• Dušan Hirjak

  Odumierania politiky ako veci verejnej. Bola súčasťou tohto procesu aj voľba prezidenta SR ?

  Publikované 14.05. 2019 o 15:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  I.

  V článku, ktorý má dve časti, budem písať o politickom boji. Budem písať o tom, proti akému zlu je potrebné bojovať a to najmä z úrovne prezidentského úradu a teda z úrovne ústavných činiteľov, ale aj z úrovne nás, občanov SR. Nepôjde o boj proti akýmkoľvek marginálnym prejavom zla, ale o tom najzložitejšom, najväčšom, najrafinovanejšom zle, ktoré sa do nášho štátu a do celej Európy „zavrtáva“, ktoré do každej spoločnosti preniká, formuje svojich prisluhovačov pre rôzne spoločenské a politické role a ktoré svoje ciele dosahuje cez ten najefektívnejší nástroj, ktorý sa podarilo „zostrojiť“ a ktorý je priebojnejším a výkonnejším nástrojom ako je vojenská sila – je to samotná EÚ so svojim právnym, inštitucionálnym, finančným a personálnym systémom vrátane lobistického zázemia.

  Kandidátka na funkciu prezidenta SR pred voľbou prezidenta zlo nepomenovala. V článku sa zmieňujem o tom, koho prezidentka SR môže považovať za šíriteľov zla. Z jej pohľadu a z pohľadu ľudí rovnako zmýšľajúcich, zlo predstavujú tí občania SR, ktorí sú zástancami národno-štátnych záujmov SR a chápu, že s fungovaním EÚ je potrebné niečo robiť: buď ju reformovať v prospech členských štátov alebo z nej vystúpiť a vybudovať si novú medzinárodnú organizáciu, cez ktorú nikto nebude presadzovať ambície byť mocným super štátom v Európe a vo svete.

  Dôležité je a bude, v existenciu ktorého zla veria či budú veriť občania SR ako národ. Ako sa v tom vyznať ?

  Národno-štátne záujmy sú predmetom Ústavy SR, ktorá je základným zákonom našej spoločnosti. Z Ústavy SR vyplývajú úlohy a poslanie pre politikov a aj občanov – presadzovať a brániť národno-štátne záujmy slovenského národa. Z toho vyplýva, že vlastenecké sily nemôžeme pokladať za zlo, s ktorým sa treba raz a navždy vyporiadať. Toto je najchmúrnejšia pozícia politiky vládnej moci, pretože je očividné, že naša vládna moc a politické štruktúry ( až na výnimky ) s povinnosťou, ktorá vychádza z Ústavy SR, nepracujú. Pri každom spoločenskom podujatí, na ktorom zaznievajú príhovory politikov, sa vyzýva bojovať proti extrémistom, populistom a fašistom z radov občanov. Ako keby práve my, občania, sme chceli zničiť svoj štát, zapredať rôznym záujmom ( nadnárodných štruktúr ) náš slovenský národ.

  Vlastenecké sily neohrozujú iné členské štáty EÚ v ich existencií, nepodporujú likvidáciu Európy masovou migráciou, nevykrikujú, že musia vzniknúť Spojené štáty európske a že národné štáty sa majú vzdať svojej štátnej suverenity, neveria tomu, že môže existovať nejaká pozitívna strata suverenity. Ak vlastenecké sily nepredstavujú v nadväznosti na našu Ústavu žiadne zlo, prečo je potom potrebné, aby naši ústavní činitelia a ďalší politici „pracovali“ s takýmto pojmovým označením ?

  Deje sa to preto, aby bolo možné predstaviteľov národno-štátnych záujmov odpratať zatiaľ ešte „demokratickým spôsobom“ z cesty, po ktorej si vykračuje už dlhšiu dobu to hlavné, najväčšie zlo. Globalizácií sveta nesmie nikto stať v ceste. Ani žiadna štátna moc národného štátu. Naši politici skladajú sľub na našu Ústavu, ale neustále vysielajú signály a praktiky o svojej vernosti nadnárodným štruktúram, ktoré disponujú ohromnou mocou. Aj preto má E. Chmelár pravdu, keď zdôraznil, že zúfalo potrebujeme štátnikov, ktorí sa nezľaknú nátlaku akejkoľvek moci. A ja si dovolím k tomu dodať, že nemôže sa zľaknúť taký štátnik, ktorý je verný svojmu národu, ktorý sa radí so svojimi občanmi a svoje zásadné rozhodnutia robí nie iba s koaličnými partnermi, ale s vedomím a súhlasom občanov !

  Žiaľ, výsledok voľby prezidenta SR ani zďaleka nesplnil tento sen E. Chmelára a nakoniec aj potrebu našej spoločnosti, slovenského národa. Ako je to možné poznať, keď Zuzana Čaputová ešte ani neprevzala prezidentský úrad ?

  Prezradili sa tí páni politici a ich pomocníci, ktorí si vymysleli hesla ako „Poďme bojovať proti zlu !“ či “Potrebujeme prezidenta ako je Zuzana Čaputová, ktorá sa postaví zlu.“

  Takéto vyhlásenia by boli úplne v poriadku, bolo by možné ich akceptovať, keby ich nositelia vedeli pomenovať, čo ( kto ) predstavuje najväčšie zlo, proti ktorému je potrebné bojovať. Toto zlo nedokázali pomenovať celkom objektívne a nestranne. A ak predsa len chcú bojovať proti zlu, tak sa veľmi snažia zavadzať občanov. Obrancovia národno-štátnych záujmov nemôžu byť označovaní ako zlo, proti ktorému treba bojovať, pretože na strane obrancov je Ústava SR.

  Tí, ktoré chcú bojovať proti obrancom národno-štátnych záujmov, vedome a vopred svojou podporou kandidátke na funkciu prezidenta SR Zuzane Čaputovej určili poslanie bojovať proti takému „zlu“, ktoré je jasne v súlade s Ústavou SR. Tu sa skrýva choroba politiky ľudí, ktorí ju robia. Ako je možné ( aj s logického hľadiska ) taký nezmysel vyprodukovať a ešte aj verejne hlásať ? Je to možné, pretože chápanie pravdy, demokracie, štátu či národa sme si dali nepozorovane a kus po kúsku otočiť do polohy „postavené na hlavu.“

  Na položenú otázku je možné odpovedať slovami MUDr. Ivana Davida, CSc., kandidáta č. 1 do Európskeho parlamentu za českú stranu SPD ( Sloboda a priama demokracia ). Ten sa v svojom videu ( viď server novarepublika.cz ) okrem iného vyjadril aj takto: „Hlavný politický boj sa preniesol na úplne iné bojisko – na druhú frontu. Ide o zachovanie štátov, národov a demokracie vôbec. Niekto to nazýva bojom globalistov s lokalistami. Ide o snahu nadnárodných koncernov podmaniť si pomocou rôznych projektov štáty a o reakciu vlastencov na túto snahu. EÚ je jedným z takýchto projektov. Z Bruselu sa zavádzajú pravidla vyhovujúce nadnárodným koncernom a ich spojencom. Cieľom tejto snahy globalistov v EÚ je vykorenený euroobčan necítiaci lojalitu k žiadnemu štátu a žiadnemu národu, ktorý je ľahko ovládateľný, pretože je celkom opustený. Globalisti ovládajú štátny aparát väčšiny štátov, väčšinu zdrojov, väčšinu médií a tým i veľkú časť verejnej mienky. Lenže akcia prináša reakciu a formuje sa Aliancia vlasteneckých síl …Medzi globalistami a vlastencami vedie hlavná politická fronta dnešnej doby.“

  Toto môže slúžiť ako odpoveď na vyššie položenú otázku. Môžeme si teda každý osobne uvedomiť, o čo išlo vo voľbe prezidenta SR a ktorá strana politického frontu vyšla z volieb víťazne. A na základe tohto víťazstva si globalisti dovoľujú v rozpore s Ústavou SR legalizovať ich boj proti vlasteneckým silám, pretože tieto sily sú „ ZLO“.

  Keďže 75 % občanov – voličov tejto politike neuverilo, pre vlastenecké sily to predstavuje signál, že je potrebné hlavný politický boj zintenzívniť a snažiť sa podvodné úsilie globalistov odhaľovať. U nás, v Slovenskej republike, sa do čela globalistov vlastnou „inauguračnou technikou“ zaradilo Progresívne Slovensko a už nám masíruje naše hlavy, že sa chystá prevziať moc. Lenže o skutočnom osude Slovenskej republiky nesmú rozhodovať politici ako naši zástupcovia, ale my, občania, ako základ štátnej moci. Politici by si mali od občanov pýtať dovolenie, či im bude umožnené, aby namiesto národno-štátnych záujmov bránili jednotnú Európu aj s Bruselom.

  Všimnime si, čo zásadného sa doteraz dialo vo svete a deje sa to aj v rámci Európy pod vedením Bruselu, teda hlavne Nemecka a Francúzska.

  John Pilger, austrálsky dokumentarista v jednom svojom videu si dovolil pripomenúť, že na Západe vieme veľa hovoriť o zločinoch iných, ale o tých vlastných skoro nič. Chyba jedno dôležité slovo, ktoré by sa malo používať. Je to slovo „impérium“. Existencia amerického impéria bola zriedka priznávaná, ktorého arogancia hovorí jasnou rečou: žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojných štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. John Pilger pripomenul, že od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí. Prečo to spomínam ?

  Pretože nejde iba o americké impérium a pretože to, čo robilo americké impérium, to sa teraz deje aj národným štátom v demokratickom kapitalizme – v Európe a to pod vedením EÚ. Dovolím si zdôrazniť, že aj v tomto prípade platí tá istá arogancia predstaviteľov nadnárodnej moci: žiadny členský štát EÚ nemá nárok ísť po vlastnej ceste, rozhodovať si po svojom, uplatňovať svoju vlastnú štátnu moc, pretože takáto cesta sa nemôže zhodovať so záujmami súdržnej, jednotnej a homogénnej Európy, ktorá jediná ( ! ) je schopná zaistiť občanom slobodu a prosperitu. Poznámka: zatiaľ západná propaganda svojim „láskavým“ prístupom k verejnosti vôbec nemá záujem pripomenúť, ako v slobode a prosperite žije grécky ľud, proti ktorému sa spojili tri nadnárodné štruktúry proti jednému.

  Kde sa robí politika pre naplnenie záujmov súdržnej, jednotnej a homogénnej Európy ? Členské štáty sú povinné rešpektovať politiku Berlína, Bruselu a Paríža, ktorá sa stáva politikou donucovania k zjednoteniu a k podriadeniu sa EÚ, pričom na otázky demokracie sa neprihliada. Zlo Bruselu, Berlína a Paríža, zlo EÚ sa ukazuje v tom, že existujú samozvaní nadnárodní mocnári a mandaríni, ktorí sú nezvratne presvedčení, že im patrí akási základná idea o jednotnej Európe, že im patrí ozajstná moc a že ich záujmom sa musí podriadiť každý národ. Dnes sa už vyžaduje, aby každá vláda zvolená na základe parlamentných volieb a každý prezident mali vôľu spolupracovať s Bruselom, rešpektovať EÚ a všetky zákony, ktoré na upevnenie nadnárodnej moci nad členskými štátmi sú schvaľované nelegitímnymi inštitúciami EÚ pre potreby nelegitímnej nadnárodnej súdnej moci.

  II.

  Nie je to divné správanie, keď pred voľbou prezidenta SR nám „najpokrokovejšie“ sily SR v rámci svojho mediálneho a marketingového obrazu si dovolili predviesť pred občanmi – voličmi mimoriadne trápnu výzvu: „Poďme bojovať proti zlu !“ A na čelo tohto boja postavili kandidátku Zuzanu Čaputovú. Záhadou ostalo, proti akému zlu máme bojovať.

  Potrebujeme prezidenta ako je Zuzana Čaputová, ktorá sa postaví zlu.“ Povedal to súčasný prezident SR Andrej Kiska, podľa ktorého nová prezidentka bude hájiť politiku, ktorá vráti dôveru ľudí v štát a dôveru ľudí v spravodlivosť. Je tu teda úloha pomenovať zlo, ktoré ohrozuje bez rozdielu všetkých občanov SR a ktoré bude možné určitým spôsobom pod vedením prezidentky SR eliminovať. Ak spojíme reč Andreja Kisku a Ivety Radičovej, tak si máme podľa nich zapamätať, že v prezidentských voľbách vyhrala politika slušnosti a vysokej kultúry. Možno. Určite vak nevyhrala politika ako vec verejná.

  Aj Iveta Radičová sa už naučila vypúšťať poriadne dymové clony, aby dezorientovala občanov, ktorým pripomína, že vyhral typ politiky, ktorá odmieta agresivitu, útoky, vulgarizmy, že ide o politiku riešení a o politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy SR. Politika riešení si však vyžaduje spoluúčasť občanov SR a aj od nich záleží, ako pomenovať hlavné výzvy SR, ak sa už takáto súvislosť uviedla. Ivan Štefunka si zase myslí, že Zuzana Čaputová zvíťazila nad nenávisťou. Novozvolená prezidentka okrem iného povedala aj toto: „Povýšme spoluprácu nad boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“

  Vie sa občan – volič vysomariť z toho, aké hodnoty novozvolenú prezidentku SR a ľudí, ktorých som menovite spomínal, spojili ? Môže ísť len o hodnoty, ktoré sa dajú  pochopiť z reči A. Kisku, I. Radičovej, I. Štefunka či samotnej prezidentky. Lenže všetko sú to len všeobecné keci, nič jasného, konkrétneho. Žiadny volič sa nemal o čo v skutočnosti oprieť, pretože nikoho nezaujíma, aké názory má volič, čo požaduje, aká politika sa má robiť. My, občania – voliči, sme sa v predvolebnom období k skutočnej politike nedostali, ani nepriblížili, pretože v tomto smere tu panovalo a panuje úplné bezvládie, v ktorom bol dôležitý iba mediálny a marketingový obraz politiky, ktorým kandidáti na prezidenta SR a samotní občania boli efektívnym spôsobom od seba izolovaní.

  Napriek mnohým a zásadným nedostatkom v uplatňovaní demokracie u nás, súčasný prezident SR veľmi optimistický zdôraznil: „Sme na dobrej ceste. Potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v štát. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby bola aj nová vláda slušná a spravodlivá.“ Prečo dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska neustále spomína, že je potrebné vrátiť dôveru ľudí v štát, keď za celé volebné obdobie nedokázal predložiť spoločnosti – občanom SR žiadne zásadné návrhy, ako tú dôveru obnoviť ? A je možné dostatočne účinne obnoviť dôveru v štát, ktorého ústavní činitelia postupne popodpisovali prenos mnohých kompetencií do Bruselu ( ako akt reprezentovania SR ) a ktorého zákonodarný zbor dodatočnou novelou Ústavy SR ( za vlády Mikuláša Dzurindu ) urobil neslýchanú vec- povýšil nadnárodnú tvorbu vôle ( koho a v prospech koho ? ) nad svoju vlastnú – vnútroštátnu tvorbu vôle ( viď § 7 ods. 2 novely Ústavy SR z februára 2001 ) ?

  Stotožňujem sa s názorom, ktorý napísal Rafael Rafaj, predseda Inštitútu národnej politiky: „Národ je jediný hegemón. A jediný suverén, ktorý môže dať súhlas na zmeny v ústave, sú občania Slovenskej republiky vo všeobecnom hlasovaní.“

  Ako majú občania dôverovať štátu, ktorého volení predstavitelia nedali občanom šancu vyjadriť sa k takýmto aktom a rozhodnúť o nich ? Ako majú občania dôverovať štátu, keď samotný štát rezignoval aj na dôslednú prípravu prezidentských volieb a jeho úlohy boli suplované mediálnou sférou a marketingovými ťahmi aj za pomoci izraelskej agentúry ?

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Je to obdobie, keď vec verejná má byť v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi. Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

  Nič z toho sa nerobí. Prečo je to tak ? Nemáme v radoch občanov a v radoch verejnej správy dostatok schopných ľudí, ktorí dokážu organizovať voľby v prospech občanov a celej spoločnosti ? Máme dostatok schopných ľudí, ale verejná správa nemá k dispozícií tú správnu ideu ( myšlienku ), ktorá všetkých zainteresovaných bude zjednocovať k výberu kandidátov a k voľbám ako k veci verejnej, pretože samotný zákon o voľbe prezidenta SR duchu skutočnej demokracie už veľmi nezodpovedá.

  Súčasný prezident SR ani v prípade prípravy prezidentských volieb neurobil nič zásadného, čo by mohlo aktivizovať občanov SR, ale robil všetko k podpore úsilia súkromných spoločnosti o dosiahnutie úspechu. Ako je možné úspešne bojovať proti korupcií, ak ani prezident SR nie je iniciátorom nového zákona o voľbách do NR SR, ktorý by zabezpečil kvalitnejší výber zástupcov občanov a občanom samotným by umožnil mať na výber poslancov väčší vplyv a kontrolu ich práce. Ako je možné bojovať proti korupcií, ak obsadzovanie štátnych pozícií sa rieši v straníckych sekretariátoch koaličného zoskupenia.

  Kto odhalí, komu sa podarilo dostať na dobrú cestu ? Dá sa veriť tomu, že na dobrú cestu sme sa dostali tým, že sme si zvolili Zuzanu Čaputovú za prezidentku SR? Z postoja Andreja Kisku vyplýva, že tak, ako je slušná a spravodlivá Zuzana Čaputová, tak ON zabezpečí, aby aj nová vláda, ktorá bude ustanovená po parlamentných voľbách, bola slušná a spravodlivá.

  Prezident SR Andrej Kiska už dlhšiu dobu hovorí, že je potrebné vrátiť dôveru ľudí v štát. Túto svoju mantru iba opakuje, ale do dnešného dňa nepredložil občanom SR žiadny komplexný návrh, ako je to možné zrealizovať. Ak sa u občanov má obnoviť dôvera v ich štát, potom funkcia prezidenta SR je tá najlepšia politická pozícia, cez ktorú majú občania možnosť presadiť zásadné zmeny k lepšiemu.

  Ak by bol prezident SR skutočne prezidentom všetkých občanov a mal by tu schopnosť pochopiť a uznať, že občania sa majú aktívne podieľať na správe vecí verejných, potom jeho povinnosťou by bolo nielen komplexný návrh opatrení na posilnenie dôvery občanov v štát a štátnu moc pripraviť, ale aj takýto dokument predložiť na otvorenú celospoločenskú diskusiu. Lenže nič takého v schopnostiach a v morálnych postojoch prezidenta SR nebolo odhalené.

  Prezident SR pokladá EÚ za vynikajúci projekt a, žiaľ, doteraz si v rámci jej fungovania nevšimol žiadne zásadné problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práve existencie nášho štátu, ktorý bol založený v prospech slovenského národa, jeho občanov a ktorý nemôže dobre fungovať, ak bude zbavený svojej integrity, zvrchovanosti a suverenity. Podobne prezident SR postupuje v prípade nášho členstva v NATO. Čo sme to za ľudia ( politici ), že naše členstvo v NATO spájame s našou povinnosťou stotožniť sa so všetkými praktikami NATO vo svete. Rusko vidíme ako svojho nepriateľa, ktorého budeme ( neviem akými prostriedkami ) odstrašovať, aj keď o mierovej spolupráci s Ruskom ani neuvažujeme. A zase je to téma, ktorá sa netýka iba výlučne politikov, ale je to téma, ktorá sa týka všetkých občanov, ktorým sa odmieta právo kompetentne do zahraničnej politiky zasahovať. Je možné predpokladať, že novozvolená prezidentka SR nebude v šľapajach Andreja Kisku pokračovať ?

  Z tohto dôvodu môžem tvrdiť, že po prezidentských voľbách, na rozdiel od Andreja Kisku, nie sme na dobrej ceste. Či A. Kiska, či I. Radičová, či Z. Čaputová alebo I. Štefunko a niektorí ďalší „bojovníci“ za lepšie Slovensko, do politiky vniesli iba bezobsažné frázy, čo vôbec neukazuje na ich vlastnosť mať v úcte občanov – voličov a pokladať ich za základ štátnej moci, či za základ ich politických funkcií. Bezobsažnými frázami iba deformujú politiku ako veci verejné na politiku rôznych skupín, ktoré sú naviazané na nadnárodné spoločnosti a štruktúry.

  Zaujímavý pohľad na prezidentské voľby v SR priniesol server protiproud. cz. z 9.4.2019. Citujem: „Ešte pre ôsmimi mesiacmi málokto na Slovensku vedel, kto je Zuzana Čaputová – a dnes je prezidentkou krajiny. Žena neprijímaná katolíkmi, komunistami ani nacionalitami, podľa rôznych pozorovateľov a komentátorov figúrka oligarchov, buddhistka, ekoteroristka, Sorosova agentka a lesbička dostala 58,4 % hlasov z toho mála voličov, ktorí sa dostavili k urnám. Jedným razom si tak Slováci zvolili gayparadu, manželstvá deviantov, adopciu deti pederasty, potraty, sebevraždy, dvere dokorán otvorené migrantom, podporu členstva Slovenska v EÚ a v NATO a orientáciu na Demokratickú stranu USA. Zbláznili sa azda Slováci ? Nie, len sú unavení z domácich politikov a ľahostajne podľahli úspešnej mediálnej masáži izraelskej agentúry „Shaviv Strategy and Compaigns.“

  Zdá sa, že práve tieto záležitosti politiky uvedené v citáte prispeli k tomu, aby dosluhujúci prezident SR mohol konštatovať, že sme na správnej ceste. Novozvolená prezidentka SR preto mohla jasne vyhlásiť okrem iného aj toto: „Povýšme spoluprácu nad boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“ Dá sa vyjsť v rámci SR v ústrety tomuto vyhláseniu či výzve prezidentky SR ?

  Najskôr nie ! Dôvod je jednoduchý, pretože celková účasť zo všetkých oprávnených voličov dosiahla úroveň 41,79 % a samotnú prezidentku volilo len 23,91% hlasov. Nad takýmto výsledkom prezidentských volieb sa nedá jednoducho iba mávnuť rukou a povedať si, že život ide ďalej a nakoniec je to problém voličov. Politika je, má byť a má ostať vecou verejnou a preto sa týka všetkých občanov SR. Dovolím si tvrdiť, že výsledky prezidentských volieb v SR sú dokonalým odrazom kvality politiky a politikov, sú výsledkom takých „politických“ procesov, ktoré do popredia pretlačili zámer organizovať prípravu a priebeh prezidentských volieb ako záležitosť odborníkov a financmajstrov zaoberajúcich sa mediálnym a marketingovým priestorom.

  V tomto „politickom“ priestore neexistuje žiadny skutočný záujem hovoriť o politike ako o veci verejnej a teda dovoliť niekomu, aby občanom bolo umožnené spolupodieľať sa na formovaní politiky, ktorú bude mať za povinnosť presadzovať aj prezidentka SR. Ak napríklad 24% občanov bude podporovať novozvolenú prezidentku SR v jej politike, tak ako bude možné zvládať 76% občanov – voličov, aby sa pridali či boli lojálni k hodnotám, ktoré bude presadzovať ? Vychádza mi iba jedna odpoveď: pri dnešných praktikách bude pokračovať mediálno – marketingové „ohlupovanie“ občanov SR !

  Takéto „ohlupovanie“ občanov si vyžaduje neustále masírovanie ich vedomia hodnotou slušnosti, ktorá aj podľa A. Kisku symbolizuje práve Zuzana Čaputová. A takéto „ohlupovanie“ si vyžaduje, aby občania uverili výzve povýšiť spoluprácu nad boje, ako radí nová prezidentka SR. Lenže radí nám dobre ?

  Zoberme si slovné spojenie „povýšiť spoluprácu nad boje“. Čo sa tým myslí ? Pojem „spolupráca“ je pomerne jasným pojmom a preto nie je potrebné k nemu napísať niečo viacej. Pojem „boj“ si však vyžaduje spresnenie. V demokratickej spoločnosti pojem „boj“ sa má ( a môže ) používať vo význame „politický boj“. Je možné predpokladať, že aj Zuzana Čaputová, ak použila pojem „boj“, mala na myslí iba vo význame „politický boj“ a nič iné ! Ak vetu Zuzany Čaputovej trochu „rozbalíme“, tak nám vlastne povedala toto: „Povýšme spoluprácu nad politické boje, poďme za hodnotami, ktoré nás v týchto voľbách spojili.“

  Pri takomto „rozbalení“ jej výzvy je potrebné si všimnúť, v čom sa skrýva „ohlupovanie“ občanov. Že máme spolupracovať na tom, aké sú jej hodnoty, ale nemáme sa usilovať viesť politické boje !!! To je najzákladnejšia a zrejme vedomá chyba v politike a pre politiku, pretože politika nie je rozhodovaním o vecných, odborných otázkach, ale stretávaním sa názorov a presvedčení a hlavne zápasom o získanie súhlasu a väčšiny.

  Politický boj sa zo skutočnej politiky nemôže odstrániť, je samozrejmou súčasťou politického konania a správania sa politikov ( a aj občanov ). Keď povie žena a ešte k tomu prezidentka SR, že máme spolupracovať a zanechať boje, na prvý pohľad to vyzerá tak slušne a nevinne, že sa dá tomu aj uveriť. Lenže práve v tom sa skrýva zámer mediálneho a marketingového „ohlupovania“ občanov.

  Musím povedať, že ma mrzí, ak prezidentka SR sa takýmto spôsobom postavila k občanom, hoci v skutočnosti má byť na ich čele a zo svojej prezidentskej pozície politický boj múdro usmerňovať či ovplyvňovať, pretože skutočná politika sa dotýka ľudí ( občanov ) v ich záujmoch, názoroch, presvedčeniach. Politika je teda konfliktné jednanie, ktorému sa nemôžeme vyhýbať a nemá to robiť ani prezidentka SR.

  Pod vedením Andreja Kisku sa v politike či v mediálnej a marketingovej sfére robí to, čo sa nesmie robiť. V skutočnosti sa máme držať pravidlá, že v každodennom sociálnom spolužití je treba sa vyhýbať konfliktom, ale pre oblasť politiky toto pravidlo neplatí. Pod vedením Andreja Kisku sa nám, občanom, neustále vnucuje predstava porušenia uvedeného pravidlá v politike, pretože sme neustále masírovaní potrebami slušnosti. Keď Andrej Kiska vyhlasuje, že spraví všetko, čo je v jeho silách, aby nová vláda bola okrem iného slušná, tak je to zase len o tom, že ani vláda nesmie dovoliť občanom, aby sa politické konanie v spoločnosti realizovalo na spôsob efektívneho politického boja, aby sa politika brala ako konfliktné konanie.

  Cez politiku slušného Slovenska a slušnosti v politike je nám, občanom SR, znemožňované vstupovať do určitých politických konfliktov a pomáhať riešiť ich. Celkom okato sa cez mediálnu sféru a niektorých politikov presadzuje predstava, že mier v spoločnosti môže existovať len za situácie, že všetci budeme slušní a budeme počúvať názory a riešenia tých správnych ľudí. Keďže politika je v každom prípade zápasom o získanie súhlasu a väčšiny, tak v každom prípade sa v spoločnosti majú vytvárať podmienky pre politický boj a politické riešenie konfliktov. Od prezidenta SR majú občania očakávať, že im jasne ozrejmí, kto sa má pokladať za súčasť politickej sily, ktorá prináša mier v spoločnosti.

  Občanom musí byť jasné, že mier v spoločnosti neohrozuje ten človek ( či skupina ), ktorý ( ktorá ) vstupuje do konfliktu, ale najskôr ten, kto znemožňuje druhým vstupovať do konfliktu, pretože iné možnosti či alternatíva vraj neexistujú. Príklad: vládna moc aj s podporou určitej časti opozície nedovolí občanom či skupinám politikov vstúpiť do konfliktov, ktoré súvisia s fungovaním EÚ a NATO a členstvom v týchto štruktúrach.

  Prezidentka SR je presvedčená, že prezidentskými voľbami sa ( IM ) podarilo prekročiť hrádzu medzi konzervatívnym a liberálnym. V skutočnosti k tomu vôbec nedošlo, pretože táto hrádza bola obídená, keďže politický boj nebol ( nestal sa ) tým hlavným prostriedkom hľadania vhodného kandidáta s vhodným programom.

  Cez politiku slušnosti a výzvam k zámene politického boja určitou spoluprácou, sa z hľadiska politickej etiky má zabezpečiť určitá deštrukcia morálnych kvalít ( cnosti ) potrebných pre politiku a samotnú spoločnosť ( ako politická múdrosť, politická statočnosť, spravodlivosť ako cnosť, umiernenosť v užívaní moci ). Nateraz si dovolím spomenúť politickú statočnosť. Práve schopnosť vstupovať do konfliktov patrí k politickej statočnosti.

  Spoločnosť potrebuje dostatok občianskej odvahy a tá je základom politického konania. V dnešnej dobe ešte viac platí, že je potrebná občianska odvaha slobodne hovoriť, kritizovať, mať svoje názory, zasadzovať sa za svoje práva aj proti tým, ktorí majú moc. V živote prichádzajú chvíle, keď je potrebné odolávať tlaku názorov, rôznych skupín ( a najmä politických či mimovládnych ), dokázať postaviť sa proti ich konformite, obhajovať vlastné názory a pozície.

  Z hľadiska politickej etiky je potrebné jednoznačne u politikov a občanov podporovať formovanie politickej statočnosti. Občianska odvaha je potrebná pre spoluúčasť na verejnom živote. Takže cez „politiku“ slušnosti, ktorú presadzuje dosluhujúci prezident SR a ktorou začína novozvolená prezidentka SR, sa nedajú vytvárať podmienky, aby politika ďalej fungovala ako vec verejná ! Skôr ako s „politikou“ slušnosti prezident SR a vládna koalícia zaviedli do svojho „programového uspávania“ občanov politiku boja proti extrémizmu a antisemitizmu. Táto politika priamo pomáha deformovať to, čo politická etika od občana v demokratickom právnom štáte požaduje: politickú statočnosť v jej aktívnej či pasívnej forme.

  Už je potrebné celkom jasne povedať, že kto vstúpi do politiky, musí mať schopnosť viesť konflikty, vstupovať do stretov, ktoré sú motivované rôznymi záujmami a presvedčeniami. Politická etika má za to, že iba v konkurencií záujmov a názorov je možné nachádzať obecné dobro a preto potrebujeme politický boj ako vzájomné spory a strety, ako zápasy o stúpencov a väčšinu. Tento politický boj sa v skutočnosti nedá ničím iným efektívnym nahradiť: pohodlím súkromia, tézami o mierumilovnosti, výzvami k slušnosti, obviňovaním z extrémizmu a podobne. Záver k tomuto je jasný: Ak prezidentka SR nepochopí podstatu politického boja, potom nedokáže pochopiť ani zmysel demokratických inštitúcií v spoločnosti.

  V dnešnej dobe je už úplne čitateľné, že EÚ predstavuje inštitúciu ( štát ) s veľkým deficitom demokracie. A nielen to. V konečnom dôsledku ide o zlikvidovanie národných štátov a ustanovenie EÚ ako super štátu. Dovolím si citovať Petra Saka z jeho článku „Kompetencie politikov a ľudí.“ Citujem: „Systém funguje jednosmerne. Z Bruselu sa valia na európske národy príkazy, zákazy, zákony, zásadné strategické rozhodnutia pre ďalšiu existenciu jednotlivých národov, ale v opačnom smere je cesta uzatvorená.“

  Ďalší citát od autora článku: „Jednosmernosť bruselského politického systému a vylúčenie občanov Európy z politických procesov a nahradenie autentickej demokracie virtuálnou či tieňovou hrou pomocou inštitútu a inštitúcií, na ktorých sa občania podieľajú, ale ktoré nemajú žiadny reálny význam ( napríklad bruselský parlament ) vytvárajú obdobný stav a následné procesy. Európsky politický systém osifikuje ( kostnatie – poznámka D.H. ) a odcudzuje sa ďalším systémom a občanom, ktorí ho tvoria. Medzi Bruselom a Európanmi a európskymi národmi narastá disonancia.“

  Táto jednosmernosť pomáha vylučovať občanov členských štátov EÚ z politických procesov. EÚ je veľkou hrozbou pre národné štáty a ich občanov, hoci časť z nich pod vplyvom silnej indoktrinácie podlieha výzvam, že takto fungujúcu je potrebné zo všetkých síl brániť. Naša vládna moc nemôže a nesmie otvorene deklarovať, že EÚ je hrozbou pre SR, pretože sama v tomto komplote – plánovanej likvidácie národných štátov – figuruje. V každom prípade je tu spor o charakter EÚ, spor o tom, ako by mala fungovať EÚ, aby vyhovovala požiadavkám členských štátov a jej občanom. Práve vedomé a plánované vylúčenie občanov členských štátov z politických procesov bolo a je organizované preto, aby EÚ bola postupne zrealizovaná podľa predstáv nositeľov konceptuálnej moci, medzi ktorých patrí aj skupina s fašistickými koreňmi. Nejde však o politickú stranu ĽS – NS, pretože tá sa na budovaní EÚ ako super štátu nepodieľa.

  Koniec I. časti

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Google ponúka 1,5 milióna dolárov za nájdenie chýb v smartfónoch Pixel

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Technologická spoločnosť Google zvýšila sľúbenú odmenu za odhalenie bezpečnostných chýb na niektorých jej smartfónoch s operačným systémom Android. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že výška odmeny stúpla z 200-tisíc dolárov (v prepočte 180-tisíc eur) na maximálne 1,5 milióna dolárov (1,35 milióna…

  Ronaldo vynechá zápas Juventusu s Atalantou

  Turín 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepomôže Juventusu Turín v sobotnom ligovom zápase na ihrisku Atalanty Bergamo. Tréner Maurizio Sarri prezradil, že dôvodom sú menšie zdravotné problémy, ktoré si priniesol z reprezentácie "Povedal mi, že v prvom zápase bol v poriadku, ale v druhom to…

  Sulík: Zvolanie bezpečnostnej rady je divadlo, stíhanie Jaroslava Naďa je pomsta

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) je divadlo za účelom diskreditácie opozície a stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO je pomsta za odhaľovanie podozrivých aktivít. Myslí si to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková Zvolanie…

  Výbor na kontrolu činnosti VS pre Jaroslava Naďa bude vo štvrtok

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO)   Rokovanie výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorý sa bude venovať obvineniu Jarolava N. z ohrozovania utajenej skutočnosti, bude vo štvrtok (28. 11.). Potvrdil to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) "Očakávam, že tam príde minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a…

  Naplno sa rozbieha kolotoč SP v zimných športoch, po Petre Vlhovej o týždeň vstúpi do súťažného diania aj Paulína Fialková

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   S blížiacim sa záverom jesene a príchodom zimy sa pomaly ale isto začínajú jednotlivé seriály Svetového pohára v zimných športoch. Prvými lastovičkami boli už na prelome augusta a septembra súťaže v snoubordingu či akrobatickom lyžovaní na južnej pologuli v novozélandskej Cardrone, v závere…

  Rusko a Slovensko podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Ria/Foto:Screenstot RIA-Novosti)   Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie podpísalo so slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a vedeckých hodností. Oznámil to šéf ruského rezortu Michail Koťukov „Dnes sme podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania. Je to veľmi dôležitý…

  Predsedníčka CDU ponúkla rezignáciu, ak ju strana nepodporí

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala v piatok svojich kritikov, aby rozhodli o jej budúcnosti na čele strany. Delegátom straníckeho zjazdu v Lipsku ponúkla svoje odstúpenie z funkcie, ak CDU nie je pripravená podporiť jej predstavu o smerovaní strany. Informovali o…

  SaS vyzýva ministerku zdravotníctva, aby jasne vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice. Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo…

  Lídra maďarskej kandidátky zrejme vyberie SMK, program bude manažovať Spolupatričnosť

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Volebného lídra spoločnej kandidátky troch mimoparlamentných strán maďarskej menšiny vyberie zrejme najsilnejšia z nich - Strana maďarskej komunity (SMK). Program zas bude manažovať hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť, informovalo hnutie agentúru SITA. Na spoločnej kandidátke bude okrem týchto dvoch strán ešte Maďarské fórum bývalého…

  Kremeľ šokovali zábery vraždy, ktorú v Sýrii údajne spáchali Vagnerovci

  Moskva 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že Kremeľ šokovali zábery, na ktorých je údajne vidieť, ako ruskí žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny brutálne zabili sýrskeho vojaka. Peskov nevylúčil, že zodpovedné orgány môžu v tejto súvislosti začať vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra…

  Geist: Zloženie Európskej komisie bolo súbojom medzi Európskou radou a parlamentom

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Zloženie Európskej komisie (EK) bolo súbojom medzi Európskou radou (ER) a Európskym parlamentom (EP). Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist. EK podľa neho dostane dôveru v parlamente, no pretláčanie legislatívy cez EP bude pre ňu omnoho náročnejšie…

  Dištanc pre šéfa ruskej atletiky podľa Kremľa neovplyvní prípravu športovcov na OH 2020

  Moskva 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Podľa Kremľa ani najnovší dištanc pre šéfa Ruskej atletickej federácie Dmitrija Šľachtina od Jednotky atletickej integrity (AIU) neohrozí plány Rusov v príprave na budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu. Okrem Šľachtina majú pozastavenú činnosť aj ďalší šiesti funkcionári, ktorí sú podozriví, že bránili…

  Interpol pátra po jednom z najhľadanejších Kanaďanov, môže byť v Európe. Slovenská polícia motivuje Slovákov: Za jeho nájdenie 75 tisíc dolárov!

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Interpol pátra po nebezpečnom mužovi, ktorého kanadské médiá označujú za jedného z najhľadanejších mužov krajiny. Conor Vincent D'Monte utiekol v roku 2011 z Kanady, aby sa vyhol zatknutiu pre úmyselnú vraždu. Ako upozornila polícia na sociálnej sieti, existujú podozrenia, že sa zdržiava v…

  Vo Fortuna lige minúta ticha pred zápasmi aj finančná pomoc blízkym obetí tragickej nehody pri Nitre

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky zápasy sobotňajšieho 16. kola futbalovej Fortuna ligy sa začnú minútou ticha na znak úcty k obetiam tragickej dopravnej nehody zo stredy 13. novembra 2019. Kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa okrem toho zapojili do zbierky na pomoc rodinám, ktoré zasiahla nehoda autobusu.…

  V prípade kamióna s 39 mŕtvymi zatkli ďalšieho človeka

  Londýn 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Foto:TASR/AP-K Pool)   Britská polícia v piatok zatkla 23-ročného muža zo Severného Írska v súvislosti s úmrtiami 39 ľudí z Vietnamu, ktorých telá našli v októbri v chladiarenskom návese kamióna. Podozrivého zadržali na diaľnici severozápadne od Londýna. Podľa polície v grófstve Essex je muž podozrivý zo…

  200 českých rodín ponúka, že sa ujme detských utečencov z gréckych táborov. Hamáček upozornil: Maloletí sú chlapci 15+

  Praha 22. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Borce Popovski)   Iniciatíva Česi pomáhajú informovala, že má zoznam približne dvoch stoviek rodín, ktoré by boli ochotné prijať detských utečencov z gréckych táborov, a preto vyzvala vládu, aby poskytnutie pomoci umožnila a vytvorila medzirezortnú skupinu, ktorá by navrhla presný postup. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal…

  Merkelová na zjazde CDU: Hlavnými výzvami sú klimatická zmena a digitalizácia

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bernd von Jutrczenka)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok v úvode zjazdu svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) delegátom povedala, že sa nikdy nenazdávala, že zotrvá na čele spolkovej vlády tak dlho. Túto prácu však nepovažuje za skončenú, informovala agentúra AP Merkelová sa delegátom prihovorila presne 14…

  Chceli to dať na Kotlebu, no dali to na Andera

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP / kombosnímka)   Lídri opozičných strán sa včera pokúšali vytvoriť tzv. blok zmeny, resp. snažili sa tváriť, že im ide o dobro Slovenska a chceli by sa spájať. Nešlo o žiadne dobro, šlo o prevzatie moci v priamom prenose. Šesť kohútov na jednom dvore nemá šancu nielen v bežnom živote, ale…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  Cestu s ľudskou posádkou na Mars plánuje nielen americká NASA, ale aj SpaceX. Kedy uvidíme na červenej planéte prvého človeka?

  0

  Je len otázkou času, kedy na povrch Marsu zostúpi prvá ľudská noha. Vydať sa na inú planétu je veľká výzva ako pre vedcov, tak aj pre inžinierov, no americká NASA plánuje v  nasledujúcej dekáde čeliť týmto výzvam. Zaujímavosťou je, že spoločnosť SpaceX pod vedením Elona Muska taktiež plánuje červenú planétu…

  Ako docieliť špičkovú kvalitu fotoaparátu na každej strane smartfónu? Huawei zrejme našiel najlepšie riešenie

  0

  Spoločnosť Huawei ešte začiatkom tohto roka predstavila svoj prvý smartfón s výsuvným selfie fotoaparátom – model Huawei P Smart Z, ktorý svojich konkurentov príliš neohrozil, no svojich fanúšikov si rozhodne našiel. Najnovšie správy zo sveta zariadení Huawei však naznačujú, že spoločnosť sa týmto „technologickým“ smerom plánuje uberať aj v budúcnosti…

  Inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip so 45 dňovou výdržou môžeš aktuálne mať už za menej ako 49 eur!

  0

  Rozmýšľaš nad perfektným darčekom pre svojich blízkych? Ak áno, máme pre teba perfektný tip na kúpu – skvelé inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip s výdržou až neuveriteľných 45 dní, pričom pri ich kúpe momentálne ušetríš hneď niekoľko eur.  Hodinky Xiaomi Amazfit Bip Hodinky Xiaomi Amazfit Bip už na prvý pohľad zaujmú svojim…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  0

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  17

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  VW vyvíja elektrické kombi. Pripravuje pôdu na masívny útok

  17

  Automobilka Volkswagen ukázala ďalšieho pripravovaného člena veľkej rodiny nových elektrických áut. Po klasickom sériovom hatchbacku ID.3 by sa tak v sériovej výrobe mali čoskoro objaviť aj zvýšený crossover a elektrické kombi. Zdá sa, že Volkswagen chce s novej elektrickej platformy vyťažiť maximum a namiesto postupného dávkovania sa chystá na masívny…

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  1

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  2

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  1

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…