VEREJNÁ VÝZVA sudcovi JUDr. Miroslavovi RADAČOVSKÉMU, v súvislosti s novými, závažnými skutočnosťami na vlasteneckej scéne Slovenska!

Vážený pán Radačovský!

Obraciam sa na Vás s touto VEREJNOU VÝZVOU, spísanou na podnet veľkého množstva vlasteneckých užívateľov sociálnych sietí, ktorí sa nielen na mňa, ale aj vo svojich diskusiách navzájom, ktorí diskutujú a obracajú sa aj na iných, s prosbami a radami, v nasledujúcej naliehavej otázke a veľkej téme súčasnosti:

„Ako sa postavil, resp. ako sa stavia pán Radačovský k veľkému vlasteneckému PODRAZU na Slovákoch, ktorého sa dopustil Kotleba a ešte v tak enormnom rozsahu, počas nedávnej prezidentskej volebnej kampane? A to tým, že pre svoje stranícke záujmy, pre následnú kolaboráciu so Smerom, postavil ŤAŽISKO svojej kampane VÝHRADNE na pošpiňovaní vlasteneckého spolukandidáta, pána Harabina, v ktorom „zrazu“ začal vidieť silného konkurenta? Pričom ešte krátko predtým, chcel Kotleba s p. Harabinom „spolupracovať“ /zneužiť p. Harabina pre svoje stranícke záujmy/, o čom sú zjavné dôkazy? Ako sa k tomuto všetkému stavia p. Radačovský?…“

Plne legitímna otázka, pretože pán Sudca Radačovský, sa ako morálny vzor, hrdo postavil za skutočné vlastenecké záujmy Slovenska, v kauze „Kiska versus Slavkov“ a tak táto otázka pochopiteľne nadobúda na intenzite, pretože sa nezadržateľne blížia ďalšie voľby a to voľby do Európskeho parlamentu a tak mnohí vlastenci sa OPRÁVNENE zamýšľajú nad tým:

„Máme voliť v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu p. Radačovského za ĽSNS, keď táto Kotlebova strana v prezidentských voľbách tak fatálnym spôsobom zradila Slovenský národ a predovšetkým vlastenecky cítiacich voličov? Nemáme sa obávať, že Kotleba nakoniec strhne i p. Radačovského k takým krokom a záujmom, z ktorých bude profitovať výhradne Kotlebova ĽSNS? Nedočkáme sa ešte ďalších podrazov Kotlebu na vlasteneckej scéne Slovenska?“

Dosť závažné otázky, na ktoré je potrebné poznať jednoznačnú odpoveď a preto je viac ako ŽIADÚCE, aby sa pán Radačovský VEREJNE VYJADRIL k tejto veľkej téme!

Aby sa vyjadril najmä preto, že do EU parlamentu sa nechystá zastupovať seba, ani Kotlebovu ĽSNS, ale NÁS VLASTENCOV, ktorí ho do tejto silnej pozície môžeme posunúť skrze svoje hlasy. Preto z povahy veci samej p. Radačovský nebojuje za seba, ale za nás všetkých, lebo ak by chcel bojovať len za seba a za Kotlebovu stranu, muselo by to byť klasifikované ako ZNEUŽITIE našich vlasteneckých hlasov, skrze realizovanie vecí, na ktoré by vlastenecké sily na Slovensku p. Radačovskému nikdy nedali mandát!

Aby preto nedošlo opäť k zneužitiu našich hlasov tak, ako to nehorázne drzo, zákerne a podlo predviedol Kotleba v nedávnej prezidentskej kampani, kde sa tesne po 1. kole oprávnene vzbúrilo doslova more vlastencov, ktorí ho volili a teraz sú oprávnene plne znechutení z tejto jeho zrady!

Pretože sa v následných povolebných vyjadreniach a vyhláseniach Kotlebu a jeho straníckych kolegov navyše, okrem predchádzajúcej antikampane voči Harabinovi, zjavne ukázalo a potvrdilo, že Kotleba ich oklamal a zneužil, že zneužil všetkých svojich doterajších voličov iba pre svoj stranícky prieskum, aby si zistil, s akým elektorátom hlasov môže počítať do blízkej budúcnosti, neuvedomujúc si ale závažnosť a DOPAD tohto jeho škodlivého počinu, a tak za tento jeho prieskum sme všetci draho zaplatili tým, že zneužitím našich hlasov tu máme teraz Čaputovú v kresle budúcej prezidentky!

Máme tu, vinou Kotlebu, Čaputovú prezidentku a neprávom pošpineného pána Harabina, ktorý jediný je dostatočne právne i ľudsky erudovaný k tomu, aby v kresle prezidenta urobil v našej krajine poriadok, v zmysle nastolenia právneho štátu!

Vinou Kotlebu, zjavnou a dokázateľnou vinou, tohto dnes už ZRADCU Slovenského národa, tu máme teda ďalšie liberálne zlo, v kresle prezidenta, čo enormne posilní všetky slniečkársko-liberálne aktivity na Slovensku, v najbližších rokoch! A vidíme to už DNES, ako na všetkých vlastencov napr. „huláka“ Kiska, posilnený tým, že vyhrala jeho favoritka, práve pre Kotlebovu zradu!

Je tu ešte ale pán Radačovský, kandidujúci za túto, dnes už falošným vlasteneckým záujmom zapredanú politickú stranu a tento odborne i duchom vzácny človek by mal zaujať svoje verejné, jasne definované stanovisko v tejto veci.

Mal by sa, v zmysle upevnenia si svojho morálneho benefitu na vlasteneckej scéne Slovenska, vyhraniť a dištancovať v tomto smere od tohto počinu ĽSNS, ktorý tak výrazne poškodil Slovensko v týchto tak dôležitých prezidentských voľbách!

Vážený pán Radačovský,

je pochopiteľné, že ako človek s touto stranou zatiaľ nič nemáte, nie ste jej členom, nie ste v jej straníckych štruktúrach, ale STE kandidátom za poslanca v blížiacich sa Eurovoľbách a figurujete na kandidátke za túto stranu a tak či chcete alebo nie, púta Vás s touto stranou silná väzba, ktorá bola naviazaná ešte v čase, keď sa Kotleba ešte len skryto pripravoval na rozohratie neetickej, nekorektnej, slangovo pomenované – špinavej kampane voči p. Harabinovi, Vášmu kolegovi! Kolegovi, ktorý sa doteraz vždy na verejnosti zastal strany ĽSNS a podporil ju v jej činnosti nejedným svojím vyhlásením, tak v tomto kontexte vyvstáva plne legitímna otázka a verejný záujem, aby ste sa priamo a zrozumiteľne vyjadrili k meritu veci i vzhľadom k tomu, že ľudia na Slovensku Vás poznajú, najmä z kauzy „KISKA“, ako  veľmi čestného, odvážneho človeka, ktorý si ctí a ochraňuje právo a Spravodlivosť, skrze Vaše vyzreté morálne a charakterové vlastnosti.

A práve aplikovaním OPAKU tých hodnôt, ktoré si Vy ctíte a vyznávate ich, odprezentoval Kotleba so svojou stranou maximálne nekorektnú volebnú kampaň, verejným dehonestovaním významného človeka Slovenskej vlasteneckej scény, len preto, lebo tento človek, pán Harabin, z povahy veci samej, musel odmietnuť spoluprácu s touto stranou, ku ktorej bol Kotlebom opakovane vyzvaný /o tom však, že šlo skôr o vypočítavosť Kotlebu a následne až vydieranie p. Harabina, bolo napísaných už niekoľko článkov/.

Vzhľadom k tomuto závažnému incidentu sa od tejto strany nakoniec dištancoval i kňaz Marian Kuffa, ktorý sa po tomto neetickom, nekresťanskom ataku Kotlebu voči Harabinovi verejne a v plnej vážnosti od Kotlebu dištancoval a NAKONIEC ODPORUČIL voliť v prvom kole prezidentských volieb jednoznačne p. Harabina! A podobne múdro, prezieravo a čestne sa krátko po prvom kole vzdal čestným a chlapským spôsobom kandidatúry do Európskeho parlamentu i pán Norbert Lichtner, významná osobnosť na alternatívnej mediálnej scéne Slovenska a týchto nespokojných hlasov, v súvislosti so zradou Kotlebu i od ďalších významných osobností na Slovensku, je už dnes pomerne veľké množstvo!

Preto je trošku aj zarážajúce, že ste sa v múdrosti svojich úvah a v ľudsky morálnej i etickej prezieravosti, nerozhodli sám a z vlastnej vôle hneď, ako to bolo spoločensky korektné a žiaduce, vyjadriť sa k predmetnej kauze a zaujať k nej svoje stanovisko, čím by ste uľahčili rozhodovanie mnohým voličom, ktorí po tomto šoku, ktorý vytvoril Kotleba na vlasteneckej scéne malého, no krásneho Slovenska, nevedia, alebo váhajú a sú neistí, ako postupovať ďalej v blížiacich sa Eurovoľbách v súvislosti s Vašou osobou, ktorá je teraz už v úzkom spojení s touto stranou, pretože ste boli oficiálne zaregistrovaný a ste vedený na kandidátke tejto strany.

Vážený pán JUDr. Miroslav Radačovský!

Mnohí ľudia na Slovensku Vás budú voliť až na základe Vášho verejného vyjadrenia sa vo veci, kde právom očakávajú Vaše dištancovanie sa od tohto zákerného počinu Mariana Kotlebu, kde by ste mali tento počin jak z hľadiska práva tak z hľadiska etiky, morálky a čestného politického súboja jednoznačne odsúdiť a klasifikovať ako človek znalý práva, v zmysle hrubého pochybenia predsedu tejto strany, ktorý v konečnom dôsledku spôsobil, že do druhého kola sa neprebojoval vlastenecký kandidát s najväčším preferenčným kreditom, čestne získaným pred prvým kolom, čím Slovákom priamo znemožnil reálne zabojovať o post prezidenta a de-facto spôsobil, že Slovensko sa ponorilo do „vlasteneckej tmy“, pretože po tomto počine je už viac ako isté, že Kotleba bude i do budúcnosti rozbíjať každú zdravú vlasteneckú iniciatívu na Slovensku, ktorá nevzíde z jeho hlavy!!

A TOTO by malo byť VAROVNÝM signálom a zdvihnutým prstom pre všetkých, ktorý sa zasadzujú o obrodu našej spoločnosti a ktorí si v tejto novej situácii uvedomujú, že práve Kotleba a jeho strana môžu byť v týchto obrodných aktivitách na Slovensku nakoniec väčšou prekážkou a väčším zlom, než je liberálna a slniečkárska „smotánka“ našej spoločnosti!

Vážený pán Radačovský,

Vaša jednoznačná a priama odpoveď, na túto verejnú otázku – výzvu, bude kľúčom k tomu, či Vás budú veľké vlastenecké zástupy voličov na Slovensku onedlho voliť za túto, dnes už nesmierne zdiskreditovanú stranu, alebo odovzdajú svoj hlas iným kandidátom, ktorí nebudú spájaní s tak hrubou poškvrnou, akú vytvoril Kotleba so svojimi straníckymi LOKAJMI nielen na Vás, ale na celej vlasteneckej scéne Slovenska!

Lokajmi preto, lebo dnes niet už pochýb, aké sú hlavné dôvody, prečo sa múdri ľudia okolo Kotlebu najmä za posledné 3 roky, doslova rozpŕchli na všetky svetové strany a dištancovali sa od neho, keď sa sami presvedčili, čo je to za človeka, aké hodnoty vyznáva a čoho všetkého je schopný, len aby nasýtil svoje „neomylné ego“, ktoré si sám opuncoval znakom nejakej nadradenosti a výnimočnosti a z tohto titulu nie je v jeho očiach vlastencom nikto, kto nesúhlasí s jeho konaním a s jeho, dnes už zjavne pokrivenými ideami a víziami!

Vaša verejná stručná analýza v odsúdení tohto politicko-spoločenského podrazu Kotlebu nielen voči p. Harabinovi, ale voči všetkým, rodu-verným Slovákom, Vám môže nielenže doslova „vydláždiť cestu“ k reálnemu zvoleniu za člena Európskeho parlamentu, ale podopriete a potvrdíte svoju osobnostnú bezúhonnosť a kvalitu svojej osobnosti, čím v očiach Slovákov porastiete, ako OBHAJCA skutočných kresťanských a ľudských hodnôt V PRAXI, ešte vo väčšom „lesku“, sile a kvalite!

Preto všetci rozumní a aktívni vlastenci na Slovensku očakávame, že do Bruselu nepocestujete s touto „poškvrnou“ a tieňom, ktorý na Vás uvalil Marian Kotleba! Prípadne sa môže aj stať, že do Bruselu nakoniec nepocestujete, čo určite nechcete z osobného, ani spoločenského hľadiska a čo by bola tiež nesmierna škoda.

Sám za seba môžem napísať, že zatiaľ som rozhodnutý voliť Vás a je len a len na Vás, či sa tak stane aj reálne pred hlasovacou urnou. Verím, že správne pochopíte toto osobné, plne legitímne stanovisko ohľadom mojej voľby a budete aj reflektovať na vyššie uvedenú VEREJNÚ VÝZVU i z hľadiska záujmov všetkých vlasteneckých snažení na Slovensku.

S úctou Ľuboš Ďurfina

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA