Očisťujeme cirkev jej znečisťovaním!? Príliš sme asi napáchli týmto bezbožným svetom. Stratil sa kontakt s vôňou oviec…

Mediálne najaktívnejší arcibiskup C.M.Vigano sa pustil z razanciou proroka do veľkej skorumpovanosti nielen v geopolitike, ale aj vo Vatikáne. S úžasom o jeho vyše 4.ročných svedectvách z vnútorného fóra o tom čítajú milióny vystrašených katolíkov po celej internetovej planéte. Obdivujú jeho statočné srdce, lásku k tej pôvodnej  vraj nepoškvrnenej časti v matke cirkvi a jej posvätnej úlohe v dejinách. Tešia sa, že aspoň jeden spravodlivý sa našiel medzi nástupcami apoštolov, čo bez nami obľúbenej pokoncilovej presvätej bojazlivosti pomenúva biedy našej doby a neevanjeliové dezercie vo vnútri cirkvi.

Ako jediný z biskupov sa odvážil aj verejne prekarhať pápeža Františka za jeho viaceré heterodoxné vyjadrenia, čiže ohlasovanie už nie pravovernej ortodoxie. A vraj už jeho totálnu zradu katolíckeho ideálu a snahu vraj o zámerné potopenie Petrovej loďky. Náš topmediálny hrdina už dlhšie prskavkuje nesvätú síru. Hnev mu zaslepil zrak, aj jeho celkový prejav. Veľmi si to tým sám znekvalitnil. Zostal asi ako sám vojak v poli. Akoby nemal už ani kvalitnejších spolubratov ako korektorov. My moderní vrajkresťania sa totiž bratstvom už nezaťažujeme, načo si život komplikovať, však?.. Dnes IN je byť ťažký individualista. To ja naša tajná ponuka, ako sa kvalitne vytunelovať.  Pochádza ona asi z bratríčkovania sa navzájom, ako to raz poodhalil kard. Ratzinger.

Pápeža prezýva už bezočivo iba civilným priezviskom.Preháňa ako pubertiak, napr. zúrivosť Bergoglia, zrada Bergoglia…Hrozná to zloba.Veľmi zlý príklad najmä pre miliardu katolíkov, aj pre celý svet. Odkomunikované už skrytozjavne čertovsky rozzúrene a  nekultúrne ako “na sedláka”…Smietku v inom vidí, v sebe brvno nie…To brvno vážení je dlhoročné hrajkanie sa na kariérofilnú úctu ku svätému otcovi v slovách, gestách, v listoch, v liturgiách, ktorá je zakončená takýmto totálne deklasujúcim plieskaním nahnevkaného bičíka po pápežovej reverende na strane jednej a takým obrovským ignorovaním na strane druhej od celého svetového episkopátu? O akej dôstojnosti ľudskej osoby my tu verejne a pred celým svetom škodoradostne sa už kvalitne nenávidiac “meleme” spolu s ohlasovím toho najvznešenejšieho z učení? 

“Na hulváta” sa pustil do sv.omše Novus Ordo. Kto nevie, tak to je tá miliarda svätých omší odslúžených po 2.Vatikánskom koncile. Ktorú do praxe uviedli platne zvolení pápeži počnúc sv. Pavlom VI. Tam, kde je platne premenený Kristus vo Sv. eucharistii. Túto prax ALE vykonával aj “najväčší z moderných prokokov” osobne aj kolektívne, sám arcibiskup CMV. Počas celého svojho aktívneho života ako dôležitý sekretát vo Vatikáne aj ako predôležitý pán veľvyslanec Vatikánu v USA. Urobil tak jednu obrovskú kariéru okrem toho iného vari aj veľa dobrého čo robil. Dnes nepovie nič dobrého na tento typ liturgie, čiže spoločnej oslavy Boha, iba to

                      verejne zhadzuje a kope do toho! Aj do Krista tam!!! Toto sa má tolerovať?

Má to akoby za úplné nič, preBoha! Máme z jeho v niečom aj ozaj cenných prejavov predivný dojem, že akokeby my, čo sa zúčastnujeme či slúžime tieto sv.omše, sme boli úplní tupci, odpadlíci a hlupáci. Uráža to totiž aj nás. Vyzdvihuje ako plnovýživovú iba tridentskú večnú omšu, ktorá sa slúžila pred II.VK vyše tristo rokov. Tú obnovene dovolil slúžiť pápež Benedikt XVI., zaujímavé že sv. Ján Pavol II. nie, a František jej moc nefandí, obmedzuje ju, ale ju nezakazuje. Asi z úcty ku expp Benediktovi. 

Neprezrádza tým CMV, že on nemá pápeža Františka ale vôbec rád? Čo je pre biskupa nielen scestie, ale aj antidiplomatické fó-pa. Veľmi pohoršujúca osobná apostáza od katolíckej viery. Nehovorí o ňom v tých prejavoch nič dobré. To, že boli povolené sv. príjímania pre prenasledovaných kresťanov ich bývalými partnermi mnohokrát v neplatne uzavretom manželstve, to neznamená, že súčasný pápež ničí sviatosť manželstva! Ako nám to excelentný exdiplomat a nástupca apoštolov podsúva, napr.

Či by nebolo od neho férovejšie miesto robenia tej veľkej cirkevnej kariéry v nejakom čase si veci premyslieť a prestúpiť do bratstva Pia X., ktoré má podobný naratív? Ale dlhé roky čušať, užívať si navonok všetky skorokráľovské výhody, ale vo vnútri škrípať zubami pretvárky a nespokojnosti? A potom, v zabezpečenom blahobytnom dôchodku vybuchnúť extrémnym hnevom na pápeža, na Vatikán aj na všetkých spolukolegov biskupov a na ich hrozivé sprisahanie ticha? Veď on sám to sebaoslavné ticho desaťročia pestoval a iným odporúčal, či? Toto je od Vás úprimné, vdp. arc?! Veru nie je. A je to aj príklad ukážkového verejného nepokánia a lentýchinýchobviňovania od Vás!

To, že máme v matke cirkvi rôzne názory aj opozíciu, je normálne. To, že máme niekoho z biskupov, čo robí aj samému Vatikánu službu admonitoringu, čiže kritického zrkadlenia, je tiež ok. Ale vôbec nie je dôstojné a správne, aby sa tak dialo v médiách “na sedláka či na hulváta”.

Extrémisticky, s ibanegativizovaním niekoho v úrade nad či pod sebou. Nedôstojným urážaním kolegov či spoluveriacich či inak katolicitu žijúcich. Absolútnym bagatelizovaním toho čo je platne schválené dnes a absolutizovaním toho, čo bolo dobré včera. Ťažkotonážny pseudoprorocký infantilizmus s neúprimným dnom srdca, ale snáď s dosť úprimnou snahou niečo neniť.

Odvaha, ale už uletená. Opovážlivá. A nespravodlivo nahnevaná.

Ideme očisťovať matku cirkev tak, že ju zároveň takto znečisťujeme?

Takýto cynický príklad ponúkame k nasledovaniu tým mladším !?!

Príliš sme asi napáchli týmto bezbožným svetom. Stratil sa kontakt s vôňou oviec…

Oslovil ma od CMV pojem “intelektuálna poctivosť”. Hodné to veru hlbšieho premeditovania. Hlavne nám, čo sme ako Bohu zasvätené osoby a vážne vieru žijúcim laikom. Tie kritické prejavy sú totiž nasmerované predovšetkým sem. Čítajú ich určite všetci kardináli, je ich vyše 200, biskupi, je ich vyše 5000, všetci kňazi, je ich vyše 400 000, všeci rehoľníci, rehoľníci, i zasvätení laici, katechéti,  je ich milión či dva. Zadumane premýšľajú, selektujú, modlia sa, obetujú… Vedia oni, že situácia nášho sveta i cirkvi je vážna, apokalyptická, zmätočná, veľmi neistá…. A vedia oni všetci, že arc.CMV v tých varovných posolstvách väčšinou netára, ale osobne dosť riskuje a poriadne sa všetkými pokúša otriasť.                  V niektorých bodoch však už aj tára, aj na hulváta uráža, aj na sedláka to sväté znevažuje. Intelektuálnu poctivosť viditeľne sám v polovici svojich prejavov nepoužíva. Asi nie z demencie ale z nedoriešenej ješitnosti.

A tak som ho verejne s láskou napomenul. Snažil som sa pritom nestratiť elementárnu úctu zo základnej školy ani predmaturitnú intelektuálnu poctivosť. Vďaka, ak mu to niekto preloží a prepošle. Nemám totiž na neho kontakt. Aby som trocha aj napomohol spoluveriacim a najmä tým z centra mystického Kristovho Tela – zasväteným,  pri rozlišovaní.

Aby mi raz niekto na Poslednom súde neráčil do očí šplechnúť strašnú výčitku: “A ty si čo robil, keď bolo to veľmi turbulentné a zmätočné obdobie v Kristovej cirkvi v závere dejín? Zametal si to nepríjemné pod koberec?! Tváril si sa, že problém nevidíš!? Alebo si ako väčšina zmätených baránkov a dostrašených oviec iba čušal, aj roky?.. Aj vtedy, keď tá veľká apostáza sprisahania mlčania dospela až “na chrapúňa”?!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavel Pakoš

O AUTOROVI

posledné miesto je veľmi čestné miesto
www.umeniezit.eu

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 163

Celkové hodnotenie: 11.84

Priemerná čítanosť: 1346

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslankyne sa pobili v bare. Cigániková skončila na pohotovosti

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Martin Baumann)   Medzi poslankyňami Romanou Tabak (Sme rodina) a Janou Bittó Cogánikovou to v poslednom období vrie. Najnovšie…

  Postup Ruska v konflikte s Ukrajinou zdá sa zaskočil USA. Aké majú teraz tri základné možnosti na reakciu?

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Jim Watson)   Reakcia Ameriky na udalosti v Rusku, Donbase, Záporoží a Chersonskej oblasti bola prekvapivo tlmená. Dokonca nudná, ak vezmeme…

  Držať pozície znamená prehrať

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube,Pixabay)   Douglas McGregor, plukovník vo výslužbe, spolupracovník portálu The American Conservative, bývalý poradca ministra obrany v Trumpovej administratíve, ocenený…

  Ruská jadrová reakcia nie sú iba vyhrážky. Rusko je na použitie atómových taktických zbrani pripravené

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Susan Walsh)   Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa…

  Pri služobnom zákroku v Malých Levároch sa zranili tri osoby

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšom zásahu polície v Malých Levároch v okrese Malacky sa mali podľa aktualizovaných informácií zraniť tri osoby.…

  Ukrajinského prezidenta Zelenského sklamal Izrael a vystrašili iránske drony

  0icon

  Bratislava 24. september 2022 (Foto: Screenshot/Flightradar)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je šokovaný z toho, že Izrael je spolu s Maďarskom jedinou relevantnou krajinou, ktorá Ukrajine nedodala…

  Skutočne sa na nás valí tsunami? Aby bol niekto za spasiteľa, treba najprv vyvolať katastrofu, reagujú analytici na slová nového ministra

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Nový minister hospodárstva Karel Hirman sa v jednom z najnovších rozhovor vyjadril, že sa na nás…

  Putin mal prevziať velenie a zakázať ústup z Chersonu

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vladimir Putin zakázal ruskej armáde ustúpiť z Chersonu a prevzal strategické velenie bojových operácií na…

  Horskí záchranári súťažia v Nízkych Tatrách na Memoriáli Romana Bencúra

  0icon

  Demänovská Dolina 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Horská záchranná služba)   Horskí záchranári zo Slovenska, Česka a Poľska testujú v sobotu v Nízkych Tatrách svoje zručnosti na…

  Nadal sa odhlásil z Laver Cupu, chce byť pri manželkinom pôrode

  0icon

  Londýn 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Španielsky tenista Rafael Nadal sa v sobotu odhlásil z Laver Cupu. V piatok odohral zápas štvorhry po boku…

  Armádny Magazín

  Erdogan potrebuje vyvolať vojenskú krízu. O grécko-tureckej vojne v rámci NATO

  0 icon

  Turecko, 24.september 2022 (AM) – Grécko v septembri oficiálne varovalo EÚ a NATO pred hrozbou vojny s Tureckom. Popredné európske a americké médiá uvádzajú, že v rámci hraníc NATO sa schyľuje k vojne medzi oboma členmi tohto vojenského bloku. Die Welt píše : „ Na papieri sú Turecko a Grécko spojenci…

  Vyčkávacia taktika? USA a Nemecko veľmi pomaly dodávajú tanky Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Ukrajina požiadala Západ o urgentné dodávky moderných tankov, aby uspela v protiofenzíve na severovýchode krajiny, no západné štáty na žiadosť reagovali pomaly. Píše o tom Politico s odvolaním sa na sedem zdrojov. Podľa partnerov z publikácie Kyjev potrebuje americké M1 Abrams a nemecké leopardy, avšak

  Iránske tanky Zulfikar a Karrar

  0 icon

  Irán, 24.september 2022 (AM) – Irán sa už takmer 40 rokov nachádza na sankčnom zozname USA, Izraela a EÚ. Krajina, ktorá pred takmer 40 rokmi odstránila iránskeho proamerického šacha, zničila americké komando, ktoré zaútočilo na Irán s cieľom oslobodiť zajatých amerických rukojemníkov, uštedrila výprask irackému vodcovi Saddamovi Hussajnovi, spojencovi Američan

  Ukrajina má problém - roje iránskych dronov likvidujú ťažkú techniku ozbrojených síl. Video

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Podľa hlásenia v operačnom ukrajinskom veliteľstve "Juh", ruské ozbrojené sily zničili ukrajinský remorkér, ktorý bol v prístave Očakov v Mykolajivskej oblasti. Loď zasiahol iránsky kamikadze dron Shahed-136. Rovnakým spôsobom došlo k úderu na budovu v Krivoj Rogu.  

  Ruské sily zničili už takmer tristo ukrajinských vojenských lietadiel

  0 icon

  Ukrajina, 23.september 2022 (AM) – Počas ruskej špeciálnej vojenskej operácie už bolo zničených takmer 300 ukrajinských vojenských lietadiel, informovalo v piatok ruské ministerstvo obrany.   „Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie bolo zničených 298 lietadiel, 155 vrtuľníkov, 2 054 bezpilotných prostriedkov, 376 protilietadlových

  FOTO DŇA