Malý putinovský prejav Veľkého Orbána k svojmu národu…

Publikované 06.01. 2018 o 14:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nosnou ideou Orbánovho prejavu k svojmu maďarskému národu je kresťanstvo a samo určená úloha Maďarska v Európe, ktoré sa v priestore Karpatskej kotliny vždy vnímalo ako výnimočná a jedinečná národno-štátna entita.
Maďari ako etnikum a národ v Karpatskej kotline sa vždy správali a správajú hrdo a ich vlastenectvo bolo vnímané ako šovinizmus voči iným rasám, etnikám a občanom iných národno-štátnych entít vo svojom bezprostrednom okolí a vo svete…
Viktor Orbán je veľký štátnik, jeho prejav bol štátnický, Maďarsko je hodné tohto štátnika a takého prejavu. Prímer k Putinovi v titulke článku je správny. Jednou vetou som Orbána aj Putina.
Nedá mi nereagovať na toto (včera mi „podbehlo“):
Tvrdenia o súvise Benešových dekrétov s ústavným zákonom o zrušení Mečiarových amnestií s príslušenstvom, sú aj z pohľadu medzinárodného „práva“ (17 rôznych metrov) blud a nezmysel, nočný erotický sen aj s polúciou…
Benešove dekréty boli prekryté vrstvami medzinárodno-právnych aktov…
Mečiarove amnestie boli len „na čakačke“ než na ne prišiel rad…
Neboli prekryté ničím (ešte horším a podobným zločinom a zneužitím právomocí verejného činiteľa, zastupujúcim prezidentom a „jeho vládou“… ).
Priaznivcom a zástancom zrušenia Benešových dekrétov:
Pokojne sa rozíďte…
https://www.hlavnespravy.sk/bernd-posselt-benesove-dekrety-raz-urcite-zrusia/1263790
Maďarsko je členskou krajinou Európskej únie, a aj preto, ani zo strany Maďarska, žiadna iredenta nehrozí…
Hypotéza (ohliadnutie sa do minulosti): Ak by sa nerozpadlo Rakúsko-Uhorsko, mohlo tvoriť dvoj jadro niečoho podobného ako je Európska únia dnes s jeho „jadrom“ (tandem) Nemecko-Francúzsko? Geopolitická mapa Európy by vyzerala inak…
Kam by patrilo Česko a kam Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, zabudnime.
Toto všetko sa ale akoby vznášalo a vznáša aj nad geo a euro politickým pozadím V-4 a Slavkovského formátu…
Rakúsko sa vo veci svojej bezvýhradnej spolupatričnosti k V-4 vymedzilo, Viedeň chce ísť svojou cestou, a byť svojsky svojbytné…
Čosi-kamsi sa vo vzťahu k EÚ deje aj u rakúskeho suseda, Švajčiari si zrejme potrebujú vyjasniť svoj vzťah k asi 100 dvojstranným zmluvám s EÚ, ale aj k imigračnej a azylovej politike, pravdepodobne veľkým referendom, a Rakúsko „čaká“ (potichu „poškuľuje“ po Švajčiarsku).
Štyridsať miliónové Poľsko je schopné mať svoje slovo v EÚ aj na pozadí ideí Medzimoria a Trojmoria plus silnejšia inklinácia k USA a NATO proti Poľskom nenávidenému Rusku…
Duch Rímskych zmlúv dýcha ekonomickou prevahou a vodcovskou rolou Západu nad stredom a východom a juhom Európy, a tandem Nemecko-Francúzsko má byť „jadrom“ Európskej únie, už bez priameho vplyvu UK…
Česko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko európskemu Západu nejdú vždy a vo všetkom po vôli…
Kalergiho plán (Merkelová, Barroso, Rompuy…, sú laureáti Kalergiho ceny…) krajinám V-4 „nejde na chuť“ (ani mne)… a vám?
Európsky súd vo veci kvóty zasahuje aj do vnútorných a vonkajších národno-štátnych záujmov dotknutých krajín (ekonomika, euro, bezpečnosť…)
Prinajmenej v tom, by krajiny V-4, mali byť jednotné…
S tou integráciou do euro a transatlantických štruktúr to teda vzhľadom k národno-štátnym záujmom krajín EÚ a ostatku Európy ani v roku 2018 nebude také jednoduché…
Na stole EÚ a EK je Dublin 4, a na stole OSN Global Compact, ako súčasť agendy  2030, s priamou „kresťanskou“ podporou neomarxistického Vatikánu…
Za Orbána dopovedám: Ak Európa vpustí dnu islam, budú tým anulované výsledky Bitky pri Viedni (11. september 1683).
A dodávam: Mesiac a deň sú zhodné s mesiacom a dňom útoku na Twins v NY…
Náhodná zhoda a symbolika je niečo pre konšpirátorov, ale aj numerológov: 11. septembra 2018 od dátumu bitky, uplynie 335 rokov, a súčet číslic v čísle 335 rovná sa 11… (Hmm… zrejme blbosť). Zabudnite.
Použitie článku 7 Lisabonskej zmluvy je ale znak mentálnej neschopnosti EÚ uchýlením (deviácia, odchýlka, úchylka) sa k násiliu a diktátu byrokratického európskeho „práva“.
Orbán má pravdu aj vo vzťahu k orwellovskému prevracaniu významu „Miluj blížneho svojho ako seba samého“ aj v práve na svojbytnosť národnej kultúry a tradícií. Odsúdil supresiu a ostrakizáciu kresťanstva v Európe odstraňovaním symbolov kresťanstva z verejných priestorov, lebo islam…
Pod zámienkou sekularizácie verejných priestorov sa skrýva jednoznačne: „Nedráždite islam!“
Je ale islam autochtónne európske náboženstvo? Islamské symboly a prvky sú však nedotknuteľné, lebo… (a uvidíte..!).
Obvinia vás z náboženskej intolerancie, xenofóbie a islamofóbie, prípadne máte na krku šaríu (fatwa)…
V EÚ prebieha jej postupná, plazivá islamizácia.
Islam je náboženstvo, ideológia a politika v jednom.
Hlási sa o svoje slovo – ľudsky, občiansky, nábožensky a politicky.
Lebo ľudské, občianske, politické a náboženské práva…
Európsku úniu čaká proces aproximácie a negociácie európskeho sekulárneho práva a islamského práva šaría…
Vie, niekto z vás, výsledok?
Aký štatút dostanú no-go-zones?
Viktor Orbán:
„Podľa evanjelia sv. Marka je Kristovým druhým prikázaním: “Miluj svojho blížneho ako seba samého!” Dnes sa v Európe spomína často toto Kristovo prikázanie. Zneužíva sa ako pokarhanie proti nám, že sa údajne deklarujeme ako kresťania a zároveň deklarujeme, že nechceme milióny ľudí z iných kontinentov, aby sa tu usídľovali a že ich tu ani nevpúšťame.
Avšak toto prikázanie Krista pozostáva z dvoch častí a naši žalobcovia na tú druhú zabudli: musíme milovať svojho blížneho ale musíme milovať aj seba samých. Milovať seba samých znamená teiž prijať a ochraňovať všetko, čo nás stelesňuje, čím sme a kým sme. Milovať seba samých znamená, že milujeme našu krajinu, náš národ, našu rodinu, maďarskú kultúru a Európsku civilizáciu. V takomto kontexte naša sloboda – maďarská sloboda – sa postupne rozvíjala a môže rozvíjať.“
https://www.hlavnespravy.sk/je-toto-najlepsi-prejav-europskeho-statnika-viktor-orban-adresoval-narodu-slova-hodne-velikana/1262282
Maďarský premiér tiež povedal, že dnešné základy európskeho života sú ohrozené pokračujúcou politikou masovej migrácie a multikulturalizmu.
“Nechceme sa schovávať za betónové steny. Nechceme, aby ľudia na Vianoce boli ohromení strachom a nešťastím. Nechceme, aby naše manželky a dcéry boli prenasledované v slávnostnom novoročnom dave.”

Bol ale Peter Weisenbacher (Inštitút ľudských práv) obvinený z kresťanofóbie za ním vyhlásenú vojnu kresťanom? Podával pred OČTK aspoň vysvetlenie vo veci svojich vyhrážok?  Ak kto chce vojnu, trebárs Weisenbacher, proti kresťanom, bude ju mať. Ak chcú vojnu neo liberáli ako Poliačik a jeho Progresívne novo ľavicové, neomarxistické Slovensko, bude ju mať.
Bude bum-bum.
Práve to bum-bum vyvoláva laureát ceny Biela vrana, Ján Levoslav Benčík:
Jeho najnovší blog pre Denník N by si mal vyžadovať minimálne podanie vysvetlenia vo veci pojmov nacionalizmus, národovectvo, vlastenectvo, patriotizmus, nacizmus, neonacizmus, štátotvorný národ, národno-štátny záujem, v kontexte integrácie Slovenska do európskych a euro-transatlantických štruktúr…
Aj bezbrehá sloboda slova má svoje hranice.
Tvorí ju najmä osobná zodpovednosť za všetko, čo kde poviem a napíšem…
Ján Levoslav Benčík je vo veci minimálne negramotný.
Je bloger „slobodného, nezávislého“, ešte k tomu aj „liberálneho“ ale proti slovenského, paneurópskeho Denníka N (dvojča denníka SME).
Ak chce PZSR prispieť k vyvracaniu hoaxov, fake news a bludov, mal by sa venovať aj tejto „bielej vrane“…
Udelenie tejto ceny osobe Jána L. Benčíka bolo znehodnotením ceny Biela vrana…
Vyznamenanie Breinera, Gála a Šimečku bolo zasa znehodnotením inštitútu prezidentských ocenení…
Ocenené osoby šíria nenávisť voči Slovensku, osierajú ho, kade chodia, Gál a Šimečka sú zbabelí útekári zo Slovenska, Gál sa podieľal na „čistkách“ hneď po dni „nežnej“, neprávom ublížil mnohým čestným a statočným ľuďom, rozdúchal väzenské vzbury, podpálil Leopoldov, kádroval služobný personál väzníc, zavádzal „slobodu a demokraciu“ vo väzenstve, právoplatne odsúdení kriminálnici v komisiách, rozhodovali o tom, kto z väzenského personálu má ďalej slúžiť a kto má ísť „k lopate“…
V prípade Fedora Gála ide aj o jeho obranný kvikot a osobný „ochranný štít“:
„Holocááááááaaaust!“
Martin Milan Šimečka, spolu so svojím dávnym priateľom, Georgom Sorosom, s jeho peniazmi, zvrhli mečiarovský režim…
https://www.hlavnespravy.sk/simecka-z-dennika-n-george-soros-je-moj-priatel-pomohol-nam-porazit-meciara/1222404
My, pamätníci, ktorí žijeme, vieme, môžeme, chceme, a sme ochotní vypovedať…
Toľko aj k „pamäti národa“.
A k osieraniu Slovenska a slovenského štátotovorného národa, slávnym blogerom, Jánom Levoslavom Benčíkom…
Ján Levoslav Benčík je ľavicový extrémista slovom a písmom.
Je tu dôvodné podozrenie z ochrany a podpory eurofašizmu.
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-ludia-ktori-kritizuju-kisku-za-vyznamenanie-simecku-gala-spol-na-25-vyrocie-vzniku-sr-su-nechutna-cerveno-hneda-nacionalisticka-svorka/1265892
https://dennikn.sk/blog/vytie-nehodnych/
Prezidentov výber je nekonzistentný a kontroverzný.
Prezident slovenskú spoločnosť nespája ale rozdeľuje.
Malá satisfakcia:
Ilja Zeljenka a Gabriela Beňačková mali byť ocenení už dávno!
Zeljenka osobitne za toto (veď bol perzekvovaný!):
https://www.youtube.com/watch?v=OnmfUBsDk34

Nedá mi zmieniť, že nie vo všetkých príhraničných oblastiach, má vo veciach práv národnostných menšín, Maďarsko pre seba uspokojivo vyrovnané vzťahy. Týka sa to aj Ukrajiny, kde sa k slovu hlási tamojšia maďarská menšina, lebo Janukovyčov jazykový zákon.
Ak vládna moc nezmení svoj prístup k Donbasu, Ukrajina sa bude ďalej rozpadávať. Hoc aj pod dohľadom „mierových síl“ OSN.

Na južnom Slovensku takzvaná „maďarská karta“ ale tiež nie je úplne mŕtva. Iba „spí“. Správnejšie; spočíva (čaká…).
Otázky sebaurčenia, silnejších samosprávnych právomocí južného pásu Slovenska vo veciach kultúry a školstva boli formulované v petícii SMK (aj za záväznosť referenda) v roku 2016. Z koncepcie udržateľnosti maďarskej menšiny a rozvoja južného Slovenska vyberám:
„Navrhujeme prijať Národnou radou SR zákon umožňujúci na Slovensku vznik personálnych menšinových samospráv v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity nedosahuje 50 percent. Tieto menšinové samosprávy by disponovali kompetenciami v oblasti menšinového vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín v úradnom styku. Okrem toho – takisto na základe zákona – v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity prevyšuje 50 percent, by vznikli regióny so špeciálnym právnym postavením, ktoré by okrem kompetencií v oblasti vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín disponovali aj širokým spektrom právomocí v oblasti rozvoja regiónu.“
http://www.mkp.sk/sk/node/578
Petícia SMK pre Národnú radu Slovenska vo vzťahu k desiatim okresom južného Slovenska o posilnení právomocí, s prvkami samosprávnej, kultúrnej a školskej autonómie južného Slovenska a záväznosť referenda (rok 2016):
http://www.mkp.sk/sk/2016/02/29/peticia-vyse-80-000-podpisov
Pozoruhodné je aj toto (SMK je inšpirovaná Katalánskom):
https://www.cas.sk/clanok/613992/madari-z-smk-rozduchavaju-nacionalisticke-vasne-chceme-nezavislost-ako-katalanci/
Bez komentára. Lebo objem textu. Toto je článok o Orbánovom vianočnom prejave k maďarskému národu a všetkým Maďarom vo svete.
Vo svetle dní, a prípravy zmien Dublinských konvencií od prvej, cez tretiu k Dublin 4.
Pál Csáky (SMK) ako europoslanec pred dvomi rokmi položil na stôl EÚ otázku možnej autonómie južného Slovenska…
Ten stôl je ale obťažkaný aktuálnymi otázkami migrácie a povinných kvót…).
Maďarsko má v otázkach maďarských menšín „problém“ kol dokola, so všetkými svojimi susedmi v príhraničných oblastiach…
Lebo Trianon.

Orbán chráni záujmy Maďarska cez kresťanstvo, ľudské práva a práva národnostných menšín…
Ľudskými právami proti ľudským „právam“ a medzinárodnému „právu“…
Vlastne na „to“ ide „dobre“.
Veľký Orbán je „malý Putin“. 🙂
Akýsi „hrdina“ neistej V-4, od ktorej „fiškálsky“ bočí vo veci kvót a žaloby EK premiér Róbert Fico…

Kdesi, kedysi, som počul, že Viktor Orbán, v dejinách súčasnej Európy „zohrá svoju veľkú rolu“.
Dnes vidím, že ju hrá „dobre“. Kiska sa chce zaľúbiť Bruselu, lebo je nesvojprávny, osobne neistý, vedený poradcami,  prejavy si necháva písať a zväčša ich číta…
Prezidentské ocenenie kontroverzných Gála a Šimečku, nenávidiacich Slovensko, ktorí boli proti jeho samostatnosti, je z pohľadu účelu (vznik SR) neakceptovanteľné…
Je zjavne nedovzdelaný aj v oblasti ľudských práv.
Právnik a „fiškál“ Fico hrá „diplomaticky“ na dve strany súčasne, a medzitým „lietajú“ Bugár a Danko… a my.
Odovzdali sa Bruselu, Nemecku a Francúzsku. A Slovensko „ľudsko-právnym“ Sorosovým „neziskovkám“. Slovenské okolie sa ich zbavuje a už zväčša upravilo „režim“ mimovládnych „neziskoviek“ vo veciach ich príjmov zo zahraničia…
Viktor Orbán:
„Naša kultúra je kultúrou života. Náš východiskový bod, alfa a omega našej filozofie života, je hodnota života, dôstojnosť, ktorú každá osoba dostala od Boha.“
Dodávam: Aj naša slovenská…
A kresťanský hodnotový systém dostali do vienka aj všetci ateisti.
Som ľudská osoba. Nie som a nebudem nástroj ani produkt kapitalizmu, ale ani živé zombie, požierajúce svoje vlastné exkrementy a samého seba, ale ani bezohľadný, egoistický a sebecký ľudožrút. Recyklujem sa úplne inak. Som vedený inak. Vlastním telo, dušu aj ducha (spirituálna zložka každej zdravej a normálnej ľudskej osoby).

K prenasledovaniu, ostrakizácii a supresii kresťanov a kresťanských hodnôt pre kresťanov (stačilo, treba verejne a nahlas):
Existuje legálny svetský inštitút:
1. Nutná obrana
2. Krajná núdza.
Toľko aj k ľudským, občianskym a náboženským právam kresťanov…
Ak ste praví, skutoční, nie falošní kresťania, naplnení pravou, originálnou kresťanskou vierou a pravým kresťanským učením, tak (kresťania!):
Nenechajte sa prefackávať!
To vám Písmo a Ježiš neprikazujú!
Chcú to tí, ktorí si Nový zákon, kresťanské náboženstvo a vieru vysvetľujú po svojom ; prinajmenej „len“ negramotne, ale aj vedome zlovoľne!
Ak chcú bum-bum, môžu ho mať!

Kiež by tak pôvodné európske hodnoty a Slovensko, preambulu jeho Ústavy a ústavu v časti Čl. 1 odseky 1,2, ktoré sú si vzájomne „pritesné“ chránili Fico s Kiskom, ako Česko chráni, na prezidentský post kandidujúci prezident Miloš Zeman…

Také Francúzsko, ale ani Nemecko už nie sú „hrdé“ národné štáty. Ale na tom nenesú vinu krajiny V-4. Maďarsko ale takým ešte chce byť.
Národné mužstvo Francúzska:

Už prvý polrok 2018 bude pre V-4 ťažký a referenčný…
Kľúčový pre celú EÚ bude druhý polrok 2018…
Ale aj pre OSN a UNESCO.
Zárukou a garantom mieru vo svete je Rusko.
USA si musia zvyknúť.
Aj na to, že už nie sú jediným nositeľom globálnej predikcie.
Aj na to, že ako „globálny policajt“ sú nežiaduce.
Inak to nem dopadne dobre.
Ostatné spory na Blízkom východe, Arabi verzus Izrael a Arabi medzi sebou, sa budú ťahať ako sopeľ…
Islamský štát mal pre zmenu vyhlásiť vojnu aj Hamasu…
Európska únia by mala poskytnúť humanitárnu pomoc, ale inak „ruky preč“ od najmä Blízkeho východu…
A k pápežovej zmienke o Európe ako „starej neplodnej Sáre“: Nie, EÚ má povinnosť a možnosť poskytnúť jednotlivcom, prípadne prednostne kresťanským rodinám dočasnú ochranu, ale po „vyčistení“ Sýrie a Iraku od islamistov, mali by sa utečenci vrátiť do svojich domovských krajín, a zapojiť sa do ich obnovy, inak ostanú trvale závislé na pomoci a neschopné postaviť sa „na vlastné“…
EÚ vôbec nepotrebuje ekonomických migrantov, lebo ju po 8-mich rokoch od predošlej krízy 2008 čaká ďalšia, plus úbytok zamestnanosti v dôsledku PR 4.0, čo sa významne dotkne aj nekvalifikovaných vysokoškolákov…

USA narazili v Sýrii aj v Iráne.
Práve sa pokúšajú Navaľným rozložiť Rusko, bojkotom prezidentských volieb, á la tiež falošný kvikot:
Slobodááááááaaa!
Demokraciáááaa!
Ľudské právááa!
Korupciáááááa!
Rusko ale bezpečne položí na stôl USA dôkazy o ich zasahovaní do svojich prezidentských volieb, a nezbabre to tak, ako to polopravdami a domnienkami zjavne zbabrali USA…
Na každého sa dáka voda varí, lož má krátke a rýchle nohy, ale pravda ju vždy dostihne na najbližšej križovatke s červenou: FBI vyšetruje nadáciu Clintonovcov pre podozrenie z korupcie, prijímaním darov za politické protislužby v čase Clintonovej výkonu ministerky zahraničných vecí USA, a má pre svoje podozrenie ďalšie nové dôkazy…
Ááááaaach, tie „počestné dobročinné“, akože inak, než len „filantropické“ nadácie…
Takou je aj Sorosova Open Society Foundation…
A Donald Trump obvinil Clintonovú zo spolupráce s Ruskom…
Heslo: Milujte sa a žerte sa!
USA nemôžu byť náš „ľudsko-právny“ vzor, ani vzor „slobody a demokracie“ na ich obraz…
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

Trump povedal, prečo nechce Rusko nazývať nepriateľom

Washington 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Donald Trump uviedol, že aj keď má Rusko silnú armádu, jeho ekonomika je relatívne neveľká a nechce ho nazývať nepriateľom. „Majú silnú armádu, ale ich ekonomika, ako viete, je oveľa menšia než v Číne. Nechcem ani použiť slovo nepriateľ (adversary). Môžeme…

Valerij Pjakin: „Trump je americký prezident, ktorý pracuje na úrovni globálnej politiky a je predstaviteľom globálnej elity“

Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Valerij Pjakin v najnovšej relácii tvrdil, že globálny prediktor sa miešal do majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, že Chruščov bol jasný trockista, šport sa už dávno zmenil na  politiku, Trump je zástupcom globálnej elity a je naladený protirusky, Komunistická strana je hlavným zradcom,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

0

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

7

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…