Ekonomické, ideologické a náboženské korene globálneho fašizmu

Globálny fašizmus (diktát mocenských elít) je výsledkom dlhodobého procesu koncentrácie moci a bohatstva v rámci kapitalistického systému, ktorého hnacou silou je kapitál a zisk, ale hlavne nenásytná túžba po moci a hmotnom bohatstve zabezpečovaná formou vykorisťovania produktívnych síl a práce ľudí a celých národov. Rozmach kapitalizmu bol sprevádzaný najprv priemyselnou revolúciou, potom vedecko-technickou a technologickou revolúciou a v súčasnosti je to hlavne informačná revolúcia. Tento rozmach sa z jednej strany opiera o podnikavosť a tvorivosť človeka, čo by nebolo zlé, avšak z druhej strany je hnaný nenásytnou chamtivosťou a túžbou po moci, vykorisťovaní a zotročovaní ľudí. Práve tento druhý aspekt je tým, čo spôsobuje, že súčasné vrcholné štádium kapitalizmu dospelo do globálneho fašizmu, ktorý odhalil všetky najzákernejšie a najodpornejšie vlastnosti človeka, ktoré k nemu viedli. To, že sa moc stále viac koncentrovala v rukách bezcharakterných a po moci bažiacich ľudí, viedlo ľudstvo k veľkým tragédiám – revolúcie, protihumánne spoločenské systémy, svetové a lokálne vojny, ekologické katastrofy. V porovnaní s týmito tragédiami sa „temný stredovek“ javí ako neobyčajne svetlý a humánny. Ideologickým podhubím smerovania ku globálnemu fašizmu je ideológia dehonestácie a degradácie človeka, zosmiešňovanie najvyšších ľudských ideálov spravodlivosti, lásky človeka k človeku, čestnosti, charakternosti, duchovnej slobody. Namiesto nich sa presadzuje bezohľadná dravosť, panovačnosť, pohŕdanie človeka človekom (človek je človeku vlkom), jeho degradácia na úroveň mysliaceho zvieraťa, sexizmus, egoizmus, diktát sociálneho inžinierstva (LGBTI, ideológia rodovej rovnosti a rodového scitlivovania), islamizácia. Na vykorisťovaní celých národov vyrástol kolonializmus hlavne anglický, francúzsky, španielsky, holandský, taliansky, portugalský, … Spôsobená genocída pôvodného indiánskeho obyvateľstva amerického kontinentu, obchod s otrokmi a samotné otrokárstvo sú najväčšou hanbou európskeho kolonializmu a osídľovania Ameriky. Koloniálne impéria sa síce rozpadli, otvorené otroctvo zaniklo, ale vykorisťovanie národov nadnárodným kapitálom sa nielen neoslabilo, ale ešte vzrástlo, ba dokonca národy, ktoré spravovali svojej koloniálne ríše, sa sami stali obeťami vykorisťovania nadnárodného kapitálu globálnej finančnej elity. Z filozofického pohľadu je ideologickým podhubím kapitalizmu materializmus a empirizmus, neskôr pragmatizmus, pozitivizmus a jeho odnože a v súčasnosti relativistická filozofia postmoderny. Boh musel ustúpiť z cesty, najvyššie ideály ľudskosti boli pošliapané a ľudstvo bolo nasmerované do temna ničoty a bezduchosti. Degradácia a dehonestácia človeka ako aj jeho ekonomické a duchovné zotročenie sa blížia ku svojmu vrcholu. Najvýznamnejšiu úlohu v kumulácii kapitálu zohráva finančný kapitál, čiže bankovníctvo ako nadstavba nad reálnym fyzickým kapitálom, pretože výmena tovaru (nákup a predaj) sa uskutočňuje prostredníctvom peňazí. Peniaze vo svojej pôvodnej neskazenej podobe vyjadrovali hodnotu tovaru, lebo sami boli tovarom (zlato, striebro), ktorý predstavoval hodnotu ľudskej práce vynaloženej na jeho vydolovanie a spracovanie. Neskôr boli kvôli zjednodušeniu a urýchleniu platobných procesov nahradené peňažnými znakmi – papierovými poukážkami – papierovými peniazmi. Toto platidlo však zostávalo byť kryté zlatom a bolo za zlato vymeniteľné. V súčasnosti už dlho tomu tak nie je, ale o tom inokedy. Koncentrácia peňazí sa tak stala koncentráciou kapitálu v jeho najčistejšej a najzjavnejšej podobe, ktorého potreba neustále narastala, lebo len prostredníctvom peňazí sa dali financovať investičné zámery a nadobúdať iné materiálne hodnoty získavané ako produkty práce. Čím viac peňazí človek vlastnil, tým mal väčšiu moc a bohatstvo, lebo okrem toho, že peniaze samé predstavovali bohatstvo, zároveň otvárali brány k iným bohatstvám a hlavne k moci. S rozvojom kapitalizmu závislosť od peňazí narastala a dopyt po nich stúpal, rozvíjalo sa bankovníctvo a rástol význam bankových domov. Sféra bankovníctva a finančníctva bola veľmi silným lákadlom a oblasťou, v ktorej sa najlepšie udomácnili a postupne ju takmer úplne ovládli predstavitelia židovského etnika, keď základný východiskový kapitál nadobudli obchodovaním. Obchod a následne bankovníctvo s finančníctvom sa stalo ich doménou a zostáva podnes. Aby sme pochopili, prečo k tomu došlo a prečo to dospelo až do súčasného štádia ich globálnej mocenskej dominancie s jej veľmi neblahým dopadom pre ľudstvo, musíme nazrieť hlboko do minulosti a do ich náboženstva. Základom judaizmu vychádzajúceho z talmudu je rasizmus, ktorý „bohom vyvolenému národu“, ukladá úlohu vládnuť nad ostatnými národmi, vykorisťovať a zotročovať ich. Je požadovaná pevná vzájomná súdržnosť a spolupráca medzi židovským etnikom a hlásaná rasová nadradenosť nad všetkými ostatnými, čiže gojímami. Judaizmus je etnocentrickým rasizmom, ktorý z jednej strany akoby toto etnikum chránil pred asimiláciou a z druhej strany ho ohrozoval, lebo útlak a vykorisťovanie plodia strach a nenávisť. Pretože judaizmus umožňoval, ba dokonca vyžadoval bezškrupulózne vykorisťovanie a zotročovanie nežidovského obyvateľstva (gojímov), židovskí obchodníci a finančníci nikdy nemali žiadne morálne zábrany rýchlo bohatnúť na úkor iných, využívajúc pritom veľmi účinný prostriedok – úžeru, čiže neúmerne až hriešne vysoké úroky pri pôžičkách, ktorými ruinovali tých, čo pracovali a tvorili hodnoty, a tak tieto veľmi ľahko presúvali do svojich rúk a ich moc rástla. Lenže to vyvolávalo voči ním nenávisť ostatného obyvateľstva, a preto boli z jednotlivých krajín vyháňaní a stále si museli hľadať nový domov. Nakoniec ich najväčším útočiskom a nástrojom moci sa stali USA hlavne po tom, čo sa najsilnejším bankárom podaril diabolský trik a najväčší podvod v dejinách, keď oklamali americký kongres, ktorý v decembri 1913 za prezidentovania Wilsona Woodrowa (stal sa prezidentom v marci 1913 bez akejkoľvek predchádzajúcej politickej skúsenosti) schválil zákon o Federálnom rezervnom systéme (Federal Reserve System – FED), čím vznikla prvá v histórii súkromná tlačiareň peňazí. Právo na emisiu peňazí získali súkromní majitelia centrálnych bánk (Rothschild, Morgan, Wartburg, ..), ktorí tak nadobudli takmer absolútnu moc nad peniazmi. Tento podvod mal fatálne následky pre celú civilizáciu. Tejto téme sa však teraz nebudem venovať, lebo si vyžaduje špeciálnu pozornosť a samostatnú podrobnú analýzu. Moja kritika sionizmu neznamená kritiku židovského národa ako takého, ale tých špičiek, ktoré vďaka nadobudnutej moci ju zneužívajú na svojej ceste ku svetovláde. Väčšina z židovského národa, aj tých, čo žijú v Izraeli, sú obyčajní ľudia, takí istí ako my ostatní a chceli by žiť pokojným a šťastným životom v dobrom susedskom spolunažívaní s ostatnými. Aj keď je Izrael militaristický štát, obyčajní ľudia by najradšej žili v pokoji a mieri. Preto je veľmi dôležité odlišovať tých, ktorí majú mocenské ciele, ba až svetovládne ambície, a obyčajných ľudí. V mene svojich ambícii by svetovládny sionizmus, ak by si to okolnosti vyžadovali, neváhal obetovať obyčajných ľudí svojho etnika. Najväčšou hrozbou je teda nadnárodný sionizmus, ktorý svojou zaslepenou túžbou po svetovláde podniká kroky, ktoré ohrozujú celú civilizáciu. Čím viac času uplynulo od druhej svetovej vojny, tým viac roztáčajú holokaustovú mašinériu, ktorá zneužíva obete nacizmu na ospravedlnenie vlastných zločinov a presadzovanie svojich svetovládnych cieľov. Môžu všetko, útočiť, bombardovať, ničiť, zabíjať, rozvracať, lúpiť. Majú na to právo, lebo holokaust. Tento nadnárodný sionizmus zároveň rozohral nebezpečnú hru s islamom, ktorý má byť využitý hlavne s cieľom oslabenia a ovládnutia Európy a nastolenia fašisticko-islamského kalifátu. Slovensko je príkladom toho, ako sa nástroje fašizmu (inkvizičná novela, trestné komando NAKA a inkvizičný tribunál pri Špecializovanom trestnom súde) postupne implementujú na lokálnu úroveň jednotlivých štátov EÚ. Smerovanie k otvorenému fašizmu našťastie nateraz stopol Donald Trump (odmietol agendu NWO, zmietol transatlantickú dohodu TTIP, stopol moslimskú imigráciu), čo dáva istú nádej v čase, keď otvorený fašizmus sa chce etablovať nielen na nadnárodnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých štátov, kde vládna garnitúra a jej mocenský a byrokratický aparát bezostyšne a arogantne presadzujú záujmy tak nadnárodného veľkokapitálu ako aj lokálnej oligarchie stupňujúc útlak a zotročenie pracujúceho ľudu a umožňujúc genocídu vlastného národa. Sily usilujúce o nastolenie totalitnej diktatúry veľkokapitálu rozpútali bezprecedentnú informačnú vojnu a chcú ju vyhrať aj za cenu potlačenia a odstránenia slobody slova a prejavu. Ich ideologickou zbraňou je Lož. Našťastie, nedá sa klamať donekonečna bez toho, aby si to čím ďalej tým viac ľudí neuvedomovalo a nepreberalo sa z omámenia. Ľudia sa prebúdzajú, lebo pravda sa nedá umlčať, a hlavne nie lživou propagandou, ktorá sa stále stupňuje. Nie Putinova propaganda spôsobuje prebúdzanie sa ľudí, ako si to mylne vysvetľujú, ale ich nehorázna lož a útok na posledné zvyšky demokracie a slobody a na európsku civilizáciu. Keď ľuďom ide o to najcennejšie – ich životy a životy blízkych ako aj budúci osud ich potomkov, nemožno sa čudovať, že sa chcú brániť. Väčšina už prekukla, o čo sa tu hrá, len ešte nevie, ako sa účinne brániť. Najprv je ale nutné naučiť sa odhaľovať pravdu a demaskovať lož. A v tomto dôležitú úlohu musia zohrať ľudia inteligentní, charakterní, nepodkupní, ktorí si vážia seba samých a dokážu byť svojím postojom majákom pre ostatných.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5834

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ruud triumfoval vo finále turnaja ATP v Ženeve

  0icon

  Nórsky tenista Casper Ruud triumfoval vo finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ženeve. Druhý nasadený hráč zdolal v sobotnom zápase Čecha Tomáša Macháča 7:5…

  Zoo v Bratislave získala ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho

  0icon

  Zoologická záhrada v Bratislave získala ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho. V súťaži Bílý slon obsadila druhé miesto v kategórii cicavcov.

  Leclerc ukončil sériu Verstappena a získal pole position

  0icon

  Monacký pilot Charles Leclerc sa stal víťazom kvalifikácie na domácej VC Monaka F1. Úradujúci majster sveta Max Verstappen z Red Bullu obsadil šiestu priečku s…

  Pri nehode v okrese Skalica zomrel 48-ročný vodič

  0icon

  Pri dopravnej nehode medzi obcou Petrova Ves a Holíčom v okrese Skalica prišiel o život 48-ročný muž. Vodič Volkswagena pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť. Pri predchádzaní nezvládol…

  Švédsko - Česko 3:7 v semifinále, štvorbodový Nečas

  0icon

  Hokejisti Česka sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta 2024. V sobotnom semifinále na domácom ľade v pražskej O2 Aréne zdolali Švédov 7:3. Zverenci Radima Rulíka…

  Veliteľ práporu Achilles 92. OŠBr informoval o zložitej situácii na fronte

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Twitter)   "Tam, kde boli naše línie veľmi silne opevnené, Rusi použili navádzané letecké bomby a jednoducho tieto pozície zrovnali so…

  Zdravotný stav premiéra sa zlepšil, potvrdili v sobotu lekári

  0icon

  Zdravotný stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa po minulotýždňovom útoku subjektívne zlepšil. Potvrdil to v sobotu tím ošetrujúcich lekárov.

  Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra Bloomberg s odvolaním sa na riaditeľa…

  Blanár odcestuje do Bruselu na dvojdňové pracovné rokovania

  0icon

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár už zajtra odcestuje do Bruselu, kde absolvuje dvojdňový pracovný program (26. – 27. mája 2024).

  Šutaj Eštok je pripravený vyvodiť zodpovednosť za pochybenie ochranky

  0icon

  Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený vyvodiť zodpovednosť v prípade, že kontrola postupu ochranky počas útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preukáže zlyhania…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Miroslav Iliaš

  René Pavlík

  Marek Brna

  Peter Haršáni

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA