Môže kresťan voliť I. Korčoka? Kresťanským voličom súcim na Slovo

 „…a tá viera palicou je mu v chvíľach zlých,

 

ňou zaháňa psov brechavých“ (Laco Novomeský)

 

 Rozorvané Slovensko je aj obkľúčené vojnou: ukrajinskou, bruselskou, americkou. Bojuje sa zjavne S300-vkami a Patriotmi, v úzadí potichu právom veta a eurosmernicami s dopadom  nie hneď na nás, ale na naše DETI – budúcnosť nášho národa.

 

O pár dní si z Božej milosti slovenské ženy i muži budú môcť slobodne vybrať, kto ich križovatkami doby a geopolitiky prevedie ako prezident s nemalými kompetenciami.

 

Slovensko má podľa oficiálneho sčítania takmer 3 milióny kresťanov (66% obyvateľov v r. 2021). K angažovanej zodpovednosti nás, katolíkov, vyzýva i Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Občania sa majú, pokiaľ je to možné, aktívne zúčastňovať na verejnom živote. Je potrebné, aby všetci mali účasť na rozvoji spoločného dobra, každý podľa svojho postavenia, ktoré zaujíma, a podľa úlohy, ktorú zastáva… Podriadenosť autorite a spoluzodpovednosť za spoločné dobro vyžadujú z morálneho hľadiska platiť dane, uplatňovať volebné právo a brániť krajinu.“ (KKC čl. 1915, čl. 1913). 

 

V pašiách sme si práve pripomenuli, že Ježiš odpovedal: „Nemal by si (nado mnou) nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.“ (Jn 19,11) Pán bude hlasovať našimi rukami: poznáme Jeho vôľu? Počujeme Ho?

 

Vo veľkonočnú sobotu 6. apríla, Bohu žiaľ, nebudeme vyberať ideálneho prezidenta, nebudeme dokonca vyberať ani toho, kto presadí viac kresťanských hodnôt a slobôd na Slovensku, v EÚ a vo svete. Bude to omnoho jednoduchšie: po spackaných nomináciách a spackanom 1. kole volieb prezidenta už máme len dať hlas tomu z 2 liberálnych kandidátov, ktorý menej ublíži našim kresťanským hodnotám: zachová zákonné výhrady vo svedomí pri výkone profesie, náboženskú slobodu, inštitút manželstva ako zväzku muža a ženy, právo rodičov na výchovu svojich detí, …

 

 

 

 

 

 

Na obraz Boží? Ploďte sa? Najlepší záujem dieťaťa? Zdravý rozum!? Na-o-zaj?

 

 Akú nápovedu pre správne rozhodnutie nám priniesli vrcholiace veľkonočné sviatky Zmŕtvychvstania nášho Spasiteľa? V obradoch sme sa vrátili na počiatok: Starý zákon v Knihe Genezis zaznamenal ako Boh stvoril svet: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1, 27-28). Muž a žena sa tak prokreatívnym aktom stávajú rodičmi a spoluúčastníkmi na stvorení nového človeka, ktorého sú povolaní vychovať na svoj a Boží obraz!

 

A spomeňme si na slovenský právny status quo: v r. 2014 za vlády prezidenta Gašparoviča a premiéra R. Fica na návrh a 82 hlasmi jeho „nekresťanskej“ strany SMER (bez hlasov Braňa Škripeka či Ivana Štefanca, obaja dnes KDH)  po vzore Orbánovho Maďarska do Ústavy SR vložili Článok 41: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.“ (Zo 102 hlasov bolo 13 z opozičného Figeľovho KDH + 7 jednotlivcov.)

 

Po poučných čítaniach kňaz vyslovil obnovenú starorímsku konsekračnú formulu nad kalichom:Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých”. Na dôraznú žiadosť pápeža Benedikta XVI. (nemeckého teológa J. Ratzingera) „zdôrazňuje fakt, že spása nie je určená mechanickým spôsobom všetkým, bez rešpektovania vôle alebo spolupráce človeka. Veriaci je pozvaný vo viere prijať dar, ktorý mu bol ponúknutý a prijať nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tomto tajomstve, pričom ho prežívajú vo vlastnom živote.“

 

Návodom kresťanskej viery pre každodenný občiansky život je Desatoro Božích prikázaní (nie odporúčaní!) začínajúce:

 

4. Cti otca svojho a matku svoju – nie matky svoje, nie otcov svojich. Ani skúmavku svoju.

 

5. Nezabiješ

 

6. Nezosmilníš

 

Tieto príkre príkazy sú ešte zduplikované aj vo výbere štyroch do neba volajúcich hriechov. Názov pochádza z „krvi“ ľudí, ktorá doslova „kričí k nebu o pomstu“ (Gn 4, 10b, 11) Ide o morálne obzvlášť ťažké hriechy proti ľudskosti, ktoré svojou zákernosťou prevyšujú ostatné hriechy:

·            Úmyselná vražda pokrvného: tu patrí aj samovražda aj interrupcia, krv Ábela,  
Gn 4,10

·            Sodomia neprokreatívne sexuálne akty: hriech Sodomčanov, Gn 18,20: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.“ (Lv 20,13)

·            …

 

 Sodomistické vzťahy sú proti Božím zákonom, a preto boli dôvodom bezprecedentného Božieho hnevu a trestu.

Dnes „v prípade snahy o právne uznanie homosexuálnych zväzkov sa teda treba jasne a účinne postaviť na odpor. Je nevyhnutné vyvarovať sa akéhokoľvek typu formálnej spolupráce pri prijímaní alebo aplikácii takýchto závažne nespravodlivých zákonov, ako aj pokiaľ je to možné, materiálnej spolupráce na úrovni uplatňovania takéhoto zákona. V tejto veci každý môže využiť právo na výhradu vo svedomí. …V prípade, že sa v parlamente prvý raz predkladá návrh zákona podporujúceho homosexuálne zväzky, má katolícky poslanec morálnu povinnosť jasne a otvorene vyjadriť svoj nesúhlas a hlasovať proti takémuto návrhu zákona. Dať svoj hlas legislatívnemu textu, ktorý poškodzuje dobro spoločnosti, predstavuje ťažký nemorálny čin…“[1] Najvyšší veľkňaz, Ján Pavol II. schválil tieto úvahy sformulované Kongregáciou pre náuku viery 28. marca 2003 a jej prefekt kardinál Joseph Ratzinger ich následne zverejnil tu:
 

A to ešte nie je všetko: ohlušujúce mlčanie pastierov využívajú zdiskreditovaní samozvanci, ktorí v médiách zvádzajú ťarbavých kresťanov na nekresťanskú širokú cestu „slušnej a tolerantnej“ väčšiny, čo žiaľ je cudzím hriechom.[2]

 

 

Krížová cesta akad. sochára M. Opalka, Terchová, web obce

 

  Čakajú nás ešte televízne diskusie, ktoré sa doteraz snažili skôr zastrieť skutočné právomoci hlavy štátu.

Ne/konzervatívny prezident môže napr.:

·            ne/stiahnuť podpis Slovenska z Istanbulského dohovoru

·            2 roky ne/vymenovať sudcov ústavného súdu

·     vyhlásiť alebo vierolomne odsabotovať referendum 350 tisíc podpísaných voličov napr. o zákaze registrovaných partnerstiev (Kiska 2015)

·      vyhlásiť alebo vierolomne odsabotovať referendum 350 tisíc podpísaných voličov proti nedemokratickému vládnutiu vlády, ktorej parlament vyslovil nedôveru (Čaputová 2022)

·            udeliť milosť nespravodlivo väzneným za slová pravdy, viery a zdravého rozumu …

·            dojednávať medzinárodné zmluvy a dodatky – napr. DCA 

·           

·            ne/podpísať zákony: môže nepodpísať a zastaviť sprísnenie potratov a podpísať uzákonenie homosexuálnych partnerstiev – alebo celkom naopak: zastaviť homosexuálov a sprísniť potraty.

 

 Čo urobia finálni kandidáti ako prezidenti? Sestra Hermana netuší, lebo predvolebnými diskusiami hrdo pohŕda, ale nehanbí sa o to aktívnejšie žiariť v médiách a dirigovať nerozhodnutých veriacich do priepasti progresivizmu – po boku exministrov Odórovej progresívnej vlády, emeritného arcibiskupa Bezáka, expremiéra Hegera, europoslanca Ivana Štefanca, …

Je napísané: „Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí“ (Jn 8,32).

Našli sme priame vyjadrenia kandidátov k otázke:

Podpísali by ste zákon o registrovaných partnerstvách?

Ivan Korčok: „Áno. Ak by NR SR prijala takýto zákon, podpísal by som ho. Myslím si, že v tejto otázke máme ako krajina istý civilizačný dlh.“

Peter Pellegrini:  „Ak to nebude väčšinové želanie spoločnosti, tak nie. Nemyslím si, že by sme sa týmito témami mali nasledujúce mesiace a roky zaoberať,“ s dôvetkom, že v súčasnosti na podobné témy nie je „v spoločnosti nálada“.

Veľkonočné obdobie je obzvlášť vhodné na spytovanie  a počúvanie svedomia – konzervatívni politici Juraj Šúst, Vladimír Palko, Daniška či Milan Krajniak sú rozhodnutí nevoliť I. Korčoka. A zrejme ani Pellegriniho … Aký bude výsledok takejto „tretej cesty“?

Hŕstka katolíckych kňazov zvolila videocestu svedomia a svedomitého pastiera:

·            Doc. ThDr. Štefan Mordel predsedovi KDH 18.2.2024 https://christianitas.sk/list-predsedovi-kdh-milanovi-majerskemu/

·            o. Marián Kuffa: https://www.hlavnydennik.sk/2024/03/29/marian-kuffa-o-prezidentskych-volbach-korcoka-volit-nebudem-nebudem

·            trnavský arcibiskup Ján Orosch: „voliť liberálnu kandidátku je …“ o Z. Čaputovej, 19.3.2019

Nájde sa po navonok Veľkou Nocou obrodenom Slovensku milión skutočných voličov, ktorí v sobotu vo veľkonočnej oktáve prídu vydať svedectvo o svojich kresťanských vedomostiach, viere a odvahe a vyjadria tak svojím hlasom napriek všeprítomnej verejnej hystérii, že chcú brániť dedičstvo otcov a Božie kráľovstvo pred bezbožným/bohorúhačským bruselským valcom?

Evanjelista Matúš má pre nás jasnú zvesť a ponuku od Krista Kráľa:

pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. “ (Mt 10)

 

 A Ten, čo vstal zmŕtvych, svoje sľuby plní.

 

Zdroje a ďalšie inšpirácie: 

 

 

 

 


[1] O návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami. Vatikán, 28. marca 2003. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/uvahy-o-navrhoch-na-pravne-uznanie-zvazkov-medzi-homosexualnymi-osobami

[2] Podĺa katechizmu sa za “cudzí hriech” považuje všetko, čím morálne prispievam k tomu, čo druhý robí zlé. Takže poradiť druhému hriech, alebo súhlasiť s tým, čo iný zlé robí, alebo mlčať pri hriechu iných, resp. podporiť toho, kto verejne sa hlási k tomu, čo je proti kresťanskému učeniu a viere. Toto si mnohí nechcú uvedomiť, že hriech je záležitosťou svedomia, ktoré sa vedome a dobrovoľne stotožní aj s tým, čo iní verejne hlásajú a je to v nesúlade s Božími prikázaniami a učením Cirkvi a pritom ich aj akýmkoĺvek spôsobom podporia. Podporovať zlo je vlastne to isté, čo robiť zlo, preto musíme byť aj v tomto veľmi obozretní, aby sme nedávali svoj súhlas tam, kde sa jedná o narušenie Božieho zákona a to celkom výslovným spôsobom.

+ Milan Vladyka Chautur 19. marca 2019

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Vanda Rybanská

O AUTOROVI

aktivistka za Deti, referendum, Zdravý Rozum a Spravodlivosť. Varujem vás: ako 3D matka rozumiem medvediciam ;)
Moja profesionálna úchylka je spätná väzba - tak smelo komentujte ;)
Osvedčené motto:
"Nepochybujte o tom, že hŕstka hĺbavých a presvedčených občanov dokáže zmeniť svet. V skutočnosti to dokážu LEN ONI."
(Margaret Meadová, am. antropologička: v kontinentálnom preklade: "Neboj sa, malé stádo!" :)

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 6

Celkové hodnotenie: 18.02

Priemerná čítanosť: 1888

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muž polial benzínom a zapálil jednu z brán pri ÚV SR, čelí obvineniu

  0icon

  Obvineniu z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci čelí 56-ročný Jozef T. z Bratislavy, ktorý poliať benzínom a následne zapáliť…

  Prezidentka: Nezabúdajme na obete stalinskej éry, nedopusťme návrat neľudskosti

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezabúdajme na obete stalinskej éry a nedopusťme, aby sa vrátila neľudskosť týchto čias. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová…

  Nie, voľby nerozhodli ľudia, ktorí nenávidia demokraciu, odkazuje minister novinárom

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Facebook/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok svoj príspevok na sociálnej sieti najnovšie venoval liberálnym médiám. Reaguje…

  Tarabovi na stope

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Redaktori mainstreamových médií si pomýlili základnú novinársku úlohu: namiesto strážnych psov demokracie sa stali psami loveckými. Dávnejšie prenasledovali…

  Zápas ŠK Slovan a DAC Dunajská Streda si vyžiada viaceré obmedzenia

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-   V súvislosti so sobotným zápasom ŠK Slovan - DAC Dunajská Streda na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste…

  Predpoveď počasia na nedeľu

  0icon

  Bratislava 13. apríla (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slnečno. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie…

  Polícia objasňuje oznámenie o nevhodnom správaní muža k maloletým dievčatám

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Seneckí policajti objasňujú oznámenie o podozrení z protiprávneho konania neznámeho muža, ktorý sa mal v obci Most pri Bratislave…

  "Vojna nebude krátka." Nemecký kancelár nevylúčil dialóg s Putinom

  0icon

  Berlín/Moskva 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Západ bude vyzbrojovať Ukrajinu "dlho", pretože vojna "nebude krátka", povedal nemecký kancelár Olaf Scholz…

  MŽP SR tvrdí, že nebrzdí delimitáciu pozemkov v národných parkoch

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta, že by nekonalo v súvislosti s delimitáciou pozemkov v národných parkoch…

  Pri syslej lúke na Muránskej planine vzniká nový rodinný park Obrovisko

  0icon

  Muráň 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Mužla)   Pri sysľovisku Biele vody na Muránskej planine vzniká nový rodinný park s názvom Obrovisko. Areál, ktorého súčasťou budú…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Ivan Štubňa

  Milan Náhlik

  Viktor Pondělík

  René Pavlík

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA