• Dušan Hirjak

  Ako došlo k masovému úteku Albáncov z Kosova v roku 1999 ?

  Publikované 31.03. 2019 o 08:53 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pozrime sa, čo o tomto probléme svedčil bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova.

  Pri príležitosti 20. výročia bombardovania Juhoslávie organizáciou NATO si dovoľujem napísať článok, či môže byť pravdivé tvrdenie predstaviteľov NATO o tom, prečo museli bombardovať suverénny štát na Balkáne. Propaganda demokratického Západu je založená na verzií, že bolo potrebné zastaviť represie proti albánskemu ľudu. Podarilo sa mi už dávnejšie nájsť svedectvo človeka, ktorý propagandu demokratického Západu na čele s USA vyvrátil.

  Bývalý hlavný kronikár Kosova svedčil o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.

  My, občania SR, sme sa v určitých praktikách už úplne dokázali aklimatizovať v prostredí demokratického Západu. Máme zo svojej pozície, že patríme k Západu, takú obrovskú radosť, že nás to necháva byť ľahostajnými k závažnými udalostiam, ktoré sa odohrávajú vo svete, pričom sa pretvarujeme a namýšľame si, že najdôležitejšou pozíciou v politike či vôbec v živote spoločnosti má byť slušnosť.

  Cez okuliare slušnosti je možné vidieť náš demokratický Západ ako čarovnú rozprávku, do príbehu ktorej sa nám podarilo zapojiť a mať v nej svoje postavičky, ktoré tlieskajú veľkoleposti projektu a vysielajú signály, že chcú za každú cenu ostať súčasťou tých „zlatých“ príbehov, určených pre „nevedomú“ masu.

  Už rok nás trápi vražda novinára Kuciaka a jeho priateľky, ale vojnové zločiny demokratického Západu, ku ktorému aspoň svojou vierou patríme, nás vôbec neprovokujú k masovým prejavom nespokojnosti a k hľadaniu a odsúdeniu zločinov. Vojnové zločiny demokratického Západu vo svete berieme ako nevyhnutnú súčasť boja za vlastnú prosperitu, v ktorom sa neberie ohľad na záujmy a potreby ostatnej časti sveta.

  Spomeniem Johna Pilgera, austrálskeho žurnalistu a dokumentaristu, ktorý v jednom svojom dokumentárnom filme povedal aj toto: „…my na Západe vieme toľko o zločinoch iných, ale skoro nič o tých vlastných. Slovo, ktoré tu chýba, je impérium. Existencia amerického impéria bola zriedka kedy priznaná alebo bola zadusená v prejavoch hurá vlastenectva, ktoré oslavuje vojnu a aroganciu, ktorá hovorí, že žiadna krajina nemá nárok ísť po vlastnej ceste, pokiaľ sa táto cesta nezhoduje so záujmami Spojených štátov. Pre impéria to nemá nič spoločného so slobodou. Bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže a ovládanie a utajovanie. Od roku 1945 Spojené štáty sa pokúsili zvrhnúť 50 vlád, mnoho z nich demokratických. V priebehu času 30 krajín bolo napadaných a bombardovaných, pričom zomrelo nespočetné množstvo ľudí.“

  Tento citát nás má posunúť k pripomenutiu si 20.výročia bombardovania Juhoslávie spojeneckými vojskami NATO. Toto pripomenutie je veľmi dôležité, pretože média v súkromných rukách a zahraničných spoločnosti nám tieto zločiny nepripomenú a ani nemajú záujem ukázať verejnosti skutočnú pravdu. Ja si dávam za úlohu v mojom pripomenutí si bombardovania Juhoslávie zorientovať pozornosť čitateľa na článok od žurnalistu Johna Pilgera a na dokument, v ktorom je uvedený veľmi dôležitý rozhovor s hlavným kronikárom o tom, čo sa dialo v Kosove.

  Najprv k článku od žurnalistu Johna Pilgera. Ten ešte dňa 14.8.2008 uverejnil článok s nadpisom „Nezabudnite na Juhosláviu.“ Článok bol dňa 20.8.2008 uverejnený v preklade na serveri zvedavec.org. V tomto článku sú dôležité informácie, ktoré si čitateľovi dovolím pripomenúť.

  John Pilger sa najprv zmieňuje o tom, že bývala hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu pre Juhosláviu Carla Del Ponte vydala knihu „Lov: vojnoví zločinci a ja“ Kniha odhaľuje pravdu o intervencií Západu do Kosova. Ja som túto knihu zatiaľ nečítal. Nie náhodou som uviedol na začiatku citát od Johna Pilgera. Je to tak, že demokratický Západ sa tvári, že nevie nič o svojich vlastných zločinoch.

  Tribunál v Haagu bol zostavený a financovaný USA a jeho úlohou bolo vyšetriť zločiny spojené s rozdelením Juhoslávie v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Je ťažko uveriť tomu, že do tohto rozdelenia ( rozbitia ) Juhoslávie nebol zapojený demokratický Západ. Balkán bol zaujímavý z viacerých dôvodov a preto podliehal záujmu o upevnenie imperiálneho postavenia v tejto časti sveta. John Pilger nám pripomína, že už v roku 1991 bola podpísaná tajná dohoda, ktorou Nemecko uznalo Chorvátsko a tým bola Juhoslávia odsúdená k zániku.

  Je zaujímavé, že Carla Del Ponte trvala na tom, aby do vyšetrovania bolo zahrnuté aj 78 dňové bombardovanie Srbska a Kosova, lenže zásluhou USA a Veľkej Británie jej to nebolo umožnené.

  Prečo bolo potrebné spustiť bombardovanie ? Pilger jednoducho uvádza, že bombardovanie bolo zdôvodnené vraj preto, že Srbi páchali „genocídu“ proti etnickým Albáncom v provincií Kosovo. Z môjho pohľadu toto zdôvodnenie nemá žiadne pevné základy a bolo vymyslené. Existuje dokument o tom, ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999, z ktorého si dovolím uviesť určité predložené fakty a tvrdenia.

  Podľa amerického veľvyslanca pre vojnové zločiny mohlo byť zavraždených na 225,- tisíc etnických Albáncov. Je zaujímavé, že tribunál Del Ponte ohlásil konečný počet mrtvých na 2788 vrátane vojakov na obidvoch stranách a Srbov a Cigánov zavraždených Kosovskou oslobodzovacou armádou ( UCK ). Vie sa aj o masovom unášaní Srbov do Albánska, kde im boli odobrané telesné orgány, predávané záujemcom v Európe a teda existuje aj dostatok dôkazov k obžalobe a potrestaniu kosovských Albáncov.

  Lenže problémom dodnes je to, že spojencom demokratického Západu bola Kosovská oslobodzovacia armáda. Záver bol taký, že genocída nebola a útok NATO bol podvodný. Mimoriadnu úlohu v príprave bombardovania Juhoslávie zohrala „mierová“ konferencia o Kosove vo Francúzsku začiatkom roka 1999. John Pilger pripomína, že Srbom bola daná možnosť vybrať si: buď dobrovoľne akceptovať okupáciu krajiny vojskami NATO a zaviesť trhové hospodárstvo alebo bombardovanie krajiny.

  Pod vedením USA demokratický Západ predložil Srbom také podmienky, ktoré z ich strany nebolo možné za normálnych okolnosti akceptovať. V tejto súvislosti nech si čitateľ znova pripomenie citát, ktorý som uviedol na začiatku článku.

  Teraz prejdem k druhému dokumentu, ktorý je obsahovo orientovaný k téme „Ako NATO zinscenovalo útek Albáncov počas bombardovania v roku 1999.“ Obsahom dokumentu je rozhovor z 3.12.2000, ktorý poskytol Čedomír Prlinčević, bývalý hlavný kronikár ( archivár ) Kosova a predseda židovskej komunity v Prištine americkému spisovateľovi a aktivistovi Jaredovi Izraelovi. Článok k uverejneniu pripravil Václav Dvořák v apríli 2012. Podľa Dvořáka zásluhou archivára je možné porozumieť stratégií, ktorá bola za akciami USA a EÚ na Balkáne a neskôr aj v iných častiach sveta použitá.

  Z obsahu rozhovoru vyplýva to, čo tvrdí V. Dvořák. Podľa neho sily Západu napadli Srbov a využili slabosť kmeňovo orientovaného národa, aby ich zorganizovali v teroristický režim, ktorý by ukázal Albáncov ako obeť srbských zločinov.

  Oficiálne platí zdôvodnenie predstaviteľov NATO, že museli na jar 1999 bombardovať Juhosláviu, aby zastavili represie proti albánskemu ľudu. Ukázali svetu zábery, ako Albánci utekajú z Kosova. Kronikár Čedomír Prlinčević tvrdil, že to bola starostlivo zrežírovaná lož.

  Najprv si podľa kronikára treba uvedomiť, že už najmenej desať rokov existovala propaganda Západu o vzniku Veľkého Albánska. Vznik Veľkého Albánska nebol mysliteľný bez Kosova ako súčasti Juhoslávie. Koho mohol mať Západ či NATO a USA za spojenca ? Spojencom v tom, čo chce NATO či Západ a USA, bola Kosovská oslobodzovacia armáda, ktorá podľa kronikára bola zahranične organizovanou skupinou teroristov. Táto skupina teroristov mala svoje záujmy a ciele a preto chcela dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom. A spoľahlivosť bolo potrebné dokázať v teréne.

  Kronikár zdôraznil, že NATO a USA cvičili UCK v Albánsku, aby sa stala pozemnou armádou NATO. Za tým účelom jedna skupina UCK opustila Kosovo a presunula sa do Albánska. V júni 1999 ( už po ukončení bombardovania ) spoločne s NATO napochodovali späť do Kosova, zabrali vládne budovy a úrady, podniky a vyhnali státisíce Srbov, Rómov, Židov i Albáncov. Kronikár tvrdil, že NATO naplánovalo vyhnanie 350,- tisíc ľudí a to v čase, keď NATO prevzalo Kosovo. NATO eliminovalo obyvateľstvo, ktoré by sa mohlo vzbúriť. NATO potrebovalo iba Albáncov, pre ktorých Juhoslávia nebola alternatívou pre život.

  Kronikár pripomína, že niektorí predstavitelia Albáncov ešte pred bombardovaním požiadali vládu, aby im umožnila odísť do Macedónie. UCK a NATO útočili na prevádzku na dôležitých cestách do vnútra Srbska, aby odradili Albáncov utekať týmto smerom. A čo je horšie, etnickí Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Kronikár zdôraznil, že keď etnickí Albánci pochopili, že KFOR bude tolerovať kriminálne činy UCK, tak zločiny UCK sa stali masovým fenoménom.

  USA kvôli svojim geopolitickým záujmom zámerne povzbudzovali separatizmus Albáncov a využívali ho proti vláde Juhoslávie. Albánci dostali prísľub, že im bude umožnené odtrhnutie ! Podmienkou však bolo, že mali ukázať svetu, ako trpia pod Srbmi a USA im pomôžu . Preto tá propaganda, že „Amerika nás oslobodí !“. Albánci sa chceli vrátiť k režimu z 2.svetovej vojny, keď albánski nacionalisti vládli nad Kosovom pod nacistami a terorizovali Srbov, Rómov a Židov.

  Podľa kronikára USA a EÚ trvali na tom, aby ich sily vstúpili do Kosova ako mieroví pozorovatelia, ktorých vedúcim bol americký diplomat Wiliam Walker z Kosovskej verifikačnej misie OBSE ( Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ). Túto „mierovú“ misiu usporiadala OBSE a bolo v nej 1400 medzinárodných zamestnancov a 1500 miestnych zamestnancov. Walker prišiel do Kosova na jeseň 1998, pretože misia sa začala v mesiaci októbri. Kronikár s plnou zodpovednosťou tvrdil, že práve medzinárodná skupina pozorovateľov pripravovala pôdu pre migráciu Albáncov. Ako ? Nechala UCK, aby pozabíjala istý počet Albáncov, ktorí spolupracovali s vládou. A pripravovali bombardovanie cez umiestňovanie navádzacích zariadení pre bombardovanie. Citujem kronikára: „Áno, to bola jedna z vecí, ktoré zariaďovali. To hovorím s plnou zodpovednosťou. Áno, pozorovatelia OBSE pripravovali útok NATO.“

  OBSE chcela pred medzinárodným spoločenstvom vytvoriť dojem humanitárnej katastrofy. OBSE organizovala kompletný scenár pre krízu v Kosove. Preto bola snaha odsunúť obyvateľov do Albánska a Macedónie. Kronikár pripomína, že tesne pred bombardovaním sa začalo k hraniciam presúvať značne množstvo Albáncov. Prečo ? Kronikár to vysvetlil tým, že Albánci majú silnú klanovú štruktúru. Pokiaľ predák obce niečo povie, tak to platí. Treba tiež vedieť to, že NATO podporovalo UCK. Ak obsadí Kosovo, potom bude vládnuť UCK. Ak bude vládnuť UCK, potom neposlušní ľudia budú mať problém.

  Podľa názoru kronikára je potrebné poznať princíp krvnej pomsty. Existuje kniha „Kanón Leka Dukadjina“, ktorá je postavená na princípe krvnej pomsty. Ide o text z 15. storočia o normách konania. Krvná pomsta predstavuje pre Albáncov neustálu hrozbu. Dôvod odchodu do Albánska a Macedónie vychádza z kultúrnej histórie albánskeho ľudu a toto je dôležité pochopiť.

  Nebol problém vtiahnuť Albáncov do separatistického tábora. Behom bombardovania začali z Prištiny náhle odchádzať a zdôvodňovali to aj takto: „Pretože musíme !“ Všetci loajalní Albánci mali behom bombardovania odísť do Albánska alebo Macedónie, aby ukázali svetu, akí sú Srbi strašní. UCK sa svojimi metódami podarilo získať na svoju stranu klanových vodcov, čo bolo rozhodujúce. Dá sa tvrdiť, že veľkú úlohu zohrávala aj tá skutočnosť, že zločiny UCK sa stali masovým fenoménom. Stroskotal pokus armády Juhoslávie organizovať albánsku sebaobranu proti UCK.

  Po začatí bombardovania armáda Juhoslávie na Albáncov neútočila. Jej zámerom bolo ich chrániť, k čomu vzniklo Krízové centrum pre distribúciu humanitárnej pomoci zo Srbska.

  NATO počas bombardovania tvrdilo, že Albánci utekajú pred srbským zverstvom. Oponenti NATO zase tvrdili, že utekajú pred bombardovaním, ale ani to nebola pravda !

  Ak UCK potrebovala dokázať Západu, že je spoľahlivým partnerom, tak jednoducho dala príkaz Albáncom, aby odišli ! Albánci, ktorí spolupracovali s armádou Juhoslávie, boli UCK vraždení. Masový exodus, ktorý sa odhaduje od 150,- tisíc až k viac ako jeden milión obyvateľov Kosova, splnil svoje poslanie pre tých, ktorí si to naplánovali. Bolo možné tak uspokojiť záujmy USA a NATO a rovnako aj záujmy UCK. Z teroristov UCK sa stali demokrati a predstavitelia štátu. USA si v roku 1999 vybudovali na ploche 360 ha pri mestečku Urošovce svoju vojenskú základňu Camp Bondsteel pre viac ako sedem tisíc vojakov. Po vojne v Kosove srbský prezident Miloševič zomrel vo väzenskej cele haagského Tribunálu, ktorý ho ani za päť rokov nedokázal odsúdiť. Zatiaľ čo taký Hashim Thaci, politický veliteľ UCK, ktorá páchala zločiny, bol tribunálom v Haagu obžaloby zbavený. Wiliam Walker dostal o desať rokov neskôr od predstaviteľov Kosovskej republiky Zlatú medailu za slobodu.

  V intelektuálnej sfére Európy sa vždy nájdu jednotlivci, ktorí vymýšľajú teórie o tom, prečo je potrebné viesť rôzne vojny, aj keď je to v rozpore s Chartou OSN či so samotnou ľudskosťou. Kto chce hľadať dôvody, tak si jednoducho nájde. Tak napríklad významný filozof K. R. Popper na sklonku svojho života bol presvedčený, že je potrebné viesť vojny za demokraciu. Teraz je v móde hovoriť o tom, že je potrebné viesť vojnu v mene ochrany ľudských práv. Podľa slov profesora sociológie mníchovskej univerzity Ulricha Becka „ľudské práva musia byť zaistené a presadzované mimo hranice národnej suverenity, dokonca vo vnútri jednotlivých štátov a možno proti ich vôli.“

  Vznikol pojem „militantný humanizmus“. Ten je podľa Becka kombináciou idealistického prístupu ( dôraz na ľudské práva ) s realistickými metódami a nástrojmi ( ozbrojené zásahy proti previnilým sa štátom ). Teória militantného humanizmu má ospravedlniť zabíjanie nevinných, ak je to v záujme nejakých vyšších hodnôt, ktoré určuje agresor. Lenže akými „teóriami“ v našom praktickom živote disponujeme my, občania SR, ak sme nútení počúvať našich politikov o nesmierne pozitívnom vplyve NATO na náš ľudský život a ak nás západná propaganda núti veriť tomu, že NATO je spravodlivé a mierumilovné. Naša vládna moc spojila politiku zabezpečenia stability a prosperity v spoločnosti s politikou zločineckej organizácie, ktorá je pod vedením USA a za asistencie EÚ povolaná k tomu, aby militantný humanizmus bol akceptovaný a aj uplatňovaný tam, kde o tom skupina imperiálneho zoskupenia rozhodla či v budúcnosti rozhodne.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump očakáva, že obchodná dohoda s Čínou sa podpíše do polovice novembra

  Washington 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump predpokladá, že USA a Čína podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu do polovice novembra Trump v piatok povedal, že sa obchodná dohoda podpíše do stretnutia lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktoré sa bude konať 16. a 17. novembra v Čile. "Myslím…

  Demokratická strana na čele s oceneným Goldmanovou cenou, apelujú na Čižnára, aby konal v prípade Trnku

  Bratislava 18. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Odídenci z opozičnej SaS, ktorí včera oznámili, že vstupujú do neparlamentnej Demokratickej strany (DS), dnes na sociálnej sieti vyzvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal v prípade Dobroslava Trnku Podľa ich názoru má v tomto prípade "zdupľovanú pozíciu". "Nie je len…

  U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia. Podľa informácií TV JOJ mu kontrolovali jeho zbrane. Medzi nimi aj samopal, ktorý mal podľa zdroja televízie odložený v trezore na prokuratúre. Informácie JOJ potvrdila polícia, ale aj samotný Trnka Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka…

  Minister Gál sa stretne so sudcom Lindtnerom, ktorý si mal písať s obvineným Marianom K.

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál sa v pondelok 21. októbra osobne stretne s predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom v súvislosti s medializovanou komunikáciou v aplikácii Threema. Následne oznámi ďalší postup V pondelok sa zároveň minister stretne s premiérom Petrom Pellegrinim, ministerkou vnútra…

  Pri parlamente v Londýne našli podozrivý balík

  Londýn 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Jenny Longden Twitter)   Britská polícia oznámila, že odstránila podozrivý balík, ktorého nález si v piatok vyžiadal uzavretie londýnskej ulice Whitehall v centre metropoly neďaleko britského parlamentu Metropolitná polícia predtým uviedla, že na mieste boli prítomní špecialisti, ktorí podozrivý balík preverovali, a z tohto dôvodu okolie…

  Čaputová: Vyšetrovatelia a prokurátori si ešte dôveru zaslúžia

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia aj prokuratúra si uvedomujú vážnosť situácie v súvislosti s vyšetrovaním aktuálnych káuz. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), policajný prezident Milan Lučanský a prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková majú nateraz dôveru prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlava štátu to povedala na piatkovom…

  Protest Za spravodlivé Slovensko v meste pod Urpínom zrušili

  Banská Bystrica 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bude v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné…

  154 migrantov z Etiópie pristálo v nemeckom Kasseli – ďalších 220 bude nasledovať v novembri

  Kassel 18. októbra 2019 (HSP/Journalistenwatch/Foto:Screenshot Twitter)   154 registrovaných migrantov prišlo 15. októbra z Etiópie do Kasselu v rámci „nemeckej dohody o presídľovaní“  Let pre ďalších 220 migrantov je naplánovaný na november. Pravdepodobne sú to predovšetkým Eritrejčania, Somálčania a Sudánci, ktorí tam prichádzajú.   It happened!🛫 In FIRST EVER @UNmigration…

  "Flirt" Poklonskej a Erdogana vyvolal zúrivú reakciu v Kyjeve

  Kyjev 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot RIA Novosti)   V Kyjeve objavili ďalšiu zradu – tento raz tureckú... Ani ukrajinského prezidenta, ani vládu, ba ani radikálov či nacionalistov prakticky vôbec nezaujíma, čo sa deje v Sýrii kvôli útokom tureckej armády. Na Ukrajine majú viac ako dosť vlastných problémov... Na druhej strane viacerých rozzúrila…

  V Bratislave prebieha protest Za spravodlivé Slovensko

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili v piatok v Bratislave tisícky ľudí. Iniciatíva naďalej volá po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dôslednom vyšetrení káuz a novej dôveryhodnej vláde. Aktuálny pochod je podľa organizátorky Karolíny Farskej reakciou na terajšie kauzy Konkrétne…

  Toto prichádza z Bosny na chorvátske hranice

  Bihač 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Invázia s cieľom zaplaviť európske národy cudzími etnikami a zničiť ich, v tichosti pokračuje. Pred pár dňami sa objavili zábery, kde polícia Bosny a Hercegoviny sprevádza tisíce migrantov, len mužov, na chorvátske hranice. Kam budú smerovať ďalej sa z mainstreamu nedozvieme. Budeme si tak musieť počkať, kým sa neobjavia videá…

  Prezidentka Čaputová sa zúčastní intronizácie nového japonského cisára

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zúčastní intronizácie japonského cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v Tokiu 22. októbra. Hlava štátu odcestuje na štvordňovú návštevu Japonska v nedeľu (20. 10.). TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec "V pondelok (21. 10.) sa prezidentka stretne…

  Dzurinda odmieta, že by jeho vláda konala inak ako podľa svojho svedomia, t.j. pod vplyvom finančnej skupiny

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia. Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o…

  Asad prijal ruskú delegáciu

  Moskva 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/SANA)   Sýrsky prezident Bašár Asad prijal v piatok ruskú delegáciu vrátane osobitného predstaviteľa pre Sýriu Alexandra Lavrentieva a námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Veršinina Predmetom rokovania bola situácia v Sýrii a turecká operácia na severovýchode krajiny, informovala tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na sýrsku…

  Hrabko: V porovnaní so stranou Za ľudí sú PS-SPOLU starí politici

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hoci jednotlivé prieskumy politických preferencií môžu byť aj výrazne nepresné, trend posilňovania strany Andreja Kisku Za ľudí na úkor koalície Progresívne Slovensko-SPOLU je podľa publicistu Juraja Hrabka uveriteľný. „Keby som to mal povedať jednoducho, tak poviem, že PS-SPOLU sú už starí politici v…

  Podľa Eurobarometra vo vnímaní nezávislosti súdov je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie

  Bratislava 18.októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vo vnímaní nezávislosti súdnictva je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnych dát Eurobarometra, ktoré dnes zverejnil portál Euractiv.sk. Iba 28% Slovákov si myslí, že slovenské súdy sú nezávislé, o opaku je presvedčených 60% Slovákov. Zvyšných 12% sa nevedelo vyjadriť Medzi najlepšie…

  Po útoku v ubytovni pre azylantov v Rakúsku zomrela 2. obeť - sociálny pracovník

  Viedeň 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Paul Zinken)   Rakúsky 32-ročný sociálny pracovník zomrel niekoľko dní po tom, čo pri útoku v ubytovni pre azylantov v spolkovej krajine Horné Rakúsko utrpel vážne bodné zranenia. V piatok o tom informovala tamojšia polícia Podľa tlačovej agentúry AP polícia dodala, že 33-ročného afganského žiadateľa o…

  Na verejné počúvanie nahrávok z kauzy Gorila pred Úradom vlády SR prišli stovky ľudí

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na verejné počúvanie nahrávok a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré dnes pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí. Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS),…

  TopDesat

  Kedy naposledy žili na našej planéte mamuty?

  0

  Jedna štúdia tvrdí, že mamuty mali na našej planéte dostatok potravy aj priaznivé poveternostné podmienky na život. Vinníkom ich zániku vraj boli krátkodobé námrazy a nekvalitná voda. Po vyhynutí väčšiny zemských mamutov sa jedna populácia presídlila na vzdialený arktický ostrov. Posledné skupinky prežili na ostrove Wrangel a oproti svojim pozemským…

  Vladimír Clementis: Návrat domov po vlastnú smrť

  0

  Bol vzdelaný a raz si dovolil oponovať Stalinovi. To bolo dostačujúce na to, aby sa Vladimír Clementis, ktorý žil v rokoch 1902 až 1952, ocitol vo väzení a následne potom aj na popravisku. Správy sa množili. A boli čoraz zlovestnejšie. Vladimír Clementis, československý minister zahraničia, bol na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v Amerike a tam…

  10 prípadov, kedy študenti dokázali svojim učiteľom, že nepatria medzi najbystrejších

  0

  Byť vysokoškolským profesorom nie je najjednoduchšia práca. Najmä ak má študentov, ktorí robia čokoľvek iné namiesto učenia sa. Mnohí profesori sa domnievajú, že títo študenti potrebujú len správnu motiváciu, ale dokonca aj oni pripúšťajú, že to nie je vždy tento prípad. Všetci sme boli (alebo možno stále sme) študenti. Či už…

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Slávny Siegfried a Roy: Čo sa stalo pred tigrím útokom?

  0

  Tak často spomínaný príbeh, v ktorom vystupuje Siegfried a Roy si pamätá temer každý. 3. október 2003 sa začal ako deň veľkých osláv, no skončil ako noc teroru. Tridsať rokov vystupovali iluzionisti Siegfried Fischbacher a Roy Horn s najdrahšou lasvegaskou šou. My si ich však pamätáme vďaka niečomu, čím boli ich šou…

  Vnútro obyčajných vecí skrýva neobyčajné tajomstvá

  0

  Uvažoval si niekedy, čo sa môže nachádzať vo vnútri rôznych predmetov každodennej potreby? Vonkajší vzhľad niekedy klame a zavádza. Možno ťa prekvapí, čo v sebe ukrývajú tieto obyčajné veci. Ako vyzerá vnútro požiarneho hydrantu, zubnej pasty či gitary? Dnes ti prinesieme otázky na tieto odpovede a odhalíme tajomstvá, ktoré pred…

  Vo svete IT

  Exkluzívna akcia na skvelú 3D tlačiareň Creality Ender-3 je opäť tu! Aktuálne je dostupná už za 150 eur

  0

  Model Creality Ender-3 je naozaj dostupná a intuitívna 3D tlačiareň, ktorá je vhodná pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených „tlačiarov“. Postaviť ju zvládne naozaj každý, pričom vám to nezaberie viac ako 10 minút. Následné tlačenie vašich projektov je úplná hračka a to najmä kvôli výbornej stabilnej konštrukcii, skvelým možnostiam v rámci nastavenia…

  8 užitočných aplikácií pre Android smartfóny, ktoré by ste nemali prehliadnuť

  0

  Naše smartfóny sú šikovnými pomocníkmi pri každodennom živote, ale bez vhodných aplikácií sú len zariadeniami na telefonovanie a  písanie správ pričom ich potenciál je omnoho vyšší. My sme si pre Vás nižšie pripravili zoznam 8 aplikácií, ktoré by ste nemali prehliadnuť v obchode Google Play. Stoja minimálne za vyskúšanie, pričom…

  Vybrali by ste si smartfón s plastovou alebo sklenenou zadnou stenu? Pozrite sa čo preferujú fanúšikovia Xiaomi

  0

  Smartfóny v  posledných rokoch prešli veľkými zmenami. Od rapídneho zvýšenia výkonu a to aj v kategórii smartfónov strenej triedy sme sa dočkali aj výrazných dizajnových zmien. Jednou z nich bola implementácia prémiových materiálov ako je sklo či kov v cenovo dostupnejších zariadeniach. Vybrali by ste si plastovú alebo sklenenú zadnú…

  Vedci objavili v hubách látku, ktorá dáva pacientom s obrovskými bolesťami novú nádej

  0

  Vedci objavili v hubách alternatívu k bežným opioidným analgetikám. Zdrojom úspechu má byť neznáma huba z rodu Penicillium. Doteraz boli druhy tohto rodu známe najmä pre antibiotické penicilíny, ktoré produkujú. Zdá sa však, že aspoň jeden zástupca týchto húb obsahuje zaujímavé látky na liečbu bolesti. Deriváty ópia sa viažu na…

  Google mení pravidlá hry pri licencovaní výrobcov smartfónov. Budú z toho ťažiť hlavne ich používatelia

  0

  Spoločnosť Google plánuje zmeniť pravidlá hry pri licencovaní nových zariadení. A  musíme povedať, že tentokrát sa jedná o pozitívnu zmenu, z ktorej budú ťažiť hlavne majitelia nových smartfónov. Zmeny sa dotknú nie len výrobcov smartfónov, ale aj ich používateľov Spoločnosť Google podľa portálu xda-developers.com plánuje zaviesť nové pravidlá v  spojitosti…

  Huawei predstaví už o pár dní nový fitness náramok Honor Band 5i. Pozrite sa čo všetko o ňom vieme

  0

  V júli tohto roku, značka Huawei Honor spustila predaj svojho posledného fitness náramku Honor Band 5, ktorý sme mali mimochodom možnosť vyskúšať. Dnes ale spoločnosť publikovala teaser, v ktorom odhaľuje spustenie predaja nového fitness náramku Honor Band 5i. Informáciu priniesol portál gizmochina.com. Honor Band 5i Predaj nového fitness náramku sa…

  TopSpeed

  Vodíkový Hyundai Nexo čistí vzduch. Dokázal to šialeným pokusom

  28

  Španielske zastúpenie automobilky Hyundai usporiadalo šialený pokus. Do vzduchotesnej gule uzavreli športovkyňu a jediné, čo mohla pri simulovanom behu dýchať, boli výfukové „plyny“ vodíkového Hyundai Nexo. Pri pokuse bol aj lekársky tím, ktorý celú akciu odborne kontroloval. Podľa automobilky jej nič nehrozilo.

  Ako používať hmlovky?

  9

  Predné hmlové svetlá slúžia na zlepšenie viditeľnosti v hmle alebo pri silnom daždi či snežení. Tie zadné na zviditelnenie auta zo zadu ostatným účastníkom premávky v zlom počasí. Častým problémom, s ktorým sa stretávame na slovenských cestách, je však podľa odborníkov ich nesprávne používanie. Oslňujú ostatných vodičov a v kolóne…

  BMW 1 Euro NCAP zvládlo, no má priestor na zlepšenie

  1

  Po nedávnom štvorhviezdičkovom Jeepe tu máme auto so ziskom už "povinných" 5 hviezdičiek. Je tu však jedno ale. BMW 1 Euro NCAP síce prešlo na plný počet hviezd, avšak až tak skvelý výsledok to rozhodne nebol a je tu priestor na zlepšenie. Napríklad za ochranu dospelých automobil nezískal ani 90 %, čo…

  O ručnú výrobu nového Bentley Flying Spur sa stará 200 ľudí

  1

  Automobilka Bentley začala s ručnou výrobou tretej generácie limuzíny Bentley Flying Spur. Ako prvá prichádza jej limitovaná edícia „First Edition“ v originálnom tmavomodrom laku.  Časť výroby Flying Spur je kvôli presnosti samozrejme automatizovaná, o detaily a finalizáciu niektorých dôležitých prvkov sa však v Crewe stará 200 ľudí. K prvým zákazníkom…

  Produkcia značky Lamborghini je 2x rýchlejšia ako pred pár rokmi

  1

  Produktivita automobiliek neustále rastie. Každým rokom sa vyrobí viac áut a automobilky chcú zákazníkom dodať čo najviac vozidiel za čo najkratší čas. Asi najlepším príkladom je v súčasnosti Tesla, ktorá má s ohľadom na produkciu áut veľké, ba priam niekedy až nereálne plány. Produkcia áut však rastie aj u menších…

  Škoda začína s oficiálnym odhaľovaním modelu Octavia IV

  4

  Automobilka Škoda začala s oficiálnym odhaľovaním horúcej novinky Škoda Octavia IV. Svetovú premiéru absolvuje verzia Combi už o necelý mesiac, presne 11. novembra v Prahe. Zaujímavé však je, že česká automobilka pustila do sveta ako prvé dizajnové skice verzie liftback. Tá sa má totiž predstaviť až po praktickejšom kombi.

  KAMzaKRÁSOU

  Míľnik menom prvý sed bábätka: Dá a má sa mu nejako dopomôcť?

  0

  A je to tu. Vaše dieťatko si už samé sadlo a objavuje svet okolo úplne z novej perspektívy. A všetky veci naokolo sú zrazu lákadlom. Ak sa vaše dieťatko doteraz aktívne neplazilo, počítajte s tým, že to čoskoro príde. Preto by ste mali postupne začať s prípravou domácnosti na zvedavé…

  TEST: Nová pleťovka NIVEA - píling, textilná maska a odličovací olej

  0

  Pleťová starostlivosť sa každým dňom posúva viac vpred. Na trhu sú nové prípravky, ktoré sa snažia ísť viac eko smerom a snažia sa zároveň pleti poskytnúť to, čo produkty predtým. Nová pleťovka NIVEA, ktorú sme v redakcii práve dotestovali, je presne takou modernou kozmetikou, ktorá má ambíciu byť viac “eko”…

  Trápi ťa herpes na perách? Skús overené prírodné tipy, ktoré fungujú

  0

  Možno s ním bojujete aj vy a herpes na perách či inej časti tváre je vaším veľmi nepríjemným aj nevzhľadným spoločníkom. Často sa červený pľuzgierik objavuje najmä v momentoch, keď je imunita organizmu oslabená, teda aj toto jesenné obdobie nie je výnimkou. Neváhajte preto a prečítajte si o účinných prírodných pomocníkoch, s ktorými sa herpesu…

  Vyhraj 4x Eisenberg I AM parfumovanú vodu v hodnote 55 €

  1

  Eisenberg I AM - narcistická vôňa odhaľuje v hlave delikátne maliny, nasledované opojným buketom tónov srdca zostavených z magnólie a čierneho korenia. Pretrvávajúce tóny ambry a santalu v základe zanechávajú v pamäti nezabudnuteľný odtlačok tejto vône.

  Psychologický test: Spôsob, akým prekrižuješ prsty, o tebe veľa napovie

  5

  Ľudské telo je fascinujúce. Dokáže o človeku veľmi veľa napovedať. A dokonca aj to, čo ani sami neviete. Stačí, že sa na vás človek pozrie odborným okom a hneď vie, čo vám je a čo vás trápi. Je to skutočne famózne a niekedy aj dychberúce. Napríklad, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo prezrádza tvar…

  Sen všetkých zamestnávateľov: Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia zverokruhu

  2

  Myslíte si, že patríte medzi skvelých zamestnancov, ktorí podávajú kvalitný výkon? Má váš zamestnávateľ vskutku šťastie, že pre neho pracujete? Tak toto si možno potvrdíte v nasledujúcom článku. Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia horoskopu. Vybrali sme troch reprezentantov zverokruhu, ktorí excelujú v práci a dávajú do nej takpovediac dušu. 

  Svetlo sveta

  Počas 75. výročia Trnavskej novény vystúpia aj Marián Kuffa a kardinál Burke

  0

  V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budú všetci jej účastníci uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna…

  Cirkev privítala schválenie zákona o finančnej podpore cirkví

  0

  Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský privítal schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Uvádza to vo vyjadrení, ktoré prinášame v plnom znení: “Rozhodnutie Národnej rady SR v súvislosti so zákonom, ktorý sa týka…

  Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

  0

  Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnosti. Jeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu…

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Armádny Magazín

  Francúzske špeciálne sily ostali ohrozené v Sýrii

  0

  Paríž pred niekoľkými dňami oficiálne uznal, že na severe Sýrie pôsobili špeciálne sily francúzskych ozbrojených síl. Zároveň, ako to zistili francúzski novinári, stiahnutie amerických vojsk z tejto oblasti zaskočilo francúzske špeciálne sily. Bol im totiž stopnutý prísun zásob kvôli skutočnosti, že predtým sa tieto dodávky uskutočňovali cez Američanov (ako

  Video: Policajt versus lupič s mačetou

  0

  Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

  Video: Britské špeciálne sily sa majú zmeniť na katov

  0

  Londýn je pripravený uchýliť sa k mimoriadnym opatreniam, aby zabránil vstupu militantov islamského štátu na svoje územie. To, čo sa deje, priamo súvisí s tureckou vojenskou operáciou v severnej Sýrii a so skutočnosťou, že v dôsledku toho môže byť na slobodu prepustených mn

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Chôdza na severský štýl: Pre koho je vhodná a ako ju praktizovať?

  0

  Či už vás trápia problémy s kĺbmi alebo len potrebujete nakopnúť kondičku, vyskúšajte Nordic walking. Chôdza na severský štýl je vhodná pre všetky vekové kategórie a výborne trénuje celé telo. Chôdzu s palicami poznali turisti a lyžiari už desaťročia, ale Nordic walking bol prvýkrát oficiálne zdokumentovaný až v roku 1979. Spravil tak…

  Doplnková liečba rakoviny: Dokáže očakávané zázraky?

  0

  Liečba takého vážneho ochorenia, akým je rakovina, sa nesmie brať v žiadnom prípade na ľahkú váhu. Pacient by mal rešpektovať všetky liečebné metódy, ktoré mu predpíše odborník, teda lekár. Ak však sám pacient cíti, že by mohol a chcel liečbe dopomôcť, tak môže. Doplnková liečba rakoviny sa totiž u mnohých…

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…