Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam…

Publikované 10.12. 2017 o 11:15 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“
Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo…) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo ignoruje, že USA vznikali na multi rasovom a multi etnickom princípe…
Európa vznikala na princípe putovania a usádzania sa národov, na ich dnešných ustálených a rozhraničených územiach, ako národných štátov, a EÚ bola založená na princípe zjednotenia a spolupráce národných štátov, pôvodne a prvotne na spoločnom ekonomickom princípe, a najmä ekonomickej spolupráce a „vzájomne výhodného“ obchodu.
Na súčasné rozhraničenie štátov Európy mali v 20. stor. vplyv výsledky nedokončenej prvej a neskôr druhej svetovej vojny…
Orwellizmus „voľný obchod“ je lož. Taký obchod je zotročujúci; globálne zmluvy o „voľnom“ obchode sú právne ošetrené takmer neprekonateľnými sankciami.
Voľný obchod treba nahradiť slobodným obchodom (Trumpova idea).
Globalizácia to posrala a do zjednotenia a integrácie pridala „zhora“ Globálnym Prediktorom natískané a diktované, nesúrodé a nekompatibilné prvky mazania kľúčového identifikačného nezmazateľného národného princípu, zakladajúceho suverenitu národno-štátnych záujmov jednotlivých členských štátov EÚ v ich národnej diverzite…
Globalizátori, a tu a teraz, Martin Schulz, mienia zo štatútu EÚ postupne vymazať zvrchovanosť a suverenitu národných štátov…
Schengen je predstupňom budúceho zrušenia hraníc národných štátov a vytvorenie jednej „homogénnej“ únie, európskeho super štátu…
Poznámka (vysvetlivka): Súčasťou ja, jástva, ako súčasti osobného ega každej jednotlivej ľudskej osoby, je jej vlastná, osobná seba identifikácia (afirmácia, seba potvrdenie) ako osoby, majúcej konkrétny rasový a etnický pôvod, rodovú dedičnú príslušnosť k jednej rase, etniku a národu.
Martin Schulz a nielen, patrí k kľúčovým persónam EÚ, slúžiacim Globálnemu Prediktorovi, pracujúcim vedome alebo nevedome, na genocíde národov a zániku národných štátov…
USA a ich ústava vznikli ako inšpirované VFR a jej heslom: „Bratstvo rovnosť   sloboda!“ aj s jeho následnými krvavými následkami pre celú Európu a dvomi svetovými vojnami…
USA sú a existujú vo svojej podobe ako dôsledok konsenzu vojny Juhu proti Severu. A konsenzu demokratov a republikánov…
Na pozadí Schulzovho osobného priania (politický voluntarizmus) je jeho vízia kompatibilizácie EÚ s USA, na princípe federácie národných štátov, ako jedného celku, pre potreby a záujmy nadnárodného kapitálu a voľného obchodu, viazaného globálnymi nadnárodnými zmluvami typu TTP, TTIP, NAFTA, CETA…
Donald Trump také dohody odmieta.
Používanie výrazu „americký národ“ je zavádzajúce.
Európa nie je paralelou a kópiou USA.
USA boli založené podľa vzoru starej, pôvodnej, Európy, ibaže, ich občianska spoločnosť bola zakladaná a rozvíjaná imigráciou príslušníkov rás, etník a národov zvonka, včítane z afrického kontinentu, až do momentu zrušenia otroctva…
Pojem jednotný európsky národ neexistuje.
Pojem jednotný americký národ je blud.
Americký národ je za národ len vydávaný a ako národ označovaný.
Pojem národ je definovaný inak. Národ zakladá jeho homogenita jedného etnika v rámci jednej rasy.
Národ má štátotvorný potenciál. Je homogénny a preto jediný možný štátotvorný prvok.
Americký „národ“ je heterogénny pseudo národ, pričom trebárs (príklad) slovenský národ je homogénny, plus s ním, na území národa žijúce národnostné menšiny (práva národnostných menšín v spoločnom štáte so štátotvorným národom)…
Federatívne usporiadanie USA je politickým usporiadaním územných, nie národných celkov…
Pozor! V USA sa vo vnútri a v rámci pokračujúceho hnutia novej ľavice neomarxistov, slniečkárskych multikulturalistov, už od 60-tych rokov minulého stroročia, razí už aj nový ľudsko-právny pojem – multirasovosť, multietnicita osoby (zmiešaná rasová a etnická genetika a osobná identita). K ideológii multikulturalizmu pridajte multi rodovú ideológiu. Obe, implementované na vnútorné pomery Slovenska, porušujú Ústavu Slovenskej republiky, vecne: Čl.1, odsek 1 a 2 ústavy SR.
Príklad multirasovosti a multietnicity: Jimi Hendrix pochádzal z otca černocha a matky indiánky – zambo (zapnúť obraz a zvuk):
https://www.youtube.com/watch?v=XMGv4EewHdg
Federatívne usporiadanie Európy by bolo podľa, zatiaľ len predbežne vyslovenej vízie, zhodnej s víziou Caudenhove Kalergiho (tag: Kalergiho plán, Barnettova doktrína) politickým útvarom „zatiaľ ešte“ národných štátov…
Vedľajšia ale významná otázka: Ako by v nej bol definovaný a aké miesto by v nej mal politický islam?
Schulz to alebo robí vedome, a je alebo padnutý na hlavu, alebo nevedome a detto – je a mal by byť nesvojprávny?! Alebo postavený pred súd. Vyberte si.
Poznámka: Z jednej federácie ČSFR sme už (za zvláštnych okolností) ušli. Chceme do druhej? Tá bude lepšia a spravodlivejšia?
Na stole sú Spojené štáty európske?
A ich myšlienka sa páči aj ďalšiemu polobláznovi, Róbertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky: A odkiaľ premiér vzal na také niečo mandát? V ktorých voľbách? Akým referendom?
Premiér Fico pácha skutok únosu a zavlečenia Slovenska kamsi, kam nechcel mladý Kováč… ba, ešte ďalej…
https://www.hlavnespravy.sk/najpr-sokoval-schulz-potom-nas-premier-fico-pochvalil-viziu-o-spojenych-statoch-europskych/1235914
Diktatúra Globálneho Prediktora, ktorému a jeho ekonomickým globalistickým víziám, prekáža humánna diverzita rás a etník a národno-štátnych zvrchovaných a suverénnych celkov, a scientologicky (plus New Age) a to sa rovná New World Order (NWO), pracuje na zmiešaní vzájomne nekompatibilných civilizácií, rás, etník, kultúr a náboženstiev, a neskôr, na bielo hnedej rase s IQ 90, poslušne pracujúcej na výrobe a produkcii a konzumácii vlastných recyklovaných exkrementov (koprofágia) a kanibalizme, a ziskoch svojich otrokárov, a riskuje, že ľudstvo pol miliardovej Európy sa prebudí, a národné štáty sa Globálnemu Prediktorovi postavia čelom…
Schulz svojím vyhlásením, vydal priamy pokyn pre národno-štátne referendá o zotrvaní národných štátov (mimo pôvodného „jadra) v EÚ…
A tým aj Ficovo: „Zatiaľ nevidím dôvod pre celoštátne referendum“ stratilo opodstatnenie. Ten dôvod nastal Schulzovým verejným vyhlásením…
A to „jadro“ ostane samé…
Hmm…
Spracované v opore o zdroj:
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/schulz-udelejme-z-eu-federaci-kdo-bude-proti-at-odejde_457943.html
K Trumpovmu vyhláseniu o Jeruzaleme
Nezvyknem vstupovať do diskusií pod cudzími článkami, urobil som tak výnimočne pod priloženým článkom dole:
Jednoducho a skratkou – židia boli, prišli a žili tam, kam sa postupne vracali a kde žijú, a kde majú jadro svojho vlastného národného štátu, dávno predtým, než ich zdecimoval a do diaspory vyhnal Rím…
A aby sa na nich „zabudlo“ Rím nazval aj ich územie Palestínou… (historický novotvar).
OSN/UNESCO (škandalózne proti izraelské rezolúcie o moslimoch a Chrámovej hore) bezočivo prepisujú biblickú a svetskú históriu.
Ak Izrael štyri islamské objekty zmetie z povrchu plošiny Chrámovej hory a postaví si na ich mieste (majú to v pláne, majú finančné zdroje a pripravenú vecnú vnútornú výbavu…) nový, centrálny, vše židovský svetový chrám (synagoga) v kontinuite so zničenými Dávidovým, Šalamúnovým a Heroda Veľkého, bude mať na to plné právo…
Ak sú Mekka, Medina a Chrámová hora v Jeruzaleme tri najposvätnejšie pútnické miesta islamu, jediný, centrálny židovský chrám má trojnásobné opodstatnenie.
Ako tretie z najposvätnejších miest islamu po Mekke a Medine, Chrámová hora, je s celým Mohamedovým príbehom blud… (nik Mohamedovo nanebo vystúpenie nevidel, nik ho nevidel na lietajúcom koni, a nemohol ho ani potvrdiť… stalo sa v noci a po tme). Hmm…
Ježišovo na nebo vstúpenie a premena sa udiala za plného jasu denného svetla a za mniohého svedetctva jeho učeníkov a verejnosti, stalo sa tak na hore Tabor…
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2004/8-2004/cl04.htm
Otázke, prečo židia neprijali Ježiša ako svojho spasiteľa, prečo a ako očakávajú príchod svojho Mesiáša, ani o jednej zo zamurovaných vstupných brán do Jeruzalema, sa tento článok nevenuje… (vo veci témy článku niet dôvod).
A tu si moslimovia (okupanti Izraela a Jeruzalema) prídu, a obsadia Chrámovú horu (po roku 700 n.l.!), postupne so svojimi tromi mešitami a islamským múzeom…
Takmer 700 rokov po Kristovi..!
A židia majú na Chrámovú horu vstup obmedzený a nesmú sa tam modliť…
Pre veriacich židov úžasne urážajúce a ponižujúce…
Čo by ste robili, ako veriaci židia, ak by vám pochybný islam, lebo islam ako taký je, celý pochybný, a vznikol „umelo“ vymyslený politicky frustrovanými Izmaelitmi, ako opozícia (náboženská, ideologická a politická) voči judaizmu a kresťanstvu a vzal vám, pre vašu vieru, obrad a uctievanie to, čo je pre vás najcennejšie..?
Biblia a biblické Písmo je spoľahlivé od momentov jeho postupného vzniku a kanonizácie, až do konca dní…
Islam spoľahlivý nie je, pochybný je už aj tým, že nie je humanistický a, každá nová súra Korána mení význam a platnosť predošlej súry…
Na humanizmus á la islam sa len hrá a za humánny len vydáva…
Na to môžete vziať jed a znásilniť 72 v islamskom nebi čakajúcich detských panien… (a mladučkých chlapcov)…
Či Trump urobil-neurobil dobre, to, čo sa má stať, stane sa.
Trump to urýchlil.
Vyhlásenie Trumpa je najmä symbolické…
Žiadna z ambasád, sa tam, do Jeruzalema, reálne neponáhľa…
Arabov treba skrotiť, nevmestia sa do vlastnej kože, a zastaviť aj ich islamistickú svetovú expanziu…
Na to, ako treba riešiť izraelsko-palestínsky územný konflikt, odpoveď nemám, lebo riešenie neexistuje… (Trump má predložiť plán zmierenia Palestíncov s Izraelom).
Ešte aj o ten trvalý neriešiteľný pat sa zle zaslúžilo OSN a mocnosti (1947-8). Sú vlastne  zodpovedné aj za 6-dňovú vojnu…
A rezolúcie BR OSN? Nasrať! Prichádza žatva. Čo zasiali, idú žať. Zber úrody. A strom poznáš po ovocí…
Nech sa stane, čo sa má stať. Lebo: Písané je. Amen.
Izrael verzus Palestína – celé zle.
Neriešiteľné.
Európska únia nezaujala žiadny postoj k odstraňovaniu kresťanských náboženských symbolov z verejných priestorov územia EÚ, ani k ostrakizácii, supresii a genocíde kresťanov a likvidácii kresťanstva a kresťanov vo svete a na pôde Európskej únie.
Spolu s OSN ale EÚ odsúdila údajnú genocídu islamských sunnitských Rohingov v severnom Mjanmarsku (Arakánsko), ich vyháňanie a útek do ich pôvodného Bangladéša, ako nelegálnych prisťahovalcov, po udalostiach v auguste, kedy islamistické radikálne skupiny sunnitských wahhábo-saláfistických islamistov zaútočili na stanovištia armády v regióne a chceli nastoliť vládu islamu nad budhistickými Rakhinmi a jedným percentom nenápadných a vždy a všade politicky tichých kresťanov…
Naše médiá, kolaborujúce s Globálnym Prediktorom a pochybnými politikami a politikmi EÚ o konflikte a jeho pôvodnej príčine, neinformujú…
Navzdory aj tomu, že vedenie EÚ už artikulovalo svoj odťažitý vzťah k politikám USA a osobe Donalda Trumpa… (škodí vraj globálnej ekonomike).
Ide o asymetrického, stále sa prezidentovaniu učiaceho, nepolitického prezidenta, veľmi nepohodlného časti demokratov aj konzervatívcov, pod vplyvom amerických neokonzervatívcov a nad nimi Deep State…
Pápež František, neomarxistický pápež, novo ľavičiar, sa zastal len Rohingov… (!) Plne spolupracuje s OSN na jej Agende 2030 a dokumentoch Global Compact 1 a Global Compact 2. OSN predložil svoj 20 bodový plán oplodnenia Európy ako neplodnej, starej, čakajúcej Sáry, ktorá sa po pôrodných bolestiach bude tešiť, a legalizácie príjmu všetkých utečencov a imigrantov bez rozdielu ich motivácie…
V našich médiách stále ani zmienka. Tie, len opatrnícky o nových kvótach a revízii Dublin 3 a jej zmene na Dublin 4 (písal som):
http://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/
S vedením EÚ, predákmi „jadra“ a OSN, kolaboruje aj slovenský premiér a jeho podriadený minister zahraničných vecí, klamár a pre seba pracujúci kariéristický podvodník, osobnostne vážne narušený, bažiaci po svojej kariére v „jadre“ ešte mladý a ambiciózny Miroslav Lajčák…
Spracované v opore o zdroj:
http://www.hlavnespravy.sk/co-prinasa-sebou-trumpove-potvrdenie-jeruzalema-ako-hlavneho-mesta-izraela/1235242
Hoc len stručne a v skratke k sporu islam verzus svet
Ide o globálnu islamizáciu sveta pod islamským náboženstvom a jeho globálnou ideológiou svetového islamizmu (za ním, „hore“ je jehoislamský a svetový, nadriadený Globálny Prediktor).
Jeden otec (Abrahám) dvoch synov s dvomi ženami, matkami:
Hagar (mladá slúžka) – Izmaelova matka a už stará a prirodzene neplodná Sára (manželka Abraháma) – Izákova matka.
Prvorodený Izmael, otec Arabov a moslimov (Izmaelitov).
Druhorodený Izák, po Abrahámovi rodová línia vedúca od židov k Ježišovi a kresťanom…
Jedna rasa – semiti.
Spor o prvenstvo a dedičstvo po otcovi Abrahámovi.
Neriešiteľný spor medzi židmi, kresťanmi a islamom.
Islam, Izmaelovi potomkovia, si „prichádzajú“ do Európy vziať, čo im „patrí“ ako ich „dedičné právo“.
Nemrazí vás?
Poznámka:
Antisemitizmus je používaný zle – len proti židom.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok vložený 12.12. 2017:
Tu ale prebieha nový Sturm und Drang nach Osten zo strany USA a EÚ…
A ten treba zastaviť!
Presne: Tých zločincov treba zastaviť!
Inak bude znova Veľké Bum-Bum!
S neistým výsledkom.
Dožijeme sa ho?
Ak presťahujeme celé Rusko na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak presťahujeme Izrael so svetovým židovstvom na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Sunniti a šiiti budú mať čas a pokoj, nikým nerušení, mydliť a žrať sa medzi sebou…
A popri tom si nájdu čas aj na nás…
Ak islam presťahujeme na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak na Mars vysťahujeme aj kresťanov, bude na svete konečne mier a pokoj?
Ak tam pošleme komunistov, bude nám lepšie?
Tak kto teda vlastne je zdrojom zla a sváru na Zemi?
A kto vlastne okrem nás,  ostane na Zemi?
S kým sa potom budeme mydliť?
A koho by ste na Mars vysťahovali vy?
Na Mars treba poslať aj „voľnú globálnu“ ekonomiku, lebo voľná ekonomika, voľný obchod, nerovnajú sa slobodná ekonomika, slobodný obchod…
Takzvaná „voľná ekonomika a voľný obchod“ sú zotročujúce.
Pripravujú si papaláši, tí najbohatší zločinci, nové miesta na svoje prežitie na Marse, na Mesiaci?
Dočasné alebo trvalé?
Hotujú sa tam sami?
Keď túto našu Zem zničia?
Má to súvis s ich vesmírnym programom?
O čom je ten program?
Púha a čistá túžba túžba ľudstva po vede a poznaní?
Koľko vynikajúcich a dobre nimi platených vedcov pre nich pracuje v dobrej viere, že napomáhajú rozvoju ľudského pokroku?
Už americké, pri návšteve Mesiaca, vyslovené Neil Armstrongom 20 júla 1969:
„Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“
Kto je ľudstvo?
Som ľudstvo?
Sme, ste, ľudstvo?
Hmm…

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

4

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

1

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

6

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

15

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

2

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…