Istanbulský dohovor + feminizmus = nástroj našej genocídy!

Keď monsignor Petr Piťha na sviatok sv. Václava v katedrále svätého Víta v Prahe predniesol vo svojej kázni dôležité a závažné posolstvo o tom, aké nebezpečenstvo hrozí, ak bude ratifikovaný Istanbulský dohovor (ID), hneď vzápätí naň istá feministická lobistická organizácia podala trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Nuž, zrekapitulujme, pred čím nás Petr Piťha vystríha:

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.
Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.“

Áno, okrem iných desivých skutočností, presne toto nám hrozí, ak dovolíme, aby prevzali moc liberálni fašisti. Kým zatiaľ sme hlavne ekonomickými vazalmi a otrokmi centrálnych bankárov a ich nadnárodných korporácii (globálny fašizmus), po ratifikácii Istanbulského dohovoru nás zotročia aj duševne a psychicky nastolením ideologickej totality. Pozrime sa bližšie, aká zákernosť sa skrýva pod hlavičkou boja proti násiliu páchanému na ženách. Zavádza sa tu pojem rod ako sociálny konštrukt, čo znamená, že  o tom, či je človek muž, žena alebo ešte iná „bytosť“ nerozhodujú chromozómy XX a XY či to, čo sa nachádza medzi našimi nohami, ale to, k čomu sa človek hlási. Násilie na ženách je vraj rodovo podmienené, vyplývajúce z rodových stereotypov. Preto v zmysle súčasného feminizmu, je potrebné tieto rodové stereotypy zbúrať a zaviesť rodovú rovnosť, ktorá zotrie akékoľvek rozdiely medzi mužmi a ženami. Toto má zabezpečiť výchova počnúc od útleho detstva. Na západe sa to už praktizuje, chlapom sa vnucuje dievčenské správanie (maľovanie nechtov, hranie sa s bábikami, ..) a dievčatám zasa chlapčenské (lozenie po stromoch, súperenie, hranie sa s autíčkami, ….). Zámerom je zničenie mužskej a ženskej identity. Ženám sa vnucuje nenávisť voči mužom, boj o moc nad nimi, čo má za následok, že muži sú vo svojej mužnosti ponižovaní, urážaní. To v nich akurát tak vyvoláva zvýšenú agresivitu alebo úplnú rezignáciu na úlohu ochrancu žien či rodiny. Na západe sa to prejavuje tak, že keď sú ženy obťažované či dokonca znásilňované migrantmi, muži sa ich nezastanú a zostávajú ľahostajní. A to je hlavný zámer – oslabiť a paralyzovať bielych mužov, aby  sa im oveľa ľahšie podarila pomocou islamizácie genocída pôvodného obyvateľstva. Ideológia rodovej rovnosti vychádza z úplne zvrátenej predstavy, že medzi mužmi a ženami prebieha súperenie a boj o moc. Ženám sa vnucuje predstava, že ony by mali byť v tomto zápase víťazkami. A tak domácnosti, v ktorých ženy prirodzene dominujú a ktorých sú paniami, sa stávajú arénami súbojov namiesto toho, aby boli oázami pokoja a šťastia, kde majú ženy najväčší potenciál vytvárať teplo rodinného krbu. Tento ženský potenciál sa v nich však ničí, lebo sú mylne vedené k tomu, že pre ne je najdôležitejšia „kariéra“, a nie rodina a domácnosť. A tak ženy budujú svoju „kariéru“ a stavajú sa spolu s mužmi otrokmi zločinného vykorisťovateľského kapitalistického systému. Rodiny sa rozpadávajú, deti sa prestavajú rodiť, dochádza ku výraznému populačnému poklesu a genocíde pôvodnej bielej európskej rasy. Navážaním arabských a černošských moslimov do Európy sa táto genocída ešte umocňuje. Ide teda o riadený genocídny rasizmus voči bielej rase! Je príznačné, že práve sebaobrana proti tomuto zločinnému rasistickému teroru sa vyhlasuje za extrémizmus, ktorý sa už na západe tvrdo perzekvuje. Vládne tam strach a ľudia sa boja otvorene vystupovať na svoju sebaobranu. Tak voľky-nevoľky sa zmierujú so svojím neblahým osudom, že budú vykynožení. Nemci sú už vyrovnaní s tým, že ako národ zaniknú. Otrasné!

Na nastolenie fašisticko-feministického teroru rodovej rovnosti je potrebné aj inštitucionálne zakotvenie. To zabezpečujú nasledujúce články ID:

Čl. 8

Zmluvné strany vyčlenia primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje na primeranú implementáciu integrovanej politiky, opatrení a programov na predchádzanie všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a na boj proti nemu vrátane tých, ktoré sú realizované mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.

 Čl. 9

Zmluvné strany budú uznávať, podnecovať a podporovať na všetkých úrovniach prácu relevantných mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti aktívnych v boji proti násiliu na ženách a rozvinú efektívnu spoluprácu s týmito organizáciami.

V týchto dvoch článkoch je ukázaná pravá diabolská tvár ID, ktorá znamená to, že moc nad  Slovenskom definitívne preberú vlastizradné mimovládne organizácie a nadácie, ktoré sa natrepú na všetky úrovne riadenia a vzdelávania a budú na svoju vlastizradnú činnosť a genocídne aktivity vysávať zdroje štátneho rozpočtu financovaného z našich daní. Za odmenu nás budú zastrašovať, terorizovať a ničiť. Naplno rozbehnú svoju aktivitu ich fašistické úderky a udavačstvo sa rozmôže do obludných rozmerov, ako sa to už v súčasnosti deje na „vyspelom“ Západe. Už teraz sa správajú ako besní a urvaní z reťaze. Tak napríklad istý študent, ktorý si dovolil povedať, že ženy nemajú penis, bol na základe podnetu feministickej úderky okamžite vylúčený zo všetkých študentských spolkov. Vedec, ktorý vyjadril nesúhlas s tým, že v exaktných vedách panuje diskriminácia žien, bol okamžite vylúčený z CERN. A podobných prípadov teroru je neúrekom. Diabol sa najprv zalieča, že akí sme my netolerantní, keď nesúhlasíme s registrovanými homosexuálnymi partnerstvami či manželstvami, nadprávami LGBTI, gender ideológiou, avšak, ak dosiahne svoje, tolerancia voči väčšine a zdravému rozumu sa okamžite vyparí a nastoľuje sa tvrdý genocídny teror. Preto nesmieme vo voľbách dovoliť, aby moc prevzali liberálni fašisti, lebo potom už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Navyše ratifikáciou ID by nad našou krajinou v oblasti presadzovania rodovej gender ideológie a praxe prevzala kontrolu Rada Európy cez nadnárodnú inštitúciu GREVIO, zabezpečujúcu monitorovací mechanizmus ID, ktorý by výrazne obmedzil už i tak oklieštenú zvrchovanosť Slovenska.

Z vrcholových európskych inštitúcií (EÚ, Rada Európy) sa na nás valí jedno diabolské Zlo za druhým. Musíme vyvíjať účinnú sebaobranu a oboznamovať ľudí s týmito satanistickými úskokmi, ktoré majú za cieľ naše zničenie. Musíme sa vrátiť k propagácii tradičných kresťanských hodnôt aj čo sa týka rodiny a postavenia v nej muža a ženy, lebo len takýto prístup nás dokáže zachrániť. Pravé kresťanstvo dôstojnosť človeka povyšuje na najvyššiu možnú úroveň, lebo ju odvádza od samotného Stvoriteľa. Práve Ježiš Kristus, čo bol v tom čase mimoriadne revolučný čin, povzniesol dôstojnosť ženy na úroveň muža. Z kresťanského pohľadu majú muž a žena rovnocenné postavenie. Namiesto rodovej rovnosti, vzájomného súperenia a boja o moc medzi mužom a ženou, však kresťanstvo predkladá ich vzájomnú spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa vo vzájomnej láske, kde muž je hlavou a žena srdcom rodiny. Akceptuje prirodzené fyzické a psychické odlišnosti muža a ženy, ako aj ich odlišné preferencie ako faktory vzájomného dopĺňania a obohacovania sa. Chlapec by mal byť vedený k tomu, aby sa z neho stal statočný, odvážny, rozvážny, usilovný, vzdelaný a múdry muž, milujúci otec a ochranca rodiny, obce a národa. Takého si bude pravá žena vážiť a milovať. Dievča by malo byť vedené k tomu, aby sa z neho stala nežná, vzdelaná, múdra, starostlivá a milujúca žena, ktorá svoje hlavné naplnenie nájde v starostlivosti o vlastnú rodinu či iných ľudí. Štát by sa mal hlavne zamerať na vytváranie podmienok pre vytváranie a udržanie šťastných rodín, a nie na ich ničenie v zmysle ID. Takisto financie, na ktoré si nárokujú mimovládky a sorošovské nadácie na presadzovanie ich rodového gender teroru, by mali byť použité na podporu rodín.

ID je súčasťou satanistických genocídnych plánov sionistických svetovládnych elít (deep state, kabala, chazarská mafia), ktorých realizácia sa naplno rozbehla počas prezidentovania Clintona, Busha a hlavne Obamu. Toto rozbehnuté koleso však po víťazstve Trumpa a udržaní sa pri moci Putina začalo výrazne škrípať, lebo Putin v Rusku vsadil na presadzovanie zdravého rozumu a Trump začal takisto volať po návrate k nemu. To koleso však má svoju zotrvačnosť, a preto rozbehnuté rozvratné procesy ešte pokračujú podporované mocenskými záujmami elít.  Hlavne sa to týka Európy. Už aj tu však narastá odpor (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, …).

Aj my Slováci sa musíme odvážne a rozhodne postaviť na odpor proti diabolským zámerom liberálneho fašizmu. Ukážme našim protivníkom, že sa nebojíme ich zastrašovania, ako to urobila odvážna študentka Lívia. Slováci, hore hlavy! Šírme smelo a odvážne pravdu, dobro a lásku. Nenechajme sa zastrašiť. Tým nielen pozdvihneme svoje sebavedomie, pocit radosti, šťastia a spokojnosti z vynaloženého úsilia pre správnu vec, ale určite sa dočkáme aj zaslúženej odmeny. Nenechajme sa zapredancami, šialencami, ideologickými teroristami, psychopatmi, zloduchmi a primitívmi, slúžiacimi zločinným svetovládnym zámerom mocenských elít pripraviť o naše pravé ľudské šťastie. Nastavme im zrkadlo, v ktorom sa bude odrážať ich odpudzujúca ošklivá tvár.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 103

Celkové hodnotenie: 23.45

Priemerná čítanosť: 5853

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Minister Jaroslav Naď vidí priestor na zintenzívnenie spolupráce s Indiou

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri…

  Ivan Jakeš zostal opäť bez Rely Dakar, o účasť ho obral nedostatok financií

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský motocyklista Ivan Jakeš sa nepredstaví na budúcoročnej púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pôvodne mal hájiť farby…

  Ombudsmanka sa pre sprevádzajúce osoby opäť obracia na hlavného hygienika

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová sa opäť obracia na hlavného hygienika SR Jána Mikasa so žiadosťou o…

  Nový prúd lávy na ostrove La Palma ohrozuje kostol a ďalšie domy

  0icon

  Los Llanos de Aridane 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Nový prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma v stredu ohrozoval…

  Výbuch bomby z druhej svetovej vojny zranil v Mníchove štyroch ľudí a prerušil železničnú dopravu

  0icon

  Berlín 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe)   Na stavenisku neďaleko rušnej železničnej trate v nemeckom Mníchove v stredu vybuchla bomba z druhej svetovej vojny. Štyri…

  Litva pre nápor migrantov zvažuje výnimočný stav aj na hraniciach s Poľskom

  0icon

  Vilnius 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Leonid Shcheglov/BelTA)   Litovská vláda v stredu oznámila, že požiada parlament, aby od 10. decembra vyhlásil na hraniciach s Poľskom výnimočný…

  NR SR odmietla návrhy o dekriminalizácii marihuany a redefinícii znásilnenia

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák, Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely…

  Mikulec: Požiadavkou konzília je, aby sa kontroly sústredili na územie SR, nie na hranice

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Policajné kontroly sa momentálne sústredia na dodržiavanie opatrení na území SR, tak, ako to požadujú odborníci. Na hraniciach…

  Regulované ceny plynu budú vyššie o desiatky centov až niekoľko eur mesačne

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú mierne nad úroveň regulovaných cien v roku 2020. Informoval o tom…

  Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze k zdravotníctvu a k cenám energií

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Opozičná strana Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníctvu a k zdražovaniu cien energií. V…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

  0 icon

  Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier &am

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA