Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste.

Tak ste sa konečne dočkali. Idem rozbaliť projekt, ktorý sme s priateľmi pripravovali už dlhšie, a ktorý som avizoval posledné asi dva mesiace. Nejdeme v ňom spájať strany, pretože taký cieľ sa ukazuje po dvoch rokoch úsilia totálne nerealizovateľný. Všetky relevantné strany, o ktorých ľudia vedia, sú oligarchické. Lebo majú oligarchické finančné zdroje, oligarchickú mediálnu podporu, oligarchické vedenie. Poraziť ich možno iba nelineárnym spôsobom.

Otázka znie, aký koncept ponúkame? Mediálny monopol a totalitná cenzúra sa dajú obísť iba spojením, zosieťovaním vlasteneckých, antiliberálnych odhodlaných sŕdc, dušímozgov. Čiže spájaním jednotlivcov. Nielen tých, ktorí majú najvyššie vzdelanie. Slovensko bude potrebovať všetkých ľudí dobrej vôle.

Nasledujúca otázka znie, pod akou strechou ich chceme spojiť? Pozývame vás pod strechu inštitútu, ktorý má svoju nezaťaženú históriu a výsledky predovšetkým v sociálnej dimenzii. V polovici novembra bol zvolený za predsedu a štatutára Inštitútu sociálno-ekonomických otázok (ISEO) Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS. Tradičnú silnú sociálnu dimenziu akceptovaním funkcie jeho voľba zásadným spôsobom posilňuje o národno-štátnu dimenziu, ako aj o tradicionalisticko-republikánsku hodnotovú  dimenziu. Ambiciózny zámer nového vedenia ISEO sa podarí len zapojením čo najviac z vás.

Prečo práve inštitút? Výhodou inštitútu je, že môže spájať ľudí bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Inštitút umožňuje dostať do jedného spoločného záprahu tradicionalisticky a republikánsky mysliacich suverenistov so silným sociálnym cítením rôznych strán bez toho, aby porušili stanovy strán. Môžu v ňom pôsobiť aj príslušníci ozbrojených síl a zborov bez toho, aby porušili prísahu. Aj štátni zamestnanci, aj nezávislí poslanci. Tak študenti, ako aj dôchodcovia. Ba aj aktívni kňazi, ak uznajú za vhodné.

Aké sú kritériá vstupu? Ľudovo povedané „prijímacie“ kritériá sú veľmi jednoduché a zrozumiteľné. Prvým je stotožnenie sa s filozofiou suverenizmu, vyjadrenou v dokumente s názvom Nitrianska deklarácia. Druhou je stotožnenie sa s minimalistickým 13-bodovým programovým zameraním publikovaným spolu s predchádzajúcim dokumentom na webe: www.oziseo.sk Tretím je odmietanie akejkoľvek formy revizionizmu, kolonizácie a federalizmu, vrátane nostalgie po bývalých štátoch, ktorých bola naša vlasť súčasťou a bezvýhradný rešpekt k vlastnej štátnosti, ako k najvyššej kolektívnej hodnote. Štvrtým je racionálne a argumentačne zdôvodnené odmietanie všetkých, aj pekne vyzerajúcich konceptov, ktoré napomáhajú posilneniu moci oligarchie a zotročovania tak národov, ako aj jednotlivcov. Teda striktné presadzovanie slobody národov a ľudí, aj vzájomného rešpektu k rozdielnostiam, všetko vo vyváženej forme jednoty práv a povinností. Na webstránke ISEO sú publikované aj formálne kritériá: zaplatenie vstupného členského príspevku a postup podania prihlášky.

Prečo je to potrebné? Zahraničím živených analytických inštitútov je masa. Slúžia tým, ktorí ich živia. Vlasteneckých je ako šafranu, možno ešte jeden. Takým je a bude ISEO. Vo vedení ISEO sme si uvedomili, že problém Slovenska nie je v tom, že nám vládnu strany a politici. To nám podsúvajú. Skutočný problém je v tom, že našu vlasť si uzurpovali nepolitici a antipolitici z nestrán. Alebo z oligarchických zdrojov ovládaných bábkových príveskov, tváriacich sa ako strany. Navyše nám v celej línii vládnu nepolitici nepripravení na vládnutie v požadovanom rozsahu na konkrétnu úroveň. Výsledkom nepripravenosti je, že si privlastňujú štát a chcú mu vládnuť. Nepripravení politici nechápu, že oni môžu štát len spravovať, lebo patrí nám všetkým, jeho občanom. Dá sa to zmeniť len prípravou budúcich politikov na správu štátu. To je jedno z poslaní združenia.

Kto a na základe akých vstupov bude pripravovať politikov na správu štátu? Tu prichádza na rad koncept, naznačený v titulke. Našou ambíciou je zmobilizovať doslova „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Je v tom cítiť aj vojenský pôvod a vzdelanie štatutára a predsedu. Ale je v tom zároveň logika. Vojsko potrebuje radových vojakov. To sú tí, ktorí sú v kontakte s realitou. Sú to oči, uši, od ktorých hlásení závisí rozhodovanie dôstojníkov a generality. Sú to ruky a nohy, ktoré realizujú rozhodnutia. V prenesenom zmysle sú to tí, ktorí sa nechcú angažovať v politike. Ale záleží im na výsledku. V našom vojsku v prvej línii nemusia byť len mladí, ale vítaná je veková vyváženosť. Jadro ich činnosti bude popísané v smernici inštitútu (webstránka pod číslom 2). Okrem iného budú strážcovia spravodlivosti v asi 6 tisíckach volebných komisií.

Vojsko potrebuje aj poddôstojníkov. To sú tí, ktorí v prenesenom zmysle chcú napomáhať realizácii suverenistickej politiky na úrovni miestnych poslancov samosprávy. V rámci celej republiky ide o pár desiatok tisíc jednotlivcov. Budú členmi tímov pod našimi krídlami pripraveného dôstojníckeho zboru budúcich starostov a primátorov. Manažérov politiky na samosprávnej úrovni. Ale aj dovedna 416 poslancov župných zastupiteľstiev. Vyšším dôstojníckym zborom sú aj radoví poslanci parlamentu, ktorých je v súčasnosti 150, aj politické funkcie v rámci štátnej správy. Doslova stovky, napríklad len predsedovia okresných úradov a ďalší. Nepripravené antistrany svoju nepripravenosť kamuflujú výberovými konaniami. Nuž a nastupuje generalita. Začínajúc ôsmymi županmi. Ale vrcholne pripravenú generalitu tvoria aj vedenia parlamentu, ich výborov, vedenia ministerstiev a iných kľúčových inštitútov. Každá úroveň si vyžaduje zodpovedajúcu prípravu. My sme identifikovali 5 úrovní prípravných kurzov, zakončených certifikátmi. Chceme, aby sa každý kandidát na poslanca mohol opierať o našim inštitútom vyformovaný tím, ktorého členovia sa tiež budú formovať. Všetky podrobnosti záujemcovia o vstup nájdu na webstránke ISEO. Ponúkame priestor na angažovanie sa pre vysoké tisícky ľudí.

Otázka je, kto budú inštruktori, lektori. Znovu to budú len členovia združenia. Tí, ktorých na základe prihlášky identifikujeme a dostanú ponuku, alebo prejavia záujem. Chceme sa učiť spoločne a navzájom. Nepotrebujeme, aby nás manipulovali neoliberálni lektori-agenti s importovanými príručkami. Poradíme si sami. Nejdeme robiť nalievareň múdrosti, ideme vytvoriť platformu na vzájomné formovanie. Vytvoríme aj „Radu starších“, bude z koho. Znovu len z prihlásených členov. Tými môžu byť tak fyzické osoby, ako aj organizácie. Rada starších bude akýmsi pod-inštitútom národnej inštitucionálnej pamäte. Existuje obrovské množstvo vypracovaných múdrych koncepcií, ktoré v oligarchických zápasoch nenažrancov nad volebnou korisťou o každý cent štátneho rozpočtu zapadajú prachom v zásuvkách tvorcov, alebo ich žiakov. My ich chceme zoskupiť, zanalyzovať a koncepčne využiť pri plánovaní budúcnosti. Ponúknuť členom, ktorí sa rozhodnú pôsobiť v jednom, alebo vo viacerých z ôsmich odborných kabinetov. Už nikdy viac nesmie žiadnemu štátnemu podniku ani úradu šéfovať občan cudzieho štátu, ale výlučne náš štátny občan. Záujem vyjadrí každý z vás v prihláške. Postup nájdete na webstránke.

Aj v niektorých oligarchických stranách pôsobí veľa špičkových ľudí s obrovským slovenským srdcom, so širokou vlasteneckou dušou, so zdravým sedliackym rozumom. Ak sú čistí, príležitosť tam nedostanú, oligarchiou môžu byť iba zneužívaní, vyžmýkaní a udržiavaní pod kontrolou. Budú vítaní v armáde záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Ak sa v domovskej strane nedohodnú, dostanú priestor v prípadnej alternatívnej strane pre voličov, ktorí nemajú koho voliť. Nebudeme sa podliezať a zaliečať voličom, ktorí uverili, že problémom sú strany. Problémom sú oligarchické strany a nepripravení politici-sluhovia. Riešením sú strany nového typu s pripravenými politikmi-správcami.

Teraz je otázka, odkiaľ zoberieme finančné zdroje. Financovanie môže byť len viaczdrojové. Prvá časť bude zo vstupného členského. Bežný chod bude zabezpečovaný z ročného členského. Všetky investície vo forme členského sa budú môcť členom vrátiť. Mechanizmus záujemcovia tiež nájdu na webstránke. Významná časť príjmov môže pri dostatočnom členstve pochádzať z 2% daní. Istá časť môže prísť v daroch od jednotlivcov aj právnických osôb. Iná časť môže raz pritekať z publikačnej a vydavateľskej činnosti, prípadne z reklám. Všetko podľa zákonov. Žiadne podvody, ani rozkrádačky. Ale treba začať. Nastúpiť, pridať plyny, vzlietnuť.

Dnes sme porazenými my všetci, ktorým 29%-ná menšina zlosťou naplnených, alebo marketingovými trikmi obalamutených oprávnených voličov, vložila ústavnú väčšinu do rúk šarlatánov. Nabudúce dobre premýšľajme. Stratég potrebuje komplexné videnie problému, najmä jeho závažnejšie skryté aspekty. Neexistuje nič horšie, ako keď sa sluha stane pánom. Našim pánom má byť vláda z vôle a v záujme svojich voličov. Kolaborantiagenti cudzích záujmov nie sú páni, oni sú sluhovia. Slúžia pánom, ktorí im zaplatili kampane, vytvorili legendy, živili ich, aby ich potom inštalovali do funkcií, v ktorých budú slúžiť pánom. Sú sluhovia finančných a mediálnych oligarchov.

Máme nesporne vysoké ambície. Ale ak si postavíme nízke ciele, nedostaneme sa do výšin, zostaneme len na zemi. O tom, ako sa dostávať do výšin, by autor týchto riadkov po 12 tisíc letoch niečo mohol vedieť. Posledná otázka znie: čo ak to nevyjde? Na to nemyslime. Chceme zvíťaziť, tak zvíťazíme. Len spoločne to dokážeme, ale ak sa dopredu vzdáme, tak nikdy nevzlietneme. Robíme to pre Slovensko. Zaslúži si to. Dosť bolo amaterizmu, vyciciavania, teroru zo strany nepolitikov z nestrán. Chceme, aby sa z radov sŕdc, duší a mozgov zoskupených pod inštitútom ISEO, formovala významná časť budúcich pripravených správcov našej krásnej vlasti, našej domoviny. Čítate dobre, nehovoríme o vládcoch, hovoríme o správcoch. Pre spoločné dobro všetkých. Pre dobro Slovenska. Táto vojna sa dá vyhrať. Proti spojeniu sŕdc, duši a mozgov sú uzurpátori bezmocní.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, predseda Inštitútu sociálno-ekonomických otázok

Navštívte stránku: www.oziseo.sk Všetko je na webe!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Švec

O AUTOROVI

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 263

Celkové hodnotenie: 28.54

Priemerná čítanosť: 1848

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Stúpame po rebríku eskalácie

  0icon

  Washington 22. marca 2023 (HSP/dailyreckoning/Foto:TASR/AP-Mariam Zuhaib)   V titulkoch novín uplynulého týždňa dominovala nová globálna banková kríza, a to oprávnene, píše James Rickards Boli sme…

  Fehérváry mal asistenciu, Ovečkin dal 40. gól a prekonal rekord Gretzkého

  0icon

  New York 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský obranca Martin Fehérváry si v zámorskej hokejovej NHL pripísal ďalšiu asistenciu, no jeho Washington prehral doma s…

  Matovič: "Keď Hlupák prehovorí"

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Igor Matovič sa na sociálnej sieti rozhodol reagovať na Martina Mojžiša, ten pre .týždeň napísal komentár…

  Viac ako 46.000 žiakov čaká celoslovenské externé testovanie 9

  0icon

  Bratislava 22. marca  2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Viac ako 46.000 žiakov z 1642 škôl čaká v stredu celoslovenské externé testovanie 9. Zúčastnia sa…

  Vláda sa bude zaoberať novelou Trestného zákona i prioritami obnovy pamiatok

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR -Jaroslav Novák )   Oblasť aplikácie trestov, ktoré nie sú spojené s väzbou, sa má rozšiť i zjednodušiť, trestné sadzby…

  Podstupuje Putin riziko, keď ide na samit BRICS do Južnej Afriky?

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Svpressa/Foto:TASR/AP/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo,Facebook)   Medzinárodný trestný súd treba na medzinárodnej scénu ukončiť, súd i tak spáchal samovraždu Hovorca…

  V Moskve sme boli svedkami histórie, ktorá bude mať dôsledky

  0icon

  Moskva 22. marca 2023 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin)   Sú okamihy, ktoré menia svet, píše Larry Johnson. Hitlerova invázia do Sovietskeho zväzu 22. júna 1941…

  Spor medzi Francúzskom a Nemeckom sa vyostruje

  0icon

  Paríž/Berlín 22. marca 2023 (HSP/politico/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Spor medzi Francúzskom a Nemeckom sa vyostruje kvôli autám a jadrovej energii. Hrozí, že rozpory sa prenesú aj…

  Vo štvrtok sa pred NR SR uskutoční demonštrácia

  0icon

  Bratislava 21. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Vo štvrtok, 23. 3. 2023 o 16 hodine sa bude konať verejné zhromaždenie Mobilizácia národných síl pred Národnou radou…

  Rusko Siovu návštevu vrelo privítalo, "prináša nádej na mier v ukrajinskej kríze”

  0icon

  Peking 22. marca 2023 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin)   Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v pondelok do Moskvy, kde začal svoju trojdňovú štátnu návštevu, pričom…

  Armádny Magazín

  Zatykač na ruskú hlavu štátu - podvod nevídaných rozmerov

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré n

  Ruská banka ako sabotér? Colná služba odkryla štatistické tajomstvá ministerstva financií USA

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) – Ruské médiá práve priniesli najnovšie štatistiky amerického ministerstva financií týkajúce sa amerických štátnych cenných papierov v zahraničí. Dozvedeli sme sa, že ruské štátne dlhopisy v držbe USA predstavovali ku koncu januára 67 miliónov USD, z toho 54 miliónov USD v dlhodobých dlhopisoch a 13 miliónov USD…

  Vrchný veliteľ Surovikin zakryl Rusko „Kupolou“ pred raketami NATO

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – Západ sa snažil udusiť ruský protiraketový program sankciami no nepodarilo sa. Pokusy NATO paralyzovať ruský raketový a vesmírny program úplne zlyhali. K tomuto záveru dospela špecializovaná publikácia Defense News po analýze najnovších štartov ruských satelitov.   V n

  V nevyhlásenej tretej svetovej vojne Rusko profituje z politiky Turecka

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) –Na rozdiel od obáv odporcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa "otrasy zeme" - séria zemetrasení, ktoré zabili viac ako 48 tisíc ľudí a zničili 6217 budov s celkovou škodou približne 100 miliárd dolárov - nestali zámienkou na odloženie parlamentných a prezidentských volieb. V Turecku

  Ruská stíhačka znova štartovala zachytiť dva americké strategické bombardéry nad Baltským morom

  0 icon

  USA, 21. marec 2023(AM) – "Musíte sa pripraviť na to, že to [konflikt na Ukrajine] môže trvať dlho. Aj keď sa vojna skončí, nebude to zrazu ako zvyčajne. Nesmieme sa však prestať snažiť o jej ukončenie. Musíme pochopiť, že táto vojna a jej dôsledky sa nás budú týkať ešte dlho. Bude trvať…

  TopDesať

  9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

  0 icon

  Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

  10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

  0 icon

   Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

  5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

  0 icon

  Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

  10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

  0 icon

  Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

  Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

  0 icon

  Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

  FOTO DŇA