Voľby zo zahraničia – otázky a odpovede

Informácie ohľadom voľby poštou (otázky a odpovede)

9. augusta 2023 je posledný termín na podanie žiadosti ohľadom voľby poštou. Preto uvádzam podstatné náležitosti, otázky a odpovede spojené s touto voľbou. Dúfam, že vám budú nápomocné.

________________________________________

Za akých okolností môžem voliť poštou?

Voliť poštou môžete v prípade, že sa v čase volieb budete zdržiavať v zahraničí, a je jedno, či máte alebo nemáte trvalý pobyt na Slovensku. Taktiež je jedno, či v zahraničí dlhodobo žijete alebo ste tam len na štúdiu či dovolenke.

Som zo Slovenska, žijem v zahraničí, ale už nemám slovenské občianstvo. Môžem voliť poštou?

V tomto prípade nie. Volebné právo je priznané len slovenským štátnym občanom.

Žijem 20 rokov v USA a mám už americké občianstvo. Môžem voliť poštou?

Áno, pokiaľ máte aj slovenské občianstvo a zároveň vydaný platný slovenský cestovný pas alebo občiansky preukaz. Bez slovenského dokladu nemožno odvoliť poštou. Pokiaľ nemáte platný cestovný pas, môžete o nový požiadať aj na slovenskej ambasáde.

Na Slovensku už nemám trvalý pobyt. Ako môžem voliť?

Ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku, nemôžete osobne voliť na Slovensku – vašou jedinou možnosťou je voliť zo zahraničia poštou.

Som pendler, jazdím pravidelne medzi Slovenskom a zahraničím. Môžem voliť poštou?

Áno.

Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, máte na výber tri možnosti – odvoliť v mieste trvalého pobytu, odvoliť pomocou voličského preukazu kdekoľvek na Slovensku, alebo môžete požiadať o voľbu poštou.

Ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku, môžete voliť výhradne poštou. Voliť s pasom na území Slovenska, ako to bolo v prezidentských voľbách, nie je možné.

Môžem voliť aj na slovenskom veľvyslanectve v zahraničí?

Nie, takúto možnosť voľby v parlamentných voľbách nemáte – zo zahraničia môžete voliť iba poštou.

Dokedy je potrebné požiadať o voľbu poštou?

Do 9. augusta 2023. Pozor! Do tohto termínu musí byť žiadosť ministerstvu vnútra doručená. Papierová žiadosť môže zo zahraničia putovať dlho, preto odporúčame žiadosť podať elektronicky.

Ako požiadam o voľbu poštou?

Odporúčame elektronicky. Je to jednoduchý a rýchly spôsob bez rizika straty alebo omeškania zásielky so žiadosťou. Môžete to jednoducho urobiť na tomto oficiálnom webe. V žiadnom prípade nevypĺňajte údaje na webe, ktorý nie je oficiálnou stránkou ministerstva vnútra, môže ísť o podvod.

Potrebujete na to slovenský občiansky preukaz alebo cestovný pas. Web si vás hneď na začiatku overí v štátnych registroch podľa dvoch údajov – rodného čísla a čísla dokladu. Následne uvediete adresu v zahraničí, kam vám ministerstvo pošle hlasovaciu a návratnú obálku.

V poslednom kroku ešte musíte overiť platnosť emailovej adresy. Jednu emailovú adresu môžete použiť aj na viacero žiadostí, napríklad pri žiadosti rodinných príslušníkov, ktorí email nemajú.

Potrebujem občiansky preukaz s čipom alebo biometrický pas?

Nie, stačia aj obyčajné doklady, pokiaľ sú platné.

Môžem žiadosť poslať emailom?

Nie. Elektronické podanie žiadosti možno urobiť len cez web ministerstva vnútra.

Čo ak nechcem žiadosť poslať elektronicky?

Môžete si ju podať aj listinne, a to tak, že si stiahnete a vyplníte toto tlačivo a spolu s kópiou pasu alebo občianskeho preukazu ho zašlete na túto adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

Pozor, takáto žiadosť musí byť doručená do 9. augusta, nestačí, že je dovtedy len podaná na pošte.

Čo ak bývam na internáte, kam sa nedá doručiť pošta?

Aj v takom prípade existuje riešenie. Môžete si dať zásielku doručiť na pobočku pošty (poste restante), do P. O. Boxu či k známemu (c/o).

Keďže sa zásielky na voľbu poštou posielajú ako doporučené, pošty v niektorých štátoch vyžadujú, aby pri využití služby c/o zásielku prevzal sám volič.

Počas volieb budem študovať v zahraničí, ale teraz ešte neviem, kde budem bývať. Ako mám v tomto prípade postupovať?

Toto je nepríjemná situácia, ktorá sa bude týkať mnohých slovenských študentov v zahraničí. Materiály na voľbu poštou si nemôžete dať zaslať na slovenskú adresu ani si ich niekde na Slovensku vyzdvihnúť.

Môžete si však zásielku dať poslať na poštu v meste, kde budete študovať (poste restante). Ďalším možným riešením je dať si zásielku zaslať na najbližšiu pobočku pošty v zahraničí (napríklad Bratislavčania si môžu dať zásielku zaslať na poštu v Kittsee) a tam si ju osobne vyzdvihnúť.

Kedy mi zásielka dorazí?

Ministerstvo vnútra má povinnosť odoslať zásielky do 21. augusta, ale posiela ich priebežne už teraz; čím skôr o voľbu poštou požiadate, tým skôr zásielku dostanete. Doručenie na samotnú adresu môže niekoľko dní trvať. O odoslaní vás bude ministerstvo informovať emailom. Dostanete aj podacie číslo zásielky a môžete si ju následne sledovať na webe pošty. Proces žiadosti môžete po prihlásení sledovať aj na webe, na ktorom ste o voľbu poštou žiadali.

Čo ak mi zásielka nedorazí?

Ak by vám zásielka neprišla a zároveň by sa vrátila ministerstvu vnútra ako nedoručená, môžete do 20. septembra požiadať o opätovné zaslanie zásielky, prípadne o zrušenie voľby poštou. Ak žiadosť o voľbu poštou zrušíte, budete mať možnosť odvoliť na Slovensku v mieste svojho trvalého pobytu alebo si vybaviť voličský preukaz a odvoliť kdekoľvek na Slovensku.

Požiadal som o voľbu poštou, ale počas volebného víkendu budem možno na Slovensku. Môžem normálne odvoliť?

Pokiaľ máte trvalý pobyt na Slovensku, tak v mieste trvalého pobytu môžete normálne odvoliť. Samozrejme, len za predpokladu, že ste už predtým neodvolili poštou, respektíve váš hlas nebol ministerstvu doručený.

Ak trvalý pobyt nemáte, tak nie. Návratnú obálku však môžete poslať poštou aj zo Slovenska, doraziť na ministerstvo vnútra musí najneskôr v piatok 29. septembra o 11.59 h. Môžete ju aj osobne zaniesť na podateľňu ministerstva vnútra.

Ako sa postupuje pri voľbe poštou?

Na adresu v zahraničí vám príde zásielka, ktorá obsahuje hlasovaciu obálku, návratnú obálku a poučenie. Hlasovacie lístky vám neprídu. Tie si stiahnete na webe ministerstva vnútra a vytlačíte. Hlasovacie lístky budú na webe dostupné od 11. augusta. Vyberiete si hlasovací lístok strany, ktorú chcete voliť, na ňom môžete ešte dať maximálne štyri preferenčné hlasy (krúžky). Môžete dať aj menej ako štyri, prípadne nedať žiaden krúžok.

Vytlačený hlasovací lístok vložíte do hlasovacej obálky a tú zase do návratnej obálky, ktorú odošlete na Slovensko. Adresa na doručenie by mala byť na návratnej obálke už predtlačená.

Návratnú obálku posielajte čo najskôr, znížite tak riziko, že sa nestihne doručiť.

Prečo si musím hlasovacie lístky tlačiť?

V minulosti museli obce a ministerstvo vnútra čakať na výrobu hlasovacích lístkov a až tak odosielať zásielky. To zvyšovalo riziko, že sa zásielky nestihnú včas doručiť. Keď nemusíte čakať na výrobu hlasovacích lístkov získava ministerstvo vnútra aj volič viac času.

Zároveň sa v minulosti mohlo stať, že pre chybu pri výrobe lístkov mohli niektorí voliči dostať nekompletný súbor hlasovacích lístkov.

Vlastná tlač hlasovacích lístkov vám umožní vytlačiť si nový lístok v prípade, že urobíte chybu.

Ak žiadosť o voľbu poštou podáte listinne, ministerstvo vám pošle aj hlasovacie lístky.

Nie je domáca tlač hlasovacích lístkov nelegálna?

Nie. Hlasovací lístok v slovenských podmienkach nie je takzvaným citlivým materiálom. Túto úlohu plní úradná obálka (obálka na hlasovanie), ktorú si sami vyrobiť nemôžete. Hlas môžete odovzdať len v obálke s pečiatkou ministerstva vnútra.

Musím hlasovacie lístky tlačiť obojstranne?

Nie, nemusíte, ale ministerstvo vnútra odporúča tlačiť obojstranne, prípadne strany spojiť napríklad spinkami alebo lepiacou páskou. Pri počítaní hlasov by sa totiž mohli „rozletieť“.

Sme štvorčlenná rodina. Môžeme všetky svoje hlasy poslať v jednej návratnej obálke, aby sme ušetrili na poštovnom?

Nie, každý hlas musí byť v samostatnej návratnej obálke.

Môžem návratnú obálku poslať aj kuriérom alebo súkromnou doručovacou službou?

Áno.

Ako je zabezpečená tajnosť hlasovania?

Tajnosť hlasovania v domácom prostredí si musíte zabezpečiť sami. Ministerstvo vnútra prijíma návratné obálky, neotvára ich však, odovzdáva ich volebnej komisii. Tá najprv otvorí len návratné obálky, hlasovacie lístky z obálok na hlasovanie vyberá až potom, ako ich premieša v urne. Tým sa zabezpečí, že nikto si nebude vedieť spojiť vaše meno na poštovej obálke s tým, ako ste hlasovali.

V tejto komisii môžu byť zástupcovia všetkých kandidujúcich strán a zároveň jej činnosť môže ktokoľvek pozorovať.

Kedy sa budú počítať hlasy zo zahraničia?

Obálky sa budú otvárať a počítať až v deň volieb od 18. hodiny. Priebežné výsledky sa budú zverejňovať až potom, ako zatvoria všetky volebné miestnosti v republike.

Kto platí poštovné?

Zásielku pre voľbu poštou hradí ministerstvo vnútra. Zaslanie návratnej obálky sám volič.

V čom je voľba poštou zo zahraničia iná ako v minulosti?

V minulosti boli do organizovania voľby poštou zapojené aj obce. Ak mal volič trvalý pobyt na Slovensku, jeho voľbu poštou zabezpečovala obec, kde mal trvalý pobyt.

Pre snahu eliminovať chyby a problémy s doručovaním je po novom voľba poštou centralizovaná a všetko rieši ministerstvo vnútra. Na ministerstve vnútra bude vytvorený aj potrebný počet volebných komisií, ktoré toto budú zabezpečovať.

Kam môžem napísať, ak mám nejaký problém?

Ministerstvo vnútra zriadilo špeciálnu emailovú adresu: volbypostou@minv.sk.

Prehľad termínov

9. augusta 2023 – posledný deň na podanie žiadosti o voľbu poštou

11. augusta 2023 – odvtedy budú na webe sprístupnené hlasovacie lístky

21. augusta 2023 – dovtedy musí ministerstvo vnútra odoslať zásielky pre voľbu poštou

20. septembra 2023 – dovtedy môžete požiadať o opätovné zaslanie zásielky pre voľbu poštou, prípadne o jej zrušenie

29. septembra 2023, 12.00 h – dovtedy musí doraziť váš hlas na ministerstvo vnútra

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Radovan Hrádek

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 62

Celkové hodnotenie: 21.9

Priemerná čítanosť: 2183

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Mění se vítr...

  0icon

  Praha 24. júna 2024 (HSP/vidlakovykydy/Foto:TASR-Michal Svítok)   Minulý týden se objevila zatím taková malá zprávička, ale velice důležitá. Hnutí ANO opouští evropskou stranu ALDE (a…

  Hansena prepustili z nemocnice, rehabilitovať bude doma

  0icon

  Liverpool 24. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Bývalého škótskeho futbalistu Alana Hansena prepustili z nemocnice. Niekdajší kapitán FC Liverpool bude pokračovať v rekonvalescencii doma Jeho rodina…

  A bude tu mier! Ak nás necháte vám ho nadiktovať...

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/Foto:,TASR-Dano Veselský)   Slovenská diplomatka Ľubica Karvašová, toho času nová poslankyňa europarlamentu za PS, má v otázkach vojny na Ukrajine očividne jasno:…

  RTVS končí, STVR začína a koľko dostane Naď a spol. za stíhačky, ktoré poslal na Ukrajinu?

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Boj o navrátenie verejnoprávnosti televízii a rozhlasu sa konečne podarilo vybojovať. Od začiatku júla skončí RTVS…

  Zmena systému

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/Foto: TASR - Jaroslav Novák)   23. júna 2024 sa v Nitre uskutočnilo už 13. pracovné stretnutie Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca.…

  Prelomový rozsudok? Neexistuje žiadne takzvané 'právo na smrť'

  0icon

  Budapešť 24. júna 2024 (HSP /Live Action News / Foto:Pixabay)   Muž, ktorý zažaloval Maďarsko v snahe prinútiť vládu legalizovať asistovanú samovraždu, prehral svoj prípad…

  Koch Ukrajine: zastavte vojnu "za každú cenu" inak krajina "vymrie"

  0icon

  Moskva 23. júna 2024 (HSP/Foto:Screnshot)   Bývalý ruský vicepremiér a súčasný opozičný aktivista Alfred Koch (na ktorého bol v Rusku vydaný zatykač, žije v Nemecku),…

  Michelko odmietol diskutovať so Šipošom z hnutia OĽaNO

  0icon

  Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) nebude diskutovať so šéfom poslaneckého klubu hnutia Slovensko…

  Alternatíva pre Nemecko vytvorí v EÚ vlastnú frakciu

  0icon

  Berlín 23. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Joerg Carstensen/dpa via AP)   Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) má na budúci týždeň v úmysle vytvoriť v Európskom parlamente…

  Nezhody v ukrajinskej armáde. Náčelnik Azova podal návrh na stíhanie generála

  0icon

  Kyjev 23. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/DPA-Klaus-Dietmar Gabbert)   Náčelník štábu Azova Bohdan Krotevič podal na GBR sťažnosť na ukrajinského generála za spáchanie "vojnových zločinov" Meno generála…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Andrej Sablič

  Gustáv Murín

  Erik Majercak

  Ivan Štubňa

  Milan Šupa

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA