Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo ? Časť X.

 

Reakciou na ilegálnu masovú migráciu bol boj Slovenska proti kvótam. Kvóty však neriešia zastavenie masovej migrácie na územie EÚ. Róbert Fico tento spôsob robenia politiky využil len v rámci predvolebnej kampane. Teraz sa kvóty už verejne nespomínajú. Róbert Fico sa však v rámci hodnotenia Predsedníctva SR v Európskej rade pochválil, že bola ustanovená a zahájená činnosť Európskej pohraničnej stráže. Existujú však dokumenty o tom, že táto stráž plní v skutočnosti úlohu vytvorenia bezpečnej cesty pre ilegálnych migrantov. Dokonca boli vytvorené legislatívne podmienky k tomu, že rôznych prevádzačov nie je možné trestať.

Sme členmi EÚ, ale táto Únia so svojim „šľachtickým“ Bruselom prerástla členským krajinám cez hlavu a za tichej podpory politikov z národných krajín robí si svoju politiku a riadi členské krajiny. Takáto „diktátorská“ organizačná štruktúra politickej moci nie je v záujme žiadneho národného štátu a ani v záujme samotnej Európy, ale najskôr v záujme globalistov a Nového svetového poriadku.  Pred referendom o vstupe do EÚ nám nikto nespomínal, že  je to aj kvôli tomu, aby sa členské krajiny mali zjednocovať  kvôli boju proti extrémizmu z radov obyvateľstva a volaniu po obmedzení slobody slová, prejavu, myslenia. Uvediem len dve „perličky“ diktátorského správania sa EÚ z týchto dní. Prvá súvisí s potvrdením Donalda Tuska vo funkcií predsedu Európskej rady a to za situácie, že nebol doporučený  členskou krajinou – Poľskom. Druhá súvisí  s vyhrážkami členským krajinám, ktoré nechcú rešpektovať Brusel vo veci ilegálnej masovej migrácie. A trest ? Pozastaviť financovanie krajiny zo štrukturálnych fondov EÚ.

Je evidentná snaha z úrovne našej vládnej moci za každú cenu podporovať schválenie dohôd o voľnom obchode ako sú CETA, TTIP a TISA a tým vyjsť v ústrety nadnárodným korporáciám k získaniu  neobmedzenej moci nad životmi obyvateľov a nad správou verejného priestoru. Pán Róber Fico dokonca dohodu CETA v minulom roku už podpísal ako predstaviteľ predsedajúcej krajiny. Vládna moc nemá záujem o týchto osudovo dôležitých otázkach  života krajiny rozvinúť celospoločenskú diskusiu. Všetko má ostať v čo najprísnejšom režime „pokoja a mieru“, aby jej neboli kladené zbytočné prekážky. J. F. Kennedy svojho času pripomenul: „Bez debaty, bez kritiky nemôže uspieť žiadna vláda a žiadna krajina. A nemôže prežiť žiadna republika.“

Podľa Róberta Fica nárast podpory extrémizmu je dôsledkom toho, že ľudia chcú zmenu. Súhlasím s tým, že ľudia chcú zmenu. Nesúhlasím však s tým, že ide o nárast podpory extrémizmu, pretože toto pomenovanie veľmi zavádza. V skutočnosti ide o pozvoľné navršovanie tlaku verejnosti na vládnu moc a politické elity, aby sa konečne spamätali a začali robiť politiku iným spôsobom. Škoda, že Róbert Fico nevymenoval, o akú zmenu ľuďom ide. A je veľká škoda aj v tom, že sám si neuvedomuje, aké zmeny sú potrebné. Jeho „čerstvým“ stanoviskom je, že štandardné politické strany by mali hľadať odpovede na otázky z dôvodov ktorých je extrémizmus problémom.

Škoda, že pán premiér sa nesleduje, čo hovorí. Prečo ? Ak je presvedčený, že ľudia chcú zmenu, mal ako skúsený politik podniknúť v tomto smere jasné kroky. On, ako predstaviteľ vládnej moci, však dovolil, aby snaha ľudí po zmenách v politike bola „odmenená“ represívnym balíčkom – zavedením boja proti extrémizmu. Snaha po zmenách je legitímne právo občanov Slovenska a preto z hľadiska zmeny nie je možné na túto snahu reagovať tak, že vládna moc vyhlási boj proti extrémizmu. Ak totiž ľudia chcú určitú zmenu, majú sa vytvoriť podmienky k tomu, aby sa charakter zmien ( zmeny ) mohol vydiskutovať v otvorených diskusiách politikov s občanmi. Za vytvorenie podmienok pre posúdenie, aký charakter majú mať zmeny na Slovensku, je zodpovedná vládna moc. A tá pod vedením Róberta Fica vôbec takto doteraz nekonala. Za túžbu po určitých zmenách v politike dostali občania jasný odkaz – vládna moc nebude takéto rôzne túžby – extrémy trpieť.

Za situácie, že boj proti extrémizmu je už vyhlásený a uzákonený, pán premiér navrhuje, čo by mali robiť štandardné politické strany. Tieto strany by mali hľadať odpovede na otázky, z dôvodov ktorých je extrémizmus problémom. Čiže, najprv je Róbert Fico presvedčený, že ľudia chcú zmenu. Lenže problém nespája s požiadavkou zmeny, problémom je extrémizmus. Keďže Róbert Fico je predsedom najsilnejšej politickej strany, dáva tým jasne najavo a zároveň aj ako príklad pre partnerov v koalícií, že žiadne zmeny súvisiace s politikou vládnej moci nebudú.

Ak som spomínal, že vládna moc nemá záujem v prípade zmlúv ako sú CETA, TTIP a TISA rozvinúť celospoločenskú diskusiu a že všetko má ostať v najprísnejšom režime „pokoja a mieru“, tak to v plnej miere  môžeme tvrdiť, že to platí aj pre problematiku EÚ. Vládna moc nám nedovolí k tomu, akú  EÚ chceme, povedať nič podstatného. Uvediem jeden citát: „Nastal čas posunúť sa smerom k užšej politickej integrácií – k Federálnej únií štátu so širokými právomocami.“  Toto napísali šéfovia štyroch parlamentov zakladajúcich členov EÚ – Nemecka, Francúzska, Talianska a Luxemburska. A celkom otvorene si dovolili upozorniť, že „…nesmieme dovoliť, aby sme boli ohromení strachom alebo obavami, týkajúcimi sa volebných cyklov v našich krajinách, ale musíme konať hneď, než bude príliš neskoro.“ Takže, vieme o čo sa v týchto týždňoch a mesiacoch hrá ? A vie niečo o tom aj verejnosť ? A môže niečo o tom verejnosť vedieť, keď vládna moc jej nemá záujem do tohto problému zasväcovať ?

Hrá sa o to, aby sa založenie EÚ ako super štátu stalo nezvratným procesom ! Náš predseda vlády SR je jednoznačne v tomto smere orientovaný a podľa neho Slovensko musí a chce byť v jadre integrácie, pretože EÚ považuje za projekt, ktorý je pre obyvateľov Slovenska životne dôležitý.  Ak pán premiér rozpráva týmto spôsobom, uvedomuje si, že nejde do hĺbky  problematiky európskej integrácie  a režim „pokoja a mieru“ je možné zachovať, aby sa Bruselu podarilo dosiahnuť jeho zámer s integráciou Európy. Zásadná otázka týchto dní vo veci EÚ je táto: Má vládna moc mandát od občanov Slovenska k tomu, aby jej predstavitelia boli splnomocnení dávať súhlasné stanoviska k založeniu EÚ ako super štátu – federácie  so širokými právomocami ?

Z môjho pohľadu takýto mandát nemá, pretože sa o fungovaní EÚ ako spoločnej inštitúcie národov Európy so svojimi občanmi nebaví. V súčasnosti je veľmi okaté, ako sa volení zástupcovia občanov na čele s vládnou mocou prezentujú ako tí, čo za každú cenu ochraňujú záujmy Bruselu a jeho politiku a občanov a národ odsúvajú na vedľajšiu koľaj. A to všetko v mene občanov. Lenže kto koná v mene občanov, mal by byť ich blízkou oporou, priateľom, ktorý sa radí s občanmi a bez ich súhlasu nemá svedomie dať ich životy pod novú štátnu moc. Vládna koalícia na čele s Róbertom Ficom aj s celou politickou elitou to urobí, ak ich občania nezastavia.

Občania tejto republiky nateraz nemajú žiadnu predstavu, ako politické elity zastaviť v naštartovanom kurze, pretože ich v skutočnosti nie je kto reprezentovať. „Politické“ mimovládne organizácie nie sú na ničom od občanov závislé a proti ĽS – NS sa vedie ostrý boj, aby stratila svoju voličskú základňu a nemohla ovplyvňovať politiku vládnej moci. Za krátku dobu vyšla výzva Zastavme fašizmus a uskutočnila sa Antifašistický pochod v Bratislave.  Sú to aktivity svojim rozsahom malé, ale témou mali byť veľmi dôležité. Boj proti fašizmu má byť bojom za udržanie mieru, bojom za robenie mierovej politiky, bojom proti konfrontačnej politike demokratického Západu s Ruskom, bojom proti vojenskej základne NATO na Slovensku, bojom proti masovej ilegálnej migrácií, bojom za mierovú spoluprácu medzi národmi.

Čuduj sa svete, nič takého  sa v uvedených aktivitách nevyskytuje !!! Ich organizátori zrejme nemali v pláne sa otázkami túžby človeka po mieri zaoberať, pretože nás chráni NATO. Boj proti fašizmu sa, paradoxne, vedomé zúžil na boj proti ĽS – NS a na podporu boja proti extrémizmu. Je to zaujímavé, pretože boj proti extrémizmu samotný je už možné pokladať za prejav fašizácie krajiny. A to všetko je politická agenda vládnej moci a politických strán, ktoré si hovoria štandardné. Ide vlastne o propagandistickú kampaň politickej elity proti obyvateľstvu Slovenska, ktoré si pokojne sedí doma a ešte stále verí v dobro politiky, ktorá sa v skutočnosti robí pod vedením nadnárodných štruktúr.

Do tejto kampane nedávno vstúpil aj pán Eduard Chmelár. Obsahom svojej výzvy ako aktivista, ktorého pozná celé Slovensko, veľmi významne prispel k posilneniu tejto propagandistickej kampane, teda toho, ako v deformovanej podobe zvládnuť boj proti fašizmu a tak, aby vládna moc mohla aj naďalej robiť politiku v režime „pokoja a mieru“.  Osobne pána Eduarda Chmelára veľmi uznávam a zatiaľ som mohol bez výhrad  akceptovať jeho názory. Pri tejto jeho výzve sa však musím zastaviť, pretože nevybočuje z rámca  výzvy Zastavme fašizmus či Antifašistického pochodu v Bratislave.

Svojou výzvou pán E. Chmelár nepomohol občanom zorientovať sa v problémoch politiky, ktorá sa teraz robí, ale pomohol politickým elitám a vládnej moci, ktorá bráni svoju politiku falošným bojom proti fašizmu, ale nie toho skutočného. V prvom rade je dôležitá pozícia hráčov na politicko – spoločenskej šachovnici  v rámci našej krajiny a to, aké ťahy je potrebné realizovať, aby to bolo v prospech spoločnosti. Pán Chmelár žiada, že Fico i Sulík, Bugár i Danko, Matovič a prípadne aj Radičová sa musia spojiť proti Mariánovi Kotlebovi. Kto s kým a proti komu, to je predsa bežná parlamentná prax. Toto spojenie v určitom smere už funguje a preto si myslím, že pánovi Chmelárovi ide o to, aby bolo dôraznejšie a prinieslo toto zjednotenie jasný výsledok – porážku fašizmu. Porážka je nevyhnutná, pretože autor výzvy má strach z toho, že ak vyhrá Kotleba voľby, už ho nič nezastaví.

Je evidentné, že nástup fašizmu pán Chmelár stotožňuje s Mariánom Kotlebom a ĽS – NS a s volebnými výsledkami, ktoré boli dosiahnuté. Pán Chmelár sa obáva, že tieto výsledky sa môžu v ďalších voľbách nielen zopakovať, ale môžu byť aj lepšie. Na rozdiel od pána Chmelára si myslím, že nástup fašizmu nie je potrebné spájať s Mariánom Kotlebom a jeho stranou, pretože ho strašia akési „omrvinky“ fašistických praktík, ktoré pripisuje spomínanej politickej strane. Nástup fašizmu je potrebné spájať skôr  s politikou demokratického Západu, s transatlantickými spojencami na čele s USA. Treba zobrať na vedomie, že fašistické Nemecko bolo v 2. svetovej vojne porazené, ale samotná fašizácia a fašizmus neukončil svoje aktivity, pretože demokratický Západ čas od času vždy potreboval doma alebo vo svete „odprezentovať“ svoje skryté záujmy.

V terajšej dobe je možné nástup fašizmu spájať s prípravou a uskutočnením ukrajinskej krízy. EÚ v tomto prípade zohrala a zohráva dôležitú úlohu. Ukrajinská kríza sa stala základom konfrontačnej politiky demokratického Západu s Ruskom. Slovensko cez svoju vládnu moc a politické elity sa prihlásilo k tejto konfrontačnej politike a práve to je to hlavné nebezpečenstvo, že sme sa zamotali do podpory vojnových štváčov a tým sme sa vedome a dobrovoľne vzdali robiť mierovú politiku v Európe. Takže kľúčový zápas proti fašizácií a fašizmu si musíme vybojovať  v rámci  vnútorných pomerov demokratického Západu, so svojimi transatlantickými partnermi a v priestore EÚ.

Na politicko – spoločenskej šachovnici teda musia mať svoje miesto občania ako nositelia štátnej moci. To si možno uvedomujú všetci, aj politické elity. Problém existuje iba v otázke, ako zorientovať a nasmerovať občanov. Vládna moc a politické elity, a teraz sa k nim pridal aj pán Chmelár, si myslia, že kľúčovou úlohou je nasmerovať občanov proti nástupu fašizmu, ktorý vraj reprezentuje Marián Kotleba a jeho strana. V podobnom duchu bola orientovaná aj výzva Zastavme fašizmus a Antifašistický pochod v Bratislave. Uvedené aktivity  vedú do slepej uličky, v ktorej sa v skutočnosti nič dôležitého nedeje. Ani jedna z uvedených aktivít nebola namierená proti fašizácií a fašizmu, ktorý sa objavil v rámci demokratického Západu.

Nikomu z organizátorov uvedených aktivít nevadí vyvolaná konfrontačná politika demokratického Západu s Ruskom, posilňovanie východného krídla NATO v Európe či najnovšie informácie o tom, že USA už vypísali tender na prípravu projektov pre budovanie vojenskej základne NATO na Slovensku. Takže ako boli uvedenými aktivitami zorientovaní a nasmerovaní obyvatelia či občania Slovenska ? Odpoveď: tak, aby občania postupne uverili, že problém fašizmu je spojený s Mariánom Kotlebom a jeho ĽS – NS. Keď sa politickým elitám za podpory občanov podarí zlikvidovať politickú stranu ĽS – NS, budeme môcť spokojne spať a mier bude zabezpečený. Môže múdry človek uveriť takémuto nezmyslu ? Zrejme môže, pretože pán Chmelár je rozhodne múdry človek, len sa dal zlákať do osídiel cudzej moci.

Na rozdiel od primátora Bratislavy si nemôžem myslieť, že Antifašistický pochod je príkladom pre celé Slovensko. Je skôr návodom, ako organizátori týchto podujatí môžu  verejne „debilizovať“  občanov Slovenska. Lenže na politicko – spoločenskej šachovnici má patriť občanom iné miesto a iný ťah, ako im prisúdili organizátori spomínaných podujatí a ich mecenáši z pozadia.

( Pokračovanie v Časti XI. )

 

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA