Výška blahobytu západu ruinuje prírodu! Nemecké platy sú ekologicky neudržateľné!

Publikované 09.10. 2017 o 10:24 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Ľudia túžia po blahobyte a vysokých mzdách. V tomto smere sú im USA a západná Európa veľkým vzorom. Ale nikoho už nezaujíma, čo majú tieto veľké vzory na svedomí vo vzťahu k prírode! Nikoho nezaujíma, že v skutočnosti je ich sebecký blahobyt trvalo neudržateľný!

O smutnej realite drancovania našej planéty úrovňou blahobytu a spotreby najmä západného sveta svedčia celkom konkrétne skutočnosti. A to trebárs fakt, že v roku 2017 boli už druhého augusta vyčerpané všetky obnoviteľné prírodné zdroje, čo znamená, že od tohto dátumu až do konca roka budeme žiť na takzvaný enviromentálny dlh. Z prírodných zdrojov budeme teda odčerpávať oveľa viac, než sú nám schopné reálne dať.

Tvrdí to inštitút Global Footprint Network (Platforma globálnej ekologickej stopy), monitorujúci dopyt a ponuku prírodných zdrojov a ekologických služieb pre ľudstvo. A jeho štatistiky ukazujú, že k vyššie spomínanému okamžiku prelomu nastáva každým rokom o niekoľko dní skôr. Napríklad v roku 1993 pripadol až na 21. septembra, čo vzhľadom k súčasnému 2. augustu znamená, že naša ohľaduplnosť k planéte každým rokom klesá a naše „potreby“ sa stále zvyšujú.

Global Footprint Network využíva k svojmu prieskumu údaje OSN z tisícov oblastí ľudskej činnosti vrátane rybárčenia, lesníctva, dopravy a energetiky. Podľa inštitútu využívalo ľudstvo na začiatku 60. rokov len tri štvrtiny kapacity zdrojov Zeme a od 70. rokov v dôsledku ekonomického a populačného rastu začal „dopyt prekračovať ponuku.“ Technologický a priemyselný rast tak priniesol svoju daň.

V súčasnosti potrebujeme pre naplnenie našich potrieb v prepočte 1,7 planéty,“ vyhlásil Global Footprint Networ. No a najväčšiu zodpovednosť za preťažovanie globálneho ekosystému majú hlavne západné krajiny s ich obrovským materiálnym nadštandardom, čo teda reálne znamená, že výška ich priemerných miezd a následne všetko to, čo si za ne môžu dovoliť je natrvalo pre našu planétu neudržateľná. Lebo aj keď ekologické systémy sú svojim spôsobom veľmi odolné, takúto nadmernú záťaž nemôžu dlhodobo vydržať a musia sa jedného dňa zrútiť. A nikto nevie, kedy ten deň nastane! Nikto nevie, ako je už blízko!

No a príroda sa prostredníctvom najrozličnejších negatívnych klimatických anomálií, akou bolo trebárs toto extrémne horúce leto, alebo nedávne hurikány na americkom kontinente snaží ľudstvo konfrontovať so svojou vlastnou, zásadne odlišnou požiadavkou. S požiadavku skromnosti! S požiadavku životne nevyhnutnej redukcie vysoko prehnaných ľudských potrieb, pretože uskromnenie sa je jedinou možnosťou zachovania trvalej udržateľnosti života na našej planéte.

Skromnosť, o ktorú nás žiada príroda sa však konzumným ľuďom dneška javí, ako niečo bláznivé! Ako niečo, čo „normálny“ človek dnešnej doby nemôže akceptovať! Normálny človek si predsa potrebuje života naplno užiť! A preto chce dosiahnuť čo najvyššiu životnú úroveň so všetkými jej možnosťami a so všetkým jej blahobytom! Toto je prioritou doby! Toto je väčšinový názor, ktorý je všade presadzovaný! A málokoho zaujíma niečo iného.

Bezbrehý a slepý je obludný egoizmus obyvateľstva západného sveta, ktoré si pokojne žije na enviromentálny dlh, akoby sa nič nedialo.

Bezbrehá a slepá je však i závistlivá dychtivosť obyvateľstva ostatného sveta po dosiahnutí rovnakej výšky životnej úrovne, aká je na západe, bez ohľadu na nejaké ekologické limity úbohej planéty Zem.

Ak si totiž na západe kupujú ľudia nové autá tak často, ako my nové topánky, prečo by sme aj my nemali mať rovnaké možnosti? Ak na západe ľudia cestujú po celej Európe a po celom svete tak prirodzene, ako cestujeme my do najbližšieho okresného mesta, prečo by sme si to aj my nemohli dovoliť?

Vo svojom egoizme a vo svojom zvrátenom obdive samovražedného blahobytu západného sveta si však neuvedomujeme, že v skutočnosti každý, kto sa výškou svojho platu približuje západnej úrovni, ale chýba mu skromnosť v jeho potrebách a ohľad na možnosti prírody, že každý takýto človek je v podstate zločincom. Je zločinným škodcom sveta prírody, zločinným škodcom našej planéty a zločinným škodcom samotnej existencie života na Zemi.

V rozhlase je často možné počuť a v televízii vidieť rôzne takzvané osobnosti, ktoré hovoria o svojich profesionálnych úspechov, ale i o sebe a o svojom spôsobe života. A táto druhá časť ich prezentácie býva takmer vždy chválením sa tým, kde všade boli a čo všetko videli. Čiže v podstate tým, čo všetko si môžu dovoliť. Títo materializmom obmedzení ľudkovia, nech by boli akokoľvek významnými v očiach spoločnosti, nech by boli akokoľvek veľkými odborníkmi v určitej oblasti, sú v skutočnosti iba obmedzencami, ktorí si vo svojej egocentrickej zaslepenosti neuvedomujú, že sa sami pred očami verejnosti zaraďujú do kategórie zločinných škodcov planéty Zem a jej ničiteľov.

A to preto, lebo sa veľkopansky pripájajú k elite, ktorá si toho môže predsa tak veľa dovoliť. Ktorá nehľadiac ani naľavo, ani napravo a už vôbec nie na nejakú prírodu žije sebecky spôsobom – tu a teraz! A po nás potopa!

No a veľkým idolom tohto typu ľudí bývajú predovšetkým USA. USA, ktoré kvôli zachovaniu svojej, pre planétu vysoko nadštandardnej životnej úrovne neváhajú vyvolávať pod najrozličnejšími zámienkami, najčastejšie samozrejme tými najhumánnejšími, rôzne konflikty a vojny. Len aby dosiahli svojich vlastných, zištných záujmov.

A tak tu máme nie len neľudskosť voči prírode, ale aj neľudskosť voči ostatným ľuďom a národom. A to iba kvôli sebeckej snahe mať sa dobre a žiť v blahobyte! Žiť v blahobyte a užívať si hoci aj cez mŕtvoly! A to nie obrazne, ale doslovne! Viď agresívna politika USA! Užívať si hoci aj za cenu ekologického zrútenia planéty Zem!

Je to desivý kult hedonizmu, ktorému je ako nejakej pohanskej modle obetované absolútne všetko. I životy ľudí! I existencia národov! I možnosť zachovania života na našej planéte!

Táto modla hedonizmu však napokon nevyhnutne zničí všetkých tých, ktorí ju uctievali! Zhltne celú planétu, spolu so všetkými bohatými, i spolu so všetkými, ktorí sa bohatými stať chcú, pretože i jedni i druhí krátkozrako odpílili konár sami pod sebou.

A v tomto bláznivom ošiali užívania si elity, a v tejto závistlivej snahe miliónov ľudí po čo najrýchlejšom dosiahnutí rovnakých možností užívania si zaznieva hlas drancovanej a ničenej prírody, vyzývajúcej nás všetkých bez rozdielu ku skromnosti.

Týraná matka príroda hovorí:

Kto si človeče, že nemáš stále dosť? Kto si človeče, že je ti stále všetkého málo a že nevieš, kde sú hranice únosnosti?

Ty užívaním zdivočený človeče, vari nevidíš, že samotný Syn Boží, ktorý žil na zemi ti svojim životom ukazoval príklad skromnosti a nie príklad bezbrehého užívania si! Ukazoval ti, ako prežiť život v jednoduchosti, prirodzenosti a v orientovaní sa na skutočné hodnoty.

A ak Syn Boží nehľadal na tejto zemi nijaké pozemské pocty, nijaký blahobyt, nijakú moc a nijaké peniaze, kto si ty, že sa za nimi tak ženieš? Vari si myslíš, že si niekým viac? Vari si myslíš, že máš právo prežiť svoj život v stokrát väčšom materiálnom blahobyte, ako on?

Bez Boha, bez potreby Boha, bez nadobúdania vysokých a ušľachtilých cností, ktoré sú jediným skutočným a pravým pokladom si však len chudák a úbožiak! Chudák a úbožiak, snažiaci sa svoju vnútornú úbohosť, ktorú jasne cíti, kompenzovať vecami materiálnymi a užívaním si. Pseudo hodnotami chceš totiž naivne nahradiť absenciu skutočných hodnôt ducha, ktoré ti chýbajú.

O tieto hodnoty človeče usiluj! Buď čestný, spravodlivý, jednoduchý, nenáročný, skromný a ľudský! Ľudský k ľuďom, ľudský k prírode a ľudský k Matke Zemi.

Človeče, buď človekom vysokých a ušľachtilých hodnôt a pokoj a mier zaplavia tvoju dušu!

Človeče, nebuď hodnotovo vyprázdnenou kreatúrou, ktorá si chce prostredníctvom materiálnych náhrad, vystupňovaných až k hranici kolapsu prírodných ekosystémov dokazovať, že je čímsi veľkým, čím ale bez hodnôt ducha nikdy nebude.

Človeče, skloň sa vnútorne i navonok pred vznešenými hodnotami ducha, ktoré ťa povznesú, pretože ak sa budeš skláňať pred bezbožnou, pohanskou modlou hedonizmu, táto ťa najskôr prostredníctvom tvojich vlastných materiálnych potrieb pod ľudskú dôstojnosť zotročí a napokon zničí!

Tisíce ľudí u nás vychvaľuje západ. Hovoria, ako je v Nemecku, alebo v Rakúsku čisto, aký je tam poriadok, ako tam všetko funguje a samozrejme, aké tam majú platy.

Avšak v skutočnosti, z hľadiska zmienených enviromentálnych faktorov je všetko úplne inak! Tieto krajiny nesmú slúžiť ľuďom ako vzor, ktorý by mali dosiahnuť a napodobňovať, pretože výškou svojej životnej úrovne predstavujú vlajkovú loď bezohľadného drancovania Zeme a nenávratného ničenia prírody. Vlajkovú loď, ktorá strháva svet i celé ľudstvo k sebazničeniu!

Lebo čím viac jednotlivcov a národov podľahne klamlivej ilúzii veľkosti a takzvanej vyspelosti západného sveta, čím viac jednotlivcov bude chcieť tento ideál reálne dosiahnuť, tým rýchlejšie sa budeme všetci spolu, aj s našou krvácajúcou planétou rútiť k desivej hranici „bodu zlomu“ enviromentálnej udržateľnosti ekosystémov, za ktorou už niet návratu. Z tohto pohľadu sú preto vyššie spomínané krajiny blahobytnej životnej úrovne ekologickými zločincami, ktorých bezohľadne deštruktívny príklad nesmie byť ostatnými nasledovaný, ale naopak, čo najostrejšie odsúdený!

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Najstaršie Porsche 911 boli 901. Prečo?

0

Keďže sme tu mali veľa informácií o autonómnych autách a nejasnej budúcnosti šoférovania, čo tak si zaspomínať na niečo klasické? Niečo, čo dalo miliónom ľudí radosť a potešenie z jazdy, a nemuselo to mať nič z novodobých prvkov výbavy? Reč je o Porsche 911 v najstaršej generácii a jednom z najstarších kusov z…

Podľa Mazdy až 2/3 vodičov chcú šoférovať autá v budúcnosti

24

Každú chvíľu sú tu novinky o autonómnych autách. Budúcnosť sa blíži, avšak aký je názor väčšiny vodičov? Chcú naďalej šoférovať autá v budúcnosti alebo budú radšej len sedieť a užívať si bezstarostnú cestu do/z práce? Mazda nedávno publikovala prieskum, v ktorom na vzorke viac ako 11 000 respondentov prezentovala voľbu…

Fiat Punto s 0 hviezdami?! Je to až tak zlé?

20

V posledných dňoch svetom automédií obletela správa o katastrofálnom výsledku Fiat Punto v nárazovom teste Euro NCAP. Konkrétne malého Taliana ohodnotili na 0 hviezd! Má sa Punto za výsledok hanbiť alebo je to inak? Samozrejme, nechcem znevažovať výsledky Euro NCAP, to vôbec nie. Posledné hodnotenie však z Fiatu Punto nerobí rakvu na kolesách...

Jazdenky na Slovensku v inzerátoch sú mladšie ako EU priemer

8

Vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky klesla v minulom mesiaci ponuka inzerovaných jazdeniek, na Slovensku a Maďarsku o 3 000 vozidiel, v Čechách a Poľsku o 12 000. Jazdenky na Slovensku sú mladšie. Priemerný vek jazdeniek ponúkaných na Slovensku klesol oproti septembru a októbru na 9,1 a je pod európskym priemerom,…

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

3

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

10

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

KAMzaKRÁSOU

Kardamom: Korenie, ktoré ťa vylieči. Prečítaj si ako!

1

Toto orientálne korenie je pre svoje užitočné vlastnosti využívané už niekoľko storočí. Jeho pôvod siaha až do ďalekej Indie, kde ho používajú, mimo iného, aj pri liečení a rôznych obradoch. V našich končinách, napriek tomu stále nepatrí medzi populárne korenie. Kardamom sa dá využívať v kuchyni ale aj v prírodnej medicíne…

Ako sa zbaviť bradavíc? O tomto si ešte nepočula!

7

Ako sa zbaviť bradavíc raz a navždy? Existuje niekoľko tipov a trikov ako na to. Prvou možnosťou je odstránenie pomocou lasera alebo tekutého dusíka, čo patrí k veľmi bolestivým a často, bohužiaľ, neúčinným spôsobom. Ďalšie možnosti sú z domácej lekárne a väčšina z nich účinkuje celkom dobre. My vám ponúkame…

Video Máš ráno problém s tvrdým a neroztierateľným maslom? Máme riešnie!

8

Máte každé ráno problém s tvrdým a neroztierateľným maslom? Všetci dobre vieme, že s tvrdým maslom sa natierať skutočne nedá. Ráno sa každý ponáhľa do práce a teda nemáme čas čakať, kým vám maslo zmäkne. Našli sme pre vás skvelé riešenie, ktoré určite často využijete! Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej. 

Najhorší sabotéri diéty: Zdravé potraviny, z ktorých sa priberá!

4

Keď držíme diétu, alebo sa jednoducho snažíme zhodiť nejaké to kilo, ktoré máme navyše, zväčša z jedálnička odstránime vysoko kalorické jedlá, fast foody a sladkosti a nahradíme ich zdravšími alternatívami. Aj keď je to skvelý začiatok diétovania, aj pri zdravých potravinách si musíme dávať pozor na to, koľko ich skonzumujeme. Zdravé potraviny, z ktorých sa…

Miluješ ich, alebo nenávidíš? Bláznivé vianočné svetre ťa pobavia!

12

Sú tak škaredé, až sú pekné a milé... Bláznivé vianočné svetre už dávno nie sú nedostatkový tovar a dostupné sú nielen v ďalekom zámorí, ale aj u nás na Slovensku. Ľudia si ich obliekajú v predvianočnom období, darovávajú ich blízkym a niekedy v nich dokonca pózujú rodinne pred fotoaparátom. 

Badián nie je obyčajná korenina. Priprav si z neho tento úžasný čaj!

15

Badián, známy aj pod pojmom hviezdicový alebo čínsky aníz, je aromatický plod anízovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov. Anízovec pravý obľubuje priemernú teplotu okolo…

TopDesať

Tieto čarovné 3D tetovania ti vyrazia dych!

0

Niektorí ľudia veria, že tetovanie vedie k zmene života, prípadne, že človeku pridá nejaké dobré vlastnosti alebo v živote dokáže zohrať aj ochrannú úlohu. Ostatní však tetovanie odcudzujú a spájajú si ho s niečim zlým. Áno, aj v dnešnom modernom a vyspelom svete nájdeme ľudí, ktorí dokážu človeka odcudziť na…

Autobus ho pripravil o exkluzívne zábery z demolácie štadióna

0

The Georgia Dome - štadión v Atlante, ktorý bol dlhé roky domovom pre klub Atlanta Falcons. Rovnako hostil v rokoch 1994 a 2000 veľkolepé finále amerického futbalu - Super Bowl. Štadión sa majitelia rozhodli vyhodiť do vzduchu, keďže v jeho blízkosti stojí nový domovský stánok Atlanty Falcons. Autor videa, James…

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy