Viacnásobná manipulatívna lož dúhy a jej spojencov. Ďakujeme, my ne-pride-me

Publikované 13.07. 2018 o 07:16 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V sobotu 14. júla 2018 sa v Bratislave popoludní uskutoční ďalší z Dúhových pochodov, organizovaný Občianskym združením Dúhový Pride, ktorý sa má usilovať o „lepší život ľudí“ tzv. dúhovej LGBTI „komunity“ alias na údajných základných ľudských právach Slovenskom neuznanej, utláčanej a diskriminovanej „menšiny“, ktorú príde aj tento raz podporiť, tak ako aj minulý a predošlý rok jej predchodkyňa Dubovcová, ľudsko-právne „neochvejná“ verejná ochrankyňa práv a „práv“ Mária Patakyová (za Most-Híd)…


Zrejme nebude chýbať ani cirkvou neuznaný teoretik „teológie rodu“ Ondrej Prostredník:

Toto je séria denníkmi N, SME a Pravda, a ľudsko-právnych mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ a ich verejných mediálnych manipulatívnych a zavádzajúcich lží:
Lož prvá a hlavná (od ktorej sa odvíjajú ostatné a po nej ďalšie):
„Dúhový PRIDE Bratislava s odkazom My nikam neodchádzame – PRIDEme odštartuje o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí s cieľom upozorniť na nenaplnené základné práva a slobody, vrátane uznania partnerstiev LGBT komunity.“
Jej súčasťou je aj lož, že im ide len o registrované partnerstvá. To je len začiatok ich tradičnej salámovej metódy, ktorej skutočný cieľ sú manželstvá párov rovnakých pohlaví, uznanie „jednofarebnej rodiny“ adopcií detí a legalizácia surogátnych materstiev (viac tu): 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/476633-pre-pochody-budu-v-sobotu-v-bratislave-bezpecnostne-opatrenia/
https://bratislava.sme.sk/c/20867433/sucastou-duhoveho-pride-bude-bezplatne-testovanie-hiv.html
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html?ref=av-left
1. „Dúhový PRIDE Bratislava 2018 nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“
To je falošný výklad rovnosti všade vo svete tam, kde sú organizované takéto pochody. Nemá oporu o definíciu základných ľudských práv.
2. Zároveň takto upozorňujú verejnosť a politikov, že „sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené“.
3. Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.
To je lož! Správajú sa ako „pouličný“ politický subjekt spolu so „Slušným Slovenskom“, a na ten účel im denníky SME a N poskytujú mediálny priestor pre manipuláciu najmä nepoučenej laickej, politickej, ale aj (!) odbornej verejnosti.
To je v poriadku, ale asi tak „fšetko“.
Tým, že Slovensko nepozná a z dobrých dôvodov sa zdráha prijať inštitúty registrovaných partnerstiev a manželstiev aj pre páry rovnakého pohlavia, tobôž manželstva žiadnym spôsobom neporušuje základné ľudské práva homosexuálov, lezieb a ostatnej dúhy, ktorá si hovorí inakosť. A preto nie je ani na mieste, v slovenskom kontexte hovoriť a písať o diskriminácii! Ňou by bolo, a porušením práv, ak by Slovensko takéto inštitúty poznalo, a neumožnilo by taký zväzok ktorémusi páru, bez dôvodov, hodných osobitného zreteľa, čo by bol dôvod, aby takéto podozrenie z porušenia práva riešil ESD alebo ESĽP, ktorý by, ak by zistil, že bolo porušené právo a zákon, zaviazal Slovensko uviesť vec do právneho stavu, ktorý zodpovedá slovenskému právnemu poriadku.
Dúhová loby ale vedome a úmyselne nerozlišuje základné ľudské práva od akcesorických práv.
Denník SME manipuluje verejnosť, publikuje hoaxy a fejky, a tak (ale aj inak!) spochybňuje svoju dôveryhodnosť „slobodného a nezávislého“ média, za aké sa vydáva a kódex korektnej (serióznej) žurnalistiky.
Denník SME a Denník N sú spolitizované noviny, správajúce sa ako politické strany zo spektra liberálov, šíriace neomarxistickú ideológiu, najmä myšlienky sociálnej filozofie Frankfurtskej školy…
Inakosť je inakosť (odchýlka, od normálu, deviácia) a normalita je normalita (hetero štandard).
To, že „inakosť“ bola vyňatá zo zoznamu psychiatrických chorôb (APA) a chorôb všeobecne (WHO), neznamená, že ide o stav (prirodzenej) normality, z pohľadu definície pojmu normalita, ktorú nekvalifikovane ale vedome a úmyselne umelo otvárajú a rozširujú…
Otvárajú a rozširujú aj pojem rod a rodina.
Okrem toho, o chorobách sa vo vedeckom a korektnom (serióznom) medicínskom svete nehlasuje, tobôž pod násilným tlakom!
Inakosť, ktorou sa sami nazývajú, potvrdzujú, že inakosť je inakosť a nemôže byť rovná a totožná s normalitou.
Aby vás už neklamali, nezavádzali a nemanipulovali, a rady to robia zmienené médiá, ale vedome-nevedome aj odborníci a „tiež odborníci“ na ľudské práva, právnici a ústavní právnici, a s nimi „tiežprávnici a tiežústavní právnici“aby ste s istotou našli cestu zo situácií, keď výsledkom ich stretnutia stretnutia vzniknú najmenej tri právne názory, tak vo veciach ľudských práv také neexistuje, teda, zapamätajte si (toľko aj na margo referenda o rodine 2014 a ústavného zákona o definícii manželstva):
1. Rod poznáme mužský, ženský a stredný;
2. Referendum nie je možné vo veciach základných ľudských práv, pretože ich nie je možné odňať, odcudziť, zameniť, zmeniť ani obmedziť, výnimky, ktoré uvádza ústava, môže ustanoviť len zákon;
3. Minimálne základné ľudské práva s právom na život nadobúda ľudská bytosť už v tele (maternica) tehotnej ženy ako ľudský plod (dokonca právo dediť, ak sa dieťa narodí živé) ostatné základné práva nadobúda po pôrode (práva dieťaťa) práva, vekom a spôsobilosťami (občianske, politické, náboženské…);
4. Práva, nie základné, možno k základným právam pridať, alebo ich nadobudnúť, napríklad, uzavrieť manželstvo, ako doplnkové, akcesorické, právo, napríklad, právo uzavrieť manželstvo, ak také právo existuje a pozná ho právny poriadok, alebo, právo (oprávnenie) viesť motorové vozidlo…
…samozrejme spoločenský význam oboch akcesorických (doplnkových) práv ich nadobudnutím z ústavy a zákona, je neporovnateľný.
Vodičák aj manželstvo sú práva, ktoré možno nadobudnúť ale aj o ne prísť (odňatie oprávnenia, rozvod).
Základné ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné a nezameniteľné!
4. Manželstvo a registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva (!);
Je teda v úplnej a legálnej kompetencii a práve každého suverénneho štátu, teda, aj Slovenska: definovať inštitút manželstva ako zväzok muža a ženy a rodinu, založenú takýmto manželstvom ako kľúčový základ zdravého a trvalo dobre udržateľného štátu; toto vyplynulo aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Coman, Rumunsko, ale aj nedávneho rozsudku Najvyššieho správneho (kasačného) súdu ČR v podobnej veci;
5. Výhrady LGBTI loby, že heterosexuálnym manželstvom sú porušované princípy rovnosti práv všetkých ľudí, v časti rovnaké zaobchádzanie, sú rovnako lož a nemajú ľudsko-právny ani právny základ.
Ľudia vôbec nie sú si rovní ani inak (!), čo je scestné tvrdenie á la „Liberté, fraternité, égalité“, ako chronicky choré dedičstvo VFR, na následky ktorého môže zaniknúť celá západná aj európska civilizácia, počnúc kolískou západnej „slobodnej Európy“ Francúzskom a pokračujúc ďalšími (Nemecko, Belgicko, Holandsko…)
Takto nedefinovali rovnosť ani komunisti (ani vo sne by im to nenapadlo). Ide o posun od rovnosti pred zákonom k všeobecnej rovnosti, ktorá reálne ako základné ľudské právo v praxi ani neexistuje a je len teoretická hypotéza.
To je falošný výklad ľudských práv v časti rovnosť práv, príznačný pre „novú ľavicu“ neomarxistov.
Ombudsmanka Mária Patakyová je v časti práva gay a dúhovej „komunity“ nekompetentná, jej účasť na Gay Pride je osobný dúhový aktivizmus, ktorý je v rozpore s preambulou Ústavy SR a Článkom 1 Ústavy, ktorého dikcia je:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti rodová ideológia.“
Ombudsmanka a jej osobný (!) dúhový aktivizmus je v rozpore s Ústavou a so zákonom o verejnom ochrancovi práv, jej oprávneniami, povereniami a právomocami (čítajte, hľadajte, nenájdete, ide o osobnú neprípustnú ideologickú a politickú „nadprácu“ ombudsmanky, politickej nominantky strany Most-Híd, pričom verejný ochranca práv má byť apolitický a nadstranícky):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
Symbol dúhy je spájaný s rozmanitosťou LGBT komunity už od 70. rokov 20. storočia. Samotný pochod bol inšpirovaný tzv. Stonewall nepokojmi v roku 1969, keď sa LGBT osoby začali brániť proti policajnému zásahu voči nim a vyjadrili svoju nespokojnosť so zaobchádzaním polície s nimi. Prvý dúhový pochod sa na Slovensku uskutočnil v roku 2010.
Je tu dôvodná a oprávnená požiadavka, že vešať dúhovú vlajku z okna kancelárie verejnej ochrankyne práv alebo z okna ministerstva zahraničia je neprípustné, pretože dúhová vlajka nie je štátna vlajka ako symbol slovenskej štátnosti.
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html#ixzz5L1OlG8Bp
Svojím dúhovým aktivizmom útočí na slovenské ústavné zriadenie.
Takzvaná „dúha“ alebo LGBTI „komunita“ nie je
a/ „komunita“,
b/ ani „menšina“.
Ľudsko-právne dokumenty pojem LGBTI komunita nepoznajú a nepoznajú ani pojem „sexuálna“ menšina, dotkuté (postihnuté) osoby sú označovaní/é/ ako LGBTI (…) ľudia, ktorí svojou rôznorodosťou klastra rôznych odlišných sexuálnych orientácií a preferencií nevykazujú definičné znaky rovnorodej menšiny!
Dôvod – jedným zo znakov menšiny je jej rovnorodosť a homogenita (rasová, etnická, národná a národnostná menšina). Nič viac ani menej! Hypoteticky, ani telesne či duševne postihnutí sa nevyhlasujú za menšinu, hoc sú nedostatočne napĺňané ich základné ľudské práva a majú právo na zvýšenú pozornosť a záujem zo strany politikov a verejnosti. Argument Andreja Lúčneho (Inštitút ľudských práv, s kolegyňou Krempaskou odovzdávali predsedovi parlamentu Dankovi anti-cenu Homofób roka), že však aj pre hendikepovaných vozíčkárov sú odstraňované bariéry, neobstojí, pretože je s inak „zdravými“ osobami LGBTI neporovnateľný „nepozorným“ aktivistom uniklo, že osoby patriace k „dúhe“ jedným dychom označujú ako zdravé a normálne a druhým (Lúčny) za hendikepované…
Danko, Krempaská, Lúčny (IĽP) odovzdávajú predsedovi parlamentu anti-cenu Homofób roka:

 

Sám „vyhlasovateľ vojny kresťanom“ Peter Weisenbacher, šéf Inštitútu ľudských práv neprišiel, poslal len emisárov, zrejme „zbrojí“ z vládnych a zahraničných zdrojov a aj asignačnej dane…

 

https://www.ta3.com/clanok/1131380/tb-po-odovzdani-anticeny-homofob-roka-a-dankovi.html
Inštitút registrovaného partnerstva ani manželstva všeobecne, nie je základné ľudské právo, a takým nie sú ani adopcie detí.
Garantujem vám, že ak by bolo porušené základné ľudské právo čo len jednej osoby dúhy, tak Európsky súd pre ľudské práva si proti Slovensku s radosťou vysúka rukávy a pomädlí ruky. 🙂
Garantujem vám, že Slovensko v žiadnom prípade neporušilo ani neporušuje základné ľudské právo čo len jednej, jedinej osoby LGBTI (…) dúhy.
Fakt, že manželstvá párov rovnakého pohlavia pozná už 14 štátov Európy, nech vás nijako nemýli, pusťte z hlavy, Slovensko tým nie je vôbec viazané.
A toto platí aj pre vec ratifikácie Istanbulského dohovoru.
V štátoch, ktoré aj s ich občanmi uznali manželstvá párov rovnakého pohlavia a ratifikovali Istanbulský dohovor, prebehla úspešná ideologická, politická a mediálna manipulácia, aj prostredníctvom „mimovládneho neziskového“ sektora…
Ďakujeme, my neprídeme.
Pekne pozdravujem. 🙂
(aj dúhovú ombudsmanku)
Autor článku: Juraj Režo alias notorickybcan

Ilustračne:
https://www.hlavnespravy.sk/narodna-koalicia-odmietame-cirkusantsky-sposob-propagacie-homosexuality-verejnosti-jednoznacne-podporuje-pochod-hrdi-rodinu/1461674
Dúha je voči zabíjaniu nenarodených detí chladná, indiferentná a bez záujmu, pretože oni si adoptujú zdravé a riadne donosené cudzie deti, alebo si ich nechajú vynosiť a na to potrebujú legalizáciu surogátneho materstva (prenájom cudzích materníc):
https://www.hlavnespravy.sk/reprezentuje-vyvesena-duhova-vlajka-slovakov-pripnu-diplomati-sako-aj-bielu-stuzku-den-pocateho-dietata-znak-solidarity-nenarodenymi-detmi-ktore-su-nasilne-kazdorocne-tisicoch-pripra/1461266
https://www.hlavnespravy.sk/otrasne-najbarbarskejsie-video-vsetkych-cias-lekari-sa-zabavali-na-hre-s-telami-potratenych-deti/1462032
Dúhová propaganda:
https://www.hlavnespravy.sk/pozrite-si-zoznam-svetovych-znaciek-ktore-podporuju-lgbti-tradicnu-rodinu-odignorovali/1462460

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pohľad do minulosti: 24. októbra sa narodil Jožo Ráž a zomrel zakladateľ svetoznámej módnej značky Christian Dior

Bratislava 24. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš, Dior Facebook)   24. októbra Deň OSN - v roku 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, oslavuje sa od roku 1948 Narodenia 1882 - narodil sa maďarský skladateľ Imre (Emmerich) Kálmán, jeden zo zakladateľov viedenskej operety. Žil v Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku a USA. Medzi…

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, aké sú účinky biotínu? Doplň si cenný vitamín krásy aj ty!

0

Vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa, okrem iného, starajú aj o krásu človeka, poznáme veľké množstvo. Jedným z nich je i biotín, ktorý je súčasťou vitamínov skupiny B. Stará sa o pokožku, vlasy i nechty. Nie nadarmo sa mu hovorí aj vitamín krásy. Nedostatok tejto látky sa, naopak, môže prejaviť niekoľkými zdravotnými ťažkosťami. V dnešnom článku sa…

Urodilo sa ho viac, než dosť? Skús recept na hroznovú marmeládu!

0

Nepovieme nič nové, keď skonštatujeme, že tento rok nám príroda dopriala takú bohatú úrodu v každej oblasti, ako už dávno nie. A neochudobnila nás ani o úrodu hrozna. Ak teda hrozno pestuješ aj ty a nevieš, ako s toľkými strapcami naložiť, máme pre teba výborný tip. Inšpiruj sa a vyskúšaj tento netradičný recept na hroznovú marmeládu,…

Poznáš pravidlá žehlenia? S týmito trikmi to pôjde ako po masle!

0

Dlhoročné skúsené „žehliarky“ sa teraz zrejme len pousmiali, veď čo už len môže byť žehlenie za vedu?! Súhlasíme – stačí si osvojiť pár správnych ťahov a žehlenie môže ísť doslova odruky a hladko. Na druhej strane, nikdy nemôže byť na škodu zopakovať alebo osvojiť si triky a grify, ktoré dokážu zjednodušiť a zefektívniť…

Vieš, čo pomáha na vredy a nádory? Skoncuj s nimi vďaka prírode!

0

Za celú svoju doterajšiu existenciu prišlo ľudstvo na neuveriteľné množstvo liečivých schopností rastlín. V lekárňach nechávame často aj viac, než pol výplaty za lieky, ktoré sa v mnohých prípadoch dajú ľahko, lacno a častokrát oveľa efektívnejšie nahradiť tým, čo nám ponúka príroda. Jednou takou bylinou je aj tá, ktorú sme sa rozhodli ti dnes…

Podceňujeme ho, no nemali by sme. Pozri sa, aké účinky má kaleráb!

0

Zelenina, ktorá pochádza z Európy, vydrží aj v chladnejších podmienkach a je často prirovnávaná ku kvake? Odpoveď na túto hádanku je kaleráb. Kaleráb často akosi podceňujeme a berieme ho len ako doplnok, ktorý hodíme na vyvarenie v polievke a neskôr vyhodíme. Poďme sa pozrieť na to, aké účinky má kaleráb…

Chceš byť krásna ako nikdy? Pomôže ti domáca maska z tekvice

0

Máte suchú pleť, ktorá potrebuje vzpružiť alebo sa vám nadmerne lámu končeky vlasov a padajú vám snáď každý deň? Tak potom máme pre vás jednu jedinú odpoveď – tekvica! Prestaňte nakupovať zbytočne predražené krémy, pleťové masky či vlasové kondicionéry, ktoré vaše telo zbytočne zaťažujú a výsledný efekt je minimálny. Zistite, ako sa dá…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…