Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu. 

.

.

PRÍKLAD CENTRALIZOVANÉHO RIADENIA

.

.

Klasické centralizované riadenie môžeme pozorovať v našej „civilizovanej“ západnej spoločnosti prakticky na každom rohu. Typickým príkladom sú pyramídové davo-elitárne schémy riadenia, keď CEO (Chief Executive Officer/Generálny riaditeľ) spoločnosti, určuje smer, úkoluje manažment, a ten úkoluje vedúcich, ktorí úkolujú robotníkov. Každá z riadiacich vrstiev je závislá od príkazov vychádzajúcich z vyššej vrstvy, vychádzajúcich z jedného bodu, z CEO. Vedomosti riadiacej vrstvy nepresahujú rozsah svojich definovaných kompetencií. Nik nevie viac, ako treba aby vedel, každý ma svoje miesto, každý ma svoju úlohu, každý má svoju činnosť, na ktorú sa sústredí. Mechanizmus príkazov CEO pripomína prácu programátora, ktorý kóduje svoj program a efektívne ho optimalizuje. Schéma tohto typu riadenia v skutočnosti robotizuje našu spoločnosť (vytvára stereotypy, vytvára bio-robotov 😉 ). Pozrite sa napr. na pokročilé schémy centralizovaného riadenia miliárd ľudí v Čine (socialno-kreditný systém). Ľudia sú v tejto schéme definovaní ako ľudské zdroje, a výsledné čísla činností (výsledky) sú častokrát dôležitejšie, ako samotní ľudia, vďaka ktorým tieto čísla vznikajú. S centralizovaným riadením sa nestretávame len v podnikateľskej oblasti, ale aj v armáde, alebo dokonca aj v cirkvi. Davo-elitarizmus má jasný zmysel v menej rozvinutých spoločnostiach, má nepopierateľný význam pri riadení jednoduchej spoločnosti, v ktorej si len malá časť ľudí uvedomuje riadiace mechanizmy. Problém nastáva vtedy, keď sa na vrchol riadiacej pyramídy dostanú blbci, a začnú viesť ľudstvo k sebedeštrukcií, preto model do našej spoločnej budúcnosti rozhodne nepatrí. I keď sa zdá byť centralizované riadenie efektívne s robotickou presnosťou, o to viac krehké, o to viac náchylné na zlyhanie je. Akonáhle sa začne konfrontovať s decentralizovaným riadením, rýchlo kolabuje. 

.

.

PRÍKLAD DECENTRALIZOVANÉHO RIADENIA 

.

.

Veľmi ťažko sa mi hľadá príklad na úplné decentralizované riadenie v našej spoločnosti. V dnešnom svete skrátka ešte neexistuje. Naša technologická úroveň, celkovo naša úroveň, je totižto stále relatívne nízka na plné pochopenie jeho výhod. Vďaka nášmu nedokonalému stále zjednodušovanému školskému systému máme príliš málo schopných ľudí riadiť spoločnosť, riadiť seba samých, riadiť svoje okolie a vzájomne si porozumieť. Avšak mix medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti už vo svete istý čas (pár dekád) existuje. Ak sa pozrieme z mierky jednotlivých podnikateľských spoločností, tak sú to tie firmy, v ktorých CEO a manažment majú za úlohu vzdelať svojich zamestnancov do tej miery, aby každý jeden chápal jednotlivé procesy vo firme, aby každý jeden vedel pracovať na rôznych pozíciách firmy, teda sú to tie firmy, v ktorých sa do vzdelávania svojich pracovníkov investujú veľké prostriedky (čas) a do výučby sa zapája najvyššie vedenie spoločnosti (zväčša ide o rodinné firmy). Ak sa pozrieme z mierky štátov, tak sú to tie štáty, ktoré spolupracujú na federatívnej úrovni riadenia svojich spoločností. Každá oblasť zodpovedá za svoje okolie, za svoj priestor, ktorý riadi. Píšem, že v dnešnej dobe vidíme ešte len prechod medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti, ľudstvo je vo fáze uvedomovania sa. 

.

V teoretickej rovine, pri uplatnení úplného decentralizovaného riadenia spoločnosti, vzniká obrovská stabilita riadenia, a zapína sa auto-korekcia riadenia spoločnosti. Všetky deštrukčné procesy sú včas podchytené a eliminované autonómnymi jednotlivcami tvoriacich spoločnosť. Takáto spoločnosť je kreatívna, v čase sa neustále rozvíja – napreduje a nepozná limity, zrkadlí samo-organizačné princípy fungovania nášho vesmíru. 

.

(Viac naznačujem v článku https://www.projektz.sk/news/20-nehas-co-ta-nepali/ )

.

Pred nedávnom sme boli schopní vidieť výhody decentralizovaného riadenia nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine. Videli sme, ako presné robotické schémy riadenia pri konfrontácií s kreativitou kolabovali behom pár hodín. Túto skutočnosť nám ukázali udalosti z Kazachstanu.

.

.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

.

.

V súčasnosti vidíme, vo svetovej mierke, prebiehať konfrontáciu medzi zastaralým davo-elitárnym systémom riadenia spoločnosti, ktorý kompletne ovládli korporácie, čiže skupinky ľudí, ktorí si neuvedomujú význam tohto riadenia v čase rozvoja spoločnosti, ale ktorí vidia iba vyplývajúce výhody z centralizovaného typu riadenia spoločnosti (ľudia, ktorí sa nechali opantať mocou, a ktorí o túto moc nechcú prísť) a medzi ľudskou elitou, ktorá si plne uvedomuje nutnosť plošného rozvoja, uvedomenia a osamostatnenia ľudskej spoločnosti. Na náš súboj dohliada globálna elita, ktorá bráni fatálnym zlyhaniam ľudstva (napr. použitiu atómových zbraní v konflikte). 

.

Korporácie držia v rukáve už len tri zbrane, ktoré im dočasne ešte stále umožňujú, aj na začiatku 21.storočia, ako tak riadiť svoju davo-elitárnu spoločnosť – centralizované riadenie, propagandu a strach. Vo finále sa im však ich zbrane otočia voči nim samotným. „Zahynú“ zbraňami, s ktorými sami bojujú. 

.

Ľudstvo sa nachádza v pôrodných bolestiach vzniku nového usporiadania svojej spoločnosti.

.

.

KAZACHSTAN

.

.

Osobne si myslím, že rozhodujúcu bitku v rámci konkurujúcich skupín máme už za sebou. Bola ňou priama konfrontácia riadiacich elít v Kazachstane. V Kazachstane totižto išlo o všetko. 

.

V predstihu nás o význame udalosti informoval aj film, ktorý mal premiéru 24.12.2021 na Netflixe – Don´t look up! (Písal som o ňom napr. tu: https://blog.hlavnespravy.sk/29189/nepozri-sa-hore-tip-na-film/ ). Vo filme si všimnite scénku, v ktorej sa DiCaprio dozvie o výbuchu na Bajkonure (na ruskom kozmodróme, ktorý sa nachádza v Kazachstane), od tohto momentu sa vo filme chystá posledná večera, pretože všetka nádej ľudstva vyhasla. Film považujem za dielo globalistov, ktorí svojim svojským spôsobom informujú globálne (vďaka formátu a jeho hviezdnemu obsadeniu) o horúcich témach ľudstva. 

.

Aký význam má Bajkonur v Kazašskom konflikte? Kľúčový, pretože neexistuje vedenie na svete, ktoré ak by stratilo, tak významnú vesmírnu základňu, by bolo schopné udržať sa na čele riadenia svojej spoločnosti. Keby v Kazachstane prišlo k zmene vektora riadenia spoločnosti a Kazachstan by sa následkom „Majdanu v2.0“ odklonil od ruského sveta, destabilizovalo by to celé Rusko a ľudská elita by bola rozčlenená a zlikvidovaná. Svet by sa stal unipolárny s jedným typom riadenia spoločnosti. Išlo o kľúčovú udalosť 21.storočia. Korporácie do nej investovali všetko, všetko čo mali po ruke, čo mohli použiť. Konflikt v Kazachstane ukázal na jednotnosť, akcieschopnosť a rozhodnosť ľudskej elity v súčasnom svete a na zdrvujúcu efektívnosť decentralizovaného riadenia spoločnosti. 

.

.

VÝZNAM UDALOSTI

.

.

Viacerí z nás možno neprikladajú dôraz, alebo dokonca ani nepostrehli túto kľúčovú udalosť z dôvodu rýchleho vyriešenia situácie, keďže horúci konflikt (rozhodujúca časť) netrval viac ako 24hodín, preto pre pochopenie dôležitosti udalosti sa netreba sústrediť na dĺžku konfliktu, ale na načasovanie a dĺžku príprav na konflikt.

.

Od roku 2014, keď sa na Ukrajine „úspešne“ zmenila vláda vďaka pouličným protestom (Euromajdan) sa začala CIA pripravovať na konflikt v Kazachstane. Do príprav sa zapojili ukrajinskí veteráni z ulíc majdanu, velitelia so skúsenosťami destabilizácie ukrajinskej vlády pomocou farebnej revolúcie. Behom siedmych rokov bolo na pozadí iných svetových udalostí vycvičených priamo v Kazachstane, ale aj v okolitých štátoch, cez 20000 žoldnierov, bojovníkov, ktorí mali presne stanovené úlohy na destabilizáciu väčšej časti krajiny. Krytie a samotní výcvik poskytovali korporácie vnútri v Kazachstane, ktoré vznikli, za prezidenta Nazarbajeva, vďaka klasickej schéme predaja nerastných surovín na západ. Kazachstan sa stal klasickou bohatou krajinou s chudobným obyvateľstvom. 

.

Začiatok destabilizácie Kazachstanu bol v priebehu času naplánovaný tak, aby jeho výsledok bol známy pred začiatkom kľúčových rokovaní o bezpečnosti Európy (o rokovaniach na nových schémach riadenia Európy), ktoré sa konali 10.1. a 12.1.2022. Úmysel korporácií rokovať s rozvráteným Ruskom im doslova vybuchol do tváre, a otočil sa proti nim, pretože v skutočnosti, „na konci dňa“, Rusi rokovali so zaskočenými a s rozvrátenými korporáciami, nie naopak.  

.

.

STRUČNÝ PRIEBEH KONFLIKTU

.

.

Od 1.1.2022 plynárenský monopol v Kazachstane zvýšil umelo ceny plynu na domácom trhu o 100%. Keďže 60% obyvateľstva používa výhradne motorové vozidlá na plyn, opatrenie vyvolalo značné znepokojenie chudobného obyvateľstva. 3.1. sa začali pokojné zhromaždenia rozhorčených ľudí na námestiach rôznych kazašských miest.

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/4/protests-erupt-in-kazakhstan-after-fuel-price-rise 

.

Nespokojnosť vyvrcholila 4.1. a 5.1. kedy sa do zhromaždení začali zapájať organizované vycvičené ozbrojené skupinky ľudí.

https://strana.news/news/370268-v-kazakhstane-protestujushchie-streljajut-v-silovikov.html 

.

Reakcia kazašského prezidenta bola okamžitá. Už 4.1. ohlásil rezignáciu vlády, a prikázal monopolu vrátiť ceny do pôvodných hodnôt. Tento krok zobral niekoľko kariet z rúk organizovaným skupinkám, ktoré sa snažili využiť protestujúce davy obyčajných nahnevaných ľudí. Hneď vo svojich organizačných kanáloch začali šíriť falošné správy snažiac sa zachovať ľudí v uliciach:

https://rusnext.ru/news/1641364403369461 

.

(Poľská NEXTA sa stala hlavným kanálom Telegramu koordinujúcim nepokoje v Kazachstane: “Na internete sa šíria fámy o demisii vlády. Pravdepodobne ide o taktický ťah s cieľom oklamať protestujúcich. Protesty sa nesmú zastaviť, kým sa odstúpenie vlády a diktátora Nazarbajeva nestane skutočnosťou. Nenechajte sa oklamať!” Kľúčovým kanálom Telegramu, ktorý koordinoval nepokoje v Kazachstane, bola služba NEXTA Life, ktorú externe spravujú poľské bezpečnostné služby a ktorá bola predtým použitá na koordináciu povstania v Bielorusku.

.

5.1. sa násilnosti v uliciach vybičovali do extrému, prezident ešte v noci vyhlásil núdzový stav. Do ulíc sa dostali zbrane a začalo sa strieľať. Neoznačené autá zásobovali protestujúcich strelnými automatickými zbraňami:

https://twitter.com/ASBMilitary/status/1478817322626387969

.

Skupinky ozbrojených ľudí začali obsadzovať budovy, strategické body a dokonca aj letisko. Vláda vyslala špeciálne jednotky na ochranu strategických objektov.

https://strana.news/news/370375-pojavilos-video-strelby-iz-avtomatov-na-ulitsakh-almaty-v-kazakhstane.html 

.

Nie všetci vojaci sa dostali do cieľa:

https://twitter.com/MarQs__/status/1478674893357162499 

.

„Protestujúci“ si začali klásť podmienky:

https://mobile.twitter.com/nexta_tv/status/1478725986971701248 

.

Vypol sa internet v celom Kazachstane:

https://t.me/rian_ru/137767 

.

Prezident Tokajev nahradil šéfa výboru pre národnú bezpečnosť, ktorého neskôr zatkli (https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/bezpecnostni-sef-kazachstanu-byl-zatcen-pro-velezradu/ ) a požiadal členské štáty ODKB o pomoc. 

.

Ako prvé sa dostávajú do oblasti konfliktu špeciálne ruské výsadkové skupiny. Oslobodzujú letisko:

https://t.me/rusvesnasu/13499 . Lukašenko povedal, že letisko v Kazachstane bolo obsadené s cieľom teroristov zabrániť presunu vojakov ODKB: https://t.me/tass_agency/99165 . Ešte v tú istú noc prilietajú prvé vojská ODKB na letisko: https://t.me/rian_ru/138121 .

.

Od tejto chvíle osobne rátam rozhodujúcu časť horúcich bojov v Kazachstane. 

.

6.1. Ministerstvo vnútra Kazachstanu oznámilo všetkým, ktorí odmietnu zložiť zbrane, fyzickú likvidáciu. Behom jedného dňa vojská ODKB oslobodili, opevnili všetky kľúčové strategické objekty v zemi vrátane kozmodrómu Bajkonur a 10tich biologických laboratórií. 20 000 tisícová armáda koordinovaná z jedného centra bola deaktivovaná / zlikvidovaná. Behom nepokojov bolo zatknutých / zadržaných takmer 6 tisíc ľudí vrátane mnoho cudzincov: https://t.me/tass_agency/99625 .

.

10.1. Prezident Tokajev o udalostiach osobne informoval na videokonferencií ODKB :

https://www.youtube.com/watch?v=V5A9skJGbrU&t=1s .

.

Viac čiastkových informácií z konfliktu nájdete na fóre: https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=15&t=123&start=40 

.

.

ZAUJÍMAVOSTI Z KONFLIKTU

.

.

1/ Už 16.12.2021 vydala americká ambasáda v Kazachstane varovanie pred hroziacimi demonštráciami: https://kz.usembassy.gov/demonstration-alert121521/ .

.

2/ Udalosti sa zdá súviseli s oveľa širšími súvislosťami, než len so snahou destabilizovať Rusko vpred večer bezpečnostných rokovaní medzi NATO-m a Ruskom. Biologické laboratória boli, ako sa zdá, jedny z hlavných cieľov. 

https://cz24.news/povstani-v-kazachstanu-vypuklo-kvuli-uranu-a-americke-bio-laboratori-v-alma-ate-kde-us-army-a-vedci-z-fort-detrick-zahajili-vyzkum-dymejoveho-moru-ze-stredoveku-rusti-vysadkari-v-noci-jako-prvni-obs/ 

Rusi už v minulosti oficiálnou cestou upozorňovali na problematiku biologických laboratórií:

https://www.youtube.com/watch?v=V20DOYq7VjM

V októbri minulého roku vyšiel tento článok:

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/americke-vojenske-biologicke-laboratore-v-kazachstanu-jsou-podezrele/ 

.

3/ Rýchlosť rozpadu organizácie 20tisícovej armády bola fackou západu, jeho schémy riadenia spoločnosti a taktiky destabilizácie cudzích vlád pomocou farebných revolúcií. Na rýchle vyriešenie a stabilizáciu situácie stačilo jednoduché riešenie, „odťať hadovi hlavu“, odstrihnúť bojovníkov od vedenia operácie a vystrašiť ich. Boli použité najmodernejšie technológie v oblasti elektronického boja. Na 24hodín stačilo zablokovať internet a GSM signál, čiže komunikáciu so zahraničným velením. Trochu viac o udalosti tu:

https://www.hlavnydennik.sk/2022/01/12/co-ti-rusi-nevymyslia-8-video?fbclid=IwAR15iWaW_poYa5pzKM4uloaKrCHqi5e35eTQ_3bAqSwpTxCAMOvyuMjVsOQ .

.

Následný prejav Tokajeva v angličtine, v ktorom vyzýva na zlikvidovanie všetkých teroristov bez vyjednávania, zohral významnú úlohu v nahnaní strachu a v rozohnaní odstrihnutých teroristických skupiniek do zahraničia. 

https://t.me/rian_ru/138451 

.

.

VYHLIADKY NA BUDÚCNOSŤ

.

.

Vďaka konfliktu sme mohli vidieť súčasný zastaralý model korporátneho davo-elitárskeho systému riadenia spoločnosti. Krehkosť starého systému spôsobujú moderné technológie založené na najnovších technologických poznatkoch. Ľudstvo sa nachádza pred vznikom nového systému riadenia spoločnosti a pokiaľ sa z jedného centra nenecháme nasmerovať do sebedeštrukčnej jadrovej vojny, potom budeme svedkami vzniku prvého decentralizovaného riadenia spoločnosti na svete. 

.

Stojíme pred dobou, v ktorej bude vzdelanie, výchova, ochrana života hlavnou prioritou ľudstva. Pomáhať zosúladiť naše ciele v decentralizovanej spoločnosti nám bude nová technológia telepatie, ktorá posunie naše porozumenie do presnosti technickej úrovne. Náš jazyk zastará. V takomto koncepte sme schopní dosiahnuť plošný blahobyt a otvoriť si dvere z našej planéty do vesmíru. 

.

Do tejto doby nám však ešte kúsok chýba a dnes sa musíme sústrediť na vysporiadanie sa s bláznami, ktorí v svojej nevedomosti nechcú prísť o svoje mocenské postavenie.  

.

.

HROZIACI JADROVÝ KONFLIKT

.

.

Dnes v médiách počúvame o hrozbách obrovského konfliktu medzi Ruskom a USA, ja vám píšem, že na úrovni konvenčnej vojny konflikt medzi mocnosťami už na začiatku tohto roka prebehol. Rusi jasne ukázali na svoje schopnosti, technológiu a na svoju vnútornú silu. Na bezpečnostných rokovaniach si preto mohli klásť svoje podmienky, od ktorých určite neustúpia. Korporácie sú zahnané do kúta. Ľudská elita preberá vo svete iniciatívu a začína vytvárať svoje vlastné ťahy na pomyselnej šachovnici, pričom s ťahmi prestáva čakať na súpera. Korporácie majú už iba jedinú možnosť na zvrat situácie, dostať sa čo najbližšie k ruskej hranici a odpáliť jadrové rakety. O žiadny iný typ konfliktu sa dnes už nejedná, iba o jadrový. Naše dve letecké základne majú byť napchaté jadrovými zbraňami, sú sústredené pri obytných zónach, preto majú ideálnu polohu (v očiach korporácií) na prikrytie sa našimi ľuďmi, našim „ľudským štítom“. 

.

Či jadrový konflikt v dnešnej dobe je reálny, alebo či ide len o snahu nafúknuť hrozbu zo strany korporácií sediacich v kúte (hra so strachom), nechám na vaše uváženie, napoviem, že rozhodcovia – globalisti, by konflikt nikdy nedovolili. 

.

.

ZVLÁDNUTIE NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE JE JEDNODUCHÉ

.

.

Ako sme videli na konflikte v Kazachstane, davo-elitárske riadenie je veľmi náchylné na zlyhanie. Stačí stlačiť jeden gombík – obrazne. V našom prípade akcie bláznov vo vedení, prerušíme manuálne našou nereakciou. Prestaňme sa konečne riadiť prianiami a želaniami hlupákov dosadených do nášho „velenia“. Ignorujme ich. Absolútne. Vypovedajme im našu poslušnosť. Prestaňme sledovať ich médiá, ich propagandu. Postupne si vytvorme svoje vlastné paralelné vedenie. Blázni majú len takú veľkú moc, akú im sami dáme, akú veľkú pozornosť im sami venujeme. Prestaňme im venovať pozornosť a každý zo svojho miesta, prerúšajme riadiaci tok v ich pomyselnej riadiacej pyramídovej hierarchií. Vojaci, policajti, úradníci, sudcovia, politici, podnikatelia, robotníci, občania, všetci sa zapojme do neposlušnosti. Naša súčinnosť je kľúčová. Dnes žijeme v elektronickej dobe a každá jedna neprávosť je uložená v zázname, ale aj naopak, každý jeden správny čin je zaznamenaný. Žijeme kontrastnú dobu hrdinov a hlupákov. 

.

Dávajme si pozor na organizovanie verejných protestov, videli sme, ako sa pokojné protesty náhle využili k súperovmu cieľu a vytvorili nebezpečnú situáciu. Dnes sa dá svoj postoj vyjadriť aj iným spôsobom. Najúčinnejšie je nereagovať a zároveň paralelne tvoriť novú schému riadenia spoločnosti.

.

.

ZÁVER

.

.

Zdá sa, že rok 2022 bude rozhodujúcim rokom, ktorý má potenciál nasmerovať našu budúcnosť do sci-fi úrovne. Rozhodne sa začal dôležitou udalosťou, ktorá nám ukázala rozdiel medzi minulosťou a budúcnosťou. 

.

Nestrácajme čas, začnime pripravovať novú schému riadenia našej spoločnosti výučbou riadenia širšej verejnosti. Nevenujme pozornosť zaostalým ľuďom, ktorí zastali s vývojom niekde v minulom storočí. Ignorujme ich. Učme sa riadiť samých seba a svoje najbližšie okolie. Investujme svoj čas do skutočne cenných hodnôt, venujme čas svojmu potomstvu. Staňme sa hrdinami našej doby. Výučba riadenia je jednoduchá, stačí si uvedomiť pár základných princípov fungovania nášho sveta (hlavne jednotu a samo-organizáciu). Osobne sa snažím princípy vysvetľovať vo svojom projekte: 

www.projektz.sk

.

V dnešnej dobe však existuje mnoho podobných projektov s rovnakým cieľom. Sú veľmi ľahko dohladatelné na internete. 

Čím vyššiu úroveň decentralizácie riadenia našej spoločnosti dosiahneme, tým lepšiu auto-korekciu a stabilnejšie prostredie na svoj rozvoj získame. Decentralizovanému riadeniu sa hovorí aj koncepcia spoločnej bezpečnosti (KSB). V takomto modely sa už nikdy viac nestane, aby sa blbci chopili moci. 

 

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 60

Celkové hodnotenie: 30.76

Priemerná čítanosť: 1616

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Zdravie možno priaznivo ovplyvniť obmedzením alkoholu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Fyzické aj duševné zdravie možno priaznivo ovplyvniť obmedzením alkoholu. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na ľudí, ktorí…

  Premiér po konferencii V4: Neakceptovateľné! Z redaktorky RTVS sa stala politická aktivistka

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP / Facebook/ Foto: Screenshot Facebook Video)   Premiér Slovenskej republiky Róbert Fico (SMER-SSD) sa vo svojom príspevku na Facebooku vyjadril…

  Ako si Korčok predstavuje vojnu?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Gyimesi György)   Bývalý poslanec György Gyimesi vo videu na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenia prezidentského kandidáta Ivana Korčoka…

  A čo s tým Slovensko? Toto by malo byť našou úlohou

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Foto:TASR/ap)   Éljen a háború..., Es lebe der Krieg... ozývalo sa v lete roku 1914 nielen v maďarskom a nemeckom jazyku…

  Šimkovičová otvorene k aktuálnej situácii v RTVS. Čo vníma ako čerešničku na torte?

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Telegram/Foto: TASR - Martin Baumann)   Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS) sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadrila k aktuálnej situácii v RTVS,…

  Prekvapivé číslo? 43 % Čechov súhlasí s odvodom do armády

  0icon

  Praha 28. februára 2024 (HSP/Foto:TASR-Barbora Vizváryová)   Vojenský konflikt na Ukrajine sa vyostruje, po páde Avdejevky ruská armáda postupuje dopredu a obsadzuje jednu obec za…

  Predpoveď počasia na stredu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook/Počasie TV Markíza) Aktualizované 28. februára 2024 o 9:01 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne zamračené. Teploty 10…

  Bosch ruší pracovné miesta. Ministerka Saková sa vyjadrila

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP / Facebook/ Foto: Screenshot Facebook video)   Ministerka hospodárstva Denisa Saková (HLAS-SD) v nedávnom videu na Facebooku oznámila smutnú správu,…

  Porážky Ukrajiny priviedli Macrona k strate rozumu

  0icon

  Bratislava 28. februára 2024 (HSP/Vz/Foto:TASR/AP-Omar Havana)   Vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že "nemožno vylúčiť vyslanie "západných vojsk" na Ukrajinu", boli vo Francúzsku označené za…

  Tak zase nic...

  0icon

  Praha 28. februára 2024 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:Screenshot Facebook/Robert Fico)   Fico měl pravdu. Na schůzce v Paříži se skutečně mluvilo o tom, že by evropské země samy…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Milan Šupa

  Ivan Štubňa

  Gustáv Murín

  Marian Kotleba

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA