Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste.

Tak ste sa konečne dočkali. Idem rozbaliť projekt, ktorý sme s priateľmi pripravovali už dlhšie, a ktorý som avizoval posledné asi dva mesiace. Nejdeme v ňom spájať strany, pretože taký cieľ sa ukazuje po dvoch rokoch úsilia totálne nerealizovateľný. Všetky relevantné strany, o ktorých ľudia vedia, sú oligarchické. Lebo majú oligarchické finančné zdroje, oligarchickú mediálnu podporu, oligarchické vedenie. Poraziť ich možno iba nelineárnym spôsobom.

Otázka znie, aký koncept ponúkame? Mediálny monopol a totalitná cenzúra sa dajú obísť iba spojením, zosieťovaním vlasteneckých, antiliberálnych odhodlaných sŕdc, dušímozgov. Čiže spájaním jednotlivcov. Nielen tých, ktorí majú najvyššie vzdelanie. Slovensko bude potrebovať všetkých ľudí dobrej vôle.

Nasledujúca otázka znie, pod akou strechou ich chceme spojiť? Pozývame vás pod strechu inštitútu, ktorý má svoju nezaťaženú históriu a výsledky predovšetkým v sociálnej dimenzii. V polovici novembra bol zvolený za predsedu a štatutára Inštitútu sociálno-ekonomických otázok (ISEO) Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS. Tradičnú silnú sociálnu dimenziu akceptovaním funkcie jeho voľba zásadným spôsobom posilňuje o národno-štátnu dimenziu, ako aj o tradicionalisticko-republikánsku hodnotovú  dimenziu. Ambiciózny zámer nového vedenia ISEO sa podarí len zapojením čo najviac z vás.

Prečo práve inštitút? Výhodou inštitútu je, že môže spájať ľudí bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Inštitút umožňuje dostať do jedného spoločného záprahu tradicionalisticky a republikánsky mysliacich suverenistov so silným sociálnym cítením rôznych strán bez toho, aby porušili stanovy strán. Môžu v ňom pôsobiť aj príslušníci ozbrojených síl a zborov bez toho, aby porušili prísahu. Aj štátni zamestnanci, aj nezávislí poslanci. Tak študenti, ako aj dôchodcovia. Ba aj aktívni kňazi, ak uznajú za vhodné.

Aké sú kritériá vstupu? Ľudovo povedané „prijímacie“ kritériá sú veľmi jednoduché a zrozumiteľné. Prvým je stotožnenie sa s filozofiou suverenizmu, vyjadrenou v dokumente s názvom Nitrianska deklarácia. Druhou je stotožnenie sa s minimalistickým 13-bodovým programovým zameraním publikovaným spolu s predchádzajúcim dokumentom na webe: www.oziseo.sk Tretím je odmietanie akejkoľvek formy revizionizmu, kolonizácie a federalizmu, vrátane nostalgie po bývalých štátoch, ktorých bola naša vlasť súčasťou a bezvýhradný rešpekt k vlastnej štátnosti, ako k najvyššej kolektívnej hodnote. Štvrtým je racionálne a argumentačne zdôvodnené odmietanie všetkých, aj pekne vyzerajúcich konceptov, ktoré napomáhajú posilneniu moci oligarchie a zotročovania tak národov, ako aj jednotlivcov. Teda striktné presadzovanie slobody národov a ľudí, aj vzájomného rešpektu k rozdielnostiam, všetko vo vyváženej forme jednoty práv a povinností. Na webstránke ISEO sú publikované aj formálne kritériá: zaplatenie vstupného členského príspevku a postup podania prihlášky.

Prečo je to potrebné? Zahraničím živených analytických inštitútov je masa. Slúžia tým, ktorí ich živia. Vlasteneckých je ako šafranu, možno ešte jeden. Takým je a bude ISEO. Vo vedení ISEO sme si uvedomili, že problém Slovenska nie je v tom, že nám vládnu strany a politici. To nám podsúvajú. Skutočný problém je v tom, že našu vlasť si uzurpovali nepolitici a antipolitici z nestrán. Alebo z oligarchických zdrojov ovládaných bábkových príveskov, tváriacich sa ako strany. Navyše nám v celej línii vládnu nepolitici nepripravení na vládnutie v požadovanom rozsahu na konkrétnu úroveň. Výsledkom nepripravenosti je, že si privlastňujú štát a chcú mu vládnuť. Nepripravení politici nechápu, že oni môžu štát len spravovať, lebo patrí nám všetkým, jeho občanom. Dá sa to zmeniť len prípravou budúcich politikov na správu štátu. To je jedno z poslaní združenia.

Kto a na základe akých vstupov bude pripravovať politikov na správu štátu? Tu prichádza na rad koncept, naznačený v titulke. Našou ambíciou je zmobilizovať doslova „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Je v tom cítiť aj vojenský pôvod a vzdelanie štatutára a predsedu. Ale je v tom zároveň logika. Vojsko potrebuje radových vojakov. To sú tí, ktorí sú v kontakte s realitou. Sú to oči, uši, od ktorých hlásení závisí rozhodovanie dôstojníkov a generality. Sú to ruky a nohy, ktoré realizujú rozhodnutia. V prenesenom zmysle sú to tí, ktorí sa nechcú angažovať v politike. Ale záleží im na výsledku. V našom vojsku v prvej línii nemusia byť len mladí, ale vítaná je veková vyváženosť. Jadro ich činnosti bude popísané v smernici inštitútu (webstránka pod číslom 2). Okrem iného budú strážcovia spravodlivosti v asi 6 tisíckach volebných komisií.

Vojsko potrebuje aj poddôstojníkov. To sú tí, ktorí v prenesenom zmysle chcú napomáhať realizácii suverenistickej politiky na úrovni miestnych poslancov samosprávy. V rámci celej republiky ide o pár desiatok tisíc jednotlivcov. Budú členmi tímov pod našimi krídlami pripraveného dôstojníckeho zboru budúcich starostov a primátorov. Manažérov politiky na samosprávnej úrovni. Ale aj dovedna 416 poslancov župných zastupiteľstiev. Vyšším dôstojníckym zborom sú aj radoví poslanci parlamentu, ktorých je v súčasnosti 150, aj politické funkcie v rámci štátnej správy. Doslova stovky, napríklad len predsedovia okresných úradov a ďalší. Nepripravené antistrany svoju nepripravenosť kamuflujú výberovými konaniami. Nuž a nastupuje generalita. Začínajúc ôsmymi županmi. Ale vrcholne pripravenú generalitu tvoria aj vedenia parlamentu, ich výborov, vedenia ministerstiev a iných kľúčových inštitútov. Každá úroveň si vyžaduje zodpovedajúcu prípravu. My sme identifikovali 5 úrovní prípravných kurzov, zakončených certifikátmi. Chceme, aby sa každý kandidát na poslanca mohol opierať o našim inštitútom vyformovaný tím, ktorého členovia sa tiež budú formovať. Všetky podrobnosti záujemcovia o vstup nájdu na webstránke ISEO. Ponúkame priestor na angažovanie sa pre vysoké tisícky ľudí.

Otázka je, kto budú inštruktori, lektori. Znovu to budú len členovia združenia. Tí, ktorých na základe prihlášky identifikujeme a dostanú ponuku, alebo prejavia záujem. Chceme sa učiť spoločne a navzájom. Nepotrebujeme, aby nás manipulovali neoliberálni lektori-agenti s importovanými príručkami. Poradíme si sami. Nejdeme robiť nalievareň múdrosti, ideme vytvoriť platformu na vzájomné formovanie. Vytvoríme aj „Radu starších“, bude z koho. Znovu len z prihlásených členov. Tými môžu byť tak fyzické osoby, ako aj organizácie. Rada starších bude akýmsi pod-inštitútom národnej inštitucionálnej pamäte. Existuje obrovské množstvo vypracovaných múdrych koncepcií, ktoré v oligarchických zápasoch nenažrancov nad volebnou korisťou o každý cent štátneho rozpočtu zapadajú prachom v zásuvkách tvorcov, alebo ich žiakov. My ich chceme zoskupiť, zanalyzovať a koncepčne využiť pri plánovaní budúcnosti. Ponúknuť členom, ktorí sa rozhodnú pôsobiť v jednom, alebo vo viacerých z ôsmich odborných kabinetov. Už nikdy viac nesmie žiadnemu štátnemu podniku ani úradu šéfovať občan cudzieho štátu, ale výlučne náš štátny občan. Záujem vyjadrí každý z vás v prihláške. Postup nájdete na webstránke.

Aj v niektorých oligarchických stranách pôsobí veľa špičkových ľudí s obrovským slovenským srdcom, so širokou vlasteneckou dušou, so zdravým sedliackym rozumom. Ak sú čistí, príležitosť tam nedostanú, oligarchiou môžu byť iba zneužívaní, vyžmýkaní a udržiavaní pod kontrolou. Budú vítaní v armáde záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Ak sa v domovskej strane nedohodnú, dostanú priestor v prípadnej alternatívnej strane pre voličov, ktorí nemajú koho voliť. Nebudeme sa podliezať a zaliečať voličom, ktorí uverili, že problémom sú strany. Problémom sú oligarchické strany a nepripravení politici-sluhovia. Riešením sú strany nového typu s pripravenými politikmi-správcami.

Teraz je otázka, odkiaľ zoberieme finančné zdroje. Financovanie môže byť len viaczdrojové. Prvá časť bude zo vstupného členského. Bežný chod bude zabezpečovaný z ročného členského. Všetky investície vo forme členského sa budú môcť členom vrátiť. Mechanizmus záujemcovia tiež nájdu na webstránke. Významná časť príjmov môže pri dostatočnom členstve pochádzať z 2% daní. Istá časť môže prísť v daroch od jednotlivcov aj právnických osôb. Iná časť môže raz pritekať z publikačnej a vydavateľskej činnosti, prípadne z reklám. Všetko podľa zákonov. Žiadne podvody, ani rozkrádačky. Ale treba začať. Nastúpiť, pridať plyny, vzlietnuť.

Dnes sme porazenými my všetci, ktorým 29%-ná menšina zlosťou naplnených, alebo marketingovými trikmi obalamutených oprávnených voličov, vložila ústavnú väčšinu do rúk šarlatánov. Nabudúce dobre premýšľajme. Stratég potrebuje komplexné videnie problému, najmä jeho závažnejšie skryté aspekty. Neexistuje nič horšie, ako keď sa sluha stane pánom. Našim pánom má byť vláda z vôle a v záujme svojich voličov. Kolaborantiagenti cudzích záujmov nie sú páni, oni sú sluhovia. Slúžia pánom, ktorí im zaplatili kampane, vytvorili legendy, živili ich, aby ich potom inštalovali do funkcií, v ktorých budú slúžiť pánom. Sú sluhovia finančných a mediálnych oligarchov.

Máme nesporne vysoké ambície. Ale ak si postavíme nízke ciele, nedostaneme sa do výšin, zostaneme len na zemi. O tom, ako sa dostávať do výšin, by autor týchto riadkov po 12 tisíc letoch niečo mohol vedieť. Posledná otázka znie: čo ak to nevyjde? Na to nemyslime. Chceme zvíťaziť, tak zvíťazíme. Len spoločne to dokážeme, ale ak sa dopredu vzdáme, tak nikdy nevzlietneme. Robíme to pre Slovensko. Zaslúži si to. Dosť bolo amaterizmu, vyciciavania, teroru zo strany nepolitikov z nestrán. Chceme, aby sa z radov sŕdc, duší a mozgov zoskupených pod inštitútom ISEO, formovala významná časť budúcich pripravených správcov našej krásnej vlasti, našej domoviny. Čítate dobre, nehovoríme o vládcoch, hovoríme o správcoch. Pre spoločné dobro všetkých. Pre dobro Slovenska. Táto vojna sa dá vyhrať. Proti spojeniu sŕdc, duši a mozgov sú uzurpátori bezmocní.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, predseda Inštitútu sociálno-ekonomických otázok

Navštívte stránku: www.oziseo.sk Všetko je na webe!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Švec

O AUTOROVI

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 263

Celkové hodnotenie: 28.75

Priemerná čítanosť: 1833

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA