• VEREJNÁ VÝZVA sudcovi JUDr. Miroslavovi RADAČOVSKÉMU, v súvislosti s novými, závažnými skutočnosťami na vlasteneckej scéne Slovenska!

  Publikované 18.04. 2019 o 07:57 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vážený pán Radačovský!

  Obraciam sa na Vás s touto VEREJNOU VÝZVOU, spísanou na podnet veľkého množstva vlasteneckých užívateľov sociálnych sietí, ktorí sa nielen na mňa, ale aj vo svojich diskusiách navzájom, ktorí diskutujú a obracajú sa aj na iných, s prosbami a radami, v nasledujúcej naliehavej otázke a veľkej téme súčasnosti:

  „Ako sa postavil, resp. ako sa stavia pán Radačovský k veľkému vlasteneckému PODRAZU na Slovákoch, ktorého sa dopustil Kotleba a ešte v tak enormnom rozsahu, počas nedávnej prezidentskej volebnej kampane? A to tým, že pre svoje stranícke záujmy, pre následnú kolaboráciu so Smerom, postavil ŤAŽISKO svojej kampane VÝHRADNE na pošpiňovaní vlasteneckého spolukandidáta, pána Harabina, v ktorom „zrazu“ začal vidieť silného konkurenta? Pričom ešte krátko predtým, chcel Kotleba s p. Harabinom „spolupracovať“ /zneužiť p. Harabina pre svoje stranícke záujmy/, o čom sú zjavné dôkazy? Ako sa k tomuto všetkému stavia p. Radačovský?…“

  Plne legitímna otázka, pretože pán Sudca Radačovský, sa ako morálny vzor, hrdo postavil za skutočné vlastenecké záujmy Slovenska, v kauze „Kiska versus Slavkov“ a tak táto otázka pochopiteľne nadobúda na intenzite, pretože sa nezadržateľne blížia ďalšie voľby a to voľby do Európskeho parlamentu a tak mnohí vlastenci sa OPRÁVNENE zamýšľajú nad tým:

  „Máme voliť v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu p. Radačovského za ĽSNS, keď táto Kotlebova strana v prezidentských voľbách tak fatálnym spôsobom zradila Slovenský národ a predovšetkým vlastenecky cítiacich voličov? Nemáme sa obávať, že Kotleba nakoniec strhne i p. Radačovského k takým krokom a záujmom, z ktorých bude profitovať výhradne Kotlebova ĽSNS? Nedočkáme sa ešte ďalších podrazov Kotlebu na vlasteneckej scéne Slovenska?“

  Dosť závažné otázky, na ktoré je potrebné poznať jednoznačnú odpoveď a preto je viac ako ŽIADÚCE, aby sa pán Radačovský VEREJNE VYJADRIL k tejto veľkej téme!

  Aby sa vyjadril najmä preto, že do EU parlamentu sa nechystá zastupovať seba, ani Kotlebovu ĽSNS, ale NÁS VLASTENCOV, ktorí ho do tejto silnej pozície môžeme posunúť skrze svoje hlasy. Preto z povahy veci samej p. Radačovský nebojuje za seba, ale za nás všetkých, lebo ak by chcel bojovať len za seba a za Kotlebovu stranu, muselo by to byť klasifikované ako ZNEUŽITIE našich vlasteneckých hlasov, skrze realizovanie vecí, na ktoré by vlastenecké sily na Slovensku p. Radačovskému nikdy nedali mandát!

  Aby preto nedošlo opäť k zneužitiu našich hlasov tak, ako to nehorázne drzo, zákerne a podlo predviedol Kotleba v nedávnej prezidentskej kampani, kde sa tesne po 1. kole oprávnene vzbúrilo doslova more vlastencov, ktorí ho volili a teraz sú oprávnene plne znechutení z tejto jeho zrady!

  Pretože sa v následných povolebných vyjadreniach a vyhláseniach Kotlebu a jeho straníckych kolegov navyše, okrem predchádzajúcej antikampane voči Harabinovi, zjavne ukázalo a potvrdilo, že Kotleba ich oklamal a zneužil, že zneužil všetkých svojich doterajších voličov iba pre svoj stranícky prieskum, aby si zistil, s akým elektorátom hlasov môže počítať do blízkej budúcnosti, neuvedomujúc si ale závažnosť a DOPAD tohto jeho škodlivého počinu, a tak za tento jeho prieskum sme všetci draho zaplatili tým, že zneužitím našich hlasov tu máme teraz Čaputovú v kresle budúcej prezidentky!

  Máme tu, vinou Kotlebu, Čaputovú prezidentku a neprávom pošpineného pána Harabina, ktorý jediný je dostatočne právne i ľudsky erudovaný k tomu, aby v kresle prezidenta urobil v našej krajine poriadok, v zmysle nastolenia právneho štátu!

  Vinou Kotlebu, zjavnou a dokázateľnou vinou, tohto dnes už ZRADCU Slovenského národa, tu máme teda ďalšie liberálne zlo, v kresle prezidenta, čo enormne posilní všetky slniečkársko-liberálne aktivity na Slovensku, v najbližších rokoch! A vidíme to už DNES, ako na všetkých vlastencov napr. „huláka“ Kiska, posilnený tým, že vyhrala jeho favoritka, práve pre Kotlebovu zradu!

  Je tu ešte ale pán Radačovský, kandidujúci za túto, dnes už falošným vlasteneckým záujmom zapredanú politickú stranu a tento odborne i duchom vzácny človek by mal zaujať svoje verejné, jasne definované stanovisko v tejto veci.

  Mal by sa, v zmysle upevnenia si svojho morálneho benefitu na vlasteneckej scéne Slovenska, vyhraniť a dištancovať v tomto smere od tohto počinu ĽSNS, ktorý tak výrazne poškodil Slovensko v týchto tak dôležitých prezidentských voľbách!

  Vážený pán Radačovský,

  je pochopiteľné, že ako človek s touto stranou zatiaľ nič nemáte, nie ste jej členom, nie ste v jej straníckych štruktúrach, ale STE kandidátom za poslanca v blížiacich sa Eurovoľbách a figurujete na kandidátke za túto stranu a tak či chcete alebo nie, púta Vás s touto stranou silná väzba, ktorá bola naviazaná ešte v čase, keď sa Kotleba ešte len skryto pripravoval na rozohratie neetickej, nekorektnej, slangovo pomenované – špinavej kampane voči p. Harabinovi, Vášmu kolegovi! Kolegovi, ktorý sa doteraz vždy na verejnosti zastal strany ĽSNS a podporil ju v jej činnosti nejedným svojím vyhlásením, tak v tomto kontexte vyvstáva plne legitímna otázka a verejný záujem, aby ste sa priamo a zrozumiteľne vyjadrili k meritu veci i vzhľadom k tomu, že ľudia na Slovensku Vás poznajú, najmä z kauzy „KISKA“, ako  veľmi čestného, odvážneho človeka, ktorý si ctí a ochraňuje právo a Spravodlivosť, skrze Vaše vyzreté morálne a charakterové vlastnosti.

  A práve aplikovaním OPAKU tých hodnôt, ktoré si Vy ctíte a vyznávate ich, odprezentoval Kotleba so svojou stranou maximálne nekorektnú volebnú kampaň, verejným dehonestovaním významného človeka Slovenskej vlasteneckej scény, len preto, lebo tento človek, pán Harabin, z povahy veci samej, musel odmietnuť spoluprácu s touto stranou, ku ktorej bol Kotlebom opakovane vyzvaný /o tom však, že šlo skôr o vypočítavosť Kotlebu a následne až vydieranie p. Harabina, bolo napísaných už niekoľko článkov/.

  Vzhľadom k tomuto závažnému incidentu sa od tejto strany nakoniec dištancoval i kňaz Marian Kuffa, ktorý sa po tomto neetickom, nekresťanskom ataku Kotlebu voči Harabinovi verejne a v plnej vážnosti od Kotlebu dištancoval a NAKONIEC ODPORUČIL voliť v prvom kole prezidentských volieb jednoznačne p. Harabina! A podobne múdro, prezieravo a čestne sa krátko po prvom kole vzdal čestným a chlapským spôsobom kandidatúry do Európskeho parlamentu i pán Norbert Lichtner, významná osobnosť na alternatívnej mediálnej scéne Slovenska a týchto nespokojných hlasov, v súvislosti so zradou Kotlebu i od ďalších významných osobností na Slovensku, je už dnes pomerne veľké množstvo!

  Preto je trošku aj zarážajúce, že ste sa v múdrosti svojich úvah a v ľudsky morálnej i etickej prezieravosti, nerozhodli sám a z vlastnej vôle hneď, ako to bolo spoločensky korektné a žiaduce, vyjadriť sa k predmetnej kauze a zaujať k nej svoje stanovisko, čím by ste uľahčili rozhodovanie mnohým voličom, ktorí po tomto šoku, ktorý vytvoril Kotleba na vlasteneckej scéne malého, no krásneho Slovenska, nevedia, alebo váhajú a sú neistí, ako postupovať ďalej v blížiacich sa Eurovoľbách v súvislosti s Vašou osobou, ktorá je teraz už v úzkom spojení s touto stranou, pretože ste boli oficiálne zaregistrovaný a ste vedený na kandidátke tejto strany.

  Vážený pán JUDr. Miroslav Radačovský!

  Mnohí ľudia na Slovensku Vás budú voliť až na základe Vášho verejného vyjadrenia sa vo veci, kde právom očakávajú Vaše dištancovanie sa od tohto zákerného počinu Mariana Kotlebu, kde by ste mali tento počin jak z hľadiska práva tak z hľadiska etiky, morálky a čestného politického súboja jednoznačne odsúdiť a klasifikovať ako človek znalý práva, v zmysle hrubého pochybenia predsedu tejto strany, ktorý v konečnom dôsledku spôsobil, že do druhého kola sa neprebojoval vlastenecký kandidát s najväčším preferenčným kreditom, čestne získaným pred prvým kolom, čím Slovákom priamo znemožnil reálne zabojovať o post prezidenta a de-facto spôsobil, že Slovensko sa ponorilo do „vlasteneckej tmy“, pretože po tomto počine je už viac ako isté, že Kotleba bude i do budúcnosti rozbíjať každú zdravú vlasteneckú iniciatívu na Slovensku, ktorá nevzíde z jeho hlavy!!

  A TOTO by malo byť VAROVNÝM signálom a zdvihnutým prstom pre všetkých, ktorý sa zasadzujú o obrodu našej spoločnosti a ktorí si v tejto novej situácii uvedomujú, že práve Kotleba a jeho strana môžu byť v týchto obrodných aktivitách na Slovensku nakoniec väčšou prekážkou a väčším zlom, než je liberálna a slniečkárska „smotánka“ našej spoločnosti!

  Vážený pán Radačovský,

  Vaša jednoznačná a priama odpoveď, na túto verejnú otázku – výzvu, bude kľúčom k tomu, či Vás budú veľké vlastenecké zástupy voličov na Slovensku onedlho voliť za túto, dnes už nesmierne zdiskreditovanú stranu, alebo odovzdajú svoj hlas iným kandidátom, ktorí nebudú spájaní s tak hrubou poškvrnou, akú vytvoril Kotleba so svojimi straníckymi LOKAJMI nielen na Vás, ale na celej vlasteneckej scéne Slovenska!

  Lokajmi preto, lebo dnes niet už pochýb, aké sú hlavné dôvody, prečo sa múdri ľudia okolo Kotlebu najmä za posledné 3 roky, doslova rozpŕchli na všetky svetové strany a dištancovali sa od neho, keď sa sami presvedčili, čo je to za človeka, aké hodnoty vyznáva a čoho všetkého je schopný, len aby nasýtil svoje „neomylné ego“, ktoré si sám opuncoval znakom nejakej nadradenosti a výnimočnosti a z tohto titulu nie je v jeho očiach vlastencom nikto, kto nesúhlasí s jeho konaním a s jeho, dnes už zjavne pokrivenými ideami a víziami!

  Vaša verejná stručná analýza v odsúdení tohto politicko-spoločenského podrazu Kotlebu nielen voči p. Harabinovi, ale voči všetkým, rodu-verným Slovákom, Vám môže nielenže doslova „vydláždiť cestu“ k reálnemu zvoleniu za člena Európskeho parlamentu, ale podopriete a potvrdíte svoju osobnostnú bezúhonnosť a kvalitu svojej osobnosti, čím v očiach Slovákov porastiete, ako OBHAJCA skutočných kresťanských a ľudských hodnôt V PRAXI, ešte vo väčšom „lesku“, sile a kvalite!

  Preto všetci rozumní a aktívni vlastenci na Slovensku očakávame, že do Bruselu nepocestujete s touto „poškvrnou“ a tieňom, ktorý na Vás uvalil Marian Kotleba! Prípadne sa môže aj stať, že do Bruselu nakoniec nepocestujete, čo určite nechcete z osobného, ani spoločenského hľadiska a čo by bola tiež nesmierna škoda.

  Sám za seba môžem napísať, že zatiaľ som rozhodnutý voliť Vás a je len a len na Vás, či sa tak stane aj reálne pred hlasovacou urnou. Verím, že správne pochopíte toto osobné, plne legitímne stanovisko ohľadom mojej voľby a budete aj reflektovať na vyššie uvedenú VEREJNÚ VÝZVU i z hľadiska záujmov všetkých vlasteneckých snažení na Slovensku.

  S úctou Ľuboš Ďurfina

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Ministerstvo vnútra reaguje na článok v denníku Sme: Ochrankár: Kaliňák s Ficom si zabezpečili vplyv

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Denník Sme dňa 22. 5.2019 uverejnil rozhovor s bývalým príslušníkom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Antonom Kleinom. Nasledovné informácie uvedené v texte nie sú pravdivé,  informoval Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra V časti rozhovoru kde v máji 2017 počas jeho služby neznámy muž…

  Premiér Pellegrini navštívi Rusko údajne kvôli tranzitu plynu cez Ukrajinu a Slovensko do Európy, stretne sa s Putinom

  Bratislava 23. mája 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) má na začiatku júna odcestovať na oficiálnu návštevu Ruskej federácie. Informoval o tom v stredu denník Pravda s odvolaním sa na zdroj z prostredia vlády. Zdroj denníku uviedol, že slovenský premiér navštívi Rusko o dva týždne…

  Taiwanská prezidentka: Cena zaplatená za Tchien-an-men ukazuje hodnotu demokracie

  Tchaj-pej 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wally Santana)   Vysoká cena zaplatená za prodemokratickú demonštráciu v čínskom Pekingu v roku 1989 pripomína ľudu Taiwanu hodnotu demokracie. Vyhlásila to vo štvrtok taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen Pred 30. výročím pekinských protestov, ktoré viedli ku krvavému zásahu armády proti demonštrantom, sa viac ako 200 obhajcov…

  Tím Národného pochodu za život spustil oficiálnu registráciu dobrovoľníkov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Národný pochod za život)   Organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave, budú počas akcie potrebovať pomoc asi tisícky dobrovoľníkov. Záujemcovia, ktorí chcú pomáhať, sa môžu prihlásiť na internetovej stránke pochodzazivot.sk Registrovať sa za dobrovoľníka je možné on-line len vopred.…

  Mozog ako zázračná mašina

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)   Pochopiť ľudský mozog a všetky jeho funkcie je titanská úloha. V ňom sa odohráva všetko to, čím človek je Celé ostatné naše telo slúži len potrebám mozgu a udržuje ho pri živote a vykonáva len to, čo mozog chce. Abstraktné myšlienky mozgu telo…

  Veľké firmy vyzývajú k účasti na eurovoľbách, obávajú sa ohrozenia ziskov

  Bratislava 22. mája 2019 (HSP/Foto:Twitter-Lufthansa)   Od Volkswagenu cez Spotify až po Iberdrolu - najväčšie európske spoločnosti naliehajú na ľudí, aby tento víkend volili v kľúčových voľbách do Európskeho parlamentu. Majú totiž obavy, že výsledok by mohol ovplyvniť ich podnikanie a poškodiť ich konečný zisk. Informuje portál Euractiv Neobvyklý krok miešania politiky s…

  Alí Chameneí: Iránska mládež bude svedkom zániku Izraela a americkej civilizácie

  Ženeva 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)   Iránska mládež bude svedkom zániku Izraela a americkej civilizácie, vyhlásil v stredu iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. "Vy mladí ľudia by ste mali byť ubezpečení, že budete svedkami zániku nepriateľov ľudstva - zdegenerovanej americkej civilizácie a Izraela,"…

  Mikuláš Černák priznal vinu v kauze prípravy vraždy Volzovej

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. vo štvrtok pred senátom Okresného súdu Bratislava II v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej priznal vinu a urobil tým vyhlásenie o vine Dokazovanie v jeho prípade na rozdiel od zatiaľ troch spoluobžalovaných - exministra hospodárstva SR a exriaditeľa…

  Streľbu v Petržalke vyšetruje NAKA, podozrenie má na tri zločiny

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Stredajšiu (22. 5.) streľbu v bratislavskej Petržalke vyšetruje protizločinecká jednotka NAKA, ktorá začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločin zabitia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti "V predmetnej…

  Holandsko a Británia odštartovali voľby do Európskeho parlamentu

  Brusel 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Otvorením volebných miestností v Holandsku a Spojenom kráľovstve sa vo štvrtok začali voľby do Európskeho parlamentu. Británia je v EP zastúpená 73 poslancami, holandskí voliči rozhodujú o 26 zástupcoch, uvádza sa v dokumente zverejnenom na webovej stránke EÚ Ostatné krajiny Únie budú o…

  Sulík: Ivan Mikloš by nemal problém každému občanovi Slovenska napariť 8-tisíc eur nových dlhov

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pravicoví politici, ktorí majú blízko ku ekonomickým témam - bývalý minister financií Ivan Mikloš a šéf strany SaS Richard Sulík - sa sporia o to, ako by malo vyzerať odstraňovanie dlhov v Európskej únii Zatiaľ čo Ivan Mikloš je toho názoru, že dlhy…

  Známky Zuzany Čaputovej sa tlačia v Hradištku, pre mesto je to veľká udalosť

  Praha/Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Slovenská pošta)   Nové poštové známky s portrétom historicky prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej inaugurácia bude už o necelé štyri týždne, sa tlačia v Českej republike v meste Hradištko neďaleko Prahy Podľa riaditeľa tlačiarne Jaroslava Štefka je to pre celé mesto veľká udalosť, ako uviedol…

  Rusov zaujíma iba zlato, Česi sa nechcú dostať pod tlak a Švédi si nevybrali Fínov

  Košice/Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Štvrtok druhého týždňa je na majstrovstvách sveta v hokeji tradične vyhradený štvrťfinálovým zápasom. Slovákom sa síce ich sen o postupe do vyraďovacej časti po šiesty raz za sebou rozplynul, ale štvrťfinálové dvojice sľubujú dramatické zápletky aj hokejovú kvalitu V Bratislave od 16.15 h…

  Lajčákov rezort zahraničia v predvolebnom videu mobilizuje voličov. V hlavnej úlohe Kiska, Pellegrini, Čaputová, Sajfa, Zomri

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí SR predvolebné video, v ktorom presviedča verejnosť, aby prišla k volebným urnám. Rezort zahraničia v propagačnom videu upozorňuje na to, že Slovensko malo v posledných voľbách do EP najnižšiu účasť spomedzi všetkých…

  Na štatistickom úrade bude výsledky eurovolieb sumarizovať 1 200 ľudí

  Bratislava 23. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Štatistický úrad SR zabezpečí výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v päťdesiatich Odborných sumarizačných útvaroch (OSÚ) na území celého Slovenska. Počas volebnej noci zo soboty 25. mája na nedeľu 26. mája bude na týchto pracoviskách pôsobiť 1 200 ľudí a bude nasadených…

  Muž, ktorého v stredu v Petržalke postrelili, je mimo ohrozenia života

  Bratislava 23. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Muž, ktorého v stredu (22. 5.) postrelili v bratislavskej Petržalke, je už mimo ohrozenia života. TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská "Aktuálne je pacient po operácii, jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrozenia života. Naďalej však zostáva hospitalizovaný a…

  Čaputová k negatívnym reakciám na internete: Tam nie je niekto, kto by chcel počuť pravdu. Niekto vás chce onálepkovať

  Bratislava 23. mája 2019 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Zvolená prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre mládežnícky portál Refresher, uviedla, že prezidentské voľby do veľkej miery vyhrala práve kvôli podpore týchto voličov Čaputová poďakovala mladým za ich dôveru, ktorú jej prejavili v nedávnych prezidentských voľbách. "Mala som veľkú dôveru hlavne u mladej…

  Slovenskú moderátorku napadol moslim. Nepáčilo sa mu, ako je oblečená

  Bratislava 23. mája 2019  (HSP/Foto: Dominika Ngo Ducová  Instagram)   Slovenská moderátorka Dominika Ngo Ducová sa podľa vlastných slov stala obeťou útoku na dovolenke v Maroku. Po tom, čo vyšla na ulicu nie príliš zahalená, miestny muž jej údajne strelil facku. Moderátorka však útočníka obhajuje a tvrdí, že  urobila chybu,…

  TopDesat

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Pravidlá sú na to, aby sa porušovali: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Život nás prekvapuje každý deň. A to aj napriek tomu, že na svete sú nastolené určité pravidlá, ktoré musíme rešpektovať. Samozrejme, väčšina z nás tieto pravidlá dodržiava. Nájdu sa však aj takí, ktorým sa zdá zábavné tieto pravidlá nedodržiavať. Namiesto toho sa rozhodli, že si vymyslia svoje vlastné metódy na…

  Záchrana planéty: Tieto mestá urobili neuveriteľné kroky!

  0

  Čím rýchlejšie sa ľadovce v Antarktíde roztápajú, tým viac ľudí premýšľa o environmentálnej situácii, znečistení ovzdušia a hroziacom globálnom otepľovaní. Vedci si myslia, že kvalita ovzdušia zabíja viac ľudí ako fajčenie. Preto sa mestské samosprávy snažia zmeniť spôsob, akým fungujú, a učiť svojich obyvateľov, aby robili to isté. Záchrana planéty…

  Unikol Abraham Lincoln pred vlastnou manželkou do funkcie prezidenta USA?

  0

  Na mnohé udalosti z histórie sa viažu legendy. Niektoré majú v sebe viac pravdy, iné menej. Na väčšine však je minimálne jedno zrnko pravdy. Jedna z legiend ohľadom drevorubača, neskôr právnika menom Abraham Lincoln, ktorý to dotiahol až do prezidentského paláca hovorí, že Lincoln od svojej manželky doslova do Bieleho domu utiekol. Prečo?…

  Vo svete IT

  Na Huawei sa sype ďalší problém. Tentokrát sa týka dodávok procesorov

  0

  Ekonomická vojna medzi Amerikou a Huaweiom naberá na obrátkach. Od momentu, kedy americká vláda zaradila spoločnosť Huawei na „entity list“, teda zoznam spoločností, s ktorými majú americké spoločnosti zakázané obchodovať, bez toho aby im to vláda odobrila, sa na nich sype jeden problém za druhým. Kríza v podobe služieb od spoločnosti Google bola…

  Prekonávate často jet lag alebo pracujete na smeny? Ak áno, výrazne tým zvyšujete riziko vzniku rakoviny

  0

  Ak vnútorné hodiny nie sú synchronizované s rytmom deň a noc, produkcia proteínu, ktorý urýchľuje delenie rakovinových buniek (pozn. redakcie: bunkové delenie je fyziologický proces, ktorý prebieha v takmer všetkých tkanivách za rôznych okolností. V normálnom prípade je rovnováha medzi delením buniek (proliferácia) a programovanou bunkovou smrťou (apoptóza) ustálená. V…

  Nepremeškajte akciu na rýchlonabíjačka od Xiaomi do auta, ktorá kombinuje držiak

  0

  Držiaky, resp. holdery, sa v autách stávajú pomaly povinnou výbavou, ktorá prináša dodatočný komfort, ktorý oceňujú mnohí vodiči – telefón máte vždy po ruku, vidíte notifikácie a v neposlednom rade ho je možné využiť aj ako držiak na navigáciu. A práve preto by sme Vám dnes radi dali do pozornosti Držiak Xiaomi Mijia Shunzao,…

  Xiaomi potvrdzuje vybrané špecifikácie ešte nepredstaveného zariadenia Redmi K20. Máme sa na čo tešiť

  0

  Oficiálne predstavenie smartfónu Xiaomi Redmi K20 sa nezastaviteľné blíži, stať sa tak má 28. mája, teda už o pár dní. O zariadení Xiaomi Redmi K20 sme doposiaľ mohli počuť viacero špekulácií, ktoré dodnes neboli nikým kompetentným potvrdené. Na tému upozorňuje portál FoneArena.com. CEO Redmi Lu Weibing potvrdzuje vybrané špecifikácie CEO…

  Vedci poukazujú na spojitosť infekcie a vzniku duševných porúch u detí a dospievajúcich

  0

  Deti a dospievajúci, ktorí boli liečení na infekciu, sú vystavení zvýšenému riziku následného vzniku duševnej poruchy. Pri infekciách vyžadujúcich hospitalizáciu sa pravdepodobnosť takéhoto ochorenia zvýšila o viac ako 80%. Na štúdiu upozrňuje portál wissenschaft-aktuell.de. „Naše výsledky ukazujú, že infekcie a imunitný systém sa podieľajú na vývoji duševných porúch u detí…

  Finančný výsledky Xiaomi za prvý kvartál ukazujú, že sa spoločnosti opäť darilo. Rástla dvojciferným číslom

  0

  Vyzerá to tak, že Xiaomi je tigrom v segmente elektroniky, spoločnosť opäť raz rástla raketovým tempom. Podľa zverejneného reportu spoločnosťou Xiaomi za prvý kvartál v globálnom meradle podrástla o 27,2% tempom. Rýchly prehľad ekonomických výsledkov Xiaomi za prvý kvartál Celkové tržby predstavovali 43,8 mld. RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 27,2% Hrubý zisk…

  TopSpeed

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  2

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  1

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  2

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  Tisíce áut majú problém, lebo sprísnili emisné limity a spôsob merania

  39

  V septembri 2018 sme priniesli podrobný článok o tom, prečo a ako sa zmení spôsob snímania emisií. Dôvod? Podvádzanie. Emisná kontrola v minulosti prebiehala všelijako. Keď sa chcelo, auto prešlo. Tomu by mal byť koniec. Jedným z opatrení, ktoré zaviedli, je zmena snímania či nahrávania vozidiel, ktoré sa podrobujú kontrole.…

  Plná nádrž z Ukrajiny? ČESMAD to chcel obmedziť

  5

  Tankovať na Ukrajine sa stále vyplatí. Cena paliva je tam podstatne nižšia, ako u nás. Keď trafíte, alebo si prostredníctvom online kamier na ukrajinskej strane štátnej hranice odsledujete situáciu, môžete za krátku chvíľu ušetriť pekné peniaze. Aj keď podotýkam, že ani prázdna hranica neznamená, že cez ňu prejdete rýchlo.

  Renault Megane R.S. Trophy-R je najrýchlejšia predokolka Nürburgringu

  2

  Vojna predokoliek pokračuje. S každou novou generáciou chcú výrobcovia svojim fanúšikom a klientom dokázať, že práve ponúkajú to naj náradie na trhu. Kde a čím môže výrobca deklarovať, že má najrýchlejšie auto? Už pár desaťročí platí, že keď auto zaboduje na Nordchleife, zaboduje všade. A tak tu máme ďalšie uchmatnutie rekordu na…

  KAMzaKRÁSOU

  Najkrajšie chrámy na Slovensku: Jedinečné dedičstvo po predkoch

  2

  Jednotlivé cirkvi majú svoje chrámy, kde veriaci ticho vyznávajú svoje hriechy a chválospevmi vzývajú Boha. Tieto miesta, primárne slúžiace na modlitby, sú takisto historickými pamiatkami. Najkrajšie chrámy na Slovensku sú dedičstvom po našich predkoch. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.

  Ľanový olej: Je to najlepšia ochrana proti rakovine?

  3

  Ľanový olej je preslávený mnohými účinkami, a to okrem blahodarného vplyvu na proces trávenia aj schopnosťou chrániť telo pred rakovinou. Okrem toho vie organizmu doplniť množstvo cenných látok, napríklad aj dôležité omega-3 mastné kyseliny. Ak sa chcete viac dozvedieť o jedinečných vlastnostiach ľanového oleja aj ako ich využiť pre svoje…

  Chiavari stoličky: Vymeň obyčajné za neobyčajné

  1

  Možno sa pri príprave svadby nad stoličkami ani nezamýšľate. Sú v miestnosti rovnako ako stoly, koberce alebo dvere. No ak plánujete výnimočne romantickú svadbu, mali by ste zvážiť aj tento detail. Chiavari stoličky sú už dnes súčasťou výbavy mnohých priestorov. Pôsobia elegantne, dajú sa rôzne ozdobiť, ale skvelo vyzerajú aj celkom…

  Ktoré chyby vo výchove detí sú najčastejšie? Tieto môžu mať negatívny dopad

  1

  Asi s nami budete súhlasiť, keď povieme, že vo výchove detí sa toho dá naozaj veľa pokaziť. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom, no nielen toto puto, ale aj všetko to, čo sa dieťaťu odovzdáva cez výchovu, tvorí základ. Tieto kľúčové atribúty totiž ovplyvňujú zásadným spôsobom ďalší život dieťaťa. Preto by malo byť v našom najväčšom…

  Vyhraj 3x Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny

  0

  Máte pocit, že sa na vašej pokožke hlavy vytvorili lupiny, ktoré vás privádzajú do šialenstva? Tak v tom prípade máme pre vás dobrú správnu a hlavne jednoduché riešenie. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Forforin Clinical Šampón proti lupinám – suché lupiny, ktorý je špeciálne vyvinutý presne na tento problém. Obsahuje jemné tenzidy,…

  Ženský pohľad na Renault Kadjar – prvé dobrodružstvá

  2

  Je to už viac ako mesiac, čo aj mne začalo dobrodružstvo s Kadjarom. No a musím povedať, že som sa naň naozaj viac ako tešila. Tohto krásavca sme dostali do redakcie na dlhodobý test. A z toho sa teším ešte viac, nakoľko mám dosť času poriadne ho otestovať, či už ako zaneprázdnená…

  Svetlo sveta

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Koho nakoniec v eurovoľbách podporil Štefan Harabin?

  0

  Končiaca sa kampaň do eurovolieb vyvolala otázky aj o tom, či sa Štefan Harabin otvorene vyjadrí podporu nejakému kandidátovi alebo politickej strane. Skutočnosť, že opäť začal vykonávať činnosť sudcu Najvyššieho súdu mu výrazne znížilo možnosť prejaviť otvorenú politickú podporu, no na druhej strane aj indície o tom, že založí politickú stranu znižujú…

  Arcibiskup Paríža k prípadu Lambert: Stali sme sa obyčajnými odpadkami?

  0

  Francúzsko 21. mája (RV) Na silne medializovaný prípad francúzskeho pacienta v nemocnici v Reimse trpiaceho tetraplégiou, čiže úplnou obrnou všetkých štyroch končatín v dôsledku úrazu hlavy, ktorému sa lekári rozhodli prerušiť od 20. mája prísun vody a výživy, zareagoval parížsky arcibiskup Mons. Michel Aupetit. Silné napätie vzniklo medzi samotnými členmi…

  Vašečka vyzval Hlinu na spoločný odchod z politiky

  0

  Richard Vašečka má talent povedať v najmenej vhodnej chvíli niečo, čo ovplyvní zásadne vždy nielen jeho politickú kariéru, ale aj tých v jeho okolí. Čo to o tom vedia tí, ktorých s Daniškom vopred „natreli“, že idú z OĽANO do jeho novej strany. Príbeh o tom, ako vzniklo KÚ poznáme…

  Marián Kuffa: Ministerke kultúry dávam jednotku s hviezdičkou

  0

  Katolícky kňaz Marián Kuffa vysoko ocenil rozhodnutie ministerky kultúry odmietnuť poskytovať granty pre genderistické iniciatívy a skupiny presadzujúce agendu LGBTI. Rozhodnutie považuje za historicky jedinečné „Pani ministerka kultúry prvý krát v histórii odmietla príspevok na genderistické aktivity LGBTI. Jednotka s hviezdičkou. Podporme všetci, celý národ pani ministerku v tejto veci.“  Ideológia gender je podľa…

  Kardinál Burke vyzval veriacich, aby sa vzopreli vládam, ktoré podporujú masívnu imigráciu

  0

  Kardinál Burke sa na piatkovej konferencii v Ríme vyjadril, že “postaviť sa proti masívnej moslimskej imigrácii je realizovaním zodpovedného patriotizmu.“ Kardinál rovnako vyzval na bránenie Európy pred islamskou imigráciou, nakoľko hlavným ideovým zameraním islámu je „vládnuť svetu.“ Burke poukázal na situáciu vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku a v Spojených štátoch a iných krajinách,…

  Armádny Magazín

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. V marci bolo oznámené, že prvý let ruského bezpilotného lietadla UAV Hunter spoločnosti Suchoj sa uskutoční v roku 2019. Suchoj Ochotnik“ alebo „Hunter“ j

  Sovietske tankové eso Zinovij Grigorievič Kolobanov so svojím tankom zastavil útok Wehrmachtu na Leningrad

  0

  Tankové vojská dnes predstavujú dôležitú súčasť armád celého sveta. Sovietska či ruská tanková škola a ruská armáda sa môže pochváliť celým radom vynikajúcich tankov a tankistov, ktorí dokázali svoju kvalitu a bojové majstrovstvo na mnohých bojiskách od 1.svetovej vojny až do konfliktu v Čečensku. K takýmto tankom a tankistom patrí…

  Zverejnené zábery z pádu čínskeho stíhacieho bombardéra

  0

  Video o katastrofe čínskeho stíhacieho bombardéra Xian JH-7, sa objavilo na sociálnych sieťach. Tvrdí sa, že lietadlo spadlo v provincii Hainan, kde sa konali vojenské cvičenia čínskych vojsk. Zábery ukazujú, že lietadlo pri vysokej rýchlosti takmer kolmo dopadá na zem, a ihneď dochádza k explózii. Mraky dymu a ohňa stúpajú desiatky metrov.

  Čínsky plán na obsadenie ZSSR

  0

  Plány USA pre napadnutie ZSSR, vrátane použitia jadrových zbraní, sú všeobecne známe. Už menej sú známe informácie o tom, že krátko po 2. svetovej vojne sa i Spojené kráľovstvo chystalo k masívnemu bombardovaniu sovietskych miest. Plány ú

  Najsilnejšie armády v roku 2019 - porovnanie globálnych ozbrojených síl

  0

  Najnovšie údaje z Global Fire Power Index identifikujú najsilnejšie armády v roku 2019. V ktorých oblastiach dominujú niektoré z najsilnejších armád a kde zaostávajú? Aké sú najsilnejšie ozbrojené sily v roku 2019? Každý rok od roku 2006, Global Fire Power Index hodnotí 137 moderných vojenských síl pomocou 55 rôznych parametrov, aby…

  IPSC strelci sa stretli v Michalovciach

  0

  Cez víkend sa konalo v Michalovciach 1.Kolo východoslovenskej Ligy Šariš-Zemplín, kde sa stretli športoví strelci zo Slovenska a Poľska. Strieľalo sa podľa pravidiel IPSC, v divíziách:  Standard, Production a  Open, prinášame výsledky a niekoľko videí.

  Tvoja Svadba

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Doplnky zo živých kvetov: Osviež svoj svadobný deň

  0

  Ak sa povie svadba, prvé čo vás napadne budú svadobné šaty, nevesta, kytica. Zo živých kvietkov ale môžete vytvoriť omnoho viac ako len tradičnú okrúhlu svadobnú kyticu a pierko pre ženícha. Kvietkami môžete ozdobiť svadobných hostí a družičky tiež poteší ozdoba, ktorú môžu použiť tak, ako im to vyhovuje najviac. Doplnky zo…

  Fotenie pri západe slnka: Nápady na unikátne svadobné fotografie

  0

  Svadobné fotenie je vždy najväčšou radosťou pre nevesty a pre niektorých ženíchov predstavuje nekonečné hodiny (niekedy dokonca tri) usmievania sa a bozkávania. Nebojte sa, on vás ľúbi a prežije aj to, že na neho niekto pol dňa mieri (fotoaparátom). Fotenie pri západe slnka, o ktorom chceme dnes hovoriť, vyžaduje trošku prípravy, správne načasovanie a dobre…

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…

  Ako skladovať vajíčka? Rozhodne nepodceňujte ani ich výber a prípravu

  0

  Vajíčka sú často diskutovanou potravinou. Niektorí si nevedia varenie bez vajec predstaviť, iní ich zatracujú. Určite však patria medzi  najhodnotnejšie potraviny vďaka obsahu bielkovín, lecitínu, mnohých minerálnych látok a vitamínov. Kritizovanou súčasťou vajec je cholesterol, preto by ste ich konzumáciu nemali preháňať. Zároveň patria k nebezpečným potravinám, pretože pri nevhodnom skladovaní alebo…