• Dušan Hirjak

  Ako došlo k masovému úteku Albáncov z Kosova v roku 1999 ?

  Publikované 31.03. 2019 o 08:53 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pozrime sa, čo o tomto probléme svedčil bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova.

  Pri príležitosti 20. výročia bombardovania Juhoslávie organizáciou NATO si dovoľujem napísať článok, či môže byť pravdivé tvrdenie predstaviteľov NATO o tom, prečo museli bombardovať suverénny štát na Balkáne. Propaganda demokratického Západu je založená na verzií, že bolo potrebné zastaviť represie proti albánskemu ľudu. Podarilo sa mi už dávnejšie nájsť svedectvo človeka, ktorý propagandu demokratického Západu na čele s USA vyvrátil.

  Bývalý hlavný kronikár Kosova svedčil o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.

  My, občania SR, sme sa v určitých praktikách už úplne dokázali aklimatizovať v prostredí demokratického Západu. Máme zo svojej pozície, že patríme k Západu, takú obrovskú radosť, že nás to necháva byť ľahostajnými k závažnými udalostiam, ktoré sa odohrávajú vo svete, pričom sa pretvarujeme a namýšľame si, že najdôležitejšou pozíciou v politike či vôbec v živote spoločnosti má byť slušnosť.

  Cez okuliare slušnosti je možné vidieť náš demokratický Západ ako čarovnú rozprávku, do príbehu ktorej sa nám podarilo zapojiť a mať v nej svoje postavičky, ktoré tlieskajú veľkoleposti projektu a vysielajú signály, že chcú za každú cenu ostať súčasťou tých „zlatých“ príbehov, určených pre „nevedomú“ masu.

  Už rok nás trápi vražda novinára Kuciaka a jeho priateľky, ale vojnové zločiny demokratického Západu, ku ktorému aspoň svojou vierou patríme, nás vôbec neprovokujú k masovým prejavom nespokojnosti a k hľadaniu a odsúdeniu zločinov. Vojnové zločiny demokratického Západu vo svete berieme ako nevyhnutnú súčasť boja za vlastnú prosperitu, v ktorom sa neberie ohľad na záujmy a potreby ostatnej časti sveta.

  Spomeniem Johna Pilgera, austrálskeho žurnalistu a dokumentaristu, ktorý v jednom svojom dokumentárnom filme povedal aj toto: „…my na Západe vieme toľko o zločinoch iných, ale skoro nič o tých vlastných. Slovo, ktoré tu chýba, je impérium. Existencia amerického impéria bola zriedka kedy priznaná alebo bola zadusená v prejavoch hurá vlastenectva, ktoré oslavuje vojnu a aroganciu, ktorá hovorí, že žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojených štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. Od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí.“

  Tento citát nás má posunúť k pripomenutiu si 20.výročia bombardovania Juhoslávie spojeneckými vojskami NATO. Toto pripomenutie je veľmi dôležité, pretože média v súkromných rukách a zahraničných spoločnosti nám tieto zločiny nepripomenú a ani nemajú záujem ukázať verejnosti skutočnú pravdu. Ja si dávam za úlohu v mojom pripomenutí si bombardovania Juhoslávie zorientovať pozornosť čitateľa na článok od žurnalistu Johna Pilgera a na dokument, v ktorom je uvedený veľmi dôležitý rozhovor s hlavným kronikárom o tom, čo sa dialo v Kosove.

  Najprv k článku od žurnalistu Johna Pilgera. Ten ešte dňa 14.8.2008 uverejnil článok s nadpisom „Nezabudnite na Juhosláviu.“ Článok bol dňa 20.8.2008 uverejnený v preklade na serveri zvedavec.org. V tomto článku sú dôležité informácie, ktoré si čitateľovi dovolím pripomenúť.

  John Pilger sa najprv zmieňuje o tom, že bývala hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu pre Juhosláviu Carla Del Ponte vydala knihu „Lov: vojnoví zločinci a ja“ Kniha odhaľuje pravdu o intervencií Západu do Kosova. Ja som túto knihu zatiaľ nečítal. Nie náhodou som uviedol na začiatku citát od Johna Pilgera. Je to tak, že demokratický Západ sa tvári, že nevie nič o svojich vlastných zločinoch.

  Tribunál v Haagu bol zostavený a financovaný USA a jeho úlohou bolo vyšetriť zločiny spojené s rozdelením Juhoslávie v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Je ťažko uveriť tomu, že do tohto rozdelenia ( rozbitia ) Juhoslávie nebol zapojený demokratický Západ. Balkán bol zaujímavý z viacerých dôvodov a preto podliehal záujmu o upevnenie imperiálneho postavenia v tejto časti sveta. John Pilger nám pripomína, že už v roku 1991 bola podpísaná tajná dohoda, ktorou Nemecko uznalo Chorvátsko a tým bola Juhoslávia odsúdená k zániku.

  Je zaujímavé, že Carla Del Ponte trvala na tom, aby do vyšetrovania bolo zahrnuté aj 78 dňové bombardovanie Srbska a Kosova, lenže zásluhou USA a Veľkej Británie jej to nebolo umožnené.

  Prečo bolo potrebné spustiť bombardovanie ? Pilger jednoducho uvádza, že bombardovanie bolo zdôvodnené vraj preto, že Srbi páchali „genocídu“ proti etnickým Albáncom v provincií Kosovo. Z môjho pohľadu toto zdôvodnenie nemá žiadne pevné základy a bolo vymyslené. Existuje dokument o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999, z ktorého si dovolím uviesť určité predložené fakty a tvrdenia.

  Podľa amerického veľvyslanca pre vojnové zločiny mohlo byť zavraždených na 225,- tisíc etnických Albáncov. Je zaujímavé, že tribunál Del Ponte ohlásil konečný počet mrtvých na 2788 vrátane vojakov na obidvoch stranách a Srbov a Cigánov zavraždených Kosovskou oslobodzovacou armádou ( UCK ). Vie sa aj o masovom unášaní Srbov do Albánska, kde im boli odobrané telesné orgány, predávané záujemcom v Európe a teda existuje aj dostatok dôkazov k obžalobe a potrestaniu kosovských Albáncov.

  Lenže problémom dodnes je to, že spojencom demokratického Západu bola Kosovská oslobodzovacia armáda. Záver bol taký, že genocída nebola a útok NATO bol podvodný. Mimoriadnu úlohu v príprave bombardovania Juhoslávie zohrala „mierová“ konferencia o Kosove vo Francúzsku začiatkom roka 1999. John Pilger pripomína, že Srbom bola daná možnosť vybrať si: buď dobrovoľne akceptovať okupáciu krajiny vojskami NATO a zaviesť trhové hospodárstvo alebo bombardovanie krajiny.

  Pod vedením USA demokratický Západ predložil Srbom také podmienky, ktoré z ich strany nebolo možné za normálnych okolnosti akceptovať. V tejto súvislosti nech si čitateľ znova pripomenie citát, ktorý som uviedol na začiatku článku.

  Teraz prejdem k druhému dokumentu, ktorý je obsahovo orientovaný k téme „Ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.“ Obsahom dokumentu je rozhovor z 3.12.2000, ktorý poskytol Čedomír Prlinčević, bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova a predseda židovskej komunity v Prištine americkému spisovateľovi a aktivistovi Jaredovi Izraelovi. Článok k uverejneniu pripravil Václav Dvořák v apríli 2012. Podľa Dvořáka zásluhou archivára je možné porozumieť stratégií, ktorá bola za akciami USA a EÚ na Balkáne a neskôr aj v iných častiach sveta použitá.

  Z obsahu rozhovoru vyplýva to, čo tvrdí V. Dvořák. Podľa neho sily Západu napadli Srbov a využili slabosť kmeňovo orientovaného národa, aby ich zorganizovali v teroristický režim, ktorý by ukázal Albáncov ako obeť srbských zločinov.

  Oficiálne platí zdôvodnenie predstaviteľov NATO, že museli na jar 1999 bombardovať Juhosláviu, aby zastavili represie proti albánskemu ľudu. Ukázali svetu zábery, ako Albánci utekajú z Kosova. Kronikár Čedomír Prlinčević tvrdil, že to bola starostlivo zrežírovaná lož.

  Najprv si podľa kronikára treba uvedomiť, že už najmenej desať rokov existovala propaganda Západu o vzniku Veľkého Albánska. Vznik Veľkého Albánska nebol mysliteľný bez Kosova ako súčasti Juhoslávie. Koho mohol mať Západ či NATO a USA za spojenca ? Spojencom v tom, čo chce NATO či Západ a USA, bola Kosovská oslobodzovacia armáda, ktorá podľa kronikára bola zahranične organizovanou skupinou teroristov. Táto skupina teroristov mala svoje záujmy a ciele a preto chcela dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom. A spoľahlivosť bolo potrebné dokázať v teréne.

  Kronikár zdôraznil, že NATO a USA cvičili UCK v Albánsku, aby sa stala pozemnou armádou NATO. Za tým účelom jedna skupina UCK opustila Kosovo a presunula sa do Albánska. V júni 1999 ( už po ukončení bombardovania ) spoločne s NATO napochodovali späť do Kosova, zabrali vládne budovy a úrady, podniky a vyhnali státisíce Srbov, Rómov, Židov i Albáncov. Kronikár tvrdil, že NATO naplánovalo vyhnanie 350,- tisíc ľudí a to v čase, keď NATO prevzalo Kosovo. NATO eliminovalo obyvateľstvo, ktoré by sa mohlo vzbúriť. NATO potrebovalo iba Albáncov, pre ktorých Juhoslávia nebola alternatívou pre život.

  Kronikár pripomína, že niektorí predstavitelia Albáncov ešte pred bombardovaním požiadali vládu, aby im umožnila odísť do Macedónie. UCK a NATO útočili na prevádzku na dôležitých cestách do vnútra Srbska, aby odradili Albáncov utekať týmto smerom. A čo je horšie, etnickí Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Kronikár zdôraznil, že keď etnickí Albánci pochopili, že KFOR bude tolerovať kriminálne činy UCK, tak zločiny UCK sa stali masovým fenoménom.

  USA kvôli svojim geopolitickým záujmom zámerne povzbudzovali separatizmus Albáncov a využívali ho proti vláde Juhoslávie. Albánci dostali prísľub, že im bude umožnené odtrhnutie ! Podmienkou však bolo, že mali ukázať svetu, ako trpia pod Srbmi a USA im pomôžu . Preto tá propaganda, že „Amerika nás oslobodí !“. Albánci sa chceli vrátiť k režimu z 2.svetovej vojny, keď albánski nacionalisti vládli nad Kosovom pod nacistami a terorizovali Srbov, Rómov a Židov.

  Podľa kronikára USA a EÚ trvali na tom, aby ich sily vstúpili do Kosova ako mieroví pozorovatelia, ktorých vedúcim bol americký diplomat Wiliam Walker z Kosovskej verifikačnej misie OBSE ( Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ). Túto „mierovú“ misiu usporiadala OBSE a bolo v nej 1400 medzinárodných zamestnancov a 1500 miestnych zamestnancov. Walker prišiel do Kosova na jeseň 1998, pretože misia sa začala v mesiaci októbri. Kronikár s plnou zodpovednosťou tvrdil, že práve medzinárodná skupina pozorovateľov pripravovala pôdu pre migráciu Albáncov. Ako ? Nechala UCK, aby pozabíjala istý počet Albáncov, ktorí spolupracovali s vládou. A pripravovali bombardovanie cez umiestňovanie navádzacích zariadení pre bombardovanie. Citujem kronikára: „Áno, to bola jedna z vecí, ktoré zariaďovali. To hovorím s plnou zodpovednosťou. Áno, pozorovatelia OBSE pripravovali útok NATO.“

  OBSE chcela pred medzinárodným spoločenstvom vytvoriť dojem humanitárnej katastrofy. OBSE organizovala kompletný scenár pre krízu v Kosove. Preto bola snaha odsunúť obyvateľov do Albánska a Macedónie. Kronikár pripomína, že tesne pred bombardovaním sa začalo k hraniciam presúvať značne množstvo Albáncov. Prečo ? Kronikár to vysvetlil tým, že Albánci majú silnú klanovú štruktúru. Pokiaľ predák obce niečo povie, tak to platí. Treba tiež vedieť to, že NATO podporovalo UCK. Ak obsadí Kosovo, potom bude vládnuť UCK. Ak bude vládnuť UCK, potom neposlušní ľudia budú mať problém.

  Podľa názoru kronikára je potrebné poznať princíp krvnej pomsty. Existuje kniha „Kanón Leka Dukadjina“, ktorá je postavená na princípe krvnej pomsty. Ide o text z 15. storočia o normách konania. Krvná pomsta predstavuje pre Albáncov neustálu hrozbu. Dôvod odchodu do Albánska a Macedónie vychádza z kultúrnej histórie albánskeho ľudu a toto je dôležité pochopiť.

  Nebol problém vtiahnuť Albáncov do separatistického tábora. Behom bombardovania začali z Prištiny náhle odchádzať a zdôvodňovali to aj takto: „Pretože musíme !“ Všetci loajalní Albánci mali behom bombardovania odísť do Albánska alebo Macedónie, aby ukázali svetu, akí sú Srbi strašní. UCK sa svojimi metódami podarilo získať na svoju stranu klanových vodcov, čo bolo rozhodujúce. Dá sa tvrdiť, že veľkú úlohu zohrávala aj tá skutočnosť, že zločiny UCK sa stali masovým fenoménom. Stroskotal pokus armády Juhoslávie organizovať albánsku sebaobranu proti UCK.

  Po začatí bombardovania armáda Juhoslávie na Albáncov neútočila. Jej zámerom bolo ich chrániť, k čomu vzniklo Krízové centrum pre distribúciu humanitárnej pomoci zo Srbska.

  NATO počas bombardovania tvrdilo, že Albánci utekajú pred srbským zverstvom. Oponenti NATO zase tvrdili, že utekajú pred bombardovaním, ale ani to nebola pravda !

  Ak UCK potrebovala dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom, tak jednoducho dala príkaz Albáncom, aby odišli ! Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Masový exodus, ktorý sa odhaduje od 150,- tisíc až k viac ako jeden milión obyvateľov Kosova, splnil svoje poslanie pre tých, ktorí si to naplánovali. Bolo možné tak uspokojiť záujmy USA a NATO a rovnako aj záujmy UCK. Z teroristov UCK sa stali demokrati a predstavitelia štátu. USA si v roku 1999 vybudovali na ploche 360 ha pri mestečku Urošovce svoju vojenskú základňu Camp Bondsteel pre viac ako sedem tisíc vojakov. Po vojne v Kosove srbský prezident Miloševič zomrel vo väzenskej cele haagského Tribunálu, ktorý ho ani za päť rokov nedokázal odsúdiť. Zatiaľ čo taký Hashim Thaci, politický veliteľ UCK, ktorá páchala zločiny, bol tribunálom v Haagu obžaloby zbavený. Wiliam Walker dostal o desať rokov neskôr od predstaviteľov Kosovskej republiky Zlatú medailu za slobodu.

  V intelektuálnej sfére Európy sa vždy nájdu jednotlivci, ktorí vymýšľajú teórie o tom, prečo je potrebné viesť rôzne vojny, aj keď je to v rozpore s Chartou OSN či so samotnou ľudskosťou. Kto chce hľadať dôvody, tak si jednoducho nájde. Tak napríklad významný filozof K. R. Popper na sklonku svojho života bol presvedčený, že je potrebné viesť vojny za demokraciu. Teraz je v móde hovoriť o tom, že je potrebné viesť vojnu v mene ochrany ľudských práv. Podľa slov profesora sociológie mníchovskej univerzity Ulricha Becka „ľudské práva musia byť zaistené a presadzované mimo hranice národnej suverenity, dokonca vo vnútri jednotlivých štátov a možno proti ich vôli.“

  Vznikol pojem „militantný humanizmus“. Ten je podľa Becka kombináciou idealistického prístupu ( dôraz na ľudské práva ) s realistickými metódami a nástrojmi ( ozbrojené zásahy proti previnilým sa štátom ). Teória militantného humanizmu má ospravedlniť zabíjanie nevinných, ak je to v záujme nejakých vyšších hodnôt, ktoré určuje agresor. Lenže akými „teóriami“ v našom praktickom živote disponujeme my, občania SR, ak sme nútení počúvať našich politikov o nesmierne pozitívnom vplyve NATO na náš ľudský život a ak nás západná propaganda núti veriť tomu, že NATO je spravodlivé a mierumilovné. Naša vládna moc spojila politiku zabezpečenia stability a prosperity v spoločnosti s politikou zločineckej organizácie, ktorá je pod vedením USA a za asistencie EÚ povolaná k tomu, aby militantný humanizmus bol akceptovaný a aj uplatňovaný tam, kde o tom skupina imperiálneho zoskupenia rozhodla či v budúcnosti rozhodne.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 142
  Celkové hodnotenie: 15.37
  Priemerná čítanosť: 937

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Predseda Prešovského samosprávneho kraja varuje pred blackoutom. To, čo robí premiér, podľa neho škodí psychike občanov

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský varuje pred možným scenárom tzv. blackoutu, ktorý by mohol v PSK ohroziť fungovanie mnohých rodín. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa "Nikto z nás nebol pripravený na hrozbu takých rozmerov, ako je COVID-19, a…

  Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti sprevádzania pri pôrode. V súčasnosti však rozhodujú pokyny zdravotníkov

  Bratislava 3. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V súčasnej situácii pandémie Covid-19 je podľa rezortu dôležité sledovať a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov a nariadeniami hlavného hygienika v každom jednom zdravotníckom zariadení z dôvodu zachovania zdravia osôb, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná…

  Klus potvrdil proatlantické a proeurópske zahraničnopolitické ukotvenie SR

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:USembassySK Twitter)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus potvrdil proatlantické a proeurópske zahraničnopolitické ukotvenie SR a úprimný zámer dodržiavať záväzky vyplývajúce z členstva Slovenska v NATO. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR Klus to potvrdil v piatok,…

  S testovaním Rómov začali v obci Jarovnice

  Jarovnice 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   V obci Jarovnice v okrese Sabinov začali v piatok 3. apríla s testovaním obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti so šírením koronavírusu. Celkovo v najbližších dňoch odoberú vzorky a na ochorenie Covid-19 otestujú obyvateľov v 33 rómskych osadách. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS)…

  Trnka: Ani druhá dodávka od štátu pre lekárov v KSK nie je dostatočná

  Košice 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pre lekárov v Košickom kraji vyčlenila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR ďalších 300.000 chirurgických rúšok, 8000 respirátorov, 100.000 rukavíc, 120 okuliarov a 600 ochranných oblekov. Informoval o tom v piatok Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK). Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku však ani…

  Lajčák bude pôsobiť ako osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude pôsobiť ako osobitný predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu. Agentúru SITA o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí (MZV) „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych…

  AsLab: Súkromné laboratóriá vedia urobiť 1500 vyšetrení nového koronavírusu

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/ISNA-Amin Nazari)   Denná vyšetrovacia kapacita nového koronavírusu u súkromných laboratórií sa k piatku pohybuje k 1500 vyšetreniam. Počas budúceho týždňa sa však môže zdvojnásobiť. Pre TASR to uviedol predseda Asociácie laboratórií (AsLab) Vladimír Ježík. Prízvukoval, že je potrebné rozlišovať medzi vyšetrovacou a odberovou kapacitou "Očakáva…

  "Následkom krízy v Taliansku bude smrť eura. Iba dva štáty tomu môžu zabrániť," tvrdí bývalý taliansky premiér Monti

  Rím 3. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Prudké zvýšenie štátneho dlhu v Taliansku v dôsledku koronavírusovej krízy môže spôsobiť krach eurozóny. Bývalý taliansky premiér Mario Monti je presvedčený, že Nemecko a Holandsko by mohli pomôcť najchudobnejším krajinám prostredníctvom vydania eurofondov s cieľom zachrániť eurozónu Kríza spojená s rozsiahlym šírením koronavírusu…

  "Toto je šikanovanie. Jednoducho bude czexit". Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o migračných kvótach zaskočilo českú verejnosť

  Praha 3. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Michal Svítok)   Súdny dvor EÚ vyniesol rozhodnutie o zodpovednosti mnohých členských štátov ohľadom porušenia povinností spojených s predrozdeľovaním utečencov. Z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora totiž vyplýva, že Česká republika, Poľsko a Maďarsko odmietaním kvót porušili právo Únie. Ján Zahradil hovorí o negatívnych následkoch vo vzťahu…

  Mikas: Veľká noc môže byť riziková, lebo môže dôjsť k zhromaždeniam ľudí

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Veľká noc môže byť riziková z dôvodu, že môže dochádzať k zhromaždeniam ľudí na jednom mieste. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred piatkovým zasadnutím krízového štábu. Členovia štábu sa majú rozprávať aj o sprísnení opatrení z dôvodu šírenia nového koronavírusu počas…

  Poslanec SaS Dostál sa vzdal funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru: "Ľuboš, môžeš to zasa skúsiť," odkazuje Blahovi

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok )   Poslanec Ondrej Dostál z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) sa dnes vzdal funkcie predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva. Členom výboru bude naďalej Parlament zvolil Dostála za predsedu výboru 2. apríla večer. Dostál vopred avizoval, že sa vzdá pozície šéfa v snahe,…

  Na nejasné vyjadrenia Matoviča verejnosť už nevie ako reagovať. Môže vyvolať paniku, tvrdí Haulík

  Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Doterajšie vystupovanie premiéra Igora Matoviča z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v boji proti koronavírusu môže mať nepriaznivý vplyv na jeho dôveryhodnosť u ľudí. Agentúre SITA to povedal politológ Jozef Lenč Podľa sociológa Pavla Haulíka premiér nemá jednoznačnú predstavu, čo…

  Experti nemajú vysvetlenie: Talianska dedina v epicentre korony nemá nikoho infikovaného

  Ferrera Erbognone 3. apríla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Ferrera Erbognone je neďaleko Milána, ktoré, ako aj celý jeho región, je koronou najpostihnutejšia časť Talianska. Ale v tejto obci, ktorá má o niečo viac ako tisíc obyvateľov, nie je nikto infikovaný. Je to veľká záhada, na ktorú vedci hľadajú vysvetlenie…

  Prezidentka upozornila na potrebu opatrení na ochranu seniorov či obetí násilia

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na piatkovom stretnutí obrátila na členov permanentného krízového štábu s požiadavkami na zvýšenie ochrany seniorov, obetí domáceho násilia a ďalších zraniteľných skupín. Zaujímala sa tiež o stav zásob ochranných pomôcok pre naše nemocnice a ľudí v prvej línii,…

  Šeliga: Nezoberieme respirátory chorým, ktorí ich potrebujú, vďaka zmene, ktorú sme presadili

  Bratislava 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva Podpredseda NR SR v tejto súvislosti špeciálne poďakoval ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu a zdravotníckemu výboru parlamentu, že súhlasili so…

  Európa - čísla hovoria, že rast počtu denne infikovaných je zastavený a začína klesať

  Bratislava 3. apríla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Pandémia COVID-19 začína zúriť v USA v apokalyptických rozmeroch, za jeden deň prekročili tisíc úmrtí (treba si však uvedomiť, že USA majú 350 miliónov obyvateľov). V  Európe sa ale už napriek tomu črtajú lepšie čísla a je to jasne vidieť na grafoch Odkiaľ na Slovensko prichádza vírus…

  Nemocnica Košice – Šaca pripravuje odberové miesto na testy na nový koronavírus

  Košice 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Nemocnica Košice - Šaca pripravuje v týchto dňoch vysunuté pracovisko pre triedenie pacientov už pred vstupom do jej areálu a zabezpečenie odberového miesta pre testovanie na ochorenie COVID-19. Informovala o tom v piatok Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje "Pred…

  Orbán: Teraz nemám čas diskutovať o tom, čo si v EPP domýšľajú o mojich snahách

  Budapešť 3. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/MTI-Zoltan Mathe)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán poslal list generálnemu tajomníkovi Európskej ľudovej strany (EPP) Antoniovi Lópezovi-Istúrizovi, v ktorom uviedol, že až po ukončení stavu epidemiologickej núdze bude ochotný diskutovať o tom, čo si iní domýšľajú o jeho snahách Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság…

  Stránka nebola nájdená - Hlavné správy

  Stránka nenájdená