Násilie páchané na mužoch

Asi feministky a „emancipované“ ženy sa pohoršia na mojím vyhlásením, že vo vzájomných vzťahoch medzi mužmi a ženami oveľa viac násilia, aj keď hlavne psychického, je páchaného na mužoch než na ženách. Tým nechcem povedať, že sú tomu viac na vine ženy. Vôbec nie. Na vine je predovšetkým zvrátená liberálna progresivistická ideológia, najnovšie hlavne ideológia rodovej rovnosti (gender), ktorá chce zničiť rodinné vzťahy a samozrejme samotnú podstatu muža, ktorého chce vykastrovať, lebo vraj prirodzená vyššia agresivita mužov je príčinou fyzického násilia páchaného na ženách. To je samozrejme lož, lebo pravá príčina väzí v niečom úplne inom. Ak príroda (resp. Boh) dala mužovi vyššiu mieru agresivity, rozumovej a duchovnej sily, mala na to pádny dôvod. Muž totiž je ten, čo musel vždy zápasiť s vonkajším svetom, ktorý si podmaňoval, snažil sa ho ovládnuť a zároveň vytváral ochranu pre vnútorný svet rodiny (ale aj rodu a spoločenstva), v ktorej nachádzala svoje prirodzené uplatnenie žena ako matka a manželka vytvárajúca teplo rodinného krbu.

Samozrejme v súčasnej modernej dobe, ktorú civilizačne sformovali takmer výlučne muži svojimi objavmi a vynálezmi, technickými a stavebnými dielami sa vytvorili podmienky, kde sa vo vonkajšom svete môžu uplatniť aj ženy, ba dokonca neraz sú aj nútené v súčasnom vykorisťovateľskom  kapitalizme, lebo príjmy muža sú nepostačujúce. Ženy sa najradšej uplatňujú vo sférach, kde ide o prácu s ľuďmi – školstvo, výchova, administratíva. V oblastiach ťažkej fyzickej práce či technicky orientovaných zamestnaniach sa uplatňujú takmer výlučne muži. Rodová rovnosť medzi mužmi a ženami je skrátka nezmysel. Muži a ženy sa od seba výrazne líšia nielen fyzicky (napr. muži nemôžu otehotnieť), ale aj psychicky. Snaha, aby ženy na seba naberali mužské charakterové črty a muži nežné a vrtošivé ženské k ničomu dobrému nevedie – práve naopak, vedie len k narastaniu vzájomného násilia, neuspokojivým vzťahom, rozvratu rodín, nešťastiu a genocíde bielej rasy. A o to diabolským inštalatérom rodovej rovnosti ide predovšetkým. Žiaľ, propaganda a mainstreamová mediálna sféra je orientovaná na to, aby povzbudzovala v ženách tie črty, ktoré sú devastačné tak pre mužov, ako aj pre ne samotné, ako narcizmus, samoľúbosť, schopnosť manipulovať, dominantné správanie, nepotrebnosť ľúbiť a milovať muža, sklony k pohodliu a k luxusu, t.j. lenivosť. Pestuje sa v nich pocit princezien a kráľovien, ktoré sú hodné obdivu len preto, že sú ženy starajúce sa hlavne a predovšetkým o seba, pričom muži im majú skladať poklony, klaňať sa im, bojovať o ich priazeň, dobývať ich a zamilovávať sa do nich len preto, že sú úžasné.

Ideológia a propaganda liberalizmu a progresivizmu devastuje všetko, na čo siahne, kazí charakter žien ich zbožšťovaním a z mužov sa vysmieva, akí sú nemožní, hlúpi, primitívni, vulgárni, násilní, neschopní, odkázaní na blahosklonnosť žien a vlastné podriadené postavenie. Táto ideológia prevracia všetko hore nohami, hlavne základný princíp, len na základe ktorého sa dajú vybudovať šťastné vzťahy medzi mužmi a ženami, ktorý hlása:

Hlavou muža je Kristus a hlavou ženy muž. Žena si ma muža vážiť a muž ženu milovať.     

Ženy pravda radi obracajú tento princíp vo svoj prospech tak, že oni si muža nemôžu vážiť, pokiaľ on ich nemiluje. Opak je však pravdou. Žena si lásku muža musí zaslúžiť tým, že si ho váži a miluje a nie opačne, lebo len tak to funguje. V súčasnosti žena, ktorá muža nemiluje, si ho nedokáže ani vážiť. A žena si nedokáže vážiť a milovať muža, ktorý vo vzťahu k nej nie je v dominantnom postavení. Čo to znamená byť v dominantnom postavení voči žene? Byť na ňu tvrdý, hrubý, násilný, drsný? Vôbec nie! Práve naopak, byť nežný a milujúci, ale  len v prípade, že si to žena svojím správaním voči nemu zaslúži. Byť dominantným, znamená byť od ženy nezávislým, klásť ženu vo svojich prioritách až na nejaké to tretie miesto. Prvé miesto má u muža mať Kristus – t.j. hľadanie a nachádzanie Pravdy, cesta za poznaním, realizácia svojich cieľov a zámerov, tvorivá sebarealizácia vo sfére svojich bohumilých záľub a koníčkov ako hudba, umenie, veda, technika, šport, príroda, remeslo, ….  Muž sa týmto stáva hodnotným človekom, ktorý si sám seba váži a nie je závislý na mienke ostatných. Vtedy je aj rozhodným, ambicióznym, lebo vie, čo chce, za čím ide, o čo sa snaží a táto jeho rozhodnosť ženám imponuje, lebo cítia, že takýto muž im dokáže poskytnúť ochranu, oporu, istotu a pevné zázemie. Muž sa vo svojich ťažkých chvíľach nemá spoliehať na oporu zo strany ženy, môže sa však vždy oprieť o Boha, lebo jeho hlboký vzťah k Nemu ho nikdy nesklame, v ňom vždy nájde láskyplnú náruč a svoje pevné zakotvenie. Na druhé miesto vo svojom živote kladie múdry muž svoju rodinu. Svoju bezpodmienečnú lásku si môže dovoliť prejavovať len vo vzťahu k svojím deťom, nie však k svojej žene, ktorá si jeho lásku musí zaslúžiť. Byť dominantným vo vzťahu k žene znamená, že sa nesmie v žiadnom prípade k nej citovo pripútať, avšak má umožniť žene, aby sa ona pripútala k nemu, aby sa doň zaľúbila, aby sa ocitla a zostávala v režime lásky a úcty k nemu. Muž svoju ženu miluje tým, že jej umožní milovať a ctiť seba samého a že jej dáva spoznať v sebe jej ochrancu. Pre ženu totiž nie je ani tak dôležité, aby ju milovali, ale aby ona milovala. Žena neznáša citovú pripútanosť muža k sebe samej, mužovi by však jej pripútanosť k sebe nemala vadiť, práve naopak, mal by byť tomu rád. Pre muža môže byť žena iba doplnkom, nikdy nie zmyslom jeho života. Muž sa nikdy nesmie podkladať žene, a ak mu na nej záleží, mal by jej umožniť, aby sa ona podkladala jemu, aby bojovala či snažila sa o jeho priazeň a lásku. Muž samozrejme môže pri vzájomnom spoznávaní prejavovať svoje sympatie, záujem, iniciatívu, aj isté naliehanie (napríklad pobozká dievča len tak), nikdy však svoju potrebu v nej. Ak si muž nedá pozor a začne sa k žene citovo pripútavať, ona sa začne od neho odpútavať, vzďaľovať, jej city k nemu ochladnú, prestane ho milovať aj vážiť si ho  a rozpúta voči nemu peklo. Začne ho ponižovať, dávať mu pociťovať vinu za hocičo, urážať ho, znemožňovať, skrátka urobí mu peklo zo života. Práve na tejto zásadnej chybe, že muž sa neopatrne zaľúbil či citovo pripútal k žene, čím stratil svoje dominantné postavenie, sa ničia vzájomné vzťahy medzi mužmi a ženami. Prečo je to tak, si vysvetlíme na rozdieloch psychiky medzi mužmi a ženami.

Muži sú rozumovo aj duchovne silnejšie bytosti než ženy a v princípe dokážu, alebo by mali dokázať, resp. naučiť sa podriaďovať svoje city rozumu. Žiaľ, mnohí muži na tom zlyhávajú a vďaka svojej naivite sa citovo otvárajú a pripútavajú k žene (zaľubujú sa). Muži sú totiž tiež citlivé bytosti a ich city sú väčšinou hlbšie a trvácnejšie než city žien. Avšak našťastie príroda ich obdarila citovou zdržanlivosťou, tzv. neschopnosťou prejavovať svoje city, čo im však slúži ako ochrana pred citovou devastáciou zo strany žien. Muž nesmie zo ženy spraviť svoj idol. Tým by porušil prvé božie prikázanie „Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov…“ Porušenie tohto prikázania vo vzťahu k žene znamená, že zaň muža čaká trest – peklo na zemi.

Ženy sú bytosti hlavne inštinktívne, emocionálne (duševné) a nedokážu podriadiť svoje city rozumu. Práve naopak, rozum dávajú do služby napĺňania svojich emocionálnych potrieb. Ženy potrebujú byť neustále v emocionálnom vzrušení, mať v sebe citový náboj. Ak sa muž (chlapec) do ženy (dievčaťa) zaľúbi, tá stratí oň záujem, lebo ju pripraví o jej potrebu ľúbiť, o citové vzrušenie. Normálny muž na rozdiel od ženy potrebuje duševný pokoj a komfort, aby sa mohol sústrediť na duchovné a rozumové záležitosti. Ak mu žena toto neposkytuje, nezaslúži si ho a on by sa mal od nej vzdialiť. Ak vznikne medzi mužom a ženou konfliktná situácia alebo hádka, je to už veľmi zlé. Takáto situácia by nastať nemala. Ak však nastane, v žiadnom prípade muž nesmie pristúpiť na to, že si začne s ženou vyjasňovať vzťahy a hľadať príčinu toho, na čom sa pohádali. Pre ženu totiž v takýchto situáciách neplatia žiadne rozumové argumenty, iba citové. Muž musí preto z toho vycúvať, najlepšie s dôstojnosťou, ochladnúť vo vzťahu k žene, dokonca prejsť k ľahostajnosti až ignorancii. Nikdy si nesmie pripustiť k srdcu pocit viny, ktorý v ňom chce žena vzbudiť. Nikdy ju nesmie prosiť o odpustenie. Iba vtedy, ak ju podviedol, môže sa žene ospravedlniť a svoj čin pred ňou oľutovať, a to je všetko. Nikdy sa pred ňou nesmie ponižovať, ani sa čohosi doprosovať. Nikdy nesmie pripustiť stratu svojej dominancie, t.j. citovej nezávislosti.

Ak sa žena (dievča) zaľúbi do muža (chlapca), ten by si jej lásku k sebe mal vážiť, a ak má s ňou záujem založiť spoločnú rodinu, mal by jej umožniť uchádzať sa o jeho priazeň. Ak žena sa svojou láskou úprimne podkladá mužovi (nie z vypočítavosti), je to preň znak, že ich vzťah môže byť perspektívny, ak v ňom muž necíti žiadne nepríjemné či výstražné signály manipulácie, iba úprimný záujem, milotu, zaľúbenosť či lásku. V tom prípade by sa nemal zahrávať s jej citmi  a byť vďačný osudu, že mu ju doprial a prejavovať k nej svoju priazeň a sympatie, nie však zaľúbenosť. Muž by nikdy nemal behať za ženou, či chlapec za dievčaťom. Ak medzi nimi vzniknú prvé sympatie, mal by iniciatívu prenechať do jej rúk,  umožniť jej uchádzať sa o seba, dať jej možnosť zaľúbiť sa doň či ľúbiť ho. Múdry muž neopustí ženu, ktorá ho ľúbi, ale váži si jej lásku. Iba hlupák považuje vo svojej naivite za obťažovanie či nudu, ak mu žena prejavuje úprimnú lásku mysliac si, že nie žena by sa mala uchádzať o priazeň a lásku muža, ale naopak. Mnohí muži žijú v mylnej predstave, že oni ako lovci by mali ženu dobývať svojou láskou a záujmom. Muž môže nanajvýš  predstierať, že ženu dobýva uplatňujúc svoju naliehavosť (nie však vnucovanie) v rámci rozvíjajúceho sa vzťahu a hrať sa na lovca, avšak v skutočnosti to on má byť tým, kto sa necháva loviť.

Žiaľ, spomínaná mylná predstava sa vnucuje aj cez všelijaké ženské časopisy, ľúbostné romány, filmy a telenovely, kde muž dobýva odmietavú a nedobytnú ženu tým, že je ochotný pre získanie jej priazne a lásky podstúpiť čokoľvek, riskovať svoj život či priniesť jej modré z neba a tým dokázať, ako ju vášnivo miluje. Nakoniec ona takémuto princovi blahosklonne otvorí svoje srdce a opätuje jeho lásku. Ak ženy podľahnú takejto falošnej ilúzii a hrajú sa na neprístupné, čakajúce, že ich muži budú dobývať, tak sa ničoho dobrého nedočkajú, pokazia si svoj život, a možno aj život muža, ak sa nájde taký blázon, ktorý sa bude o nich úporne snažiť vo svojej zaľúbenosti. Mužovi je taká choroba ako zaľúbenosť škodlivá – vždy na ňu doplatí. Sledovanie falošných ľúbostných príbehov, ktoré s realitou nemajú nič spoločné napĺňa ženy citovým vzrušením, muži však podvedome cítia ich lživosť a zhubnosť. Už aj preto, že oni sa ani zďaleka nepribližujú a v princípe ani nemôžu priblížiť k tomuto „filmovému ideálu“, ak nechcú prísť o rozum.

V živote prichádzajú rôzne situácie, narodia sa deti, nastanú rôzne ťažkosti, do vzájomných vzťahov vstúpi všednosť, možno aj nuda, a ak aj muž zaujíma vo vzťahu dominantnú pozíciu, vzťahy ochladnú. Ak je však žena dobrá a zrelá, má vyvinutý materský inštinkt, svoje citové potreby napĺňa hlavne vo vzťahu k deťom, vtedy nehrozí nebezpečenstvo. Ak je navyše žena veriaca a jej viera napĺňa aj jej citové potreby (ženy sú vďaka nim horlivejšie vo viere) alebo sa žena dokáže tiež sebarealizovať vo svojich tvorivých záľubách (umenie, estetické remeslá – niekedy ženy plietli svetre, vyšívali, atď.), vtedy je nádej, že vzťah sa stane trvalým a neochvejným. Ak však je žena nezrelá a túži napĺňať svoje citové potreby cez všelijaké citové drámy a vzrušenia a očakáva od muža, že sa bude neustále snažiť o spestrovanie jej života všelijakými romantickými kúskami (večere pri sviečkach, návšteva reštaurácií, zahraničné cesty a pod.), tak toto nikdy dobre nedopadne. Takáto žena vnáša do života muža duševnú nepohodu, čo je neprípustné. Muž to nesmie dovoliť aj za cenu, že sa k žene začne správať chladne, odmietavo a ignorovať jej všelijaké vrtochy a ju samotnú. Takáto žena s „dramatickými“ nárokmi nie je vhodná pre trvalý vzťah. Je dobre, ak to muž vycíti ešte predtým, než s ňou dlhodobý vzťah založí.

Problematickými pre trvalejšie vzťahy sú aj karieristky či tzv. emancipované ženy, ktoré sústavne bojujú s mužmi o dominantné postavenie. Ak si ho však vydobyjú a muži sa podriadia, nič dobré tým nedosiahnu – prestanú si muža vážiť a následne ho odkopnú. Ak aj je žena profesorka, a on „len“ remeselník, vo vzájomnom vzťahu má byť dominantným on.  Zrelé ženy podvedome cítia, že ak podporia muža v jeho dominantnom postavení a podriadia sa mu, budú voči nemu pokorné a vážiť si ho, tak len získajú a budú následne šťastné. Správny muž sa im za to mnohonásobne odvďačí. Nájdu sa však aj naivní a nezrelí muži, ktorí takýto stabilný a v podstate úžasný vzťah považujú za nudný a chcú si ho spestriť dobrodružstvom s nejakou potvorou, ktorú považujú za vzrušujúcu. V túžbe po vzrušení sa bezhlavo vrhajú do vzťahu, ktorý pre nich zaručene skončí katastrofou. Potvora ich opantá, dovedie k rozvodu a následne nemilosrdne odkopne ako handru, pošliape ich dušu a srdce. Muž síce toto svoje dobrodružstvo trpko oľutuje a možno sa mu aj podarí vrátiť k bývalej, ak bude postupovať rozumne, ale trpká príchuť zo zlyhania sa už nikdy nevyparí. Zasa muž doplatil na to, že porušil 1. božie prikázanie a hnal sa nerozumne za chimérou.

Úplne nevhodné pre trvalejší vzťah sú samoľúbe vyzývavé ženy (narcisy), ktoré podľahli ilúzii o svojej výnimočnosti, zvykli si na to, že či už pre ich krásu alebo inteligenciu, alebo iné dôvody im muži lichotia, zbožňujú ich, o ktorých priazeň nemajú núdzu, s ktorými manipulujú, a tak napĺňajú svoje citové a iné potreby. Takéto ženy neustále klamú, klamú seba samé a ostatných, neznášajú akúkoľvek kritiku. Keď však ich mladosť odíde a krása uvädne, priazeň a záujem mužov sa vytratí a oni zostávajú samé a nešťastné, lebo nenaplnili svoje pravé poslanie ženy.

Ďalšiu samostatnú kategóriu problematických žien predstavujú ženy merkantilné – zlatokopky, ktoré majú spotrebiteľský apetít a potrebu luxusného, bezstarostného života. Takéto ženy sa snažia uloviť bohatých mužov, a ak sú aj pekné a inteligentné, tak sa im to podarí. Títo bohatí a mocní muži sú pyšní, aké reprezentatívne ženy dokázali získať, neuvedomujúc si, že tieto ženy neľúbia ich, ale iba ich peňaženku. Aj rozkoše, ktoré im poskytujú sú len kúpeným tovarom. V tomto prípade ide o vypočítavý obchodný vzťah dvoch nezrelých ľudí – muža a ženy.

Ak sa žena rozhodla opustiť muža, či už z dôvodu, že si našla milenca alebo muž stratil dominantné postavenie, či z iných dôvodov, žiadne doprosovanie ju nezastaví. Ona si vtedy nájde tisíce dôvodov na ospravedlnenie svojho činu – muž už ju neľúbi, nedostatočne sa jej venuje, nie je správny chlap, neudeľuje jej dostatok pozornosti, nesnaží sa ju chápať a napĺňať jej predstavy, je s ním nuda, už ho ani neľúbi, … A ak ju muž prosí, aby ho neopúšťala, že on ju ľúbi a že sa jej bude viac venovať a plniť jej priania (vrtochy), nič tým nedosiahne. Neplatia tu žiadne rozumové argumenty – jej odpoveď znie „už je neskoro“.

Ak muž zbadá prvé príznaky ponižovania seba samého zo strany ženy, mal by hneď reagovať tým, že si takéto správanie voči sebe vyprosí a voči žene ochladne, vzdiali sa od nej, začne ju ignorovať a venovať sa svojím veciam, záľubám, koníčkom, napĺňaniu svojho poslania. Najväčší šok takáto žena zažije, ak pocíti, že muž je šťastný aj bez nej. Nie však predstierať svoje šťastie, ale skutočne ho prežívať. Veď nakoniec pre muža by malo byť šťastím, že sa ťažkého ženského bremena zbaví, dokonca samé odpláva. Nie všetci však zvládnu s dôstojnosťou túto situáciu a zmenené správanie ženy voči sebe považujú za jej zradu. Veď ako prijať, že predtým vám preukazovala svoju lásku a úctu, hovorila, ako vás nekonečne ľúbi, a teraz zrazu z ničoho nič dáva najavo svoju nenávisť, pohŕdanie a znevažovanie, hoci vy ste jej nič zlé neurobili. Kde je tu logika? Tu platí tzv. ženská logika, t.j. logika jej citov a emócií, ktorá je nad akúkoľvek rozumovú logiku. Za jej zmenené správanie voči vám netreba hľadať žiadnu logiku či úmyselnú zradu. Veď žena je schopná všetkého, len nie zrady svojich inštinktov a emócií. Tie nikdy nezradí, lebo sa im podriaďuje.

Niektorí muži, ktorí túto „zradu“ ženy nezvládnu, sa jej začnú mstiť uplatňovaním fyzického násilia či psychického týrania. Takéto správanie však nie je dôstojné muža. Tým len preukazuje svoju slabosť. Je však zaujímavé, že niektoré ženy násilné správanie muža voči sebe tolerujú, neopúšťajú ho, berú to ako prejavy jeho lásky k nej, ktoré jej prinášajú istý emocionálny náboj a citové vzrušenie. To je aj dôvod, prečo dobrých ľúbiacich  mužov ponižujú a opúšťajú, kým s násilníkom zotrvávajú vo vzťahu.

Ak muž začne cítiť, že ho žena podvádza s niekým alebo na obzore sa objavil konkurent, tak zvyčajne tento pocit neklame. Túto situáciu je možné zvládnuť len tak, že muž začne ženu ignorovať, vzdiali sa od nej, prestane sa o ňu zaujímať, začne sa venovať len sebe a najlepšie, ak napriek všetkému bude prežívať šťastie. To ženu prekvapí a zneistí, najmä ak vzťah s konkurentom je ešte len vo vývoji s neistými vyhliadkami. Trvá istý čas (niekoľko mesiacov), kým si žena nádejného milenca otestuje na spoľahlivosť. Žena potrebuje pocit istoty – nový vzťah je stále neistý a vy ste sa jej vzdialili, dokonca vyvolali v nej pocit neistoty, že ju opustíte. V tejto situácii sa žena správa ako opica, ktorá pri preskakovaní z vetvy na vetvu nepustí z ruky starú vetvičku pokiaľ sa pevne nechytila novej. V milostnom trojuholníku vždy zvíťazí ten, kto z neho prvý vycúva. A ak vás kvôli milencovi opustila, niet čo ľutovať, lebo ste sa zbavili ťažkého bremena. Jej vzťah s novým milencom, kvôli ktorému ničí rodinu, hlavne ak sú v nej aj deti, najpravdepodobnejšie skončí v slepej uličke, lebo odmena za to, že obidvaja spáchali ťažký hriech cudzoložstva sa skôr či neskôr dostaví. Rozumný a múdry  muž, a tobôž kresťan si nikdy nezačne vzťah s vydatou ženou.

Vo vzťahoch, ktoré zlyhali oveľa viac trpia muži než ženy, lebo v nevydarených vzťahoch ženy dávajú mužom všemožne najavo, že si ich nevážia, čo je pre mužov, pre ktorých je najdôležitejšie, aby si ich vážili, nesmierne duševné utrpenie. Ženy tým bezohľadne a kruto udierajú na najcitlivejšiu mužskú strunu a robia mužom zo života peklo. Je vôbec možné ešte milovať takúto ženu s tak odpudivým správaním? Takéto správanie si muži od žien nesmú dovoliť trpieť. Najlepšie z takéhoto vzťahu vycúvať a ženu opustiť. Muži však trpia, podľahnú alkoholu, nechajú zdevastovať svoju psychiku, stávajú sa trpiteľmi a následne ľudskými troskami (preto aj skôr zomierajú) miesto toho, aby sa ženského bremena zbavili a od ženy úplne odpútali. Na to však treba prijať pevné a neoblomné rozhodnutie a mať silnú vôľu. Predsa nie je dôstojné muža, aby sa nechal ženou týrať. A ak žena podá žiadosť o rozvod, tak jej treba s pokojom oznámiť: „Drahá, ani lepší darček som od teba nemohol dostať“.

V súčasnej zvrátenej „progresívnej“ liberálnej dobe, ktorá ničí človeka, kazí morálku žien, oslabuje a psychicky kastruje mužov, sú ako soľ potrebné informácie mužom, ako sa majú správať vo vzťahoch so ženami tak, aby oni boli hlavou vo vzťahu so ženou a žena srdcom tohto vzťahu. Len tak tento vzťah môže normálne fungovať. Existuje obrovské množstvo mediálnych zdrojov (časopisy, knihy, filmy, ženské relácie, …), ktoré učia ženy, ako manipulovať s mužmi, avšak úplne chýba literatúra, ktorá by popisovala algoritmy, ako sa majú správať muži v rôznych situáciách, aby dosiahli a udržali si dominantné postavenie voči ženám. A tak muži tápajú, dopúšťajú sa katastrofálnych chýb a následne trpia.

Ideológia rodovej rovnosti je neprípustným extrémizmom, ktorý ničí a terorizuje medziľudské vzťahy, vnáša do nich úmyselne násilie. Preto jej propagácia by mala byť zákonom zakázaná.

Ing. Peter Kohút, CSc.

člen Združení slovenskej inteligencie Korene  https://zsi-korene.sk/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 23.02

Priemerná čítanosť: 5645

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Sulík: "Takú mieru útokov som ešte nezažil. Dá sa to inak riešiť ako to, že ma bude verejne nazývať idiotom, že ma pošle kopať hroby. Pohár pretiekol pri Kuciakovi." Je pripravený vzdať sa ministerstva, tvrdý lockdown bude vetovať

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   "Nemá zmysel naďalej zatvárať oči pred tým, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) zjavne nezvláda…

  Kollár: Rekonštrukciu vlády pripúšťam, výmena premiéra nie je riešením. Tvrdý lockdown on ani jeho hnutie nepodporia

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   V súčasnej politickej situácii je potrebné niečo zmeniť, výmena premiéra však nemusí priniesť očakávaný výsledok. Poukázal na to…

  Na nedeľnú demonštráciu v Prahe bude dohliadať niekoľko stoviek policajtov

  0icon

  Praha 7. marca (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Na nedeľnú demonštráciu proti opatreniam vlády zvolanú do Prahy na Václavské námestie sa z moravskosliezskych okresov Karviná a…

  Politologička o "temnej predzvesti" budúcnosti strany Za ľudí: Panuje tam ticho pred búrkou

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Strana Za ľudí zažíva vnútrostranícku krízu, ktorá je násobená koaličnou krízou. Ak nedôjde k rekonštrukcii vlády, po ktorej členovia…

  Sulík mi vulgárne nadával, hovorí Matovič. Rozložil by aj vládu Matky Terezy

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian, TASR-Jaroslav Novák)   Konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a jeho koaličnými partnermi eskaluje. V sobotňajšom rozhovore pre RTVS…

  V minulom roku šlo na platy poslancov vyše 10 miliónov eur. Prekvapia nás v apríli?

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Alexandra Čunderlíková)   V roku 2020 šlo na platy poslancov Národnej rady (NR) SR celkovo 10.295.737,02 eura. Pre TASR to uviedol…

  Na Slovensku pribudlo 1286 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 97

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Flickr)   Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v sobotu (6. 3.) na Slovensku 1286 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali 7611 testov. Počet…

  Zverejnili počty infikovaných dovolenkárov. Číslo je prekvapivo nízke. Konzílium odborníkov však dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Konzílium odborníkov varuje pred dovolenkami v zahraničí a Slovákom dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky. Odborníci poukazujú na to,…

  Tisíce Rakúšanov protestovali proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot Youtube)   Tisíce demonštrantov proti koronavírusovým opatreniam sa vydali v sobotu popoludní smerom do viedenského parku Prater po tom, čo…

  Ďalšia ruská vakcína: Revolúcia v boji proti covidu? Má zabezpečiť ochranu na desaťročia

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Liselotte Sabroe/Ritzau via AP)   Mir-19 je nová ruská vakcína proti koronavírusovej pandémii, ktorá by mala už tohto roku byť registrovaná.…

  TopDesať

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0 icon

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

  Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

  0 icon

  Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

  Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

  0 icon

  Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

  Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

  0 icon

  Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

  Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

  0 icon

  Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

  Vo svete IT

  Apple a Huawei doručili na trh v minulom roku viac chytrých hodiniek, ako tomu bolo rok predtým

  0 icon

  Nositeľná elektronika je čoraz populárnejšou medzi používateľmi a vidieť to aj na predajných číslach. Minulý rok sa darilo hlavne spoločnostiam Apple a Huawei, a to aj napriek aktuálnej pandémii. Podľa dat spoločnosti Counterpoint Research, Apple doručil na trh o +19% zariadení viac. V surových číslach to znamená nárast predajov chytrých…

  Analytici upozorňujú, že tisíce vývojárov uchovávajú naše dáta na nedostatočne zabezpečených serveroch

  0 icon

  Bezpečnosť dát mnohokrát nie je v rukách používateľov, ale v rukách prevádzkovateľov rôznych služieb a aplikácií. Bezpečnostná spoločnosť Zimperium prišla s celkom znepokojivými správami dotýkajúcich sa toho, ako sú naše dáta uchovávané v desaťtisícoch aplikáciách naprieč Android a iOS platformou. Na tému upozorňuje portál phonearena. Tisíce Android a iOS aplikácií…

  WhatsApp uvoľňuje pre počítačovú verziu aplikácie dlho žiadanú funkciu. Využijete ju?

  0 icon

  WhatsApp je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných komunikačných platforiem. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá vyvolala v očiach používateľov odpor voči službe. Dôvodom je, že prostredníctvom služby budú zbierané ďalšie dáta a následne ďalej spracovávané. WhatsApp po ohlásení týchto zmien dokonca odsunul ich účinnosť, aby lepšie vysvetlil nadchádzajúce…

  Xiaomi Jimmy JV85 Pro – najvýkonnejší tyčový vysávač od Xiaomi je opäť dostupný v skvelej zľave

  0 icon

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas minulého leta predstavila svoj nový tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV85 Pro, ktorý bol v tej dobe najvýkonnejším vysávačom v celom portfóliu značky. Táto minuloročná novinka však stále patrí na prvé priečku na trhu s tyčovými vysávačmi a neustále valcuje konkurenciu. Najväčším ťahákom však nie sú iba…

  Dážď nie je špecifický pre Zem: Môžeme ho objaviť aj na iných planétach?

  0 icon

  Dážď na Zemi je výsledkom vyparenia sa vody z povrchu, jej kondenzácie v oblakoch a následného padania späť na povrch. Poznáme to pod pojmom kolobeh vody, no zaujímavosťou je, že dažde nie sú našim unikátom, píše portál Universe Today. Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, môžeme taktiež pozorovať pravidelný dážď. V prípade Titanu ale nejde…

  Armádny Magazín

  Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

  Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

  0 icon

  Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

  FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

  0 icon

  Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id="attachment_31938" align="alignnone" w

  Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

  0 icon

  Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

  Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

  Svetlo sveta

  Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

  0 icon

  Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

  Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

  0 icon

  PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

 • icon FOTO DŇA