• Dušan Hirjak

  Je Európska únia ako nadnárodná entita s centrálnym režimom moci legitímna a potrebná ? Aký súhlas dali členské štáty EÚ, aby bolo ustanovené právo EÚ ? Iba zásluhou politickej únie bude sa nám lepšie žiť ? Prečo nám politici a média nehovoria pravdu o EÚ, ale strašia nás dôsledkami, ak ich nebudeme počúvať ? Boli prístupové rokovania SR k EÚ z právnej stránky celkom v poriadku? Ozaj je štátna suverenita fungovaním EÚ nedotknutá ? Budeme musieť prisahať vernosť EÚ ako český národ Tretej ríši ? Na základe týchto otázok môžeme žiadať od kandidátov na funkciu prezidenta SR odpovede a tak sa zorientovať, koho voliť za prezidenta SR.

  Publikované 02.03. 2019 o 14:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  Do pozornosti táto myšlienka:

  Podľa filozofie kritického racionalizmu ( predstaviteľ K. R. Popper ) nič nemôže byť vopred dané, čo by nebolo možné vystaviť racionálnej kritike.

  Podľa skúsenosti z praktického života v našej spoločnosti, konkrétnejšie, podľa skúsenosti z politiky, ktorú robia naše politické elity a predstavitelia EÚ, je možné tvrdiť, že bolo vopred dané, a trvá to, že všetky aktuálne otázky ( témy ) týkajúce sa charakteru EÚ, jej fungovania a členstva Slovenskej republiky v EÚ, nie je možné vystavovať racionálnej kritike.

  Je to v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami, ale rovnako aj s jedným z princípov liberalizmu: verejným zdôvodňovaním politiky vládnej moci.

  Poučenie: V tej najdôležitejšej otázke života spoločnosti – občanov SR sa zámerne zrušila politika ako stretávanie názorov a presvedčení a zápas o získanie súhlasu a väčšiny. Vznikla z toho požiadavka na falošnú solidaritu, pretože Brusel a EÚ máme vnímať ako rodičov, ktorí svojím deťom chcú iba zabezpečiť dobrý a dôstojný život. Politický dôsledok tejto falošnej solidarity spočíva v tom, že my, ako občania, ručíme za to, čo sa deje v našom mene prostredníctvom štátnych orgánov a ich ( našich ) zástupcov. Prečo si máme myslieť, že iba v mene nás, občanov, sa v záležitostiach fungovania EÚ všetko deje ? Prečo si nepripustíme, že fungovanie EÚ môže sa diať v záležitostiach rôznych špecifických skupín a ich záujmov, ktoré disponujú peniazmi a skutočnou mocou ?

  Členstvo SR v EÚ nemôže byť základom bytia svojbytného národa, ale iba jeho aktuálne potrebným doplnkom. Z EÚ sa stalo politické náboženstvo, v rámci ktorého sú občania indoktrinovaní k povrchnému poznaniu, že majú povinnosť iba veriť.

  Najprv úvodné poznámky k dvom otázkam.

  1. K otázke národného záujmu.

  Táto poznámka je dôležitá pre každého z nás, aby sme si mohli uvedomiť, aké budú naše postoje k problematike fungovania EÚ. V prvom rade národný záujem je záujem politického národa, okolo ktorého existuje štát. Tomu zodpovedá ustanovenie v Ústave SR, že občania sú zdrojom štátnej moci. Národný záujem sa vzťahuje k zahraničnej politike a preto tento záujem majú mať občania a ich štát v svojej moci. Zásluhou vládnej moci toto sa zmenilo v neprospech občanov SR, ktorí o tom ešte dostatočne nevedia.

  Národný záujem v sebe obsahuje ( skrýva ) dva dôležité záujmy. Prvý záujem je možné definovať ako objektívny záujem a týka sa zväčšovania či udržiavania štátnej moci na danom území, udržiavanie existencie, bezpečnosti, celistvosti a suverenity štátu. Štátna suverenita je právo vykonávať vládu a vydávať zákony vo vlastnej krajine a chovať sa ako nezávislá jednotka na medzinárodnom poli. Štátna suverenita je podmienkou pre obhajobu objektívnych záujmov a subjektívnych záujmov, o ktorých bude ešte poznámka.

  Súčasťou národného záujmu sú aj subjektívne záujmy občanov ako agregátu individuálnych a skupinových záujmov a hodnôt príslušníkov politického národa. Najpodstatnejšie je pochopiť, že subjektívne záujmy sú formované v demokratickom politickom procese ( politický boj, parlamentná demokracia, slobodné a demokratické voľby atď. ) Dôležitá poznámka: subjektívna záujmy občanov SR nie je možné formovať na úrovni EÚ či Bruselu.

  Pod vplyvom EÚ a národnej vlády je štátna suverenita potláčaná, pretože právo vykonávať vládu a vydávať zákony vo vlastnej krajine a chovať sa ako nezávislá jednotka na medzinárodnom poli, boli významne obmedzené. Zároveň dochádza k deformovaniu a obmedzovaniu demokratického politického procesu, pretože tento proces sa jednoznačne týka a súvisí s formovaním subjektívnych záujmov občanov v štáte.

  V národnom záujme preto každý štát potrebuje byť členom iba takej EÚ, ktorá má fungovať ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje európsky národný záujem. Lenže napriek tomu predstavitelia EÚ a národné vlády neustále pokračujú v integrácií tak, aby EÚ bola ustanovená ako európsky super štát.

  2. K otázke pochybnosti, pochybovania.

  Môžeme pochybovať o všetkom možnom: o existencií Boha, o vernosti partnera / partnerky, o svojom susedovi, o svojich schopnostiach o svojom zdraví, o svojich deťoch o svojej firme, o svojom štáte a podobne. Nesmieme však pochybovať o jednom: o Európskej únií so sídlom v Bruseli, o jej založení, o jej cieľoch a záujmoch, o jej nevyhnutnosti či potrebnosti. Neustále je nám zdôrazňované, že ak pochybujeme, tak chceme proti EÚ bojovať. A kto proti EÚ bojuje, ten ohrozuje hospodársky rast, pracovné miesta, euro, úspory ľudí v bankách ohrozuje teda európsku spoluprácu, prosperitu a dokonca aj mier. Toto ohrozenie nám za určitú krátku dobu predostreli politici zo SR: v prvom rade M. Šefčovič, v druhom rade I. Mikloš. A za nimi je možné spracovať menný zoznam ďalších prisluhovačov, ktorí nám pripomínajú, že máme byť poslušní. A poslušnosť si vyžaduje, aby sme nepochybovali, ale verili, teda mali nádej, že všetko bude dobre a v prospech všetkých, pretože architekti EÚ berú do úvahy len záujmy občanov.

  Je takéto správanie sa politikov k občanom členských štátov EÚ a ich politické aktivity v tomto smere morálne dobre a morálne správne ? To rozhodne nie ! Niekedy dávno som čítal, že nemáme veriť nádeji, pretože nádej je prostitútkou života, lebo sa zveruje do rúk každému z nás. Pochybovanie je prirodzená potreba a vlastnosť človeka, pretože bez neho poznanie životných situácií a procesov, vrátane politických, nie je možné v dostatočnej hĺbke a s pochopením.

  Aj v súčasnosti nám, občanom, vraj politici hovoria pravdu. Možno, lenže ich pravda sa netýka otázok nášho pochybovania, táto ich pravda sa netýka toho, aká je podstata a charakter EÚ, aby sme sa uistili, čo z nej vyrastá a k čomu má slúžiť. Pravda politikov je o tom, že nám nezakryte zdôrazňujú, že naše pochybovanie a vraj „boj“ proti EÚ bude mať pre všetkých negatívne dôsledky. Svojou pravdou zakrývajú inú a skutočnú pravdu a tá je o tom, že osud členských štátov v Európe sme neuvážene, s veľkou dávkou optimizmu a aj zásluhou rôznych konšpirácií z úrovne vládnej moci zverili do rúk EÚ, pričom sme sa jej charakterom vôbec nezaoberali, pretože dôvera k Západu bola a je bezhraničná.

  EÚ za súčasného stavu je štátnou mocou, ktorá chce o všetkom rozhodovať, pričom práve táto nadnárodná moc ovplyvňuje život v Európe a preto môžeme pociťovať iba dôsledky jej moci a presadzovania jednotlivých politik. Ak sa teda zástancovia eurooptimistov či politici nadnárodných štruktúr rozhodli hovoriť pravdu, tak v skutočnosti zase nás, občanov iba zavádzajú, pretože občania nemajú žiadny vplyv na výkon moci z Bruselu. Ich pravda, žiaľ, má iba taký zmysel, ako téza, ktorú teraz uvediem: „Migrácia do Európy vznikla v dôsledku veľkých pochybnosti občanov členských štátov EÚ, pretože neverili, že je faktorom trvalo udržateľného rozvoja Európy.“ Takže v skutočnosti nám ľudia typu Šefčoviča, Mikloša či vládnej moci vôbec žiadnu pravdu o EÚ nepovedia, pretože nemajú záujem o tom viesť otvorené a racionálne diskusie.

  I.

  Nedávno má na Hlavných správach zaujal článok k vypočúvaniu záujemcov o post ústavného sudcu pre Ústavnoprávnym výborom NR SR. Zásluhou poslanca NR SR Rastislava Schlosára bola kandidátom na sudcov Ústavného súdu SR položená otázka, ako vnímajú ustanovenie Ústavy SR uvedené v § 7 ods. 2, ktoré hovorí o ukotvení SR v EÚ a teda faktický o obmedzení jej suverenity.

  Článok Hlavných správ uvádza, že štyridsať elitných ústavných právnikov dostalo priestor vyjadriť sa k položenej otázke. Z ich odpovedí ( stanovísk ) redaktor Hlavných správ urobil tento záver: „Elita ústavnoprávnych expertov SR sa viacmenej zhoduje v tom, že zvrchovanosť Slovenska nie je účasťou v EÚ porušená.“

  Tento zovšeobecňujúci výsledok si dovolím doplniť dvoma konkrétnymi názormi. Prvý príklad. Advokátka Zuzana Pitoňáková, dlhoročná poradkyňa ÚS SR, nevidí rozpor v tom, že európske právo je nadradené slovenskému. Druhý príklad. Róbert Fico, expremiér SR, už dávnejšie vyhlásil, že ak ide o pozitívnu stratu suverenity, treba byť ústretoví.

  Aký odkaz záujemcovia o post sudcov Ústavného súdu SR vyslali nám, občanom ?

  Všetko je v poriadku, pokiaľ ide o členstvo SR v EÚ a fungovanie EÚ. Nič zlého sa nedeje. Nemajte obavy !

  V období pred voľbami do Európskeho parlamentu je to medvedia služba našim vládnym politikom, našej vládnej moci od nezávislých kandidátov z radov súdnej moci. Táto medvedia služba má navodiť atmosféru v spoločnosti, že občania majú povinnosť prijať súčasný stav v EÚ, súčasnú politiku EÚ ako nadnárodnej inštitúcie bez výhrad, s pochopením, že ide o ich blaho bez alternatívy.

  O čom svedčia výpovede záujemcov o post ústavného sudcu na položenú otázku ?

  V prvom rade o tom, že Ústavný súd SR ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nezistil žiadne nedostatky či porušenie Ústavy SR vo veci členstva SR v EÚ a fungovania EÚ. Predpokladám, že nezistil preto, že sa žiadnymi návrhmi na konanie nezaoberal a nepodal žiadny výklad Ústavy SR, ktorý by súvisel s otázkou zvrchovanosti a štátnej suverenity. Lenže s touto otázkou bezprostredne súvisí aj otázka, či vo veciach obmedzenia suverenity SR, súhlas s ustanovením ( budovaním ) nadnárodného právneho poriadku ( komunitárneho práva ) mali dostatočné kompetencie zákonodárny zbor a výkonná moc.

  Z môjho pohľadu zovšeobecňujúca odpoveď záujemcov o sudcov ÚS SR na položenú otázku je ukážkou „učenej nevedomosti“ ako absencie schopnosti skúmať problematiku fungovania EÚ v širších súvislostiach, špecifický zameranú na problém, ako je možné ( a ako bolo možné ) prejsť od práva ako výsledku vnútroštátnej vôle k právu ES ( EÚ ) ako výsledku nadnárodnej tvorby vôle. Som šokovaný z toho, že u záujemcov o sudcov ÚS SR absencia schopnosti ( či ochoty ) skúmať uvedený problém vôbec existuje a že nemajú žiadne pochybnosti k aktuálnemu stavu, že nadnárodné právo EÚ je s požehnaním národných vlád členských štátov EÚ nadradené národnému, slovenskému právu.

  Je to priam tragické, že to nikomu z nich nevadí, nevidia v tom žiadny rozpor. Lenže ten existuje ! A malo sa to riešiť, pretože Ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti SR, konkrétnejšie, ústavnosti v rámci vnútroštátnej tvorby vôle. Je hanbou, že intelektuáli z prostredia súdnej moci či práva nemajú vedomosť o tom, že zvrchovanosť SR je členstvom v EÚ významne narušená a že samotný vývoj v EÚ či v Európe sa uberá v smere toho, čo chce a plánuje Nemecko.

  Kandidáti na sudcov ÚS SR zrejme nemali čas oboznámiť sa s výrokom Martina Schulza, bývalého predsedu Európskeho parlamentu: „Najneskôr v roku 2024 budú Spojené štáty Európske skutočnosťou.“ Rovnako si kandidáti ani nevšimli nedávne vyhlásenie Angely Merkelovej: „Národné štáty dnes musia – alebo povedzme, majú povinnosť – vzdať sa vlastnej suverenity.“

  To, že si kandidáti nevšimli výroky uvedených politikov, to nie je až také dôležité. Dôležité ( a veľmi ) je to, čo súvisí s ich profesionálnou orientáciou v oblasti práva. Bolo potrebné si všimnúť ( uvedomiť si ), že EÚ, celý jej integračný proces, je právnou realitou, pretože je výtvorom práva a je spoločenstvom na základe práva – lenže to všetko na úkor štátnej zvrchovanosti – suverenity národných štátov. Európsky súdny vor už dávno konštatoval, že členské štáty EÚ založením spoločenstiev obmedzili svoju zákonodarnú suverenitu a vytvorili samostatný právny poriadok, ktorý je záväzný pre ich členov a nich samotných a ich súdy ich musia ( ! ) rešpektovať.

  Bez samostatnosti komunitárneho právneho poriadku ( unijného ) nie je možné ustanoviť európsky super štát, pretože svoju moc Brusel uplatňuje a rozširuje na všetkých územiach členských štátov EÚ. Dnes sa už tvrdí, že dve tretiny všetkých právnych aktov v 27 členských štátov EÚ prichádza z Bruselu. Pritom treba dodať, že právo EÚ sa nemôže považovať za obyčajný súbor medzištátnych dohovorov, a teda ani za medzinárodné právo, a ani za časť alebo prívesok národných právnych poriadkov.

  Pýtam sa, či štátna zvrchovanosť – suverenita už pre inteligenciu v oblasti práva neznamená nič a že to, že nadnárodná tvorba vôle prevláda nad vnútroštátnou tvorbou vôle, tiež nič neznamená ? Aká je jasná zásada štátnej zvrchovanosti – suverenity ? Že ide o štátnu moc národného spoločenstva, ktorá je vo vzťahu k ostatným štátom rovnoprávna a nezávislá a na svojom území najvyššia a výlučná.

  Nerozumiem tomu, že elita ústavnoprávnych expertov SR sa mohla zhodnúť v názore, že zvrchovanosť Slovenska nie je účasťou v EÚ porušená. Ak by títo experti vychádzali iba z analýzy faktov o charaktere komunitárneho či unijného práva, potom v žiadnom prípade nemôžu sa zhodnúť v názore, že nejde o potieranie štátnej zvrchovanosti. Pokiaľ sa experti zhodli v názore, že o nič negatívneho pre SR nejde, znamená to, že sa orientujú v praxi nie podľa toho, že súdna moc je nezávislá, ale najskôr podľa iného kritéria. Iné kritérium súvisí s právomocou zákonodarného zboru – jeho ústavnoprávnym výborom a plenárnym zasadaním. A tak sa dostávame k problému, že síce súdna moc je nezávislá, ale výber predstaviteľov Ústavného súdu SR je úplne v rukách politikov a teda v rukách vládnej moci. Výsledkom takéhoto paradoxu je potom to, že ústavnoprávni experti na vypočúvaní pred Ústavnoprávnym výborom NR SR sa svojimi postojmi prezentovali ako tí, čo nie sú ani trošku znalí o problematike štátnej zvrchovanosti – suverenity či v otázkach komunitárneho ( unijného ) práva.

  Zvrchovanosť Slovenskej republiky nie je účasťou v EÚ porušená ! – tak toto stanovisko je iba plne v súlade s politikou vládnej moci, ktorá bezvýhradne podporuje integračný proces v rámci EÚ v takom smere, ako som ukázal na stanovisku M. Schulza a A. Merkelovej. Pritom ani v samotných dokumentoch o komunitárnom ( unijnom ) práve sa vôbec určitá strata suverenity členských štátov EÚ nezakrýva a toto právo sa pokladá za nadriadené právu v národnom štáte.

  Dovolím si upozorniť na článok britského historika a špecialistu na medzinárodné právo Johna Laughlanda zo 7.3.2017 s názvom „11.september 1990: zriadenie Nového svetového poriadku …“ Autor článku ukazuje na určitú postupnosť politických aktivít Západu na čele s USA v rokoch 1990 a 1991, ktoré viedli k zásadným zmenám vo svete. Tak napríklad 11.9.1990 pred Kongresom USA odznel prejav H.W.Buscha o Novom svetovom poriadku. Hlavy európskych štátov sa stretli v holandskom meste Maastricht 9.12.1991 a dohodli nielen odstránenie národných mien, ale aj prekonanie národných štátov.

  Autor upriamil pozornosť na úlohu Helmuta Kohla. Ten veril, že akúsi anarchiu svetového systému založeného na národných štátoch bude možné obmedziť iba vytvorením nadnárodného núteného ( ! ) poriadku. Autor článku pripomína, že nadnárodná ideológia nemeckého kancelára Helmuta Kohla bola zakotvená aj v nemeckej ústave. Nemecko sa stalo garantom tejto ideológie, z čoho vznikla zaujímavá situácia, že SRN je jediný štát EÚ, ktorý je povinný ( ! ) zostať členom EÚ a spolupracovať na jej „rozvoji“, čiže centralizácií. Súčasná kancelárka vedie svoju politiku práve v duchu tejto nadnárodnej ideológie.

  V duchu tejto ideológie už nešlo o nový svetový poriadok založený na medzinárodnej spolupráci a rovnováhe, ale išlo výhradne o nadnárodné štruktúry pod západným velením, predovšetkým americkým. Tento nadnárodný systém je v priamom rozpore s medzinárodným právom a Chartou OSN a preto z jeho pohľadu takáto štruktúra je nezákonná !!! Národné vlády, média, rôzni prisluhovači nadnárodných štruktúr, samozrejme, nemali a nemajú záujem takéto stanovisko prezentovať verejnosti a diskutovať o ňom. Skôr je to výzva pre ústavných sudcov a ústavné súdy v členských štátoch utor článku si z politických udalosti v roku 1991 všimol ešte dve a to zásadného významu. Zaujala ho rezolúcia BR OSN z apríla 1991, ktorá bola vraj prijatá na ochranu Kurdov a šiitov v Iraku. BR OSN si tak prisvojila právo použiť z humanitárnych dôvodov donucovacie opatrenia proti určitému štátu.

  Výsledkom takéhoto postupu bolo to, že americká a britská vláda potom 12 rokov Irak bombardovala. Touto rezolúciou sa zrodila idea, že Západ predstavuje „hodnoty“ a nie politickú moc. Touto ideou sa rovnako podporuje ( zdôvodňuje ) potreba nadnárodnej ideológie. Druhou udalosťou bol summit NATO v Ríme v decembri 1991, ktorý prijal novú strategickú koncepciu Aliancie.

  Prečo som si dovolil uviesť zásadné otázky z článku britského historika ? Pretože komunitárne ( unijné ) právo ES ( EÚ ) či právny charakter ES a EÚ sa priamo nadnárodnej ideológie a jej cieľov dotýka, pretože trpezlivo pracuje na zničení štátnej zvrchovanosti – suverenity členských štátov EÚ. K tejto úlohe je komunitárne právo predurčené práve svojim charakterom. Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora je možné uviesť tieto prvky osobitosti a špecifickosti právneho charakteru ES a EÚ:

  a) inštitucionálna výstavba ( inštitúcií EÚ ), ktorá má zaručiť nadnárodnú tvorbu vôle v EÚ, ktorá musí byť ovplyvnená európskymi ( ! ) záujmami,

  b) prenos kompetencií, ktorý sa postupne realizuje v úplnej tichosti, je veľmi rozsiahly na rozdiel od medzinárodných organizácií a výrazne zasahuje do oblasti, ktoré sú bežne vyhradené štátom,

  c) EÚ má svoj vlastný právny poriadok zásluhou členských štátov ( ich vlád a zákonodarného zboru ), ktorý je nezávislý od právnych poriadkov členských štátov,

  d) existuje priama uplatniteľnosť práva EÚ, čo znamená, že jeho ustanovenia nadobúdajú svoju plnú účinnosť vo všetkých členských štátoch,

  e) prednosť komunitárneho práva plní funkciu, že toto právo nemôže byť zrušené a ani zmenené národným právom, pričom pri určitej kolízií má prednosť pred národným právom.

  Už z týchto prvkov právneho charakteru EÚ vyplýva, že EÚ nie je žiadnou bežnou medzinárodnou organizáciou, ktorá štátnu zvrchovanosť – suverenitu nenarúša. V odborných kruhoch sa dnes už jasne tvrdí, že EÚ prináležia úlohy, ktoré ako celok vytvárajú charakter štátnosti, že EÚ je autonómnou entitou či supranárodnou organizáciou. Je to vlastne nadnárodná organizácia, ktorá smeruje k svojmu definitívnemu zavŕšeniu – ustanoveniu super štátu, ktorý si bude celkom slobodne svoje ciele voliť ( oproti súčasným obmedzeniam ), plniť všetky úlohy moderného štátu a teda bude disponovať všeobecnou kompetenciou – sám si stanovovať kompetencie.

  Podľa úloh je EÚ podobná ústavnému poriadku štátu a prvky jej právneho charakteru jasne dosvedčujú, že nejde o „rovnocenného partnera“ existujúcich členských štátov, ale o už spomínanú autonómnu entitu s vlastnými výsostnými právami a od členských štátov nezávislým právnym poriadkom, ktorému sú podriadené tak členské štáty ako aj ich príslušníci v oblastiach úloh vyčlenených pre EÚ.

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump očakáva, že obchodná dohoda s Čínou sa podpíše do polovice novembra

  Washington 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump predpokladá, že USA a Čína podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu do polovice novembra Trump v piatok povedal, že sa obchodná dohoda podpíše do stretnutia lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktoré sa bude konať 16. a 17. novembra v Čile. "Myslím…

  Demokratická strana na čele s oceneným Goldmanovou cenou, apelujú na Čižnára, aby konal v prípade Trnku

  Bratislava 18. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Odídenci z opozičnej SaS, ktorí včera oznámili, že vstupujú do neparlamentnej Demokratickej strany (DS), dnes na sociálnej sieti vyzvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal v prípade Dobroslava Trnku Podľa ich názoru má v tomto prípade "zdupľovanú pozíciu". "Nie je len…

  U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia. Podľa informácií TV JOJ mu kontrolovali jeho zbrane. Medzi nimi aj samopal, ktorý mal podľa zdroja televízie odložený v trezore na prokuratúre. Informácie JOJ potvrdila polícia, ale aj samotný Trnka Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka…

  Minister Gál sa stretne so sudcom Lindtnerom, ktorý si mal písať s obvineným Marianom K.

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál sa v pondelok 21. októbra osobne stretne s predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom v súvislosti s medializovanou komunikáciou v aplikácii Threema. Následne oznámi ďalší postup V pondelok sa zároveň minister stretne s premiérom Petrom Pellegrinim, ministerkou vnútra…

  Pri parlamente v Londýne našli podozrivý balík

  Londýn 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Jenny Longden Twitter)   Britská polícia oznámila, že odstránila podozrivý balík, ktorého nález si v piatok vyžiadal uzavretie londýnskej ulice Whitehall v centre metropoly neďaleko britského parlamentu Metropolitná polícia predtým uviedla, že na mieste boli prítomní špecialisti, ktorí podozrivý balík preverovali, a z tohto dôvodu okolie…

  Čaputová: Vyšetrovatelia a prokurátori si ešte dôveru zaslúžia

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia aj prokuratúra si uvedomujú vážnosť situácie v súvislosti s vyšetrovaním aktuálnych káuz. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), policajný prezident Milan Lučanský a prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková majú nateraz dôveru prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlava štátu to povedala na piatkovom…

  Protest Za spravodlivé Slovensko v meste pod Urpínom zrušili

  Banská Bystrica 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bude v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné…

  154 migrantov z Etiópie pristálo v nemeckom Kasseli – ďalších 220 bude nasledovať v novembri

  Kassel 18. októbra 2019 (HSP/Journalistenwatch/Foto:Screenshot Twitter)   154 registrovaných migrantov prišlo 15. októbra z Etiópie do Kasselu v rámci „nemeckej dohody o presídľovaní“  Let pre ďalších 220 migrantov je naplánovaný na november. Pravdepodobne sú to predovšetkým Eritrejčania, Somálčania a Sudánci, ktorí tam prichádzajú.   It happened!🛫 In FIRST EVER @UNmigration…

  "Flirt" Poklonskej a Erdogana vyvolal zúrivú reakciu v Kyjeve

  Kyjev 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot RIA Novosti)   V Kyjeve objavili ďalšiu zradu – tento raz tureckú... Ani ukrajinského prezidenta, ani vládu, ba ani radikálov či nacionalistov prakticky vôbec nezaujíma, čo sa deje v Sýrii kvôli útokom tureckej armády. Na Ukrajine majú viac ako dosť vlastných problémov... Na druhej strane viacerých rozzúrila…

  V Bratislave prebieha protest Za spravodlivé Slovensko

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili v piatok v Bratislave tisícky ľudí. Iniciatíva naďalej volá po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dôslednom vyšetrení káuz a novej dôveryhodnej vláde. Aktuálny pochod je podľa organizátorky Karolíny Farskej reakciou na terajšie kauzy Konkrétne…

  Toto prichádza z Bosny na chorvátske hranice

  Bihač 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Invázia s cieľom zaplaviť európske národy cudzími etnikami a zničiť ich, v tichosti pokračuje. Pred pár dňami sa objavili zábery, kde polícia Bosny a Hercegoviny sprevádza tisíce migrantov, len mužov, na chorvátske hranice. Kam budú smerovať ďalej sa z mainstreamu nedozvieme. Budeme si tak musieť počkať, kým sa neobjavia videá…

  Prezidentka Čaputová sa zúčastní intronizácie nového japonského cisára

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zúčastní intronizácie japonského cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v Tokiu 22. októbra. Hlava štátu odcestuje na štvordňovú návštevu Japonska v nedeľu (20. 10.). TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec "V pondelok (21. 10.) sa prezidentka stretne…

  Dzurinda odmieta, že by jeho vláda konala inak ako podľa svojho svedomia, t.j. pod vplyvom finančnej skupiny

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia. Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o…

  Asad prijal ruskú delegáciu

  Moskva 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/SANA)   Sýrsky prezident Bašár Asad prijal v piatok ruskú delegáciu vrátane osobitného predstaviteľa pre Sýriu Alexandra Lavrentieva a námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Veršinina Predmetom rokovania bola situácia v Sýrii a turecká operácia na severovýchode krajiny, informovala tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na sýrsku…

  Hrabko: V porovnaní so stranou Za ľudí sú PS-SPOLU starí politici

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hoci jednotlivé prieskumy politických preferencií môžu byť aj výrazne nepresné, trend posilňovania strany Andreja Kisku Za ľudí na úkor koalície Progresívne Slovensko-SPOLU je podľa publicistu Juraja Hrabka uveriteľný. „Keby som to mal povedať jednoducho, tak poviem, že PS-SPOLU sú už starí politici v…

  Podľa Eurobarometra vo vnímaní nezávislosti súdov je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie

  Bratislava 18.októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vo vnímaní nezávislosti súdnictva je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnych dát Eurobarometra, ktoré dnes zverejnil portál Euractiv.sk. Iba 28% Slovákov si myslí, že slovenské súdy sú nezávislé, o opaku je presvedčených 60% Slovákov. Zvyšných 12% sa nevedelo vyjadriť Medzi najlepšie…

  Po útoku v ubytovni pre azylantov v Rakúsku zomrela 2. obeť - sociálny pracovník

  Viedeň 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Paul Zinken)   Rakúsky 32-ročný sociálny pracovník zomrel niekoľko dní po tom, čo pri útoku v ubytovni pre azylantov v spolkovej krajine Horné Rakúsko utrpel vážne bodné zranenia. V piatok o tom informovala tamojšia polícia Podľa tlačovej agentúry AP polícia dodala, že 33-ročného afganského žiadateľa o…

  Na verejné počúvanie nahrávok z kauzy Gorila pred Úradom vlády SR prišli stovky ľudí

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na verejné počúvanie nahrávok a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré dnes pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí. Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS),…

  TopDesat

  Kedy naposledy žili na našej planéte mamuty?

  0

  Jedna štúdia tvrdí, že mamuty mali na našej planéte dostatok potravy aj priaznivé poveternostné podmienky na život. Vinníkom ich zániku vraj boli krátkodobé námrazy a nekvalitná voda. Po vyhynutí väčšiny zemských mamutov sa jedna populácia presídlila na vzdialený arktický ostrov. Posledné skupinky prežili na ostrove Wrangel a oproti svojim pozemským…

  Vladimír Clementis: Návrat domov po vlastnú smrť

  0

  Bol vzdelaný a raz si dovolil oponovať Stalinovi. To bolo dostačujúce na to, aby sa Vladimír Clementis, ktorý žil v rokoch 1902 až 1952, ocitol vo väzení a následne potom aj na popravisku. Správy sa množili. A boli čoraz zlovestnejšie. Vladimír Clementis, československý minister zahraničia, bol na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v Amerike a tam…

  10 prípadov, kedy študenti dokázali svojim učiteľom, že nepatria medzi najbystrejších

  0

  Byť vysokoškolským profesorom nie je najjednoduchšia práca. Najmä ak má študentov, ktorí robia čokoľvek iné namiesto učenia sa. Mnohí profesori sa domnievajú, že títo študenti potrebujú len správnu motiváciu, ale dokonca aj oni pripúšťajú, že to nie je vždy tento prípad. Všetci sme boli (alebo možno stále sme) študenti. Či už…

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Slávny Siegfried a Roy: Čo sa stalo pred tigrím útokom?

  0

  Tak často spomínaný príbeh, v ktorom vystupuje Siegfried a Roy si pamätá temer každý. 3. október 2003 sa začal ako deň veľkých osláv, no skončil ako noc teroru. Tridsať rokov vystupovali iluzionisti Siegfried Fischbacher a Roy Horn s najdrahšou lasvegaskou šou. My si ich však pamätáme vďaka niečomu, čím boli ich šou…

  Vnútro obyčajných vecí skrýva neobyčajné tajomstvá

  0

  Uvažoval si niekedy, čo sa môže nachádzať vo vnútri rôznych predmetov každodennej potreby? Vonkajší vzhľad niekedy klame a zavádza. Možno ťa prekvapí, čo v sebe ukrývajú tieto obyčajné veci. Ako vyzerá vnútro požiarneho hydrantu, zubnej pasty či gitary? Dnes ti prinesieme otázky na tieto odpovede a odhalíme tajomstvá, ktoré pred…

  Vo svete IT

  Exkluzívna akcia na skvelú 3D tlačiareň Creality Ender-3 je opäť tu! Aktuálne je dostupná už za 150 eur

  0

  Model Creality Ender-3 je naozaj dostupná a intuitívna 3D tlačiareň, ktorá je vhodná pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených „tlačiarov“. Postaviť ju zvládne naozaj každý, pričom vám to nezaberie viac ako 10 minút. Následné tlačenie vašich projektov je úplná hračka a to najmä kvôli výbornej stabilnej konštrukcii, skvelým možnostiam v rámci nastavenia…

  8 užitočných aplikácií pre Android smartfóny, ktoré by ste nemali prehliadnuť

  0

  Naše smartfóny sú šikovnými pomocníkmi pri každodennom živote, ale bez vhodných aplikácií sú len zariadeniami na telefonovanie a  písanie správ pričom ich potenciál je omnoho vyšší. My sme si pre Vás nižšie pripravili zoznam 8 aplikácií, ktoré by ste nemali prehliadnuť v obchode Google Play. Stoja minimálne za vyskúšanie, pričom…

  Vybrali by ste si smartfón s plastovou alebo sklenenou zadnou stenu? Pozrite sa čo preferujú fanúšikovia Xiaomi

  0

  Smartfóny v  posledných rokoch prešli veľkými zmenami. Od rapídneho zvýšenia výkonu a to aj v kategórii smartfónov strenej triedy sme sa dočkali aj výrazných dizajnových zmien. Jednou z nich bola implementácia prémiových materiálov ako je sklo či kov v cenovo dostupnejších zariadeniach. Vybrali by ste si plastovú alebo sklenenú zadnú…

  Vedci objavili v hubách látku, ktorá dáva pacientom s obrovskými bolesťami novú nádej

  0

  Vedci objavili v hubách alternatívu k bežným opioidným analgetikám. Zdrojom úspechu má byť neznáma huba z rodu Penicillium. Doteraz boli druhy tohto rodu známe najmä pre antibiotické penicilíny, ktoré produkujú. Zdá sa však, že aspoň jeden zástupca týchto húb obsahuje zaujímavé látky na liečbu bolesti. Deriváty ópia sa viažu na…

  Google mení pravidlá hry pri licencovaní výrobcov smartfónov. Budú z toho ťažiť hlavne ich používatelia

  0

  Spoločnosť Google plánuje zmeniť pravidlá hry pri licencovaní nových zariadení. A  musíme povedať, že tentokrát sa jedná o pozitívnu zmenu, z ktorej budú ťažiť hlavne majitelia nových smartfónov. Zmeny sa dotknú nie len výrobcov smartfónov, ale aj ich používateľov Spoločnosť Google podľa portálu xda-developers.com plánuje zaviesť nové pravidlá v  spojitosti…

  Huawei predstaví už o pár dní nový fitness náramok Honor Band 5i. Pozrite sa čo všetko o ňom vieme

  0

  V júli tohto roku, značka Huawei Honor spustila predaj svojho posledného fitness náramku Honor Band 5, ktorý sme mali mimochodom možnosť vyskúšať. Dnes ale spoločnosť publikovala teaser, v ktorom odhaľuje spustenie predaja nového fitness náramku Honor Band 5i. Informáciu priniesol portál gizmochina.com. Honor Band 5i Predaj nového fitness náramku sa…

  TopSpeed

  Vodíkový Hyundai Nexo čistí vzduch. Dokázal to šialeným pokusom

  28

  Španielske zastúpenie automobilky Hyundai usporiadalo šialený pokus. Do vzduchotesnej gule uzavreli športovkyňu a jediné, čo mohla pri simulovanom behu dýchať, boli výfukové „plyny“ vodíkového Hyundai Nexo. Pri pokuse bol aj lekársky tím, ktorý celú akciu odborne kontroloval. Podľa automobilky jej nič nehrozilo.

  Ako používať hmlovky?

  9

  Predné hmlové svetlá slúžia na zlepšenie viditeľnosti v hmle alebo pri silnom daždi či snežení. Tie zadné na zviditelnenie auta zo zadu ostatným účastníkom premávky v zlom počasí. Častým problémom, s ktorým sa stretávame na slovenských cestách, je však podľa odborníkov ich nesprávne používanie. Oslňujú ostatných vodičov a v kolóne…

  BMW 1 Euro NCAP zvládlo, no má priestor na zlepšenie

  1

  Po nedávnom štvorhviezdičkovom Jeepe tu máme auto so ziskom už "povinných" 5 hviezdičiek. Je tu však jedno ale. BMW 1 Euro NCAP síce prešlo na plný počet hviezd, avšak až tak skvelý výsledok to rozhodne nebol a je tu priestor na zlepšenie. Napríklad za ochranu dospelých automobil nezískal ani 90 %, čo…

  O ručnú výrobu nového Bentley Flying Spur sa stará 200 ľudí

  1

  Automobilka Bentley začala s ručnou výrobou tretej generácie limuzíny Bentley Flying Spur. Ako prvá prichádza jej limitovaná edícia „First Edition“ v originálnom tmavomodrom laku.  Časť výroby Flying Spur je kvôli presnosti samozrejme automatizovaná, o detaily a finalizáciu niektorých dôležitých prvkov sa však v Crewe stará 200 ľudí. K prvým zákazníkom…

  Produkcia značky Lamborghini je 2x rýchlejšia ako pred pár rokmi

  1

  Produktivita automobiliek neustále rastie. Každým rokom sa vyrobí viac áut a automobilky chcú zákazníkom dodať čo najviac vozidiel za čo najkratší čas. Asi najlepším príkladom je v súčasnosti Tesla, ktorá má s ohľadom na produkciu áut veľké, ba priam niekedy až nereálne plány. Produkcia áut však rastie aj u menších…

  Škoda začína s oficiálnym odhaľovaním modelu Octavia IV

  4

  Automobilka Škoda začala s oficiálnym odhaľovaním horúcej novinky Škoda Octavia IV. Svetovú premiéru absolvuje verzia Combi už o necelý mesiac, presne 11. novembra v Prahe. Zaujímavé však je, že česká automobilka pustila do sveta ako prvé dizajnové skice verzie liftback. Tá sa má totiž predstaviť až po praktickejšom kombi.

  KAMzaKRÁSOU

  Míľnik menom prvý sed bábätka: Dá a má sa mu nejako dopomôcť?

  0

  A je to tu. Vaše dieťatko si už samé sadlo a objavuje svet okolo úplne z novej perspektívy. A všetky veci naokolo sú zrazu lákadlom. Ak sa vaše dieťatko doteraz aktívne neplazilo, počítajte s tým, že to čoskoro príde. Preto by ste mali postupne začať s prípravou domácnosti na zvedavé…

  TEST: Nová pleťovka NIVEA - píling, textilná maska a odličovací olej

  0

  Pleťová starostlivosť sa každým dňom posúva viac vpred. Na trhu sú nové prípravky, ktoré sa snažia ísť viac eko smerom a snažia sa zároveň pleti poskytnúť to, čo produkty predtým. Nová pleťovka NIVEA, ktorú sme v redakcii práve dotestovali, je presne takou modernou kozmetikou, ktorá má ambíciu byť viac “eko”…

  Trápi ťa herpes na perách? Skús overené prírodné tipy, ktoré fungujú

  0

  Možno s ním bojujete aj vy a herpes na perách či inej časti tváre je vaším veľmi nepríjemným aj nevzhľadným spoločníkom. Často sa červený pľuzgierik objavuje najmä v momentoch, keď je imunita organizmu oslabená, teda aj toto jesenné obdobie nie je výnimkou. Neváhajte preto a prečítajte si o účinných prírodných pomocníkoch, s ktorými sa herpesu…

  Vyhraj 4x Eisenberg I AM parfumovanú vodu v hodnote 55 €

  1

  Eisenberg I AM - narcistická vôňa odhaľuje v hlave delikátne maliny, nasledované opojným buketom tónov srdca zostavených z magnólie a čierneho korenia. Pretrvávajúce tóny ambry a santalu v základe zanechávajú v pamäti nezabudnuteľný odtlačok tejto vône.

  Psychologický test: Spôsob, akým prekrižuješ prsty, o tebe veľa napovie

  5

  Ľudské telo je fascinujúce. Dokáže o človeku veľmi veľa napovedať. A dokonca aj to, čo ani sami neviete. Stačí, že sa na vás človek pozrie odborným okom a hneď vie, čo vám je a čo vás trápi. Je to skutočne famózne a niekedy aj dychberúce. Napríklad, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo prezrádza tvar…

  Sen všetkých zamestnávateľov: Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia zverokruhu

  2

  Myslíte si, že patríte medzi skvelých zamestnancov, ktorí podávajú kvalitný výkon? Má váš zamestnávateľ vskutku šťastie, že pre neho pracujete? Tak toto si možno potvrdíte v nasledujúcom článku. Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia horoskopu. Vybrali sme troch reprezentantov zverokruhu, ktorí excelujú v práci a dávajú do nej takpovediac dušu. 

  Svetlo sveta

  Počas 75. výročia Trnavskej novény vystúpia aj Marián Kuffa a kardinál Burke

  0

  V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budú všetci jej účastníci uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna…

  Cirkev privítala schválenie zákona o finančnej podpore cirkví

  0

  Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský privítal schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Uvádza to vo vyjadrení, ktoré prinášame v plnom znení: “Rozhodnutie Národnej rady SR v súvislosti so zákonom, ktorý sa týka…

  Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

  0

  Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnosti. Jeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu…

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Armádny Magazín

  Francúzske špeciálne sily ostali ohrozené v Sýrii

  0

  Paríž pred niekoľkými dňami oficiálne uznal, že na severe Sýrie pôsobili špeciálne sily francúzskych ozbrojených síl. Zároveň, ako to zistili francúzski novinári, stiahnutie amerických vojsk z tejto oblasti zaskočilo francúzske špeciálne sily. Bol im totiž stopnutý prísun zásob kvôli skutočnosti, že predtým sa tieto dodávky uskutočňovali cez Američanov (ako

  Video: Policajt versus lupič s mačetou

  0

  Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

  Video: Britské špeciálne sily sa majú zmeniť na katov

  0

  Londýn je pripravený uchýliť sa k mimoriadnym opatreniam, aby zabránil vstupu militantov islamského štátu na svoje územie. To, čo sa deje, priamo súvisí s tureckou vojenskou operáciou v severnej Sýrii a so skutočnosťou, že v dôsledku toho môže byť na slobodu prepustených mn

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Chôdza na severský štýl: Pre koho je vhodná a ako ju praktizovať?

  0

  Či už vás trápia problémy s kĺbmi alebo len potrebujete nakopnúť kondičku, vyskúšajte Nordic walking. Chôdza na severský štýl je vhodná pre všetky vekové kategórie a výborne trénuje celé telo. Chôdzu s palicami poznali turisti a lyžiari už desaťročia, ale Nordic walking bol prvýkrát oficiálne zdokumentovaný až v roku 1979. Spravil tak…

  Doplnková liečba rakoviny: Dokáže očakávané zázraky?

  0

  Liečba takého vážneho ochorenia, akým je rakovina, sa nesmie brať v žiadnom prípade na ľahkú váhu. Pacient by mal rešpektovať všetky liečebné metódy, ktoré mu predpíše odborník, teda lekár. Ak však sám pacient cíti, že by mohol a chcel liečbe dopomôcť, tak môže. Doplnková liečba rakoviny sa totiž u mnohých…

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…