všehochuť

Zbohom koruna – vitaj(? ) Euro? 

 

    S prvými minútami roka 2023 sme vstúpili do 14.roku existencie eura ako meny, ktorou sa platí na Slovensku. Vráťme sa na pár minút do obdobia, keď sa na Slovensku platilo Korunou  československou, či od  februára 1993  Slovenskou korunou….

   Historici sa budú medzi sebou dlho sporiť o tom, kedy vznikla v bývalom Československu prvá myšlienka dvoch národných mien. Jedna časť bude uvádzať rok 1990. Druhá skupina zrejme rok 1991. Obe majú v niečom pravdu… V roku 1990   v českej vláde scenár prípadného rozpadu spoločnej republiky. Do detailov prepracovaný materiál obsahoval všetky možnosti a opatrenia v rôznych citlivých oblastiach fungovania štátu. Niekdajší guvernér českej centrálnej banky Josef Tošovský v roku 1994 priznal, že Štátna banka Česko-slovenská (ŠBČS) mala už v roku 1991 vytlačené kolky na bankovky pre prípad rozdelenia ČSFR, vtedajší premiér ČSFR Marián Čalfa ich ale nechal zlikvidovať. Vyjasnievať sa začalo po voľbách v roku 1992 – v auguste 1992 boli v anglickej firmy De la Rue definitívne objednané kolky na bankovky. Vytlačili ich v Kolumbii a do vtedajšej ČSFR boli dodané už v septembri 1992.

 

„Bubáky” od Bubáka

 

Dva „nočné” podpisy predsedov vlád ČR a SR pod dohodu o zrušení zmluvy medzi ČR a SR o menovom usporiadaní urobili konečnú bodku aj za existenciou Koruny československej, ktorá zanikla 7. 2.1993.

 

NBS musela v roku 1993 veľmi rýchlo pripravit novú slovenskú menu. Pred rokom 1993 NBS existovala ako Ústredie Štátnej banky Československej (ŠBČS) pre Slovensko .Aby toto ústredie nestrácalo čas vyhlasovaním verejnej súťaže o návrhy nových slovenských bankoviek a mincí, využilo súťaž bývalej centrálnej banky, ktorá chcela ešte v roku 1992 pripraviť nové československé bankovky, na ktorých mali byť aj slovenské motívy. Tiež toto ústredie začalo pre Slovensko v októbri a novembri 1992 pripravovať novú slovenskú menu. V období novembra 1992 bol pre vládu SR pripravený materiál, kde bol návrh nových bankoviek a mincí, ich rozmery, motívy, ochranné prvky. Zo Slovenska sa na tejto súťaže zúčastnili dvaja výtvarníci: Róbert Brun zo Žiliny a Jozef Bubák z Bratislavy.

 

A práve Jozef Bubák sa stal autorom výtvarného prevedenia slovenských bankoviek. Vedenie Ústredia pre Slovensko bývalej ŠBČS rozhodlo, že najvhodnejším kandidátom na výtvarné prevedenie nových slovenských bankoviek je práve Jozef Bubák. Samozrejme, musel akceptovať motívy, ktoré na bankovkách mali byť a ktoré mali prezentovať historický vývoj našej krajiny počnúc sv. Cyrilom a Metodom na „pätdesiatke“, končiac gen. Štefánikom na päťtisíckorunovej bankovke. Zámer bol, aby na jednej strane bankoviek boli veľké portréty osobností a na druhej strane, aby boli znázornené miesta, s ktorými je činnosť týchto osobností spätá.

 

Pri minciach to bolo trochu iné. Boli schválené motívy, ktoré sme poznali . Mincovňa v Kremnici – z jej ateliéru, vyšli návrhy mincí od Drahomíra Zobeka. Sedem slovenských mincí svojimi technickými parametrami zaručujú dostatočnú vzájomnú rozlíšiteľnosť. Nové mince bolo možné rozlišovať z viacerých hľadísk. Základom je použitý materiál. Halierové mince (okrem 0,10 Sk) mali oceľové jadro a sú galvanicky pokovované. Lícne strany mincí boli riešené jednotne.

 

Na minciach všetkých nominálnych hodnôt  bol v hornej polovici mincového poľa vyobrazený štátny znak Slovenska. Pod štátnym znakom  bol v dvoch riadkoch uvedený názov štátu a pod ním rok razby mince. Na rubových stranách mincí  bol okrem nominálnych hodnôt aj námety, dokumentujúce život na území dnešného Slovenska v rôznych historických obdobiach.

 

Nová slovenská mena sa už pár dní po svojom vzniku začala „tešiť“ pozornosti falšovateľov.

 

Prvé prípady použitia nepravého kolku na pravej bankovke sa objavili už začiatkom februára 1993.

 

Napriek ubezpečeniu o nemožnosti sfalšovať kolok na okolkovaných bankovkách, bolo do augusta 1993 zadržaných 663 takýchto falzifikátov. Napríklad do konca roku 2001 bolo na území Slovenska, od jeho vzniku, zadržaných viac ako 38 tisíc falzifikátov všetkých mien. Falošných kolkovaných slovenských bankoviek bolo 5000 kusov. Čiže do konca roku 2001 je to spolu 43 000 falzifikátov všetkých mien! „Najbohatším“ na falzifikáty slovenských bankoviek bol rok 2002,keď ich bolo zadržaných 1549 kusov, medzi ktorými prevažovali tisíckorunové bankovky, nasledované päťstokorunovými a stokorunovými bankovkami. Pri falšovaných bankovkách existuje päť stupňov nebezpečnosti, pričom jednotka je najvydarenejší falzifikát. Zadržané falzifikáty slovenských bankoviek sú v stupni štyri a päť (menej podarená a nevydarená). Tieto falzifikáty sú vytlačené striekanou tlačou alebo na farebnej kopírke. V praxi to znamená, že na ich sfalšovanie bola použitá buď farebná kopírka alebo laserová tlačiareň. Na falzifikátech slovenskej koruny sa falšovatelia snažia napodobniť ochranné prvky, hlavne ochranný prúžok. Pri jeho napodobňovaní sa použila buď strieborná farba, alebo falšovatelia nalepili striebornú fóliu. Falzifikáty slovenských korún nemali vodoznak.Zadržané falzifikáty, na ktorých je pokus napdobniť vodoznak, boli z dvoch zlepených častí, pričom boli pokusy tento vodoznak napodobniť dokreslením. Všetky zadržané falzifikáty sú archivované v NBS a sú uložené ako porovnávací materiál.

 

Falošné unikáty

 

V roku 1999 bol zadržaný aj jeden z unikátov falšovateľskej vynaliezavosti, ktorým je falzifikát 2000-korunovej bankovky. Podobá sa vo všetkých rozmeroch 200-korunovej bankovke, len jeho hodnota je číselne aj slovne zmenená na 2000. Chybou ľudí pretrvávajúcou ešte z čias Československa je, že si viac všímajú čísla na bankovke,ako jej farbu. Ten, kto dostal do rúk túto 2000-korunovú bankovku vnímal v tomto prípade jej zelenú farbu a nie hodnotu bankovkyĎalšou bankovkou – svojráznym falšovateľským dielkom – je tá, od niekdajších vojakov ZVS – „záklaďákov“ vyrobená stokorunová bankovka, na ktorej je namiesto nápisu Národná banka Slovenska číslo vojenského útvaru a vojenské symboly . Je priam neuveriteľné, ale aj s takouto bankovkou sa niekto pokúšal platiť v obchode, a zrejme mu to aj vyšlo. Treťou kuriozitou je pravá dvestokorunová bankovka zmenená na dvestomarkovku. Na tejto bankovke je odstrihnutý nápis „Národná banka Slovenska“ a urobená čierna dotlač „Deutsche Bundesbank.“

 

Mnoho otáznikov a málo odpovedí

 

Počas  trvania histórie  slovenskej koruny bolo  v tejto veľa tmavých ale aj svetlých miest. V  októbri 1993 sa občania Slovenska opäť nedobrovoľne postavili do radov pred banky s okolkovanými tisíckorunáčkami (s vyobrazením českého hudobného skladateľa B. Smetanu), ktoré sa na pokyn vlády náhle sťahovali z obehu. Tri týždne nato polícia zadržala troch mužov s 91 000 kolkami práve na tieto bankovky. Okolo výmeny týchto bankoviek a zadržaných kolkov, známej vtedy aj ako „smetanagate“, bolo od začiatku príliš mnoho otáznikov….

 

Najmä ten, prečo sa niekto pokúšal dať do obehu 91 miliónov korún, keď centrálna banka už tieto bankovky sťahovala? Niekdajší viceguvernér NBS Marián Tkáč uviedol v rozhovore pre denník Trhák v septembri roku 1999, že „kolky sa mohli k zadržaným dostať aj z tlačiarne, ktorá ich tlačila.“ Mnoho otáznikov, málo odpovedí. Po vyhlásení vtedajšieho ministra vnútra SR Jozefa Tuchyňu, aby sme sa zmierili s tým, že sa viac nedozvieme, sa okolo tejto celej kauzy rozprestrel (už zrejme) nepreniknuteľný závoj ticha…

 

Labutia pieseň KDH?

 

Rok 2008 bol posledným rokom v existencii slovenskej koruny, pričom už o necelý rok sme  ju mali vymenit za euro. Objavili sa hlasy, podľa ktorých bude táto výmena v mnohých rysoch pripomínať menovú reformu z roku 1953. Chtiac či nechtiac musíme brať uvedené tvrdenia vážne, lebo napríklad dôchodcovia, ktorí tvoria na Slovensku jednu z najzranitelnejších vrstiev obyvatelstva, budú ťažko niesť fakt, keď sa im napríklad dôchodok vo výške napríklad 8-tisíc korún „zmenší na nejakých  265 eur. Druhé názory argumentujú nespornými výhodami pri platení, keď si nebudeme musieť zamieňať peniaze, a budeme vo všetkých krajinách eurozóny platiť jednou menou. Z určitými rozpakmi sa stretla vtedajšia iniciatíva KDH, ktoré navrhovala odložiť vstup do eurozóny a otvoriť diskusiu s cieľom oddialiť vstup Slovenska do eurozóny. Slovensko podľa nich nie je na takýto krok pripravené a prijatie eura prinesie občanom aj podnikateľom viac negatív ako pozitiv.“Pri rozumnej hospodárskej politike nie je euro v súčasnosti nevyhnutnosťou,“ myslí si podľa stránky Aktuálne. sk aj analytik ING Bank Ján Tóth. Otázkou ale podľa neho ostáva, či by hospodárska politika bola rozumná aj bez snahy prejsť na euro, alebo by si lobistické skupiny vydobili vyššie verejné výdavky a teda vyšší deficit…

 

A čo občan?

 

Najviac sa falšovala „päťdesiateurovka“

 

Podľa informácii portálu teraz.sk bolo v druhom polroku 2019 na území Slovenska  zadržaných 1309 falzifikátov bankoviek. Z tohto množstva bol 42,1 percentný podiel falzifikátov bankoviek v nominálnej hodnote  50eur, nasledovaná 500-eurovou bankovkou, ktorej falzifikáty tvorili 18,6 percentný a falzifikáty bankovky nominálnej hodnoty 20 eur tvorili 12,3 percentný podiel na zadržaných  falzifikátov. Ako portál cituje informácie NBS, je kvalita zadržaných falzifikátov prevažne dobrá. Aj napriek tomu sa však dajú odhaliť  aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť. Podľa NBS  sú „falzifikáty od pravých bankoviek  ľahko rozoznateľné použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom, pohľadom a naklonením…

 

Akoby epilóg?

 

14 rokov po zavedení eura sa občan SR musel vyrovnať s niekoľkými rovinami emócií, ktoré euro pre človeka prinieslo. V prvom rade mohol hovoriť o, dajme tomu, šťastí, keď správa cca. z roku 2007 hovorila o konverznom kurze až 51 korún za jedno euro. Kurz, za ktorý sa koruna za euro nakoniec vymieňala bol 30,1260 Sk za jedno euro. Druhou emóciou bolo, keď na výplatnej páske videl /v kolónke „na osobný účet“ namiesto štvor len trojciferné číslo svojho mesačného zárobku. Tá tretia, pre mňa osobne najzáludnejšia, bola, keď som v obchodoch videl napr.0.30 či napr. 0,50 centov za nejakú položku. Osobne sa priznám, že som si výšku danej položky prepočítaval aj trikrát. A v neposlednej miere aj emočná, keď z výtvarného hľadiska boli napríklad 25 Koruna československá s vyobrazením Jána Žižku, či emisia korún československých z 80tych rokov 20 storočia malými umeleckými dielami, čo sa o eurobankovkách nedá povedať ani náhodou!!! Ako autorovi článku hovoril jeden numizmatik: „Ako zberateľ hodnotím,  že  z umeleckého hľadiska nie je euro nič moc.“ A z pohľadu človeka, ktorému táto mena trčí v peňaženke…?“ Inak povedané: názor nepublikovateľný…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

štefan Michalík

O AUTOROVI

pohoďák, občas nasrdený, ale inak v pohode

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 1

Celkové hodnotenie: 15.33

Priemerná čítanosť: 783

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Stúpame po rebríku eskalácie

  0icon

  Washington 22. marca 2023 (HSP/dailyreckoning/Foto:TASR/AP-Mariam Zuhaib)   V titulkoch novín uplynulého týždňa dominovala nová globálna banková kríza, a to oprávnene, píše James Rickards Boli sme…

  Fehérváry mal asistenciu, Ovečkin dal 40. gól a prekonal rekord Gretzkého

  0icon

  New York 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský obranca Martin Fehérváry si v zámorskej hokejovej NHL pripísal ďalšiu asistenciu, no jeho Washington prehral doma s…

  Matovič: "Keď Hlupák prehovorí"

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Igor Matovič sa na sociálnej sieti rozhodol reagovať na Martina Mojžiša, ten pre .týždeň napísal komentár…

  Viac ako 46.000 žiakov čaká celoslovenské externé testovanie 9

  0icon

  Bratislava 22. marca  2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Viac ako 46.000 žiakov z 1642 škôl čaká v stredu celoslovenské externé testovanie 9. Zúčastnia sa…

  Vláda sa bude zaoberať novelou Trestného zákona i prioritami obnovy pamiatok

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR -Jaroslav Novák )   Oblasť aplikácie trestov, ktoré nie sú spojené s väzbou, sa má rozšiť i zjednodušiť, trestné sadzby…

  Podstupuje Putin riziko, keď ide na samit BRICS do Južnej Afriky?

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo,Facebook)   Medzinárodný trestný súd treba na medzinárodnej scénu ukončiť, súd i tak spáchal samovraždu Hovorca…

  V Moskve sme boli svedkami histórie, ktorá bude mať dôsledky

  0icon

  Moskva 22. marca 2023 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin)   Sú okamihy, ktoré menia svet, píše Larry Johnson. Hitlerova invázia do Sovietskeho zväzu 22. júna 1941…

  Spor medzi Francúzskom a Nemeckom sa vyostruje

  0icon

  Paríž/Berlín 22. marca 2023 (HSP/politico/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Spor medzi Francúzskom a Nemeckom sa vyostruje kvôli autám a jadrovej energii. Hrozí, že rozpory sa prenesú aj…

  Vo štvrtok sa pred NR SR uskutoční demonštrácia

  0icon

  Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Vo štvrtok, 23. 3. 2023 o 16 hodine sa bude konať verejné zhromaždenie Mobilizácia národných síl pred Národnou radou…

  Rusko Siovu návštevu vrelo privítalo, "prináša nádej na mier v ukrajinskej kríze”

  0icon

  Peking 22. marca 2023 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin)   Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v pondelok do Moskvy, kde začal svoju trojdňovú štátnu návštevu, pričom…

  Armádny Magazín

  Zatykač na ruskú hlavu štátu - podvod nevídaných rozmerov

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré n

  Ruská banka ako sabotér? Colná služba odkryla štatistické tajomstvá ministerstva financií USA

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) – Ruské médiá práve priniesli najnovšie štatistiky amerického ministerstva financií týkajúce sa amerických štátnych cenných papierov v zahraničí. Dozvedeli sme sa, že ruské štátne dlhopisy v držbe USA predstavovali ku koncu januára 67 miliónov USD, z toho 54 miliónov USD v dlhodobých dlhopisoch a 13 miliónov USD…

  Vrchný veliteľ Surovikin zakryl Rusko „Kupolou“ pred raketami NATO

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – Západ sa snažil udusiť ruský protiraketový program sankciami no nepodarilo sa. Pokusy NATO paralyzovať ruský raketový a vesmírny program úplne zlyhali. K tomuto záveru dospela špecializovaná publikácia Defense News po analýze najnovších štartov ruských satelitov.   V n

  V nevyhlásenej tretej svetovej vojne Rusko profituje z politiky Turecka

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) –Na rozdiel od obáv odporcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa "otrasy zeme" - séria zemetrasení, ktoré zabili viac ako 48 tisíc ľudí a zničili 6217 budov s celkovou škodou približne 100 miliárd dolárov - nestali zámienkou na odloženie parlamentných a prezidentských volieb. V Turecku

  Ruská stíhačka znova štartovala zachytiť dva americké strategické bombardéry nad Baltským morom

  0 icon

  USA, 21. marec 2023(AM) – "Musíte sa pripraviť na to, že to [konflikt na Ukrajine] môže trvať dlho. Aj keď sa vojna skončí, nebude to zrazu ako zvyčajne. Nesmieme sa však prestať snažiť o jej ukončenie. Musíme pochopiť, že táto vojna a jej dôsledky sa nás budú týkať ešte dlho. Bude trvať…

  TopDesať

  9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

  0 icon

  Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

  10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

  0 icon

   Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

  5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

  0 icon

  Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

  10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

  0 icon

  Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

  Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

  0 icon

  Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

  FOTO DŇA