Istanbulský dohovor + feminizmus = nástroj našej genocídy!

Keď monsignor Petr Piťha na sviatok sv. Václava v katedrále svätého Víta v Prahe predniesol vo svojej kázni dôležité a závažné posolstvo o tom, aké nebezpečenstvo hrozí, ak bude ratifikovaný Istanbulský dohovor (ID), hneď vzápätí naň istá feministická lobistická organizácia podala trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Nuž, zrekapitulujme, pred čím nás Petr Piťha vystríha:

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.
Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.“

Áno, okrem iných desivých skutočností, presne toto nám hrozí, ak dovolíme, aby prevzali moc liberálni fašisti. Kým zatiaľ sme hlavne ekonomickými vazalmi a otrokmi centrálnych bankárov a ich nadnárodných korporácii (globálny fašizmus), po ratifikácii Istanbulského dohovoru nás zotročia aj duševne a psychicky nastolením ideologickej totality. Pozrime sa bližšie, aká zákernosť sa skrýva pod hlavičkou boja proti násiliu páchanému na ženách. Zavádza sa tu pojem rod ako sociálny konštrukt, čo znamená, že  o tom, či je človek muž, žena alebo ešte iná „bytosť“ nerozhodujú chromozómy XX a XY či to, čo sa nachádza medzi našimi nohami, ale to, k čomu sa človek hlási. Násilie na ženách je vraj rodovo podmienené, vyplývajúce z rodových stereotypov. Preto v zmysle súčasného feminizmu, je potrebné tieto rodové stereotypy zbúrať a zaviesť rodovú rovnosť, ktorá zotrie akékoľvek rozdiely medzi mužmi a ženami. Toto má zabezpečiť výchova počnúc od útleho detstva. Na západe sa to už praktizuje, chlapom sa vnucuje dievčenské správanie (maľovanie nechtov, hranie sa s bábikami, ..) a dievčatám zasa chlapčenské (lozenie po stromoch, súperenie, hranie sa s autíčkami, ….). Zámerom je zničenie mužskej a ženskej identity. Ženám sa vnucuje nenávisť voči mužom, boj o moc nad nimi, čo má za následok, že muži sú vo svojej mužnosti ponižovaní, urážaní. To v nich akurát tak vyvoláva zvýšenú agresivitu alebo úplnú rezignáciu na úlohu ochrancu žien či rodiny. Na západe sa to prejavuje tak, že keď sú ženy obťažované či dokonca znásilňované migrantmi, muži sa ich nezastanú a zostávajú ľahostajní. A to je hlavný zámer – oslabiť a paralyzovať bielych mužov, aby  sa im oveľa ľahšie podarila pomocou islamizácie genocída pôvodného obyvateľstva. Ideológia rodovej rovnosti vychádza z úplne zvrátenej predstavy, že medzi mužmi a ženami prebieha súperenie a boj o moc. Ženám sa vnucuje predstava, že ony by mali byť v tomto zápase víťazkami. A tak domácnosti, v ktorých ženy prirodzene dominujú a ktorých sú paniami, sa stávajú arénami súbojov namiesto toho, aby boli oázami pokoja a šťastia, kde majú ženy najväčší potenciál vytvárať teplo rodinného krbu. Tento ženský potenciál sa v nich však ničí, lebo sú mylne vedené k tomu, že pre ne je najdôležitejšia „kariéra“, a nie rodina a domácnosť. A tak ženy budujú svoju „kariéru“ a stavajú sa spolu s mužmi otrokmi zločinného vykorisťovateľského kapitalistického systému. Rodiny sa rozpadávajú, deti sa prestavajú rodiť, dochádza ku výraznému populačnému poklesu a genocíde pôvodnej bielej európskej rasy. Navážaním arabských a černošských moslimov do Európy sa táto genocída ešte umocňuje. Ide teda o riadený genocídny rasizmus voči bielej rase! Je príznačné, že práve sebaobrana proti tomuto zločinnému rasistickému teroru sa vyhlasuje za extrémizmus, ktorý sa už na západe tvrdo perzekvuje. Vládne tam strach a ľudia sa boja otvorene vystupovať na svoju sebaobranu. Tak voľky-nevoľky sa zmierujú so svojím neblahým osudom, že budú vykynožení. Nemci sú už vyrovnaní s tým, že ako národ zaniknú. Otrasné!

Na nastolenie fašisticko-feministického teroru rodovej rovnosti je potrebné aj inštitucionálne zakotvenie. To zabezpečujú nasledujúce články ID:

Čl. 8

Zmluvné strany vyčlenia primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje na primeranú implementáciu integrovanej politiky, opatrení a programov na predchádzanie všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a na boj proti nemu vrátane tých, ktoré sú realizované mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.

 Čl. 9

Zmluvné strany budú uznávať, podnecovať a podporovať na všetkých úrovniach prácu relevantných mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti aktívnych v boji proti násiliu na ženách a rozvinú efektívnu spoluprácu s týmito organizáciami.

V týchto dvoch článkoch je ukázaná pravá diabolská tvár ID, ktorá znamená to, že moc nad  Slovenskom definitívne preberú vlastizradné mimovládne organizácie a nadácie, ktoré sa natrepú na všetky úrovne riadenia a vzdelávania a budú na svoju vlastizradnú činnosť a genocídne aktivity vysávať zdroje štátneho rozpočtu financovaného z našich daní. Za odmenu nás budú zastrašovať, terorizovať a ničiť. Naplno rozbehnú svoju aktivitu ich fašistické úderky a udavačstvo sa rozmôže do obludných rozmerov, ako sa to už v súčasnosti deje na „vyspelom“ Západe. Už teraz sa správajú ako besní a urvaní z reťaze. Tak napríklad istý študent, ktorý si dovolil povedať, že ženy nemajú penis, bol na základe podnetu feministickej úderky okamžite vylúčený zo všetkých študentských spolkov. Vedec, ktorý vyjadril nesúhlas s tým, že v exaktných vedách panuje diskriminácia žien, bol okamžite vylúčený z CERN. A podobných prípadov teroru je neúrekom. Diabol sa najprv zalieča, že akí sme my netolerantní, keď nesúhlasíme s registrovanými homosexuálnymi partnerstvami či manželstvami, nadprávami LGBTI, gender ideológiou, avšak, ak dosiahne svoje, tolerancia voči väčšine a zdravému rozumu sa okamžite vyparí a nastoľuje sa tvrdý genocídny teror. Preto nesmieme vo voľbách dovoliť, aby moc prevzali liberálni fašisti, lebo potom už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Navyše ratifikáciou ID by nad našou krajinou v oblasti presadzovania rodovej gender ideológie a praxe prevzala kontrolu Rada Európy cez nadnárodnú inštitúciu GREVIO, zabezpečujúcu monitorovací mechanizmus ID, ktorý by výrazne obmedzil už i tak oklieštenú zvrchovanosť Slovenska.

Z vrcholových európskych inštitúcií (EÚ, Rada Európy) sa na nás valí jedno diabolské Zlo za druhým. Musíme vyvíjať účinnú sebaobranu a oboznamovať ľudí s týmito satanistickými úskokmi, ktoré majú za cieľ naše zničenie. Musíme sa vrátiť k propagácii tradičných kresťanských hodnôt aj čo sa týka rodiny a postavenia v nej muža a ženy, lebo len takýto prístup nás dokáže zachrániť. Pravé kresťanstvo dôstojnosť človeka povyšuje na najvyššiu možnú úroveň, lebo ju odvádza od samotného Stvoriteľa. Práve Ježiš Kristus, čo bol v tom čase mimoriadne revolučný čin, povzniesol dôstojnosť ženy na úroveň muža. Z kresťanského pohľadu majú muž a žena rovnocenné postavenie. Namiesto rodovej rovnosti, vzájomného súperenia a boja o moc medzi mužom a ženou, však kresťanstvo predkladá ich vzájomnú spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa vo vzájomnej láske, kde muž je hlavou a žena srdcom rodiny. Akceptuje prirodzené fyzické a psychické odlišnosti muža a ženy, ako aj ich odlišné preferencie ako faktory vzájomného dopĺňania a obohacovania sa. Chlapec by mal byť vedený k tomu, aby sa z neho stal statočný, odvážny, rozvážny, usilovný, vzdelaný a múdry muž, milujúci otec a ochranca rodiny, obce a národa. Takého si bude pravá žena vážiť a milovať. Dievča by malo byť vedené k tomu, aby sa z neho stala nežná, vzdelaná, múdra, starostlivá a milujúca žena, ktorá svoje hlavné naplnenie nájde v starostlivosti o vlastnú rodinu či iných ľudí. Štát by sa mal hlavne zamerať na vytváranie podmienok pre vytváranie a udržanie šťastných rodín, a nie na ich ničenie v zmysle ID. Takisto financie, na ktoré si nárokujú mimovládky a sorošovské nadácie na presadzovanie ich rodového gender teroru, by mali byť použité na podporu rodín.

ID je súčasťou satanistických genocídnych plánov sionistických svetovládnych elít (deep state, kabala, chazarská mafia), ktorých realizácia sa naplno rozbehla počas prezidentovania Clintona, Busha a hlavne Obamu. Toto rozbehnuté koleso však po víťazstve Trumpa a udržaní sa pri moci Putina začalo výrazne škrípať, lebo Putin v Rusku vsadil na presadzovanie zdravého rozumu a Trump začal takisto volať po návrate k nemu. To koleso však má svoju zotrvačnosť, a preto rozbehnuté rozvratné procesy ešte pokračujú podporované mocenskými záujmami elít.  Hlavne sa to týka Európy. Už aj tu však narastá odpor (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, …).

Aj my Slováci sa musíme odvážne a rozhodne postaviť na odpor proti diabolským zámerom liberálneho fašizmu. Ukážme našim protivníkom, že sa nebojíme ich zastrašovania, ako to urobila odvážna študentka Lívia. Slováci, hore hlavy! Šírme smelo a odvážne pravdu, dobro a lásku. Nenechajme sa zastrašiť. Tým nielen pozdvihneme svoje sebavedomie, pocit radosti, šťastia a spokojnosti z vynaloženého úsilia pre správnu vec, ale určite sa dočkáme aj zaslúženej odmeny. Nenechajme sa zapredancami, šialencami, ideologickými teroristami, psychopatmi, zloduchmi a primitívmi, slúžiacimi zločinným svetovládnym zámerom mocenských elít pripraviť o naše pravé ľudské šťastie. Nastavme im zrkadlo, v ktorom sa bude odrážať ich odpudzujúca ošklivá tvár.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5834

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Slovenky prehrali na turnaji vo Schwechate s Ukrajinou 0:3

  0icon

  Slovenské volejbalistky prehrali na druhom turnaji Zlatej Európskej ligy vo Schwechate s Ukrajinkami 0:3. Zverenky Michala Mašeka majú po štyroch dueloch dve víťazstvá, dve prehry…

  Ruud triumfoval vo finále turnaja ATP v Ženeve

  0icon

  Nórsky tenista Casper Ruud triumfoval vo finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ženeve. Druhý nasadený hráč zdolal v sobotnom zápase Čecha Tomáša Macháča 7:5…

  Zoo v Bratislave získala ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho

  0icon

  Zoologická záhrada v Bratislave získala ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho. V súťaži Bílý slon obsadila druhé miesto v kategórii cicavcov.

  Leclerc ukončil sériu Verstappena a získal pole position

  0icon

  Monacký pilot Charles Leclerc sa stal víťazom kvalifikácie na domácej VC Monaka F1. Úradujúci majster sveta Max Verstappen z Red Bullu obsadil šiestu priečku s…

  Pri nehode v okrese Skalica zomrel 48-ročný vodič

  0icon

  Pri dopravnej nehode medzi obcou Petrova Ves a Holíčom v okrese Skalica prišiel o život 48-ročný muž. Vodič Volkswagena pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť. Pri predchádzaní nezvládol…

  Švédsko - Česko 3:7 v semifinále, štvorbodový Nečas

  0icon

  Hokejisti Česka sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta 2024. V sobotnom semifinále na domácom ľade v pražskej O2 Aréne zdolali Švédov 7:3. Zverenci Radima Rulíka…

  Veliteľ práporu Achilles 92. OŠBr informoval o zložitej situácii na fronte

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Twitter)   "Tam, kde boli naše línie veľmi silne opevnené, Rusi použili navádzané letecké bomby a jednoducho tieto pozície zrovnali so…

  Zdravotný stav premiéra sa zlepšil, potvrdili v sobotu lekári

  0icon

  Zdravotný stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa po minulotýždňovom útoku subjektívne zlepšil. Potvrdil to v sobotu tím ošetrujúcich lekárov.

  Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov

  0icon

  Bratislava 25. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Británia čelí najväčšej kríze za posledných 70 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra Bloomberg s odvolaním sa na riaditeľa…

  Blanár odcestuje do Bruselu na dvojdňové pracovné rokovania

  0icon

  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár už zajtra odcestuje do Bruselu, kde absolvuje dvojdňový pracovný program (26. – 27. mája 2024).

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Miroslav Iliaš

  René Pavlík

  Marek Brna

  Peter Haršáni

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA