Viacnásobná manipulatívna lož dúhy a jej spojencov. Ďakujeme, my ne-pride-me

Publikované 13.07. 2018 o 07:16 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V sobotu 14. júla 2018 sa v Bratislave popoludní uskutoční ďalší z Dúhových pochodov, organizovaný Občianskym združením Dúhový Pride, ktorý sa má usilovať o „lepší život ľudí“ tzv. dúhovej LGBTI „komunity“ alias na údajných základných ľudských právach Slovenskom neuznanej, utláčanej a diskriminovanej „menšiny“, ktorú príde aj tento raz podporiť, tak ako aj minulý a predošlý rok jej predchodkyňa Dubovcová, ľudsko-právne „neochvejná“ verejná ochrankyňa práv a „práv“ Mária Patakyová (za Most-Híd)…


Zrejme nebude chýbať ani cirkvou neuznaný teoretik „teológie rodu“ Ondrej Prostredník:

Toto je séria denníkmi N, SME a Pravda, a ľudsko-právnych mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ a ich verejných mediálnych manipulatívnych a zavádzajúcich lží:
Lož prvá a hlavná (od ktorej sa odvíjajú ostatné a po nej ďalšie):
„Dúhový PRIDE Bratislava s odkazom My nikam neodchádzame – PRIDEme odštartuje o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí s cieľom upozorniť na nenaplnené základné práva a slobody, vrátane uznania partnerstiev LGBT komunity.“
Jej súčasťou je aj lož, že im ide len o registrované partnerstvá. To je len začiatok ich tradičnej salámovej metódy, ktorej skutočný cieľ sú manželstvá párov rovnakých pohlaví, uznanie „jednofarebnej rodiny“ adopcií detí a legalizácia surogátnych materstiev (viac tu): 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/476633-pre-pochody-budu-v-sobotu-v-bratislave-bezpecnostne-opatrenia/
https://bratislava.sme.sk/c/20867433/sucastou-duhoveho-pride-bude-bezplatne-testovanie-hiv.html
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html?ref=av-left
1. „Dúhový PRIDE Bratislava 2018 nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“
To je falošný výklad rovnosti všade vo svete tam, kde sú organizované takéto pochody. Nemá oporu o definíciu základných ľudských práv.
2. Zároveň takto upozorňujú verejnosť a politikov, že „sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené“.
3. Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.
To je lož! Správajú sa ako „pouličný“ politický subjekt spolu so „Slušným Slovenskom“, a na ten účel im denníky SME a N poskytujú mediálny priestor pre manipuláciu najmä nepoučenej laickej, politickej, ale aj (!) odbornej verejnosti.
To je v poriadku, ale asi tak „fšetko“.
Tým, že Slovensko nepozná a z dobrých dôvodov sa zdráha prijať inštitúty registrovaných partnerstiev a manželstiev aj pre páry rovnakého pohlavia, tobôž manželstva žiadnym spôsobom neporušuje základné ľudské práva homosexuálov, lezieb a ostatnej dúhy, ktorá si hovorí inakosť. A preto nie je ani na mieste, v slovenskom kontexte hovoriť a písať o diskriminácii! Ňou by bolo, a porušením práv, ak by Slovensko takéto inštitúty poznalo, a neumožnilo by taký zväzok ktorémusi páru, bez dôvodov, hodných osobitného zreteľa, čo by bol dôvod, aby takéto podozrenie z porušenia práva riešil ESD alebo ESĽP, ktorý by, ak by zistil, že bolo porušené právo a zákon, zaviazal Slovensko uviesť vec do právneho stavu, ktorý zodpovedá slovenskému právnemu poriadku.
Dúhová loby ale vedome a úmyselne nerozlišuje základné ľudské práva od akcesorických práv.
Denník SME manipuluje verejnosť, publikuje hoaxy a fejky, a tak (ale aj inak!) spochybňuje svoju dôveryhodnosť „slobodného a nezávislého“ média, za aké sa vydáva a kódex korektnej (serióznej) žurnalistiky.
Denník SME a Denník N sú spolitizované noviny, správajúce sa ako politické strany zo spektra liberálov, šíriace neomarxistickú ideológiu, najmä myšlienky sociálnej filozofie Frankfurtskej školy…
Inakosť je inakosť (odchýlka, od normálu, deviácia) a normalita je normalita (hetero štandard).
To, že „inakosť“ bola vyňatá zo zoznamu psychiatrických chorôb (APA) a chorôb všeobecne (WHO), neznamená, že ide o stav (prirodzenej) normality, z pohľadu definície pojmu normalita, ktorú nekvalifikovane ale vedome a úmyselne umelo otvárajú a rozširujú…
Otvárajú a rozširujú aj pojem rod a rodina.
Okrem toho, o chorobách sa vo vedeckom a korektnom (serióznom) medicínskom svete nehlasuje, tobôž pod násilným tlakom!
Inakosť, ktorou sa sami nazývajú, potvrdzujú, že inakosť je inakosť a nemôže byť rovná a totožná s normalitou.
Aby vás už neklamali, nezavádzali a nemanipulovali, a rady to robia zmienené médiá, ale vedome-nevedome aj odborníci a „tiež odborníci“ na ľudské práva, právnici a ústavní právnici, a s nimi „tiežprávnici a tiežústavní právnici“aby ste s istotou našli cestu zo situácií, keď výsledkom ich stretnutia stretnutia vzniknú najmenej tri právne názory, tak vo veciach ľudských práv také neexistuje, teda, zapamätajte si (toľko aj na margo referenda o rodine 2014 a ústavného zákona o definícii manželstva):
1. Rod poznáme mužský, ženský a stredný;
2. Referendum nie je možné vo veciach základných ľudských práv, pretože ich nie je možné odňať, odcudziť, zameniť, zmeniť ani obmedziť, výnimky, ktoré uvádza ústava, môže ustanoviť len zákon;
3. Minimálne základné ľudské práva s právom na život nadobúda ľudská bytosť už v tele (maternica) tehotnej ženy ako ľudský plod (dokonca právo dediť, ak sa dieťa narodí živé) ostatné základné práva nadobúda po pôrode (práva dieťaťa) práva, vekom a spôsobilosťami (občianske, politické, náboženské…);
4. Práva, nie základné, možno k základným právam pridať, alebo ich nadobudnúť, napríklad, uzavrieť manželstvo, ako doplnkové, akcesorické, právo, napríklad, právo uzavrieť manželstvo, ak také právo existuje a pozná ho právny poriadok, alebo, právo (oprávnenie) viesť motorové vozidlo…
…samozrejme spoločenský význam oboch akcesorických (doplnkových) práv ich nadobudnutím z ústavy a zákona, je neporovnateľný.
Vodičák aj manželstvo sú práva, ktoré možno nadobudnúť ale aj o ne prísť (odňatie oprávnenia, rozvod).
Základné ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné a nezameniteľné!
4. Manželstvo a registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva (!);
Je teda v úplnej a legálnej kompetencii a práve každého suverénneho štátu, teda, aj Slovenska: definovať inštitút manželstva ako zväzok muža a ženy a rodinu, založenú takýmto manželstvom ako kľúčový základ zdravého a trvalo dobre udržateľného štátu; toto vyplynulo aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Coman, Rumunsko, ale aj nedávneho rozsudku Najvyššieho správneho (kasačného) súdu ČR v podobnej veci;
5. Výhrady LGBTI loby, že heterosexuálnym manželstvom sú porušované princípy rovnosti práv všetkých ľudí, v časti rovnaké zaobchádzanie, sú rovnako lož a nemajú ľudsko-právny ani právny základ.
Ľudia vôbec nie sú si rovní ani inak (!), čo je scestné tvrdenie á la „Liberté, fraternité, égalité“, ako chronicky choré dedičstvo VFR, na následky ktorého môže zaniknúť celá západná aj európska civilizácia, počnúc kolískou západnej „slobodnej Európy“ Francúzskom a pokračujúc ďalšími (Nemecko, Belgicko, Holandsko…)
Takto nedefinovali rovnosť ani komunisti (ani vo sne by im to nenapadlo). Ide o posun od rovnosti pred zákonom k všeobecnej rovnosti, ktorá reálne ako základné ľudské právo v praxi ani neexistuje a je len teoretická hypotéza.
To je falošný výklad ľudských práv v časti rovnosť práv, príznačný pre „novú ľavicu“ neomarxistov.
Ombudsmanka Mária Patakyová je v časti práva gay a dúhovej „komunity“ nekompetentná, jej účasť na Gay Pride je osobný dúhový aktivizmus, ktorý je v rozpore s preambulou Ústavy SR a Článkom 1 Ústavy, ktorého dikcia je:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti rodová ideológia.“
Ombudsmanka a jej osobný (!) dúhový aktivizmus je v rozpore s Ústavou a so zákonom o verejnom ochrancovi práv, jej oprávneniami, povereniami a právomocami (čítajte, hľadajte, nenájdete, ide o osobnú neprípustnú ideologickú a politickú „nadprácu“ ombudsmanky, politickej nominantky strany Most-Híd, pričom verejný ochranca práv má byť apolitický a nadstranícky):
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
Symbol dúhy je spájaný s rozmanitosťou LGBT komunity už od 70. rokov 20. storočia. Samotný pochod bol inšpirovaný tzv. Stonewall nepokojmi v roku 1969, keď sa LGBT osoby začali brániť proti policajnému zásahu voči nim a vyjadrili svoju nespokojnosť so zaobchádzaním polície s nimi. Prvý dúhový pochod sa na Slovensku uskutočnil v roku 2010.
Je tu dôvodná a oprávnená požiadavka, že vešať dúhovú vlajku z okna kancelárie verejnej ochrankyne práv alebo z okna ministerstva zahraničia je neprípustné, pretože dúhová vlajka nie je štátna vlajka ako symbol slovenskej štátnosti.
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html#ixzz5L1OlG8Bp
Svojím dúhovým aktivizmom útočí na slovenské ústavné zriadenie.
Takzvaná „dúha“ alebo LGBTI „komunita“ nie je
a/ „komunita“,
b/ ani „menšina“.
Ľudsko-právne dokumenty pojem LGBTI komunita nepoznajú a nepoznajú ani pojem „sexuálna“ menšina, dotkuté (postihnuté) osoby sú označovaní/é/ ako LGBTI (…) ľudia, ktorí svojou rôznorodosťou klastra rôznych odlišných sexuálnych orientácií a preferencií nevykazujú definičné znaky rovnorodej menšiny!
Dôvod – jedným zo znakov menšiny je jej rovnorodosť a homogenita (rasová, etnická, národná a národnostná menšina). Nič viac ani menej! Hypoteticky, ani telesne či duševne postihnutí sa nevyhlasujú za menšinu, hoc sú nedostatočne napĺňané ich základné ľudské práva a majú právo na zvýšenú pozornosť a záujem zo strany politikov a verejnosti. Argument Andreja Lúčneho (Inštitút ľudských práv, s kolegyňou Krempaskou odovzdávali predsedovi parlamentu Dankovi anti-cenu Homofób roka), že však aj pre hendikepovaných vozíčkárov sú odstraňované bariéry, neobstojí, pretože je s inak „zdravými“ osobami LGBTI neporovnateľný „nepozorným“ aktivistom uniklo, že osoby patriace k „dúhe“ jedným dychom označujú ako zdravé a normálne a druhým (Lúčny) za hendikepované…
Danko, Krempaská, Lúčny (IĽP) odovzdávajú predsedovi parlamentu anti-cenu Homofób roka:

 

Sám „vyhlasovateľ vojny kresťanom“ Peter Weisenbacher, šéf Inštitútu ľudských práv neprišiel, poslal len emisárov, zrejme „zbrojí“ z vládnych a zahraničných zdrojov a aj asignačnej dane…

 

https://www.ta3.com/clanok/1131380/tb-po-odovzdani-anticeny-homofob-roka-a-dankovi.html
Inštitút registrovaného partnerstva ani manželstva všeobecne, nie je základné ľudské právo, a takým nie sú ani adopcie detí.
Garantujem vám, že ak by bolo porušené základné ľudské právo čo len jednej osoby dúhy, tak Európsky súd pre ľudské práva si proti Slovensku s radosťou vysúka rukávy a pomädlí ruky. 🙂
Garantujem vám, že Slovensko v žiadnom prípade neporušilo ani neporušuje základné ľudské právo čo len jednej, jedinej osoby LGBTI (…) dúhy.
Fakt, že manželstvá párov rovnakého pohlavia pozná už 14 štátov Európy, nech vás nijako nemýli, pusťte z hlavy, Slovensko tým nie je vôbec viazané.
A toto platí aj pre vec ratifikácie Istanbulského dohovoru.
V štátoch, ktoré aj s ich občanmi uznali manželstvá párov rovnakého pohlavia a ratifikovali Istanbulský dohovor, prebehla úspešná ideologická, politická a mediálna manipulácia, aj prostredníctvom „mimovládneho neziskového“ sektora…
Ďakujeme, my neprídeme.
Pekne pozdravujem. 🙂
(aj dúhovú ombudsmanku)
Autor článku: Juraj Režo alias notorickybcan

Ilustračne:
https://www.hlavnespravy.sk/narodna-koalicia-odmietame-cirkusantsky-sposob-propagacie-homosexuality-verejnosti-jednoznacne-podporuje-pochod-hrdi-rodinu/1461674
Dúha je voči zabíjaniu nenarodených detí chladná, indiferentná a bez záujmu, pretože oni si adoptujú zdravé a riadne donosené cudzie deti, alebo si ich nechajú vynosiť a na to potrebujú legalizáciu surogátneho materstva (prenájom cudzích materníc):
https://www.hlavnespravy.sk/reprezentuje-vyvesena-duhova-vlajka-slovakov-pripnu-diplomati-sako-aj-bielu-stuzku-den-pocateho-dietata-znak-solidarity-nenarodenymi-detmi-ktore-su-nasilne-kazdorocne-tisicoch-pripra/1461266
https://www.hlavnespravy.sk/otrasne-najbarbarskejsie-video-vsetkych-cias-lekari-sa-zabavali-na-hre-s-telami-potratenych-deti/1462032
Dúhová propaganda:
https://www.hlavnespravy.sk/pozrite-si-zoznam-svetovych-znaciek-ktore-podporuju-lgbti-tradicnu-rodinu-odignorovali/1462460

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Počet obetí zemetrasenia na ostrove Lombok dosiahol 460

Jakarta 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fauzy Chaniago)   Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom mesiaca zasiahlo turistami vyhľadávaný indonézsky ostrov Lombok, sa zvýšil na najmenej 460 mŕtvych. Škody spôsobené touto prírodnou pohromou podľa očakávaní presiahnu 450 miliónov eur, informovala v stredu Národná agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB). Zranenia utrpelo takmer…

Nový Zéland prijal zákon o zákaze nákupu bytov cudzincami

Wellington 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nick Perry)   Novozélandský parlament prijal v stredu zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom bez trvalého pobytu kupovať v krajine existujúce domy. Vláda pod vedením labouristov tak zavŕšila svoj predvolebný sľub, informovala agentúra Reuters. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pred vlaňajšími septembrovými voľbami viedla kampaň za zastavenie rastu…

V trebišovskej nemocnici pomáhajú rómskym mamičkám asistentky osvety zdravia

Trebišov 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   V trebišovskej nemocnici pracujú od polovice apríla tohto roka dve rómske asistentky osvety zdravia, ktoré ovládajú rómsky jazyk. Na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám. Učia ich, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie a ak treba, prekladajú.…

Nahlásenú bombu na súdoch v Bratislave policajti nenašli

Bratislava 15. augusta 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Neznámy páchateľ nahlásil predpoludním na súdoch v Bratislave bombu. Polícia momentálne toto oznámenie preveruje priamo na súdoch. Týka sa to aj Najvyššieho súdu SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.   Nahlásenú bombu na súdoch…

Svitko víťazom Hungarian Baja 2018

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:Hungarian Baja)   Polovica augusta je v rally komunite pevne spojená so špičkovou súťažou u našich južných susedov. Hungarian Baja s dlhoročnou tradíciou a patrí do svetového seriálu Bajas. Výborne zorganizovaná akcia má na dôstojný priebeh jeden dôležitý predpoklad: vhodnú lokalitu. Vojenský výcvikový priestor, ležiaci nad mestom Veszprém…

Gröhling: Ministerka Lubyová vnáša do situácie so SAV iba chaos

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo. „Ministerstvo…

Americké firmy odmietli poskytnúť služby bielym nacionalistom

Washington 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Eric Risberg)   Americké médiá oznámili, že veľké technologické spoločnosti Airbnb, Lyft a Uber sa rozhodli odmietnuť poskytovanie služieb bielym nacionalistom. Vyjadrili sa tak pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia členov  Unite the Right 2 (Spojte pravicu) v americkej metropole Washingtone. Napriek proklamovanej vysokej miere slobody v USA viacero internetových…

Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie. Bola telom i dušou vzatá do neba

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi 15. augusta mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a…

Čech prežil nešťastie v Janove: 14. august 2018 je pre neho druhý dátum narodenia. Konateľ firmy prezradil, čo vodiča kamióna asi zachránilo

Janov/Praha 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   České médiá po páde diaľničného mosta v talianskom meste Janov informovali o tom, že pri páde sa nachádzal aj český občan. Akoby zázrakom prežil, a o včerajšku hovorí ako o druhom dátume narodenia. "Zrazu predo mnou zmizla cesta. A nebolo nič, len pád.…

Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to…

Taliban odstúpil od ochrany Červeného kríža

Kábul 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Radikálne hnutie Taliban vyhlásilo, že už nebude poskytovať ochranu pracovníkom Červeného kríža v Afganistane. Militanti obviňujú túto neutrálnu humanitárnu organizáciu z toho, že nepomáha talibanským väzňom v Kábule, informovala v stredu stanica BBC. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) monitoruje väzenské podmienky a poskytuje…

Jedinečný zásah: Britský snajper guľometom zasiahol afganského veliteľa IS

Kábul 14. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Zdá sa, že snajperovi britskej elitnej jednotky SAS sa vydaril najlepší zásah z veľkej vzdialenosti, keď z 2,5 km trafil teroristu v severnom Afganistane, píše Daily Star Spomínaný snajper je seržantom a veteránom z bojov v Iraku a v Sýrii. V júni…

Prelomová zmena daňovej legislatívy!? Štát bude kontrolovať účty všetkým podnikateľom a živnostníkom

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR)   Štát plánuje rázne zasiahnuť proti nepoctivým podnikateľom a je pripravený obmedziť bankové tajomstvo tak, ako ho poznáme dnes. Pripravovaná reforma daňových zákonov má umožniť finančnej správe či polícii kontrolovať finančné toky na účtoch všetkých firiem a živnostníkov vo všetkých bankových subjektoch pôsobiacich na našom…

Galko: Fico a Danko by mali konečne povedať, čo vedia o únose Vietnamca

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátna mašinéria pod taktovkou Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd nedokáže občanom vysvetliť ani to, ktorého ústavného činiteľa Slovenská informačná služba (SIS) informovala o svojich poznatkoch, týkajúcich sa únosu vietnamského podnikateľa, uvádzajú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. „Pritom občania sa od riaditeľa SIS Antona Šafárika dozvedeli, že SIS…

Predseda NR SR Danko poslal do Talianska sústrastné telegramy

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poslal v stredu v súvislosti s utorkovým (14.8.) pádom mosta v Janove sústrastné listy predsedovi talianskej Poslaneckej snemovne Robertovi Ficovi a predsedníčke Senátu Marii Elisabette Albertiovej Casellatiovej. TASR o tom informovala šéfka tlačového odboru Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková. V listoch vyjadril Danko…

Expert Andrej Suzdaľcev o Konvencii o Kaspickom mori

Aktau 15. augusta 2018 (HSP/ria.ru/srspol.sk/Foto: Facebook)   Podpis Konvencie o štatúte Kaspického mora je obrovským prínosom do medzinárodného práva, nazdáva sa zástupca dekana fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky Národnej výskumnej univerzity „Vysoká škola ekonomiky“ Andrej Suzdaľcev. V nedeľu, 12. augusta, bol v kazachstanskom Aktau podpísaný (Ruskom, Azerbajdžanom, Kazachstanom, Turkménskom a Ruskom) historický dokument –…

Britská kaviareň obvinená z rasizmu

Londýn 15. augusta 2018 (HSP/Mirror/Foto:TASR/AP-Matt Dunham) - V poslednej dobe sa však na Facebooku množia obvinenia z rasizmu a problémy má aj s niektorými zákazníkmi.…

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD v oblasti ochrany práv autodopravcov

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010 Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme…

TopSpeed

Minister dopravy podpísal s Poľskom stavbu R4 a nik o tom nevie

0

Pod nedávno zverejneným článkom o začatí razenia tunela Prešov sa objavil komentár od anonymného prispievateľa. Uviedol, že v jednom z posledných čísel regionálnych Podduklianských novín je článok o podpise dohody slovenskej a poľskej strany, ktorá má zaručiť stavbu Via Carphatia. U nás mala tento úsek predstavovať rýchlostná cesta R4. 

V Trenčíne padol rekord na 1/4 míle v kategórii Street. Je hlboko pod 10 s

3

Každý fanúšik seriálu Power fest tušil, že finále sezóny 2018 bude husté. Trenčianske kolo započítané aj do českého šampionátu každý rok priláka mnoho extrémnych mašín z domova aj od západných a severných susedov. Tentokrát to bol asi najväčší ohňostroj aký si nadšenec štyroch a dvoch kolies môže v našich končinách môže želať.…

Autonómne systémy sú stále nedokonalé, deklaruje americká IIHS

0

Také tvrdenie určite nepovažujete za žiadnu novinku. Americká inštitúcia poisťovateľov pre bezpečnosť na cestách IIHS spravila štúdiu, v ktorej preverili 5 automobilov od 4 rôznych výrobcov. Výsledky sú zaujímavé, obe autá od Tesly obstáli v rámci poloautonómneho systému udržiavania v pruhu najlepšie. Autonómne systémy teda nefungujú všade rovnako dobre.

BMW zvoláva do servisu autá kvôli EGR

2

Zvolávačky, respektíve zvolávacie akcie na nové výrobky tu boli aj budú. Nevyhnú sa im ani autá. Najnovší prípad zvolávacej akcie prichádza z Mníchova. BMW zvoláva do servisu autá pre možnosť požiaru. Príčina je pritom naozaj málo očakávaná, môže za ňu ventil EGR, ktorý vracia výfukové plyny späť do sania.

Katastrofa: V Janove padol diaľničný most v plnej premávke

5

Dnes o 11:50 sa padol diaľničný most v talianskom prístavnom meste Janov počas plnej prevádzky. Podľa posledných informácii je na mieste 35 mŕtvych a číslo sa môže zväčšovať. Podľa svedectiev sa najskôr zrútil nosný pilier, ktorý so sebou k zemi zobral samotnú vozovku. Morandiniho most otvorili v roku 1967. Navrhol…

Na diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť

16

Pred nedávnom sme informovali, že Francúzi znížili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách mimo obce. Rakúšania sa, naopak, vybrali iným smerom. Na vybraných diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť a na 140 km/h. Tento pokus je však len na dobu určitú. Začalo to 1.8.2018 a trvať to bude rok. Následne to majú vyhodnotiť a…

KAMzaKRÁSOU

Stále nevieš, ako zaspať čo najrýchlejšie? Skús techniku 4-7-8!

1

Téma, ako zaspať čo najrýchlejšie, je stále veľmi aktuálna, hlavne počas týchto tropických nocí. Niektorí nemajú problém do pár minút po ľahnutí si zaspať, no nájde sa veľa takých ľudí, ktorí s tým problém majú. Pokiaľ patríte k tej druhej skupine, zbystrite svoju pozornosť! Poradíme vám, ako zaspať čo najrýchlejšie vďaka tejto…

Anton Kuruc radí: Vieš, ako dať do poriadku vlasy po dovolenke?

1

Povedzme si pravdu. Keď sa vrátime z letnej dovolenky, prvé, na čo myslíme, je spánkový deficit a celková regenerácia. Nie raz by sa nám hodilo ešte pár dní navyše na celkový oddych a prípravu do nového pracovného kolotoča. A tak to je aj v prípade našej pokožky a vlasov. Hoci…

Patizón: Zisti, ako táto chutná letná zelenina podporí tvoje zdravie!

2

Patizón patrí do rodiny tekvíc. Sezónou tejto chutnej zeleniny je práve letné obdobie a tak je ideálny čas naservírovať si ho na tanier. Očarí vás svojím netradičným tvarom, skvelou chuťou aj blahodarným vplyvom, ktorý má na ľudský organizmus. Podporuje trávenie a telu doplní mnoho dôležitých látok. Okrem toho má len minimum kalórií, takže…

Vieš, čo nerobiť po jedle? Na tieto veci musíš rýchlo zabudnúť!

1

A čo robíte po dobrom obede vy? Dáte si pohár vody, cigaretku alebo si dobre pospíte? A záleží na tom vôbec? Tak či onak, prezradíme vám, aké sú najčastejšie zlozvyky ľudí, ktoré robia po jedle. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a mali by ste sa im vyhýbať míľovými krokmi. Robíte ich aj…

Modrý čaj: Vieš o tom, že elixír mladosti naozaj existuje?

2

Kto z nás by nechcel začať deň s chutnými výdatnými raňajkami a elixírom mladosti namiesto kávy? Nie, nezbláznili sme sa, ani nemáme v pláne zbytočne fantazírovať. Naopak, elixír mladosti skutočne existuje a dokázali to aj vedci. Modrý čaj je to, čomu môžeme vďačiť za značné spomalenie starnutia a nielen za to. Počula si už o ňom? Že…

Zbav sa chybičiek krásy: Toto sú najlepšie bylinky proti bradaviciam!

1

Niekto má nimi posiatu celú tvár, čo mu spôsobuje nemalé komplexy a frustráciu. Inému vznikla len jedna - drobná, nepatrná a je s ňou absolútne zžitý. Či už patríš do jednej alebo druhej skupiny, isto nám dáš za pravdu, že bradavice ako také nie sú práve lichotivou súčasťou nášho tela. Ak aj nie…

TopDesať

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…

TOP 10: Toto sú tie najzvláštnejšie páry sveta

0

Láska si občas nevyberá. A nevybrala si ani v týchto prípadoch. Nevedno, či zhoda náhod, alebo osud spojil tieto dvojice. S istotou však vieme povedať, že ide o tie najzvláštnejšie páry, aké sa na našej planéte nachádzajú... A možno aj v priľahlom vesmíre [adrotate group="11"] 1. Jolison Fernández da Silva a…

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Tragédia v Janove: Kolaps mosta na videu!

0

Kolaps mosta v talianskom Janove nastal vo včerajších obedňajších hodinách. Príčina zatiaľ nie je známa, no ráta sa s viacerými verziami. Diaľničný most sa nachádza na frekventovanej diaľnici v talianskom Janove. Včera sa však stala obrovská tragédia a počas obrovskej premávky sa časť mosta zrútila. Kolaps mosta nastal práve vtedy,…

Vo Veľkej Británii sa objavilo nebezpečné ohnivé tornádo

0

Hasiči, ktorí hasili požiar v britskom grófstve Derbyshire, sa stali svedkami neobvyklého atmosférického javu - prekvapilo ich ohnivé tornádo. Vír sa objavil vedľa horiacej továrne na výrobu plastových debien pre supermarkety. Jeden z hasičov stihol ohnivé tornádo natočiť na video, ktoré následne zverejnil na internete. Tento atmosférický jav vzniká, keď sa spojí…