• Dušan Hirjak

  Je Európska únia ako nadnárodná entita s centrálnym režimom moci legitímna a potrebná ? Aký súhlas dali členské štáty EÚ, aby bolo ustanovené právo EÚ ? Iba zásluhou politickej únie bude sa nám lepšie žiť ? Prečo nám politici a média nehovoria pravdu o EÚ, ale strašia nás dôsledkami, ak ich nebudeme počúvať ? Boli prístupové rokovania SR k EÚ z právnej stránky celkom v poriadku? Ozaj je štátna suverenita fungovaním EÚ nedotknutá ? Budeme musieť prisahať vernosť EÚ ako český národ Tretej ríši ? Na základe týchto otázok môžeme žiadať od kandidátov na funkciu prezidenta SR odpovede a tak sa zorientovať, koho voliť za prezidenta SR.

  Publikované 02.03. 2019 o 14:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  Do pozornosti táto myšlienka:

  Podľa filozofie kritického racionalizmu ( predstaviteľ K. R. Popper ) nič nemôže byť vopred dané, čo by nebolo možné vystaviť racionálnej kritike.

  Podľa skúsenosti z praktického života v našej spoločnosti, konkrétnejšie, podľa skúsenosti z politiky, ktorú robia naše politické elity a predstavitelia EÚ, je možné tvrdiť, že bolo vopred dané, a trvá to, že všetky aktuálne otázky ( témy ) týkajúce sa charakteru EÚ, jej fungovania a členstva Slovenskej republiky v EÚ, nie je možné vystavovať racionálnej kritike.

  Je to v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami, ale rovnako aj s jedným z princípov liberalizmu: verejným zdôvodňovaním politiky vládnej moci.

  Poučenie: V tej najdôležitejšej otázke života spoločnosti – občanov SR sa zámerne zrušila politika ako stretávanie názorov a presvedčení a zápas o získanie súhlasu a väčšiny. Vznikla z toho požiadavka na falošnú solidaritu, pretože Brusel a EÚ máme vnímať ako rodičov, ktorí svojím deťom chcú iba zabezpečiť dobrý a dôstojný život. Politický dôsledok tejto falošnej solidarity spočíva v tom, že my, ako občania, ručíme za to, čo sa deje v našom mene prostredníctvom štátnych orgánov a ich ( našich ) zástupcov. Prečo si máme myslieť, že iba v mene nás, občanov, sa v záležitostiach fungovania EÚ všetko deje ? Prečo si nepripustíme, že fungovanie EÚ môže sa diať v záležitostiach rôznych špecifických skupín a ich záujmov, ktoré disponujú peniazmi a skutočnou mocou ?

  Členstvo SR v EÚ nemôže byť základom bytia svojbytného národa, ale iba jeho aktuálne potrebným doplnkom. Z EÚ sa stalo politické náboženstvo, v rámci ktorého sú občania indoktrinovaní k povrchnému poznaniu, že majú povinnosť iba veriť.

  Najprv úvodné poznámky k dvom otázkam.

  1. K otázke národného záujmu.

  Táto poznámka je dôležitá pre každého z nás, aby sme si mohli uvedomiť, aké budú naše postoje k problematike fungovania EÚ. V prvom rade národný záujem je záujem politického národa, okolo ktorého existuje štát. Tomu zodpovedá ustanovenie v Ústave SR, že občania sú zdrojom štátnej moci. Národný záujem sa vzťahuje k zahraničnej politike a preto tento záujem majú mať občania a ich štát v svojej moci. Zásluhou vládnej moci toto sa zmenilo v neprospech občanov SR, ktorí o tom ešte dostatočne nevedia.

  Národný záujem v sebe obsahuje ( skrýva ) dva dôležité záujmy. Prvý záujem je možné definovať ako objektívny záujem a týka sa zväčšovania či udržiavania štátnej moci na danom území, udržiavanie existencie, bezpečnosti, celistvosti a suverenity štátu. Štátna suverenita je právo vykonávať vládu a vydávať zákony vo vlastnej krajine a chovať sa ako nezávislá jednotka na medzinárodnom poli. Štátna suverenita je podmienkou pre obhajobu objektívnych záujmov a subjektívnych záujmov, o ktorých bude ešte poznámka.

  Súčasťou národného záujmu sú aj subjektívne záujmy občanov ako agregátu individuálnych a skupinových záujmov a hodnôt príslušníkov politického národa. Najpodstatnejšie je pochopiť, že subjektívne záujmy sú formované v demokratickom politickom procese ( politický boj, parlamentná demokracia, slobodné a demokratické voľby atď. ) Dôležitá poznámka: subjektívna záujmy občanov SR nie je možné formovať na úrovni EÚ či Bruselu.

  Pod vplyvom EÚ a národnej vlády je štátna suverenita potláčaná, pretože právo vykonávať vládu a vydávať zákony vo vlastnej krajine a chovať sa ako nezávislá jednotka na medzinárodnom poli, boli významne obmedzené. Zároveň dochádza k deformovaniu a obmedzovaniu demokratického politického procesu, pretože tento proces sa jednoznačne týka a súvisí s formovaním subjektívnych záujmov občanov v štáte.

  V národnom záujme preto každý štát potrebuje byť členom iba takej EÚ, ktorá má fungovať ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje európsky národný záujem. Lenže napriek tomu predstavitelia EÚ a národné vlády neustále pokračujú v integrácií tak, aby EÚ bola ustanovená ako európsky super štát.

  2. K otázke pochybnosti, pochybovania.

  Môžeme pochybovať o všetkom možnom: o existencií Boha, o vernosti partnera / partnerky, o svojom susedovi, o svojich schopnostiach o svojom zdraví, o svojich deťoch o svojej firme, o svojom štáte a podobne. Nesmieme však pochybovať o jednom: o Európskej únií so sídlom v Bruseli, o jej založení, o jej cieľoch a záujmoch, o jej nevyhnutnosti či potrebnosti. Neustále je nám zdôrazňované, že ak pochybujeme, tak chceme proti EÚ bojovať. A kto proti EÚ bojuje, ten ohrozuje hospodársky rast, pracovné miesta, euro, úspory ľudí v bankách ohrozuje teda európsku spoluprácu, prosperitu a dokonca aj mier. Toto ohrozenie nám za určitú krátku dobu predostreli politici zo SR: v prvom rade M. Šefčovič, v druhom rade I. Mikloš. A za nimi je možné spracovať menný zoznam ďalších prisluhovačov, ktorí nám pripomínajú, že máme byť poslušní. A poslušnosť si vyžaduje, aby sme nepochybovali, ale verili, teda mali nádej, že všetko bude dobre a v prospech všetkých, pretože architekti EÚ berú do úvahy len záujmy občanov.

  Je takéto správanie sa politikov k občanom členských štátov EÚ a ich politické aktivity v tomto smere morálne dobre a morálne správne ? To rozhodne nie ! Niekedy dávno som čítal, že nemáme veriť nádeji, pretože nádej je prostitútkou života, lebo sa zveruje do rúk každému z nás. Pochybovanie je prirodzená potreba a vlastnosť človeka, pretože bez neho poznanie životných situácií a procesov, vrátane politických, nie je možné v dostatočnej hĺbke a s pochopením.

  Aj v súčasnosti nám, občanom, vraj politici hovoria pravdu. Možno, lenže ich pravda sa netýka otázok nášho pochybovania, táto ich pravda sa netýka toho, aká je podstata a charakter EÚ, aby sme sa uistili, čo z nej vyrastá a k čomu má slúžiť. Pravda politikov je o tom, že nám nezakryte zdôrazňujú, že naše pochybovanie a vraj „boj“ proti EÚ bude mať pre všetkých negatívne dôsledky. Svojou pravdou zakrývajú inú a skutočnú pravdu a tá je o tom, že osud členských štátov v Európe sme neuvážene, s veľkou dávkou optimizmu a aj zásluhou rôznych konšpirácií z úrovne vládnej moci zverili do rúk EÚ, pričom sme sa jej charakterom vôbec nezaoberali, pretože dôvera k Západu bola a je bezhraničná.

  EÚ za súčasného stavu je štátnou mocou, ktorá chce o všetkom rozhodovať, pričom práve táto nadnárodná moc ovplyvňuje život v Európe a preto môžeme pociťovať iba dôsledky jej moci a presadzovania jednotlivých politik. Ak sa teda zástancovia eurooptimistov či politici nadnárodných štruktúr rozhodli hovoriť pravdu, tak v skutočnosti zase nás, občanov iba zavádzajú, pretože občania nemajú žiadny vplyv na výkon moci z Bruselu. Ich pravda, žiaľ, má iba taký zmysel, ako téza, ktorú teraz uvediem: „Migrácia do Európy vznikla v dôsledku veľkých pochybnosti občanov členských štátov EÚ, pretože neverili, že je faktorom trvalo udržateľného rozvoja Európy.“ Takže v skutočnosti nám ľudia typu Šefčoviča, Mikloša či vládnej moci vôbec žiadnu pravdu o EÚ nepovedia, pretože nemajú záujem o tom viesť otvorené a racionálne diskusie.

  I.

  Nedávno má na Hlavných správach zaujal článok k vypočúvaniu záujemcov o post ústavného sudcu pre Ústavnoprávnym výborom NR SR. Zásluhou poslanca NR SR Rastislava Schlosára bola kandidátom na sudcov Ústavného súdu SR položená otázka, ako vnímajú ustanovenie Ústavy SR uvedené v § 7 ods. 2, ktoré hovorí o ukotvení SR v EÚ a teda faktický o obmedzení jej suverenity.

  Článok Hlavných správ uvádza, že štyridsať elitných ústavných právnikov dostalo priestor vyjadriť sa k položenej otázke. Z ich odpovedí ( stanovísk ) redaktor Hlavných správ urobil tento záver: „Elita ústavnoprávnych expertov SR sa viacmenej zhoduje v tom, že zvrchovanosť Slovenska nie je účasťou v EÚ porušená.“

  Tento zovšeobecňujúci výsledok si dovolím doplniť dvoma konkrétnymi názormi. Prvý príklad. Advokátka Zuzana Pitoňáková, dlhoročná poradkyňa ÚS SR, nevidí rozpor v tom, že európske právo je nadradené slovenskému. Druhý príklad. Róbert Fico, expremiér SR, už dávnejšie vyhlásil, že ak ide o pozitívnu stratu suverenity, treba byť ústretoví.

  Aký odkaz záujemcovia o post sudcov Ústavného súdu SR vyslali nám, občanom ?

  Všetko je v poriadku, pokiaľ ide o členstvo SR v EÚ a fungovanie EÚ. Nič zlého sa nedeje. Nemajte obavy !

  V období pred voľbami do Európskeho parlamentu je to medvedia služba našim vládnym politikom, našej vládnej moci od nezávislých kandidátov z radov súdnej moci. Táto medvedia služba má navodiť atmosféru v spoločnosti, že občania majú povinnosť prijať súčasný stav v EÚ, súčasnú politiku EÚ ako nadnárodnej inštitúcie bez výhrad, s pochopením, že ide o ich blaho bez alternatívy.

  O čom svedčia výpovede záujemcov o post ústavného sudcu na položenú otázku ?

  V prvom rade o tom, že Ústavný súd SR ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nezistil žiadne nedostatky či porušenie Ústavy SR vo veci členstva SR v EÚ a fungovania EÚ. Predpokladám, že nezistil preto, že sa žiadnymi návrhmi na konanie nezaoberal a nepodal žiadny výklad Ústavy SR, ktorý by súvisel s otázkou zvrchovanosti a štátnej suverenity. Lenže s touto otázkou bezprostredne súvisí aj otázka, či vo veciach obmedzenia suverenity SR, súhlas s ustanovením ( budovaním ) nadnárodného právneho poriadku ( komunitárneho práva ) mali dostatočné kompetencie zákonodárny zbor a výkonná moc.

  Z môjho pohľadu zovšeobecňujúca odpoveď záujemcov o sudcov ÚS SR na položenú otázku je ukážkou „učenej nevedomosti“ ako absencie schopnosti skúmať problematiku fungovania EÚ v širších súvislostiach, špecifický zameranú na problém, ako je možné ( a ako bolo možné ) prejsť od práva ako výsledku vnútroštátnej vôle k právu ES ( EÚ ) ako výsledku nadnárodnej tvorby vôle. Som šokovaný z toho, že u záujemcov o sudcov ÚS SR absencia schopnosti ( či ochoty ) skúmať uvedený problém vôbec existuje a že nemajú žiadne pochybnosti k aktuálnemu stavu, že nadnárodné právo EÚ je s požehnaním národných vlád členských štátov EÚ nadradené národnému, slovenskému právu.

  Je to priam tragické, že to nikomu z nich nevadí, nevidia v tom žiadny rozpor. Lenže ten existuje ! A malo sa to riešiť, pretože Ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti SR, konkrétnejšie, ústavnosti v rámci vnútroštátnej tvorby vôle. Je hanbou, že intelektuáli z prostredia súdnej moci či práva nemajú vedomosť o tom, že zvrchovanosť SR je členstvom v EÚ významne narušená a že samotný vývoj v EÚ či v Európe sa uberá v smere toho, čo chce a plánuje Nemecko.

  Kandidáti na sudcov ÚS SR zrejme nemali čas oboznámiť sa s výrokom Martina Schulza, bývalého predsedu Európskeho parlamentu: „Najneskôr v roku 2024 budú Spojené štáty Európske skutočnosťou.“ Rovnako si kandidáti ani nevšimli nedávne vyhlásenie Angely Merkelovej: „Národné štáty dnes musia – alebo povedzme, majú povinnosť – vzdať sa vlastnej suverenity.“

  To, že si kandidáti nevšimli výroky uvedených politikov, to nie je až také dôležité. Dôležité ( a veľmi ) je to, čo súvisí s ich profesionálnou orientáciou v oblasti práva. Bolo potrebné si všimnúť ( uvedomiť si ), že EÚ, celý jej integračný proces, je právnou realitou, pretože je výtvorom práva a je spoločenstvom na základe práva – lenže to všetko na úkor štátnej zvrchovanosti – suverenity národných štátov. Európsky súdny vor už dávno konštatoval, že členské štáty EÚ založením spoločenstiev obmedzili svoju zákonodarnú suverenitu a vytvorili samostatný právny poriadok, ktorý je záväzný pre ich členov a nich samotných a ich súdy ich musia ( ! ) rešpektovať.

  Bez samostatnosti komunitárneho právneho poriadku ( unijného ) nie je možné ustanoviť európsky super štát, pretože svoju moc Brusel uplatňuje a rozširuje na všetkých územiach členských štátov EÚ. Dnes sa už tvrdí, že dve tretiny všetkých právnych aktov v 27 členských štátov EÚ prichádza z Bruselu. Pritom treba dodať, že právo EÚ sa nemôže považovať za obyčajný súbor medzištátnych dohovorov, a teda ani za medzinárodné právo, a ani za časť alebo prívesok národných právnych poriadkov.

  Pýtam sa, či štátna zvrchovanosť – suverenita už pre inteligenciu v oblasti práva neznamená nič a že to, že nadnárodná tvorba vôle prevláda nad vnútroštátnou tvorbou vôle, tiež nič neznamená ? Aká je jasná zásada štátnej zvrchovanosti – suverenity ? Že ide o štátnu moc národného spoločenstva, ktorá je vo vzťahu k ostatným štátom rovnoprávna a nezávislá a na svojom území najvyššia a výlučná.

  Nerozumiem tomu, že elita ústavnoprávnych expertov SR sa mohla zhodnúť v názore, že zvrchovanosť Slovenska nie je účasťou v EÚ porušená. Ak by títo experti vychádzali iba z analýzy faktov o charaktere komunitárneho či unijného práva, potom v žiadnom prípade nemôžu sa zhodnúť v názore, že nejde o potieranie štátnej zvrchovanosti. Pokiaľ sa experti zhodli v názore, že o nič negatívneho pre SR nejde, znamená to, že sa orientujú v praxi nie podľa toho, že súdna moc je nezávislá, ale najskôr podľa iného kritéria. Iné kritérium súvisí s právomocou zákonodarného zboru – jeho ústavnoprávnym výborom a plenárnym zasadaním. A tak sa dostávame k problému, že síce súdna moc je nezávislá, ale výber predstaviteľov Ústavného súdu SR je úplne v rukách politikov a teda v rukách vládnej moci. Výsledkom takéhoto paradoxu je potom to, že ústavnoprávni experti na vypočúvaní pred Ústavnoprávnym výborom NR SR sa svojimi postojmi prezentovali ako tí, čo nie sú ani trošku znalí o problematike štátnej zvrchovanosti – suverenity či v otázkach komunitárneho ( unijného ) práva.

  Zvrchovanosť Slovenskej republiky nie je účasťou v EÚ porušená ! – tak toto stanovisko je iba plne v súlade s politikou vládnej moci, ktorá bezvýhradne podporuje integračný proces v rámci EÚ v takom smere, ako som ukázal na stanovisku M. Schulza a A. Merkelovej. Pritom ani v samotných dokumentoch o komunitárnom ( unijnom ) práve sa vôbec určitá strata suverenity členských štátov EÚ nezakrýva a toto právo sa pokladá za nadriadené právu v národnom štáte.

  Dovolím si upozorniť na článok britského historika a špecialistu na medzinárodné právo Johna Laughlanda zo 7.3.2017 s názvom „11.september 1990: zriadenie Nového svetového poriadku …“ Autor článku ukazuje na určitú postupnosť politických aktivít Západu na čele s USA v rokoch 1990 a 1991, ktoré viedli k zásadným zmenám vo svete. Tak napríklad 11.9.1990 pred Kongresom USA odznel prejav H.W.Buscha o Novom svetovom poriadku. Hlavy európskych štátov sa stretli v holandskom meste Maastricht 9.12.1991 a dohodli nielen odstránenie národných mien, ale aj prekonanie národných štátov.

  Autor upriamil pozornosť na úlohu Helmuta Kohla. Ten veril, že akúsi anarchiu svetového systému založeného na národných štátoch bude možné obmedziť iba vytvorením nadnárodného núteného ( ! ) poriadku. Autor článku pripomína, že nadnárodná ideológia nemeckého kancelára Helmuta Kohla bola zakotvená aj v nemeckej ústave. Nemecko sa stalo garantom tejto ideológie, z čoho vznikla zaujímavá situácia, že SRN je jediný štát EÚ, ktorý je povinný ( ! ) zostať členom EÚ a spolupracovať na jej „rozvoji“, čiže centralizácií. Súčasná kancelárka vedie svoju politiku práve v duchu tejto nadnárodnej ideológie.

  V duchu tejto ideológie už nešlo o nový svetový poriadok založený na medzinárodnej spolupráci a rovnováhe, ale išlo výhradne o nadnárodné štruktúry pod západným velením, predovšetkým americkým. Tento nadnárodný systém je v priamom rozpore s medzinárodným právom a Chartou OSN a preto z jeho pohľadu takáto štruktúra je nezákonná !!! Národné vlády, média, rôzni prisluhovači nadnárodných štruktúr, samozrejme, nemali a nemajú záujem takéto stanovisko prezentovať verejnosti a diskutovať o ňom. Skôr je to výzva pre ústavných sudcov a ústavné súdy v členských štátoch utor článku si z politických udalosti v roku 1991 všimol ešte dve a to zásadného významu. Zaujala ho rezolúcia BR OSN z apríla 1991, ktorá bola vraj prijatá na ochranu Kurdov a šiitov v Iraku. BR OSN si tak prisvojila právo použiť z humanitárnych dôvodov donucovacie opatrenia proti určitému štátu.

  Výsledkom takéhoto postupu bolo to, že americká a britská vláda potom 12 rokov Irak bombardovala. Touto rezolúciou sa zrodila idea, že Západ predstavuje „hodnoty“ a nie politickú moc. Touto ideou sa rovnako podporuje ( zdôvodňuje ) potreba nadnárodnej ideológie. Druhou udalosťou bol summit NATO v Ríme v decembri 1991, ktorý prijal novú strategickú koncepciu Aliancie.

  Prečo som si dovolil uviesť zásadné otázky z článku britského historika ? Pretože komunitárne ( unijné ) právo ES ( EÚ ) či právny charakter ES a EÚ sa priamo nadnárodnej ideológie a jej cieľov dotýka, pretože trpezlivo pracuje na zničení štátnej zvrchovanosti – suverenity členských štátov EÚ. K tejto úlohe je komunitárne právo predurčené práve svojim charakterom. Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora je možné uviesť tieto prvky osobitosti a špecifickosti právneho charakteru ES a EÚ:

  a) inštitucionálna výstavba ( inštitúcií EÚ ), ktorá má zaručiť nadnárodnú tvorbu vôle v EÚ, ktorá musí byť ovplyvnená európskymi ( ! ) záujmami,

  b) prenos kompetencií, ktorý sa postupne realizuje v úplnej tichosti, je veľmi rozsiahly na rozdiel od medzinárodných organizácií a výrazne zasahuje do oblasti, ktoré sú bežne vyhradené štátom,

  c) EÚ má svoj vlastný právny poriadok zásluhou členských štátov ( ich vlád a zákonodarného zboru ), ktorý je nezávislý od právnych poriadkov členských štátov,

  d) existuje priama uplatniteľnosť práva EÚ, čo znamená, že jeho ustanovenia nadobúdajú svoju plnú účinnosť vo všetkých členských štátoch,

  e) prednosť komunitárneho práva plní funkciu, že toto právo nemôže byť zrušené a ani zmenené národným právom, pričom pri určitej kolízií má prednosť pred národným právom.

  Už z týchto prvkov právneho charakteru EÚ vyplýva, že EÚ nie je žiadnou bežnou medzinárodnou organizáciou, ktorá štátnu zvrchovanosť – suverenitu nenarúša. V odborných kruhoch sa dnes už jasne tvrdí, že EÚ prináležia úlohy, ktoré ako celok vytvárajú charakter štátnosti, že EÚ je autonómnou entitou či supranárodnou organizáciou. Je to vlastne nadnárodná organizácia, ktorá smeruje k svojmu definitívnemu zavŕšeniu – ustanoveniu super štátu, ktorý si bude celkom slobodne svoje ciele voliť ( oproti súčasným obmedzeniam ), plniť všetky úlohy moderného štátu a teda bude disponovať všeobecnou kompetenciou – sám si stanovovať kompetencie.

  Podľa úloh je EÚ podobná ústavnému poriadku štátu a prvky jej právneho charakteru jasne dosvedčujú, že nejde o „rovnocenného partnera“ existujúcich členských štátov, ale o už spomínanú autonómnu entitu s vlastnými výsostnými právami a od členských štátov nezávislým právnym poriadkom, ktorému sú podriadené tak členské štáty ako aj ich príslušníci v oblastiach úloh vyčlenených pre EÚ.

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Ušakov: Putin a Zelenskyj sa bilaterálne stretnú po normadskom summite

  Moskva 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik,Kremlin-Aleksey Nikolskyi,Efrem Lukatsky)   Na pondelok avizované bilaterálne stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Paríži sa uskutoční po skončení rokovaní v tzv. normandskom formáte. Podľa agentúry TASS to novinárom v Moskve potvrdil Putinov poradca Jurij Ušakov Summit v normandskom formáte sa…

  Maas pred summitom v Paríži vyzval Rusko, aby bolo pripravené robiť kompromisy

  Paríž 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Boris Grdanosk)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval pred summitom lídrov normandskej štvorky Rusko, aby bolo pripravené robiť kompromisy, a apeloval na nájdenie mierového riešenia konfliktu na východe Ukrajiny. Informoval o tom nemecký spravodajský portál Zeit Online Vrcholná schôdzka predstaviteľov normandskej štvorky - kam…

  Čínske vedenie spustilo kampaň na ozrejmenie svojho konania v Sin-ťiangu

  Peking 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Maxpixel)   Čína obhajovala v pondelok svoju rozsiahlu sieť prevýchovných táborov v prevažne moslimami obývanej provincii Sin-ťiang a uviedla, že v "školeniach" obyvateľov tohto regiónu bude pokračovať. Informovala o tom agentúra AFP Ide o reakciu Pekingu na vládny dokument, ktorý získali niektoré médiá a podrobne popisuje,…

  Európske hospodárske komory žiadajú zrušenie sankcií proti Rusku

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Organizácia Eurochambers, ktorá zastrešuje hospodárske komory členských štátov Európskej únie, podporuje zrušenie ekonomických sankcií proti Rusku. Informoval o tom predseda združenia Christoph Leitl. Ekonomické sankcie, ktorými únia reagovala na konflikt na východe Ukrajiny, doteraz nepriniesli „žiadny úžitok“, povedal Leitl pre pondelkové vydanie nemeckého denníka…

  Ruský minister obrany: Vzťahy Ruska s NATO degradujú každý rok, ale Moskva je pripravená spolupracovať

  Moskva 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin,Sputnik-Vladimir Astapkovich)   Ruský minister obrany Sergej Šojgu v relácii kanála Rossija 1 prehovoril o skutočných vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Severoatlantickou alianciou. Predtým strany aktívne spolupracovali, oznámil "Pred piatimi rokmi sme pomerne aktívne spolupracovali v Bruseli. Vyzeralo to tak, že máme varianty a možnosti, aby…

  Šeliga: Pellegrini nechtiac prezradil Lučanského. Policajný prezident kiskovcovi odpovedal: Konšpiračné teórie nezakryjú fakt, že si nenechám skákať po hlave

  Bratislava 8. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková, Diana Černáková)   Policajný prezident Milan Lučanský stojí za policajtmi a politikom aj občanom odkazuje, že polícia pokračuje ďalej. "Pretože skutok sa stal," tvrdí policajný prezident na sociálnej sieti. Lučanský uviedol, že nechcel komentovať slová politikov po vznesení posledných medializovaných obvinení, pretože mu to prišlo…

  Saková reaguje na Kiskove slová, že si zavolala na stretnutie Kotlebu

  Bratislava 8. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta, Kombosnímka)   Bývalý prezident SR Andrej Kiska v dnešnej relácii Na telo vysielanej na TV Markíza uviedol, že som si zavolala na stretnutie Mariána Kotlebu. Chcem zdôrazniť, že s pánom Kotlebom som sa stretla v súvislosti s brutálnou vraždou, ktorá sa udiala v marci…

  Draxler: Nespochybniteľný fakt je, že v Kosove neboli žiadne masové civilné obete, už vôbec nie vo výške desiatok tisíc ľudí

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler poukázal na rozruch, ktorý vyvolalo udelenie Nobelovej ceny za literatúru spisovateľovi Petrovi Handkeovi. Rakúsky spisovateľ je známy tým, že sa najmä v 90. rokoch postavil proti tomu, aby sa zo Srbov robil jediný či hlavný vinník vojen…

  Hrnko a Tomáš reagujú na status Kisku, ktorý uverejnil v súvislosti s výbuchom paneláku v Prešove

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Anton Hrnko sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol uverejniť status v ktorom sa vyjadril ku komentáru Andreja Kisku z piatka, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že tragédiou je to, čo sa stalo v Prešove a nie to, že ho NAKA obvinila. K statusu ale…

  Krajský šéf hasičov vysvetlil, prečo nebolo možné použiť hasičský vrtuľník. Upozornil na viacero skutočností

  Prešov 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)   V piatok 6. decembra okolo 12. hodiny došlo k výbuchu plynu v obytnej budove v meste Prešov. Tragédia, ktorá si vyžiadala najmenej osem životov, šokovala verejnosť ako na Slovensku, tak aj v Česku. Šéf Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove…

  Kým primátorovi rapídne porastie plat, Trnavčania musia platiť trikrát vyššiu daň z nehnuteľnosti. Obyvatelia húfne podpisujú petíciu, hipsterský primátor má pre nich jednu dobrú radu

  Trnava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Petíciu proti výraznému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave podporilo viac ako 2500 ľudí. Jej iniciátorka Milena Bobeková pre agentúru SITA povedala, že ide o mimoriadny záujem ľudí a očakáva, že o petícii budú mimoriadne rokovať mestskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo v Trnave rozhodlo…

  Dávajte si pozor, na cestách stredného a východného Slovenska sa môže vyskytovať poľadovica

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SCS) na svojej stránke. Takisto však upozorňuje, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred tvorbou poľadovice…

  Francúzsko vstúpilo do piateho dňa štrajku proti dôchodkovej reforme

  Paríž 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Francúzsko zažíva v pondelok už piaty deň časovo neobmedzeného štrajku proti dôchodkovej reforme. Ako informoval spravodajský portál France Info, v najbližších hodinách sa uskutoční vyjednávanie medzi zástupcami vlády, ktorá dôchodkovú reformu ako návrh zákona oficiálne predstaví v stredu, a predstaviteľmi odborárov, organizátorov štrajku…

  Táto krajina Petra Pellegriniho a signály na nečakanú povolebnú spoluprácu

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Na tlačovej konferencii po sobotňajšom sneme SMER-u SD pán premiér Pellegrini, súčasne podpredseda SMER-u, zaujal novou rétorikou. Opakovane nehovoril o Slovenskej republike, ale o Tejtokrajine. Jasne tým povedal, že "nový SMER" z predvolebného loga smeruje zo Slovenskej republiky do Tejtokrajiny Nové logo, nový…

  Na zničený bytový dom sa pozrie demolačná firma

  Prešov 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krízový štáb mesta Prešov zatiaľ zvažuje možnosti toho, ako bude ďalej postupovať s bytovým domom na Mukačevskej ulici, ktorý poškodil výbuch. Ako po nedeľňajšom večernom zasadnutí krízového štábu uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová, pracujú s viacerými možnosťami, ktoré komunikujú so statikmi V pondelok…

  Gastroenterológ vymenoval potraviny, ktoré ničia črevo

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Nemecký gastroenterológ, profesor a lekársky riaditeľ súkromnej kliniky Helios v Krefelde Thomas Frieling v rozhovore pre Focus.de vymenoval potraviny, ktoré škodia sliznici čreva Podľa jeho slov kvôli dlhodobej nesprávnej výžive môže vzniknúť chronický zápal čreva, rakovina hrubého čreva a konečníka a tiež cirhóza pečene.…

  K ďalšiemu smrteľnému napadnutiu cudzinca v Bratislave došlo neďaleko miesta, kde o život prišiel Filipínec Henry. Primátor Bratislavy reaguje

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia SR od nedele vyšetruje prípad napadnutia muža na Námestí SNP v Bratislave, ktorého sa záchranárom nepodarilo oživiť. Podľa informácií denníka Nový Čas má ísť o cudzinca balkánskeho pôvodu, ktorého mali napadnúť neďaleko miesta, kde pred rokom na smrť dokopali iného cudzinca  V nedeľných…

  Matovič: Od Alojza Hlinu môžete čakať čokoľvek, ale toto už prekvapilo aj mňa

  Bratislava 8. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková, Martin Medňanský)   V dnešnej relácii O 5 minút 12 mal povôdne vystúpiť spoločne s Alojzom Hlinom, Mariánom Kotlebom a Tomášom Drukerom aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Vzhľadom na jeho chrípkové ochorenie sme RTVS požiadali o možnosť vystúpenia náhradníka za naše hnutie, ktorým…

  TopDesat

  Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

  0

  Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

  Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

  0

  Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

  22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

  0

  Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

  Blúdny Holanďan: Strašidelné lode duchov, ktoré aj po rokoch naháňajú strach

  0

  Tak dlho, ako človek brázdi moria a oceány, tak dlho sa tradujú rôzne historky o strašidelných lodiach. Či už sa tieto hrôzostrašné príbehy zakladajú na zlyhaní ľudského faktoru, prírodných katastrofách či k nim došlo z úplne iných príčin, zdá sa, že veľký počet a veľká frekvencia takých zjavení môže viesť k názoru, že lode duchov…

  Chudnutie bez cvičenia? Vedci vynašli kúzelnú náplasť!

  0

  Chudnutie je strašiakom mnohých obéznych ľudí. Keď zdravá strava a cvičenie nestačí, ľudia často myslia, že im pomôžu lieky, ktoré údajne podporia chudnutie a zdravie tela. Treba však myslieť na vedľajšie účinky. Teraz vedci zo Singapuru tvrdia, že vytvorili nové zariadenie, ktoré pomáha ľuďom bezpečne schudnúť, a funguje to priamym zacielením na telesný…

  10 vecí, ktoré vyzerajú ako jedlo, no rozhodne by si ich nechcel zjesť

  0

  Už si sa dostal do životného bodu, keď si mal taký hlad, že všetko naokolo ti ptipomínalo jedlo? Nuž, nie si jediný.  My v redakcii sme presvedčení, že chutné pokrmy môžu byť spozorované kdekoľvek, rovnako ako umelecká inšpirácia. Tu je 10 najlepších príkladov, ktoré ľudia videli na vlastné oči. Aj keď pravdepodobne nie je…

  Vo svete IT

  Spoločnosť FeganScott zažalovala v USA Samsung a Apple. Dôvodom má byť údajné nedodržanie povolených limitov rádiofrekvenčného žiarenia

  0

  V priebehu augusta portál Chicago Tribune zverejnil výsledky z testovania rádiofrekvenčného žiarenia rôznych zariadení, jednými z najväčších hriešnikov podľa portálu boli spoločnosti Samsung a Apple, ktoré so zariadeniami iPhone 7 a Samsung Galaxy S8 prekročili povolené limity. Spoločnosť Apple sa k výsledkom testov vyjadrili slovami: „Všetky modely iPhone, vrátane iPhone…

  Apple vyvracia podozrenia zo sledovanie polohy používateľov pri vypnutých službách určovania polohy

  0

  Bezpečnostní analytici zo spoločnosti KrebsOnSecurity pár dní dozadu zistili, že iPhone telefóny zbierajú údaje o polohe používateľov, a to aj napriek tomu, že používatelia označili v nastaveniach smartfónu nesledovanie polohy. Spoločnosť vyvolala následne debatu medzi používateľmi tým, že poukázala na  Zásady ochrany údajov osôb, ktoré hovoria: „Systémové služby založené na…

  Bezdrôtová myš Xiaomi Wireless Mouse 2 s výdržou až jeden rok je momentálne dostupná za skvelú cenu

  0

  Spoločnosť Xiaomi len pred niekoľkými týždňami predstavila svoju novú bezdrôtovú myš Xiaomi Wireless Mouse 2, ktorá nadväzuje na úspech svojich predchodcov. Už na prvý pohľad je vidieť, že Xiaomi si tentokrát dalo záležať najmä na dizajne, ktorý je opäť minimalistický a musíme uznať, že ide o jednu z najkrajších bezdrôtových…

  Vedci po prvýkrát v histórii objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo vyhasnutej hviezdy

  0

  Vedci z Veľkej Británie objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo mŕtvej explodovanej hviezdy, takzvaného „Bieleho trpaslíka“ (pozn. redakcie: Biely trpaslík je označenie pre objekty, ktoré vzniknú po vyhasnutí hviezdy). Vedci odhadujú, že by sa mohlo jednať o exoplanétu o veľkosti Jupitera, ktorá obieha okolo mŕtvej hviezdy vo veľmi malej vzdialenosti. Tento…

  Windows 10 Mobile už o 2 dni oficiálne končí. Aktualizujte si Váš smartfón, kým to je ešte možné

  0

  Microsoft postupne ukončuje podporu jednotlivých mobilných verzií Windowsu. 1. júla sme mohli byť svedkom ukončenia platformy Windows Phone 8.x a v druhej polovici októbra spoločnosť oznámila, že od 16. decembra ukončí aj podporu obchodu pre Windows Phone zariadenia. Rovnaký osud bohužiaľ čaká aj platformu Windows 10 Mobile, pre ktorú Microsoft…

  Máte neaktuálny Windows 10? Microsoft Vám ho automaticky aktualizuje

  0

  Spoločnosť Microsoft prostredníctvom svojho blogu oficiálne ohlásila, že začína s automatickou inštaláciou novej verzie Windowsu 10 1909, ktorá je dostupná už niekoľko týždňov. Aktualizácia 1909 je jedna z väčších, ktorá priniesla aj viacero nových funkcionalít. Ich prehľad sme Vám priniesli v samostatnom článku ešte v  prvej polovici novembra. Microsoft spúšťa…

  TopSpeed

  V Euro NCAP Jeep Renegade dosiahol na 3 hviezdičky, je to málo?

  2

  Je tu ďalšia várka testov od bezpečnostných komisárov z Euro NCAP. Ako v nej jednotlivé autá obstáli? Začneme modernizovaným Jeepom Renegade. Práve ten v testoch neexceloval. Skúšky Euro NCAP Jeep Renegade urobil len na 3 hviezdičky. Avšak znamená to, že je pre ochranu posádky zlý? Vôbec nie! Za podpriemerný výsledok môže iba voliteľný asistent núdzového brzdenia. Keby bol…

  Fiat 124 v Európe končí, lebo emisie! Neprekvapuje, ale zarmúti

  4

  A máme tu ďalšiu obeť honby za emisiami, avšak koniec produkcie 124ky nie je len v emisiách. Okrem postupnej obmeny motorov je tu aj ďalšia stránka, a to je nechuť zákazníkov kupovať takéto autá. Nuž, dnes sú v obľube veľké SUV, málokto sa dnes rozhodne pre zábavný malý roadster, akým je FIAT124.

  Modernizovaná Insignia prinesie ešte lepšie LED svetlá

  0

  Prešli približne 3 roky od začiatku predaja novej, druhej generácie Opel Insignia a už nás Opel zaplavil informáciami a fotkami o jej vynovenej verzii. Modernizovaná Insignia sa má zmeniť v detailoch, pribudnú ešte vylepšené Matrix LED svetlomety a pár drobností. Zmena motorov by podľa automobilky mala nastať, avšak čo konkrétne, to zistíme v januári.

  Šikana v automobilke Škoda Auto. Zamestnancov zatvárali do debny

  8

  Automobilka Škoda Auto rieši pikantný problém. Šikana agentúrnych zamestnancov prerástla do rozmerov, ktoré sa nedali utajiť. Zatvárali ich do debne, do nápojov im liali preháňadlá a na chlieb im natierali vazelínu. Kmeňoví zamestnanci automobilky takto terorizovali agentúrnych zamestnancov. Dvaja z nich už dostali doživotný zákaz vstupu do fabriky, tým to však nekončí.…

  Rozmaznané deti opäť útočia. Syn poškriabal BMW, aby mu ho otec kúpil

  1

  Všetky deti majú svoje sny. No nie všetky majú v pláne pre svoje sny aj niečo urobiť. Chcú hneď koláče, bez akejkoľvek práce. Rozmaznané deti sú často zdrojom skvelých príbehov, o ľudskej hlúposti. Stále ma neprestáva prekvapovať, čo niektoré vymyslia. Dnes vám prinesiem prípad 22 ročného podareného syna z Číny. Ten po…

  Nový Golf odhalil ceny. O koľko je drahší od Octavie?

  18

  Keďže prednedávnom zverejnila Škoda svoj cenník pre novú Octaviu, súrodenecký Golf nemôže dlho zaostávať. Nový Golf zverejnil svoje prvé ceny, zatiaľ však len na domácom nemeckom trhu, keďže tie pre slovenský trh ešte na stránke nie sú dostupné. Aké je teda cenové rozpätie oboch modelov pri priamom porovnaní?

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty poradňa GERnétic: Zoštíhľujúci telový zábal Marine Essence

  1

  V kozmetickom salóne mi kozmetička odporučila kúru celotelových zábalov z morských rias. Rada by som trochu formovala postavu. Zoštíhľujúci telový zábal sa nazýva Marine Essence a príliš mi nevonia. Je to vhodné?

  Ako v zime doplniť vitamíny? Odpoveď je jasná!

  2

  Máme tu obdobie soplíkov, chrípok a prechladnutí. Preto je nesmierne dôležité zaradiť do jedálnička aj o čosi zdravšie potraviny, bohaté na antioxidanty a najmä vitamíny. Niekedy postačia potraviny z domoviny a niekedy musíme siahať po niečom silnejšom, niečom z trópov, kde sa vitamíny len tak hemžia na každom strome. Ako…

  Ako uvoľniť upchatý odtok v kuchyni? Neuveríš, ale toto ti pomôže!

  1

  Upchatý odtok, či už v kuchyni alebo v kúpeľni, potrápi nejednu domácnosť. Je úplne bežné, že sa odtok postupne upcháva a voda časom nie a nie odtiecť. Príčin tohto problému je mnoho, pričom najčastejšie sú vinníkom rozličné zvyšky jedla, ktoré sa do odtoku počas umývania riadu dostanú. K hotovej pohrome…

  Bórová voda: Skutočný zázrak, ktorý dokáže byť nápomocný?!

  1

  Dermokozmetika je viac-menej špeciálna alebo špecifická kategória prípravkov určených na starostlivosť o pokožku, ktorá je odporúčaná odborníkmi, a to buď kožnými lekármi alebo lekárnikmi. Dermokozmetika je sama osebe založená na vysokej účinnosti, ktorá je preukázaná aj klinickou štúdiou. Po Jarischovej vode, ktorá je považovaná za akýsi zázrak z Ruska, tu máme bórovú voda.…

  Najškaredšie vianočné svetre, aké kedy vznikli: Och, toto radšej nie!

  1

  Ak si myslíte, že na túto obľúbenú časť roka sa vyzdobujú len domácnosti a verejné miesta, tak nie je to tak. Čoraz viac sa Vianoce a vianočná atmosféra dostáva pod kožu mnohých ľudí, preto siahajú aj po vianočných ponožkách či svetroch, vďaka ktorým nosia „vianočnú atmosféru“ všade so sebou. No čo rozhodne…

  Plnotučné alebo nízkotučné mliečne produkty? Ktorým dať prednosť?

  1

  Aké mlieko či jogurty sa nachádzajú vo vašej chladničke? Dávate prednosť polotučným, plnotučným alebo nízkotučným verziám mliečnych produktov? V dnešnom článku vám prezradíme, prečo by ste mali výber z tejto kategorizácie dobre zvážiť, a to s ohľadom na svoje zdravie. Hlavný „súboj“ sa v nasledovnom texte odohrá medzi plnotučnými a nízkotučnými mliečnymi výrobkami. Čo myslíte, ktoré sú…

  Svetlo sveta

  Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  0

  Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

  Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

  0

  V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  Armádny Magazín

  Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

  0

  Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podl

  Pentagon je znepokojený: 46 percent americkej armády považuje Rusko za spojenca

  0

  USA (8.12.2019) - Neočakávané výsledky prieskumu uverejnené v USA. Americký mediálny zdroj Hlas Ameriky uvádza, že uskutočnil prieskum medzi personálom americkej armády a členmi ich rodín, súvisel s ich postojom k Rusku a ruskej armáde. Ako sa ukazuje, 46 percent respondentov americkej armády a ich rodín nepovažuje Rusko za nepriateľa, ale…

  Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórey

  0

  Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s

  Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

  0

  Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté je

  Vojaci pomáhajú na mieste tragédie

  0

  Profesionálni vojaci a príslušníci Vojenskej polície sú pripravení pomáhať na mieste tragédie v Prešove tak dlho, ako to bude potrebné. Aktuálne sú na pomoc vyčlenení príslušníci z 2. mechanizovanej brigády z Prešova na hliadkovanie okolia poškodenej budovy, na mieste sú aj vojenskí psychológovia a duchovní.   [caption id="attachment_7820" align="alignnone" w

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Tvoja Svadba

  Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

  0

  Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

  Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

  1

  Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  2

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

  0

  Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

  TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

  0

  Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…