Malý putinovský prejav Veľkého Orbána k svojmu národu…

Publikované 06.01. 2018 o 14:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nosnou ideou Orbánovho prejavu k svojmu maďarskému národu je kresťanstvo a samo určená úloha Maďarska v Európe, ktoré sa v priestore Karpatskej kotliny vždy vnímalo ako výnimočná a jedinečná národno-štátna entita.
Maďari ako etnikum a národ v Karpatskej kotline sa vždy správali a správajú hrdo a ich vlastenectvo bolo vnímané ako šovinizmus voči iným rasám, etnikám a občanom iných národno-štátnych entít vo svojom bezprostrednom okolí a vo svete…
Viktor Orbán je veľký štátnik, jeho prejav bol štátnický, Maďarsko je hodné tohto štátnika a takého prejavu. Prímer k Putinovi v titulke článku je správny. Jednou vetou som Orbána aj Putina.
Nedá mi nereagovať na toto (včera mi „podbehlo“):
Tvrdenia o súvise Benešových dekrétov s ústavným zákonom o zrušení Mečiarových amnestií s príslušenstvom, sú aj z pohľadu medzinárodného „práva“ (17 rôznych metrov) blud a nezmysel, nočný erotický sen aj s polúciou…
Benešove dekréty boli prekryté vrstvami medzinárodno-právnych aktov…
Mečiarove amnestie boli len „na čakačke“ než na ne prišiel rad…
Neboli prekryté ničím (ešte horším a podobným zločinom a zneužitím právomocí verejného činiteľa, zastupujúcim prezidentom a „jeho vládou“… ).
Priaznivcom a zástancom zrušenia Benešových dekrétov:
Pokojne sa rozíďte…
https://www.hlavnespravy.sk/bernd-posselt-benesove-dekrety-raz-urcite-zrusia/1263790
Maďarsko je členskou krajinou Európskej únie, a aj preto, ani zo strany Maďarska, žiadna iredenta nehrozí…
Hypotéza (ohliadnutie sa do minulosti): Ak by sa nerozpadlo Rakúsko-Uhorsko, mohlo tvoriť dvoj jadro niečoho podobného ako je Európska únia dnes s jeho „jadrom“ (tandem) Nemecko-Francúzsko? Geopolitická mapa Európy by vyzerala inak…
Kam by patrilo Česko a kam Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, zabudnime.
Toto všetko sa ale akoby vznášalo a vznáša aj nad geo a euro politickým pozadím V-4 a Slavkovského formátu…
Rakúsko sa vo veci svojej bezvýhradnej spolupatričnosti k V-4 vymedzilo, Viedeň chce ísť svojou cestou, a byť svojsky svojbytné…
Čosi-kamsi sa vo vzťahu k EÚ deje aj u rakúskeho suseda, Švajčiari si zrejme potrebujú vyjasniť svoj vzťah k asi 100 dvojstranným zmluvám s EÚ, ale aj k imigračnej a azylovej politike, pravdepodobne veľkým referendom, a Rakúsko „čaká“ (potichu „poškuľuje“ po Švajčiarsku).
Štyridsať miliónové Poľsko je schopné mať svoje slovo v EÚ aj na pozadí ideí Medzimoria a Trojmoria plus silnejšia inklinácia k USA a NATO proti Poľskom nenávidenému Rusku…
Duch Rímskych zmlúv dýcha ekonomickou prevahou a vodcovskou rolou Západu nad stredom a východom a juhom Európy, a tandem Nemecko-Francúzsko má byť „jadrom“ Európskej únie, už bez priameho vplyvu UK…
Česko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko európskemu Západu nejdú vždy a vo všetkom po vôli…
Kalergiho plán (Merkelová, Barroso, Rompuy…, sú laureáti Kalergiho ceny…) krajinám V-4 „nejde na chuť“ (ani mne)… a vám?
Európsky súd vo veci kvóty zasahuje aj do vnútorných a vonkajších národno-štátnych záujmov dotknutých krajín (ekonomika, euro, bezpečnosť…)
Prinajmenej v tom, by krajiny V-4, mali byť jednotné…
S tou integráciou do euro a transatlantických štruktúr to teda vzhľadom k národno-štátnym záujmom krajín EÚ a ostatku Európy ani v roku 2018 nebude také jednoduché…
Na stole EÚ a EK je Dublin 4, a na stole OSN Global Compact, ako súčasť agendy  2030, s priamou „kresťanskou“ podporou neomarxistického Vatikánu…
Za Orbána dopovedám: Ak Európa vpustí dnu islam, budú tým anulované výsledky Bitky pri Viedni (11. september 1683).
A dodávam: Mesiac a deň sú zhodné s mesiacom a dňom útoku na Twins v NY…
Náhodná zhoda a symbolika je niečo pre konšpirátorov, ale aj numerológov: 11. septembra 2018 od dátumu bitky, uplynie 335 rokov, a súčet číslic v čísle 335 rovná sa 11… (Hmm… zrejme blbosť). Zabudnite.
Použitie článku 7 Lisabonskej zmluvy je ale znak mentálnej neschopnosti EÚ uchýlením (deviácia, odchýlka, úchylka) sa k násiliu a diktátu byrokratického európskeho „práva“.
Orbán má pravdu aj vo vzťahu k orwellovskému prevracaniu významu „Miluj blížneho svojho ako seba samého“ aj v práve na svojbytnosť národnej kultúry a tradícií. Odsúdil supresiu a ostrakizáciu kresťanstva v Európe odstraňovaním symbolov kresťanstva z verejných priestorov, lebo islam…
Pod zámienkou sekularizácie verejných priestorov sa skrýva jednoznačne: „Nedráždite islam!“
Je ale islam autochtónne európske náboženstvo? Islamské symboly a prvky sú však nedotknuteľné, lebo… (a uvidíte..!).
Obvinia vás z náboženskej intolerancie, xenofóbie a islamofóbie, prípadne máte na krku šaríu (fatwa)…
V EÚ prebieha jej postupná, plazivá islamizácia.
Islam je náboženstvo, ideológia a politika v jednom.
Hlási sa o svoje slovo – ľudsky, občiansky, nábožensky a politicky.
Lebo ľudské, občianske, politické a náboženské práva…
Európsku úniu čaká proces aproximácie a negociácie európskeho sekulárneho práva a islamského práva šaría…
Vie, niekto z vás, výsledok?
Aký štatút dostanú no-go-zones?
Viktor Orbán:
„Podľa evanjelia sv. Marka je Kristovým druhým prikázaním: “Miluj svojho blížneho ako seba samého!” Dnes sa v Európe spomína často toto Kristovo prikázanie. Zneužíva sa ako pokarhanie proti nám, že sa údajne deklarujeme ako kresťania a zároveň deklarujeme, že nechceme milióny ľudí z iných kontinentov, aby sa tu usídľovali a že ich tu ani nevpúšťame.
Avšak toto prikázanie Krista pozostáva z dvoch častí a naši žalobcovia na tú druhú zabudli: musíme milovať svojho blížneho ale musíme milovať aj seba samých. Milovať seba samých znamená teiž prijať a ochraňovať všetko, čo nás stelesňuje, čím sme a kým sme. Milovať seba samých znamená, že milujeme našu krajinu, náš národ, našu rodinu, maďarskú kultúru a Európsku civilizáciu. V takomto kontexte naša sloboda – maďarská sloboda – sa postupne rozvíjala a môže rozvíjať.“
https://www.hlavnespravy.sk/je-toto-najlepsi-prejav-europskeho-statnika-viktor-orban-adresoval-narodu-slova-hodne-velikana/1262282
Maďarský premiér tiež povedal, že dnešné základy európskeho života sú ohrozené pokračujúcou politikou masovej migrácie a multikulturalizmu.
“Nechceme sa schovávať za betónové steny. Nechceme, aby ľudia na Vianoce boli ohromení strachom a nešťastím. Nechceme, aby naše manželky a dcéry boli prenasledované v slávnostnom novoročnom dave.”

Bol ale Peter Weisenbacher (Inštitút ľudských práv) obvinený z kresťanofóbie za ním vyhlásenú vojnu kresťanom? Podával pred OČTK aspoň vysvetlenie vo veci svojich vyhrážok?  Ak kto chce vojnu, trebárs Weisenbacher, proti kresťanom, bude ju mať. Ak chcú vojnu neo liberáli ako Poliačik a jeho Progresívne novo ľavicové, neomarxistické Slovensko, bude ju mať.
Bude bum-bum.
Práve to bum-bum vyvoláva laureát ceny Biela vrana, Ján Levoslav Benčík:
Jeho najnovší blog pre Denník N by si mal vyžadovať minimálne podanie vysvetlenia vo veci pojmov nacionalizmus, národovectvo, vlastenectvo, patriotizmus, nacizmus, neonacizmus, štátotvorný národ, národno-štátny záujem, v kontexte integrácie Slovenska do európskych a euro-transatlantických štruktúr…
Aj bezbrehá sloboda slova má svoje hranice.
Tvorí ju najmä osobná zodpovednosť za všetko, čo kde poviem a napíšem…
Ján Levoslav Benčík je vo veci minimálne negramotný.
Je bloger „slobodného, nezávislého“, ešte k tomu aj „liberálneho“ ale proti slovenského, paneurópskeho Denníka N (dvojča denníka SME).
Ak chce PZSR prispieť k vyvracaniu hoaxov, fake news a bludov, mal by sa venovať aj tejto „bielej vrane“…
Udelenie tejto ceny osobe Jána L. Benčíka bolo znehodnotením ceny Biela vrana…
Vyznamenanie Breinera, Gála a Šimečku bolo zasa znehodnotením inštitútu prezidentských ocenení…
Ocenené osoby šíria nenávisť voči Slovensku, osierajú ho, kade chodia, Gál a Šimečka sú zbabelí útekári zo Slovenska, Gál sa podieľal na „čistkách“ hneď po dni „nežnej“, neprávom ublížil mnohým čestným a statočným ľuďom, rozdúchal väzenské vzbury, podpálil Leopoldov, kádroval služobný personál väzníc, zavádzal „slobodu a demokraciu“ vo väzenstve, právoplatne odsúdení kriminálnici v komisiách, rozhodovali o tom, kto z väzenského personálu má ďalej slúžiť a kto má ísť „k lopate“…
V prípade Fedora Gála ide aj o jeho obranný kvikot a osobný „ochranný štít“:
„Holocááááááaaaust!“
Martin Milan Šimečka, spolu so svojím dávnym priateľom, Georgom Sorosom, s jeho peniazmi, zvrhli mečiarovský režim…
https://www.hlavnespravy.sk/simecka-z-dennika-n-george-soros-je-moj-priatel-pomohol-nam-porazit-meciara/1222404
My, pamätníci, ktorí žijeme, vieme, môžeme, chceme, a sme ochotní vypovedať…
Toľko aj k „pamäti národa“.
A k osieraniu Slovenska a slovenského štátotovorného národa, slávnym blogerom, Jánom Levoslavom Benčíkom…
Ján Levoslav Benčík je ľavicový extrémista slovom a písmom.
Je tu dôvodné podozrenie z ochrany a podpory eurofašizmu.
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-ludia-ktori-kritizuju-kisku-za-vyznamenanie-simecku-gala-spol-na-25-vyrocie-vzniku-sr-su-nechutna-cerveno-hneda-nacionalisticka-svorka/1265892
https://dennikn.sk/blog/vytie-nehodnych/
Prezidentov výber je nekonzistentný a kontroverzný.
Prezident slovenskú spoločnosť nespája ale rozdeľuje.
Malá satisfakcia:
Ilja Zeljenka a Gabriela Beňačková mali byť ocenení už dávno!
Zeljenka osobitne za toto (veď bol perzekvovaný!):
https://www.youtube.com/watch?v=OnmfUBsDk34

Nedá mi zmieniť, že nie vo všetkých príhraničných oblastiach, má vo veciach práv národnostných menšín, Maďarsko pre seba uspokojivo vyrovnané vzťahy. Týka sa to aj Ukrajiny, kde sa k slovu hlási tamojšia maďarská menšina, lebo Janukovyčov jazykový zákon.
Ak vládna moc nezmení svoj prístup k Donbasu, Ukrajina sa bude ďalej rozpadávať. Hoc aj pod dohľadom „mierových síl“ OSN.

Na južnom Slovensku takzvaná „maďarská karta“ ale tiež nie je úplne mŕtva. Iba „spí“. Správnejšie; spočíva (čaká…).
Otázky sebaurčenia, silnejších samosprávnych právomocí južného pásu Slovenska vo veciach kultúry a školstva boli formulované v petícii SMK (aj za záväznosť referenda) v roku 2016. Z koncepcie udržateľnosti maďarskej menšiny a rozvoja južného Slovenska vyberám:
„Navrhujeme prijať Národnou radou SR zákon umožňujúci na Slovensku vznik personálnych menšinových samospráv v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity nedosahuje 50 percent. Tieto menšinové samosprávy by disponovali kompetenciami v oblasti menšinového vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín v úradnom styku. Okrem toho – takisto na základe zákona – v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity prevyšuje 50 percent, by vznikli regióny so špeciálnym právnym postavením, ktoré by okrem kompetencií v oblasti vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín disponovali aj širokým spektrom právomocí v oblasti rozvoja regiónu.“
http://www.mkp.sk/sk/node/578
Petícia SMK pre Národnú radu Slovenska vo vzťahu k desiatim okresom južného Slovenska o posilnení právomocí, s prvkami samosprávnej, kultúrnej a školskej autonómie južného Slovenska a záväznosť referenda (rok 2016):
http://www.mkp.sk/sk/2016/02/29/peticia-vyse-80-000-podpisov
Pozoruhodné je aj toto (SMK je inšpirovaná Katalánskom):
https://www.cas.sk/clanok/613992/madari-z-smk-rozduchavaju-nacionalisticke-vasne-chceme-nezavislost-ako-katalanci/
Bez komentára. Lebo objem textu. Toto je článok o Orbánovom vianočnom prejave k maďarskému národu a všetkým Maďarom vo svete.
Vo svetle dní, a prípravy zmien Dublinských konvencií od prvej, cez tretiu k Dublin 4.
Pál Csáky (SMK) ako europoslanec pred dvomi rokmi položil na stôl EÚ otázku možnej autonómie južného Slovenska…
Ten stôl je ale obťažkaný aktuálnymi otázkami migrácie a povinných kvót…).
Maďarsko má v otázkach maďarských menšín „problém“ kol dokola, so všetkými svojimi susedmi v príhraničných oblastiach…
Lebo Trianon.

Orbán chráni záujmy Maďarska cez kresťanstvo, ľudské práva a práva národnostných menšín…
Ľudskými právami proti ľudským „právam“ a medzinárodnému „právu“…
Vlastne na „to“ ide „dobre“.
Veľký Orbán je „malý Putin“. 🙂
Akýsi „hrdina“ neistej V-4, od ktorej „fiškálsky“ bočí vo veci kvót a žaloby EK premiér Róbert Fico…

Kdesi, kedysi, som počul, že Viktor Orbán, v dejinách súčasnej Európy „zohrá svoju veľkú rolu“.
Dnes vidím, že ju hrá „dobre“. Kiska sa chce zaľúbiť Bruselu, lebo je nesvojprávny, osobne neistý, vedený poradcami,  prejavy si necháva písať a zväčša ich číta…
Prezidentské ocenenie kontroverzných Gála a Šimečku, nenávidiacich Slovensko, ktorí boli proti jeho samostatnosti, je z pohľadu účelu (vznik SR) neakceptovanteľné…
Je zjavne nedovzdelaný aj v oblasti ľudských práv.
Právnik a „fiškál“ Fico hrá „diplomaticky“ na dve strany súčasne, a medzitým „lietajú“ Bugár a Danko… a my.
Odovzdali sa Bruselu, Nemecku a Francúzsku. A Slovensko „ľudsko-právnym“ Sorosovým „neziskovkám“. Slovenské okolie sa ich zbavuje a už zväčša upravilo „režim“ mimovládnych „neziskoviek“ vo veciach ich príjmov zo zahraničia…
Viktor Orbán:
„Naša kultúra je kultúrou života. Náš východiskový bod, alfa a omega našej filozofie života, je hodnota života, dôstojnosť, ktorú každá osoba dostala od Boha.“
Dodávam: Aj naša slovenská…
A kresťanský hodnotový systém dostali do vienka aj všetci ateisti.
Som ľudská osoba. Nie som a nebudem nástroj ani produkt kapitalizmu, ale ani živé zombie, požierajúce svoje vlastné exkrementy a samého seba, ale ani bezohľadný, egoistický a sebecký ľudožrút. Recyklujem sa úplne inak. Som vedený inak. Vlastním telo, dušu aj ducha (spirituálna zložka každej zdravej a normálnej ľudskej osoby).

K prenasledovaniu, ostrakizácii a supresii kresťanov a kresťanských hodnôt pre kresťanov (stačilo, treba verejne a nahlas):
Existuje legálny svetský inštitút:
1. Nutná obrana
2. Krajná núdza.
Toľko aj k ľudským, občianskym a náboženským právam kresťanov…
Ak ste praví, skutoční, nie falošní kresťania, naplnení pravou, originálnou kresťanskou vierou a pravým kresťanským učením, tak (kresťania!):
Nenechajte sa prefackávať!
To vám Písmo a Ježiš neprikazujú!
Chcú to tí, ktorí si Nový zákon, kresťanské náboženstvo a vieru vysvetľujú po svojom ; prinajmenej „len“ negramotne, ale aj vedome zlovoľne!
Ak chcú bum-bum, môžu ho mať!

Kiež by tak pôvodné európske hodnoty a Slovensko, preambulu jeho Ústavy a ústavu v časti Čl. 1 odseky 1,2, ktoré sú si vzájomne „pritesné“ chránili Fico s Kiskom, ako Česko chráni, na prezidentský post kandidujúci prezident Miloš Zeman…

Také Francúzsko, ale ani Nemecko už nie sú „hrdé“ národné štáty. Ale na tom nenesú vinu krajiny V-4. Maďarsko ale takým ešte chce byť.
Národné mužstvo Francúzska:

Už prvý polrok 2018 bude pre V-4 ťažký a referenčný…
Kľúčový pre celú EÚ bude druhý polrok 2018…
Ale aj pre OSN a UNESCO.
Zárukou a garantom mieru vo svete je Rusko.
USA si musia zvyknúť.
Aj na to, že už nie sú jediným nositeľom globálnej predikcie.
Aj na to, že ako „globálny policajt“ sú nežiaduce.
Inak to nem dopadne dobre.
Ostatné spory na Blízkom východe, Arabi verzus Izrael a Arabi medzi sebou, sa budú ťahať ako sopeľ…
Islamský štát mal pre zmenu vyhlásiť vojnu aj Hamasu…
Európska únia by mala poskytnúť humanitárnu pomoc, ale inak „ruky preč“ od najmä Blízkeho východu…
A k pápežovej zmienke o Európe ako „starej neplodnej Sáre“: Nie, EÚ má povinnosť a možnosť poskytnúť jednotlivcom, prípadne prednostne kresťanským rodinám dočasnú ochranu, ale po „vyčistení“ Sýrie a Iraku od islamistov, mali by sa utečenci vrátiť do svojich domovských krajín, a zapojiť sa do ich obnovy, inak ostanú trvale závislé na pomoci a neschopné postaviť sa „na vlastné“…
EÚ vôbec nepotrebuje ekonomických migrantov, lebo ju po 8-mich rokoch od predošlej krízy 2008 čaká ďalšia, plus úbytok zamestnanosti v dôsledku PR 4.0, čo sa významne dotkne aj nekvalifikovaných vysokoškolákov…

USA narazili v Sýrii aj v Iráne.
Práve sa pokúšajú Navaľným rozložiť Rusko, bojkotom prezidentských volieb, á la tiež falošný kvikot:
Slobodááááááaaa!
Demokraciáááaa!
Ľudské právááa!
Korupciáááááa!
Rusko ale bezpečne položí na stôl USA dôkazy o ich zasahovaní do svojich prezidentských volieb, a nezbabre to tak, ako to polopravdami a domnienkami zjavne zbabrali USA…
Na každého sa dáka voda varí, lož má krátke a rýchle nohy, ale pravda ju vždy dostihne na najbližšej križovatke s červenou: FBI vyšetruje nadáciu Clintonovcov pre podozrenie z korupcie, prijímaním darov za politické protislužby v čase Clintonovej výkonu ministerky zahraničných vecí USA, a má pre svoje podozrenie ďalšie nové dôkazy…
Ááááaaach, tie „počestné dobročinné“, akože inak, než len „filantropické“ nadácie…
Takou je aj Sorosova Open Society Foundation…
A Donald Trump obvinil Clintonovú zo spolupráce s Ruskom…
Heslo: Milujte sa a žerte sa!
USA nemôžu byť náš „ľudsko-právny“ vzor, ani vzor „slobody a demokracie“ na ich obraz…
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

Bývalý kongresman: USA majú zbrane na desaťnásobné zničenie sveta, ale stále chcú viac, najmä kvôli Číne

Washington 23. októbra 2018 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Spojené štáty sú plné zbraní a nepotrebujú novú jadrovú výzbroj, povedal bývalý kongresman Ron Paul pre stanicu Russia Today v súvislosti s hrozbou prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od ďalšej medzinárodnej dohody - Zmluvy o jadrových silách v Európe (INF) Bývalý republikánsky kongresman…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x Doliva Intenzívny krém ROSÉ denný a nočný krém

1

Vrásky, aj keď si to nepriznávame, sú znakom starnutia, ktorému sa vyhnúť nemôžeme, pokiaľ sa nerozhodneme a neodhodláme ľahnúť si pod nôž či vyskúšať rôzne iné ošetrenia, ako sú chemické peelingy. Síce nepatria medzi najlacnejšie spôsoby odstraňovania vrások, no sú účinné. Ale skúšali ste už aj krémy? Ak nie, tak je načase,…

Rozčúlili ťa? Zisti, ako sa vysporiadať s pocitom hnevu!

2

Poznáš to. Vstala si ľavou nohou, cestou do práce ťa osprchovalo okoloidúce auto čerstvo napršanou vodou z kaluže, šéf si zase raz masíroval ego a ponížil ťa pred všetkými a tým pádom sa po príchode domov nemôže udiať nič iné, než tvoje, obrazne povedané, vzbĺknutie nad neumytým riadom. Zlosť, rozčúlenie, rozzúrenie, hnev – akokoľvek…

Recept na tvarohové palacinky s hubami: Gastro zážitok zaručený

1

Uvažuješ, čo pripraviť rodine na obed či večeru, ale nebaví ťa vyvárať stále to isté dokola? Tak potom si na správnom mieste, pretože máme pre teba vynikajúcu inšpiráciu. Recept na tvarohové palacinky s hubami je nielenže rýchly a jednoduchý na prípravu, ale aj naozaj chutný. Poď si ho pripraviť spolu…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s krádežou partnerov?

1

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretne nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa…

Kajenské korenie: Je šokujúce, na čo všetko má pozitívny vplyv

2

Kajenské korenie sme si, predovšetkým v poslednej dobe, mimoriadne obľúbili. Niet divu. Veď má množstvo blahodarných účinkov na naše zdravie, čo sa nedá povedať o hociktorom korení. Mimochodom, vedela si, že ono to vlastne ani nie je tak korenie, ako prášok z pomletých čili papričiek? O kajenskom korení sme toho však zistili oveľa viac,…

Využitie gaštanov v domácnosti: Tušíš vôbec, čo všetko dokážu?

1

Už viete, prečo si naši starí rodičia dávali gaštany do postele a ako z gaštanov spraviť úžasnú tinktúru proti artritíde? Tak je načase, aby ste sa dozvedeli aj to, ako využiť gaštany vo svojej domácnosti, pretože je neuveriteľné, čo všetko také obyčajné gaštany, z ktorých sa vytvárajú rôzne postavičky na výtvarnej výchove v škole,…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…