• Štefan Surmánek

  Hrozí ĽS Naše Slovensko, že sa opäť ocitne v pozícii izolovaného a nechceného subjektu v NR SR ?

  Publikované 09.04. 2020 o 13:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Je po voľbách do NR SR, takže už vieme, ktoré strany boli úspešné a ktoré nie. Vieme tiež, ktoré strany budú pôsobiť ako strany opozičné a ktoré politické subjekty na najbližšie štyri roky vytvoria vládnu koalíciu. To však len v tom prípade, ak nedôjde k predčasným voľbám, čo, vzhľadom na ideovo veľmi nesúrodú koaličnú zostavu, koronavirusovú epidémiu, ekonomické dopady a závažné hospodárske problémy, ktoré budú nasledovať po jej prekonaní, sa nevyhnutne odrazí na nestabilite vládnej koalície a možného scenára jej rozpadu. V súvislosti s tohoročnými voľbami do NR SR môžeme hovoriť minimálne o dvoch prekvapeniach. Tým prvým je neočakávane malý počet strán – 6, ktoré sa prebojovali do parlamentu. Tým druhým je výrazne víťazstvo hnutia OĽaNO, ktoré získalo 25, 02% voličských hlasov, čím sa jeho poslanecký klub rozrástol na 53 poslancov. V opozícii sa ocitli dve strany, bývala vládna strana SMER-SD a ĽS Naše Slovensko.

  Strana SMER – SD sa so ziskom 18,29% a s 38 poslaneckými kreslami umiestnila na druhom mieste a pretože sa nestala súčasťou vládnej koalície, bude pôsobiť v pozícii najsilnejšieho a najvplyvnejšieho opozičného subjektu. V porovnaní s voľbami do NR SR v roku 2016 v ktorých strana SMER – SD získala 28,28% hlasov a 49 mandátov, môžeme tento výsledok považovať za neúspech a ústup z predchádzajúcich mocenských pozícií, s čím táto strana a jej predstavitelia určite nepočítali. Veď dlhú dobu pred voľbami jej lídri vyjadrovali svoje presvedčenie o volebnom víťazstve. Jednou z príčin tohto neúspechu boli korupčné kauzy, ktoré sa spájali s predchádzajúcou vládnou koalíciou a ktoré vtedajšie opozičné strany, hlavne Matovičovo hnutie OĽaNO veľmi šikovne využívali v predvolebnej kampani. Tou druhou príčinou bol fakt, že strana SMER-SD je ešte stále spájaná, resp. stotožňovaná s jej predsedom R. Ficom, ktorý pre časť bývalých sympatizantov a voličov tejto strany už nie je rešpektovanou a prijateľnou osobou. Pre veľkú časť z nich sa predseda SMERU-SD, na rozdiel od volebného lídra P. Pellegriniho stal „politicky opotrebovaným“, do značnej miery aj sprofanovaným a teda aj neakceptovateľným politikom. Strana SMER – SD v čele s R. Ficom je odsúdená na neúspech, a je viac ako isté, že skôr či neskôr skončí podobne ako HZDS alebo SDKÚ. Aj tento volebný neúspech strany SMER-SD poukázal na nutnosť personálnych zmien vo vedení strany, bez ktorých sa táto strana nevráti na predchádzajúce pozície v mocenských štruktúrach štátu. Budúci možný úspech strany SMER-SD závisí od odvolania R. Fica a jeho straníckych podporovateľov z vedúcich pozícii v strane a ich nahradením novou straníckou garnitúrou v čele s pragmaticky uvažujúcim a pre veľkú časť občanov aj prijateľnejším P. Pellegrinim.

  ĽS Naše Slovensko vo voľbách v roku 2016 získala 209 779 voličských hlasov, čo predstavovalo 8, 04 %. V dôsledku toho do poslaneckých lavíc v NR SR zasadlo 14 poslancov tejto strany. V žiadnom prípade nie je možné poslancom za ĽS Naše Slovensko v predchádzajúcom volebnom období uprieť snahu o presadzovanie pronárodnej a prokresťanskej agendy, o čom svedčia nielen ich vystúpenia na pôde nášho zákonodarného zboru, ale aj množstvo  predložených návrhov zákonov a ich noviel (celkovo v počte 94), sledujúcich posilňovanie suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky, ochranu jej obyvateľov pred migráciou, realistické návrhy riešenia cigánskej problematiky, ochranu tradičných hodnôt, odmietanie LGBTI ideológie, koncepcie multikulturalizmu, adopcií detí osobami rovnakého pohlavia a mnohé ďalšie návrhy. Žiaľ, vzhľadom na jednoznačné vymedzenie sa ĽS Naše Slovensko voči ostatným parlamentným stranám, dlhodobo kritizovaných za ich korupčné správanie, ako aj, na strane druhej, odmietavý postoj všetkých parlamentných subjektov (výnimkou  v ojedinelých prípadoch bol len postoj strany Sme rodina a niektorých nezaradených poslancov) spolupracovať a podporovať predkladané návrhy zákonov z dielne ĽS Naše Slovensko, táto strana sa ocitla v úplnej izolácii a strate akejkoľvek možnosti ovplyvňovať legislatívny proces a účinne kontrolovať činnosť vládnej moci.

  V parlamentných voľbách v roku 2020 dalo ĽS Naše Slovensko svoj hlas 229 660 voličov čo predstavuje 7,97% hlasov. Vďaka tomu, že sa do parlamentu prebojovalo len 6 politických strán, uvedené percentá prisúdili ĽS Naše Slovensko 17 mandátov, teda o tri mandáty viac ako v roku 2016. V porovnaní s rokom 2016 ĽS Naše Slovensko získala len o 19 881 hlasov viac, čo vzhľadom na vynaložené volebné náklady (957 155,30 eur – www.hlavnespravy.sk zo dňa 31.3.2020), masívnu bilboardovú kampaň a veľmi intenzívne, niekoľkomesačné predvolebné turné a stretávanie sa volebných lídrov s občanmi po celej republike nie je možné považovať za výrazný úspech. Potvrdzuje to aj vyjadrenie europoslanca za ĽS Naše Slovensko M. Uhríka, ktorý volebný výsledok tejto strany na stránkach www.infovojnask dňa 3.3.2020 diplomaticky okomentoval nasledujúcim spôsobom: „Objektívne nemôžeme hovoriť o neúspechu. Ale pravdou tiež je, že nemôžeme hovoriť ani o extra úspechu“. Aj vzhľadom na výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré dlhodobo prisudzovali ĽS Naše Slovensko v priemere viac ako 11% voličskú podporu, 7,97 % volebný výsledok môžeme považovať za určité sklamanie a zároveň aj prejav určitej stagnácie popularity tejto strany vo verejnosti. Volebný výsledok poukazuje aj na tú skutočnosť, že sa nenaplnili očakávania vedenia strany, ktoré v predvolebnom období uzatvorilo spojenectvo so štyrmi politicky bezvýznamnými straníčkami – Národná koalícia, KDŽ Aliancia za rodinu, Priama demokracia a Doma dobre, voličský potenciál ktorých bol tak mizivý, že pre ĽS Naše Slovensko nemohol predstavovať žiaden prínos. To, čo motivovalo predstaviteľov týchto „straníckych liliputánov“ súhlasiť s ponukou vedenia ĽS Naše Slovensko podpísať memorandum o predvolebnej spolupráci, bola ich snaha dostať sa na kandidátku ĽS Naše Slovensko a zabojovať o účasť v NR SR. Pravdou je, že účasť na kandidátke ĽS Naše Slovensko bola pre nich len možnosť, resp. výťah do parlamentných lavíc. Je otázne, či práve títo poslanci nebudú predstavovať najväčšie ohrozenie stability poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko. Ďalším z možných dôvodov spojenia týchto strán s ĽS Naše Slovensko a umiestnenia ich predstaviteľov na kandidátku ĽS Naše Slovensko bola snaha prezentovať sa ako líder národne orientovaných strán a zároveň aj ako pokus zlepšiť imidž tejto strany. Či to malo nejaký efekt ukáže až budúcnosť, ale už dnes môžeme povedať, že v prípade poslanca Š. Kuffu (v minulosti poslanec NR SR za stranu OĽaNO a neskôr člen KDH) sa to asi minulo účinkom, o čom svedčí tá skutočnosť, že pre drvivú väčšinu poslancov parlamentu bol tento kandidát ĽS Naše Slovensko na funkciu podpredsedu NR SR neprijateľný. Š. Kuffa patrí medzi tých, ktorí aj napriek prijatým opatreniam vlády SR ale aj vyhláseniu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a predstaviteľov ďalších cirkví, kritizuje ich rozhodnutie o zákaze združovania sa veriacich v kostoloch a ich masovej účasti na Svätých omšiach. Veď ako sa prednedávnom sám vyjadril, zákaz prijímať Telo Božie je hriechom proti ľudskej duši, proti presvedčeniu. Poslanec Š. Kuffa je preto presvedčený, že Panna Mária už raz mor zastavila, takže tak urobí opäť a preto sa veriaci nemusia obávať možnej nákazy v dôsledku ich účasti na obradoch v svätostánkoch.  K podobnému názoru sa pripojil aj ďalší z poslancov ĽS Naše Slovensko S. Mizík, ktorý sa v boji proti terajšej pandémii spolieha na zázračne konanie Matky Božej, ktorá už neraz v minulosti ochránila veriacich pred podobnými udalosťami. Nemám v úmysle zľahčovať či spochybňovať ich náboženské presvedčenie, ale prezentovať dnes na verejnosti tieto a im podobné postoje a názory je možné považovať za prejav nepochopenia a nezodpovedného zľahčovania nebezpečenstva prebiehajúcej pandémie, ohrozujúcej životy miliónov ľudí na celom svete. Veď ako dočasnú náhradu za zákaz bohoslužieb v kostoloch a modlitebných domoch (čo aj v terajšej situácii odporúčajú predstavitelia cirkví) a uspokojovania náboženských potrieb veriacich je možné aj sledovaním duchovných cvičení na vlnách Rádia Lumen, počúvaním ranných a večerných Svätých omší na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, resp. sledovaním TV Lux alebo využívaním sledovania priebehu Svätých omší prostredníctvom online vysielania. Takéto riešenie navrhuje aj bývalý kancelár Konferencie biskupov Slovenska A. Ziolkovský, ktorý odporúča veriacim, zvlášť v období Veľkonočných sviatkov, aby svoju neúčasť na službách Božích nahradili modlitbami v domácom prostredí, čo by im vynahradilo neúčasť na Svätej omši. Ako je vidieť, spolupráca so stranou KDŽ Aliancia za rodinu, úspech ich troch kandidátov vo voľbách a ich účasť v parlamentnom klube ĽS Naše Slovensko svedčí o určitej inklinácii strany k „náboženskému fundamentalizmu“, posilňovaniu kresťanského zamerania tejto strany a posilňovaniu v nej pozícií nábožensky zmýšľajúcich politikov, čo nemusí vyhovovať všetkým členom a sympatizantom tohto politického subjektu. V záujme posilňovania pozícii a vplyvu ĽS Naše Slovensko vo verejnosti by vedúci predstavitelia tejto strany mali brať do úvahy aj tú skutočnosť, že pomerne veľká časť členov strany, ako aj jej sympatizantov a voličov nepatrí k zvlášť horlivým veriacim, mnohí z nich sa ani nehlásia ku konkrétnej konfesii, a už vôbec nie k „bigotným kresťanom“ typu Š. Kuffu, preto si nemyslím, že umiestnenie takýchto ľudí na kandidátku ĽS Naše Slovensko a nimi prezentované vyhlásenia môžu pomôcť zvýšiť kredit tejto strany medzi obyvateľstvom SR.

  V súvislosti s predstavovaním straníckej kandidátky do parlamentných volieb predseda ĽS Naše Slovensko M. Kotleba prehlásil, že „ĽSNS ide do volieb s jasnou víziou – obrániť národný a kresťanský charakter SR“. Peknépotrebné predsavzatie, avšak platí, že slovami, vyhláseniami a kritickými vystúpeniami na tribúnach a tlačových besedách ešte nikto nič reálne neobránil, nepresadil a nedosiahol skutočnú zmenu pomerov v štáte a spoločnosti. Ako som už konštatoval vyššie, ĽS Naše Slovensko získala o troch poslancov viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Nič to však nemení na tom, že táto strana, aj napriek uzatvoreniu predvolebnej koalície so štyrmi bezvýznamnými straníčkami, živoriacimi na okraji politického spektra a viac-menej len deklaratívne a utilitaristicky sa hlásiacimi k pronárodnej orientácii, sa opäť ocitá v postavení strany, ktorú iné parlamentné subjekty vylučujú z možnej spolupráce. Inak povedané, hrozí, že tak ako v predchádzajúcom volebnom období,  aj v tom terajšom, bude táto strana ďalšími parlamentnými subjektami (zvlášť tými, ktoré tvoria vládnu koalíciu) naďalej ignorovaná a izolovaná, nebude schopná niečo presadiť, takže sa opäť ocitne v pozícii v podstate málo významnej opozičnej sily. Je naivné očakávať niečo iné, veď podľa výsledkov prieskumu postojov členov rozhodujúcich politických strán, ale aj vyjadrení ich predstaviteľov, títo už v predvolebnom období odmietali akúkoľvek povolebnú spoluprácu s ĽS Naše Slovensko. Je to terajší podpredseda NR SR, bývalý premiér za stranu SMER-SD a pravdepodobne aj budúci predseda tejto najväčšej opozičnej strany P. Pellegríni, ktorý sa dlhodobo vyjadroval proti akejkoľvek možnej spolupráci s ĽS Naše Slovensko. O postojoch predstaviteľov vládnej koalície k ĽS Naše Slovensko, v čele s terajším premiérom I. Matovičom je zbytočné hovoriť. Ich averzia a v nejednom prípade až otvorené nepriateľstvo voči ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľom sú všeobecne známe. Nezvolenie poslanca ĽS Naše Slovensko Š. Kuffu za podpredsedu NR SR, nezvolenie M. Kotlebu za predsedu parlamentného výboru ako aj odmietnutie jeho návrhu na zníženie platov poslancov počas trvania pandémie, čo je možné ohodnotiť ako ústretové gesto voči občanom a veľmi správne a potrebné opatrenie, sú toho dostatočným dôkazom. Následne sa predseda NR SR a člen vládnej koalície B. Kollár nechal počuť, že predloží do parlamentu ten istý návrh ako M. Kotleba. Ale prečo potom návrh M. Kotlebu poslanci vládnej koalície, vrátane B. Kollára neschválili, ak súhlasili s jeho znením? Odpoveď je známa. Pretože daný návrh pochádzal z dielne ĽS Naše Slovensko. Zvolenie M. Beluského (ĽS Naše Slovensko) za predsedu parlamentného výboru bol zo strany vládnej väčšiny len taktický ústupok, s cieľom zachovať zdanie toho, čo sa zvykne nazývať systém „parlamentnej demokracie“. Pravdou je, že spolupráca s ĽS Naše Slovensko je pre nich neprijateľná. Je viac ako isté, že sa opäť zopakuje situácia, v ktorej parlamentná väčšina neprejaví záujem o spoluprácu, resp. neprejaví ochotu podporiť nejaký návrh zákona z dielne opozičných strán, vrátane ĽS Naše Slovensko, o čom sa píše aj v koaličnej zmluve, takže nie je možné dúfať, že táto strana bude schopná zrealizovať niektorý bod z jej volebného programu a splniť hoci len jeden predvolebný sľub, ktorý dala svojim členom a voličom. Určite, poslanci ĽS Naše Slovensko z pozície opozičných aktérov v NR SR môžu vo svojich vystúpeniach v pléne parlamentu, resp. v jednotlivých jeho výboroch kriticky reagovať na činnosť predstaviteľov vládnej moci, môžu predkladať zákony, vyjadrovať sa k návrhom iných poslancov, spolu s niektorými ďalšími poslancami vyslovovať nedôveru jednotlivým ministrom, zvolávať mimoriadnu schôdzu parlamentu, resp. výborov a pod. Ale pokiaľ ich aktivity nezískajú podporu zo strany poslancov vládnej koalície (čo sa určite nestane), tak sa ich snahy minú účinkom.

  V decembrovom čísle novín ĽS Naše Slovensko táto strana zverejnila niekoľko svojich predvolebných sľubov, medzi ktorými sú: policajtov z kancelárii pošleme do terénu, uzákoníme hmotnú zodpovednosť politikov a povinné preukazovanie pôvodu ich majetku, obnovíme armádu, zabezpečíme pre obyvateľov lacnejšiu elektrinu, teplo a plyn, postavíme štátne byty, zabránime privatizácii zdravotníctva, zastavíme klčovanie lesov a pod. Každý človek, ktorému záleží na osude Slovenska, na jeho zdravom vývoji a na rešpektovaní požiadaviek jeho občanov, musí tieto sľuby považovať za správne predsavzatia a potrebné opatrenia. Lenže ako chce táto strana dosiahnuť, aby niektorý z jej návrhov zákona získal podporu väčšiny poslaneckého zboru, keď poslanci vládnej koalície, ktorí dnes disponujú ústavnou väčšinou v NR SR zaujímajú odmietavé postoje voči ĽS Naše Slovensko. Hrozí, že tak ako v predchádzajúcom volebnom období, aj v tom terajšom nebudú jej predstavitelia, hoci len z pozície opozičnej sily v NR SR schopní reálne ovplyvňovať politický a sociálny vývoj na Slovensku. Je to škoda, pretože obsah a zameranie drvivej väčšiny doteraz predkladaných zákonov z dielne ĽS Naše Slovensko mali svoje racionálne opodstatnenie, pričom ich cieľom bola ochrana zvrchovanosti štátnych orgánov a suverenity Slovenskej republiky, presadzovanie národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky, posilňovanie funkčnosti právneho štátu ako aj zabezpečenie vyššej miery bezpečnosti občanov Slovenska.

   

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  Košice


  Autor v číslach

  Počet článkov: 58
  Celkové hodnotenie: 17.5
  Priemerná čítanosť: 1812

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

  Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

  Nález storočia: Dokonale zachovaná antická rímska mozaika bola objavená v Taliansku

  Negrar 31. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Soprintendenza ABAP Verona via AP)   Archeológovia objavili v severnom Taliansku prekrásne a pozoruhodne dobre zachovanú mozaikovú podlahu pochádzajúcu z čias starého Ríma. Ohromujúci objav, ktorý vznikol v mestečku Negrar na severe Verony, prichádza takmer storočie po tom, čo sa na mieste našli zvyšky starej vily…

  "Vyhraj voľby a môžeš všetko". Mysleli sme, že tie časy už máme za sebou

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Predseda OĽaNO, Igor Matovič bol v časoch svojho pôsobenia v opozícii veľmi citlivý na akýkoľvek, čo i len náznak zneužívania moci zo strany vtedajšej Ficovej a neskôr Pellegriniho vlády. To, čo však kritizoval na vláde SMERu, sa zdá začína robiť v ešte…

  95. časť Neznáme slovenské dejiny: Po februári 1948 červená čechizácia Slovenska

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Roky, ktoré prišli po 25. februári - ten bol oslavovaný ako významný deň a „spôsobil“, že sedem cirkevných sviatkov podľa zákona z apríla 1948 sa stalo bežnými pracovnými dňami – priniesli zväčša negatívne zmeny do spoločnosti. Začala sa etapa červenej čechizácie Slovenska. Predchádzala…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Kresťania slávia sviatok Zoslanie Ducha Svätého

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Kresťania na Slovensku, ale i vo svete slávia v nedeľu sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý sa ľudovo nazýva aj Turíce. Veriaci si počas bohoslužieb pripomínajú udalosť, keď na 50. deň po Kristovom zmŕtvychvstaní Duch Svätý zostúpil na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. V tento…

  "Odmietnite zákerný plán Leyenovej!" Exprezident Klaus varuje pred dôsledkami európskeho plánu na podporu ekonomík

  Praha 30. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexej Daničev)   Bývalý český prezident Václav Klaus varoval pred dôsledkami prípadného schválenia návrhu EK. Ide o tzv. plán Next Generation, v rámci ktorého by malo byť rozdelených 750 miliárd eur medzi členskými štátmi. Podľa Klausa prijatie tohto návrhu povedie k posilneniu moci Bruselu a zvýšenie…

  Po dvoch mesiacoch otvorili jeruzalemskú mešitu al-Aksá

  Jeruzalem 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Po vyše dvoch mesiacoch otvorili v nedeľu komplex mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP Mešitu, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu, uzavreli v polovici marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uzavretá…

  Polícia vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

  Bratislava 30. mája 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, pre trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. Spôsobiť na ňom mali škodu vo výške 12,5 milióna eur. Informovalo o tom…

  Trump sa chystá urobiť poriadok so sociálnymi sieťami, ktoré obmedzujú slobodu slova a manipulujú verejnou mienkou. Najdrzejší bol Twitter

  Washington 30. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident podpísal výnos o regulácii práce sociálnych sietí, a to kvôli tomu, že si vytvorili systémy politickej cenzúry Poslednou kvapkou, ktorá spôsobila, že pretiekol pohár Trumpovej trpezlivosti, bolo to, že Twitter označil dve správy pána Bieleho domu značkou, ktorá vyzývala používateľa, aby…

  Putin zvolal rokovanie o budúcnosti zmluvy START 3

  Moskva 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zvolal zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady. Jeho cieľom bola diskusia o konečnej pozícii Moskvy v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, ako aj o situácii okolo Zmluvy o…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  Prototyp vesmírnej lode Starship SN4 včera explodoval. Pozrite si video!

  0

  Spoločnosť SpaceX si môže na svoj účet pripísať neúspešný test prototypu  vesmírnej lode Starship SN4, ktorý sa odohral v priebehu včerajšie dňa (29. mája). Vesmírna loď Starship SN4 skončila v plameňoch Ako môžete vidieť nižšie na videu, tak posledný prototyp vesmírnej lode Starship (pozn. redakcie: SN4) explodoval krátko po teste…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…