Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k zlu“ môže prežiť len zastrašením občanov pri odďaľovaných voľbách, ak ich vôbec (pod zámienkou covid-pandémie) pripustia. Preto treba konať hneď!

 

Len si stručne pripomeňme, že táto koalícia plagiátorov na čele s psychicky labilným jedincom menom Igor Matovič pred voľbami jačala, že nechce politické ovplyvňovanie vyšetrovaní a chce Polícii „rozviazať ruky“. Pritom štandardnú funkciu Orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) potvrdilo promptné vyšetrenie a obvinenie vinníkov vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Vyšlo tak najavo, že s nimi spolčenou žltou tlačou naznačovaná politická objednávka tejto dvojnásobnej vraždy bola falošnou stopou, ktorá tejto „koalícii zmeny k zlu“ mala napomôcť k volebnému víťazstvu. Len čo sa tak stalo, už začala príprava na politické procesy na základe vykonštruovaných „svedectiev“ univerzálnych kajúcnikov. Ich prvou obeťou sa stal generál Milan Lučanský. A teraz, keď si Generálna prokuratúra, Inšpekcia MV SR a príslušné súdy plnia svoju povinnosť, začínajú verejne vyhlasovať Matovič, Heger a Nagy, že s tým musia oni urobiť poriadky. Inými slovami, keď si uvedené OČTK plnia svoju povinnosť bez ich politickej objednávky, nielen Matovič s Hegerom a Nagym strácajú nervy a začínajú verejne vyhlasovať, že do konkrétnych káuz mienia politicky zasiahnuť až po obmedzenie právomocí odrazu nepohodlného generálneho prokurátora! To je protiústavná činnosť, ktorej sa musíme všetci včas postaviť!

Verejným podaním tohto Trestného oznámenia zároveň vyzývam statočných občanov Slovenskej republiky, ktorým záleží, aby oni a ich deti žili v právnom štáte, aby sa k tomuto oznámeniu pridali, prípadne ho rozšírili o ďalšie im známe skutočnosti protiprávneho konania týchto osôb a zaslali urýchlene na Generálnu prokuratúru, kým ešte môže rozhodovať slobodne.

 

Vážený pán

Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor

Štúrova 2,

812 85 Bratislava 1

 

Vec: Podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 odst.  1 písm. a), ako  aj odst.  2 písm. c), v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti  podľa § 344 odst.  1 písm. b).

 

Skutkový stav: Od počiatku série zatýkaní a väzobného stíhania vedených vyšetrovateľmi Čurilla a spol. z NAKA a dozorových prokurátorov Michala Šúreka a Ondreja Repu, ako aj Petra Kysela, boli podozrenia z nedovoleného nátlaku a manipulácie s výpoveďami tzv. kajúcnikov. Medzi prvými na to upozornila prokurátorka Kučerková a to svedectvom: „Repa sa môjho manžela opýtal, či chce vo väzbe ´srať krv ako Lajo´ (spolupracujúci obvinený Ľudovít Makó)“. Keďže jej manžel, vyšetrovateľ Kučerka, takéto vydieranie odmietol, bol obvinený a väzobne stíhaný, jeho manželka zastrašená a umlčaná na ňu uvedenými osobami vzneseným obvinením. Makó sa stal „univerzálnym kajúcnikom“ a obľúbencom tzv. žltej tlače (viď novinárka Tódová a spol.). Každý kto sa pokúsil na tieto nezákonné postupy vybranej skupinky prokurátorov a vyšetrovateľov upozorniť (viď Ján Kaľavský, Branislav Zurian a ďalší) boli týmito osobami zastrašovaní práve takto zmanipulovným trestným konaním. Naopak, podľa vôle vybraných vyšetrovateľov konajúci „kajúcnici“ mali až urážlivo okázalé zvýhodnenia vrátane odloženia stíhania ich samotných, voľného pohybu aj v zahraničí a zachovania majetku z podozrivej kriminálnej činnosti. Taká svojvoľná deštrukcia zákonných postupov nemá v histórii Slovenskej republiky obdobu.

Signálov o takomto nezákonnom konaní bolo toľko, že sa objavili v Správe SIS, ktorá varovala pred manipuláciou s výpoveďami svedkov a teda pred falošnými obvineniami. Hoci bola zvolaná akási tajná porada na pôde SIS, prítomný premiér Heger a ďalší predstavitelia vládnej koalície na to nijako nereagovali. Naopak, pod falošnými svedectvami bol do väzby uvrhnutý samotný vtedajší riaditeľ SIS, Vladimír Pčolinský.

 

Konkrétne naplnenie vyššieuvedených podozrení:

Z verejne dostupných informácií vyplýva, že uvedenými nezákonnými postupmi určitých vyšetrovateľov NAKA sa začal zaoberať špeciálny tím Inšpekcie MV SR, vedený Dianou Santusovou. Operatívnou činnosťou prišli na konkrétnu trojicu vyšetrovateľmi inštruovaných svedkov. Sem patrili aj príslušníci mafiánskej skupiny takáčovci, ktorú už skôr vyšetroval menovaný Čurilla a mal teda s nimi osobný kontakt. Špeciálny tím zákonným spôsobom so súhlasom príslušného prokurátora a súdu pristúpil k zatknutiu týchto osôb. Počas zásahu do uvedeného neprípustným spôsobom zasiahol plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík, zneužitím svojej funkcie prezidenta PZ SR. Podľa neskoršieho vyjadrenia samotného Kovaříka konal tak na priamy pokyn ministra Mikulca a ten vraj na pokyn premiéra Hegera. Išlo teda o politicky motivovaný zásah do zákonne vedenej činnosti OČTK s následkom, že dvaja z troch podozrivých ušli a vyhli sa tak svedectvu o manipulácií ich svedeckých výpovedí vyšetrovateľmi NAKA.

Je podozrivé, že utečený Peter Petrus sa nečakane objavil na hraničnom prechode Rajka, aby sa nechal zatknúť a obviniť z nového údajného zločinu tými istými vyšetrovateľmi NAKA, ktorí ho mali navádzať na krivé výpovede. Príkaz generálneho prokurátora, aby bol vydaný k svedeckej výpovedi Inšpekcii MV SR, prokurátor Kysel odmietol?! To je bezprecedentné porušenie subordinácie a pracovnej povinnosti, ktoré si mohol dovoliť zrejme len pri vedomí politického krytia, ktoré sa mu dostávalo od nástupu vlády I. Matoviča.

Je podozrivé, že utečený Matej Zeman, hoci v Chorvátsku požiadal o politický azyl a bol ochotný vypovedať telemostom aj pre účely Inšpekcie MV SR, sa rovnako nečakane objavil na hraničnom prechode Rajka, aby sa nechal zatknúť a obviniť z nového údajného zločinu tými istými vyšetrovateľmi NAKA, ktorý ho mali navádzať na krivé výpovede. Tým bola zmarená jeho výpoveď, ktorá by osoby, do ktorých rúk sa takto dostal, usvedčila z neprípustnej až zločinnej manipulácie trestného konania. To sa potvrdilo dňa 16.9.2021, kedy pod ich kontrolou pred súdom zopakoval svoju výpoveď proti obvinenému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi presne tak, ako to mal údajne naučené tými istými vyšetrovateľmi NAKA.

K uvedenému treba dodať, že kauza týchto troch „kajúcnikov“ je len špičkou ľadovca a v priam stredovekých podmienkach kolúznej väzby, ako aj iných foriem väzby, sú dnes desiatky potenciálnych obetí takejto neprípustnej manipulácie v trestnom konaní.

 

Možná zodpovednosť konkrétnych osôb:

Mgr-plg. (magister plagiátorstva) Igor Matovič – podľa v parlamente predloženého návrhu na odvolanie vlády E. Hegera poslanec Pellegrini uvádza, a verejne aj zdôraznil (Správa TASR 16.9.2021), že politickým objednávateľom uvedených nezákonných konaní vybraných vyšetrovateľov a prokurátorov je práve osoba Mgr-plg. Igor Matovič.

Ing. Eduard Heger – podľa svedectva plk. JUDr. Ing. Petra Kovaříka mal on nabádať podriadeného ministra Mikulca, aby „previerkou“ konania Inšpekcie MV SR cez plk. JUDr. Ing. Petra Kovaříka fakticky zmaril zatknutie dvoch podozrivých osôb. Navyše Heger ako premiér verejne vyhlásil, že „mafia a korupcia budú porazené“. Generálnej prokuratúre je iste známe, že organizovaný zločin, ktorý by sa dal prirovnať k „mafii“ u nás už pred rokmi skončil vďaka obetavej práci vyšetrovateľov, prokurátorov a súdov za predošlých vlád. Ak teda predseda vlády Heger hovorí o „mafii“ pripomína to rovnakú neakceptovateľnú rétoriku pána Kisku, ktorý použil tento výraz až v okamihu, keď sa OČTK začali zaoberať jeho vlastnou podozrivou činnosťou – pričom za pozemkový podvod bol odsúdený právoplatne a stále je podozrivý z daňových únikov. Navyše sa jeho kontakty so zvyškami „mafie“ v Poprade stali verejne známymi vďaka trom verejne dostupným videám. V duchu pána Kisku teda aj pán Heger označuje Generálnu prokuratúru SR, Inšpekciu MV SR a príslušné súdy za „mafiu“???? To je hrubý, až urážlivý politický zásah do nezávislosti všetkých troch uvedených inštitúcií na obranu práva a spravodlivosti! Preto by dôsledné vyšetrovanie Generálnej prokuratúry malo zistiť, či nejde v skutočnosti naopak o politickú „mafiu“ (v duchu slovenského porekadla „Zlodej kričí, chyťte zlodeja!“), ktorej je pán Heger aktívnym účastníkom v organizovanej skupine s osobami Matovič, Heger, Mikulec a Nagy a ďalšími dosiaľ nestotožnenými osobami. Čo sa týka „korupcie“, môže ísť o morálnu korupciu, keď nátlaku tejto skupinky zrejme podľahli niektorí príslušníci NAKA a prokuratúry.

Roman Mikulec – uvedená osoba podľa svedectva plk. JUDr. Ing. Petra Kovaříka ho mala nabádať, aby „previerkou“ konania Inšpekcie MV SR zmaril zatknutie dvoch podozrivých osôb. Kovařík tak vraj konal po urgentných telefonátoch, hoci bol v tej dobe na dovolenke.

Jaroslav Naď – uvedená osoba sa dňa 16.9.2021 verejne vyjadrila, že z politickej pozície treba urobiť s práve konajúcimi OČTK akési ním bližšie nešpecifikované poriadky. To je v príkrom rozpore s deľbou moci v štáte, kedy výkonná nesmie nijakým spôsobom zasahovať do konaní OČTK. Tento protiústavný postoj menovanej osoby nie je nový, keďže dotyčný Naď nazval občanov napĺňajúcich ich ústavné právo na verejný protest ako „opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov.“

 

Klamstvo o „Vojne policajtov“:

Prokuratúra sa dosiaľ nezaoberala podrobnejšie podozrivými okolnosťami, kedy pri zatýkaniach realizovaných vyššie charakterizovanými vyšetrovateľmi NAKA boli vždy prítomní vybraní novinári, ktorých prítomnosť mala zatýkaných ponížiť a toto zatýkanie bolo vedené aj ponižujúcim spôsobom. Zároveň boli vybraným médiám podstrkované vopred selektované informácie zo živých vyšetrovacích spisov, ktoré takto zatknuté osoby mali už vopred pred verejnosťou diskreditovať. Takíto novinári dnes „vracajú službu“ vyššie charakterizovaným vyšetrovateľom NAKA tým, že regulárnu a zákonnú prácu Generálnej prokuratúry SR, Inšpekcie MV SR a príslušných súdov nazývajú falošne „Vojne policajtov“. To navyše niektorí koaliční vládni politici zneužívajú na ospravedlnenie ich neprípustných politických zásahov do zákonnej činnosti OČTK.

 

Vážený pán generálny prokurátor, v týchto doslova chvíľach ide o obranu právneho štátu, ako ho predstavuje Vami vedená Generálna prokuratúra SR, Inšpekcia MV SR a príslušné súdy. Verím, že moje Trestné oznámenie bude podnetom na dôkladné vyšetrenie, či uvedené osoby nie sú organizovanou skupinou, ktorá sa zmocnila výkonných funkcií štátu, aby ich zneužila pre svoje vlastné politické ciele a to aj účelovým deformovaním zákonov a právnych úprav v riadnom trestnom konaní. Tiež pripúšťam, že by táto skupina mohla mať svojich ďalších komplicov (napríklad aj medzi vybranými novinármi šíriacimi tejto skupine napomáhajúcimi konšpiračnými teóriami, hoaxami, či účelovými dezinformáciami), spolu s ktorými vykonávajú protiústavnú činnosť, čo už napĺňa trestný čin Úklady proti Slovenskej republike podľa Zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) § 312. To všetko však môže vyriešiť len dôkladné vyšetrovanie, ku ktorému podávam týmto podnet. Všetky v mojom Trestnom oznámení uvedené osoby sú ľahko dohľadateľné na oficiálnych adresách Úradu vlády, Ministerstva financií, Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany.

S úctou k Vašej práci a statočnosti pri jej zákonnom napĺňaní,

Dr. Gustáv Murín

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Gustáv Murín

O AUTOROVI

Gustáv Murín (1959, Bratislava), vedec (RNDr., PhD.) a zároveň úspešný spisovateľ. Debutoval v roku 1989 v češtine, na Slovensku bola kniha zakázaná. Doteraz vydal 59 kníh (z toho 7 v češtine, 2x anglicky, po jednej bulharsky, vo francúzštine, v hindí, holandsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, rusky, srbsky, španielsky a taliansky). Celkove sa predalo viac než 275 000 výtlačkov všetkých kníh autora. Vydal tiež 61 E-kníh, 9 audio-kníh, 8 DVD a 4 knihy v Braillovom písme. Až 486 textov autora bolo preložených do 51 jazykov. Literárne prezentácie absolvoval v 85 mestách a obciach Slovenska a 30 krajinách Európy, Ázie a Ameriky.
Viac informácií na http://gustavmurin.webgarden.cz.
Texty v iných jazykoch: http://muringustav.blogspot.com.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 71

Celkové hodnotenie: 29.03

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Milanová: Ministerka víta finančnú pomoc Maďarska pri obnove sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) víta finančnú pomoc Maďarska pri obnove sakrálnych pamiatok na juhu Slovenska. Ako povedala…

  Na Slovensku pribudlo 3480 prípadov nákazy novým koronavírusom a 8 obetí

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prostredníctvom 16.199 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (19. 10.) na Slovensku 3480 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo osem…

  Hossa sa vráti do Chicaga, Blackhawks si ho uctia na špeciálnom ceremoniáli

  0icon

  Chicago 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalému slovenskému hokejistovi Mariánovi Hossovi sa dostane veľkej pocty od klubu NHL Chicago Blackhawks. "Jastrabi", s ktorými získal…

  Senátor chce obviniť Bolsonara z vraždy pre pochybenia pri pandémii

  0icon

  Brazília 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres,Pixabay)   Senátor Renan Calheiros, ktorý vedie vyšetrovanie brazílskeho Senátu vo veci postupu vlády prezidenta Jaira Bolsonara v súvislosti s…

  Bilčík: Správa EÚ o pokroku kandidátskych krajín ukazuje na potrebu reforiem

  0icon

  Štrasburg 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Pixabay)   Všetky hodnotiace správy Európskej komisie o krajinách, ktoré majú záujem o vstup do EÚ, obsahujú jednu dôležitú tému:…

  Zoskupenie Vlk odovzdá v NR SR najväčšiu papierovú petíciu za zmenu zákona o ochrane prírody

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Lesoochranárske zoskupenie Vlk vo štvrtok odovzdá v Národnej rade SR (NR SR) najväčšiu papierovú petíciu za zmenu zákona…

  V sýrskom Damašku pri teroristickom útoku zomrelo 14 vojakov

  0icon

  Sýria 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Telegram, SITA/AP/Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin)   V centre Damašku teroristi odpálili dve výbušniny, pri výbuchoch bol zasiahnutý autobus sýrskych vojakov.…

  Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne, uviedol Úrad verejného zdravotníctva

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ)…

  Grécko chce prepojiť energetický trh Európskej únie s Egyptom

  0icon

  Atény 20. oktobra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Petros Giannakouris, TASR/AP - Philippe Wojazer/Pool via AP)   Grécko sľubuje Egyptu prepojenie s energetickým trhom Európskej únie prostredníctvom…

  Korčok: Vzťahom Slovenska a Azerbajdžanu začína dominovať ekonomická spolupráca

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vo vzťahoch medzi Azerbajdžanom a Slovenskom sa do popredia dostáva obchodno - ekonomická spolupráca. Šéf slovenskej diplomacie Ivan…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA