Čo má spoločné klimatická kríza (núdza) s Andersenovou rozprávkou Cisárove nové šaty

“Niekedy ľudia majú veľmi silné presvedčenie. Keď sú im predložené dôkazy, ktoré sú proti tomuto presvedčeniu, nové dôkazy nemožno prijať. Vytvorilo by to pocit, ktorý je mimoriadne nepríjemný, nazývaný kognitívna disonancia. A pretože je také dôležité chrániť základnú vieru, budú racionalizovať, ignorovať a dokonca popierať všetko, čo sa nezhoduje so základnou vierou.” F. Fanon

 

 

 

 

 

 

V posledných týždňoch sme mali byť, aspoň podľa meinstrímových médií, na Slovensku svedkami spochybňovania klimatickej zmeny (alebo zmien, podľa toho, či ide len o jednu zmenu alebo viac zmien) a klimatickej krízy. Aktérom tohto spochybňovania mal byť kandidát na ministra a aktuálne nový predseda parlamentného výboru pre životné prostredie R. Huliak. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Kovačič v relácii Na telo sa opýtal Huliaka na jeho názor na klimatickú zmenu. Huliak bodro začal vysvetľovať, že človek má vplyv na zmenu klímy 0,05% a teda minimálny. Vtedy mu Kovačic skočil do reči s tým, že je to príliš odborná téma a prešiel k inej téme. Huliak začal hovoriť niečo, čo v meinstrímových médiách nemôže zaznieť a to bol, podľa mňa, skutočný dôvod, prečo ho Kovačič zastavil. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tlačovej konferencii nového ministra vnútra a vedenia požiarnikov sa aktivistická novinárka Denníka N, úplne od veci, opýtala Eštoka, čo si myslí o tom, že Huliak popiera klimatickú zmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bola to z jej strany manipulácia, lebo Huliak nikdy klimatickú zmenu nepopieral. Tak ako ani žiadny iný rozumný človek. Popieral len výrazný podiel človeka na zmene klímy. 

 

 

 

 

 

 

 

Keď Fico oznamoval, že vláda mimovládok sa v tejto krajine končí a že by bolo treba prijať zákon FARA, aký majú v SŠA, na základe ktorého sú mimovládky financované zo zahraničia označované ako zahraniční agenti, tak hneď sa jedna novinárka opýtala “Tak, ako v Rusku?”. Hneď to zvrtla k Rusku. Bol to ďalší učebnicový príklad mediálnej manipulácie zo strany novinárov rovno v priamom prenose. 

 

 

 

 

 

 

 

Práve tí, ktorí sa stavajú do roly bojovníkov proti hoaxom a dezinformáciám, sa sami dopúšťajú manipulácií. Z cudzieho oka vyberajú triesku, vo svojom oku nevidia brvno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja nepoznám žiadneho klimaskeptika, vrátane arciklimaskeptika V. Klausa, ktorý by popieral klimatické zmeny. Odkedy existuje na našej zemi klíma, tak sa mení a menila sa výrazným spôsobom dávno pred tým, ako sa ľudia objavili na tejto planéte. Boli aj teplejšie obdobia ako sú dnes a obdobia, kedy bola vyššia koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére.

 

 

 

 

 

 

 

Klíma je dynamický chaotický systém. Preto sa mení neustále a tieto zmeny sa nedajú predvídať, čo je aj dôvod, prečo počítačové modely klimatických zmien zlyhávajú. Ale ak urobíte tristo takýchto modelov, potom máte celkom slušnú šancu, že aspoň jeden vám vyjde.  

 

 

 

 

 

 

 

Práve preto sa dnes hovorí neurčitejšie o klimatickej zmene a nie o globálnom otepľovaní, lebo teplota sa nevyvíja podľa toho, ako to predpovedali počítačové modely.  

 

 

 

 

 

 

 

Okrem toho je klimatická zmena démonizovaná. Je chápaná jednostranne ako niečo negatívne. Prečo by však nemohla mať klimatická zmena aj nejaké pozitíva? 

 

 

 

 

 

 

 

Progresívni lovci mamutov, ktorí žili na konci doby ľadovej, museli dostávať hysterické záchvaty, keď videli ako sa topia ľadovce, ako sa otepľuje a ako vymierajú mamuty, ale ľudstvo to prežilo, dokázalo sa prispôsobiť a stále je tu. Ani dnes nie je dôvod na pesimizmus, lebo naše možnosti sú oveľa väčšie, ako boli možnosti lovcov mamutov. 

 

 

 

 

 

 

 

Poučná bola diskusia Huliaka s Hojsíkom z Progresívneho Slovenska na LGBTA3. Približne v čase 15:30 sa moderátor P. Bielik opýtal Hojsíka, aké sú dôkazy, že človek spôsobuje globálne otepľovanie. Hojsíkova odpoveď bola, že zvýšená koncentrácia skleníkových plynov ako CO2 alebo metánu v atmosfére je spôsobená spaľovaním fosílnych palív. Už len dokázať, že tieto skleníkové plyny spôsobujú globálne otepľovanie. A to je práve dôkaz, ktorý neexistuje.  

 

 

 

 

 

 

 

To, aký je Hojsík “expert”, ukazuje aj prípad jedného hoaxu, ktorý zdieľal na facebooku. Na tejto sociálnej sieti uverejnil fotku vyschnutých Viktóriiných vodopádov v Afrike ako dôkaz globálneho otepľovania a neodstránil ju ani vtedy, keď ho niektorí diskutujúci upozornili, že tieto vodopády vysychajú každý rok v období sucha. 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je vo vzduchu niečo cez 400 ppm CO2, to znamená, že z milión častíc vzduchu je niečo cez 400 molekúl CO2. Pre lepšiu predstavu, aký je podiel CO2 v atmosfére, si predstavte, že je to asi taký podiel, aký tvorí 2 200 občanov na 5 a pol miliónovom Slovensku. Jára Cimrman by sa opýtal: “A není to málo Antone Pavloviči?” 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem iného, Hojsík použil ako argument v diskusii s Huliakom aj odvolanie sa na konsenzus vedcov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa stretnete s niekým, kto sa bude odvolávať na konsenzus vedcov na príčinách globálneho otepľovania, odporúčam postupovať nasledovne: Vyžiadajte si od dotyčného odkaz na celosvetovú štúdiu, ktorá by sumarizovala názory klimatológov a vedcov z príbuzných odborov (napr. geológia, astronómia…) na globálne otepľovanie. On vám ho samozrejme nedá, lebo žiadna takáto štúdia neexistuje. Ďalej sa treba pýtať, na čom sa zakladá jeho presvedčenie o konsenze vedcov, lebo tu môže ísť o tisíckrát opakovanú lož, ktorá sa stala “pravdou”. Vyjde najavo, že toto tvrdenie je nepodložené, je to len želaná pravda (mokrý sen každého klimaalarmistu, vrátane našej prezidentky), ktorú pustil do médií nejaký politik (Obama?) alebo novinár a všetci to opakujú ako papagáje bez toho, aby sa snažili dopátrať toho, či je tento výrok podložený. 

 

 

 

 

 

 

 

Aj keby sa vedci zhodovali, že človek sa podieľa na globálnom otepľovaní, tak je stále rozdiel, či sa podieľa 90% alebo 0,5 %. A v tom sa vedci nezhodujú.

 

 

 

 

 

 

 

Veda je postavená na dôkazoch. Na konsenzus sa vedci odvolávajú až vtedy, keď chýbajú dôkazy.

 

 

 

 

 

 

 

Vo vede má svoj význam aj konsenzus (viac v humanitných ako prírodných), ale ešte väčší význam má dôkaz. Keby ste sa opýtali matematika, či platí Pytagorova veta a on by odpovedal “97% matematikov má konsenzus, že platí”, tak by to bola čudná odpoveď, lebo Pytagorova veta platí nie kvôli zhode matematikov, ale kvôli dôkazu. 

 

 

 

 

 

 

 

Netreba zabúdať ani na to, že aj vedci sú len ľudia, ktorí chcú robiť kariéru, potrebujú platiť hypotéky a boja sa o stratu zamestnania. Súčasná klimatológia je dosť spolitizovaná.

 

 

 

 

 

 

 

V minulosti sa objavilo viacero petícií významných vedcov, ktorí spochybňovali klimaalarmistický naratív. Títo vedci získali nálepku popieračov, kacírov a do väčšiny médií sa ich vyjadrenie nedostalo alebo bolo bagatelizované. 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastnou náhodou aj práve teraz prebieha podpisová akcia medzi vedcami s názvom “Klimatická núdza neexistuje.” Zatiaľ ju podpísalo 1 824 vedcov, medzi nimi dvaja držitelia Nobelovej ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

Kde len urobili súdruhovia klimaalarmisti chybu? 

 

 

 

 

 

 

 

Hoci neexistujú žiadne dôkazy v prospech alarmistického naratívu, existuje viacero dôkazov proti nemu. 

 

 

 

 

 

 

 

Napr. vrty na stanici Vostok v Antarktíde potvrdzujú, že v minulosti sa vždy najskôr oteplilo a až potom, o niekoľko sto rokov, keď sa zohriali oceány, ktoré začali emitovať CO2, sa zvýšila hladina tohto bohumilého plynu v atmosfére. 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo hovorím o bohumilom plyne? Lebo CO2 funguje ako hnojivo pre rastliny. Existujú skleníky, kde sa umelo pridáva CO2, aby sa podporil rast rastlín. Pre rastliny by bola optimálna ešte vyššia hladinu CO2, aká je dnes. Rastliny by hlasovali za CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

Po Druhej svetovej vojne nastala hospodárska konjunktúra, a preto pochopiteľne stúpali aj hodnoty CO2. Teplota napriek tomu klesala. V 70. rokoch minulého storočia sa vedci kvôli tomu obávali príchodu doby ľadovej. Jednoznačná korelácia medzi emisiami CO2 a teplotou nebola preukázaná. Kauzalita je skôr opačná, ako ukazujú spomínané vrty do ľadu v Antarktíde.  

 

 

 

 

 

 

 

Keď prišli v 10. storočí do Grónska Vikingovia, pomenovali ho Greenland a pestovali tam pšenicu. V stredných Čechách sa v stredoveku pestovali melóny. Podľa väčšiny štúdií bolo vtedy teplejšie ako dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

V 15. storočí sa začala Malá doba ľadová, ktorá kulminovala v 17. st. a skončila sa niekedy na začiatku 19. storočia. Preto sa odvtedy otepľuje. 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2021 bolo na Moravskom Slovensku tornádo. Stúpenci klimatického alarmizmu neváhali a hneď to použili ako dôkaz pravdivosti svojej zelenej viery. Lenže tornádo bolo v Čechách zaznamenané už 30.7. 1119 v Prahe. Pražský kronikár Kosmas pripísal tornádo Satanovi, v klimatickom alarmizme je Satanom globálne otepľovanie, alebo všeobecnejšie, klimatická zmena a za ňou je človek, takže on je tým Satanom, proti ktorému sa tu bojuje.

 

 

 

 

 

 

 

Stredoveký človek v zmysle svojej viery vysvetľoval rôzne udalosti ako prejavy Božej priazne alebo hnevu. Niekde videl zásahy Boha, inde zase Diabla. Stúpenci zeleného klimatického náboženstva zase všetko interpretujú ako znamenia dokazujúce ich vieru. Keď je teplo, keď je zima, keď sú povodne, keď fúka silný vietor, keď sú požiare, všetko je pre týchto  ľudí dôkazom správnosti ich viery. Toto všetko tu však bolo dávno pred modernou dobou a keby si doštudovali históriu, tak by to vedeli. Lenže oni nie sú fanúšikmi memorovania.

 

 

 

 

 

 

 

V minulosti som publikoval 13 článkov na tému globálneho otepľovania a ekológie na blogu Postoja, ešte predtým ako mi ho redakcia vymazala. Tie články mali slušnú čítanosť, ale chcel som viac. Preto som zhrnul najdôležitejšie klimaskeptické argumenty do krátkeho článku a poslal som ho do viacerých tlačených novín, kde by si ho prečítalo niekoľko desaťtisíc ľudí. 

 

 

 

 

 

 

 

Z Denníka N sa mi vôbec neozvali. Zo Sme mi odpísal redaktor, že oni považujú to, že globálne otepľovanie spôsobuje človek svojou činnosťou za rovnako isté, ako to, že Bastila bola dobytá. Inými slovami, informovali ma, že pre nich je to dogma, základný vieroučný článok zeleného klimatického náboženstva a nemienia o ňom diskutovať. Bolo to v čase, kedy písali o pedofílii a slabej pornogramotnosti našich žien. Môj článok už bol pod ich úroveň.

 

 

 

 

 

 

 

Z Pravdy mi najprv odpísali, že článok uverejnia, len ho treba skrátiť. Tak som ho skrátil a čakal na odpoveď. Keď neprichádzala, tak som sa pripomenul a dostal som informáciu, že sa má vrátiť z dovolenky nejaký kolega, ktorý sa téme rozumie a on môj článok posúdi. Tušil som, aké bude stanovisko kolegu, ktorý sa tomu rozumie. Nakoniec sa ma opýtali, či som publikoval nejaké články v odborných klimatologických časopisoch a keďže som nepublikoval, tak môj článok nakoniec neuverejnili. Márne som argumentoval tým, že svoje závery čerpám od vedcov klimaskeptikov, ktorí v odborných časopisoch publikujú. Zo strany Pravdy to ale bola len zámienka, aby ma mohli odmietnuť, aby nemuseli uverejniť názor, ktorý by mohol vrhnúť na nich zlé svetlo. Myslím si to preto, lebo o pár mesiacov na to som narazil v Pravde na článok Radova Geista o globálnom otepľovaní, kde bol vyjadrený ten “správny” názor, že ide o vážnu hrozbu a príčinou je činnosť človeka. Pozrel som si Geistov životopis, či je vyštudovaným klimatológom a zistil som, že vyštudoval politológiu a nenašiel som odkazy na žiadne jeho publikácie v odborných klimatologických časopisoch.

 

 

 

 

 

 

 

Nedávno som videl jeden rozhovor s Gretou Thunbergovou. Týkal sa vojny a zbraní. Hovorila o škodlivosti vojny pre planétu, o bojových lietadlách na batérie, biologicky rozložitelných raketách. Mali by sme podľa nej používať vegánske granáty. Neveriacky som krútil hlavou.  

 

 

 

 

 

 

 

Greta sa odvoláva na vedu, ale to predsa robili aj komunisti, keď sa odvolávali na jedinú vedeckú filozofiu marxizmus- leninizmus. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudia prijali tento pseudovedecký výklad ako novodobú vieru, ktorá pre človeka ako religióznu bytosť kompenzuje neprítomnosť skutočného náboženstva. Človek niečomu potrebuje veriť a keď neverí v Boha, tak verí aspoň v globálne otepľovanie spôsobené človekom.  

 

 

 

 

 

 

 

V tomto novodobom zelenom náboženstve je nepriateľom človek, on je ten hlavný škodca, len sa to otvorene nehovorí, a už len to je dôvod, aby sme toto náboženstvo odmietli, lebo je proti človeku. 

 

 

 

 

 

 

 

Ako toto celé súvisí s rozprávkou Cisárove nové šaty od Andersena? Táto rozprávka je geniálnou metaforou situácie, keď ľudia žijú v klamstve, ale nikto sa neodváži pomenovať túto situáciu pravým menom, lebo má strach zo spoločenského odsúdenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Globálne otepľovanie spôsobené človekom alebo také veci ako negatívne chápaná klimatická zmena, klimatická kríza alebo klimatická núdza sú ako tie cisárove neexistujúce šaty, ale (takmer) všetci sa tvária alebo aj sami seba presvedčili, že ide o nepochybnú pravdu a nikto si to nedovolí spochybniť, aby nebol označený za popierača klimatickej zmeny, dezinformátora, konšpirátora, hoaxera a pod. Napriek tomu sa nájdu odvážni ľudia, ktorí sú v pozícii dieťaťa, ktoré nemalo čo stratiť a zvolalo: “Cisár je holý.” Presne tak isto aj ja volám: 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaalarmistická teória globálneho otepľovanie je podvod. Je to najväčší hoax tohto storočia.

 

 

 

 

 

 

 

Nejde o vedu, ale o ideológiu s prvkami náboženstva. Toto náboženstvo má svojich vyznavačov, svoje dogmy, svojich kacírov a má aj svoje inkvizičné mechanizny, ako sa s kacírmi vysporiadať.   

 

 

 

 

 

 

 

Klimatická kríza alebo núdza sú ideologicko- nábožensky podfarbené pojmy, ktoré sa vzťahujú k neexistujúcej realite alebo, inak povedané, k cisárovým neviditeľným šatám. Tieto pojmy slúžia na manipuláciu verejnosti, majú vzbudiť dojem, že sme dospeli do bodu zlomu, že už je neozaj zle, situácia je vážna a treba prijať radikálne kroky. Cieľom je dostať verejnosť pod tlak. Eschaton, koniec sveta je na blízku. Nič to, že klimatickým alarmistom predpovede konca nevychádzajú. Otrasú sa a idú ďalej. 

 

 

 

 

 

 

 

Al Gore už pred vyše 20 rokmi tvrdil, že okolo 2010 dosiahnem bod, z ktorého už nebude návratu.  Aj Svedkovia Jehovovi viackrát neúspešne predpovedali koniec sveta. Nevyšlo im to, tak posunuli koniec sveta na iný termín. Podobne to robia aj klimatickí alarmisti. V roku 2030 budú hovoriť, že máme čas už len do roku 2040. Potom, keď v roku 2040 nenastane apokalypsa, tak len posunú svoje katastrofické predpovede do roku 2050. Otázka je, dokedy budú mať ľudia s nimi trpezlivosť. 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa bývalého českého europoslanca za ODS I. Strejčka bude totalita v 21. storočí zelená. Ja dodávam: zeleno-dúhová. Ekologickí aktivisti sú ako melóny; zvonka zelení a zvnútra červení. Chceli by organizovať nielen ekonomiku a hospodárstvo, ale všetky oblasti života spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Záver.

 

 

 

 

 

 

 

Odkedy existuje na našej Zemi klíma, tak vždy dochádzalo ku klimatickým zmenám. Tieto zmeny neboli spôsobené činnoťou človeka, či už išlo o ochladzovanie alebo otepľovanie. Žiadny klimaskeptik nepopiera klimatické zmeny. To, čo v skutočnosti klimaskeptici popierajú, je výrazný vplyv človeka na klimatické zmeny. Čo teda máme robiť? Klimatické zmeny sú tu vždy a namiesto toho, aby sme chceli rozkazovať vetru a dažďu ako kedysi komunisti, treba sa klimatickým zmenám prispôsobiť. Zvládli to lovci mamutov na konci doby ľadovej, prečo by sme to nemali zvládnuť my? 

 

 

 

 

 

 

 

Ak by ste chceli o téme vedieť viac, môžete si na internete vyhľadať moje články Kacírske úvahy o globálnom otepľovaní a klimatickom alarmizme 1-7, Budaj chráni medvede, Klimatický alarmizmus ako novodobé náboženstvo 1-3, Čo najviac ohrozuje ľadové medvede a Ekologická apokalypsa. Hrozí nám zánik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Jozef Bugár

O AUTOROVI

Publicista. Vyštudoval filozofiu a históriu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 9

Celkové hodnotenie: 24.63

Priemerná čítanosť: 1664

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V areáli veľkoskladu v Seredi horel kamión, nikto sa nezranil

  0icon

  Sereď 12. júla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR HaZZ v Trnave)   Hasiči zasahovali vo štvrtok (11. 7.) popoludní pri požiari odstaveného kamióna v areáli veľkoskladu v Seredi.…

  Letná prestávka v rokovaniach vlády je naplánovaná od 12. júla do 20. augusta

  0icon

  Letná prestávka v rokovaniach vlády je naplánovaná od piatka 12. júla do 20. augusta. Pre TASR to potvrdil tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV)…

  Suarez si zastal svojich spoluhráčov po semifinále s Kolumbiou

  0icon

  Charlotte 12. júla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Julia Nikhinson)   Uruguajský futbalista Luis Suarez obhájil rozhodnutie svojich spoluhráčov vstúpiť na tribúnu po prehre 0:1 s Kolumbiou v semifinále…

  Trnavský kraj žiada zaradiť štyri dopravné projekty medzi strategické investície Ministerstva dopravy SR

  0icon

  Trnava 12. júla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trnavský samosprávny kraj (TTSK) apeluje na Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby do zoznamu strategických investícií zahrnulo dopravné projekty,…

  Trenčiansky kraj chce za 2,9 milióna eur znížiť energetickú náročnosť budovy SOŠ v Dubnici

  0icon

  Dubnica nad Váhom 12. júla (TASR/HSP/Foto:TASR)   Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce ako zriaďovateľ znížiť za takmer 2,9 milióna eur energetickú náročnosť budovy Strednej odbornej…

  Ukončili prvú etapu prác na cyklochodníku od Parku Janka Kráľa v Trnave

  0icon

  Trnava 12. júla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Mesto Trnava ukončilo prvú etapu prác na cyklochodníku, ktorý povedie od Parku Janka Kráľa pozdĺž ulíc Jána Bottu…

  Detskú pohotovosť v Námestove neobnovia: “Vedia vôbec čo chcú?“ Pýta sa ministerka

  0icon

  Bratislava 12. júla 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Facebook Zuzana Dolinková)   Detskú pohotovosť v Námestove, tzv. doplnkový bod ambulantnej pohotovosti pre deti, aj napriek schválenej…

  Nitrianske kultúrne leto ponúkne cez víkend výstavu, divadlo i koncert

  0icon

  Nitra 12. júla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Koncert, divadelné predstavenie i výstavu ponúkne v nedeľu 14. júla Nitrianske kultúrne leto. Ako informovala radnica, podujatia sa…

  DFN Košice víta vládou schválenú nadstavbu, práce sa môžu začať v decembri 2025

  0icon

  Košice 12. júla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Vedenie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice privítalo rozhodnutie vlády SR, ktorá v stredu (10. 7.) schválila návrh realizácie…

  Odpad zvaný liberálna žurnalistika

  0icon

  Bratislava 12. júla 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Screenshot Facebook video)   Europoslanec Erik Kaliňák ( SMER-SSD) vo videu na sociálnej sieti reaguje na úryvky zo…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Milan Šupa

  Gustáv Murín

  Jackson Robert

  René Pavlík

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA