Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu. 

.

.

PRÍKLAD CENTRALIZOVANÉHO RIADENIA

.

.

Klasické centralizované riadenie môžeme pozorovať v našej „civilizovanej“ západnej spoločnosti prakticky na každom rohu. Typickým príkladom sú pyramídové davo-elitárne schémy riadenia, keď CEO (Chief Executive Officer/Generálny riaditeľ) spoločnosti, určuje smer, úkoluje manažment, a ten úkoluje vedúcich, ktorí úkolujú robotníkov. Každá z riadiacich vrstiev je závislá od príkazov vychádzajúcich z vyššej vrstvy, vychádzajúcich z jedného bodu, z CEO. Vedomosti riadiacej vrstvy nepresahujú rozsah svojich definovaných kompetencií. Nik nevie viac, ako treba aby vedel, každý ma svoje miesto, každý ma svoju úlohu, každý má svoju činnosť, na ktorú sa sústredí. Mechanizmus príkazov CEO pripomína prácu programátora, ktorý kóduje svoj program a efektívne ho optimalizuje. Schéma tohto typu riadenia v skutočnosti robotizuje našu spoločnosť (vytvára stereotypy, vytvára bio-robotov 😉 ). Pozrite sa napr. na pokročilé schémy centralizovaného riadenia miliárd ľudí v Čine (socialno-kreditný systém). Ľudia sú v tejto schéme definovaní ako ľudské zdroje, a výsledné čísla činností (výsledky) sú častokrát dôležitejšie, ako samotní ľudia, vďaka ktorým tieto čísla vznikajú. S centralizovaným riadením sa nestretávame len v podnikateľskej oblasti, ale aj v armáde, alebo dokonca aj v cirkvi. Davo-elitarizmus má jasný zmysel v menej rozvinutých spoločnostiach, má nepopierateľný význam pri riadení jednoduchej spoločnosti, v ktorej si len malá časť ľudí uvedomuje riadiace mechanizmy. Problém nastáva vtedy, keď sa na vrchol riadiacej pyramídy dostanú blbci, a začnú viesť ľudstvo k sebedeštrukcií, preto model do našej spoločnej budúcnosti rozhodne nepatrí. I keď sa zdá byť centralizované riadenie efektívne s robotickou presnosťou, o to viac krehké, o to viac náchylné na zlyhanie je. Akonáhle sa začne konfrontovať s decentralizovaným riadením, rýchlo kolabuje. 

.

.

PRÍKLAD DECENTRALIZOVANÉHO RIADENIA 

.

.

Veľmi ťažko sa mi hľadá príklad na úplné decentralizované riadenie v našej spoločnosti. V dnešnom svete skrátka ešte neexistuje. Naša technologická úroveň, celkovo naša úroveň, je totižto stále relatívne nízka na plné pochopenie jeho výhod. Vďaka nášmu nedokonalému stále zjednodušovanému školskému systému máme príliš málo schopných ľudí riadiť spoločnosť, riadiť seba samých, riadiť svoje okolie a vzájomne si porozumieť. Avšak mix medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti už vo svete istý čas (pár dekád) existuje. Ak sa pozrieme z mierky jednotlivých podnikateľských spoločností, tak sú to tie firmy, v ktorých CEO a manažment majú za úlohu vzdelať svojich zamestnancov do tej miery, aby každý jeden chápal jednotlivé procesy vo firme, aby každý jeden vedel pracovať na rôznych pozíciách firmy, teda sú to tie firmy, v ktorých sa do vzdelávania svojich pracovníkov investujú veľké prostriedky (čas) a do výučby sa zapája najvyššie vedenie spoločnosti (zväčša ide o rodinné firmy). Ak sa pozrieme z mierky štátov, tak sú to tie štáty, ktoré spolupracujú na federatívnej úrovni riadenia svojich spoločností. Každá oblasť zodpovedá za svoje okolie, za svoj priestor, ktorý riadi. Píšem, že v dnešnej dobe vidíme ešte len prechod medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti, ľudstvo je vo fáze uvedomovania sa. 

.

V teoretickej rovine, pri uplatnení úplného decentralizovaného riadenia spoločnosti, vzniká obrovská stabilita riadenia, a zapína sa auto-korekcia riadenia spoločnosti. Všetky deštrukčné procesy sú včas podchytené a eliminované autonómnymi jednotlivcami tvoriacich spoločnosť. Takáto spoločnosť je kreatívna, v čase sa neustále rozvíja – napreduje a nepozná limity, zrkadlí samo-organizačné princípy fungovania nášho vesmíru. 

.

(Viac naznačujem v článku https://www.projektz.sk/news/20-nehas-co-ta-nepali/ )

.

Pred nedávnom sme boli schopní vidieť výhody decentralizovaného riadenia nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine. Videli sme, ako presné robotické schémy riadenia pri konfrontácií s kreativitou kolabovali behom pár hodín. Túto skutočnosť nám ukázali udalosti z Kazachstanu.

.

.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

.

.

V súčasnosti vidíme, vo svetovej mierke, prebiehať konfrontáciu medzi zastaralým davo-elitárnym systémom riadenia spoločnosti, ktorý kompletne ovládli korporácie, čiže skupinky ľudí, ktorí si neuvedomujú význam tohto riadenia v čase rozvoja spoločnosti, ale ktorí vidia iba vyplývajúce výhody z centralizovaného typu riadenia spoločnosti (ľudia, ktorí sa nechali opantať mocou, a ktorí o túto moc nechcú prísť) a medzi ľudskou elitou, ktorá si plne uvedomuje nutnosť plošného rozvoja, uvedomenia a osamostatnenia ľudskej spoločnosti. Na náš súboj dohliada globálna elita, ktorá bráni fatálnym zlyhaniam ľudstva (napr. použitiu atómových zbraní v konflikte). 

.

Korporácie držia v rukáve už len tri zbrane, ktoré im dočasne ešte stále umožňujú, aj na začiatku 21.storočia, ako tak riadiť svoju davo-elitárnu spoločnosť – centralizované riadenie, propagandu a strach. Vo finále sa im však ich zbrane otočia voči nim samotným. „Zahynú“ zbraňami, s ktorými sami bojujú. 

.

Ľudstvo sa nachádza v pôrodných bolestiach vzniku nového usporiadania svojej spoločnosti.

.

.

KAZACHSTAN

.

.

Osobne si myslím, že rozhodujúcu bitku v rámci konkurujúcich skupín máme už za sebou. Bola ňou priama konfrontácia riadiacich elít v Kazachstane. V Kazachstane totižto išlo o všetko. 

.

V predstihu nás o význame udalosti informoval aj film, ktorý mal premiéru 24.12.2021 na Netflixe – Don´t look up! (Písal som o ňom napr. tu: https://blog.hlavnespravy.sk/29189/nepozri-sa-hore-tip-na-film/ ). Vo filme si všimnite scénku, v ktorej sa DiCaprio dozvie o výbuchu na Bajkonure (na ruskom kozmodróme, ktorý sa nachádza v Kazachstane), od tohto momentu sa vo filme chystá posledná večera, pretože všetka nádej ľudstva vyhasla. Film považujem za dielo globalistov, ktorí svojim svojským spôsobom informujú globálne (vďaka formátu a jeho hviezdnemu obsadeniu) o horúcich témach ľudstva. 

.

Aký význam má Bajkonur v Kazašskom konflikte? Kľúčový, pretože neexistuje vedenie na svete, ktoré ak by stratilo, tak významnú vesmírnu základňu, by bolo schopné udržať sa na čele riadenia svojej spoločnosti. Keby v Kazachstane prišlo k zmene vektora riadenia spoločnosti a Kazachstan by sa následkom „Majdanu v2.0“ odklonil od ruského sveta, destabilizovalo by to celé Rusko a ľudská elita by bola rozčlenená a zlikvidovaná. Svet by sa stal unipolárny s jedným typom riadenia spoločnosti. Išlo o kľúčovú udalosť 21.storočia. Korporácie do nej investovali všetko, všetko čo mali po ruke, čo mohli použiť. Konflikt v Kazachstane ukázal na jednotnosť, akcieschopnosť a rozhodnosť ľudskej elity v súčasnom svete a na zdrvujúcu efektívnosť decentralizovaného riadenia spoločnosti. 

.

.

VÝZNAM UDALOSTI

.

.

Viacerí z nás možno neprikladajú dôraz, alebo dokonca ani nepostrehli túto kľúčovú udalosť z dôvodu rýchleho vyriešenia situácie, keďže horúci konflikt (rozhodujúca časť) netrval viac ako 24hodín, preto pre pochopenie dôležitosti udalosti sa netreba sústrediť na dĺžku konfliktu, ale na načasovanie a dĺžku príprav na konflikt.

.

Od roku 2014, keď sa na Ukrajine „úspešne“ zmenila vláda vďaka pouličným protestom (Euromajdan) sa začala CIA pripravovať na konflikt v Kazachstane. Do príprav sa zapojili ukrajinskí veteráni z ulíc majdanu, velitelia so skúsenosťami destabilizácie ukrajinskej vlády pomocou farebnej revolúcie. Behom siedmych rokov bolo na pozadí iných svetových udalostí vycvičených priamo v Kazachstane, ale aj v okolitých štátoch, cez 20000 žoldnierov, bojovníkov, ktorí mali presne stanovené úlohy na destabilizáciu väčšej časti krajiny. Krytie a samotní výcvik poskytovali korporácie vnútri v Kazachstane, ktoré vznikli, za prezidenta Nazarbajeva, vďaka klasickej schéme predaja nerastných surovín na západ. Kazachstan sa stal klasickou bohatou krajinou s chudobným obyvateľstvom. 

.

Začiatok destabilizácie Kazachstanu bol v priebehu času naplánovaný tak, aby jeho výsledok bol známy pred začiatkom kľúčových rokovaní o bezpečnosti Európy (o rokovaniach na nových schémach riadenia Európy), ktoré sa konali 10.1. a 12.1.2022. Úmysel korporácií rokovať s rozvráteným Ruskom im doslova vybuchol do tváre, a otočil sa proti nim, pretože v skutočnosti, „na konci dňa“, Rusi rokovali so zaskočenými a s rozvrátenými korporáciami, nie naopak.  

.

.

STRUČNÝ PRIEBEH KONFLIKTU

.

.

Od 1.1.2022 plynárenský monopol v Kazachstane zvýšil umelo ceny plynu na domácom trhu o 100%. Keďže 60% obyvateľstva používa výhradne motorové vozidlá na plyn, opatrenie vyvolalo značné znepokojenie chudobného obyvateľstva. 3.1. sa začali pokojné zhromaždenia rozhorčených ľudí na námestiach rôznych kazašských miest.

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/4/protests-erupt-in-kazakhstan-after-fuel-price-rise 

.

Nespokojnosť vyvrcholila 4.1. a 5.1. kedy sa do zhromaždení začali zapájať organizované vycvičené ozbrojené skupinky ľudí.

https://strana.news/news/370268-v-kazakhstane-protestujushchie-streljajut-v-silovikov.html 

.

Reakcia kazašského prezidenta bola okamžitá. Už 4.1. ohlásil rezignáciu vlády, a prikázal monopolu vrátiť ceny do pôvodných hodnôt. Tento krok zobral niekoľko kariet z rúk organizovaným skupinkám, ktoré sa snažili využiť protestujúce davy obyčajných nahnevaných ľudí. Hneď vo svojich organizačných kanáloch začali šíriť falošné správy snažiac sa zachovať ľudí v uliciach:

https://rusnext.ru/news/1641364403369461 

.

(Poľská NEXTA sa stala hlavným kanálom Telegramu koordinujúcim nepokoje v Kazachstane: “Na internete sa šíria fámy o demisii vlády. Pravdepodobne ide o taktický ťah s cieľom oklamať protestujúcich. Protesty sa nesmú zastaviť, kým sa odstúpenie vlády a diktátora Nazarbajeva nestane skutočnosťou. Nenechajte sa oklamať!” Kľúčovým kanálom Telegramu, ktorý koordinoval nepokoje v Kazachstane, bola služba NEXTA Life, ktorú externe spravujú poľské bezpečnostné služby a ktorá bola predtým použitá na koordináciu povstania v Bielorusku.

.

5.1. sa násilnosti v uliciach vybičovali do extrému, prezident ešte v noci vyhlásil núdzový stav. Do ulíc sa dostali zbrane a začalo sa strieľať. Neoznačené autá zásobovali protestujúcich strelnými automatickými zbraňami:

https://twitter.com/ASBMilitary/status/1478817322626387969

.

Skupinky ozbrojených ľudí začali obsadzovať budovy, strategické body a dokonca aj letisko. Vláda vyslala špeciálne jednotky na ochranu strategických objektov.

https://strana.news/news/370375-pojavilos-video-strelby-iz-avtomatov-na-ulitsakh-almaty-v-kazakhstane.html 

.

Nie všetci vojaci sa dostali do cieľa:

https://twitter.com/MarQs__/status/1478674893357162499 

.

„Protestujúci“ si začali klásť podmienky:

https://mobile.twitter.com/nexta_tv/status/1478725986971701248 

.

Vypol sa internet v celom Kazachstane:

https://t.me/rian_ru/137767 

.

Prezident Tokajev nahradil šéfa výboru pre národnú bezpečnosť, ktorého neskôr zatkli (https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/bezpecnostni-sef-kazachstanu-byl-zatcen-pro-velezradu/ ) a požiadal členské štáty ODKB o pomoc. 

.

Ako prvé sa dostávajú do oblasti konfliktu špeciálne ruské výsadkové skupiny. Oslobodzujú letisko:

https://t.me/rusvesnasu/13499 . Lukašenko povedal, že letisko v Kazachstane bolo obsadené s cieľom teroristov zabrániť presunu vojakov ODKB: https://t.me/tass_agency/99165 . Ešte v tú istú noc prilietajú prvé vojská ODKB na letisko: https://t.me/rian_ru/138121 .

.

Od tejto chvíle osobne rátam rozhodujúcu časť horúcich bojov v Kazachstane. 

.

6.1. Ministerstvo vnútra Kazachstanu oznámilo všetkým, ktorí odmietnu zložiť zbrane, fyzickú likvidáciu. Behom jedného dňa vojská ODKB oslobodili, opevnili všetky kľúčové strategické objekty v zemi vrátane kozmodrómu Bajkonur a 10tich biologických laboratórií. 20 000 tisícová armáda koordinovaná z jedného centra bola deaktivovaná / zlikvidovaná. Behom nepokojov bolo zatknutých / zadržaných takmer 6 tisíc ľudí vrátane mnoho cudzincov: https://t.me/tass_agency/99625 .

.

10.1. Prezident Tokajev o udalostiach osobne informoval na videokonferencií ODKB :

https://www.youtube.com/watch?v=V5A9skJGbrU&t=1s .

.

Viac čiastkových informácií z konfliktu nájdete na fóre: https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=15&t=123&start=40 

.

.

ZAUJÍMAVOSTI Z KONFLIKTU

.

.

1/ Už 16.12.2021 vydala americká ambasáda v Kazachstane varovanie pred hroziacimi demonštráciami: https://kz.usembassy.gov/demonstration-alert121521/ .

.

2/ Udalosti sa zdá súviseli s oveľa širšími súvislosťami, než len so snahou destabilizovať Rusko vpred večer bezpečnostných rokovaní medzi NATO-m a Ruskom. Biologické laboratória boli, ako sa zdá, jedny z hlavných cieľov. 

https://cz24.news/povstani-v-kazachstanu-vypuklo-kvuli-uranu-a-americke-bio-laboratori-v-alma-ate-kde-us-army-a-vedci-z-fort-detrick-zahajili-vyzkum-dymejoveho-moru-ze-stredoveku-rusti-vysadkari-v-noci-jako-prvni-obs/ 

Rusi už v minulosti oficiálnou cestou upozorňovali na problematiku biologických laboratórií:

https://www.youtube.com/watch?v=V20DOYq7VjM

V októbri minulého roku vyšiel tento článok:

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/americke-vojenske-biologicke-laboratore-v-kazachstanu-jsou-podezrele/ 

.

3/ Rýchlosť rozpadu organizácie 20tisícovej armády bola fackou západu, jeho schémy riadenia spoločnosti a taktiky destabilizácie cudzích vlád pomocou farebných revolúcií. Na rýchle vyriešenie a stabilizáciu situácie stačilo jednoduché riešenie, „odťať hadovi hlavu“, odstrihnúť bojovníkov od vedenia operácie a vystrašiť ich. Boli použité najmodernejšie technológie v oblasti elektronického boja. Na 24hodín stačilo zablokovať internet a GSM signál, čiže komunikáciu so zahraničným velením. Trochu viac o udalosti tu:

https://www.hlavnydennik.sk/2022/01/12/co-ti-rusi-nevymyslia-8-video?fbclid=IwAR15iWaW_poYa5pzKM4uloaKrCHqi5e35eTQ_3bAqSwpTxCAMOvyuMjVsOQ .

.

Následný prejav Tokajeva v angličtine, v ktorom vyzýva na zlikvidovanie všetkých teroristov bez vyjednávania, zohral významnú úlohu v nahnaní strachu a v rozohnaní odstrihnutých teroristických skupiniek do zahraničia. 

https://t.me/rian_ru/138451 

.

.

VYHLIADKY NA BUDÚCNOSŤ

.

.

Vďaka konfliktu sme mohli vidieť súčasný zastaralý model korporátneho davo-elitárskeho systému riadenia spoločnosti. Krehkosť starého systému spôsobujú moderné technológie založené na najnovších technologických poznatkoch. Ľudstvo sa nachádza pred vznikom nového systému riadenia spoločnosti a pokiaľ sa z jedného centra nenecháme nasmerovať do sebedeštrukčnej jadrovej vojny, potom budeme svedkami vzniku prvého decentralizovaného riadenia spoločnosti na svete. 

.

Stojíme pred dobou, v ktorej bude vzdelanie, výchova, ochrana života hlavnou prioritou ľudstva. Pomáhať zosúladiť naše ciele v decentralizovanej spoločnosti nám bude nová technológia telepatie, ktorá posunie naše porozumenie do presnosti technickej úrovne. Náš jazyk zastará. V takomto koncepte sme schopní dosiahnuť plošný blahobyt a otvoriť si dvere z našej planéty do vesmíru. 

.

Do tejto doby nám však ešte kúsok chýba a dnes sa musíme sústrediť na vysporiadanie sa s bláznami, ktorí v svojej nevedomosti nechcú prísť o svoje mocenské postavenie.  

.

.

HROZIACI JADROVÝ KONFLIKT

.

.

Dnes v médiách počúvame o hrozbách obrovského konfliktu medzi Ruskom a USA, ja vám píšem, že na úrovni konvenčnej vojny konflikt medzi mocnosťami už na začiatku tohto roka prebehol. Rusi jasne ukázali na svoje schopnosti, technológiu a na svoju vnútornú silu. Na bezpečnostných rokovaniach si preto mohli klásť svoje podmienky, od ktorých určite neustúpia. Korporácie sú zahnané do kúta. Ľudská elita preberá vo svete iniciatívu a začína vytvárať svoje vlastné ťahy na pomyselnej šachovnici, pričom s ťahmi prestáva čakať na súpera. Korporácie majú už iba jedinú možnosť na zvrat situácie, dostať sa čo najbližšie k ruskej hranici a odpáliť jadrové rakety. O žiadny iný typ konfliktu sa dnes už nejedná, iba o jadrový. Naše dve letecké základne majú byť napchaté jadrovými zbraňami, sú sústredené pri obytných zónach, preto majú ideálnu polohu (v očiach korporácií) na prikrytie sa našimi ľuďmi, našim „ľudským štítom“. 

.

Či jadrový konflikt v dnešnej dobe je reálny, alebo či ide len o snahu nafúknuť hrozbu zo strany korporácií sediacich v kúte (hra so strachom), nechám na vaše uváženie, napoviem, že rozhodcovia – globalisti, by konflikt nikdy nedovolili. 

.

.

ZVLÁDNUTIE NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE JE JEDNODUCHÉ

.

.

Ako sme videli na konflikte v Kazachstane, davo-elitárske riadenie je veľmi náchylné na zlyhanie. Stačí stlačiť jeden gombík – obrazne. V našom prípade akcie bláznov vo vedení, prerušíme manuálne našou nereakciou. Prestaňme sa konečne riadiť prianiami a želaniami hlupákov dosadených do nášho „velenia“. Ignorujme ich. Absolútne. Vypovedajme im našu poslušnosť. Prestaňme sledovať ich médiá, ich propagandu. Postupne si vytvorme svoje vlastné paralelné vedenie. Blázni majú len takú veľkú moc, akú im sami dáme, akú veľkú pozornosť im sami venujeme. Prestaňme im venovať pozornosť a každý zo svojho miesta, prerúšajme riadiaci tok v ich pomyselnej riadiacej pyramídovej hierarchií. Vojaci, policajti, úradníci, sudcovia, politici, podnikatelia, robotníci, občania, všetci sa zapojme do neposlušnosti. Naša súčinnosť je kľúčová. Dnes žijeme v elektronickej dobe a každá jedna neprávosť je uložená v zázname, ale aj naopak, každý jeden správny čin je zaznamenaný. Žijeme kontrastnú dobu hrdinov a hlupákov. 

.

Dávajme si pozor na organizovanie verejných protestov, videli sme, ako sa pokojné protesty náhle využili k súperovmu cieľu a vytvorili nebezpečnú situáciu. Dnes sa dá svoj postoj vyjadriť aj iným spôsobom. Najúčinnejšie je nereagovať a zároveň paralelne tvoriť novú schému riadenia spoločnosti.

.

.

ZÁVER

.

.

Zdá sa, že rok 2022 bude rozhodujúcim rokom, ktorý má potenciál nasmerovať našu budúcnosť do sci-fi úrovne. Rozhodne sa začal dôležitou udalosťou, ktorá nám ukázala rozdiel medzi minulosťou a budúcnosťou. 

.

Nestrácajme čas, začnime pripravovať novú schému riadenia našej spoločnosti výučbou riadenia širšej verejnosti. Nevenujme pozornosť zaostalým ľuďom, ktorí zastali s vývojom niekde v minulom storočí. Ignorujme ich. Učme sa riadiť samých seba a svoje najbližšie okolie. Investujme svoj čas do skutočne cenných hodnôt, venujme čas svojmu potomstvu. Staňme sa hrdinami našej doby. Výučba riadenia je jednoduchá, stačí si uvedomiť pár základných princípov fungovania nášho sveta (hlavne jednotu a samo-organizáciu). Osobne sa snažím princípy vysvetľovať vo svojom projekte: 

www.projektz.sk

.

V dnešnej dobe však existuje mnoho podobných projektov s rovnakým cieľom. Sú veľmi ľahko dohladatelné na internete. 

Čím vyššiu úroveň decentralizácie riadenia našej spoločnosti dosiahneme, tým lepšiu auto-korekciu a stabilnejšie prostredie na svoj rozvoj získame. Decentralizovanému riadeniu sa hovorí aj koncepcia spoločnej bezpečnosti (KSB). V takomto modely sa už nikdy viac nestane, aby sa blbci chopili moci. 

 

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 40

Celkové hodnotenie: 31.03

Priemerná čítanosť: 1784

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Polícia navrhla podať obžalobu pre neoprávnené nakladanie s odpadmi v Bratislave

  0icon

  Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podanie obžaloby na tri fyzické a jednu právnickú osobu so sídlom v Bratislave pre neoprávnené nakladanie s odpadmi.

  Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

  0icon

  Londýnska polícia v piatok informovala o smrti muža, ktorého vo štvrti West End rozdrvil "výsuvný pisoár".

  Tentoraz je to inak. Západ nie je pripravený viesť totálnu vojnu s Ruskom

  0icon

  Moskva 27. januára 2023 (HSP/theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube)   Kým sa Washington nerozhodol konfrontovať Moskvu s existenčnou vojenskou hrozbou na Ukrajine, obmedzil použitie americkej vojenskej sily na…

  Dlhodobá snaha Romana Abramoviča zachrániť Ukrajinu, svoju povesť a majetok

  0icon

  Kyjev 27. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:Facebook)   Jeho šance byť sprostredkovateľom mieru klesajú, zatiaľ čo tlak na jeho majetok sa zvyšuje, píše The Wall Street Journal…

  ŠÚKL sťahuje z trhu šesť šarží lieku proti zápalom pri závažných ochoreniach

  0icon

  Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu šesť šarží lieku na zmiernenie zápalov pri závažných ochoreniach Diprophos,

  Blaha k Dzurindovi: V normálnej krajine by bol súdený ako vojnový zločinec, ale tu na Slovensku sa postaví pred kamery

  0icon

  Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Telegram/Extra Plus/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojom telegramovom účte vyjadril k horúcim politickým témam,…

  Nulandová je rada, že sa Nord Stream 2 stal "hromadou šrotu"

  0icon

  Washington 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová sa na včerajšom vypočutí v Senáte tešila, že Nord Stream 2…

  Viliam Karas sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  0icon

  Minister spravodlivosti Viliam Karas včera odcestoval do Štokholmu, aby sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  NATO a EÚ nútia Bielorusko opustiť Rusko

  0icon

  Minsk 27. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin)   Vytrvalým uvaľovaním sankcií na Bielorusko Brusel bezostyšne ignoruje princípy právneho štátu. Minsk je už dlhší čas…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny - Zelenskyj označil situáciu na fronte za mimoriadne kritickú. Rusi nielen útočia, ale aj ničia všetko okolo seba

  0icon

  Kyjevsko-mohyljanská akadémia zakázala používanie ruského jazyka. Dánsko nebude dodávať tanky Ukrajine, uviedol podľa televízie TV2 šéf tamojšieho ministerstva obrany Jakob Ellemann-Jensen.

  Vášeň v Tebe

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  S kým by nešla na večeru Zdena Studenková?

  0 icon

  Do českej Ordinácie v ružovej záhrade 2 prichádza nová postava. Je ňou slovenská herecká hviezda Zdena Studenková. Naša herečka bude hrať mamu zdrvenú stratou syna, ktorá sa rozhodla vziať spravodlivosť do svojich rúk. Postavy Zita a Radka by sa preto mali mať na pozore. „Do Kamenice prichádzam ako Lívia. Je to žena…

  Dobré manželstvo nie je samozrejmosť...

  0 icon

  Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu

  Armádny Magazín

  Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

  List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

  0 icon

  Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tejto prekliatej prevodovke v auguste 1942 pokazili…

  Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

  0 icon

  Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

  CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

  0 icon

  USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

  Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption

  TopDesať

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

  0 icon

  Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

  TOP10 podivných návykov Číňanov, ktoré zrejme Európan nikdy nepochopí

  0 icon

  V každej krajine sú špecifické kultúrne prvky. Ale čím viac sa naša mentalita líši, tým sa objavujú čudnejšie a nepochopiteľnejšie tradície, vkus či móda. Čína je iba jedným zo štátov kde je možné, že ich zvyky vás zarazia a ostanete v šoku. Pekingské bikiny Keď sa v Číne začína leto, Číňania nehanebne odhaľujú žalúdky. Neexistujú…

  FOTO DŇA