Quo Vadis Zdravotníctvo?

Kam kráčaš zdravotníctvo? Podľa volebných programov nás po voľbách čaká perfektná,  priam dokonalá zdravotná starostlivosť. Všetci vedia kde sú problémy a všetci poznajú riešenia, no ja som pesimista, sorry. Pani Remišová (herečka, Žaľudi) sa chváli najlepším programom v zdravotníctve (podobne ako všetci)- hovorí že majú riešenia, ja som ale žiadne riešenia v ich programe nenašiel. Tak schválne- začnem bod 001- „vyšetrenie bez zbytočného čakania- výrazne skrátime čakacie lehoty, aby chorý nečakal hodiny na pomoc pri ohrození života, dni na ošetrenie v chorobe, týždne netrpel v neistote, či má alebo nemá vážne ochorenie a mesiace nečakal na plánovaný výkon či CT vyšetrenie“. (bodka, koniec vety). A to je všetko? A ako to chcú dosiahnuť? Skrátiť „zbytočné“ čakanie? aké konkrétne riešenia má pani na mysli?? O žiadnych sa nepíše, chce zamestnať viac lekárov, nakúpiť viac CT prístrojov alebo vyšetriť menej pacientov?  No dobre- ďalšie body- No.002 „Posilníme kompetencie lekárov prvého kontaktu, ktorí tak odbremenia odborných lekárov a budú mať väčší dosah na liečbu svojho pacienta“. (zasa bodka) A teda tie riešenia, aké kompetencie lekárom prvého kontaktu chce dať pani herečka? – veď už teraz nám chýbajú stovky lekárov prvého kontaktu, sú preťažení byrokraciou a pani im chce ešte pridať viacej kompetencií a práce? O.K. určite by mohli mať viacej kompetencií, ale o tom by mali rozhodovať odborné stavovské organizácie a tí najpovolanejší – samotní lekári. Keď si predstavím vekové zloženie praktických lekárov, som pesimista, že začnú hneď hodnotiť ekg, sledovať všetkých hypertonikov (pacientov s vysokým tlakom krvi), diabetikov atď… Bod 3 „Zabezpečíme dostupnosť odborných lekárov tam, kde je ich dnes akútny nedostatok“. Zase bodka za vetou, ako to chcú dosiahnuť aby lekár z Bratislavy išiel robiť stomatológa do Svidníka? Netuším. Eurami?? Alebo umiestnenkou na štýl Fico- buď budete robiť v Snine na patológii alebo sa practe so Slovenska a zaplaťte 55.000 euro? Aj to je riešenie, len neviem či osožné. Bod 4- „dobudujeme tzv. akútne línie – starostlivosť o pacientov v priamom ohrození života (srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda a ťažký úraz). Dnes úplne zlyháva nadväznosť akútnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej záchrannou zdravotnou službou a preberanie pacienta v nemocnici. Pacient tak trávi dlhší čas v sanitke alebo je opakovane prevážaný, a predlžuje sa tak čas jeho ošetrenia“– Neviem čo je to akútna línia, nuž keď je niekto v ohrození života- infarkt, mozgová príhoda- tak sa zväčša privolá rýchla zdravotná pomoc s lekárom a ten pacienta odvezie tam kde patrí – ten lekár by mal vedieť kde pacient patrí.. Nadväznosť až tak nezlyháva- čo sa týka infarktu a mozgovej príhody už dávno existuje pre posádku RLP aplikácia v smartfóne umožňujúca komunikáciu napr. s kardiocentrom, zhodnotenie ekg. Chápem že herečka o tom nič nevie, je úplne mimo, ale ten zdravotnícky program si mohol prečitať aspoň jeden lekár od Žaľuďov kým ho zverejnili. Problém však je rovnako ako inde – v personálnom zabezpeční posádok RLP, už nám nestačia ani lekári z Ukrajiny. O preťaženosti kardiocentier a dlhých čakacích dobách (absolútne nespĺňajúcich európske doporučenia) na isté výkony škoda hovoriť.. A takto môžem komentovať všetky body.. Ale jeden ma predsa len potešil bod 8 „Do 10 rokov doplníme sieť o 10 nových nemocníc“.  Za 30 rokov sme nepostavili ani jednu všeobecnú komplexnú nemocnicu (nerátam kardiocentrá, ev. súkromné nemocnice). Toto nedokážeme, nie sme Čína, tam by tých 10 nemocníc postavili za 3 mesiace :), inšpiratívne. Tak to bol program „najlepší“ a ďalší „najlepší“ je i program SaS s tieňovou ministerkou zdravotníctva p. Cigánikovou (predtým pani učiteľka v škôlke, takže skutočná „odborníčka“ :)- tam sú už konkrétne kroky napr. „Príliš veľký trhový podiel VšZP (63%) považujeme za nezdravý a v záujme zlepšenia konkurenčného prostredia ho chceme cielenými krokmi znížiť. Dominantné postavenie VšZP bude možné oslabiť (bez jej rozdelenia) cestou rastu konkurencie na trhu zdravotného poistenia. SaS bude preto presadzovať zníženie bariér pre vstup nových subjektov na trh“ A tak sa môžme tešiť na ďalši nové a nové zdravotné poisťovne čo si odkroja z koláča povinného zdravotného poistenia. Tomu sa hovorí „deja vu“. To sme tu už mali, pamätáte skrachované či vytunelované poisťovne- Apolo, Perspektíva…  A takto možno pokračovať donekonečna. Stovky, či tisíce nereálnych, populistických sľubov. Čo tak spraviť aspoň pár užitočných krokov v zdravotníctve.. Čo tak odbočiť od populizmu, pokrytectva a prejsť z zodpovednejšej a spravodlivejšej politike v zdravotníctve?

Súčasný stav v zdravotníctve je zrkadlom 30 rokov politického nezáujmu o zdravie obyvateľov Slovenska. 30 rokov pokrytectva, populizmu, rozpredaja lukratívnych sektorov v zdravotníctve „svojim“ politickým priateľom, nezáujem o potreby pacientov ale i  ignorácia oprávnených požiadaviek pracovníkov v zdravotníctve.

V roku 2011 sa lekárom prvý krát v histórii podarilo obstáť v boji s oligarchami ovládajúcimi zdravotníctvo, v tom roku sa lekári masovými výpoveďami postavili proti „reforme“ p. Uhliarika- Pentiarika (KDH)- transformácii štátnych nemocníc, vybojovali i boj za primerané mzdové ohodnotenie svojej náročnej práce a dodržiavanie Zákonníka práce.

Čo tak spraviť niečo pre tých najzraniteľnejších- pre deti? Deti by mali mať zdravotnú starostlivosť zadarmo, celkom pochopiteľné, počnúc deťmi s vrodenými ochoreniami až po deti  zo sociálne slabších rodín – starostlivosť o detského pacienta by nemala mať obmedzenia.

A čo sa tak vrátiť k jednej štátnej zdravotnej poisťovni? Nereálne?Potrebuje Slovensko súkromné zdravotné poisťovne sponzorované povinnými platbami poistencov? Myslím, že v dnešenej podobe nie. Poskytujú súkromné zdravotné poisťovne reálne lepšiu zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov? Myslím, že nie. V čom sú lepšie ako štátna zdravotná poisťovňa? V ničom podstatnom. Súkromné zdravotné poisťovne nevytvárajú reálnu konkurenciu štátnej zdravotnej poisťovni, v podstate len parazitujú na povinných platbách do zdravotného poistenia. Súkromné poisťovne vytvárajú zisky pre seba, nie pre Vás, nie pre pacientov. Môžeme poraziť oligarchov v zdravotníctve? Nie, bez zdravého úsudku obyvateľov Slovenska to nedokážeme. Finančné skupiny a oligarchovia s obrovskými finančnými prostriedkami porazia Slovensko na každom medzinárodnom súde. Ale my všetci spoločne to môžeme zmeniť – jednoduchou zmenou zdravotného poistenia, aby naše peniaze nešli do vreciek finančných skupín alebo i do vreciek priateľov štandardných politikov. Jediná štátna zdravotná poisťovňa by sa tak stala jediným garantom poskytovania adekvátnej zdravotnej starostlivosti podľa európskych štandardov. Nekončené straty v terajšej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni sú však podmienené i zlým hospodárením (korupcia, predražené nákupy…), za všetko zlé predsa nemôže len Penta. Jedna štátna zdravotná poisťovňa by mohla s väčšími zdrojmi a pri eliminácii korupcie podstatne zlepšiť zdravotnú starostlivosť o nás všetkých ako i zlepšiť pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov. Nevidím žiadny problém s pripoistením a nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou poskytovanou súkromnými zdravotnými poisťovňami nad rámec zákonného poistenia aj vo svojich zdravotníckych zariadeniach, absolútne akceptovateľné.

A čo tak stanoviť presne percentá HDP určené na zdravotníctvo? Verejné výdavky na zdravotníctvo súvisia so stavom ekonomiky Slovenska. Podľa záverečnej správy- „Revízia výdavkov na zdravotníctvo 2019“, vypracovanej Ministerstvom zdravotníctva budú výdavky na zdravotníctvo v roku 2020 5,6 mld. eur. Za posledných 10 rokov narástli o 44 %, zatiaľ čo HDP o 40 %. Slovenské verejné výdavky na zdravotníctvo sú 5,7 % HDP, čo je menej ako priemer EÚ 15 (7,2 %), vo Švajčiarsku predstavujú výdavky na zdravotníctvo až 12% HDP (pekné číslo). Výsledky slovenského zdravotníctva však nezodpovedajú výdavkom. Na Slovensku pripadá ročne na 100- tisíc obyvateľov až 168 úmrtí, ktoré mohli byť odvrátené včasnou a efektívnou zdravotnou starostlivosťou (cca 9000 úmrtí ročne). V ostatných krajinách V4 je takýchto úmrtí ročne 145 na 100-tisíc obyvateľov. Podobne zaostáva aj očakávaná dĺžka života a iné výsledkové ukazovatele. Najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku sú kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, najčastejšie „odvrátiteľné“ ochorenia sú ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda a niektoré onkologické ochorenia. Ak chceme znížiť počet odvrátiteľných úmrtí musíme investovať do dostupnej liečby práve kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Ak sa chceme priblížiť priemeru EÚ musíme zvýšiť výdavky na zdravotníctvo rovnako do výšky priemeru EÚ- 7% HDP (samozrejme pri súčasnom boji s korupciou). Investícia do centier na liečbu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení je racionálna cesta k zníženiu odvrátiteľných úmrtí. V súčasnosti napriek akceptácii európskych odporúčaní našimi odbornými spoločnosťami nie sme schopní adekvátne liečiť každého pacienta podľa najnovších poznatkov, pacienti tak až príliš dlho čakajú na indikované vyšetrenie či operačný výkon. A to sú práve tie odvrátiteľné úmrtia.

A čo tak efektívnejšie využívať zdroje v zdravotnom systéme? Nižšiu hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve spôsobuje neefektívne prerozdeľovanie zdrojov. Štúdia ministerstva zdravotníctva poukázala, že Slovensko má v porovnaní s inými krajinami vysoké výdavky na lieky, diagnostiku a vyšetrenia u špecialistov spôsobené nadmerným počtom návštev. V kontraste s tým naopak primárna starostlivosť, dlhodobá starostlivosť o chronicky chorých pacientov, preventívne programy sú podfinancované. Máme najvyšší počet návštev u lekára na obyvateľa z krajín EÚ s vysokou mierou predpisovania vyšetrení u špecialistov všeobecnými lekármi. Vysoké výdavky na diagnostiku sú podmienené často frekventnými zbytočnými drahými diagnostickými vyšetreniami (ako napr. CT, magnetická rezonancia..), práve diagnostické vyšetrovacie metódy sú veľmi často vo vlastníctve súkromných spoločnosti a vďaka „exkluzívnym“ zmluvám s poisťovňami sa im darí ukrojiť značnú časť z verejného zdravotného poistenia (vyšetrenia sú často indikované iracionálne, za účelom príjmu od zdravotnej poisťovne, neprispievajú k lepšej diagnostike ani liečbe…). Základom systému musí byť primárna zdravotná starostlivosť s rozšírením kompetencií lekárov prvého kontaktu, zlepšenie preventívnych programov. Obmedziť neopodstatnené vyšetrenia u špecialistov. Stanoviť limity- frekvencia vyšetrení, opodstatnenosť vyšetrení, bez lobingu finančných skupín v zdravotníctve. Definovať rozsah základnej nárokovateľnej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na medicínske rozhodnutie lekára. Vypracovať štandardné diagnostické a terapeutické postupy v jednotlivých odboroch na podklade európskych odporúčaní i keď s prihliadnutím na špecifiká slovenského zdravotníctva. Je nevyhnutné zlepšiť zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, zvýšenie lôžok pre dlhodobo chorých pacientov na úkor akútnych lôžok. Integrácia zdravotníckych a sociálnych služieb. Vytvoriť podmienky na možnosť pripoistenia nad rámec zákonom stanoveného zdravotného poistenia. I v štátnej zdravotnej poisťovni možno definovať možnosti pripoistenia s cieľom rýchlejšej diagnostiky, prednostného vyšetrenia, výberu lekára.. Zdravotnícke zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou musia zostať vo vlastníctve štátu (Národný onkologický ústav, Národné ústavy srdcových a cievnych ochorení..). Centrálny nákup zdravotníckej techniky, materiálu do štátnych zdravotníckych zariadení – jediná cesta ako obísť korupciu a prepojenia medzi nákupom predražených zdravotníckych potrieb a vedeniami nemocníc. Hmotná a právna zodpovednosť konkrétnych ľudí za finančné transakcie, nákupy v štátnych zdravotníckych zariadeniach. A čo sa tak zamyslieť nad možnosťou doživotného zákazu práce v štátnom sektore pri odhalení korupčného správania sa štátneho zamestnanca?

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov? A čo tak zvýšiť atraktivitu práce v zdravotníctve namiesto sankcií? Nedostatok zdravotníckych pracovníkov- lekárov, zdravotných sestier, ošetrovateľov je alarmujúci, je to však výsledok 30 rokov ignorácie zdravotníctva zo strany politikov. Na Slovensku chýba niekoľko tisíc sestier a lekárov, vekové zloženie pracovníkov v zdravotníctve do budúcna bude viesť k ešte väčšiemu nedostatku zdravotníkov a tým i k zhoršovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ak nenájdeme včas riešenia zdravotníctvo skolabuje. Riešenia? Uprednostňovať slovenských študentov na slovenských lekárskych fakultách, nie preferencia cudzincov prinášajúcich peniaze fakultám. Politikmi zvažované finančné sankcie voči lekárom, ktorí po skončení lekárskej fakulty odídu pracovať zo Slovenska, by viedli k odlivu ďalších potencionálnych lekárov na štúdium medicíny do Českej republiky, Maďarska, event. iných krajín EÚ. Benefit v podobe „udržania“ lekárov na Slovensku pod hrozbou finančných sankcií sa tak javí veľmi sporný.  Východiskom aby lekári ale i zdravotné sestry zostali pracovať na Slovensku sú jednoznačne lepšie pracovné podmienky, vrátane lepšieho mzdového ohodnotenia. Nie sankcie voči zdravotníkom ale pozitívna vízia môžu zlepšiť personálny nedostatok vo všetkých segmentoch zdravotníctva. Vzhľadom na psychickú i fyzickú náročnosť práce v slovenskom zdravotníctve možnosť zavedenia dlhodobého voľna- sabatikal- pre všetkých zdravotníkov. A čo tak kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou popri ochrane práv pacientov rozšíriť i o ochranu lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu pred narastajúcim negatívnym správaním pacientov voči zdravotníkom, negatívnej prezentácii zdravotníkov prostredníctvom bulvárnych- mainstremových médií a sociálnych sietí. I tento negatívny trend v spoločnosti prispieva k znižovaniu atraktívnosti práce v zdravotníctve.

Netreba prázdne predvolebné sľuby a 15.864 bodov ako vyriešiť problémy v zdravotníctve, stačí pár dôsledných, racionálnych a zodpovedných krokov, stačí obmedziť korupciu a všetko môže vyzerať lepšie, aj to naše zdravotníctvo. Kam však bude kráčať zdravotníctvo po voľbách netuším…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Miroslav Urban

O AUTOROVI

Niečo o sebe? Stojím bokom, v tieni...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 10

Celkové hodnotenie: 27.6

Priemerná čítanosť: 1816

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Na otravu kysličníkom uhoľnatým zomrelo v Číne šestnásť baníkov

  0icon

  Peking 27. septembra (SITA/AFP/HSP/Foto:)   Šestnásť čínskych baníkov zomrelo a jeden je v kritickom stave po tom, ako v nedeľu zostali uväznení v uhoľnej bani…

  Prezidentka víta iniciatívu mladých ľudí, ktorí sa angažujú za ochranu klímy

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka Zuzana Čaputová víta iniciatívu mladých ľudí, ktorí sa angažujú za ochranu klímy. Ako uviedla vo svojom profile…

  Predsedníctvo KDH doplnili Peter Belinský a Peter Bobula

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Členmi predsedníctva mimoparlamentnej strany KDH sa stali Peter Belinský a Peter Bobula. O voľbe členov Rady KDH, ktorá…

  Švajčiari hlasujú o ukončení dohody o voľnom pohybe osôb z krajín EÚ

  0icon

  Ženeva 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Keystone-Laurent Gillieron)   Švajčiarski voliči v nedeľu hlasujú o odstúpení od dohody s Európskou úniou, ktorá upravuje voľný pohyb osôb, informovali…

  Blaha sa ospravedlnil Pavlíne Matovičovej za to, že ju označil pojmom „biela kobyla"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Opozičný poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa ospravedlnil manželke premiéra Igora Matoviča Pavlíne za to, že ju v…

  Predseda vlády nemôže svojvoľne meniť rozhodnutia konzília epidemiológov, tvrdí Raši

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, SITA-Ľudovít Vaniher)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) nemôže svojvoľne meniť rozhodnutia konzília epidemiológov a spoliehať sa na reakcie…

  Čo znamená zatknutie Makóa, čo sa deje v pozadí a kto pôjde do basy ďalší

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V slovenskej politike keď sa do parlamentu nedostali strany ako PS-Spolu, KDH, SNS, Vlasť, maďarské strany, došlo k situácií, že…

  Premiér: Rútime sa v rozbehnutom vlaku. Obávam sa, že budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Oliver Ondráš)   Na Slovensku môže prísť k úplnému zákazu hromadných podujatí. Na sociálnej sieti to v súvislosti s…

  Prečo musia ísť naši vojaci do Mali? Aké vysvetlenie naznačuje rozprávanie Ibrahima Maigu?

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, TASR/AP/Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA, TASR - Simona Ivančáková)   Národná rada vo štvrtok veľkou väčšinou schválila návrh…

  Bukovský reaguje na Matoviča: "Nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv podniknem všetky právne kroky"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok počas tlačovej konferencie slovne zaútočil na doktora Igora Bukovského, ktorý je…

  TopDesať

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

  0 icon

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

  Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

  0 icon

  Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

  Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

  0 icon

  Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

  Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

  0 icon

  Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

  TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

  0 icon

  Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

  Vo svete IT

  Majitelia notebookov od Apple sú vraj najspokojnejšími zákazníkmi. V tesnom závese sú zákazníci Samsungu

  0 icon

  Spoločnosť Apple už dlhé roky patrí medzi popredných hráčov v oblasti elektroniky obzvlášť v prípade smartfónov, tabletov a notebookov. Dôvodov prečo sa spoločnosti tak darí, hoci cena ich zariadení je mnohými označovanou za „šialenú“, je hneď niekoľko. Ide však hlavne o to, že produkty spoločnosti sú kvalitne spracovaným kusom hardwaru…

  Pozrite sa, ako by mohla vyzerať nová ponuka vypínania a zapínania zariadenia v Xiaomi telefónoch

  0 icon

  Hoci nadstavba MIUI 12 bola predstavená už relatívne dávno, tak Xiaomi na ňu „nezanevrelo“ a stále pracuje na jej vylepšovaní. Portál xiaomiadictos poukazuje na novú ponuku zapínania a vypínania zariadenia, ktorá by okrem iného mohla získať aj dodatočné funkcionality. Ako môžete vidieť nižšie, tak toto nové rozhranie vypínania a zapínania…

  HarmonyOS 2.0 sa dostane na prvé Huawei smartfóny už začiatkom budúceho roka

  0 icon

  Spoločnosť Huawei už minimálne druhý rok aktívne pracuje na alternatívnom operačnom systéme, ktorý by mohol poháňať takmer všetky zariadenia z portfólia tohto čínskeho giganta. Prvotnou zámienkou bolo vytvoriť ideálny systém pre zariadenia z ekosystému internetu vecí a inteligentnej domácnosti, no nie tak dávne rozhodnutia vlády Spojených štátov amerických donútili spoločnosť…

  TSMC údajne doručilo Huaweiu výrazne menej procesorov, ako si spoločnosť objednala

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei je aktuálne pod veľkým tlakom, ktorý je spôsobený novým kolom sankcií zo strany USA, ktoré bolo ohlásene ešte v máji tohto roka. V dôsledku nových opatrení spoločnosti Huawei bola obmedzená možnosť nakupovania produktov, ktoré sú vyrábané americkými technológiami. Najvypuklejší problém v tejto oblasti bol…

  Mohol by sa stať z planéty Proxima B náš druhý domov? Ako by prebiehalo vesmírne sťahovanie?

  0 icon

  Zem je momentálne našim jediným domovom medzi hviezdami. Hoci máme ešte veľa času (pozn. redakcie: podľa súčasných modelov približne 5 miliárd rokov) než sa z nášho Slnka stane červený obor a pohltí našu planétu, vedci už dnes pátrajú po planéte, ktorá by mala podobné podmienky, ako naša Zem. Sľubným kandidátom je exoplanéta Proxima…

  Armádny Magazín

  Ruský vrtuľník Mi-171 ako argument v čínsko-indickom spore

  0 icon

  Čína, 27.september 2020 (AM) - Rusko dodalo Číne zásielku overených vrtuľníkov, ktoré nemajú konkurenciu pri práci v ťažko dostupných oblastiach. Načo ich Čína potrebuje? Vari nemá vlastné vrtuľníky?   Medzi pamätihodnosťami ruského mesta Ulan-Ude (metropoly

  Vojna pokračuje: Arménsko zostrelilo dva vrtuľníky a tri bezpilotné lietadlá Azerbajdžanu v Náhornom Karabachu

  0 icon

  Arménsko, 27.september 2020 (AM) - V Karabachu sa opäť priostruje: Arménsko oznámilo dva zostrelené azerbajdžanské vrtuľníky a tri zničené tanky. "Arménskej sily zostrelili dva vrtuľníky a tri bezpilotné vzdušné prostriedky azerbajdžanských ozbrojených síl v Náhornom Karabachu," uviedla tlačová hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Susane Stepananová.

  Ruský pilot povedal, prečo sa v USA chytajú za srdce, keď sa k ich hraniciam priblíži Tu-160

  0 icon

  Rusko 27. septembra (AM) - Uznávaný vojenský pilot Ruskej federácie Vladimir Popov povedal, prečo sa USA bojí Tu-160. Americká armáda spozorovala v identifikačnej zóne protivzdušnej obrany Aljašky dva ruské strategické bombardéry Tu-160. Objavili ich stíhačky F-22 Raptor a lietadlá včasného varovan

  Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky izraelskými strelami Spike a torpédami Blue Shark

  0 icon

  Filipíny 27. septembra (AM) - Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky zbraňami Spike NLOS a Blue Shark. Námorníctvo sa rozhodlo pre raketu Spike vyvinutú a vyrábanú izraelskou zbrojovku Rafael Advanced Defense Systems. Verzia NLOS je s ultra dlhým dosahom (maximálny dosah je 25 kilometrov) pre nepriamu streľbu. Kódový názov je T

  Základný kameň Európskej armády? Francúzsko s Nemeckom založili spoločnú leteckú jednotku

  0 icon

  Francúzsko 27. septembra (AM) - Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa ministerka ozbrojených síl Florence Parly a ministerka obrany Nemeckej spolkovej republiky Annegret Kramp-Karrenbauer vybrali na leteckú základňu 105 za účelom položenia základného ka

  Svetlo sveta

  Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

  0 icon

  Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

  0 icon

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

 • icon FOTO DŇA