• Odumierania politiky ako veci verejnej. Bola súčasťou tohto procesu aj voľba prezidenta SR ?

  Publikované 14.05. 2019 o 15:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  I.

  V článku, ktorý má dve časti, budem písať o politickom boji. Budem písať o tom, proti akému zlu je potrebné bojovať a to najmä z úrovne prezidentského úradu a teda z úrovne ústavných činiteľov, ale aj z úrovne nás, občanov SR. Nepôjde o boj proti akýmkoľvek marginálnym prejavom zla, ale o tom najzložitejšom, najväčšom, najrafinovanejšom zle, ktoré sa do nášho štátu a do celej Európy „zavrtáva“, ktoré do každej spoločnosti preniká, formuje svojich prisluhovačov pre rôzne spoločenské a politické role a ktoré svoje ciele dosahuje cez ten najefektívnejší nástroj, ktorý sa podarilo „zostrojiť“ a ktorý je priebojnejším a výkonnejším nástrojom ako je vojenská sila – je to samotná EÚ so svojim právnym, inštitucionálnym, finančným a personálnym systémom vrátane lobistického zázemia.

  Kandidátka na funkciu prezidenta SR pred voľbou prezidenta zlo nepomenovala. V článku sa zmieňujem o tom, koho prezidentka SR môže považovať za šíriteľov zla. Z jej pohľadu a z pohľadu ľudí rovnako zmýšľajúcich, zlo predstavujú tí občania SR, ktorí sú zástancami národno-štátnych záujmov SR a chápu, že s fungovaním EÚ je potrebné niečo robiť: buď ju reformovať v prospech členských štátov alebo z nej vystúpiť a vybudovať si novú medzinárodnú organizáciu, cez ktorú nikto nebude presadzovať ambície byť mocným super štátom v Európe a vo svete.

  Dôležité je a bude, v existenciu ktorého zla veria či budú veriť občania SR ako národ. Ako sa v tom vyznať ?

  Národno-štátne záujmy sú predmetom Ústavy SR, ktorá je základným zákonom našej spoločnosti. Z Ústavy SR vyplývajú úlohy a poslanie pre politikov a aj občanov – presadzovať a brániť národno-štátne záujmy slovenského národa. Z toho vyplýva, že vlastenecké sily nemôžeme pokladať za zlo, s ktorým sa treba raz a navždy vyporiadať. Toto je najchmúrnejšia pozícia politiky vládnej moci, pretože je očividné, že naša vládna moc a politické štruktúry ( až na výnimky ) s povinnosťou, ktorá vychádza z Ústavy SR, nepracujú. Pri každom spoločenskom podujatí, na ktorom zaznievajú príhovory politikov, sa vyzýva bojovať proti extrémistom, populistom a fašistom z radov občanov. Ako keby práve my, občania, sme chceli zničiť svoj štát, zapredať rôznym záujmom ( nadnárodných štruktúr ) náš slovenský národ.

  Vlastenecké sily neohrozujú iné členské štáty EÚ v ich existencií, nepodporujú likvidáciu Európy masovou migráciou, nevykrikujú, že musia vzniknúť Spojené štáty európske a že národné štáty sa majú vzdať svojej štátnej suverenity, neveria tomu, že môže existovať nejaká pozitívna strata suverenity. Ak vlastenecké sily nepredstavujú v nadväznosti na našu Ústavu žiadne zlo, prečo je potom potrebné, aby naši ústavní činitelia a ďalší politici „pracovali“ s takýmto pojmovým označením ?

  Deje sa to preto, aby bolo možné predstaviteľov národno-štátnych záujmov odpratať zatiaľ ešte „demokratickým spôsobom“ z cesty, po ktorej si vykračuje už dlhšiu dobu to hlavné, najväčšie zlo. Globalizácií sveta nesmie nikto stať v ceste. Ani žiadna štátna moc národného štátu. Naši politici skladajú sľub na našu Ústavu, ale neustále vysielajú signály a praktiky o svojej vernosti nadnárodným štruktúram, ktoré disponujú ohromnou mocou. Aj preto má E. Chmelár pravdu, keď zdôraznil, že zúfalo potrebujeme štátnikov, ktorí sa nezľaknú nátlaku akejkoľvek moci. A ja si dovolím k tomu dodať, že nemôže sa zľaknúť taký štátnik, ktorý je verný svojmu národu, ktorý sa radí so svojimi občanmi a svoje zásadné rozhodnutia robí nie iba s koaličnými partnermi, ale s vedomím a súhlasom občanov !

  Žiaľ, výsledok voľby prezidenta SR ani zďaleka nesplnil tento sen E. Chmelára a nakoniec aj potrebu našej spoločnosti, slovenského národa. Ako je to možné poznať, keď Zuzana Čaputová ešte ani neprevzala prezidentský úrad ?

  Prezradili sa tí páni politici a ich pomocníci, ktorí si vymysleli hesla ako „Poďme bojovať proti zlu !“ či “Potrebujeme prezidenta ako je Zuzana Čaputová, ktorá sa postaví zlu.“

  Takéto vyhlásenia by boli úplne v poriadku, bolo by možné ich akceptovať, keby ich nositelia vedeli pomenovať, čo ( kto ) predstavuje najväčšie zlo, proti ktorému je potrebné bojovať. Toto zlo nedokázali pomenovať celkom objektívne a nestranne. A ak predsa len chcú bojovať proti zlu, tak sa veľmi snažia zavadzať občanov. Obrancovia národno-štátnych záujmov nemôžu byť označovaní ako zlo, proti ktorému treba bojovať, pretože na strane obrancov je Ústava SR.

  Tí, ktoré chcú bojovať proti obrancom národno-štátnych záujmov, vedome a vopred svojou podporou kandidátke na funkciu prezidenta SR Zuzane Čaputovej určili poslanie bojovať proti takému „zlu“, ktoré je jasne v súlade s Ústavou SR. Tu sa skrýva choroba politiky ľudí, ktorí ju robia. Ako je možné ( aj s logického hľadiska ) taký nezmysel vyprodukovať a ešte aj verejne hlásať ? Je to možné, pretože chápanie pravdy, demokracie, štátu či národa sme si dali nepozorovane a kus po kúsku otočiť do polohy „postavené na hlavu.“

  Na položenú otázku je možné odpovedať slovami MUDr. Ivana Davida, CSc., kandidáta č. 1 do Európskeho parlamentu za českú stranu SPD ( Sloboda a priama demokracia ). Ten sa v svojom videu ( viď server novarepublika.cz ) okrem iného vyjadril aj takto: „Hlavný politický boj sa preniesol na úplne iné bojisko – na druhú frontu. Ide o zachovanie štátov, národov a demokracie vôbec. Niekto to nazýva bojom globalistov s lokalistami. Ide o snahu nadnárodných koncernov podmaniť si pomocou rôznych projektov štáty a o reakciu vlastencov na túto snahu. EÚ je jedným z takýchto projektov. Z Bruselu sa zavádzajú pravidla vyhovujúce nadnárodným koncernom a ich spojencom. Cieľom tejto snahy globalistov v EÚ je vykorenený euroobčan necítiaci lojalitu k žiadnemu štátu a žiadnemu národu, ktorý je ľahko ovládateľný, pretože je celkom opustený. Globalisti ovládajú štátny aparát väčšiny štátov, väčšinu zdrojov, väčšinu médií a tým i veľkú časť verejnej mienky. Lenže akcia prináša reakciu a formuje sa Aliancia vlasteneckých síl …Medzi globalistami a vlastencami vedie hlavná politická fronta dnešnej doby.“

  Toto môže slúžiť ako odpoveď na vyššie položenú otázku. Môžeme si teda každý osobne uvedomiť, o čo išlo vo voľbe prezidenta SR a ktorá strana politického frontu vyšla z volieb víťazne. A na základe tohto víťazstva si globalisti dovoľujú v rozpore s Ústavou SR legalizovať ich boj proti vlasteneckým silám, pretože tieto sily sú „ ZLO“.

  Keďže 75 % občanov – voličov tejto politike neuverilo, pre vlastenecké sily to predstavuje signál, že je potrebné hlavný politický boj zintenzívniť a snažiť sa podvodné úsilie globalistov odhaľovať. U nás, v Slovenskej republike, sa do čela globalistov vlastnou „inauguračnou technikou“ zaradilo Progresívne Slovensko a už nám masíruje naše hlavy, že sa chystá prevziať moc. Lenže o skutočnom osude Slovenskej republiky nesmú rozhodovať politici ako naši zástupcovia, ale my, občania, ako základ štátnej moci. Politici by si mali od občanov pýtať dovolenie, či im bude umožnené, aby namiesto národno-štátnych záujmov bránili jednotnú Európu aj s Bruselom.

  Všimnime si, čo zásadného sa doteraz dialo vo svete a deje sa to aj v rámci Európy pod vedením Bruselu, teda hlavne Nemecka a Francúzska.

  John Pilger, austrálsky dokumentarista v jednom svojom videu si dovolil pripomenúť, že na Západe vieme veľa hovoriť o zločinoch iných, ale o tých vlastných skoro nič. Chyba jedno dôležité slovo, ktoré by sa malo používať. Je to slovo „impérium“. Existencia amerického impéria bola zriedka priznávaná, ktorého arogancia hovorí jasnou rečou: žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojných štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. John Pilger pripomenul, že od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí. Prečo to spomínam ?

  Pretože nejde iba o americké impérium a pretože to, čo robilo americké impérium, to sa teraz deje aj národným štátom v demokratickom kapitalizme – v Európe a to pod vedením EÚ. Dovolím si zdôrazniť, že aj v tomto prípade platí tá istá arogancia predstaviteľov nadnárodnej moci: žiadny členský štát EÚ nemá nárok ísť po vlastnej ceste, rozhodovať si po svojom, uplatňovať svoju vlastnú štátnu moc, pretože takáto cesta sa nemôže zhodovať so záujmami súdržnej, jednotnej a homogénnej Európy, ktorá jediná ( ! ) je schopná zaistiť občanom slobodu a prosperitu. Poznámka: zatiaľ západná propaganda svojim „láskavým“ prístupom k verejnosti vôbec nemá záujem pripomenúť, ako v slobode a prosperite žije grécky ľud, proti ktorému sa spojili tri nadnárodné štruktúry proti jednému.

  Kde sa robí politika pre naplnenie záujmov súdržnej, jednotnej a homogénnej Európy ? Členské štáty sú povinné rešpektovať politiku Berlína, Bruselu a Paríža, ktorá sa stáva politikou donucovania k zjednoteniu a k podriadeniu sa EÚ, pričom na otázky demokracie sa neprihliada. Zlo Bruselu, Berlína a Paríža, zlo EÚ sa ukazuje v tom, že existujú samozvaní nadnárodní mocnári a mandaríni, ktorí sú nezvratne presvedčení, že im patrí akási základná idea o jednotnej Európe, že im patrí ozajstná moc a že ich záujmom sa musí podriadiť každý národ. Dnes sa už vyžaduje, aby každá vláda zvolená na základe parlamentných volieb a každý prezident mali vôľu spolupracovať s Bruselom, rešpektovať EÚ a všetky zákony, ktoré na upevnenie nadnárodnej moci nad členskými štátmi sú schvaľované nelegitímnymi inštitúciami EÚ pre potreby nelegitímnej nadnárodnej súdnej moci.

  II.

  Nie je to divné správanie, keď pred voľbou prezidenta SR nám „najpokrokovejšie“ sily SR v rámci svojho mediálneho a marketingového obrazu si dovolili predviesť pred občanmi – voličmi mimoriadne trápnu výzvu: „Poďme bojovať proti zlu !“ A na čelo tohto boja postavili kandidátku Zuzanu Čaputovú. Záhadou ostalo, proti akému zlu máme bojovať.

  Potrebujeme prezidenta ako je Zuzana Čaputová, ktorá sa postaví zlu.“ Povedal to súčasný prezident SR Andrej Kiska, podľa ktorého nová prezidentka bude hájiť politiku, ktorá vráti dôveru ľudí v štát a dôveru ľudí v spravodlivosť. Je tu teda úloha pomenovať zlo, ktoré ohrozuje bez rozdielu všetkých občanov SR a ktoré bude možné určitým spôsobom pod vedením prezidentky SR eliminovať. Ak spojíme reč Andreja Kisku a Ivety Radičovej, tak si máme podľa nich zapamätať, že v prezidentských voľbách vyhrala politika slušnosti a vysokej kultúry. Možno. Určite vak nevyhrala politika ako vec verejná.

  Aj Iveta Radičová sa už naučila vypúšťať poriadne dymové clony, aby dezorientovala občanov, ktorým pripomína, že vyhral typ politiky, ktorá odmieta agresivitu, útoky, vulgarizmy, že ide o politiku riešení a o politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy SR. Politika riešení si však vyžaduje spoluúčasť občanov SR a aj od nich záleží, ako pomenovať hlavné výzvy SR, ak sa už takáto súvislosť uviedla. Ivan Štefunka si zase myslí, že Zuzana Čaputová zvíťazila nad nenávisťou. Novozvolená prezidentka okrem iného povedala aj toto: „Povýšme spoluprácu nad boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“

  Vie sa občan – volič vysomariť z toho, aké hodnoty novozvolenú prezidentku SR a ľudí, ktorých som menovite spomínal, spojili ? Môže ísť len o hodnoty, ktoré sa dajú  pochopiť z reči A. Kisku, I. Radičovej, I. Štefunka či samotnej prezidentky. Lenže všetko sú to len všeobecné keci, nič jasného, konkrétneho. Žiadny volič sa nemal o čo v skutočnosti oprieť, pretože nikoho nezaujíma, aké názory má volič, čo požaduje, aká politika sa má robiť. My, občania – voliči, sme sa v predvolebnom období k skutočnej politike nedostali, ani nepriblížili, pretože v tomto smere tu panovalo a panuje úplné bezvládie, v ktorom bol dôležitý iba mediálny a marketingový obraz politiky, ktorým kandidáti na prezidenta SR a samotní občania boli efektívnym spôsobom od seba izolovaní.

  Napriek mnohým a zásadným nedostatkom v uplatňovaní demokracie u nás, súčasný prezident SR veľmi optimistický zdôraznil: „Sme na dobrej ceste. Potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v štát. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby bola aj nová vláda slušná a spravodlivá.“ Prečo dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska neustále spomína, že je potrebné vrátiť dôveru ľudí v štát, keď za celé volebné obdobie nedokázal predložiť spoločnosti – občanom SR žiadne zásadné návrhy, ako tú dôveru obnoviť ? A je možné dostatočne účinne obnoviť dôveru v štát, ktorého ústavní činitelia postupne popodpisovali prenos mnohých kompetencií do Bruselu ( ako akt reprezentovania SR ) a ktorého zákonodarný zbor dodatočnou novelou Ústavy SR ( za vlády Mikuláša Dzurindu ) urobil neslýchanú vec- povýšil nadnárodnú tvorbu vôle ( koho a v prospech koho ? ) nad svoju vlastnú – vnútroštátnu tvorbu vôle ( viď § 7 ods. 2 novely Ústavy SR z februára 2001 ) ?

  Stotožňujem sa s názorom, ktorý napísal Rafael Rafaj, predseda Inštitútu národnej politiky: „Národ je jediný hegemón. A jediný suverén, ktorý môže dať súhlas na zmeny v ústave, sú občania Slovenskej republiky vo všeobecnom hlasovaní.“

  Ako majú občania dôverovať štátu, ktorého volení predstavitelia nedali občanom šancu vyjadriť sa k takýmto aktom a rozhodnúť o nich ? Ako majú občania dôverovať štátu, keď samotný štát rezignoval aj na dôslednú prípravu prezidentských volieb a jeho úlohy boli suplované mediálnou sférou a marketingovými ťahmi aj za pomoci izraelskej agentúry ?

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Je to obdobie, keď vec verejná má byť v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi. Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

  Nič z toho sa nerobí. Prečo je to tak ? Nemáme v radoch občanov a v radoch verejnej správy dostatok schopných ľudí, ktorí dokážu organizovať voľby v prospech občanov a celej spoločnosti ? Máme dostatok schopných ľudí, ale verejná správa nemá k dispozícií tú správnu ideu ( myšlienku ), ktorá všetkých zainteresovaných bude zjednocovať k výberu kandidátov a k voľbám ako k veci verejnej, pretože samotný zákon o voľbe prezidenta SR duchu skutočnej demokracie už veľmi nezodpovedá.

  Súčasný prezident SR ani v prípade prípravy prezidentských volieb neurobil nič zásadného, čo by mohlo aktivizovať občanov SR, ale robil všetko k podpore úsilia súkromných spoločnosti o dosiahnutie úspechu. Ako je možné úspešne bojovať proti korupcií, ak ani prezident SR nie je iniciátorom nového zákona o voľbách do NR SR, ktorý by zabezpečil kvalitnejší výber zástupcov občanov a občanom samotným by umožnil mať na výber poslancov väčší vplyv a kontrolu ich práce. Ako je možné bojovať proti korupcií, ak obsadzovanie štátnych pozícií sa rieši v straníckych sekretariátoch koaličného zoskupenia.

  Kto odhalí, komu sa podarilo dostať na dobrú cestu ? Dá sa veriť tomu, že na dobrú cestu sme sa dostali tým, že sme si zvolili Zuzanu Čaputovú za prezidentku SR? Z postoja Andreja Kisku vyplýva, že tak, ako je slušná a spravodlivá Zuzana Čaputová, tak ON zabezpečí, aby aj nová vláda, ktorá bude ustanovená po parlamentných voľbách, bola slušná a spravodlivá.

  Prezident SR Andrej Kiska už dlhšiu dobu hovorí, že je potrebné vrátiť dôveru ľudí v štát. Túto svoju mantru iba opakuje, ale do dnešného dňa nepredložil občanom SR žiadny komplexný návrh, ako je to možné zrealizovať. Ak sa u občanov má obnoviť dôvera v ich štát, potom funkcia prezidenta SR je tá najlepšia politická pozícia, cez ktorú majú občania možnosť presadiť zásadné zmeny k lepšiemu.

  Ak by bol prezident SR skutočne prezidentom všetkých občanov a mal by tu schopnosť pochopiť a uznať, že občania sa majú aktívne podieľať na správe vecí verejných, potom jeho povinnosťou by bolo nielen komplexný návrh opatrení na posilnenie dôvery občanov v štát a štátnu moc pripraviť, ale aj takýto dokument predložiť na otvorenú celospoločenskú diskusiu. Lenže nič takého v schopnostiach a v morálnych postojoch prezidenta SR nebolo odhalené.

  Prezident SR pokladá EÚ za vynikajúci projekt a, žiaľ, doteraz si v rámci jej fungovania nevšimol žiadne zásadné problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve existencie nášho štátu, ktorý bol založený v prospech slovenského národa, jeho občanov a ktorý nemôže dobre fungovať, ak bude zbavený svojej integrity, zvrchovanosti a suverenity. Podobne prezident SR postupuje v prípade nášho členstva v NATO. Čo sme to za ľudia ( politici ), že naše členstvo v NATO spájame s našou povinnosťou stotožniť sa so všetkými praktikami NATO vo svete. Rusko vidíme ako svojho nepriateľa, ktorého budeme ( neviem akými prostriedkami ) odstrašovať, aj keď o mierovej spolupráci s Ruskom ani neuvažujeme. A zase je to téma, ktorá sa netýka iba výlučne politikov, ale je to téma, ktorá sa týka všetkých občanov, ktorým sa odmieta právo kompetentne do zahraničnej politiky zasahovať. Je možné predpokladať, že novozvolená prezidentka SR nebude v šľapajach Andreja Kisku pokračovať ?

  Z tohto dôvodu môžem tvrdiť, že po prezidentských voľbách, na rozdiel od Andreja Kisku, nie sme na dobrej ceste. Či A. Kiska, či I. Radičová, či Z. Čaputová alebo I. Štefunko a niektorí ďalší „bojovníci“ za lepšie Slovensko, do politiky vniesli iba bezobsažné frázy, čo vôbec neukazuje na ich vlastnosť mať v úcte občanov – voličov a pokladať ich za základ štátnej moci, či za základ ich politických funkcií. Bezobsažnými frázami iba deformujú politiku ako veci verejné na politiku rôznych skupín, ktoré sú naviazané na nadnárodné spoločnosti a štruktúry.

  Zaujímavý pohľad na prezidentské voľby v SR priniesol server protiproud. cz. z 9.4.2019. Citujem: „Ešte pre ôsmimi mesiacmi málokto na Slovensku vedel, kto je Zuzana Čaputová – a dnes je prezidentkou krajiny. Žena neprijímaná katolíkmi, komunistami ani nacionalitami, podľa rôznych pozorovateľov a komentátorov figúrka oligarchov, buddhistka, ekoteroristka, Sorosova agentka a lesbička dostala 58,4 % hlasov z toho mála voličov, ktorí sa dostavili k urnám. Jedným razom si tak Slováci zvolili gayparadu, manželstvá deviantov, adopciu deti pederasty, potraty, sebevraždy, dvere dokorán otvorené migrantom, podporu členstva Slovenska v EÚ a v NATO a orientáciu na Demokratickú stranu USA. Zbláznili sa azda Slováci ? Nie, len sú unavení z domácich politikov a ľahostajne podľahli úspešnej mediálnej masáži izraelskej agentúry „Shaviv Strategy and Compaigns.“

  Zdá sa, že práve tieto záležitosti politiky uvedené v citáte prispeli k tomu, aby dosluhujúci prezident SR mohol konštatovať, že sme na správnej ceste. Novozvolená prezidentka SR preto mohla jasne vyhlásiť okrem iného aj toto: „Povýšme spoluprácu nad boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“ Dá sa vyjsť v rámci SR v ústrety tomuto vyhláseniu či výzve prezidentky SR ?

  Najskôr nie ! Dôvod je jednoduchý, pretože celková účasť zo všetkých oprávnených voličov dosiahla úroveň 41,79 % a samotnú prezidentku volilo len 23,91% hlasov. Nad takýmto výsledkom prezidentských volieb sa nedá jednoducho iba mávnuť rukou a povedať si, že život ide ďalej a nakoniec je to problém voličov. Politika je, má byť a má ostať vecou verejnou a preto sa týka všetkých občanov SR. Dovolím si tvrdiť, že výsledky prezidentských volieb v SR sú dokonalým odrazom kvality politiky a politikov, sú výsledkom takých „politických“ procesov, ktoré do popredia pretlačili zámer organizovať prípravu a priebeh prezidentských volieb ako záležitosť odborníkov a financmajstrov zaoberajúcich sa mediálnym a marketingovým priestorom.

  V tomto „politickom“ priestore neexistuje žiadny skutočný záujem hovoriť o politike ako o veci verejnej a teda dovoliť niekomu, aby občanom bolo umožnené spolupodieľať sa na formovaní politiky, ktorú bude mať za povinnosť presadzovať aj prezidentka SR. Ak napríklad 24% občanov bude podporovať novozvolenú prezidentku SR v jej politike, tak ako bude možné zvládať 76% občanov – voličov, aby sa pridali či boli lojálni k hodnotám, ktoré bude presadzovať ? Vychádza mi iba jedna odpoveď: pri dnešných praktikách bude pokračovať mediálno – marketingové „ohlupovanie“ občanov SR !

  Takéto „ohlupovanie“ občanov si vyžaduje neustále masírovanie ich vedomia hodnotou slušnosti, ktorá aj podľa A. Kisku symbolizuje práve Zuzana Čaputová. A takéto „ohlupovanie“ si vyžaduje, aby občania uverili výzve povýšiť spoluprácu nad boje, ako radí nová prezidentka SR. Lenže radí nám dobre ?

  Zoberme si slovné spojenie „povýšiť spoluprácu nad boje“. Čo sa tým myslí ? Pojem „spolupráca“ je pomerne jasným pojmom a preto nie je potrebné k nemu napísať niečo viacej. Pojem „boj“ si však vyžaduje spresnenie. V demokratickej spoločnosti pojem „boj“ sa má ( a môže ) používať vo význame „politický boj“. Je možné predpokladať, že aj Zuzana Čaputová, ak použila pojem „boj“, mala na myslí iba vo význame „politický boj“ a nič iné ! Ak vetu Zuzany Čaputovej trochu „rozbalíme“, tak nám vlastne povedala toto: „Povýšme spoluprácu nad politické boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“

  Pri takomto „rozbalení“ jej výzvy je potrebné si všimnúť, v čom sa skrýva „ohlupovanie“ občanov. Že máme spolupracovať na tom, aké sú jej hodnoty, ale nemáme sa usilovať viesť politické boje !!! To je najzákladnejšia a zrejme vedomá chyba v politike a pre politiku, pretože politika nie je rozhodovaním o vecných, odborných otázkach, ale stretávaním sa názorov a presvedčení a hlavne zápasom o získanie súhlasu a väčšiny.

  Politický boj sa zo skutočnej politiky nemôže odstrániť, je samozrejmou súčasťou politického konania a správania sa politikov ( a aj občanov ). Keď povie žena a ešte k tomu prezidentka SR, že máme spolupracovať a zanechať boje, na prvý pohľad to vyzerá tak slušne a nevinne, že sa dá tomu aj uveriť. Lenže práve v tom sa skrýva zámer mediálneho a marketingového „ohlupovania“ občanov.

  Musím povedať, že ma mrzí, ak prezidentka SR sa takýmto spôsobom postavila k občanom, hoci v skutočnosti má byť na ich čele a zo svojej prezidentskej pozície politický boj múdro usmerňovať či ovplyvňovať, pretože skutočná politika sa dotýka ľudí ( občanov ) v ich záujmoch, názoroch, presvedčeniach. Politika je teda konfliktné jednanie, ktorému sa nemôžeme vyhýbať a nemá to robiť ani prezidentka SR.

  Pod vedením Andreja Kisku sa v politike či v mediálnej a marketingovej sfére robí to, čo sa nesmie robiť. V skutočnosti sa máme držať pravidlá, že v každodennom sociálnom spolužití je treba sa vyhýbať konfliktom, ale pre oblasť politiky toto pravidlo neplatí. Pod vedením Andreja Kisku sa nám, občanom, neustále vnucuje predstava porušenia uvedeného pravidlá v politike, pretože sme neustále masírovaní potrebami slušnosti. Keď Andrej Kiska vyhlasuje, že spraví všetko, čo je v jeho silách, aby nová vláda bola okrem iného slušná, tak je to zase len o tom, že ani vláda nesmie dovoliť občanom, aby sa politické konanie v spoločnosti realizovalo na spôsob efektívneho politického boja, aby sa politika brala ako konfliktné konanie.

  Cez politiku slušného Slovenska a slušnosti v politike je nám, občanom SR, znemožňované vstupovať do určitých politických konfliktov a pomáhať riešiť ich. Celkom okato sa cez mediálnu sféru a niektorých politikov presadzuje predstava, že mier v spoločnosti môže existovať len za situácie, že všetci budeme slušní a budeme počúvať názory a riešenia tých správnych ľudí. Keďže politika je v každom prípade zápasom o získanie súhlasu a väčšiny, tak v každom prípade sa v spoločnosti majú vytvárať podmienky pre politický boj a politické riešenie konfliktov. Od prezidenta SR majú občania očakávať, že im jasne ozrejmí, kto sa má pokladať za súčasť politickej sily, ktorá prináša mier v spoločnosti.

  Občanom musí byť jasné, že mier v spoločnosti neohrozuje ten človek ( či skupina ), ktorý ( ktorá ) vstupuje do konfliktu, ale najskôr ten, kto znemožňuje druhým vstupovať do konfliktu, pretože iné možnosti či alternatíva vraj neexistujú. Príklad: vládna moc aj s podporou určitej časti opozície nedovolí občanom či skupinám politikov vstúpiť do konfliktov, ktoré súvisia s fungovaním EÚ a NATO a členstvom v týchto štruktúrach.

  Prezidentka SR je presvedčená, že prezidentskými voľbami sa ( IM ) podarilo prekročiť hrádzu medzi konzervatívnym a liberálnym. V skutočnosti k tomu vôbec nedošlo, pretože táto hrádza bola obídená, keďže politický boj nebol ( nestal sa ) tým hlavným prostriedkom hľadania vhodného kandidáta s vhodným programom.

  Cez politiku slušnosti a výzvam k zámene politického boja určitou spoluprácou, sa z hľadiska politickej etiky má zabezpečiť určitá deštrukcia morálnych kvalít ( cnosti ) potrebných pre politiku a samotnú spoločnosť ( ako politická múdrosť, politická statočnosť, spravodlivosť ako cnosť, umiernenosť v užívaní moci ). Nateraz si dovolím spomenúť politickú statočnosť. Práve schopnosť vstupovať do konfliktov patrí k politickej statočnosti.

  Spoločnosť potrebuje dostatok občianskej odvahy a tá je základom politického konania. V dnešnej dobe ešte viac platí, že je potrebná občianska odvaha slobodne hovoriť, kritizovať, mať svoje názory, zasadzovať sa za svoje práva aj proti tým, ktorí majú moc. V živote prichádzajú chvíle, keď je potrebné odolávať tlaku názorov, rôznych skupín ( a najmä politických či mimovládnych ), dokázať postaviť sa proti ich konformite, obhajovať vlastné názory a pozície.

  Z hľadiska politickej etiky je potrebné jednoznačne u politikov a občanov podporovať formovanie politickej statočnosti. Občianska odvaha je potrebná pre spoluúčasť na verejnom živote. Takže cez „politiku“ slušnosti, ktorú presadzuje dosluhujúci prezident SR a ktorou začína novozvolená prezidentka SR, sa nedajú vytvárať podmienky, aby politika ďalej fungovala ako vec verejná ! Skôr ako s „politikou“ slušnosti prezident SR a vládna koalícia zaviedli do svojho „programového uspávania“ občanov politiku boja proti extrémizmu a antisemitizmu. Táto politika priamo pomáha deformovať to, čo politická etika od občana v demokratickom právnom štáte požaduje: politickú statočnosť v jej aktívnej či pasívnej forme.

  Už je potrebné celkom jasne povedať, že kto vstúpi do politiky, musí mať schopnosť viesť konflikty, vstupovať do stretov, ktoré sú motivované rôznymi záujmami a presvedčeniami. Politická etika má za to, že iba v konkurencií záujmov a názorov je možné nachádzať obecné dobro a preto potrebujeme politický boj ako vzájomné spory a strety, ako zápasy o stúpencov a väčšinu. Tento politický boj sa v skutočnosti nedá ničím iným efektívnym nahradiť: pohodlím súkromia, tézami o mierumilovnosti, výzvami k slušnosti, obviňovaním z extrémizmu a podobne. Záver k tomuto je jasný: Ak prezidentka SR nepochopí podstatu politického boja, potom nedokáže pochopiť ani zmysel demokratických inštitúcií v spoločnosti.

  V dnešnej dobe je už úplne čitateľné, že EÚ predstavuje inštitúciu ( štát ) s veľkým deficitom demokracie. A nielen to. V konečnom dôsledku ide o zlikvidovanie národných štátov a ustanovenie EÚ ako super štátu. Dovolím si citovať Petra Saka z jeho článku „Kompetencie politikov a ľudí.“ Citujem: „Systém funguje jednosmerne. Z Bruselu sa valia na európske národy príkazy, zákazy, zákony, zásadné strategické rozhodnutia pre ďalšiu existenciu jednotlivých národov, ale v opačnom smere je cesta uzatvorená.“

  Ďalší citát od autora článku: „Jednosmernosť bruselského politického systému a vylúčenie občanov Európy z politických procesov a nahradenie autentickej demokracie virtuálnou či tieňovou hrou pomocou inštitútu a inštitúcií, na ktorých sa občania podieľajú, ale ktoré nemajú žiadny reálny význam ( napríklad bruselský parlament ) vytvárajú obdobný stav a následné procesy. Európsky politický systém osifikuje ( kostnatie – poznámka D.H. ) a odcudzuje sa ďalším systémom a občanom, ktorí ho tvoria. Medzi Bruselom a Európanmi a európskymi národmi narastá disonancia.“

  Táto jednosmernosť pomáha vylučovať občanov členských štátov EÚ z politických procesov. EÚ je veľkou hrozbou pre národné štáty a ich občanov, hoci časť z nich pod vplyvom silnej indoktrinácie podlieha výzvam, že takto fungujúcu je potrebné zo všetkých síl brániť. Naša vládna moc nemôže a nesmie otvorene deklarovať, že EÚ je hrozbou pre SR, pretože sama v tomto komplote – plánovanej likvidácie národných štátov – figuruje. V každom prípade je tu spor o charakter EÚ, spor o tom, ako by mala fungovať EÚ, aby vyhovovala požiadavkám členských štátov a jej občanom. Práve vedomé a plánované vylúčenie občanov členských štátov z politických procesov bolo a je organizované preto, aby EÚ bola postupne zrealizovaná podľa predstáv nositeľov konceptuálnej moci, medzi ktorých patrí aj skupina s fašistickými koreňmi. Nejde však o politickú stranu ĽS – NS, pretože tá sa na budovaní EÚ ako super štátu nepodieľa.

  Koniec I. časti

  Dušan Hirjak

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Známky Zuzany Čaputovej sa tlačia v Hradištku, pre mesto je to veľká udalosť

  Praha/Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Slovenská pošta)   Nové poštové známky s portrétom historicky prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej inaugurácia bude už o necelé štyri týždne, sa tlačia v Českej republike v meste Hradištko neďaleko Prahy Podľa riaditeľa tlačiarne Jaroslava Štefka je to pre celé mesto veľká udalosť, ako uviedol…

  Rusov zaujíma iba zlato, Česi sa nechcú dostať pod tlak a Švédi si nevybrali Fínov

  Košice/Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Štvrtok druhého týždňa je na majstrovstvách sveta v hokeji tradične vyhradený štvrťfinálovým zápasom. Slovákom sa síce ich sen o postupe do vyraďovacej časti po šiesty raz za sebou rozplynul, ale štvrťfinálové dvojice sľubujú dramatické zápletky aj hokejovú kvalitu V Bratislave od 16.15 h…

  Na štatistickom úrade bude výsledky eurovolieb sumarizovať 1 200 ľudí

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Štatistický úrad SR zabezpečí výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v päťdesiatich Odborných sumarizačných útvaroch (OSÚ) na území celého Slovenska. Počas volebnej noci zo soboty 25. mája na nedeľu 26. mája bude na týchto pracoviskách pôsobiť 1 200 ľudí a bude nasadených…

  Muž, ktorého v stredu v Petržalke postrelili, je mimo ohrozenia života

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Muž, ktorého v stredu (22. 5.) postrelili v bratislavskej Petržalke, je už mimo ohrozenia života. TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská "Aktuálne je pacient po operácii, jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrozenia života. Naďalej však zostáva hospitalizovaný a…

  Minimálna suma gastrolístkov sa zrejme zvýši až od 1. júla

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Minimálna hodnota stravných lístkov sa v tomto roku zvýši zrejme až od 1. júla. Vlani pritom najnižšia suma gastrolístkov stúpla už od 1. júna. Dôvodom mesačného posunu oproti minulému roku má byť aktuálny stav legislatívneho procesu pri návrhu opatrenia o sumách stravného "Keďže…

  V Čadci platí výstraha 3. stupňa pred povodňou

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Tomáš Somr)   V okrese Čadca stále hrozí povodeň z trvalého dažďa. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, výstraha 3. stupňa tam platí dnes od 10:00 do 19:00 "Vzhľadom na nasýtenie povodí spadnutými zrážkami a predpokladanými ďalšími trvalými zrážkami predpokladáme vzostup až výrazný vzostup vodných hladín na…

  V súvislosti s nepriaznivým počasím mali hasiči viac ako 80 výjazdov

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Tomáš Somr)   V súvislosti s intenzívnym dažďom, ktorý v stredu zasiahol územie Slovenska, mali hasiči do dnešného rána desiatky výjazdov vo viacerých krajoch. Takmer 290 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo pri viac ako 80 udalostiach Ako informovalo agentúru SITA Prezídium Hasičského a záchranného zboru, ich…

  V dvoch českých mestách sa objavili chybne vytlačené hlasovacie lístky pre eurovoľby

  Praha 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Radnica v Českom Těšíne v okrese Karviná vydala v stredu večer upozornenie pre svojich obyvateľov. Rovnako ako v Ostrave sa aj tam objavili chybne vytlačené hlasovacie lístky pre blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú v Českej republike konať dva dni,…

  The Times: Mayová svoje odstúpenie oznámi v piatok

  Londýn 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Britská premiérka Theresa Mayová by mala odstúpenie zo svojej funkcie oznámiť v piatok 24. mája. Vo štvrtok to bez citovania zdrojov napísal britský denník The Time. Na základe tohto údajného plánu Mayová zostane premiérkou, kým v dvojfázovom procese nebude zvolený jej nástupca. O dvoch…

  Muž, po ktorom polícia pátrala pre streľbu, je mŕtvy

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Dušan Jakubík z bratislavskej Petržalky, po ktorom polícia v stredu pátrala pre streľbu, je mŕtvy. Ako Polícia Slovenskej republiky uviedla na facebookovej stránke, pravdepodobne spáchal samovraždu Policajti v stredu pátrali po 43-ročnom mužovi, ktorý po streľbe v Petržalke utiekol ozbrojený. "Na Holíčskej ulici…

  Ovečkin sa zatiaľ trápi a je skúpy na slovo. Napriek tomu je už lepší ako v roku 2011 na Slovensku

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mal patriť medzi najväčšie hviezdy hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku, zatiaľ sa však trápi. Ruský kanonier Alexander Ovečkin nazbieral v siedmich zápasov bratislavskej B-skupiny iba tri body za dva góly a jednu asistenciu Z toho dva body (1+1) získal pri suverénnom triumfe nad…

  Sulík: Ivan Mikloš by nemal problém každému občanovi Slovenska napariť 8-tisíc eur nových dlhov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pravicoví politici, ktorí majú blízko ku ekonomickým témam - bývalý minister financií Ivan Mikloš a šéf strany SaS Richard Sulík - sa sporia o to, ako by malo vyzerať odstraňovanie dlhov v Európskej únii Zatiaľ čo Ivan Mikloš je toho názoru, že dlhy…

  Blaha rozobral "zväzáka" Klusa

  Bratislava 22. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot)   Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer) sa v televíznej diskusii na TA3 stretol s poslancom za SaS Martinom Klusom Na úvod redaktor spomenul kritické vyjadrenie premiéra Pelegriniho na status Ľuboša Blahu. Od tejto kritiky si veľa sľubovali Blahovi odporcovia,  ktorí ho nevedia argumentačne…

  "Šimečkovci sú nevoliteľní" - Chmelár k voľbám do EP: "Kandidáti mladší ako 30 rokov by podľa mňa nemali začínať svoju politickú dráhu na európskej úrovni"

  Bratislava 22. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Politológ Eduard Chmelár uviedol, že zvyčajne nedáva odporúčania pred voľbami, keďže je podľa jeho slov neúctou voči voličovi vnucovať mu vlastné predstavy o tom, komu by mal dať svoj hlas, no pred víkendovými voľbami do Európskeho parlamentu svojim sledovateľom ponúkol pomôcku, na lepšiu…

  Lajčákov rezort zahraničia v predvolebnom videu mobilizuje voličov. V hlavnej úlohe Kiska, Pellegrini, Čaputová, Sajfa, Zomri

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí SR predvolebné video, v ktorom presviedča verejnosť, aby prišla k volebným urnám. Rezort zahraničia v propagačnom videu upozorňuje na to, že Slovensko malo v posledných voľbách do EP najnižšiu účasť spomedzi všetkých…

  Pentagon chce vyslať na Blízky východ 10 tisíc vojakov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká novinárka a publicistka Tereza Spencerová vo svojom dnešnom komentári opisuje a približuje napätú situáciu medzi USA a Iránom Potom, čo minister obrany Shanahan oznámil, že rozhodný americký postoj zastrašil Irán a jeho hrozby sú preto "zastavené", chce Pentagon po Trumpovi vyslať…

  Pekarík si zaspomínal na bundesligový titul spred 10 rokov. O tvrdých tréningoch Magatha by mohol napísať knihu

  Berlín 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Bildfunk)   Nestáva sa často, že sa slovenský futbalista stane ligovým šampiónom v niektorej z popredných európskych súťaží (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, pozn.). V novodobej slovenskej histórii sa niečo také podarilo iba dvom Na Petra Dubovského a jeho triumf s Realom Madrid v španielskej Primera…

  Mimovládka Post Bellum: Aby sa zabránilo extrémizmu, treba už od detstva zlepšiť politickú prácu s obyvateľstvom

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Facebook-Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia)   V pondelok sa v Bratislave konala verejná diskusia občianskeho združenia Post Bellum a Kolégia Pamäti národa s názvom „Naša pamäť. Naša zodpovednosť. Eurovoľby 2019“, ktorá bola zamyslením nad kolektívnou európskou pamäťou a jej odkazom pre súčasnosť v kontexte…

  TopDesat

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Pravidlá sú na to, aby sa porušovali: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Život nás prekvapuje každý deň. A to aj napriek tomu, že na svete sú nastolené určité pravidlá, ktoré musíme rešpektovať. Samozrejme, väčšina z nás tieto pravidlá dodržiava. Nájdu sa však aj takí, ktorým sa zdá zábavné tieto pravidlá nedodržiavať. Namiesto toho sa rozhodli, že si vymyslia svoje vlastné metódy na…

  Záchrana planéty: Tieto mestá urobili neuveriteľné kroky!

  0

  Čím rýchlejšie sa ľadovce v Antarktíde roztápajú, tým viac ľudí premýšľa o environmentálnej situácii, znečistení ovzdušia a hroziacom globálnom otepľovaní. Vedci si myslia, že kvalita ovzdušia zabíja viac ľudí ako fajčenie. Preto sa mestské samosprávy snažia zmeniť spôsob, akým fungujú, a učiť svojich obyvateľov, aby robili to isté. Záchrana planéty…

  Unikol Abraham Lincoln pred vlastnou manželkou do funkcie prezidenta USA?

  0

  Na mnohé udalosti z histórie sa viažu legendy. Niektoré majú v sebe viac pravdy, iné menej. Na väčšine však je minimálne jedno zrnko pravdy. Jedna z legiend ohľadom drevorubača, neskôr právnika menom Abraham Lincoln, ktorý to dotiahol až do prezidentského paláca hovorí, že Lincoln od svojej manželky doslova do Bieleho domu utiekol. Prečo?…

  Vo svete IT

  Na Huawei sa sype ďalší problém. Tentokrát sa týka dodávok procesorov

  0

  Ekonomická vojna medzi Amerikou a Huaweiom naberá na obrátkach. Od momentu, kedy americká vláda zaradila spoločnosť Huawei na „entity list“, teda zoznam spoločností, s ktorými majú americké spoločnosti zakázané obchodovať, bez toho aby im to vláda odobrila, sa na nich sype jeden problém za druhým. Kríza v podobe služieb od spoločnosti Google bola…

  Prekonávate často jet lag alebo pracujete na smeny? Ak áno, výrazne tým zvyšujete riziko vzniku rakoviny

  0

  Ak vnútorné hodiny nie sú synchronizované s rytmom deň a noc, produkcia proteínu, ktorý urýchľuje delenie rakovinových buniek (pozn. redakcie: bunkové delenie je fyziologický proces, ktorý prebieha v takmer všetkých tkanivách za rôznych okolností. V normálnom prípade je rovnováha medzi delením buniek (proliferácia) a programovanou bunkovou smrťou (apoptóza) ustálená. V…

  Nepremeškajte akciu na rýchlonabíjačka od Xiaomi do auta, ktorá kombinuje držiak

  0

  Držiaky, resp. holdery, sa v autách stávajú pomaly povinnou výbavou, ktorá prináša dodatočný komfort, ktorý oceňujú mnohí vodiči – telefón máte vždy po ruku, vidíte notifikácie a v neposlednom rade ho je možné využiť aj ako držiak na navigáciu. A práve preto by sme Vám dnes radi dali do pozornosti Držiak Xiaomi Mijia Shunzao,…

  Xiaomi potvrdzuje vybrané špecifikácie ešte nepredstaveného zariadenia Redmi K20. Máme sa na čo tešiť

  0

  Oficiálne predstavenie smartfónu Xiaomi Redmi K20 sa nezastaviteľné blíži, stať sa tak má 28. mája, teda už o pár dní. O zariadení Xiaomi Redmi K20 sme doposiaľ mohli počuť viacero špekulácií, ktoré dodnes neboli nikým kompetentným potvrdené. Na tému upozorňuje portál FoneArena.com. CEO Redmi Lu Weibing potvrdzuje vybrané špecifikácie CEO…

  Vedci poukazujú na spojitosť infekcie a vzniku duševných porúch u detí a dospievajúcich

  0

  Deti a dospievajúci, ktorí boli liečení na infekciu, sú vystavení zvýšenému riziku následného vzniku duševnej poruchy. Pri infekciách vyžadujúcich hospitalizáciu sa pravdepodobnosť takéhoto ochorenia zvýšila o viac ako 80%. Na štúdiu upozrňuje portál wissenschaft-aktuell.de. „Naše výsledky ukazujú, že infekcie a imunitný systém sa podieľajú na vývoji duševných porúch u detí…

  Finančný výsledky Xiaomi za prvý kvartál ukazujú, že sa spoločnosti opäť darilo. Rástla dvojciferným číslom

  0

  Vyzerá to tak, že Xiaomi je tigrom v segmente elektroniky, spoločnosť opäť raz rástla raketovým tempom. Podľa zverejneného reportu spoločnosťou Xiaomi za prvý kvartál v globálnom meradle podrástla o 27,2% tempom. Rýchly prehľad ekonomických výsledkov Xiaomi za prvý kvartál Celkové tržby predstavovali 43,8 mld. RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 27,2% Hrubý zisk…

  TopSpeed

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  1

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  2

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  Tisíce áut majú problém, lebo sprísnili emisné limity a spôsob merania

  37

  V septembri 2018 sme priniesli podrobný článok o tom, prečo a ako sa zmení spôsob snímania emisií. Dôvod? Podvádzanie. Emisná kontrola v minulosti prebiehala všelijako. Keď sa chcelo, auto prešlo. Tomu by mal byť koniec. Jedným z opatrení, ktoré zaviedli, je zmena snímania či nahrávania vozidiel, ktoré sa podrobujú kontrole.…

  Plná nádrž z Ukrajiny? ČESMAD to chcel obmedziť

  5

  Tankovať na Ukrajine sa stále vyplatí. Cena paliva je tam podstatne nižšia, ako u nás. Keď trafíte, alebo si prostredníctvom online kamier na ukrajinskej strane štátnej hranice odsledujete situáciu, môžete za krátku chvíľu ušetriť pekné peniaze. Aj keď podotýkam, že ani prázdna hranica neznamená, že cez ňu prejdete rýchlo.

  Renault Megane R.S. Trophy-R je najrýchlejšia predokolka Nürburgringu

  2

  Vojna predokoliek pokračuje. S každou novou generáciou chcú výrobcovia svojim fanúšikom a klientom dokázať, že práve ponúkajú to naj náradie na trhu. Kde a čím môže výrobca deklarovať, že má najrýchlejšie auto? Už pár desaťročí platí, že keď auto zaboduje na Nordchleife, zaboduje všade. A tak tu máme ďalšie uchmatnutie rekordu na…

  Autokaravany pri nehode veľmi bezpečné nie sú

  11

  Autokaravany sú čoraz populárnejšie aj u nás. Niektoré nové stoja doslova majland, a preto ľudia často siahajú po starších kusoch. Dokonca sa dajú prenajať. Dovolenka v autokaravane prináša mnoho výhod, ale aj nevýhod. Je nutné však myslieť aj na bezpečnosť posádky. Testy preukázali, že autokaravany pri nehode na tom nie sú najlepšie a…

  KAMzaKRÁSOU

  Najkrajšie chrámy na Slovensku: Jedinečné dedičstvo po predkoch

  2

  Jednotlivé cirkvi majú svoje chrámy, kde veriaci ticho vyznávajú svoje hriechy a chválospevmi vzývajú Boha. Tieto miesta, primárne slúžiace na modlitby, sú takisto historickými pamiatkami. Najkrajšie chrámy na Slovensku sú dedičstvom po našich predkoch. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.

  Ľanový olej: Je to najlepšia ochrana proti rakovine?

  2

  Ľanový olej je preslávený mnohými účinkami, a to okrem blahodarného vplyvu na proces trávenia aj schopnosťou chrániť telo pred rakovinou. Okrem toho vie organizmu doplniť množstvo cenných látok, napríklad aj dôležité omega-3 mastné kyseliny. Ak sa chcete viac dozvedieť o jedinečných vlastnostiach ľanového oleja aj ako ich využiť pre svoje…

  Chiavari stoličky: Vymeň obyčajné za neobyčajné

  1

  Možno sa pri príprave svadby nad stoličkami ani nezamýšľate. Sú v miestnosti rovnako ako stoly, koberce alebo dvere. No ak plánujete výnimočne romantickú svadbu, mali by ste zvážiť aj tento detail. Chiavari stoličky sú už dnes súčasťou výbavy mnohých priestorov. Pôsobia elegantne, dajú sa rôzne ozdobiť, ale skvelo vyzerajú aj celkom…

  Ktoré chyby vo výchove detí sú najčastejšie? Tieto môžu mať negatívny dopad

  1

  Asi s nami budete súhlasiť, keď povieme, že vo výchove detí sa toho dá naozaj veľa pokaziť. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom, no nielen toto puto, ale aj všetko to, čo sa dieťaťu odovzdáva cez výchovu, tvorí základ. Tieto kľúčové atribúty totiž ovplyvňujú zásadným spôsobom ďalší život dieťaťa. Preto by malo byť v našom najväčšom…

  Vyhraj 3x Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny

  0

  Máte pocit, že sa na vašej pokožke hlavy vytvorili lupiny, ktoré vás privádzajú do šialenstva? Tak v tom prípade máme pre vás dobrú správnu a hlavne jednoduché riešenie. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny, ktorý je špeciálne vyvinutý presne na tento problém. Obsahuje jemné tenzidy,…

  Ženský pohľad na Renault Kadjar – prvé dobrodružstvá

  2

  Je to už viac ako mesiac, čo aj mne začalo dobrodružstvo s Kadjarom. No a musím povedať, že som sa naň naozaj viac ako tešila. Tohto krásavca sme dostali do redakcie na dlhodobý test. A z toho sa teším ešte viac, nakoľko mám dosť času poriadne ho otestovať, či už ako zaneprázdnená…

  Svetlo sveta

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Koho nakoniec v eurovoľbách podporil Štefan Harabin?

  0

  Končiaca sa kampaň do eurovolieb vyvolala otázky aj o tom, či sa Štefan Harabin otvorene vyjadrí podporu nejakému kandidátovi alebo politickej strane. Skutočnosť, že opäť začal vykonávať činnosť sudcu Najvyššieho súdu mu výrazne znížilo možnosť prejaviť otvorenú politickú podporu, no na druhej strane aj indície o tom, že založí politickú stranu znižujú…

  Arcibiskup Paríža k prípadu Lambert: Stali sme sa obyčajnými odpadkami?

  0

  Francúzsko 21. mája (RV) Na silne medializovaný prípad francúzskeho pacienta v nemocnici v Reimse trpiaceho tetraplégiou, čiže úplnou obrnou všetkých štyroch končatín v dôsledku úrazu hlavy, ktorému sa lekári rozhodli prerušiť od 20. mája prísun vody a výživy, zareagoval parížsky arcibiskup Mons. Michel Aupetit. Silné napätie vzniklo medzi samotnými členmi…

  Vašečka vyzval Hlinu na spoločný odchod z politiky

  0

  Richard Vašečka má talent povedať v najmenej vhodnej chvíli niečo, čo ovplyvní zásadne vždy nielen jeho politickú kariéru, ale aj tých v jeho okolí. Čo to o tom vedia tí, ktorých s Daniškom vopred „natreli“, že idú z OĽANO do jeho novej strany. Príbeh o tom, ako vzniklo KÚ poznáme…

  Marián Kuffa: Ministerke kultúry dávam jednotku s hviezdičkou

  0

  Katolícky kňaz Marián Kuffa vysoko ocenil rozhodnutie ministerky kultúry odmietnuť poskytovať granty pre genderistické iniciatívy a skupiny presadzujúce agendu LGBTI. Rozhodnutie považuje za historicky jedinečné „Pani ministerka kultúry prvý krát v histórii odmietla príspevok na genderistické aktivity LGBTI. Jednotka s hviezdičkou. Podporme všetci, celý národ pani ministerku v tejto veci.“  Ideológia gender je podľa…

  Kardinál Burke vyzval veriacich, aby sa vzopreli vládam, ktoré podporujú masívnu imigráciu

  0

  Kardinál Burke sa na piatkovej konferencii v Ríme vyjadril, že “postaviť sa proti masívnej moslimskej imigrácii je realizovaním zodpovedného patriotizmu.“ Kardinál rovnako vyzval na bránenie Európy pred islamskou imigráciou, nakoľko hlavným ideovým zameraním islámu je „vládnuť svetu.“ Burke poukázal na situáciu vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku a v Spojených štátoch a iných krajinách,…

  Armádny Magazín

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. V marci bolo oznámené, že prvý let ruského bezpilotného lietadla UAV Hunter spoločnosti Suchoj sa uskutoční v roku 2019. Suchoj Ochotnik“ alebo „Hunter“ j

  Sovietske tankové eso Zinovij Grigorievič Kolobanov so svojím tankom zastavil útok Wehrmachtu na Leningrad

  0

  Tankové vojská dnes predstavujú dôležitú súčasť armád celého sveta. Sovietska či ruská tanková škola a ruská armáda sa môže pochváliť celým radom vynikajúcich tankov a tankistov, ktorí dokázali svoju kvalitu a bojové majstrovstvo na mnohých bojiskách od 1.svetovej vojny až do konfliktu v Čečensku. K takýmto tankom a tankistom patrí…

  Zverejnené zábery z pádu čínskeho stíhacieho bombardéra

  0

  Video o katastrofe čínskeho stíhacieho bombardéra Xian JH-7, sa objavilo na sociálnych sieťach. Tvrdí sa, že lietadlo spadlo v provincii Hainan, kde sa konali vojenské cvičenia čínskych vojsk. Zábery ukazujú, že lietadlo pri vysokej rýchlosti takmer kolmo dopadá na zem, a ihneď dochádza k explózii. Mraky dymu a ohňa stúpajú desiatky metrov.

  Čínsky plán na obsadenie ZSSR

  0

  Plány USA pre napadnutie ZSSR, vrátane použitia jadrových zbraní, sú všeobecne známe. Už menej sú známe informácie o tom, že krátko po 2. svetovej vojne sa i Spojené kráľovstvo chystalo k masívnemu bombardovaniu sovietskych miest. Plány ú

  Najsilnejšie armády v roku 2019 - porovnanie globálnych ozbrojených síl

  0

  Najnovšie údaje z Global Fire Power Index identifikujú najsilnejšie armády v roku 2019. V ktorých oblastiach dominujú niektoré z najsilnejších armád a kde zaostávajú? Aké sú najsilnejšie ozbrojené sily v roku 2019? Každý rok od roku 2006, Global Fire Power Index hodnotí 137 moderných vojenských síl pomocou 55 rôznych parametrov, aby…

  IPSC strelci sa stretli v Michalovciach

  0

  Cez víkend sa konalo v Michalovciach 1.Kolo východoslovenskej Ligy Šariš-Zemplín, kde sa stretli športoví strelci zo Slovenska a Poľska. Strieľalo sa podľa pravidiel IPSC, v divíziách:  Standard, Production a  Open, prinášame výsledky a niekoľko videí.

  Tvoja Svadba

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Doplnky zo živých kvetov: Osviež svoj svadobný deň

  0

  Ak sa povie svadba, prvé čo vás napadne budú svadobné šaty, nevesta, kytica. Zo živých kvietkov ale môžete vytvoriť omnoho viac ako len tradičnú okrúhlu svadobnú kyticu a pierko pre ženícha. Kvietkami môžete ozdobiť svadobných hostí a družičky tiež poteší ozdoba, ktorú môžu použiť tak, ako im to vyhovuje najviac. Doplnky zo…

  Fotenie pri západe slnka: Nápady na unikátne svadobné fotografie

  0

  Svadobné fotenie je vždy najväčšou radosťou pre nevesty a pre niektorých ženíchov predstavuje nekonečné hodiny (niekedy dokonca tri) usmievania sa a bozkávania. Nebojte sa, on vás ľúbi a prežije aj to, že na neho niekto pol dňa mieri (fotoaparátom). Fotenie pri západe slnka, o ktorom chceme dnes hovoriť, vyžaduje trošku prípravy, správne načasovanie a dobre…

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…

  Ako skladovať vajíčka? Rozhodne nepodceňujte ani ich výber a prípravu

  0

  Vajíčka sú často diskutovanou potravinou. Niektorí si nevedia varenie bez vajec predstaviť, iní ich zatracujú. Určite však patria medzi  najhodnotnejšie potraviny vďaka obsahu bielkovín, lecitínu, mnohých minerálnych látok a vitamínov. Kritizovanou súčasťou vajec je cholesterol, preto by ste ich konzumáciu nemali preháňať. Zároveň patria k nebezpečným potravinám, pretože pri nevhodnom skladovaní alebo…