Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam…

Publikované 10.12. 2017 o 11:15 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“
Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo…) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo ignoruje, že USA vznikali na multi rasovom a multi etnickom princípe…
Európa vznikala na princípe putovania a usádzania sa národov, na ich dnešných ustálených a rozhraničených územiach, ako národných štátov, a EÚ bola založená na princípe zjednotenia a spolupráce národných štátov, pôvodne a prvotne na spoločnom ekonomickom princípe, a najmä ekonomickej spolupráce a „vzájomne výhodného“ obchodu.
Na súčasné rozhraničenie štátov Európy mali v 20. stor. vplyv výsledky nedokončenej prvej a neskôr druhej svetovej vojny…
Orwellizmus „voľný obchod“ je lož. Taký obchod je zotročujúci; globálne zmluvy o „voľnom“ obchode sú právne ošetrené takmer neprekonateľnými sankciami.
Voľný obchod treba nahradiť slobodným obchodom (Trumpova idea).
Globalizácia to posrala a do zjednotenia a integrácie pridala „zhora“ Globálnym Prediktorom natískané a diktované, nesúrodé a nekompatibilné prvky mazania kľúčového identifikačného nezmazateľného národného princípu, zakladajúceho suverenitu národno-štátnych záujmov jednotlivých členských štátov EÚ v ich národnej diverzite…
Globalizátori, a tu a teraz, Martin Schulz, mienia zo štatútu EÚ postupne vymazať zvrchovanosť a suverenitu národných štátov…
Schengen je predstupňom budúceho zrušenia hraníc národných štátov a vytvorenie jednej „homogénnej“ únie, európskeho super štátu…
Poznámka (vysvetlivka): Súčasťou ja, jástva, ako súčasti osobného ega každej jednotlivej ľudskej osoby, je jej vlastná, osobná seba identifikácia (afirmácia, seba potvrdenie) ako osoby, majúcej konkrétny rasový a etnický pôvod, rodovú dedičnú príslušnosť k jednej rase, etniku a národu.
Martin Schulz a nielen, patrí k kľúčovým persónam EÚ, slúžiacim Globálnemu Prediktorovi, pracujúcim vedome alebo nevedome, na genocíde národov a zániku národných štátov…
USA a ich ústava vznikli ako inšpirované VFR a jej heslom: „Bratstvo rovnosť   sloboda!“ aj s jeho následnými krvavými následkami pre celú Európu a dvomi svetovými vojnami…
USA sú a existujú vo svojej podobe ako dôsledok konsenzu vojny Juhu proti Severu. A konsenzu demokratov a republikánov…
Na pozadí Schulzovho osobného priania (politický voluntarizmus) je jeho vízia kompatibilizácie EÚ s USA, na princípe federácie národných štátov, ako jedného celku, pre potreby a záujmy nadnárodného kapitálu a voľného obchodu, viazaného globálnymi nadnárodnými zmluvami typu TTP, TTIP, NAFTA, CETA…
Donald Trump také dohody odmieta.
Používanie výrazu „americký národ“ je zavádzajúce.
Európa nie je paralelou a kópiou USA.
USA boli založené podľa vzoru starej, pôvodnej, Európy, ibaže, ich občianska spoločnosť bola zakladaná a rozvíjaná imigráciou príslušníkov rás, etník a národov zvonka, včítane z afrického kontinentu, až do momentu zrušenia otroctva…
Pojem jednotný európsky národ neexistuje.
Pojem jednotný americký národ je blud.
Americký národ je za národ len vydávaný a ako národ označovaný.
Pojem národ je definovaný inak. Národ zakladá jeho homogenita jedného etnika v rámci jednej rasy.
Národ má štátotvorný potenciál. Je homogénny a preto jediný možný štátotvorný prvok.
Americký „národ“ je heterogénny pseudo národ, pričom trebárs (príklad) slovenský národ je homogénny, plus s ním, na území národa žijúce národnostné menšiny (práva národnostných menšín v spoločnom štáte so štátotvorným národom)…
Federatívne usporiadanie USA je politickým usporiadaním územných, nie národných celkov…
Pozor! V USA sa vo vnútri a v rámci pokračujúceho hnutia novej ľavice neomarxistov, slniečkárskych multikulturalistov, už od 60-tych rokov minulého stroročia, razí už aj nový ľudsko-právny pojem – multirasovosť, multietnicita osoby (zmiešaná rasová a etnická genetika a osobná identita). K ideológii multikulturalizmu pridajte multi rodovú ideológiu. Obe, implementované na vnútorné pomery Slovenska, porušujú Ústavu Slovenskej republiky, vecne: Čl.1, odsek 1 a 2 ústavy SR.
Príklad multirasovosti a multietnicity: Jimi Hendrix pochádzal z otca černocha a matky indiánky – zambo (zapnúť obraz a zvuk):
https://www.youtube.com/watch?v=XMGv4EewHdg
Federatívne usporiadanie Európy by bolo podľa, zatiaľ len predbežne vyslovenej vízie, zhodnej s víziou Caudenhove Kalergiho (tag: Kalergiho plán, Barnettova doktrína) politickým útvarom „zatiaľ ešte“ národných štátov…
Vedľajšia ale významná otázka: Ako by v nej bol definovaný a aké miesto by v nej mal politický islam?
Schulz to alebo robí vedome, a je alebo padnutý na hlavu, alebo nevedome a detto – je a mal by byť nesvojprávny?! Alebo postavený pred súd. Vyberte si.
Poznámka: Z jednej federácie ČSFR sme už (za zvláštnych okolností) ušli. Chceme do druhej? Tá bude lepšia a spravodlivejšia?
Na stole sú Spojené štáty európske?
A ich myšlienka sa páči aj ďalšiemu polobláznovi, Róbertovi Ficovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky: A odkiaľ premiér vzal na také niečo mandát? V ktorých voľbách? Akým referendom?
Premiér Fico pácha skutok únosu a zavlečenia Slovenska kamsi, kam nechcel mladý Kováč… ba, ešte ďalej…
https://www.hlavnespravy.sk/najpr-sokoval-schulz-potom-nas-premier-fico-pochvalil-viziu-o-spojenych-statoch-europskych/1235914
Diktatúra Globálneho Prediktora, ktorému a jeho ekonomickým globalistickým víziám, prekáža humánna diverzita rás a etník a národno-štátnych zvrchovaných a suverénnych celkov, a scientologicky (plus New Age) a to sa rovná New World Order (NWO), pracuje na zmiešaní vzájomne nekompatibilných civilizácií, rás, etník, kultúr a náboženstiev, a neskôr, na bielo hnedej rase s IQ 90, poslušne pracujúcej na výrobe a produkcii a konzumácii vlastných recyklovaných exkrementov (koprofágia) a kanibalizme, a ziskoch svojich otrokárov, a riskuje, že ľudstvo pol miliardovej Európy sa prebudí, a národné štáty sa Globálnemu Prediktorovi postavia čelom…
Schulz svojím vyhlásením, vydal priamy pokyn pre národno-štátne referendá o zotrvaní národných štátov (mimo pôvodného „jadra) v EÚ…
A tým aj Ficovo: „Zatiaľ nevidím dôvod pre celoštátne referendum“ stratilo opodstatnenie. Ten dôvod nastal Schulzovým verejným vyhlásením…
A to „jadro“ ostane samé…
Hmm…
Spracované v opore o zdroj:
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/schulz-udelejme-z-eu-federaci-kdo-bude-proti-at-odejde_457943.html
K Trumpovmu vyhláseniu o Jeruzaleme
Nezvyknem vstupovať do diskusií pod cudzími článkami, urobil som tak výnimočne pod priloženým článkom dole:
Jednoducho a skratkou – židia boli, prišli a žili tam, kam sa postupne vracali a kde žijú, a kde majú jadro svojho vlastného národného štátu, dávno predtým, než ich zdecimoval a do diaspory vyhnal Rím…
A aby sa na nich „zabudlo“ Rím nazval aj ich územie Palestínou… (historický novotvar).
OSN/UNESCO (škandalózne proti izraelské rezolúcie o moslimoch a Chrámovej hore) bezočivo prepisujú biblickú a svetskú históriu.
Ak Izrael štyri islamské objekty zmetie z povrchu plošiny Chrámovej hory a postaví si na ich mieste (majú to v pláne, majú finančné zdroje a pripravenú vecnú vnútornú výbavu…) nový, centrálny, vše židovský svetový chrám (synagoga) v kontinuite so zničenými Dávidovým, Šalamúnovým a Heroda Veľkého, bude mať na to plné právo…
Ak sú Mekka, Medina a Chrámová hora v Jeruzaleme tri najposvätnejšie pútnické miesta islamu, jediný, centrálny židovský chrám má trojnásobné opodstatnenie.
Ako tretie z najposvätnejších miest islamu po Mekke a Medine, Chrámová hora, je s celým Mohamedovým príbehom blud… (nik Mohamedovo nanebo vystúpenie nevidel, nik ho nevidel na lietajúcom koni, a nemohol ho ani potvrdiť… stalo sa v noci a po tme). Hmm…
Ježišovo na nebo vstúpenie a premena sa udiala za plného jasu denného svetla a za mniohého svedetctva jeho učeníkov a verejnosti, stalo sa tak na hore Tabor…
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2004/8-2004/cl04.htm
Otázke, prečo židia neprijali Ježiša ako svojho spasiteľa, prečo a ako očakávajú príchod svojho Mesiáša, ani o jednej zo zamurovaných vstupných brán do Jeruzalema, sa tento článok nevenuje… (vo veci témy článku niet dôvod).
A tu si moslimovia (okupanti Izraela a Jeruzalema) prídu, a obsadia Chrámovú horu (po roku 700 n.l.!), postupne so svojimi tromi mešitami a islamským múzeom…
Takmer 700 rokov po Kristovi..!
A židia majú na Chrámovú horu vstup obmedzený a nesmú sa tam modliť…
Pre veriacich židov úžasne urážajúce a ponižujúce…
Čo by ste robili, ako veriaci židia, ak by vám pochybný islam, lebo islam ako taký je, celý pochybný, a vznikol „umelo“ vymyslený politicky frustrovanými Izmaelitmi, ako opozícia (náboženská, ideologická a politická) voči judaizmu a kresťanstvu a vzal vám, pre vašu vieru, obrad a uctievanie to, čo je pre vás najcennejšie..?
Biblia a biblické Písmo je spoľahlivé od momentov jeho postupného vzniku a kanonizácie, až do konca dní…
Islam spoľahlivý nie je, pochybný je už aj tým, že nie je humanistický a, každá nová súra Korána mení význam a platnosť predošlej súry…
Na humanizmus á la islam sa len hrá a za humánny len vydáva…
Na to môžete vziať jed a znásilniť 72 v islamskom nebi čakajúcich detských panien… (a mladučkých chlapcov)…
Či Trump urobil-neurobil dobre, to, čo sa má stať, stane sa.
Trump to urýchlil.
Vyhlásenie Trumpa je najmä symbolické…
Žiadna z ambasád, sa tam, do Jeruzalema, reálne neponáhľa…
Arabov treba skrotiť, nevmestia sa do vlastnej kože, a zastaviť aj ich islamistickú svetovú expanziu…
Na to, ako treba riešiť izraelsko-palestínsky územný konflikt, odpoveď nemám, lebo riešenie neexistuje… (Trump má predložiť plán zmierenia Palestíncov s Izraelom).
Ešte aj o ten trvalý neriešiteľný pat sa zle zaslúžilo OSN a mocnosti (1947-8). Sú vlastne  zodpovedné aj za 6-dňovú vojnu…
A rezolúcie BR OSN? Nasrať! Prichádza žatva. Čo zasiali, idú žať. Zber úrody. A strom poznáš po ovocí…
Nech sa stane, čo sa má stať. Lebo: Písané je. Amen.
Izrael verzus Palestína – celé zle.
Neriešiteľné.
Európska únia nezaujala žiadny postoj k odstraňovaniu kresťanských náboženských symbolov z verejných priestorov územia EÚ, ani k ostrakizácii, supresii a genocíde kresťanov a likvidácii kresťanstva a kresťanov vo svete a na pôde Európskej únie.
Spolu s OSN ale EÚ odsúdila údajnú genocídu islamských sunnitských Rohingov v severnom Mjanmarsku (Arakánsko), ich vyháňanie a útek do ich pôvodného Bangladéša, ako nelegálnych prisťahovalcov, po udalostiach v auguste, kedy islamistické radikálne skupiny sunnitských wahhábo-saláfistických islamistov zaútočili na stanovištia armády v regióne a chceli nastoliť vládu islamu nad budhistickými Rakhinmi a jedným percentom nenápadných a vždy a všade politicky tichých kresťanov…
Naše médiá, kolaborujúce s Globálnym Prediktorom a pochybnými politikami a politikmi EÚ o konflikte a jeho pôvodnej príčine, neinformujú…
Navzdory aj tomu, že vedenie EÚ už artikulovalo svoj odťažitý vzťah k politikám USA a osobe Donalda Trumpa… (škodí vraj globálnej ekonomike).
Ide o asymetrického, stále sa prezidentovaniu učiaceho, nepolitického prezidenta, veľmi nepohodlného časti demokratov aj konzervatívcov, pod vplyvom amerických neokonzervatívcov a nad nimi Deep State…
Pápež František, neomarxistický pápež, novo ľavičiar, sa zastal len Rohingov… (!) Plne spolupracuje s OSN na jej Agende 2030 a dokumentoch Global Compact 1 a Global Compact 2. OSN predložil svoj 20 bodový plán oplodnenia Európy ako neplodnej, starej, čakajúcej Sáry, ktorá sa po pôrodných bolestiach bude tešiť, a legalizácie príjmu všetkých utečencov a imigrantov bez rozdielu ich motivácie…
V našich médiách stále ani zmienka. Tie, len opatrnícky o nových kvótach a revízii Dublin 3 a jej zmene na Dublin 4 (písal som):
http://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/
S vedením EÚ, predákmi „jadra“ a OSN, kolaboruje aj slovenský premiér a jeho podriadený minister zahraničných vecí, klamár a pre seba pracujúci kariéristický podvodník, osobnostne vážne narušený, bažiaci po svojej kariére v „jadre“ ešte mladý a ambiciózny Miroslav Lajčák…
Spracované v opore o zdroj:
http://www.hlavnespravy.sk/co-prinasa-sebou-trumpove-potvrdenie-jeruzalema-ako-hlavneho-mesta-izraela/1235242
Hoc len stručne a v skratke k sporu islam verzus svet
Ide o globálnu islamizáciu sveta pod islamským náboženstvom a jeho globálnou ideológiou svetového islamizmu (za ním, „hore“ je jehoislamský a svetový, nadriadený Globálny Prediktor).
Jeden otec (Abrahám) dvoch synov s dvomi ženami, matkami:
Hagar (mladá slúžka) – Izmaelova matka a už stará a prirodzene neplodná Sára (manželka Abraháma) – Izákova matka.
Prvorodený Izmael, otec Arabov a moslimov (Izmaelitov).
Druhorodený Izák, po Abrahámovi rodová línia vedúca od židov k Ježišovi a kresťanom…
Jedna rasa – semiti.
Spor o prvenstvo a dedičstvo po otcovi Abrahámovi.
Neriešiteľný spor medzi židmi, kresťanmi a islamom.
Islam, Izmaelovi potomkovia, si „prichádzajú“ do Európy vziať, čo im „patrí“ ako ich „dedičné právo“.
Nemrazí vás?
Poznámka:
Antisemitizmus je používaný zle – len proti židom.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok vložený 12.12. 2017:
Tu ale prebieha nový Sturm und Drang nach Osten zo strany USA a EÚ…
A ten treba zastaviť!
Presne: Tých zločincov treba zastaviť!
Inak bude znova Veľké Bum-Bum!
S neistým výsledkom.
Dožijeme sa ho?
Ak presťahujeme celé Rusko na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak presťahujeme Izrael so svetovým židovstvom na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Sunniti a šiiti budú mať čas a pokoj, nikým nerušení, mydliť a žrať sa medzi sebou…
A popri tom si nájdu čas aj na nás…
Ak islam presťahujeme na Mars, bude vo svete mier a pokoj?
Ak na Mars vysťahujeme aj kresťanov, bude na svete konečne mier a pokoj?
Ak tam pošleme komunistov, bude nám lepšie?
Tak kto teda vlastne je zdrojom zla a sváru na Zemi?
A kto vlastne okrem nás,  ostane na Zemi?
S kým sa potom budeme mydliť?
A koho by ste na Mars vysťahovali vy?
Na Mars treba poslať aj „voľnú globálnu“ ekonomiku, lebo voľná ekonomika, voľný obchod, nerovnajú sa slobodná ekonomika, slobodný obchod…
Takzvaná „voľná ekonomika a voľný obchod“ sú zotročujúce.
Pripravujú si papaláši, tí najbohatší zločinci, nové miesta na svoje prežitie na Marse, na Mesiaci?
Dočasné alebo trvalé?
Hotujú sa tam sami?
Keď túto našu Zem zničia?
Má to súvis s ich vesmírnym programom?
O čom je ten program?
Púha a čistá túžba túžba ľudstva po vede a poznaní?
Koľko vynikajúcich a dobre nimi platených vedcov pre nich pracuje v dobrej viere, že napomáhajú rozvoju ľudského pokroku?
Už americké, pri návšteve Mesiaca, vyslovené Neil Armstrongom 20 júla 1969:
„Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“
Kto je ľudstvo?
Som ľudstvo?
Sme, ste, ľudstvo?
Hmm…

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

Trump povedal, prečo nechce Rusko nazývať nepriateľom

Washington 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Donald Trump uviedol, že aj keď má Rusko silnú armádu, jeho ekonomika je relatívne neveľká a nechce ho nazývať nepriateľom. „Majú silnú armádu, ale ich ekonomika, ako viete, je oveľa menšia než v Číne. Nechcem ani použiť slovo nepriateľ (adversary). Môžeme…

Valerij Pjakin: „Trump je americký prezident, ktorý pracuje na úrovni globálnej politiky a je predstaviteľom globálnej elity“

Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Valerij Pjakin v najnovšej relácii tvrdil, že globálny prediktor sa miešal do majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, že Chruščov bol jasný trockista, šport sa už dávno zmenil na  politiku, Trump je zástupcom globálnej elity a je naladený protirusky, Komunistická strana je hlavným zradcom,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

0

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

7

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…