Písanie diplomoviek kvalitne a jednoducho

Písanie diplomoviek rýchlo a kvalitne

Písanie diplomoviek nie je jednoduchou záležitosťou. Napriek tomu, že sme si to všetci vyskúšali v bakalárskom ročníku, je náročné si spomenúť, ako sme to vtedy dokázali. Ako všetko iné, je rovnako možné sa naučiť ako písať diplomové práce. Tento článok sa však nebude týkať môjho príbehu, ako som napísal cez 300 diplomových prác. Je pre Teba, aby si sa mohol poučiť z mojich skúseností a zistil, ako napísať diplomovú prácu kvalitne či rýchlo. Viem, že študenti sú rôzni. Niektorí píšu radi kvalitné práce a prechádzajú na „Áčka“, a potom sú tu tí, ktorí hľadajú kompromis. Nechcú vynechať akciu na „intráku“, a zároveň chcú dokončiť školu. V tomto článku sa teda pozrieme najprv na to, ako najrýchlejšie napísať diplomovú prácu. Následne Ti ukážem, ako napísať kvalitnú diplomovú prácu.

Ako najrýchlejšie napísať diplomovú prácu?

 

            Najjednoduchším spôsobom je podľa mňa forma parafrázovania. Takmer každú diplomovú prácu si dokážeš pozrieť na centrálnom registri záverečných prác – www.crzp.sk. Sem sa ukladajú všetky bakalárske, diplomové či rigorózne práce. Nie ku všetkým je vždy voľný prístup, ako môžeš vidieť dolu na obrázku. Žltým sú označené záverečné práce, ku ktorým sa môžeš dostať len fyzicky, v knižnici danej školy. Pri zelenom označení máš však voľný prístup a môžeš sa pustiť smelo do parafrázovania.

Zlatý tip – pri parafrázovaní iných prác si dávaj pozor na zhodu. Potrebné je vždy vymyslieť taký slovosled, prípadne zvoliť také synonymá, ktoré zabezpečia rozdielnosť aspoň na oko. Vyhnete sa tým ošemetným komplikáciám, ktoré znášajú niektorí naši politici.

 

Centrálny register záverečných prác
Centrálny register záverečných prác – www.crzp.sk
www.crzp.sk

 

 

Ako najkvalitnejšie napísať diplomovú prácu?

Nepozdáva sa Ti najrýchlejšia forma na písanie diplomovej práce? Mám tu niekoľko rád pre napísanie kvalitnej diplomovej práce, ktorú Ti budú závidieť všetci spolužiaci. Diplomová práca sa skladá najčastejšie z teoretickej a praktickej časti, preto sa im budem venovať osobitne.

Pre kvalitné vypracovanie teoretickej časti diplomovej práce odporúčam používať:
knižné zdroje – návšteva knižnice, necháš tam pár centov za to, aby si si mohol zopár kníh požičať, ktoré Ti pomôžu pri písaní. Pre diplomovú prácu o rozsahu 60 normostrán Ti bude postačovať použiť 30 knižných zdrojov, teda z každej publikácie približne trištvrte strany,
internetové zdroje – najkvalitnejšie zdroje na internete nájdeš na stránkach ako https://scholar.google.com alebo www.researchgate.com. Kým na Google scholar nájdeš rôzne pdf súbory, knihy a podobne, v rámci Research gate sa pomôcť vyhľadávaním tvojej témy diplomovej práce na Google, avšak snaž sa vyhnúť stránkam, ako www.aktuality.sk, www.referaty.sk, www.wikipedia.com a podobne.

            Pre maximálnu kvalitu teoretickej časti diplomovej práce používať minimálne 3-4 parafrázy alebo citácie na každej strane. Najlepšie je, ak nedávaš príliš dlhé odseky od jedného autora, ktoré zaberajú napr. trištvrte strany a viac. V takomto prípade Ti odporúčam vložiť zopár riadkov vlastného textu a ďalej pokračovať v parafráze danej publikácie.

Príklad kvalitného parafrázovania

Nesprávne

Bez podpory zo strany štátu sa malé a stredné podniky len ťažko vysporiadavajú s konkurencieschopnosťou veľkých spoločností. V porovnaní s veľkými spoločnosťami majú vyššie náklady, nakoľko im dodávatelia neponúkajú také veľké zľavy, ako väčším korporáciám. Ich možnosti v diverzifikácii produktového portfólia ako aj rizika, je značne nižšia. Majú nižší inovačný potenciál, majú tiež horší prístup k informáciám na trhu, a tiež horšie podmienky pre tvorbu stratégie a dosahovaní marketingových a podnikových cieľov. Malé a stredné podniky majú pri rokovaniach s veľkými korporáciami značne nižšiu vyjednávaciu silu, pričom majú menšie vedomosti, skúsenosti, zručnosti, pričom často sa stretávame v praxi s nízkou finančnou gramotnosťou takých podnikateľov. Existujú tiež väčšie predpoklady na nedostatky v plnení daňových a odvodových povinností, tiež majú nedostatky v účtovníctve, ako aj riadení ľudských zdrojov. (Fabová, 2011)

Správne

Bez podpory zo strany štátu sa malé a stredné podniky len ťažko vysporiadavajú s konkurencieschopnosťou veľkých spoločností. V porovnaní s veľkými spoločnosťami majú vyššie náklady, nakoľko im dodávatelia neponúkajú také veľké zľavy, ako väčším korporáciám. Ich možnosti v diverzifikácii produktového portfólia ako aj rizika, je značne nižšia. Majú nižší inovačný potenciál, majú tiež horší prístup k informáciám na trhu, a tiež horšie podmienky pre tvorbu stratégie a dosahovaní marketingových a podnikových cieľov. (Fabová, 2011)
Môžeme povedať, že v súčasnom svete sú malé a stredné podniky ohrozené veľkými nadnárodnými korporáciami, ktoré majú možnosť nakupovať pri nižších cenách, než malí a strední podnikatelia.
Malé a stredné podniky majú pri rokovaniach s veľkými korporáciami značne nižšiu vyjednávaciu silu, pričom… (Fabová, 2011)

Zlatý tip – ak máš dva dlhé odseky od dvoch rôznych autorov, porozmýšľaj či nemôžeš dať kúsok z jedného, kúsok z druhého a znovu zopakovať prvého, a následne druhého autora. Odseky nebudú mať teda dve parafrázy od autora A a autora B, ale vlastne vytvoríš z nich 4 parafrázy ABAB.

Použitá literatúra, resp. ktoré zdroje je najlepšie používať?

Vo všeobecnosti platí, že knižný zdroj je oveľa hodnotnejší, než internetový. Prečo je to tak? Z psychologického hľadiska si dovolím tvrdiť, že školitelia majú pocit, že si na ich získanie vynaložil oveľa väčšie úsilie, než na získanie informácie z internetu. V očiach školiteľa si sa teda viac snažil, čo ocení lepšou známkou. Ak si chceš zjednodušiť prácu a používať knižné zdroje z pohodlia domova, choď na https://scholar.google.com/, kde sa snaž nájsť vhodnú literatúru pre Tvoju tému. Mnohí ľudia neradi čítajú, preto prinášam grafické zobrazenie, aby bolo jasné, ktorá použitá literatúra sa cení u školiteľov najviac. Graf poukazuje na váhu jednotlivých zdrojov na škále od 0 do 10.

 

Zdroje diplomovej práce
Hodnota použitých zdrojov v diplomovej práci

 

V prípade, že nechceš záporné body za použitú literatúru, vyvaruj sa stránkam ako sú www.referaty.sk, prípadne www.wikipedia.org. Ak by si chcel z týchto zdrojov niečo predsa len použiť, musel by si si trochu dopomôcť uvedením inej literatúry, ktorá je akceptovateľná na akademickej pôde.

Zlatý tip – ak chceš vyťažiť zo zdrojov maximálny počet bodov, snaž sa nájsť publikáciu, ktorú napísal Tvoj školiteľ, Tvoj oponent, prípadne iný učiteľ zo školy. Nielenže im rozžiariš očká, ale zároveň Tvoje bodové hodnotenie za použitú literatúru rapídne vystrelí na maximálny počet bodov (teda za predpokladu, že nepoužiješ v celej diplomovej práci aspoň 30 knižných publikácií).

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnia tvoju diplomovú prácu

Na záver by som Ti rád ponúkol niekoľko rád, ktoré Ti písanie diplomovej práce dokážu značne zjednodušiť. Osobne som si počas 4 rokoch písania diplomoviek uvedomil, že najdôležitejšími faktormi sú tieto body:

  • čas výberu témy – keď vieš, kedy sa otvorí AIS alebo aký školský program používate u Vás, buď na 100% pripravený. Osobne som to zažil 2x pri bakalárskej aj diplomovej práci, že najlepšie témy boli preč do asi 10 minút od spustenia výberu záverečných prác! Radšej si trikrát skontroluj svoje internetové pripojenie, aby si sa dostal k tému, ktorá bude aspoň trochu použiteľná,

 

  • viacero alternatív – určite sa nespoliehaj na to, že si vyberieš jednu tému, spustí sa výber tém a ty sa dostaneš k tej svojej. Táto najčastejšia chyba začiatočníka Ťa vyjde veľmi draho. Na papieri si vopred priprav aspoň 5 tém, ktoré by si rád získal a na tie sa zameraj. Ak sa nejaká téma zdá tebe ľahká, ver mi, že si na ňu brúsi zuby ďalších 50 tvojich spolužiakov,

 

  • samotná téma – téma diplomovej práce je samozrejme dôležitá, avšak nie tak, ako si študenti myslia. Ak máš možnosť, sprav si vždy vopred prehľad o téme, o ktorú máš záujem, aby si neostal zaskočený, keď k nej nebudeš vedieť dohľadať potrebné zdroje,

 

  • výber školiteľa – znie to zvláštne, no je to Tvoj „chlebodarca“. Diplomová práca u jedného školiteľa môže mať A u iného FX. Subjektívny názor je to jediné, na čom je postavené známkovanie diplomovej práce. Najlepšie je budovať si dobré vzťahy s učiteľmi už počas štúdia. Ak si na diplomovú prácu vyberieš školiteľa, ktorý Ťa má rád, máš vyhraté.

 

Zlatý tip – pre tých, ktorí sa dostali až na záver, zopakujem najcennejšiu radu. „Nesnaž sa vyberať diplomovú prácu podľa témy, ale podľa školiteľa.“

Krátke príbehy o školiteľoch zo života

Osobne som si to vyskúšal už veľakrát, že ak je školiteľ čudák (niekedy je vhodný aj expresívnejší výraz), dokáže Ti dať prerobiť celú diplomovú prácu aj napriek tomu, že u iného školiteľa by si dostal Áčko. Niektorí školitelia sa radi hrajú so slovíčkami, a to najmä tí, ktorí majú viac písmeniek pred menom a za menom, než v samotnom mene. Raz som pri písaní diplomovej práce sa stretol s tým, že sa školiteľovi nepáčil pojem „pracovník“, ale musel som používať pojem „zamestnanec“. Takže miesto plného využitia krásnej slovenskej lexiky, som bol nútený všade používať „zamestnanec“, „zamestnanci“, čo pri téme zameranej na školenie zamestnancov je veľká radosť. Ďalším príkladom bola školiteľka, ktorá chcela všade vidieť „študent“, a nie „žiak“.

Za mňa osobne je teda kľúčovým faktorom výber školiteľa, a nie výber témy. Dobrý školiteľ pri zlej téme diplomovej práce Ti dokáže dať také rady a materiál, že nepotrebuješ nič hľadať. Často stačí materiál iba správne použiť a diplomovú prácu máš hotovú raz dva.

 

Písanie diplomoviek - kľúčový faktor
Písanie diplomoviek – výber školiteľa

 

Ak máš nejaké ďalšie otázky, môžeš sa obrátiť na profesionálne služby v oblasti spracovania podkladov pre záverečné práce www.pracenamieru.sk či www.privatestudying.sk

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Jano Kral

O AUTOROVI

Mám rád písanie článkov a rád by som sa v tom zdokonalil natoľko, aby som sa tým mohol živiť. Doposiaľ som napísal približne 6 článkov, no časom by som chcel písať aspoň 6 týždenne.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 1

Celkové hodnotenie: 6.19

Priemerná čítanosť: 646

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA