Písanie diplomoviek kvalitne a jednoducho

Písanie diplomoviek rýchlo a kvalitne

Písanie diplomoviek nie je jednoduchou záležitosťou. Napriek tomu, že sme si to všetci vyskúšali v bakalárskom ročníku, je náročné si spomenúť, ako sme to vtedy dokázali. Ako všetko iné, je rovnako možné sa naučiť ako písať diplomové práce. Tento článok sa však nebude týkať môjho príbehu, ako som napísal cez 300 diplomových prác. Je pre Teba, aby si sa mohol poučiť z mojich skúseností a zistil, ako napísať diplomovú prácu kvalitne či rýchlo. Viem, že študenti sú rôzni. Niektorí píšu radi kvalitné práce a prechádzajú na „Áčka“, a potom sú tu tí, ktorí hľadajú kompromis. Nechcú vynechať akciu na „intráku“, a zároveň chcú dokončiť školu. V tomto článku sa teda pozrieme najprv na to, ako najrýchlejšie napísať diplomovú prácu. Následne Ti ukážem, ako napísať kvalitnú diplomovú prácu.

Ako najrýchlejšie napísať diplomovú prácu?

 

            Najjednoduchším spôsobom je podľa mňa forma parafrázovania. Takmer každú diplomovú prácu si dokážeš pozrieť na centrálnom registri záverečných prác – www.crzp.sk. Sem sa ukladajú všetky bakalárske, diplomové či rigorózne práce. Nie ku všetkým je vždy voľný prístup, ako môžeš vidieť dolu na obrázku. Žltým sú označené záverečné práce, ku ktorým sa môžeš dostať len fyzicky, v knižnici danej školy. Pri zelenom označení máš však voľný prístup a môžeš sa pustiť smelo do parafrázovania.

Zlatý tip – pri parafrázovaní iných prác si dávaj pozor na zhodu. Potrebné je vždy vymyslieť taký slovosled, prípadne zvoliť také synonymá, ktoré zabezpečia rozdielnosť aspoň na oko. Vyhnete sa tým ošemetným komplikáciám, ktoré znášajú niektorí naši politici.

 

Centrálny register záverečných prác
Centrálny register záverečných prác – www.crzp.sk
www.crzp.sk

 

 

Ako najkvalitnejšie napísať diplomovú prácu?

Nepozdáva sa Ti najrýchlejšia forma na písanie diplomovej práce? Mám tu niekoľko rád pre napísanie kvalitnej diplomovej práce, ktorú Ti budú závidieť všetci spolužiaci. Diplomová práca sa skladá najčastejšie z teoretickej a praktickej časti, preto sa im budem venovať osobitne.

Pre kvalitné vypracovanie teoretickej časti diplomovej práce odporúčam používať:
knižné zdroje – návšteva knižnice, necháš tam pár centov za to, aby si si mohol zopár kníh požičať, ktoré Ti pomôžu pri písaní. Pre diplomovú prácu o rozsahu 60 normostrán Ti bude postačovať použiť 30 knižných zdrojov, teda z každej publikácie približne trištvrte strany,
internetové zdroje – najkvalitnejšie zdroje na internete nájdeš na stránkach ako https://scholar.google.com alebo www.researchgate.com. Kým na Google scholar nájdeš rôzne pdf súbory, knihy a podobne, v rámci Research gate sa pomôcť vyhľadávaním tvojej témy diplomovej práce na Google, avšak snaž sa vyhnúť stránkam, ako www.aktuality.sk, www.referaty.sk, www.wikipedia.com a podobne.

            Pre maximálnu kvalitu teoretickej časti diplomovej práce používať minimálne 3-4 parafrázy alebo citácie na každej strane. Najlepšie je, ak nedávaš príliš dlhé odseky od jedného autora, ktoré zaberajú napr. trištvrte strany a viac. V takomto prípade Ti odporúčam vložiť zopár riadkov vlastného textu a ďalej pokračovať v parafráze danej publikácie.

Príklad kvalitného parafrázovania

Nesprávne

Bez podpory zo strany štátu sa malé a stredné podniky len ťažko vysporiadavajú s konkurencieschopnosťou veľkých spoločností. V porovnaní s veľkými spoločnosťami majú vyššie náklady, nakoľko im dodávatelia neponúkajú také veľké zľavy, ako väčším korporáciám. Ich možnosti v diverzifikácii produktového portfólia ako aj rizika, je značne nižšia. Majú nižší inovačný potenciál, majú tiež horší prístup k informáciám na trhu, a tiež horšie podmienky pre tvorbu stratégie a dosahovaní marketingových a podnikových cieľov. Malé a stredné podniky majú pri rokovaniach s veľkými korporáciami značne nižšiu vyjednávaciu silu, pričom majú menšie vedomosti, skúsenosti, zručnosti, pričom často sa stretávame v praxi s nízkou finančnou gramotnosťou takých podnikateľov. Existujú tiež väčšie predpoklady na nedostatky v plnení daňových a odvodových povinností, tiež majú nedostatky v účtovníctve, ako aj riadení ľudských zdrojov. (Fabová, 2011)

Správne

Bez podpory zo strany štátu sa malé a stredné podniky len ťažko vysporiadavajú s konkurencieschopnosťou veľkých spoločností. V porovnaní s veľkými spoločnosťami majú vyššie náklady, nakoľko im dodávatelia neponúkajú také veľké zľavy, ako väčším korporáciám. Ich možnosti v diverzifikácii produktového portfólia ako aj rizika, je značne nižšia. Majú nižší inovačný potenciál, majú tiež horší prístup k informáciám na trhu, a tiež horšie podmienky pre tvorbu stratégie a dosahovaní marketingových a podnikových cieľov. (Fabová, 2011)
Môžeme povedať, že v súčasnom svete sú malé a stredné podniky ohrozené veľkými nadnárodnými korporáciami, ktoré majú možnosť nakupovať pri nižších cenách, než malí a strední podnikatelia.
Malé a stredné podniky majú pri rokovaniach s veľkými korporáciami značne nižšiu vyjednávaciu silu, pričom… (Fabová, 2011)

Zlatý tip – ak máš dva dlhé odseky od dvoch rôznych autorov, porozmýšľaj či nemôžeš dať kúsok z jedného, kúsok z druhého a znovu zopakovať prvého, a následne druhého autora. Odseky nebudú mať teda dve parafrázy od autora A a autora B, ale vlastne vytvoríš z nich 4 parafrázy ABAB.

Použitá literatúra, resp. ktoré zdroje je najlepšie používať?

Vo všeobecnosti platí, že knižný zdroj je oveľa hodnotnejší, než internetový. Prečo je to tak? Z psychologického hľadiska si dovolím tvrdiť, že školitelia majú pocit, že si na ich získanie vynaložil oveľa väčšie úsilie, než na získanie informácie z internetu. V očiach školiteľa si sa teda viac snažil, čo ocení lepšou známkou. Ak si chceš zjednodušiť prácu a používať knižné zdroje z pohodlia domova, choď na https://scholar.google.com/, kde sa snaž nájsť vhodnú literatúru pre Tvoju tému. Mnohí ľudia neradi čítajú, preto prinášam grafické zobrazenie, aby bolo jasné, ktorá použitá literatúra sa cení u školiteľov najviac. Graf poukazuje na váhu jednotlivých zdrojov na škále od 0 do 10.

 

Zdroje diplomovej práce
Hodnota použitých zdrojov v diplomovej práci

 

V prípade, že nechceš záporné body za použitú literatúru, vyvaruj sa stránkam ako sú www.referaty.sk, prípadne www.wikipedia.org. Ak by si chcel z týchto zdrojov niečo predsa len použiť, musel by si si trochu dopomôcť uvedením inej literatúry, ktorá je akceptovateľná na akademickej pôde.

Zlatý tip – ak chceš vyťažiť zo zdrojov maximálny počet bodov, snaž sa nájsť publikáciu, ktorú napísal Tvoj školiteľ, Tvoj oponent, prípadne iný učiteľ zo školy. Nielenže im rozžiariš očká, ale zároveň Tvoje bodové hodnotenie za použitú literatúru rapídne vystrelí na maximálny počet bodov (teda za predpokladu, že nepoužiješ v celej diplomovej práci aspoň 30 knižných publikácií).

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnia tvoju diplomovú prácu

Na záver by som Ti rád ponúkol niekoľko rád, ktoré Ti písanie diplomovej práce dokážu značne zjednodušiť. Osobne som si počas 4 rokoch písania diplomoviek uvedomil, že najdôležitejšími faktormi sú tieto body:

  • čas výberu témy – keď vieš, kedy sa otvorí AIS alebo aký školský program používate u Vás, buď na 100% pripravený. Osobne som to zažil 2x pri bakalárskej aj diplomovej práci, že najlepšie témy boli preč do asi 10 minút od spustenia výberu záverečných prác! Radšej si trikrát skontroluj svoje internetové pripojenie, aby si sa dostal k tému, ktorá bude aspoň trochu použiteľná,

 

  • viacero alternatív – určite sa nespoliehaj na to, že si vyberieš jednu tému, spustí sa výber tém a ty sa dostaneš k tej svojej. Táto najčastejšia chyba začiatočníka Ťa vyjde veľmi draho. Na papieri si vopred priprav aspoň 5 tém, ktoré by si rád získal a na tie sa zameraj. Ak sa nejaká téma zdá tebe ľahká, ver mi, že si na ňu brúsi zuby ďalších 50 tvojich spolužiakov,

 

  • samotná téma – téma diplomovej práce je samozrejme dôležitá, avšak nie tak, ako si študenti myslia. Ak máš možnosť, sprav si vždy vopred prehľad o téme, o ktorú máš záujem, aby si neostal zaskočený, keď k nej nebudeš vedieť dohľadať potrebné zdroje,

 

  • výber školiteľa – znie to zvláštne, no je to Tvoj „chlebodarca“. Diplomová práca u jedného školiteľa môže mať A u iného FX. Subjektívny názor je to jediné, na čom je postavené známkovanie diplomovej práce. Najlepšie je budovať si dobré vzťahy s učiteľmi už počas štúdia. Ak si na diplomovú prácu vyberieš školiteľa, ktorý Ťa má rád, máš vyhraté.

 

Zlatý tip – pre tých, ktorí sa dostali až na záver, zopakujem najcennejšiu radu. „Nesnaž sa vyberať diplomovú prácu podľa témy, ale podľa školiteľa.“

Krátke príbehy o školiteľoch zo života

Osobne som si to vyskúšal už veľakrát, že ak je školiteľ čudák (niekedy je vhodný aj expresívnejší výraz), dokáže Ti dať prerobiť celú diplomovú prácu aj napriek tomu, že u iného školiteľa by si dostal Áčko. Niektorí školitelia sa radi hrajú so slovíčkami, a to najmä tí, ktorí majú viac písmeniek pred menom a za menom, než v samotnom mene. Raz som pri písaní diplomovej práce sa stretol s tým, že sa školiteľovi nepáčil pojem „pracovník“, ale musel som používať pojem „zamestnanec“. Takže miesto plného využitia krásnej slovenskej lexiky, som bol nútený všade používať „zamestnanec“, „zamestnanci“, čo pri téme zameranej na školenie zamestnancov je veľká radosť. Ďalším príkladom bola školiteľka, ktorá chcela všade vidieť „študent“, a nie „žiak“.

Za mňa osobne je teda kľúčovým faktorom výber školiteľa, a nie výber témy. Dobrý školiteľ pri zlej téme diplomovej práce Ti dokáže dať také rady a materiál, že nepotrebuješ nič hľadať. Často stačí materiál iba správne použiť a diplomovú prácu máš hotovú raz dva.

 

Písanie diplomoviek - kľúčový faktor
Písanie diplomoviek – výber školiteľa

 

Ak máš nejaké ďalšie otázky, môžeš sa obrátiť na profesionálne služby v oblasti spracovania podkladov pre záverečné práce www.pracenamieru.sk či www.privatestudying.sk

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Jano Kral

O AUTOROVI

Mám rád písanie článkov a rád by som sa v tom zdokonalil natoľko, aby som sa tým mohol živiť. Doposiaľ som napísal približne 6 článkov, no časom by som chcel písať aspoň 6 týždenne.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 1

Celkové hodnotenie: 5.51

Priemerná čítanosť: 726

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

  0icon

  Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

  Najprv delostrelectvo, potom tanky, potom vojenské lietadlá a potom čo?

  0icon

  Washington 28. januára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Peter Steffen)   Zdá sa, že pomalé stúpanie USA po rebríčku eskalácie na Ukrajine sa o niečo zrýchlilo - bez veľkých…

  Oporný múr na horskom priechode Soroška je v nevyhovujúcom stave, rozpadáva sa

  0icon

  Oporný múr na horskom priechode Soroška je v nevyhovujúcom stave, rozpadáva sa.

  Irán schválil členstvo v Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

  0icon

  Teherán 28. januára 2023 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Poslanci Madžlisu (parlamentu) schválili mimoriadny plán záväzkov Iránu na dosiahnutie pozície členského štátu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS),…

  Rozdelenie bohatstva v Indii je ohromujúce

  0icon

  Nai Dilli 28. januára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Najbohatšie percento Indov vlastní štyridsať percent národného bohatstva krajiny, zatiaľ čo najchudobnejších päťdesiat percent vlastní tri percentá. Taký…

  Meloniová ukazuje svoju "ruskú lásku" prostredníctvom Líbye

  0icon

  Rím 28. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Líbyjská kríza sa zďaleka neskončila. Kríza v Líbyi, ktorá sa začala v dôsledku povstania podporovaného NATO, ktoré zvrhlo…

  Koleduje si Izrael o úder bumerangu?

  0icon

  Jeruzalem 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Zákulisná podpora Izraela Ukrajine vo vojne proti Rusku je oveľa rozsiahlejšia, než sa otvorene uvádza. V rozhovore pre…

  To myslí vážne? Matovič predpovedá ako dopadnú septembrové voľby

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Je zrejmé, že predčasné voľby budú. Politici sa síce nezhodnú na mesiaci, ale OĽaNO stanovilo termín…

  "Takéto šialenstvo som ešte nezažil!" - chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

  0icon

  Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko…

  Nízke teploty sú rizikové aj pre pacientov s cievnym ochorením

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nízke teploty sú rizikové pre pacientov s cievnym ochorením. Chladné počasie ohrozuje tiež malé deti, ktoré nemajú dostatočnú schopnosť…

  Vášeň v Tebe

  Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

  0 icon

  Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

  TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

  0 icon

  Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  Armádny Magazín

  Sestra vodcu KĽDR: "Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska"

  0 icon

  Severná Kórea, 28. januára 2023 (AM) – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong vyjadrila svoj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajine a geopolitickú konfrontáciu medzi Ruskom a kolektívnym Západom. Sestra Kim Čong-una, ktorá zastáva post zástupcu vedúceho oddelenia Ústredného výboru Robotníckej strany KĽDR, uviedla, že Spojené štáty pumpujú

  Západ je nespokojný s Abramovičom. Jeho úloha ako sprostredkovateľa pri rokovaniach s Kyjevom sa oslabila

  0 icon

  USA, 28. januára 2023 (AM) – Takmer pred rokom sa ruský miliardár Roman Abramovič pokúsil pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine, zachrániť si reputáciu na Západe a majetok vo výške 15 miliárd dolárov. Jeho pokusy však neboli úspešné a teraz sa jeho úloha obmedzuje na vyjednávanie výmeny väzňov alebo „dohody o obilí“.…

  Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

  Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazn

  Rusko nemôžeme ignorovať. O "Bismarckovom dialógu"

  0 icon

  Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od

  TopDesať

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

  0 icon

  Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  FOTO DŇA