Už nie slová, ale činy! Blíži sa k nám dianie v znamení kríža!

Rovnoramenný kríž Pravdy už prestáva byť len nejakým imaginárnym symbolom, ale to čo predstavuje, začína reálne dopadať na ľudstvo v podobe celkom konkrétneho diania a celkom konkrétnych udalostí. V podobe úderov, ktoré nás všetkých budú biť, vychovávať a bolestivo smerovať k Pravde už aj tu na zemi. Na zemi, ktorá sa doposiaľ Pravde vyhýbala, avšak teraz na ňu táto ľudstvom ignorovaná Pravda dopadne svojou plnou váhou.

 

Kríž Pravdy! Čo predstavuje a čo znamená? Nie je to len nejaký symbol, ale je to vyjadrenie Pravdy. Je to vyjadrenie Pravdy v jej dvoch kľúčových, vzájomne sa krížiacich princípoch. V princípe Spravodlivosti a v princípe Lásky.

 

Princíp Spravodlivosti je vyjadrený zvislým ramenom kríža. Zvislým ramenom, ako výkričníkom, ako mečom a ako dôraznou a nekompromisnou výzvou k dobru, spravodlivosti, láske, ohľaduplnosti, čistote, ušľachtilosti a úcte k ľuďom, k Stvoriteľovi a k jeho stvoreniu. Zvislé rameno je dôrazným upozornením, že jedine v tomto spočíva skutočné dobro, a že jedine toto majú byť základné hodnoty života všetkých vedomých bytostí v Pánovom stvorení.

 

Zvislé rameno rovnoramenného kríža, vyjadrujúce Spravodlivosť je mečom, ktorého poslaním je vynútiť to správne a chcené hoci aj prísnym, drsným a nekompromisným spôsobom. S odhodlaním odsúdiť a zahubiť čo je nesprávne, pokrivené, falošne, ľahostajné a protichodne stojace voči pravým hodnotám vo stvorení. A tento meč a táto Spravodlivosť napokon dosiahnu svojho cieľa, definitívne zvíťazia, na hlavu porazia a napokon odstránia zo zeme i z celého stvorenia všetko to, čo sa akýmkoľvek spôsobom odvažovalo stavať voči pravým hodnotám.

 

Lebo po určitom čase milosti, v ktorom bolo dopriate žiť na úrodnom poli našej zeme a nášho stvorenia vzájomne bez rozdielu dobrému a zlému, príde raz, ako je napísané, čas žatvy. Ľudské duše na zemi budú zožaté železným kosákom a všetky naozaj hodnotné budú zhromaždené v Pánových sýpkach. A všetky duše, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu priečili pravým hodnotám a ignorovali ich, budú spálené v ohni.

 

A tento čas sa približuje! Tento čas sa začína napĺňať v ramene meča Božej Spravodlivosti! Zúčtovanie sa nezadržateľne blíži k zemi, aby bol na nej konečne urobený poriadok. Aby to hodnotné a k pravým hodnotám usilujúce bolo oslobodené od ťaživého tlaku všetkého, čo je voči týmto hodnotám protichodné a ľahostajné.

 

A hoci čas zúčtovania nadchádza, tomu zlému bolo darované dostatok času na to, aby poznalo svoju falošnú cestu, aby prehliadlo a pochopilo svoj omyl, a aby sa obrátilo k dobrému. Ale tento čas milosti končí! Končí lehota milostiplného čakania obratu zlého k dobrému! Ľudia už majú byť v tomto smere hotoví! A meč Spravodlivosti Pána prichádza, aby oddelil to hodnotné od toho nehodnotného! Aby oddelil múdre panny od panien nemúdrych. Aby súdil a odsúdil burinu a plevy k večnému ohňu, a aby zhromaždil zrelú pšenicu do Pánových sýpok. Aby tak učinil so všetkou razantnosťou a nekompromisnou prísnosťou.

 

Zo týchto skutočností vanie strach a úzkosť, ale ony budú zmiernené Láskou! Budú zmiernené horizontálnym ramenom kríža, predstavujúcim Božiu Lásku. A táto Láska akoby škrtala princíp nekompromisnej prísnosti Božej Spravodlivosti. Akoby ho do určitej miery negovala vo svojej prirodzenej snahe ochraňovať a pomáhať. Lebo Láska bude vždy Láskou, a preto bude zmierňovať ťažké dni, ktoré na ľudstvo prichádzajú. Tým bude činiť nekompromisnú prísnosť Pánovej Spravodlivosti znesiteľnejšou, pretože bez Lásky Pána by nikto z nás nemohol obstáť pred jeho Spravodlivosťou.

 

Ľudstvo očakáva druhý príchod Krista, ale Kristus predsa svojho času povedal, že neprišiel ľudstvo súdiť a odsúdiť, ale spasiť. Keď hovoril o súde, hovoril vždy o Synovi Človeka. Hovoril o ňom v tretej osobe, teda nie ako o sebe samom, ale o niekom inom. Kristus totiž nie je a nemôže byť sudcom, pretože súdiť a odsúdiť nie je v povahe Lásky. V povahe Láske je len milovať, pomáhať a ochraňovať. O Ježišovi sa predsa jasne píše, že „nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí“, čo je vyjadrením miernosti jeho osobnosti, stojacej na princípe Lásky.

 

Súdiť príde niekto iný! Ten, kto to má v povahe! Ten, kto je Spravodlivou prísnosťou! Kto je to?

 

Ježiš povedal: „Kto by zhrešil voči Synovi Božiemu, odpustí sa mu“, čím len opäť potvrdil miernosť svojej povahy, vyplývajúcej z princípu Lásky. Ale pokračoval ďalej a riekol: „Kto by ale zhrešil voči Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku“.

 

To je teda niekto, kto so sebou nenechá zametať, ale naopak, on sám zametie s celým ľudstvom! Je to Duch Svätý, prehrešky voči ktorému nebudú odpustené! On je tým, z ktorého „úst bude vychádzať ostrý meč Božieho Slova, aby ním bil národy zeme“ tak, ako sa to píše v Apokalypse. On je tým, kto bude „šliapať vinný lis hnevu vševládneho Boha“. On to má v povahe, lebo on je Spravodlivosťou! On, Duch Svätý, prichádzajúci k súdu, je zvislým ramenom meča Pánovej Spravodlivosti v rovnoramennom kríži Pravdy.

 

Láska Pána, reprezentovaná Kristom, bude vždy pomáhajúcou, podporujúcou a ochraňujúcou, pretože zo svojej vlastnej povahy ani nemôže byť inou. A táto Láska tak, ako zmierňuje a preškrtáva princíp Spravodlivosti v rovnoramennom kríži Pravdy, bude zmierňovať pôsobenie nekompromisného, súdiaceho a nič neodpúšťajúceho, zvislého ramena Spravodlivosti Ducha Svätého.

 

Toto je dianie, ktoré sa k nám blíži. Týmto spôsobom, v znamení rovnoramenného kríža, bude váha Pravdy dopadať na ľudstvo a bude sa na ňom napĺňať.

 

Ale ako som už písal v jednom zo svojich predchádzajúcich článkov, Stvoriteľ neuskutočňuje tieto veci sám osobne, ale uskutočňuje ich prostredníctvom hierarchie svojich služobníkov. Tak, ako kedysi nerozdelil Červené more pred Izraelitmi, aby ním mohli prejsť suchou nohou Stvoriteľ osobne, ale urobil tak Vládca vodného živlu na Stvoriteľov príkaz, rovnako bude i dopad rovnoramenného kríža na ľudstvo uskutočňovaný jeho dvomi vernými služobníkmi. Na jednej strane Hrdinským a Víťazným Bojovníkom, ktorý bude pôsobiť v princípe Pánovej Spravodlivosti, a na druhej strane vznešenou Ochránkyňou domova, vlasti, harmónie a všetkého slabšieho, ktorá bude pôsobiť v princípe Pánovej Lásky, a ktorá bude v určitom zmysle stáť proti nekompromisne zdrvujúcemu pôsobeniu Víťazného Bojovníka. Jej pomoc v nadchádzajúcom dianí však budú môcť obdržať jediné ľudia, stojaci na pozíciách dobra, lásky, spravodlivosti, ušľachtilosti a úcty k ľuďom, k Stvoriteľovi i k jeho stvoreniu. Im pomôže, ich ochráni a ich podporí. Ale proti všetkým, ktorí na týchto princípoch stáť nebudú, sa neľútostne obráti ešte aj ona sama.

 

Vládca Slnka bude spaľovať zem svojimi lúčmi! Vládca vodného živlu bude tiesniť svet stúpajúcimi vodami, prívalovými dažďami a potopami. Vládca ohňa rozpúta obrovské ničivé požiare. Vládca vetra bude pustošiť svet orkánmi, hurikánmi a veternými smršťami. Správcovia pozemskej pôdy sa obrátia proti ľuďom a nedovolia jej viac darovať úrodu pod tlakom chemického znásilňovania tak, ako to robí dnešné extenzívne poľnohospodárstvo. Celá príroda sa obráti proti ľudstvu, pretože ľudstvo už dlhodobo stojí proti prírode i proti Bohu. A Hrdinský Bojovník bude bojovať za víťazstvo dobra a Svetla na zemi s takou razantnosťou, že nebude dbať o to, či to vôbec ľudstvo dokáže prežiť, pretože takýto príkaz dostal od Ducha Svätého, držiteľa meča Božej Spravodlivosti. Od Ducha Svätého, ktorý tak ako je napísané, nič neodpúšťa, ale prináša ľudstvu i každému jednotlivému človeku spravodlivý účet za to, ako doteraz žil. Duch Svätý prichádza, aby s poverenia moci Božej súdil svet!

 

A proti tomuto všetkému, čo ako spravodlivá odplata dopadá na ľudstvo za to, ako doteraz žilo, ako doteraz myslelo a aké hodnoty doteraz uznávalo, bude stáť pôsobenie Ochránkyne harmónie a všetkého slabšieho, pôsobiacej v lúči Pánovej Lásky. Jej pomoci a ochrany sa však môžu dočkať iba tí, ktorí si to svojim príklonom k pravým hodnotám zaslúžia, a tým sa stanu hodnými pomáhajúcej Lásky Najvyššieho. Tí budú ochránení a nič zlého sa im nestane.

 

Takéto mocné dianie sa v súčasnosti odvíja nad našimi hlavami a pomaly sa dostáva až bezprostredne ku nám A pozemský človek stojí pred ním krehký, maličký a zraniteľný. Stojí v ňom každý z nás sám za seba v nahote svoje duše taký, aký naozaj je. A podľa toho, akí vnútorne ale aj navonok naozaj sme, podľa toho to s nami dopadne. Ak sa budeme opierať o pravé hodnoty, o ne sa usilovať a k ním sa utiekať, dopadne to s nami dobre. Ustojíme to a budeme môcť začať žiť úplne novú kvalitu bytia vo stvorení.

 

Ak sa ale nebudeme usilovať o pravé hodnoty a ak budeme k ním ľahostajní, nedopadne to s nami dobre. Neustojíme to a naše vedomé „ja“ bude navždy rozomleté na prach, pretože sa ukázalo byť falošným, a preto nepotrebným kameňom pre novú, požehnanú výstavbu vo stvorení.

 

O tom, či sa staneme kameňom potrebným alebo nepotrebným, rozhoduje práve v tejto chvíli každý sám za seba.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 201

Celkové hodnotenie: -5.07

Priemerná čítanosť: 1662

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA