Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť XXIII.

Azda nič viacej neohrozuje zdravie afrických Američanov ako činnosť vládnych stredísk Spoločnosti mentálneho zdravia, ktoré vznikli v roku 1963.Tieto strediska boli pôvodne ustanovené Národným inštitútom duševného zdravia. Spoločnosť mentálneho zdravia , ktorá realizovala masové populačné pokusy s drogami, zaznamenala veľký prísun černošského obyvateľstva ako testovacieho materiálu, ktoré si myslelo, že ide o testovanie liekov. V skutočnosti išlo o drogy, ktoré pomáhajú k agresívnemu a násilnému chovaniu a na základe ktorých sa trestná činnosť drogovo testovaných osôb zvýšila dvojnásobne. Americká vláda začala obviňovať černošské obyvateľstvo zo zločinnosti, problémov s drogami a počtom samovrážd.  Americká vláda išla v svojom rasizme ešte ďalej a začala im upierať ich práva na vzdelanie, prácu, prirodzenú inteligenciu a odsúvala ich na okraj spoločnosti . do väzenia a ústavov.

13.

V roku 1983 dostalo  lekárske stredisko Duke univerzity v Severnej Karolíne trištvrte milióna dolárov na skúmanie agresívneho chovania vo vzorke deti  afrických Američanov. Psychiatri mali určiť cez biologické znaky a DNA, u ktorých deti by sa pravdepodobne mohlo vyvinúť zločinné chovanie. Národný inštitút duševného zdravia mal v úmysle potláčať agresívne chovanie cez  manipuláciu s genetickými a chemickými kódmi. V skutočnosti išlo o genetické manipulácie s ľuďmi,  agresivita a jej údajná liečba, to bolo iba kvôli tomu, aby verejnosť neprotestovala.

14.

V USA černosi tvoria iba okolo 12 % z celkovej populácie. Napriek tomu vo väzení ich sedí veľká väčšina populácie.  Otázka viny a neviny nie je pre vládu dôležitá.  U šesťročných černošských detí sa v školských posudkoch automatický prisudzuje potenciálna agresivita a sklon k násilnostiam.   U populácie černochov je diagnostikovaná  schizofrénia 15 krát častejšie než u belochov. Černošské deti nie sú rovnoprávne na základných školách, ani pri skúškach na vyššie školy a na vysoké školy sa dostávajú v minimálnom pomere. Ešte v roku 1974 vysokoškolské vzdelanie malo iba 8 % černochov, zatiaľ čo u bielych to bolo 24%.

15.

Až do roku 1970 odoberali austrálske úrady  černošské domorodé deti ich rodinám na prevýchovu do štátnych ústavov. Austrálska vláda ich týrala viacej ako dobytok. Celkom tak bolo vzatých do ústavov okolo 100 000 detí tmavej pleti. Desaťtisíce deti bolo vládou unesených do štátnych ústavov. Dievčatá boli znásilňované, deti vôbec boli týrané a museli celé dni pracovať na farmách ako otroci. Pravidelne a bezdôvodne boli bytí a bičovaní. Chlapcov využívali na lekárske experimenty, pretože denne pichali injekcie s neznámou látkou, po ktorých strácali rovnováhu  a boli pomätení.  V Austrálií existovalo niekoľko zberných táboroch pre deti tmavej pleti. Najstrašnejší tábor pre deti bol v Severnom Queenslande. Iba behom dvoch rokov tu na lekárske experimenty  a brutálny prístup zomrelo cez 100 deti.  Deti v tábore žili v príšerných podmienkach, boli vykorisťovaní, pretože na farmách museli pracovať bez nároku na odmenu. Dokonca niektoré z nich poslúžili policajtom ako boxovacie vrecia. Celá aféra sa prevalila v roku 1997, keď Austrálska komisia pre ľudské práva obvinila austrálsku vládu z genocídy a vyzvala k odškodneniu všetkých obetí – cez 100 000.  Austrálska vláda nakoniec priznala, že táto genocída je najstrašnejšou stránkou národnej histórie.

 

16.

Povojnový rasizmus sa prejavuje vo všetkých aspektoch neľudskosti.  Nevyhla sa mu ani téma sterilizácie žien. V boji za čistú rasu bola po svete vládami organizovaná násilná sterilizácia žien. V rokoch 1935 – 1976 bolo v Švédsku násilne sterilizovaných 60 000 žien a to celkom bezdôvodne, iba pre fašistickú ideu zachovania severskej rasy. Za rovnaké obdobie   sa násilná sterilizácie  uskutočňovala aj v USA. Sterilizácií sa muselo podrobiť tisíce černošských a španielskych žien, mladých mužov a biele ženy, ktorí žili v ústavoch pre invalidov či boli mentálne zaostalí. V štáte Portoriko s černošským a španielskym obyvateľstvom bolo do roku 1969 sterilizovaných 35,3 % žien vo veku 20 až 49 rokov. Je to doslova vybíjanie národa.  Vláda podávala liek Thalidomid, ktorý poškodzuje v tele matky plod a dieťa buď zomiera alebo sa rodí zmrzačené alebo života neschopné. Táto vražedná praktika s Thalidomidom bola v rokoch 1959 až 1962 testovaná aj v Nemecku, Anglicku a v ďalších krajinách Európy.

17.

Sterilizácia plní dvojakú úlohu. Jednak má riešiť – eliminovať rasovo, telesne, mentálne či genetický nevyhovujúcich jedincov a evidentní snaha násilného zníženia počtu obyvateľov na Zemi.  OSN a vyspelé štáty sveta si začali prisvojovať výsostné právo na rozhodovanie o svetovej populácií a živote či nenarodení jedinca. Hrozba z preľudnenia a vyčerpania zdrojov sa stal strašiakom, ktorého tajná vláda využíva v propagande.  Fanatické snahy o zníženie počtu obyvateľstva sú charakterizované týmito vládnymi praktikami: výroba a šírenie drog, farmaceutické a chemické látky podávané občanom, vyvolávanie umelej kriminality, sterilizácia, umelá potratovosť, antikoncepčné programy, eutanázia. Mimo toho existuje umelé vládne vytváranie a šírenie nemocí, infekcií a mikróbov vrátane smrteľných a spoľahlivých vírusov, kde patrí i HIV a AIDS.  

18.

AIDA – najstrašnejšia nemoc všetkých dôb. Zabíja spoľahlivo a nejde liečiť. Nikto neprežil viacej ako 12 rokov. Táto nemoc sa dlho tajila. Vírus HIV a nemoc AIDS bol vedcami označený za epidémiu, ktorá prešla z opíc na človeka v Afrike, ktorá sa potom rozšírila na černošské obyvateľstvo a od neho sa to prenieslo do USA a ďalších krajín sveta. Podľa autora je to iba propaganda. Táto propaganda má pošpiniť afrických občanov a urobiť z černošského obyvateľstva obetných baránkov jedného z najväčších zločinov všetkých dôb. Nemoc AIDS bola v skutočnosti vyvinutá v amerických vládnych laboratóriách  k jedinému úmyslu – k okamžitému zníženiu obyvateľstva na Zemi.

19.

Nemoc AIDS, spôsobená vírusom HIV sa objavila koncom sedemdesiatich rokov minulého storočia. Záhadou je, ako táto nemoc mohla vzniknúť. Vedci zistili, že gény tejto nemoci sa nevyskytujú ani u živočíchov a ani u človeka. Tento argument prevalcoval propagandu, že nemoc vznikla  u zvierat v Afrike. Všetko nasvedčuje tomu, že nemoc AIDS je umelého pôvodu, teda musela byť vyrobená. Existujú dôkazy, že AIDA bol vyvinutý ako najúčinnejšia biologická zbraň vládou USA.  Podľa záznamu Výboru Kongresu USA pre prídel financií Oddelenie pre biologickú vojnu amerického Ministerstva obrany žiadalo od Kongresu 10 miliónov dolárov na výrobu organizmu, ktorý selektívne narušuje imunitný systém človeka. Zdôvodňovalo sa to tým, že behom piatich až desiatich rokov bude možné vyrobiť nový typ nákazlivého mikroorganizmu. A skutočne – do piatich rokov bol vyvinutý AIDS.

20.

Pravý zámer poodhalil senátor Cooper, ktorý zverejnil, že táto nemoc bola vyrobená  ako svetový prostriedok umelého a násilného zníženia populácie vo svete. Poslednou kvapkou k rozhodnutiu bola štúdia Rímskeho klubu ( svetovej elity vedcov a politikov ) z roku 1968, ktorá potvrdila, že je nutné eliminovať svetovú populáciu. Zmocnenec tohto klubu vydal potom vláde USA niekoľko prísne tajných doporučení.  Podľa Coopera hlavné doporučenie spočívalo v tom, že sa vyvinie mikrób, ktorý napadne imunitný systém. Boli vydané príkazy vyvinúť mikrób, vyvinúť liek a ochranné prostriedky. Mikrób sa mal použiť proti celej populácií a rozšíriť prostredníctvom vakcín poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou. Existencia liekov a ochranných prostriedkov sú utajované. Ochranné prostriedky mali byť určení pre vládnu elitu a liek iba pre tých, ktorí prežijú.  Celý tento plán dostal označenie „GLOBAL 2000“.

21.

Nemoc AIDS stala sa skrytým nástrojom svetovlády pre genocídu  nevyhovujúcich a „nadbytočných“ ľudí pre zníženie populácie. Ako sa to všetko začalo ? Svetová zdravotnícka organizácia začala realizovať plán v roku 1977, keď začala v Afrike s povinným očkovaním proti kiahňam. Boli tak zámerne infikované africké národy. Krátko po očkovaní vypukol v Afrike AIDS. Podobne sa postupovalo v rovnakom čase aj v Brazílii.  V USA AIDS v začiatkoch šírenia sa postihol iba homosexuálov, čo bola aj cieľová skupina pre likvidáciu. V USA boli občania infikovaní cez vakcíny, avšak proti Hepatitide B. Centrum pre kontrolu nemoci na príkaz vlády USA  začalo očkovať proti hepatitide B populáciu homosexuálov v New Yorku,  San Franciscu, Los Angeles, Chicagu a St. Louis.

22.

V roku 1981 onemocnelo na AIDS 25 – 50 % očkovaných homosexuálov, v roku 1984 to už bolo 60 %, v ďalších rokoch sa už ohľad iba na cieľovú skupinu homosexuálov nebral. Bol odtajnená dôležitý dokument Memorandum o národnej bezpečnosti, ktorý v apríli 1994 vypracoval Henry Kissinger. V tomto dokumente priznávajúcom úmyselne vybíjanie afrických národov sa zdôrazňuje, že najväčšou prioritou americkej zahraničnej politiky vo vzťahu k tretiemu svetu by malo byť zníženie počtu jeho obyvateľov. Takáto politika sa zdôvodňovala ekonomickými záujmami USA, pretože je potrebné stále viac nerastných surovín najmä z rozvojových krajín.

23.

Tvorcovia nemoci AIDS poznajú dva subtypy vírusu HIV. Jeden je označený písmenom B, druhý je označený písmenom E. Subtyp B sa vyskytuje primárne na Západe a subtyp E zužuje Afriku a  Áziu a je údajne 500 x nákazlivejší ako  subtyp v civilizovanom svete.  Americký prezident Jimmy Carter vydal Globálnu správu 2000, kde vyzval k tomu, aby svetová populácia bola redukovaná na 2 miliardy ľudí. Ako si predstavoval zredukovať svetovú populáciu na menej než polovicu ? To sú snahy, ktoré sa dajú zrovnávať s nacistickými snahami.

24.

V roku 1991 vydala vládna CIA správu o epidémií AIDS v Afrike. Jej správa potvrdzuje, že ide o najväčšiu epidémiu s najpočetnejšími stratami v ľudských dejinách. Správa predpokladala, že do roku 1999 by mohlo onemocnieť až 75 % obyvateľstva Afriky južne od Sahary, čo je asi 300,- miliónov.  Podľa správy OSN sa do roku 2000 nakazilo AIDS cez 50,- miliónov ľudí a 16,- miliónov ich zomrelo. AIDS bol pôvodne vyvinutý ako biologická zbraň  a až neskôr bol použitý zámerne  k civilnej genocíde obyvateľstva sveta. K tomu bližšie viď str. 67 uvedenej knihy.

( Pokračovanie v Časti XXIV. )

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA