Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť XXIV.

25.

Začiatkom deväťdesiatich rokov minulého storočia  prepukla vo svete aféra, keď sa zistilo, že vlády vo svete masovo testovali na svojich občanoch rádioaktívne látky. Desiatky, ba možno aj stovky tisíc občanov zomrelo v rámci tohto testovania, ktoré trvalo od štyridsiatich rokov minulého storočia. Začiatkom deväťdesiatich rokov minulého storočia nastúpila za ministerku energetiky USA pani Hazel O Learyová, ktorá nebojácne odhalila verejnosti všetko, čo mohla a obvinila americkú vládu z tých najhorších zverstiev po 2. svetovej vojne. Ukázalo sa, že ide o medzinárodnú sieť mnohých štátov, ktorých vlády doslova  zaživa upaľovali a nechali rozpadať rádioaktivitou. A to všetko kvôli vedeckým pokusom, ale i likvidáciu nepohodlných občanov, skupín i celých komunít.  Obeťami boli predovšetkým väzni, mentálne a telesne postihnutí, občania tmavej pleti, tehotné matky a deti. Konkrétne príklady je možné nájsť na stranách 68 a 69 publikácie. Je to však veľmi smutné čítanie.

 Koncentračné tábory 21.storočia ( str. 69 –   )

 1.

Ukazuje sa, že snahy tajné vlády o svetovládu sú v plnom prúde a my si to vôbec neuvedomujeme, pretože si tieto zverstvá nemôžeme ani všímať. V plánoch tajnej vlády sú ľudia a svetová populácia vôbec iba počtom kusov mäsa, s ktorým sa môže voľne manipulovať a podľa ľúbosti likvidovať. Máme stratiť nielen všetky práva a slobody, ale i svoje myslenie a seba samých. Staneme sa výhradným majetkom svetového štátu. Všetky pozemky, nemovitosti a veci budú znárodnené a konfiškované. Nikto nebude môcť nič vlastniť a keď, tak iba s povolením úradov. Každý, kto v budovanom super štáte nebude chcieť zmeniť svoje myslenie, nepodriadi sa svetovláde hoc aj v tej najmenšej veci, nebude chcieť sa vzdať svojich ľudských práv a slobôd, bude odsúdený k psychiatrickej prevýchove, uväznený alebo fyzický likvidovaný. Ak by na tieto tvrdenia neexistovali fakty, bolo by ťažko tomu veriť. Poďme si teda niečo povedať o svetovej, plánovanej strate slobody a hlavne o budovaní nových vládnych koncentračných táborov vo svete.

2.

S porážkou fašistického Nemecka mali zároveň skončiť aj koncentračné tábory. Nič takého sa však neudialo. Po 2.svetovej vojne prešli v rámci projektu PAPER CLIP pod vládu USA špičkoví nemeckí lídri koncentračných táborov. Praktický vo všetkých amerických agresiách proti nevinným štátom od päťdesiatich rokoch minulého storočia sa po vstupe amerických vojsk na ich suverénne územie zriaďovali koncentračné tábory. Počas vojny vo Vietname sa USA podarilo zriadiť 44 koncentračných táborov, kde boli zadržiavaní nevinní civilní vietnamskí občania, mučení a využívaní na rôzne lekárske pokusy. Riaditeľ vládnej CIA William Colby priznal, že v koncentračných táboroch bolo vládou USA zabitých 20 587 vietnamských civilistov. V roku 1989 vtrhli americkí vojaci do Panamy zvrhnúť vládu a podarilo sa im internovať  pochytať a uväzniť do koncentračných táborov celkom 7 000 ľudí a to bez obvinenia a súdu. Mnohí sú dodnes nezvestní.

3.

Vláda USA na svojom území zriaďuje novodobé a obrovské koncentračné tábory pre svojich občanov a teda tých, ktorých pokladá za ideologický nevhodných občanov. Ide o koncentračné tábory pre ľudí, ktorí by mohli v čase preberania moci v USA pod diktát svetovlády robiť problémy. Prvé koncentračné tábory pre občanov USA sa začali budovať už v päťdesiatich rokoch minulého storočia. Federálna polícia FBI robila nezákonné operácie s názvom NEVOD. Svojho času boli do koncentračných táborov umiestňovaní americkí vojaci a občania, ktorí odmietli ísť bojovať do vietnamskej vojny.  Tento koncentračný tábor leží u mesta Allenwood  v štáte Pensylvania. Senátor  M. W. Cooper v roku 1989 vyhlásil, že všetci nevhodné ľudia, ktorých vlády označia, budú pochytaní a umiestnení v koncentračných táboroch, ktoré už existujú  pre zdarné nastolenie svetovlády.

V skutočnosti vyhlásenie svetovlády si bude vyžadovať masové zatýkanie, následne prevýchovu či likvidáciu. Preto vláda USA si zvolila cez celkom legálny postup takú organizáciu práce, ktorá umožní za krátku dobu zatýkanie tisícov osôb. Vláda USA zriadila organizáciu FEMA – Federálnu agentúru pre výnimočné stavy. Táto agentúra dostala množstvo právomoci, ktorých uplatnenie v praxi znamená mať moc nad občanmi.  Agentúra FEMA vznikla z nariadenia prezidenta Cartera  číslo 12 148 zo dňa 19.6.1978 ako vládna agentúra pre riadenie núdzových stavov. Nariadením prezidenta č. 11 490 boli dané agentúre také právomoci, v zmysle ktorých môže zrušiť Listinu základných práv a slobôd a dokonca aj Ústavu USA.  Všetky výkonné nariadenia môžu behom jednej hodiny zachvátiť celé USA, stačí iba súhlas prezidenta republiky. Podľa tohto nariadenia ide o zabavenie všetkého, čo je k dispozícií občanom  a firmám, v prospech federálnej vlády, zmocnenie sa všetkých občanov pre nútené práce. V prípade prírodných katastrof, občianskych nepokojov alebo finančnej krízy, je prezident a malá elita vo vláde USA oprávnená zrušiť Ústavu USA, Listinu základných práv a slobôd a zotročiť celý národ pod totalitnú diktatúru.

5.

Podľa autora FEMA a americká vláda vyvolávajú v krajine umelé prírodné katastrofy, občianske nepokoje, umelú kriminalitu a štátnu finančnú krízu. Je dôležité si toho trošku všimnúť, pretože zvyčajne tomu nevenujeme žiadnu pozornosť.

A. Umelé prírodné katastrofy.

Americká vláda disponuje takou technikou, ktorá je schopná  ovládať fyzické procesy v prírode, teda ide o počasie. Na Aljaške je namontovaný vysokofrekvenčný a vysoko energetický rádiový vysielač. Účelom je, aby tento vysoko výkonný prístroj vysielal energiu do atmosféry za účelom jej zohrievania a radikálnej zmeny počasia. Elita USA dokáže na Zemi urobiť tropické tepla, suchá a rozsiahle požiare alebo zavaliť atmosféru množstvom mračien na vyvolanie záplav. Uvedomme si, že tajná vláda môže na Zemi kedykoľvek rozpútať prírodné peklo, pretože tak môže zrušiť Ústavu, ľudské práva a môže začať platiť stanné právo.

B. Umelá kriminalita.

Americká vláda uskutočňuje desiatky programov s drogovou manipuláciou spoločnosti. Vďaka tomu sa podarilo vytvoriť milióny drogovo závislých a zruinovaných ľudí. V mnohých mestách doslova vznikli celé geta kriminálnych spoločnosti, živiacich sa prepadávaním, násilím a krádežami. Vytvorenie takýchto spoločnosti autor pokladá  za   potrebné zo strany vlády, aby si občania zo strachu pred kriminalitou dávali odoberať svoje ľudské práva výmenou za ochranu. V USA v roku 1994 vzrástol strach občanov z kriminality až do takej miery, že žiadali vládu, aby zasiahla a prijala k tomu nové zákony. Vláda tejto zákazke občanov vyhovela. Vláda si teraz môže prísť do akejkoľvek domácnosti a urobiť tam domovú prehliadku, všetko poprehadzovať a bez ospravedlnenia odísť, vláda si môže dať hocikoho na ulici zastaviť, prehliadať alebo odviesť k výsluchu. Vláda môže dať zavrieť občana bez sudu do väzenia ako potenciálneho zločinca. USA sa stali štátom „myšlienkových zločincov“. Pokiaľ sa na ulici neusmievate a nerobíte sa, že ste šťastní, alebo nemáte kravatu, môžete byť podľa zákona predvedení v putách na policajnú stanicu. V polovine osemdesiatich rokov prezident Regan navrhol verejnosti 6 represívnych zákonov výmenou za obmedzenia základných slobôd občanov. Tie boli prerokované v Kongrese USA na jar 1985. Bol napríklad prijatý zákon, ktorý dával právomoc ľubovoľne rozhodovať o vine či nevine občana a ktokoľvek mohol byť označený za zločinca a uväznený. Bol prijatý zákon, ktorý umožňoval realizovať  systém národného udavačstva a to za veľkú odmenu. Takýto zákon umožňuje vznik veľkej vlny udavačstva, občianskych nepokojov či falošných obvinení.

Americký senátor Cooper v roku 1989 napísal, že tajná vláda si pre potrebu kriminálnych živlov vyžiadala dovoz efektívnych zbraní. To malo donútiť americkú verejnosť k dobrovoľnému zavedeniu zákona proti týmto zbraniam.  Aby poštvala verejnosť proti týmto zbraniam, strieľala CIA v rámci projektu ORIÓN  za pomoci duševne chorých, drog a hypnózy dokonca nevinné deti na školských dvoroch.  Iba v roku 1995 bolo v USA zastrelených 5 205 nevinných deti. Vláda využíva špičkových zabijakov z väzníc výmenou za ich slobodu a anonymitu a dáva im rôzne úlohy v spoločnosti.

Vytváranie umelej kriminality nie je iba obrovský biznis, ale aj cielená snaha dosiahnuť  s podporou verejnosti  diktátorsky režim  bez akýchkoľvek ľudských práv. Bol odhalený projekt COINTELPRO,  v ktorom sa uvažovalo o vyvolávaní umelej kriminality a nepokojov a to  pre efekt na verejnú mienku. Konkrétny príklad z apríla 1969: ochrancovia ľudských práv a slobôd plánovali pokojnú protivojnovú  demonštráciu v New Yorku.  Úmyslom vlády v programe bolo vyrobiť štvavé letáky, ktoré nabádali ľudí k výtržníctvu a krviprelievaniu. Bolo potrebné týmto spôsobom diskreditovať organizátorov protivojnovej demonštrácie. Až v roku 1978 sa vyšetrovaním potvrdilo, že FBI si najala študentov, ktorým platila za páchanie násilnosti a výtržnosti.

Vláda zneužíva k páchaniu kriminality i psychický nemocných alebo i normálnych ľudí, drogami alebo mikročipom ovládané skupiny alebo jednotlivci.  Spomínate si ešte na bombový útok v obchodnom centre v Oklahoma City v USA? Bol obžalovaný jeden pán, ktorý sa k činu priznal. Lenže sa pritom sťažoval, že mu armáda pred jeho činom umiestnila do jeho tela mikročip. Iný muž zase obvinil CIA z implantácie mikročipu do mozgu, po ktorom z neznámych príčin vraždil v Long Island. Senátor Cooper zistil, že tieto udalosti sa diali po celej krajine.  Všetci strelci boli bývalými pacientmi psychiatrických zariadení a všetci boli pod vplyvom drogy Prozac. Táto droga spôsobuje krajnú agresivitu a v kombinácií s riadením človeka cez mikročip dostaneme podľa senátora masovú vraždu, ktorá sa končí samovraždou páchateľa.

C. Umelé finančné krízy.
Spomeňme si na celosvetové sťahovanie finančnej hotovosti a násilné nahradzovanie našich peňazí bezhotovostnými platbami pomocou platobných kariet. Tak nás má vláda totálne pod kontrolou. Konfiškácia našich peňazí má byť  k nášmu uväzneniu pod totálnu závislosť vlády. Vláda môže plánovane kedykoľvek vyvolať krach kapitálových trhov alebo nechať čokoľvek vytunelovať. Krach takýchto trhov môže viesť k uzavretiu všetkých bank a k zmocneniu sa peňazí občanov. Pod nátlakom administratívy by sa tak podarilo v čase národnej krízy zaviesť masovú povinnú bezhotovostnú spoločnosť.

So vznikom OSN začali vo svete vzrastať tendencie zakazovať štátom  vydávať mince z drahých kovov. Odjakživa platilo, že cena zlata jednej mince musí byť minimálne taká, ako je vyrazená nominálna hodnota na tejto minci, ktorou sa platí.  Aj keď padne mena, ľudia o svoje mince neprídu, pretože im ostala tá sama hodnota v zlate.  Prezident Bill Clinton vyhlásil, že cieľom je vytvorenie Svetového systému finančnej kontroly v súkromných rukách.  Najväčší finančný kolos v USA – federálna rezervná banka – je v súkromných rukách a nepodlieha kontrole a dozoru Kongresu. Je to veľký výhoda pre svetovú vládu.

( Pokračovanie v časti XXV. )

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA