Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Záverečná časť.

 

7.

Svetovláda potrebuje spoločnosť morálne upadnutú, slabomyseľnú, bez citu k sebe navzájom. Rodina ako základný celok ľudských hodnôt je najviac perzekvovaná. Svetovláda nám chce vziať naše deti, chce nám vziať celé generácie. Žiadne deti sa nesmú vychovávať inde ako v štátnych ústavoch, oddelené od rodičov a rodiny. Rodina, láska, medziľudské vzťahy sú pre svetovládu neprípustné. Preto svetovláda potrebuje likvidovať všetko, čo je späté s rodinou. Cieľom svetovlády je vytvoriť spoločnosť bez morálnych zábran, násilnícku, kriminálnu, pritom zmyslov zbavenú a neuvažujúcu. Svetovláda potrebuje zvrátenú spoločnosť, ktorá nie je schopná premýšľať a ani vzdorovať.

8.

Snahou každej vlády je dostať čo najmenšie deti do čo najdlhšieho odlúčenia od rodiny. Zároveň sa vlády snažia zlikvidovať súkromné školy, aby deti chodili iba do štátnych škôl. Existuje teda totálny štátny diktát výchovy deti. Americká vláda vytvorila celý projekt na zoštátnenie amerických škôl. Tento projekt má názov GOALS 2000. Hitler vraj jedného času povedal: „Vaše deti nám už patria. Je to nová ríša. Ich mladosť nedáme nikomu, ríša sama si ju vezme a dá im svoje vlastné vzdelanie a výchovu. Takže rozdiel medzi Hitlerom a svetovládnou ríšou vlastne neexistuje.

9.

Z nariadenia vlád ide v štátnych školách o demoralizáciu  deti, o politicko- propagandistickú výchovu deti. Začiatkom deväťdesiatich rokov minulého storočia mal prebiehať na školách program PAT. Podľa tohto programu rodičia musia odsúhlasiť predložené učebné osnovy svojich deti. Ak to neurobia, budú mať problémy. Škola má právo testovať, ktoré dieťa je politický nevhodné a môže ho začať preprogramovávať. Ak sa to nepodarí, potom nastupuje školenie rodičov. Ak ani školenie rodičov nepomôže, potom dieťa  štát zoberie do štátom riadeného ústavu k výchove. Týmto spôsobom je degradované postavenie rodičov dieťaťa, ale i samotné dieťa. Tento projekt bol zahájený pod názvom  Amerika 2000 a v roku 1994 bol zmenený prezidentom Clintonom na zákon. Podľa tohto zákona sú deti, ktoré nesúhlasia s vládou, označované za duševne nemocné a sú brané na prevýchovu. Cieľom projektu je okrem politickej propagandistickej výchovy a výchovy od rodičovstva a životných hodnôt i výchova smerom od vlastenectva k svetovému mysleniu. Toto vidíme i na propagácií zjednotenej Európy – EÚ a konečného cieľa zjednotenie všetkých krajín pod záštitou OSN do jednej jedinej svetovlády.

10.

Čo je potrebné na záver zdôrazniť k stručnej prezentácií knihy Martina Hrzána ? Uvediem ešte niekoľko jeho myšlienok. Najlepšou zbraňou proti totalitnému režimu je podľa autora fungujúca rodina, láska, morálne  a svedomité obyvateľstvo, starostlivosť o slobodu tlače a názoru, vzájomná medziľudská pomoc, túžba po vzdelaniu  a inteligencií a hlavné veľká schopnosť byť nedôverčivý. Podľa autora žijeme v dobe totalitného morálneho kolapsu a totalitných chápadiel svetovlády. Prosím, aby ste informácie z jeho knihy brali ako pokus nasmerovať vás na základe skutočných udalosti a súvislosti na stranu ľudí, ktorí túžia po dobru a pravde a nestrpia, aby vlády s nimi neustále zametali. Máme bojovať a hlásiť sa o svoje ľudské práva, pretože potom ich nadobro stratíme.

11.

Ak je pravda, že sa náš svet rúti k totálnej svetovej diktatúre jednej svetovej vlády, potom je potrebné nemlčať, ale diskutovať o tom a protestovať. Pokiaľ sa budeme iba prizerať na to, ako nám vlády  uberajú z našich ľudských práv, budeme stratení. Podľa autora, jedno je isté – ľudstvo ide poslušne ako stádo a slepo sa rúti do doby, keď sa budeme musieť zriecť sveta v podobe, v akej ho poznáme dnes a budeme sa musieť skoro klaňať fanatickým ideálom jednej globálnej svetovlády. Toľko ku knihe Totalitná svetovláda. A teraz na záver ešte niekoľko mojich poznámok k problematike „plazivej fašizácie“ krajiny a vo svete.

Fašistické Nemecko bolo porazené. Fašizácia a fašizmus vo svete však neboli zlikvidované. Už som zdôrazňoval, že demokratický Západ má vo využívaní fašizmu a na fašizácií vo svete veľkú zásluhu, pretože má svoje koristnícke ciele a vlády vo svete si robia svoju politiku, ktorá s demokraciou má málo čo spoločného. Napriek jasným zločinom, ktorého sa demokratický Západ po 2. svetovej vojne dopúšťal vo svete vrátane posledných desaťročí, na Slovensku stále prevláda propaganda, že  s fašizmom nemáme nič spoločného a ten sa  v našom prípade týka iba ĽS – NS. Ide o úmyselné zavádzanie občanov našej krajiny: bojovať proti fašizmu tam, kde v skutočnosti neexistuje a kde je potrebné tento falošný fašizmus spájať  s bojom proti extrémizmu občanov.

Nedávno vyšla výzva „Zastavme fašizmus“. Táto výzva je vraj namierená proti ľuďom v NR SR, ktorí sa otvorene hlásia k odkazu vojnového Slovenského štátu.  Konkrétne to znamená, že je namierená proti Kotlebovcom.  Ak by boli signatári výzvy poctiví v pravde a hodnotení v politike, museli by svoju výzvu rozšíriť aj na politiku vládnej moci, ktorá z odkazu tohto klerofašistického štátu prevzala zásadný cieľ fašistov: likvidáciu Ruska. Bojom proti Kotlebovcom nezabránime „fašizácií“ našej krajiny, pretože táto „fašizácia“ sa robí v rámci oficiálnej vládnej politiky. A v tomto prípade je potrebné zásadným spôsobom pristúpiť k vyriešeniu  niekoľkých problémov.

Prvým problémom obmedzenia či likvidácie „fašizácie“ našej krajiny je vyriešiť otázku členstva Slovenska v NATO. Poznáme názory predsedu vlády SR Róberta Fica. Nikdy ( On ) nepôjde proti takej organizácií ako je NATO. Iba pripomeniem, že občania Slovenska nerozhodli o tom, že musíme byť členmi NATO, ktorá sa dopustila mnohých zločinov vo svete. Tento prvý problém je na riešenie niekoľko rokov, ale dá sa vyriešiť.  Je preto dobre si pripomenúť, že proti NATO je „fašistická“ ĽS – NS, ale koaličné strany  a opozičné strany sú s týmto členstvom stotožnené. Existujú informácia, že Američania sa už začali pripravovať na zriadenie vojenskej základne NATO na našom území. Takže sa pýtam: akú politiku podporuje naša vládna moc, keď bez súhlasu občanov pracuje na tom, aby základňa NATO na Slovensku bola ?

Druhým problémom obmedzenia či likvidácie „fašizácie“ našej krajiny je to, že vládna moc vyhlásila občanom boj proti ich extrémizmu. To je dôvera k občanom našej krajiny ?! Keď ide o volebný hlas voliča, tak nie je potrebné nič skúmať. Podľa Róberta Fica Slovensko podcenilo novú vlnu fašizmu a extrémizmu  a preto sú potrebné represie a to proti vlastným občanom. Podľa neho je to teda vnútorný problém našej krajiny. Lenže týmto postojom pán predseda vlády zakrýva niečo iné. Čo to je ? Že „fašizácia a fašizmus“ vrastá do politiky vládnej moci zvonku, z nadnárodných štruktúr, ktoré sú veľmi silné a majú svoje nenaplnené záujmy a potreby, ktoré národné štruktúry politickej moci musia rešpektovať.

Toto vrastanie „fašizácie a fašizmu“ do politiky vládnej moci  nie je možné organizovať  cez našich občanov,  ktorí si žijú svoj jednoduchý život a nemajú žiadnu moc. Kto chce bojovať proti „plazivej fašizácie“ našej krajiny, musí  sa angažovať aj proti takej politike vládnej moci, ktorá organizuje boj proti extrémizmu. Tento boj je potrebné zastaviť, je falošným bojom. Kto však bude požadovať represie proti vládnej moci ? Nikto, pretože to nie je účelné.  Pravidlo je jednoduché pre aktivitu vládnej moci: ak „fašizácia a fašizmus“ vrastá do vnútra nášho štátu a štátnej moci z vonku, z nadnárodných štruktúr, tak bojovať proti tomuto vrastaniu má povinnosť vládna moc na čele s predsedom vlády SR a to za aktívnej spolupráce s občanmi našej krajiny. Signatári výzvy „Zastavme fašizmus“ chcú bojovať iba proti Kotlebovcom. Nech sa im páči, môžu to robiť a aj to robia. Ale „fašizácia a fašizmus“, ktoré prenikajú zvonku, od nadnárodných štruktúr, budú pokračovať. A o to v politike vládnej moci ide ! Takže si je potrebné uvedomiť, čo povedal pán Róbert Fico na adresu napríklad NATO: Nikdy proti NATO nepôjde ! A čo povedal Róbert Fico na adresu občanov Slovenska, z radov ktorých sa podľa neho grupujú fašisti a extrémisti ? Treba represie ! Nechce sa mi veriť, že signatári výzvy podporujú v tomto smere vládnu moc a myslia si, že  naši občania chcú svojmu štátu a svojej krajine škodiť.

Tretím problémom obmedzenia či likvidácie „fašizácie“ krajiny je nájsť účinnú alternatívu k politike vládnej moci, ktorá realizuje boj proti extrémizmu a spoločne so svojimi prisluhovačmi sa pustila  do zápasu proti nástupu „fašizmu“ Kotlebovcov. Signatári výzvy majú obavy, že hnednutím Slovenska je ohrozená samotná možnosť plurality názorov.  Toto ohrozenie sa už stalo realitou, lenže nie zásluhou Kotlebovcov, ale zásluhou vládnej moci, ktorá začala bojovať s extrémizmom. A ako sa môžeme presvedčiť, hnedá farba pritom vôbec nemusí nás strašiť, pretože „bojovníci“ proti extrémizmu  zvyčajne nosia biele košele a kravaty. Ak chceme zabrániť „fašizácií“ krajiny, tak  dosiahnutie želaného výsledku nie je spojené s bojom proti politike ĽS – NS. Na rozdiel od vládnej moci je potrebné do politickej praxe zaviesť  skutočne účinnú alternatívu. Ako môžeme pomenovať takúto alternatívu ?

Alternatívou má byť reforma politického systému s jednoduchým názvom „Viac demokracie!“ Pod uvedeným heslom je potrebné pripraviť návrhy na skvalitnenie politického systému v našej krajine kombináciou priamej účasti občanov a volených zástupcov. Bližšie o tom som písal v svojom článku „Vládna moc vyhlásila občanom boj proti ich extrémizmu. Prečo ?“ Alternatíva „Viac demokracie!“ má oproti orientácií politických aktivít na boj proti Kotlebovcom jasné prednosti, pretože sa bude týkať určitej reformy politického systému, ktorý za štvrťstoročie umožnil postupný úpadok politiky či „starnutie moci“.

Naša spoločnosť potrebuje, aby vládna moc a vplyv občanov na politiku vládnej moci boli navzájom vyvážené a viacej v prospech nášho národa, občanov, ako v prospech nadnárodných štruktúr a ich snáh o totalitnú diktatúru.  Vládna moc sa začala proti narastajúcemu tlaku  občanov na jej politiku  brániť nie spoluprácou s nimi na robení  zásadovej, múdrej a zdravej politiky v prospech Slovenska, ale brániť sa na spôsob boja proti „extrémizmu“ občanov.  Alternatíva „Viac demokracie !“ má poslúžiť k náprave politických deformácií  v politickom systéme, má výrazne posilniť moc ľudu a to je tá zmena, ktorú je potrebné zrealizovať.

Iba moc ľudu môže ochrániť vládnu moc pred zhubnými vplyvmi nadnárodných štruktúr. Múdry a statočný politik sa vo svojej moci opiera tiež o moc ľudu, ktorú pomáha organizovať a udržiavať. Rozpoltený politik pobeháva medzi svojim ľudom  a politickými nadnárodnými elitami a v rozhodujúcich okamihoch je pripravený „zradiť“ svojich občanov ako zdroj svojej moci. Potom na svoju ochranu potrebuje ako ochranný štít represie. Rozpoltený politik nemôže zniesť, že občania si môžu dovoľovať niečo spochybňovať, napríklad naše členstvo v EÚ či zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Ak sa rozpoltený politik bráni pred svojim národom ministerstvom vnútra a jeho zložkami či ministerstvom spravodlivosti a jeho zložkami, tak je to jeho hlboký úpadok ako človeka a politika. Takže moja alternatíva je jasná: Nie represiám! Dajme šancu alternatíve „Viac demokracie !“ Iba tým vytvoríme vhodné a múdre podmienky k tomu, aby sme spoločnými silami vládnej moci a občianstva spravovali svoju krajinu, chránili svojich obyvateľov pred rôznymi totalitnými praktikami a svetovládnymi ambíciami.

Koniec

Dušan Hirjak

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA