Oneskorený plač R. Fica nad „rozliatym mliekom“.

Reálny politický vývoj už neraz potvrdil starú pravdu, podľa ktorej sa politici z opozičných lavíc pozerajú na problémy spoločenského a politického vývoja inak, než ich kolegovia v laviciach koaličných. A v plnej miere to platí aj opačne. Politické subjekty nám permanentne dokazujú platnosť tejto pravdy. Neraz sme svedkami, že aj tie najlepšie, najracionálnejšie  a najpotrebnejšie riešenia, navrhované opozičnými silami sa z ich agendy buď celkom alebo čiastočne vytratia akonáhle získajú moc a stanú sa súčasťou vládnucich elít. V prípade, že pri najbližších voľbách prídu o svoje vládnuce postavenie a opäť sa stanú súčasťou opozičnej časti parlamentu, politikom sa otvoria oči, dôjde u nich k zmene  „videnia sveta“ a akoby sa im prinavráti objektívnejšie, racionálnejšie a „prízemnejšie“ uvažovanie a pohľad na riešenie existujúcich problémov. Určite, tento obrat má množstvo objektívnych ale aj subjektívnych príčin, pričom cieľom tohto príspevku nie je ich analýza, ale len konštatovanie faktu.

Názornou ukážkou a zároveň aj potvrdením vyššie uvedeného názoru je rozdielne správanie R. Fica a jeho strany SMER-SD v období, kedy táto strana predstavovala hlavnú a určujúcu silu vo vtedajších vládnych koalíciách a dnes, keď jej poslanci, vrátane R. Fica zasadli do opozičných lavíc v NR SR. Z opozičných lavíc sa R. Ficovi zmenil pohľad na mnohé problémy, ktoré by už dnes riešil úplne opačne, než v dobe, kedy stál na čele vládneho zoskupenia. Akých chýb sa dopustil a ktoré problémy a ako by ich z pozície opozičného poslanca dnes riešil, uviedol v rozhovore, ktorý poskytol politicko-spoločenskému mesačníku extraplus, v plnom rozsahu zverejnený aj na stránkach www.infovojna.sk dňa 18.7.2020.

Jedným z chybných krokov, resp. zlých rozhodnutí, ku ktorým sa R. Fico v rozhovore priznal a ktoré by už dnes nezopakoval bolo to, že na zasadnutí vlády predložil návrh na zrušenie tzv. mečiarovských amnestií, ktorý, aj napriek upozorneniam mnohých expertov na ústavné právo,  že ide o porušenie Ústavy SR, bol následne a to aj za prispenia poslancov jeho strany  schválený v NR SR. R. Fico, ako docent práva musel predsa vedieť o protiústavnosti tohto kroku a aj napriek tomu, v snahe vyjsť v ústrety požiadavkám vtedajšej opozície a „nátlaku ulice“ ustúpil a vyhovel ich požiadavkám, čo by už dnes (ako priznal vo svojom rozhovore) neurobil.

Podobne postupoval R. Fico aj v prípade masových protestov po vražde novinára J. Kuciaka, požadujúcich jeho odstúpenie z funkcie premiéra Slovenskej republiky, pádu jeho vlády a následnému vypísaniu predčasných volieb. Aj v tomto prípade R. Fico priznal, že jeho odstúpenie z postu premiéra, ako aj odstúpenie ministra vnútra R. Kaliňáka a jeho nahradenie vo funkcii predsedu vlády P. Pellegrinim bolo výsledkom obáv z možného vypísania predčasných volieb, čo by strane SMER-SD znemožnilo rekonštruovať vládu, udržať sa naďalej pri moci a takýmto spôsobom dokončiť tretí mandát jeho vlády. Vo svojom rozhovore zdôraznil, že jeho odstúpenie bolo výsledkom toho, že podľahol nátlaku ulice, ustúpil požiadavkám protestujúcej verejnosti, čo ešte aj dnes považuje za politicky správne rozhodnutie. Nie som presvedčený, že toto svoje vyjadrenie R. Fico myslel vážne. Skôr si myslím, že z jeho strany je to skôr snaha ospravedlniť svoj politicky a takticky veľmi zlý krok, ktorý bol výsledkom skôr prejavu jeho slabosti, neistoty a straty politickej odvahy a rozvahy, než prejavom sily a odhodlania čeliť nelegitímnym požiadavkám ulice, organizovanej opozičnými politickými subjektmi a mimovládnymi organizáciami, v nejednom prípade financovanými zo zahraničia. Dnes sa ukazuje, že odstúpenie R. Fica a čiastočná rekonštrukcia jeho vlády bolo chybné a nepremyslené rozhodnutie. Som presvedčený, že vzhľadom na veľmi nízke preferencie strany MOST- HÍD, táto strana by z vlády R. Fica nevystúpila, takže jeho kabinet by si zachoval väčšinu v parlamente. Alibistické vyjadrenia B. Bugára o možnom vystúpení z vládnej koalície boli určené skôr verejnosti a je viac ako isté, že by vedenie tejto strany neriskovalo veľmi pravdepodobný neúspech v predčasných voľbách, takže vláda pod vedením R. Fica by určite  dovládla do konca svojho mandátu.

Svojim odstúpením z funkcie predsedu vlády SR R. Fico (na rozdiel od predsedu vlády Českej republiky A. Babiša, ktorý aj napriek masovejším a intenzívnejším protestom verejnosti proti jeho vláde neodstúpil) prejavil slabosť, ktorá sa v politike neodpúšťa, čím len potvrdil, že R. Fico v roku 2018 už nebol tým politikom, akého sme ho poznali v minulosti. Ak by R. Fico neustúpil nátlaku protestujúcej verejnosti mohol dokončiť vládnutie SMERU-SD vo funkcii predsedu vlády, viesť stranu v nasledujúcich voľbách, nenominovať do funkcie premiéra P. Pellegriniho, čím by s veľkou pravdepodobnosťou zabránil neskoršiemu rozpadu svojej strany.

V rozhovore, ktorý poskytol mesačníku extraplus sa R. Fico vyjadril v tom zmysle, že hrozba pádu jeho vlády, resp. „pokus o zmenu pomerov v štáte cez ulicu“ bol pripravovaný zahraničím, konkrétne sa na ňom aktívne podieľali zahraniční poradcovia, časť politickej opozície ale aj niektoré mimovládne organizácie. Tie mimovládne organizácie, ktorým jeho vláda v roku 2018 poskytla štedrú štátnu dotáciu v sume 30 miliónov eur. Niektoré z týchto organizácií (napr. Nadácia otvorenej spoločnosti, Via Iuris, Iniciatíva Inakosť, Nadácia Milana Šimečku a iné), aktívne podporujúce protivládne protesty, s cieľom zvrhnúť vládu R. Fica a dosiahnuť vypísanie predčasných volieb boli aj v minulosti financované vládou, o zvrhnutie ktorej sa neskôr snažili. Tak napr. v roku 2016 Nadácia otvorenej spoločnosti obdržala od Úradu vlády SR dotáciu vo výške 117 213 eur. Ďalšia dotácia, poskytnutá tejto sorošovskej organizácii sa jej vyplatila prostredníctvom štátneho TIPOSU a predstavovala sumu 430 593 eur. Azda o tejto štedrosti voči mimovládkam vtedajší premiér R. Fico nevedel? Je viac ako isté, že o tejto finančnej podpore bol veľmi dobre informovaný, takže ak dnes toho ľutuje, tak len priznáva, že sa dopustil veľkej chyby a že bol veľmi naivný, ak si myslel, že si tieto protismerácky a protificovský zamerané organizácie kúpi, že si ich nakloní a zabezpečí si ich podporu. Túto svoju štedrosť zdôvodňoval tým, že to „považuje za významný príspevok k transparentnosti verejného života a najefektívnejší spôsob, ako bojovať proti korupcii“. Svoju predchádzajúcu náklonnosť k mimovládnym organizáciám strana SMER-SD, spolu so svojimi vtedajšími koaličnými partnermi demonštrovali aj tým, že v októbri 2016 ich poslanci v NR SR odmietli podporiť návrh Zákona o neziskových organizáciách z dielne ĽS Naše Slovensko, ktorý by podstatným spôsobom sprísnil kritéria registrácie a činnosti takýchto, v mnohých prípadoch otvorene protislovensky vystupujúcich organizácií, ktoré by v prípade schválenia tohto zákona museli zverejňovať svojich zahraničných sponzorov a označovať sa ako „zahraničný agent“. Pri opätovnom predložení a rokovaní o tomto zákone dňa 29.5.2018 poslanci vládnej koalície, vrátane poslaneckého klubu strany SMER-SD opätovne nepodporili tento návrh, čím vlastne uznali existujúci „status quo“, garantujúci mimovládnym organizáciám, nezriedka financovaným aj zo zahraničia, privilegované postavenie, ktoré im umožňuje ovplyvňovať nielen spoločenský ale aj politický vývoj na Slovensku.

Pán Fico, prechodom do opozičných parlamentných lavíc v sebe zrazu objavil proslovensky mysliaceho a konajúceho vlastenca, hrdého Slováka a principiálneho ochrancu národnoštátnych záujmov SR pred diktátom Bruselu. Dnes tvrdí, že v EÚ, ale aj u nás prevládajú liberálne sily, ktoré útočia na priority národných štátov, na ich tradície, na ich kultúru a vnucujú nám zvrátené princípy a pravidlá, ktoré sú škodlivé našim zvyklostiam a tradičným hodnotám. Kto ešte v tomto štáte nestratil pamäť tak vie, že to bol R. Fico, ktorý nás ešte nie tak dávno utvrdzoval o výhodách našej, ešte tesnejšej spolupráce s EÚ formou nášho vstupu do akéhosi „európskeho jadra“, čo v preklade znamená odovzdanie ďalších kompetencií nášho štátu a jeho orgánov bruselskej administratíve, ešte tesnejšie primknutie sa k tejto organizácií a ešte dôslednejšie podriadenie sa rozhodnutiam a záujmom Bruselských elít, pričom nezabudol farizejsky zdôrazniť, že naša účasť v európskom jadre je v národnoštátnom záujme Slovenska. Nebol to R. Fico, ktorý nominoval obdivovateľa a podporovateľa našej užšej spolupráce s EÚ M. Ševčoviča do funkcie komisára úniovej vlády – Európskej komisie? Nebol to R. Fico, ktorý nominoval za člena svojej vlády do funkcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka, známeho obdivovateľa a prívrženca EÚ, USA a bezvýhradného podporovateľa nášho členstva vo vojensko-politickom pakte NATO? Toho človeka, ktorý presadzoval prijatie tzv. Globálneho paktu OSN pre migráciu, odporúčal podpísať tzv. Istanbulský dohovor a ďalšie dokumenty obmedzujúce a znižujúce mieru našej zvrchovanosti a nezávislosti. O vzťahu k nášmu štátu a nášmu národu, o ochrane našej národnej zvrchovanosti a kultúre svedčí aj skorší výrok M. Lajčáka, podľa ktorého „časy, keď sme sa bili do hrude, hovorili o zvrchovanosti sú už chvalabohu preč“. Človeka s takýmto postojom môžeme právom považovať za nelojálneho k slovenskej štátnosti, k Slovenskej republike a jej zvrchovanosti. A takýchto a im podobných ľudí s prozápadnou orientáciou, spochybniteľnou lojalitou k SR a vyznávajúcich liberálne hodnoty si pán Fico vybral za svojich blízkych spolupracovníkov. To len svedčí o tom, že názory a postoje ľudí, akými sú M. Ševčovič, M. Lajčák, I. Korčok a mnohí ďalší boli blízke i samotnému R. Ficovi. A ak sa dnes pasuje do úlohy vlastenca a obhajcu našej suverenity a zvrchovanosti, tak je to len jeho ďalšia hra a spôsob ako opäť získať stratené pozície a zastaviť klesajúcu podporu verejnosti.

 1. Fico a jeho SMER-SD urobili počas ich vládnutia množstvo chýb a veľmi zlých politických rozhodnutí. O niektorých hovoril vo svojom rozhovore, ktorý poskytol mesačníku extraplus, avšak väčšiu časť z nich, akými bolo napr. zavlečenie Slovenska do Eurozóny pri nevýhodnom kurze slovenskej koruny a eura, v októbri 2016 schválenie trestných kódexov, t. j. jeho ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou vypracovaný tzv. proti extrémistický zákon, vytvorenie politickej polície NAKA zameranej aj na stíhanie vládnej moci nepohodlných názorových oponentov, napojenie jeho strany na predstaviteľov ekonomických nátlakových skupín, presadenie do funkcie generálneho prokurátora jemu blízkeho človeka, prenasledovanie niektorých opozičných poslancov za vyslovenie ich názoru a mnoho ďalších a ďalších chybných a mocensky motivovaných rozhodnutí, o čom však vo svojom rozhovore takticky pomlčal.

Nie tak dávno sme zaregistrovali vyjadrenia R. Fica, ktorý v snahe zachovať jednotu strany SMER-SD a v snahe zabrániť odchodu svojich blízkych straníckych spolupracovníkov z jeho politického subjektu zmenil rétoriku a sľuboval, že sa poučil z minulých chýb, že sa zmenil, resp. že zmení svoj štýl práce a pod. Problém je v tom, že už mu málokto verí, dokonca mu neuverili ani jeho najbližší a donedávna aj najvernejší spolustraníci, ktorí opustili rady jeho strany a založili konkurenčný sociálno-demokratický politický subjekt, čím podstatným spôsobom oslabili dovtedy jednotný SMER-SD a v podstate ho odsúdili k pravdepodobnému neúspechu a nedôstojnému prežívaniu na našej politickej scéne.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.,

Košice

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 66

Celkové hodnotenie: 17.3

Priemerná čítanosť: 1784

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

  0icon

  Kampala 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Bamulanzeki)   Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  Antigénové testy v harmaneckých papierňach ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného. Matovič: Použili testy, ktoré nemajú nič spoločne s testami používanými pri plošnom testovaní

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V harmaneckých papierňach použili na testovanie zamestnancov testy Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou,…

  Naďovi sa nepozdáva, že v diskusných reláciách nebude mať OĽaNO zastúpenie a hovorí o cenzúre. Ticho neostal ani premiér: "Keď médiá pravdu nehľadajú, ale vytvárajú"

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v svojom statuse upozornil na to, že žiaden poslanec z hnutia…

  Matovič si stojí za svojím. Plošné testovanie je podľa neho "mimoriadne efektívne", ukazuje pritom na skúsenosť zo závodu Jaguar. Testovanie detí kvôli vychádzkam nebude

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Opakované testovanie zamestnancov automobilky v Nitre v predchádzajúcich desiatich dňoch potvrdilo, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny…

  Vo Viedni protestovalo proti pandemickým opatreniam zhruba 10.000 ľudí

  0icon

  Viedeň 16. januára 2021 (TASR/TERAZ/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška, skandovali okrem iných aj heslá vyzývajúce rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, aby…

  Týždne to bublalo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)   Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj…

  Škoda nebude sponzorovať MS, ak sa budú konať v Bielorusku

  0icon

  Mladá Boleslav 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovať majstrovstvá sveta v hokeji, pokiaľ sa budú konať…

  Denník SME opäť šíri HOAX o slabosti Putina a nespokojnosti Rusov. Našťastie z Nemecka prichádza „rozbuška“ Navaľnyj

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Navalny instagram account via AP)   Liberálno-korporátny mainstream sa vo svojom zdesení zo slabosti amerického establišmentu a hroziacej občianskej vojny v…

  Australian Open: V karanténe 47 hráčov, aj Stephensová či Kerberová

  0icon

  Melbourne 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Morgan Sette/AAP Image via AP)   Celkovo 47 tenistov a tenistiek muselo v Melbourne pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open…

  TopDesať

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

  0 icon

  Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

  Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

  0 icon

  Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

  Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

  0 icon

  Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

  Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

  0 icon

  Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

  Vo svete IT

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  WhatsApp posúva dátum na prijatie aktualizovaných podmienok. Opäť tak reaguje na mylné informácie

  0 icon

  Chatovacia aplikácia WhatsApp má za sebou naozaj niekoľko výnimočne rušných dní, ktoré spôsobila nečakaná zmena v zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými musia používatelia súhlasiť. Po vystrašení niektorých používateľov tejto aplikácie a po zverejnení kadejakých hoaxov však spoločnosť reagovala pomerne promptne, pričom všetky obavy z narušenia súkromia používateľov vyvrátila v…

  Ktoré Samsung smartfóny majú dostupný Android 11, a pre ktoré sa očakáva, že bude ešte neskôr uvoľnený?

  0 icon

  Android 10 dnes už pomaly nájdeme na všetkých zariadeniach, ktoré ho mali dostať. Ešte v septembri minulého roka, Google oficiálne uvoľnil Android 11 pre širokú verejnosť. V praxi to znamenalo, že výrobcovia smartfónov začali postupne s naberaním BETA testerov, aby začali testovať nový Android, pričom už dnes je oficiálne dostupných…

  Základňa na Mesiaci môže byť pre ľudstvo kľúčová: Tu je niekoľko dôvodov prečo

  0 icon

  Nášmu Mesiacu sa opäť dostáva veľa pozornosti. Nenachádza sa len v hľadáčiku americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá rozbieha svoj program Artemis, ale aj v hľadáčiku súkromných spoločností, ktoré sa chcú venovať ťažbe mesačných zdrojov, alebo postaviť na našej prirodzenej družici trvalú základňu. Trvalá prítomnosť ľudí na Mesiaci však nie je momentálne istá.…

  Vo Windows 10 bola objavená závažná chyba, ktorá dokáže „odpáliť“ disk zariadenia

  0 icon

  Portál bleepingcomputer.com poukazuje na novú zraniteľnosť vo Windows 10, ktorá je z kategórie vážnejších. Podľa zistení Jonasa Lyka, môže zadaním jednoduchého príkazu dôjsť k poškodeniu NTFS.  „V súčasnosti je v systéme NTFS obzvlášť nepríjemná chyba. Spustí sa otvorením špeciálneho vytvoreného mena (pozn. redakcie: príkazu) v ľubovoľnom priečinku, kdekoľvek. Zraniteľnosť sa okamžite…

  Armádny Magazín

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

  0 icon

  Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

  Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

  Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

  0 icon

  Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

  Kto vyzbrojuje svet?

  0 icon

  Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA