Istanbulský dohovor + feminizmus = nástroj našej genocídy!

Keď monsignor Petr Piťha na sviatok sv. Václava v katedrále svätého Víta v Prahe predniesol vo svojej kázni dôležité a závažné posolstvo o tom, aké nebezpečenstvo hrozí, ak bude ratifikovaný Istanbulský dohovor (ID), hneď vzápätí naň istá feministická lobistická organizácia podala trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Nuž, zrekapitulujme, pred čím nás Petr Piťha vystríha:

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.
Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.“

Áno, okrem iných desivých skutočností, presne toto nám hrozí, ak dovolíme, aby prevzali moc liberálni fašisti. Kým zatiaľ sme hlavne ekonomickými vazalmi a otrokmi centrálnych bankárov a ich nadnárodných korporácii (globálny fašizmus), po ratifikácii Istanbulského dohovoru nás zotročia aj duševne a psychicky nastolením ideologickej totality. Pozrime sa bližšie, aká zákernosť sa skrýva pod hlavičkou boja proti násiliu páchanému na ženách. Zavádza sa tu pojem rod ako sociálny konštrukt, čo znamená, že  o tom, či je človek muž, žena alebo ešte iná „bytosť“ nerozhodujú chromozómy XX a XY či to, čo sa nachádza medzi našimi nohami, ale to, k čomu sa človek hlási. Násilie na ženách je vraj rodovo podmienené, vyplývajúce z rodových stereotypov. Preto v zmysle súčasného feminizmu, je potrebné tieto rodové stereotypy zbúrať a zaviesť rodovú rovnosť, ktorá zotrie akékoľvek rozdiely medzi mužmi a ženami. Toto má zabezpečiť výchova počnúc od útleho detstva. Na západe sa to už praktizuje, chlapom sa vnucuje dievčenské správanie (maľovanie nechtov, hranie sa s bábikami, ..) a dievčatám zasa chlapčenské (lozenie po stromoch, súperenie, hranie sa s autíčkami, ….). Zámerom je zničenie mužskej a ženskej identity. Ženám sa vnucuje nenávisť voči mužom, boj o moc nad nimi, čo má za následok, že muži sú vo svojej mužnosti ponižovaní, urážaní. To v nich akurát tak vyvoláva zvýšenú agresivitu alebo úplnú rezignáciu na úlohu ochrancu žien či rodiny. Na západe sa to prejavuje tak, že keď sú ženy obťažované či dokonca znásilňované migrantmi, muži sa ich nezastanú a zostávajú ľahostajní. A to je hlavný zámer – oslabiť a paralyzovať bielych mužov, aby  sa im oveľa ľahšie podarila pomocou islamizácie genocída pôvodného obyvateľstva. Ideológia rodovej rovnosti vychádza z úplne zvrátenej predstavy, že medzi mužmi a ženami prebieha súperenie a boj o moc. Ženám sa vnucuje predstava, že ony by mali byť v tomto zápase víťazkami. A tak domácnosti, v ktorých ženy prirodzene dominujú a ktorých sú paniami, sa stávajú arénami súbojov namiesto toho, aby boli oázami pokoja a šťastia, kde majú ženy najväčší potenciál vytvárať teplo rodinného krbu. Tento ženský potenciál sa v nich však ničí, lebo sú mylne vedené k tomu, že pre ne je najdôležitejšia „kariéra“, a nie rodina a domácnosť. A tak ženy budujú svoju „kariéru“ a stavajú sa spolu s mužmi otrokmi zločinného vykorisťovateľského kapitalistického systému. Rodiny sa rozpadávajú, deti sa prestavajú rodiť, dochádza ku výraznému populačnému poklesu a genocíde pôvodnej bielej európskej rasy. Navážaním arabských a černošských moslimov do Európy sa táto genocída ešte umocňuje. Ide teda o riadený genocídny rasizmus voči bielej rase! Je príznačné, že práve sebaobrana proti tomuto zločinnému rasistickému teroru sa vyhlasuje za extrémizmus, ktorý sa už na západe tvrdo perzekvuje. Vládne tam strach a ľudia sa boja otvorene vystupovať na svoju sebaobranu. Tak voľky-nevoľky sa zmierujú so svojím neblahým osudom, že budú vykynožení. Nemci sú už vyrovnaní s tým, že ako národ zaniknú. Otrasné!

Na nastolenie fašisticko-feministického teroru rodovej rovnosti je potrebné aj inštitucionálne zakotvenie. To zabezpečujú nasledujúce články ID:

Čl. 8

Zmluvné strany vyčlenia primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje na primeranú implementáciu integrovanej politiky, opatrení a programov na predchádzanie všetkým formám násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a na boj proti nemu vrátane tých, ktoré sú realizované mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.

 Čl. 9

Zmluvné strany budú uznávať, podnecovať a podporovať na všetkých úrovniach prácu relevantných mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti aktívnych v boji proti násiliu na ženách a rozvinú efektívnu spoluprácu s týmito organizáciami.

V týchto dvoch článkoch je ukázaná pravá diabolská tvár ID, ktorá znamená to, že moc nad  Slovenskom definitívne preberú vlastizradné mimovládne organizácie a nadácie, ktoré sa natrepú na všetky úrovne riadenia a vzdelávania a budú na svoju vlastizradnú činnosť a genocídne aktivity vysávať zdroje štátneho rozpočtu financovaného z našich daní. Za odmenu nás budú zastrašovať, terorizovať a ničiť. Naplno rozbehnú svoju aktivitu ich fašistické úderky a udavačstvo sa rozmôže do obludných rozmerov, ako sa to už v súčasnosti deje na „vyspelom“ Západe. Už teraz sa správajú ako besní a urvaní z reťaze. Tak napríklad istý študent, ktorý si dovolil povedať, že ženy nemajú penis, bol na základe podnetu feministickej úderky okamžite vylúčený zo všetkých študentských spolkov. Vedec, ktorý vyjadril nesúhlas s tým, že v exaktných vedách panuje diskriminácia žien, bol okamžite vylúčený z CERN. A podobných prípadov teroru je neúrekom. Diabol sa najprv zalieča, že akí sme my netolerantní, keď nesúhlasíme s registrovanými homosexuálnymi partnerstvami či manželstvami, nadprávami LGBTI, gender ideológiou, avšak, ak dosiahne svoje, tolerancia voči väčšine a zdravému rozumu sa okamžite vyparí a nastoľuje sa tvrdý genocídny teror. Preto nesmieme vo voľbách dovoliť, aby moc prevzali liberálni fašisti, lebo potom už bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Navyše ratifikáciou ID by nad našou krajinou v oblasti presadzovania rodovej gender ideológie a praxe prevzala kontrolu Rada Európy cez nadnárodnú inštitúciu GREVIO, zabezpečujúcu monitorovací mechanizmus ID, ktorý by výrazne obmedzil už i tak oklieštenú zvrchovanosť Slovenska.

Z vrcholových európskych inštitúcií (EÚ, Rada Európy) sa na nás valí jedno diabolské Zlo za druhým. Musíme vyvíjať účinnú sebaobranu a oboznamovať ľudí s týmito satanistickými úskokmi, ktoré majú za cieľ naše zničenie. Musíme sa vrátiť k propagácii tradičných kresťanských hodnôt aj čo sa týka rodiny a postavenia v nej muža a ženy, lebo len takýto prístup nás dokáže zachrániť. Pravé kresťanstvo dôstojnosť človeka povyšuje na najvyššiu možnú úroveň, lebo ju odvádza od samotného Stvoriteľa. Práve Ježiš Kristus, čo bol v tom čase mimoriadne revolučný čin, povzniesol dôstojnosť ženy na úroveň muža. Z kresťanského pohľadu majú muž a žena rovnocenné postavenie. Namiesto rodovej rovnosti, vzájomného súperenia a boja o moc medzi mužom a ženou, však kresťanstvo predkladá ich vzájomnú spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa vo vzájomnej láske, kde muž je hlavou a žena srdcom rodiny. Akceptuje prirodzené fyzické a psychické odlišnosti muža a ženy, ako aj ich odlišné preferencie ako faktory vzájomného dopĺňania a obohacovania sa. Chlapec by mal byť vedený k tomu, aby sa z neho stal statočný, odvážny, rozvážny, usilovný, vzdelaný a múdry muž, milujúci otec a ochranca rodiny, obce a národa. Takého si bude pravá žena vážiť a milovať. Dievča by malo byť vedené k tomu, aby sa z neho stala nežná, vzdelaná, múdra, starostlivá a milujúca žena, ktorá svoje hlavné naplnenie nájde v starostlivosti o vlastnú rodinu či iných ľudí. Štát by sa mal hlavne zamerať na vytváranie podmienok pre vytváranie a udržanie šťastných rodín, a nie na ich ničenie v zmysle ID. Takisto financie, na ktoré si nárokujú mimovládky a sorošovské nadácie na presadzovanie ich rodového gender teroru, by mali byť použité na podporu rodín.

ID je súčasťou satanistických genocídnych plánov sionistických svetovládnych elít (deep state, kabala, chazarská mafia), ktorých realizácia sa naplno rozbehla počas prezidentovania Clintona, Busha a hlavne Obamu. Toto rozbehnuté koleso však po víťazstve Trumpa a udržaní sa pri moci Putina začalo výrazne škrípať, lebo Putin v Rusku vsadil na presadzovanie zdravého rozumu a Trump začal takisto volať po návrate k nemu. To koleso však má svoju zotrvačnosť, a preto rozbehnuté rozvratné procesy ešte pokračujú podporované mocenskými záujmami elít.  Hlavne sa to týka Európy. Už aj tu však narastá odpor (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, …).

Aj my Slováci sa musíme odvážne a rozhodne postaviť na odpor proti diabolským zámerom liberálneho fašizmu. Ukážme našim protivníkom, že sa nebojíme ich zastrašovania, ako to urobila odvážna študentka Lívia. Slováci, hore hlavy! Šírme smelo a odvážne pravdu, dobro a lásku. Nenechajme sa zastrašiť. Tým nielen pozdvihneme svoje sebavedomie, pocit radosti, šťastia a spokojnosti z vynaloženého úsilia pre správnu vec, ale určite sa dočkáme aj zaslúženej odmeny. Nenechajme sa zapredancami, šialencami, ideologickými teroristami, psychopatmi, zloduchmi a primitívmi, slúžiacimi zločinným svetovládnym zámerom mocenských elít pripraviť o naše pravé ľudské šťastie. Nastavme im zrkadlo, v ktorom sa bude odrážať ich odpudzujúca ošklivá tvár.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 85

Celkové hodnotenie: 22.14

Priemerná čítanosť: 5598

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA