Kriza v zdravotníctve

Kríza v zdravotníctve

 

 

             Súčasný katastrofálny stav v slovenskom zdravotníctve je len logickým dôsledkom jeho obrovskej finančnej, organizačnej, odbornej , morálnej a legislatívnej  krízy. Od roku 1989 sa zdravotnictvu nevenovala a nevenuje zo strany štátu, politikov a občanov skoro žiadna pozornosť. Treba zdôrazniť, že zodpovednosť za dnešný stav bez výnimky nesú všetky vlády od roku 1989. Ani pre jednu nebolo zdravotníctvo prioritou, ani jedna nevypracovala stratégiu rozvoja do budúcnosti, ktorá by bola aj meniacimi sa vládami dodržiavaná. Naopak, s každou vládou prišiel do vedenia zdravotníctva dobrodruh presvedčený o svojej reformnej genialite. Výsledky vidíme. Dnes na čele stojí minister, ktorý ani nevie, čo riadi a predsedom zdravotníckeho výboru NR je medicínsky analfabet.

          Rokmi sa postupne zrušil síce socialistický, no funkčný systém  zdravotníctva a tento nebol nahradený ničím, čo by systém aspoň vzdialene pripomínalo. Za 33 rokov experimentovania pod názvom reformovanie sa rozpadla  sieť  zdravotníckych služieb od obvodných, závodných či školských lekárov cez funkčné polikliniky s nadväznosťou na jednotlivé typy nemocníc podľa náročnosti poskytovaných služieb. Dnes máme schátrané polikliniky živoriace  z nájomného   plateného torzom ledva prežívajúcich ambulancií, ambulancie obvodných lekárov a ambulantných špecialistov sú roztrúsené po obytných domoch miest bez akejkoľvek logiky a vzájomnej nadväznosti. Máme rozbitú sieť nemocníc, keď chýba aspoň základné rozdelenie nemocníc, v mnohých nemocniciach nie sú jasní majitelia, nie je jasná kompetencia štátu v ich odbornom riadení,  absentuje nadväznosť odborných služieb. Sme svedkami zvláštnych hybridov, keď v štátnych nemocniciach je skoro všetko, čo môže priniesť zisk v súkromných rukách  / lekárne, biochemické laboratória, rontgeny, CT, MR, dokonca celé oddelenia, parkoviská…/. V dôsledku chaosu nie je jasné, kto vlastne slovenské zdravotníctvo organizačne a odborne riadi. Dovolím si tvrdiť, že nikto a zdravotníctvo sa rúti samospádom do zániku a funguje už len zotrvačnosťou a nadprácou lekárov v dôchodkovom veku. . Nie sú vypracované alebo zmodernizované štandardné diagnostické postupy, chýbajú štandardné terapeutické postupy, nie sú vypracované poučenia pacientov o zdravotníckych výkonoch, neexistujú objektívne štatistiky. Postavenie niekoľkých koncových vysoko špecializovaných zdravotníckych centier s fanfárami nemá s budovaním funkčného systému v zdravotníctve nič spoločné.

          Z dvoch hlavných typov zdravotníckych systémov – trhového a solidárneho, má Slovenská republika jeden z najsolidárnejších systémov na svete.  V solidárnom systéme sú regulované ceny zdravotníckych služieb, je povinnosť platiť zdravotné poistenie /skôr daň/. Jej výška sa riadi príjmom, nie individuálnym zdravotným rizikom a na zdravotnícke služby je právny nárok. Ľudia majú istotu, že budú vždy ošetrení, no majú len malú šancu úroveň poskytnutých služieb ovplyvniť. Hlavnými negatívami tohoto systému je zneužívanie zdravotníckej starostlivosti a neustála ekonomická nestabilita systému. Na  jednej strane má Slovenská republika z dôvodu minimálneho podielu priamej spoluúčasti občanov jeden z najsolidárnejších zdravotnickych systémov na svete,  na druhej strane však štát odvádza do zdravotníctva len 6,7 percent HDP, čím je na chvoste európskych krajín.  Dlhé roky dokonca vôbec neplatil za občanov, za ktorých je povinný poistné platiť a v súčasnosti za nich platí oveľa menej, ako odvádzajú zamestnaní poistenci. Pritom títo “štátni poistenci” sú najväčším konzumentom prostriedkov zo zdravotníctva.  Rozšafnosť štátu na strane jednej a skúposť na strane druhej spolu s  neschopnosťou riadiť zdravotníctvo organizačne, finančne a odborne  je  príčinou, prečo  treba hľadať  zdroje  inde  a hlavne  tam,  kde to ide  bez  odporu. 

 Z tohto pohľadu je zrušenie a rušenie nemocníc, zatváranie či spájanie oddelení, znižovanie stavu zdravotníckych pracovníkov ich odchodom do zahraničia z dôvodu nízkych platov a zlých pracovných podmienok krokom logickým. Nie preto, že by to bolo dobré, no na viac štát nechce dať a nechce urobiť v zdravotníctve poriadok.  V jeho súčasnom stave už ani nemôže   a Herakla na vyčistenie Augiášovho chlieva nemáme. Nízka odborná úroveň, podvyživené personálne stavy zdravotníckych pracovníkov, dôchodkový vek množstva lekárov a obrovská diera po ich odchode, nechuť stredodoškolákov studovať medicínu, cielené vykrádanie študentov a mladých lekárov okolitými štátmi rôznymi sľúbenými výhodami, prechoreté obyveľstvo je výsledkom tohto experimentovania. Za 33 rokov nebol štát schopný postaviť jednu funkčnú modernú nemocnicu. Ako na zázrak sa teraz vláda pozerá na stavbu nemocnice Bory neuvedomujúc si, že do súkromnej nemocnice bude stiahnutá posledná kvalita zdravotníckeho personálu -a to aj bez zmluvy nemocnive so VŠZP a štátnym nemocniciam ostanú oči pre plač. Sen o spáse zavedením DRG systému zo Spolkovej republiky Nemecko ostane len snom. Nemecko sa s DRG systémom -prevzatý z Austrálie- borí od roku 2003. Okrem výhod však systém nezastavil každoročné narastanie výdavkov v zdravotníctve a vyššie náklady zdravotných poisťovní. Ako stvorené pre slovenské zdravotníctvo.

        Základným stavebným kameňom v zdravotníckej činnosti je výkon. Cenu výkonu tvorí spotrebovaný zdravotnícky materiál, použité liečivá, mzdové náklady, náklady na energiu, nájomné, výkony spojov, poštovné, upratovanie, vodné a stočné, bežná údržba, všetky služby nemateriálovej povahy a odpisy. Tu si treba uvedomiť, že skoro všetok zdravotnícky materiál, prístroje  a liečivá dovážame za svetové ceny. Je teda logické, že cenu napr. operácie musí tvoriť spotrebovaný materiál a liečivá, práca všetkých zúčastnených, prevádzkové náklady. Ceny jednotlivých  výkonov sú v krajinách EU presne stanovené.  Vychádzajúc z definície ceny výkonu sú všetky položky až na mzdy cenovo porovnateľné s európskymi, len cena výkonu sa na Slovensku prispôsobila tomu, koľko je regulátor ceny v zdravotnej službe – štát prostredníctvom svojej poisťovne- ochotný dať a nie koľko to naozaj stojí. To je odpoveď na to prečo chátrali nemocnice a polikliniky a mnohé bolo treba zavrieť. Nebolo to kvôli vysokým platom zdravotníckych pracovníkov, ale kvôli tomu, že cena za výkon- diagnostiku a záchranu pacienta- bola oveľa vyššia, ako bol a je štát ochotný zaplatiť. Preto boli a budú nemocnice stále v dlhu. Ak bude niekto tvrdiť, že sú nemocnice a zariadenia, kde to funguje, tak treba upresniť, že ide o nemocnice a zariadenia zväčša neštátne, kde si  pacientov vyberajú a ťažkých, akútnych pacientov neberú. Nemajú nočné služby na akútnu starostlivosť a majú nadštandardne zmluvy s poisťovňami. Pacient si často dopláca. V rovnakej finančnej a vykorisťujúcej atmosfére pracujú ambulantní špecialisti. Títo pracujú cez bodové ohodnotenie svojho výkonu /viď. čo tvorí jeho cenu/ podľa Zoznamu zdravotníckych výkonov. Dlho mali poisťovňami stanovené finančné limity maximálneho mesačného finančného zisku a keď ho prekročili, mohli síce pacientov vyšetrovať a ošetrovať, no zadarmo. Jednania o ich zmluvách, o výške mesačných limitov s poisťovňami existujú len v mediálnych správach, nie v skutočnosti. Nepodpísanie ponúknutej zmluvy sa rovná ekonomickej samovražde.  Vo financiách a v  ukazovateľoch kvality ambulancií sa nezohľadňuje skutočná kvalita práce, materiálne a prístrojové vybavenie ambulancií, ale lacnosť. Kto je pre poisťovne lacný, ten je dobrý a kto si čo nevylobuje, to nemá. Investovať do svojej ambulancie sa neoplatí. Výška bodu pre ambulantných špecialistov je jedným zo zázrakov sveta- napriek neustálemu zvyšovaniu všetkých položiek tvoriacich jeho výšku, je hodnota bodu dlhé roky nehybná, ako keby trpel parezou. Súčasná situácia s energiami s vysokou pravdepodobnosťou povedie k zániku mnohých ambulancií. Vo väčšine ordinujú lekári v dôchodkovom veku, mladí lekári o ambulantnú prácu záujem nemajú a dovolím si tvrdiť, že ani vedomosti. Najjednoduchší z hľadiska financií sú pre poisťovne obvodní lekári,  ktorých však kapitačná platba pasovala na vypĺňačov konziliárnych lístkov a dispečerov a z cieľa vytvoriť rodinných lekárov zostal len sen.  V záujme prežitia klamú zdravotnícke zariadenia a ambulancie poisťovne a poisťovne neplatia lekárom za ich odvedenú prácu. Nikto sa nikde nedovolá spravodlivosti a žiadna zo strán s ekonomickým pudom sebazachovania v tomto nemôže prestať.  Pozoruhodné je, že regulátor zdravotníckych služieb nenesie voči občanom a pacientom žiadnu zodpovednosť. Jediní, kto ju nesú, sú zdravotnícki pracovníci. Dokonca bol voči nim vytvorený špeciálny úrad. Síce s veľkým rozpočtom, no slabým odborným personálnym obsadením  a skoro žiadnymi právomocami. Miniatúrne Slovensko má 3 zdravotné poisťovne. Na čele poisťovní stojí VšZP -skôr by sa hodil názov prideľovač peňazí, lebo od poisťovania má ďaleko, ktorá udáva smer a líniu, ostatné  poisťovne ponúkajú prakticky rovnaké služby, rozdiely v platbách zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám sú minimálne. Z tohto pohľadu je existencia viacerých poisťovní poskytujúcich prakticky rovnaké služby v súčasnej finančnej mizérii pochybná.

O zdravotníctve, jeho stave, príčinách by sa dalo dlho písať. Aj o rôznych optimistických analýzach, nových reformných krokoch, ktoré prinesú do zdravotníctva zázrak. Pri nich  papier znesie všetko. Fakt je však taký, že slovenské zdravotníctvo je v kolapse a na dne, z ktorého sa len veľmi ťažko dostane. Chaos a neporiadok je taký veľký, že podľa môjho odhadu by náprava pri optimálnom systémovom riešení trvala asi 50 rokov. Z hľadiska pouzatváraných rôznych zmlúv s právnymi kľučkami a potrebnými súdnymi spormi je táto realizácia ilúziou. Radšej si treba pripraviť peňaženky a nebyť chorý.

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

František Filo

O AUTOROVI

Chirurg s dlhoročnou praxou na Slovensku, Nemecku, Rakúsku

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 1

Celkové hodnotenie: 42.81

Priemerná čítanosť: 327

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

  0icon

  Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

  V sobotu si treba dávať pozor na snehové jazyky aj vietor

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na väčšine územia s výnimkou niektorých okresov na juhu a východe si treba v sobotu dávať pozor na snehové…

  Nórsko zaznamenalo trojnásobný nárast príjmov z daní z ropy a plynu a dosiahlo nový rekord

  0icon

  Oslo 27. januára 2023 (HSP/oilprice/Foto:Pixabay)   Nórsko očakáva, že v roku 2022 získa rekordných 89,5 miliardy USD (884 miliárd nórskych korún) z daní z ropy…

  Najprv delostrelectvo, potom tanky, potom vojenské lietadlá a potom čo?

  0icon

  Washington 28. januára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Peter Steffen)   Zdá sa, že pomalé stúpanie USA po rebríčku eskalácie na Ukrajine sa o niečo zrýchlilo - bez veľkých…

  Dokáže SNS zamiešať volebné karty a dostať sa do parlamentu?

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Ak by sa SNS nakoniec predsa len podarilo preliezť do parlamentu, urobilo by to mnohým už teraz tvoriacim…

  Rozdelenie bohatstva v Indii je ohromujúce

  0icon

  Nai Dilli 28. januára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Najbohatšie percento Indov vlastní štyridsať percent národného bohatstva krajiny, zatiaľ čo najchudobnejších päťdesiat percent vlastní tri percentá. Taký…

  Oporný múr na horskom priechode Soroška je v nevyhovujúcom stave, rozpadáva sa

  0icon

  Oporný múr na horskom priechode Soroška je v nevyhovujúcom stave, rozpadáva sa.

  Meloniová ukazuje svoju "ruskú lásku" prostredníctvom Líbye

  0icon

  Rím 28. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Líbyjská kríza sa zďaleka neskončila. Kríza v Líbyi, ktorá sa začala v dôsledku povstania podporovaného NATO, ktoré zvrhlo…

  Irán schválil členstvo v Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

  0icon

  Teherán 28. januára 2023 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Poslanci Madžlisu (parlamentu) schválili mimoriadny plán záväzkov Iránu na dosiahnutie pozície členského štátu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS),…

  To myslí vážne? Matovič predpovedá ako dopadnú septembrové voľby

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Je zrejmé, že predčasné voľby budú. Politici sa síce nezhodnú na mesiaci, ale OĽaNO stanovilo termín…

  Vášeň v Tebe

  Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

  0 icon

  Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

  TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

  0 icon

  Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  Armádny Magazín

  Sestra vodcu KĽDR: "Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska"

  0 icon

  Severná Kórea, 28. januára 2023 (AM) – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong vyjadrila svoj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajine a geopolitickú konfrontáciu medzi Ruskom a kolektívnym Západom. Sestra Kim Čong-una, ktorá zastáva post zástupcu vedúceho oddelenia Ústredného výboru Robotníckej strany KĽDR, uviedla, že Spojené štáty pumpujú

  Západ je nespokojný s Abramovičom. Jeho úloha ako sprostredkovateľa pri rokovaniach s Kyjevom sa oslabila

  0 icon

  USA, 28. januára 2023 (AM) – Takmer pred rokom sa ruský miliardár Roman Abramovič pokúsil pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine, zachrániť si reputáciu na Západe a majetok vo výške 15 miliárd dolárov. Jeho pokusy však neboli úspešné a teraz sa jeho úloha obmedzuje na vyjednávanie výmeny väzňov alebo „dohody o obilí“.…

  Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

  Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazn

  Rusko nemôžeme ignorovať. O "Bismarckovom dialógu"

  0 icon

  Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od

  TopDesať

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

  0 icon

  Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  FOTO DŇA