Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam…

Publikované 10.12. 2017 o 11:15 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“
Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo…) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo ignoruje, že USA vznikali na multi rasovom a multi etnickom princípe…
Európa vznikala na princípe putovania a usádzania sa národov, na ich dnešných ustálených a rozhraničených územiach, ako národných štátov, a EÚ bola založená na princípe zjednotenia a spolupráce národných štátov, pôvodne a prvotne na spoločnom ekonomickom princípe, a najmä ekonomickej spolupráce a „vzájomne výhodného“ obchodu.
Na súčasné rozhraničenie štátov Európy mali v 20. stor. vplyv výsledky nedokončenej prvej a neskôr druhej svetovej vojny…
Orwellizmus „voľný obchod“ je lož. Taký obchod je zotročujúci; globálne zmluvy o „voľnom“ obchode sú právne ošetrené takmer neprekonateľnými sankciami.
Voľný obchod treba nahradiť slobodným obchodom (Trumpova idea).
Globalizácia to posrala a do zjednotenia a integrácie pridala „zhora“ Globálnym Prediktorom natískané a diktované, nesúrodé a nekompatibilné prvky mazania kľúčového identifikačného nezmazateľného národného princípu, zakladajúceho suverenitu národno-štátnych záujmov jednotlivých členských štátov EÚ v ich národnej diverzite…
Globalizátori, a tu a teraz, Martin Schulz, mienia zo štatútu EÚ postupne vymazať zvrchovanosť a suverenitu národných štátov…
Schengen je predstupňom budúceho zrušenia hraníc národných štátov a vytvorenie jednej „homogénnej“ únie, európskeho super štátu…
Poznámka (vysvetlivka): Súčasťou ja, jástva, ako súčasti osobného ega každej jednotlivej ľudskej osoby, je jej vlastná, osobná seba identifikácia (afirmácia, seba potvrdenie) ako osoby, majúcej konkrétny rasový a etnický pôvod, rodovú dedičnú príslušnosť k jednej rase, etniku a národu.
Martin Schulz a nielen, patrí k kľúčovým persónam EÚ, slúžiacim Globálnemu Prediktorovi, pracujúcim vedome alebo nevedome, na genocíde národov a zániku národných štátov…
USA a ich ústava vznikli ako inšpirované VFR a jej heslom: „Bratstvo rovnosť   sloboda!“ aj s jeho následnými krvavými následkami pre celú Európu a dvomi svetovými vojnami…
USA sú a existujú vo svojej podobe ako dôsledok konsenzu vojny Juhu proti Severu. A konsenzu demokratov a republikánov…
Na pozadí Schulzovho osobného priania (politický voluntarizmus) je jeho vízia kompatibilizácie EÚ s USA, na princípe federácie národných štátov, ako jedného celku, pre potreby a záujmy nadnárodného kapitálu a voľného obchodu, viazaného globálnymi nadnárodnými zmluvami typu TTP, TTIP, NAFTA, CETA…
Donald Trump také dohody odmieta.
Používanie výrazu „americký národ“ je zavádzajúce.
Európa nie je paralelou a kópiou USA.
USA boli založené podľa vzoru starej, pôvodnej, Európy, ibaže, ich občianska spoločnosť bola zakladaná a rozvíjaná imigráciou príslušníkov rás, etník a národov zvonka, včítane z afrického kontinentu, až do momentu zrušenia otroctva…
Pojem jednotný európsky národ neexistuje.
Pojem jednotný americký národ je blud.
Americký národ je za národ len vydávaný a ako národ označovaný.
Pojem národ je definovaný inak. Národ zakladá jeho homogenita jedného etnika v rámci jednej rasy.
Národ má štátotvorný potenciál. Je homogénny a preto jediný možný štátotvorný prvok.
Americký „národ“ je heterogénny pseudo národ, pričom trebárs (príklad) slovenský národ je homogénny, plus s ním, na území národa žijúce národnostné menšiny (práva národnostných menšín v spoločnom štáte so štátotvorným národom)…
Federatívne usporiadanie USA je politickým usporiadaním územných, nie národných celkov…
Pozor! V USA sa vo vnútri a v rámci pokračujúceho hnutia novej ľavice neomarxistov, slniečkárskych multikulturalistov, už od 60-tych rokov minulého stroročia, razí už aj nový ľudsko-právny pojem – multirasovosť, multietnicita osoby (zmiešaná rasová a etnická genetika a osobná identita). K ideológii multikulturalizmu pridajte multi rodovú ideológiu. Obe, implementované na vnútorné pomery Slovenska, porušujú Ústavu Slovenskej republiky, vecne: Čl.1, odsek 1 a 2 ústavy SR.
Príklad multirasovosti a multietnicity: Jimi Hendrix pochádzal z otca černocha a matky indiánky – zambo (zapnúť obraz a zvuk):
https://www.youtube.com/watch?v=XMGv4EewHdg
Federatívne usporiadanie Európy by bolo podľa, zatiaľ len predbežne vyslovenej vízie, zhodnej s víziou Caudenhove Kalergiho (tag: Kalergiho plán, Barnettova doktrína) politickým útvarom „zatiaľ ešte“ národných štátov…
Vedľajšia ale významná otázka: Ako by v nej bol definovaný a aké miesto by v nej mal politický islam?
Schulz to alebo robí vedome, a je alebo padnutý na hlavu, alebo nevedome a detto – je a mal by byť nesvojprávny?! Alebo postavený pred súd. Vyberte si.
Poznámka: Z jednej federácie ČSFR sme už (za zvláštnych okolností) ušli. Chceme do druhej? Tá bude lepšia a spravodlivejšia?
Na stole sú Spojené štáty európske?
A ich myšlienka sa páči aj ďalšiemu polobláznovi, Róbertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky: A odkiaľ premiér vzal na také niečo mandát? V ktorých voľbách? Akým referendom?
Premiér Fico pácha skutok únosu a zavlečenia Slovenska kamsi, kam nechcel mladý Kováč… ba, ešte ďalej…
https://www.hlavnespravy.sk/najpr-sokoval-schulz-potom-nas-premier-fico-pochvalil-viziu-o-spojenych-statoch-europskych/1235914
Diktatúra Globálneho Prediktora, ktorému a jeho ekonomickým globalistickým víziám, prekáža humánna diverzita rás a etník a národno-štátnych zvrchovaných a suverénnych celkov, a scientologicky (plus New Age) a to sa rovná New World Order (NWO), pracuje na zmiešaní vzájomne nekompatibilných civilizácií, rás, etník, kultúr a náboženstiev, a neskôr, na bielo hnedej rase s IQ 90, poslušne pracujúcej na výrobe a produkcii a konzumácii vlastných recyklovaných exkrementov (koprofágia) a kanibalizme, a ziskoch svojich otrokárov, a riskuje, že ľudstvo pol miliardovej Európy sa prebudí, a národné štáty sa Globálnemu Prediktorovi postavia čelom…
Schulz svojím vyhlásením, vydal priamy pokyn pre národno-štátne referendá o zotrvaní národných štátov (mimo pôvodného „jadra) v EÚ…
A tým aj Ficovo: „Zatiaľ nevidím dôvod pre celoštátne referendum“ stratilo opodstatnenie. Ten dôvod nastal Schulzovým verejným vyhlásením…
A to „jadro“ ostane samé…
Hmm…
Spracované v opore o zdroj:
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/schulz-udelejme-z-eu-federaci-kdo-bude-proti-at-odejde_457943.html
K Trumpovmu vyhláseniu o Jeruzaleme
Nezvyknem vstupovať do diskusií pod cudzími článkami, urobil som tak výnimočne pod priloženým článkom dole:
Jednoducho a skratkou – židia boli, prišli a žili tam, kam sa postupne vracali a kde žijú, a kde majú jadro svojho vlastného národného štátu, dávno predtým, než ich zdecimoval a do diaspory vyhnal Rím…
A aby sa na nich „zabudlo“ Rím nazval aj ich územie Palestínou… (historický novotvar).
OSN/UNESCO (škandalózne proti izraelské rezolúcie o moslimoch a Chrámovej hore) bezočivo prepisujú biblickú a svetskú históriu.
Ak Izrael štyri islamské objekty zmetie z povrchu plošiny Chrámovej hory a postaví si na ich mieste (majú to v pláne, majú finančné zdroje a pripravenú vecnú vnútornú výbavu…) nový, centrálny, vše židovský svetový chrám (synagoga) v kontinuite so zničenými Dávidovým, Šalamúnovým a Heroda Veľkého, bude mať na to plné právo…
Ak sú Mekka, Medina a Chrámová hora v Jeruzaleme tri najposvätnejšie pútnické miesta islamu, jediný, centrálny židovský chrám má trojnásobné opodstatnenie.
Ako tretie z najposvätnejších miest islamu po Mekke a Medine, Chrámová hora, je s celým Mohamedovým príbehom blud… (nik Mohamedovo nanebo vystúpenie nevidel, nik ho nevidel na lietajúcom koni, a nemohol ho ani potvrdiť… stalo sa v noci a po tme). Hmm…
Ježišovo na nebo vstúpenie a premena sa udiala za plného jasu denného svetla a za mniohého svedetctva jeho učeníkov a verejnosti, stalo sa tak na hore Tabor…
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2004/8-2004/cl04.htm
Otázke, prečo židia neprijali Ježiša ako svojho spasiteľa, prečo a ako očakávajú príchod svojho Mesiáša, ani o jednej zo zamurovaných vstupných brán do Jeruzalema, sa tento článok nevenuje… (vo veci témy článku niet dôvod).
A tu si moslimovia (okupanti Izraela a Jeruzalema) prídu, a obsadia Chrámovú horu (po roku 700 n.l.!), postupne so svojimi tromi mešitami a islamským múzeom…
Takmer 700 rokov po Kristovi..!
A židia majú na Chrámovú horu vstup obmedzený a nesmú sa tam modliť…
Pre veriacich židov úžasne urážajúce a ponižujúce…
Čo by ste robili, ako veriaci židia, ak by vám pochybný islam, lebo islam ako taký je, celý pochybný, a vznikol „umelo“ vymyslený politicky frustrovanými Izmaelitmi, ako opozícia (náboženská, ideologická a politická) voči judaizmu a kresťanstvu a vzal vám, pre vašu vieru, obrad a uctievanie to, čo je pre vás najcennejšie..?
Biblia a biblické Písmo je spoľahlivé od momentov jeho postupného vzniku a kanonizácie, až do konca dní…
Islam spoľahlivý nie je, pochybný je už aj tým, že nie je humanistický a, každá nová súra Korána mení význam a platnosť predošlej súry…
Na humanizmus á la islam sa len hrá a za humánny len vydáva…
Na to môžete vziať jed a znásilniť 72 v islamskom nebi čakajúcich detských panien… (a mladučkých chlapcov)…
Či Trump urobil-neurobil dobre, to, čo sa má stať, stane sa.
Trump to urýchlil.
Vyhlásenie Trumpa je najmä symbolické…
Žiadna z ambasád, sa tam, do Jeruzalema, reálne neponáhľa…
Arabov treba skrotiť, nevmestia sa do vlastnej kože, a zastaviť aj ich islamistickú svetovú expanziu…
Na to, ako treba riešiť izraelsko-palestínsky územný konflikt, odpoveď nemám, lebo riešenie neexistuje… (Trump má predložiť plán zmierenia Palestíncov s Izraelom).
Ešte aj o ten trvalý neriešiteľný pat sa zle zaslúžilo OSN a mocnosti (1947-8). Sú vlastne  zodpovedné aj za 6-dňovú vojnu…
A rezolúcie BR OSN? Nasrať! Prichádza žatva. Čo zasiali, idú žať. Zber úrody. A strom poznáš po ovocí…
Nech sa stane, čo sa má stať. Lebo: Písané je. Amen.
Izrael verzus Palestína – celé zle.
Neriešiteľné.
Európska únia nezaujala žiadny postoj k odstraňovaniu kresťanských náboženských symbolov z verejných priestorov územia EÚ, ani k ostrakizácii, supresii a genocíde kresťanov a likvidácii kresťanstva a kresťanov vo svete a na pôde Európskej únie.
Spolu s OSN ale EÚ odsúdila údajnú genocídu islamských sunnitských Rohingov v severnom Mjanmarsku (Arakánsko), ich vyháňanie a útek do ich pôvodného Bangladéša, ako nelegálnych prisťahovalcov, po udalostiach v auguste, kedy islamistické radikálne skupiny sunnitských wahhábo-saláfistických islamistov zaútočili na stanovištia armády v regióne a chceli nastoliť vládu islamu nad budhistickými Rakhinmi a jedným percentom nenápadných a vždy a všade politicky tichých kresťanov…
Naše médiá, kolaborujúce s Globálnym Prediktorom a pochybnými politikami a politikmi EÚ o konflikte a jeho pôvodnej príčine, neinformujú…
Navzdory aj tomu, že vedenie EÚ už artikulovalo svoj odťažitý vzťah k politikám USA a osobe Donalda Trumpa… (škodí vraj globálnej ekonomike).
Ide o asymetrického, stále sa prezidentovaniu učiaceho, nepolitického prezidenta, veľmi nepohodlného časti demokratov aj konzervatívcov, pod vplyvom amerických neokonzervatívcov a nad nimi Deep State…
Pápež František, neomarxistický pápež, novo ľavičiar, sa zastal len Rohingov… (!) Plne spolupracuje s OSN na jej Agende 2030 a dokumentoch Global Compact 1 a Global Compact 2. OSN predložil svoj 20 bodový plán oplodnenia Európy ako neplodnej, starej, čakajúcej Sáry, ktorá sa po pôrodných bolestiach bude tešiť, a legalizácie príjmu všetkých utečencov a imigrantov bez rozdielu ich motivácie…
V našich médiách stále ani zmienka. Tie, len opatrnícky o nových kvótach a revízii Dublin 3 a jej zmene na Dublin 4 (písal som):
http://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/
S vedením EÚ, predákmi „jadra“ a OSN, kolaboruje aj slovenský premiér a jeho podriadený minister zahraničných vecí, klamár a pre seba pracujúci kariéristický podvodník, osobnostne vážne narušený, bažiaci po svojej kariére v „jadre“ ešte mladý a ambiciózny Miroslav Lajčák…
Spracované v opore o zdroj:
http://www.hlavnespravy.sk/co-prinasa-sebou-trumpove-potvrdenie-jeruzalema-ako-hlavneho-mesta-izraela/1235242
Hoc len stručne a v skratke k sporu islam verzus svet
Ide o globálnu islamizáciu sveta pod islamským náboženstvom a jeho globálnou ideológiou svetového islamizmu (za ním, „hore“ je jehoislamský a svetový, nadriadený Globálny Prediktor).
Jeden otec (Abrahám) dvoch synov s dvomi ženami, matkami:
Hagar (mladá slúžka) – Izmaelova matka a už stará a prirodzene neplodná Sára (manželka Abraháma) – Izákova matka.
Prvorodený Izmael, otec Arabov a moslimov (Izmaelitov).
Druhorodený Izák, po Abrahámovi rodová línia vedúca od židov k Ježišovi a kresťanom…
Jedna rasa – semiti.
Spor o prvenstvo a dedičstvo po otcovi Abrahámovi.
Neriešiteľný spor medzi židmi, kresťanmi a islamom.
Islam, Izmaelovi potomkovia, si „prichádzajú“ do Európy vziať, čo im „patrí“ ako ich „dedičné právo“.
Nemrazí vás?
Poznámka:
Antisemitizmus je používaný zle – len proti židom.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok vložený 12.12. 2017:
Tu ale prebieha nový Sturm und Drang nach Osten zo strany USA a EÚ…
A ten treba zastaviť!
Presne: Tých zločincov treba zastaviť!
Inak bude znova Veľké Bum-Bum!
S neistým výsledkom.
Dožijeme sa ho?
Ak presťahujeme celé Rusko na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak presťahujeme Izrael so svetovým židovstvom na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Sunniti a šiiti budú mať čas a pokoj, nikým nerušení, mydliť a žrať sa medzi sebou…
A popri tom si nájdu čas aj na nás…
Ak islam presťahujeme na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak na Mars vysťahujeme aj kresťanov, bude na svete konečne mier a pokoj?
Ak tam pošleme komunistov, bude nám lepšie?
Tak kto teda vlastne je zdrojom zla a sváru na Zemi?
A kto vlastne okrem nás,  ostane na Zemi?
S kým sa potom budeme mydliť?
A koho by ste na Mars vysťahovali vy?
Na Mars treba poslať aj „voľnú globálnu“ ekonomiku, lebo voľná ekonomika, voľný obchod, nerovnajú sa slobodná ekonomika, slobodný obchod…
Takzvaná „voľná ekonomika a voľný obchod“ sú zotročujúce.
Pripravujú si papaláši, tí najbohatší zločinci, nové miesta na svoje prežitie na Marse, na Mesiaci?
Dočasné alebo trvalé?
Hotujú sa tam sami?
Keď túto našu Zem zničia?
Má to súvis s ich vesmírnym programom?
O čom je ten program?
Púha a čistá túžba túžba ľudstva po vede a poznaní?
Koľko vynikajúcich a dobre nimi platených vedcov pre nich pracuje v dobrej viere, že napomáhajú rozvoju ľudského pokroku?
Už americké, pri návšteve Mesiaca, vyslovené Neil Armstrongom 20 júla 1969:
„Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“
Kto je ľudstvo?
Som ľudstvo?
Sme, ste, ľudstvo?
Hmm…

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

Bývalý kongresman: USA majú zbrane na desaťnásobné zničenie sveta, ale stále chcú viac, najmä kvôli Číne

Washington 23. októbra 2018 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Spojené štáty sú plné zbraní a nepotrebujú novú jadrovú výzbroj, povedal bývalý kongresman Ron Paul pre stanicu Russia Today v súvislosti s hrozbou prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od ďalšej medzinárodnej dohody - Zmluvy o jadrových silách v Európe (INF) Bývalý republikánsky kongresman…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, aké sú účinky biotínu? Doplň si cenný vitamín krásy aj ty!

0

Vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa, okrem iného, starajú aj o krásu človeka, poznáme veľké množstvo. Jedným z nich je i biotín, ktorý je súčasťou vitamínov skupiny B. Stará sa o pokožku, vlasy i nechty. Nie nadarmo sa mu hovorí aj vitamín krásy. Nedostatok tejto látky sa, naopak, môže prejaviť niekoľkými zdravotnými ťažkosťami. V dnešnom článku sa…

Urodilo sa ho viac, než dosť? Skús recept na hroznovú marmeládu!

0

Nepovieme nič nové, keď skonštatujeme, že tento rok nám príroda dopriala takú bohatú úrodu v každej oblasti, ako už dávno nie. A neochudobnila nás ani o úrodu hrozna. Ak teda hrozno pestuješ aj ty a nevieš, ako s toľkými strapcami naložiť, máme pre teba výborný tip. Inšpiruj sa a vyskúšaj tento netradičný recept na hroznovú marmeládu,…

Poznáš pravidlá žehlenia? S týmito trikmi to pôjde ako po masle!

0

Dlhoročné skúsené „žehliarky“ sa teraz zrejme len pousmiali, veď čo už len môže byť žehlenie za vedu?! Súhlasíme – stačí si osvojiť pár správnych ťahov a žehlenie môže ísť doslova odruky a hladko. Na druhej strane, nikdy nemôže byť na škodu zopakovať alebo osvojiť si triky a grify, ktoré dokážu zjednodušiť a zefektívniť…

Vieš, čo pomáha na vredy a nádory? Skoncuj s nimi vďaka prírode!

0

Za celú svoju doterajšiu existenciu prišlo ľudstvo na neuveriteľné množstvo liečivých schopností rastlín. V lekárňach nechávame často aj viac, než pol výplaty za lieky, ktoré sa v mnohých prípadoch dajú ľahko, lacno a častokrát oveľa efektívnejšie nahradiť tým, čo nám ponúka príroda. Jednou takou bylinou je aj tá, ktorú sme sa rozhodli ti dnes…

Podceňujeme ho, no nemali by sme. Pozri sa, aké účinky má kaleráb!

0

Zelenina, ktorá pochádza z Európy, vydrží aj v chladnejších podmienkach a je často prirovnávaná ku kvake? Odpoveď na túto hádanku je kaleráb. Kaleráb často akosi podceňujeme a berieme ho len ako doplnok, ktorý hodíme na vyvarenie v polievke a neskôr vyhodíme. Poďme sa pozrieť na to, aké účinky má kaleráb…

Chceš byť krásna ako nikdy? Pomôže ti domáca maska z tekvice

0

Máte suchú pleť, ktorá potrebuje vzpružiť alebo sa vám nadmerne lámu končeky vlasov a padajú vám snáď každý deň? Tak potom máme pre vás jednu jedinú odpoveď – tekvica! Prestaňte nakupovať zbytočne predražené krémy, pleťové masky či vlasové kondicionéry, ktoré vaše telo zbytočne zaťažujú a výsledný efekt je minimálny. Zistite, ako sa dá…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…