• Dušan Hirjak

  Ako došlo k masovému úteku Albáncov z Kosova v roku 1999 ?

  Publikované 31.03. 2019 o 08:53 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pozrime sa, čo o tomto probléme svedčil bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova.

  Pri príležitosti 20. výročia bombardovania Juhoslávie organizáciou NATO si dovoľujem napísať článok, či môže byť pravdivé tvrdenie predstaviteľov NATO o tom, prečo museli bombardovať suverénny štát na Balkáne. Propaganda demokratického Západu je založená na verzií, že bolo potrebné zastaviť represie proti albánskemu ľudu. Podarilo sa mi už dávnejšie nájsť svedectvo človeka, ktorý propagandu demokratického Západu na čele s USA vyvrátil.

  Bývalý hlavný kronikár Kosova svedčil o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.

  My, občania SR, sme sa v určitých praktikách už úplne dokázali aklimatizovať v prostredí demokratického Západu. Máme zo svojej pozície, že patríme k Západu, takú obrovskú radosť, že nás to necháva byť ľahostajnými k závažnými udalostiam, ktoré sa odohrávajú vo svete, pričom sa pretvarujeme a namýšľame si, že najdôležitejšou pozíciou v politike či vôbec v živote spoločnosti má byť slušnosť.

  Cez okuliare slušnosti je možné vidieť náš demokratický Západ ako čarovnú rozprávku, do príbehu ktorej sa nám podarilo zapojiť a mať v nej svoje postavičky, ktoré tlieskajú veľkoleposti projektu a vysielajú signály, že chcú za každú cenu ostať súčasťou tých „zlatých“ príbehov, určených pre „nevedomú“ masu.

  Už rok nás trápi vražda novinára Kuciaka a jeho priateľky, ale vojnové zločiny demokratického Západu, ku ktorému aspoň svojou vierou patríme, nás vôbec neprovokujú k masovým prejavom nespokojnosti a k hľadaniu a odsúdeniu zločinov. Vojnové zločiny demokratického Západu vo svete berieme ako nevyhnutnú súčasť boja za vlastnú prosperitu, v ktorom sa neberie ohľad na záujmy a potreby ostatnej časti sveta.

  Spomeniem Johna Pilgera, austrálskeho žurnalistu a dokumentaristu, ktorý v jednom svojom dokumentárnom filme povedal aj toto: „…my na Západe vieme toľko o zločinoch iných, ale skoro nič o tých vlastných. Slovo, ktoré tu chýba, je impérium. Existencia amerického impéria bola zriedka kedy priznaná alebo bola zadusená v prejavoch hurá vlastenectva, ktoré oslavuje vojnu a aroganciu, ktorá hovorí, že žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojených štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. Od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí.“

  Tento citát nás má posunúť k pripomenutiu si 20.výročia bombardovania Juhoslávie spojeneckými vojskami NATO. Toto pripomenutie je veľmi dôležité, pretože média v súkromných rukách a zahraničných spoločnosti nám tieto zločiny nepripomenú a ani nemajú záujem ukázať verejnosti skutočnú pravdu. Ja si dávam za úlohu v mojom pripomenutí si bombardovania Juhoslávie zorientovať pozornosť čitateľa na článok od žurnalistu Johna Pilgera a na dokument, v ktorom je uvedený veľmi dôležitý rozhovor s hlavným kronikárom o tom, čo sa dialo v Kosove.

  Najprv k článku od žurnalistu Johna Pilgera. Ten ešte dňa 14.8.2008 uverejnil článok s nadpisom „Nezabudnite na Juhosláviu.“ Článok bol dňa 20.8.2008 uverejnený v preklade na serveri zvedavec.org. V tomto článku sú dôležité informácie, ktoré si čitateľovi dovolím pripomenúť.

  John Pilger sa najprv zmieňuje o tom, že bývala hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu pre Juhosláviu Carla Del Ponte vydala knihu „Lov: vojnoví zločinci a ja“ Kniha odhaľuje pravdu o intervencií Západu do Kosova. Ja som túto knihu zatiaľ nečítal. Nie náhodou som uviedol na začiatku citát od Johna Pilgera. Je to tak, že demokratický Západ sa tvári, že nevie nič o svojich vlastných zločinoch.

  Tribunál v Haagu bol zostavený a financovaný USA a jeho úlohou bolo vyšetriť zločiny spojené s rozdelením Juhoslávie v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Je ťažko uveriť tomu, že do tohto rozdelenia ( rozbitia ) Juhoslávie nebol zapojený demokratický Západ. Balkán bol zaujímavý z viacerých dôvodov a preto podliehal záujmu o upevnenie imperiálneho postavenia v tejto časti sveta. John Pilger nám pripomína, že už v roku 1991 bola podpísaná tajná dohoda, ktorou Nemecko uznalo Chorvátsko a tým bola Juhoslávia odsúdená k zániku.

  Je zaujímavé, že Carla Del Ponte trvala na tom, aby do vyšetrovania bolo zahrnuté aj 78 dňové bombardovanie Srbska a Kosova, lenže zásluhou USA a Veľkej Británie jej to nebolo umožnené.

  Prečo bolo potrebné spustiť bombardovanie ? Pilger jednoducho uvádza, že bombardovanie bolo zdôvodnené vraj preto, že Srbi páchali „genocídu“ proti etnickým Albáncom v provincií Kosovo. Z môjho pohľadu toto zdôvodnenie nemá žiadne pevné základy a bolo vymyslené. Existuje dokument o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999, z ktorého si dovolím uviesť určité predložené fakty a tvrdenia.

  Podľa amerického veľvyslanca pre vojnové zločiny mohlo byť zavraždených na 225,- tisíc etnických Albáncov. Je zaujímavé, že tribunál Del Ponte ohlásil konečný počet mrtvých na 2788 vrátane vojakov na obidvoch stranách a Srbov a Cigánov zavraždených Kosovskou oslobodzovacou armádou ( UCK ). Vie sa aj o masovom unášaní Srbov do Albánska, kde im boli odobrané telesné orgány, predávané záujemcom v Európe a teda existuje aj dostatok dôkazov k obžalobe a potrestaniu kosovských Albáncov.

  Lenže problémom dodnes je to, že spojencom demokratického Západu bola Kosovská oslobodzovacia armáda. Záver bol taký, že genocída nebola a útok NATO bol podvodný. Mimoriadnu úlohu v príprave bombardovania Juhoslávie zohrala „mierová“ konferencia o Kosove vo Francúzsku začiatkom roka 1999. John Pilger pripomína, že Srbom bola daná možnosť vybrať si: buď dobrovoľne akceptovať okupáciu krajiny vojskami NATO a zaviesť trhové hospodárstvo alebo bombardovanie krajiny.

  Pod vedením USA demokratický Západ predložil Srbom také podmienky, ktoré z ich strany nebolo možné za normálnych okolnosti akceptovať. V tejto súvislosti nech si čitateľ znova pripomenie citát, ktorý som uviedol na začiatku článku.

  Teraz prejdem k druhému dokumentu, ktorý je obsahovo orientovaný k téme „Ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.“ Obsahom dokumentu je rozhovor z 3.12.2000, ktorý poskytol Čedomír Prlinčević, bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova a predseda židovskej komunity v Prištine americkému spisovateľovi a aktivistovi Jaredovi Izraelovi. Článok k uverejneniu pripravil Václav Dvořák v apríli 2012. Podľa Dvořáka zásluhou archivára je možné porozumieť stratégií, ktorá bola za akciami USA a EÚ na Balkáne a neskôr aj v iných častiach sveta použitá.

  Z obsahu rozhovoru vyplýva to, čo tvrdí V. Dvořák. Podľa neho sily Západu napadli Srbov a využili slabosť kmeňovo orientovaného národa, aby ich zorganizovali v teroristický režim, ktorý by ukázal Albáncov ako obeť srbských zločinov.

  Oficiálne platí zdôvodnenie predstaviteľov NATO, že museli na jar 1999 bombardovať Juhosláviu, aby zastavili represie proti albánskemu ľudu. Ukázali svetu zábery, ako Albánci utekajú z Kosova. Kronikár Čedomír Prlinčević tvrdil, že to bola starostlivo zrežírovaná lož.

  Najprv si podľa kronikára treba uvedomiť, že už najmenej desať rokov existovala propaganda Západu o vzniku Veľkého Albánska. Vznik Veľkého Albánska nebol mysliteľný bez Kosova ako súčasti Juhoslávie. Koho mohol mať Západ či NATO a USA za spojenca ? Spojencom v tom, čo chce NATO či Západ a USA, bola Kosovská oslobodzovacia armáda, ktorá podľa kronikára bola zahranične organizovanou skupinou teroristov. Táto skupina teroristov mala svoje záujmy a ciele a preto chcela dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom. A spoľahlivosť bolo potrebné dokázať v teréne.

  Kronikár zdôraznil, že NATO a USA cvičili UCK v Albánsku, aby sa stala pozemnou armádou NATO. Za tým účelom jedna skupina UCK opustila Kosovo a presunula sa do Albánska. V júni 1999 ( už po ukončení bombardovania ) spoločne s NATO napochodovali späť do Kosova, zabrali vládne budovy a úrady, podniky a vyhnali státisíce Srbov, Rómov, Židov i Albáncov. Kronikár tvrdil, že NATO naplánovalo vyhnanie 350,- tisíc ľudí a to v čase, keď NATO prevzalo Kosovo. NATO eliminovalo obyvateľstvo, ktoré by sa mohlo vzbúriť. NATO potrebovalo iba Albáncov, pre ktorých Juhoslávia nebola alternatívou pre život.

  Kronikár pripomína, že niektorí predstavitelia Albáncov ešte pred bombardovaním požiadali vládu, aby im umožnila odísť do Macedónie. UCK a NATO útočili na prevádzku na dôležitých cestách do vnútra Srbska, aby odradili Albáncov utekať týmto smerom. A čo je horšie, etnickí Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Kronikár zdôraznil, že keď etnickí Albánci pochopili, že KFOR bude tolerovať kriminálne činy UCK, tak zločiny UCK sa stali masovým fenoménom.

  USA kvôli svojim geopolitickým záujmom zámerne povzbudzovali separatizmus Albáncov a využívali ho proti vláde Juhoslávie. Albánci dostali prísľub, že im bude umožnené odtrhnutie ! Podmienkou však bolo, že mali ukázať svetu, ako trpia pod Srbmi a USA im pomôžu . Preto tá propaganda, že „Amerika nás oslobodí !“. Albánci sa chceli vrátiť k režimu z 2.svetovej vojny, keď albánski nacionalisti vládli nad Kosovom pod nacistami a terorizovali Srbov, Rómov a Židov.

  Podľa kronikára USA a EÚ trvali na tom, aby ich sily vstúpili do Kosova ako mieroví pozorovatelia, ktorých vedúcim bol americký diplomat Wiliam Walker z Kosovskej verifikačnej misie OBSE ( Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ). Túto „mierovú“ misiu usporiadala OBSE a bolo v nej 1400 medzinárodných zamestnancov a 1500 miestnych zamestnancov. Walker prišiel do Kosova na jeseň 1998, pretože misia sa začala v mesiaci októbri. Kronikár s plnou zodpovednosťou tvrdil, že práve medzinárodná skupina pozorovateľov pripravovala pôdu pre migráciu Albáncov. Ako ? Nechala UCK, aby pozabíjala istý počet Albáncov, ktorí spolupracovali s vládou. A pripravovali bombardovanie cez umiestňovanie navádzacích zariadení pre bombardovanie. Citujem kronikára: „Áno, to bola jedna z vecí, ktoré zariaďovali. To hovorím s plnou zodpovednosťou. Áno, pozorovatelia OBSE pripravovali útok NATO.“

  OBSE chcela pred medzinárodným spoločenstvom vytvoriť dojem humanitárnej katastrofy. OBSE organizovala kompletný scenár pre krízu v Kosove. Preto bola snaha odsunúť obyvateľov do Albánska a Macedónie. Kronikár pripomína, že tesne pred bombardovaním sa začalo k hraniciam presúvať značne množstvo Albáncov. Prečo ? Kronikár to vysvetlil tým, že Albánci majú silnú klanovú štruktúru. Pokiaľ predák obce niečo povie, tak to platí. Treba tiež vedieť to, že NATO podporovalo UCK. Ak obsadí Kosovo, potom bude vládnuť UCK. Ak bude vládnuť UCK, potom neposlušní ľudia budú mať problém.

  Podľa názoru kronikára je potrebné poznať princíp krvnej pomsty. Existuje kniha „Kanón Leka Dukadjina“, ktorá je postavená na princípe krvnej pomsty. Ide o text z 15. storočia o normách konania. Krvná pomsta predstavuje pre Albáncov neustálu hrozbu. Dôvod odchodu do Albánska a Macedónie vychádza z kultúrnej histórie albánskeho ľudu a toto je dôležité pochopiť.

  Nebol problém vtiahnuť Albáncov do separatistického tábora. Behom bombardovania začali z Prištiny náhle odchádzať a zdôvodňovali to aj takto: „Pretože musíme !“ Všetci loajalní Albánci mali behom bombardovania odísť do Albánska alebo Macedónie, aby ukázali svetu, akí sú Srbi strašní. UCK sa svojimi metódami podarilo získať na svoju stranu klanových vodcov, čo bolo rozhodujúce. Dá sa tvrdiť, že veľkú úlohu zohrávala aj tá skutočnosť, že zločiny UCK sa stali masovým fenoménom. Stroskotal pokus armády Juhoslávie organizovať albánsku sebaobranu proti UCK.

  Po začatí bombardovania armáda Juhoslávie na Albáncov neútočila. Jej zámerom bolo ich chrániť, k čomu vzniklo Krízové centrum pre distribúciu humanitárnej pomoci zo Srbska.

  NATO počas bombardovania tvrdilo, že Albánci utekajú pred srbským zverstvom. Oponenti NATO zase tvrdili, že utekajú pred bombardovaním, ale ani to nebola pravda !

  Ak UCK potrebovala dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom, tak jednoducho dala príkaz Albáncom, aby odišli ! Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Masový exodus, ktorý sa odhaduje od 150,- tisíc až k viac ako jeden milión obyvateľov Kosova, splnil svoje poslanie pre tých, ktorí si to naplánovali. Bolo možné tak uspokojiť záujmy USA a NATO a rovnako aj záujmy UCK. Z teroristov UCK sa stali demokrati a predstavitelia štátu. USA si v roku 1999 vybudovali na ploche 360 ha pri mestečku Urošovce svoju vojenskú základňu Camp Bondsteel pre viac ako sedem tisíc vojakov. Po vojne v Kosove srbský prezident Miloševič zomrel vo väzenskej cele haagského Tribunálu, ktorý ho ani za päť rokov nedokázal odsúdiť. Zatiaľ čo taký Hashim Thaci, politický veliteľ UCK, ktorá páchala zločiny, bol tribunálom v Haagu obžaloby zbavený. Wiliam Walker dostal o desať rokov neskôr od predstaviteľov Kosovskej republiky Zlatú medailu za slobodu.

  V intelektuálnej sfére Európy sa vždy nájdu jednotlivci, ktorí vymýšľajú teórie o tom, prečo je potrebné viesť rôzne vojny, aj keď je to v rozpore s Chartou OSN či so samotnou ľudskosťou. Kto chce hľadať dôvody, tak si jednoducho nájde. Tak napríklad významný filozof K. R. Popper na sklonku svojho života bol presvedčený, že je potrebné viesť vojny za demokraciu. Teraz je v móde hovoriť o tom, že je potrebné viesť vojnu v mene ochrany ľudských práv. Podľa slov profesora sociológie mníchovskej univerzity Ulricha Becka „ľudské práva musia byť zaistené a presadzované mimo hranice národnej suverenity, dokonca vo vnútri jednotlivých štátov a možno proti ich vôli.“

  Vznikol pojem „militantný humanizmus“. Ten je podľa Becka kombináciou idealistického prístupu ( dôraz na ľudské práva ) s realistickými metódami a nástrojmi ( ozbrojené zásahy proti previnilým sa štátom ). Teória militantného humanizmu má ospravedlniť zabíjanie nevinných, ak je to v záujme nejakých vyšších hodnôt, ktoré určuje agresor. Lenže akými „teóriami“ v našom praktickom živote disponujeme my, občania SR, ak sme nútení počúvať našich politikov o nesmierne pozitívnom vplyve NATO na náš ľudský život a ak nás západná propaganda núti veriť tomu, že NATO je spravodlivé a mierumilovné. Naša vládna moc spojila politiku zabezpečenia stability a prosperity v spoločnosti s politikou zločineckej organizácie, ktorá je pod vedením USA a za asistencie EÚ povolaná k tomu, aby militantný humanizmus bol akceptovaný a aj uplatňovaný tam, kde o tom skupina imperiálneho zoskupenia rozhodla či v budúcnosti rozhodne.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  Pred Vianocami odštartuje nový televízny okruh - Trojka

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) spustí pred Vianocami nový televízny okruh - Trojka. Jeho základom bude televízny archív. Trojka je prioritne zameraná na ľudí nad 60 rokov, ktorí preferujú domácu a archívnu tvorbu. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav…

  Srdcovka menom Neapol. Hamšík neľutuje odchod do Číny a dúfa, že na Vianoce napadne aspoň meter snehu

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Už bezmála rok pôsobí v ďalekej Číne v tíme Ta-lien I-fang, ale na časy strávené v Neapole stále spomína s láskou. Nezabudli naňho ani ľudia v meste pod Vezuvom a v neapolskom klube, veď práve od "partenopei" prišla iniciatíva na napísanie publikácie o…

  Greta Thunbergová vyhlásila vojnu bielym mužom!?

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   "Zelené šialenstvo", ktoré zachvátilo západný svet, má vážne ekonomické následky. Ale dá sa celkom iste predpokladať, že ďalej to bude ešte zaujímavejšie. Dve hlavné symbolické postavy svetového "zeleného hnutia", Alexandria Ocasio-Cortézovo a Greta Thunbergová, dali dole masky ekologických aktivistiek a jasne vyznačili svoje…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…