To kto sa to tu bude raz za svoju nevzdelanosť strašne hanbiť?

Tibor      Umenie Žiť
Nože, priatelu, odpovedz mi kto je podľa teba viac, Ježiš alebo Mária?

Ja viem ,  že pre katolíkov nie je nič problém ,ani uctievanie sôch, ani svätenie nedele,ani uctievanie Márie miesto Ježiša,ani nič..
Prečo?
Lebo sú v blude!
A keď si v blude tak sa ti všetko zdá dobré…a nepresvedčí Ťa ani písmo sväté!!!

Umenie Žiť   Tibor
Medzi kresťanmi je šialený babylon interpretácií biblického textu. Katolíci tom majú aký taký poriadok, na rozdiel od protestantov. Ježiš je viac ako jeho matka, hoci na chvíľku bola ona väčšia ako Ježiško. Veľkou láskou voči Otcovi i sebe navzájom spojené sv. Srdcia Ježiša + Panny Márie sú v nezničiteľnej podstate kresťanstva. Neuvedomovať si to je invalidizácia hlásania evanjelia.

Tibor    Umenie Žiť
Nie si schopný pozrieť sa na svoju organizáciu kriticky.
Klasický príklad človeka zasiahnutého bludom.
Ani jehovisti to nevedia.

Odpovedz mi aspoň na jednu otázku..
Sám satan sa preoblieka za anjela svetla….kto to podľa teba je,kto je ten anjel svetla?
Koho satan zneužíva aby vyzeral pred svetom čisto a sväto aby oklamal a zviedol ľudí???

Ak ti ani tento biblický verš nepomôže..tak si ver a klaňaj sa pre mňa za mňa aj krosnám v babkinej izbe..a hlasaj ,že to je v súlade s bibliou!!!

 

Pre Biblických kresťanov je to pohanské modloslužobníctvo, ktoré nemá oporu v Božom SLOVE = v Biblii…
__________
žiaľ, nežidovskí pôvodom pohanskí KONVERTITI na Kresťanstvo si vymysleli aj kult Panny Márie, Ježišovej matky, ktorý bol odvodený od pohanských bohov…. je to pohanský atavizmus…
___
nežidovskí Kresťania sa snažili prekryť kulty:
– kult frýgickej bohyne Kybely – Magna Mater 205 pnl
– egyptskej bohyne Izidy – volali ju Matka božia, obrazy Madona s dieťatkom
– kult matky Artemidy
a tieto tri kulty boli nahradené Mariánskym kultom za Pápeža Sixtusa III. (r. 432-440)
__
Ježiš sa o svojej matke veľmi nezmieňuje, nemá k nej veľmi priaznivý vzťah, navyše ona jeho podľa evanjelií považuje za nie celkom normálneho:
*Mt 12,46;
48 On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“
49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia.
50 Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“
+
*Mk 3, 31-35; = detto

Kto si namýšľa, že ignorovanie Panny Márie je uctievaním Ježiša, ten si spolu s falošným kristom verne uctieva ako modlu svoj heretický názor. V iných mu vadí smietka a vo svojom oku brvno nebadá…

klaňanie sa pohanským bohyniam je v presnom protiklade ku úcte Sv. Panne Márii. Kto tomu nerozumie, ten je ešte ako neveriaci.

 

Pravdepodobnosť hraničí s istotou, že Benedikt sa vzdal, pretože nebol schopný riešiť zlo, ktoré sa infiltrovalo až do najvyšších cirkevných kruhov. Tí zlosynovia sú duchovne mŕtvi. Preto je namieste tvrdenie, že prekračoval mŕtvoly

Peter    Andrea
Bolo by vhodné, keby ste brali opatrnejšie správy tohto druhu v rôznych médiách. Toto tvrdenie, je namierené na vyvolanie nedôvery v Katolícku cirkev a to aj medzi samotnými katolíkmi, podobne ako mnohé ďalšie: napr. mnohé nepodložené a nepravdivé obvinenia duchovných z pedofílie, že Bezákovi sa odvolaním ukrivdilo, že arcibiskup Sokol spreneveril pol miliardy cirkevných korún atď.

Umenie Žiť     Peter
Naoddanejší katolíci sú tí, čo nepovedia ani 75 r. po II. sv. vojne ale úplne nič o učebnicovom apostatickom požehnaní 25 nemeckých biskupov Hitlerovej genocídy sveta? Čo „veria“ že aj toto je ta pravá „nevesta“ ?? Na to treba už aj vyoperované svedomie a extrasilný žalúdok…

Peter    Umenie Žiť
To je klamstvo. 25 nemeckých biskupov nepožehnalo genocídu sveta. Na takéto tvrdenie asi treba mať vyoperované svedomie a extrasilný žalúdok.

Umenie   Žiť Peter
3. mája 1933 sa vo Fulde zvolala konferencia biskupov. Jeho účastníci oslovili katolícke obyvateľstvo Nemecka pastoračnou správou podpísanou 25 arcibiskupmi a biskupmi , Tento pro-fašistický dokument sa zaoberal správaním katolíkov v nových podmienkach. Zriadenie fašistickej diktatúry biskupi pozitívne hodnotili ako posilnenie „moci moci“, víťazstva kresťanského princípu podriadenia osobnosti všeobecnému. Posolstvo vyjadrilo nádej, že nová vláda obmedzí práva jednotlivca iba v rozsahu nevyhnutnom pre spoločné dobro. Hoci biskupi priamo nepodporovali Hitlerove plány vojny, požadovali „spravodlivosť a životný priestor v záujme univerzálneho mieru“, pričom schválili Hitlerov program v podstate agresívnej zahraničnej politiky. Najvyšší cirkevní hodnostári deklarovali svoju túžbu spolupracovať s nacistami v podmienkach „skutočnej jednoty ľudu“, predtým „roztrhnutej triednym bojom“. Poďakovali Hitlerovi za prenasledovanie komunistov a vo všeobecnosti za „bezbožných“ a vyzvali, aby „nová nemecká veľkosť“ bola vybudovaná na náboženskom základe.

Na konferenciách, v listoch zaslaných Hitlerovi a ďalším vodcom nacizmu, bavorská biskupská deklarácia vyhlásila uznanie fašistickej vlády. Biskupi vyzvali, aby sa „znovuzrodenie ľudu“ uskutočnilo na základe kresťanského náboženstva a morálky bez zasahovania vlády do cirkevných záležitostí

28. marca sa vo Fulde uskutočnila konferencia biskupov, ktorá skutočne podporovala fašistický režim a vyjadrila pripravenosť s ním spolupracovať. Vyhlásenie prijaté na konferencii ukazuje, že varovania a zákazy nacistickej strany boli zrušené. Biskupi oznámili, že dôvody, ktoré ich predtým povzbudzovali, aby zaujali negatívny postoj k nacizmu, zmizli. Veriaci boli vyzvaní, aby boli verní „legitímnej autorite“, aby si splnili svoju povinnosť voči štátu, odmietli akékoľvek „nezákonné a vzpurné“ správanie. Uznalo sa aj členstvo katolíkov vo fašistickej strane.

Vrchol katolíckej cirkvi v Nemecku si ľahko osvojil fašistickú terminológiu o „národnom obrodení“, „veľkosti národa“, „životnom priestore“. Katolícke noviny začali publikovať pochvalné články o fašizme, útokoch na marxizmus a liberalizmus, vyzývali katolíkov, aby podporovali Hitlera, zdôrazňovali spoločné ciele štátu a cirkvi.

Umenie    Žiť Peter
Poslali ste mi tento materiál ku tomu. Preštudujte si ho človeče sám, a až potom sa pohoršujte tým pravovernejším smerom. Celkom iné robili, než čo kázal pápež Pius XI v Mitt brennender sorge.
https://libmonster.ru/m/art…

Peter    Umenie Žiť
Žiaľ, klamete a závažne osočujete. V článku, v ktorom som Vám poslal, nič také sa nenachádza. Nie 25 nemeckých biskupov a arcibiskupov, ale ani jeden z nich nepožehnal ani genocídu sveta, ani genocídu časti ľudstva. Okrem toho, že nijaké zmienky o genocíde a žehnaní neboli v texte, je to zrejmé aj z času konania konferencie  vtedy genocída nebola. Naopak, vyhlásenie biskupov hovorí o mieri a podporuje mier. Okrem toho treba rozlišovať medzi záverom konferencie vo Fulde a tým, ako ho komentoval autor článku. (Konferencia vo Fulde sa odrazila v pastierskom liste, ktorý bol prečítaný v kostoloch v júni 1933. Jeho text je na internete) Upozornil som, že nie je celkom objektívny. Žiaľ, ani po hodinách hľadania som nemohol nájsť lepší text. No aj z uvedeného článku vidno, že Katolícka cirkev nepodporovala národný socializmus. Napr. katolíci do príchode národných socialistov k moci nesmeli byť členovia NSDAP. Po ich príchode nacistov k moci sa pomery v Nemecku zmenili. Je zrejmé, že to malo vplyv aj na postoj Cirkvi. V prvom rade národnosocialistická vláda sa stala zákonnou vládou, čo musela rešpektovať aj Cirkev. Takisto Hitler vysielal k Cirkvi kladné signály. Podmienky, v ktorých pôsobili tamojší biskupi, ťažko pochopí ten, kto tieto pomery nepozná z vlastnej skúsenosti alebo ich neštudoval na základe objektívnych prameňov. A pokiaľ ich nepozná, je opovážlivosťou ich súdiť. Na základnú orientáciu okrem uvedeného možno uviesť aspoň to, že biskupi sa snažili upraviť vzťahy Cirkvi k štátu. O to sa snažil i Vatikán a preto uzavrel s Nemeckom konkordát.

Umenie    Žiť Peter
Vy ste si prečo ten článok, čo ste mi poslali neprečítali do konca? Prečo ma znevažujete? Pane doštudujte si, ak idete iného kádrovať, a nemáte zjavne jasno vo veci. Voči Hitlerovi sa ozvali verejne iba 3 nemeckí biskupi. Benedikt XVI sa za tých ostatných hanbil, a napísal o tom aj otvorene.

Peter    Umenie Žiť
Ten článok, ktorý som Vám poslal, som si prečítal do konca a nebol tam ani náznak o apostatickom požehnaní genocídy sveta 25 nemeckými biskupmi. Napísal som len pravdu o Vás. Je to, žiaľ, trpká pravda o Vás, ako ste veľmi znevážili 25 nemeckých biskupov.
Pastiersky list týchto biskupov bez skresľujúcich komentárov bol takýto: https://religionsfrei-im-rev…

Umenie    Žiť Peter
Pekné, že si „overujete“. Vojna začala 1.9.1939 , a po jej vypuknutí si overte najbližší pastiersky list. A zverejnite ho. Veľmi sa divím Vášmu hlavudopieskustrkajúcemu postoju… A ešte si doštuduje zbabelcov z II. ligy v Pacem in terris ako išli po sv.omši skandovať Nech žije KSČ…. Ani to nebolo, však?

Peter   Umenie Žiť
Tvrdili ste, že nemeckí biskupi v r. 1933 apostaticky požehnali genocídu sveta, čo bolo obludné osočenie. Hanbite sa.
Čo sa týka kňazov v Pacem in terris, situácia bola zložitejšia. Pokiaľ boli zbabelci, neboli jediní zbabelci medzi cirkevnými činiteľmi. Takými boli aj takmer všetci apoštoli na čele Petrom. No napriek tomu sú svätými. Asi by sme mali byť opatrnejšími s kategorickými súdmi. Na to je povolanejší niekto iný.
Miesto hľadania smietky v oku iného by bolo neporovnateľne užitočnejšie všimnúť si brvno vo vlastnom oku.

Umenie    Žiť Peter
Máte dosť úbohý talent obhajovať apostatov. Verne ignorujete fakty a adorujete svoje ilúzie. Ak Vás niekto na to upozorní, šmaríte ho slovným kyjakom. A osočením, že osočuje on. Miesto hlbšieho zamyslenia, štipky sebareflexie, zahanbenia sa, bosorácky hádžete svoje viny na oponenta opierarúceho sa o racionálne argumenty a historické fakty. Spamätajte sa, kým ešte máte čas. Infantilné mopslíkovanie otcovi lži a nenávisti nie je ani dôstojné ani správne. Posledný krát Vás v tejto téme dôrazne napomínam, a vyzývam, aby ste si overili historické fakty a nestrkali hlavu a svoje svedomie do zbabelého piesku.

Čo robili za Hitlerovej hrôzovlády ďalšie tisíce nemeckých duchovných? Iba pár jednotlivcov proti nej protestovalo. Kard. Ratzinger napísal, že BKN v rozhodujúcich chvíľach počas vlády nacistov zradila aj cirkev aj národ.

Na túto otázku odpovedá pastiersky list, ktorý uverejnili nemeckí katolícki biskupi v septembri 1939, pri vypuknutí druhej svetovej vojny. Okrem iného sa v ňom hovorí: „V tejto rozhodnej hodine nabádame našich katolíckych vojakov, aby poslušne konali svoju povinnosť voči Vodcovi a aby ako jednotlivci boli ochotní plne sa obetovať. Vyzývame verných, aby sa pripojili k vrúcnym modlitbám, aby Božská Prozreteľnosť viedla túto vojnu k požehnanému úspechu.“

Po 75 r. biskupi nemecka sa hanbia za vinu svojich predchodcov

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavel Pakoš

O AUTOROVI

Olej v lampách je bázeň pred absolútnom.
Poctivo prežitý plán neba.
Dať koncovku správnej spiritualite.
Skúsenosti sú neprenosné, ale môžu poučiť

www.umeniezit.eu

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/set/spiritulny-kapital/

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 129

Celkové hodnotenie: 9.56

Priemerná čítanosť: 1332

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA