Slováci, vzchopme sa!

Táto moja výzva je parafrázou na výzvu Ľudovíta Štúra v jeho geniálnom diele „Slovanstvo a svet budúcnosti“,  ktorá je zakončením nasledujúceho citátu:

„Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!“

Máme ešte šancu na záchranu ako národ po tom, čo nás jednotlivé vládne garnitúry vrátane tej poslednej postupne vháňali do čoraz väčšieho vazalstva a otroctva – nielen ekonomického, ale aj duchovného? Dzurindova garnitúra za slušné provízie odovzdala strategické odvetvia  do rúk zahraničného veľkokapitálu a Ficova garnitúra v likvidácii štátnej suverenity Slovenska úspešne pokračuje. Podpisom Lisabonskej zmluvy došlo k nadradeniu nariadení EÚ nad slovenské zákony. Fico podpísal vlastizradnú zmluvu CETA a priam sa trhal  podpísať aj ďalšiu transatlantickú dohodu TTIP, ktorú Trump stopol a  ktorá by nadradila záujmy nadnárodných korporácii nad  zákony Slovenskej republiky, čím by nás nadnárodný kapitál  definitívne pripravil okrem iného aj o vlastníctvo pôdy, lesov a vody.  Na rozdiel od vlád  Maďarska a Poľska, ktoré bojujú za štátne záujmy svojich krajín a postavili sa na odpor diktátu EÚ, Fico nás ženie do jadra priepastnej čiernej diery zvanej „superštát EÚ“ na čele s Nemeckom, ktoré s podporou Francúzka má realizovať zámer najagresívnejšieho sionistického krídla svetovládnych elít – tzv. neokonzervatívcov (Rothschildovci, Bushovci, Clintonovci, Sorošovci, … Merkelová, Macron, …) pri nastolení totality NWO. Keďže uskutočnenie tohto zámeru v celosvetovom meradle v podobe globálneho fašizmu sa im rozpadáva medzi prstami (Rusko sa im ovládnuť nepodarilo a aj Donald Trump odmietol agendu NWO), a preto o to viac sa ho usilujú realizovať na pôde Európy cez EÚ na čele s Nemeckom. Nemecko sa tak znovu stáva centrom nastoľovania fašistickej totality v Európe aj s pomocou islamu. V Nemecku je kritika imigračnej politiky vlády perzekvovaná a sloboda slova odstránená. Vládna garnitúra na čele s Ficom nás ženie do nemeckého vazalstva, a preto inštaluje fašizmus podľa nemeckého vzoru aj na Slovensku. Bola prijatá protiústavná novela zákonov z dielne Žitňanskej o boji s extrémizmom, čím bola výrazne obmedzená sloboda slova a prejavu, zriadené trestné komando NAKA a inkvizičný tribunál pri Špecializovanom trestnom súde. To, že nás Fico ženie do jadra EÚ, znamená, že nás ženie pod diktát Nemecka, súčasťou ktorého zrejme bude aj povinnosť otvoriť svoje brány pre moslimov a islamských džihádistov.  Je veľmi podozrivé, že Fico vôbec nešpecifikuje, čo to znamená byť v jadre EÚ, aj keď je to jeho psou povinnosťou, a tak utajovaním životne dôležitých faktov vyvoláva oprávnené podozrenie, že pôjde o vlastizradu. Prečo nás ženie do jadra niečoho, kde Slovensko určite nebude hrať významnú a dôstojnú úlohu, nanajvýš úlohu poslušného vazala! Na túto tému by mala byť vedená otvorená široká celonárodná diskusia a ľud Slovenska by mal sám rozhodnúť, či súhlasí s tým, aby bol vohnaný pod fašistický diktát Nemecka alebo nie. Ak by sa Fico nebol postavil proti imigrantským kvótam pred voľbami, bol by prehral. Teraz, keď voľby len tak-tak vyhral a zostavil vládu aj s Most-Híd a SNS, zavádza na Slovensku fašizmus, lebo pochopil, že fašizmus je zákonitým zavŕšením imperialistického kapitalizmu. To mu umožňuje aroganciou moci odstraňovať politických protivníkov a kritikov. Cíti sa už dosť silný na to, aby zapchal ústa odporcom, keď bude presadzovať ďalšie vlastizradné kroky. Keďže reč ide o fašizme na Slovensku a v EÚ, dajme jeho stručnú definíciu:

Fašizmus = diktát moci nadnárodnej a domácej oligarchie (veľkokapitálu) uplatňovaný cez im slúžiacu a oddanú skorumpovanú politickú a štátnu moc a ich byrokratický aparát.

Je to presne to, čo máme v súčasnosti a čo neustále naberá na sile aj vďaka tomu, že sa k nemu pridáva aj diktát zahraničných tajných služieb presadzujúcich fašistickú agendu NWO cez tzv. sorošovské mimovládne organizácie (tretí sektor), ktoré sú financované nielen zo sionistických zdrojov, ale aj Slovenskou vládou. Teda spoločným záujmom Slovenskej vlády a týchto vlastizradných mimovládnych organizácií je likvidácia slovenskej štátnosti a slovenského národa. Začalo sa to prenasledovaním a perzekúciou pronárodných inštitúcií a síl (Matica Slovenská, ĽSNS), pokračuje to demontážou slovenskej štátnosti (zrušenie Mečiarových amnestií, rútenie sa do „jadra EÚ“), majdanizáciou verejného života (tzv. protikorupčné študentské protesty) a rozvratom psychickej integrity a dôstojnosti človeka. Príkladom uvedeného je napríklad činnosť tzv. Slovenskej debatnej asociácie: https://sda.sk/sites/default/files/SDA%20vy%CC%81roc%CC%8Cna%CC%81%20spra%CC%81va%202015_2016.pdf , kde vo výročnej správe za rok 2015/2016 sa medzi tézami v debatnom programe na str. 23 a 24 vyskytli aj nasledujúce:

 • Európska únia by mala prijať všetkých migrantov, ktorí nepredstavujú bezpečnostné riziko.
 • Firmy by mali mať právo na platové zvýhodnenie zamestnancov, ktorí sa zaviažu nemať deti.
 • Rodičia by nemali mať právo viesť deti k viere.
 • V prípade teroristického útoku na území EÚ spáchaného moslimami by mal štát nafingovať dôkazy o tom, že za útok bol zodpovedný člen etnickej a socio-ekonomickej majority. O tomto nafingovaní by sa verejnosť nedozvedela.

Namiesto toho, aby táto asociácia viedla mládež k hrdosti na svoj národ a pestovala v nej ušľachtilé myšlienky a city, prispieva len k šíreniu nenávisti voči kresťanstvu, rozvratu rodiny, propagácii genocídy znižovaním pôrodnosti, klamstvám a zapredanectvu. Vlastizradné agentúry, ktoré by mali byť zakázané alebo pod prísnym drobnohľadom ako cudzí agenti, majú na Slovensku dokorán otvorené dvere pre svoju špinavú štvavú propagandu, dokonca až tak, že podľa Žitňanskej by sa práve oni mali stať rozhodcami určujúcimi, čo je extrémizmus. Keďže za extrémizmus môže byť vyhlásené čokoľvek, špehovanie, udavačstvo a hon na čarodejnice sa už rozbehli a ich obeťou sa môže stať ktokoľvek nepohodlný štátnej moci a záujmom inštalatérov NWO totality.  Týmto vlastizradným mocenským špičkám a ich plateným poskokom už prekážajú aj velikáni slovenskej histórie a kultúry vrátane štúrovcov, ktorí sú takisto obviňovaní z extrémizmu, keďže extrémizmom je všetko, čo zaváňa slovenským národom, obhajobou národnej a kresťanskej histórie a kultúry, tradičného manželstva a rodiny. Hanobenie národa a kresťanského presvedčenia už nielenže nie je považované za trestný čin, ale je dokonca vítané a môžete si byť istí, že za túto formu extrémizmu nikto stíhaný nebude. Ak sa však vaše kresťanské presvedčenie dotkne náboženského cítenia moslimov, budete nútení sa ho vzdať, ako sa to už na Západe deje, kde prezentácia kresťanského presvedčenia je perzekvovaná na rozdiel od islamského extrémizmu, ktorý je tolerovaný a zločinnosť – krádeže, násilie, znásilnenia zo strany moslimov sú utajované a nepostihované, postihovaná je práve naopak sebaobrana proti ich násiliu. S islamizáciou to Západná Európa cez svojich politických vodcov – vlastizradcov na čele s Merkelovou myslí vážne a nátlakovo núti do nej aj nás východných Európanov. Fico zrejme ustúpil a vohnal nás to jamy levovej.

Je teda evidentné, že Západná Európa sa rúti do záhuby a vzniká oprávnená obava nás občanov, ktorým záleží na osude svojich blízkych a potomkov, či aj Slovensko bude strhnuté do tohto strmhlavého pádu do priepasti. Aby sa Slovensko zachránilo, je nutné, aby si čím ďalej tým viac ľudí uvedomilo, aké hry sa hrajú na mape globálnej politiky, a aká by mala byť pozícia vlasteneckých síl, ktorým záleží na osude Slovenska. Na to, aby sme sa dokázali vzchopiť, musíme precitnúť zo súčasného marazmu, spoznať civilizačné smerovanie a zaujať k nemu adekvátny postoj.  Je preto potrebné uvedomiť si nasledujúce:

 1. V USA prebieha ostrý boj na úrovni mocenských elít medzi najreakčnejším krídlom neokonzervatívcov snívajúcich svoj márny sen o nastolení totality NWO v celosvetovom rozsahu a tým krídlom mocenských elít, ktoré si reálne uvedomujú, že USA strácajú svoje dominantné postavenie vo svete. PAX AMERICANA sa rozpadáva a mnohé nadnárodné korporácie už presunuli značnú časť svojho kapitálu do juhovýchodnej Ázie, hlavne do Číny. Donald Trump je do istej miery reprezentantom realistických globálnych elít, ale aj tých vlasteneckých síl, ktoré sa snažia oživiť a prinavrátiť časť odídeného priemyslu do USA, a takto predísť ekonomickému kolapsu. Donald Trump posilňuje svoje pozície a stúpenci totality NWO ich strácajú rad radom a čaká ich definitívna porážka.
 2. Európu stále ovládajú najreakčnejšie sily presadzujúce totalitnú agendu NWO (Merkelová, Macron, čiže neokonzervatívci (sorošovci)), ktorých zámerom je islamizácia,  rozvrat a oslabenie Európy a následné nastolenie fašistickej totality pod nadvládou Nemecka. Toto zločinné smerovanie však nemá žiadnu perspektívu, je samovraždou Európy a nemôže skončiť ináč ako krviprelievaním alebo tvrdou diktatúrou. Tí, čo nie sú úplne zaslepení mocou a majú aspoň aké také štátnické myslenie, to nemôžu nevidieť. Žiaľ, na rozdiel od maďarskej či poľskej vládnej garnitúry, tá naša na čele s premiérom je buď úplne slepá alebo zapredaná, plní vôľu vlastizradných mimovládnych organizácií presadzujúcich agendu NWO s povinnou islamizáciou a vháňa nás do jadra EÚ – t.j. nemeckého fašistického pažeráka. Tento vlak, na ktorý už nasadol Fico, sa ženie čoraz zreteľnejšie do pekla. Je veľkou smolou Slovenska, že v tomto zlomovom okamihu nestoja na čele Slovenska štátnici typu Orbana či Zemana, ale bábky úniovej agendy NWO.
 3. Centrum politickej a ekonomickej moci sa veľmi jednoznačne a rýchlo presúva na východ -hlavne do Ruska a Číny a západná civilizácia odchádza z historického piedestálu na vedľajšiu koľaj. Veľmi významnými udalosťami posledných dní bolo veľkolepé medzinárodné ekonomické fórum ohľadom čínskeho projektu budovania novodobej Hodvábnej cesty a hlavne nedávne prijatie Indie a Pakistanu za nových členov Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS), ku ktorej doteraz patrili Čína, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Pozorovateľmi sú Irán, Mongolsko a Afganistan. ŠOS tak obsiahla oblasť, kde žije takmer polovica obyvateľstva zemegule, ktorá produkuje 1/3 svetového HDP. V tejto organizácii je jednoznačným politickým lídrom Rusko na čele s Putinom, ktoré vtláča do nej úplne iný charakter politickej kultúry a diplomacie, než realizujú sionistickí vládcovia USA, ktorí na medzinárodnej scéne presadzujú doktrínu: „Rozdeľuj (rozvracaj a rozoštvávaj), diktuj, panuj, terorizuj a parazituj!“. Rusko naopak presadzuje opačnú tézu: „Spolupracuj, rozvíjaj sa a napreduj!“ Hlavnými cieľmi organizácie sú: posilnenie stability a bezpečnosti v širokom priestore, boj proti terorizmu a obchodu s drogami, hospodárska spolupráca, partnerstvá v oblasti energie, vedeckej a kultúrnej spolupráce. Takýmito svojimi diplomatickými krokmi na medzinárodnej aréne opierajúc sa o vojenskú silu sa Rusko stáva jednoznačným svetovým politickým lídrom aj vďaka geniálnej medzinárodnej diplomacii Putina a Lavrova. Nastáva éra Slovanov s dominanciou Ruska, o čom sa podrobne zmieňujem v článku „Budúcnosť patrí Slovanom“

https://blog.hlavnespravy.sk/1631/buducnost-patri-slovanom/

Neexistuje žiadna reálna sila, ktorá by zastavila napredovanie Slovanov, lebo majú v sebe živého ducha, kým Západná Európa je už duchovne mŕtva, vsadila okrem ekonomického zotročenia aj na duchovnú deštrukciu a demoralizáciu človeka, primitívnu islamizáciu, a tak sa odpísala. Naproti tomu východ mohutnie a derie sa razantne do popredia. To privádza doterajších svetových hegemónov k šialenstvu, čo sa zjavne prejavuje na ich zúfalých krokoch a hlúposťou priam prekvitajúcou demagógiou a propagandou. Sú už na smiech s celou svojou trápnou a falošnou zločinnou agendou sociálneho inžinierstva (diktát nadpráv LGBTI, genderovej ideológie, multikulturalizmu, feminizmu, …) a takisto svojim strachom zo šírenia ruskej propagandy. Chcú pripraviť človeka o zdravý rozum a pritom ich štve, že nie všetci sú ochotní sa podriadiť ich diabolským zámerom.

Dopustili sme, aby moc v našej krajine prevzal „tretí sektor“ financovaný tými, ktorým ide aj s podporou vlastizradnej vládnej garnitúry o nastolenie fašistickej totality NWO. Učme sa od našich susedov – Maďarov, Poliakov a hlavne Rusov, ktorí si zvolili také vlády, ktoré reprezentujú záujmy ich národov, na rozdiel od našej, ktorá nás zapredáva do ešte väčšieho otroctva a vazalstva namiesto toho, aby sa nás snažila z neho postupne vymaniť. Doslova Satan preberá moc nad touto krajinou a my sa na to len apaticky pozeráme a bojíme sa podporiť skutočne vlastenecké demokratické sily len preto, že zapredaní štandardní politici na nich hádžu špinu a prenasledujú ich. Tí, ktorých nástrojom je Lož, sú vynikajúcimi manipulátormi a ľudia im ľahko naletia, kým tí, čo hovoria pravdu a sú priami, sú zosmiešňovaní, že sú rétoricky menej zdatní. Ľudia často vidia len pozlátko, ale nevidia, čo je v ňom zabalené.

Slováci, vzchopme sa! Uvedomme si, že sme Slovania a z veľkej časti aj kresťania a že sme nositeľmi duchovnej sily, ktorá nás znovu zachráni v tomto kritickom čase, keď sa západná civilizácia ženie do skazy. Jadro, t.j. väčšina slovenského národa je síce deprimovaná, znechutená zo spoločenského a politického diania a nevidí východisko z danej situácie, avšak verím, že sa prebudí a do jej čela sa postavia nepodkupné jasnozrivé osobnosti, ktoré oddajú svoje schopnosti do služieb Pravdy a slovenského ľudu, tak ako to v ťažkých časoch robili naši velikáni. Slovensko sa určite vymaní zo súčasného marazmu a nastúpi na vlak, ktorý smeruje k horizontu, ktorým je spravodlivá a slobodná spoločnosť – Kráľovstvo Božie. Nesmieme sa tejto vízie ľakať a ani nechať sa odradiť tými, čo večne frflú a s ničím nie sú spokojní. Čerstvé vetry totiž vanú z Východu, takže máme sa o čo oprieť. Keď sa budeme usilovať o duchovný život naplnený zápasom o pravdu, dobro a spravodlivosť, o lásku k blížnym a vlastnému národu, určite neprehráme. Otvorí sa nám duchovný zrak a my dokážeme jasne rozlíšiť tých, čo to so Slovenskom myslia dobre, od tých, čo myslia len na svoju moc a bohatstvo a vedú národ do záhuby. Naučíme sa odlišovať zrno od kúkoľa, teda skutočných štátnikov od zapredancov silám Zla a Lži. Tí potrimiskári, čo slúžia týmto silám, sú vynikajúci manipulátori a dokážu oklamať a následne vodiť za nos značnú časť obyvateľstva. Vedú nás na jatky, ale dokážu nás oklamať a presvedčiť, že nás vedú do rajskej záhrady. Prekuknime ich a pošlime na smetisko dejín – pekne demokraticky vo voľbách po tom, čo na politickej scéne aj vďaka nášmu precitnutiu a našej podpore zmohutnejú vlastenecké sily a hnutia.

Slováci, prebuďme sa a uvedomme si, že všetky štandardné oligarchické politické strany slúžia záujmom veľkokapitálu a nastoleniu ich diktatúry v podobe fašistickej totality. Nebojme sa podporovať pronárodné a kresťanské strany, inštitúcie a hnutia, ktoré sa s našou podporou budú zjednocovať s cieľom záchrany Slovenska. Keď tieto sily nakoniec získajú politickú moc, zrealizujú kroky potrebné k prinavráteniu štátnej suverenity Slovenska, ku ktorým budú patriť:

 1. Oživenie kresťanských ideálov a pravého vlastenectva, pozdvihnutie národného sebavedomia Slovákov.
 2. Prinavrátenie do rúk štátu prípadne znárodnenie strategických energetických a iných dôležitých odvetví, ktoré rozpredala Dzurindova garnitúra.
 3. Znovunadobudnutie suverenity aj tým, že sa Slovensko odpojí od eurofondov aj bez toho, žeby momentálne muselo vystúpiť z EÚ. Tým vyrazí vydieračskú a diktátorskú zbraň z rúk EÚ a zároveň jeden z nástrojov vysokej korupcie na Slovensku.
 4. Skresanie bujného byrokratického aparátu.
 5. Výrazné zníženie korupcie, čím sa získajú značné dodatočné zdroje na realizáciu rozvojových programov a znižovanie štátnej zadlženosti.
 6. Rozvoj tých odvetví, ktoré majú na Slovensku dlhodobú tradíciu a slušný odbyt. Programové ekonomické stimulovania rozvoja hlavne v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva (obnovenie potravinovej sebestačnosti a zamestnanie značnej časti rómskej populácie). Zahraničné potravinové reťazce budú donútené v zákonom stanovených kvótach odoberať slovenskú poľnohospodársku produkciu.
 7. Financovanie vedecko-technického rozvoja a jeho najprogresívnejších smerov a technológií, ktoré budú z hľadiska budúcnosti kľúčové. Zároveň financovanie vzdelávania (aj učňovského) v tých oblastiach, ktoré sú perspektívne a potrebné. Štát vytypuje z hľadiska perspektív vedecko-technického pokroku vo svete a rozvojových zámerov Slovenska tie oblasti vzdelávania, ktoré podporí a rozšíri a taktiež tie, ktoré utlmí (napr. sociálna práca a iné, po ktorých nebude dopyt na trhu práce).
 8. Slovensko vytvorí výhodné politické a ekonomické podmienky pre prílev ďalšieho zahraničného kapitálu, hlavne toho, ktorý bude utekať z islamizovanej Európy a ktorý nás nebude nútiť do otrockého postavenia, ako je to neraz v súčasnosti.
 9. Slovensko rozvinie širokú hospodársku a kultúrnu spoluprácu s Ruskom.

Je načase, aby aj predstavitelia kresťanských cirkví sa prebudili z mŕtvolného spánku a postavili na odpor Zlu a Lži, tak ako to kedysi činili Andrej Hlinka a Martin Rázus. Praví kresťania mali vždy, počnúc prvými kresťanmi, bojového ducha a odvážne sa stavali na odpor démonickému zlu a lži. Prečo je dnes kresťanstvo také mľandravé a odovzdané na porážku a v rámci falošnej tolerancie akceptuje skutočné spoločenské Zlo a Lož? Dokonca na ne ani neupozorňuje. Ako ospravedlníme svoju zbabelosť pred tvárou Boha? Veď ho ňou zrádzame! Ako bojujeme za Pravdu, Dobro a Spravodlivosť? Nemyslím tým fyzický, ale duchovný boj. Ak by sme viedli tento duchovný boj, nemohli by sme sa ocitnúť v takom marazme, v akom sme teraz a čudovať sa, prečo sa nám Satan vysmieva rovno do tváre.

Naši nepriatelia nás chcú zničiť hlavne tým, že nám podkopávajú naše dva základné piliere –národ a vieru (Za Boha a za národ), ktoré sú ako dva spojené nádoby, na ktorých stojí a s ktorými padá naša dôstojná ľudská existencia. F.M. Dostojevskij to vyjadril slovami: „Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.“
Potešujúce je, že u čoraz väčšej časti našej mládeže sa prebúdza národné slovenské a slovanské povedomie, túžba po čerstvom vzduchu slobody a vedomý odpor k zapredaneckej vládnej politike. Čoraz viac si mládež uvedomuje, aké spoločenské a kultúrne bahno a smrad sa na nás valí zo Západu a prebúdza sa v nej láska k slovenskému a slovanskému folklóru, kde veľkú popularitu majú takí súčasní jeho šíritelia ako Kandráčovi, Kollárovci a mnoho ďalších. Veď takmer každá dedina má aspoň jeden folklórny súbor. Duch slovenský veru nezahynie, lebo je nezničiteľný: „Žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky! Hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky!“

Na záver na povzbudenie a povznesenie slovenského ducha:

https://www.youtube.com/watch?v=WyTaENGNR30

https://www.youtube.com/watch?v=Y15ikDh11fs

https://www.youtube.com/watch?v=ITmgu-aKYnQ

https://www.youtube.com/watch?v=mXKV-YX_nDM

Ing. Peter Kohút, CSc

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 83

Celkové hodnotenie: 22.23

Priemerná čítanosť: 5606

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dozvie sa svet o jeho teniskách i ďalších radostiach a starostiach? Mesežnikov: Premiérovi i predsedovi parlamentu by Twitter mohol pomôcť zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne.

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian, Martin Baumann)   Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov si myslí, že…

  Premiéri východných krajín SRN sa zastali Nord Stream 2

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Premiéri východných krajín SRN jednomyseľne podporili Nord Stream 2 a vyzdvihli veľký význam projektu pre celú Európu, informuje…

  Tisíce ľudí demonštrovali v Düsseldorfe proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Düsseldorf 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Niekoľko tisíc demonštrantov sa v nedeľu v meste Düsseldorf v západnej časti Nemecka zúčastnilo na zhromaždení namierenom proti opatreniam…

  Policajti obvinili ukrajinského prevádzača, ktorý pomáhal previezť piatich nelegálnych migrantov

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Toho sa mal Vitalii S.…

  Výživová poradkyňa prezradila, ako sa správne stravovať bez diéty

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Adriana Orozová, výživová poradkyňa na klinike Alimmenta v Barcelone, prezradila jednoduchý a rýchly spôsob, ako sa správne stravovať a…

  Za nedodržanie karantény bude hroziť v Británii pokuta do 10-tisíc libier

  0icon

  Londýn 20. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Ľuďom, ktorí v rámci opatrení proti pandémii nedodržia karanténu, bude britská vláda ukladať pokuty do sumy 10-tisíc libier (GBP),…

  Na ceste pri Kežmarku našli v aute dvoch mŕtvych mužov

  0icon

  Kežmarok 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Prešovský kraj)   Dve mŕtve telá v osobnom vozidle sa našli pod mostom na ceste I/66 z obce Huncovce do…

  Pogačar šokoval Rogliča aj celý svet. Nový šampión Tour de France je Indurain aj Pantani v jednom

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Sebastien Nogier, Thibault Camus)   Už niekoľko dní bolo zrejmé, že v nedeľu podvečer bude pod Víťazným oblúkom v Paríži stáť…

  Zaujímavá novinka či budovanie kultu osobnosti? Čaputova nahrala hlásenie k zastávkam na Hodžovom námestí. Mali by rovnako postupovať aj ďalší štátni predstavitelia?

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Uplynulú stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že pri príležitosti Európskeho týždňa mobility si pre cestujúcich na zastávkach…

  Ďalší boj o post predsedu na obzore? Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS, nielen ona

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS.…

  TopDesať

  Vláknina a správne fungovanie tela

  0 icon

  Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje telo. Postupne sa vám snažíme priniesť jednotlivé zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a naše telo dostalo všetko, čo reálne potrebuje. V tejto časti článku sa pozrieme na veľmi dôležitú súčasť potravy, ktorou je vláknina. Vláknina je súčasť potravy, ktorá…

  Psy dokážu vyňuchať rakovinu s takmer 97 % presnosťou

  0 icon

  Naši domáci miláčikovia sú jednoducho najlepší. Najlepší spoločníci, poslucháči a kamaráti na hranie. A zoznam týchto naj sa práve rozšíril o psy, ktoré dokážu vyňuchať rakovinu v krvi. Ak vlastníte tohto štvornohého chlpáča tak viete, že psy majú vrodenú schopnosť vnímať situácie, keď sa niečo deje. V minulosti sa už preukázalo, že vycítia vôňu Parkinsonovej…

  Skutočnosť alebo fotomontáž? Tieto fotografie sú jednoducho úžasné

  0 icon

  Internet je plný fotografií, ktoré sú upravované v rôznych externých grafických editoroch, ako je napríklad Photoshop. Aj preto je čím ďalej ťažšie rozlíšiť skutočnosť od fotomontáže. Ako sú na tom však nasledujúce fotografie, ktoré sme si pre teba dnes pripravili? Skutočnosť alebo fotomontáž? Zrejme ťa prekvapíme, ak ti povieme, že…

  TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

  0 icon

  Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. 1.…

  10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

  0 icon

  Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

  Vo svete IT

  Dva tímy vedcov skúmali sľubného kandidáta na časticu temnej hmoty. Prišli však k protichodným záverom

  0 icon

  Dva experimenty, ktoré pátrajú po stopách častice, ktorá zabraňuje galaxiám rozletieť sa na kusy, nedávno prišli s protichodnými výsledkami. Jeden z nich prišiel s prázdnymi rukami, zatiaľ čo druhý priniesol sľubné objavy. Temné bozóny sú kandidátmi na častice temnej hmoty, v ktorých sa neukrýva veľa sily. Na rozdiel od tradičných…

  Čo je WiFi Direct a podporuje to aj môj telefón?

  0 icon

  Keď sa spomenie WiFi, tak automaticky väčšinu z nás napadane surfovanie po internete, ale v skutočnosti sa za týmto pojmom môže schovávať výrazne viac, ako len „pripojenie k internetu“. Na tému upozorňuje portál nextpit.com. Čo je to WiFi Direct? Prvou vecou, ktorú treba povedať je, že táto funkcia je v…

  3 funkcie Android smartfónov, o ktorých možno ani netušíte

  0 icon

  Operačný systém Android aktuálne používa približne tri-štvrtina všetkých používateľov chytrých telefónov. Ide tak o veľmi populárny a rozšírený operačný systém, ktorý okrem iného v sebe schováva radu dobre „zašitých“ funkcionalít. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti 3 vcelku základné funkcie, ktoré sú častokrát používateľmi nevyužívanými, hoci patria medzi…

  Pozrite si zoznam 179 najvýkonnejších procesorov v počítačoch! Ako dopadol ten váš?

  0 icon

  Častokrát prinášame rebríčky najvýkonnejších smartfónov, najlepších fotomobilov a podobne. Dnes sme si zobrali na mušku procesory, ktoré nájdeme v našich počítačoch. Takto vyzerá rebríček najvýkonnejších procesorov Nižšie si môžete pozrieť rebríček 179 najvýkonnejších procesorov, ktorý je vytvorený na základe služby geekbench.com, ktorá je aktualizovanou na hodinovej báze. Na to, aby…

  Microsoft môže „pochovať“ Google Meet a Zoom. Pracuje na novej vstavanej funkcii pre Windows 10

  0 icon

  Microsoft neustále pracuje na vývoji Windowsu 10 pričom v pravidelných intervaloch prináša nové funkcionality. Najnovšie portál WindowsLatest poodkryl novú funkciu, na ktorej Microsoft aktívne pracuje. Zoom a Google Meet dostane konkurenciu Zoom, či Google Meet sú službami, ktoré zažili vcelku veľký rozmach v priebehu tohto roka. Ide o služby, ktoré…

  Armádny Magazín

  Ruské bombardéry Tu-160 prekonali svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia. Video

  0 icon

  Rusko, 20. september 2020 (AM) - Ruské nadzvukové strategické bombardéry Tu-160 stanovili v sobotu svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia pre lietadlá tohto druhu, oznámil novinárom veliteľ diaľkového letectva Vzdušno-kozmických síl RF generálporučík Sergej Kobylaš.  

  Raketový komplex Hermes dokáže zničiť nepriateľské tanky na vzdialenosť 100 km

  0 icon

  [caption id="attachment_25238" align="alignnone" width="640"] Zábery zo skúšobného odpálenia rakiet dlhého doletu raketového komplexu Hermes  vyvinutého spoločnosťou AO Konštrukčná kancelária pre vývoj a výrobu prístrojov A.G. Šipunova, zdroj: bmpd.

  Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

  0 icon

  Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí

  Peking si nenechá skákať po hlave - začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

  0 icon

  Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Čín

  Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

  0 icon

  USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

  Svetlo sveta

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

  Prečo mal Páter Pio stigmy?

  0 icon

  Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

  Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

  0 icon

  Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

 • icon FOTO DŇA