Iniciatíva TRI MORIA a médiami opomenutý samit s vystúpením prezidentky Zuzany Čaputovej

Pravdepodobne v záplave COVID informácií, možno jednoducho pre zdanie nepodstatnosti a možno účelovo, ostal minulotýždňový samit iniciatívy TRI MORIA v Estónsku pre väčšinu našich médií bez povšimnutia. Kvôli opatreniam sa samit konal prevažne formou videokonferencie a fyzicky sa na ňom zúčastnili len traja prezidenti – z Estónska, Poľska a Bulharska.

Nieže by išlo o prevratný samit, ale je to dobrá príležitosť na priblíženie tohto projektu. V článku prejdeme stručným zhodnotením vystúpenia pani prezidentky, následne faktami ohľadom zoskupenia TRI MORIA a urobíme malú analýzou opodstatnenia tejto iniciatívy.

Estónsko, ako predsednícka krajina pre rok 2019-2020 plánovalo samit v lete, ako je dobrým zvykom od prvého samitu v roku 2016, ale kvôli corona opatreniam bol samit presunutý na 19.-20. októbra. Ak niekto čaká, že budem k vystúpeniu pani prezidentky chrliť síru, tak bude sklamaný. Objektívne musím zhodnotiť, že komunikácia s moderátorom samitu (aj keď dopredu pripravená vrátane položených otázok), bola v kategórii „konečne sa nemusím za prezidenta hanbiť“ a v porovnaní s vystúpením pána premiéra One time Next time, bola vysoko profesionálna. V krátkosti išlo o zhodnotenie dôvodov účasti Slovenska na tomto projekte, ktoré zahŕňajú rozvoj infraštruktúry, medzištátnej spolupráce a dosiahnutie spoločných cieľov.

Zdroj : youtube

 

TRI MORIA /THREE SEAS alebo 3SEAS/

Toľko k bulváru, poďme na fakty. Čo je iniciatíva TRI MORIA? Myšlienka spoločného priestoru krajín medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom, nie je nová. Najbližšie k nej má projekt Medzimorie, ktorý bol iniciatívou Poľska zo začiatku 20. storočia, konkrétne poľského štátnika Jozefa Pilsudského a jednalo sa o návrh federácie štátov Litvy, Lotyšska, Estónska, Bieloruska, Česko-Slovenska, Fínska, Juhoslávie, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Občas sa ako prvotný projekt zvykne udávať tzv. Malá dohoda, medzi krajinami Česko-Slovenska, Juhoslávie a Rumunska, ale toto zoskupenie malo prioritne zamedziť obnove a rozpínavosti Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne a podľa môjho názoru je k aktuálnemu projektu TRI MORIA najbližšie práve poľský projekt Medzimorie. Aj súčasná iniciatíva je poľskou iniciatívou s podporou Spojených štátov, za účasti dvanástich krajín – Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estónska.

Zdroj : vlastné

Oficiálne je toto zoskupenie krajín strednej a východnej Európy politickou a ekonomickou platformou pre rozvoj regionálnych projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky a digitálnej interakcie.

Neoficiálne dôvody najlepšie zhrnul prezident Chorvátska Zoran Milanovič. Podľa jeho názoru je hlavným cieľom projektu TRI MORIA, ktorý vznikol počas vlády Baracka Obamu, prinútiť krajiny regiónu k nákupu amerického skvapalneného zemného plynu LNG a pokus o izoláciu Ruska. „Týmto spôsobom sa nebudem podieľať na izolácii Ruska, myslím si, že je to hlúpe a škodlivé pre Chorvátsko.“ Chorvátsky prezident sa na samite nezúčastnil a nahradil ho premiér Andrej Plenkovič s presne opačným názorom.

Spoločný fond 3SIIF

Spomínaný chorvátsky premiér Andrej Plenkovič zároveň potvrdil, že sa jeho krajina stane členom fondu TRI MORIA / 3SIIF / a investuje sumu 20 miliónov EUR. Samotné Poľsko spolu s Rumunskom do fondu vložili 500 miliónov EUR. Fond poskytuje možnosť vkladov aj súkromným investorom a jeho cieľová suma je 5-6 miliárd.

Občas je v médiách skreslene udávaná informácia, že Spojené štáty sú ochotné prispieť v maximálne výške 1 miliardy. Áno, ale za predpokladu, že avizovaná 1 miliarda bude 30% z vložených investícií, tz. ak by krajiny a investori prispeli sumou 3,4 miliardy, USA by na oplátku vložili 1 miliardu.

Samotné zriadenie fondu teda znamená, že krajina ktorá je jeho členom, investuje prostriedky daňových poplatníkov, mimo platieb odchádzajúcich do spoločnej kasy EÚ a investované peniaze budú slúžiť na realizáciu projektov / ich zoznam je na konci článku /

Okrem Chorvátska potvrdila účasť na tomto fonde väčšina krajín. Slovensko účasť nepotvrdilo, rovnako ako Rakúsko a Česká republika.

Fond má v súčasnosti 913 miliónov EUR.

LNG a USD

Ako bolo spomenuté, ide hlavne o energetický sektor a zníženie závislosti na Rusku tým, že sa dobuduje infraštruktúra terminálov a potrubí pre dodávky skvapalneného plynu LNG, dodávaného hlavne z USA. Rozvoj dodávok skvapalneného zemného plynu zahŕňa napríklad terminály v poľských Svinoústí, litovskej Klaipede a terminál na chorvátskom ostrove Krk, odkiaľ bude možná distribúcia plynu do ostatných krajín. Poľsko má navyše rozpracovaný projekt plynovodu z Nórska, ktorý by mal byť dokončený v roku 2022, práve v termíne keď Poľsku končí zmluva s Ruskom na prevádzku plynovodu JAMAL. To je aj dôvod tlaku Ruska a Nemecka na ukončenie plynovodu Nord Stream 2, kde pod hrozbou sankcií a nátlaku zo strany USA kvitne nekalá hospodárska súťaž, navyše s naratívom o bezpečnostnej hrozbe.

Faktom je, že sa Spojené štáty dlhodobo snažia prekaziť projekty plynovodných potrubí z Ruska. Príkladom je tlak na Bulharsko a Srbsko pre napojenie na plynovod TurkStream. Konkrétne v prípade Srbska, sú šance na ukončenie odoberania ruského plynu minimálne, nakoľko 51% srbského Gastransu vlastní dcérska spoločnosť Gazpromu, ostávajúcich 49% vlastní Srbijagas.

Ako prepraviť LNG

Diverzifikácia dodávok plynu, ako cieľ Európskej únie, Spojených štátov nakoniec aj zoskupenia TRI MORIA, ale znamená dopravu skvapalneného plynu do terminálov lodnými tankermi. Aké má tento spôsob výhody a nevýhody?

Najprv doprava – Zemný plyn má v prirodzenej forme veľký objem. Preto  sa na prepravu využíva skvapalnený plyn (Liquefied Natural GasLNG). Proces prebieha nasledovne : Plyn sa potrubím dopravuje do terminálu, prevažne vybudovanom na pobreží, kde sa plyn prudko ochladí na teplotu -162 °C , čím sa zmenší jeho objem približne 600 krát. Presne sa 1 m3 skvapalneného plynu = 584 m3 zemného plynu v plynom zložení. To umožňuje prepravu na špeciálne upravených plavidlách-lodných tankeroch, ktoré počas prepravy musia udržiavať teplotu plynu na stanovenej hodnote -162 °C. V podstate sú tankery obrovské termosky. Ale aj napriek tomu dochádza k jeho otepleniu a straty počas prepravy sú kvôli odparovaniu približne 5-7%. Tanker má priemernú kapacitu 170-tisíc m3 LNG. Po regazifikácii má tento plyn objem, ktorý predstavuje týždennú spotrebu Portugalska alebo Slovenska.

Výhodou je, že dodávateľov LNG je niekoľko a konkurenčná súťaž znamená možnosť vyjednania lepšej ceny. Rozrastajúca sa sieť terminálov umožňuje „vykladanie“ plynu na rôznych miestach v rôznych krajinách a dodávky plynu nie sú závislé na technickom stave potrubia, resp. jeho funkčnosti. Ale samotný proces dopravy, skvapalnenia a regazifikácie naznačuje, že ide o drahšiu variantu ako preprava plynu potrubím.

Cena LNG

Nasledujúce čísla som spracovával ešte minulý rok pre potreby iného článku, ale hodnoty by mali sedieť. Takže, aká je cena LNG ? Všeobecne je veľmi problematické dohľadať cenu za LNG, nakoľko sú ceny predmetom obchodného tajomstva. Má sa však za to, že cena je o 20-30% vyššia ako pri skvapalnenom plyne. Niekedy sa zvykne deklarovať cena LNG, ako mierne drahšia oproti bežnému plynu. Je to dané tým, že sa udáva „čistá cena“ bez dodatočných nákladov. Príklad Tisíc kubíkov amerického zemného plynu stojí priemerne, nie menej ako 106 dolárov (USD) + 15 percent k tomu, čo je 122 USD. Náklady na skvapalnenie vyjdú na 79 USD, transport na 39 USD. Výsledkom je cena 240 USD. Veľký vplyv na cenu má aj dĺžka prepravy. Napríklad preprava z polostrova Jamal, je lacnejšia ako z USA, Trinidadu a Tobaga alebo Kataru.

LNG a zelená ekonomika nejdú dohromady

V neposlednom rade je nutné zhodnotiť aj ekologickú stránku takejto prepravy, keďže sa pod tlakom EÚ zavádzajú emisné kvóty a zvyšuje sa tlak napr. na výrobcov automobilov kvôli produkovaniu CO2. Na základe nasledujúcich faktov si vytvorte názor, či ide do kopy zelená ekonomika a dodávky LNG.

Väčšina nákladných lodí, hlavne tankery na prepravu surovín používajú vznetové motory, ktoré spaľujú ropné destiláty – zemný plyn, benzín, topné oleje, motorovú naftu. Pre ilustráciu: Jeden šestnásť valcový dielový motor výletnej lodi, spotrebuje za hodinu 5212 litrov nafty. Loď ma takéto motory dva. Za deň je to 250 tisíc litrov paliva. Samozrejme, tieto motory nemajú filtre pevných častíc, nakoľko sa na námornú dopravu nevzťahujú také prísne normy ako na pozemskú prepravu. Fakt : 16 najväčších lodí produkuje viac znečistenia, ako všetky autá sveta.

V súčasnosti výrobcovia lodí začínajú raziť cestu pohonu LNG, prípadne Hybrid, ale na obmenu všetkých lodí so vznetovými motormi používajúcich naftu a topné oleje na alternatívne palivá si ešte počkáme.

Záver k projektu TRI MORIA

Výhodou diverzifikácie dodávok plynu je možnosť štátu lepšie manévrovať a zabezpečovať dodávky koncovým užívateľom a priemyslu aj v prípade výpadku dodávok stabilným potrubím.

Nevýhodou je vyššia cena dovážaného skvapalneného plynu, namiesto lacnejšieho ruského plynu. Ak bude cena naozaj vyššia, premietne sa do ceny tovarov a služieb.

Ďalšou výhodou, ak sa to dá tak nazvať, je vyjednávacia sila zoskupenia dvanástich krajín voči samotnej EÚ a protiváha nemecko-francúzskemu tandemu. Cena za to je vplyv Spojených štátov v krajinách TROCH MORÍ a vytvorenie „proamerického východného bloku“. Lebo ak niekto masívne investuje do infraštruktúry pre LNG, čaká návratnosť tejto investície.

Budúcnosť projektu bude tiež závisieť aj od výsledku prezidentských volieb v USA.

Nie je to len o plyne. Dôležitou súčasťou iniciatívy je vybudovanie cestnej a železničnej infraštruktúry. Jej dobudovanie bude mať pozitívny dopad na ekonomiku regiónu. Prioritou je cestné spojenie z litovskej Klaipedy až po grécky Solún, pod názvom VIA CARPATIA. Na území Slovenska bude prechádzať cez Košice. Realizácia cestnej výstavby, železničnej výstavby, plynovodov a terminálov, výstavba veží GSM atď. si vyžaduje miliardy EUR. Pri súčasnom financovaní projektov pomocou fondu TRI MORIA mám za to, že financovanie len z tohto fondu nebude stačiť. Pre dokreslenie – 15 km dlhý diaľničný úsek D1 Budimír-Bidovce stál približne 200 miliónov EUR. Plánovaný plynovod Eastring prechádzajúci Slovenskom a spájajúci Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko má odhadované náklady 2,6 miliardy EUR, poľský projekt Baltského potrubia z Nórska sa odhaduje na 1,5 miliardy EUR. A ak si pozrieme nižšie uvedený zoznam projektov, tak v hre je rádovo viac, ako avizovaných 5-6 miliárd, teda projekty musia byť spolufinancované Európskou úniou, prípadne súkromnými spoločnosťami.

 

Zoznam 77 projektov iniciatívy TRI MORIA podľa krajín :

Bulharsko: (3)
1. Tunel pod Petrohanským priesmykom
2. Obnova projektových parametrov železničnej trate Ruse-Varna
3. Rozšírenie Chiren UGS

 

Česko: (1)
1. Spojenie Dunaj – Odra – Labe

 

Chorvátsko: (16)
1) Výstavba diaľnice A5
2) Regulačné práce na Dunaji
3) Terminál pre ropu a plyn v prístave Ploce
4) Rekonštrukcia železničného úseku
5) Výstavba druhej koľaje
6) Úsek Sava IW medzi Jaruge – Novi Grad
7) Terminál LNG na Ostrov KRK
8) Modernizácia a rozvoj infraštruktúry prístavu Rijeka, rozvoj multimodálnych platforiem a prepojení – kontajnerový terminál Adriatic Gate (POR2CORE-AGCT)
9) Projekt Rijeka – Záhrebský hlbinný kontajnerový terminál
10) Modernizácia infraštruktúry prístavu Rijeka – Systém prístavného spoločenstva (POR2CORE-PCS)
11) Modernizácia infraštruktúry prístavu Rijeka – Terminál všeobecného nákladu (POR2CORE-GCT)
12) Modernizácia Rijeky Prístavná infraštruktúra – povodie Rijeky (POR2CORE – povodie Rijeky)
13) Modernizácia infraštruktúry prístavu Rijeka – terminál pre prepravu hromadného nákladu Bakar (POR2CORE-BCTB)
14) IAP
15) program NP-BBI
16) kompresorová stanica 1 v chorvátskej prepravnej sústave

 

Estónsko : (4)
1. Železničná Baltica
2. Via Baltica
3.Spustenie regionálneho terminálu LNG v Paldiski 4. Výstavba 500MW estónskeho PHES

 

Maďarsko: (15)
1. Výstavba 2. koľaje medzi Sopronom a Györom, Fáza 0: Úsek Sopron – Harka vrátane zvýšenia kapacity uzla Šopron.
2. Výstavba trojuholníkovej trate Zalaszentiván (HU)
3. Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity trakčných staníc v Maďarsku
4. Modernizácia železničného spojenia medzi vnútrozemským Freeportom Budapešť a koridorom hlavnej siete (rekonštrukcia železničného mosta Gubacsi a modernizácia železničného spojenia vedúce do prístavu) – funguje.
5. Príprava elektrifikácie na železničnej trati Zalaszentiván – Nagykanizsa (HU)
6. Výstavba nového cestného mosta cez Tisu v oblasti Záhony
7. Severojužný plynový koridor – rozšírenie existujúcej kapacity medzi Maďarskom a Slovenskom
8. ROHU – Druhá fáza
9. Zahájenie maďarsko-amerického pilotného projektu v Maďarsku so zameraním na využitie vodíka
10. Ťažba nekonvenčného plynu
11. Elektráreň CCGT s výkonom 500 MW, ktorá nahradí elektráreň Marta
12. Vývoj solárnej elektrárne s fotovoltaikou 130-260 MW
13. Rozvoj inteligentných elektrických sietí
14. Rozvoj infraštruktúry vysokovýkonného výpočtového systému (HPC), zriadenie a prevádzka ekosystému HPC v regióne CEE-n
15. Prispôsobenie veží GSM-R na 5G

 

Lotyšsko: (8)
1. Rail Baltica
2 Vývoj projektu veternej farmy
3. Zavedenie inteligentných technológií vonkajšieho osvetlenia
4. Vývoj a implementácia riešení mobility
5. Výstavba Salaspils-Baltezers v rámci projektu Via Baltica
6. Výstavba pobrežného terminálu LNG
7. Rozvoj cezhraničnej siete optických vlákien
8. Rozvoj cezhraničnej siete dátových centier

 

Litva: (8)
1 Prepojovacie vedenie pre plyn Poľská republika – Litovská republika (GIPL)
2. Integrácia a synchronizácia elektrickej sústavy pobaltských štátov s európskymi sieťami
3. Vikingský vlak
4. Železničná Baltica
5. Via Baltica
6. Nákup NEZÁVISLOSTI FSRU (Klaipėda Terminál LNG)
7. Cezhraničné dopravné koridory 5G pre pripojenú a automatizovanú mobilnú CAM v Pobaltí
8. Inštalácia zariadení na uskladnenie elektriny (200 MW)

Poľsko: (10)
1. Prepojovacie vedenie pre plyn Poľská republika – Litovská republika (GIPL)
2. Via Carpatia
3. Diverzifikácia zdrojov dodávok plynu a integrácia plynovej infraštruktúry v regióne troch morí s realizáciou projektu Baltského potrubia a krížovej – hraničné prepojenia Poľská republika – Slovenská republika a Poľská republika – Ukrajina
4. U-priestor, priestor s nízkou nadmorskou výškou ako nová oblasť hospodárstva. Stredoeurópsky predvádzač dronov (CEDD)
5. Baltský – Jadranský koridor základnej siete TEN – T
6. Digitálna diaľnica 3 Seas
7. Železnica Baltica
8. Tržnica 3SI
9. „Jantárový“ koridor nákladnej dopravy
10. Dunaj – Odra – Labe Spojenie

 

Rumunsko : (7)
1. BRUA
2. Prepravná burza v regióne 3SI
3. Digitálna platforma na monitorovanie hydrografických základní v regióne 3SI
4. Via Carpatia
5. FAIRway Dunaj
6. Rail-2-Sea „Modernizácia a rozvoj železničnej trate Gdansk (PL) – Constanța ( RO) „
7. Riešenia interoperability pre digitalizovaný a udržateľný energetický sektor v oblasti 3SI v oblasti skladovania energie

 

Slovensko: (3)
1. Eastring
2. Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK / CZ
3. Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

 

Slovinsko: (6)
1. plynové prepojovacie vedenie HU-SI
2. pilotný projekt 5G PPDR – pomoc pri katastrofách v rámci verejnej ochrany
3. SINCRO.GRID
4. Výstavba 2. železničnej trate medzi Koperom a Divačou
5. Rekonštrukcia Ľubľanského železničného uzla (LRJ)
6. Systém zmierňovania povodňových rizík a rizík sucha v Adrii

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Gabriel Dragon

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 12

Celkové hodnotenie: 20.72

Priemerná čítanosť: 755

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  Marek Krajčí: Na oddlženie nemocníc by malo ísť v budúcom roku asi 575 mil. eur

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. V utorok to na tlačovom…

  Robert Fico: Medzi kandidátmi na generálneho prokurátora nie je ani jeden, koho by chcel Smer podporiť

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Strane Smer-SD sa nepáči ani jeden z kandidátov na generálneho prokurátora. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal líder…

  Prezidentka sa vyjadrila opatrne. Považovala by za správne, ak by bolo celoplošné testovanie dobrovoľné

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude rešpektovať ďalšie kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus. Považovala by za…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Facebook opravil závažnú chybu v Messengeri, ktorá umožňovala špehovanie používateľov

  0 icon

  Sociálna sieť Facebook v nedávnej minulosti opravila závažnú chybu v službe Messenger, ktorá umožňovala špehovanie používateľov. Išlo o špecifické povolenie, ktoré umožňovala útočníkovi získať nevyhnutné povolenia, aby mohol počúvať čo sa deje v okolí napadnutého používateľa prostredníctvom mikrofónu zariadenia. Na tému upozorňuje portál latesthackingnews.com. Chyba bola objavená v protokole WebRTC…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA