese. Pritom rusky komunikoval s turistami Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas pracovnej návštevy Odesy vykúpal v Čiernom mori so sprievodom zamestnancov administratívy a miestnych obyvateľov. Na stránke Kancelárie prezidenta…

  Trump: USA sa neusilujú o zmenu režimu v Iráne

  Washington 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Spojené štáty sa neusilujú o zmenu režimu v Iráne, ale o to, aby nemohol získať jadrové zbrane, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump "Nejde nám o zmenu režimu. Vôbec nám o to nejde... Nemôžu mať jadrovú zbraň," zdôraznil na schôdzke vlády šéf…

  Tím Johnsona zvažuje pred brexitom pozastavenie činnosti parlamentu

  Londýn 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Henry Nicholls)   Tím kandidáta na post britského premiéra Borisa Johsona uvažuje o pozastavení činnosti parlamentu v období pred odchodom Británie z Európskej únie. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News Johnson môže podľa plánov jeho kampane v októbri pozastaviť fungovanie…

  Pohoda pri vode? Nie, na kúpaliskách v Nemecku uvažujú o posilnení ochrany

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Nemecko uvažuje o posilnení bezpečnosti na plavárňach kvôli čoraz častejším násilnostiam. V hre je aj zavedenie špeciálnej policajné ochrany. Aktuálne na bezpečnosť na niektorých kúpaliskách a plavárňach dohliadajú súkromné firmy, informuje portál iDnes.cz Nemecké kúpaliska, na ktorých sa vyskytli problémy, chcú aby ich…

  Kukan sa vrátil k facebookovej roztržke s Blahom: Vynadal by som mu ešte raz

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Exminister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, ktorý po dvoch funkčných obdobiach nedávno skončil na pozícii poslanca Európskeho parlamentu (EP) sa nedávno veľmi negatívne a ostro vyjadril k poslancovi NR SR a šéfovi parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľubošovi Blahovi, ktorého okrem iného nazval…

  Nemci ironicky: „Gratulujeme, mesto Ashausen bude mať 1000 nových občanov“

  Berlín 16. júla 2019 (HSP/Foto:Screenshot video)   Gigantický biznis pokračuje. Pašeráci vozia migrantov do Európy maskujúc sa humanitárnymi a humanistickými heslami. Ale ide o čistý podradný biznis. Keďže sa stále väčšia časť európskej verejnosti začína búriť proti kšeftom s migrantami, pašeráci sa snažia utajiť svoju činnosť, ale márne   Správy o vylodení migrantov zverejňujú mnohé…

  Europoslanci rozhodli, von der Leyenová je prvou ženou na čele Európskej komisie. Poďakovala podobne ako Čaputová

  Brusel/Štrasburg 16. júla 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-Francois Badias)   Ursula von der Leyenová (60) sa od 1. novembra stane prvou ženou na čele Európskej komisie (EK). Podľa tlačovej agentúry DPA o tom rozhodli v utorok večer poslanci Európskeho parlamentu (EP) Nový predseda EP David Maria Sassoli uviedol, že za von der…

  Feministka a potratová aktivistka, ktorá falošne obvinila Trumpa zo znásilnenia, si myslí, že mužov je potrebné posielať do "preškoľovacích táborov"

  Washington 16. júla 2019 (HSP/LifeNews/Foto:SITA/AP-Craig Ruttle)   Médiá, ktoré v poslednom čase nariekajú ohľadom „sexizmu,“ neváhajú propagovať svoj vlastný druh sexizmu. V rozhovore pre VOX zverejnenom 2. júla prispievajúca autorka E. Jean Carrollová uviedla, že „svet je veľmi, veľmi, veľmi príjemné miesto bez mužov.“ Podľa Carrollovej, ktorá nedávno obvinila prezidenta USA Donalda…

  Susedia gruzínskeho televízneho redaktora, ktorý nadával na Putina, mu na dome umiestnili tabuľu s uštipačným textom

  Tbilisi 16. júla 2019 (HSP/Foto: KP)   V Gruzínsku neutícha škandál, ktorý vypukol po tom, ako tamojší novinár Georgij Gabunia v priamom televíznom prenose nadával na Putina. Vulgárne a šovinistické správanie televízneho chuligána vyvolalo v Gruzínsku búrku nevôle a masové demonštrácie. Jeho susedia mu na dom umiestnili tabuľu s uštipačným textom  „V Tbilisi…

  "Budeme musieť nájsť cesty, ktoré existenciu vesmírneho objektu vysvetlia." Českí vedci objavili hviezdu, ktorej nerozumejú

  Praha 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP)   Českí vedci v Astronomickom ústave AV ČR - Ondřejov si pripisujú nový objav hviezdy, ktorá sa však vymyká súčasným predstavám o vesmíre. Nový objav možno označiť za náhodu, pretože vedci mierili na hviezdu HD 99458…

  Londýnsky starosta nepovolil výstavbu mrakodrapu "Tulipán"

  Londýn 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Londýnsky starosta Sadiq Khan zablokoval plány na výstavbu 300 metrov vysokého mrakodrapu neďaleko rieky Temža. Štíhla stavba prezývaná "Tulipán" so sklenenou vyhliadkovou plošinou by podľa starostu priniesla iba obmedzený verejný osoh a narušila by panorámu britskej metropoly, informovala v utorok tlačová agentúra Reuters…

  Nemecký politik Peter Bystroň exkluzívne pre HS o von der Leyenovej: Tá žena zaručene urýchli rozklad EÚ. Každý, komu EÚ len trochu leží na srdci, sa musí nad týmto personálnym návrhom zhroziť

  Bratislava 16. júla 2019 (HSP/Foto:PB, SITA/AP-Francisco Seco)   Nemecká ministerka Ursula von der Leyenová ašpiruje na líderku Európskej komisie. Niektorých slovenských europoslancov nemecká politička zaujala, iní sú skeptickejší a uvádzajú, že o nej nič nevieme. O stanovisko na menovanú političku sme požiadali aj nemeckého politika Petra Bystroňa (AfD). Ozrejmil, prečo…

  Sen sa skončil, Eduard Chmelar zakladá nové politické hnutie nazvané Socialisti: Chcem byť radikálnou alternatívou kapitalistom

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Eduard Chmelár chce založiť nové politické hnutie nazvané Socialisti. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že chce ponúknuť voličom alternatívu. Chmelár sa už v roku 2015 neúspešne pokúšal o registráciu politického hnutia SEN "Rozhodol som sa vstúpiť do politického zápasu a…

  Afganky, ktoré cez víkend hrali na Pohode, zmizli. Sú už v Nemecku?

  Trenčianske Teplice 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto: screenshot video)   Polícia pátra po štyroch členkách ženského afganského orchestra ZOHRA, ktorý cez víkend vystúpil na hudobnom festivale Pohoda. TASR o tom informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička Podľa denníka Nový čas, ktorý na zmiznutie členiek upozornil, dievčatá sú v Európe legálne…

  Prokurátor Generálnej prokuratúry, ktorý vypracoval podklady na rozpustenie ĽSNS, je už na dôchodku

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (GP SR) Ivan Minár, ktorý spracoval podklady k návrhu na rozpustenie ĽSNS, je už na dôchodku "Prokurátorovi GP SR, ktorý spracoval návrh na rozpustenie strany Kotleba – ĽSNS, zanikol služobný pomer prokurátora z dôvodu vzniku nároku na starobný…

  Pri páde budovy v Bombaji zahynulo najmenej sedem ľudí

  Bombaj 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SarcasticDude Twitter)   Najmenej sedem ľudí zahynulo v utorok v Bombaji, kde sa zrútila štvorpodlažná budova. Záchranárom sa podarilo spod trosiek budovy vytiahnuť deväť preživších vrátane jedného dieťaťa, ktoré už medzičasom po ošetrení prepustili z nemocnice Záchranári pátrajú po ďalších osobách, ktoré pravdepodobne uviazli pod troskami.…

  Predseda parlamentu Danko sa zúčastní na pochode Hrdí na rodinu. Vyzval na účasť a podporu, že otec a mama, čiže muž a žena sú to najlepšie pre deti

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/NR SR)   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andrej Danko potvrdil, že sa zúčastní na pochodu Hrdí na rodinu. „Každý má právo žiť ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo…

  TopDesat

  Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

  0

  Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

  Posledné jedlo dinosaura odhalilo neznámy druh jašterice - Indrasaurus wangi

  0

  Neuveriteľne dobre zachovalý obsah žalúdka dinosaura, ktorý zomrel čoskoro po skonzumovaní posledného jedla, odhalil predtým neznámy druh jašterice, ktorý sa odhaduje, že žil pred 120 miliónmi rokov, informuje portál RT. Táto jašterica dostala meno Indrasaurus wangi. Jašterica, pomenovaná Indrasaurus wangi, je na rozdiel od akéhokoľvek známeho d

  Tieto divné selfies si zamiloval celý internet

  0

  Selfies sa v posledných rokoch stali akousi povinnosťou pre všetkých, ktorí využívajú sociálne siete. Niektorí sú dokonca schopní vytvoriť si 50 rovnakých fotiek iba kvôli tomu, aby si mohli vybrať tú správnu selfie. Prvé selfies vznikli pravdepodobne v Austrálii pred desiatimi rokmi, keď sa takto fotil jeden opitý muž. Pravdepodobne…

  Opustené hotely: Kedysi niečo znamenali, no dnes iba chátrajú

  0

  Tak ako aj v minulosti sa výstavba hotelov rozkvitla s nárastom obyvateľstva. Kedysi známe pohostinstvá sa pritom neudržali nad hranicou krachu a skončili dodnes opustené ako pripomienka, že niekedy po nich dopyt predsa len bol. Tieto opustené hotely v minulosti niečo znamenali, no dnes sú iba obyčajnými ruinami. Royal Hotel, Birdsville

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Vo svete IT

  Herné smartfóny opäť naberú „na sile“. Zoznámte sa s novým procesorom Snapdragon 855 Plus od Qualcommu

  0

  Svetový výrobca mikročipov, Qualcomm, oficiálne predstavil výkonnejší derivát svojho vlajkového procesoru Snapdragon 855, ktorý poháňa tie najsilnejšie smartfóny aktuálne dostupné na trhu. Novinka s označením Snapdragon 855 Plus však nemá byť klasickým vlajkovým procesorom. Jeho cieľovou skupinou sú tie najvýkonnejšie „mašiny“ – herné smartfóny. Vyšší výkon, lepšia konektivita a lepšia…

  R. Raši: „V podpore malých a stredných podnikov budeme pokračovať“

  0

  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu informuje verejnosť, ze 6 malých a stredných podnikov, ktoré uspeli so svojimi projektami v Oblasti kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií úspešne absolvovali tréningový program Innovation Leaders Open Gate v izraelskom Tel Avive. „Izraelský akcelerátor SIT4F prostredníctvom špičkového tréningu pomohol našim firmám rýchlejšie preklenúť…

  Huawei tvrdí, že do roku 2021 dokáže byť úplne nezávislý od spoločností a technológií z USA

  0

  Americko-čínska obchodná vojna sa síce pomaly blíži ku koncu, no ani jedna z čínskych spoločností stále nemá vyhraté. Najnovšie vyhlásenia Donalda Trumpa síce napovedajú, že čínski giganti, ako Huawei či ZTE, sa možno časom na trh v USA vrátia, no predstavitelia týchto spoločností sa na slová amerického prezidenta už tak…

  Uniknuté rendery zariadení Honor 9X a 9X Pro odhaľujú pop-up selfie kameru

  0

  Predstavenie zariadení Huawei Honor 9X a 9X Pro sa nezastaviteľne blíži. Malo by sa tak stať 23. júla, teda už o pár dní. So skracujúcim sa časom, sa na povrch dostáva množstvo informácií ohľadne oboch zariadení.  Najnovšie, portál pocketnow.com  priniesol report, v  ktorom upozorňuje na rendery smartfónov, odvolávajúc sa priamo na…

  Xiaomi predstavuje unikátny gadget, ktorý Vás zbaví svrbenia po uštipnutí hmyzom

  0

  Xiaomi opäť raz ukazuje, že má skvelé a  inovatívne nápady. Najnovšie predstavuje užitočný gadget s praktickým využitím. Drobné zariadenie o veľkosti kľúčenky, ktorého účelom je odstránenie nepríjemného svrbenia po uštipnutí komárom či iným hmyzom. Informuje o tom portál Xiaomimagazine.com. Za zhotovením tohto malého zariadenia stojí spoločnosť Konjac, ktorá ho predstavila…

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  TopSpeed

  Nový Opel Astra má 9-stupňový automat a o 19 % nižše emisie

  0

  S príchodom modernizovanej Astry Opel úplne prekopal aj motorovú ponuku. Výsledkom sú nové motory z vlastného vývoja, nová 9-stupňová automatická prevodovka a až o 19 % znížené emisie. S úpravami motorovej palety konštruktéri zapracovali aj na naladení podvozka, aerodynamike karosérie a výbave kabíny. Nový Opel Astra, ako mu teraz chvíľu budú všetci…

  Rišo Gonda sa opäť prihlásil a získal skvelé pódium!

  0

  Nie len Maťo Homola, ale aj Rišo Gonda pretekal na rakúskom okruhu Red Bull Ring. Rišo už tradične nastúpil s tímom Šenkýř Motorsport v sérii International GT Open. BMW M6 GT3 osedlal spoločne s mladučkou holanďankou, Beitske Visserovou. Premiéru v pozícii juniorského tímu BMW Motorsport okorenili skvelým druhým miesto v…

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  32

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  KAMzaKRÁSOU

  Je detox zdravý či klam?! Názor odborníkov na „očistu” ťa prekvapí

  0

  Chceme sa cítiť zdravšie, lepšie, mladšie a siahame preto po najrôznejších detoxikačných kúrach sľubujúcich celkovú „očistu“ tela. Detoxy sa naozaj za posledné roky stali takmer synonymom zdravého organizmu, no aj tu platí staré dobré porekadlo, že nie je všetko zlato čo sa blyští. Je detox zdravý alebo klam a aký…

  Sebarozvoj s koučkou: Voľba postoja so slobodou voľby

  0

  Voľba postoja so slobodou voľby: Je to o postoji – keď si vyberieme, že budeme realistickí, a nie strachoví, môžeme posilňovať svoju sebaistotu. Tá sa vytvára aj tým, že sa do vecí činorodo púšťame, aby sme získavali skúsenosti, rozvíjali sa, a tak sa stávali odvážnejšími.

  Efektívne a lacné cvičenie so stoličkou: Odteraz už žiadne výhovorky!

  0

  Zatiaľ čo mnohí pri cvičení v pohodlí domova preferujú jogu alebo pilates, ktorý dokáže poriadne ponaťahovať všetky svaly na tele, my preferujeme cvičenie so stoličkou. Pri správne zvolených cvikoch dokážete svoje telo rovnako dobre ponaťahovať!

  Deti a digitálne technológie (mobily, počítače, tablety): Pozor na hrozivé následky!

  0

  Digitálne technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, výrazne ovplyvňujú aj deti. Tie sa do kontaktu s mobilmi a tabletmi dostávajú takpovediac „od plienok“ a väčšinou to začína pesničkami a rozprávkami na Youtube, pokračuje hrami a neskôr aj sociálnymi sieťami. Deti už bez toho takmer nevedia existovať a situácia sa zhoršuje. Deti a digitálne technológie – to…

  Prírodný liek na dýchacie cesty: Priprav si tento macerát!

  0

  Dnes vám povieme o jeden bylinke, ktorá predstavuje akýsi prírodný liek na dýchacie cesty. Hoci je často využívaná ako okrasná rastlina, nedajte sa zmiasť. V skutočnosti majú jej kvety blahodarný vplyv na ľudský organizmus a sú nápomocné pri liečbe mnohých zdravotných ťažkostí. Veľmi jednoducho si z nej môžete pripraviť macerát, ktorý…

  TEST: Marlies Möller uv-light & pollution protect hairspray

  0

  Lak na vlasy na ochranu pred UV žiarením a znežistením od Marlies Möller ponúka vlasom komplexnú ochranu a prirodzenú fixáciu s oslňujúcim leskom. Je navrhnutý tak, aby vlasom zabezpečil UV ochranu a predišiel tak ich vysušovaniu a oslabovaniu. Okrem toho vytvára tento produkt na vlasoch akúsi ochrannú vrstvu, vďaka ktorej sú chránené pred…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily Ukrajiny v dôsledku zlyhania zaútočili na vlastné pozície v Donbase: 3 mŕtvi, 11 zranených

  0

  Vojaci ozbrojených síl Ukrajiny sa snažili zopakovať úder Doneckej milície, ktorá úspešne použila jednotku na odstraňovanie mín UR-83 na zničenie opevnenia ukrajinskej armády. Dôstojníci dvakrát použili systém UR-77. Ak však v prvom prípade neboli žiadne ľudské obete, potom druhýkrát viedli k tragickým následkom. Výpočet UR-

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Tvoja Svadba

  Farebné svadobné šperky podľa znamení: Čo o vás prezradia

  0

  Farby šperkov môžu ovplyvňovať našu náladu aj zdravie. Spájajú sa s nimi naše hviezdne znamenia. Vyberáme si ich podľa nášho vkusu a samozrejme aj podľa toho, čo máme oblečené. Niektoré šperky sa dedia, majú špeciálny sentimentálny význam a iné sú len jednoducho kúsky, ktoré sme si obľúbili. Farebné svadobné šperky sú menej časté,…

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Tvoje Zdravie

  Pozor, toto je TOP sezónna zelenina! Prečo sa oplatí jesť cuketu?

  0

  Cukety práve v prebiehajúcom období v hojnom množstve dorastajú v našich záhradách a dobre dostupné sú aj v obchodoch či na miestnych trhoch. Hovoríme tu o úžasnej zdravej a chutnej zelenine, ktorá sa dá pripraviť na množstvo spôsobov. Vyberiete si cuketové placky či krémovú cuketovú polievku? Alebo máte v obľube iné zdravé…

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Tieto fakty potrebujete ovládať!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…