Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam…

Publikované 10.12. 2017 o 11:15 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“
Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo…) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo ignoruje, že USA vznikali na multi rasovom a multi etnickom princípe…
Európa vznikala na princípe putovania a usádzania sa národov, na ich dnešných ustálených a rozhraničených územiach, ako národných štátov, a EÚ bola založená na princípe zjednotenia a spolupráce národných štátov, pôvodne a prvotne na spoločnom ekonomickom princípe, a najmä ekonomickej spolupráce a „vzájomne výhodného“ obchodu.
Na súčasné rozhraničenie štátov Európy mali v 20. stor. vplyv výsledky nedokončenej prvej a neskôr druhej svetovej vojny…
Orwellizmus „voľný obchod“ je lož. Taký obchod je zotročujúci; globálne zmluvy o „voľnom“ obchode sú právne ošetrené takmer neprekonateľnými sankciami.
Voľný obchod treba nahradiť slobodným obchodom (Trumpova idea).
Globalizácia to posrala a do zjednotenia a integrácie pridala „zhora“ Globálnym Prediktorom natískané a diktované, nesúrodé a nekompatibilné prvky mazania kľúčového identifikačného nezmazateľného národného princípu, zakladajúceho suverenitu národno-štátnych záujmov jednotlivých členských štátov EÚ v ich národnej diverzite…
Globalizátori, a tu a teraz, Martin Schulz, mienia zo štatútu EÚ postupne vymazať zvrchovanosť a suverenitu národných štátov…
Schengen je predstupňom budúceho zrušenia hraníc národných štátov a vytvorenie jednej „homogénnej“ únie, európskeho super štátu…
Poznámka (vysvetlivka): Súčasťou ja, jástva, ako súčasti osobného ega každej jednotlivej ľudskej osoby, je jej vlastná, osobná seba identifikácia (afirmácia, seba potvrdenie) ako osoby, majúcej konkrétny rasový a etnický pôvod, rodovú dedičnú príslušnosť k jednej rase, etniku a národu.
Martin Schulz a nielen, patrí k kľúčovým persónam EÚ, slúžiacim Globálnemu Prediktorovi, pracujúcim vedome alebo nevedome, na genocíde národov a zániku národných štátov…
USA a ich ústava vznikli ako inšpirované VFR a jej heslom: „Bratstvo rovnosť   sloboda!“ aj s jeho následnými krvavými následkami pre celú Európu a dvomi svetovými vojnami…
USA sú a existujú vo svojej podobe ako dôsledok konsenzu vojny Juhu proti Severu. A konsenzu demokratov a republikánov…
Na pozadí Schulzovho osobného priania (politický voluntarizmus) je jeho vízia kompatibilizácie EÚ s USA, na princípe federácie národných štátov, ako jedného celku, pre potreby a záujmy nadnárodného kapitálu a voľného obchodu, viazaného globálnymi nadnárodnými zmluvami typu TTP, TTIP, NAFTA, CETA…
Donald Trump také dohody odmieta.
Používanie výrazu „americký národ“ je zavádzajúce.
Európa nie je paralelou a kópiou USA.
USA boli založené podľa vzoru starej, pôvodnej, Európy, ibaže, ich občianska spoločnosť bola zakladaná a rozvíjaná imigráciou príslušníkov rás, etník a národov zvonka, včítane z afrického kontinentu, až do momentu zrušenia otroctva…
Pojem jednotný európsky národ neexistuje.
Pojem jednotný americký národ je blud.
Americký národ je za národ len vydávaný a ako národ označovaný.
Pojem národ je definovaný inak. Národ zakladá jeho homogenita jedného etnika v rámci jednej rasy.
Národ má štátotvorný potenciál. Je homogénny a preto jediný možný štátotvorný prvok.
Americký „národ“ je heterogénny pseudo národ, pričom trebárs (príklad) slovenský národ je homogénny, plus s ním, na území národa žijúce národnostné menšiny (práva národnostných menšín v spoločnom štáte so štátotvorným národom)…
Federatívne usporiadanie USA je politickým usporiadaním územných, nie národných celkov…
Pozor! V USA sa vo vnútri a v rámci pokračujúceho hnutia novej ľavice neomarxistov, slniečkárskych multikulturalistov, už od 60-tych rokov minulého stroročia, razí už aj nový ľudsko-právny pojem – multirasovosť, multietnicita osoby (zmiešaná rasová a etnická genetika a osobná identita). K ideológii multikulturalizmu pridajte multi rodovú ideológiu. Obe, implementované na vnútorné pomery Slovenska, porušujú Ústavu Slovenskej republiky, vecne: Čl.1, odsek 1 a 2 ústavy SR.
Príklad multirasovosti a multietnicity: Jimi Hendrix pochádzal z otca černocha a matky indiánky – zambo (zapnúť obraz a zvuk):
https://www.youtube.com/watch?v=XMGv4EewHdg
Federatívne usporiadanie Európy by bolo podľa, zatiaľ len predbežne vyslovenej vízie, zhodnej s víziou Caudenhove Kalergiho (tag: Kalergiho plán, Barnettova doktrína) politickým útvarom „zatiaľ ešte“ národných štátov…
Vedľajšia ale významná otázka: Ako by v nej bol definovaný a aké miesto by v nej mal politický islam?
Schulz to alebo robí vedome, a je alebo padnutý na hlavu, alebo nevedome a detto – je a mal by byť nesvojprávny?! Alebo postavený pred súd. Vyberte si.
Poznámka: Z jednej federácie ČSFR sme už (za zvláštnych okolností) ušli. Chceme do druhej? Tá bude lepšia a spravodlivejšia?
Na stole sú Spojené štáty európske?
A ich myšlienka sa páči aj ďalšiemu polobláznovi, Róbertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky: A odkiaľ premiér vzal na také niečo mandát? V ktorých voľbách? Akým referendom?
Premiér Fico pácha skutok únosu a zavlečenia Slovenska kamsi, kam nechcel mladý Kováč… ba, ešte ďalej…
https://www.hlavnespravy.sk/najpr-sokoval-schulz-potom-nas-premier-fico-pochvalil-viziu-o-spojenych-statoch-europskych/1235914
Diktatúra Globálneho Prediktora, ktorému a jeho ekonomickým globalistickým víziám, prekáža humánna diverzita rás a etník a národno-štátnych zvrchovaných a suverénnych celkov, a scientologicky (plus New Age) a to sa rovná New World Order (NWO), pracuje na zmiešaní vzájomne nekompatibilných civilizácií, rás, etník, kultúr a náboženstiev, a neskôr, na bielo hnedej rase s IQ 90, poslušne pracujúcej na výrobe a produkcii a konzumácii vlastných recyklovaných exkrementov (koprofágia) a kanibalizme, a ziskoch svojich otrokárov, a riskuje, že ľudstvo pol miliardovej Európy sa prebudí, a národné štáty sa Globálnemu Prediktorovi postavia čelom…
Schulz svojím vyhlásením, vydal priamy pokyn pre národno-štátne referendá o zotrvaní národných štátov (mimo pôvodného „jadra) v EÚ…
A tým aj Ficovo: „Zatiaľ nevidím dôvod pre celoštátne referendum“ stratilo opodstatnenie. Ten dôvod nastal Schulzovým verejným vyhlásením…
A to „jadro“ ostane samé…
Hmm…
Spracované v opore o zdroj:
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/schulz-udelejme-z-eu-federaci-kdo-bude-proti-at-odejde_457943.html
K Trumpovmu vyhláseniu o Jeruzaleme
Nezvyknem vstupovať do diskusií pod cudzími článkami, urobil som tak výnimočne pod priloženým článkom dole:
Jednoducho a skratkou – židia boli, prišli a žili tam, kam sa postupne vracali a kde žijú, a kde majú jadro svojho vlastného národného štátu, dávno predtým, než ich zdecimoval a do diaspory vyhnal Rím…
A aby sa na nich „zabudlo“ Rím nazval aj ich územie Palestínou… (historický novotvar).
OSN/UNESCO (škandalózne proti izraelské rezolúcie o moslimoch a Chrámovej hore) bezočivo prepisujú biblickú a svetskú históriu.
Ak Izrael štyri islamské objekty zmetie z povrchu plošiny Chrámovej hory a postaví si na ich mieste (majú to v pláne, majú finančné zdroje a pripravenú vecnú vnútornú výbavu…) nový, centrálny, vše židovský svetový chrám (synagoga) v kontinuite so zničenými Dávidovým, Šalamúnovým a Heroda Veľkého, bude mať na to plné právo…
Ak sú Mekka, Medina a Chrámová hora v Jeruzaleme tri najposvätnejšie pútnické miesta islamu, jediný, centrálny židovský chrám má trojnásobné opodstatnenie.
Ako tretie z najposvätnejších miest islamu po Mekke a Medine, Chrámová hora, je s celým Mohamedovým príbehom blud… (nik Mohamedovo nanebo vystúpenie nevidel, nik ho nevidel na lietajúcom koni, a nemohol ho ani potvrdiť… stalo sa v noci a po tme). Hmm…
Ježišovo na nebo vstúpenie a premena sa udiala za plného jasu denného svetla a za mniohého svedetctva jeho učeníkov a verejnosti, stalo sa tak na hore Tabor…
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2004/8-2004/cl04.htm
Otázke, prečo židia neprijali Ježiša ako svojho spasiteľa, prečo a ako očakávajú príchod svojho Mesiáša, ani o jednej zo zamurovaných vstupných brán do Jeruzalema, sa tento článok nevenuje… (vo veci témy článku niet dôvod).
A tu si moslimovia (okupanti Izraela a Jeruzalema) prídu, a obsadia Chrámovú horu (po roku 700 n.l.!), postupne so svojimi tromi mešitami a islamským múzeom…
Takmer 700 rokov po Kristovi..!
A židia majú na Chrámovú horu vstup obmedzený a nesmú sa tam modliť…
Pre veriacich židov úžasne urážajúce a ponižujúce…
Čo by ste robili, ako veriaci židia, ak by vám pochybný islam, lebo islam ako taký je, celý pochybný, a vznikol „umelo“ vymyslený politicky frustrovanými Izmaelitmi, ako opozícia (náboženská, ideologická a politická) voči judaizmu a kresťanstvu a vzal vám, pre vašu vieru, obrad a uctievanie to, čo je pre vás najcennejšie..?
Biblia a biblické Písmo je spoľahlivé od momentov jeho postupného vzniku a kanonizácie, až do konca dní…
Islam spoľahlivý nie je, pochybný je už aj tým, že nie je humanistický a, každá nová súra Korána mení význam a platnosť predošlej súry…
Na humanizmus á la islam sa len hrá a za humánny len vydáva…
Na to môžete vziať jed a znásilniť 72 v islamskom nebi čakajúcich detských panien… (a mladučkých chlapcov)…
Či Trump urobil-neurobil dobre, to, čo sa má stať, stane sa.
Trump to urýchlil.
Vyhlásenie Trumpa je najmä symbolické…
Žiadna z ambasád, sa tam, do Jeruzalema, reálne neponáhľa…
Arabov treba skrotiť, nevmestia sa do vlastnej kože, a zastaviť aj ich islamistickú svetovú expanziu…
Na to, ako treba riešiť izraelsko-palestínsky územný konflikt, odpoveď nemám, lebo riešenie neexistuje… (Trump má predložiť plán zmierenia Palestíncov s Izraelom).
Ešte aj o ten trvalý neriešiteľný pat sa zle zaslúžilo OSN a mocnosti (1947-8). Sú vlastne  zodpovedné aj za 6-dňovú vojnu…
A rezolúcie BR OSN? Nasrať! Prichádza žatva. Čo zasiali, idú žať. Zber úrody. A strom poznáš po ovocí…
Nech sa stane, čo sa má stať. Lebo: Písané je. Amen.
Izrael verzus Palestína – celé zle.
Neriešiteľné.
Európska únia nezaujala žiadny postoj k odstraňovaniu kresťanských náboženských symbolov z verejných priestorov územia EÚ, ani k ostrakizácii, supresii a genocíde kresťanov a likvidácii kresťanstva a kresťanov vo svete a na pôde Európskej únie.
Spolu s OSN ale EÚ odsúdila údajnú genocídu islamských sunnitských Rohingov v severnom Mjanmarsku (Arakánsko), ich vyháňanie a útek do ich pôvodného Bangladéša, ako nelegálnych prisťahovalcov, po udalostiach v auguste, kedy islamistické radikálne skupiny sunnitských wahhábo-saláfistických islamistov zaútočili na stanovištia armády v regióne a chceli nastoliť vládu islamu nad budhistickými Rakhinmi a jedným percentom nenápadných a vždy a všade politicky tichých kresťanov…
Naše médiá, kolaborujúce s Globálnym Prediktorom a pochybnými politikami a politikmi EÚ o konflikte a jeho pôvodnej príčine, neinformujú…
Navzdory aj tomu, že vedenie EÚ už artikulovalo svoj odťažitý vzťah k politikám USA a osobe Donalda Trumpa… (škodí vraj globálnej ekonomike).
Ide o asymetrického, stále sa prezidentovaniu učiaceho, nepolitického prezidenta, veľmi nepohodlného časti demokratov aj konzervatívcov, pod vplyvom amerických neokonzervatívcov a nad nimi Deep State…
Pápež František, neomarxistický pápež, novo ľavičiar, sa zastal len Rohingov… (!) Plne spolupracuje s OSN na jej Agende 2030 a dokumentoch Global Compact 1 a Global Compact 2. OSN predložil svoj 20 bodový plán oplodnenia Európy ako neplodnej, starej, čakajúcej Sáry, ktorá sa po pôrodných bolestiach bude tešiť, a legalizácie príjmu všetkých utečencov a imigrantov bez rozdielu ich motivácie…
V našich médiách stále ani zmienka. Tie, len opatrnícky o nových kvótach a revízii Dublin 3 a jej zmene na Dublin 4 (písal som):
http://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/
S vedením EÚ, predákmi „jadra“ a OSN, kolaboruje aj slovenský premiér a jeho podriadený minister zahraničných vecí, klamár a pre seba pracujúci kariéristický podvodník, osobnostne vážne narušený, bažiaci po svojej kariére v „jadre“ ešte mladý a ambiciózny Miroslav Lajčák…
Spracované v opore o zdroj:
http://www.hlavnespravy.sk/co-prinasa-sebou-trumpove-potvrdenie-jeruzalema-ako-hlavneho-mesta-izraela/1235242
Hoc len stručne a v skratke k sporu islam verzus svet
Ide o globálnu islamizáciu sveta pod islamským náboženstvom a jeho globálnou ideológiou svetového islamizmu (za ním, „hore“ je jehoislamský a svetový, nadriadený Globálny Prediktor).
Jeden otec (Abrahám) dvoch synov s dvomi ženami, matkami:
Hagar (mladá slúžka) – Izmaelova matka a už stará a prirodzene neplodná Sára (manželka Abraháma) – Izákova matka.
Prvorodený Izmael, otec Arabov a moslimov (Izmaelitov).
Druhorodený Izák, po Abrahámovi rodová línia vedúca od židov k Ježišovi a kresťanom…
Jedna rasa – semiti.
Spor o prvenstvo a dedičstvo po otcovi Abrahámovi.
Neriešiteľný spor medzi židmi, kresťanmi a islamom.
Islam, Izmaelovi potomkovia, si „prichádzajú“ do Európy vziať, čo im „patrí“ ako ich „dedičné právo“.
Nemrazí vás?
Poznámka:
Antisemitizmus je používaný zle – len proti židom.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok vložený 12.12. 2017:
Tu ale prebieha nový Sturm und Drang nach Osten zo strany USA a EÚ…
A ten treba zastaviť!
Presne: Tých zločincov treba zastaviť!
Inak bude znova Veľké Bum-Bum!
S neistým výsledkom.
Dožijeme sa ho?
Ak presťahujeme celé Rusko na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak presťahujeme Izrael so svetovým židovstvom na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Sunniti a šiiti budú mať čas a pokoj, nikým nerušení, mydliť a žrať sa medzi sebou…
A popri tom si nájdu čas aj na nás…
Ak islam presťahujeme na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak na Mars vysťahujeme aj kresťanov, bude na svete konečne mier a pokoj?
Ak tam pošleme komunistov, bude nám lepšie?
Tak kto teda vlastne je zdrojom zla a sváru na Zemi?
A kto vlastne okrem nás,  ostane na Zemi?
S kým sa potom budeme mydliť?
A koho by ste na Mars vysťahovali vy?
Na Mars treba poslať aj „voľnú globálnu“ ekonomiku, lebo voľná ekonomika, voľný obchod, nerovnajú sa slobodná ekonomika, slobodný obchod…
Takzvaná „voľná ekonomika a voľný obchod“ sú zotročujúce.
Pripravujú si papaláši, tí najbohatší zločinci, nové miesta na svoje prežitie na Marse, na Mesiaci?
Dočasné alebo trvalé?
Hotujú sa tam sami?
Keď túto našu Zem zničia?
Má to súvis s ich vesmírnym programom?
O čom je ten program?
Púha a čistá túžba túžba ľudstva po vede a poznaní?
Koľko vynikajúcich a dobre nimi platených vedcov pre nich pracuje v dobrej viere, že napomáhajú rozvoju ľudského pokroku?
Už americké, pri návšteve Mesiaca, vyslovené Neil Armstrongom 20 júla 1969:
„Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“
Kto je ľudstvo?
Som ľudstvo?
Sme, ste, ľudstvo?
Hmm…

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Ministerstvo zahraničných vecí Ruska: Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mikhail Voskresenskiy)   Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium, z ktorého skonfiškovali 1,5 tony látok, uviedli na MZV Ruska. „Celkovo bolo zabavených a predaných Ozbrojeným silám Sýrskej arabskej republiky 250 protipechotných mín, 25 kg trinitrotoluenu, 1,5 tony iných výbušných látok, 1 520…

Vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší. Návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva má za cieľ odstrániť pomyselné bariéry pri ich vstupe do tohto systému vzdelávania. Vláda novelu…

Erdogan nečakane vyhlásil predčasné voľby

Ankara 20. apríla 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Lefteris Pitarakis)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nečakane vyhlásil, že prezidentské a parlamentné voľby nebudú až v novembri 2019, ale už predčasne 24. júna tohto roku, čo podľa kritikov urýchli presun krajiny na prezidentský systém vlády, uvádza Politico "Aj napriek tomu, že prezident a vláda…

Jaltské fórum má rozprášiť mýtus o izolácii Ruska a Krymu

Jalta 20. apríla 2018 (HSP/ria.ru, srspol.sk/Foto: HSP/Facebook)   Na Jaltské medzinárodné ekonomické fórum (koná sa od 19. po 21. apríl) sa zaregistrovali predstavitelia 71 štátov, čo je viac ako organizátori očakávali, uviedol jeden z nich. Hlava republiky Krym Sergej Axenov vyhlásil, že tým sa rozprášil mýtus o izolácii Ruska a Krymu. "Naši…

Najnovšia varianta Patriotu príde súčasne do výzbroje Poľska a USA

Varšava 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Najnovšia varianta protivzdušného systému Patriot príde súčasne do výzbroje Poľska a USA, oznámil poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak vo štvrtkovom prenose Poľského rozhlasu. Zmluva o dodávke amerických systémov Patriot bola podpísaná vo Varšave koncom tohto marca. Prvá dodávka má mať 16 odpaľovacích…

Predprimárne vzdelávanie v SR je v porovnaní s krajinami EÚ nízke

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Na Slovensku dlhodobo rezonuje otázka nedostatku kapacít v materských školách. Počet detí, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi nízky, uviedla to Katarína Vančíková z projektu To dá rozum počas piatkovej tlačovej konferencie. Odborníci z tejto iniciatívy pripravujú analýzu…

Češka Tereza, ktorá pašovala v Pakistane drogy, sa stáva mediálnou hviezdou

Praha 20. apríla 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Prípad mladej Češky zadržanej v Pakistane za pašovanie drog sa výrazne komplikuje. Tereza už viackrát zmenila právneho zástupcu a v prípade sa nebude pojednávať ani tento týždeň, keďže Češka si vyžiadala od štátneho zástupcu ďalšie podkladové dokumenty k prípadu. Portál Blesk.cz k prípadu uvádza aj…

Vláda schválila zmeny v azylovom konaní

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Azylové konanie prejde zmenami. Prináša ich novela azylového konania, ktorú v piatok schválila vláda. Slovensko do svojho právneho poriadku začleňuje európsku smernicu z roku 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a završuje tak druhú etapu budovania spoločného európskeho azylového…

Kremeľ vyzval k starostlivému preštudovaniu Putinovho prehlásenia o dodávke systémov S-300 Sýrii

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či sú dodávky protivzdušných systémov S-300 do Sýrie možné, požiadal o starostlivé preštudovanie prehlásenia Vladimíra Putina po útoku Washingtonu, Londýna a Paríža na Damask. „Prečítajte si prezidentské prehlásenie, ktoré bolo urobené niekoľko hodín po útoku…

Pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove, našli funkčné letecké bomby. Polícia začala evakuovať obyvateľov

Štúrovo 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Policajní pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove. Vo štvrtok 19. apríla bolo na operačné stredisko polície nahlásené, že sa na poli v katastrálnom území mesta nachádza munícia. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá ho do príchodu pyrotechnikov zabezpečila. „Pyrotechnici zaistili…

Dušan Kováčik potvrdil, že do konca funkčného obdobia vo funkcii nezostane

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik v týchto dňoch nechystá odchod z funkcie. Neplánuje v nej však ani zostať do konca funkčného obdobia. Uviedol to v piatok v rozhovore pre TASR, ktorý sprostredkovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Tak, ako som minulý…

Matečná: Matovič si nenaštudoval problematiku, Marhulu nepoznám

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder OĽaNO Igor Matovič si opäť nenaštudoval problematiku. Pred rokovaním vlády to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v reakcii na Matoviča, ktorý poukázal na ďalšie problematické pozemky v obci Špačince z čias, keď bola Matečná šéfkou Slovenského pozemkového…

Silvia Shahzad: Novela zákona o kompenzáciách prináša veľké sklamanie

Bratislava 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na desiate výročie existencie zákona o kompenzácách sa v ňom prvýkrát objavujú fixné sumy príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie. Je to krok späť a tento fakt iba potvrdzuje, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú prioritou pre súčasnú vládu a ich podporu vníma…

Krajský súd rozhodol o vydávacej väzbe pre Antonina Vadalu

Košice 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Košiciach rozhodol v piatok o zmene väzby pre talianskeho podnikateľa Antonina V. z predbežnej na vydávaciu. V Taliansku je Antonino V. trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. "Súd rozhodol o…

Kraje odmietajú, aby o ich školách rozhodovalo ministerstvo

Trnava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič rokoval vo štvrtok (19.4.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Témou bolo posilnenie rozhodovania ministerských úradníkov v novom zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom aktuálne rokuje vláda. "Zásadne odmietame, aby…

Česká novinárka Spencerová priamo zo Sýrie: Reportér CBS svojím počínaním rozbil všetku oficiálnu americkú rétoriku

Damask 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Česká novinárka Tereza Spencerová priniesla unikátny pohľad na situáciu v Sýrii priamo z miesta činu. Na vlastné oči sa presvedčila o výsledkoch spojeneckého bombardovania zo soboty 14. apríla a svoje poznatky publikovala v blogu Literárních novin. Uvádza, že údajné továrne na výrobu chemických…

Cambridge Analytica chcela pomocou digitálnej meny obchodovať s osobnými údajmi

New York 20. apríla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Britská konzultačná firma v oblasti analýzy údajov Cambridge Analytica predtým, ako sa dostala do škandálu zneužitia osobných údajov spoločnosti Facebook, plánovala získať peniaze cez nový typ digitálnej meny, aby mohla vytvoriť systém obchodovania s osobnými údajmi na internete, uvádza agentúra Reuters Cambridge…

Rusko predloží dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet koalície

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Adam Hunger)   Ruskí vojaci predložia v blízkej dobe dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet vystrelených USA, Britániou a Francúzskom, ruská strana dostávala informácie v režime reálného času, prehlásil v interview pre Sputnik minister zahraničia RF Sergej Lavrov. „Náš Generálny štáb má veľmi…

TopSpeed

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

3

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

4

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

2

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

13

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

Elektronické diaľničné známky opäť lámu rekordy v predajoch

0

Elektronické diaľničné známky opäť raz lámu rekordy v predajoch. Za prvý štvrťrok 2018 bolo predaných spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

KAMzaKRÁSOU

Jojobový olej: Vyrieši týchto 7 kozmetických a zdravotných problémov!

0

Jojobový olej je taký malý zázrak pre našu pleť, vlasy i nechty. Má silné dezinfekčné aj protizápalové účinky a účinný je pri liečbe mnohých kožných ochorení. Vyskúšať by ho mali osoby, ktoré trápi akné či ekzém. Taktiež pomôže ľuďom s lupinami či jemnými vráskami. Zistite viac o tomto cennom oleji v nasledujúcom článku!

Želatína: Čo všetko ukrýva, napriek svojej priehľadnosti?

1

Želatína, a snáď nám v tom dáš za pravdu, je plná rozporov. Sladké gumové medvedíky a zabíjačková huspenina – také rozdielne, a pritom rovnaké. Túto konzistenciu buď zbožňujeme alebo sa nám priam hnusí. Želatína je síce napohľad priehľadná a človek by povedal, že preto nemá čím prekvapiť. Ale má. Napriek svojej priehľadnosti ukrýva tajomstvá, o ktorých…

Ryšavé vlasy a pehy: Kedysi komplex, dnes vrchol príťažlivosti!

1

Ryšavé vlasy a pehy – kombinácia, ktorá už potrápila nejedno dievča, keď muselo stráviť detstvo s prezývkami typu ryšavka alebo pehaňa. Ale akonáhle prišla dospelosť, z ryšavky sa stala príťažlivá sexy červenovláska a z pehane zaujímavá žena s originálnou a rozhodne nie tuctovou tvárou, za ktorou sa obzrie nejeden muž. Aké to teda v skutočnosti je –…

Súťaž o domácu pedikúru Parasoftin - pre hladké chodidlá

1

Ešte stále ukrývate svoje chodidlá v teniskách? Bojíte sa vytiahnuť sandáliky, šľapky a inú otvorenú obuv? Ak ste zanedbali starostlivosť o svoje chodidlá počas celej zimy, tak chápeme, že vaše obavy sú namieste. Nie každý si môže dovoliť zájsť na pedikúru – či už z dôvodu nedostatku času alebo financií. My však poznáme domáce…

Najlepšie ingrediencie do šalátu: Tejto netradičnej chuti neodoláš!

0

Ľadový šalát, paradajka, paprika a kuracie mäso na prírodno… Je toto aj váš najčastejší šalát, ktorým zaháňate hlad niekoľkokrát do týždňa? Potom musia tieto nudné kombinácie liezť krkom aj vám a je čas na to, aby ste sa naučili svojmu šalátu dodať farbu, šťavu a znamenitú chuť. Pozrite sa, aké…

Poznáš hríby shiitake? Pre toto sa ich oplatí zaradiť do jedálnička!

3

V našich končinách sú najviac rozšírené hríby, ako šampiňóny či dubáky. Obľúbená je i známa hliva ustricová. Počuli ste však niekedy o hríboch, nazývaných shiitake? Pochádzajú z Ázie a v Japonsku ich pokladajú za elixír, ktorý predlžuje život. Ich liečivé účinky poznali pred tisíckami rokov i v Číne. Posilňujú imunitný systém, znižujú hladinu zlého cholesterolu…

TopDesať

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…

Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

0

Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

10 silných NSFW pôrodných fotografií, ktoré dokazujú, že ženy sú úžasné

0

Medzinárodné združenie profesionálnych pôrodných fotografov (IAPBP) oznámilo víťazov svojej tohtoročnej fotografickej súťaže. Výsledkom sú naozaj silné fotografie, ktoré ukazujú, aké silné ženy v skutočnosti sú. Minuloročná súťaž nasadila mimoriadne vysokú latku v kvalite fotografií a emóciách, ktoré priniesli. No ani tento rok konkurencia nesklamala. Každá fotografia rozpráva príbeh o bolesti, vytrvalosti, uvoľnení a následnej radosti.…