Kult Covidu

Pozeral som tlačovú konferenciu o posledných covidových opatreniach. Na čele pán Heger a jeho okolie. V jeho a Matovičových vyjadreniach sa možno štyridsať krát opakovali prívlastky slova zodpovedný a mnohopočetné ďakovania občanom. Uvedomil som si, že spôsob jeho prejavu viac, ako čokoľvek iné pripomína  kázanie predstaviteľa sekty,  tentokrát nie len pre svojich zbožňovateľov, ale vysielanú on line. Následne som videl  tlačovú konferenciu klubu OĽANO, p. Šípoš  a spol. sa správali rovnako ako sektári, opakovali už po niekoľký krát svoje naučené mantry. Viacerí z Vás videli tiež videá p. Krajčiho, rovnako aj video nejakej nešťastnice, ktorá vzývala pre neho a Matovičovu vládu múdrosť…Rovnako nástojčivo kazaťeľ Heger manipuluje slovom zodpovedný…presnejšie pomenovanie by bolo POSLUŠNÝ

Buďte poslušní, noste poctivo respirátory, buďte poslušní, choďte sa testovať, buďte poslušní, dodržiavajte zákaz vychádzania, buďte poslušní, nechoďte navštevovať svojich , často opustených príbuzných, buďte poslušní, nechajte sa čo najrýchlejšie zaočkovať..

A my Vám potom vždy za Vašu poslušnosť predhodíme nejakú chutnú kosť, ..niečo z Vašich pôvodne samozrejmých ľudských práv, len tentoraz iba pre tých poslušných. Buďte poslušní a nepokazte nám to…

Začínam byť presvedčený, že drvivý počet členov zoskupenia OĽANO sú príslušníci rovnakej sekty, jej názov mi unikol, ale to nie je podstatné. Každý má právo na svoje vierovyznanie, pokiaľ neškodí okoliu ,nevyvoláva v spoločnosti nenávisť ,nepropaguje totalitnú ideológiu alebo niečo podobné. Dôležité ale je, že okrem svedkov niekoho, v koho vo svojom kulte veria a čo pre väčšinu z nás ani nie je zaujímavé, pridali k svojej viere aj Covid a stali sa jeho fanatickými uctievateľmi.

A tiež je podstatné , že zaujali mocenské pozície štátu.

Covid kult, pomocou ktorého sa nám podsúva „Nový Normál“ je globálne totalitné ideologické hnutie, vypracované špecialistami na psychologické operácie a nasadené elitami na naše zotročenie.

Prešiel už rok, ako sa zjavili prvé fiktívne obrazy ľudí, ktorí padali z ničoho nič

mŕtvi na uliciach , vyšli predpovede o šialenej úmrtnosti 3,4%. Nasledovala obrovská mediálna propaganda, videli sme kolóny pohrebných vozov v Talianskom Bergame, očakávala sa morová apokalypsa. Pamätám si prvé hrozivé výstupy analytikov z Centra zdravotníckych informácií. Nič z toho sa nestalo. Napriek tomu sa milióny ľudí správajú ako členovia obrovského kultu smrti, behajú na verejnosti v maskách, roboticky opakujú prázdne frázy , mučia deti používaním masiek v školách a ich testovaním, starých a zdravotne postihnutých uzatvorili doma a teraz požadujú, aby boli všetci očkovaní nebezpečnými experimentálnymi „ vakcínami“.  Množstvo ľudí je nútených opakovane sa testovať, aby mohli ísť pracovať, aby deti mohli navštevovať školy, aby si mohli nakúpiť, to už nehovorím o nútenom požadovaní testov pri návštevách lekára.. Strašné ale je, koľko z nás už podľahlo tomuto Covid kultu a robí to dobrovoľne, sú schopní udávať svojich susedov, známych, spolupracovníkov, lebo nedodržiavajú ich kultové pravidlá. Dokonca sa trasú, aby čo najskôr dosiahli spásu…mRNA  vakcínu, modernú náhradu svätého prijímania. Namiesto spovede si nasadia respirátor a dezinfikujú si ruky gélom.

Stav je oveľa horší, ako v iných štátoch, lebo nám vládne sekta bludárov, ktorí úplne podľahli tomuto novému kultu. Nepomenúvam tú časť vlády, ktorá je tam z pragmatických pohnútok a prišla sa tam len nažrať. Kým budú mať plné koryto, vyčíňanie tejto sekty ich v podstate nevyrušuje. Keďže sa všetci nachádzajú  pod spoločným krídlom jednej ambasády, občas mľaskanie prerušia nejakým tým unisono pokrikom proti Rusku,  táraním o európskej a atlantickej jednote a podobnými otrepanými floskuľami za neúnavného  aplauzu korporátnych médií. Na vlastné uvažovanie nemajú žiadnu kapacitu.

Ako sme dospeli k dnešnému stavu ? K stavu, keď sa z kultu, existujúceho ako ostrov v rámci dominantnej kultúry stal kult dominantnou kultúrou a my ktorí sme sa nepripojili k tomuto kultu sme sa stali izolovanými ostrovmi ?

Pre pochopenie tohto procesu je potrebné zoznámiť sa s výsledkami výskumov , ktoré sa realizovali na pochopenie toho, ako kulty ovládajú mysle svojich členov, pretože totalitné ideologické hnutia fungujú viac, menej rovnako, len v oveľa širšom spoločenskom meradle.

Nižšie popíšem šesť podmienok ovládania mysle, ako ich definovala Margaret Singer v svojej knihe v roku 1995.

 

Šesť podmienok kontroly mysle

 

    1. Nechajte osobu nevedomú o tom, čo sa deje a ako sa po jednotlivých krokoch mení. Potenciálni noví členovia sú vedení krok za krokom programom na zmenu správania bez toho, aby poznali konečný program, alebo cieľový obsah pôsobenia skupiny.

    

    

 

 

 

Pri pohľade späť je ľahké vidieť, ako boli ľudia krok za krokom manipulovaní , aby prijali ideológiu „ Nového Normálu“. Boli a stále sú bombardovaní desivou propagandou , uzamknutí, zbavení občianskych práv, prinútení nosiť masky, boli im ponúkané absurdné spoločenské rituály / pozdrav  lakťami/, odporúčaný dištanc, neustále prinucovanie k testovaniu a všetkému ostatnému. Každý, kto nezdieľa tento program správania, alebo napáda pravdivosť a racionalitu novej ideológie je démonizovaný ako konšpirátor, popierač Covid, antivaxer… V podstate popierač kultu, alebo supresívna osoba v scientologickej cirkvi.

 

    1. Kontrolujte sociálne a/alebo fyzické prostredie osoby, hlavne kontrolujte čas človeka.

    

    

 

 

 

Orgány „Nového Normálu“ už viac, ako rok kontrolujú sociálne, fyzické prostredie a to, ako príslušníci kultu trávia čas blokovaním, sociálnym dištancom, zatváraním „nepodstatných prevádzok“, všadeprítomnou propagandou, izoláciou starších osôb, cestovnými obmedzeniami, povinnými nariadeniami na nosenie masiek, zákazmi zhromažďovania sa a najnovšie sa spúšťa segregácia  neočkovaných a netestovaných.    Spoločnosť sa zmenila na niečo, čo pripomína oddelenie infekčných chorôb alebo presnejšie na obrovskú nemocnicu, z ktorej niet úniku.

Začínajú sa objavovať obrázky Nových Normálov , ktorí šťastne sedia v reštauráciách, nakupujú, behajú po pláži, sedia na koncerte, všetci šťastní, zaočkovaní a v medicínskych rúškach…

Pozeráte sa na patologizáciu spoločnosti, patologizáciu každodenného života, spoločenské prejavy chorobnej posadnutosti chorobami a smrťou.

 

 

    1. Systematicky vytvárať v človeku pocit bezmocnosti.

    

    

 

 

 

 

Ako sa človek môže cítiť bezmocnejšie, ako poslušný Nový Normál sediaci doma, obsedantne zaznamenávajúci počet „ Covidových mŕtvych“, zdieľajúci svoje fotografie v rúšku na facebooku s s modrým papierovým zdrapom, označujúcim negatívny test a teda „slobodu“, keď čaká na povolenie navštíviť rodinu, pobozkať priateľku alebo len podať si ruku s priateľom?  Alebo len tak si vyjsť do prírody nadýchať sa čerstvého vzduchu…

Skutočnosť, že v kultúre Covid kultu bola tradičná modla, možno krásna a charizmatická, nahradená zverincom lekárskych expertov a vládnych úradníkov, nemení úplnú závislosť a bezpochyby bezmocnosť jej členov. Táto krutá bezmocnosť sa nepovažuje za negatívum, naopak je oslavovaná v korporátmych médiách . s opakovaním fráz „Nového Normálu“ buďte rozumní /poslušní/, verte vede a ľuďom, ktorých Vám predstavujeme ako neomylných špecialistov.

 

    1. Manipulovať so systémom odmien, trestov a skúseností takým spôsobom, aby bránili správaniu, ktoré odráža niekdajšiu sociálnu identitu človeka.

    

    

 

 

 

Tu ide o transformáciu predtým v podstate racionálnej osoby na úplne inú, kultom odobrenú osobu, v našom prípade poslušnú osobu „Nového Normálu“.

 

    1. Manipulovať systémom odmien, trestov a skúseností s cieľom podporiť akceptáciu systému ideológie alebo viery skupiny a skupinovo schváleného správania. Dobré správanie, prejavovanie pochopenia a akceptovanie viery skupiny , rovnako ako dodržiavanie jej ustanovených zásad je odmeňované, zatiaľ čo kladenie otázok, vyjadrovanie pochybností alebo kritiky sa stretávajú s nesúhlasom, nápravou a možným odmietnutím.

    

    

 

 

 

Tento druh  ideologického podmieňovania sa deje všade, každý deň, v práci, medzi priateľmi, dokonca v rodinách. Tlak na prispôsobenie je intenzívny, pretože pre členov oddaných sektárov  a členov totalitných ideologických hnutí nie je nič hrozivejšie ako tie, ktoré napádajú ich ideologické mantry, konfrontujú ich s faktami alebo inak demonštrujú, že ich „realita“ vôbec nie je realitou, ale skôr klamlivou paranoidnou fikciou.

Kľúčový rozdiel medzi tým, ako to funguje v sektách a dneškom je v tom, že kult je obyčajne subkultúrnou skupinou preto majú ľudia mimo k dispozícii ideológiu dominantnej spoločnosti.   V našom prípade je táto rovnováha síl obrátená. Dnešní sektári majú v rukách moc, majú na strane médiá, políciu, časť kultúrnej elity, akademickú obec a podporu poslušných más. A teda nemusia nikoho osobitne presviedčať. Majú moc diktovať „realitu“

Tomuto tlaku je potrebné odolávať, vo verejnom aj súkromnom živote., inak sa „Nový Normál“ stane našou „realitou“.

Musíme sa správať, ako zvyčajne, držať sa reality, faktov a zaobchádzať s „Novými Normálmi“ ako s členmi nového totalitného hnutia, ktorí sa kolektívne zbláznili. Ak sa nám to nepodarí, dostaneme sa k šiestemu bodu p. Singer…

 

    1. Navrhnite uzavretý systém logiky a uatoritársku štruktúru, ktorá neumožňuje spätnú väzbu. Odmieta byť menená, s výnimkou schválenia vedením, alebo výkonného nariadenia. Skupina má pyramídovú štruktúru zhora nadol. Vodcovia musia mať istotu, že nikdy neprehrajú.

    

    

 

 

 

My už tam sme. Zatiaľ len dočasne, vyhlásením núdzového stavu a navodzovaním totality  pomocou vyhlášok Hlavného hygienika. Len k tomuto „Novému Normálu“ sa hlási aj nadradená štruktúra v podobe Európskej Únie a jej covid zelených pasov. Vraj dočasných. Ja si pamätám dočasné umiestnenie sovietskych vojsk.

Na záver jeden príklad. Moji susedia sú nesmierne slušná a dobrá rodina. Ich syn, Lukáš, je mladý vzdelaný mladík. Ja absolútne pod vplyvom Covid kultu. Chodí sa pravidelne týždenne testovať, vraj pre naše dobro. V rozhovoroch sa snaží „primäť ma k rozumu“, snaží sa  mi „ukázať pravdu“  a presviedča ma o tom, že mám „dôverovať vede“. Je presvedčený, že je zodpovedný a koná správne pre dobro nás všetkých. On a jemu podobní sa zúfalo snažia prinútiť Vás, aby sme sa prispôsobili ich paranoidným bludom, tlačia na Vás, manipulujú Vami, šikanujú Vás a vyhrážajú sa. Schvaľujú a budú súhlasiť s každým donucovacím krokom proti Vašej slobode a presvedčeniu, o to skôr, že ich sa to týkať nebude. Oni sú „Noví Normáli“. Snažte sa ich konfrontovať, vysvetľovať. Bohužiaľ, ich názor s najväčšou pravdepodobnosťou nezmeníte.

 

 

 

V tomto blogu som použil časť myšlienok p. Douga Caseyho, uverejneného na consentfactory.com

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavel Polák

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 10

Celkové hodnotenie: 34.67

Priemerná čítanosť: 1588

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  KUGOO KIRIN Mini 2 – zábavná no najmä bezpečná detská elektrická kolobežka

  0 icon

  Overený výrobca vo svete elektrických kolobežiek, KUGOO, prichádza na trh s novinkou v podobe detskej elektrickej kolobežky. Zoznámte sa so zábavným, no najmä bezpečným modelom KIRIN Mini 2. Kolobežku momentálne nájdeš aj v skvelej ponuke na e-shope Geekmaxi.com za 179,99 eur s bezplatným doručením.  KUGOO KIRIN Mini 2 za 179,99…

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA