Čo mali spoločné prezidentské voľby v USA a voľby do Národnej rady SR

Uvedený článok v jeho skrátenej podobe už bol dňa 16.novembra 2016 publikovaný na stránkach Hlavných správ. Pretože problematika v ňom pretraktovaná nestratila na svojej aktuálnosti, rozhodol som sa celý článok v jeho rozšírenom formáte umiestniť na svojom blogu.

Aj keď si autor tohto príspevku uvedomuje zložitosť a obtiažnosť akejkoľvek komparácie medzi USA a Slovenskom, predsa sa len v tomto príspevku pokúsime poukázať na niektoré spoločné znaky charakterizujúce prezidentskú kampaň a následne aj povolebný vývoj v USA a dianie na Slovensku po ostatných voľbách do NR SR a na základe toho vymedziť  niektoré spoločné znaky, resp. argumenty, ktoré boli súčasťou oficiálnej propagandy a mainstreamových  médií  ako v USA tak i v našej krajine. Úmerne tomu, ako rástli preferencie vtedajšieho kandidáta a dnes už zvoleného prezidenta USA D. Trumpa sme boli svedkami silnejúcej protitrumpovskej rétoriky a manipulácie s verejnou mienkou zo strany politického establischmentu, hlavných mienkotvorných médií a mnohopočetných, z centrál obamovskej a clintonovskej administratívy riadených akcií protestujúcej verejnosti, ktoré neváhali využiť všetky, niektoré aj desiatky rokov staré kauzy s cieľom zdiskreditovať tohto kandidáta v očiach verejnosti a predstaviť ho ako amorálneho, arogantného a nezodpovedného človeka neschopného zastávať takú dôležitú pozíciu akou je funkcia prezidenta USA.

Súčasťou tejto diskriminačnej kampane sa stali aj neoverené a doposiaľ nepotvrdené informácie o možnom zasahovaní ruských tajných služieb, ruských hackerov a nakoniec aj samotného ruského prezidenta V. Putina do predvolebnej kampane s cieľom podporiť D. Trumpa v jeho snahe získať prezidentské kreslo. Poslúžili k tomu pozitívne vyjadrenia kandidáta Trumpa na adresu V. Putina ako aj jeho presvedčenie o nutnosti opätovného reštartu americko-ruských vzťahov do podoby konštruktívnej a partnerskej spolupráce pri riešení závažných problémov súčasného medzinárodného diania. Z obvinení, ktoré zaznievali vo vyjadreniach amerických politických elít a mnohopočetných politických komentátorov a analytikov musel nezaujatý poslucháč nadobudnúť dojem, že Ruská federácia a samotný V. Putin majú prsty vo všetkom, čo sa udeje vo svete, nevynímajúc ani prezidentské voľby v USA. Za všetkými nedostatkami a prešľapmi, ktoré svojimi nezodpovednými a protiľudovými rozhodnutiami spôsobovali a spôsobujú ako americké, tak aj bruselské a vo väčšine prípadoch aj národné  politické elity vidia činnosť Ruskej federácie a Putina. Dokonca český poslanec a predseda strany TOP 09 Kalousek sa vyjadril v tom zmysle, že Britov k odchodu z EÚ nahovoril samotný Putin. Parafrázujúc francúzskeho mysliteľa Voltaira, výstižne túto situáciu okomentoval prof. J. Keller nasledujúcim spôsobom: „Ak by Putin nebol, museli by sme si ho vymyslieť. Veď kto iný by snímal zodpovednosť z pliec neschopných politikov?“. Najnovšie sa v súvislosti s blížiacimi prezidentskými voľbami vo Francúzsku ale aj v ďalších európskych krajinách opäť vyťahuje tzv. „ruská karta“, resp. „dlhá Putinova ruka“, schopná ovplyvňovať výsledky volieb v ľubovoľnej krajine sveta, čo nie je možné charakterizovať ináč ako prejav prehnanej a ničím neodôvodnenej rusofóbie a putinofóbie, ktoré sa stali súčasťou silnejúcej informačnej vojny medzi EÚ a Ruskou federáciou.

Ďalšou črtou, dnes už povolebného vývoja v USA, teda keď je už známy víťaz prezidentských volieb, je neutíchajúca hystéria, ktorá sa šíri naprieč celou krajinou. Okrem iného sa prejavuje v organizácií protestných zhromaždení a pochodov proti demokratickým spôsobom zvolenému prezidentovi USA D. Trumpovi ako aj v kritických komentároch médií a vyjadreniach domácich a zahraničných verejných činiteľov a priori odsudzujúcich takúto voľbu a načrtávajúcich „katastrofický“ scenár povolebného vývoja americkej spoločnosti a sveta. Radový  občan nechtiac nadobúda dojem, že víťazstvo D. Trumpa znamená vážne ohrozenie demokracie a právneho štátu /ak vôbec také niečo ešte v USA existuje / a začiatok procesu okliešťovania a potláčania základných práv a slobôd obyvateľov tohto štátu. Skutočne, hystéria a šírenie obáv z budúcnosti je tým najcharakteristickejším znakom povolebnej situácie v USA.

Dnešná situácia v USA do značnej miery pripomína povolebný vývoj na Slovensku, konkrétne otvorene nepriateľskú, dehonestujúcu a miestami až hysterickú reakciu našich politických elít a ich mnohopočetných pritakávačov z radov mainstreamových médií, politických analytikov a aktivistov  mimovládnych organizácií na volebný úspech Kotlebovej ĽS Naše Slovensko a prienik jej 14 poslancov do NR SR. Táto skutočnosť bola zo strany tzv. štandardných politických strán a samozvaných „obhajcov demokratických hodnôt“ vykresľovaná skoro ako koniec parlamentnej demokracie a smrteľné ohrozenie jednotlivých oblastí života našej spoločnosti. V tejto súvislosti stačí poukázať na politicky neospravedlniteľné odmietnutie „prezidenta všetkých občanov SR“ A. Kisku prijať predsedu ĽS Naše Slovensko M. Kotlebu, ktorému,  na rozdiel od iných predstaviteľov úspešných politických subjektov, odmietol zablahoželať k volebnému úspechu jeho strany aj keď vo voľbách túto stranu podporilo skoro 210 000 voličov. Reálny vývoj na povolebnom Slovensku však vyvrátil cieľavedome šírené dezinformácie a lživú propagandistickú rétoriku, zameranú proti legálne pôsobiacemu politickému subjektu na našej politickej scéne a jeho demokraticky zvoleným zástupcom v NR SR. Pravdou je, že poslanci ĽS Naše Slovensko v našom zákonodarnom zbore predstavujú veľmi kritickú, avšak konštruktívnu a tú najslušnejšiu časť parlamentnej opozície, dôkazom čoho sú nimi predkladané návrhy zákonov sledujúce len a výhradne národnoštátne záujmy SR a jej občanov. Ako sa už viackrát verejne vyjadrili predstavitelia ĽS Naše Slovensko, pre ich podporu toho ktorého zákona nie je dôležitý jeho predkladateľ (čo o iných stranách nie je možné povedať), ale len a výlučne prínos danej právnej normy pre zlepšenie stavu Slovenska a života jeho obyvateľov. A tak ako poslancom NR SR za ĽS Naše Slovensko, na rozdiel  od väčšiny ich kolegov v parlamente je cudzí mocenský kalkul, politický „obchod“ a politikárčenie, tak aj žiaden návrh z dielne tejto strany nesleduje deštrukciu nášho štátu a demontáž v ňom existujúceho  politického systému, ako to zvyknú komentovať mnohopočetní, vládnou mocou a zahraničím platení kritici a nepriatelia ĽS Naše Slovensko. A podobne ako tomu bolo v prípade prezidentskej predvolebnej kampani v USA, aj na Slovensku ale aj inde v Európe sa objavuje „ruská stopa“ v podobe zasahovania Ruskej federácie do vnútropolitického vývoja iných štátov cestou poskytovania finančných prostriedkov na činnosť tých politických subjektov, ktoré nie sú ochotné byť poslušnými vykonávateľmi rozhodnutí domácich a bruselských politických elít. A pretože aj ĽS Naše Slovensko môžeme zaradiť k stranám takéhoto typu ani ona sa nevyhla obvineniu z toho, že jej činnosť je financovaná zo zdrojov Ruska. Je to ďalší dôkaz toho, že pre terajších držiteľov moci v štáte a ich pritakávačov je každý, aj ten najnepravdepodobnejší a najneuveriteľnejší argument dobrý, ak spochybní a poškodí  povesť jednej z najkritickejších opozičných strán v NR SR.

Zvolenie D. Trumpa za prezidenta USA, vstup ĽS Naše Slovensko do NR SR, Brexit a rastúci vplyv antisystémových a antibruselských politických strán v mnohých krajinách Európy je výsledkom nárastu krízových javov, ktoré, povedané slovami maďarského premiéra V. Orbana, „liberálne nedemokracie“, zastrešené centrálnou mocou EÚ, nie sú schopné riešiť v súlade s očakávaniami svojich občanov. A to je dôvod, prečo sa, povedané slovami V. Orbána viaceré národy „vzbúrili proti bruselským byrokratom, liberálnym svetovým médiám a proti nenásytnému medzinárodnému kapitálu“. Na rozdiel od väčšiny našich politických lídrov, kritický postoj voči dnešnej EÚ prezentoval aj predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť J. Kaczyňski, ktorý dnešnú EÚ ocharakterizoval ako inštitúciu, ktorá „nemá nič spoločné s tým, čo mali v úmysle jej zakladatelia“. Nekončiaci prenos čoraz väčšieho počtu rozhodovacích právomocí na centrálne úrady a inštitúcie EÚ, byrokraticky, „umelo“ a „diktátorsky“ určovaný a riadený proces unifikácie všetkého rozdielneho do jednotnej a jedinej európskej sústavy je cestou k potláčaniu a odstraňovaniu toho, čo bolo pre náš kontinent vždy zdrojom pokroku, životaschopnosti európskych národov a rozvoja európskej kultúry. Aj to je dôvod, prečo, podľa názoru M. Le Penovej je „EÚ nevydareným experimentom a prečo nie je životaschopnou organizáciou. Je preto najvyšší čas „skoncovať s týmto byrokratickým monštrom“ a naštartovať proces „opätovného návratu k tradíciám, patriotizmu a k národu“, takýto je záver úvah líderky francúzskeho Národného frontu.

Nárast kritických postojov voči fungovaniu a stavu, v ktorom sa dnešná EÚ nachádza svedčí, okrem iného o vzdiaľovaní sa vládnucich politických a hospodárskych elít záujmom a potrebám svojich obyvateľov, o narastajúcom odstupe medzi nimi a následnej straty kontaktu s nimi, čím sa tieto elity dostávajú do polohy nedôveryhodných a v mnohých prípadoch aj nenávidených subjektov. Zaujímavým a výstižným spôsobom podstatu mocenského ovládania a výkonu politickej moci v EÚ ako aj v prostredí dnešných, tzv. liberálnych nedemokracií vyjadril americký profesor ekonómie na Cornell University K. Basu nasledujúcou myšlienkou: „nechajme ľudí domnievať sa, že ich mienka má nejakú váhu, že sa podieľajú na rozhodovaní svojho štátu, ale držme ich pritom mimo skutočnej hry“. Som presvedčený, že výstižnejšie pomenovať politickú a mocenskú realitu v západných krajinách, vrátane súčasného Slovenska sa ani nedá.

Vyššie uvedené skutočnosti vyjadrujú určitú „vzburu“ občanov proti doteraz vládnucim elitám a režimom, v ktorých žijú. Je to dôkaz toho, že väčšine z nich už nestačí byť „mimo skutočnej hry“, nestačí byť hračkou v rukách nezodpovedných, potrebám svojich občanov odcudzených a verejné záujmy ignorujúcich elít. Chcú byť aktívnymi účastníkmi hry, ktorej sa hovorí – participácia na mocenskom rozhodovaní a ovplyvňovaní vývoja v štáte a spoločnosti.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA