O nevyhnutnosti aktívneho a pasívneho odporu voči korona totalite!

Tak sme sa teda v počte úmrtí pretestovali na prvé miesto na svete! Ale žiaľ, vláda i tak nechápe to, čo by už pochopilo aj desaťročné dieťa. A síce, že ak sa niečo robí úplne zle, musí to mať nevyhnutne aj zlé následky. A ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme okamžite upustiť od toho, čo robíme zle a čo nás priviedlo ku katastrofe.

Odborníci boli od samého začiatku proti slovenskému ponímaniu plošného testovania, ale pán Matovič si ho presadil, pretože mal vysokú ambíciu stať sa svetovým lídrom v boji proti pandémii.

Ešte na jeseň v roku 2020, pri prvom plošnom testovaní, vrátila na protest proti nemu primárka transplantačnej jednotky Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Júlia Horáková štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy naspäť do rúk prezidentky. Pani Horáková svoj krok zdôvodnila tým, že sa jej hlboko dotýkajú neodborné vyhlásenia, manipulácia s faktami a nerešpektovanie výhrad odborníkov. Boj s pandémiou sa podľa nej stal politickým bojom, založeným na populizme, klamstve a polopravdách. Proti plošným testovaniam sa postavila i Slovenská lekárska komora, ktorá ich odporúčala len v najviac zasiahnutých regiónoch.

Hlasy, ani protesty odborníkov neboli vypočuté, plošné testovania sa rozbehli a teraz sa ukázalo, že odborníci mali pravdu. Pánovi Matovičovi sa ale splnil jeho sen a on sa stal naozaj svetovým lídrom. Svetovým lídrom s najviac testovaným obyvateľstvom na svete a s najhoršími výsledkami na svete.

Šialená urputnosť plošného testovania však bola zapracovaná aj do covid automatu, a tak sa v ňom ďalej pokračuje v sedemdňových intervaloch. Ale čím viac sa testuje, tým je situácia horšia, až vzniká neodbytný dojem, že sa vírus šíri priamo týmto testovaním. Avšak vláda, postrádajúca logiku desaťročného dieťaťa, si nie je schopná tieto veci uvedomiť a nechce s tým prestať.

Šialený sedemdňový interval ustavičného plošného testovania v rámci covid automatu však porušuje aj ľudské práva. Tvrdí to mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP). IĽP pripravuje ústavnú sťažnosť a začal tiež komunikovať s Európskym súdom pre ľudské práva na základe dôvodného podozrenia, že mnohé nariadenia sú v rozpore ako so zdravým rozumom, tak aj s Ústavou SR, a sú prejavom svojvôle vlády.

Tieto skutočnosti sú ďalším rozmerom zlyhania vlády, pretože množstvo jej proti epidemických opatrení naozaj vykazuje jasné znaky porušenia Ústavy SR, ako i základných ľudských práv. Je neuveriteľné a možné snáď len na Slovensku, že ústavní činitelia, ktorí pri vstupe do svojej funkcie kládli ruku na Ústavu a slávnostne sľubovali, že ju budú ctiť a budú sa podľa nej riadiť, že títo takzvaní ústavní činitelia počas pandémie mnohými svojimi nariadeniami Ústavu SR porušujú a obchádzajú.

A je tomu tak preto, lebo premiér a vláda sa vydali inou cestou! Cestou totalitných praktík! Vsadili na terorizovanie, vydieranie, donucovanie a šikanovanie vlastného národa. Nekonečné testovania nie sú totiž vôbec dobrovoľné tak, ako je to všade inde na svete, ale účasť na nich je vynucovaná sankciami.

Kto na ne nejde, nedostane modrý certifikát a bez neho nemôže ísť do práce, na poštu, do banky, do mestskej dopravy, do autobusu, do vlaku, či dokonca do prírody. Takýto teror nikde na svete neexistuje, pretože všade sa aj napriek boju proti pandémii do určitej miery prihliada na základné ľudské práva a slobody. Jedine na Slovensku je to absolútne popreté! Jedine na Slovensku sa z vlády stala fašistická chunta, ktorá ničí a terorizuje vlastný národ v domnienke, že mu chce dobre.

Nikto nespochybňuje nevyhnutnosť boja s pandémiou, ani nijaké adekvátne opatrenia s ním spojené. Na druhej strane však stoja základné ľudské práva a slobody, ako i Ústava SR a nutnosť riadiť sa ňou za každej situácie. Medzi týmito dvomi polohami musí vládnuť proporcionalita. Všetky nariadenia vlády musia teda zohľadňovať obidve polohy. Naši múdri predkovia to nazvali zlatou strednou cestou.

A práve touto zlatou strednou cestou sa snažia kráčať všetci ostatní okolo nás, len slovenská vláda nie! Len slovenská vláda hrubo popiera nutnosť proporcionality múdreho kompromisu medzi nevyhnutnou spoločenskou potrebou bojovať proti pandémii na jednej strane, a zároveň medzi nevyhnutnosťou zachovávania základných ľudských práv, slobôd a ústavy na druhej strane.

Slovenská vláda sa podobá koňovi s klapkami na očiach. Nehľadí ani vľavo, ani vpravo a ide fanaticky jediným smerom, bez ohľadu na všetko ostatné. Bez ohľadu na nesúhlasné stanoviská odborníkov, bez ohľadu na vydieranie, teror, zastrašovanie a šikanovanie národa, i bez ohľadu na akékoľvek protiústavné prešľapy. A preto sa Slovensko v súčasnosti nachádza v covid totalite, aká nemá na svete obdobu! Národ je rozdelený na takzvaných „zodpovedných“, ktorí sú ochotní dať sa neustále testovať a na takzvaných “nezodpovedných“, ktorí už majú celého toho testovania ktoré k ničomu nevedie plné zuby. A pretože každá totalita kriví spoločenské vzťahy, začína sa množiť udavačstvo a prejavuje sa tak, že tí „zodpovední“ udávajú tých „nezodpovedných“ podobne, ako Pavlík Morozov udal vlastných rodičov za čias najtvrdšej stalinskej totality a bol za to náležite ocenený.

Totalita je však niečo, s čím sa nie je možné zmieriť a proti čomu je treba bojovať! A bojovať proti nej sa dá dvomi spôsobmi. Buď priamo, alebo nepriamo. A my si teraz niečo povedzme o každom z nich.

Skôr ale ako začneme je si treba uvedomiť, že tu nejde o nejaké nabádanie k odporu voči všetkým opatreniam vlády. Ak sú proporcionálne a rozumné, majú sa dodržiavať. Ak sú ale neproporcionálne, ba až vyšinuté a odporujúce zdravému rozumu, je sa treba buď otvorene postaviť proti nim, alebo ich treba ignorovať. Ak je totiž vláda iba fanaticky jednostranná a stráca pri svojich opatreniach akúkoľvek súdnosť a proporcionalitu, je potom povinnosťou občanov samotných túto proporcionalitu nachádzať a riadiť sa ňou.

Teraz teda môžeme prejsť k aktívnemu odporu voči pochybným vládnym opatreniam. A najlepšie bude, keď si uvedieme príklad. Ak chce človek chodiť do práce, musí sa zamestnávateľovi preukazovať každých sedem dní negatívnym testom, čo znamená, že sa musí dať každý víkend testovať.

Iste ale v práci poznáte kolegov, ktorí toho už majú dosť a nesúhlasia s tým, pretože už majú boľavé nosy a tečie im z nich. Stačí, aby sa títo ľudia vzájomne dohodli a nedali sa jeden víkend testovať. A čím ich bude viac tým lepšie, pretože ak prídu do práce a povedia, že s testovaním už viac nesúhlasia, pri väčšom počte bude zamestnávateľ bezmocný a musí ich nechať pracovať ak nechce, aby mu jeho prevádza neskolabovala. Doteraz je totiž stále vyvíjaný len tlak zamestnávateľov na zamestnancov, ale je možné to aj obrátiť a vyvinúť tlak zamestnancov na zamestnávateľa. Stačí len, aby ľudia mali guráž a vzájomne sa dohodli.

Všade v okolitých štátoch je testovanie dobrovoľné a ani ja osobne nemám nič proti tomu, ak sa ľudia chcú dať otestovať. Ak ale sú každý týždeň nasilu donucovaní štátom a zamestnávateľom pod hrozbou straty zamestnania, je to niečo neuveriteľné, čo sa absolútne nezhoduje s demokraciou. A práve preto tieto totalitné praktiky napadla už spomínaná mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv.

Za aktívny odpor je tiež možné považovať napríklad aj túto iniciatívu: https://blog.hlavnespravy.sk/25641/otvoreny-list-vyzva-premierovi-a-vlade-sr-pripojte-sa/

A teraz sa pozrime na pasívny odpor voči opatreniam vlády proti epidémii. Ide o jednoduchý bojkot všetkého toho, čo protirečí zdravému rozumu a je absolútne disproporčné, pretože je to len fanaticky a totalitne jednostranné.

Vezmime si napríklad zákaz cestovať verejnou dopravou bez negatívneho testu. Hitler v Nemecku zakázal kedysi vstup do verejnej dopravy ľuďom so žltou hviezdou. Na Slovensku dovoľuje Hitlerovič vstup do verejnej dopravy len ľuďom s modrou hviezdou. Aký je v tom rozdiel? Nijaký! Je to niečo nevídané, čo nemá na svete obdobu! Kvôli zvrátenosti tohto nariadenia musí byť slobodomyseľnými ľuďmi ignorované! Ak totiž vláda vydáva šialené nariadenia, tak aspoň obyčajní ľudia musia predsa zostať normálni!

A ďalšou podobnou vládnou perličkou je napríklad zákaz ísť do prírody bez modrej hviezdy. Táto šialenosť bola určitý čas platná, ale nakoniec si to aj samotná vláda uvedomila a zrušila ju.

A len ten, kto má modrú hviezdu môže ísť do banky, môže ísť na poštu, môže ísť k lekárovi, môže dať deti do školy a podobne. Našťastie národ si ešte zachoval zdravý rozum a kde sa dá tieto nariadenia potichu ignoruje. Dokonca i mnohí policajti sú doslova zhnusení z toho, aké šikanovanie občanov sa dnes od nich vyžaduje.

Slovenský národ je národom holubičej povahy. Je mäkký, poddajný a dobrosrdečný, a preto si voči nemu všetci vypočítaví a zapredaní zradcovia dovoľujú to, čo si dovoľujú. Nie sme národom revolucionárov ako napríklad Francúzi. Náš národ však vlastní inú silu! Silu poddajnosti tekutého živlu vody, ktorá bude tak dlho nenápadne podomieľať skalnaté bralo, až sa napokon zrúti. Sila poddajnosti vody spočíva tiež v tom, že všetky prekážky, stojace jej v ceste jednoducho obíde. A presne takýmto spôsobom Slováci obchádzajú všetky nezmyselné, disproporčné, ba až s diagnózou šialenstva hraničiace nariadenia vlády, riadiac sa svojim vlastným zmyslom pre múdru strednú cestu.

Slovenský národ teda už v podstate nastúpil sebe vlastnú cestu pasívneho odporu voči obludnej vládnej corona totalite, ktorá je v jej špeciálnej slovenskej verzii plne porovnateľná so všetkými ostatnými doterajšími totalitnými režimami. Táto bezprecedentná totalita, zákerne rozvinutá na pozadní korona pandémie, bude raz budúcimi generáciami odsúdená ako čosi neslýchané. A spolu s ňou budú odsúdení aj jej hlavní strojcovia, ako aj množstvo ich vierolomných a slepých prisluhovačov na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

***

Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú!“

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 220

Celkové hodnotenie: -3.44

Priemerná čítanosť: 1725

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Po udalostiach v ČR zasadla bezpečnostná rada, vyhodnotila situáciu, potvrdil premiér

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a prijala informáciu tajných služieb o aktuálnej činnosti…

  Pri pláne obnovy sa obišli neštátne nemocnice, tvrdia odborníci

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová, TASR - Pavel Neubauer)   Tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti SR obišli v časti pre zdravotníctvo pri jeho zostavovaní…

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre zločin…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Sulík chce, aby Sputnik V zostal na Slovensku: "Môže zachrániť ľudské životy"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol…

  Žilinský krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

  0icon

  Žilina 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil v utorok 18-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest…

  Matematik Kollár o pozitívnom covidovom trende: "Momentálne v dátach nevidíme žiadne náznaky niečoho, čo by nás varovalo"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Podľa matematika Richarda Kollára sviatky Veľkej noci dopadli na Slovensku z epidemiologického pohľadu veľmi dobre. Vyhlásil to…

  Hygienici sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov, apeluje Remišová

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Apple očakáva, že iPhone 13 bude opäť predajným trhákom. Naskladniť plánuje až 100 miliónov zariadení

  0 icon

  Od nadchádzajúcej série iPhone 13 od spoločnosti Apple sa už v týchto dňoch očakáva, že na jeseň tohto roka prinesie zásadné vylepšenia vo viacerých oblastiach. I keď doposiaľ ide iba o špekulácie a prípadne čiastočne uniknuté informácie, už dnes vieme, že série iPhone 13 by mohla byť naozaj trhákom. Túto…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA