To kto sa to tu bude raz za svoju nevzdelanosť strašne hanbiť?

Tibor      Umenie Žiť
Nože, priatelu, odpovedz mi kto je podľa teba viac, Ježiš alebo Mária?

Ja viem ,  že pre katolíkov nie je nič problém ,ani uctievanie sôch, ani svätenie nedele,ani uctievanie Márie miesto Ježiša,ani nič..
Prečo?
Lebo sú v blude!
A keď si v blude tak sa ti všetko zdá dobré…a nepresvedčí Ťa ani písmo sväté!!!

Umenie Žiť   Tibor
Medzi kresťanmi je šialený babylon interpretácií biblického textu. Katolíci tom majú aký taký poriadok, na rozdiel od protestantov. Ježiš je viac ako jeho matka, hoci na chvíľku bola ona väčšia ako Ježiško. Veľkou láskou voči Otcovi i sebe navzájom spojené sv. Srdcia Ježiša + Panny Márie sú v nezničiteľnej podstate kresťanstva. Neuvedomovať si to je invalidizácia hlásania evanjelia.

Tibor    Umenie Žiť
Nie si schopný pozrieť sa na svoju organizáciu kriticky.
Klasický príklad človeka zasiahnutého bludom.
Ani jehovisti to nevedia.

Odpovedz mi aspoň na jednu otázku..
Sám satan sa preoblieka za anjela svetla….kto to podľa teba je,kto je ten anjel svetla?
Koho satan zneužíva aby vyzeral pred svetom čisto a sväto aby oklamal a zviedol ľudí???

Ak ti ani tento biblický verš nepomôže..tak si ver a klaňaj sa pre mňa za mňa aj krosnám v babkinej izbe..a hlasaj ,že to je v súlade s bibliou!!!

 

Pre Biblických kresťanov je to pohanské modloslužobníctvo, ktoré nemá oporu v Božom SLOVE = v Biblii…
__________
žiaľ, nežidovskí pôvodom pohanskí KONVERTITI na Kresťanstvo si vymysleli aj kult Panny Márie, Ježišovej matky, ktorý bol odvodený od pohanských bohov…. je to pohanský atavizmus…
___
nežidovskí Kresťania sa snažili prekryť kulty:
– kult frýgickej bohyne Kybely – Magna Mater 205 pnl
– egyptskej bohyne Izidy – volali ju Matka božia, obrazy Madona s dieťatkom
– kult matky Artemidy
a tieto tri kulty boli nahradené Mariánskym kultom za Pápeža Sixtusa III. (r. 432-440)
__
Ježiš sa o svojej matke veľmi nezmieňuje, nemá k nej veľmi priaznivý vzťah, navyše ona jeho podľa evanjelií považuje za nie celkom normálneho:
*Mt 12,46;
48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: “Kto je moja matka a kto sú moji bratia?”
49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: “Hľa, moja matka a moji bratia.
50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.”
+
*Mk 3, 31-35; = detto

Kto si namýšľa, že ignorovanie Panny Márie je uctievaním Ježiša, ten si spolu s falošným kristom verne uctieva ako modlu svoj heretický názor. V iných mu vadí smietka a vo svojom oku brvno nebadá…

klaňanie sa pohanským bohyniam je v presnom protiklade ku úcte Sv. Panne Márii. Kto tomu nerozumie, ten je ešte ako neveriaci.

 

Pravdepodobnosť hraničí s istotou, že Benedikt sa vzdal, pretože nebol schopný riešiť zlo, ktoré sa infiltrovalo až do najvyšších cirkevných kruhov. Tí zlosynovia sú duchovne mŕtvi. Preto je namieste tvrdenie, že prekračoval mŕtvoly

Peter    Andrea
Bolo by vhodné, keby ste brali opatrnejšie správy tohto druhu v rôznych médiách. Toto tvrdenie, je namierené na vyvolanie nedôvery v Katolícku cirkev a to aj medzi samotnými katolíkmi, podobne ako mnohé ďalšie: napr. mnohé nepodložené a nepravdivé obvinenia duchovných z pedofílie, že Bezákovi sa odvolaním ukrivdilo, že arcibiskup Sokol spreneveril pol miliardy cirkevných korún atď.

Umenie Žiť     Peter
Naoddanejší katolíci sú tí, čo nepovedia ani 75 r. po II. sv. vojne ale úplne nič o učebnicovom apostatickom požehnaní 25 nemeckých biskupov Hitlerovej genocídy sveta? Čo “veria” že aj toto je ta pravá “nevesta” ?? Na to treba už aj vyoperované svedomie a extrasilný žalúdok…

Peter    Umenie Žiť
To je klamstvo. 25 nemeckých biskupov nepožehnalo genocídu sveta. Na takéto tvrdenie asi treba mať vyoperované svedomie a extrasilný žalúdok.

Umenie   Žiť Peter
3. mája 1933 sa vo Fulde zvolala konferencia biskupov. Jeho účastníci oslovili katolícke obyvateľstvo Nemecka pastoračnou správou podpísanou 25 arcibiskupmi a biskupmi , Tento pro-fašistický dokument sa zaoberal správaním katolíkov v nových podmienkach. Zriadenie fašistickej diktatúry biskupi pozitívne hodnotili ako posilnenie „moci moci“, víťazstva kresťanského princípu podriadenia osobnosti všeobecnému. Posolstvo vyjadrilo nádej, že nová vláda obmedzí práva jednotlivca iba v rozsahu nevyhnutnom pre spoločné dobro. Hoci biskupi priamo nepodporovali Hitlerove plány vojny, požadovali „spravodlivosť a životný priestor v záujme univerzálneho mieru“, pričom schválili Hitlerov program v podstate agresívnej zahraničnej politiky. Najvyšší cirkevní hodnostári deklarovali svoju túžbu spolupracovať s nacistami v podmienkach „skutočnej jednoty ľudu“, predtým „roztrhnutej triednym bojom“. Poďakovali Hitlerovi za prenasledovanie komunistov a vo všeobecnosti za „bezbožných“ a vyzvali, aby „nová nemecká veľkosť“ bola vybudovaná na náboženskom základe.

Na konferenciách, v listoch zaslaných Hitlerovi a ďalším vodcom nacizmu, bavorská biskupská deklarácia vyhlásila uznanie fašistickej vlády. Biskupi vyzvali, aby sa „znovuzrodenie ľudu“ uskutočnilo na základe kresťanského náboženstva a morálky bez zasahovania vlády do cirkevných záležitostí

28. marca sa vo Fulde uskutočnila konferencia biskupov, ktorá skutočne podporovala fašistický režim a vyjadrila pripravenosť s ním spolupracovať. Vyhlásenie prijaté na konferencii ukazuje, že varovania a zákazy nacistickej strany boli zrušené. Biskupi oznámili, že dôvody, ktoré ich predtým povzbudzovali, aby zaujali negatívny postoj k nacizmu, zmizli. Veriaci boli vyzvaní, aby boli verní „legitímnej autorite“, aby si splnili svoju povinnosť voči štátu, odmietli akékoľvek „nezákonné a vzpurné“ správanie. Uznalo sa aj členstvo katolíkov vo fašistickej strane.

Vrchol katolíckej cirkvi v Nemecku si ľahko osvojil fašistickú terminológiu o „národnom obrodení“, „veľkosti národa“, „životnom priestore“. Katolícke noviny začali publikovať pochvalné články o fašizme, útokoch na marxizmus a liberalizmus, vyzývali katolíkov, aby podporovali Hitlera, zdôrazňovali spoločné ciele štátu a cirkvi.

Umenie    Žiť Peter
Poslali ste mi tento materiál ku tomu. Preštudujte si ho človeče sám, a až potom sa pohoršujte tým pravovernejším smerom. Celkom iné robili, než čo kázal pápež Pius XI v Mitt brennender sorge.
https://libmonster.ru/m/art…

Peter    Umenie Žiť
Žiaľ, klamete a závažne osočujete. V článku, v ktorom som Vám poslal, nič také sa nenachádza. Nie 25 nemeckých biskupov a arcibiskupov, ale ani jeden z nich nepožehnal ani genocídu sveta, ani genocídu časti ľudstva. Okrem toho, že nijaké zmienky o genocíde a žehnaní neboli v texte, je to zrejmé aj z času konania konferencie  vtedy genocída nebola. Naopak, vyhlásenie biskupov hovorí o mieri a podporuje mier. Okrem toho treba rozlišovať medzi záverom konferencie vo Fulde a tým, ako ho komentoval autor článku. (Konferencia vo Fulde sa odrazila v pastierskom liste, ktorý bol prečítaný v kostoloch v júni 1933. Jeho text je na internete) Upozornil som, že nie je celkom objektívny. Žiaľ, ani po hodinách hľadania som nemohol nájsť lepší text. No aj z uvedeného článku vidno, že Katolícka cirkev nepodporovala národný socializmus. Napr. katolíci do príchode národných socialistov k moci nesmeli byť členovia NSDAP. Po ich príchode nacistov k moci sa pomery v Nemecku zmenili. Je zrejmé, že to malo vplyv aj na postoj Cirkvi. V prvom rade národnosocialistická vláda sa stala zákonnou vládou, čo musela rešpektovať aj Cirkev. Takisto Hitler vysielal k Cirkvi kladné signály. Podmienky, v ktorých pôsobili tamojší biskupi, ťažko pochopí ten, kto tieto pomery nepozná z vlastnej skúsenosti alebo ich neštudoval na základe objektívnych prameňov. A pokiaľ ich nepozná, je opovážlivosťou ich súdiť. Na základnú orientáciu okrem uvedeného možno uviesť aspoň to, že biskupi sa snažili upraviť vzťahy Cirkvi k štátu. O to sa snažil i Vatikán a preto uzavrel s Nemeckom konkordát.

Umenie    Žiť Peter
Vy ste si prečo ten článok, čo ste mi poslali neprečítali do konca? Prečo ma znevažujete? Pane doštudujte si, ak idete iného kádrovať, a nemáte zjavne jasno vo veci. Voči Hitlerovi sa ozvali verejne iba 3 nemeckí biskupi. Benedikt XVI sa za tých ostatných hanbil, a napísal o tom aj otvorene.

Peter    Umenie Žiť
Ten článok, ktorý som Vám poslal, som si prečítal do konca a nebol tam ani náznak o apostatickom požehnaní genocídy sveta 25 nemeckými biskupmi. Napísal som len pravdu o Vás. Je to, žiaľ, trpká pravda o Vás, ako ste veľmi znevážili 25 nemeckých biskupov.
Pastiersky list týchto biskupov bez skresľujúcich komentárov bol takýto: https://religionsfrei-im-rev…

Umenie    Žiť Peter
Pekné, že si “overujete”. Vojna začala 1.9.1939 , a po jej vypuknutí si overte najbližší pastiersky list. A zverejnite ho. Veľmi sa divím Vášmu hlavudopieskustrkajúcemu postoju… A ešte si doštuduje zbabelcov z II. ligy v Pacem in terris ako išli po sv.omši skandovať Nech žije KSČ…. Ani to nebolo, však?

Peter   Umenie Žiť
Tvrdili ste, že nemeckí biskupi v r. 1933 apostaticky požehnali genocídu sveta, čo bolo obludné osočenie. Hanbite sa.
Čo sa týka kňazov v Pacem in terris, situácia bola zložitejšia. Pokiaľ boli zbabelci, neboli jediní zbabelci medzi cirkevnými činiteľmi. Takými boli aj takmer všetci apoštoli na čele Petrom. No napriek tomu sú svätými. Asi by sme mali byť opatrnejšími s kategorickými súdmi. Na to je povolanejší niekto iný.
Miesto hľadania smietky v oku iného by bolo neporovnateľne užitočnejšie všimnúť si brvno vo vlastnom oku.

Umenie    Žiť Peter
Máte dosť úbohý talent obhajovať apostatov. Verne ignorujete fakty a adorujete svoje ilúzie. Ak Vás niekto na to upozorní, šmaríte ho slovným kyjakom. A osočením, že osočuje on. Miesto hlbšieho zamyslenia, štipky sebareflexie, zahanbenia sa, bosorácky hádžete svoje viny na oponenta opierarúceho sa o racionálne argumenty a historické fakty. Spamätajte sa, kým ešte máte čas. Infantilné mopslíkovanie otcovi lži a nenávisti nie je ani dôstojné ani správne. Posledný krát Vás v tejto téme dôrazne napomínam, a vyzývam, aby ste si overili historické fakty a nestrkali hlavu a svoje svedomie do zbabelého piesku.

Čo robili za Hitlerovej hrôzovlády ďalšie tisíce nemeckých duchovných? Iba pár jednotlivcov proti nej protestovalo. Kard. Ratzinger napísal, že BKN v rozhodujúcich chvíľach počas vlády nacistov zradila aj cirkev aj národ.

Na túto otázku odpovedá pastiersky list, ktorý uverejnili nemeckí katolícki biskupi v septembri 1939, pri vypuknutí druhej svetovej vojny. Okrem iného sa v ňom hovorí: „V tejto rozhodnej hodine nabádame našich katolíckych vojakov, aby poslušne konali svoju povinnosť voči Vodcovi a aby ako jednotlivci boli ochotní plne sa obetovať. Vyzývame verných, aby sa pripojili k vrúcnym modlitbám, aby Božská Prozreteľnosť viedla túto vojnu k požehnanému úspechu.“

Po 75 r. biskupi nemecka sa hanbia za vinu svojich predchodcov

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavel Pakoš

O AUTOROVI

Olej v lampách je bázeň pred absolútnom.
Poctivo prežitý plán neba.
Dať koncovku správnej spiritualite.
Skúsenosti sú neprenosné, ale môžu poučiť

www.umeniezit.eu

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/set/spiritulny-kapital/

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 144

Celkové hodnotenie: 10.32

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA