Očisťujeme cirkev jej znečisťovaním!? Príliš sme asi napáchli týmto bezbožným svetom. Stratil sa kontakt s vôňou oviec…

Mediálne najaktívnejší arcibiskup C.M.Vigano sa pustil z razanciou proroka do veľkej skorumpovanosti nielen v geopolitike, ale aj vo Vatikáne. S úžasom o jeho vyše 4.ročných svedectvách z vnútorného fóra o tom čítajú milióny vystrašených katolíkov po celej internetovej planéte. Obdivujú jeho statočné srdce, lásku k tej pôvodnej  vraj nepoškvrnenej časti v matke cirkvi a jej posvätnej úlohe v dejinách. Tešia sa, že aspoň jeden spravodlivý sa našiel medzi nástupcami apoštolov, čo bez nami obľúbenej pokoncilovej presvätej bojazlivosti pomenúva biedy našej doby a neevanjeliové dezercie vo vnútri cirkvi.

Ako jediný z biskupov sa odvážil aj verejne prekarhať pápeža Františka za jeho viaceré heterodoxné vyjadrenia, čiže ohlasovanie už nie pravovernej ortodoxie. A vraj už jeho totálnu zradu katolíckeho ideálu a snahu vraj o zámerné potopenie Petrovej loďky. Náš topmediálny hrdina už dlhšie prskavkuje nesvätú síru. Hnev mu zaslepil zrak, aj jeho celkový prejav. Veľmi si to tým sám znekvalitnil. Zostal asi ako sám vojak v poli. Akoby nemal už ani kvalitnejších spolubratov ako korektorov. My moderní vrajkresťania sa totiž bratstvom už nezaťažujeme, načo si život komplikovať, však?.. Dnes IN je byť ťažký individualista. To ja naša tajná ponuka, ako sa kvalitne vytunelovať.  Pochádza ona asi z bratríčkovania sa navzájom, ako to raz poodhalil kard. Ratzinger.

Pápeža prezýva už bezočivo iba civilným priezviskom.Preháňa ako pubertiak, napr. zúrivosť Bergoglia, zrada Bergoglia…Hrozná to zloba.Veľmi zlý príklad najmä pre miliardu katolíkov, aj pre celý svet. Odkomunikované už skrytozjavne čertovsky rozzúrene a  nekultúrne ako “na sedláka”…Smietku v inom vidí, v sebe brvno nie…To brvno vážení je dlhoročné hrajkanie sa na kariérofilnú úctu ku svätému otcovi v slovách, gestách, v listoch, v liturgiách, ktorá je zakončená takýmto totálne deklasujúcim plieskaním nahnevkaného bičíka po pápežovej reverende na strane jednej a takým obrovským ignorovaním na strane druhej od celého svetového episkopátu? O akej dôstojnosti ľudskej osoby my tu verejne a pred celým svetom škodoradostne sa už kvalitne nenávidiac “meleme” spolu s ohlasovím toho najvznešenejšieho z učení? 

“Na hulváta” sa pustil do sv.omše Novus Ordo. Kto nevie, tak to je tá miliarda svätých omší odslúžených po 2.Vatikánskom koncile. Ktorú do praxe uviedli platne zvolení pápeži počnúc sv. Pavlom VI. Tam, kde je platne premenený Kristus vo Sv. eucharistii. Túto prax ALE vykonával aj “najväčší z moderných prokokov” osobne aj kolektívne, sám arcibiskup CMV. Počas celého svojho aktívneho života ako dôležitý sekretát vo Vatikáne aj ako predôležitý pán veľvyslanec Vatikánu v USA. Urobil tak jednu obrovskú kariéru okrem toho iného vari aj veľa dobrého čo robil. Dnes nepovie nič dobrého na tento typ liturgie, čiže spoločnej oslavy Boha, iba to

                      verejne zhadzuje a kope do toho! Aj do Krista tam!!! Toto sa má tolerovať?

Má to akoby za úplné nič, preBoha! Máme z jeho v niečom aj ozaj cenných prejavov predivný dojem, že akokeby my, čo sa zúčastnujeme či slúžime tieto sv.omše, sme boli úplní tupci, odpadlíci a hlupáci. Uráža to totiž aj nás. Vyzdvihuje ako plnovýživovú iba tridentskú večnú omšu, ktorá sa slúžila pred II.VK vyše tristo rokov. Tú obnovene dovolil slúžiť pápež Benedikt XVI., zaujímavé že sv. Ján Pavol II. nie, a František jej moc nefandí, obmedzuje ju, ale ju nezakazuje. Asi z úcty ku expp Benediktovi. 

Neprezrádza tým CMV, že on nemá pápeža Františka ale vôbec rád? Čo je pre biskupa nielen scestie, ale aj antidiplomatické fó-pa. Veľmi pohoršujúca osobná apostáza od katolíckej viery. Nehovorí o ňom v tých prejavoch nič dobré. To, že boli povolené sv. príjímania pre prenasledovaných kresťanov ich bývalými partnermi mnohokrát v neplatne uzavretom manželstve, to neznamená, že súčasný pápež ničí sviatosť manželstva! Ako nám to excelentný exdiplomat a nástupca apoštolov podsúva, napr.

Či by nebolo od neho férovejšie miesto robenia tej veľkej cirkevnej kariéry v nejakom čase si veci premyslieť a prestúpiť do bratstva Pia X., ktoré má podobný naratív? Ale dlhé roky čušať, užívať si navonok všetky skorokráľovské výhody, ale vo vnútri škrípať zubami pretvárky a nespokojnosti? A potom, v zabezpečenom blahobytnom dôchodku vybuchnúť extrémnym hnevom na pápeža, na Vatikán aj na všetkých spolukolegov biskupov a na ich hrozivé sprisahanie ticha? Veď on sám to sebaoslavné ticho desaťročia pestoval a iným odporúčal, či? Toto je od Vás úprimné, vdp. arc?! Veru nie je. A je to aj príklad ukážkového verejného nepokánia a lentýchinýchobviňovania od Vás!

To, že máme v matke cirkvi rôzne názory aj opozíciu, je normálne. To, že máme niekoho z biskupov, čo robí aj samému Vatikánu službu admonitoringu, čiže kritického zrkadlenia, je tiež ok. Ale vôbec nie je dôstojné a správne, aby sa tak dialo v médiách “na sedláka či na hulváta”.

Extrémisticky, s ibanegativizovaním niekoho v úrade nad či pod sebou. Nedôstojným urážaním kolegov či spoluveriacich či inak katolicitu žijúcich. Absolútnym bagatelizovaním toho čo je platne schválené dnes a absolutizovaním toho, čo bolo dobré včera. Ťažkotonážny pseudoprorocký infantilizmus s neúprimným dnom srdca, ale snáď s dosť úprimnou snahou niečo neniť.

Odvaha, ale už uletená. Opovážlivá. A nespravodlivo nahnevaná.

Ideme očisťovať matku cirkev tak, že ju zároveň takto znečisťujeme?

Takýto cynický príklad ponúkame k nasledovaniu tým mladším !?!

Príliš sme asi napáchli týmto bezbožným svetom. Stratil sa kontakt s vôňou oviec…

Oslovil ma od CMV pojem “intelektuálna poctivosť”. Hodné to veru hlbšieho premeditovania. Hlavne nám, čo sme ako Bohu zasvätené osoby a vážne vieru žijúcim laikom. Tie kritické prejavy sú totiž nasmerované predovšetkým sem. Čítajú ich určite všetci kardináli, je ich vyše 200, biskupi, je ich vyše 5000, všetci kňazi, je ich vyše 400 000, všeci rehoľníci, rehoľníci, i zasvätení laici, katechéti,  je ich milión či dva. Zadumane premýšľajú, selektujú, modlia sa, obetujú… Vedia oni, že situácia nášho sveta i cirkvi je vážna, apokalyptická, zmätočná, veľmi neistá…. A vedia oni všetci, že arc.CMV v tých varovných posolstvách väčšinou netára, ale osobne dosť riskuje a poriadne sa všetkými pokúša otriasť.                  V niektorých bodoch však už aj tára, aj na hulváta uráža, aj na sedláka to sväté znevažuje. Intelektuálnu poctivosť viditeľne sám v polovici svojich prejavov nepoužíva. Asi nie z demencie ale z nedoriešenej ješitnosti.

A tak som ho verejne s láskou napomenul. Snažil som sa pritom nestratiť elementárnu úctu zo základnej školy ani predmaturitnú intelektuálnu poctivosť. Vďaka, ak mu to niekto preloží a prepošle. Nemám totiž na neho kontakt. Aby som trocha aj napomohol spoluveriacim a najmä tým z centra mystického Kristovho Tela – zasväteným,  pri rozlišovaní.

Aby mi raz niekto na Poslednom súde neráčil do očí šplechnúť strašnú výčitku: “A ty si čo robil, keď bolo to veľmi turbulentné a zmätočné obdobie v Kristovej cirkvi v závere dejín? Zametal si to nepríjemné pod koberec?! Tváril si sa, že problém nevidíš!? Alebo si ako väčšina zmätených baránkov a dostrašených oviec iba čušal, aj roky?.. Aj vtedy, keď tá veľká apostáza sprisahania mlčania dospela až “na chrapúňa”?!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavel Pakoš

O AUTOROVI

Spravodlivosť je snaha dať každému to , čo mu patrí...
www.umeniezit.eu

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 173

Celkové hodnotenie: 12.19

Priemerná čítanosť: 1314

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Generál reaguje na aktivity európskych lídrov po atentáte na premiéra

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Facebook)   Generála Jozefa Viktorína (Republika) v posledných dňoch zarazila aktivita niektorých politických lídrov Európy v súvislosti s…

  Treba a je potrebné

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ak chceme vyjadriť, že niečo potrebujeme, spisovne máme na to dva spôsoby: treba a je potrebné Niekedy v slovných…

  Liberálni politici chcú mlčaním liečiť rozdelenú spoločnosť

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Screenshot Facebook Video)   Politici, ktorí sami seba označujú za liberálov, arogantne opovrhujú ľuďmi, ktorí si ctia kresťanské…

  Frühauf: "Tatar je skvelý kapitán, vplýval v kabíne aj na ľade"

  0icon

  Praha 24. mája 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Runák)   Jedným z lídrov slovenskej hokejovej reprezentácie bol na MS v Ostrave a Prahe Tomáš Tatar, ktorý potvrdil, že…

  Mrazivé detaily: Poslanec opísal, ako sa mu vyhrážali smrťou a došlo aj na jeho mamu

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Screenshot Facebook Video)   Poslanec NR SR Richard Glück (SMER – SSD) v nedávnom videu zverejnenom na Facebooku…

  Na celom Slovensku sa môžu v piatok vyskytnúť búrky, platí preto výstraha

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Aktualizované 24. mája 2024 o 8:18 h. Na celom Slovensku sa môžu v piatok vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav…

  Schutz (SME) označuje koalíciu za „démonov zla“

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/Foto:Facebook)   A sme znovu tam, kde pred atentátom. Uvážte: Komentátor denníka SME, Peter Schutz, píše: „Ničím nepodložený optimizmus je totiž akási…

  Nezdá sa vám, že sa dejiny akosi opakujú? Tak sa pozrite, čo povedal Hamran

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Gyimesi György)   Jedným z dôvodov nenávisti atentátnika voči premiérovi R. Ficovi bola jeho utkvelá predstava, vsugerovaná mu žltou tlačou…

  Priama linka - Anna Belousovová: Ak sa nechceš mobilizovať vojensky, stačí urobiť jedno

  0icon

  Bratislava 24. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   Pozvanie do relácie Hlavných Správ prijala bývalá predsedníčka SNS, bývalá podpredsendíčka slovenského parlamentu, dnes poslankyňa Žilinského samosprávneho kraja, predsedníčka…

  Brazília a Čína vyzývajú na usporiadanie mierovej konferencie za účasti Ruska aj Ukrajiny

  0icon

  Peking 24. mája 2024 (HSP/Foto:Twitter)   Brazília a Čína vyzývajú na usporiadanie mierovej konferencie za účasti Ruska aj Ukrajiny, uviedla agentúra Bloomberg Predstaviteľ Číny pre…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  Miroslav Iliaš

  René Pavlík

  Marek Brna

  Peter Haršáni

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA