Za zločiny proti ľudskosti sa budete zodpovedať! Vaša prehra sa blíži!

Je najvyšší čas naliať si čistého vína, vyložiť karty na stôl a jasne pomenovať, kto je úhlavným nepriateľom nielen Slovenska, ale aj ostatných európskych národov a civilizácie, kto vedie proti nám hybridnú vojnu na všetkých frontoch a usiluje o naše totálne zotročenie s následnou genocídou. Nie je to nik iný, ako globálny parazit – úzka zločinná banda svetovládnych mocenských elít, ktorá vlastní a ovláda centrálne banky ako aj najväčšie nadnárodné korporácie (zbrojárske, farmaceutické, energetické, potravinárske a iné), ktorá má stále v rukách obrovskú mediálnu moc a pod kontrolou NATO a EÚ. Ovláda svetový obchod s drogami a stojí na čele medzinárodnej pedofilnej siete, v ktorej sú každoročne utýrané milióny nevinných detí.  Vlastní drvivú väčšinu médií, cez neobmedzené finančné zdroje rozprestiera svoje chápadlá pomocou tretieho sektora, vlastizradných  mimovládnych organizácií, piatej kolóny, vlastných tajných služieb, hlavne britskej MI6. V jeho službách sú aj také teroristické a fašistické organizácie ako Antifa a BLM.

Tento sionisticko-anglosaský zloduch s hlavným sídlom v Londýne čoraz viac zúri, lebo je zahnaný do kúta, a preto hrá vabank, o čom svedčia jeho zúfalé činy. Má naponáhlo, lebo mu tečie do topánok a národy sa prebúdzajú.

Len s pomocou kolosálneho volebného podvodu obsadili prezidentské kreslo v USA. Sú tým washingtonským močiarom, ktorý chcel Trump vysušiť. Svojou neschopnosťou a katastrofálnou idiotskou politikou vedú USA ku krachu a rozpadu. Na svoju záchranu potrebujú vyvolať obrovský vojnový požiar a zatiahnuť doň Ukrajinu, Rusko, ba aj Európu. Ale vďaka obozretnej politike Putina sa im to nedarí. A tak sú zúfalí. Medzinárodný menový systém doviedli do obrovskej krízy – z jednej strany je tu neustále narastajúca obrovská zadlženosť štátov a obyvateľstva a z druhej – do astronomických výšok nafúknutá finančná bublina na burzách (bez)cenných papierov.

Zločinné genocídne kroky globálneho parazita smerujúce k nastoleniu jeho globálnej totality:

  1. Podvodné privlastnenie si práva súkromných centrálnych bankárov na emisiu dolárov cez zriadený súkromný FED koncom roka 1913 a následné riadené vyvolávanie vojen, kríz, prevratov, revolúcii s cieľom hromadenia do svojich rúk obrovského bohatstva národov a koncentrácie moci, ovládnutia hospodárstva USA a iných krajín cez banky a nadnárodné korporácie.

  1. Likvidácia národných štátov a vytvorenie európskeho superštátu – fašistického islamského kalifátu s postupnou genocídou pôvodného európskeho obyvateľstva a jeho nahradením moslimským – arabským a černošským. Ide o riadenú genocídu nás – Árijcov zavádzaním diktátu zvrátených ideológií sociálneho inžinierstva (LGBTI, rodovej rovnosti) a masívnym navážaním do Európy nám vražedných etník s nenávistnou a vražednou ideológiou, zaostalou kultúrou a s veľmi vysokou pôrodnosťou. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú! Takto aj nás nalapali do Európskej únie, a keď už nás mali, vycerili na nás svoje diabolské zubiská. Nalákali nás na sľuby o voľnom pohybe ľudí, tovaru a kapitálu a následne prijali Lisabonskú zmluvu, cez ktorú nastolili diktát záujmov nadnárodného finančného veľkokapitálu, ktorý postupnými krokmi neustále stupňujú a z nás robia poslušných otrokov a vazalov.

  1. Najnovším ich globalistickým genocídnym krokom bolo, že vyvinuli a vypustili na nás zákerný koronavírus a protipandemickým terorom nielen totálne obmedzili našu slobodu a občianske práva, ale nastolili diktát aj nad naším zdravím a naším telom (teror neustáleho celoplošného testovania a veľmi nebezpečnej, zdravie a život ohrozujúcej vakcinácie), ako aj našou dušou (genetická modifikácia cez mRNA zasahuje do nášho genofondu a odpája nás od duchovného zdroja). Rozhodli sa hrať na bohov a pánov nad naším životom a smrťou.

Ich parazitizmus a podlosť sú nekonečné. Globálny parazit v rámci chystaného „veľkého resetu“ chce získať totálnu kontrolu nad našimi financiami zavedením výlučného bezhotovostného styku tak, aby sme financiami prestali disponovať a náš prístup k ním  závisel od našej poslušnosti (napr. ak odmietneme sa nechať zavakcínovať  a neskôr aj začípovať, stratíme akýkoľvek prístup k finančným zdrojom). Takisto sa chce zmocniť všetkého nášho osobného majetku, aby ten cez banky prešiel do ich rúk. Globálny parazit chce nastoliť svoje totálne vlastníctvo nad všetkým a nás zbaviť akéhokoľvek, aj osobného vlastníctva, hlavne vlastníctva nehnuteľností, t.j. domov, bytov a pozemkov. Preto naša zločinecká vlastizradná vláda dostala od globálneho parazita cez americké veľvyslanectvo pokyn, aby výrazne zvýšila dane z nehnuteľností, a tým dostala väčšinu obyvateľov do tak zlej ekonomickej situácie, aby boli nútení svoje majetky odpredávať, resp. kvôli pôžičkám ich zakladať bankám, prípadne o nich prichádzať v exekučných konfiškáciách – tak, ako sa to už naplno deje na „vyspelom“ (rozumej hnijúcom a kolabujúcom) Západe. No a do takto uvoľnených domov a bytov následne nasťahujú našich budúcich zotročovateľov – moslimov. Veď nakoniec už slovenskí predstavitelia regiónov podpísali zločinný a vlastizradný Nový pakt o migrácii a azyle, ktorým otvárajú brány pre moslimských migrantov na Slovensko.

Žiaľ, až na malé výnimky úplne zlyhali a zradili svoje poslanie predstavitelia cirkevnej hierarchie. Namiesto toho, aby búšili a dôrazne upozorňovali na vlka v ovčom rúchu, ktorý ohrozuje nielen kresťanstvo, ale aj našu existenciu, svojím mlčaním nás vystavili jemu na roztrhanie. Zbabelci. Ako predstúpia pred tvár Ježiša Krista a zdôvodnia, prečo miesto slúženia jemu slúžili jeho protivníkovi – Satanovi, keď nechránili pred ním zverené im stádo? Lebo prednejšia im bola ich cirkevná kariéra a poslušnosť voči nadriadeným a (anti)pápežovi Františkovi, ktorý je oddaným sluhom globálneho parazita, t.j. satana a presadzuje jeho diabolskú globalistickú agendu, odporne zrádzajúc kresťanstvo a učenie Ježiša Krista. Tento falošný pokrytec a sluha satana sa postavil do čela vatikánskej anticirkve. Našťastie, našlo sa zopár odvážnych kardinálov a arcibiskupov (12 apoštolov) na čele s Carlo Maria Viganò, ktorí sa vzbúrili a naplno odhalili podlú tvár Františka (Bergólia) a jeho kumpánov, ako aj zákernosť ich zámerov.

Prebieha boj na život a na smrť medzi silami absolútneho Zla, ktoré predstavuje globálny parazit s jeho prisluhovačmi a vazalmi a silami Dobra, ktoré reprezentujú vlastenecké sily jednotlivých krajín, hlavne však Putinovo Rusko a Trumpovo USA (štáty na čele s republikánmi). USA, ktoré boli len nástrojom v rukách globálneho parazita, sa mu, aj vďaka jeho primitivizmu, vymykajú z rúk a PAX Americana sa rozpadáva. Akým personálnym nedostatkom musí trpieť tento globálny parazit, keď na čelo USA dosadil také úbohé kreatúry ako múmiu Joa Bidena či neschopnú Kamalu Harrisovú. Vďaka primitivizmu ho čaká neodvratná prehra.  Viete si predstaviť, čo by sa dialo, keby aj v Rusku vládli také choré mozgy ako na Západe?

Byť, či nebyť! To je otázka. Buď sa globálnemu parazitovi podarí nás totálne zotročiť a zdecimovať, alebo sa mu v národnooslobodzovacom boji vzoprieme a odstránime ho tým, že ho zbavíme moci nad peniazmi a obrovského majetku, ktorý tento sionisticko-anglosaský parazit nahonobil parazitovaním na celých národoch. Proces likvidácie globálneho parazita sa rozbehne v USA a následne sa prenesie do Európy. Nakoniec bude porazený a súdený spolu aj s jeho prisluhovačmi za spáchané zločiny proti ľudskosti v rámci novodobej obdoby Norimberského procesu, kde boli odsúdení hitlerovskí fašisti, ktorých zločiny sú len slabým odvarom v porovnaní so zločinmi globálneho parazita. Až tie vyjdú na svetlo božie v plnej paráde, ľudstvo bude šokované, čo za netvory a beštie nad nami vládli, nám škodili a nás zotročovali. Jeden z najvplyvnejších európskych právnikov Reiner Fuellmich už pripravuje hromadnú žalobu. Súčasne s novodobým Norimberským procesom bude prebiehať nové geopolitické usporiadanie sveta v rámci novodobej Jalty 2. Rusko a Nemecko vytvoria spoločnú alianciu, ku ktorej sa pripoja Taliansko a Rakúsko. Ukrajina sa stane súčasťou Ruska a Slovensko súčasťou Slovanskej konfederácie, ktorá vznikne na báze Veľkej Moravy – samozrejme všetko v rámci Slovanského sveta na čele s Ruskom. Londýn stratí kontrolu nad Poľskom a pobaltskými štátmi a Veľká Británia sa rozpadne. USA sa taktiež vytrhnú z rúk globálneho parazita, medzitým sa rozpadne NATO, ako aj fašisticko-totalitné monštrum EÚ, spod ktorého genocídneho diktátu a teroru sa vyslobodia európske národy.

Za zločiny proti ľudskosti sa bude zodpovedať aj súčasná absolútne neschopná, zločinná a vlastizradná tzv. slovenská vláda a všetci tí jej „radcovia“, ktorí spôsobili tisícom ľuďom smrť roznášaním pandémie pri povinnom celoplošnom testovaní a státisícom poškodenie zdravia neustálym testovaním – poškodenie nosných slizníc so zanášaním infekcií, rozšírenie respiračných chorôb vďaka povinnému noseniu rúšok a respirátorov, trvalé poškodenie zdravia nebezpečnou vakcináciou pri súčasnom bránení účinnej liečby chorých spoľahlivými metódami s aplikáciou ivermektínu, isoprinosinu, ClO2 (MMS), C+D+zinok, …..

Globálny parazit sa už ani netají šialenou nenávisťou voči Rusku a Putinovi, lebo sú vážnou prekážkou na uskutočnenie jeho svetovládnych zámerov, ba dokonca ohrozujú samotnú jeho existenciu. Ak mu nevychádza zámer zatiahnuť Rusko do vojnového konfliktu cez Ukrajinu, tak sa snaží odizolovať Rusko od Európy, aby aspoň na jej teritóriu pomocou EÚ a NATO nastolil svoju genocídnu totalitu. S týmto zámerom zatiahol Česko do absurdnej špionážnej frašky voči Rusku, v ktorej sa mimoriadne angažovala, akože ináč, britská investigatívna (rozumej špiónska) skupina Bellingcat, neslávne známa fabrikovaním falošných chemických útokov v Sýrii a iných špinavostí. No a samozrejme, na pokyn z americkej ambasády sa musela do tejto frašky zapojiť aj (proti)slovenská vláda na čele so zapredancom Korčokom. Skrátka, vrchol úbohosti! Za poškodzovanie dobrých vzťahov s Ruskom, spôsobenie hospodárskych škôd a prekazenie obchodným možností ponesú aktéri diplomatickej roztržky s Ruskom zodpovednosť. Nemecko ani Francúzsko im na túto vyfabrikovanú odpornú špiónsku hru neskočilo a odmietlo nátlak globálneho parazita.. Tento podliak s centrálou v Londýne sa nevzdáva a chystá ďalšie podrazy, medzi iným aj vypustenie ešte nebezpečnejších vírusov – asi Covid 21, 22, 23 …. Musíme sa pred ním mať na veľkom pozore a odhaľovať všetky jeho podlé zámery, aby sme na ne boli pripravení a eliminovali ich možné katastrofálne dopady.  Parazit potrebuje rozsievať chaos, vojny, revolúcie, prevraty  a krviprelievanie po celom svete, a zlí Rusi mu v tom bránia. No nie je to na šľak trafenie?

Najnovšie globálny parazit v úpornej snahe odizolovať Rusko od Európy (vraj v reakcii na špiónsky útok proti Česku) zosnoval schválenie cez EÚ rezolúcie – ultimáta, v ktorom požaduje zastavenie výstavby Severného potoka 2, vyhráža sa odpojením Ruska od SWIFT, embargom na dovoz strategických surovín (plynu, ropy) v prípade ruskej neposlušnosti. Zároveň požaduje odmietnuť akúkoľvek spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky, stiahnuť ruské vojská z Donbasu, odovzdať pod kontrolu Ukrajiny Krym a Sevastopoľ, okamžité oslobodenie Navaľného, trvalý monitoring EÚ nad námornou plavbou cez Kerčský prieliv. Nie je ťažké si domyslieť, čo si vytrie Rusko s touto nanajvýš trápnou a stupídnou rezolúciou – ultimátom. Odteraz totiž ono určuje, kde sú červené čiary. Nie Európa bude ukladať embargá, ale Rusko priškrtí kohútiky na energetické suroviny. Potom sa uvidí, kto z koho!

Týmto sa EÚ načisto odrovnala, strelila si do vlastnej nohy a dokázala, že je len nástrojom v rukách najväčšieho zločinca v dejinách ľudstva, a tým je aj sama zločinnou inštitúciou. Preto plnenie akýchkoľvek nariadení tohto zločinného diktátora nie je ničím iným, než zločinom. Radšej nech nás z EÚ vyhodia, ako sa podriaďovať jej genocídnemu diktátu. Verím, že týmito zločinnými krokmi si EÚ úspešne kope svoj hrob. Dopomôžme tomu! Ostro kritizujme a odmietajme plnenie jej akýchkoľvek nariadení, paktov či rezolúcii!

Žijeme v prelomových časoch Armagedonu. Musíme sa pripraviť na rozhodujúci stret so silami zla. Je najvyšší čas formovať jednotný vlastenecký front, prekonať v sebe ego a potrebu hrať sa na svojom malom piesočku. Musíme k sebe hľadať cestu, lebo pri súčasnom rozdrobení tzv. pronárodných síl hrozí prepadnutie až cca 25% hlasov. Situácia je príliš vážna na to, aby sme si takýto luxus a ľahkovážnosť mohli dovoliť. Veď nakoniec nám musí ísť predovšetkým o národ. Osobné ambície musia ustúpiť, lebo tu sa už nehrá o fazuľky, ale o naše bytie či nebytie.

Tretie desaťročie nášho storočia je prelomové. Globálny parazit je odsúdený na prehru, avšak zahnaný do kúta je schopný akýchkoľvek podlostí, dokonca má, aj keď už slabnúci, potenciál zničiť celú civilizáciu. Preto sa musíme mať na pozore a pozorne sledovať, odhaľovať a vyhodnocovať všetky jeho kroky a adekvátne na ne reagovať.

Žijeme v časoch, keď sa oddeľuje zrno od pliev. Oddeľujú sa ľudia, ktorí si vážia seba a pravdu od tých, čo slúžia globálnemu parazitovi alebo sa vo vlastnej nevedomosti a hlúposti nechávajú ním ovládať a manipulovať. Zodpovední sa odmietajú zaočkovať nebezpečnými vakcínami proti Covid-19, kým zmanipulované ovce naleteli a urobili zo seba (nevážiac si sami seba) pokusných králikov, keď umožnili, aby ich geneticky zmodifikované bunky cez mRNA produkovali v tele patogén – spike protein, ktorý spôsobí, že sa u nich časom rozvinú také choroby ako neplodnosť, skleróza multiplex, Alzheimer, autoimúnne choroby, rakovina a iné, hlavne nervovo degeneratívne choroby. Chorobnosť a úmrtnosť u zavakcínovaných bude mnohonásobne vyššia než u nezavakcínovaných. Dokonca sa objavujú nové skutočností, že zavakcínovaní vylučujú nebezpečný spike protein aj cez kožu či dych, a tak ohrozujú aj nás – nezavakcínovaných.  Nezostane nám zrejme nič iné, než dobrovoľná segregácia, oddelenie sa nás nezavakcínovaných od geneticky zmodifikovaných zavakcínovaných, aby sme sa navzájom neohrozovali. Vysoký nárast chorobnosti a úmrtnosti medzi zavakcínovanými však v národoch vyvolá veľkú búrku nevôle, ľudia sa prebudia a poženú globálneho parazita svinským krokom.

Blíži sa 9. Máj – deň oslobodenia od fašizmu. Nehanbime sa vyjadriť náš úprimný vzťah k ruským bratom položením kytíc či vencov na hroby padlých sovietskych vojakov. Jedine Rusko je garanciou záchrany našej civilizácie, ktorú globálny parazit ženie do záhuby.

Ako neformálne hnutie Longinus (resp. Hnutie zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska) ponúkame všetkým, ktorým záleží na osude Slovenska, spoločnú platformu zjednocovania  v podobe programového Manifestu: https://longinus78.webnode.sk/manifest/

Ing. Peter Kohút, CSc.  https://longinus78.webnode.sk/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 110

Celkové hodnotenie: 23.28

Priemerná čítanosť: 5944

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poľsko platí americkým vplyvným osobám za "podporu vojny"

  0icon

  Varšava 3. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), štátna banka v Poľsku, zaplatí viac ako 3 milióny dolárov firmám pre styk s verejnosťou…

  Prapor Kastusja Kalinovského sa pripravuje na útok na Brest, aby odlákal pozornosť ruských ozbrojených síl

  0icon

  Minsk 3. decembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov)   Bielorusko sa pripravuje na vojnu a očakáva pomoc od Ruska. Aké vážne to je? V prípade útoku sa…

  Vulgarizmy a správanie nehodné ministra. Unikla komunikácia medzi Mikulcom a Tabák

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto: FB- Romana Tabák)   Portál topky.sk vo štvrtok zverejnil komunikáciu, v ktorej sa na istého ministra mala obrátiť poslankyňa parlamentu s prosbou,…

  Chmelár po slovách šéfa RTVS: "V Európe je opäť dusno"

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   "Pevne verím, že RTVS poskytne divákom také informácie, aby vedeli, kde je pravda a kde je objektivita," povedal v…

  Joe Biden a Fed úplne zničili hospodárstvo USA

  0icon

  Washington 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Achmad Ibrahim)   Prečo sa zdá, že hospodárstvo USA čaká v roku 2023 recesia: Oscar Wilde v jednej zo svojich hier…

  Goggiová vyhrala úvodný zjazd: "Nebola som dokonalá"

  0icon

  Lake Louise 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Gunn)   Talianska lyžiarka Sofia Goggiová triumfovala v piatkovom úvodnom zjazde sezóny Svetového pohára. V kanadskom stredisku Lake Louise…

  Európa zaviedla cenový strop na ruskú ropu a potrestala samu seba: Čo sa stane teraz

  0icon

  Moskva 3. decembra 2022 (HSP/kp.md/Foto:Pixabay)   Ruský ekonóm Čirkov opisuje dôsledky zavedenia stropu na ruské ceny ropy v článku ruských novín Komsomoľskaja pravda STROP JE…

  Politológ: Obávam sa o stav demokracie po najbližších parlamentných voľbách

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Demokracia na Slovensku nie je v súčasnosti podľa politológa Tomáša Jahelku z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity…

  Spackaná vládna pomoc? Teplárne upozorňujú, že Slováci sú v ohrození zásobovania teplom

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Z bombastickej pomoci pre občanov len trosky? Studené radiátory, zatvorené školy, škôlky. úrady. Aj takto by to mohlo nakoniec…

  Poslanci by mali budúci rok stráviť v pléne najmenej 79 dní

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v rokovacej sále stráviť v roku 2023 minimálne 79 dní. Vyplýva to…

  Vášeň v Tebe

  Na čo si musia dávať pozor manželky futbalistov v Katare? Hrozí im až väzenie

  0 icon

  Katar. Anna Lewandowská aj mnohé ďalšie partnerky a manželky sa nachádzajú v dejisku Majstrovstiev sveta vo futbale so svojimi mužmi, ktorí tam hrajú futbal. Portál Gazeta pripomína, že Katar sa „preslávil“ zákonmi a nariadeniami, ktorých porušenie môže viesť až k väzeniu. Z tohto dôvodu Anglická futbalová asociácia zostavila špeciálny zoznam odpo

  Budíte sa vy alebo vaše deti o 3.00 ráno? Spozornite!

  0 icon

  Spánok je veľmi dôležitý fyziologický proces, vďaka ktorému môže telo správne fungovať, regenerovať a naberať silu. Preto by ste nemali ignorovať vznik problémov súvisiacich s nespavosťou. Ak sa v noci často budíte, môže to ovplyvniť vaše zdravie.To, koľko spánku potrebujeme, závisí najmä od nášho veku. Najviac ho potrebujú novorodenci, ktorí spia…

  Harry a Meghan rozpútali vojnu proti Williamovi a Kate? Vojvoda zo Sussexu: „Nikto nevidí, čo sa deje za zatvorenými dverami“

  0 icon

  Prvého decembra Netflix zverejnil trailer na dokument o milostnom živote Harryho a jeho manželky Meghan. Názov dokumentu je jednoduchý - Harry a Meghan. S videom sa však spájajú viaceré negatíva. Film by mal vyjsť 8. decembra. Pripravuje sa aj kniha, ktorej vydanie sa očakáva 10. januára. Na povrch sa však dostávajú nové informácie.…

  Hubku na riad posypte soľou a zalejte octom. Počkajte 10 minút a uvidíte, čo sa stane

  0 icon

  Toto je skutočný biotop pre baktérie a mikróby. Možno vás to (ne)prekvapí, ale jedným z najšpinavších predmetov, ktoré máte v kuchyni, je hubka na riad. Hubka na riad je nevyhnutnou súčasťou kuchynského vybavenia. Avšak, veľmi rýchlo sa zašpiní. Preto sa považuje za živnú pôdu pre choroboplodné zárodky. Je preto nevyhnutné…

  Ako sa dostať do formy pred zimným lyžovaním?

  0 icon

  Ak si chcete užiť v zime lyžovanie s radosťou, mali by ste začať s kondičnou prípravou už v jeseni. Zhodli sa na tom viacerí skúsení profesionáli. Určite si chcete užiť lyžovanie aj vo vyššej rýchlosti. Preto by ste sa pri zlepšovaní kondície mali zamerať na posilnenie chrbtového a brušného svalstva. Silné by mali byť aj…

  Armádny Magazín

  Izraelský analytik Jakov Kedmi vysvetlil či Poľsko bude môcť anektovať časť Ukrajiny

  0 icon

  Izrael, 3.december 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch nepochybujú, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru aj hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na ich území. Očakávania sú také veľké, že v Poľsku…

  Nový krok Ruska vo vývoji hypersonických zbraní. Mobilné odpaľovacie zariadenie pre „Cirkon“ ho urobí nezraniteľným

  0 icon

  Rusko, 3. december 2022 (AM) – Pozemné mobilné zariadenie dodá „Cirkonom“ celý rad predností, vrátane utajenia. Takýto názor vyslovili počas rozhovoru s novinami Vzgljad vojenskí experti Aleksandr Bartoš a Konstantin Sivkov.   „Mobilné odpaľovacie zariadenie umožňuje presúvať túto zbroj čo najbližšie k objektom zásahu. Skracuje to

  Hrozí útok na Užhorod. Putin vysvetlil Scholzovi že sa dlho zdržiavali ničenia infraštruktúry Ukrajiny. Šéfka EK demoralizovala Ukrajincov

  0 icon

  Rusko, 3.december 2022 (AM) – Vladimir Putin v rámci telefonických rozhovorov medzi prezidentom Ruska a nemeckým kancelárom vyzval Olafa Scholza, aby prehodnotil svoj pohľad na ukrajinský konflikt. Ruský líder opäť podrobne vysvetlil prístup k vedeniu operácie a osobitne upozornil nemeckého koleg

  Ruská opozícia nenápadne formuje exilovú vládu. Kasparov otvoril Tretiu protivojnovú konferenciu vo Vilniuse

  0 icon

  Rusko, 2.december 2022 (AM) – Predvčerom sa vo vysielaní lotyšského televízneho kanála Lietus (v Rusku známy ako televízia „Dožď“) stalo niečo neobvyklé . Vo vydaní programu „Tu a teraz“ povedal moderátor Alexej Korostelev, ktorý sa zaoberá témou čiastočnej mobilizácie v Rusku, nasledujúcu frázu: "Dúfame, že sa nám podarilo pomôcť mnohým [ruským] voj

  Georges Guynemer, druhé najúspešnejšie francúzsske stíhacie eso

  0 icon

  Franúzsko, 3.december 2022 (AM) – Georges Guynemer (24.12. 1894, Paríž – 11. september 1917, Západné Flámsko) bol druhým najúspešnejším francúzskym stíhačom po René Fonckovi. Na svojom účte má 53 zostrelených nemeckých lietadiel. Bojoval nesmierne odvážne, sám bol zostrelený sedemkrát.   [caption id="attachment_49286" align="

  TopDesať

  Nekvalitný spánok: Tieto tipy a triky ti pomôžu vyriešiť mnohé zdravotné problémy

  0 icon

  Mávaš problémy so spánkom alebo je tvoj spánok nekvalitný? Vedci nám ukazujú zopár spôsobov, akým môžeme liečiť bežné zdravotné problémy - a to všetko vďaka zmene polohy spánku. Ak máš rád spánok, tak s radosťou sa dozvieš, že môžeš liečiť mnohé zdravotné problémy počas toho, ako si užívaš svoj spánok. Spánok je…

  10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

  0 icon

  Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

  Tieto fotografie ti ukážu, že malé zázraky sa dejú každý deň

  0 icon

  Veríš v zázraky? Možno je nasledujúce fotografie nazvať malými zázrakmi silným tvrdením, no ak sa naladíš na tú správnu vlnu, pochopíš skutočný význam týchto malých "zázrakov". Existuje sedem divov sveta a aj tak nás občas dokážu prekvapiť a nadchnúť maličkosti, s ktorými sa náhodne stretneme počas obyčajného dňa. Tieto maličkosti…

  Iba 1 z 10 ľudí dokáže nájsť chybu na tomto obrázku. A čo ty?

  0 icon

  Mnoho z nás má rado rôzne logické hádanky a úlohy. Dnes sme si pre teba pripravili jeden obrázok, na ktorom sa budeš pokúšať nájsť chybu. Budeš musieť preskúmať všetky detaily, aby si sa dopracoval k správnej odpovedi. Ak by ti to nešlo podľa plánov tak nezúfaj, pripravili sme ti aj…

  Najtvrdohlavejší obyvatelia sveta, ktorí sa odmietli odsťahovať

  0 icon

  Dnes si ukážeme fotografie budov, ktorých majitelia sú zrejme tými najtvrdohlavejšími obyvateľmi sveta, pretože sa odmietli odsťahovať zo svojich domov. Všetci milujeme ľudí, ktorí si jednoducho idú za svojimi cieľmi, nenechajú sa šikanovať a ani ovplyvňovať. Postavia sa za seba a svoje práva tvárou tvár všetkým mocným korporáciám a vládam.…

  FOTO DŇA