• Ivan Štubňa

  Existujú dôkazy v procese s Kotlebom ohľadne čísla 1488?

  Publikované 14.06. 2020 o 14:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Prvé dva odseky uvádzame z Hlavných správ, ktoré možno považovať za objektívne a nestranné  médium.

  „Číslo 1488 je symbol pochádzajúci z USA z 80-tych rokov 20. storočia. Nie je to teda v žiadnom prípade symbol originálne nacistický. Nie je to symbol z Nemecka, ale americký a v samotných USA za tento symbol nebol nik súdený.

  Dosť často sa píše,  že symbol 88 znamená kryptonym pre pozdrav Heil Hitler. Nuž, popravde, nik nemôže vedieť, v koľkých hlavách, ktoré kedy tento symbol použili alebo niekde videli, bol považovaný za nacistický pozdrav, a v koľkých nie. Ale ak by sme sa k tomu postavili tak, že my vieme, čo si dotyčný myslí, mohli by sme napríklad najnovšie volebné heslo strany Za ľudí, teda „Hore Hlavu“, označiť za ešte oveľa väčšiu parafrázu pozdravu Heil Hitler.“ Toľko HS.

  Nebudeme si všímať iné podružné obvinenia okrem symboliky 1488 lebo Najvyšší súd SR 29.apríla 2019 zamietol žalobu Generálneho prokurátora SR na rozpustenie Kotlebovej strany, v ktorej boli podobné argumenty rozoberané. A aj uvedené čísla boli argumentované žalobcom v bode 23. vydaného rozsudku.

  Kotleba má pridelenú spisovú značku PK-2T33/2019 a predmet je paragraf 422/1 Trestného zákona, ktorý znie:

  „Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

  https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Pojednavania/PojednavanieSpecZoznam.aspx

  Bolo by dobré vedieť či zdroje informácií znalcov sú relevantné pre účely súdu alebo ide o ich úsudky, ktoré vyplývajú z nejakého naštudovaného materiálu. Ak by mal byť súd objektívny a nestranný bolo by dobré sa pozrieť do minulosti histórie súdnictva, či vôbec bol niekedy niekto za používanie čísla 1488 odsúdený. A ak áno aké boli relevantné dôkazy. Konkrétne dôkazy zatiaľ v médiách neboli publikované. Pokiaľ viem v médiách sa operuje s pojmami „všeobecne známy symbol“ , verejne známe“, „názor znalcov“ atď.

  Niektoré médiá sa pohoršujú nad tým, že Kotlebovci vytiahli zmluvu pána Lasicu, ktorá znela na čiastku 1488 eur aj s DPH. Tvrdia, že háčik je v tom, že Kotleba sumu zvolil dobrovoľne, kým Lasicovi zmluvu vypočítala za osem dielov relácie televízia a konečná suma vznikla až po pripočítaní DPH.  Ak sa k veci postavíme objektívne, je irelevantné ako tá suma vznikla. Podstatné je to, že vznikla. Bol tu snáď nejaký úmysel?

  V centrálnom registri zmlúv „svieti“ zmluva na sumu 1488 eur. Objednávateľ je STÚ Bratislava, dodávateľ firma GIEGO s.r.o.  Je tam aj zmluva na 6900 eur. Ide o zmluvu so sexuálnou symbolikou? Číslo 69 je tiež všeobecne známe. I keď používanie čísla 69 zatiaľ trestné nie je.  V rámci dohôd a zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci v rámci projektu Prvá pomoc sa to len tak hmýri číslom 1488.

  Na stránke NR SR existuje parlamentná tlač č. 1488 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/ 1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov predložený Mikulášom Dzurindom. No zježili sa mi všetky chlpy…Ale existuje aj napr. Nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94 z 28. júna 1994…Naši českí bratia majú Uznesenie poslaneckej snemovne č. 1488 k vládnemu návrhu zákona o hnojivách…To som sa teda pobavil..Na stránke špecializovaného súdu, ktorý bude pokračovať v súdnom konaní svieti dátum 14.7. 2020. Nie je to divné, že je to akurát štrnásteho?

  Aké teda existujú dôkazy ak sa bavíme o merite veci, ktorým je používanie čísla 1488? Prehlásenie súdneho znalca, že v čísle 1488 ide o všeobecne známu neonacistickú šifru je málo. Je to iba jeho názor. Existuje štatistika, ktorá by potvrdila, že je to všeobecne známa šifra? Neexistuje. Žiada sa dôkaz.

  Pokiaľ viem, Kotleba tvrdí, že vyzbieraná suma 4464 na pomoc rodinám v núdzi bola rozdelená na troje a tak vznikla cifra 1488. Ak je to tak,  potom číslo 1488 vzniklo náhodne a len sekundárne ako dôsledok delenia sumy 4464.

  Ďalej pôsobí dosť zvláštne vyhlásenie sudkyne že  súd bol povinný Kotlebu upozorniť, že môže byť posudzovaný podľa prísnejšej právnej kvalifikácie, no podľa trestného poriadku mu nemusí vysvetľovať skutkové okolnosti. Pri všetkej úcte voči súdom, by pani sudkyňa mohla preukázať ústretovosť voči obvinenému, ak mu nebolo jasné čoho sa dopustil.

  Ak rozdelíme číslo 1488 na 14 a 88 potom podľa výkladu niektorých kvázi odborníkov dostaneme meno nejakého Američana z prostredia Ku-Klux-Klanu Davida Laneho označeného za neonacistu. Popravde, kým sa proces s Kotlebom nezačal medializovať na Slovensku o mene Davida Laneho nepočulo 99,99% občanov.  Číslo 88 údajne znamená Heil Hitler čiže nacistický pozdrav. Neviem tiež koľko percent ľudí o tom vedelo. Myslím si, že viac je známe číslo 69.  Niekto môže tvrdiť, že na farme mal 88 kráv. Určite je to náhoda a nie prejav neonacizmu. Podľa webovej stránky www.anjelske.eu číslo 88 znamená nasledovné:

  „Anjelské číslo 88: Si zahrnutý nesmiernou hojnosťou. V tvojom živote je stále viac prosperity. Buď vďačný a nezabúdaj dávať z týchto darov druhým podľa toho, ako sa budeš cítiť vedený.“

  Možno konštatovať, že čísla ako také nemôžu za to, že si ich istá skupina privlastnila kvôli ideológii. A výklad čísel je vždy individuálny a subjektívny.

  Len námatkovo som vybral z internetu, že sa pod kriminalizovanou tzv. šifrou predáva aj kožený batoh, bluetooth tlačiareň a dokonca číslo bolo propagované aj pri koronavíruse. V hokeji sa číslo 88 považuje za známku extrakvality.  A to už z toho začína byť kabaret…Bol by to ozaj kabaret, keby sa Kotleba napr. bránil tým, že je fanúšik kožených kabeliek a preto zvolil túto sumu. Ale súd by jeho vyjadrenie musel zobrať do úvahy a vyvrátiť ho.

  Tiež by sa dala dať debata na tému hákového kríža. Čiže svastiky. Ľudia ju vnímajú ako fašistický znak, kvôli krutostiam fašistov, ktorý ju zneužili. Ale  svastika už existovala pekných pár tisícročí pred Kristom. A v mnohých kultúrach sveta existovala aj v modernej dobe. Označíme teraz všetkých za fašistov?

  Čo sa týka pojmu Cigán, pán Mušinka tvrdil pred súdom nepravdy o používaní pojmu Cigán pretože ide o synonymum pojmu Róm. Mýli sa a mal by si doštudovať problematiku. Jeho tvrdenie, že ide o pejoratívny význam je nesprávne.

  Renomovaný a uznávaný právnik Ján Čarnogurský sa okrem iného zaoberá výrokom Davida Laneho, ktorého výrok má niesť údajnú šifru čísla 14. Znie takto:

  „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí). Čiže v slovenskej verzii tzv. šifry by nefigurovalo číslo 14, ale 9.

  V slovenčine má však len 9 slov. Koľko percent Slovákov vedelo o význame týchto slov pred medializovaním tohto prípadu či už v slovenskej alebo anglickej verzii? Obávam sa, že len mizivé percento, ktoré sa však určite medializáciou zvýši.

  Tiež pán Čarnogurský poukazuje na počet písmen abecedy. Úplná slovenská abeceda má totiž 46 písmen a sporné písmeno H sa nachádza až na 15 mieste a nie na ôsmom. Na ôsmom mieste sa nachádza len v skrátenej verzii. Údajná šifra HH by teda v slovenčine nemala podobu 88, ale 1515.

  Súdni znalci rozdelili číslo 1488 na 14 a 88 a poukázali na symboliku nacizmu. Číslo 1488 však treba vnímať ako číslo, ktoré je jedinečné a má úplne inú matematickú hodnotu ako čísla 14 a 88. Okrem iného jeho zloženie možno vnímať aj ako skutočnosť, že je zložené z jednotky, štvorky, osmičky a ešte jednej osmičky. Tiež by sa dalo to nešťastné číslo posudzovať  nie ako 14 a 88, ale napr. aj ako 1 a 488, alebo 1 a 48 a 8 alebo 148 a 8. Majú aj tieto čísla nejakú ideologickú závadu?

  Logiku by však malo toto: Dozvedeli sme sa, že David Lane bol Američan. Jeho anglická verzia textu má 14 písmen. Slovensko kupuje od Američanov 14 stíhačiek. Má to nejakú spojitosť? Nemal by to niekto preveriť?

  https://www.ulclegal.com/sk/novinky/tlacove-spravy/5474-kto-bude-oznacovat-kotlebu-za-nacistu-riskuje-prehru-na-sude

  Zatiaľ nebolo medializované či príslušný súd sa obrátil na súdneho znalca z oblasti psychológie. Renomovaný znalec by totiž vysvetlil súdu, čo to je symbol, znak, šifra, ako sa symboly tvoria, ako vznikajú, ako ich možno interpretovať a podobne. Nebudeme zachádzať do celej problematiky z oblasti psychoĺógie. Zjednodušene povedané symbol vzniká duševnou činnosťou a symbolom sa stáva napríklad znak, slovo, obraz, číslo, ktoré označuje niečo iné na základe podobnosti, tradície, asociácie, zaužívaného používania a pod. Ako výsledok duševnej činnosti symbol môže byť variabilný.

  Pozn.: 1.

  Autor je nestranný a v žiadnom prípade tento článok nie je písaný na Kotlebovu obhajobu. Snaží sa len hľadať objektívnu pravdu. Odsudzuje všetky prejavy neonacizmu a fašizmu a zastáva názor, že v demokratickej spoločnosti by súdy mali pracovať objektívne, nestranne a pri svojej práci vychádzať z dôkazov a nie z názorov. Oveľa horším zločinom bolo bombardovanie Juhoslávie v roku 1999. Za tieto dokázateľné zločiny dodnes nebol nikto potrestaný ani vo svete ani na Slovensku. Prečo? Akého charakteru boli tieto zločiny?

  Pozn.: 2.

  Autor je toho názoru, že ak sa pripravuje súd s takýmto obvinením je potrebné, aby prokurátor vedel svoju žalobu postaviť na jasných dôkazoch, na základe ktorých by bolo možné obvineného odsúdiť. Ak riskuje, že súd rozhodne vzhľadom k neexistencii dôkazov o nevine obžalovaného, tak celý súd bol kontraproduktívny lebo sa len verejne spropagujú veci, o ktorých väčšina ľudí ani nevedela. A cieľom súdu určite nie je propagácia napr. uvádzaného amerického neonacistu Davida Laneho a jeho činnosť alebo zvyšovanie volebných preferencií a popularity Kotlebovej strany, čo sa môže stať v prípade že súd vyhrá…

  Kožený batoh 1488 zlatý Made in Italy, sa predáva na stránke:

  https://www.mondoitalia.sk/sk/batohy/735-kozeny-batoh-1488-zlaty-made-in-italy.html

  https://www.prehladsprav.sk/1488-testov-na-koronavirus-umysel-alebo-nahoda/5051

  https://meratest.sk/prislusenstvo-pre-testery-spotrebicov-mi-zn-metrel/1810-a1488-bluetooth-tlaciaren.html

  https://www.hlavnespravy.sk/rozne-vyznamy-cisla-1488-za-ktore-idu-sudit-predsedu-strany-mariana-kotlebu/2036727

  https://dennikn.sk/minuta/1786324/

  https://www.topky.sk/cl/10/1857447/Trapna-obrana-Kotlebu-za-propagaciu-nacizmu–Na-Lasicu-vytiahol-sumu-1488-eur–pravda-je-inde

  https://www.noviny.sk/politika/533212-kontroverzne-seky-kotlebovcov-znalec-na-sude-potvrdil-nazor-obzaloby

  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4723916&l=sk


  Autor v číslach

  Počet článkov: 42
  Celkové hodnotenie: 26.87
  Priemerná čítanosť: 1653

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Ak bude 79 poslancov na prelomenie veta, Kollár zvolá schôdzu budúci týždeň

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/NR SR)   Ak bude k dispozícii 79 koaličných poslancov, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolá schôdzu k vetovaným zákonom v priebehu ďalšieho týždňa. Pre TASR to uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. "Ak nebude potvrdená účasť stanoveného počtu poslancov, predseda zvolá schôdzu v pôvodne stanovenom…

  Čína označila výroky USA o špehovaní pomocou aplikácie TikTok za šikanovanie

  Peking 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Čína obvinila v utorok Spojené štáty, že ju v súvislosti s mobilnou aplikáciou TikTok "otvorene šikanujú" po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jej prevádzku v USA musí spravovať americká firma. Informovala o tom agentúra AFP "Je to proti zásadám trhového hospodárstva…

  Na Slovensku funguje 57 odberových miest na testovanie COVID-19

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Na Slovensku k utorku funguje aktuálne 57 odberových miest, na ktorých pracovníci zisťujú prítomnosť nového koronavírusu. Tie reflektujú aktuálne potreby a epidemiologickú situáciu. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe korona.gov.sk "Komplexný prehľad mobilných odberových miest v jednotlivých krajoch Slovenska je v pravidelných…

  Pri prestrelke medzi gangmi vo Švédsku zahynulo 12-ročné dievča

  Kodaň 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Pri nedeľňajšej prestrelke vo švédskom mestečku Botkyrka južne od Štokholmu zahynulo iba 12-ročné dievča. Incident pravdepodobne súvisí s mocenským bojom zločineckých skupín usilujúcich sa o kontrolu nad miestnym teritóriom. Tamojšia vláda uviedla, že vinníkov vypátra a potrestá Dievčina bola na mieste nešťastia náhodou. Web…

  Pompeo: „Potrat nie je žiadne ľudské právo! Berie život. Amerika v tomto ohľade nastavuje tón pre zvyšok sveta"

  Bratislava 3. augusta (HSP/Foto:SITA/AP-Ashley Landis)   Mike Pompeo vystúpil počas summitu Family Leadership Summit v Iowe, kde zdieľal rovnaký postoj, ako má Trump a jeho administratíva, a to nesúhlas s pretláčaním myšlienky, že by sa potrat mal stať jedným z ľudských práv  „Potrat jednoducho nie je ľudské právo,“ vyhlásil Pompeo.…

  Minister Budaj dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu (EF) Petra Kalivodu. Šéf envirorezortu to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii. Podľa Budaja vnútorný audit na ministerstve životného prostredia (MŽP) odhalil viaceré nedopatrenia, ktoré môžu mať charakter trestnej činnosti Podľa údajov Inštitútu…

  Podľa čínskej virologičky, ktorá imigrovala do USA, COVID-19 pochádza z laboratórií čínskej armády

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Xinhua,Wang Jianmin)   Čínska virologička Li-Meng Jen vyhlásila, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nepochádza z čínskeho mesta Wu-chan, ale vytvorili ho v laboratóriách pod dohľadom tamojšej armády. Okrem toho podľa Taiwan News uviedla, že pre vlastnú výskumnú činnosť musela utiecť do USA Li-Meng Jen tvrdí,…

  Armáda chce v budúcom roku vycvičiť 330 vojakov v zálohe, záujemcovia sa môžu hlásiť do septembra

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Agentúru SITA o tom informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa ministerstva obrany (MO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom…

  V tíme SR "20" po súbojoch v Česku ďalší pozitívny test na koronavírus

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov testy odhalili ďalšiu osobu s ochorením COVID-19. Informáciu priniesol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) "Máme k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 30 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Spolu…

  Hríb si myslí, že vláda Igora Matoviča hucká vlastných voličov proti novinárom. Viacerým údajne chodia nenávistné správy

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Dlhoročný novinár a šéf redakcie časopisu Týždeň Štefan Hríb vo videu na sociálnej sieti okomentoval vzťah premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a jeho vlády s médiami. Podľa Hríba, ktorý sa s Matovičom dostal do konfliktu aj počas predvolebnej kampane, vláda vedome hucká verejnosť proti novinárom.…

  O väzbe Jozefa J. v korupčnej kauze Správy štátnych hmotných rezerv sa bude rozhodovať vo štvrtok

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd (NS) SR sa bude vo štvrtok (6. 8.) zaoberať sťažnosťou Jozefa J., ktorý je obvinený z pokračovania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze korupcie v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR "Termín verejného zasadnutia v trestnej…

  Pracovná skupina bude analyzovať riziká elektronického hlasovania vo voľbách

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na Ministerstve vnútra (MV) SR sa tvorí pracovná skupina, ktorá má posúdiť a analyzovať bezpečnostné riziká elektronického hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z uznesenia zo zasadnutia štátnej volebnej komisie zverejnenom na webe ministerstva. Prvé stretnutie skupiny by malo…

  Pri návrate z týchto krajín nemusíte ísť do karantény

  Bratislava 3. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bob Edme)   Od 20. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska,…

  Tohtoročný rozpočet podľa analytika Rady pre rozpočtovú zodpovednosť výrazne ovplyvňuje pandémia, bežné výdavky stúpli až o pätinu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vývoj verejných financií naďalej zásadne ovplyvňujú karanténne opatrenia a zhoršený ekonomický vývoj v dôsledku pandémie koronavírusu, ako aj vládnymi opatreniami na podporu ekonomiky. Tvrdí to analytik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Pavol Majher v reakcii na aktuálny vývoj plnenia hotovostného štátneho rozpočtu Rozpočet sa…

  Aký hlboký je močiar slovenského „deep state“? Autodopravcovia to chceli zmerať, ale na dno nedosiahli

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dopravcovia mali ťažké srdce na minulé vlády za zle vytendrované a neefektívne prevádzkované mýto, vysoké mýtne poplatky, neuspokojivé prerozdeľovanie prostriedkov získaných z mýta, a tiež na arogantnú a ignorantskú komunikáciu zo strany úradov. Nová vláda však pokračuje presne rovnako Únia autodopravcov Slovenska (UNAS)…

  Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu nemocnice Rázsochy je stále otvorené

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu novej univerzitnej nemocnice Rázsochy je stále otvorené. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. "Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy ostáva jednou z priorít ministerstva zdravotníctva," konštatovala Ako Eliášová dodala, cieľom rezortu…

  Ceny ropy sa zvýšili, stúplo aj zlato

  New York 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ropa v pondelok uzavrela vyššie. Septembrové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 74 centov na 41,01 USD za barel. Októbrové dodávky severomorskej ropy Brent posilnili o 63 centov na 44,15 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to…

  Juraj Šeliga nebude kandidovať za šéfa Za ľudí. Prezradil koho podporí za predsedu strany

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga nebude na sobotnom (8. 8.) sneme kandidovať za predsedu strany. Uviedol to pre TASR s tým, že podporí do tejto funkcie člena predsedníctva a poslanca Miroslava Kollára. Okrem Kollára kandiduje za šéfku strany aj podpredsedníčka Za…

  TopDesat

  Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

  0

  Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

  Ako telo trávi živiny?

  0

  Prinášame vám ďalší článok o pokrmoch a fungovaní ľudského organizmu vo vzťahu ku živinám. Aby telo mohlo vstrebať živiny, potravu treba najskôr v procese trávenia rozložiť. Väčšina skonzumovanej potravy sa dostane do čriev do niekoľkých hodín, no to, ako dlho sa v nich zdrží, je individuálne. Sacharidy, bielkoviny a tuky sa v rozličných fázach procesu trávenia…

  Toto by si mal vedieť skôr, ako si dáš biele tetovanie

  0

  Biele tetovanie sa stalo novým trendom. Ale táto forma body-art je oveľa jemnejšia v porovnaní s tetovaním čierneho atramentu. Predtým, ako si ho necháš spraviť, je lepšie poznať niektoré fakty a byť si istí, že v budúcnosti bude úplne zodpovedať tvojim očakávaniam.   1. Choď iba k skúseným umelcom

  Aké prínosy má na tvoje zdravie špargľa - najzdravšie jedlo sveta?

  0

  Špargľa by mala byť v našom jedálničku tak často, ako sa len dá, lebo podľa mnohých odborníkov na zdravú výživu je to najzdravšie jedlo sveta. V niektorých krajinách ju ľudia varia, pečú a pripravujú na množstvo spôsobov - u nás však máme pred "kráľovnou zeleniny" stále rešpekt. Špargľa je bohatá…

  Bežné chyby, ktoré robíme pri nanášaní suchého šampónu

  0

  Keď sú naše vlasy naozaj mastné a nemáme čas na ich umývanie, jedinou rýchlou voľbou býva použitie suchého šampónu. Mnoho z nás ho ale používa nesprávne. Mastné a spadnuté vlasy ešte nikomu na kráse nepridali, no niekedy je málo času na ich umytie. Práve šetrenie času je asi najväčšia výhoda suchého šampónu.…

  Sloní muž: Znetvorenie ako nočná mora - 1. časť

  0

  Už od čias staroveku sa v ľudských dejinách objavujú tvory, ktorých výzor akoby popieral ich ľudskú podstatu. Nazývajú ich monštrami, a hoci im v minulosti pripisovali božský pôvod, v súčasnosti sa už vie, že sú len dôsledkom vážnych genetických a chorobných mutácií. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na znetvorenie Josepha Merricka, ktorého príbeh…

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi 10 Pro Plus ponúkne zadný fotoaparát, ktorý pokryje 1/3 zadného panelu

  0

  Smartfóny prešli za posledných pár rokov naozaj ohromnými technickými i dizajnovými zmenami, ktoré úplne zmenili priemysel a zameranie sa na vybrané technické aspekty. Väčšina výrobcov si v posledných mesiacoch zakladá najmä na stále bohatšej fotografickej výbave, čo sa mnohokrát odzrkadľuje na nezmyselných pretekoch o to, ktorý výrobca ponúkne viac megapixelov.…

  V Amerike prešiel zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po verejných cestách

  0

  Lietajúce autá sú už desaťročia víziou budúcnosti a objavujú sa v mnohých vedecko-fantastických dielach. Momentálne existuje niekoľko konceptov, no ani jeden sa nechystá v dohľadnej dobe prejsť do produkcie. To však nezabránilo štátu v USA, New Hampshire, aby im dalo dopredu zelenú. V stredu prešiel do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po…

  Cestovanie v čase: Realita alebo vedecko-fantastický výmysel?

  0

  Dilatácia času, alebo inak nazývaná aj spomaľovanie času, je overený poznatok špeciálnej teórie relativity. Píše sa v nej, že časová dilatácia je vlastnosťou samého času, preto sa so vzrastajúcou rýchlosťou spomaľujú všetky fyzikálne procesy. Čo presne to však znamená? Téme sa venuje aj YouTube kanál Second Thought. Cesta do budúcnosti…

  Elektrická kolobežka KUGOO ES2 – skvelý dopravný prostriedok do mesta s neodolateľnou cenou

  0

  Elektrické kolobežky sú neustále narastajúcim trendom v oblasti osobnej dopravy a to najmä vo väčších mestách. Kúpa poriadneho modelu však už roky nie je taká finančne náročná, ako si väčšina z nás myslí. Kvalitnú elektrickú kolobežku s dojazdom 25 km a slušnou maximálkou aktuálne zoženieš už za zhruba 300 eur,…

  O koľko zlacneli minuloročné vlajkové smartfóny? Niektoré čísla vás určite prekvapia

  0

  Smartfóny sa pomaly, ale isto stávajú spotrebnou elektronikou, ktorú veľká časť z nás obmieňa raz za dva roky, v niektorých prípadoch dokonca raz za rok. Kúpa najnovšieho modelu, najmä v cenovej relácii vlajkových lodí je však mnohokrát naozaj drahou záležitosťou. Cena vlajkových modelov však klesá doslova každý mesiac, pričom v…

  „Modlil som sa za bezpečné pristátie astronautov,“ tvrdí Elon Musk po návrate modulu Crew Dragon

  0

  Hlava spoločnosti SpaceX, Elon Musk, privítal astronautov, ktorí sa v nedeľu, 2. augusta, vrátili z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Astronautmi bola dvojica Bob Behnken a Doug Hurley, ktorí boli zároveň prvými ľuďmi, ktorí mali možnosť vyskúšať si novú kapsulu spoločnosti SpaceX, Crew Dragon. Po dvojmesačnom pobyte na vesmírnej stanici bezpečne pristáli v zálive…

  Svetlo sveta

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

  Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

  0

  Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

  Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

  0

  Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

  Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

  0

  Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovani

  Obrí Antonov Mrija dopravil americké bojové vozidlá Oshkosh do Izraela. Video

  0

  Izrael, 4. august 2020 (AM) - An-225 "Mrija" prepravné lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti "Antonov" dodalo dnes do Izraela americké vozidlá Oshkosh pre systémy protivzdušnej obrany Iron Dome.    

  Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiad

  Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

  0

  Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje

  „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

  0

  Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.

  Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom - kupuje nový protilietadlový raketový systém - čínsky S-300

  0

  Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna ame