Malý putinovský prejav Veľkého Orbána k svojmu národu…

Publikované 06.01. 2018 o 14:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nosnou ideou Orbánovho prejavu k svojmu maďarskému národu je kresťanstvo a samo určená úloha Maďarska v Európe, ktoré sa v priestore Karpatskej kotliny vždy vnímalo ako výnimočná a jedinečná národno-štátna entita.
Maďari ako etnikum a národ v Karpatskej kotline sa vždy správali a správajú hrdo a ich vlastenectvo bolo vnímané ako šovinizmus voči iným rasám, etnikám a občanom iných národno-štátnych entít vo svojom bezprostrednom okolí a vo svete…
Viktor Orbán je veľký štátnik, jeho prejav bol štátnický, Maďarsko je hodné tohto štátnika a takého prejavu. Prímer k Putinovi v titulke článku je správny. Jednou vetou som Orbána aj Putina.
Nedá mi nereagovať na toto (včera mi „podbehlo“):
Tvrdenia o súvise Benešových dekrétov s ústavným zákonom o zrušení Mečiarových amnestií s príslušenstvom, sú aj z pohľadu medzinárodného „práva“ (17 rôznych metrov) blud a nezmysel, nočný erotický sen aj s polúciou…
Benešove dekréty boli prekryté vrstvami medzinárodno-právnych aktov…
Mečiarove amnestie boli len „na čakačke“ než na ne prišiel rad…
Neboli prekryté ničím (ešte horším a podobným zločinom a zneužitím právomocí verejného činiteľa, zastupujúcim prezidentom a „jeho vládou“… ).
Priaznivcom a zástancom zrušenia Benešových dekrétov:
Pokojne sa rozíďte…
https://www.hlavnespravy.sk/bernd-posselt-benesove-dekrety-raz-urcite-zrusia/1263790
Maďarsko je členskou krajinou Európskej únie, a aj preto, ani zo strany Maďarska, žiadna iredenta nehrozí…
Hypotéza (ohliadnutie sa do minulosti): Ak by sa nerozpadlo Rakúsko-Uhorsko, mohlo tvoriť dvoj jadro niečoho podobného ako je Európska únia dnes s jeho „jadrom“ (tandem) Nemecko-Francúzsko? Geopolitická mapa Európy by vyzerala inak…
Kam by patrilo Česko a kam Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, zabudnime.
Toto všetko sa ale akoby vznášalo a vznáša aj nad geo a euro politickým pozadím V-4 a Slavkovského formátu…
Rakúsko sa vo veci svojej bezvýhradnej spolupatričnosti k V-4 vymedzilo, Viedeň chce ísť svojou cestou, a byť svojsky svojbytné…
Čosi-kamsi sa vo vzťahu k EÚ deje aj u rakúskeho suseda, Švajčiari si zrejme potrebujú vyjasniť svoj vzťah k asi 100 dvojstranným zmluvám s EÚ, ale aj k imigračnej a azylovej politike, pravdepodobne veľkým referendom, a Rakúsko „čaká“ (potichu „poškuľuje“ po Švajčiarsku).
Štyridsať miliónové Poľsko je schopné mať svoje slovo v EÚ aj na pozadí ideí Medzimoria a Trojmoria plus silnejšia inklinácia k USA a NATO proti Poľskom nenávidenému Rusku…
Duch Rímskych zmlúv dýcha ekonomickou prevahou a vodcovskou rolou Západu nad stredom a východom a juhom Európy, a tandem Nemecko-Francúzsko má byť „jadrom“ Európskej únie, už bez priameho vplyvu UK…
Česko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko európskemu Západu nejdú vždy a vo všetkom po vôli…
Kalergiho plán (Merkelová, Barroso, Rompuy…, sú laureáti Kalergiho ceny…) krajinám V-4 „nejde na chuť“ (ani mne)… a vám?
Európsky súd vo veci kvóty zasahuje aj do vnútorných a vonkajších národno-štátnych záujmov dotknutých krajín (ekonomika, euro, bezpečnosť…)
Prinajmenej v tom, by krajiny V-4, mali byť jednotné…
S tou integráciou do euro a transatlantických štruktúr to teda vzhľadom k národno-štátnym záujmom krajín EÚ a ostatku Európy ani v roku 2018 nebude také jednoduché…
Na stole EÚ a EK je Dublin 4, a na stole OSN Global Compact, ako súčasť agendy  2030, s priamou „kresťanskou“ podporou neomarxistického Vatikánu…
Za Orbána dopovedám: Ak Európa vpustí dnu islam, budú tým anulované výsledky Bitky pri Viedni (11. september 1683).
A dodávam: Mesiac a deň sú zhodné s mesiacom a dňom útoku na Twins v NY…
Náhodná zhoda a symbolika je niečo pre konšpirátorov, ale aj numerológov: 11. septembra 2018 od dátumu bitky, uplynie 335 rokov, a súčet číslic v čísle 335 rovná sa 11… (Hmm… zrejme blbosť). Zabudnite.
Použitie článku 7 Lisabonskej zmluvy je ale znak mentálnej neschopnosti EÚ uchýlením (deviácia, odchýlka, úchylka) sa k násiliu a diktátu byrokratického európskeho „práva“.
Orbán má pravdu aj vo vzťahu k orwellovskému prevracaniu významu „Miluj blížneho svojho ako seba samého“ aj v práve na svojbytnosť národnej kultúry a tradícií. Odsúdil supresiu a ostrakizáciu kresťanstva v Európe odstraňovaním symbolov kresťanstva z verejných priestorov, lebo islam…
Pod zámienkou sekularizácie verejných priestorov sa skrýva jednoznačne: „Nedráždite islam!“
Je ale islam autochtónne európske náboženstvo? Islamské symboly a prvky sú však nedotknuteľné, lebo… (a uvidíte..!).
Obvinia vás z náboženskej intolerancie, xenofóbie a islamofóbie, prípadne máte na krku šaríu (fatwa)…
V EÚ prebieha jej postupná, plazivá islamizácia.
Islam je náboženstvo, ideológia a politika v jednom.
Hlási sa o svoje slovo – ľudsky, občiansky, nábožensky a politicky.
Lebo ľudské, občianske, politické a náboženské práva…
Európsku úniu čaká proces aproximácie a negociácie európskeho sekulárneho práva a islamského práva šaría…
Vie, niekto z vás, výsledok?
Aký štatút dostanú no-go-zones?
Viktor Orbán:
„Podľa evanjelia sv. Marka je Kristovým druhým prikázaním: “Miluj svojho blížneho ako seba samého!” Dnes sa v Európe spomína často toto Kristovo prikázanie. Zneužíva sa ako pokarhanie proti nám, že sa údajne deklarujeme ako kresťania a zároveň deklarujeme, že nechceme milióny ľudí z iných kontinentov, aby sa tu usídľovali a že ich tu ani nevpúšťame.
Avšak toto prikázanie Krista pozostáva z dvoch častí a naši žalobcovia na tú druhú zabudli: musíme milovať svojho blížneho ale musíme milovať aj seba samých. Milovať seba samých znamená teiž prijať a ochraňovať všetko, čo nás stelesňuje, čím sme a kým sme. Milovať seba samých znamená, že milujeme našu krajinu, náš národ, našu rodinu, maďarskú kultúru a Európsku civilizáciu. V takomto kontexte naša sloboda – maďarská sloboda – sa postupne rozvíjala a môže rozvíjať.“
https://www.hlavnespravy.sk/je-toto-najlepsi-prejav-europskeho-statnika-viktor-orban-adresoval-narodu-slova-hodne-velikana/1262282
Maďarský premiér tiež povedal, že dnešné základy európskeho života sú ohrozené pokračujúcou politikou masovej migrácie a multikulturalizmu.
“Nechceme sa schovávať za betónové steny. Nechceme, aby ľudia na Vianoce boli ohromení strachom a nešťastím. Nechceme, aby naše manželky a dcéry boli prenasledované v slávnostnom novoročnom dave.”

Bol ale Peter Weisenbacher (Inštitút ľudských práv) obvinený z kresťanofóbie za ním vyhlásenú vojnu kresťanom? Podával pred OČTK aspoň vysvetlenie vo veci svojich vyhrážok?  Ak kto chce vojnu, trebárs Weisenbacher, proti kresťanom, bude ju mať. Ak chcú vojnu neo liberáli ako Poliačik a jeho Progresívne novo ľavicové, neomarxistické Slovensko, bude ju mať.
Bude bum-bum.
Práve to bum-bum vyvoláva laureát ceny Biela vrana, Ján Levoslav Benčík:
Jeho najnovší blog pre Denník N by si mal vyžadovať minimálne podanie vysvetlenia vo veci pojmov nacionalizmus, národovectvo, vlastenectvo, patriotizmus, nacizmus, neonacizmus, štátotvorný národ, národno-štátny záujem, v kontexte integrácie Slovenska do európskych a euro-transatlantických štruktúr…
Aj bezbrehá sloboda slova má svoje hranice.
Tvorí ju najmä osobná zodpovednosť za všetko, čo kde poviem a napíšem…
Ján Levoslav Benčík je vo veci minimálne negramotný.
Je bloger „slobodného, nezávislého“, ešte k tomu aj „liberálneho“ ale proti slovenského, paneurópskeho Denníka N (dvojča denníka SME).
Ak chce PZSR prispieť k vyvracaniu hoaxov, fake news a bludov, mal by sa venovať aj tejto „bielej vrane“…
Udelenie tejto ceny osobe Jána L. Benčíka bolo znehodnotením ceny Biela vrana…
Vyznamenanie Breinera, Gála a Šimečku bolo zasa znehodnotením inštitútu prezidentských ocenení…
Ocenené osoby šíria nenávisť voči Slovensku, osierajú ho, kade chodia, Gál a Šimečka sú zbabelí útekári zo Slovenska, Gál sa podieľal na „čistkách“ hneď po dni „nežnej“, neprávom ublížil mnohým čestným a statočným ľuďom, rozdúchal väzenské vzbury, podpálil Leopoldov, kádroval služobný personál väzníc, zavádzal „slobodu a demokraciu“ vo väzenstve, právoplatne odsúdení kriminálnici v komisiách, rozhodovali o tom, kto z väzenského personálu má ďalej slúžiť a kto má ísť „k lopate“…
V prípade Fedora Gála ide aj o jeho obranný kvikot a osobný „ochranný štít“:
„Holocááááááaaaust!“
Martin Milan Šimečka, spolu so svojím dávnym priateľom, Georgom Sorosom, s jeho peniazmi, zvrhli mečiarovský režim…
https://www.hlavnespravy.sk/simecka-z-dennika-n-george-soros-je-moj-priatel-pomohol-nam-porazit-meciara/1222404
My, pamätníci, ktorí žijeme, vieme, môžeme, chceme, a sme ochotní vypovedať…
Toľko aj k „pamäti národa“.
A k osieraniu Slovenska a slovenského štátotovorného národa, slávnym blogerom, Jánom Levoslavom Benčíkom…
Ján Levoslav Benčík je ľavicový extrémista slovom a písmom.
Je tu dôvodné podozrenie z ochrany a podpory eurofašizmu.
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-ludia-ktori-kritizuju-kisku-za-vyznamenanie-simecku-gala-spol-na-25-vyrocie-vzniku-sr-su-nechutna-cerveno-hneda-nacionalisticka-svorka/1265892
https://dennikn.sk/blog/vytie-nehodnych/
Prezidentov výber je nekonzistentný a kontroverzný.
Prezident slovenskú spoločnosť nespája ale rozdeľuje.
Malá satisfakcia:
Ilja Zeljenka a Gabriela Beňačková mali byť ocenení už dávno!
Zeljenka osobitne za toto (veď bol perzekvovaný!):
https://www.youtube.com/watch?v=OnmfUBsDk34

Nedá mi zmieniť, že nie vo všetkých príhraničných oblastiach, má vo veciach práv národnostných menšín, Maďarsko pre seba uspokojivo vyrovnané vzťahy. Týka sa to aj Ukrajiny, kde sa k slovu hlási tamojšia maďarská menšina, lebo Janukovyčov jazykový zákon.
Ak vládna moc nezmení svoj prístup k Donbasu, Ukrajina sa bude ďalej rozpadávať. Hoc aj pod dohľadom „mierových síl“ OSN.

Na južnom Slovensku takzvaná „maďarská karta“ ale tiež nie je úplne mŕtva. Iba „spí“. Správnejšie; spočíva (čaká…).
Otázky sebaurčenia, silnejších samosprávnych právomocí južného pásu Slovenska vo veciach kultúry a školstva boli formulované v petícii SMK (aj za záväznosť referenda) v roku 2016. Z koncepcie udržateľnosti maďarskej menšiny a rozvoja južného Slovenska vyberám:
„Navrhujeme prijať Národnou radou SR zákon umožňujúci na Slovensku vznik personálnych menšinových samospráv v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity nedosahuje 50 percent. Tieto menšinové samosprávy by disponovali kompetenciami v oblasti menšinového vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín v úradnom styku. Okrem toho – takisto na základe zákona – v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity prevyšuje 50 percent, by vznikli regióny so špeciálnym právnym postavením, ktoré by okrem kompetencií v oblasti vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín disponovali aj širokým spektrom právomocí v oblasti rozvoja regiónu.“
http://www.mkp.sk/sk/node/578
Petícia SMK pre Národnú radu Slovenska vo vzťahu k desiatim okresom južného Slovenska o posilnení právomocí, s prvkami samosprávnej, kultúrnej a školskej autonómie južného Slovenska a záväznosť referenda (rok 2016):
http://www.mkp.sk/sk/2016/02/29/peticia-vyse-80-000-podpisov
Pozoruhodné je aj toto (SMK je inšpirovaná Katalánskom):
https://www.cas.sk/clanok/613992/madari-z-smk-rozduchavaju-nacionalisticke-vasne-chceme-nezavislost-ako-katalanci/
Bez komentára. Lebo objem textu. Toto je článok o Orbánovom vianočnom prejave k maďarskému národu a všetkým Maďarom vo svete.
Vo svetle dní, a prípravy zmien Dublinských konvencií od prvej, cez tretiu k Dublin 4.
Pál Csáky (SMK) ako europoslanec pred dvomi rokmi položil na stôl EÚ otázku možnej autonómie južného Slovenska…
Ten stôl je ale obťažkaný aktuálnymi otázkami migrácie a povinných kvót…).
Maďarsko má v otázkach maďarských menšín „problém“ kol dokola, so všetkými svojimi susedmi v príhraničných oblastiach…
Lebo Trianon.

Orbán chráni záujmy Maďarska cez kresťanstvo, ľudské práva a práva národnostných menšín…
Ľudskými právami proti ľudským „právam“ a medzinárodnému „právu“…
Vlastne na „to“ ide „dobre“.
Veľký Orbán je „malý Putin“. 🙂
Akýsi „hrdina“ neistej V-4, od ktorej „fiškálsky“ bočí vo veci kvót a žaloby EK premiér Róbert Fico…

Kdesi, kedysi, som počul, že Viktor Orbán, v dejinách súčasnej Európy „zohrá svoju veľkú rolu“.
Dnes vidím, že ju hrá „dobre“. Kiska sa chce zaľúbiť Bruselu, lebo je nesvojprávny, osobne neistý, vedený poradcami,  prejavy si necháva písať a zväčša ich číta…
Prezidentské ocenenie kontroverzných Gála a Šimečku, nenávidiacich Slovensko, ktorí boli proti jeho samostatnosti, je z pohľadu účelu (vznik SR) neakceptovanteľné…
Je zjavne nedovzdelaný aj v oblasti ľudských práv.
Právnik a „fiškál“ Fico hrá „diplomaticky“ na dve strany súčasne, a medzitým „lietajú“ Bugár a Danko… a my.
Odovzdali sa Bruselu, Nemecku a Francúzsku. A Slovensko „ľudsko-právnym“ Sorosovým „neziskovkám“. Slovenské okolie sa ich zbavuje a už zväčša upravilo „režim“ mimovládnych „neziskoviek“ vo veciach ich príjmov zo zahraničia…
Viktor Orbán:
„Naša kultúra je kultúrou života. Náš východiskový bod, alfa a omega našej filozofie života, je hodnota života, dôstojnosť, ktorú každá osoba dostala od Boha.“
Dodávam: Aj naša slovenská…
A kresťanský hodnotový systém dostali do vienka aj všetci ateisti.
Som ľudská osoba. Nie som a nebudem nástroj ani produkt kapitalizmu, ale ani živé zombie, požierajúce svoje vlastné exkrementy a samého seba, ale ani bezohľadný, egoistický a sebecký ľudožrút. Recyklujem sa úplne inak. Som vedený inak. Vlastním telo, dušu aj ducha (spirituálna zložka každej zdravej a normálnej ľudskej osoby).

K prenasledovaniu, ostrakizácii a supresii kresťanov a kresťanských hodnôt pre kresťanov (stačilo, treba verejne a nahlas):
Existuje legálny svetský inštitút:
1. Nutná obrana
2. Krajná núdza.
Toľko aj k ľudským, občianskym a náboženským právam kresťanov…
Ak ste praví, skutoční, nie falošní kresťania, naplnení pravou, originálnou kresťanskou vierou a pravým kresťanským učením, tak (kresťania!):
Nenechajte sa prefackávať!
To vám Písmo a Ježiš neprikazujú!
Chcú to tí, ktorí si Nový zákon, kresťanské náboženstvo a vieru vysvetľujú po svojom ; prinajmenej „len“ negramotne, ale aj vedome zlovoľne!
Ak chcú bum-bum, môžu ho mať!

Kiež by tak pôvodné európske hodnoty a Slovensko, preambulu jeho Ústavy a ústavu v časti Čl. 1 odseky 1,2, ktoré sú si vzájomne „pritesné“ chránili Fico s Kiskom, ako Česko chráni, na prezidentský post kandidujúci prezident Miloš Zeman…

Také Francúzsko, ale ani Nemecko už nie sú „hrdé“ národné štáty. Ale na tom nenesú vinu krajiny V-4. Maďarsko ale takým ešte chce byť.
Národné mužstvo Francúzska:

Už prvý polrok 2018 bude pre V-4 ťažký a referenčný…
Kľúčový pre celú EÚ bude druhý polrok 2018…
Ale aj pre OSN a UNESCO.
Zárukou a garantom mieru vo svete je Rusko.
USA si musia zvyknúť.
Aj na to, že už nie sú jediným nositeľom globálnej predikcie.
Aj na to, že ako „globálny policajt“ sú nežiaduce.
Inak to nem dopadne dobre.
Ostatné spory na Blízkom východe, Arabi verzus Izrael a Arabi medzi sebou, sa budú ťahať ako sopeľ…
Islamský štát mal pre zmenu vyhlásiť vojnu aj Hamasu…
Európska únia by mala poskytnúť humanitárnu pomoc, ale inak „ruky preč“ od najmä Blízkeho východu…
A k pápežovej zmienke o Európe ako „starej neplodnej Sáre“: Nie, EÚ má povinnosť a možnosť poskytnúť jednotlivcom, prípadne prednostne kresťanským rodinám dočasnú ochranu, ale po „vyčistení“ Sýrie a Iraku od islamistov, mali by sa utečenci vrátiť do svojich domovských krajín, a zapojiť sa do ich obnovy, inak ostanú trvale závislé na pomoci a neschopné postaviť sa „na vlastné“…
EÚ vôbec nepotrebuje ekonomických migrantov, lebo ju po 8-mich rokoch od predošlej krízy 2008 čaká ďalšia, plus úbytok zamestnanosti v dôsledku PR 4.0, čo sa významne dotkne aj nekvalifikovaných vysokoškolákov…

USA narazili v Sýrii aj v Iráne.
Práve sa pokúšajú Navaľným rozložiť Rusko, bojkotom prezidentských volieb, á la tiež falošný kvikot:
Slobodááááááaaa!
Demokraciáááaa!
Ľudské právááa!
Korupciáááááa!
Rusko ale bezpečne položí na stôl USA dôkazy o ich zasahovaní do svojich prezidentských volieb, a nezbabre to tak, ako to polopravdami a domnienkami zjavne zbabrali USA…
Na každého sa dáka voda varí, lož má krátke a rýchle nohy, ale pravda ju vždy dostihne na najbližšej križovatke s červenou: FBI vyšetruje nadáciu Clintonovcov pre podozrenie z korupcie, prijímaním darov za politické protislužby v čase Clintonovej výkonu ministerky zahraničných vecí USA, a má pre svoje podozrenie ďalšie nové dôkazy…
Ááááaaach, tie „počestné dobročinné“, akože inak, než len „filantropické“ nadácie…
Takou je aj Sorosova Open Society Foundation…
A Donald Trump obvinil Clintonovú zo spolupráce s Ruskom…
Heslo: Milujte sa a žerte sa!
USA nemôžu byť náš „ľudsko-právny“ vzor, ani vzor „slobody a demokracie“ na ich obraz…
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

4

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

1

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

6

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

15

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

2

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…