Nepýtajme sa KTO má byť budúci líder nacionalistov, pýtajme sa AKÝ má byť.

Pri výbere budúceho predsedu akejkoľvek politickej strany dostávame médiami v rukách „nezávislých“ oligarchických zoskupení podsúvané komentáre. V týchto sa prakticky bez výnimky čitateľom prezentujú „zaručené“ informácie z „overených“ zdrojov o tom, KTO má byť budúcim predsedom strany. Následne poslušní novinárski manipulátori popisujú údajné predpoklady jednotlivých budúcich sluhov oligarchov vo funkciách predsedov a masírujú vedomie čitateľov na akceptovanie oligarchických favoritov. Paralelne ignorujú, bagatelizujú, alebo znevažujú takých, ktorí nevyhovujú ich oligarchickým kritériám.

Jednoduchý volič nepozná mechanizmy moci. Nemá odkiaľ vedieť, že nemálo politických strán na Slovensku má totalitné antidemokratické stanovy. Tieto umožňujú, aby jediná osoba, alebo veľmi úzky okruh oligarchických protežantov, ovládali voľby lídra každej politickej strany. Vo väčšine politických strán je prvou nezávislou úrovňou až predseda miestnej organizácie a radoví členovia. To sú ľudia oddaní myšlienkam strany. Časť z nich sa chce angažovať v miestnej alebo regionálnej politike. Ľudia vstupujú do politiky, aby menili veci a to sa dá len cez politiku. Fundovaná politika sa má robiť cez politické strany.

Práve v tomto momente nastáva ďalší konflikt záujmov s mediálnou oligarchiou „vedomia más“. Nástrojmi pod svojou kontrolou mediálna oligarchia už desiatky rokov masíruje vedomie más tak, aby väčšina ľudí odmietala politikov a politické strany. Aby volili nepolitikov, antipolitikov, marketingových šašov. A nestrany. V podstate oligarchické podnikateľské subjekty na produkovanie oligarchom vyhovujúcich politických produktov. Postupne je väčšina politikov a politických strán na Slovensku obrazom toho, čo z nich chce mať oligarchia „vedomia más“. Tvorí ju mediálna oligarchia, v zjednotenej personifikácii s finančnou a kybernetickou oligarchiou. Táto mafia nedovolí, aby sa politikom stal niekto, na koho nič nemajú, koho nezašpinili, aby ho vydierali, kto v čase absencie skúseností nepovedal niečo zneužiteľné. Kto by mohol presadiť niečo pre národ.

Úplnou nočnou morou pre oligarchov je šanca na vytvorenie poctivej nacionalistickej, teda vlasteneckej strany, vychádzajúcej z kresťanského hodnotového základu. Je jedno, či by išlo o jedinú stranu, či takú, ktorá by zlúčila všetky malé strany pod seba. Alebo by išlo o volebnú stranu, ktorá by vytvorila priestor na spoločnú kandidátku do volieb tak, aby prepadnutých najmenej 14% voličských hodnotových hlasov bolo vidno v parlamente. Čiže by neprepadli v prospech oligarchických produktov s infiltrovanými agentmi neoliberalizmu.

Práve preto nám vždy podsúvajú, KTO má byť líder. Z volieb robia reality show. Namiesto toho sa každá poctivá politická strana má pýtať AKÝ má byť jej líder. To je strategická otázka pre tých, ktorí rozhodujú. Stratég sa nepýta „kto má pravdu“ ale pýta sa „čo je pravda“. O to skôr, ak ide o lídra poctivej nacionalistickej strany. A prvá pravda je neraz realita hlbokej krízy identity, v prípade časti nacionalistickej scény dokonca straty identity. Straty ich DNA, ktorou je pre nacionalistickú stranu suverenizmus, presadzovanie slobody vo všetkých formách. Šok? Neoliberalizmus nie je o slobode, ale o vydieraní, vnucovaní, manipulovaní. Iba základom nacionalistických strán je národná sloboda, vyznávanie štátnosti ako najvyššej hodnoty. Ochrana suverenity a pilierov štátnosti. Až z toho sa odvodí sloboda jednotlivca. Národ bez národnej slobody nemá slobodných lídrov. Väčšina sa stane vazalmi, časť rebelmi. Vazali sa postupne geneticky stotožňujú so svojim vazalstvom. Tragédia nastane, keď sa takto vyformovaní sluhovia cudzích záujmov, poskokovia, stanú pánmi. Aby bolo jasné, za poctivú politickú stranu je možné považovať iba suverenistickú stranu, pre ktorú je Slovensko na 1. mieste. Ostatné politiku presadzujúce subjekty (mnohé z nich antipolitické nestrany) sú len agentúrami cudzích oligarchických záujmov.

Hlavným cieľom voľby lídra nacionalistov, čiže nesluhov, suverenistov, potom nie je samotná voľba, ale výber ochrancu svojho štátu, Slovenska. Ochrancu pred oligotyraniou, pred globalistickým neoliberalizmom, pred stratou štátnosti. Nacionalistické politické strany sú podľa takej filozofie nástrojom na ochranu najvyššej hodnoty suverenity, štátnosti, národnej slobody. Zrelý líder nacionalistov prirodzene chce, aby ten nástroj bol kvalitný, nabrúsený a zručne používaný na svoj účel. Aby ním nacionalistické strany mohli byť, na ich čele musí stáť líder, ktorý je zrelý, pripravený, vzdelaný, ktorý má rozvinuté strategické myslenie, teda vidí ďaleko a široko, aj za roh. Azda je jasné, prečo oligarchia vždy podsúva na predsedu ešte nezrelú osobu. Strategicky myslieť znamená vedieť čo je dôležité pre dlhodobé prežitie národa a teda štátu. Neoliberalizmus je antistrategický, lebo je protištátny. Strategicky mysliaci, teda nacionalistický zrelý politik nikdy nesmie dovoliť odovzdávanie pilierov štátnosti a suverenity do cudzích rúk. Ak to urobí, je to kolaborant. Zrada svojej DNA pre každú stranu znamená stratu voličov. O to skôr to platí pre hodnotové strany. Neoliberalizmus nemá hodnoty, má len vízie a nástroje na zotročenie ľudí. Iba nacionalistické strany sú hodnotové, chcú štát so silnou strednou vrstvou, nechcú zapredať ľudí oligarchickým záujmom.

Pri voľbe reformného predsedu nacionalistickej strany, ktorá z dôvodov straty identity potrebuje radikálnu reformu, už z vyššie uvedených dôvodov vôbec nemá záležať na tom, čo si myslia stranícke aparáty. Dôležité je, čo si myslí a čo očakáva ich nacionalistický, tradicionalistický, teda hodnotový a zrelý volič. Toho po zlyhaní stratou identity nereprezentuje vedenie, ktoré katastrofu spôsobilo. Reprezentujú ho radoví členovia strany, ktorí sa združujú v miestnych organizáciách. Preto práve ich reprezentanti majú mať na reformných snemoch absolútnu prevahu a majú prečísliť závislých aparátnikov. V niektorých stranách sú okresní predsedovia akýmsi katalyzátorom presadenia reformy. Ak svoju úlohu nepochopia, stanú sa spoluvinníkmi odsunutia strany na smetisko dejín voličmi, alebo jej konca ako autentickej entity, ak sa „štandardizuje“ vpadnutím do pazúrov oligarchie. Voliči nacionalistických strán sú spravidla politicky zrelí a nároční, hodnotovo orientovaní ľudia, pre ktorých je štátnosť najposvätnejšou hodnotou. Takí neodpúšťajú zradu identity, sú verní, vážia si slobodu, čiže štátnosť a suverenitu. Sú veľmi citliví na akty obmedzovania slobody národa, aj slova a myslenia. Ak ich raz niekto zradí, ak líder nacionalistickej strany pod tlakom oligarchov kolaboruje s neoliberalizmom, voliči mu už nikdy neodpustia.

Nacionalistickým lídrom nemôže byť konjunkturalista a oportunista, ktorý sa podsúva členom a voličom tým, že hovorí čo chcú počuť. Výhodou lídra nacionalistov je, že hovorí z duše, od srdca, svoje hodnoty si nemusí vymýšľať. Svoju lásku – štát, štátnosť, má jasnú a na celý život. Tej nemôže byť ani neverný, je len jediná, trvalá, unikátna, hmatateľná. Ani žiarliť nemôže, lebo jeho láska môže a má patriť ideálne všetkým príslušníkom štátu. Nacionalisti si majú zvoliť lídra, ktorý im bude hovoriť pravdu, aj keď je nepríjemná. Len vtedy môže nájsť riešenia ťažkostí, ktorým jeho jediný objekt záujmu – štát, čelí. Keď pravdu nepozná, tak nebude klamať. Lídrom nacionalistov nesmie byť niekto, kto musí byť sám riadený a formovaný. Má to byť človek, ktorý vie riadiť a vie udržať smer, ktorý je krízovým manažérom. O to skôr v stave, v akom sa nachádza slovenská vlastenecká, etatická, teda nacionalistická politická scéna.

Nacionalistickým lídrom má byť niekto, pre koho je dôležitý tím, lebo samotný štát, jeho láska, je jeden veľký národný tím. Sú v ňom aj agenti, aj kolaboranti, aj iní lotri, ale prevahu tvoria takí, ktorí prirodzene chcú fungujúci prosperujúci štát. Aj o ľudí v núdzi, alebo o ľudí s nižšími schopnosťami, s menším šťastím, sa lepšie postará silný a prosperujúci „nacionalistický“ štát. Aj podmienky na zamestnanie pre ľudí s nižšou kvalifikáciou skôr vytvorí silný a prosperujúci štát pod nacionalistickým vedením. Cudzí vládcovia ich budú len korumpovať na zneužívanie a rozoštvávať. Len kvalitný, zrelý, sebavedomý líder vyformuje kvalitný tím. Každý v niečom vyniká. Líder s vysokou úrovňou osobnej hrdosti a integrity nebude presadzovať pomstu ani proti tým, ktorí zlyhali. Pôjde mu o spravodlivosť, zmierenie, zapojenie všetkých. Lebo všetci, okrem zradcov a kolaborantov, sú prirodzenými priateľmi jeho lásky – národného štátu.

Zrelý predseda nedovolí, aby sa ho jeho voliči v strane, ani jeho stranícki voliči do politických funkcií báli. Všetci sa pri ňom môžu báť len seba, svojej neochoty, alebo neschopnosti myslieť a vidieť skutočné zlo, škodiace štátnosti. V stranách sa členovia môžu báť len svojho taktizovania a neschopnosti myslieť strategicky, čiže toho, že svoju stranu, aj štát odsúdia na zánik, na irelevantnosť.

Nepíšem to preto, že som nominantom na predsedu SNS istej skupiny, reprezentujúcej naozaj bezprecedentný sumár politických skúseností a zručností, ako aj komplexných analytických schopností. Pretože ich výber predtým, ako ma začali presviedčať, nebol o oslnení nejakým Duchom Svätým. Prvotná ponuka akéhosi jadra tejto iniciatívnej skupiny prišla po dlhoročných úvahách, sledovaní a preverovaní výsledkov, overovaní reakcií na nástrahy života, čítaní sformulovaných myšlienok. Určite preverovali viac potenciálnych kandidátov. V dlhoročnom procese formovania svojho záverečného „ortieľu“ si iste aj sami formovali súbor kritérií. Priebežne teda získavali obraz o tom, ako jednotliví adepti zodpovedajú istým postupne sa formujúcim požiadavkám cieľového zámeru. Medzitým adepti zreli, starli, aj vypadávali.

Nebol som nadšený, že ma oslovili. Mám svoje krásne povolanie a koníček zároveň. Také šťastie má málokto. Politika nie je pre mňa kariéra, znovu môže byť len nutnosťou vtedy, keď to môj národ potrebuje. Po uvedomení si stavu politickej scény a realít Slovenska, som už pred voľbami dal predbežný súhlas. Dôvod? Nemal som koho voliť! Hneď po voľbách som môj súhlas pod šokom z výsledku potvrdil. A veľmi nerád. Z nutnosti a z hrôzy reality. Prepadli státisíce hlasov presadzujúcich vlastenecké a kresťanské hodnoty. Výsledok mohol byť aj horší. Ale len o máličko. Cudzími zdrojmi podporovaní a riadení neoliberáli nič nenechali na náhodu. A svojimi agentmi infiltrovali takmer každú „stranu“, ktorá mala šancu na prechod do parlamentu. Nič ma neteší viac ako to, že sa ma mediálno-kybernetická oligarchia bojí. Inak by nerobili opatrenia, ktoré majú najmä minimalizovať spoznanie môjho mena a postojov pre široké masy ľudí.

Tento blog bol publikovaný vo forme článku na InfoVojna 11. júla 2020

PODPORTE JEDINÉ NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Švec

O AUTOROVI

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 156

Celkové hodnotenie: 29.02

Priemerná čítanosť: 1487

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  SHMÚ vydal na piatok výstrahu prvého stupňa pred búrkami na väčšine územia Slovenska

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok 14. augusta výstrahu prvého stupňa pred búrkami na väčšine územia Slovenska,…

  Okresná rada SNS Nitra prijala odvážne rozhodnutie pred snemom SNS

  0icon

  Nitra 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Facebook-Slovenská národná strana)   Dňa 10. augusta 2020 zasadala Okresná rada SNS Nitra, ktorá prerokovala reformné opatrenia v súvislosti s najhorším…

  Z vyše 100.000 odpisov z registra trestov malo záznam 1551 pedagógov

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zo 113.378 odpisov z registra trestov, ktoré spracovala v ostatných mesiacoch Generálna prokuratúra (GP) SR malo 1551 žiadostí pozitívny…

  Fico odsúdil násilie voči demonštrantom v Bielorusku, ale aj všade vo svete. „V slávnych demokratických krajinách ako Francúzsko či Španielsko je bežné, že vás na nepovolených protestoch zmlátia ako žito“

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:SITA/AP Photo)   Predstavitelia opozičnej strany Smer-SD sa vo štvrtok na tlačovej konferencii vyjadrili ku kauze prominentného právnika, ktorý v súčasnosti…

  Západ nedokáže urobiť nič ani v prípade, ak by Moskva anektovala Bielorusko

  0icon

  Minsk 14. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR/AP)   Ukrajinské analýzy sa prikláňajú k tomu, že ak by sa Rusko rozhodlo riešiť z pozície sily aktuálne problémy v…

  "Zaplatíte draho": Pompeo varoval Lavrova pred ponúkaním odmien za zabitie amerických vojakov

  0icon

  Praha 14. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek, Pool)   Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v stredu vyhlásil, že varoval svojho ruského kolegu Sergeja Lavrova,…

  Štátna tajomníčka Ingrid Brocková prijala ruského veľvyslanca Alexeja Fedotova

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Ingrid Brocková)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v rámci série dlhodobo plánovaných…

  Francúzsko zaznamenalo rekordný prírastok nákazy koronavírusom

  0icon

  Paríž 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Graham Hughes)   Francúzsko vo štvrtok zaznamenalo ďalší rekordný denný prírastok prípadov nákazy novým koronavírusom od májového ukončenia celoštátneho…

  Netanjahu: Dohoda zo SAE je začiatkom novej éry vzťahov s arabským svetom

  0icon

  Jeruzalem 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil štvrtok za "historický deň" v súvislosti s ohlásením dosiahnutia dohody o normalizácii vzťahov…

  Zamestnanci z rizikových krajín sa asi budú musieť preukázať negatívnym testom

  0icon

  Bratislava 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Zamestnávateľom zrejme pribudne povinnosť zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk, ak sa…

  TopDesať

  2 veľryby v zajatí nakoniec prepustili, more ucítili po 10 rokoch

  0 icon

  Po 30-hodinovej ceste po súši, vo vzduchu a po mori sa dve mladé veľryby bieluhy, ktoré boli niekoľko rokov atrakciou v akváriu v Šanghaji, dostali do nového domova. Veľryby pustili do chladnej morskej vody v rezervácii pri pobreží Islandu. Toto je prvýkrát, keď si tieto dva tvory namočili ňufáky do…

  Dizajn týchto výrobkov si na prvý pohľad zamiluješ

  0 icon

  Vďaka tvorivým ľuďom máme na svete stále nové a nové veci. Dnes sa zameriame na dizajn, pretože títo dizajnéri si dali na svojich dielach naozaj záležať. Dizajn sa netýka len samotných výrobkov, ale taktiež aj rodinných domov a komerčných budov. Práve vďaka dizajnérom máme na výber viacero variant, vďaka čomu sa…

  TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 2. časť

  0 icon

  Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

  TOP10: Najbizarnejšie udalosti z histórie 1. časť

  0 icon

  História nám slúži rôznymi spôsobmi. Napríklad história predstavuje základnú časť kolektívnej pamäte. Jej príbehy poskytujú historický rozmer významu toho, kým sme a čo robíme. Štúdium histórie je tiež metódou na pochopenie súčasnosti. „Umenie“ histórie nám môže pomôcť porozumieť súčasným ľudským fenoménom, a to nielen skúmaním a objasňovaním ich pôvodu a vývoja. Existujú niektoré „príbehy“ z…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer. V rámci série článkov o fabrike Bayer vám prinášame príbeh troch mužov, ktorí viac – menej spoločnými silami priniesli ľudstvu liek, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť svoje životy. Liek dostal názov Aspirin. Pohodlne sa usaďte. Pokračujeme. A presne tu…

  Vo svete IT

  5 desivých miest, ktoré môžeme nájsť vo vesmíre

  0 icon

  Vesmír je plný objektov, od ktorých by ste sa pravdepodobne chceli držať čo najďalej. Z portálu TopTenz sme pre vás vybrali 5 najdesivejších vesmírnych miest. Trappist-1 Táto sústava je momentálne našou najlepšou šancou nájsť planétu, podobnú Zemi. Vedci predpokladajú, že všetkých 7 planét by mohlo mať priaznivé podmienky, atmosféru a tekutú…

  Vedci nedávno pozorovali najrýchlejšiu hviezdu v našej galaxii

  0 icon

  Vedcom sa podarilo objaviť najrýchlejšiu hviezdu v našej galaxii. Je ňou S4714, ktorá sa nachádza v centre Mliečnej dráhy a obieha okolo supermasívnej čiernej diery Sagittarius A*. Počas svojej orbitálnej púte dokáže dosiahnuť rýchlosť, ktorá sa môže rovnať zhruba 8% rýchlosti svetla. Po premene je to až neuveriteľných 24-tisíc kilometrov za sekundu. To…

  Riaditeľ Xiaomi prezrádza, či sa dočkáme nového Mi Mix smartfónu

  0 icon

  Hoci spoločnosť Xiaomi len niekoľko dní dozadu oficiálne predstavila nový smartfón Mi 10 Ultra, ktorý sa hneď dostal na vrchol rebríčku DXOMARK, tak aktuálna pozornosť sa pomaly, ale isto premiestňuje k produktovej rade smartfónov Mi Mix. Dočkáme sa modelu smartfónu Mi Mix 4? Áno! Portál androidauthority upozorňuje na slová generálneho…

  Čína najíma expertov z TSMC, ktorí im majú dopomôcť k tomu, aby neboli závislí od zahraničných partnerov

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi Čínou a USA aktuálne prebieha vcelku veľký ekonomický konflikt, v dôsledku ktorého mnoho čínskych firiem „trpí“. Jednou zo spoločností, ktorá trpí týmto konfliktom pravdepodobne najviac, je Huawei, ktorý nemôže aktívne obchodovať s viacerými firmami vrátane technologického giganta TSMC, ktorý bol doposiaľ jedným z hlavných…

  Smartfóny Huawei bežiace bez podpory Google služieb tvoria na Slovensku vcelku veľký podiel predaných zariadení

  0 icon

  Spoločnosť Huawei netreba určite nikomu zvlášť predstavovať. Dôvodom je, že ide o jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete, ktorý za posledný kvartál v celosvetových predajoch dokonca preskočil aj Samsung, ktorý trhu dlhé roky dominoval. HMS zariadeniam sa vo svete vcelku darí Spoločnosť Huawei prostredníctvom tlačovej správy informuje verejnosť, že…

  Armádny Magazín

  Českí vojaci budú bojovať proti terorizmu v Mali, Nigeri a Čade

  0 icon

  Česko, 13. august 2020 (AM)  - Senát v stredu schválil vládny návrh na vyslanie až šiestich desiatok českých vojakov na misiu do Mali, Nigeru a Čadu. Českí vojaci sa tam majú zapojiť do boja proti terorizmu. Návrh, ktorý v januári prijala vláda, musí po Senáte schváliť ešte snemovňa. Česká armáda už v Mali vojakov…

  Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu nominovalo externého poradcu pre ministra obrany

  0 icon

  Slovensko, 13. august 2020 (AM) - Minister obrany SR Jaroslav Naď má od 1. augusta 2020 nového externého poradcu pre oblasť obranného priemyslu. Je ním Ing. Peter Koreň, ktorého na túto pozíciu nominovalo priamo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP). Šéf rezortu tak splnil sľub o prehĺbení spolupráce so združením aj…

  Tri MiG-31 naraz vzlietli, aby zachytili americký "RQ-4 Global Hawk"

  0 icon

  Rusko, 13. august 2020 (AM) - Ruské stíhacie lietadlá boli poslané do vzduchu po objavení amerického strategického prieskumného dronu RQ-4 Global Hawk neďaleko ruských hraníc. Podľa posledných správ sa nad Čukotským morom objavil americký stroj. Na jeho zachytenie boli zaslané tri stíhače MiG-31.   Podľa ruského Národného strediska

  Poslúchnu Američania ultimátum šéfov arabských kmeňov a odídu zo Sýrie?

  0 icon

  Sýria, 13. august 2020 (AM ) - V utorok v sýrskom Dajr az-Zaur prebehlo stretnutie šejkov a starešinov arabských kmeňov Al Uqaydat, ktoré uznalo koalíciu vedenú Spojenými štátmi plne zodpovednou za vraždy lídrov rôznych kmeňov v rovnomennej provincii. Proamerické sily SDF (Sýrske demokratické sily)

  Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok.

  0 icon

  Rusko, 12. august 2020 (AM) - Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok. Práca vojenského pilota vždy vyvolávala úctu. Stovky tisíc mladých ľudí snívali o jeho zvládnutí a mnohým z nich sa podarilo splniť ich sen.   Ruské bojové letectvo má pôvod v cárskom Rusku a odvtedy bola

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

  0 icon

  V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

 • icon FOTO DŇA