• Ján Podmanický

  Súmrak kresťanskej demokracie

  Publikované 10.01. 2020 o 10:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Keď po druhej svetovej vojne zakladalo Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko Európsku úniu, na čele týchto štátov stálo šesť kresťansko-demokratických premiérov. Zdalo sa, že kresťanskú demokraciu v Európe čaká zlaté obdobie. A spočiatku to tak naozaj vyzeralo. Západnej Európe sa ekonomicky darilo, rýchlo sa zviechala z následkov vojny a mnohí si spájali tento rozmach práve s úspešným pôsobením kresťansko-demokratických politikov. Pritom kresťanská demokracia bola vnímaná ako strana, ktorá rozvíja európsku civilizáciu, chráni všeľudské hodnoty a rešpektuje tradície jednotlivých národov. Zároveň sa veľmi jasne vymedzuje voči svojim hlavným názorovým oponentom: socialistom a liberálom. Dnes je situácia celkom iná. Kresťansko-demokratickí lídri v Európe otočili, prispôsobili sa liberálnym trendom a nielenže už nedokážu konzervatívne a kresťanské hodnoty obhajovať, ale priamo sa podieľajú na ich likvidácii.

  Tento kopernikovský obrat kresťanskej demokracie (diaľ sa síce pozvoľne a nebadane, ale vo svojich dôsledkoch je saltom mortale) veľmi podrobne rozoberá vo svojej knihe Levy prichádzajú bývalý kresťansko-demokratický politik Vladimír Palko. Hoci sme v mnohých oblastiach stáli na iných politických pozíciách, objektívne musím povedať, že jeho literárne dielo je mimoriadne a zaslúžilo by si, aby ho podrobne poznali všetci politici v Európe, ktorí majú blízko ku konzervatívnym hodnotám. Je známe, že táto kniha zaujala aj emeritného pápeža Benedikta XVI. a ja osobne ju ako darček už niekoľko rokov kupujem pre ľudí, ktorí majú úprimný záujem na záchrane Slovenska pred liberálnou smršťou. Vladimír Palko veľmi systematicky, pútavo a v súvislostiach odhaľuje, ako postupne kresťansko-demokratické strany v Európe opúšťali svoje tradičné postoje a podľahli tlaku ľavicovo- liberálnych strán a médií, až postupne stratili autenticitu a pred svojimi voličmi opodstatnenie. Množstvo zdokumentovaných prípadov len dokresľuje, do akých absurdných a patologických vôd táto politika priviedla viaceré európske štáty.

  Prečo to píše politik slovenskej sociálno-demokratickej strany? Hoci SMER v prvých rokoch svojej existencie inklinoval k západnej európskej ľavici aj s jej liberálnou agendou, postupne sa v ňom vyprofiloval aj veľmi silný konzervatívny prúd, ktorý bránil tomu, aby sa na Slovensko importovala liberálna, protinárodná agenda. Naopak, SMER sa postavil za viacero iniciatív, ktoré išli opačným smerom, či už to bol ústavný článok o ochrane manželstva, alebo vypovedanie Istanbulského dohovoru. Aj na európske pomery sa správal mimoriadne tolerantne (najmä k nepriateľským médiám), čo prekvapilo najmä v období, keď vládol sám. Ako od sociálno-demokratickej strany sa od neho dalo prirodzene očakávať, že sa udeje to, čo socialisti presadzovali v celej Európe: prijímanie neadekvátnych zákonov na ochranu sexuálnych menšín, prijímanie migrantov, či liberalizácia ďalších hodnotových tém. Stal sa pravý opak, SMER bol garantom toho, že na Slovensku sa liberálna agenda nepresadila.

  Ak sa pozrieme do minulosti, vždy boli v slovenských vládach politické strany a politickí lídri, ktorí zastávali v kultúrno-etických otázkach normálne postoje a vďaka ich principiálnym postojom v týchto témach, v konečnom dôsledku nedošlo k importu liberálnych a progresivistických experimentov zo Západnej Európy. Môžeme mať na týchto predstaviteľov rôzny politický pohľad, faktom je, že bolo dôležité, aby boli prítomní v konkrétnych vládach. Príkladom môže byť v tomto kontexte zásadný postoj vládneho KDH k iniciatíve koaličného ANO liberalizovať interrupčný zákon v roku 2003, ktorá napokon nebola úspešná. Až do volieb v roku 2020 malo Slovensko v podstate šťastie, lebo vždy bol vo vládnom zoskupení aspoň jeden subjekt, ktorý bránil normálne hodnotové postoje.

  Z daného aspektu bude rok 2020 veľkou neznámou. V prípade, že bude vládu opäť zostavovať SMER-SD, je zrejmé, že postoj k civilizačno-kultúrno-etickým otázkam zostane nezmenený. Ak však bude vládu zostavovať opozícia, nikto nevie, ako to napokon skončí. V prípade, že sa KDH nedostane do parlamentu, zostane zopár roztratených poslancov v takejto koalícii (A. Záborská, M. Krajniak, P. Pčolinský – pri nich je predpoklad na základe aktuálnych preferencií, že sa do parlamentu dostanú), ktorí síce budú presadzovať status quo v hodnotových témach, no v prípade opačného vývoja nebudú mať reálnu silu liberálne zákony zastaviť. V takejto vládnej koalícii sa nečrtá možnosť vzniku väčšej skupiny zásadových, odhodlaných konzervatívnych poslancov, ktorú by vládna koalícia musela brať vážne.

  Iná situácia by vznikla, ak by sa do parlamentu dostalo KDH. Ak by KDH jasne deklarovalo svoj zásadný postoj v kultúrno-etických otázkach, ostatné strany, najmä ultraliberálne Progresívne Slovensko, by sa neodvážilo riskovať existenciu vládnej koalície nastoľovaním kontroverzných liberálnych návrhov a voľky-nevoľky by podmienky KDH muselo akceptovať. KDH by svojím jasným postojom síce utrpelo v liberálnej tlači, ale jeho dôveryhodnosť v očiach vlastných voličov by stúpla, a som presvedčený, že by stúpol aj jeho politický výtlak v takejto vládnej koalícii. Nikto z ostatných lídrov nebude riskovať stabilitu ťažko vytvorenej vlády otváraním delikátnych tém, ktoré by však vládu mohli ľahko položiť. Takýto je železný zákon politickej logiky. Paradoxne, KDH pod vedením Alojza Hlinu robí presne naopak. Svojím liberálnym partnerom ustupuje a priam sa podkladá tak viditeľne, že to v konečnom dôsledku môže byť pre jeho ďalšiu existenciu osudné. Alojz Hlina sa nevie jasne vyjadriť, aký bude postoj KDH v prípade otvárania spomínaných tém liberálmi, zavádza len akýmsi časom na rozmyslenie a podobnými zahmlievacími výrokmi. Jeho obdiv k západnej kresťanskej demokracii naznačuje, že KDH už zmenilo svoj postoj v niektorých zásadných otázkach. Celkový obraz aký dnes ponúka predseda KDH začína až príliš pripomínať tragédiu, ktorú zohrala pri obrane konzervatívnych hodnôt kresťanská demokracia na západ od nás. Pre názornú ilustráciu si pomôžem niekoľkými príkladmi z už spomínanej knihy Levy prichádzajú (mimochodom, čítal ju niekto zo súčasného vrcholového vedenia KDH?).

  Stručne povedané: kresťanská demokracia na Západe sa skrátka rozhodla nekomplikovať si svoju situáciu nejakými zásadnými postojmi v kultúrno-etických otázkach a rozhodla sa, že kvôli takej malichernosti predsa nebude riskovať hnev médií hlavného prúdu a už vôbec nepotrebuje konflikty s koaličnými partnermi. Tak sa postupne utriasol smutný modus operandi, na základe ktorého sa v jednotlivých štátoch presadila liberálna agenda aj napriek tomu, že kresťanská demokracia vládla, resp. bola súčasťou vlád. V skratke: ak sa liberálny alebo ľavicový koaličný partner rozhodne presadiť liberálny zákon v parlamente spoločne s hlasmi opozície, kresťansko-demokratickí politici sa nebudú vyhrážať pádom vlády, ale to budú buď mlčky tolerovať, alebo urobia len nejaké symbolické divadlo, bez skutočného účinku.

  V Taliansku bol napríklad schválený zákon o liberalizácii potratov v roku 1978, keď vládla menšinová vláda kresťanských demokratov na čele s premiérom Giuliom Andreottim. Zákon bol schválený hlasmi komunistov a socialistov, vládni kresťanskí demokrati to mlčky tolerovali, dokonca kresťanský demokrat Giulio Andreotti zákon podpísal. Zákon podpísal aj prezident Giovanni Leone, ktorý bol pred nástupom do úradu rovnako kresťanským demokratom. Navyše, nevyužil ani ústavnú kompetenciu zákon vetovať.

  Vo februári 2008 sa to isté zopakovalo v susednom Luxembursku. Na čele vlády stál kresťanský demokrat Jean-Claude Juncker, neskorší šéf Európskej komisie. Kresťanskí demokrati vládli so socialistami. Napriek mimoriadne silnej pozícii kresťanskej demokracie v luxemburskej politike, bol v parlamente schválený zákon o eutanázii. Pred očami vládnych kresťanských demokratov ho schválili ich koaliční partneri socialisti s opozičnými liberálmi a zelenými. Vládna Kresťanská sociálna ľudová strana nielenže nič proti tomuto schváleniu neurobila, ale iniciovala obmedzenie kompetencií luxemburského vojvodu Henricha I. Luxemburského, keď ten odmietol zákon podpísať.

  V Českej republike prešiel zákon o registrovaných partnerstvách v roku 2006, keď vo vládnej koalícii sedeli aj kresťansko-demokratickí lidovci (KDU-ČSL). Hoci poslanci za KDU-ČSL za zákon nehlasovali, mlčky strpeli jeho schválenie hlasmi vládnych socialistov a opozičných komunistov.

  V Rakúsku v roku 2009 vládla koalícia socialistov a ľudovcov, pričom práve Rakúska ľudová strana (ÖVP) je stranou kresťansko-demokratickou a tradičnou reprezentantkou rakúskych katolíkov. Napriek tomu táto vládna koalícia na jeseň 2009 v úplnej zhode schválila zákon o registrovaných partnerstvách homosexuálov.

  Jednou z posledných smutných epizód pôsobenia kresťanskej demokracie na politickej scéne v Európe je prijímanie zákona o homosexuálnych manželstvách v Nemecku v roku 2017. Napriek tomu, že kresťanskí demokrati na čele s Angelou Merkelovou sú najsilnejšou vládnou stranou, dopustili, aby ich koaliční partneri sociálni demokrati schválili spomenutý zákon, a to opäť s hlasmi opozície. Čerešničkou na torte je skutočnosť, že vedenie CDU-CSU ponechalo svojim poslancom možnosť voľného hlasovania. Až 70 nemeckých kresťansko-demokratických poslancov za tento zákon následne hlasovalo.

  Takýchto príkladov uvádza Vladimír Palko desiatky, no pre ilustráciu postačujú aj tie, ktoré som uviedol. Ak sa Slovensko dokázalo až do roku 2020 liberálnym zákonom ubrániť, nie je samozrejmosťou, že tomu tak bude aj naďalej. Keď som pri jednom rozhovore Alojzovi Hlinovi s dobrým úmyslom odporúčal, aby v prípadnej novej opozičnej vláde, bolo KDH bariérou proti liberalizmu, lakonicky mi odvetil, nech sa starám o SMER. V podstate mal pravdu, nemám právo radiť predsedovi KDH, ako má postupovať. V tomto prípade však nejde ani tak o budúcnosť KDH, či SMERu, nejde ani o to, ktorá strana je lepšia a ktorá horšia.

  Napokon, budúci zásadný politický súboj nebude o tom, ktorí politici sú údajne ti slušní a ktorí neslušní. Frontová línia budúcej politiky bude viesť medzi zástancami bezbrehého liberálneho progresivizmu, až anarchie a medzi obrancami normálnych hodnôt, na základe ktorých vznikla a vyrástla európska civilizácia.

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 1
  Celkové hodnotenie: 18.11
  Priemerná čítanosť: 1657

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Na vládnu koalíciu čakajú ťažšie rozhodnutia ako pri Kollárovej diplomovke, hovorí sociológ Haulík

  Bratislava 2. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Kancelária NR SR)   Humbug okolo celej kauzy diplomovky predsedu parlamentu Boria Kollára (Sme rodina) je „búrkou v pohári vody a veľký dážď z nej nebude“. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Pavel Haulík. Tvrdí, že na vládnu koalíciu čakajú oveľa ťažšie rozhodnutia, kedy sa bude…

  Smer-SD nebude iniciovať odvolávanie Kollára, za problém označil kroky koalície

  Bratislava 2. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Opozičný Smer-SD zrejme nebude pre kauzu diplomovej práce iniciovať odvolávanie predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kolára (Sme rodina) z funkcie. Podstatnejšie pre stranu je, čo v tejto súvislosti robí vládna koalícia. Skonštatoval to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kritizoval…

  Eurokomisia predstavila právne rámce na prístupové rokovania so Skopje a Tiranou

  Brusel 2. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Európska komisia (EK) predložila vo štvrtok Rade EÚ návrhy rokovacích rámcov pre Albánsko a Severné Macedónsko, v ktorých sa stanovujú usmernenia a zásady pre prístupové rokovania s týmito krajinami V marci Rada EÚ pre všeobecné záležitosti po prijatí rozhodnutia začať rokovania s oboma západobalkánskymi…

  Guaidó poďakoval Slovensku za to, že ho uznalo za dočasného prezidenta Venezuely

  Caracas/Bratislava 2. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó poďakoval na Twitteri Slovensku za to, že ho uznalo za dočasného prezidenta Venezuely "Celý svet sa spája proti diktatúre," napísal v stredu večer (1. 7.) Guaidó. Zároveň poďakoval Slovensku a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanovi…

  Korona je zlá pre Slovensko aj celý svet, ale mne pomohla. Bola som doma takmer tri mesiace, vraví Vlhová

  Bratislava 2. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Petra Vlhová má za sebou trojtýždňové sústredenie na snehu v talianskom Passo di Stelvio. Pripravovala sa v rovnakom stredisku ako aj necelé dve stovky členov talianskej reprezentácie, medzi ktorými sa objavili tri prípady nákazy koronavírusom. Držiteľka dvoch malých krištáľových glóbusov za slalom a…

  Vládna koalícia môže bez problémov fungovať ďalej so 78 poslancami, tvrdí Kollár

  Bratislava 2. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vládna koalícia môže bez problémov fungovať ďalej so 78 poslancami. Pre médiá to dnes uviedol predseda parlamentu Boris Kollár v reakcii na kritiku, že jeho hnutie Sme rodina môže prípadným odchodom „povaliť" súčasnú koalíciu. „Akurát sa naplní Sulíkov sen, keď hneď po voľbách…

  Súd rozhodne o zmene Hagie Sofie v Istanbule na mešitu do dvoch týždňov

  Ankara 2. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:wikipedia)   Najvyšší správny súd v Turecku začal vo štvrtok zvažovať žiadosť o zmenu slávneho chrámu Hagia Sofia v Istanbule z múzea späť na mešitu. Rozhodnutie by mal podľa očakávaní oznámiť do približne dvoch týždňov Hagiu Sofiu alebo Chrám Svätej Múdrosti postavili v šiestom storočí a…

  Smer vymenil 17 predsedov okresných organizácií, snem by mohol byť v júli

  Bratislava 2. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Smer-SD vymenil 17 predsedov svojich okresných organizácií, asi 15 z nich bolo odvolaných z politických dôvodov. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii Fico deklaroval, že vnútorné štruktúry strany sú týmto zastabilizované. Na rekonštrukčnom sneme, pravdepodobne ešte v…

  Pri protestoch proti zabitiu speváka sa počet mŕtvych v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba zvýšil na vyše 90

  Addis Abeba 2. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Najmenej 90 ľudí prišlo  tento týždeň o život v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba pri demonštráciách proti zabitiu tamojšieho známeho speváka a aktivistu Hachalua Hundessu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na miestne zdroje Speváka zastrelili v noci na…

  Ďalší protest počas novej vlády: Na námestí SNP v Bratislave bude v piatok protest za odstúpenie Kollára z funkcie

  Bratislava 2. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Na Námestí SNP v Bratislave sa bude v piatok 3. júla konať protest za odstúpenie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu Národnej rady SR (NR SR). Organizátormi udalosti s názvom „Za odpochodovanie plagiátorov z politiky” sú Komunita Zastavme korupciu, Naše Slovensko, Iná…

  Budaj: Rokovania o veľkosti bezzásahovej zóny v Národnom parku Muránska planina pokračujú. Kollár už 50 percent nenamieta

  Bratislava 2. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rokovania o pomere bezzásahovej zóny v Národnom parku Muránska planina (NP MP) pokračujú. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) dnes okrem zástupcov viacerých organizácií prijal aj predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý vystúpil proti návrhu 50 percentnej…

  Klus: Na otváranie Európy dokorán je ešte priskoro

  Bratislava 2. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) si myslí, že na otváranie Európy dokorán je ešte priskoro. Podľa jeho názoru by sme mali pri otváraní hraníc postupovať rozumne Klus vo svojom komentári pre Hospodárske noviny konštatuje, že ako…

  Rada pre vysielanie a retransmisiu začala voči RTVS správne konanie pre reláciu Do kríža

  Bratislava 2. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konanie pre reláciu Do kríža. Konkrétne sa zamerali na časť vysielanú 20. 5 s názvom "Nenarodení: kto má rozhodnúť?" "Rada pre vysielanie a rentransmisiu začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona…

  Británia v spore o zlaté prúty uznala Guaidóa za venezuelského prezidenta

  Londýn 2. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ariana Cubillos)   Británia "jednoznačne uznala" opozičného lídra Juana Guaidóa za venezuelského prezidenta v spore o zlaté prúty v hodnote 800 miliónov libier (887 miliónov eur), ktoré má Venezuela uložené v britskej centrálnej banke Bank of England. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP Venezuelská centrálna…

  USA vykúpili takmer všetky zásoby remdesiviru. Šimečka: Je to, žiaľ, ďalšia ukážka bezohľadnej verzie národného egoizmu, ktorú do americkej politiky vniesol prezident Trump

  Bratislava 2. júla 2020 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Spojené štáty americké sa rozhodli kúpiť takmer všetky svetové zásoby remdesiviru, ktorý je zatiaľ jediným liekom povoleným na liečbu ochorenia COVID-19, na najbližšie mesiace. Slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS) to kritizuje  "Je to, žiaľ, ďalšia ukážka bezohľadnej verzie národného egoizmu, ktorú do americkej…

  Korčokovo svojvoľné uznanie Juana Guaidóa je nehoráznosť. Bude mu Matovič nabudúce tolerovať aj uznanie Kosova?

  Bratislava 2. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   V západných médiách v súčasnosti rezonuje vyjadrenie bývalého predsedu španielskej vlády José Luisa Rodrígueza Zapatera, ktorý v interview pre argentínsku rozhlasovú stanicu Radio La Pizarra verejne vyhlásil, že viaceré západné vlády sú rozčarované a sklamané z toho, čo predvádza venezuelský opozičný líder…

  Djokovičovci majú po desiatich dňoch negatívny test na koronavírus

  Belehrad 2. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Srbský tenista Novak Djokovič a jeho manželka mali negatívny test na koronavírus. Obaja podstúpili v Belehrade vyšetrenie PCR desať dní po tom, ako im diagnostikovali ochorenie COVID-19. Uplynulé obdobie strávili v izolácii bez príznakov choroby. Informovala o tom agentúra AFP Djokovič je jeden…

  Doležal: "Vznikne agentúra pre podporu cestovného ruchu." Na jej čelo postavia tohto človeka

  Bratislava 2. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina)  vo štvrtok informoval, že jeho rezort je pripravený nanovo vybudovať agentúru pre podporu cestovného ruchu Minister upresnil, že ich cieľom je postaviť na nohy a nanovo vybudovať agentúru pre podporu cestovného ruchu, v minulosti známu ako…

  TopDesat

  Myslíš si, že by si dokázal žiť bez baktérií?

  0

  Myšlienka, že miliardy baktérií sa ti teraz roja na pokožke a v tele, určite stačí na to, aby ti to prišlo dosť nechutné. Podvedome sa ich chceš zbaviť, ale dôležitejšia je otázka, či vôbec dokážeš bez nich prežiť? A keďže ako ľudské tvory nedokážeme prežiť bez uhlíka, dusíka, imunitného systému…

  Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

  0

  Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

  Prečo nie sú zuby považované za kosti? Aký je medzi nimi rozdiel?

  0

  Zuby aj kosti sú tvrdé, biele a skladajú sa z vápnika. Aj napriek tejto podobnosti to z nich nerobí jedno a to isté. Ako je to možné? Prvý veľký rozdiel nastáva pri pohľade na liečenie, keďže zuby a kosti sa v uzdravovaní dosť líšia. Zuby sa skladajú z vápnika, fosforu…

  Počuli ste už o plačúcej žene La Llorona?

  0

  Žalostný plač a podoba ducha tejto legendárnej postavy naplnili neistotou mestá a vidiek Mexika, Kostariky ale i ďalších krajín Strednej Ameriky. Od 16. storočia sa kreolská identita plačúcej ženy spája s indiánskou mytológiou. Už je to nejaký čas, čo nepočuť smutný nárek Llorony (Plačúcej ženy), no po celé stáročia napĺňala hrôzou všetkých, ktorí počuli…

  Vieš, že existujú opité stromy? Sú symbolom globálneho otepľovania

  0

  Opité stromy sú porasty stromov vysadených z ich normálneho vertikálneho zarovnania. Najčastejšie sa vyskytujú v severných subarktických taigových lesoch s čiernym smrekom. Opité stromy vyrastajú z pôdy, pod ktorou sa topili intermitentné permafrosty alebo ľadové kliny, čo spôsobuje sklon stromov v rôznych uhloch. Niektoré silné jedince prežijú eróziu pôdy a naďalej rastú.…

  Ako môže tvoja obuv definovať tvoju povahu?

  0

  Obuv je len malou časťou nášho šatníka, ale ľudia jej venujú veľkú pozornosť. Existuje dokonca štúdia, ktorá ukazuje, že nakupujeme topánky podľa našej povahy. Extroverti a kreatívni ľudia by mohli uprednostňovať svetlé mokasíny, zatiaľ čo vyrovnané a pružné osobnosti môžu hľadať pohodlné, neutrálne tenisky. 1. Extroverti

  Vo svete IT

  Facebook potvrdil, že omylom zdieľal dáta o používateľoch tisícom vývojárov

  0

  Facebook prostredníctvom svojho blogu priznáva, že omylom zdieľal súkromné dáta používateľov neautorizovaným tretím stranám. Podľa publikovaného príspevku spoločnosť omylom zdieľala dáta pre približne 5-tisíc vývojárov, ktorí mali prístup k informáciám o používateľoch, hoci ho už mať nemali. Ide konkrétne o dáta o používateľoch, ktorí sa v minulosti prihlásili do ich…

  Microsoft ukazuje nový vzhľad ponuky Windows Štart, s ktorým sa budeme už čoskoro stretávať na dennej báze

  0

  O vzhľade ponuky Windows Štart sa v minulosti popísalo toho vcelku dosť. Jeden z posledných neoficiálnych náhľadov sme mohli vidieť ešte v apríli tohto roka, ktorý sa dostal do obehu po tom, ako Pano Panay publikoval na sociálnej sieti video pri príležitosti dosiahnutia 1 miliardy aktívnych používateľov. Nová ponuka Windows…

  Pozrite sa, ako vyzerá aktuálny rebríček najlepších fotomobilov na trhu. Ako dopadol Váš smartfón?

  0

  Kamery v našich smartfónoch sú čoraz dôležitejším komponentom, na ktorý sa pozeráme pri kúpe nového zariadenia oveľa častejšie, ako tomu bolo v minulosti. Dôvod, prečo je tomu tak je prostý. Už aj priemerné smartfóny majú dostatok výpočtovej sily, aby zvládli náročné úloh, a tak logicky mnohí z nás upriamujú pozornosť…

  Veľká aktualizácia softwaru v autách od BMW prináša podporu služby Android Auto

  0

  Android Auto je vcelku žiadanou funkciou, ktorá je u nás síce oficiálne nedostupnou, ale aj napriek tomu, ju je možné využívať. V súčasnosti túto službu podporujú desiatky modelov áut vrátane populárnych Škodoviek, Volkswagenov a ďalších. Už aj BMW Hoci služba Android Auto  je medzi používateľmi žiadanou, tak majiteľa automobilov značky…

  Teória Veľkého filtra vysvetľuje, prečo sme nenašli žiadnu mimozemskú civilizáciu

  0

  Fermiho paradox je inými slovami rozpor medzi vysokou pravdepodobnosťou existencie mimozemských civilizácií a tým, že zatiaľ neexistuje žiaden dôkaz o kontakte s nimi. „Kde sú všetci?“ opýtal sa fyzik Enrico Fermi počas obedňajšej prestávky v roku 1950. V kontexte Fermiho paradoxu existuje teória Veľkého filtra. Ide o koncept, ktorý zaviedol…

  Dokázalo by ľudstvo prežiť zrážku s asteroidom? V súčasnosti existuje niekoľko hypotetických riešení

  0

  V súčasnosti sa predpokladá že asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol mať v priemere od 10 do 15 kilometrov. Dokázalo by ľudstvo prežiť, ak by sa podobná katastrofa udiala v blízkej budúcnosti? Nárazy asteroidov nie sú pre našu planétu ničím novým. Dejú sa oveľa častejšie, než by ste si mohli myslieť,…

  KAMzaKRÁSOU

  Niečo pre milovníkov kávy: Ako uložiť šálky vkusne a moderne?

  0

  Niečo pre milovníkov kávy, ktorí nevedia kam ukladať šálky. Ako uložiť šálky? Vyrobte si vkusné police, úložné boxy na vaše šálky, zrecyklujte staré predmety.

  Ako použiť levanduľu v kuchyni? Z týchto receptov budeš nadšená!

  0

  Osviežujúcu levanduľovú limonádu, ktorá počas letných horúčav padne každému vhod, si môžete pripraviť aj pomocou vyššie spomínaného levanduľového sirupu. Ak však nemáte v pláne variť do zásoby sirup z levanduľových kvetov, no chcete návštevu či rodinu pohostiť aj sviežou a nie úplne tradičnou limonádou, v tomto prípade vám prezradíme, ako…

  Sukne na leto: TOP kúsky, ktoré by mala mať v šatníku každá z nás!

  1

  Aké sú letné trendy pre rok 2020? Čo si doplniť do šatníka a nosiť hoci aj každý deň? Sukne na leto sú ideálne, pretože sú ľahké a vzdušné. Ktoré sú IN?

  Ako pripraviť artičoky? Tieto chutné recepty musíš vyskúšať!

  2

  Ako pripraviť artičoky chutne a zdravo? Neviete si dať rady s touto netradičnou zeleninou? V tom prípade u nás nájdete inšpirácie na skvelé recepty!

  TOP športové aktivity pre deti: Koľko sa majú hýbať podľa expertov?

  0

  Pohyb je dôležitý pre dospelákov aj pre deti, pretože prospieva všeobecnému zdraviu. Koľko by sa mali najmenší hýbať a aké športové aktivity pre deti zvoliť?

  TEST: Pleťová starostlivosť Matis – očný krém Global-Eyes a pleťový krém Olea-Skin

  0

  Pleťová starostlivosť Matis obsahuje produkty pre hĺbkovú výživu pleti. My sme z nej testovali očný krém Global-Eyes a pleťový krém Olea-Skin. Aké sú?

  Svetlo sveta

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

  0

  Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

  Kriminálnici, ktorí našli Boha

  0

  Boh obrátením kriminálnikov ukazuje nekonečné brány svojho milosrdenstva a sú nástrojom pokorenia pyšných veriacich. Ježiš Kristus samotný na zemi bol terčom pohoršenia pre farizejov práve preto, že sedával s hriešnikmi. Obrátení hriešnici patrili k samotnému jadru rannej katolíckej Cirkvi. Príklady kriminálnikov, ktorí obrátili svoje životy k Bohu sú dôkazom, že…

  Armádny Magazín

  Kyjev sa konečne dočkal jednotiek NATO na svojom území

  0

  Ukrajina, 2. júl 2020 (AM ) - A aj Budapešť sa konečne dočkala správneho okamihu na mäkkú okupáciu Zakarpatia. Kyjevský  reformátori sú dokonca šťastní. No  ťažko predpokladať ako to skončí.   Maďarský minister zahraničných vecí Peter Sijarto v predvečer povedal, že Budapešť je pripravená vyslať mnohonárodný ženijný prápor „Tisa“, aby odstránil škody spôs

  Ruské stíhačky zachytili americké lietadlo nad Čiernym morom

  0

  Rusko, 2. júl 2020 (AM )  - Stíhacie lietadlá Čiernomorskej flotily vzlietli do vzduchu, aby zachytili americké prieskumné lietadlo. Informovala o tom tlačová služba Južného vojenského okruhu. Špeciálne sily protivzdušnej obrany zaznamenali americké lietadlo v značnej vzdialenosti od hraníc a nepr

  Stíhačka F-16CM havarovala počas výcviku v Južnej Karolíne, pilot neprežil

  0

  USA, 2. júl 2020 (AM ) - Bojové lietadlo F-16 na rutinnej výcvikovej misii havarovalo v utorok večer na základni leteckých síl Shaw v Južnej Karolíne. Pilot bol neskôr vyhlásený za mŕtveho. CBS Columbia, pridružená spoločnosť WLTX v Južnej Karolíne, uviedla, že pilot bol premiestnený do nemocnice: totožnosť pilota nebola zverejnená. Lietadlo…

  Ostane Rusko globálnou veľmocou ak sa po Putinovi stane prezidentom liberál?

  0

  Rusko, 2. júl 2020 (AM, Inforuss ) - Čo sa stane s Ruskou federáciou a Krymom, ak sa po Putinovi stane prezidentom liberál. Čítal som často názor, že je potrebné zmeniť moc v Rusku, zvoliť si nov

  NATO nám prispeje sumou 1,4 milióna eúr na nové operačné centrum nepretržitej kontroly vzdušného priestoru

  0

  Slovensko, 1. júl 2020 (AM, MO SR ) - Rezort obrany uspel s projektom v rámci investičného programu NATO, vďaka získaným financiám vybuduje pre vojakov nové operačné centrum   Ministerstvo obrany SR vybuduje v priestoroch Brigády riadenia vzdušných operácií vo Zvolene nové operačné centrum, z ktorého budú profesionálni vojaci zab

  Pentagon chce odkúpiť od Turecka raketové systémy S-400 aby sa dostal k ruskej technológii

  0

  USA, 1. júl 2020 (AM) - Republikánsky senátor John Thune navrhol nákup ruských systémov protivzdušnej obrany S-400 od Turecka. Dôkazom toho je znenie úpravy návrhu zákona o prideľovaní rozpočtových prostriedkov na štátnu obranu na rok 2021 (NDAA) na webových stránkach Kongresu. Dokument 

  Tvoja Svadba

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

  0

  Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

  Svadobné šaty podľa typu postavy: Aké si vybrať pre seba?

  0

  „Och, tie sú nádherné. Tie musím mať," to si pravdepodobne v mysli hovoríte, keď máte pár mesiacov pred svadbou a listujete si v katalógu so svadobnými šatami. Už si hneď predstavujete, ako vznešene v nich kráčate k oltáru a všetci od úžasu híkajú. A vy sa cítite ako filmová hviezda na…

  Dokonalý svadobný účes? Už to nie je len sen

  0

  Plánujete ju rok dopredu a v deň D cítite motýliky v bruchu, pretože je to konečne tu a vy sa neviete dočkať, kedy sa ukážete ženíchovi v celej paráde a poviete si spoločné ÁNO. Naplánovanie svadby a jej úplne vyšperkovanie do posledného detailu trvá približne jeden rok. No, ak vám horí pod pätami (ako sa hovorí),…

  Vintage svadobné dekorácie: Ako vniesť trochu histórie do svadobnej výzdoby?

  0

  Vintage je niečo, čo má svoju históriu, ošúchaný vzhľad a patinu. Vintage svadobné dekorácie by mali byť rovnaké! Inšpirujte sa teda svadobnou výzdobou!

  Tvoje Zdravie

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

  Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

  TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

  0

  Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!

  Sú aj vo vašom jedálničku? Tu je 7 dôvodov, prečo jesť artičoky!

  0

  Spoznajte tie najlepšie dôvody, prečo jesť artičoky pravidelne. Nemá táto zdravá zelenina miesto vo vašom jedálničku? Možno je ten pravý čas napraviť to!

  TOP spôsoby, ako použiť levanduľu: Skúsite čaj či domáci voňavý olej?

  0

  Poznáte TOP spôsoby, ako použiť levanduľu? Pestujete si ju doma a neviete, čo s ňou? U nás nájdete recept na upokojujúci čaj či voňavý olej!

  Tip na leto: Ako si užiť letnú párty s alkoholom a čo je dobré na opicu?

  0

  Leto by nebolo letom bez poriadnej záhradnej party alebo grilovačky s alkoholom. Avšak, ako odbúrať alkohol z krvi a čo je dobré na opicu - ako je predísť?