Testovanie testov a miery nášho zotročenia

 

Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete.

Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným dychom, či sa niekto do ich infantilných grafov údajného poklesu chorobnosti vďaka celoplošnému testovaniu obuje, ale po mesačnom verejnom mediálnom nezáujme o tento druh obuvi, zrejme tvorcovia štúdie a spol. nadobudli dojem, že to už majú prepečené a začali znova vystrkovať antigénové rožky. Tentoraz s testovaním školopovinných detí a tých Slovákov, ktorí ešte neprišli o zamestnanie a boja sa o neho prísť.

Prepečené to však nemajú, na prokuratúre sú trestné oznámenia, vo veci nezákonného testovania kórejských antigénových testov použitých v rozpore s inštrukciami výrobcu na občanoch SR, ktorí nevedeli, že sa zúčastňujú vedeckého výskumu, nedali k nemu súhlas, nedostali zaň odmenu, neboli poučení o rizikách a ich účasť nebola dobrovoľná, ale prišli na test pod existenčným sociálnym nátlakom.

Na testovanie testov ich vláda nahnala ako feudáli svojich poddaných, nad ktorými majú absolútnu moc – vrátane práva prvej noci, zmodernizovaného v rámci genderovej rozmanitosti rôznych úchyliek od tradičných intímnych zvyklostí na penetrovanie inej časti tela iným predmetom – ale nič to nemení na podstate veci: znásilnenie je znásilnenie.

Člen rady nášho o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania poslal 13.12.2020 žiadosť o informáciu podľa Zákona č. 211/2000 na Ministerstvo zdravotníctva SR s otázkami:

1, Kedy a ktorá etická komisia schválila štúdiu “The effectiveness of

population-wide, rapid antigen test based screening in reducing

SARS-CoV-2 infection prevalence in Slovakia”, ktorej spoluautormi sú

zamestnanci ministerstva zdravotníctva vrátane samotného ministra?

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1

2, Žiadam kópiu schvaľovacieho protokolu etickej komisie.

Ministerstvo dodnes neodpovedalo. Zrejme nemá žiaden argument na obranu ministra.

Pripomeňme si základné fakty: Autormi nového medicínskeho výskumu, ktorý je v štádiu odborného posudzovania, o.i. sú Martin Pavelka, Marek Majdan, Pavol Jarčuška a minister Marek Krajčí. Výskum zverejnili v MedRexiv, 2.12.2020 a abstrakte sa uvádza: „Výsledky nedávneho masového testovania na SARS-CoV-2 na Slovensku, … sme použili na … izoláciu infekčných prípadov spolu s ich členmi domácnosti. Prevalencia zistených infekcií sa znížila o 58% … do jedného týždňa. … Pomocou mikrosimulačného modelu zistíme, že tento pokles sa nedarí vysvetliť len opatreniami na kontrolu infekcie, ktoré boli zavedené v týždňoch predchádzajúcich zásahu, ale vyžaduje si ďalší vplyv izolácie, ako aj karantény členov domácnosti, ktorí mali pozitívny test počas kampane masového testovania.“ Ľudovo povedané: kombinácia lockdovnu a testovania vraj zachráni Slovensko pred kovidom.

A v ďalšom nachádzame dôkazy, že minister zdravotníctva Krajči a spol. ako autori vedeckej štúdie klamali a podvádzali. Klamali a podvádzali, keď vyhlásili, že: „boli dodržiavané všetky príslušné etické usmernenia a boli získané všetky potrebné schválenia IRB a/alebo etickej komisie“ a že „sa získal potrebný súhlas pacienta/účastníka a archivovali sa príslušné inštitucionálne formuláre“. Ak minister zdravotníctva a spol. tvrdia, že boli splnené etické kritériá, tento výrok je pravdivý len pre etické kritériá feudálneho nevoľníctva a Mengeleho pokusných fašistických laboratórií.

Je to hanba pre Slovensko z pozície ministra takto klamať a nepriznať možné skreslenie výsledkov testovania tým, že testujúce osoby mali finančnú výhodu, ak našli pozitívne testovaného. Toto je za hranicami akýchkoľvek limitov prípustných pre vedecké štúdie. Je vysoká pravdepodobnosť, že výsledky štúdie nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a grafy simulovanej relatívnej efektivity plošného testovania nezodpovedajú skutočnosti.

Ďalšie závažné fakty uviedla vo svojom Oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu z 9.12.2020 Slovenská lekárska únia špecialistov: „Firma SD Biosensor … potvrdzuje validitu na základe celkovo iba 426 testovaných ľudí v Brazílii a v Indii a testy nie sú ešte ani registrované v ŠÚKL. Podľa zákona 362/2011 Z.z. … by mali do 14 dní od uvedenia na trh zažiadať o registráciu … Podľa tlačovej správy WHO sa očakávalo, že prvé šarže pôjdu v októbri do Afrických krajín. Na stránke WHO je uvedené : ,V rámci tohto komplexného úsilia Nadácia Billa a Melindy Gatesových uzavrela samostatné dohody o objemovej záruke s producentmi rýchlych diagnostických testov … SD Biosensorom….‘ FIND a WHO spolupracujú na urýchlení vhodného využívania testov podporou výskumu implementácie, ktorý … ako sa Ag RDT môžu najlepšie využiť v zdravotných systémoch.“

Slovenská lekárska únia špecialistov z toho konštatuje: „Uvedené by mohlo nasvedčovať, že ide o podporovaný medzinárodný výskum na občanoch SR bez informovania a odsúhlasenia použitia testov príslušnými inštitúciami a občanmi samotnými na tento účel. Výskum zjavne finančne podporuje WHO spoločne s Billlom a Melindou Gatesovými, aby sa realizovali čo najväčšie počty testov. … tento výskum má prebiehať počas doby 6 mesiacov a máme za to, že na to je viazaná finančná motivácia garantov projektu. Navyše sa nedá vylúčiť, že na testovanie je naviazané následné očkovanie, u ktorého sa dá predpokladať ešte väčšia finančná motivácia pre jeho garantov.“ [1]

Tragédiou je, že vedecká štúdia, hoci je ešte len v štádiu recenzovania, je už predsedom vlády braná za bernú mincu, za dôkaz, že plošné testovanie pomáha znižovať chorobnosť na kovid a stáva sa preňho „vedeckou“ oporou – skalou, na ktorej postaví svoju testovaciu modlu.

Ak niekto nevie, čo sa v prvých dvoch kolách celoplošného testovania naozaj udialo, tu je vysvetlenie:

Kórejské testy, keď prišli na Slovensko boli pokusné a necertifikované –V príbalovom letáku sa uvádza, že boli testované len individuálne na ľuďoch s príznakmi ochorenia, pre ktorých sú určené. Testovaním na Slovensku sa de facto pre výrobcu otestovali aj na bezpríznakových ľuďoch a celoplošne. Minister zdravotníctva Krajči, len čo vyschol atrament jeho podpisu pod predmetnou vedeckou prácou, začal vytvárať podmienky na doplnenie svojej štúdie o ďalšiu vekovú kategóriu – naše deti. A zase pekne po feudálsky násilným nátlakom – ak chcú ešte niekedy vidieť školu zvnútra, najprv sa musia nechať znásilniť testovaním.

Protesty sa síce z radov rodičov i od školských odborov ozývajú, ale nedostatočné – obranné, ústupčivé. Pritom útok, tento raz v spolupráci s ministrom školstva je neprípustný pre demokratickú spoločnosť a je výsmechom ústavnému právu na vzdelanie. Sprevádza ho dotazník ministra školstva pre žiakov o nástupe do školy – rovnako etický ako vedecká štúdia ministra zdravotníctva a spol., pretože neeticky znásilňuje názor rodiča do dvoch možností pre jeho dieťa – rozlúčiť sa so školskými lavicami alebo nechať sa znásilniť/resp. pravidelne znásilňovať testovaním a smieť chodiť do školy. To je vrchol arogancie a brutálne manipulovanie výsledkov ankety, pretože násilne ženie rodičov ako ovce do dvoch nechcených košiarov. Výsledky takéhoto dotazníku sú absolútne nepoužiteľné pre objektívne zmapovanie názoru rodičov! Preto námietky rodičov by mali byť oveľa naliehavejšie, koordinované a pre ministra Gröhlinga citeľné! No preukazovaná impotentnosť otcov-rodičov v schopnosti obrániť si svoje deti zoči-voči s ministrom po chlapsky, motivuje ministra školstva na terorizovanie žiakov kloktaním a špáraním sa im v nose a celú vládu na ďalšie kolá testovania testov a miery zotročenia spoločnosti. Hor´ sa teda testovať, nech v zmysle štúdie všetci vyzdravieme!

Lenže okrem etického problému má plošné testovanie ďalší háčik. Viacero lekárov upozorňuje, že práve v časovej súvislosti s celoplošným testovaním sa na Slovensku začala zvyšovať chorobnosť a úmrtnosť na kovid tak, že sme sa stali lídri na svete a v televízii „musia“ ukazovať truhly a varovať nielen pred kolapsom nemocníc, ale aj pohrebníctva.

Všetky propagandistické lži sa v jednom príspevku nedajú vyvrátiť, preto sledujme len líniu témy článku.

Reálny stav je teda taký, že simulované grafy zo štúdie nezodpovedajú realite dopadu celoplošného testovania antigénovými testami, pretože nie sú schopné zmapovať jeho skutočné zdravotné dôsledky pre obyvateľstvo. A tie sú celkom iné, než deklaruje podvodná štúdia ministra zdravotníctva a spol.

Nezachytáva totiž ľudí priamo poškodených antigénovým testovaním, a nie je ich málo. Ak sa popýtate vo svojom okolí, budete prekvapení počtom obetí. Vyskytlo sa kadečo: priame alergické reakcie, opuchy, horúčky, choroby podobné chrípke, čo mohlo byť spôsobené samotnými testami, ktoré napriek tomu, že boli invazívne v kontakte s organizmom, v príbalovom letáku nemajú napísané svoje zloženie – čo je tiež škandálne, pretože niektorí vyslovene cítili v nose mokrý kus vaty nasiaknutej nevedno čím. Ďalej sa vyskytlo krvácanie po mechanickom poškodení, zápaly uší, problémy s očami, mnohé z problémov sú pretrvávajúce.

Ako je možné, že sa všetky tieto poškodenia zdravia zamietli pod koberec? Asi nová metla vlády dobre metie a pod vládnym kobercom je extrémne objemný priestor na špinu rôzneho druhu.

Navyše podľa rakúskych spolkových lekárskych komôr bol uvedený nevhodný návod na použitie: „rakúske lekárske komory Štajerska a Viedne varovali pred zraneniami, ktoré môžu vzniknúť pri výtere z nosohltanu. Boli už hlásené perforácie bázy lebky a likvorových fistúl. Perforácia je termín používaný na označenie prederavenia alebo prevŕtania tkaniva. … „Z USA už dostávame prvé správy o perforáciách bázy lebky a likvorových fistulách po odbere výterov, pretože rinobáza tu má miestami len papierovo tenkú kosť.“ (LK Štajersko)

V mnohých mediálnych správach, dokonca aj v návode na použitie rôznych rýchlotestov Covid19 AG, je uvedená nesprávna alebo nie ideálna technika odberu … Výtery nezaškoleným personálom nesú jednak riziko falošných výsledkov testu, jednak riziko poranenia nosových štruktúr a bázy lebky.“ [2] Ten návod však u nás používali aj rôzni poloamatéri a mimoriadne ohrozovali zdravie testovaných.

Prečo ho mimoriadne ohrozovali a čím, veľmi detailne opísal aj MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov v relácii Slobodného vysielača Sám sebe lekárom dňa 13.12.2020 podrobne opísal citlivú oblasť, kam sa podľa návodu antigénového testu zavádza tyčinka, a možnosti poškodenia zdravia. Že celkom navrchu nosnej dutiny sa nachádzajú výbežky čuchového nervu – jediného nervu v tele, ktorý nie je chránený a na tomto mieste sa otvára priamy vstup aj do mozgu. Ďalej uviedol: „Navyše je to oblasť, kde je poprepájané takmer všetko so všetkým, čím komunikujeme so svetom. … Poškodenie v tejto oblasti je v oblasti výstupu čuchových nervov, preto sa môže rozšíriť na celú túto oblasť. … baktérie alebo vírusy … prestupujú cez tkanivá alebo infikujú lymfatické cievy, napadnú nejaké lymfatické uzliny a šíria sa po lymfatických cestách. Alebo sa šíria po cievach alebo priamo po nervoch.

… Preto mnohých ľudí po vyšetrení, po tom surovom napchatí tyčinky až celkom na vrchol klenby … bolela hlava. … Poškodených bolelo oko, bolela ich koža na tvári, nemohli žuvať a podobne. Tí, čo im to ustúpilo, môžu hovoriť o šťastí a pri ďalšom poškodení by už ťažkosti mohli pretrvávať navždy.

To je absolútne typické pre našu realitu, že nikto nehovorí o komplikáciách. … Neviem, prečo sa robil test tak, že sa vrazila tyčinka a opakovane sa s ňou točilo a mnohým tiekla aj krv – tak drasticky sa to robilo. Absolútne sa nič nezohľadňovalo. Napísali sme to v našom oznámení o skutočnostiach, ktoré sme rozposlali na okresné prokuratúry. … Ak si pozrieme anatomické pomery, ak vidíme celý priestor, ktorý môže byť poškodený, a samozrejme je tam prepojenie až na miechu, konšpirátori by mohli uvažovať, či opakované testovanie, pri ktorom zasahujeme do tejto rizikovej oblasti nesleduje zámerne tento účel. No ja sa držím radšej faktov. Testy sú nepresné, robili ich aj nekvalifikovaní a nevyškolení pracovníci za neadekvátnych podmienok v rozpore s odporúčaním výrobcu … neboli robené len u príznakových pacientov … Z celého testovania mám dojem, akoby vôbec nešlo o seriózny výsledok, ktorý má zastaviť šírenie nejakej nákazy, ale len o vykonanie takého testovania za každú cenu a v čo najväčšom počte.“

Navyše MUDr. Janco uviedol veľmi závažnú informáciu, že „poškodením sliznice pri testovaní sa otvorila vstupná brána – je otázka, ak by niekto chcel mať príliš bujnú fantáziu, tak môže povedať, že sa otvára už pre to, čo sa nachádza v testovacej tyčinke. Však my vieme veľmi dobre, a uviedli to seriózni ľudia, že dali testovacie tyčinky do laboratória a boli pozitívne na kovid bez toho, aby boli použité! Niektoré. Sú správy aj o nanočasticiach o všeličom možnom.“ [3]

Z týchto výrokov priamo možno vydedukovať, prečo sa mohla po celoplošnom testovaní výrazne zhoršiť situácia s nákazou na kovid. Slováci boli poškodení testovaním, zrejme aj infikovanými testami. A teraz sa chystajú ďalšie testovacie kolá?!

Časovú súvislosť zvýšenej chorobnosti po testovaní si všimol aj MUDr. Bukovský. Vo svojej videoreláci Iba blázon robí dookola stále to isté a čaká od toho iný výsledok“ sa vyjadril takto: „Čo ak nárast pozitívnych prípadov od konca novembra prinajmenšom z určitej časti je v skutočnosti následkom šírenia počas tých predošlých testovaní? Časovo to zodpovedá a zodpovedá to aj logike veci.“

Podobne sa vyjadril na FB MUDr. Jozef Marec z Čadce: „urobil z nás laboratórne krysy s katastrofálnym následkom. Som presvedčený absolútne, že prudký nárast nových pozitívnych prípadov má na svedomí antigénové tzv. testovanie a hlavne spôsob akým sa vykonávalo.“

Ak sa sleduje prudko rastúca krivka mŕtvych na kovid, ku ktorej strmému sklonu mohlo prispieť plošné testovanie, treba dodať, že o zvyšovanie počtu mŕtvych bolo postarané aj inak, a to ponúkaním úplatku 800 či až 2000 eur alebo uhradenia nákladov za pohreb, ak pozostalí dajú súhlas s príčinou smrti kovid. Kto má o toto záujem? Kto toto financuje? Nezodpovední zodpovední štátni úradníci by mali vysvetliť tento častý jav. Aj to, prečo zrazu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dal vraj pokyn, aby sa nevykonávali pitvy na určenie ochorenia na kovid.

Aby toho „konšpiračno“-kriminálneho Kocúrkova nebolo dosť, spomeňme nezmyselnosť celého testovania a jeho nulový prínos k zdravotnej situácii.

Veď si uvedomme, že vláda svojím postupom vynakladá obrovské finančné a ľudské zdroje na zabránenie šírenia infekcie len jedným z minimálne šiestich spôsobov šírenia, a to na prenos ochorenia od bezpríznakových ľudí. Pritom už v auguste hovorkyňa WHO prezentovala informáciu, že takýto prenos je mimoriadne zriedkavý. Prečo kvôli nemu ničíme hospodárstvo, životy ľudí, obmedzujeme normálny život, degenerujeme deti…. Prečo správa WHO sa doteraz neprešla cez uši do mozgu členom vlády SR. Možno preto, že im chýba niektorý z elementov prenosu?

Výdavky na hospodárske a spoločenské obete sú celkom zbytočné, pretože, ak by aj boli efektívne, zabezpečujú len minimálny teoretický prínos.

Oveľa dôležitejšie je venovať sa ďalším spôsobom prenosu. Vymenujme si všetky známe:

1, Prenos z príznakových pacientov – ten sa dá veľmi ľahko eliminovať aj bez testovania, tejto forme sa tu venovať netreba. Stačí odporučenie: Ak si chorý, ostaň doma!

2, Prenos kontaminovanými testami. Napriek tomu, že iné štáty zaznamenali kontamináciu testov, u nás sa štátny systém nestará o takúto kontrolu. Kontaminované testy sa našli napríklad v Anglicku, USA a tajné služby Bieloruska odhalili, že každý tretí test bol infikovaný koronavírusom. A aj na Slovensku svedčia niektoré zdravotné komplikácie po celoplošnom testovaní o tom, že niektoré testy boli kontaminované. Spomenul to aj MUDr. Janco.

3, Prenos prostredníctvom chemtrails. Bol pozorovaný napr. v Taliansku a ja mám podobnú osobnú skúsenosť. Príznaky ochorení nastali vzápätí po tom, ako lietadlá nad danou lokalitou vypúšťali chemtrails. Na tento výskum či sledovanie sa však vôbec nezameriava pozornosť, nerobí sa odber vzoriek na prítomnosť koronavírusu alebo iných dráždivých látok, ktoré vyvolávajú efekt zápalu dýchacích ciest.

4, Ťažké „prípady kovidu“ ako dôsledok bioinformačného ožiarenia. Na tento fakt, upozornila medička a biologička, ktorá pracovala aj v tajných medicínsko-biologických laboratóriách, Nadežda Ščekočichinová. Uviedla: „Bioinformatika, modelovanie živých objektov a ich funkcií, sa stlala samostatným odvetvím IT-technológií. … Takto možno považovať koronavírus za objekt počítačového modelovania. Čo znamená, že bol vytvorený zodpovedajúci počítačový program a prenáša sa ku všetkým ľuďom pomocou laserovej techniky s mohutným tokom energie na Zem. Z toho sú už u mnohých pozitívne testy. … A stadiaľ pochádza zhoda klinického obrazu koronavírusovej infekcie a klinického obrazu akútnych chorôb z ožiarenia – rádioaktívnych a vysokofrekvenčných. Kto neverí, nech si pohľadá literatúru a porovnáva. Hoci základná literatúra o tejto otázke je utajená. … Ožiarenie sa najskôr vedie z americkej stanice, ktorú v auguste 2018 vypustili na obežnú dráhu. Teraz sa budujú stožiare na zabezpečenie rýchleho internetového spojenia cez túto stanicu.“ [4]

Zhoršenie môže nastať v dôsledku zavádzania 5G sietí. Všetko sa to môže diať ako náhodný vedľajší účinok, alebo ako cielené pôsobenie cez zariadenia telekomunikačného prenosu špeciálnou frekvenciou.

5, Kvantový prenos vírusu, na ktorý upozornili nedávno zosnulý kandidát na Nobelovu cenu za medicínu 2021 Piotr Gariaev a Boris Ratnikov, bývalý zástupca náčelníka ruskej Federálnej služby ochrany. Vysvetlili, že vírus nemá len fyzickú zložku ale aj pole, kvantový ekvivalent. A nemusíme sa nakaziť priamym kontaktom s človekom, ale kontaktom s takýmto poľom. Gariaev vysvetlil: „Vírusy predstavujú systém vyžarovania vlastnej genetickej informácie. Teda nie je potrebné, aby sa vírus dostal do organizmu. Stačí, ak sa tam dostane jeho kvantová kópia. … To je časť lingvistickej novej genetiky, ktorá sa nachádza v rozvoji, ale žiaľ v utajených, vojenských štruktúrach. … vírus sa šíri v príliš veľkej miere, aby sa to dialo len tak. … Princíp je rovnaký: vytvorenie kvantových ekvivalentov genetického aparátu, ktoré sa môžu šíriť všetkými smermi. Možno ich dokonca nasmerovať na nejaké štáty, … Človek sa musí pozdvihnúť do vysokých duchovných výšok, mentálne sa ochrániť. A vtedy vlastný organizmus začne pracovať, sám seba ochraňujúc.“ [5]

A napokon vysvetlenie Borisa Ratnikova: „čo je to koronavírus? Je to biologická forma života, ktorá disponuje kolektívnym rozumom, kolektívnym myslením. A tento vírus existuje v dvoch formách: fyzickej a ako pole. Fyzická forma sa môže odovzdávať vzdušno-kvapôčkovou cestou a forma poľa môže prenikať pomocou rezonancie cez naše biopole. … Imunita závisí od vibrácií, ktoré vyžarujeme. … Vysoké frekvencie závisia od čistoty našej duše, od našich myšlienok, či sú čisté, či nie. … človek, u ktorého sú negatívne vlastnosti a stojí na nízkych vibráciách, bude viac priťahovať tento vírus.“ [6] V tomto smere vláda a médiá robia všetko pre väčšie šírenie vírusu – držia ľudí v strachu, strese a vzájomnej nenávisti, zatvárajú chrámy, aby ľudia nenašli vnútorný pokoj a umŕtvila sa im duša.

6, Prenos z bezpríznakového človeka. Tento prenos je najmenej pravdepodobný a naň sú zamerané takmer všetky opatrenia v SR.

Rýchlosť rozšírenia koronavírusu svedčí o tom, že prenos sa nešíri kvapôčkovou infekciou z človeka na človeka, ale že o iný prenos, a je veľmi pravdepodobné, že cielený a úmyselný, o čom početné zmienky „mocných sveta“ o pandémii dávno pred jej vypuknutím.

A efektivita prijímaných opatrení proti šíreniu koronavírusu sa dá porovnať s tým, ako keby sme pred mrazom dôkladne utesňovali okná čo najkvalitnejším drahým tesnením, pritom nechali dokorán vchodové dvere.

A v svetle ďalších možností prenosu vyzerá matovičovsko-krajčiovské testovanie ako tanec afrických domorodcov okolo vatry v snahe nakloniť si zlých duchov a zahnať chorobu. Vlastne neviem, či je to vhodné prirovnanie. Neviem totiž, či by napokon africkí domorodci neboli v boji proti kovidu úspešnejší.

 

[1] https://www.ssn.sk/23456/oznamenie-o-skutocnostiach-nasvedcujucich-spachaniu-trestneho-cinu/

[2] https://www.hlavnespravy.sk/lekarske-komory-varuju-pred-zraneniami-sposobenymi-vytermi-z-nosohltanu/2402050

[3] Celý prepis výpovede MUDr. Janca o testovaní je v časopise Čierne na bielom 1/2021

[4] Zdroj: Čierne na bielom 9-10/2020

[5] Čierne na bielom 1/2021

[6] Čierne na bielom 11/2020

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Iva Vranská Rojková

O AUTOROVI

Som spisovateľka, publicistka, prekladateľka a občianska aktivistka a mám "zlozvyk" hľadať pravdu aj na tabuizovaných teritóriách a sprostredkovávať ju ľuďom, ktorí ešte majú záujem počúvať.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 17

Celkové hodnotenie: 20.66

Priemerná čítanosť: 3434

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Chmelár varuje: Nepodľahnite propagande! Dáva návod, ako sa rozhodovať pri voľbách

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   Otázkami koho voliť ľudia zaplavujú známe osobnosti nielen pred voľbami. Avšak len málo z nich vám odpovie konkrétnym…

  Širokospektrální prezident bez názoru jako symbol doby

  0icon

  Praha 27. septembra 2023 (HSP/Sichtarova/Foto:TASR - Barbora Vizváryová)   Už jsme tu mluvili o marných nadějích českých demonstrantů. Mluvili jsme tu i o teorému středového…

  O státním a soukromém

  0icon

  Praha 27. septembra 2023 (HSP/Petrhampl/Foto:Pixabay)   Vyrůstal jsem v tom, že všechno soukromé je poctivé (protože zákazníci platí dobrovolně) a všechno státní nepoctivé (protože zákazníci,…

  Pacienti a zamestnanci UNB, NÚSCH a NOÚ môžu voliť priamo v nemocnici

  0icon

  Zamestnanci aj pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národnom onkologickom ústave (NOÚ) budú môcť odovzdať hlas…

  Sudca M. Kurinec je disciplinárne vinný, na jeden rok mu znížili plat

  0icon

  Sudca Mestského súdu Bratislava IV Marián Kurinec je vinný zo závažného disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil nečinnosťou vo viacerých veciach.

  čuč. gen. Michal Koudelka

  0icon

  Praha 27. septembra 2023 (HSP/Vidlakovykydy/Foto:Screenshot Youtube/HlídacíPes.org)   Dnes nemohu psát o ničem jiném, než o vystoupení našeho vrchního čučkaře Koudelky, který v hodině dvanácté přispěchal…

  Eštok upozorňuje, že PS má ideologický program, ktorý vám ale riadne načrie do peňaženky

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   "Ako vás PS svojimi nezmyselnými nápadmi pripraví aj o posledné euro čo vám ostalo z výplaty," nazval Matúš…

  Pred respiračnými ochoreniami sa možno chrániť nosením respirátora

  0icon

  Pred respiračnými ochoreniami sa možno chrániť nosením respirátora. Úrad verejného zdravotníctva SR ho odporúča nosiť najmä v nemocniciach, čakárňach a ambulanciách lekárov, domovoch sociálnych služieb…

  OS Žilina kúpil dve administratívne budovy, potrebuje rozšíriť priestory

  0icon

  Okresný súd (OS) Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici od spoločnosti Reinoo Rent Žilina za celkovú sumu 14,45 milióna eur. Vyplýva…

  Scholz a Berbocková v rozpakoch. Dav ich vypískal

  0icon

  Berlín 27. septembra 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Nemci vypískali nemeckého kancelára Olafa Scholza a nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Berbockovú počas ich predvolebného turné v krajine…

  Vášeň v Tebe

  Vedci sa naučili jazyk kurčiat? "Prelomový výskum"

  0 icon

  27.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Premýšľali ste niekedy, o čom hovoria sliepky? A hoci sa táto otázka na prvý pohľad môže zdať absurdná, vedcov zaujala natoľko, že sa rozhodli rozlúštiť „kuraciu reč“. Je možné, že vďaka umelej inteligencii sa dozvieme o emočných stavoch týchto vtákov.

  Klamlivo podobné, a predsa odlišné. Na jeseň nádherne kvitne len jeden druh

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Pohľad na vresy v záhradách nikoho neprekvapí. V posledných rokoch ich popularita vzrástla a stali sa jedným z najľahšie kúpiteľných druhov. Sú ideálne na vytváranie očarujúcich vresovísk. Okrem vresov, hlavných predstaviteľov tejto skupiny, patria do tejto čeľade aj vresovce. Ich názvy znejú podobne a…

  Slováci si takúto kávu vyberajú radi. Obsahuje menej kofeínu, ale je zdravšia?

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Je jednoduchšia na prípravu, rýchlejšia a vždy chutí rovnako - to sú najväčšie výhody instantnej kávy. Podľa prieskumu si tento druh kávy vyberá 38 % Slovákov. Napriek takému veľkému počtu fanúšikov sa o instantnej káve a jej vplyve na zdravie hovorí oveľa menej ako…

  Vložte banány do zelených paradajok a prikryte pergamenovým papierom. Na výsledky nebudete musieť dlho čakať

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Nie všetky paradajky dozrejú pred koncom sezóny. Ak sú niektoré kúsky ešte zelené, stále ich budete mať možnosť zjesť. Aj keď si budete musieť pár týždňov počkať, tento trik sa oplatí vyskúšať. Stačí dať banány do paradajok a uvidíte, čo sa stane.

  Na nahromadenie 1 kg je potrebné vyčistiť až 30 úľov. Posilňuje imunitu, redukuje brucho

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Včelí peľ nie je nič iné ako spracovaný peľ kvetov. Považuje sa za najcennejší včelí produkt a jeho cena je mnohonásobne vyššia ako cena medu. Na jeseň a v zime je hlavnou potravou pre včeliu matku a mladý hmyz. Prečo by po ňom mali…

  Armádny Magazín

  Prečo sa NATO opäť chystá bombardovať Belehrad

  0 icon

  USA, 27.september 2023 - Prečo predstavitelia NATO hrozia Belehradu novým bombardovaním a prečo ho severoatlantický blok môže zopakovať.   Čo sa deje v Srbsku Predseda Európskeho výboru pre rozšírenie NATO Günther Fehlinger vystúpil s rezonujúcim vyhlásením, v ktorom na pozadí útoku neznámych ozbrojencov na kosovských policajtov vyzval alianc

  Koľko ukrajinských vojakov od leta už využilo otvorenú ruskú frekvenciu a vzdalo sa

  0 icon

  Ukrajina, 27. september 2023 - Počet vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí sa dobrovoľne vzdali, neustále rastie, čo sa stalo obzvlášť viditeľným po spustení otvorenej frekvencie 149, 200 "Volga". Okrem toho mnohí Ukrajinci, ktorí sa chystajú vzdať, si so sebou berú zbrane a strelivo. Naposledy v smere Svatove-Kreminna skupina bojovníkov Ozbrojených…

  Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora

  0 icon

  Rusko, 27.september 2023 - Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci krok predsedu vl

  Najpravdepodobnejšia verzia budúcnosti. Čo predstavuje Koščejova ihla organizátorov svetovej hry

  0 icon

  Rusko, 27.september 2023 - Možno sa globálna finančná oligarchia, ktorá si narobila vo svetovej kríze poriadnu šarapatu, pokúsi z nej dostať nastolením akéhosi globálneho fašizmu. S mocou najvyššej kasty vyvolených, so sofistikovanými prostriedkami kontroly a potláčania, systematického ničenia "nadbytočného obyvateľstva". Pre mňa ako historika je fašizmus veľmi špecifický jav sp

  Pasca pre Západ. Môže sa konflikt na Ukrajine skončiť rozpadom EÚ a NATO?

  0 icon

  USA, 27.september 2023 - Ukrajinská armáda robí pokroky v protiofenzíve, zdôraznil koordinátor strategickej komunikácie Bieleho domu Kirby počas nedávneho brífingu pre médiá. Klame , o takýchto vyhláseniach sme sa už dávno dozvedeli. Jednému aj druhému Kirby určite dobre vie, aký je skutočný stav vecí na ukrajinskom fronte NATO - Rusko,…

  TopDesať

  Ako ohrozuje špáranie v nose tvoje zdravie?

  0 icon

  Špárame sa v nose, pretože sa nudíme, sme nervózni, alebo máme alergie, alebo to pre niektorých býva zlozvykom. Či už si to chceš pripustiť alebo nie, väčšina z nás si aspoň raz špárala prstom v nose. Väčšina z nás, našťastie, vie, že tento zvyk je na verejnosti neprípustný, takže sa nemusíme pozerať…

  Tieto geniálne dizajnové nápady premenili na realitu!

  0 icon

  Dnes vám s neskrývaným nadšením predstavíme niektoré dizajnové nápady, ktoré nám tentoraz skrížili cestu. Možno vás napadne, aké návrhy máme na mysli... ale dobre, kde je zábava, keď všetko hneď pokazíme, čo? Napriek tomu by sme vám však možno mohli trochu priblížiť, čo vás čaká, keď budete rolovať dole. Keď…

  Fotografie dokazujúce, že deti vždy vedia, ako vás rozosmiať!

  0 icon

  Deti vždy vyvádzajú rôzne neplechy alebo robia veci, ktoré vás rozosmejú. Málokedy sa aspoň na sekundu zamyslia nad dôsledkami toho, čo robia, alebo si uvedomia, ako smiešne vyzerajú. Niekedy neviete, či sa máte smiať alebo plakať. Ich nevinná spontaneita nás však často prinúti pousmiať sa a pripomenúť si, že život…

  Ženy sú pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami

  0 icon

  Psychologička Linda Nielsen vysvetľuje, prečo sú ženy pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami. Vzťah medzi každým otcom a dcérou je jedinečný. Dobré alebo zlé, odkaz tam bude vždy. To, čo upútava pozornosť psychológov, je to, ako všetci otcovia, prítomní aj neprítomní, majú vplyv na výchovu svojich dcér. Rodičovstvo zahŕňa správanie, mechanizmy…

  Toto je dôvod, prečo má vaše vajíčko natvrdo zelený žĺtok

  0 icon

  Ak sa čudujete, prečo má vaše vajíčko natvrdo niekedy zelený žĺtok, tu je návod, ako ho vyšperkovať. Či už pripravujete diabolské vajíčka na letný piknik alebo šľaháte vaječný šalát na sendviče, je mimoriadne znepokojujúce, keď rozkrojíte prvé vajce a objavíte obávaný zelený vaječný žĺtok uvarený natvrdo. Čo sa deje? Mnohí z…

  FOTO DŇA