• Viacnásobná manipulatívna lož dúhy a jej spojencov. Ďakujeme, my ne-pride-me

  Publikované 13.07. 2018 o 07:16 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  V sobotu 14. júla 2018 sa v Bratislave popoludní uskutoční ďalší z Dúhových pochodov, organizovaný Občianskym združením Dúhový Pride, ktorý sa má usilovať o „lepší život ľudí“ tzv. dúhovej LGBTI „komunity“ alias na údajných základných ľudských právach Slovenskom neuznanej, utláčanej a diskriminovanej „menšiny“, ktorú príde aj tento raz podporiť, tak ako aj minulý a predošlý rok jej predchodkyňa Dubovcová, ľudsko-právne „neochvejná“ verejná ochrankyňa práv a „práv“ Mária Patakyová (za Most-Híd)…


  Zrejme nebude chýbať ani cirkvou neuznaný teoretik „teológie rodu“ Ondrej Prostredník:

  Toto je séria denníkmi N, SME a Pravda, a ľudsko-právnych mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ a ich verejných mediálnych manipulatívnych a zavádzajúcich lží:
  Lož prvá a hlavná (od ktorej sa odvíjajú ostatné a po nej ďalšie):
  „Dúhový PRIDE Bratislava s odkazom My nikam neodchádzame – PRIDEme odštartuje o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí s cieľom upozorniť na nenaplnené základné práva a slobody, vrátane uznania partnerstiev LGBT komunity.“
  Jej súčasťou je aj lož, že im ide len o registrované partnerstvá. To je len začiatok ich tradičnej salámovej metódy, ktorej skutočný cieľ sú manželstvá párov rovnakých pohlaví, uznanie „jednofarebnej rodiny“ adopcií detí a legalizácia surogátnych materstiev (viac tu): 
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/476633-pre-pochody-budu-v-sobotu-v-bratislave-bezpecnostne-opatrenia/
  https://bratislava.sme.sk/c/20867433/sucastou-duhoveho-pride-bude-bezplatne-testovanie-hiv.html
  https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html?ref=av-left
  1. „Dúhový PRIDE Bratislava 2018 nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“
  To je falošný výklad rovnosti všade vo svete tam, kde sú organizované takéto pochody. Nemá oporu o definíciu základných ľudských práv.
  2. Zároveň takto upozorňujú verejnosť a politikov, že „sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené“.
  3. Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.
  To je lož! Správajú sa ako „pouličný“ politický subjekt spolu so „Slušným Slovenskom“, a na ten účel im denníky SME a N poskytujú mediálny priestor pre manipuláciu najmä nepoučenej laickej, politickej, ale aj (!) odbornej verejnosti.
  To je v poriadku, ale asi tak „fšetko“.
  Tým, že Slovensko nepozná a z dobrých dôvodov sa zdráha prijať inštitúty registrovaných partnerstiev a manželstiev aj pre páry rovnakého pohlavia, tobôž manželstva žiadnym spôsobom neporušuje základné ľudské práva homosexuálov, lezieb a ostatnej dúhy, ktorá si hovorí inakosť. A preto nie je ani na mieste, v slovenskom kontexte hovoriť a písať o diskriminácii! Ňou by bolo, a porušením práv, ak by Slovensko takéto inštitúty poznalo, a neumožnilo by taký zväzok ktorémusi páru, bez dôvodov, hodných osobitného zreteľa, čo by bol dôvod, aby takéto podozrenie z porušenia práva riešil ESD alebo ESĽP, ktorý by, ak by zistil, že bolo porušené právo a zákon, zaviazal Slovensko uviesť vec do právneho stavu, ktorý zodpovedá slovenskému právnemu poriadku.
  Dúhová loby ale vedome a úmyselne nerozlišuje základné ľudské práva od akcesorických práv.
  Denník SME manipuluje verejnosť, publikuje hoaxy a fejky, a tak (ale aj inak!) spochybňuje svoju dôveryhodnosť „slobodného a nezávislého“ média, za aké sa vydáva a kódex korektnej (serióznej) žurnalistiky.
  Denník SME a Denník N sú spolitizované noviny, správajúce sa ako politické strany zo spektra liberálov, šíriace neomarxistickú ideológiu, najmä myšlienky sociálnej filozofie Frankfurtskej školy…
  Inakosť je inakosť (odchýlka, od normálu, deviácia) a normalita je normalita (hetero štandard).
  To, že „inakosť“ bola vyňatá zo zoznamu psychiatrických chorôb (APA) a chorôb všeobecne (WHO), neznamená, že ide o stav (prirodzenej) normality, z pohľadu definície pojmu normalita, ktorú nekvalifikovane ale vedome a úmyselne umelo otvárajú a rozširujú…
  Otvárajú a rozširujú aj pojem rod a rodina.
  Okrem toho, o chorobách sa vo vedeckom a korektnom (serióznom) medicínskom svete nehlasuje, tobôž pod násilným tlakom!
  Inakosť, ktorou sa sami nazývajú, potvrdzujú, že inakosť je inakosť a nemôže byť rovná a totožná s normalitou.
  Aby vás už neklamali, nezavádzali a nemanipulovali, a rady to robia zmienené médiá, ale vedome-nevedome aj odborníci a „tiež odborníci“ na ľudské práva, právnici a ústavní právnici, a s nimi „tiežprávnici a tiežústavní právnici“aby ste s istotou našli cestu zo situácií, keď výsledkom ich stretnutia stretnutia vzniknú najmenej tri právne názory, tak vo veciach ľudských práv také neexistuje, teda, zapamätajte si (toľko aj na margo referenda o rodine 2014 a ústavného zákona o definícii manželstva):
  1. Rod poznáme mužský, ženský a stredný;
  2. Referendum nie je možné vo veciach základných ľudských práv, pretože ich nie je možné odňať, odcudziť, zameniť, zmeniť ani obmedziť, výnimky, ktoré uvádza ústava, môže ustanoviť len zákon;
  3. Minimálne základné ľudské práva s právom na život nadobúda ľudská bytosť už v tele (maternica) tehotnej ženy ako ľudský plod (dokonca právo dediť, ak sa dieťa narodí živé) ostatné základné práva nadobúda po pôrode (práva dieťaťa) práva, vekom a spôsobilosťami (občianske, politické, náboženské…);
  4. Práva, nie základné, možno k základným právam pridať, alebo ich nadobudnúť, napríklad, uzavrieť manželstvo, ako doplnkové, akcesorické, právo, napríklad, právo uzavrieť manželstvo, ak také právo existuje a pozná ho právny poriadok, alebo, právo (oprávnenie) viesť motorové vozidlo…
  …samozrejme spoločenský význam oboch akcesorických (doplnkových) práv ich nadobudnutím z ústavy a zákona, je neporovnateľný.
  Vodičák aj manželstvo sú práva, ktoré možno nadobudnúť ale aj o ne prísť (odňatie oprávnenia, rozvod).
  Základné ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné a nezameniteľné!
  4. Manželstvo a registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva (!);
  Je teda v úplnej a legálnej kompetencii a práve každého suverénneho štátu, teda, aj Slovenska: definovať inštitút manželstva ako zväzok muža a ženy a rodinu, založenú takýmto manželstvom ako kľúčový základ zdravého a trvalo dobre udržateľného štátu; toto vyplynulo aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Coman, Rumunsko, ale aj nedávneho rozsudku Najvyššieho správneho (kasačného) súdu ČR v podobnej veci;
  5. Výhrady LGBTI loby, že heterosexuálnym manželstvom sú porušované princípy rovnosti práv všetkých ľudí, v časti rovnaké zaobchádzanie, sú rovnako lož a nemajú ľudsko-právny ani právny základ.
  Ľudia vôbec nie sú si rovní ani inak (!), čo je scestné tvrdenie á la „Liberté, fraternité, égalité“, ako chronicky choré dedičstvo VFR, na následky ktorého môže zaniknúť celá západná aj európska civilizácia, počnúc kolískou západnej „slobodnej Európy“ Francúzskom a pokračujúc ďalšími (Nemecko, Belgicko, Holandsko…)
  Takto nedefinovali rovnosť ani komunisti (ani vo sne by im to nenapadlo). Ide o posun od rovnosti pred zákonom k všeobecnej rovnosti, ktorá reálne ako základné ľudské právo v praxi ani neexistuje a je len teoretická hypotéza.
  To je falošný výklad ľudských práv v časti rovnosť práv, príznačný pre „novú ľavicu“ neomarxistov.
  Ombudsmanka Mária Patakyová je v časti práva gay a dúhovej „komunity“ nekompetentná, jej účasť na Gay Pride je osobný dúhový aktivizmus, ktorý je v rozpore s preambulou Ústavy SR a Článkom 1 Ústavy, ktorého dikcia je:
  „Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti rodová ideológia.“
  Ombudsmanka a jej osobný (!) dúhový aktivizmus je v rozpore s Ústavou a so zákonom o verejnom ochrancovi práv, jej oprávneniami, povereniami a právomocami (čítajte, hľadajte, nenájdete, ide o osobnú neprípustnú ideologickú a politickú „nadprácu“ ombudsmanky, politickej nominantky strany Most-Híd, pričom verejný ochranca práv má byť apolitický a nadstranícky):
  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
  Symbol dúhy je spájaný s rozmanitosťou LGBT komunity už od 70. rokov 20. storočia. Samotný pochod bol inšpirovaný tzv. Stonewall nepokojmi v roku 1969, keď sa LGBT osoby začali brániť proti policajnému zásahu voči nim a vyjadrili svoju nespokojnosť so zaobchádzaním polície s nimi. Prvý dúhový pochod sa na Slovensku uskutočnil v roku 2010.
  Je tu dôvodná a oprávnená požiadavka, že vešať dúhovú vlajku z okna kancelárie verejnej ochrankyne práv alebo z okna ministerstva zahraničia je neprípustné, pretože dúhová vlajka nie je štátna vlajka ako symbol slovenskej štátnosti.
  https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html#ixzz5L1OlG8Bp
  Svojím dúhovým aktivizmom útočí na slovenské ústavné zriadenie.
  Takzvaná „dúha“ alebo LGBTI „komunita“ nie je
  a/ „komunita“,
  b/ ani „menšina“.
  Ľudsko-právne dokumenty pojem LGBTI komunita nepoznajú a nepoznajú ani pojem „sexuálna“ menšina, dotkuté (postihnuté) osoby sú označovaní/é/ ako LGBTI (…) ľudia, ktorí svojou rôznorodosťou klastra rôznych odlišných sexuálnych orientácií a preferencií nevykazujú definičné znaky rovnorodej menšiny!
  Dôvod – jedným zo znakov menšiny je jej rovnorodosť a homogenita (rasová, etnická, národná a národnostná menšina). Nič viac ani menej! Hypoteticky, ani telesne či duševne postihnutí sa nevyhlasujú za menšinu, hoc sú nedostatočne napĺňané ich základné ľudské práva a majú právo na zvýšenú pozornosť a záujem zo strany politikov a verejnosti. Argument Andreja Lúčneho (Inštitút ľudských práv, s kolegyňou Krempaskou odovzdávali predsedovi parlamentu Dankovi anti-cenu Homofób roka), že však aj pre hendikepovaných vozíčkárov sú odstraňované bariéry, neobstojí, pretože je s inak „zdravými“ osobami LGBTI neporovnateľný „nepozorným“ aktivistom uniklo, že osoby patriace k „dúhe“ jedným dychom označujú ako zdravé a normálne a druhým (Lúčny) za hendikepované…
  Danko, Krempaská, Lúčny (IĽP) odovzdávajú predsedovi parlamentu anti-cenu Homofób roka:

   

  Sám „vyhlasovateľ vojny kresťanom“ Peter Weisenbacher, šéf Inštitútu ľudských práv neprišiel, poslal len emisárov, zrejme „zbrojí“ z vládnych a zahraničných zdrojov a aj asignačnej dane…

   

  https://www.ta3.com/clanok/1131380/tb-po-odovzdani-anticeny-homofob-roka-a-dankovi.html
  Inštitút registrovaného partnerstva ani manželstva všeobecne, nie je základné ľudské právo, a takým nie sú ani adopcie detí.
  Garantujem vám, že ak by bolo porušené základné ľudské právo čo len jednej osoby dúhy, tak Európsky súd pre ľudské práva si proti Slovensku s radosťou vysúka rukávy a pomädlí ruky. 🙂
  Garantujem vám, že Slovensko v žiadnom prípade neporušilo ani neporušuje základné ľudské právo čo len jednej, jedinej osoby LGBTI (…) dúhy.
  Fakt, že manželstvá párov rovnakého pohlavia pozná už 14 štátov Európy, nech vás nijako nemýli, pusťte z hlavy, Slovensko tým nie je vôbec viazané.
  A toto platí aj pre vec ratifikácie Istanbulského dohovoru.
  V štátoch, ktoré aj s ich občanmi uznali manželstvá párov rovnakého pohlavia a ratifikovali Istanbulský dohovor, prebehla úspešná ideologická, politická a mediálna manipulácia, aj prostredníctvom „mimovládneho neziskového“ sektora…
  Ďakujeme, my neprídeme.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  (aj dúhovú ombudsmanku)
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickybcan

  Ilustračne:
  https://www.hlavnespravy.sk/narodna-koalicia-odmietame-cirkusantsky-sposob-propagacie-homosexuality-verejnosti-jednoznacne-podporuje-pochod-hrdi-rodinu/1461674
  Dúha je voči zabíjaniu nenarodených detí chladná, indiferentná a bez záujmu, pretože oni si adoptujú zdravé a riadne donosené cudzie deti, alebo si ich nechajú vynosiť a na to potrebujú legalizáciu surogátneho materstva (prenájom cudzích materníc):
  https://www.hlavnespravy.sk/reprezentuje-vyvesena-duhova-vlajka-slovakov-pripnu-diplomati-sako-aj-bielu-stuzku-den-pocateho-dietata-znak-solidarity-nenarodenymi-detmi-ktore-su-nasilne-kazdorocne-tisicoch-pripra/1461266
  https://www.hlavnespravy.sk/otrasne-najbarbarskejsie-video-vsetkych-cias-lekari-sa-zabavali-na-hre-s-telami-potratenych-deti/1462032
  Dúhová propaganda:
  https://www.hlavnespravy.sk/pozrite-si-zoznam-svetovych-znaciek-ktore-podporuju-lgbti-tradicnu-rodinu-odignorovali/1462460

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  KDH nemá vlastného kandidáta na prezidenta. Hlina prezradil, koho podporia

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Mimoparlamentné KDH napokon nepríde s vlastným kandidátom na prezidenta. Pre TASR to potvrdil líder hnutia Alojz Hlina s tým, že kresťanskí demokrati podporia niektorého z doterajších uchádzačov. Kto to bude, o tom rozhodne Rada KDH 16. februára Stále platí uznesenie, že KDH sa…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  1

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…