Za zločiny proti ľudskosti sa budete zodpovedať! Vaša prehra sa blíži!

Je najvyšší čas naliať si čistého vína, vyložiť karty na stôl a jasne pomenovať, kto je úhlavným nepriateľom nielen Slovenska, ale aj ostatných európskych národov a civilizácie, kto vedie proti nám hybridnú vojnu na všetkých frontoch a usiluje o naše totálne zotročenie s následnou genocídou. Nie je to nik iný, ako globálny parazit – úzka zločinná banda svetovládnych mocenských elít, ktorá vlastní a ovláda centrálne banky ako aj najväčšie nadnárodné korporácie (zbrojárske, farmaceutické, energetické, potravinárske a iné), ktorá má stále v rukách obrovskú mediálnu moc a pod kontrolou NATO a EÚ. Ovláda svetový obchod s drogami a stojí na čele medzinárodnej pedofilnej siete, v ktorej sú každoročne utýrané milióny nevinných detí.  Vlastní drvivú väčšinu médií, cez neobmedzené finančné zdroje rozprestiera svoje chápadlá pomocou tretieho sektora, vlastizradných  mimovládnych organizácií, piatej kolóny, vlastných tajných služieb, hlavne britskej MI6. V jeho službách sú aj také teroristické a fašistické organizácie ako Antifa a BLM.

Tento sionisticko-anglosaský zloduch s hlavným sídlom v Londýne čoraz viac zúri, lebo je zahnaný do kúta, a preto hrá vabank, o čom svedčia jeho zúfalé činy. Má naponáhlo, lebo mu tečie do topánok a národy sa prebúdzajú.

Len s pomocou kolosálneho volebného podvodu obsadili prezidentské kreslo v USA. Sú tým washingtonským močiarom, ktorý chcel Trump vysušiť. Svojou neschopnosťou a katastrofálnou idiotskou politikou vedú USA ku krachu a rozpadu. Na svoju záchranu potrebujú vyvolať obrovský vojnový požiar a zatiahnuť doň Ukrajinu, Rusko, ba aj Európu. Ale vďaka obozretnej politike Putina sa im to nedarí. A tak sú zúfalí. Medzinárodný menový systém doviedli do obrovskej krízy – z jednej strany je tu neustále narastajúca obrovská zadlženosť štátov a obyvateľstva a z druhej – do astronomických výšok nafúknutá finančná bublina na burzách (bez)cenných papierov.

Zločinné genocídne kroky globálneho parazita smerujúce k nastoleniu jeho globálnej totality:

  1. Podvodné privlastnenie si práva súkromných centrálnych bankárov na emisiu dolárov cez zriadený súkromný FED koncom roka 1913 a následné riadené vyvolávanie vojen, kríz, prevratov, revolúcii s cieľom hromadenia do svojich rúk obrovského bohatstva národov a koncentrácie moci, ovládnutia hospodárstva USA a iných krajín cez banky a nadnárodné korporácie.

  1. Likvidácia národných štátov a vytvorenie európskeho superštátu – fašistického islamského kalifátu s postupnou genocídou pôvodného európskeho obyvateľstva a jeho nahradením moslimským – arabským a černošským. Ide o riadenú genocídu nás – Árijcov zavádzaním diktátu zvrátených ideológií sociálneho inžinierstva (LGBTI, rodovej rovnosti) a masívnym navážaním do Európy nám vražedných etník s nenávistnou a vražednou ideológiou, zaostalou kultúrou a s veľmi vysokou pôrodnosťou. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú! Takto aj nás nalapali do Európskej únie, a keď už nás mali, vycerili na nás svoje diabolské zubiská. Nalákali nás na sľuby o voľnom pohybe ľudí, tovaru a kapitálu a následne prijali Lisabonskú zmluvu, cez ktorú nastolili diktát záujmov nadnárodného finančného veľkokapitálu, ktorý postupnými krokmi neustále stupňujú a z nás robia poslušných otrokov a vazalov.

  1. Najnovším ich globalistickým genocídnym krokom bolo, že vyvinuli a vypustili na nás zákerný koronavírus a protipandemickým terorom nielen totálne obmedzili našu slobodu a občianske práva, ale nastolili diktát aj nad naším zdravím a naším telom (teror neustáleho celoplošného testovania a veľmi nebezpečnej, zdravie a život ohrozujúcej vakcinácie), ako aj našou dušou (genetická modifikácia cez mRNA zasahuje do nášho genofondu a odpája nás od duchovného zdroja). Rozhodli sa hrať na bohov a pánov nad naším životom a smrťou.

Ich parazitizmus a podlosť sú nekonečné. Globálny parazit v rámci chystaného „veľkého resetu“ chce získať totálnu kontrolu nad našimi financiami zavedením výlučného bezhotovostného styku tak, aby sme financiami prestali disponovať a náš prístup k ním  závisel od našej poslušnosti (napr. ak odmietneme sa nechať zavakcínovať  a neskôr aj začípovať, stratíme akýkoľvek prístup k finančným zdrojom). Takisto sa chce zmocniť všetkého nášho osobného majetku, aby ten cez banky prešiel do ich rúk. Globálny parazit chce nastoliť svoje totálne vlastníctvo nad všetkým a nás zbaviť akéhokoľvek, aj osobného vlastníctva, hlavne vlastníctva nehnuteľností, t.j. domov, bytov a pozemkov. Preto naša zločinecká vlastizradná vláda dostala od globálneho parazita cez americké veľvyslanectvo pokyn, aby výrazne zvýšila dane z nehnuteľností, a tým dostala väčšinu obyvateľov do tak zlej ekonomickej situácie, aby boli nútení svoje majetky odpredávať, resp. kvôli pôžičkám ich zakladať bankám, prípadne o nich prichádzať v exekučných konfiškáciách – tak, ako sa to už naplno deje na „vyspelom“ (rozumej hnijúcom a kolabujúcom) Západe. No a do takto uvoľnených domov a bytov následne nasťahujú našich budúcich zotročovateľov – moslimov. Veď nakoniec už slovenskí predstavitelia regiónov podpísali zločinný a vlastizradný Nový pakt o migrácii a azyle, ktorým otvárajú brány pre moslimských migrantov na Slovensko.

Žiaľ, až na malé výnimky úplne zlyhali a zradili svoje poslanie predstavitelia cirkevnej hierarchie. Namiesto toho, aby búšili a dôrazne upozorňovali na vlka v ovčom rúchu, ktorý ohrozuje nielen kresťanstvo, ale aj našu existenciu, svojím mlčaním nás vystavili jemu na roztrhanie. Zbabelci. Ako predstúpia pred tvár Ježiša Krista a zdôvodnia, prečo miesto slúženia jemu slúžili jeho protivníkovi – Satanovi, keď nechránili pred ním zverené im stádo? Lebo prednejšia im bola ich cirkevná kariéra a poslušnosť voči nadriadeným a (anti)pápežovi Františkovi, ktorý je oddaným sluhom globálneho parazita, t.j. satana a presadzuje jeho diabolskú globalistickú agendu, odporne zrádzajúc kresťanstvo a učenie Ježiša Krista. Tento falošný pokrytec a sluha satana sa postavil do čela vatikánskej anticirkve. Našťastie, našlo sa zopár odvážnych kardinálov a arcibiskupov (12 apoštolov) na čele s Carlo Maria Viganò, ktorí sa vzbúrili a naplno odhalili podlú tvár Františka (Bergólia) a jeho kumpánov, ako aj zákernosť ich zámerov.

Prebieha boj na život a na smrť medzi silami absolútneho Zla, ktoré predstavuje globálny parazit s jeho prisluhovačmi a vazalmi a silami Dobra, ktoré reprezentujú vlastenecké sily jednotlivých krajín, hlavne však Putinovo Rusko a Trumpovo USA (štáty na čele s republikánmi). USA, ktoré boli len nástrojom v rukách globálneho parazita, sa mu, aj vďaka jeho primitivizmu, vymykajú z rúk a PAX Americana sa rozpadáva. Akým personálnym nedostatkom musí trpieť tento globálny parazit, keď na čelo USA dosadil také úbohé kreatúry ako múmiu Joa Bidena či neschopnú Kamalu Harrisovú. Vďaka primitivizmu ho čaká neodvratná prehra.  Viete si predstaviť, čo by sa dialo, keby aj v Rusku vládli také choré mozgy ako na Západe?

Byť, či nebyť! To je otázka. Buď sa globálnemu parazitovi podarí nás totálne zotročiť a zdecimovať, alebo sa mu v národnooslobodzovacom boji vzoprieme a odstránime ho tým, že ho zbavíme moci nad peniazmi a obrovského majetku, ktorý tento sionisticko-anglosaský parazit nahonobil parazitovaním na celých národoch. Proces likvidácie globálneho parazita sa rozbehne v USA a následne sa prenesie do Európy. Nakoniec bude porazený a súdený spolu aj s jeho prisluhovačmi za spáchané zločiny proti ľudskosti v rámci novodobej obdoby Norimberského procesu, kde boli odsúdení hitlerovskí fašisti, ktorých zločiny sú len slabým odvarom v porovnaní so zločinmi globálneho parazita. Až tie vyjdú na svetlo božie v plnej paráde, ľudstvo bude šokované, čo za netvory a beštie nad nami vládli, nám škodili a nás zotročovali. Jeden z najvplyvnejších európskych právnikov Reiner Fuellmich už pripravuje hromadnú žalobu. Súčasne s novodobým Norimberským procesom bude prebiehať nové geopolitické usporiadanie sveta v rámci novodobej Jalty 2. Rusko a Nemecko vytvoria spoločnú alianciu, ku ktorej sa pripoja Taliansko a Rakúsko. Ukrajina sa stane súčasťou Ruska a Slovensko súčasťou Slovanskej konfederácie, ktorá vznikne na báze Veľkej Moravy – samozrejme všetko v rámci Slovanského sveta na čele s Ruskom. Londýn stratí kontrolu nad Poľskom a pobaltskými štátmi a Veľká Británia sa rozpadne. USA sa taktiež vytrhnú z rúk globálneho parazita, medzitým sa rozpadne NATO, ako aj fašisticko-totalitné monštrum EÚ, spod ktorého genocídneho diktátu a teroru sa vyslobodia európske národy.

Za zločiny proti ľudskosti sa bude zodpovedať aj súčasná absolútne neschopná, zločinná a vlastizradná tzv. slovenská vláda a všetci tí jej „radcovia“, ktorí spôsobili tisícom ľuďom smrť roznášaním pandémie pri povinnom celoplošnom testovaní a státisícom poškodenie zdravia neustálym testovaním – poškodenie nosných slizníc so zanášaním infekcií, rozšírenie respiračných chorôb vďaka povinnému noseniu rúšok a respirátorov, trvalé poškodenie zdravia nebezpečnou vakcináciou pri súčasnom bránení účinnej liečby chorých spoľahlivými metódami s aplikáciou ivermektínu, isoprinosinu, ClO2 (MMS), C+D+zinok, …..

Globálny parazit sa už ani netají šialenou nenávisťou voči Rusku a Putinovi, lebo sú vážnou prekážkou na uskutočnenie jeho svetovládnych zámerov, ba dokonca ohrozujú samotnú jeho existenciu. Ak mu nevychádza zámer zatiahnuť Rusko do vojnového konfliktu cez Ukrajinu, tak sa snaží odizolovať Rusko od Európy, aby aspoň na jej teritóriu pomocou EÚ a NATO nastolil svoju genocídnu totalitu. S týmto zámerom zatiahol Česko do absurdnej špionážnej frašky voči Rusku, v ktorej sa mimoriadne angažovala, akože ináč, britská investigatívna (rozumej špiónska) skupina Bellingcat, neslávne známa fabrikovaním falošných chemických útokov v Sýrii a iných špinavostí. No a samozrejme, na pokyn z americkej ambasády sa musela do tejto frašky zapojiť aj (proti)slovenská vláda na čele so zapredancom Korčokom. Skrátka, vrchol úbohosti! Za poškodzovanie dobrých vzťahov s Ruskom, spôsobenie hospodárskych škôd a prekazenie obchodným možností ponesú aktéri diplomatickej roztržky s Ruskom zodpovednosť. Nemecko ani Francúzsko im na túto vyfabrikovanú odpornú špiónsku hru neskočilo a odmietlo nátlak globálneho parazita.. Tento podliak s centrálou v Londýne sa nevzdáva a chystá ďalšie podrazy, medzi iným aj vypustenie ešte nebezpečnejších vírusov – asi Covid 21, 22, 23 …. Musíme sa pred ním mať na veľkom pozore a odhaľovať všetky jeho podlé zámery, aby sme na ne boli pripravení a eliminovali ich možné katastrofálne dopady.  Parazit potrebuje rozsievať chaos, vojny, revolúcie, prevraty  a krviprelievanie po celom svete, a zlí Rusi mu v tom bránia. No nie je to na šľak trafenie?

Najnovšie globálny parazit v úpornej snahe odizolovať Rusko od Európy (vraj v reakcii na špiónsky útok proti Česku) zosnoval schválenie cez EÚ rezolúcie – ultimáta, v ktorom požaduje zastavenie výstavby Severného potoka 2, vyhráža sa odpojením Ruska od SWIFT, embargom na dovoz strategických surovín (plynu, ropy) v prípade ruskej neposlušnosti. Zároveň požaduje odmietnuť akúkoľvek spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky, stiahnuť ruské vojská z Donbasu, odovzdať pod kontrolu Ukrajiny Krym a Sevastopoľ, okamžité oslobodenie Navaľného, trvalý monitoring EÚ nad námornou plavbou cez Kerčský prieliv. Nie je ťažké si domyslieť, čo si vytrie Rusko s touto nanajvýš trápnou a stupídnou rezolúciou – ultimátom. Odteraz totiž ono určuje, kde sú červené čiary. Nie Európa bude ukladať embargá, ale Rusko priškrtí kohútiky na energetické suroviny. Potom sa uvidí, kto z koho!

Týmto sa EÚ načisto odrovnala, strelila si do vlastnej nohy a dokázala, že je len nástrojom v rukách najväčšieho zločinca v dejinách ľudstva, a tým je aj sama zločinnou inštitúciou. Preto plnenie akýchkoľvek nariadení tohto zločinného diktátora nie je ničím iným, než zločinom. Radšej nech nás z EÚ vyhodia, ako sa podriaďovať jej genocídnemu diktátu. Verím, že týmito zločinnými krokmi si EÚ úspešne kope svoj hrob. Dopomôžme tomu! Ostro kritizujme a odmietajme plnenie jej akýchkoľvek nariadení, paktov či rezolúcii!

Žijeme v prelomových časoch Armagedonu. Musíme sa pripraviť na rozhodujúci stret so silami zla. Je najvyšší čas formovať jednotný vlastenecký front, prekonať v sebe ego a potrebu hrať sa na svojom malom piesočku. Musíme k sebe hľadať cestu, lebo pri súčasnom rozdrobení tzv. pronárodných síl hrozí prepadnutie až cca 25% hlasov. Situácia je príliš vážna na to, aby sme si takýto luxus a ľahkovážnosť mohli dovoliť. Veď nakoniec nám musí ísť predovšetkým o národ. Osobné ambície musia ustúpiť, lebo tu sa už nehrá o fazuľky, ale o naše bytie či nebytie.

Tretie desaťročie nášho storočia je prelomové. Globálny parazit je odsúdený na prehru, avšak zahnaný do kúta je schopný akýchkoľvek podlostí, dokonca má, aj keď už slabnúci, potenciál zničiť celú civilizáciu. Preto sa musíme mať na pozore a pozorne sledovať, odhaľovať a vyhodnocovať všetky jeho kroky a adekvátne na ne reagovať.

Žijeme v časoch, keď sa oddeľuje zrno od pliev. Oddeľujú sa ľudia, ktorí si vážia seba a pravdu od tých, čo slúžia globálnemu parazitovi alebo sa vo vlastnej nevedomosti a hlúposti nechávajú ním ovládať a manipulovať. Zodpovední sa odmietajú zaočkovať nebezpečnými vakcínami proti Covid-19, kým zmanipulované ovce naleteli a urobili zo seba (nevážiac si sami seba) pokusných králikov, keď umožnili, aby ich geneticky zmodifikované bunky cez mRNA produkovali v tele patogén – spike protein, ktorý spôsobí, že sa u nich časom rozvinú také choroby ako neplodnosť, skleróza multiplex, Alzheimer, autoimúnne choroby, rakovina a iné, hlavne nervovo degeneratívne choroby. Chorobnosť a úmrtnosť u zavakcínovaných bude mnohonásobne vyššia než u nezavakcínovaných. Dokonca sa objavujú nové skutočností, že zavakcínovaní vylučujú nebezpečný spike protein aj cez kožu či dych, a tak ohrozujú aj nás – nezavakcínovaných.  Nezostane nám zrejme nič iné, než dobrovoľná segregácia, oddelenie sa nás nezavakcínovaných od geneticky zmodifikovaných zavakcínovaných, aby sme sa navzájom neohrozovali. Vysoký nárast chorobnosti a úmrtnosti medzi zavakcínovanými však v národoch vyvolá veľkú búrku nevôle, ľudia sa prebudia a poženú globálneho parazita svinským krokom.

Blíži sa 9. Máj – deň oslobodenia od fašizmu. Nehanbime sa vyjadriť náš úprimný vzťah k ruským bratom položením kytíc či vencov na hroby padlých sovietskych vojakov. Jedine Rusko je garanciou záchrany našej civilizácie, ktorú globálny parazit ženie do záhuby.

Ako neformálne hnutie Longinus (resp. Hnutie zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska) ponúkame všetkým, ktorým záleží na osude Slovenska, spoločnú platformu zjednocovania  v podobe programového Manifestu: https://longinus78.webnode.sk/manifest/

Ing. Peter Kohút, CSc.  https://longinus78.webnode.sk/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5832

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Prezidentka: Nezabúdajme na obete stalinskej éry, nedopusťme návrat neľudskosti

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezabúdajme na obete stalinskej éry a nedopusťme, aby sa vrátila neľudskosť týchto čias. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová…

  Nie, voľby nerozhodli ľudia, ktorí nenávidia demokraciu, odkazuje minister novinárom

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Facebook/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok svoj príspevok na sociálnej sieti najnovšie venoval liberálnym médiám. Reaguje…

  Zápas ŠK Slovan a DAC Dunajská Streda si vyžiada viaceré obmedzenia

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-   V súvislosti so sobotným zápasom ŠK Slovan - DAC Dunajská Streda na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste…

  Predpoveď počasia na nedeľu

  0icon

  Bratislava 13. apríla (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slnečno. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie…

  Polícia objasňuje oznámenie o nevhodnom správaní muža k maloletým dievčatám

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Seneckí policajti objasňujú oznámenie o podozrení z protiprávneho konania neznámeho muža, ktorý sa mal v obci Most pri Bratislave…

  MŽP SR tvrdí, že nebrzdí delimitáciu pozemkov v národných parkoch

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta, že by nekonalo v súvislosti s delimitáciou pozemkov v národných parkoch…

  Pri syslej lúke na Muránskej planine vzniká nový rodinný park Obrovisko

  0icon

  Muráň 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Mužla)   Pri sysľovisku Biele vody na Muránskej planine vzniká nový rodinný park s názvom Obrovisko. Areál, ktorého súčasťou budú…

  Tarabovi na stope

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Redaktori mainstreamových médií si pomýlili základnú novinársku úlohu: namiesto strážnych psov demokracie sa stali psami loveckými. Dávnejšie prenasledovali…

  Medzivládne stretnutie Slovensko Ukrajina. Poprel Fico sám seba?

  0icon

  Bratislava/Kyjev 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Vo štvrtok 11.4.2023 sa uskutočnilo dlho očakávané medzivládne stretnutie v Michalovciach medzi vládami Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny…

  "Vojna nebude krátka." Nemecký kancelár nevylúčil dialóg s Putinom

  0icon

  Berlín/Moskva 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Západ bude vyzbrojovať Ukrajinu "dlho", pretože vojna "nebude krátka", povedal nemecký kancelár Olaf Scholz…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Ivan Štubňa

  Milan Náhlik

  Viktor Pondělík

  René Pavlík

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA