„Raj na Zemi“ vďaka „Veľkému resetu“? Opäť nič nové…

Schwabom proklamovaný „Veľký reset“ je len intelektuálna napodobenina komunistickej svetovej revolúcie, ktorej sa sami komunisti vzdali, keď si uvedomili nemožnosť jej realizácie z jedného centra pri enormnej rôznorodosti sveta. Schwab je post-marxistický epigón, ktorý omieľa tie isté boľševické fantazmagórie o „raji na zemi“.

Marxizmus aj po páde svojej komunistickej verzie celý čas až podnes vegetoval na amerických univerzitách. A učené hlavy tam hútali, ako by prevliekli do iného kabáta už raz praxou skompromitovanú teóriu. Argumentovali obvyklou floskulou, že teória bola správna, to len prax zlyhala. Poukazovali na sovietsky model deformovaný Stalinom, do extrému dovedený v rukách Pol Pota a ignorujú dodnes funkčné verzie v Číne a Vietname. Hlavne však počítajú s obmenou generácií a z toho vyplývajúcou stratou historickej pamäte. Preto tak nenávidia seniorov, čo si toľko pamätajú. Veď aj komunizmus bol „mladosťou ľudstva“. V týchto dňoch nemecký parlament odsúhlasil volebné právo 16-ročným?!! Komsomolci majú zelenú.

Základným problémom novodobých boľševikov je, že marxizmus sa obracal na proletariát, ktorý dnes už v pôvodnej podobe neexistuje. A tak ako komunisti boli odporcami cirkvi, ale prebrali viaceré jej mechanizmy (pastierske listy, sebakritiku, centralizmus moci atď.), ani neo-liberálne centrály neprišli s ničím novým. Názorným príkladom sú teórie nimi zbožňovaného Klausa Schwaba, za ktorým chodí novodobá svetová elita do Davosu, ako do Mekky, klaňať sa novej modle. Tá je ale falošná, veď to porovnajme:

 

Feministky to začali

   Začalo to feminizmom vyfabrikovaným v USA radikálnymi lesbičkami, ktorých prvotnou príručkou bol Engelsov spisok „Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu“ s jeho vynálezom antagonizmu matriarchátu a patriarchátu. Výplod naturščika Engelsa nemá, pochopiteľne, žiadny vedecký, ani historický základ. Je to ideologická konštrukcia a feministky s ňou prebrali aj komunistický militantný slovník, keď vyhlásili „vojnu pohlaví“.

Likvidácia klasickej rodiny má ten istý zdroj. Podľa marxizmu mal starostlivosť o rodinu prebrať štát, aby ženy mohli byť naplno zapriahnuté do masovej výroby. Celý ten experiment sme si tu po roku 1948 vyskúšali od dojčeneckých jaslí až po štátnu organizáciu „Oslobodená domácnosť“ (mala zabezpečovať na objednávku poriadok v domácnostiach). Ale zoči-voči realite a hlavne biologickej podstate ľudského rodu, sa tento experiment dokonale zdiskreditoval a vtedajší komunisti ho v tichosti opustili.

 

Euro-občan nahradzuje „sovietskeho človeka“

   Bruselskými papalášmi, na čele s pani Lajnovou, propagovaný model „euro-občana“ je predsa len inak prekabátený komunistický internacionalizmus s cieľom stvoriť „sovietskeho človeka“. Tomu má napomôcť Bruselom od prvopočiatku podporovaná masová migrácia, keďže prišelci nebudú mať žiadnu historickú pamäť konkrétnej európskej krajiny, ale len ich závislosť na Bruselom za naše peniaze rozdávané euro-dávky na prežitie…

Cieľ „Veľkého resetu“, aby nikto nič nevlastnil a všetkých to vraj urobí šťastnými je len modifikovaná komunistická myšlienka o spoločnom vlastníctve. Pamätníci si ešte spomenú, že po roku 1948 komunisti u nás pôvodne zakazovali dokonca aj vlastnenie bytov atď.

Paušálny príjem bez nutnosti si ho odpracovať nie je nič iné, než komunistické heslo „každému podľa jeho potrieb“.

Spoločnosť bez peňazí? Ale veď to podľa marxistického vzoru vyskúšal už Pol Pot v Kambodži za cenu vyvražďovania obyvateľstva, ktoré to akosi nechcelo pochopiť. A prví na rane popráv v mene „obecného blaha“ boli vzdelanci.

Všetky tieto boľševické experimenty, ktoré namiesto sľubovaného „raja na zemi“ priniesli „peklo na zemi“ prevádzali už vtedy príhodne nazvaní „inžinieri ľudských duší“.

 

„Kolektívna vina“ oteplenia

   Schwab a jemu podobní neo-liberálni post-marxisti sú novodobí „inžinieri ľudských duší“, ktorí dúfajú, že tieto šialené teórie realizujú vďaka novým technológiám na ovládanie ľudí.

Tomu slúži aj umelo vyvolávaná hystéria o takzvanom Globálnom oteplení, ktorá (tak ako to bolo v prípade covid-pandémie) odporuje základným postulátom vedy a toto znásilnenie faktov má za účel dostať obyvateľstvo pod touto falošnou zámienkou pod kontrolu z pocitu „kolektívnej viny“. Z tej im vraj dá rozhrešenie práve tá neo-liberálna kamarila, čo tú vinu umelo vyvolala. Veď si uvedomme, že s absurdnou tézou, ako za milióny rokov nemennú cyklickú zmenu klímy môže ľudská činnosť prišli globalisti sto rokov potom, čo tu naozaj zahaľovali oblohu kúdoly dymu z fabrických komínov a ešte sa to aj hrdo ukazovalo v dobových dokumentoch, ako príklad ľudskej pracovitosti. Lokálne kúrenie tuhým palivom spôsobilo povestnú „londýnsku hmlu“. VTEDY však o globálnom oteplení mlčali!!! A za tých sto rokov došlo k masívnemu zníženiu exhalátov produkovaných ľudstvom. Takže súčasná hystéria nevychádza z reality, ale je politickým nástrojom Globalizačnej kliky, ktorej pani Lajnová tak verne slúži svojim absurdným „Green Deal-om“ a jeho ukážkovou hlásateľkou je slabomyseľná Grétka. Nejde teda o nemožné zastavenie, či spomalenie globálneho oteplenia (ktoré prebieha vlastnou mechanikou), ale o vytvorenie masovej „kolektívnej viny“, ako to svojho času aplikovala katolícka cirkev v podobe „dedičného hriechu“ obviňovaním už nemluvniat z utrpenia Ježiška „za nás všetkých“. Poslušnosť sa potom kontroluje slepým nasledovaním „záchranných riešení“ na príklade elektro-debility a iných „Green Deal“ absurdít. Kto uverí tomu, že nás ohrozujú „kravské prdy“, ten sa už podriadi akýmkoľvek ich budúcim manipuláciám. Práve provokáciou zdravého rozumu teóriou o „kravských prdoch“ (u nás je oduševneným hlásateľom tejto absurdity prof. Lapin) skúšajú, nakoľko je populácia západných krajín už zrelá na ďalšie boľševické experimenty. Vynucovanie si „neutrálnej“, či dokonca „nulovej uhlíkovej stopy“ je popretím evidentného faktu, že bez uhlíku v ovzduší, by rastliny neboli schopné fotosyntézy a bez nich by život na Zemi zanikol. Práve to ale novodobí boľševici ako Lajnová a jej kamarila v Bruseli požadujú ako svoju prioritu, ktorou držia masy Európanov v stave „kolektívnej viny“ za nesplnenie absurdnej úlohy pripraviť rastliny o život. Nič nové, veď starí boľševici tak isto prenasledovali „zhubný mendelizmus-morganizmus“, teda autorov vedeckých objavov (jeden o dedičnosti, druhý o ich prenose chromozómami) a ich nasledovníkov, ktorí ich usvedčovali z biologických zverstiev, ktoré páchali ako totálni amatéri (viď aféra s miláčikom boľševikov Lysenkom, kam sa na neho hrabe náš Lapin!).

 

„Veľký Brat“ všetko vidí!

   Boľševikmi vytúženú úplnú kontrolu obyvateľstva má zabezpečiť scanovanie tvárí, ktoré sa už realizuje predbežne na letiskách pod zámienkou boja proti terorizmu. Historický neúspech marxistických ideologických školení majú nahradiť smart-technológie.

Marxistický pôvod svetovládnych fantazmagórií neo-liberalizmu dosvedčuje aj fakt, že podobnou stopou idú už aj čínski komunisti. Plošná kontrola obyvateľstva pomocou identifikácie jednotlivcov aj v dave cez počítačové „portréty“ má u nich už svoje technologické riešenia. Výsledkom má byť obecné trestanie, či naopak odmeňovanie jednotlivcov cez neposkytovanie bankových úverov, nemožnosť mať bankový účet, či len vycestovať. Vo svojvoľnom zabavení osobných bankových účtov už najďalej pokročila totalitná vláda Trudeaua v Kanade. V Číne si to už odskúšali na omnoho drastickejšom odoprení zdravotných služieb a možnosti vzdelania detí tých, čo sa ilegálne prisťahovali do čínskych mega-miest, pracujú tam na čierno a žijú aj ako rodiny fakticky v sociálnom podzemí. Tou istou stopou vykročila totalitná vláda v Austrálii počas umelo vyvolanej pandémie likvidáciou príjmov občanov domáhajúcich sa ľudských práv. Lenin bol oproti týmto technikám ovládania más naivný šuflikant…

Úplné ovládnutie ľudskej mysle plánuje Schwab a jeho zbožňovatelia cez čipovanie ľudských bytostí, čo si vyskúšali už na ich psích spoločníkoch. A šokujúce je, že táto nehumánna frankeštajnovská myšlienka nenaráža medzi euro-atlantickými elitami na žiadny viditeľný odpor. Schwabom, Sorošom a spol. vyškolení novodobí boľševici obsadili väčšinu rozhodujúcich pozícií v západných vládach i nadnárodných inštitúciách Západu. Tak aký odpor?

Medzistupňom k ovládnutiu obetí týchto neo-liberálnych experimentov je autonómne riadenie áut a smart technológie, ktoré v realite vedú k tomu, že občan je vlastne v rukách automatov, ktoré sa však rozhodujú aj proti jeho vôli až po navedenie autonómneho vozidla k smrteľnej havárii (viď koniec prvého propagátora takýchto áut pod kolesami nečakane odbočujúceho kamiónu, čo automat nedokázal vyhodnotiť).

Spoločnosť bez peňazí sa chystajú realizovať digitálnou menou. Cez ňu už nebude problém rozdeľovať prídel „paušálneho príjmu“ tým poslušným. A nemýľme sa. Väčšina ľudí chce byť poslušná. Zjednodušuje im to život, ktorý v stáde nevyžaduje každodenné zvažovanie optimálneho riešenia čohokoľvek. Volá sa to „láska k diktatúre“.

 

Projekt Frankeštajna plánujú v masovej podobe

   Novodobí „inžinieri ľudských duší“, samozrejme, vedia o odpore más voči takýmto experimentom a tak, ako ich boľševické vzory, spoliehajú sa na masové „vymývanie mozgov“ globálnymi médiami, ktoré ovládajú. U nás je to „žltá tlač“ (SME-čka, denník N-ádor, aktuality.sk a týždeň), ktorá pod heslom „leboFico“ stvorila túto selfie-vládu plagiátorov a mafiána a teraz sú odrazu zhrození, že jej vodca, Matovič, sa im ako sociopat vymkol spod kontroly. Preto sa tiež obávajú sociálnych sietí, ktoré sú posledným útočiskom demokracie. V rozpore s ľudskými právami tu preto zavádzajú novodobú cenzúru. Tú má opäť zabezpečiť kontrola „inteligentnými“ automatmi, čo vedie k novým absurditám (napríklad tlačová agentúra TASR má problém uverejniť aktuálne fotografie, keďže ich bez zdôvodnenia kdesi akýsi automat blokuje – to je dnešná realita!).

Cenzúru si v USA vyskúšali už metódou „politickej korektnosti“, ktorú rozvrátila až prvá Trumpova prezidentská kampaň.

Býva pravidlom, že epigóni chcú do teórií, ktoré kopírujú, vniesť aj svoju originálnu myšlienku. Od Schwaba sme sa tak dočkali toho čipovania a nápadu privilegovania „zlatej miliardy“, čo v skutočnosti znamená vyvraždenie tých zvyšných, čo do nej v euro-atlantickej zóne nepatria. Zrejme tomu mala napomôcť aj ešte doznievajúca pandémia, ale tí, čo ju spustili, musia byť z výsledku sklamaní. Redukcia populácie zasiahla totiž hlavne tú vyvolenú „zlatú miliardu“. Že je to obludne nehumánne? No a počuli ste za posledné desaťročie, že by sa slovo „humanizmus“ objavilo v oficiálnych médiách? Veď už aj slovo „mier“ je (aspoň u nás za vlády plagiátorov a mafiána) policajne zakázané!

Neo-liberálnymi prorokmi požadovanú redukciu svetovej populácie sa pokúšajú zabezpečiť privilegovaním slepých uličiek ľudskej reprodukcie – až po absurdné mätenie definície dvoch základných pohlaví, ich umelého prehadzovania s tragickými následkami a fabrikáciu takej absurdity, podľa ktorej budú vraj gayovia rodiť. Ich kupovanie si detí, ako hračiek, totiž naráža na prirodzený odpor občanov, ktorým ešte nevymyli mozgy kompletne.

 

Nádej historického optimizmu

   Všetky tieto šialené „schwabovsko-sorošovské“ plány znejú hrozivo. Netreba sa však báť. V časopiseckom rozhovore s básnikom a imunológom Miroslavom Holubom sme sa už pred tromi desaťročiami zhodli, že každý takýto technický Golem má tendenciu ovládnuť svet. Ale časom, pod tlakom reálnych limitov, skrotne. Tak ako s nástupom rozhlasu nezanikli divadlá a s nástupom biografu nezaniklo rádio, ani napríklad elektronická forma literatúry nevytlačí printovú, tak aj technológia ovládania más narazí práve na tú masovosť. Nie nadarmo skutoční humanisti vzývali diverzitu podľa vzoru Prírody, ktorá sa tým chráni pred akýmikoľvek extrémami. Tento svet je príliš veľký a diverzifikovaný, takže obludné frankeštajnovské plány ho nemôžu celý ovládnuť. Možno uspejú v západnej civilizácii, ktorá trpí flagelantstvom. Po česky sa to nazýva „sebemrskačství“, ktoré nám predviedla nedávno zrejme opitá Cigániková v diskusnej relácii na TA3, keď všetkých obyvateľov Slovenska vrátane nemluvniat a nevládnych starcov obvinila zo spoluviny za žiarlivostnú tragédiu na Zámockej ulici. Ďalším príznakom vážne spoločenskej choroby je západný „fetiš utrpenia“, kedy sa priam ako hyeny určité médiá zameriavajú na okrajové spoločenské javy nevyliečiteľne chorých, čím uberajú spoločenskú pozornosť mladým, nádejným a talentovaným členom tejto spoločnosti. Do tretice dlhodobým mierom (až do zločinného bombardovania bývalej Juhoslávie a súčasnej vojny na Ukrajine) sa táto spoločnosť posunula k dekadencii, ktorou sa v prvých dekádach minulého storočia vyznačoval napríklad Berlín (so zvrátenými verejnými sexuálnymi praktikami na miestnych pofidérnych scénach, dnes napodobované obscénnymi gay-parade), kým neprišiel Hitler.

Neprajme si žiadnu diktátorskú odozvu na zvrátené neo-liberálne experimenty. Chlieb sa momentálne láme práve v USA a práve tak, ako opakované neúspešné vzbury (v roku 1953, 1956, 1969, 1981 až po rok 1989) nahlodali nadvládu Sovietskeho impéria tak, že sa rozpadol na prvý pohľad sám, tak aj zaoceánskej „Ríši zla“ už zvoní umieračik potom, čo od II. svetovej vojny za sebou zanechala už milióny nevinných obetí jej agresií za účelom zisku z dnes už jediného biznisu, ktorý USA vyváža do celého sveta – biznisu zabíjania.

Je tu predsa historický optimizmus, že každé zlo raz padne. Ani Sovietska ríša s jej satelitmi nepadla hneď a stálo to mnoho obetí. Aj washingtonská „Ríša zla“ raz padne. Dobro predsa zvíťazí. Len sa toho dožiť…

Gustáv Murín

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Gustáv Murín

O AUTOROVI

Gustáv Murín (1959, Bratislava), vedec (RNDr., PhD.) a zároveň úspešný spisovateľ. Debutoval v roku 1989 v češtine, na Slovensku bola kniha zakázaná. Doteraz vydal 59 kníh (z toho 7 v češtine, 2x anglicky, po jednej bulharsky, vo francúzštine, v hindí, holandsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, rusky, srbsky, španielsky a taliansky). Celkove sa predalo viac než 275 000 výtlačkov všetkých kníh autora. Vydal tiež 61 E-kníh, 9 audio-kníh, 8 DVD a 4 knihy v Braillovom písme. Až 486 textov autora bolo preložených do 51 jazykov. Literárne prezentácie absolvoval v 85 mestách a obciach Slovenska a 30 krajinách Európy, Ázie a Ameriky.
Viac informácií na http://gustavmurin.webgarden.cz.
Texty v iných jazykoch: http://muringustav.blogspot.com.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 112

Celkové hodnotenie: 28.22

Priemerná čítanosť: 3009

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Spor medzi kyjevským primátorom a Zelenským posúva Ukrajincov do temnoty

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Nedávne údery na energetickú infraštruktúru Ukrajiny úplne ochromili sektor elektrickej energie na Ukrajine a uvrhli jej veľké mestá do…

  Kauza Gorila: v médiách sa podáva tak skreslene, že je to úplne fascinujúce

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   A naozaj to dobre vypovedá o mediálno-politických hrách v našej krajine, tvrdí exminister a politický komentátor Juraj Draxler…

  Ukrajinské ozbrojené sily presúvajú delostrelectvo zo Záporožia do blízkosti Kremennej: čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 1. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Taktické skupiny ukrajinských ozbrojených síl sa 29. novembra pokúsili preskúmať obranu ruských ozbrojených síl pri Kremennej. Jednotky 17. tankovej,…

  Chceli prekryť zlyhania niečím veľkým alebo je to odkaz? Politici komentujú obvinenie Haščáka

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák/Facebook/Trend)   Netrvalo dlho a k obvineniu jedného z partnerov finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka má čo povedať čoraz…

  ŠÚKL eviduje tisíce hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Vonku sú najnovšie čísla

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili k strede (30. 11.) v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu…

  Káčer: Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru

  0icon

  Bratislava/Lodž 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru, pričom ideály povojnového usporiadania sveta sa otriasajú v základoch. Vo…

  Maroko zdolalo Kanadu 2:1 a po 36 rokoch si zahrá v osemfinále

  0icon

  Dauha 1. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Marocká futbalová reprezentácia sa druhýkrát v histórii prebojovala do osemfinále MS. Postup do vyraďovacej fázy šampionátu v…

  Sivkov: Rusko potrebuje urobiť tri kroky, aby bola s NATO na východe rozumná reč

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Politexpert/Foto:Twitter)   Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Rumunsku uviedol, že Severoatlantická aliancia posilní…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny- Biden vyhlásil, že je pripravený rokovať s Putinom o ukončení vojny na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej…

  ŠTS odmietol obžalobu podanú na advokáta Mareka Paru pre závažné procesné chyby

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu podanú prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na advokáta Mareka…

  Vášeň v Tebe

  Ako sa dostať do formy pred zimným lyžovaním?

  0 icon

  Ak si chcete užiť v zime lyžovanie s radosťou, mali by ste začať s kondičnou prípravou už v jeseni. Zhodli sa na tom viacerí skúsení profesionáli. Určite si chcete užiť lyžovanie aj vo vyššej rýchlosti. Preto by ste sa pri zlepšovaní kondície mali zamerať na posilnenie chrbtového a brušného svalstva. Silné by mali byť aj…

  Len 9-ročná Róza je už 4-násobnou darkyňou vlasou. Pomáha onkologickým pacientom

  0 icon

  Tomu sa hovorí vášeň zameraná správnym smerom. Len 9-ročná Róza Kloknerová z Jilhavy už 4-krát venovala svoje vlasy na dobročinné účely. Rózinka ich prvýkrát darovala vo svojich štyroch rokoch 14. júna 2017. Potom znova 3. apríla 2019 a následne 29. júla 2020, informuje portál DobrýDen.

  30 rokov od Sám doma 2: Herec lupiča Harryho priznal, že pri natáčaní utrpel vážne popáleniny

  0 icon

  Už je to 30 rokov, kedy si diváci mohli v kinách pozrieť film Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Dnes už 79-ročný herec Joe Pesci, ktorý hral banditu Harryho, pre portál People prezradil, čo sa mu počas natáčania skutočne stalo. Ak ste film videli niekoľkokrát, určite vám v pamäti utkvela scéna, ked

  Nechcete ráno používať škrabku na zamrznuté okná? Vyskúšajte jednoduchý trik

  0 icon

  Zamrznuté okná zvnútra aj zvonku patria počas zimy medzi nočnú moru každého vodiča. Ako zabrániť, aby ste ráno pred odchodom do práce nemuseli čistiť okno auta? Mráz a sneh spôsobujú, že cesty sú šmykľavé, čo sťažuje jazdu. A ak vaše auto nestálo v garáži, v chladných dňoch máte o starosť viac,…

  Chuck Norris rád vtipkoval: “Keď krájam cibuľu, tak cibuľa plače.“ Tentokrát plače on, prišiel o priateľa

  0 icon

  Herci prišli o ďalšieho kolegu. Vo veku 66 rokov zomrel Clarence Gilyard Jr. Môžete ho poznať najmä z filmov Top Gun, Smrtonosná pasca či seriálov Walker, Texas Ranger alebo Matlock. Za svojím kolegom smúti aj 82-ročný Chuck Norris, ktorý mu napísal dojemné slová.

  Armádny Magazín

  Ursula von der Leyen narátala už 100-tisíc mŕtvych ukrajinských vojakov. Prehľad bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 1.december 2022 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v dnešnom prejave povedala, že od februára stratili ozbrojené sily Ukrajiny nenávratne 100 000 ľudí. Počas bojov podľa nej zahynulo aj 20-tisíc civilistov. Vyjadrenia európskeho politika vyvolali búrku diskusií v ukrajinskom a západnom segmente. Došlo to dokonca až k…

  "Ak sa zrúti Rusko, pod troskami bude aj Vaše miesto" - Lukašenko varuje Arménsko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan

  0 icon

  Kazachstan, 1.december 2022 (AM) – Posledný summit ODKB, ktorý sa konal v Jerevane, bol poznačený nielen demaršom Nikola Pašinjana. Oveľa menšiu pozornosť médiá venovali dôležitému a priamemu prejavu Alexandra Lukašenka, ktorý vyzval lídrov Arménska, Kazachstanu, Kirgizska a Tadžikistanu, aby prestali hrať multivektorovú politiku, už len z pocitu se

  Streľba z pištole s tlmičom

  0 icon

  Slovensko, 1.december 2022 (AM) – Po poslednej zmene zákona o strelných zbraniach a strelive je od 15.10.2022 možné na športové a poľovné účely používať tlmič hluku výstrelu. Trh reagoval na túto možnosť širokou ponukou tlmičov rôznych výrobcov. Tu je ale malý háčik, tlmiče, ktoré neboli vyrobené na Slovensku musia mať overovac

  Ruské strategické raketové nosiče uskutočnili prvé pristátie na čínskom vojenskom letisku

  0 icon

  Rusko, 1.december 2022 (AM) – Ruské vzdušné sily a letectvo Čínskej ľudovej armády vykonali ďalšiu spoločnú hliadku v ázijsko-pacifickej oblasti, ktorá prechádzala po trase ponad Japonsko a Východočínske more. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva obrany. Spoločná letecká skupina zahŕňala ruské nosiče strategických rakiet Tu-95MS a čínsk

  Andrej Fursov: Projekt globálnej reštrukturalizácie. Svet je na ceste k zombie a Planéte opíc

  0 icon

  Rusko, 30.november 2022 (AM) – Boj o svetovú hegemóniu vždy predpokladal a zahŕňal boj za to, čo Antonio Gramsci nazýval „kultúrnou hegemóniou“. Už Mikuláš I. si veľmi dobre uvedomoval potrebu boja v oblasti kultúry. Bol to on, kto nariadil vytvorenie ruskej ideológie - „Pravoslávie. Autokracia. Národnosť“. Ale nič z toho nebolo…

  TopDesať

  Iba 1 z 10 ľudí dokáže nájsť chybu na tomto obrázku. A čo ty?

  0 icon

  Mnoho z nás má rado rôzne logické hádanky a úlohy. Dnes sme si pre teba pripravili jeden obrázok, na ktorom sa budeš pokúšať nájsť chybu. Budeš musieť preskúmať všetky detaily, aby si sa dopracoval k správnej odpovedi. Ak by ti to nešlo podľa plánov tak nezúfaj, pripravili sme ti aj…

  Najtvrdohlavejší obyvatelia sveta, ktorí sa odmietli odsťahovať

  0 icon

  Dnes si ukážeme fotografie budov, ktorých majitelia sú zrejme tými najtvrdohlavejšími obyvateľmi sveta, pretože sa odmietli odsťahovať zo svojich domov. Všetci milujeme ľudí, ktorí si jednoducho idú za svojimi cieľmi, nenechajú sa šikanovať a ani ovplyvňovať. Postavia sa za seba a svoje práva tvárou tvár všetkým mocným korporáciám a vládam.…

  Máš zlý deň? Títo ľudia ti dokážu, že to nie je až také zlé

  0 icon

  Máš zlý deň? Alebo máš problém sa s takýmito dňami vyrovnať? Nezúfaj, nie si jediný ani posledný. Ľudia sa podeli o svoje nešťastie na internete týmito vtipnými fotografiami. Existujú 2 spôsoby, ako sa môžeme postaviť k našej smole. Môžem sa ňou nechať vytočiť a hnevať sa, alebo ju môžeme prijať…

  18 zaujímavostí, ktoré Dubaj premenil na realitu

  0 icon

  Všetky tieto javy sú pre obyvateľov Dubaja samozrejmosťou. Pre nás sú však niektoré tieto veci nereálne a pripadajú nám, ako vytvorené na počítači alebo natočené v Hollywoode. Dubaj je naozaj krásnym ale zvláštnym miestom. Dnes ti teda prinášame 18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou. Uži si tieto nasledujúce…

  Títo ľudia vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu

  0 icon

  V každom z nás sa ukrýva trocha kreativity. Záleží len od nás, či ju dokážeme naplno ukázať svetu. Títo ľudia sa rozhodli, že vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu. Nečakané výzvy dokážu rýchlo pokaziť náladu, pretože nie každý má rád prekvapenia, kvôli ktorým musí opustiť svoju komfortnú zónu. To…

  FOTO DŇA