Oneskorený plač R. Fica nad „rozliatym mliekom“.

Reálny politický vývoj už neraz potvrdil starú pravdu, podľa ktorej sa politici z opozičných lavíc pozerajú na problémy spoločenského a politického vývoja inak, než ich kolegovia v laviciach koaličných. A v plnej miere to platí aj opačne. Politické subjekty nám permanentne dokazujú platnosť tejto pravdy. Neraz sme svedkami, že aj tie najlepšie, najracionálnejšie  a najpotrebnejšie riešenia, navrhované opozičnými silami sa z ich agendy buď celkom alebo čiastočne vytratia akonáhle získajú moc a stanú sa súčasťou vládnucich elít. V prípade, že pri najbližších voľbách prídu o svoje vládnuce postavenie a opäť sa stanú súčasťou opozičnej časti parlamentu, politikom sa otvoria oči, dôjde u nich k zmene  „videnia sveta“ a akoby sa im prinavráti objektívnejšie, racionálnejšie a „prízemnejšie“ uvažovanie a pohľad na riešenie existujúcich problémov. Určite, tento obrat má množstvo objektívnych ale aj subjektívnych príčin, pričom cieľom tohto príspevku nie je ich analýza, ale len konštatovanie faktu.

Názornou ukážkou a zároveň aj potvrdením vyššie uvedeného názoru je rozdielne správanie R. Fica a jeho strany SMER-SD v období, kedy táto strana predstavovala hlavnú a určujúcu silu vo vtedajších vládnych koalíciách a dnes, keď jej poslanci, vrátane R. Fica zasadli do opozičných lavíc v NR SR. Z opozičných lavíc sa R. Ficovi zmenil pohľad na mnohé problémy, ktoré by už dnes riešil úplne opačne, než v dobe, kedy stál na čele vládneho zoskupenia. Akých chýb sa dopustil a ktoré problémy a ako by ich z pozície opozičného poslanca dnes riešil, uviedol v rozhovore, ktorý poskytol politicko-spoločenskému mesačníku extraplus, v plnom rozsahu zverejnený aj na stránkach www.infovojna.sk dňa 18.7.2020.

Jedným z chybných krokov, resp. zlých rozhodnutí, ku ktorým sa R. Fico v rozhovore priznal a ktoré by už dnes nezopakoval bolo to, že na zasadnutí vlády predložil návrh na zrušenie tzv. mečiarovských amnestií, ktorý, aj napriek upozorneniam mnohých expertov na ústavné právo,  že ide o porušenie Ústavy SR, bol následne a to aj za prispenia poslancov jeho strany  schválený v NR SR. R. Fico, ako docent práva musel predsa vedieť o protiústavnosti tohto kroku a aj napriek tomu, v snahe vyjsť v ústrety požiadavkám vtedajšej opozície a „nátlaku ulice“ ustúpil a vyhovel ich požiadavkám, čo by už dnes (ako priznal vo svojom rozhovore) neurobil.

Podobne postupoval R. Fico aj v prípade masových protestov po vražde novinára J. Kuciaka, požadujúcich jeho odstúpenie z funkcie premiéra Slovenskej republiky, pádu jeho vlády a následnému vypísaniu predčasných volieb. Aj v tomto prípade R. Fico priznal, že jeho odstúpenie z postu premiéra, ako aj odstúpenie ministra vnútra R. Kaliňáka a jeho nahradenie vo funkcii predsedu vlády P. Pellegrinim bolo výsledkom obáv z možného vypísania predčasných volieb, čo by strane SMER-SD znemožnilo rekonštruovať vládu, udržať sa naďalej pri moci a takýmto spôsobom dokončiť tretí mandát jeho vlády. Vo svojom rozhovore zdôraznil, že jeho odstúpenie bolo výsledkom toho, že podľahol nátlaku ulice, ustúpil požiadavkám protestujúcej verejnosti, čo ešte aj dnes považuje za politicky správne rozhodnutie. Nie som presvedčený, že toto svoje vyjadrenie R. Fico myslel vážne. Skôr si myslím, že z jeho strany je to skôr snaha ospravedlniť svoj politicky a takticky veľmi zlý krok, ktorý bol výsledkom skôr prejavu jeho slabosti, neistoty a straty politickej odvahy a rozvahy, než prejavom sily a odhodlania čeliť nelegitímnym požiadavkám ulice, organizovanej opozičnými politickými subjektmi a mimovládnymi organizáciami, v nejednom prípade financovanými zo zahraničia. Dnes sa ukazuje, že odstúpenie R. Fica a čiastočná rekonštrukcia jeho vlády bolo chybné a nepremyslené rozhodnutie. Som presvedčený, že vzhľadom na veľmi nízke preferencie strany MOST- HÍD, táto strana by z vlády R. Fica nevystúpila, takže jeho kabinet by si zachoval väčšinu v parlamente. Alibistické vyjadrenia B. Bugára o možnom vystúpení z vládnej koalície boli určené skôr verejnosti a je viac ako isté, že by vedenie tejto strany neriskovalo veľmi pravdepodobný neúspech v predčasných voľbách, takže vláda pod vedením R. Fica by určite  dovládla do konca svojho mandátu.

Svojim odstúpením z funkcie predsedu vlády SR R. Fico (na rozdiel od predsedu vlády Českej republiky A. Babiša, ktorý aj napriek masovejším a intenzívnejším protestom verejnosti proti jeho vláde neodstúpil) prejavil slabosť, ktorá sa v politike neodpúšťa, čím len potvrdil, že R. Fico v roku 2018 už nebol tým politikom, akého sme ho poznali v minulosti. Ak by R. Fico neustúpil nátlaku protestujúcej verejnosti mohol dokončiť vládnutie SMERU-SD vo funkcii predsedu vlády, viesť stranu v nasledujúcich voľbách, nenominovať do funkcie premiéra P. Pellegriniho, čím by s veľkou pravdepodobnosťou zabránil neskoršiemu rozpadu svojej strany.

V rozhovore, ktorý poskytol mesačníku extraplus sa R. Fico vyjadril v tom zmysle, že hrozba pádu jeho vlády, resp. „pokus o zmenu pomerov v štáte cez ulicu“ bol pripravovaný zahraničím, konkrétne sa na ňom aktívne podieľali zahraniční poradcovia, časť politickej opozície ale aj niektoré mimovládne organizácie. Tie mimovládne organizácie, ktorým jeho vláda v roku 2018 poskytla štedrú štátnu dotáciu v sume 30 miliónov eur. Niektoré z týchto organizácií (napr. Nadácia otvorenej spoločnosti, Via Iuris, Iniciatíva Inakosť, Nadácia Milana Šimečku a iné), aktívne podporujúce protivládne protesty, s cieľom zvrhnúť vládu R. Fica a dosiahnuť vypísanie predčasných volieb boli aj v minulosti financované vládou, o zvrhnutie ktorej sa neskôr snažili. Tak napr. v roku 2016 Nadácia otvorenej spoločnosti obdržala od Úradu vlády SR dotáciu vo výške 117 213 eur. Ďalšia dotácia, poskytnutá tejto sorošovskej organizácii sa jej vyplatila prostredníctvom štátneho TIPOSU a predstavovala sumu 430 593 eur. Azda o tejto štedrosti voči mimovládkam vtedajší premiér R. Fico nevedel? Je viac ako isté, že o tejto finančnej podpore bol veľmi dobre informovaný, takže ak dnes toho ľutuje, tak len priznáva, že sa dopustil veľkej chyby a že bol veľmi naivný, ak si myslel, že si tieto protismerácky a protificovský zamerané organizácie kúpi, že si ich nakloní a zabezpečí si ich podporu. Túto svoju štedrosť zdôvodňoval tým, že to „považuje za významný príspevok k transparentnosti verejného života a najefektívnejší spôsob, ako bojovať proti korupcii“. Svoju predchádzajúcu náklonnosť k mimovládnym organizáciám strana SMER-SD, spolu so svojimi vtedajšími koaličnými partnermi demonštrovali aj tým, že v októbri 2016 ich poslanci v NR SR odmietli podporiť návrh Zákona o neziskových organizáciách z dielne ĽS Naše Slovensko, ktorý by podstatným spôsobom sprísnil kritéria registrácie a činnosti takýchto, v mnohých prípadoch otvorene protislovensky vystupujúcich organizácií, ktoré by v prípade schválenia tohto zákona museli zverejňovať svojich zahraničných sponzorov a označovať sa ako „zahraničný agent“. Pri opätovnom predložení a rokovaní o tomto zákone dňa 29.5.2018 poslanci vládnej koalície, vrátane poslaneckého klubu strany SMER-SD opätovne nepodporili tento návrh, čím vlastne uznali existujúci „status quo“, garantujúci mimovládnym organizáciám, nezriedka financovaným aj zo zahraničia, privilegované postavenie, ktoré im umožňuje ovplyvňovať nielen spoločenský ale aj politický vývoj na Slovensku.

Pán Fico, prechodom do opozičných parlamentných lavíc v sebe zrazu objavil proslovensky mysliaceho a konajúceho vlastenca, hrdého Slováka a principiálneho ochrancu národnoštátnych záujmov SR pred diktátom Bruselu. Dnes tvrdí, že v EÚ, ale aj u nás prevládajú liberálne sily, ktoré útočia na priority národných štátov, na ich tradície, na ich kultúru a vnucujú nám zvrátené princípy a pravidlá, ktoré sú škodlivé našim zvyklostiam a tradičným hodnotám. Kto ešte v tomto štáte nestratil pamäť tak vie, že to bol R. Fico, ktorý nás ešte nie tak dávno utvrdzoval o výhodách našej, ešte tesnejšej spolupráce s EÚ formou nášho vstupu do akéhosi „európskeho jadra“, čo v preklade znamená odovzdanie ďalších kompetencií nášho štátu a jeho orgánov bruselskej administratíve, ešte tesnejšie primknutie sa k tejto organizácií a ešte dôslednejšie podriadenie sa rozhodnutiam a záujmom Bruselských elít, pričom nezabudol farizejsky zdôrazniť, že naša účasť v európskom jadre je v národnoštátnom záujme Slovenska. Nebol to R. Fico, ktorý nominoval obdivovateľa a podporovateľa našej užšej spolupráce s EÚ M. Ševčoviča do funkcie komisára úniovej vlády – Európskej komisie? Nebol to R. Fico, ktorý nominoval za člena svojej vlády do funkcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka, známeho obdivovateľa a prívrženca EÚ, USA a bezvýhradného podporovateľa nášho členstva vo vojensko-politickom pakte NATO? Toho človeka, ktorý presadzoval prijatie tzv. Globálneho paktu OSN pre migráciu, odporúčal podpísať tzv. Istanbulský dohovor a ďalšie dokumenty obmedzujúce a znižujúce mieru našej zvrchovanosti a nezávislosti. O vzťahu k nášmu štátu a nášmu národu, o ochrane našej národnej zvrchovanosti a kultúre svedčí aj skorší výrok M. Lajčáka, podľa ktorého „časy, keď sme sa bili do hrude, hovorili o zvrchovanosti sú už chvalabohu preč“. Človeka s takýmto postojom môžeme právom považovať za nelojálneho k slovenskej štátnosti, k Slovenskej republike a jej zvrchovanosti. A takýchto a im podobných ľudí s prozápadnou orientáciou, spochybniteľnou lojalitou k SR a vyznávajúcich liberálne hodnoty si pán Fico vybral za svojich blízkych spolupracovníkov. To len svedčí o tom, že názory a postoje ľudí, akými sú M. Ševčovič, M. Lajčák, I. Korčok a mnohí ďalší boli blízke i samotnému R. Ficovi. A ak sa dnes pasuje do úlohy vlastenca a obhajcu našej suverenity a zvrchovanosti, tak je to len jeho ďalšia hra a spôsob ako opäť získať stratené pozície a zastaviť klesajúcu podporu verejnosti.

 1. Fico a jeho SMER-SD urobili počas ich vládnutia množstvo chýb a veľmi zlých politických rozhodnutí. O niektorých hovoril vo svojom rozhovore, ktorý poskytol mesačníku extraplus, avšak väčšiu časť z nich, akými bolo napr. zavlečenie Slovenska do Eurozóny pri nevýhodnom kurze slovenskej koruny a eura, v októbri 2016 schválenie trestných kódexov, t. j. jeho ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou vypracovaný tzv. proti extrémistický zákon, vytvorenie politickej polície NAKA zameranej aj na stíhanie vládnej moci nepohodlných názorových oponentov, napojenie jeho strany na predstaviteľov ekonomických nátlakových skupín, presadenie do funkcie generálneho prokurátora jemu blízkeho človeka, prenasledovanie niektorých opozičných poslancov za vyslovenie ich názoru a mnoho ďalších a ďalších chybných a mocensky motivovaných rozhodnutí, o čom však vo svojom rozhovore takticky pomlčal.

Nie tak dávno sme zaregistrovali vyjadrenia R. Fica, ktorý v snahe zachovať jednotu strany SMER-SD a v snahe zabrániť odchodu svojich blízkych straníckych spolupracovníkov z jeho politického subjektu zmenil rétoriku a sľuboval, že sa poučil z minulých chýb, že sa zmenil, resp. že zmení svoj štýl práce a pod. Problém je v tom, že už mu málokto verí, dokonca mu neuverili ani jeho najbližší a donedávna aj najvernejší spolustraníci, ktorí opustili rady jeho strany a založili konkurenčný sociálno-demokratický politický subjekt, čím podstatným spôsobom oslabili dovtedy jednotný SMER-SD a v podstate ho odsúdili k pravdepodobnému neúspechu a nedôstojnému prežívaniu na našej politickej scéne.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.,

Košice

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 64

Celkové hodnotenie: 17.59

Priemerná čítanosť: 1811

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V kostoloch v červených COVID-19 okresoch platia obmedzenia pri sedení aj spievaní

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–František Iván, Jakub Kotian)   V kostoloch, ktoré sú v červených COVID-19 okresoch, platí pri bohoslužbách povinnosť šachovnicového sedenia, nemá sa…

  Vulgarizmy nepatria do úst poslancov, ministrov ani premiéra, myslí si Štefančík

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot YouTube, TASR - Martin Baumann)   Poslanci, ministri ani premiér by určite vo svojich vystúpeniach nemali používať invektívy. Myslí si…

  Bukovský reaguje na Matoviča: "Nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv podniknem všetky právne kroky"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok počas tlačovej konferencie slovne zaútočil na doktora Igora Bukovského, ktorý je…

  Blaha sa ospravedlnil Pavlíne Matovičovej za to, že ju označil pojmom „biela kobyla"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Opozičný poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa ospravedlnil manželke premiéra Igora Matoviča Pavlíne za to, že ju v…

  Čo znamená zatknutie Makóa, čo sa deje v pozadí a kto pôjde do basy ďalší

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V slovenskej politike keď sa do parlamentu nedostali strany ako PS-Spolu, KDH, SNS, Vlasť, maďarské strany, došlo k situácií, že…

  Premiér: Rútime sa v rozbehnutom vlaku. Obávam sa, že budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Oliver Ondráš)   Na Slovensku môže prísť k úplnému zákazu hromadných podujatí. Na sociálnej sieti to v súvislosti s…

  Prečo musia ísť naši vojaci do Mali? Aké vysvetlenie naznačuje rozprávanie Ibrahima Maigu?

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, TASR/AP/Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA, TASR - Simona Ivančáková)   Národná rada vo štvrtok veľkou väčšinou schválila návrh…

  Ursula von der Leyenová chce zaviesť pre občanov EÚ jednotnú digitálnu identitu

  0icon

  Brusel 27. septembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pixabay)   Podľa plánov prezidentky EÚ komisie majú všetci občania únie dostať jednotnú európsku digitálnu identitu. Von der…

  Vedci zistili, čo znižuje riziko úmrtia na koronavírus

  0icon

  Washington 27. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Americkí vedci zistili, že u ľudí, ktorí ochoreli na covid-19 a majú normálnu hladinu vitamínu D v…

  Makej na Valnom zhromaždení OSN: Sankcie Západu voči Bielorusku prinesú opačný efekt

  0icon

  Minsk 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej počas svojho prednahratého virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN varoval Západ pred…

  TopDesať

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

  0 icon

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

  Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

  0 icon

  Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

  Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

  0 icon

  Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

  Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

  0 icon

  Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

  TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

  0 icon

  Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

  Vo svete IT

  Pozrite sa, ako by mohla vyzerať nová ponuka vypínania a zapínania zariadenia v Xiaomi telefónoch

  0 icon

  Hoci nadstavba MIUI 12 bola predstavená už relatívne dávno, tak Xiaomi na ňu „nezanevrelo“ a stále pracuje na jej vylepšovaní. Portál xiaomiadictos poukazuje na novú ponuku zapínania a vypínania zariadenia, ktorá by okrem iného mohla získať aj dodatočné funkcionality. Ako môžete vidieť nižšie, tak toto nové rozhranie vypínania a zapínania…

  HarmonyOS 2.0 sa dostane na prvé Huawei smartfóny už začiatkom budúceho roka

  0 icon

  Spoločnosť Huawei už minimálne druhý rok aktívne pracuje na alternatívnom operačnom systéme, ktorý by mohol poháňať takmer všetky zariadenia z portfólia tohto čínskeho giganta. Prvotnou zámienkou bolo vytvoriť ideálny systém pre zariadenia z ekosystému internetu vecí a inteligentnej domácnosti, no nie tak dávne rozhodnutia vlády Spojených štátov amerických donútili spoločnosť…

  TSMC údajne doručilo Huaweiu výrazne menej procesorov, ako si spoločnosť objednala

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei je aktuálne pod veľkým tlakom, ktorý je spôsobený novým kolom sankcií zo strany USA, ktoré bolo ohlásene ešte v máji tohto roka. V dôsledku nových opatrení spoločnosti Huawei bola obmedzená možnosť nakupovania produktov, ktoré sú vyrábané americkými technológiami. Najvypuklejší problém v tejto oblasti bol…

  Mohol by sa stať z planéty Proxima B náš druhý domov? Ako by prebiehalo vesmírne sťahovanie?

  0 icon

  Zem je momentálne našim jediným domovom medzi hviezdami. Hoci máme ešte veľa času (pozn. redakcie: podľa súčasných modelov približne 5 miliárd rokov) než sa z nášho Slnka stane červený obor a pohltí našu planétu, vedci už dnes pátrajú po planéte, ktorá by mala podobné podmienky, ako naša Zem. Sľubným kandidátom je exoplanéta Proxima…

  Baseus Fabric HUB 7 v 1 – multifunkčný HUB s čítačkou SD kariet, USB C, či HDMI výstupom za neuveriteľne nízku cenu

  0 icon

  Nedostatočný počet portov alebo jednoduché zapojenie laptopu ku všetkým zariadeniam súčasne pri príchode napríklad do práce je častým nedostatkom, ktorý trápi veľkú časť každodenných používateľov laptopov, desktopov, či prípadne iných pracovných zariadení. Ideálnym riešením napríklad pre laptopy sú najmä multifunkčné nabíjacie stanice, ktoré poskytujú širokú možnosť pripojenia externých zariadení, pričom…

  Armádny Magazín

  Ruský vrtuľník Mi-171 ako argument v čínsko-indickom spore

  0 icon

  Čína, 27.september 2020 (AM) - Rusko dodalo Číne zásielku overených vrtuľníkov, ktoré nemajú konkurenciu pri práci v ťažko dostupných oblastiach. Načo ich Čína potrebuje? Vari nemá vlastné vrtuľníky?   Medzi pamätihodnosťami ruského mesta Ulan-Ude (metropoly

  Vojna pokračuje: Arménsko zostrelilo dva vrtuľníky a tri bezpilotné lietadlá Azerbajdžanu v Náhornom Karabachu

  0 icon

  Arménsko, 27.september 2020 (AM) - V Karabachu sa opäť priostruje: Arménsko oznámilo dva zostrelené azerbajdžanské vrtuľníky a tri zničené tanky. "Arménskej sily zostrelili dva vrtuľníky a tri bezpilotné vzdušné prostriedky azerbajdžanských ozbrojených síl v Náhornom Karabachu," uviedla tlačová hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Susane Stepananová.

  Ruský pilot povedal, prečo sa v USA chytajú za srdce, keď sa k ich hraniciam priblíži Tu-160

  0 icon

  Rusko 27. septembra (AM) - Uznávaný vojenský pilot Ruskej federácie Vladimir Popov povedal, prečo sa USA bojí Tu-160. Americká armáda spozorovala v identifikačnej zóne protivzdušnej obrany Aljašky dva ruské strategické bombardéry Tu-160. Objavili ich stíhačky F-22 Raptor a lietadlá včasného varovan

  Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky izraelskými strelami Spike a torpédami Blue Shark

  0 icon

  Filipíny 27. septembra (AM) - Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky zbraňami Spike NLOS a Blue Shark. Námorníctvo sa rozhodlo pre raketu Spike vyvinutú a vyrábanú izraelskou zbrojovku Rafael Advanced Defense Systems. Verzia NLOS je s ultra dlhým dosahom (maximálny dosah je 25 kilometrov) pre nepriamu streľbu. Kódový názov je T

  Základný kameň Európskej armády? Francúzsko s Nemeckom založili spoločnú leteckú jednotku

  0 icon

  Francúzsko 27. septembra (AM) - Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa ministerka ozbrojených síl Florence Parly a ministerka obrany Nemeckej spolkovej republiky Annegret Kramp-Karrenbauer vybrali na leteckú základňu 105 za účelom položenia základného ka

  Svetlo sveta

  Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

  0 icon

  Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

  0 icon

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

 • icon FOTO DŇA