Strana zelených na Slovensku „ožíva“…

Za európske strany sú považované „federatívne“ združenia národných strán, pracujúce podľa „federatívneho“ (predstih pred alternatívou európskej federácie?) kľúča a pravidiel, ktoré, ako politické strany, existujú vo väčšine členských štátov EÚ, a majú rovnakú orientáciu a ciele; vytvárajú v Európskom parlamente jednotlivé frakcie.
Európska a slovenská strana zelených je politická skupina, presadzujúca environmentálnu zodpovednosť, slobodu jednotlivca (individuálny liberalizmus, individuácia ľudských práv a práv), inkluzívnu demokraciu (priama demokracia), rasovú, etnickú, národnú a národnostnú rozmanitosť, multikulturalizmus, rodovú ideológiu (polyrodovosť, rodová rovnosť a práva LGBTI jednotlivcov a skupín), globálny trvalo udržateľný rozvoj, nenásilie a pokojnú kultúrnu revolúciu (na pozadí údajnej neo darwinistickej “sociálnej evolúcie”).
Strana zelených patrí do frakcie Zelení/EFA, do skupiny zelených (Európska slobodná aliancia)
Pred rozdelením Československa bola ako slovenská strana, zaregistrovaná 30.3. 1990 v r. 1990 so sídlom Bratislava-Staré mesto, ako Zelení – strana národnej prosperity. V roli samostatnej parlametnej strany neuspela.
S malými úspechmi pôsobila v koalíciách (naostatok s  SDK, SDĽ, SMK a SOP v r. 1998). V roku 2002 v parlamentných voľbách neuspela, v rokoch 2006-2016 nekandidovala.
V prvých voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 slovenská Strana zelených postavila túto kandidátku:
https://euractiv.sk/fokus/strana-zelenych/strana-zelenych-kandidatky-a-kandidati-do-volieb-do-ep-000235/
Zelení/EFA (Zelení/Európska slobodná aliancia): 53 poslancov (7,1 %). Strana zelených vo voľbách do EP v r. 2009 neuspela. Vo voľbách do EP v r. 2014 nekandidovala.
https://www.facebook.com/stranazelenych/?fref=ts
https://www.facebook.com/Strana-zelen%C3%BDch-Slovenska-118941138134201/info?tab=page_info
Zelení a ich zelené alternatívy sú riadnymi členmi Európskej strany zelených, a Global Greens, s programmi mieru, ekológie prírody, životného prostredia, feminizmu, pohlavného a rodového sebaurčenia, a všemožnej liberálnej a ultra liberálnej najmä ľavicovo a ultraľavicovej neomarxistickej proveniencie…
Partnerskou stranou v Česku Strana zelených (Stropnický ml.).
Malé odbočenie Pozor, ide o skrývanie sa za ochranu prírody, krajiny, prírodných, vodných zdrojov – už je vás tam ako múch na lepiacej páske, more lajkov ako pod koučom ľudskej pohody a šťastia, prebúdzačom „spiaceho a potláčaného Boha v nás“, pseudo alebo „tiež psychoterapeutom“ Alešom Kalinom… (Kalina, na Hrad!)
A ten sa vám smeje – dávate mu zarobiť…
Teší sa z úžasného biznisu založeného na ľudskej hlúposti, nevzdelanosti a nedovzdelanosti vo veciach ciest k osobnému šťastiu a jeho definícií, vychádzajúcich zo sektárskeho náboženstva a hnutia New Age a scientológie (a samozrejme, ateistických liberálnych ideológií sprava i zľava)…
https://www.facebook.com/ales.kalina/?fref=ts
Za zmienku stojí, že za Stranu zelených v roku 2009 kandidovala Ing. Oľga Pietruchová, vedúca Odboru rodových rovností MPSVaR ako aktivistka za práva osôb a skupín LGBTI, rodovú rovnosť žien a rodovú ideológiu.
Títo europoslanci potom riešia návrhy európskej komisie, kde eurokomisári predkladajú správy typu Lunacek, Estrella, Tarabella, Ferrara a podobné, na ostatok aj, aby mladučké dievčatká mohli vládnuť svojmu telu antikoncepciou, a po jej zlyhaní absolvovať potrat aj bez vedomia svojich rodičov. Lebo ženské práva…
V útrobách „zelených“ sa skrývajú aj zástancovia rozličných sexuálnych deviácií, ktorým sa snažia priznať štatút normality na pozadí údajných prirodzených ľudských práv a akceptáciu spoločnosťou…
Toto ale vo svojich politických programoch priamo a explicitne nemajú…
Strana zelených predstavuje ultra liberálnu ľavicu, z časti pravicovej, no v oblasti ľudských práv najmä ľavicovej neomarxistickej proveniencie.
V priaznivých podmienkach pre ideológiu multikulturalizmu, rodovej ideológie a ekológie životného prostredia v rámci EÚ a globalizácie, sa pokúša o svoju renesanciu…
Budúcou „znova voličskou základňou“ prípadne „jadrom“ členskej základne Strany zelených – budú jej priaznivci z prostredia ľudsko-právnych mimovládok, dúhového aktivizmu, frontu za rodovú rovnosť a práva žien a, samozrejme, herci, hudobníci a celebrity z prostredia masovej pop kultúry, verejného spoločenského života a biznisu…
Ibaže, zákon o mimovládkam zakazuje vyvíjať akúkoľvek politickú činnosť, čo ale prokuratúra a ministerstvo vnútra ignorujú…
Z programového vyhlásenia (časť ľudské práva): „…rešpektovanie práv národnostných, etnických a iných menšín v zmysle medzinárodných právnych noriem…“
K „iným menšinám“ – iné menšiny neexistujú, len tie, ktoré boli definované a ukotvené v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch a Charte práv EÚ (etnické, národnostné…)…
Zelení sa spolu s ľudsko-právnymi mimovládkami pokúšajú o zavedenie pojmu „sexuálna menšina“ a tak „ju“ chcú posunúť do režimu medzinárodného práva a dikcie Európskeho súdu pre ľudské práva (ak nie homosexuálne manželstvá, tak „aspoň (dočasne, lebo salámová metóda…) registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia), následne adopcie detí a po tom znova „útok“ na zavedenie inštitútu manželstva pre páry rovnakého pohlavia a tým zhodiť z jeho piedestálu majestát manželstva muža a ženy, a tradičnú rodinu, založenú na takomto manželstve „rozpustiť“ v alternatívach…
Slovenská strana zelených sa pokúša o svoju renesanciu, a začala so svojou prípravou na budúce slovenské parlamentné voľby a voľby do Európskeho parlamentu.
Poučenie z krízového vývoja (nič o normalizácii po roku 1968!) po všetkých parlamentných vobách po ostatné:
Odporúčanie všetkým priaznivcom a fejzbúkovým lajkovačom Strany zelených, aby si kvalifikovane definovali pojem sloboda a zvážili, akej slobode a demokracii dajú svoje hlasy v budúcich parlamentných voľbách…
Zároveň, aby sledovali, čo im “zelení” budú sľubovať, a čo zataja…
Značná časť voličov bude registráciu Stranu zelených vnímať ako „čerstvé, zelené oživenie…“.
Nie ale všetky biopotraviny poskytujú záruku bioproduktov. Ide zväčša o rafinované využitie možnosti pre novú šancu na biznis a klamanie dôverčivých, ekológiou a bioprodukciou ohlúpnutých spotrebiteľov…
Zároveň, aby sa voliči a voličky na budúce parlamentné voľby pripravili kompetentnejšie a zodpovednejšie, než na ktorékoľvek predošlé, lebo, je známa skúsenosť, že prvé „lynče“, nadávky a hejty, adresované víťazom volieb, prichádzajú na sociálnych sieťach už v priebehu prvého dňa, po „úžasnej“, pokorou, sľubmi, a žobraním voličských hlasov presiaknutej volebnej noci…
Pokora vyprcháva v priebehu povolebnej nedele. A v pondelok už po nej niet chýru, vidu  ani sluchu, lebo ju vystrieda „práca“ zvolených členov a víťazných politických strán, na rozdelení si povolebného koláča…
Odporúčam slovenskému občianstvu a pseudo otvorenej občianskej spoločnosti, aby ste, ľudia, zvážili, či chcete naďalej podporovať systém, ktorého ste otrockou, ale „slobodnou a demokratickou“ súčasťou systému ako voliči a voličky v „slobodných a demokratických voľbách“ každé ďalšie štyri roky a volebné obdobia, a či niet inej alternatívy v ponúkaných možnostiach…
To čo sa vydáva za demokraciu nie je demokracia, ale partokracia a oligarchokracia, ktorá sa prepadáva sama do seba ako do čiernej diery…
Otázkou je, či naďalej chcete, aby vám vládla víťazná väčšina. V porovnaní s celkovým elektorátom voličov ide o hŕstku ľudí (počnúc Smerom, končiac stranou na hrane 5 percent). Menšie a najmenšie strany sú vo vláde, v koalícii a v parlamente viac-menej príveskami (akože demokracia s právom na život).
Lebo volebný zákon.
Názor väčšiny nerovná sa pravda.
Víťazi volieb si uzurpujú právo definovať pravdu, ktorou trpia porazení a nevoliči plus ostatní, na dobu štyroch rokov…
Otázkou je, či by nebolo dobré uvažovať nad posunom tejto hranice smerom hore…
Otázkou je pôsob financovania politických strán a či by si ich nemali financovať len ich voliči a priaznivci…
Otázkou je, či by mali mať politické strany zo zákona osobitné postavenie, lebo, vlastne sú porovnateľné s občianskymi združeniami tretieho sektora.
Ten, ale zo zákona (mimovládky) nesmie vykonávať žiadnu politickú činnosť. Ibaže neziskovky zákon porušujú, vykonávajú politický aktivizmus, iba nemajú hlasovacie právo v parlamente.
Strana Sieť vznikla na báze občianskeho združenia.
Otázkou je spôsob kontroly financovania politických strán (štát plus sponzori).
Otázkou je počet volebných obvodov – osem, či jeden? A prečo?
Otázkou je odpočet činnosti parlamentných strán a odpočet činnosti a práce jednotlivých poslancov.
Otázkou je politická ale aj (plus) trestno-právna zodpovednosť poslancov na všetkých úrovniach. Náznak odpovede: Ochrana parlamentarizmu a imunity sú táraniny. Hľadanie dôvodov, prečo všetko sa nedá a nemôže. Legalizácia prípadnej možnej trestnej činnosti. Prípadne pokračovanie v trestnej činnosti, ovplyvňovanie svedkov alebo inak marenie trestného stíhania, riziko úteku (inak dôvody väzby). Pre poslancov neplatí, lebo imunita. Odpoveď v možnosti následne v ďalšej otázke…
Otázkou je, či ako by mal by mal byť kontrolovaný mandát poslanca a plnenie jeho predvolebných sľubov a, či by mal-nemal byť odvolateľný počas volebného obdobia (strata mandátu) a nahradený za chodu ďalším v poradí preferencií, alebo, mohol zotrvať do konca volebného obdobia.
Otázkou je, či by odvolaný poslanec nemal byť aj trestno-právne preverovaný, prípadne trestne stíhaný…
Podsun odpovede: Poslanec nepriamo narába s verejnými zdrojmi…
Podotázka: Koľko politikov a poslancov bolo za 26 rokov po „nežnej“ trestne stíhaných a právoplatne odsúdených..?
Otázkou je, či by nebolo načim ubrať poslancom z ich slobodného pohybu zavedením imperatívneho mandátu: Voľný pohyb „stratených“ alebo odídených poslancov pripomína sexuálnu turistiku…
Hypotéza – možno spôsob, ako zabrániť aj zbytočným predčasným voľbám a “novým začiatkom” – či koncom?
Ešte hypotéza – ak niet reálnej politickej vôle, len predvolebných sľubov, možno, ak by sa všetci občania, občianky s aktívnym občianskym a voličským právom “odstrihli” od systému, teda, odignorovali by parlamentné voľby, bolo by snáď možné zmeniť systém následnými krokmi…
Ale na tie musí spoločnosť, ktorá je označovaná ako “otvorená, občianska spoločnosť”, čo nie je pravda, najskôr dozrieť…
Ibaže, všetci máme slobodnú a demokratickú vôľu, voľbu a svedomie.
Tak si ich užívajme…
Dejiny sa údajne opakujú. A, vraj len hlupáci robia kol-dokola tie isté chyby…
Skúsme ich neopakovať, pokúsme sa o nové…
Snáď to nebudú chyby…
Sa uvidí…
Spoločnosť je tehotná zmenou.
Ibaže – žena nemôže byť iba trochu tehotná.
Podnadpis tohto článku môže znieť: „Horsa k svetlejším zajtrajškom..!“
Zelená ekológia a čisté životné prostredie je prirodzenou samozrejmosťou pre politický program každej politickej strany a hnutia…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.27

Priemerná čítanosť: 1115

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA