• Dušan Hirjak

  Ako došlo k masovému úteku Albáncov z Kosova v roku 1999 ?

  Publikované 31.03. 2019 o 08:53 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pozrime sa, čo o tomto probléme svedčil bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova.

  Pri príležitosti 20. výročia bombardovania Juhoslávie organizáciou NATO si dovoľujem napísať článok, či môže byť pravdivé tvrdenie predstaviteľov NATO o tom, prečo museli bombardovať suverénny štát na Balkáne. Propaganda demokratického Západu je založená na verzií, že bolo potrebné zastaviť represie proti albánskemu ľudu. Podarilo sa mi už dávnejšie nájsť svedectvo človeka, ktorý propagandu demokratického Západu na čele s USA vyvrátil.

  Bývalý hlavný kronikár Kosova svedčil o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.

  My, občania SR, sme sa v určitých praktikách už úplne dokázali aklimatizovať v prostredí demokratického Západu. Máme zo svojej pozície, že patríme k Západu, takú obrovskú radosť, že nás to necháva byť ľahostajnými k závažnými udalostiam, ktoré sa odohrávajú vo svete, pričom sa pretvarujeme a namýšľame si, že najdôležitejšou pozíciou v politike či vôbec v živote spoločnosti má byť slušnosť.

  Cez okuliare slušnosti je možné vidieť náš demokratický Západ ako čarovnú rozprávku, do príbehu ktorej sa nám podarilo zapojiť a mať v nej svoje postavičky, ktoré tlieskajú veľkoleposti projektu a vysielajú signály, že chcú za každú cenu ostať súčasťou tých „zlatých“ príbehov, určených pre „nevedomú“ masu.

  Už rok nás trápi vražda novinára Kuciaka a jeho priateľky, ale vojnové zločiny demokratického Západu, ku ktorému aspoň svojou vierou patríme, nás vôbec neprovokujú k masovým prejavom nespokojnosti a k hľadaniu a odsúdeniu zločinov. Vojnové zločiny demokratického Západu vo svete berieme ako nevyhnutnú súčasť boja za vlastnú prosperitu, v ktorom sa neberie ohľad na záujmy a potreby ostatnej časti sveta.

  Spomeniem Johna Pilgera, austrálskeho žurnalistu a dokumentaristu, ktorý v jednom svojom dokumentárnom filme povedal aj toto: „…my na Západe vieme toľko o zločinoch iných, ale skoro nič o tých vlastných. Slovo, ktoré tu chýba, je impérium. Existencia amerického impéria bola zriedka kedy priznaná alebo bola zadusená v prejavoch hurá vlastenectva, ktoré oslavuje vojnu a aroganciu, ktorá hovorí, že žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojených štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. Od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí.“

  Tento citát nás má posunúť k pripomenutiu si 20.výročia bombardovania Juhoslávie spojeneckými vojskami NATO. Toto pripomenutie je veľmi dôležité, pretože média v súkromných rukách a zahraničných spoločnosti nám tieto zločiny nepripomenú a ani nemajú záujem ukázať verejnosti skutočnú pravdu. Ja si dávam za úlohu v mojom pripomenutí si bombardovania Juhoslávie zorientovať pozornosť čitateľa na článok od žurnalistu Johna Pilgera a na dokument, v ktorom je uvedený veľmi dôležitý rozhovor s hlavným kronikárom o tom, čo sa dialo v Kosove.

  Najprv k článku od žurnalistu Johna Pilgera. Ten ešte dňa 14.8.2008 uverejnil článok s nadpisom „Nezabudnite na Juhosláviu.“ Článok bol dňa 20.8.2008 uverejnený v preklade na serveri zvedavec.org. V tomto článku sú dôležité informácie, ktoré si čitateľovi dovolím pripomenúť.

  John Pilger sa najprv zmieňuje o tom, že bývala hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu pre Juhosláviu Carla Del Ponte vydala knihu „Lov: vojnoví zločinci a ja“ Kniha odhaľuje pravdu o intervencií Západu do Kosova. Ja som túto knihu zatiaľ nečítal. Nie náhodou som uviedol na začiatku citát od Johna Pilgera. Je to tak, že demokratický Západ sa tvári, že nevie nič o svojich vlastných zločinoch.

  Tribunál v Haagu bol zostavený a financovaný USA a jeho úlohou bolo vyšetriť zločiny spojené s rozdelením Juhoslávie v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Je ťažko uveriť tomu, že do tohto rozdelenia ( rozbitia ) Juhoslávie nebol zapojený demokratický Západ. Balkán bol zaujímavý z viacerých dôvodov a preto podliehal záujmu o upevnenie imperiálneho postavenia v tejto časti sveta. John Pilger nám pripomína, že už v roku 1991 bola podpísaná tajná dohoda, ktorou Nemecko uznalo Chorvátsko a tým bola Juhoslávia odsúdená k zániku.

  Je zaujímavé, že Carla Del Ponte trvala na tom, aby do vyšetrovania bolo zahrnuté aj 78 dňové bombardovanie Srbska a Kosova, lenže zásluhou USA a Veľkej Británie jej to nebolo umožnené.

  Prečo bolo potrebné spustiť bombardovanie ? Pilger jednoducho uvádza, že bombardovanie bolo zdôvodnené vraj preto, že Srbi páchali „genocídu“ proti etnickým Albáncom v provincií Kosovo. Z môjho pohľadu toto zdôvodnenie nemá žiadne pevné základy a bolo vymyslené. Existuje dokument o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999, z ktorého si dovolím uviesť určité predložené fakty a tvrdenia.

  Podľa amerického veľvyslanca pre vojnové zločiny mohlo byť zavraždených na 225,- tisíc etnických Albáncov. Je zaujímavé, že tribunál Del Ponte ohlásil konečný počet mrtvých na 2788 vrátane vojakov na obidvoch stranách a Srbov a Cigánov zavraždených Kosovskou oslobodzovacou armádou ( UCK ). Vie sa aj o masovom unášaní Srbov do Albánska, kde im boli odobrané telesné orgány, predávané záujemcom v Európe a teda existuje aj dostatok dôkazov k obžalobe a potrestaniu kosovských Albáncov.

  Lenže problémom dodnes je to, že spojencom demokratického Západu bola Kosovská oslobodzovacia armáda. Záver bol taký, že genocída nebola a útok NATO bol podvodný. Mimoriadnu úlohu v príprave bombardovania Juhoslávie zohrala „mierová“ konferencia o Kosove vo Francúzsku začiatkom roka 1999. John Pilger pripomína, že Srbom bola daná možnosť vybrať si: buď dobrovoľne akceptovať okupáciu krajiny vojskami NATO a zaviesť trhové hospodárstvo alebo bombardovanie krajiny.

  Pod vedením USA demokratický Západ predložil Srbom také podmienky, ktoré z ich strany nebolo možné za normálnych okolnosti akceptovať. V tejto súvislosti nech si čitateľ znova pripomenie citát, ktorý som uviedol na začiatku článku.

  Teraz prejdem k druhému dokumentu, ktorý je obsahovo orientovaný k téme „Ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.“ Obsahom dokumentu je rozhovor z 3.12.2000, ktorý poskytol Čedomír Prlinčević, bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova a predseda židovskej komunity v Prištine americkému spisovateľovi a aktivistovi Jaredovi Izraelovi. Článok k uverejneniu pripravil Václav Dvořák v apríli 2012. Podľa Dvořáka zásluhou archivára je možné porozumieť stratégií, ktorá bola za akciami USA a EÚ na Balkáne a neskôr aj v iných častiach sveta použitá.

  Z obsahu rozhovoru vyplýva to, čo tvrdí V. Dvořák. Podľa neho sily Západu napadli Srbov a využili slabosť kmeňovo orientovaného národa, aby ich zorganizovali v teroristický režim, ktorý by ukázal Albáncov ako obeť srbských zločinov.

  Oficiálne platí zdôvodnenie predstaviteľov NATO, že museli na jar 1999 bombardovať Juhosláviu, aby zastavili represie proti albánskemu ľudu. Ukázali svetu zábery, ako Albánci utekajú z Kosova. Kronikár Čedomír Prlinčević tvrdil, že to bola starostlivo zrežírovaná lož.

  Najprv si podľa kronikára treba uvedomiť, že už najmenej desať rokov existovala propaganda Západu o vzniku Veľkého Albánska. Vznik Veľkého Albánska nebol mysliteľný bez Kosova ako súčasti Juhoslávie. Koho mohol mať Západ či NATO a USA za spojenca ? Spojencom v tom, čo chce NATO či Západ a USA, bola Kosovská oslobodzovacia armáda, ktorá podľa kronikára bola zahranične organizovanou skupinou teroristov. Táto skupina teroristov mala svoje záujmy a ciele a preto chcela dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom. A spoľahlivosť bolo potrebné dokázať v teréne.

  Kronikár zdôraznil, že NATO a USA cvičili UCK v Albánsku, aby sa stala pozemnou armádou NATO. Za tým účelom jedna skupina UCK opustila Kosovo a presunula sa do Albánska. V júni 1999 ( už po ukončení bombardovania ) spoločne s NATO napochodovali späť do Kosova, zabrali vládne budovy a úrady, podniky a vyhnali státisíce Srbov, Rómov, Židov i Albáncov. Kronikár tvrdil, že NATO naplánovalo vyhnanie 350,- tisíc ľudí a to v čase, keď NATO prevzalo Kosovo. NATO eliminovalo obyvateľstvo, ktoré by sa mohlo vzbúriť. NATO potrebovalo iba Albáncov, pre ktorých Juhoslávia nebola alternatívou pre život.

  Kronikár pripomína, že niektorí predstavitelia Albáncov ešte pred bombardovaním požiadali vládu, aby im umožnila odísť do Macedónie. UCK a NATO útočili na prevádzku na dôležitých cestách do vnútra Srbska, aby odradili Albáncov utekať týmto smerom. A čo je horšie, etnickí Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Kronikár zdôraznil, že keď etnickí Albánci pochopili, že KFOR bude tolerovať kriminálne činy UCK, tak zločiny UCK sa stali masovým fenoménom.

  USA kvôli svojim geopolitickým záujmom zámerne povzbudzovali separatizmus Albáncov a využívali ho proti vláde Juhoslávie. Albánci dostali prísľub, že im bude umožnené odtrhnutie ! Podmienkou však bolo, že mali ukázať svetu, ako trpia pod Srbmi a USA im pomôžu . Preto tá propaganda, že „Amerika nás oslobodí !“. Albánci sa chceli vrátiť k režimu z 2.svetovej vojny, keď albánski nacionalisti vládli nad Kosovom pod nacistami a terorizovali Srbov, Rómov a Židov.

  Podľa kronikára USA a EÚ trvali na tom, aby ich sily vstúpili do Kosova ako mieroví pozorovatelia, ktorých vedúcim bol americký diplomat Wiliam Walker z Kosovskej verifikačnej misie OBSE ( Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ). Túto „mierovú“ misiu usporiadala OBSE a bolo v nej 1400 medzinárodných zamestnancov a 1500 miestnych zamestnancov. Walker prišiel do Kosova na jeseň 1998, pretože misia sa začala v mesiaci októbri. Kronikár s plnou zodpovednosťou tvrdil, že práve medzinárodná skupina pozorovateľov pripravovala pôdu pre migráciu Albáncov. Ako ? Nechala UCK, aby pozabíjala istý počet Albáncov, ktorí spolupracovali s vládou. A pripravovali bombardovanie cez umiestňovanie navádzacích zariadení pre bombardovanie. Citujem kronikára: „Áno, to bola jedna z vecí, ktoré zariaďovali. To hovorím s plnou zodpovednosťou. Áno, pozorovatelia OBSE pripravovali útok NATO.“

  OBSE chcela pred medzinárodným spoločenstvom vytvoriť dojem humanitárnej katastrofy. OBSE organizovala kompletný scenár pre krízu v Kosove. Preto bola snaha odsunúť obyvateľov do Albánska a Macedónie. Kronikár pripomína, že tesne pred bombardovaním sa začalo k hraniciam presúvať značne množstvo Albáncov. Prečo ? Kronikár to vysvetlil tým, že Albánci majú silnú klanovú štruktúru. Pokiaľ predák obce niečo povie, tak to platí. Treba tiež vedieť to, že NATO podporovalo UCK. Ak obsadí Kosovo, potom bude vládnuť UCK. Ak bude vládnuť UCK, potom neposlušní ľudia budú mať problém.

  Podľa názoru kronikára je potrebné poznať princíp krvnej pomsty. Existuje kniha „Kanón Leka Dukadjina“, ktorá je postavená na princípe krvnej pomsty. Ide o text z 15. storočia o normách konania. Krvná pomsta predstavuje pre Albáncov neustálu hrozbu. Dôvod odchodu do Albánska a Macedónie vychádza z kultúrnej histórie albánskeho ľudu a toto je dôležité pochopiť.

  Nebol problém vtiahnuť Albáncov do separatistického tábora. Behom bombardovania začali z Prištiny náhle odchádzať a zdôvodňovali to aj takto: „Pretože musíme !“ Všetci loajalní Albánci mali behom bombardovania odísť do Albánska alebo Macedónie, aby ukázali svetu, akí sú Srbi strašní. UCK sa svojimi metódami podarilo získať na svoju stranu klanových vodcov, čo bolo rozhodujúce. Dá sa tvrdiť, že veľkú úlohu zohrávala aj tá skutočnosť, že zločiny UCK sa stali masovým fenoménom. Stroskotal pokus armády Juhoslávie organizovať albánsku sebaobranu proti UCK.

  Po začatí bombardovania armáda Juhoslávie na Albáncov neútočila. Jej zámerom bolo ich chrániť, k čomu vzniklo Krízové centrum pre distribúciu humanitárnej pomoci zo Srbska.

  NATO počas bombardovania tvrdilo, že Albánci utekajú pred srbským zverstvom. Oponenti NATO zase tvrdili, že utekajú pred bombardovaním, ale ani to nebola pravda !

  Ak UCK potrebovala dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom, tak jednoducho dala príkaz Albáncom, aby odišli ! Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Masový exodus, ktorý sa odhaduje od 150,- tisíc až k viac ako jeden milión obyvateľov Kosova, splnil svoje poslanie pre tých, ktorí si to naplánovali. Bolo možné tak uspokojiť záujmy USA a NATO a rovnako aj záujmy UCK. Z teroristov UCK sa stali demokrati a predstavitelia štátu. USA si v roku 1999 vybudovali na ploche 360 ha pri mestečku Urošovce svoju vojenskú základňu Camp Bondsteel pre viac ako sedem tisíc vojakov. Po vojne v Kosove srbský prezident Miloševič zomrel vo väzenskej cele haagského Tribunálu, ktorý ho ani za päť rokov nedokázal odsúdiť. Zatiaľ čo taký Hashim Thaci, politický veliteľ UCK, ktorá páchala zločiny, bol tribunálom v Haagu obžaloby zbavený. Wiliam Walker dostal o desať rokov neskôr od predstaviteľov Kosovskej republiky Zlatú medailu za slobodu.

  V intelektuálnej sfére Európy sa vždy nájdu jednotlivci, ktorí vymýšľajú teórie o tom, prečo je potrebné viesť rôzne vojny, aj keď je to v rozpore s Chartou OSN či so samotnou ľudskosťou. Kto chce hľadať dôvody, tak si jednoducho nájde. Tak napríklad významný filozof K. R. Popper na sklonku svojho života bol presvedčený, že je potrebné viesť vojny za demokraciu. Teraz je v móde hovoriť o tom, že je potrebné viesť vojnu v mene ochrany ľudských práv. Podľa slov profesora sociológie mníchovskej univerzity Ulricha Becka „ľudské práva musia byť zaistené a presadzované mimo hranice národnej suverenity, dokonca vo vnútri jednotlivých štátov a možno proti ich vôli.“

  Vznikol pojem „militantný humanizmus“. Ten je podľa Becka kombináciou idealistického prístupu ( dôraz na ľudské práva ) s realistickými metódami a nástrojmi ( ozbrojené zásahy proti previnilým sa štátom ). Teória militantného humanizmu má ospravedlniť zabíjanie nevinných, ak je to v záujme nejakých vyšších hodnôt, ktoré určuje agresor. Lenže akými „teóriami“ v našom praktickom živote disponujeme my, občania SR, ak sme nútení počúvať našich politikov o nesmierne pozitívnom vplyve NATO na náš ľudský život a ak nás západná propaganda núti veriť tomu, že NATO je spravodlivé a mierumilovné. Naša vládna moc spojila politiku zabezpečenia stability a prosperity v spoločnosti s politikou zločineckej organizácie, ktorá je pod vedením USA a za asistencie EÚ povolaná k tomu, aby militantný humanizmus bol akceptovaný a aj uplatňovaný tam, kde o tom skupina imperiálneho zoskupenia rozhodla či v budúcnosti rozhodne.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 131
  Celkové hodnotenie: 14.97
  Priemerná čítanosť: 968

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Budaj: Igor Matovič je na politickej scéne od začiatku nechcené dieťa. Do konfrontácie s voličmi kotlebovcov nemôžeme ísť, lebo porastú

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Líder OĽaNO Igor Matovič bol podľa Jána Budaja (OĽaNO) na slovenskej politickej scéne od začiatku nechceným dieťaťom, lebo odmietal zaužívané partokratické schémy. „Ja tomu veľmi dobre rozumiem, lebo niečo také občas cítim tiež,“ povedal Budaj v Tablet.tv Ideály občianskej demokracie z čias Nežnej…

  Štatistický úrad: Dve skúšky spracovania volebných výsledkov skončili úspešne

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykonal dve skúšky spracovania volebných výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Obidve skončili úspešne. Pre TASR to potvrdila špecialistka pre styk s verejnosťou ŠÚ SR Viera Hutt "Pre ŠÚ SR z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia pre voľby…

  Miera nezamestnanosti na Slovensku v januári stúpla

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 4,98 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,28 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce…

  Opitý muž strašil bombou v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida, už čelí obvineniam

  Bratislava/Košice 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj)   Akčnú cestu zažili v stredu cestujúci v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida. Ako informovala košická krajská polícia, opitý 52-ročný muž začal vykrikovať, že v autobuse je bomba. Vodič autobusu zastavil na zastávke v košickej mestskej časti Šaca…

  Slováci splácajú svoje záväzky, zlyhané úvery postupne klesajú

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slováci sú v splácaní svojich záväzkov disciplinovaní. Podiel zlyhaných úverov domácností už tri roky postupne klesá "Slováci sú najvzornejší a najzodpovednejší pri hypotékach. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov na bývanie v roku 2017 bol 1,6 %, ku koncu roka 2019 to bolo…

  Heger: OĽaNO má jasno v tom, kto bude premiér, ak budú matovičovci pri zostavovaní vlády. Hrnko ku kandidátke: „Jožo Pročko a medzinárodný lobista Jaro Naď?

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady Anton Hrnko zo SNS a Eduard Heger z OĽaNO vo štvrtok diskutovali v televízii denníka Pravda o predvolebnej kampani. Otázkou bolo aj to, kto je reálnym kandidátom OĽaNO na post predsedu vlády V médiách sa v posledných dňoch diskutuje o tom, kto by bol kandidátom OĽaNO na post…

  Putin: Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu

  Moskva 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Šéf Kremľa Vladimir Putin vyjadril vo štvrtok vďačnosť Washingtonu za poskytnutie informácií, ktoré pomohli zabrániť teroristickému útoku v Rusku koncom roka 2019. Sľúbil, že Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu Putin na schôdzke s vedením Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) konštatoval, že "vďaka dobre…

  Greta Thunberg použila peniaze z alternatívnej Nobelovej ceny na založenie nadácie

  Kodaň 20. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Dave Chidley)   Mladá švédska aktivistka Greta Thunberg využila peniaze, ktoré získala k Cene za správny život (Right Livelihood Award), na založenie eponymnej nadácie. Uviedla to Right Livelihood Foundation, ktorá ocenenia označované tiež ako alternatívne Nobelove ceny, každoročne udeľuje. Cieľom neziskovky Greta Thunberg Foundation…

  Pellegrini Beblavému a spol.: Máme čakať, že sa zajtra vyberiete na súd a zabránite sudcovi vstúpiť do miestnosti, lebo s pripravovaným rozsudkom vopred nesúhlasíte? Naozaj sú všetci hlupáci a len vy máte patent na rozum?

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vystúpenia predsedu vlády SR v Národnej rade SR. Celý záznam vystúpenia nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/. Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, hneď na úvod mi dovoľte odsúdiť správanie opozičných poslancov, ktorí svojím divadlom urazili jeden zo…

  Vlhová v tréningu zjazdu siedma, najrýchlejšia Rakúšanka Ortliebová

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila siedme miesto vo štvrtkovom tréningu zjazdu pred pretekmi Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Vo štvrtok bola na trati najrýchlejšia Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorá triumfovala časom 1:29,05 min s takmer sekundovým náskokom pred druhou Taliankou…

  OH 2028 v Los Angeles majú podporu vlády, potvrdil Trump

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump prisľúbil výraznú vládnu podporu Los Angeles pri usporiadaní olympijských hier v roku 2028. Hlava štátu podpísala dohodu so šéfkou exekutívy Olympijského a paralympijského výboru USA Sarah Hirshlandovou v Montage Beverly Hills Trump potvrdil, že vláda podá organizátorom…

  Magoniho nezaujímali peniaze, Vlhová podľa neho ešte nelyžuje na plný plyn

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Spolupráca Petry Vlhovej s talianskym trénerom Liviom Magonim prináša úspechy a bude pokračovať minimálne do zimných olympijských hier v čínskom Pekingu, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Výsledky uznávaného odborníka so slovenskou lyžiarkou vzbudili pozornosť aj u konkurenčných tímov, ale Magoni napokon prijal…

  Srbské médiá: „Čo všetko chcú moslimské úrady v Bosne a Hercegovine ukradnúť Srbom?“

  Banja Luka 20. februára 2020 (HSP/ruserbia.com/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)     Úrady v Bosne a Hercegovine stále viac strpčujú život obyvateľom Republiky srbskej, ktorá je súčasťou tohto štátu. Najnovšie Ústavný súd Bosny a Hercegoviny rozhodol o tom, že všetky štátne pozemky na území Republiky srbskej majú byť prevedené z vlastníctva tejto republiky do vlastníctva Bosny a Hercegoviny Srbské…

  Alžírsko ponúklo sprostredkovanie mieru v Líbyi

  Paríž 20. februára  2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fateh Guidoum)   Alžírsko je pripravené sprostredkovať mier, ktorý by ukončil ozbrojený konflikt v susednej Líbyi. Uviedol to alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún v rozhovore pre štvrtkové vydanie francúzskeho denníka Le Figaro "V prípade, že dostaneme mandát od Bezpečnostnej rady OSN, dokážeme rýchlo zabezpečiť mier pre…

  Ôsmy div sveta? V Dallase nedokázali úspešne odstreliť budovu

  Dallas 20. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V americkom Dallase nedokázala spoločnosť vykonať úspešný odstrel budovy. Išlo o veľkú kancelársku stavbu. Mesto tak po zle vykonanej operácii získalo novú dominantu. Pripomína vežu v Pise Jedenásť poschodová budova mala byť odstrelená v nedeľu ráno. Všetko išlo podľa plánu - umiestnili nálože a vykonali samotný odstrel. Ale! Nehľadiac…

  Okresný súd Bratislava I mal problémy aj bez Threemy Mariana Kočnera

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať komunikácia Mariana K. cez aplikáciu Threema s viacerými sudcami. Na otázky agentúry SITA to uviedol šéf súdu Ján Golian, ktorý hovorí o tom, že súd bol aj pred viacerými vynútenými…

  Hlas pravice odstupuje z volieb v prospech SaS

  Bratislava 20. februára 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Strana Hlas pravice odstupuje z parlamentných volieb v prospech strany SaS. Informoval o tom predseda strany Ondrej Matej. Vyzval ich voličov, aby volili práve SaS, ktorá podľa jeho slov presadzuje aj jednu z ich priorít, a to rovnú daň   "So stranou…

  Hrdina Marček na mimoriadnej schôdzi zachránil rečnícky pult: Beblavý a spol. odmietli vpustiť premiéra za rečnícky pult, situáciu zachránil bývalý zápasník Marček. "To my sme zabránili konfliktu!", reagujú Beblavý s Poliačikom

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) AKTUALIZOVANÉ   Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes majú tretí pokus na začatie rokovaní o návrhoch zákonov k sociálnym opatreniam, diaľničným známkam a k Istanbulskému dohovoru. Mimoriadnu 58. schôdzu parlamentu otvorili poslanci v utorok 18. februára. Šestica poslancov z koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska…

  TopDesat

  Je Bigfoot skutočný? Aký príbeh sa skrýva za jeho hľadaním?

  0

  Zrnité video dlhé skoro tri a pol minúty rozpútalo kedysi konšpiračné teórie o tom, či niekto alebo niečo ako Bigfoot môže skutočne existovať. ,,Boli sme práve na koňoch pri potoku, jazdili sme krajinou a užívali si slnečný deň, a zrazu sa Bigfoot len tak vynoril z lesa. Všetko sa stalo tak…

  Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Vravieva sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Musíme uznať, že trocha pravdy na tom vidíme aj my v redakcii. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako vyzerá skutočné nešťastie. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať s obrovskými tragédiami. Preto by si celý tento príspevok mal brať trocha s úsmevom na tvári.…

  Vitamín A: Kedy ho tvoje telo nutne potrebuje?

  0

  Všetky vitamíny sú nevyhnutné pre telo, aby bolo schopné vykonať neuveriteľné množstvo každodenných funkcií. Za dobrým zrakom, zdravým reprodukčným systémom a zdravou pokožkou hľadaj vitamín A. Je prítomný v širokej škále potravín, ale existuje riziko, že ho budeš mať nedostatok. Toto riziko je vyššie hlavne u tehotných žien, dojčiat a detí v skorých…

  Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji 3. Časť

  0

  Po sérii dvoch článkov z edície Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji, sme sa spoločne dostali k tomu, že nie len jedna rodina zažíva nadprirodzené javy, ale aj ďalších najmenej tucet. Spočívajú predovšetkým v druhoch aktivít, ako sú napríklad samovoľné otváranie a zatváranie dverí až po podivné zjavenia. Poďme sa pozrieť, aká tragédia rodiny spomínané…

  Jarný detox: 6 skvelých tipov, ako si naštartovať metabolizmus

  0

  Aj Vy chcete mať v lete krásne telo do plaviek? Už teraz je ten najvyšší čas začať! Prinášame Vám skvelé tipy, ako naštartovať metabolizmus a odštartovať tak Vaše zdravé stravovanie. Ako vyzerá správny jarný detox?   1. Jarný detox a hrubé črevo Ak sa chcete vo zvýšenej miere zbavovať rizikových látok, mali by…

  Tieto vynálezy spravia tvoj život oveľa jednoduchším

  0

  Nové vynálezy a vychytávky sa na internete objavujú snáď každý deň. Nie všetky nás však dokážu dostatočne zaujať. A tie vynálezy, ktoré nás naozaj zaujali už tak ľahko z hlavy nepustíme, a preto sa pomerne často stáva, že takúto vychytávku musíme vlastniť. Podľa Forbes, vynálezy z minulého roka sa poväčšine…

  Vo svete IT

  Android 11: Google sprístupňuje náhľad novej verzie Androidu

  0

  Začiatkom týždňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme písali, že predstavenie nového Androidu 11 je na spadnutie. Dôvodom bolo, že spoločnosť Google pravdepodobne omylom na krátko publikovala stránku, v rámci ktorej bol sprístupnený náhľad novej verzie Androidu. V priebehu dnešného dňa spoločnosť opäť sprístupnila túto stránku, z ktorej je…

  POTVRDENÉ: Huawei 24. februára usporiada online konferenciu. Predstaví nové produkty a novú víziu spoločnosti

  0

  V prvej polovici februára obehli technologický svet správy, že MWC 2020 v Barcelone sa ruší. Dôvodom sú obavy zo šíriaceho sa koronavírusu. Počas tejto udalosti malo byť predstavených viacero nových technologických noviniek vrátane smartfónov. Jednou zo spoločnosti, ktorá mala v pláne predstaviť nové produkty bol aj čínsky Huawei. Začiatkom týždňa…

  iPhone 9: Starý dizajn, ale parametre roku 2020 s lákavou cenou. Zaujal by Vás?

  0

  Začiatkom januára sa do obehu dostali obrázky, ktoré mali údajne zachytávať zariadenia iPhone SE 2, resp. iPhone 9. Okrem toho, hovorilo sa o 4,7“ LCD displeji bez zárezov a dizajne, ktorý vychádza zo smartfónu iPhone 8. Podľa najnovších správ, bude však vzhľadovo vychádzať ešte zo staršieho modelu. V priebehu dnešného…

  Analytici z McAffee oklamali systémy Tesly použitím jednoduchej nálepky

  0

  V znepokojivom experimente boli vedci z bezpečnostnej firmy McAffee schopní „oklamať“ dve Tesly, z roku 2016. Tím prilepil kus pásky na značku obmedzenia rýchlosti, čím prinútil Teslu ísť rýchlejšie, než bolo dovolené. Ide o ukážku toho, že autonómne riadenie nemusí byť zatiaľ tak spoľahlivé, ako si niektorí ľudia myslia. Tento…

  Vedci po prvýkrát našli molekuly kyslíka v inej galaxii

  0

  V divokej galaxii, vzdialenej pol miliardy svetelných rokov od nás, našli astronómovia molekuly kyslíka. Ide o tretí objav mimo našej Slnečnej sústavy a prvý objav mimo našej galaxie. Kyslík je zároveň tretím najrozšírenejším prvkom vo vesmíre, hneď za vodíkom a héliom. Jeho chemické zloženie a rozšírenosť v medzihviezdnych oblakoch je…

  Samsung Galaxy Z Flip: Pozrite si reálne fotografie smartfónu, ktorý vyčnieva nad konkurenciou

  0

  V priebehu dnešného dňa sme sa zúčastnili slovenskej premiéry zariadení Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a Galaxy Z Flip, počas ktorej sme mali príležitosť pohrať s týmito technologickými hračkami. Väčšinu redakcií, tak ako aj našu, primárne zaujímal Samsung Galaxy Z Flip, 2. oficiálne ohýbateľný smartfón z kuchyne najväčšieho výrobcu smartfónov…

  TopSpeed

  Jazdené Porsche 911, typ 997 je za "smiešne" sumy. A čo potom?

  0

  Sen o vlastníctve Porsche je pre mnohých veľmi špecifický a vo väčšine prípadov aj nedosiahnuteľný. Avšak nie vždy je to tak a niektorým šťastlivcom sa to podarí. Jazdené Porsche 911? Bláznovstvo? Možno. Veď čítajte ďalej. Čo tak generácia 997, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o minulej generácii s vysokou cenovkou? Ako sú na tom…

  Zberateľ áut odhalil výdavky za ich údržbu. Lacné hobby to nie je

  1

  Autá sú vášňou väčšiny tých, ktorí na náš web zavítajú. O garáži plnej superšportov snívame od detstva. Pre väčšinu ľudí na celom svete je to takmer nesplniteľný sen. No svet pozná pár šťastlivcov, ktorí si garáž plnú superšportov môžu dovoliť. Zberanie áut je samo o sebe neuveriteľne drahý koníček, no mnoho z nás…

  Práve testujeme Opel Astra ST 1,5 D - čo vás zaujíma?

  0

  Máme na test typického zástupcu nižšej strednej triedy, známeho segmentu C. Astra bojuje o priazeň zákazníkov desaťročia (samozrejme, nie jednou generáciou). Toto je už piate pokračovanie auta, ktoré svet predtým dlho poznal ako Opel Kadett. Preto má súčasná Astra typové označenie K, keďže v písmenách abecedy nadväzuje na predchodcu. Opel má v triede, ktorej sme kedysi hovorili…

  Ďalšie Maserati SUV príde v roku 2021

  0

  Nastala doba, kedy aj tradiční výrobcovia superšportov ponúkajú SUV. Tie aktuálne vládnu svetu. Dopyt je obrovský a každá automobilka sa chce s vidinou zisku zviesť na tejto vlne. Výnimkou nie je ani Maserati, ktoré malo v portfóliu skvelé autá ako MC12, GranTurismo či Quattroporte. Teraz však pripravuje v poradí už druhý…

  Mercedes AMG GLE 63 Coupé vám zlomí krk

  6

  Mercedes ešte stále nemá dosť a neprestáva chrliť svoje AMG modely. Vadí to niekomu? Nemyslím si. Najnovšie nám predstavuje svojho elegantného mamuta v podobe AMG GLE 63 Coupé. Jeho technické parametre sľubujú, že krkolomný bude nielen jeho názov, ale aj jeho dynamika. Okrem spaľovacieho motora si pomôže aj elektrifikáciou v podobe EQ Boostu, ktorý…

  Jazda Honda E - ak elektromobil, tak taký, no výrazne lacnejší!

  11

  Ak má v najbližšej dobe pohon na elektrinu skutočne dávať zmysel, elektroauto by malo vyzerať ako Honda E. Malé, určené najmä do mesta, bez pohonu oboch náprav, bez dychberúcich dynamických parametrov, bez dojazdu 500 km a vôbec bez snahy plnohodnotne nahradiť veľké luxusné SUV či pohodlnú limuzínu ako jediné auto…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo pomáha na svalovicu? Poznáme 5 účinných tipov na jej zmiernenie

  0

  Ak po cvičení máte svalovicu a tento nekomfort spôsobuje u vás úvahy, či radšej so všetkým neseknúť, tak je tento článok pre vás. Čo pomáha na svalovicu?

  Netradičné ingrediencie na pizzi: Už nielen ananás, ale aj iné bizarnosti!

  0

  Stretli ste sa s niečim podivnejším ako sú netradičné ingrediencie na pizzi? Napríklad ochutnali by ste pizzu s čučoriedkami, kivi, banánom či morskými plodmi?

  Vyhraj 2-krát ENVY Therapy® Mezo Stamp v hodnote 24 €

  0

  Skúšali ste už niekedy mezoterapiu? Ak ste sa na pichanie ihličkami nikdy neodhodlali, tak to zmeňte. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte ENVY Therapy® Mezo Stamp

  Video Dula Lucia Vančo: Cvičenie v tehotenstve – áno či nie?!

  1

  Cvičenie v tehotenstve je viac než vítané, i keď mnohé nastávajúce mamičky sa ho obávajú. Prečo by však tehotná žena vždy mala myslieť aj na pravidelný pohyb?

  Ako sa prejavuje brušný týfus? Zisti, čo ho spôsobuje a ako sa lieči!

  0

  Brušný týfus predstavuje infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje tráviaci trakt človeka. Bežne je táto choroba označovaná ako brušná horúčka. Jej pôvodcom je baktéria Salmonella enterica, ktorá spôsobuje spomínanú salmonelózu, no konkrétne jej sérotyp typhi. Je patogénny iba pre človeka. Táto baktéria je odolná voči mrazom, no pri vyšších teplotách zakrátko hynie. Zdrojom…

  Sprievodca denimom: Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy?

  1

  Je čas na nákupy a hlavne na nákup rifľových módnych kúskov. Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy, ktoré by lichotili vašim krivkám? Poradíme vás!

  Svetlo sveta

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

  0

  V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na…

  Kalendár liturgických slávení Svätého Otca na Pôst a Veľkú noc 2020

  0

  Svätá stolica zverejnila kalendár liturgických slávení pápeža Františka na obdobie Pôstu a Veľkonočné sviatky (mesiace február – apríl). Organizované sú podobne ako po predchádzajúce roky. Na duchovné cvičenia pôjde Svätý Otec opäť do Ariccie pri Ríme.  Začiatok Veľkého pôstu na Popolcovú stredu 26. februára bude Svätý Otec sláviť na rímskom…

  Armádny Magazín

  Bitka o "Moskvu": Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

  0

  Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický n

  USA na ponorky triedy Virginia mienia inštalovať hypersonické rakety

  0

  USA, 20. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - USA do roku 2028 plánujú nainštalovať hypersonické rakety na viacúčelové útočné ponorky triedy Virginia, informuje o tom portál Námorného inštitútu Spojených štátov amerických s odkazom na návrh obranného rozpočtu na finančný rok 2021.  

  Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

  0

  Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď

  NATO si narobilo do gatí? Americká vplyvová organizácia v Bulharsku chce zastaviť dodávku ruského systému Pancir S1 do Srbska

  0

  Bulharsko, 20. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Rusko do konca týždňa dodá Srbsku prvý zo šiestich protivzdušných systémov Pancir S1, zaznelo v bulharskej Atlantickej rade. Organizácia vyjadrila znepokojenie ohľadom toho, že dodanie týchto zbraní opäť prebehne cez bulharský vzdušný priestor.  

  Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

  0

  Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 -

  Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni - Srbskí vojaci sú už trénovaní

  0

  Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode m

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  0

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  0

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  0

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  1

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  5

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…

  Trápia vás vo dne aj v noci? Zistite, aké sú príčiny svalových kŕčov!

  0

  V mnohých prípadoch je za svalové kŕče zodpovedný nedostatok minerálov a stopových prvkov. Problematický je hlavne deficit horčíka, draslíka, sodíka či vápnika. Je treba myslieť na to, že pri zvýšenej fyzickej námahe telo stráca potením nielen vodu. Pri nadmernom potení je potrebné doplniť aj stratu minerálov a solí. Okrem toho…