Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam…

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“
Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo…) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo ignoruje, že USA vznikali na multi rasovom a multi etnickom princípe…
Európa vznikala na princípe putovania a usádzania sa národov, na ich dnešných ustálených a rozhraničených územiach, ako národných štátov, a EÚ bola založená na princípe zjednotenia a spolupráce národných štátov, pôvodne a prvotne na spoločnom ekonomickom princípe, a najmä ekonomickej spolupráce a „vzájomne výhodného“ obchodu.
Na súčasné rozhraničenie štátov Európy mali v 20. stor. vplyv výsledky nedokončenej prvej a neskôr druhej svetovej vojny…
Orwellizmus „voľný obchod“ je lož. Taký obchod je zotročujúci; globálne zmluvy o „voľnom“ obchode sú právne ošetrené takmer neprekonateľnými sankciami.
Voľný obchod treba nahradiť slobodným obchodom (Trumpova idea).
Globalizácia to posrala a do zjednotenia a integrácie pridala „zhora“ Globálnym Prediktorom natískané a diktované, nesúrodé a nekompatibilné prvky mazania kľúčového identifikačného nezmazateľného národného princípu, zakladajúceho suverenitu národno-štátnych záujmov jednotlivých členských štátov EÚ v ich národnej diverzite…
Globalizátori, a tu a teraz, Martin Schulz, mienia zo štatútu EÚ postupne vymazať zvrchovanosť a suverenitu národných štátov…
Schengen je predstupňom budúceho zrušenia hraníc národných štátov a vytvorenie jednej „homogénnej“ únie, európskeho super štátu…
Poznámka (vysvetlivka): Súčasťou ja, jástva, ako súčasti osobného ega každej jednotlivej ľudskej osoby, je jej vlastná, osobná seba identifikácia (afirmácia, seba potvrdenie) ako osoby, majúcej konkrétny rasový a etnický pôvod, rodovú dedičnú príslušnosť k jednej rase, etniku a národu.
Martin Schulz a nielen, patrí k kľúčovým persónam EÚ, slúžiacim Globálnemu Prediktorovi, pracujúcim vedome alebo nevedome, na genocíde národov a zániku národných štátov…
USA a ich ústava vznikli ako inšpirované VFR a jej heslom: „Bratstvo rovnosť   sloboda!“ aj s jeho následnými krvavými následkami pre celú Európu a dvomi svetovými vojnami…
USA sú a existujú vo svojej podobe ako dôsledok konsenzu vojny Juhu proti Severu. A konsenzu demokratov a republikánov…
Na pozadí Schulzovho osobného priania (politický voluntarizmus) je jeho vízia kompatibilizácie EÚ s USA, na princípe federácie národných štátov, ako jedného celku, pre potreby a záujmy nadnárodného kapitálu a voľného obchodu, viazaného globálnymi nadnárodnými zmluvami typu TTP, TTIP, NAFTA, CETA…
Donald Trump také dohody odmieta.
Používanie výrazu „americký národ“ je zavádzajúce.
Európa nie je paralelou a kópiou USA.
USA boli založené podľa vzoru starej, pôvodnej, Európy, ibaže, ich občianska spoločnosť bola zakladaná a rozvíjaná imigráciou príslušníkov rás, etník a národov zvonka, včítane z afrického kontinentu, až do momentu zrušenia otroctva…
Pojem jednotný európsky národ neexistuje.
Pojem jednotný americký národ je blud.
Americký národ je za národ len vydávaný a ako národ označovaný.
Pojem národ je definovaný inak. Národ zakladá jeho homogenita jedného etnika v rámci jednej rasy.
Národ má štátotvorný potenciál. Je homogénny a preto jediný možný štátotvorný prvok.
Americký „národ“ je heterogénny pseudo národ, pričom trebárs (príklad) slovenský národ je homogénny, plus s ním, na území národa žijúce národnostné menšiny (práva národnostných menšín v spoločnom štáte so štátotvorným národom)…
Federatívne usporiadanie USA je politickým usporiadaním územných, nie národných celkov…
Pozor! V USA sa vo vnútri a v rámci pokračujúceho hnutia novej ľavice neomarxistov, slniečkárskych multikulturalistov, už od 60-tych rokov minulého stroročia, razí už aj nový ľudsko-právny pojem – multirasovosť, multietnicita osoby (zmiešaná rasová a etnická genetika a osobná identita). K ideológii multikulturalizmu pridajte multi rodovú ideológiu. Obe, implementované na vnútorné pomery Slovenska, porušujú Ústavu Slovenskej republiky, vecne: Čl.1, odsek 1 a 2 ústavy SR.
Príklad multirasovosti a multietnicity: Jimi Hendrix pochádzal z otca černocha a matky indiánky – zambo (zapnúť obraz a zvuk):
https://www.youtube.com/watch?v=XMGv4EewHdg
Federatívne usporiadanie Európy by bolo podľa, zatiaľ len predbežne vyslovenej vízie, zhodnej s víziou Caudenhove Kalergiho (tag: Kalergiho plán, Barnettova doktrína) politickým útvarom „zatiaľ ešte“ národných štátov…
Vedľajšia ale významná otázka: Ako by v nej bol definovaný a aké miesto by v nej mal politický islam?
Schulz to alebo robí vedome, a je alebo padnutý na hlavu, alebo nevedome a detto – je a mal by byť nesvojprávny?! Alebo postavený pred súd. Vyberte si.
Poznámka: Z jednej federácie ČSFR sme už (za zvláštnych okolností) ušli. Chceme do druhej? Tá bude lepšia a spravodlivejšia?
Na stole sú Spojené štáty európske?
A ich myšlienka sa páči aj ďalšiemu polobláznovi, Róbertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky: A odkiaľ premiér vzal na také niečo mandát? V ktorých voľbách? Akým referendom?
Premiér Fico pácha skutok únosu a zavlečenia Slovenska kamsi, kam nechcel mladý Kováč… ba, ešte ďalej…
https://www.hlavnespravy.sk/najpr-sokoval-schulz-potom-nas-premier-fico-pochvalil-viziu-o-spojenych-statoch-europskych/1235914
Diktatúra Globálneho Prediktora, ktorému a jeho ekonomickým globalistickým víziám, prekáža humánna diverzita rás a etník a národno-štátnych zvrchovaných a suverénnych celkov, a scientologicky (plus New Age) a to sa rovná New World Order (NWO), pracuje na zmiešaní vzájomne nekompatibilných civilizácií, rás, etník, kultúr a náboženstiev, a neskôr, na bielo hnedej rase s IQ 90, poslušne pracujúcej na výrobe a produkcii a konzumácii vlastných recyklovaných exkrementov (koprofágia) a kanibalizme, a ziskoch svojich otrokárov, a riskuje, že ľudstvo pol miliardovej Európy sa prebudí, a národné štáty sa Globálnemu Prediktorovi postavia čelom…
Schulz svojím vyhlásením, vydal priamy pokyn pre národno-štátne referendá o zotrvaní národných štátov (mimo pôvodného „jadra) v EÚ…
A tým aj Ficovo: „Zatiaľ nevidím dôvod pre celoštátne referendum“ stratilo opodstatnenie. Ten dôvod nastal Schulzovým verejným vyhlásením…
A to „jadro“ ostane samé…
Hmm…
Spracované v opore o zdroj:
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/schulz-udelejme-z-eu-federaci-kdo-bude-proti-at-odejde_457943.html
K Trumpovmu vyhláseniu o Jeruzaleme
Nezvyknem vstupovať do diskusií pod cudzími článkami, urobil som tak výnimočne pod priloženým článkom dole:
Jednoducho a skratkou – židia boli, prišli a žili tam, kam sa postupne vracali a kde žijú, a kde majú jadro svojho vlastného národného štátu, dávno predtým, než ich zdecimoval a do diaspory vyhnal Rím…
A aby sa na nich „zabudlo“ Rím nazval aj ich územie Palestínou… (historický novotvar).
OSN/UNESCO (škandalózne proti izraelské rezolúcie o moslimoch a Chrámovej hore) bezočivo prepisujú biblickú a svetskú históriu.
Ak Izrael štyri islamské objekty zmetie z povrchu plošiny Chrámovej hory a postaví si na ich mieste (majú to v pláne, majú finančné zdroje a pripravenú vecnú vnútornú výbavu…) nový, centrálny, vše židovský svetový chrám (synagoga) v kontinuite so zničenými Dávidovým, Šalamúnovým a Heroda Veľkého, bude mať na to plné právo…
Ak sú Mekka, Medina a Chrámová hora v Jeruzaleme tri najposvätnejšie pútnické miesta islamu, jediný, centrálny židovský chrám má trojnásobné opodstatnenie.
Ako tretie z najposvätnejších miest islamu po Mekke a Medine, Chrámová hora, je s celým Mohamedovým príbehom blud… (nik Mohamedovo nanebo vystúpenie nevidel, nik ho nevidel na lietajúcom koni, a nemohol ho ani potvrdiť… stalo sa v noci a po tme). Hmm…
Ježišovo na nebo vstúpenie a premena sa udiala za plného jasu denného svetla a za mniohého svedetctva jeho učeníkov a verejnosti, stalo sa tak na hore Tabor…
https://www.blumental.sk/casopis/rok_2004/8-2004/cl04.htm
Otázke, prečo židia neprijali Ježiša ako svojho spasiteľa, prečo a ako očakávajú príchod svojho Mesiáša, ani o jednej zo zamurovaných vstupných brán do Jeruzalema, sa tento článok nevenuje… (vo veci témy článku niet dôvod).
A tu si moslimovia (okupanti Izraela a Jeruzalema) prídu, a obsadia Chrámovú horu (po roku 700 n.l.!), postupne so svojimi tromi mešitami a islamským múzeom…
Takmer 700 rokov po Kristovi..!
A židia majú na Chrámovú horu vstup obmedzený a nesmú sa tam modliť…
Pre veriacich židov úžasne urážajúce a ponižujúce…
Čo by ste robili, ako veriaci židia, ak by vám pochybný islam, lebo islam ako taký je, celý pochybný, a vznikol „umelo“ vymyslený politicky frustrovanými Izmaelitmi, ako opozícia (náboženská, ideologická a politická) voči judaizmu a kresťanstvu a vzal vám, pre vašu vieru, obrad a uctievanie to, čo je pre vás najcennejšie..?
Biblia a biblické Písmo je spoľahlivé od momentov jeho postupného vzniku a kanonizácie, až do konca dní…
Islam spoľahlivý nie je, pochybný je už aj tým, že nie je humanistický a, každá nová súra Korána mení význam a platnosť predošlej súry…
Na humanizmus á la islam sa len hrá a za humánny len vydáva…
Na to môžete vziať jed a znásilniť 72 v islamskom nebi čakajúcich detských panien… (a mladučkých chlapcov)…
Či Trump urobil-neurobil dobre, to, čo sa má stať, stane sa.
Trump to urýchlil.
Vyhlásenie Trumpa je najmä symbolické…
Žiadna z ambasád, sa tam, do Jeruzalema, reálne neponáhľa…
Arabov treba skrotiť, nevmestia sa do vlastnej kože, a zastaviť aj ich islamistickú svetovú expanziu…
Na to, ako treba riešiť izraelsko-palestínsky územný konflikt, odpoveď nemám, lebo riešenie neexistuje… (Trump má predložiť plán zmierenia Palestíncov s Izraelom).
Ešte aj o ten trvalý neriešiteľný pat sa zle zaslúžilo OSN a mocnosti (1947-8). Sú vlastne  zodpovedné aj za 6-dňovú vojnu…
A rezolúcie BR OSN? Nasrať! Prichádza žatva. Čo zasiali, idú žať. Zber úrody. A strom poznáš po ovocí…
Nech sa stane, čo sa má stať. Lebo: Písané je. Amen.
Izrael verzus Palestína – celé zle.
Neriešiteľné.
Európska únia nezaujala žiadny postoj k odstraňovaniu kresťanských náboženských symbolov z verejných priestorov územia EÚ, ani k ostrakizácii, supresii a genocíde kresťanov a likvidácii kresťanstva a kresťanov vo svete a na pôde Európskej únie.
Spolu s OSN ale EÚ odsúdila údajnú genocídu islamských sunnitských Rohingov v severnom Mjanmarsku (Arakánsko), ich vyháňanie a útek do ich pôvodného Bangladéša, ako nelegálnych prisťahovalcov, po udalostiach v auguste, kedy islamistické radikálne skupiny sunnitských wahhábo-saláfistických islamistov zaútočili na stanovištia armády v regióne a chceli nastoliť vládu islamu nad budhistickými Rakhinmi a jedným percentom nenápadných a vždy a všade politicky tichých kresťanov…
Naše médiá, kolaborujúce s Globálnym Prediktorom a pochybnými politikami a politikmi EÚ o konflikte a jeho pôvodnej príčine, neinformujú…
Navzdory aj tomu, že vedenie EÚ už artikulovalo svoj odťažitý vzťah k politikám USA a osobe Donalda Trumpa… (škodí vraj globálnej ekonomike).
Ide o asymetrického, stále sa prezidentovaniu učiaceho, nepolitického prezidenta, veľmi nepohodlného časti demokratov aj konzervatívcov, pod vplyvom amerických neokonzervatívcov a nad nimi Deep State…
Pápež František, neomarxistický pápež, novo ľavičiar, sa zastal len Rohingov… (!) Plne spolupracuje s OSN na jej Agende 2030 a dokumentoch Global Compact 1 a Global Compact 2. OSN predložil svoj 20 bodový plán oplodnenia Európy ako neplodnej, starej, čakajúcej Sáry, ktorá sa po pôrodných bolestiach bude tešiť, a legalizácie príjmu všetkých utečencov a imigrantov bez rozdielu ich motivácie…
V našich médiách stále ani zmienka. Tie, len opatrnícky o nových kvótach a revízii Dublin 3 a jej zmene na Dublin 4 (písal som):
https://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/
S vedením EÚ, predákmi „jadra“ a OSN, kolaboruje aj slovenský premiér a jeho podriadený minister zahraničných vecí, klamár a pre seba pracujúci kariéristický podvodník, osobnostne vážne narušený, bažiaci po svojej kariére v „jadre“ ešte mladý a ambiciózny Miroslav Lajčák…
Spracované v opore o zdroj:
https://www.hlavnespravy.sk/co-prinasa-sebou-trumpove-potvrdenie-jeruzalema-ako-hlavneho-mesta-izraela/1235242
Hoc len stručne a v skratke k sporu islam verzus svet
Ide o globálnu islamizáciu sveta pod islamským náboženstvom a jeho globálnou ideológiou svetového islamizmu (za ním, „hore“ je jehoislamský a svetový, nadriadený Globálny Prediktor).
Jeden otec (Abrahám) dvoch synov s dvomi ženami, matkami:
Hagar (mladá slúžka) – Izmaelova matka a už stará a prirodzene neplodná Sára (manželka Abraháma) – Izákova matka.
Prvorodený Izmael, otec Arabov a moslimov (Izmaelitov).
Druhorodený Izák, po Abrahámovi rodová línia vedúca od židov k Ježišovi a kresťanom…
Jedna rasa – semiti.
Spor o prvenstvo a dedičstvo po otcovi Abrahámovi.
Neriešiteľný spor medzi židmi, kresťanmi a islamom.
Islam, Izmaelovi potomkovia, si „prichádzajú“ do Európy vziať, čo im „patrí“ ako ich „dedičné právo“.
Nemrazí vás?
Poznámka:
Antisemitizmus je používaný zle – len proti židom.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok vložený 12.12. 2017:
Tu ale prebieha nový Sturm und Drang nach Osten zo strany USA a EÚ…
A ten treba zastaviť!
Presne: Tých zločincov treba zastaviť!
Inak bude znova Veľké Bum-Bum!
S neistým výsledkom.
Dožijeme sa ho?
Ak presťahujeme celé Rusko na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak presťahujeme Izrael so svetovým židovstvom na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Sunniti a šiiti budú mať čas a pokoj, nikým nerušení, mydliť a žrať sa medzi sebou…
A popri tom si nájdu čas aj na nás…
Ak islam presťahujeme na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak na Mars vysťahujeme aj kresťanov, bude na svete konečne mier a pokoj?
Ak tam pošleme komunistov, bude nám lepšie?
Tak kto teda vlastne je zdrojom zla a sváru na Zemi?
A kto vlastne okrem nás,  ostane na Zemi?
S kým sa potom budeme mydliť?
A koho by ste na Mars vysťahovali vy?
Na Mars treba poslať aj „voľnú globálnu“ ekonomiku, lebo voľná ekonomika, voľný obchod, nerovnajú sa slobodná ekonomika, slobodný obchod…
Takzvaná „voľná ekonomika a voľný obchod“ sú zotročujúce.
Pripravujú si papaláši, tí najbohatší zločinci, nové miesta na svoje prežitie na Marse, na Mesiaci?
Dočasné alebo trvalé?
Hotujú sa tam sami?
Keď túto našu Zem zničia?
Má to súvis s ich vesmírnym programom?
O čom je ten program?
Púha a čistá túžba túžba ľudstva po vede a poznaní?
Koľko vynikajúcich a dobre nimi platených vedcov pre nich pracuje v dobrej viere, že napomáhajú rozvoju ľudského pokroku?
Už americké, pri návšteve Mesiaca, vyslovené Neil Armstrongom 20 júla 1969:
„Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“
Kto je ľudstvo?
Som ľudstvo?
Sme, ste, ľudstvo?
Hmm…

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.26

Priemerná čítanosť: 1119

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  "Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi." Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu…

  Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z…

  Korčok: Účasť Matoviča pri prílete Sputniku V na Slovensko bola nevhodná. "Nikto z nás americkú vakcínu tak nevítal"

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na…

  Johnson: Vláda zvažuje prísnejšie tresty pre pašerákov migrantov

  0icon

  Londýn 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britská vláda zvažuje, že zavedie oveľa prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorí cez Lamanšský prieliv prevážajú migrantov bez potrebných…

  Vedenie Slovan Bratislava poprelo, že je blízko dohody s Hamšíkom. Viceprezidenta klubu Kmotríka taká špekulácia prekvapila

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik,SITA-Alexandra Čunderlíková)   Vedenie futbalového Slovana Bratislava poprelo dohady o tom, že na spadnutie je dohoda obhajcu slovenského titulu a…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

  0 icon

  Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

  Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

  0 icon

  Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

  Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

  Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA