• Dušan Hirjak

  Je Európska únia ako nadnárodná entita s centrálnym režimom moci legitímna a potrebná ? Aký súhlas dali členské štáty EÚ, aby bolo ustanovené právo EÚ ? Iba zásluhou politickej únie bude sa nám lepšie žiť ? Prečo nám politici a média nehovoria pravdu o EÚ, ale strašia nás dôsledkami, ak ich nebudeme počúvať ? Boli prístupové rokovania SR k EÚ z právnej stránky celkom v poriadku? Ozaj je štátna suverenita fungovaním EÚ nedotknutá ? Budeme musieť prisahať vernosť EÚ ako český národ Tretej ríši ? Na základe týchto otázok môžeme žiadať od kandidátov na funkciu prezidenta SR odpovede a tak sa zorientovať, koho voliť za prezidenta SR.

  Publikované 02.03. 2019 o 14:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  Do pozornosti táto myšlienka:

  Podľa filozofie kritického racionalizmu ( predstaviteľ K. R. Popper ) nič nemôže byť vopred dané, čo by nebolo možné vystaviť racionálnej kritike.

  Podľa skúsenosti z praktického života v našej spoločnosti, konkrétnejšie, podľa skúsenosti z politiky, ktorú robia naše politické elity a predstavitelia EÚ, je možné tvrdiť, že bolo vopred dané, a trvá to, že všetky aktuálne otázky ( témy ) týkajúce sa charakteru EÚ, jej fungovania a členstva Slovenskej republiky v EÚ, nie je možné vystavovať racionálnej kritike.

  Je to v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami, ale rovnako aj s jedným z princípov liberalizmu: verejným zdôvodňovaním politiky vládnej moci.

  Poučenie: V tej najdôležitejšej otázke života spoločnosti – občanov SR sa zámerne zrušila politika ako stretávanie názorov a presvedčení a zápas o získanie súhlasu a väčšiny. Vznikla z toho požiadavka na falošnú solidaritu, pretože Brusel a EÚ máme vnímať ako rodičov, ktorí svojím deťom chcú iba zabezpečiť dobrý a dôstojný život. Politický dôsledok tejto falošnej solidarity spočíva v tom, že my, ako občania, ručíme za to, čo sa deje v našom mene prostredníctvom štátnych orgánov a ich ( našich ) zástupcov. Prečo si máme myslieť, že iba v mene nás, občanov, sa v záležitostiach fungovania EÚ všetko deje ? Prečo si nepripustíme, že fungovanie EÚ môže sa diať v záležitostiach rôznych špecifických skupín a ich záujmov, ktoré disponujú peniazmi a skutočnou mocou ?

  Členstvo SR v EÚ nemôže byť základom bytia svojbytného národa, ale iba jeho aktuálne potrebným doplnkom. Z EÚ sa stalo politické náboženstvo, v rámci ktorého sú občania indoktrinovaní k povrchnému poznaniu, že majú povinnosť iba veriť.

  Najprv úvodné poznámky k dvom otázkam.

  1. K otázke národného záujmu.

  Táto poznámka je dôležitá pre každého z nás, aby sme si mohli uvedomiť, aké budú naše postoje k problematike fungovania EÚ. V prvom rade národný záujem je záujem politického národa, okolo ktorého existuje štát. Tomu zodpovedá ustanovenie v Ústave SR, že občania sú zdrojom štátnej moci. Národný záujem sa vzťahuje k zahraničnej politike a preto tento záujem majú mať občania a ich štát v svojej moci. Zásluhou vládnej moci toto sa zmenilo v neprospech občanov SR, ktorí o tom ešte dostatočne nevedia.

  Národný záujem v sebe obsahuje ( skrýva ) dva dôležité záujmy. Prvý záujem je možné definovať ako objektívny záujem a týka sa zväčšovania či udržiavania štátnej moci na danom území, udržiavanie existencie, bezpečnosti, celistvosti a suverenity štátu. Štátna suverenita je právo vykonávať vládu a vydávať zákony vo vlastnej krajine a chovať sa ako nezávislá jednotka na medzinárodnom poli. Štátna suverenita je podmienkou pre obhajobu objektívnych záujmov a subjektívnych záujmov, o ktorých bude ešte poznámka.

  Súčasťou národného záujmu sú aj subjektívne záujmy občanov ako agregátu individuálnych a skupinových záujmov a hodnôt príslušníkov politického národa. Najpodstatnejšie je pochopiť, že subjektívne záujmy sú formované v demokratickom politickom procese ( politický boj, parlamentná demokracia, slobodné a demokratické voľby atď. ) Dôležitá poznámka: subjektívna záujmy občanov SR nie je možné formovať na úrovni EÚ či Bruselu.

  Pod vplyvom EÚ a národnej vlády je štátna suverenita potláčaná, pretože právo vykonávať vládu a vydávať zákony vo vlastnej krajine a chovať sa ako nezávislá jednotka na medzinárodnom poli, boli významne obmedzené. Zároveň dochádza k deformovaniu a obmedzovaniu demokratického politického procesu, pretože tento proces sa jednoznačne týka a súvisí s formovaním subjektívnych záujmov občanov v štáte.

  V národnom záujme preto každý štát potrebuje byť členom iba takej EÚ, ktorá má fungovať ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje európsky národný záujem. Lenže napriek tomu predstavitelia EÚ a národné vlády neustále pokračujú v integrácií tak, aby EÚ bola ustanovená ako európsky super štát.

  2. K otázke pochybnosti, pochybovania.

  Môžeme pochybovať o všetkom možnom: o existencií Boha, o vernosti partnera / partnerky, o svojom susedovi, o svojich schopnostiach o svojom zdraví, o svojich deťoch o svojej firme, o svojom štáte a podobne. Nesmieme však pochybovať o jednom: o Európskej únií so sídlom v Bruseli, o jej založení, o jej cieľoch a záujmoch, o jej nevyhnutnosti či potrebnosti. Neustále je nám zdôrazňované, že ak pochybujeme, tak chceme proti EÚ bojovať. A kto proti EÚ bojuje, ten ohrozuje hospodársky rast, pracovné miesta, euro, úspory ľudí v bankách ohrozuje teda európsku spoluprácu, prosperitu a dokonca aj mier. Toto ohrozenie nám za určitú krátku dobu predostreli politici zo SR: v prvom rade M. Šefčovič, v druhom rade I. Mikloš. A za nimi je možné spracovať menný zoznam ďalších prisluhovačov, ktorí nám pripomínajú, že máme byť poslušní. A poslušnosť si vyžaduje, aby sme nepochybovali, ale verili, teda mali nádej, že všetko bude dobre a v prospech všetkých, pretože architekti EÚ berú do úvahy len záujmy občanov.

  Je takéto správanie sa politikov k občanom členských štátov EÚ a ich politické aktivity v tomto smere morálne dobre a morálne správne ? To rozhodne nie ! Niekedy dávno som čítal, že nemáme veriť nádeji, pretože nádej je prostitútkou života, lebo sa zveruje do rúk každému z nás. Pochybovanie je prirodzená potreba a vlastnosť človeka, pretože bez neho poznanie životných situácií a procesov, vrátane politických, nie je možné v dostatočnej hĺbke a s pochopením.

  Aj v súčasnosti nám, občanom, vraj politici hovoria pravdu. Možno, lenže ich pravda sa netýka otázok nášho pochybovania, táto ich pravda sa netýka toho, aká je podstata a charakter EÚ, aby sme sa uistili, čo z nej vyrastá a k čomu má slúžiť. Pravda politikov je o tom, že nám nezakryte zdôrazňujú, že naše pochybovanie a vraj „boj“ proti EÚ bude mať pre všetkých negatívne dôsledky. Svojou pravdou zakrývajú inú a skutočnú pravdu a tá je o tom, že osud členských štátov v Európe sme neuvážene, s veľkou dávkou optimizmu a aj zásluhou rôznych konšpirácií z úrovne vládnej moci zverili do rúk EÚ, pričom sme sa jej charakterom vôbec nezaoberali, pretože dôvera k Západu bola a je bezhraničná.

  EÚ za súčasného stavu je štátnou mocou, ktorá chce o všetkom rozhodovať, pričom práve táto nadnárodná moc ovplyvňuje život v Európe a preto môžeme pociťovať iba dôsledky jej moci a presadzovania jednotlivých politik. Ak sa teda zástancovia eurooptimistov či politici nadnárodných štruktúr rozhodli hovoriť pravdu, tak v skutočnosti zase nás, občanov iba zavádzajú, pretože občania nemajú žiadny vplyv na výkon moci z Bruselu. Ich pravda, žiaľ, má iba taký zmysel, ako téza, ktorú teraz uvediem: „Migrácia do Európy vznikla v dôsledku veľkých pochybnosti občanov členských štátov EÚ, pretože neverili, že je faktorom trvalo udržateľného rozvoja Európy.“ Takže v skutočnosti nám ľudia typu Šefčoviča, Mikloša či vládnej moci vôbec žiadnu pravdu o EÚ nepovedia, pretože nemajú záujem o tom viesť otvorené a racionálne diskusie.

  I.

  Nedávno má na Hlavných správach zaujal článok k vypočúvaniu záujemcov o post ústavného sudcu pre Ústavnoprávnym výborom NR SR. Zásluhou poslanca NR SR Rastislava Schlosára bola kandidátom na sudcov Ústavného súdu SR položená otázka, ako vnímajú ustanovenie Ústavy SR uvedené v § 7 ods. 2, ktoré hovorí o ukotvení SR v EÚ a teda faktický o obmedzení jej suverenity.

  Článok Hlavných správ uvádza, že štyridsať elitných ústavných právnikov dostalo priestor vyjadriť sa k položenej otázke. Z ich odpovedí ( stanovísk ) redaktor Hlavných správ urobil tento záver: „Elita ústavnoprávnych expertov SR sa viacmenej zhoduje v tom, že zvrchovanosť Slovenska nie je účasťou v EÚ porušená.“

  Tento zovšeobecňujúci výsledok si dovolím doplniť dvoma konkrétnymi názormi. Prvý príklad. Advokátka Zuzana Pitoňáková, dlhoročná poradkyňa ÚS SR, nevidí rozpor v tom, že európske právo je nadradené slovenskému. Druhý príklad. Róbert Fico, expremiér SR, už dávnejšie vyhlásil, že ak ide o pozitívnu stratu suverenity, treba byť ústretoví.

  Aký odkaz záujemcovia o post sudcov Ústavného súdu SR vyslali nám, občanom ?

  Všetko je v poriadku, pokiaľ ide o členstvo SR v EÚ a fungovanie EÚ. Nič zlého sa nedeje. Nemajte obavy !

  V období pred voľbami do Európskeho parlamentu je to medvedia služba našim vládnym politikom, našej vládnej moci od nezávislých kandidátov z radov súdnej moci. Táto medvedia služba má navodiť atmosféru v spoločnosti, že občania majú povinnosť prijať súčasný stav v EÚ, súčasnú politiku EÚ ako nadnárodnej inštitúcie bez výhrad, s pochopením, že ide o ich blaho bez alternatívy.

  O čom svedčia výpovede záujemcov o post ústavného sudcu na položenú otázku ?

  V prvom rade o tom, že Ústavný súd SR ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nezistil žiadne nedostatky či porušenie Ústavy SR vo veci členstva SR v EÚ a fungovania EÚ. Predpokladám, že nezistil preto, že sa žiadnymi návrhmi na konanie nezaoberal a nepodal žiadny výklad Ústavy SR, ktorý by súvisel s otázkou zvrchovanosti a štátnej suverenity. Lenže s touto otázkou bezprostredne súvisí aj otázka, či vo veciach obmedzenia suverenity SR, súhlas s ustanovením ( budovaním ) nadnárodného právneho poriadku ( komunitárneho práva ) mali dostatočné kompetencie zákonodárny zbor a výkonná moc.

  Z môjho pohľadu zovšeobecňujúca odpoveď záujemcov o sudcov ÚS SR na položenú otázku je ukážkou „učenej nevedomosti“ ako absencie schopnosti skúmať problematiku fungovania EÚ v širších súvislostiach, špecifický zameranú na problém, ako je možné ( a ako bolo možné ) prejsť od práva ako výsledku vnútroštátnej vôle k právu ES ( EÚ ) ako výsledku nadnárodnej tvorby vôle. Som šokovaný z toho, že u záujemcov o sudcov ÚS SR absencia schopnosti ( či ochoty ) skúmať uvedený problém vôbec existuje a že nemajú žiadne pochybnosti k aktuálnemu stavu, že nadnárodné právo EÚ je s požehnaním národných vlád členských štátov EÚ nadradené národnému, slovenskému právu.

  Je to priam tragické, že to nikomu z nich nevadí, nevidia v tom žiadny rozpor. Lenže ten existuje ! A malo sa to riešiť, pretože Ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti SR, konkrétnejšie, ústavnosti v rámci vnútroštátnej tvorby vôle. Je hanbou, že intelektuáli z prostredia súdnej moci či práva nemajú vedomosť o tom, že zvrchovanosť SR je členstvom v EÚ významne narušená a že samotný vývoj v EÚ či v Európe sa uberá v smere toho, čo chce a plánuje Nemecko.

  Kandidáti na sudcov ÚS SR zrejme nemali čas oboznámiť sa s výrokom Martina Schulza, bývalého predsedu Európskeho parlamentu: „Najneskôr v roku 2024 budú Spojené štáty Európske skutočnosťou.“ Rovnako si kandidáti ani nevšimli nedávne vyhlásenie Angely Merkelovej: „Národné štáty dnes musia – alebo povedzme, majú povinnosť – vzdať sa vlastnej suverenity.“

  To, že si kandidáti nevšimli výroky uvedených politikov, to nie je až také dôležité. Dôležité ( a veľmi ) je to, čo súvisí s ich profesionálnou orientáciou v oblasti práva. Bolo potrebné si všimnúť ( uvedomiť si ), že EÚ, celý jej integračný proces, je právnou realitou, pretože je výtvorom práva a je spoločenstvom na základe práva – lenže to všetko na úkor štátnej zvrchovanosti – suverenity národných štátov. Európsky súdny vor už dávno konštatoval, že členské štáty EÚ založením spoločenstiev obmedzili svoju zákonodarnú suverenitu a vytvorili samostatný právny poriadok, ktorý je záväzný pre ich členov a nich samotných a ich súdy ich musia ( ! ) rešpektovať.

  Bez samostatnosti komunitárneho právneho poriadku ( unijného ) nie je možné ustanoviť európsky super štát, pretože svoju moc Brusel uplatňuje a rozširuje na všetkých územiach členských štátov EÚ. Dnes sa už tvrdí, že dve tretiny všetkých právnych aktov v 27 členských štátov EÚ prichádza z Bruselu. Pritom treba dodať, že právo EÚ sa nemôže považovať za obyčajný súbor medzištátnych dohovorov, a teda ani za medzinárodné právo, a ani za časť alebo prívesok národných právnych poriadkov.

  Pýtam sa, či štátna zvrchovanosť – suverenita už pre inteligenciu v oblasti práva neznamená nič a že to, že nadnárodná tvorba vôle prevláda nad vnútroštátnou tvorbou vôle, tiež nič neznamená ? Aká je jasná zásada štátnej zvrchovanosti – suverenity ? Že ide o štátnu moc národného spoločenstva, ktorá je vo vzťahu k ostatným štátom rovnoprávna a nezávislá a na svojom území najvyššia a výlučná.

  Nerozumiem tomu, že elita ústavnoprávnych expertov SR sa mohla zhodnúť v názore, že zvrchovanosť Slovenska nie je účasťou v EÚ porušená. Ak by títo experti vychádzali iba z analýzy faktov o charaktere komunitárneho či unijného práva, potom v žiadnom prípade nemôžu sa zhodnúť v názore, že nejde o potieranie štátnej zvrchovanosti. Pokiaľ sa experti zhodli v názore, že o nič negatívneho pre SR nejde, znamená to, že sa orientujú v praxi nie podľa toho, že súdna moc je nezávislá, ale najskôr podľa iného kritéria. Iné kritérium súvisí s právomocou zákonodarného zboru – jeho ústavnoprávnym výborom a plenárnym zasadaním. A tak sa dostávame k problému, že síce súdna moc je nezávislá, ale výber predstaviteľov Ústavného súdu SR je úplne v rukách politikov a teda v rukách vládnej moci. Výsledkom takéhoto paradoxu je potom to, že ústavnoprávni experti na vypočúvaní pred Ústavnoprávnym výborom NR SR sa svojimi postojmi prezentovali ako tí, čo nie sú ani trošku znalí o problematike štátnej zvrchovanosti – suverenity či v otázkach komunitárneho ( unijného ) práva.

  Zvrchovanosť Slovenskej republiky nie je účasťou v EÚ porušená ! – tak toto stanovisko je iba plne v súlade s politikou vládnej moci, ktorá bezvýhradne podporuje integračný proces v rámci EÚ v takom smere, ako som ukázal na stanovisku M. Schulza a A. Merkelovej. Pritom ani v samotných dokumentoch o komunitárnom ( unijnom ) práve sa vôbec určitá strata suverenity členských štátov EÚ nezakrýva a toto právo sa pokladá za nadriadené právu v národnom štáte.

  Dovolím si upozorniť na článok britského historika a špecialistu na medzinárodné právo Johna Laughlanda zo 7.3.2017 s názvom „11.september 1990: zriadenie Nového svetového poriadku …“ Autor článku ukazuje na určitú postupnosť politických aktivít Západu na čele s USA v rokoch 1990 a 1991, ktoré viedli k zásadným zmenám vo svete. Tak napríklad 11.9.1990 pred Kongresom USA odznel prejav H.W.Buscha o Novom svetovom poriadku. Hlavy európskych štátov sa stretli v holandskom meste Maastricht 9.12.1991 a dohodli nielen odstránenie národných mien, ale aj prekonanie národných štátov.

  Autor upriamil pozornosť na úlohu Helmuta Kohla. Ten veril, že akúsi anarchiu svetového systému založeného na národných štátoch bude možné obmedziť iba vytvorením nadnárodného núteného ( ! ) poriadku. Autor článku pripomína, že nadnárodná ideológia nemeckého kancelára Helmuta Kohla bola zakotvená aj v nemeckej ústave. Nemecko sa stalo garantom tejto ideológie, z čoho vznikla zaujímavá situácia, že SRN je jediný štát EÚ, ktorý je povinný ( ! ) zostať členom EÚ a spolupracovať na jej „rozvoji“, čiže centralizácií. Súčasná kancelárka vedie svoju politiku práve v duchu tejto nadnárodnej ideológie.

  V duchu tejto ideológie už nešlo o nový svetový poriadok založený na medzinárodnej spolupráci a rovnováhe, ale išlo výhradne o nadnárodné štruktúry pod západným velením, predovšetkým americkým. Tento nadnárodný systém je v priamom rozpore s medzinárodným právom a Chartou OSN a preto z jeho pohľadu takáto štruktúra je nezákonná !!! Národné vlády, média, rôzni prisluhovači nadnárodných štruktúr, samozrejme, nemali a nemajú záujem takéto stanovisko prezentovať verejnosti a diskutovať o ňom. Skôr je to výzva pre ústavných sudcov a ústavné súdy v členských štátoch utor článku si z politických udalosti v roku 1991 všimol ešte dve a to zásadného významu. Zaujala ho rezolúcia BR OSN z apríla 1991, ktorá bola vraj prijatá na ochranu Kurdov a šiitov v Iraku. BR OSN si tak prisvojila právo použiť z humanitárnych dôvodov donucovacie opatrenia proti určitému štátu.

  Výsledkom takéhoto postupu bolo to, že americká a britská vláda potom 12 rokov Irak bombardovala. Touto rezolúciou sa zrodila idea, že Západ predstavuje „hodnoty“ a nie politickú moc. Touto ideou sa rovnako podporuje ( zdôvodňuje ) potreba nadnárodnej ideológie. Druhou udalosťou bol summit NATO v Ríme v decembri 1991, ktorý prijal novú strategickú koncepciu Aliancie.

  Prečo som si dovolil uviesť zásadné otázky z článku britského historika ? Pretože komunitárne ( unijné ) právo ES ( EÚ ) či právny charakter ES a EÚ sa priamo nadnárodnej ideológie a jej cieľov dotýka, pretože trpezlivo pracuje na zničení štátnej zvrchovanosti – suverenity členských štátov EÚ. K tejto úlohe je komunitárne právo predurčené práve svojim charakterom. Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora je možné uviesť tieto prvky osobitosti a špecifickosti právneho charakteru ES a EÚ:

  a) inštitucionálna výstavba ( inštitúcií EÚ ), ktorá má zaručiť nadnárodnú tvorbu vôle v EÚ, ktorá musí byť ovplyvnená európskymi ( ! ) záujmami,

  b) prenos kompetencií, ktorý sa postupne realizuje v úplnej tichosti, je veľmi rozsiahly na rozdiel od medzinárodných organizácií a výrazne zasahuje do oblasti, ktoré sú bežne vyhradené štátom,

  c) EÚ má svoj vlastný právny poriadok zásluhou členských štátov ( ich vlád a zákonodarného zboru ), ktorý je nezávislý od právnych poriadkov členských štátov,

  d) existuje priama uplatniteľnosť práva EÚ, čo znamená, že jeho ustanovenia nadobúdajú svoju plnú účinnosť vo všetkých členských štátoch,

  e) prednosť komunitárneho práva plní funkciu, že toto právo nemôže byť zrušené a ani zmenené národným právom, pričom pri určitej kolízií má prednosť pred národným právom.

  Už z týchto prvkov právneho charakteru EÚ vyplýva, že EÚ nie je žiadnou bežnou medzinárodnou organizáciou, ktorá štátnu zvrchovanosť – suverenitu nenarúša. V odborných kruhoch sa dnes už jasne tvrdí, že EÚ prináležia úlohy, ktoré ako celok vytvárajú charakter štátnosti, že EÚ je autonómnou entitou či supranárodnou organizáciou. Je to vlastne nadnárodná organizácia, ktorá smeruje k svojmu definitívnemu zavŕšeniu – ustanoveniu super štátu, ktorý si bude celkom slobodne svoje ciele voliť ( oproti súčasným obmedzeniam ), plniť všetky úlohy moderného štátu a teda bude disponovať všeobecnou kompetenciou – sám si stanovovať kompetencie.

  Podľa úloh je EÚ podobná ústavnému poriadku štátu a prvky jej právneho charakteru jasne dosvedčujú, že nejde o „rovnocenného partnera“ existujúcich členských štátov, ale o už spomínanú autonómnu entitu s vlastnými výsostnými právami a od členských štátov nezávislým právnym poriadkom, ktorému sú podriadené tak členské štáty ako aj ich príslušníci v oblastiach úloh vyčlenených pre EÚ.

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.23
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump podpísal zákon o sankciách voči Číne a odňal obchodné výsady Hongkongu

  Washington/Peking 15. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Americký prezident Donald Trump podpísal v utorok zákon, ktorý uvaľuje sankcie na čínskych predstaviteľov a inštitúcie zodpovedné za potlačovanie autonómie Hongkongu. Zároveň zrušil osobitný štatút, ktorý poskytoval Hongkongu výhody pri obchodovaní s USA, informovala agentúra AFP Peking okamžite avizoval, že prijme odvetné opatrenia…

  Vašečka k novele upravujúcej oblasť potratov: "Schválil sme najväčší krok v prospech života za posledných 30 rokov." SaS tvrdí, že zákon nikomu nepomôže

  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V parlamente v utorok prešla do druhého čítania novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov. Poslanci z klubu OĽaNO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu…

  Blaha reaguje na obvinenie z popierania zločinov komunizmu: "Považujem za desivé, že dnešný štát ide prenasledovať opozičného politika za ľavicové presvedčenie a iný názor"

  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil poslanca parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD) z trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Trestné oznámenie na neho mala podať europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Podľa Blahu ho stíhajú za to,…

  Kto môže tromfnúť Gröhlinga? Aké bude vyvrcholenie diplomovkovej ságy? Vytiahne niekto ešte väčší tromf?

  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Kedysi mal národ v úcte ľudí, ktorí mu vládli. Králi, kniežatá, neskôr prezidenti či ministri – bývali spoločenskými vzormi, symbolmi, autoritami. Tento stereotyp sa súčasná vláda snaží rozbiť a naozaj sa jej to darí. Aj prostredníctvom megatrapošiny okolo diplomoviek Táto epopeja už nadobúda…

  Nie je tam aj vaše dieťa? Československí pedofili zverejňujú na svojich stránkach fotky detí aj s ich menami a vekom. Na prosbu niektorých rodičov, aby ich dali preč, reagovali, že to nie je legitímna požiadavka

  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot video televizeseznam.cz)   Československá pedofilná komunita na svojej stránke zverejňuje fotky detí bez ich vedomia a bez vedomia ich rodičov. Fotky nechceli stiahnuť ani na žiadosť ich rodičov. Bránia sa tým, že fotky na ich webe sú len odkazy na tieto fotografie, ktoré sú na…

  Kde sa stratili ich morálne zásady? SaSkári a Zaľudia vyzývali Kollára na odstúpenie. V prípade diplomovej kauzy Gröhlinga sú ticho a šúchajú nohami

  Bratislava 15. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V priamom prenose môžeme pozorovať dvojaký prístup liberálov ku kauze Kollárovej diplomovky a k podobnej kauze ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Kým prvého menovaného liberálne vládne strany SaS a Za ľudí vyzývali k odstúpeniu, pri podobnej diplomovej kauze Gröhlinga sú ticho ako "voš…

  Dan Landa o obmedzovaní slobody: Nie je možné, aby sa tu ľudia báli hovoriť o svojom názore

  Praha 15. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto: Facebook)   Český rockový spevák, skladateľ, amatérsky bojovník muay thai, príležitostný herec a automobilový pretekár Daniel Landa sa vo svojom nedávnom rozhovore s Pavlom Štruncom na CNN Prima dotkol témy obmedzovania slobody, čo ho v poslednej dobe vcelku trápi. V tejto súvislosti sa tak zmienil…

  Osem filipínskych pohraničníkov chráni svoje územie v čínskom obkľúčení

  Peking 15. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Predstavte si, že by v Bratislave uprostred Dunaja Maďarsko naviezlo kamene a hlinu, vytvorilo by tam ostrov, ktorý by vyhlásilo za svoje územie, na ostrov by umiestnilo pohraničnú stráž, ktorá by kontrolovala plavbu po Dunaji a cez vzdušný priestor nad Dunajom by nikto…

  Tisíce demonštrantov žiadali odstúpenie premiéra Netanjahua

  Jeruzalem 15. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Oded Balilty)   Tisíce demonštrantov sa v utorok večer zhromaždili pred rezidenciou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme, aby požadovali jeho odstúpenie. Zdôrazňovali, že na čele vlády nemôže stáť politik súdený za korupciu, informovala agentúra AP Netanjahu (70) čelí v troch rôznych korupčných kauzách obžalobe z…

  Bielorusi protestovali proti vyradeniu Lukašenkových súperov z volieb

  Minsk 15. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik,Kremlin-Alexei Nikolsky)   Stovky ľudí v utorok večer protestovali v Minsku a ďalších bieloruských mestách proti tomu, že boli z augustových prezidentských volieb vyradení dvaja hlavní súperi dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka. Polícia zadržala vyše 100 účastníkov protestov, 70 z toho v Minsku, kde došlo aj k…

  Pri zrážke vlakov zomrel rušňovodič a 35 ľudí utrpelo zranenia

  Praha 15. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Zrážka vlakov, ku ktorej došlo v utorok večer v Stredočeskom kraji, si vyžiadala jednu ľudskú obeť a približne 35 zranených. O život prišiel rušňovodič jedného z vlakov, ktorého vytiahli z kabíny mŕtveho, informoval spravodajský server Novinky.cz Hovorca stredočeských hasičov uviedol, že štyria z 35…

  NATO je mŕtve už asi nie iba klinicky. Francúzsko podporilo útok na turecké sily v Líbyi

  Tripolis 14. júla 2020 (HSP/Armyweb/Foto: Screenshot:YouTube)   Český portál Armyweb priniesol informáciu, v ktorej cituje grécke zdroje, podľa ktorých sa francúzske ozbrojené sily zúčastnili nedávneho zničenia tureckých protivzdušných systémov v Líbyi. Gréci veľmi pozorne sledujú turecké vojenské aktivity a snažia sa mať prehľad. Informácie o napadnutí tureckej základne Al-Vatiya 130…

  Minister Gröhling by mal hodnoverne preukázať, že neporušil pravidlá, alebo by mal odstúpiť, vyzýva študentská rada

  Bratislava 15. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–Jaroslav Novák)   Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by mal buď hodnoverne preukázať, že z jeho strany nedošlo k porušeniu pravidiel a zásad akademickej etiky, alebo by mal odstúpiť z postu ministra školstva. V reakcii na kauzu diplomovej práce ministra to uviedla Študentská rada vysokých škôl…

  Slováci si podľa výsledkov analýzy po uvoľnení opatrení najčastejšie doniesli COVID-19 z Česka

  Bratislava 15. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Slováci si po uvoľnení opatrení prijatých v súvislosti s novým koronavírusom priniesli ochorenie zo susedného Česka, a to v 48 prípadoch. Vyplýva to z analýzy, ktorú spracovali pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, epidemiologičky Mária Avdičová a Jana Námešná. Sledovali…

  Nové rozdelenie Poľska. Tentoraz sa ho Rusko nezúčastňuje

  Moskva 15. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Boli to najdlhšie, najnepredvídatelnejšie, najnepríjemnejšie a najšpinavšie voľby. A nie je isté, že skončili. Hovoríme o nešťastných prezidentských voľbách v Poľsku, ktoré sa mali konať už v máji Pripomeňme, že ak by sa konali v lehotách stanovených zákonom, mal by súčasný prezident…

  "Ochrana Európskej únie zo strany USA už nie je samozrejmosťou," agituje nemecká kancelárka za "vhodné spoločné riešenie"

  Berlín 15. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-John MacDougall)   Poskytovanie ochrany Európe zo strany Spojených štátov v súčasnosti už nie je samozrejmosťou. Európa preto musí nájsť spoločné riešenie, vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová "Musíme povedať, že po uplynutí 30 rokov od znovuzjednotenia Nemecka a po skončení studenej vojny svet vyzerá úplne inak.…

  Zomrel niekdajší tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš

  Praha 15. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Vo veku 97 rokov zomrel bývalý komunistický politik Miloš Jakeš. Informovala o tom v utorok televízia CNN Prima News, ktorej to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Úmrtie niekdajšieho generálneho tajomníka ÚV KSČ jeho blízki tajili, pohreb sa už konal v krematóriu v pražskej…

  Boj Dudu a Trzaskowského ako Trumpa s Bidenom. Neoliberáli sú na koni, ľavica na okraji

  Praha 15. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Čo v skutočnosti znamená víťazstvo Andrzeja Dudu v poľských prezidentských voľbách, aký záver by mali urobiť politici v Európe a Česku? "Veľmi smutné," je presvedčený pražský politológ a občiansky aktivista Jan Miklas. O svoje myšlienky sa podelil v rozhovore pre Sputnik Miklas: Prezidentské…

  TopDesat

  Ako sa vyrába káva bez kofeínu? Môže za ňu Wolfgang?

  0

  Príbeh kávy bez kofeínu zrejme započal Johann Wolfgang von Goethe. Okrem toho, že bol jedným z najslávnejších nemeckých autorov, venoval sa aj prírodovedám. V roku 1819 videl chemického laboranta Friedlieba Ferdinanda Rungeho demonštrovať, ako dokáže smrteľný extrakt z korenín rozšíriť mačkám zreničky. Wolfgang bol tak zaujatý, že mu dal malú…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 2. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Prečo čerstvo pokosená tráva vonia tak úžasne? Aké má tajomstvo?

  0

  Čerstvo pokosená tráva je jedným z náznakov, že leto sa už začalo. Sladká a ostrá vôňa, ktorá rozvonia celú ulicu. Tiež ju miluješ? Keď sa ti dostane do nosných dierok, nejako sa jej podarí presne ti v hlave premietnuť, akú zelenú farbu má. Čo však naozaj cítiš, keď ti pľúcami…

  Prečo niektorí muži trávia na záchode tak veľa času?

  0

  Ak si aj ty zvedavý, prečo sa mužom tak veľmi páči na záchode pri vykonávaní potreby a sú tam tak dlho, máme odpoveď. Toaleta je pre nich bezpečným miestom na zamyslenie sa nad veľkými otázkami života. Takže nejde o anatomický pôvod. V skutočnosti môžu byť muži pri výkone svojich defektačných…

  Prečo musí počas spánku tvoja noha vykúkať spod prikrývky?

  0

  Všetci sme zažili ten boj pri zaspávaní. A napodiv je to omnoho jednoduchšie, keď jedna tvoja noha vykúka spod prikrývky. Záhada toho, čo nás k tomu núti, spočíva v tom, že ideálna teplota v izbe pre dobrý nočný spánok je asi 18° C a naše nohy sú bránou do tohto dokonalého prostredia.…

  Kráľ Artuš: Panovník hradu Kamelot. 2. časť

  0

  V Británii 5. a 6. storočia, pustošenej nájazdmi Sasov a rozdelenej do nespočetného množstva malých kráľovstiev, vládol kráľ Artuš hradu Kamelot. Rozprávanie o jeho živote a dejinách jeho kráľovstva sa však zakladá viac na legendách než na skutočných historických faktoch. V prvej časti článku sme sa pozreli na vcelku zložitú genézu dejín Britských ostrovov, ktoré v minulosti…

  Vo svete IT

  Vedci objavili jednu z najväčších štruktúr prepojených galaxií. Rozopína sa do vzdialenosti 1.4 miliárd svetelných rokov

  0

  3D vesmírne mapy odhalili jednu z najväčších kozmických štruktúr, akú sa nám doteraz podarilo objaviť. Ide o giganta, ktorý sa rozpína do vzdialenosti až 1.4 miliárd svetelných rokov a ukrýva v sebe státisíce galaxií. South Pole Wall, alebo Stena južného pólu Vedci túto kozmickú štruktúru nazvali South Pole Wall, alebo…

  Kompaktný ochladzovač a ventilátor v jednom, Xiaomi Microhoo aktuálne kúpiš za neuveriteľne nízku cenu

  0

  Neznesiteľné horúčavy sú už v plnom prúde a práca za počítačom sa stáva stále neúnosnejšou, najmä v neklimatizovaných priestoroch. Čo tak ale siahnuť aspoň po čiastočnom schladení a príjemnom vánku, ktorý ponúka 3v1 ventilátor Xiaomi Microhoo, ktorý aktuálne kúpiš na e-shope TomTop.com za naozaj skvelých 38 eur s bezplatnou dopravou…

  Chrome dostáva nový režim, ktorý pri prehrávaní videí šetrí dáta. Takto ho zapnete!

  0

  Najväčším žrútom dát bývajú na internete videá, pričom častokrát je možné ich sledovaním vyčerpať v  priebehu niekoľkých minút stovky dát megabajtov. Len pre zaujímavosť, pri 4K videu za 1 minútu prenesiete približne 250 megabajtov. Google pravdepodobne z tohto dôvodu zavádza do prehliadača Chrome vcelku vítanú funkciu, ktorú oceníte pri pozeraní…

  Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 – špičková pracovná stanica, ktorej cieľovou skupinou sú tí najnáročnejší

  0

  Do redakcie nám po dlhšom čase zavítal poriadny notebook, tentokrát padla karta na pracovný ultrabook ThinkPad X1 Carbon 7 od spoločnosti Lenovo, ktorý je v kategórií kompaktných notebookov na popredných priečkach čo sa výkonnosti, výbavy, ale aj cenovky týka. Po dlhšom testovaní tohto zariadenia vám aspoň čiastočne priblížim aké je…

  Prečo sa planéty nezrážajú? Ktoré z nich sú v sústave stabilnými, a ktoré nie? Vedci budú poznať odpovede rýchlejšie ako doposiaľ

  0

  Prečo sa planéty nezrážajú? Ako je možné že sa planéty v sústave dokážu organizovať a koľko z nich ostane stabilných počas miliárd rokov? Dokázať odfiltrovať všetky možnosti, ktoré by nevyhnutne viedli ku kolízii, by vedcom odhalili oveľa jasnejší pohľad na vzdialené planetárne systémy, píše portál Phys. Nie je to však…

  Je to oficiálne. Briti odstrihnú Huawei od svojej 5G siete

  0

  Čínsky technologický gigant, spoločnosť Huawei Technologies je aktuálne uprostred ekonomického konfliktu medzi americkou administratívou a Pekingom, pričom je na spoločnosť z viacerých strán neustále vyvíjaný tlak. Obzvlášť v prípade 5G sietí, kde postupne, ale isto pribúdajú jednotlivé krajiny, ktoré vylučujú Huawei z možnej kooperácie. Jedným z partnerov, ktorý proti Huawei…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo je sklerodermia? Zisti, či patríš k tým, ktorých ohrozuje najčastejšie!

  0

  Keďže presné príčiny vzniku sklerodermie nie sú jasné, nie je v súčasnosti dostupný ani žiadny liek, ktorý by zabezpečil úplne vyliečenie pacienta s týmto ochorením. Výnimkou je lokalizovaná sklerodermia u detí, pri ktorej v mnohých prípadoch ochorenie po niekoľkých rokoch prakticky úplne ustúpi. Správne zvolená liečba, ktorá sa zameriava predovšetkým…

  Jednoduché letné líčenie, ktoré vás doslova rozžiari

  0

  Leto je v plnom prúde a tak je načase zažiariť v plnej kráse. Jednoduché letné líčenie vás doslova rozžiarí a vdýchne sviežosť do tváre. Vyskúšajte! 

  Šatka ako tričko?! Inšpiruj sa nápadmi, ako ju uviazať!

  0

  Šatka už dávno nepatrí len medi tie doplnky, ktoré sa nosia len na krku alebo vo vlasoch. Šatka ako tričko je najnovším trendom. Ako si ju uviazať?

  Jednoduché recepty z mletej hovädziny: Expresná pochúťka 3x inak!

  0

  Výhodou mletého mäsa je jeho naozaj expresná príprava, nehovoriac aj o skvelej chuti. My vám prinášame tri jednoduché a chutné recepty z mletej hovädziny.

  Vyhraj 5x Eucerin Krémový gél na opaľovanie Dry Touch Oil Control SPF 30

  0

  Správnu odpoveď nájdete tu: eucerin.sk Súťažíme od 14.7 do 28.7.2020

  Tichý zabijak! Ako odhaliť plesne v tele a ako sa ich zbaviť?

  0

  Niekedy si ani neuvedomíme, že žijeme s niečím, čo nášmu organizmus škodí. A pritom plesne v tele spôsobujú mnoho zdravotných problémov. Viac v článku!

  Svetlo sveta

  Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

  0

  Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Armádny Magazín

  V Rusku vyvinuli novú metódu detekcie stealth zariadení

  0

  Rusko, 15. júl 2020 (AM, Sputnik) - Špecialisti na Mints-ovom inštitúte pre rádiotechniku vyvinuli novú metódu zisťovania stealth zariadení. Táto metóda je založená na analýze ich radarového tieňa, uvádza Defending Russia.      „Táto metóda je založená na analýze radarového tieňa pozorovaného objektu," vysvetlil

  14. júl COVID! - verzia na "Place de la Concorde"

  0

  Francúzsko, 15. júl 2020 (AM) - V dôsledku epidémie Covid-19 sa tento rok štátny sviatok jednoty líši od tých predchádzajúcich. Tradičná prehliadka armád v Paríži na štátny sviatok je nahradená vojenským obradom v zmenšenom formáte. Udalosť prenášal naživo aj Sputnik a RT France.  

  Duterte označil Izrael za alternatívneho dodávateľa zbraní pre Filipíny - odobril osem rýchlych lodí Shaldag

  0

  Filipíny, 15. júl 2020 (AM) - Lode navrhnuté tak, aby umožňovali vysokorýchlostné patrolovanie pozdĺž pobrežia, už boli nasadené pobrežnými strážami po celom svete.   Filipínske námorníctvo sa usiluje získať osem hliadkových lodí triedy Shaldag ako náhradu za svoje stredne veľké hliadkové plavidlá, ktoré sa použí

  Ivan Safronov, poradca riaditeľa Roskozmosu, obvinený z velezrady

  0

  Rusko, 15. júl 2020 (AM, Sputnik) - Bývalý novinár Ivan Safronov, obvinený z poskytovania utajovaných skutočností Českej republike, bol obvinený z velezrady. Ruská novinárska komunita tieto obvinenia odsudzuje a vyjadruje svoju podporu obvinenému.   Ivan Pavlov, právnik bývalého novinára Ivana Safronova, povedal ruskej tlačovej

  Video - Teroristi zaútočili na spoločnú rusko-tureckú hliadku na diaľnici M4 v Sýrii

  0

  Sýria, 14. júl 2020 (AM) - Teroristi zaútočili nástražným výbušným zariadením. Výbuch nastal pri vchode do mesta Ariha na diaľnici M4. Medzi ruskými silami sú správy o 3 zranených.       [capti

  Video: Pôsobivé zábery pilotáže a streľby priamo z kokpitu ruského SU-25SM3

  0

  Rusko, 14. júl 2020 (AM, Sputnik) - Ruský televízny kanál Zvezda zverejnil exkluzívne video paľby z kokpitu stíhačky SU-25SM3 ruského letectva. Zábery boli nasnímané priamo z pilotnej kabíny. Pri manévroch boli odpálené rakety na podmienené

  Tvoja Svadba

  Dlhý, čipkovaný, vintage? Ktorý svadobný závoj si vybrať?

  0

  Dlhý, čipkovaný, vintage? Svadobný závoj je krásnym doplnkom svadobných šiat. Ktorý svadobný závoj si vybrať? Ktorý sa hodí k svadobným šatám? 

  Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

  0

  Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tvoje Zdravie

  Bezpečné opaľovanie sa: Čo robiť, aby slnko nebolelo? Radí odborníčka

  0

  Niekto chytá letný bronz cielene a niekto len pasívne popri práci. Čo však robiť, aby slnko nebolelo? Bezpečné opaľovanie sa je možné, tak ako naň?

  Ako zlepšiť stav celulitídy? Vďaka tomuto získate krajšiu pokožku!

  0

  Ako zlepšiť stav celulitídy, ktorá trápi mnohé ženy a môže predstavovať väčší kozmetický problém? Zmenu možno dosiahnuť v prvom rade zmenou v životnom štýle!

  TOP recepty z mäty: Skúsite domáci odvar, olej či mätový ocot?

  0

  Z mäty je možné v prvom rade pripraviť skutočne lahodný čaj, podobne ako z mnohých iných bylín. A verte, že domáci čaj z vlastnej čerstvej či nasušenej mäty je ten najlepší. Na jednu šálku čaju vám postačí pár čerstvých lístkov, podľa veľkosti 5 až 10, prípadne jedna až dve lyžičky doma nasušenej…

  Toto sú najväčšie chyby pri behaní. Dopúšťate sa ich aj vy?

  0

  Ako sme už načrtli v úvode, medzi najzávažnejšie a najčastejšie chyby pri behu radíme nesprávnu a zlú techniku. Častými problémami v súvislosti s technikou je napríklad zvieranie rúk do pästí počas behu, zakláňanie trupu dozadu, kývanie tela do strán, príliš dlhý krok či zlé došľapovanie. Veľkým problémom je aj nesprávne…

  Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

  0

  Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?