Malý putinovský prejav Veľkého Orbána k svojmu národu…

Publikované 06.01. 2018 o 14:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nosnou ideou Orbánovho prejavu k svojmu maďarskému národu je kresťanstvo a samo určená úloha Maďarska v Európe, ktoré sa v priestore Karpatskej kotliny vždy vnímalo ako výnimočná a jedinečná národno-štátna entita.
Maďari ako etnikum a národ v Karpatskej kotline sa vždy správali a správajú hrdo a ich vlastenectvo bolo vnímané ako šovinizmus voči iným rasám, etnikám a občanom iných národno-štátnych entít vo svojom bezprostrednom okolí a vo svete…
Viktor Orbán je veľký štátnik, jeho prejav bol štátnický, Maďarsko je hodné tohto štátnika a takého prejavu. Prímer k Putinovi v titulke článku je správny. Jednou vetou som Orbána aj Putina.
Nedá mi nereagovať na toto (včera mi „podbehlo“):
Tvrdenia o súvise Benešových dekrétov s ústavným zákonom o zrušení Mečiarových amnestií s príslušenstvom, sú aj z pohľadu medzinárodného „práva“ (17 rôznych metrov) blud a nezmysel, nočný erotický sen aj s polúciou…
Benešove dekréty boli prekryté vrstvami medzinárodno-právnych aktov…
Mečiarove amnestie boli len „na čakačke“ než na ne prišiel rad…
Neboli prekryté ničím (ešte horším a podobným zločinom a zneužitím právomocí verejného činiteľa, zastupujúcim prezidentom a „jeho vládou“… ).
Priaznivcom a zástancom zrušenia Benešových dekrétov:
Pokojne sa rozíďte…
https://www.hlavnespravy.sk/bernd-posselt-benesove-dekrety-raz-urcite-zrusia/1263790
Maďarsko je členskou krajinou Európskej únie, a aj preto, ani zo strany Maďarska, žiadna iredenta nehrozí…
Hypotéza (ohliadnutie sa do minulosti): Ak by sa nerozpadlo Rakúsko-Uhorsko, mohlo tvoriť dvoj jadro niečoho podobného ako je Európska únia dnes s jeho „jadrom“ (tandem) Nemecko-Francúzsko? Geopolitická mapa Európy by vyzerala inak…
Kam by patrilo Česko a kam Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, zabudnime.
Toto všetko sa ale akoby vznášalo a vznáša aj nad geo a euro politickým pozadím V-4 a Slavkovského formátu…
Rakúsko sa vo veci svojej bezvýhradnej spolupatričnosti k V-4 vymedzilo, Viedeň chce ísť svojou cestou, a byť svojsky svojbytné…
Čosi-kamsi sa vo vzťahu k EÚ deje aj u rakúskeho suseda, Švajčiari si zrejme potrebujú vyjasniť svoj vzťah k asi 100 dvojstranným zmluvám s EÚ, ale aj k imigračnej a azylovej politike, pravdepodobne veľkým referendom, a Rakúsko „čaká“ (potichu „poškuľuje“ po Švajčiarsku).
Štyridsať miliónové Poľsko je schopné mať svoje slovo v EÚ aj na pozadí ideí Medzimoria a Trojmoria plus silnejšia inklinácia k USA a NATO proti Poľskom nenávidenému Rusku…
Duch Rímskych zmlúv dýcha ekonomickou prevahou a vodcovskou rolou Západu nad stredom a východom a juhom Európy, a tandem Nemecko-Francúzsko má byť „jadrom“ Európskej únie, už bez priameho vplyvu UK…
Česko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko európskemu Západu nejdú vždy a vo všetkom po vôli…
Kalergiho plán (Merkelová, Barroso, Rompuy…, sú laureáti Kalergiho ceny…) krajinám V-4 „nejde na chuť“ (ani mne)… a vám?
Európsky súd vo veci kvóty zasahuje aj do vnútorných a vonkajších národno-štátnych záujmov dotknutých krajín (ekonomika, euro, bezpečnosť…)
Prinajmenej v tom, by krajiny V-4, mali byť jednotné…
S tou integráciou do euro a transatlantických štruktúr to teda vzhľadom k národno-štátnym záujmom krajín EÚ a ostatku Európy ani v roku 2018 nebude také jednoduché…
Na stole EÚ a EK je Dublin 4, a na stole OSN Global Compact, ako súčasť agendy  2030, s priamou „kresťanskou“ podporou neomarxistického Vatikánu…
Za Orbána dopovedám: Ak Európa vpustí dnu islam, budú tým anulované výsledky Bitky pri Viedni (11. september 1683).
A dodávam: Mesiac a deň sú zhodné s mesiacom a dňom útoku na Twins v NY…
Náhodná zhoda a symbolika je niečo pre konšpirátorov, ale aj numerológov: 11. septembra 2018 od dátumu bitky, uplynie 335 rokov, a súčet číslic v čísle 335 rovná sa 11… (Hmm… zrejme blbosť). Zabudnite.
Použitie článku 7 Lisabonskej zmluvy je ale znak mentálnej neschopnosti EÚ uchýlením (deviácia, odchýlka, úchylka) sa k násiliu a diktátu byrokratického európskeho „práva“.
Orbán má pravdu aj vo vzťahu k orwellovskému prevracaniu významu „Miluj blížneho svojho ako seba samého“ aj v práve na svojbytnosť národnej kultúry a tradícií. Odsúdil supresiu a ostrakizáciu kresťanstva v Európe odstraňovaním symbolov kresťanstva z verejných priestorov, lebo islam…
Pod zámienkou sekularizácie verejných priestorov sa skrýva jednoznačne: „Nedráždite islam!“
Je ale islam autochtónne európske náboženstvo? Islamské symboly a prvky sú však nedotknuteľné, lebo… (a uvidíte..!).
Obvinia vás z náboženskej intolerancie, xenofóbie a islamofóbie, prípadne máte na krku šaríu (fatwa)…
V EÚ prebieha jej postupná, plazivá islamizácia.
Islam je náboženstvo, ideológia a politika v jednom.
Hlási sa o svoje slovo – ľudsky, občiansky, nábožensky a politicky.
Lebo ľudské, občianske, politické a náboženské práva…
Európsku úniu čaká proces aproximácie a negociácie európskeho sekulárneho práva a islamského práva šaría…
Vie, niekto z vás, výsledok?
Aký štatút dostanú no-go-zones?
Viktor Orbán:
„Podľa evanjelia sv. Marka je Kristovým druhým prikázaním: “Miluj svojho blížneho ako seba samého!” Dnes sa v Európe spomína často toto Kristovo prikázanie. Zneužíva sa ako pokarhanie proti nám, že sa údajne deklarujeme ako kresťania a zároveň deklarujeme, že nechceme milióny ľudí z iných kontinentov, aby sa tu usídľovali a že ich tu ani nevpúšťame.
Avšak toto prikázanie Krista pozostáva z dvoch častí a naši žalobcovia na tú druhú zabudli: musíme milovať svojho blížneho ale musíme milovať aj seba samých. Milovať seba samých znamená teiž prijať a ochraňovať všetko, čo nás stelesňuje, čím sme a kým sme. Milovať seba samých znamená, že milujeme našu krajinu, náš národ, našu rodinu, maďarskú kultúru a Európsku civilizáciu. V takomto kontexte naša sloboda – maďarská sloboda – sa postupne rozvíjala a môže rozvíjať.“
https://www.hlavnespravy.sk/je-toto-najlepsi-prejav-europskeho-statnika-viktor-orban-adresoval-narodu-slova-hodne-velikana/1262282
Maďarský premiér tiež povedal, že dnešné základy európskeho života sú ohrozené pokračujúcou politikou masovej migrácie a multikulturalizmu.
“Nechceme sa schovávať za betónové steny. Nechceme, aby ľudia na Vianoce boli ohromení strachom a nešťastím. Nechceme, aby naše manželky a dcéry boli prenasledované v slávnostnom novoročnom dave.”

Bol ale Peter Weisenbacher (Inštitút ľudských práv) obvinený z kresťanofóbie za ním vyhlásenú vojnu kresťanom? Podával pred OČTK aspoň vysvetlenie vo veci svojich vyhrážok?  Ak kto chce vojnu, trebárs Weisenbacher, proti kresťanom, bude ju mať. Ak chcú vojnu neo liberáli ako Poliačik a jeho Progresívne novo ľavicové, neomarxistické Slovensko, bude ju mať.
Bude bum-bum.
Práve to bum-bum vyvoláva laureát ceny Biela vrana, Ján Levoslav Benčík:
Jeho najnovší blog pre Denník N by si mal vyžadovať minimálne podanie vysvetlenia vo veci pojmov nacionalizmus, národovectvo, vlastenectvo, patriotizmus, nacizmus, neonacizmus, štátotvorný národ, národno-štátny záujem, v kontexte integrácie Slovenska do európskych a euro-transatlantických štruktúr…
Aj bezbrehá sloboda slova má svoje hranice.
Tvorí ju najmä osobná zodpovednosť za všetko, čo kde poviem a napíšem…
Ján Levoslav Benčík je vo veci minimálne negramotný.
Je bloger „slobodného, nezávislého“, ešte k tomu aj „liberálneho“ ale proti slovenského, paneurópskeho Denníka N (dvojča denníka SME).
Ak chce PZSR prispieť k vyvracaniu hoaxov, fake news a bludov, mal by sa venovať aj tejto „bielej vrane“…
Udelenie tejto ceny osobe Jána L. Benčíka bolo znehodnotením ceny Biela vrana…
Vyznamenanie Breinera, Gála a Šimečku bolo zasa znehodnotením inštitútu prezidentských ocenení…
Ocenené osoby šíria nenávisť voči Slovensku, osierajú ho, kade chodia, Gál a Šimečka sú zbabelí útekári zo Slovenska, Gál sa podieľal na „čistkách“ hneď po dni „nežnej“, neprávom ublížil mnohým čestným a statočným ľuďom, rozdúchal väzenské vzbury, podpálil Leopoldov, kádroval služobný personál väzníc, zavádzal „slobodu a demokraciu“ vo väzenstve, právoplatne odsúdení kriminálnici v komisiách, rozhodovali o tom, kto z väzenského personálu má ďalej slúžiť a kto má ísť „k lopate“…
V prípade Fedora Gála ide aj o jeho obranný kvikot a osobný „ochranný štít“:
„Holocááááááaaaust!“
Martin Milan Šimečka, spolu so svojím dávnym priateľom, Georgom Sorosom, s jeho peniazmi, zvrhli mečiarovský režim…
https://www.hlavnespravy.sk/simecka-z-dennika-n-george-soros-je-moj-priatel-pomohol-nam-porazit-meciara/1222404
My, pamätníci, ktorí žijeme, vieme, môžeme, chceme, a sme ochotní vypovedať…
Toľko aj k „pamäti národa“.
A k osieraniu Slovenska a slovenského štátotovorného národa, slávnym blogerom, Jánom Levoslavom Benčíkom…
Ján Levoslav Benčík je ľavicový extrémista slovom a písmom.
Je tu dôvodné podozrenie z ochrany a podpory eurofašizmu.
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-ludia-ktori-kritizuju-kisku-za-vyznamenanie-simecku-gala-spol-na-25-vyrocie-vzniku-sr-su-nechutna-cerveno-hneda-nacionalisticka-svorka/1265892
https://dennikn.sk/blog/vytie-nehodnych/
Prezidentov výber je nekonzistentný a kontroverzný.
Prezident slovenskú spoločnosť nespája ale rozdeľuje.
Malá satisfakcia:
Ilja Zeljenka a Gabriela Beňačková mali byť ocenení už dávno!
Zeljenka osobitne za toto (veď bol perzekvovaný!):
https://www.youtube.com/watch?v=OnmfUBsDk34

Nedá mi zmieniť, že nie vo všetkých príhraničných oblastiach, má vo veciach práv národnostných menšín, Maďarsko pre seba uspokojivo vyrovnané vzťahy. Týka sa to aj Ukrajiny, kde sa k slovu hlási tamojšia maďarská menšina, lebo Janukovyčov jazykový zákon.
Ak vládna moc nezmení svoj prístup k Donbasu, Ukrajina sa bude ďalej rozpadávať. Hoc aj pod dohľadom „mierových síl“ OSN.

Na južnom Slovensku takzvaná „maďarská karta“ ale tiež nie je úplne mŕtva. Iba „spí“. Správnejšie; spočíva (čaká…).
Otázky sebaurčenia, silnejších samosprávnych právomocí južného pásu Slovenska vo veciach kultúry a školstva boli formulované v petícii SMK (aj za záväznosť referenda) v roku 2016. Z koncepcie udržateľnosti maďarskej menšiny a rozvoja južného Slovenska vyberám:
„Navrhujeme prijať Národnou radou SR zákon umožňujúci na Slovensku vznik personálnych menšinových samospráv v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity nedosahuje 50 percent. Tieto menšinové samosprávy by disponovali kompetenciami v oblasti menšinového vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín v úradnom styku. Okrem toho – takisto na základe zákona – v obciach, v ktorých pomer národnostnej komunity prevyšuje 50 percent, by vznikli regióny so špeciálnym právnym postavením, ktoré by okrem kompetencií v oblasti vzdelávania, kultúry a používania jazyka menšín disponovali aj širokým spektrom právomocí v oblasti rozvoja regiónu.“
http://www.mkp.sk/sk/node/578
Petícia SMK pre Národnú radu Slovenska vo vzťahu k desiatim okresom južného Slovenska o posilnení právomocí, s prvkami samosprávnej, kultúrnej a školskej autonómie južného Slovenska a záväznosť referenda (rok 2016):
http://www.mkp.sk/sk/2016/02/29/peticia-vyse-80-000-podpisov
Pozoruhodné je aj toto (SMK je inšpirovaná Katalánskom):
https://www.cas.sk/clanok/613992/madari-z-smk-rozduchavaju-nacionalisticke-vasne-chceme-nezavislost-ako-katalanci/
Bez komentára. Lebo objem textu. Toto je článok o Orbánovom vianočnom prejave k maďarskému národu a všetkým Maďarom vo svete.
Vo svetle dní, a prípravy zmien Dublinských konvencií od prvej, cez tretiu k Dublin 4.
Pál Csáky (SMK) ako europoslanec pred dvomi rokmi položil na stôl EÚ otázku možnej autonómie južného Slovenska…
Ten stôl je ale obťažkaný aktuálnymi otázkami migrácie a povinných kvót…).
Maďarsko má v otázkach maďarských menšín „problém“ kol dokola, so všetkými svojimi susedmi v príhraničných oblastiach…
Lebo Trianon.

Orbán chráni záujmy Maďarska cez kresťanstvo, ľudské práva a práva národnostných menšín…
Ľudskými právami proti ľudským „právam“ a medzinárodnému „právu“…
Vlastne na „to“ ide „dobre“.
Veľký Orbán je „malý Putin“. 🙂
Akýsi „hrdina“ neistej V-4, od ktorej „fiškálsky“ bočí vo veci kvót a žaloby EK premiér Róbert Fico…

Kdesi, kedysi, som počul, že Viktor Orbán, v dejinách súčasnej Európy „zohrá svoju veľkú rolu“.
Dnes vidím, že ju hrá „dobre“. Kiska sa chce zaľúbiť Bruselu, lebo je nesvojprávny, osobne neistý, vedený poradcami,  prejavy si necháva písať a zväčša ich číta…
Prezidentské ocenenie kontroverzných Gála a Šimečku, nenávidiacich Slovensko, ktorí boli proti jeho samostatnosti, je z pohľadu účelu (vznik SR) neakceptovanteľné…
Je zjavne nedovzdelaný aj v oblasti ľudských práv.
Právnik a „fiškál“ Fico hrá „diplomaticky“ na dve strany súčasne, a medzitým „lietajú“ Bugár a Danko… a my.
Odovzdali sa Bruselu, Nemecku a Francúzsku. A Slovensko „ľudsko-právnym“ Sorosovým „neziskovkám“. Slovenské okolie sa ich zbavuje a už zväčša upravilo „režim“ mimovládnych „neziskoviek“ vo veciach ich príjmov zo zahraničia…
Viktor Orbán:
„Naša kultúra je kultúrou života. Náš východiskový bod, alfa a omega našej filozofie života, je hodnota života, dôstojnosť, ktorú každá osoba dostala od Boha.“
Dodávam: Aj naša slovenská…
A kresťanský hodnotový systém dostali do vienka aj všetci ateisti.
Som ľudská osoba. Nie som a nebudem nástroj ani produkt kapitalizmu, ale ani živé zombie, požierajúce svoje vlastné exkrementy a samého seba, ale ani bezohľadný, egoistický a sebecký ľudožrút. Recyklujem sa úplne inak. Som vedený inak. Vlastním telo, dušu aj ducha (spirituálna zložka každej zdravej a normálnej ľudskej osoby).

K prenasledovaniu, ostrakizácii a supresii kresťanov a kresťanských hodnôt pre kresťanov (stačilo, treba verejne a nahlas):
Existuje legálny svetský inštitút:
1. Nutná obrana
2. Krajná núdza.
Toľko aj k ľudským, občianskym a náboženským právam kresťanov…
Ak ste praví, skutoční, nie falošní kresťania, naplnení pravou, originálnou kresťanskou vierou a pravým kresťanským učením, tak (kresťania!):
Nenechajte sa prefackávať!
To vám Písmo a Ježiš neprikazujú!
Chcú to tí, ktorí si Nový zákon, kresťanské náboženstvo a vieru vysvetľujú po svojom ; prinajmenej „len“ negramotne, ale aj vedome zlovoľne!
Ak chcú bum-bum, môžu ho mať!

Kiež by tak pôvodné európske hodnoty a Slovensko, preambulu jeho Ústavy a ústavu v časti Čl. 1 odseky 1,2, ktoré sú si vzájomne „pritesné“ chránili Fico s Kiskom, ako Česko chráni, na prezidentský post kandidujúci prezident Miloš Zeman…

Také Francúzsko, ale ani Nemecko už nie sú „hrdé“ národné štáty. Ale na tom nenesú vinu krajiny V-4. Maďarsko ale takým ešte chce byť.
Národné mužstvo Francúzska:

Už prvý polrok 2018 bude pre V-4 ťažký a referenčný…
Kľúčový pre celú EÚ bude druhý polrok 2018…
Ale aj pre OSN a UNESCO.
Zárukou a garantom mieru vo svete je Rusko.
USA si musia zvyknúť.
Aj na to, že už nie sú jediným nositeľom globálnej predikcie.
Aj na to, že ako „globálny policajt“ sú nežiaduce.
Inak to nem dopadne dobre.
Ostatné spory na Blízkom východe, Arabi verzus Izrael a Arabi medzi sebou, sa budú ťahať ako sopeľ…
Islamský štát mal pre zmenu vyhlásiť vojnu aj Hamasu…
Európska únia by mala poskytnúť humanitárnu pomoc, ale inak „ruky preč“ od najmä Blízkeho východu…
A k pápežovej zmienke o Európe ako „starej neplodnej Sáre“: Nie, EÚ má povinnosť a možnosť poskytnúť jednotlivcom, prípadne prednostne kresťanským rodinám dočasnú ochranu, ale po „vyčistení“ Sýrie a Iraku od islamistov, mali by sa utečenci vrátiť do svojich domovských krajín, a zapojiť sa do ich obnovy, inak ostanú trvale závislé na pomoci a neschopné postaviť sa „na vlastné“…
EÚ vôbec nepotrebuje ekonomických migrantov, lebo ju po 8-mich rokoch od predošlej krízy 2008 čaká ďalšia, plus úbytok zamestnanosti v dôsledku PR 4.0, čo sa významne dotkne aj nekvalifikovaných vysokoškolákov…

USA narazili v Sýrii aj v Iráne.
Práve sa pokúšajú Navaľným rozložiť Rusko, bojkotom prezidentských volieb, á la tiež falošný kvikot:
Slobodááááááaaa!
Demokraciáááaa!
Ľudské právááa!
Korupciáááááa!
Rusko ale bezpečne položí na stôl USA dôkazy o ich zasahovaní do svojich prezidentských volieb, a nezbabre to tak, ako to polopravdami a domnienkami zjavne zbabrali USA…
Na každého sa dáka voda varí, lož má krátke a rýchle nohy, ale pravda ju vždy dostihne na najbližšej križovatke s červenou: FBI vyšetruje nadáciu Clintonovcov pre podozrenie z korupcie, prijímaním darov za politické protislužby v čase Clintonovej výkonu ministerky zahraničných vecí USA, a má pre svoje podozrenie ďalšie nové dôkazy…
Ááááaaach, tie „počestné dobročinné“, akože inak, než len „filantropické“ nadácie…
Takou je aj Sorosova Open Society Foundation…
A Donald Trump obvinil Clintonovú zo spolupráce s Ruskom…
Heslo: Milujte sa a žerte sa!
USA nemôžu byť náš „ľudsko-právny“ vzor, ani vzor „slobody a demokracie“ na ich obraz…
Pekne pozdravujem. 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Ministerstvo zahraničných vecí Ruska: Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mikhail Voskresenskiy)   Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium, z ktorého skonfiškovali 1,5 tony látok, uviedli na MZV Ruska. „Celkovo bolo zabavených a predaných Ozbrojeným silám Sýrskej arabskej republiky 250 protipechotných mín, 25 kg trinitrotoluenu, 1,5 tony iných výbušných látok, 1 520…

Vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší. Návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva má za cieľ odstrániť pomyselné bariéry pri ich vstupe do tohto systému vzdelávania. Vláda novelu…

Erdogan nečakane vyhlásil predčasné voľby

Ankara 20. apríla 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Lefteris Pitarakis)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nečakane vyhlásil, že prezidentské a parlamentné voľby nebudú až v novembri 2019, ale už predčasne 24. júna tohto roku, čo podľa kritikov urýchli presun krajiny na prezidentský systém vlády, uvádza Politico "Aj napriek tomu, že prezident a vláda…

Jaltské fórum má rozprášiť mýtus o izolácii Ruska a Krymu

Jalta 20. apríla 2018 (HSP/ria.ru, srspol.sk/Foto: HSP/Facebook)   Na Jaltské medzinárodné ekonomické fórum (koná sa od 19. po 21. apríl) sa zaregistrovali predstavitelia 71 štátov, čo je viac ako organizátori očakávali, uviedol jeden z nich. Hlava republiky Krym Sergej Axenov vyhlásil, že tým sa rozprášil mýtus o izolácii Ruska a Krymu. "Naši…

Najnovšia varianta Patriotu príde súčasne do výzbroje Poľska a USA

Varšava 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Najnovšia varianta protivzdušného systému Patriot príde súčasne do výzbroje Poľska a USA, oznámil poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak vo štvrtkovom prenose Poľského rozhlasu. Zmluva o dodávke amerických systémov Patriot bola podpísaná vo Varšave koncom tohto marca. Prvá dodávka má mať 16 odpaľovacích…

Predprimárne vzdelávanie v SR je v porovnaní s krajinami EÚ nízke

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Na Slovensku dlhodobo rezonuje otázka nedostatku kapacít v materských školách. Počet detí, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi nízky, uviedla to Katarína Vančíková z projektu To dá rozum počas piatkovej tlačovej konferencie. Odborníci z tejto iniciatívy pripravujú analýzu…

Češka Tereza, ktorá pašovala v Pakistane drogy, sa stáva mediálnou hviezdou

Praha 20. apríla 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Prípad mladej Češky zadržanej v Pakistane za pašovanie drog sa výrazne komplikuje. Tereza už viackrát zmenila právneho zástupcu a v prípade sa nebude pojednávať ani tento týždeň, keďže Češka si vyžiadala od štátneho zástupcu ďalšie podkladové dokumenty k prípadu. Portál Blesk.cz k prípadu uvádza aj…

Vláda schválila zmeny v azylovom konaní

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Azylové konanie prejde zmenami. Prináša ich novela azylového konania, ktorú v piatok schválila vláda. Slovensko do svojho právneho poriadku začleňuje európsku smernicu z roku 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a završuje tak druhú etapu budovania spoločného európskeho azylového…

Kremeľ vyzval k starostlivému preštudovaniu Putinovho prehlásenia o dodávke systémov S-300 Sýrii

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či sú dodávky protivzdušných systémov S-300 do Sýrie možné, požiadal o starostlivé preštudovanie prehlásenia Vladimíra Putina po útoku Washingtonu, Londýna a Paríža na Damask. „Prečítajte si prezidentské prehlásenie, ktoré bolo urobené niekoľko hodín po útoku…

Pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove, našli funkčné letecké bomby. Polícia začala evakuovať obyvateľov

Štúrovo 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Policajní pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove. Vo štvrtok 19. apríla bolo na operačné stredisko polície nahlásené, že sa na poli v katastrálnom území mesta nachádza munícia. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá ho do príchodu pyrotechnikov zabezpečila. „Pyrotechnici zaistili…

Dušan Kováčik potvrdil, že do konca funkčného obdobia vo funkcii nezostane

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik v týchto dňoch nechystá odchod z funkcie. Neplánuje v nej však ani zostať do konca funkčného obdobia. Uviedol to v piatok v rozhovore pre TASR, ktorý sprostredkovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Tak, ako som minulý…

Matečná: Matovič si nenaštudoval problematiku, Marhulu nepoznám

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder OĽaNO Igor Matovič si opäť nenaštudoval problematiku. Pred rokovaním vlády to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v reakcii na Matoviča, ktorý poukázal na ďalšie problematické pozemky v obci Špačince z čias, keď bola Matečná šéfkou Slovenského pozemkového…

Silvia Shahzad: Novela zákona o kompenzáciách prináša veľké sklamanie

Bratislava 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na desiate výročie existencie zákona o kompenzácách sa v ňom prvýkrát objavujú fixné sumy príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie. Je to krok späť a tento fakt iba potvrdzuje, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú prioritou pre súčasnú vládu a ich podporu vníma…

Krajský súd rozhodol o vydávacej väzbe pre Antonina Vadalu

Košice 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Košiciach rozhodol v piatok o zmene väzby pre talianskeho podnikateľa Antonina V. z predbežnej na vydávaciu. V Taliansku je Antonino V. trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. "Súd rozhodol o…

Kraje odmietajú, aby o ich školách rozhodovalo ministerstvo

Trnava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič rokoval vo štvrtok (19.4.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Témou bolo posilnenie rozhodovania ministerských úradníkov v novom zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom aktuálne rokuje vláda. "Zásadne odmietame, aby…

Česká novinárka Spencerová priamo zo Sýrie: Reportér CBS svojím počínaním rozbil všetku oficiálnu americkú rétoriku

Damask 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Česká novinárka Tereza Spencerová priniesla unikátny pohľad na situáciu v Sýrii priamo z miesta činu. Na vlastné oči sa presvedčila o výsledkoch spojeneckého bombardovania zo soboty 14. apríla a svoje poznatky publikovala v blogu Literárních novin. Uvádza, že údajné továrne na výrobu chemických…

Cambridge Analytica chcela pomocou digitálnej meny obchodovať s osobnými údajmi

New York 20. apríla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Britská konzultačná firma v oblasti analýzy údajov Cambridge Analytica predtým, ako sa dostala do škandálu zneužitia osobných údajov spoločnosti Facebook, plánovala získať peniaze cez nový typ digitálnej meny, aby mohla vytvoriť systém obchodovania s osobnými údajmi na internete, uvádza agentúra Reuters Cambridge…

Rusko predloží dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet koalície

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Adam Hunger)   Ruskí vojaci predložia v blízkej dobe dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet vystrelených USA, Britániou a Francúzskom, ruská strana dostávala informácie v režime reálného času, prehlásil v interview pre Sputnik minister zahraničia RF Sergej Lavrov. „Náš Generálny štáb má veľmi…

TopSpeed

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

3

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

4

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

2

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

13

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

Elektronické diaľničné známky opäť lámu rekordy v predajoch

0

Elektronické diaľničné známky opäť raz lámu rekordy v predajoch. Za prvý štvrťrok 2018 bolo predaných spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

KAMzaKRÁSOU

Jojobový olej: Vyrieši týchto 7 kozmetických a zdravotných problémov!

0

Jojobový olej je taký malý zázrak pre našu pleť, vlasy i nechty. Má silné dezinfekčné aj protizápalové účinky a účinný je pri liečbe mnohých kožných ochorení. Vyskúšať by ho mali osoby, ktoré trápi akné či ekzém. Taktiež pomôže ľuďom s lupinami či jemnými vráskami. Zistite viac o tomto cennom oleji v nasledujúcom článku!

Želatína: Čo všetko ukrýva, napriek svojej priehľadnosti?

1

Želatína, a snáď nám v tom dáš za pravdu, je plná rozporov. Sladké gumové medvedíky a zabíjačková huspenina – také rozdielne, a pritom rovnaké. Túto konzistenciu buď zbožňujeme alebo sa nám priam hnusí. Želatína je síce napohľad priehľadná a človek by povedal, že preto nemá čím prekvapiť. Ale má. Napriek svojej priehľadnosti ukrýva tajomstvá, o ktorých…

Ryšavé vlasy a pehy: Kedysi komplex, dnes vrchol príťažlivosti!

1

Ryšavé vlasy a pehy – kombinácia, ktorá už potrápila nejedno dievča, keď muselo stráviť detstvo s prezývkami typu ryšavka alebo pehaňa. Ale akonáhle prišla dospelosť, z ryšavky sa stala príťažlivá sexy červenovláska a z pehane zaujímavá žena s originálnou a rozhodne nie tuctovou tvárou, za ktorou sa obzrie nejeden muž. Aké to teda v skutočnosti je –…

Súťaž o domácu pedikúru Parasoftin - pre hladké chodidlá

1

Ešte stále ukrývate svoje chodidlá v teniskách? Bojíte sa vytiahnuť sandáliky, šľapky a inú otvorenú obuv? Ak ste zanedbali starostlivosť o svoje chodidlá počas celej zimy, tak chápeme, že vaše obavy sú namieste. Nie každý si môže dovoliť zájsť na pedikúru – či už z dôvodu nedostatku času alebo financií. My však poznáme domáce…

Najlepšie ingrediencie do šalátu: Tejto netradičnej chuti neodoláš!

0

Ľadový šalát, paradajka, paprika a kuracie mäso na prírodno… Je toto aj váš najčastejší šalát, ktorým zaháňate hlad niekoľkokrát do týždňa? Potom musia tieto nudné kombinácie liezť krkom aj vám a je čas na to, aby ste sa naučili svojmu šalátu dodať farbu, šťavu a znamenitú chuť. Pozrite sa, aké…

Poznáš hríby shiitake? Pre toto sa ich oplatí zaradiť do jedálnička!

3

V našich končinách sú najviac rozšírené hríby, ako šampiňóny či dubáky. Obľúbená je i známa hliva ustricová. Počuli ste však niekedy o hríboch, nazývaných shiitake? Pochádzajú z Ázie a v Japonsku ich pokladajú za elixír, ktorý predlžuje život. Ich liečivé účinky poznali pred tisíckami rokov i v Číne. Posilňujú imunitný systém, znižujú hladinu zlého cholesterolu…

TopDesať

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…

Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

0

Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

10 silných NSFW pôrodných fotografií, ktoré dokazujú, že ženy sú úžasné

0

Medzinárodné združenie profesionálnych pôrodných fotografov (IAPBP) oznámilo víťazov svojej tohtoročnej fotografickej súťaže. Výsledkom sú naozaj silné fotografie, ktoré ukazujú, aké silné ženy v skutočnosti sú. Minuloročná súťaž nasadila mimoriadne vysokú latku v kvalite fotografií a emóciách, ktoré priniesli. No ani tento rok konkurencia nesklamala. Každá fotografia rozpráva príbeh o bolesti, vytrvalosti, uvoľnení a následnej radosti.…