Donald Trump – muž z teflonu, alebo poprava Usira, najvyššieho egyptského boha v priamom prenose (Časť 2.)

V predchádzajúcej časti som sa vyjadril k prvému diskutujuúcemu na ČT24, ktorá sa venovala prezidentským voľbám v USA 2020, kde prvým bol poradca najväčšej českej banky a vysokoškolský pedagóg, ktorý nič nevedel povedal k politike Donalda Trumpa. Teraz by som sa chcel vyjadriť druhému diskutujucemu Lubomírovi Zaorálekovi, český minister kultúry, ktorý bol pohoršený z „amorálnosti“ Donalda Trumpa, že nechce uznať svoju porážku (asi ťažko byť morálny, ak akceptujem podvod), ako aj k tretiemu dišputérovi českému filozofovi, ktorý bol aj profesorom na Janovskej univerzite v Taliansku, a ktorý povedal, že si nevie vážiť voličov Donalda Trumpa, ale jedným dychom povedal, že dnešná spoločnosť ovládaná sociálnymi sieťami je tak polarizovaná, že znemožňuje vecnú argumentáciu a kultivovanú diskusiu (asi ťažko diskutovať s niekým koho si nevážim).

Add. 2.

K rozvinutiu polemiky o potrebe regulárnosti priebehu demokratických volieb je nutné pochopiť, že voľby sú len technický prostriedok reprodukcie politickej moci mierovou cestou, t.j. striedanie mocenských garnitúr bez násilia. Dcéra Michala Kocába (spevák skupiny Pražský výber a hlavný protagonista odsunu sovietskych vojsk z bývalého Československa), ktorá žije v USA povedala, že sa bojí viac víťazstva Donalda Trumpa, pretože stúpenci Joe Bidena sú agresívni, naopak Trumpovi voliči sú obyčajní ľudia a tých zopár osamelých bielych rasistov, čo ho podporujú, bez problémov zvládnu bezpečnostné zložky.

Dôsledkom zmanipulovaných volieb je, že demokracia sa zmení na kleptokraciu, čo je silne deficitný režim. Každý, kto sa zúčastnil na podvode (akomkoľvek kriminálnom čine), bude chcieť svoj diel na „získaných“ zdrojoch, pretože už sa to nemusí zopakovať, navyše všetci ľudia schopný podvodu v princípe nedôverujú ostatným ľuďom, takže agresia pôjde až voči vlastným spojencom. Toto je naplnenie tvrdenia, že „revolúcia požiera svoje deti“. Bohužiaľ zdrojová nestability kleptokracie bude vyžadovať aj agresívnu medzinárodnú politiku, najlepšie s vojnou, ktorá by doplnila deficitné vnútorné zdroje.

V dnešnom svete štandardy volieb z 19 storočia, nech by boli akokoľvek tradičné sú nedostatočné a ak bude USA chcieť obnoviť svoju autoritu vo svete, tak bez ohľadu, či bude prezidentom Joe Biden alebo Donald Trump, bude nový prezident musieť zaviesť nespochybniteľné štandardy pre demokratické voľby, ako napríklad federálne zoznamy voličov, v ktorých musia byť živí a jednoznační voliči (teraz môže ísť voliť človek, ktorý predloží účet za byt bez verifikácie ID kartou), voľba poštou bude doručovaná do centrály FBI v danom štáte s doručovacou pečiatkou maximálne 24 hodín pred koncom uzatvorenia volebných miestností a budú ich zrátavať federálny zamestnanci pod dohľadom straníckych delegátov. Bude musieť byť dodržaná tajnosť a sloboda voľby, teda musia byť volebné lístky doručené poštou v preskúmateľnej obálke a podpis by mal byť analyzovaný umelou inteligenciou, ktorá vie poznať, či podpisoval niekto viac volebných lístkov ako jeden respektíve rozpozná reprodukciu podpisu z podpisov v databáze napríklad sociálneho poistenia. Relevantným by bol aj systém volebných komisií, ktorý by osvedčoval skutočnosti o regulárnom priebehu volieb. Ak budúci prezident neurobí reformu volebných štandardov, na ďalšie voľby možno očakávať ešte dvojnásobný rozpočet ako na rok 2020, kedy sa odhaduje 11 miliárd UDS minutých na volebnú kampaň. Tieto zdroje, ktoré budú očakávať návratnosť a budú nasmerované predovšetkým na korupciu, aby sa mohli falšovať voľby 2024. Takáto kvalita demokracie sa nakoniec preleje do zvyšku sveta, kde „honekerovský typ demokracie“ bude likvidovať zbytky západnej civilizácie.

Odkiaľ pramenia pochybnosti o regulárnosti prezidentských volieb v USA 2020? Vo všeobecnosti demokratické voľby skúmajú vôľu voličov k určitému termínu, a preto musia byť slobodné a tajné, aby bola jasná vôľa väčšiny občanov v rozhodujúci moment. Voľby k uzatvoreniu volebných miestností 3. novembra 2020 jednoznačne a drtivo vyhral Donald Trump, pričom tieto hlasy osvedčovali pozorovatelia z oboch strán, republikánov aj demokratov. Vo väčšine demokratických krajín musia korešpondenčné hlasy byť zaregistrované a doručené pred termínom začatia riadnej voľby v deň volieb, čo  je logické. Logika doručených hlasov po termíne je asi taká, ako keby sa skončilo finále MS vo futbale a víťazný tím odišiel z ihriska, ale porazený tím nastrieľa zo desať gólov a potom bude tvrdiť, že vyhral, veď predsa futbal sa hrá na góly. Pôvodne bola tradícia rátania hlasov po termíne volieb gestom úcty voči občanom USA, ktorí pracovali ako kovboji, zlatokopi, vojaci a podobne, a napriek ťažkému povolaniu v odlúčení, politická reprezentácia USA historicky deklarovala, že si váži ich hlas. Avšak toto gesto bolo vždy iba k marginálnemu počtu takýchto hlasov.

Veľkorysosť a slušnosť bola v roku 2020 po zásluhe potrestaná tým, že ju zneužili nasledovným; volili mŕtvy v počtoch desaťtisícov hlasov; v rozpore s teóriou veľkých čísel sa začali objavovať monokultúrne, t.j. výlučne v prospech Joe Bidena, kopy lístkov rádovo v státisícoch (pravdepodobnosť toho je ako keby v lotérii vytiahli dvakrát tie isté čísla); zarátavali sa hlasy, ktorým zmizli poštové obálky, aby sa nezistilo, či boli naozaj vyplnené tajne respektíve z ktorej pošty boli odoslané; mnohé tieto hlasy boli zarátavané v noci bez prítomnosti pozorovateľov prostredníctvom súkromnej firmy s prepojením na Demokratickú stranu. Toto nie je výpočet všetkých nezrovnalostí, ktoré sprevádzali voľby 2020. Silne nepresvedčivým je aj skutočnosť, že Joe Biden sa vyhlásil za víťaza až 7. novembra 2020, a to aj tak ako keby mimochodom z donútenia na tlačovke pred médiami. Rudy Giuliani bol vyšetrovať zapojenie Ukrajiny do manipulácie volieb 2016 v prospech Hillary Clinton a povedal, že keby v žalobe na impeachment Donalda Trumpa zmenili označenie Donalda Trumpa za administratívu Barracka Obamu a označenie Ruska za Ukrajinu, tak v podstate verne popisuje skutočnosť. Ukrajinská stopa bola pravdepodobne pákou na vyhlásenia sa Joe Bidena za víťaza volieb, pretože už pre zainteresované strany nebolo cesty späť.

Výskum trolov na Univerzite vo Winnipegu pomohol odhaliť „dedičný hriech“. Univerzita vo Winnipegu v Kanade rozposielala štandardné psychologické testy osobám, ktoré začali urážať a ponižovať ostatných účastníkov na sociálnych sieťach. Podarilo sa im odhaliť dynamiku zmeny osobnosti týchto ľudí. Na začiatku sú na sieti sociálne izolovaní jedinci, ktorí majú len virtuálny kontakt cez sociálnu sieť a zároveň majú psychickú tenziu spôsobenú fixáciou na akýkoľvek blud v mentálnej sexuálnej alebo vzťahovej oblasti. Túto fázu nazvali psychologicko-patologickým stavom. Následne ako takýto jedinci nájdu na sociálnej sieti (v akomkoľvek sociálne izolovanom prostredí) človeka s rovnakou psychickou tenziou, tak nastupuje fáza eufórie, podobne ako psy v parku, keď objavia ďalších psov podobného druhu a výchovy, začnú sa očuchávať a podporovať v spoločných hrách, tak jedinci s rovnakou psychickou tenziou sa začnú vzájomne adorovať a povzbudzovať, čím sa utvrdzujú, že sú vlastne normálni, a teda tí druhí sú nenormálni. Výskumníci z Winnipegu nazývajú túto fázu narcistickou a jej podstata spočíva v začlenení sa do sociálno-patologickej svorky, ktorá začne posilňovať nenávisť voči jedincom mimo svorky. Po uzatvorení svorky, začínajú členovia objavovať výhody útoku vo svorke na neorganizovanú množinu ľudí bez tenzie, pričom sa nevedia nabažiť pocitu, keď sa zmenil ich sociálny status zo sociálne marginalizovaného jedinca na zvýhodneného predátora, túto fázu nazvali výskumníci machiavelistickou, ktorej podstata spočíva v cynizme respektíve absolútnom pohŕdaní blížnym prejavujúcom sa v dehumanizácii blížneho respektíve jeho premene na vec. Poslednou fázou prerodu trola na ľudskú beštiu v štúdii univerzity vo Winnipegu je sadistická. V tejto fáze dochádza zo strany trolov k pociťovaniu uspokojenia v podobe radosti a potešenia z bolesti a utrpenia blížneho človeka.

Uvedený mechanizmus sa využíva počas celých ľudských dejín, azda najznámejším je príbeh výchovy sekty asasínov/zabijakov, ktorí boli najskôr sociálne izolovaní a zdrogovaní, potom indokrinovaní nezmyslom o 77 pannách v raji, ktoré získa asasin ak zomrie v boji, až sa z nich stali sadistický vrahovia. Obdobný proces využívali starí Germáni v koncepte výchovy bojovníkov, ktorí po smrti v boji išli do Walhaly a podobne sú rekrútovaní aj islamsky samovražední teroristi. Sociálna izolácia a blud (nie je podstatné, či je blud vyvolaný indokrináciou ideológiou alebo intoxikáciou drogami)  je spúšťačom morálno-mentálnej zmeny každého človeka. Tento proces dehumanizácie človeka nemusí byť dotiahnutý do konečného štádia sadizmu, ale môže zastať na stupni narcizmu, to sa často stáva športovcom alebo iným celebritám, ktoré sa dostanú do sociálnej izolácie, ale nepodľahnú bludom, takže neprejdú procesom dehumanizácie. Anglo-americká výchova spoločenských elít preferuje dosiahnutie morálno-mentálneho stavu sociálneho cynizmu, kedy k ľuďom sa pristupuje dehumanizujúco ako k materiálnej báze na dosahovanie cieľov. Toto je dosahované obmedzením sociálnych kontaktov vybraných ľudí do elitárskych poloverejných spolkov, gentlemanských klubov a slobodomurárskych lóží. Uzatvorenie sa skupiny koordinovaných jedincov do elitárskych štruktúr v konečnom dôsledku nemusí viesť k dehumanizácii, ale to hovoríme potom o osvietenej aristokracii, čo je možné dosiahnuť výchovou elít k službe vlasti a občanom, galantným chovaním, prejavovaním úcty a rešpektu k ľudskému bytiu a osobnou angažovanosťou v prospech blížneho, dobra respektíve spravodlivosti. V Európe mentálny a morálny základ pre humanizmus predstavuje kresťanstvo.

Z programovania umelej inteligencie vyplýva, že základom „umelého myslenia“ sú väzby/vzťahy/relácie/ pomery/váhy medzi neurónmi. V roku 2017 Facebook nechal dve umelé inteligencie, aby viedli spolu rozhovor, čím chcel Facebook zaučiť svoju umelú inteligenciu na vyjednávanie a komunikáciu s klientmi v eshopoch. Dva programy špecializované na komunikáciu si počas dlhých rozhovorov, ktoré spolu viedli, začali meniť pravidlá angličtiny – začali skracovať jazykové štruktúry tak, že sa komunikácia stala pre programátorov nezrozumiteľnou; stroje si však aj naďalej rozumeli. Facebook sa rozhodol ich komunikáciu prerušiť. Čo sa vlastne stalo? Experiment preukazuje, vychádzajúc z povahy neurónovej siete, že vytvorili väzbu a pre  túto väzbu optimalizovali svoju komunikáciu. Následne z povahy optimalizácie akéhokoľvek systému, teda aj jazyka ako komunikačného systému vyplýva, že všetky lokálne jazyky, aby dosiahli efektívnosť v komunikácii medzi ľuďmi musia vytvoriť spoločný základ, tak ako ho predpovedal vo svojej teórii Noam Chomsky.

Otázkou je prečo sa jazyk Pirahov líšil od ostatných civilizovaných jazykov? Samozrejme preto, že neobsahuje v sebe zložitosť sociálnych štruktúr. Prvá žena „lingvistická Eva“ sa z vlastného rozhodnutia stala matkou v sociálnom zmysle, čiže si privlastnila svoje dieťa, a teda všetkých ostatných vylúčila z možnosti dieťa ovplyvňovať; zároveň dieťaťu podriadila svoj čas a energiu. Žena/matka „ocenila“ svoj vzťah k dieťaťu absolútne bezpodmienečne a bezodplatne tým, že poskytla svojmu dieťaťu všetok svoj čas a všetky svoje zdroje. Socializačná funkcia matky je nepopierateľná a absencia materinskej starostlivosti respektíve deviantný vzťah matky a dieťaťa má za následok sociopatické správanie sa dieťaťa v dospelosti. Matka s dieťaťom vytvára vzhľadom na trvalosť materstva/väzby novú entitu, podobne ako väzba protónu a elektrónu vytvorí atóm, ktorý má už rozdielne vlastnosti od subatomárnych častíc, z ktorých je tvorený, preto „atómom sociálnych vzťahov“ respektíve protosociálnym civilizačným vzťahom je materstvo. Bližšie vysvetlenie konceptu statusového národa v mojej knihe „Teória pravdy“ (www,theorytruth.com), kde bude vysvetlené aj pribratie muža do subatomárnej úrovne podobne ako neutrón, ďalej okrem materstva vznikajú ešte trvalé sociálne väzby na úrovni rodiny (fyzikálnym ekvivalentom je pojem molekuly) a štátu (fyzikálnym ekvivalentom je pojem gravitácie), nakoniec ide o väzby vytvárané ad hoc podľa okamžitých lokálnych „energetických“ rovnováh, kam patria komunálne sociálne vzťahy a medzinárodné vzťahy medzi subjektami medzinárodného práva.

Logicky ďalšou otázkou je prečo moderné jazyky civilizovaných ľudí majú spoločný základ? Jazyk je komunikačný systém a ako taký sa sám vyvíja tak, aby čo najefektívnejšie plnil informačnú a koordinačnú funkciu pre entity, ktoré ho využívajú. So vznikom stálych sociálnych entít materstvo, rodina a štát respektíve sociálnych entít ad hoc manželstvo, komúna a medzinárodné spoločenstvo neurónová sieť, čiže ľudský mozog zohľadňuje tieto na prvý pohľad skryté parametre kognitívno-behaviorálnych transakcií tak, aby čo najlepšie dokázal popísať realitu. Ľudská civilizácia cez svoje sociálne štruktúry priamo ovplyvňuje štruktúru vedomia človeka. Jazyk predstavuje systém symbolov zodpovedajúcich abstraktným vzorom vedomia popisujúcich realitu sveta získanú prostredníctvom telesných zmyslov, preto všetky civilizované jazyky používajú univerzálnu gramatiku vyplývajúcu z rovnakých optimalizačných algoritmov.

Naspäť vrátením sa k českému ministrovi kultúry, ktorý je zároveň aj sociálnodemokratickým politikom, a ktorý sa vyjadril, že je morálne uznať „volebný podvod“ zo strany Donalda Trumpa.  Jedna z definícií kultúry hovorí, že kultúra je spôsob premeny zla na dobro v spoločnosti. Morálka predstavuje sociálnu reguláciu sociálno-patologického správania jednotlivcov a jeho „kanonizovanie“ prebieha vo forme svetonázoru, ktorý je „nabootovaný“ dieťaťu v rámci jeho výchovy. Problémom európskej sociálnej demokracie je, že v svojom politickom programe začala presadzovať záujmy pseudosociálnych skupín, čiže jedincov, ktorí vnútorne trpia nejakou psycho-somatickou tenziou a zvyšovaním sociálneho napätia v spoločnosti sa snažia zvýšiť počet svojich voličov.

Principiálnou odpoveďou koncepčných politikov, ktorí chcú zachovať mierové spolužitie ľudstva, by mala byť politika poskytnutia vnútorného pokoja a zmiernenia utrpenia týchto jedincov. Vyššie bol opísaný prvotný hriech „egoizmu“ ženy, ktorá si privlastnila dieťa ako matka, a aj keď negatívne sociálne pôsobenie „egoizmu“ ženy je neutralizované nesebeckou investíciou celého svojho času a zdrojov v prospech dieťaťa, ide „o hriech“ proti Bohu a prírode. Proti Bohu tým, že sa dieťa stáva jedinou entitou, pre ktorú je žena ochotná obetovať sa a ktorej podriaďuje svoje bytie. Proti prírode tým, že materstvom vytvára primárny sociálny vzťah, ktorý je absolútne vytrhnutý z moci prírody, ktorá je božím dielom, čiže tvorí ľudskú civilizáciu, na ktorú už bezprostredne nemá Boh vplyv. Potom je bludom tvrdenie, že kde bol Boh keď sa diali ľuďom neprávosti v spoločnosti, keďže bol Boh vylúčený z vplyvu na ľudskú civilizáciu. Naopak Boh odmeňuje človeka za investíciu času a úsilia v prospech blížneho, čiže ak človek pestuje sociálne vzťahy, tak je odmenený vnútorným pokojom a šťastím. Tento záver je absolútne logický, pretože človek je dielom Boha, a keď je človek osobne ochotný prejaviť svoju starostlivosť o božie dielo, Boh sa postará o neho.

Zlo v ľudskej spoločnosti je dôsledkom dedičného hriechu, pretože egoizmus ženy voči dieťaťu spôsobil segregáciu v komunite prírodne žijúcich ľudí, čoho je dôsledkom nerovnosť, mentálna aj materiálna. Z pohľadu mentálneho, v segregovaných sociálnych štruktúrach už nie je jedno či niečo viem alebo som hlúpy, na rozdiel od prírodnej spoločnosti, kde sa spoločným snažením a zdieľaním skúsenosti darí absorbovať a eliminovať prírodnú nepriazeň, ale v civilizácii keď si hlúpy tak absorbuješ nepriazeň v plnej šírke jej postihu. Práve pre vyrovnanie výkyvov nepriazne začali prvé civilizácie tvoriť rezervy/prebytok, ku ktorému sa inštitucionalizoval segregovaný prístup. Preto základným znakom civilizácie je akumulácia poznania a bohatstva. Opačným procesom dehumanizácie ľudskej spoločnosti je rozbíjanie sociálnych vzťahov a indoktrinácia jedincov bludmi.

Humánnou odpoveďou zodpovedných politikov na pomoc ľuďom s utrpením prejavujúcim sa vnútornou tenziou je, nie jej sociálna akcelerácia vo forme verejnej ventilácie deviácie, ktorá len zintenzívňuje ich utrpenie a vedie ich do pasce bludov, ale riešením je nájdenie vlastného pokoja cez zdržanlivosť, ktorá sleduje zabránenie tenzii v ovládnutí psychiky postihnutého jedinca. Napríklad John Edgar Hoover, bývalý riaditeľ FBI, bol homosexuál, ale celý život si túto skutočnosť uchoval v súkromí a udržiaval dlhodobý „monogamný“ vzťah so svojim priateľom, čím dosiahol, že bol užitočným a prospešným členom spoločnosti. Najbohatší umelec všetkých čias Michelangelo Buonarroti, odhadovaný majetok len z predaja svojich diel asi 1,5 miliardy USD, sa nikdy neprejavil ako homosexuál, ale dlhodobo žil so svojim synovcom, a za svoj život vytvoril jedny z najväčších umeleckých diel v dejinách ľudstva. Najzrozumiteľnejším príkladom udržania si psychickej integrity je príbeh John Forbes Nesh, matematik a nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, ktorý trpel schizofréniou a jeho vnútorná tenzia bola neznesiteľná, hovoril, že mu ju pomohla prekonať jeho manželka, ktorá pri ňom stála a podporovala ho, pričom on sám bojoval so svojimi démonmi tak, že vedome potlačoval ich existenciu a neustále si vnútorným hlasom potvrdzoval čo je realita.

Základom vnútorného pokoja je plnohodnotný sociálny život a život v realite, teda v súlade s materiálnou pravdou. Ak je pravdou, že došlo k volebnému podvodu, tak nech podvodníci vypijú svoj pohár „hnusu“ až do konca. Verím, že Donald Trump bude bojovať až do konca, aby strhol masku všetkým, ktorí sa na podvode zúčastnili.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Lubor Navracic

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 9

Celkové hodnotenie: 10.73

Priemerná čítanosť: 801

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA